Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za arheologiju Paleolitik i mezolitik Hrvatske Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

PRIKAZ RADA KAMENI NAMJEŠTAJ CRKVE SV. LUCIJE U PULI, Vendi Jukić

Studentica: Ivana Jurčević ARH/PUM

Nije moguće odrediti položaj njezinih arhitektonskih elemenata kao niti položaj pronađenog mnogobrojnog liturgijskog namještaja. Oltarna pregrada. LUCIJE U PULI Vendi Jukić Histria Archeologica. opisati kao i pretpostaviti njihovu funkciju i položaj. Liturgijski namještaj. Lucije. Br. tablice 2. koji su tipični za kršćansku simboliku u likovnom te skulpturnom izrazu 5. stoljeća. br. 1 2 Ulomci arhitekture. Crkva čiji se pravokutni. Okvirna datacija ulomaka postiže se pojedinačnom analizom i usporedbom s drugim lokalitetima iz ranokršćanskog razdoblja. Pronađeni elementi napravljeni su od vapnenca različite kvalitete kao i od uvoznog mramora. 35. popis je stanovništva Pietra Kandlera.KAMENI NAMJEŠTAJ CRKVE SV. Vol. str. Rekonstruirati je moguće samo pojedine razlomljene ulomke ali ne i njihov odnos s drugima jer niti jedan stupić kapitel. Crkva sv. 79. studeni 2010. st. Zaključak je da je crkvu najbolje smjestiti unutar 6. Teodora (lokalitet Kandlerova ulica u Puli. – 114. 5. do 2009. Datacija. križ kao i zoomorfni te biljni ornamenti.slika 27. obično uporabljen više puta Crkvena pregrada. Sažetak Od 2005. godine vršilo se zaštitno arheološko istraživanje četvrti sv. Blok 16 – lokacija 11). Lucije. Na fragmentima reljefno su istaknuti. jednobrodni oblik nazire samo temeljnim zidovima. Katalog. gdje su pronađeni i prepoznati ostaci crkve sv. stoljeće. Radionice i majstori. a na njima se očituju varijacije u stilu i izvedbi. Izvor koji potvrđuje njezinu lokaciju. Arhitektonski elementi. kantaros. tlocrta 2 Poglavlja:  Četvrt sv. – 7. ispunjen spolijama1. Zaključak.stoljeća jer pronađeni elementi oltarne pregrade pripadaju tipu pergole4 koji su tipični za to razdoblje. datira u kasnoantičko razdoblje. dijeli prostor oltara od prostora za vjernike 3 Okomit četverobridni plosnat stup priljubljen uz zid. Moguće je samo nabrojiti ih. što je odraz različitih provincijskih radionica. . Teodora u Puli. plutej 2 ili pilastar3 nisu jednaki. Sepulkralna skulptura. ima dekorativnu funkciju 4 Visoka oltarna pregrada 6. prikazani motivi i simboli kao što su kristogram. Arhitektonska skulptura. 40 No. i 6. 40. str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful