You are on page 1of 84

Proiect Bazele Programarii-Visual Basic

Cuprins
Introducere 2

Controale Visual Basic

3

1.Controale de tip buton

3

2.Controale care afiseaza imagini

3

3.Controale eticheta

4

4.Controale caseta cu text

4

5.Controale cu optiuni pentru utilizator

5

6.Controale de acces la date

6

7.Controale pentru sistemul de fisiere

6

8.Alte controale

7

Problema 1 8

Problema 2 27

Problema 3 30

Problema 4 34

Problema 5 36

Problema 6 40

Problema 7 52

Introducere
Deceniul 6 al secolului 20 a adus cu sine apariția programarii structurate, ceea ce a constituit unul dintre pașii semnificativi in evoluția ingineriei software, aceasta paradigma de programare dominand o buna bucata de timp lumea programarii. Programarea structurata este susținuta de limbaje de generația 3 cum sunt C,PASCAL,BASIC principala caracteristica a lor fiind utilizarea subprogramelor ca modalitate de gestionare a complexitații. Programarea structurata s-a dovedit a fi o modalitate corespunzatoare de abstractizare a operațiilor și a algoritmilor,dovedindu-și eficiența in

gestionarea programelor a caror complexitate putea fi controlata de catre un singur programator sau de catre un numar restrans de programatori. Odata cu creșterea dimensiunii și complexitații proiectelor software a devenit tot mai clar ca pentru a le putea controla este absolut necesara abstractizarea datelor și ca in acest scop programarea structurata nu mai este suficienta. In 1984 Shankar afirma ca :”Natura abstractizarilor ce pot fi obținute prin utilizarea procedurilor este adecvata descrierii operațiilor abstracte, dar nu este adecvata descrierii obiectelor abstracte. Aceasta este o carența majora de vreme ce in multe aplicații complexitatea obiectelor de date care trebuiesc manipulate contribuie substanțial la complexitatea globala a problemei”. Visual Basic reprezinta o varianta și totodata o dezvoltare a vechiului limbaj de programare Basic. Visual Basic este un mediu de dezvoltare de i 222d36c nalta productivitate, conceput pentru sistemul de operare Windows, cu ajutorul caruia intr-un timp record se pot elabora diferite aplicații Windows. Aflat la versiunea 7.0 lasnata in anul 2000, produsul reprezinta un varf al sistemelor de programare sub Windows. Deși simplu, Visual Basic poate realiza tot ce se poate realiza cu oricare alt limbaj de programare sub Windows. Este un mediu integrat de dezvoltare, deoarece integreaza funcții de proiectare, editare de text, compilare și depanare in cadrul unui mediu comun. Visual Basic este un limbaj interactiv, adica interpreteaza fiecare instrucțiune pe masura ce e introdusa de la tastatura, compiland parțial codul semnaland orice eroare sintactica sau, daca instrucțiunea este corecta, executand-o. Controale Visual Basic In Visual Basic obiectele se mai numesc și controale și acestea pot fi: butoane de comanda, butoane de opțiune, casete de dialog, casete de validare, bare de derulare,etc. Un control are o anumita forma, dimensiune, culoare și un text sau o eticheta. Astfel un control dispune de proprietați, metode și evenimente. Obiectele ii permit utilizatorului sa dea comenzi programului. Visual Basic permite sa scrie cod pentru propietațile, metode și evenimentele unui control. Proprietațiile unui control descriu controlul respective(ca dimensiune,culoare).

Metodele unui control permit efectuarea unor acțiuni ale controlului, cum ar fi poziționarea și redimensionarea. Evenimentele unui control permit scrierea codului pentru a raspunde la o acțiune. Odata plasat pe un formular,unui control i se pot modifica proprietațile, i se pot apela metodele și se poate scrie cod pentru evenimentele sale. In Visual Basic controalele pot fi grupate in mai multe categorii,astfel: 1. Controale de tip buton. Acestea sunt de doua tipuri: • Buton de comanda-Command Button Un buton de comanda afișeaza o eticheta, permițand utilizatorului sa efectueze diverse acțiuni executand click mouse pe el. Controlul “Buton de Comanda” este utilizat pentru a incepe, a intrerupe sau a sfarși un proces. Pentru a modifica eticheta implicita afișata pe un buton se va atribui propietații Caption o alta valoare. • Buton image-Image Button Unui buton imagine i se pot da valori prin proprietatea „Style” folosind apoi propritațile „Picture”,”DownPicture” și „DisablePicture”. 2. Controale care afișeaza imagini și grafica.Acestea sunt: • • • • Controlul imagine Controlul forma grafica(shape) Controlul linie Controlul caseta cu imagini Primele trei sunt denumite și controale grafice de categorie ușoara, folosind mai puține resurse ale sistemului și fiind afișate mai repede decat controulul caseta cu imagine. Controlul Imagine este folosit pentru a afișa imagini de tipul:pictograme ,bitmap,metafile imbunatațit sau fișiere JPG sau GIF.El

X 2.patrat.Y 1 si Y 2. Poate fi folosit doar la desenarea liniilor drepte.BackColor. Astfel textul etichetei se controleaza prin propietatea Caption și este folosit pentru a indentifica obiectele unui formular. Nici el nu raspunde la nici un eveniment.BorderStyle. Acest control poate fi redimensionat cu ajutorul propietaților X 1. Controlul caseta cu imagine are mai multe metode grafice:Circle.Point și Pset servind la desenarea de grafica pe caseta cu imagine(atribuind valoarea True propietații AutoRedraw). 4. Controlul forma(shape) se folosește la desenarea unor forme grafice predefinite pe suprafata unui formular ca:dreptungi. Totuși. Imaginile se incarca in controlul imagine prin propietatea Picture.culoarea.patrat sau dreptunghi cu colțuri rontunjite.Acest control are doar rol decorativ nesuportand nici un eveniment.a identifica controale care nu au propietatea Caption.ca un container pentru alte controale.care se pot schimba in funcție de context.la crearea tastelor de acces pentru celelalte controale.oval.pentru a afișa text cu metode Print. Controlul caseta cu imagine(Picture Box) este folosit pentru afișarea graficii.controalele etichete pot afișa diferite mesaje.Height si Width(pentru dimensiuni).pentru a afișa animații simple.stilul si culoarea chenarului cu ajutorul propietaților: FillStyle și BackStyle.culoarea liniei poate fi stabilita cu propietatea BorderColor.a afișa informații ca raspuns la un eveniment sau process de aplicație.cerc.pentru a afișa ieșiri de date pornind de la metodele grafice.stilul de umplere si de linie .Line. a adauga text descriptiv la un formular. 3. Stiulul liniei poate fi specificat prin propietatea BorderStyle.FillColor.Controale Eticheta(Label) Acest control afișeaza text care poate fi doar citit. Pentru fiecare forma dintre acestea se poate stabili stilul.BorderColor.Controale caseta cu text(Text Box) Acest control permite introducerea unui text de la tastatura și/sau afișeaza un text introdus de utilizator sau rezultat din evaluarea unei expresii. Controlul Linie(Line) este folosit pentru a genera segmente de linie pe un formular. Incarcarea unei imagini in caseta cu imagine se face cu ajutorul propietații Picture.poate fi folosit pe post de buton de comanda.Acest text este controlat de propietatea Text și poate fi .nu și modificat in mod direct de catre utilizator.

Right.dar permite schimbarea culorii din prim-planul textului cat și culoarea de fond.modificat doar in cazul in care propietatea Locked nu are valoarea True.Font Italic. Left. Scroll Bars: adauga bare de defilare. Implicit Visual Basic Afișeaza textul dintr-o caseta cu text alb-negru. 5.Center.Top.Width. Text Align cu variantele: General.Border Color. dintre care : Name: indetificatorul obiectului respectiv. Border Style. Format: specifica formatul de afișare.Height: precizeaza poziția pe ecran/forma. Multiline: permite scrierea pe mai multe randuri(valoarea True).Font Underline: informații referitoare la caracterele textului.Left. Font Color: culoarea dinaintea fundalului.Border Width. Status Bar Text: corespunde mesajului ce va fi afișat in bara de stare atunci cand cursorul este poziționat pe caseta de text. Back Color: culoarea fundalului.caz in care aceasta propietate are valoarea True. Visibile: poate avea valoarea True pentru cazul in care se dorește ca obiectul respectiv sa fie invizibile. Schimbarea fontului cu care este scris textul intr-o caseta cu text este controlata de propietatea FontName. Lista de propietați a acestui control conține circa 34 propietați.Controale cu opțiuni pentru utilizator Visual Basic pune la dispoziția utilizatorilor sai mai multe controale standard oferindu-le posibilitați de alegere: Caseta de validare-Check Box . Locked: poate interzice accesul la conținutul controlului.

care are valoarea True daca butonul este selectat și False in caz contrar. Index reprezinta poziția in care va fi inserat elemental in lista.Daca aceasta are valoarea 0 elementul va fi adaugat la inceputul listei. element reprezinta șirul de caractere care trebuie adaugat in lista. Starea controlului caseta de validare este controlata de propietatea Value: invalidat are valoarea 0. Aspectul unui astfel de control se stabilește cu propietațile: Style. Picture. Aceasta caseta arata daca o condiție este indeplinita sau nu. Starea controlului este controlata de propietatea Value. care are același format cu AddItem.iar daca lipsește elemental va fi adaugat la sfarșitul listei.AddItem element [. Picture. Aspectul acestei casete se stabilește cu propietațile: Style. In mod implicit Check Box se afla in starea invalidat. Ștergerea unui anumit element din lista se face cu metoda de RemoveItem. Butoanele de obțiune sau butoanele radio (cum se mai numesc) trebuie sa faca parte dintr-un grup de butoane. Controlul butoane de opțiune( Obtion Button) se folosește pentru a afișa o lista de obțiuni dintre care utilizatorul poate alege una singura la un moment dat. DownPicture și DisablePicture. DownPicture și DisablePicture.Butoane de opțiune-(Butoane Radio)-Option Button Caseta cu lista-List Box și Combo Box Controlul caseta de validare (Check Box). Controlul de tip caseta cu lista prezinta doua posibilitați: • • Caseta cu lista –Lista Box Caseta combinata-Combo Box Controlul Caseta cu lista(List Box) afișeaza pe verticala o lista de obțiuni din care utilizatorul poate alege una sau mai multe elemente. validat are valoarea 1 și indisponibil are valoarea 2. Permite utilizatorului sa aleaga una sau mai multe obțiuni și afișeaza un marcaj de validare cand este selectat. in care NumeCaseta reprezinta numele casetei cu lista. putand specifica deci poziția din lista a elementului de șters.index]. . selectarea unuia dintre ele ducand la invalidarea imediata a celorlalte. Pentru a adauga un element la caseta cu lista se utilizeaza metoda AddItem cu sintaxa : NumeCaseta.

Simpla-Simple Combo este o caseta in care lista de obțiuni este intodeauna vizibila. Controlul de acces la date.Clear. Crearea casetelor cu lista multicoloana și multiselecție se face atribuind valorii corespunzatoare propietaților Columns și MultiSelect.Utilizatorul poate selecta o obțiune sau poate introduce text direct.Ștergerea tuturor elementeleor din lista se face cu metoda Clear. Data Grid afișeaza datele asemanator unei foi de calcul tabelar sub forma de randuri si coloane. Caseta combinata are trei stiluri gestionate de propietatea Style: • Derulanta-DropDown Combo este stilul implicit cand propietatea Style are valoarea 0. elementele dintr-o caseta cu lista sunt afișate pe verticala pe o singura coloana.selectarea uneia dintre obțiuni are ca efect inversarea acesteia in zona cu text din partea superioara a casetei combinate. In mod implicit. Controlul caseta Combinata(Combo Box) ofera utilizatorului o lista de obțiuni reunind caracteristicile unei casete cu text cu cele ale unei casete cu lista. Lista derulanta-DropDown List afișeaza o lista de obțiuni cand utilizatorul executa click pe sageata din dreapta a casetei.cu sintaxa : NumeCaseta. • • .lista poate avea insa și mai multe coloane..Astfel Visual Basic incorporeaza urmatoarele controale de acces la date: • • • ADO Data creeaza rapid legaturi intre controalele asociate datelor (oricare poseda propietatea DataSource) și o baza de date. Se recomanda folosirea casetei combinate in locul casetei cu lista atunci cand exista o lista de obțiuni sugerate sau cand se dorește economisirea spațiului formularului.propietatea Style avand valoarea 2. 6.Utilizatorul poate introduce text direct sau poate deschide lista de obțiuni a casetei.propietatea Style avand valoarea 1.dar poate introduce text. Data list și Data Combo asemanatoare cu contoalele standard caseta cu lista și caseta combinata. Controalele de date permit crearea aplicațiilor pentru date fara a fi necesara scrierea unui cod special. Controlul caseta combinata ofera in plus utilizatorului posibilitatea sa selecteze un element din lista sau sa introduca text la tastatura in caseta combinata.Utilizatorul poate selecta o obțiune.

caseta cu lista a unitaților de disc-ofera o lista derulanta a unitaților de disc din care utilizatorul poate alege. pornind de la directoarele de nivel maxim. Controale pentru sistemul de fișiere Sistemul de fișiere poate fi exploatat in doua modalitați: • • • Utilizarea controlului dialog usual.aceasta adauga intr-o aplicație Visual Basic un set standard de casete de dialog pentru: • .precum și accesul la facilitațile oricarei aplicații ce permite OLE. FileListBox –caseta cu lista a fișierelor-afișeaza o lista cu numele fișierelor din cadrul directorului curent selectat(specificat de propietatea Path la momentul execuției). DirListBox – caseta cu lista a directoarelor – afișeaza o lista cu structura de directoare a unitații de disc curente.Alte controale : • Controlul de timp. Utilizarea combinata a celor trei controale specific sistemului de fișiere care permit vizualizarea unitaților de disc.Controlul timer este invizibil in timpul execuției programului.Timer – Masoara trecerea timpului și poate fi folosit pentru a creea un eveniment la interval de timp regulate. Evenimentul pe care il declanșeaza controlul Timer se numește eveniment Timer.fișierelor.Implicit unitatea de disc afișata este cea curenta. Controalele specific sistemului de fișiere: • • • DriveListBox.• Microsoft Hierarchical FlexGrid (MSHFlexGrid) și Microsoft FlexGrid(MSFlexGrid) vizualizeaza sub forma de grila datele dintr-un set de inregistrari care provin din una sau mai multe tabele.permite legarea sau incapsularea intr-o aplicație Visual Basic a unor obiecte din cadrul altor aplicații.directoarelor. 8. • Controlul container OLE . Controlul dialog usual-Common Dialog .iar procedura aferenta acestui eveniment unde putem scrie cod este NumeTimer_Timer() (NumeTimer este valoarea propieatații Name a controlului Timer). Data și Remote Data (date de la distanța) sunt incluse in Visual Basic pentru compatibilitatea cu versiunile mai vechi. 7.

Hide Else GoTo check End If .Text = 'admin' Then Form2. Problema 1 .-Deschiderea și salvarea fișierelor -Selectarea culorilor -Selectarea fondurilor -Selectarea funcțiilor de tiparire la imprimanta.Text2.Show Form1.Program Inchirieri Form1 Public try As Integer Private Sub Command1_Click() If Form1.Text = 'admin' And Form1.Text1.

lstnume.tbrimg.Hide ElseIf opt2.mnutext.Value = True Then Form2.lstnume.lstparole.Enabled = False Form2.Show Form1.Show Form1.Text And Form3.mnuparole.tbrparole.lstnume.List(i) = Form1.Hide Else GoTo sel End If ElseIf i = Form3.Exit Sub check: For i = o To Form3.Text Then If opt1.List(i) = Form1.1 Then GoTo pas End If .ListCount .Enabled = False Form2.Enabled = False Form2.ListCount .Enabled = False Form2.Enabled = False Form2.tbrtxt.Text1.Value = True Then Form2.Enabled = False Form2.Enabled = False Form2.cmdadd.mnuimg.Text2.1 If Form3.

Enabled = False Form1.Caption = try If try = 0 Then Form1.Enabled = False End If Exit Sub sel: MsgBox 'Selectati nivelul de acces.Label4.Label4.opt2.'.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1. Data Form3.Path & 'id.Next i Exit Sub pas: try = try .1 Form1.lstnume. .Dir1.Command1.opt1. 'Nivel acces' End Sub Private Sub Form_Load() try = 3 Form1.Enabled = False Form1.AddItem (Data) .Caption = try Open Form4.Text1.Enabled = False Form1.Text2.Enabled = False Form1.

Path + 'setarisetari_forma1_label.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.EOF (1) Loop Close #1 Open Form4. Data If Data <> '-' Then Image1 = LoadPicture(Data) End If Close #1 End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End .txt' For Input As #1 Input #1.Dir1.Dir1.Dir1.Path + 'setarisetari_forma1_imagine.Caption = Data Close #1 Open Form4.AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 Open Form4.lstparole. Data lblfirma.txt' For Input As #1 Input #1. Data Form3.Path & 'pass.

Dir1.txt' For Append As #1 .Show End Sub Private Sub cmdcasinch_Click() mnucaseteinch_Click End Sub Private Sub cmdcasreturn_Click() mnucasetedereturn_Click End Sub Private Sub cmdrent_Click() Open Form4.End Sub Form2 Private Sub cmdadd_Click() Form11. 'Inchiriere') + '.Path + 'clientirestante' + InputBox('Introduceti CNPul clientului'.

AddItem (Data) Loop Close #1 . Data List1.Clear Open Form4.Dir1.Path + 'caseteactiune.ListIndex) Close #1 cmdrent.Dir1.List(List1.ListIndex Case 0: List1. Data List1.ListIndex)) End Sub Private Sub Combo1_Click() Select Case Combo1.Visible = False List2.AddItem (List1.Print #1.Path + 'caseteanimatie.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.List(List1.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.AddItem (Data) Loop Close #1 Case 1: List1.Clear Open Form4. List1.

Clear Open Form4.Case 2: List1.AddItem (Data) Loop Close #1 Case 4: List1.Clear Open Form4.Path + 'casetesci-fi.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.AddItem (Data) Loop . Data List1.Clear Open Form4.Dir1.Dir1.Path + 'casetecomedie. Data List1.AddItem (Data) Loop Close #1 Case 3: List1.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.Dir1. Data List1.Path + 'caseteaventura.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.

txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.Path + 'casetecomedie.Dir1.Path + 'caseteactiune.Dir1.Path + 'caseteaventura. Data List1.Clear Open Form4.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.Close #1 Case 5: List1.AddItem (Data) Loop Close #1 Open Form4.Dir1.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) .Dir1. Data List1.AddItem (Data) Loop Close #1 Open Form4. Data List1.AddItem (Data) Loop Close #1 Open Form4.Path + 'caseteanimatie.

Dir1.Path + 'casetesci-fi.AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) .Path + 'casetereturn.AddItem (Data) Loop Close #1 End Select List1.AddItem (Data) Loop Close #1 Open Form4.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.Refresh End Sub Private Sub Form_Load() Open Form4.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1. Data List2.Input #1. Data List1.Dir1. Data List1.

Data .Dir1.Dir1.List(i) + '.1 Print #1.List(i) + '.Text = Text1.Text = Empty Text3.Path + 'casetereturn. List2.Dir1.Path + 'casetefilme' + 'actori_' + List1.Text + Data + vbNewLine EOF (1) Loop Close #1 Open Form4.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.ListCount .Open Form4.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.List(i) Next i Close #1 End End Sub Private Sub List1_Click() On Error Resume Next Dim img As String Text2. Data Text1.Text = Empty Open Form4.Path + 'casetefilme' + 'rezumat_' + List1.txt' For Output As #1 For i = 0 To List2.

Path + 'setariimg_' + List1.Show End Sub Private Sub mnucaseteinch_Click() Form10.Text + Data + vbNewLine EOF (1) Loop Close #1 img = Form4.txt' Image1.Show End Sub Private Sub mnuinch_Click() .List(i) + '.Text = Text2.Caption = 'Casete inchiriate' Form10.Text2.Picture = LoadPicture(img) Image1.Refresh End Sub Private Sub mnucasetedereturn_Click() Form10.Caption = 'Casete de returnat' Form10.Dir1.Show End Sub Private Sub mnuclienti_Click() Form12.Show End Sub Private Sub mnuimg_Click() Form6.

Data Form3. Data Form3.Show .Show End Sub Private Sub mnuparole_Click() Form3.Clear Open Form4.Show End Sub Private Sub mnuregclient_Click() Form7.Path & 'id.lstparole.lstparole.AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 Form3.Path & 'pass.AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 Open Form4.Clear Form3.Form8.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.lstnume.Dir1.lstnume.Dir1.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.

Show End Sub Private Sub tbrclienti_Click() mnuclienti_Click End Sub Private Sub tbrimg_Click() mnuimg_Click End Sub Private Sub tbrinch_Click() mnuinch_Click End Sub Private Sub tbrinreg_Click() mnuregclient_Click End Sub Private Sub tbrparole_Click() mnuparole_Click End Sub Private Sub tbrreturn_Click() .Show End Sub Private Sub mnutext_Click() Form5.End Sub Private Sub mnureturn_Click() Form9.

Visible = False cmdmod.mnureturn_Click End Sub Private Sub tbrtxt_Click() mnutext_Click End Sub Form3 Private Sub cmdmod_Click() lstnume.ListIndex) = Text4.Visible = False End Sub Private Sub cmdmodif_Click() .Visible = False Text4.Visible = False Text3.List(lstparole.Visible = False Label6.Text lstparole.ListIndex) = Text3.List(lstnume.Text Label5.

RemoveItem (lstnume.ListCount .Visible = True Text4.RemoveItem (lstparole.Visible = True cmdmod.Visible = True Text3.Visible = True Label6.ListIndex) End Sub Private Sub Command1_Click() lstnume.List(lstnume. lstnume.Text) Text1.Label5.Dir1.1 Print #1.Visible = True Text3.AddItem (Text1.Text = Empty End Sub Private Sub Command2_Click() lstnume.txt' For Output As #1 For i = 0 To lstnume.Text = Empty Text2.List(lstparole.ListIndex) lstparole.Text = lstnume.Path + 'id.ListIndex) Text4.Text) lstparole.Text = lstparole.List(i) Next i .ListIndex) End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Open Form4.AddItem (Text2.

Enabled = True End Sub Form4 Form5 .ListCount .Dir1.Hide End Sub Private Sub lstnume_Click() lstparole.Close #1 Open Form4.ListIndex = lstparole.Enabled = True End Sub Private Sub lstparole_Click() lstnume.1 Print #1.Path + 'pass.txt' For Output As #1 For i = 0 To lstparole.List(i) Next i Close #1 Form3.ListIndex = lstnume.ListIndex cmdmodif.ListIndex cmdmodif. lstparole.

Private Sub cmdupdate_Click() Form1.Text Close #1 End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Form5.Hide End Sub Private Sub Text1_Change() cmdupdate.Dir1.Caption = Text1.txt' For Output As #1 Print #1.ShowOpen fileloc = comdl.Path + 'setarisetari_forma1_label. Text1.FileName .Text Open Form4.lblfirma.Enabled = True End Sub Form6 Public fileloc As String Private Sub cmdopen_Click() comdl.

Image1 = LoadPicture(fileloc) Open Form4.Text <> '' Then lstcod.Text <> '' And Text3.AddItem (lstcod.Text <> '' And Text2. Text1.Hide End Sub Private Sub Text1_Change() cmdupdate.Text Close #1 End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Form6.txt' For Output As #1 Print #1.Dir1.Enabled = True End Sub Form7 Private Sub cmdreg_Click() If Text1.Path + 'setarisetari_forma1_imagine.ListCount) .Text1.Text = fileloc End Sub Private Sub cmdupdate_Click() On Error Resume Next Form1.

Path + 'clienticlienti.Text = Empty Text3.Text Close #1 Open Form4.Text + vbNewLine Close #1 End If Text1.Text + vbNewLine + Text2.Dir1.Path + 'clienti' + Text2.ListCount .Path + 'setaricod.Dir1.Path + 'setaricod.txt' For Append As #1 Print #1. Text1.Text + vbNewLine Close #1 Open Form4.List(1) Next i Close #1 Open Form4.txt' For Output As #1 Print #1. vbInformation.ListCount .txt' For Input As #1 .MsgBox 'Numarul de legitimatie al clientului este:' & lstcod. lstcod. Text1.txt' For Append As #1 Print #1.Path + 'clienticnp. Text2.Dir1.Text = Empty End Sub Private Sub Form_Load() Open Form4.Dir1.1.Dir1. ' ' Open Form4.txt' For Output As #1 For i = 0 To lstcod.Text + vbNewLine + Text3.Text = Empty Text2.Text + '.1 Print #1.

Enabled = True End Sub Private Sub Text2_Change() cmdreg.Do Until EOF(1) Input #1.AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Unload Me End Sub Private Sub Text1_Change() cmdreg.lstcod.Enabled = True End Sub Form8 Private Sub cmdcheck_Click() .Enabled = True End Sub Private Sub Text3_Change() cmdreg. Data Form7.

Visible = True Unload Me Exit Sub ElseIf i = List1.Dir1. Data List1.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.List1.cmdrent.ListCount .1 If Text2.List(i) Form2.Path + 'clienticnp. 'Eroare' End Sub Form9 . .List(i) Then cnpcurent = List1.Text = List1.ListCount .AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 For i = 0 To List1.1 Then GoTo gresit End If Next i Exit Sub gresit: MsgBox 'Numar incorect sau client neinregistrat'.Clear Open Form4.

AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 Exit Sub gresit: MsgBox 'Client neinregistrat sau CNP gresit'.ListIndex) . 'Eroare' End Sub Private Sub Command1_Click() List1.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.Private Sub cmdviewcas_Click() On Error GoTo gresit Open Form4. Data List1.RemoveItem (List1.Path + 'clientirestante' + InputBox('Introduceti CNPul clientului'.Dir1. . 'Verificare client') + '.

1 Print #1.List(i) + vbNewLine Next i Close #1 cnpcurent = Empty Unload Me End Sub Private Sub List1_Click() .Path + 'clientirestante' + InputBox('Introduceti CNP-ul clientului'.Path + 'clientirestante' + InputBox('Introduceti CNP-ul clientului'.ListCount .txt' For Output As #1 Print #1.If List1. 'Verificare client') + '. ' ' Close #1 End If End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Open Form4.ListCount <> 0 Then Open Form4. 'Verificare client') + '.Dir1.1 Print #1.Dir1.txt' For Output As #1 For i = 0 To List1.Path + 'clientirestante' + cnpcurent + '.txt' For Output As #1 For i = 0 To List1. List1.ListCount .Dir1.List(i) Next i Close #1 Else Open Form4. List1.

ListCount .List(i)) Next i End Sub Form11 .Command1.1 List1.AddItem (Form2.List2.Enabled = True End Sub Form10 Private Sub cmdview_Click() For i = 0 To Form2.List2.

Dir1.Text + '. Text2.txt' For Output As #1 .Path + 'caseteactiune.txt' For Append As #1 Print #1.Dir1.Dir1.txt' For Output As #1 Print #1.Text = 'actiune' Then Open Form4.Text Close #1 Open Form4.Text Close #1 Open Form4.Public loc As String Private Sub cmdadauga_Click() If Text1.Text + '.Path + 'casetefilme' + 'actori_' + Text2. Text3.Path + 'casetefilme' + 'rezumat_' + Text2.

txt' For Output As #1 .Text Close #1 Open Form4. Text3. Text5.Text Close #1 Open Form4.Dir1.Text Close #1 Open Form4.Text Close #1 Open Form4.txt' For Output As #1 Print #1.Path + 'caseteanimatie.Path + 'setariimg_' + Text2.Text + '.Path + 'setariimg_' + Text2.txt' For Output As #1 Print #1.Text = 'animatie' Then Open Form4.Text = Empty Text4. Text2.Text Close #1 Text1.Dir1.Text = Empty ElseIf Text1. Text4. Text4.Text + '.Text = Empty Text2.Path + 'casetefilme' + 'rezumat_' + Text2.Text = Empty Text5.Dir1.Dir1.Text + '.txt' For Output As #1 Print #1.Dir1.Path + 'casetefilme' + 'actori_' + Text2.Text + '.txt' For Append As #1 Print #1.Print #1.Text = Empty Text3.

Text = Empty .Path + 'caseteaventura. Text4.Text + '.Dir1.txt' For Output As #1 Print #1.Text = 'aventura' Then Open Form4.Text Close #1 Text1.Text Close #1 Open Form4.Text = Empty Text4.Text Close #1 Open Form4. Text2.txt' For Output As #1 Print #1.Text Close #1 Open Form4.Text Close #1 Text1.Path + 'casetefilme' + 'rezumat_' + Text2.Print #1.Text = Empty Text3.txt' For Append As #1 Print #1.txt' For Output As #1 Print #1.Text = Empty Text5.Text + '.Dir1. Text5.Dir1. Text5. Text3.Text = Empty ElseIf Text1.Text = Empty Text2.Dir1.Text + '.Text = Empty Text2.Path + 'setariimg_' + Text2.Path + 'casetefilme' + 'actori_' + Text2.

Text Close #1 Text1. Text3.Text = 'comedie' Then Open Form4.txt' For Output As #1 Print #1.Text = Empty Text4.Text + '.Text = Empty Text5.Dir1. Text5.Text + '.Dir1.Text = 'sci-fi' Then .Text = Empty ElseIf Text1.txt' For Output As #1 Print #1.Text = Empty Text4.Text + '. Text4.Text Close #1 Open Form4.Text = Empty ElseIf Text1.Text = Empty Text2.Text Close #1 Open Form4. Text2.txt' For Append As #1 Print #1.Text = Empty Text3.Path + 'casetefilme' + 'rezumat_' + Text2.Path + 'casetefilme' + 'actori_' + Text2.Path + 'casetecomedie.Text3.Dir1.txt' For Output As #1 Print #1.Dir1.Path + 'setariimg_' + Text2.Text Close #1 Open Form4.Text = Empty Text5.

Text + '. Text3.Path + 'setariimg_' + Text2.Path + 'casetefilme' + 'rezumat_' + Text2.Text + '.Open Form4.Text Close #1 Open Form4. .Text Close #1 Text1.Dir1.Text = Empty Text3.txt' For Output As #1 Print #1.txt' For Output As #1 Print #1.Dir1.Text = Empty Text4.Dir1. Text5. Text2.Text Close #1 Open Form4.Text = Empty Else MsgBox 'Introduceti o categorie din cele afisate. Text4.Text Close #1 Open Form4.Text + '.Text = Empty Text2.txt' For Output As #1 Print #1.Text = Empty Text5.txt' For Append As #1 Print #1.Path + 'casetesci-fi.Path + 'casetefilme' + 'actori_' + Text2.Dir1. 'Eroare' End If End Sub Private Sub cmdselect_Click() .'.

Data Text1.Text = Empty Open Form4.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.Path + 'clienticlienti.Text = Text1.Dir1.comdl.Text = loc End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Hide End Sub Form12 Private Sub cmdview_Click() Text1.FileName Text5.Text + Data + vbNewLine .ShowOpen loc = comdl.

Show ElseIf Option2.EOF (1) Loop Close #1 End Sub Problema 2 .Hide Form1.Editor texte frmLogin Private Sub cmdOK_Click() If txt1.cmdcolfundal. .Enabled = False Me.Value = True Then Me.Value = True Then Form1.Hide Form1. 'Nivel acces' End If Else .Text = 'editor' And txt2.Text = 'rau' Then If Option1.Show Else MsgBox 'Selectati un nivel de acces'.

. 'Accesare' End If End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End End Sub Form1 Dim fileloc As String Private Sub cmdadd_Click() Dim add As String If fileloc <> '' Then add = vbNewLine & '> > > Adaugat la:' & Date & ' .Text .MsgBox 'Nume sau parola gresite'. txt. add Print #1.' & Time & vbNewLine Open fileloc For Append As #1 Print #1.

Text = Empty End Sub Private Sub cmdfontcolor_Click() comdl.FontBold = True End If End Sub Private Sub cmdcolfundal_Click() comdl.Color End Sub Private Sub cmdempty_Click() fileloc = '' txt.Close #1 Else MsgBox 'Selectati intai fisierul de lucru!'.FontBold = False Else txt.Color .FontBold = True Then txt.ForeColor = comdl.BackColor = comdl.ShowColor txt. vbExclamation. 'Fisier neselctat!' End If End Sub Private Sub cmdb_Click() If txt.ShowColor txt.

'Fisier neselctat!' End If End Sub Private Sub cmdsave_Click() On Error Resume Next If fileloc <> '' Then Open fileloc For Output As #3 Print #3.ShowSave . Data txt.Text + Data + vbNewLine EOF (2) Loop Close #2 Else MsgBox 'Selectati intai fisierul de lucru!'. txt.Text = txt.End Sub Private Sub cmdopen_Click() On Error Resume Next If fileloc <> '' Then Open fileloc For Input As #2 Do Until EOF(2) Input #2.Text Close #3 Else comdl. vbExclamation.

ShowOpen fileloc = comdl.FontItalic = True End If End Sub Private Sub cmdss_Click() If txt.FileName Open fileloc For Output As #3 Print #3.FontStrikethru = False Else txt.FileName End Sub Private Sub cmdi_Click() If txt. txt.FontStrikethru = True End If .FontItalic = True Then txt.FontStrikethru = True Then txt.Text Close #3 End If End Sub Private Sub cmdselect_Click() comdl.fileloc = comdl.FontItalic = False Else txt.

Cronometru frmLogin Private Sub cmdOK_Click() If txt1.End Sub Private Sub cmdu_Click() If txt.Text = 'cronometru' And txt2.FontUnderline = True End If End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End End Sub Problema 3 .Value = True Then Me.Value = True Then .FontUnderline = False Else txt.Hide Form1.Show ElseIf Option2.FontUnderline = True Then txt.Text = 'rau' Then If Option1.

Enabled = False Form1. . 'Eroare' End If End Sub Form1 Public ms As Long Public s As Long Public m As Long Public h As Long Private Sub cmdmem_Click() Form2. 'Nivel acces neselectat' End If Else MsgBox 'Nume sau parola gresite'.List1.Caption + 'h: ' + lblm.Caption + '.cmdview.cmdmem.Caption + 'm: ' + lbls.Caption + 's') End Sub Private Sub cmdreset_Click() .Enabled = False Else MsgBox 'Selectati un nivel de acces'.' + lblms. .Form1.AddItem (lblh.

tmrms.Enabled = False tmrs.Enabled = False tmrm.Enabled = False ms = 0 s=0 m=0 h=0 lblms.Caption = '00' lbls.Caption = '00' lblm.Caption = '00' lblh.Caption = '00' End Sub Private Sub cmdstart_Click() tmrms.Enabled = True tmrs.Enabled = True tmrm.Enabled = True End Sub Private Sub cmdstop_Click() tmrms.Enabled = False tmrs.Enabled = False tmrm.Enabled = False Form2.List1.AddItem (lblh.Caption + 'h: ' + lblm.Caption + 'm: ' + lbls.Caption + ',' + lblms.Caption + 's') End Sub

Private Sub cmdview_Click() Form2.Show End Sub Private Sub Command1_Click() End End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End End Sub Private Sub tmrm_Timer() m=m+1 If m <= 9 Then lblm.Caption = '0' & m Else lblm.Caption = m End If If m = 60 Then m=0 lblm.Caption = '00' h=h+1 End If If h <= 9 Then lblh.Caption = '0' & h

Else lblh.Caption = h End If If h = 24 Then h=0 lblh.Caption = '00' End If End Sub Private Sub tmrms_Timer() ms = ms + 1 If ms <= 9 Then lblms.Caption = '0' & ms Else lblms.Caption = ms End If If ms = 100 Then ms = 0 lblms.Caption = '00' End If End Sub Private Sub tmrs_Timer() s=s+1 If s <= 9 Then

lbls.Caption = '0' & s Else lbls.Caption = s End If If s = 60 Then s=0 lbls.Caption = '00' End If End Sub Form2

Problema 4 - App3 frmLogin

.Text = 'app3' And txt2.Show ElseIf Option2.Hide Form1.Option2.Text = 'rau' Then If Option1. 'Nivel acces incorect' End If Else MsgBox 'Nume sau parola gresite'. .Private Sub cmdOK_Click() If txt1.Value = True Then Me.Enabled = False Else MsgBox 'Selectati un nivel de acces'. 'Accesare' End If End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End End Sub Form1 .Value = True Then Form1.

Text & ' = ' & Text3.Caption & ' / ' & Label2.Value = True Then Text3.Text & ' adunat cu ' & Text2.AddItem (Label1.Text) + Val(Text2.Caption & ' >> ' & Text1.Text) ElseIf Option3.Text List1.Value = True Then Text3.Text & ' = ' & Text3.Text = Val(Text1.Text = Val(Text1.Private Sub cmdempty_Click() Text1.AddItem (Label1.Text = Empty End Sub Private Sub cmdexe_Click() On Error Resume Next If Option1.Caption & ' / ' & Label2.Caption & ' >> ' & Text1.Text & ' ' & Text2.Text) List1.Text = Text1.Text & ' concatenat cu ' & Text2.Text) ElseIf Option2.Val(Text2.Text = Empty Text3.Text = Empty Text2.Value = True Then Text3.Text) .Text) .

Caption & ' >> ' & Text2.Caption & ' / ' & Label2.Text = Val(Text1.Caption & ' >> ' & Text1.Text) End If Label4.Caption = Time Label2.Caption & ' >> ' & Text1.Text) / Val(Text2.AddItem (Label1.Caption = Date End Sub Problema 5 .Value = True Then Text3.Text) List1.Caption End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End End Sub Private Sub Timer1_Timer() Label1.Caption & ' / ' & Label2.Text) List1.Text = Val(Text1.Text & ' impartit la ' & Text2.Value = True Then Text3.AddItem (Label1.AddItem (Label1.Text & ' = ' & Text3.Text & ' inmultit cu ' & Text2.Text) ElseIf Option4.Text) ElseIf Option5.Text & ' scazut din ' & Text1.Caption & ' / ' & Label2.Caption & ' / ' & Label2.Caption = ' ' & Label1.Lista Produse frmLogin .Text) * Val(Text2.List1.Text & ' = ' & Text3.Text & ' = ' & Text3.

Hide Form1. 'Nivel acces' End If Else MsgBox 'Nume sau parola gresite'.Hide Form1.Show Else MsgBox 'Selectati un nivel de acces'.Show ElseIf Option2.Text = 'rau' Then If Option1. .Value = True Then Me.Visible = False Me. .Text = 'lista' And txt2.cmdremove.Private Sub cmdOK_Click() If txt1. 'Login' End If End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End End Sub .Value = True Then Form1.

Text = List3.Path + 'produse_' + Text3.Text Close #1 ElseIf i = List3.Path + 'pret_' + Text3.Text) .ListCount .List(i) Then Open Dir1.txt' For Append As #1 Print #1.AddItem (Text3.1 Then List3.1 If Text3. Text1.txt' For Append As #1 Print #1.Text Close #1 Open Dir1.Text + '.Text + '.ListCount . Text2.Form1 Private Sub cmdadd_Click() For i = 0 To List3.

Visible = True cmdmod.Visible = True Label5.Path + 'produse_' + Text3.Visible = False Then Text4.Visible = True Label6.Text + '.Visible = True Text5.Text = Empty Text3.Caption = 'Aplica modificarile' Else Text4.Text + '.txt' For Append As #1 Print #1.Text Close #1 Open Dir1. Text2.txt' For Append As #1 Print #1.Visible = False .Enabled = False End Sub Private Sub cmdmod_Click() If Text4.Visible = False Text5.Text Close #1 End If Next i Text1.Text = Empty cmdadd.Open Dir1. Text1.Text = Empty Text2.Path + 'pret_' + Text3.

1 Print #1.Path + 'pret_' + List3.List(List3.RemoveItem (List2.Visible = False cmdmod.ListCount .Enabled = False End Sub .txt' For Output As #1 For i = 0 To List1.Caption = 'Modifica' List1.List(List3.Path + 'produse_' + List3.1 Print #1.List(i) Next i Close #1 End If End Sub Private Sub cmdremove_Click() List1.RemoveItem (List1.List(List1.txt' For Output As #1 For i = 0 To List2.ListIndex) List2.Text List2.Visible = False Label6.List(i) Next i Close #1 Open Dir1.Label5.ListCount .ListIndex) = Text4. List1. List2.ListIndex) = Text5.ListIndex) + '.ListIndex) + '.Text Open Dir1.List(List2.ListIndex) cmdremove.

List(i) Next i Close #1 End End Sub Private Sub List1_Click() List2.ListIndex = List1.AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 Exit Sub iesire: End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Open Dir1.ListCount . Data List3.ListIndex cmdremove.Private Sub Form_Load() On Error GoTo iesire Open Dir1.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.1 Print #1. List3.Enabled = True .txt' For Output As #1 For i = 0 To List3.Path + 'categorii.Path + 'categorii.

Enabled = True Text4. Data List1.List(List2.Path + 'produse_' + List3.Path + 'pret_' + List3.ListIndex) End Sub Private Sub List2_Click() List1.ListIndex) + '.Text = List2.ListIndex) Text5.Clear Open Dir1.ListIndex = List2.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.ListIndex cmdremove.List(List3.Text = List1.Text = List1.ListIndex) Text5.AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 Open Dir1.List(List1.ListIndex) End Sub Private Sub List3_Click() List1. Data .List(List2.ListIndex) + '.List(List3.Text4.Text = List2.txt' For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.List(List1.Clear List2.

Text = 'calculator' And txt2.List2.AddItem (Data) EOF (1) Loop Close #1 End Sub Private Sub Text1_Change() cmdadd.Text = 'rau' Then If Option1.Value = True Then .Enabled = True End Sub Problema 6 .Show ElseIf Option2.Value = True Then Me.Hide Form1.Enabled = True End Sub Private Sub Text2_Change() cmdadd.Calculator frmLogin Private Sub cmdOK_Click() If txt1.

mnu. .'.Enabled = False Me.Show Else MsgBox 'Selectati nivelul de acces'. 'Nivel acces' End If Else MsgBox 'Nume sau parola gresite.Hide Form1. .Form1. 'Accesare' End If End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End End Sub Form1 Option Explicit Public var1 As Double .

SetFocus End Sub Private Sub cmd11_Click() egal txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd12_Click() plus txt1.Public var2 As String Public var3 As String Public var4 As Double Public var5 As String Public var6 As String Private Sub cmd1_Click() unu txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd10_Click() zero txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd13_Click() minus .

txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd14_Click() inmultit txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd16_Click() virgula txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd2_Click() doi txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd17_Click() clear txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd3_Click() .SetFocus End Sub Private Sub cmd15_Click() impartit txt1.

SetFocus End Sub Private Sub cmd8_Click() opt txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd4_Click() patru txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd5_Click() cinci txt1.SetFocus End Sub .SetFocus End Sub Private Sub cmd6_Click() sase txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmd7_Click() sapte txt1.trei txt1.

Private Sub cmd9_Click() noua txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmdmr_Click() MR txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmdce_Click() CE txt1.SetFocus .SetFocus End Sub Private Sub cmdm_Click() Mplus txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmdms_Click() MS txt1.SetFocus End Sub Private Sub cmdmc_Click() MC txt1.

Shift As Integer) If KeyCode = vbKeyReturn Then egal ElseIf KeyCode = vbKeyL And Shift = 2 Then MC ElseIf KeyCode = vbKeyR And Shift = 2 Then MR ElseIf KeyCode = vbKeyM And Shift = 2 Then MS ElseIf KeyCode = vbKeyP And Shift = 2 Then Mplus End If End Sub Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer) If KeyAscii = 43 Then plus ElseIf KeyAscii = 45 Then minus ElseIf KeyAscii = 42 Then inmultit ElseIf KeyAscii = 47 Then impartit .End Sub Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer.

ElseIf KeyAscii = 49 Then unu ElseIf KeyAscii = 50 Then doi ElseIf KeyAscii = 51 Then trei ElseIf KeyAscii = 52 Then patru ElseIf KeyAscii = 53 Then cinci ElseIf KeyAscii = 54 Then sase ElseIf KeyAscii = 55 Then sapte ElseIf KeyAscii = 56 Then opt ElseIf KeyAscii = 57 Then noua ElseIf KeyAscii = 48 Then zero ElseIf KeyAscii = 46 Then virgula ElseIf KeyAscii = 127 Then .

clear Else End If End Sub Private Sub mnulista_Click() .Text = Empty var1 = Empty var2 = '' var3 = '' var4 = Empty var5 = '' End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End End Sub Private Sub mnugol_Click() If lst1.ListCount > 0 Then lst1.CE ElseIf KeyAscii = 27 Then clear End If End Sub Private Sub Form_Load() txt1.

Checked = False Then mnulista.Checked = True Form1.Text var5 = var5 + ' * ' + txt1.Text + var1 var5 = var5 + ' + ' + txt1.Checked = False Form1.Text .If mnulista.' + txt1.Enabled = True Else mnulista.Text + ' =' + Str(var1) ElseIf var3 = '*' Then var1 = var1 * txt1.txt1.Text var5 = var5 + ' .Text + ' =' + Str(var1) ElseIf var3 = '-' Then var1 = var1 .Enabled = False End If End Sub Public Sub egal() On Error GoTo eroare1 If var3 = '+' Then var1 = txt1.Width = 3225 mnuoptlista.Width = 7200 mnuoptlista.Text + ' =' + Str(var1) ElseIf var3 = '/' Then var1 = var1 / txt1.

Text + var1 var5 = var5 + ' + ' + txt1.var5 = var5 + ' / ' + txt1.Text + ' =' + Str(var1) Else var1 = Empty var2 = '' var3 = '' End If txt1.AddItem (var5) var1 = Empty var2 = '=' var3 = '' var5 = '' Exit Sub eroare1: txt1.Text ElseIf var3 = '-' Then .Text = var1 lst1.Text = Empty txt1.Text = 'Nu se poate imparti la 0' End Sub Public Sub plus() On Error GoTo eroare1 If var3 = '+' Then var1 = txt1.

Text var5 = var5 + ' .Text var5 = var5 + ' * ' + txt1.Text + var1 var5 = txt1.Text ElseIf var3 = '*' Then var1 = var1 * txt1.txt1.Text = Empty txt1.Text ElseIf var3 = '/' Then var1 = var1 / txt1.Text var5 = var5 + ' / ' + txt1.Text = var1 var2 = '+' Exit Sub eroare1: txt1.var1 = var1 .Text End If txt1.Text = 'Nu se poate imparti la 0' End Sub Public Sub minus() On Error GoTo eroare1 If var3 = '+' Then var1 = txt1.Text Else var1 = txt1.Text + var1 .' + txt1.

' + txt1.Text var5 = var5 + ' * ' + txt1.Text var5 = var5 + ' .Text .Text ElseIf var3 = '-' Then var1 = var1 .Text = 'Nu se poate imparti la 0' End Sub Public Sub inmultit() On Error GoTo eroare1 .Text = Empty txt1.Text ElseIf var3 = '/' Then var1 = var1 / txt1.Text End If txt1.Text Else var1 = txt1.txt1.var5 = var5 + ' + ' + txt1.Text var5 = var5 + ' / ' + txt1.var1 var5 = txt1.Text = var1 var2 = '-' Exit Sub eroare1: txt1.Text ElseIf var3 = '*' Then var1 = var1 * txt1.

Text = var1 var2 = '*' Exit Sub eroare1: txt1.Text * 1 var5 = txt1.Text Else var1 = txt1.Text var5 = '(' + var5 + ' .Text + ')' ElseIf var3 = '-' Then var1 = var1 .' + txt1.Text + var1 var5 = '(' + var5 + ' + ' + txt1.Text ElseIf var3 = '/' Then var1 = var1 / txt1.Text + ')' ElseIf var3 = '*' Then var1 = var1 * txt1.Text var5 = var5 + ' / ' + txt1.If var3 = '+' Then var1 = txt1.Text = Empty txt1.Text End If txt1.Text = 'Nu se poate imparti la 0' End Sub .txt1.Text var5 = var5 + ' * ' + txt1.

Text + ')' ElseIf var3 = '*' Then var1 = var1 * txt1.Text var5 = var5 + ' * ' + txt1.Text = var1 var2 = '/' Exit Sub eroare1: .Text + ')' ElseIf var3 = '-' Then var1 = var1 .Text var5 = '(' + var5 + ' .Text = Empty txt1.Public Sub impartit() On Error GoTo eroare1 If var3 = '+' Then var1 = txt1.Text + var1 var5 = '(' + var5 + ' + ' + txt1.Text ElseIf var3 = '/' Then var1 = var1 / txt1.Text Else var1 = txt1.' + txt1.Text End If txt1.txt1.Text var5 = var5 + ' / ' + txt1.Text / 1 var5 = txt1.

Text + '1' End If End Sub Public Sub doi() If var2 <> '' Then txt1.Text + '2' End If End Sub Public Sub trei() .txt1.Text = 'Nu se poate imparti la 0' End Sub Public Sub unu() If var2 <> '' Then txt1.Text = txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.Text + '1' Else txt1.Text = txt1.Text = txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.Text = txt1.Text + '2' Else txt1.

Text + '4' End If End Sub Public Sub cinci() If var2 <> '' Then txt1.If var2 <> '' Then txt1.Text + '3' Else txt1.Text = Empty var3 = var2 .Text + '3' End If End Sub Public Sub patru() If var2 <> '' Then txt1.Text + '4' Else txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.Text = txt1.Text = txt1.Text = txt1.Text = txt1.

Text = txt1.Text + '5' End If End Sub Public Sub sase() If var2 <> '' Then txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.Text + '5' Else txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.Text = txt1.Text + '6' Else txt1.Text + '7' Else .Text = txt1.Text = txt1.var2 = '' txt1.Text + '6' End If End Sub Public Sub sapte() If var2 <> '' Then txt1.Text = txt1.

Text + '8' End If End Sub Public Sub noua() If var2 <> '' Then txt1.Text + '7' End If End Sub Public Sub opt() If var2 <> '' Then txt1.Text = txt1.Text = txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.txt1.Text + '9' Else txt1.Text = txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.Text = txt1.Text + '9' End If End Sub .Text + '8' Else txt1.Text = txt1.

Text + '.Public Sub zero() If var2 <> '' Then txt1.Text = txt1.Text + '0' Else txt1.Text = txt1.' Else txt1.Text + '0' End If End Sub Public Sub virgula() If txt1.Text = txt1.Text = '' End Sub Public Sub clear() txt1.Text = Empty var3 = var2 var2 = '' txt1.Text = Empty End If End Sub Public Sub CE() txt1.Text <> Empty Then txt1.Text = Empty var1 = Empty .

Text lblm = 'M' var2 = 'M' End Sub Public Sub Mplus() If txt1.Caption = '' End Sub Public Sub MR() If var4 <> Empty Then txt1.var2 = '' var3 = '' var5 = '' End Sub Public Sub MC() var4 = Empty lblm.Text = var4 var3 = var2 var2 = '' End If End Sub Public Sub MS() var4 = txt1.Text <> '' Then var4 = var4 + txt1.Text .

Value = True Then Form1.Hide Form1.Caption = 'M' var2 = 'M' End If End Sub Problema 7 .Analizator text frmLogin Private Sub cmdOK_Click() If txt1.Enabled = False Me.lblm.Show ElseIf Option2.cmdopen.Value = True Then Me.Text = 'rau' Then If Option1.Hide Form1.Text lblm.Show .Caption = 'M' var2 = 'M' Else var4 = txt1.Text = 'analizator' And txt2.

. . 'Nivel acces' End If Else MsgBox 'Nume sau parola gresite'.Else MsgBox 'Selectati nivelul de acces'. 'Eroare' End If End Sub Form1 Public cuvtot As Long Public cuv As String Public proptot As Long .

1) = ':' Then proptot = proptot + 1 cuvtot = cuvtot + 1 End If Next i lblcar = Len(txt.Text) lblcuv = cuvtot lblprop = proptot End Sub Private Sub cmdopen_Click() On Error GoTo eroare Dim fileloc As String comdl. i. 1) = '. i. 1) = '.' Then cuvtot = cuvtot + 1 ElseIf Mid(sir.FileName . i. i. 1) = '!' Or Mid(sir.Text For i = 1 To Len(sir) If Mid(sir. i. 1) = ' ' Or Mid(sir. 1) = '?' Or Mid(sir. i. 1) = '.Public prop As String Private Sub cmdanaliza_Click() Dim sir As String cuvtot = 0 proptot = 0 sir = txt.ShowOpen fileloc = comdl.' Or Mid(sir. i.' Or Mid(sir.

Data txt.Open fileloc For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1.Text = txt.Text + Data + vbNewLine EOF (1) Loop Close #1 Exit Sub eroare: End Sub .