... 25 DOVA IZ KUR'ANA! ...

“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!” (sura Al-Baqara, 201. ajet) * “Gospodaru naš, nadahni nas izdrzljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!” (sura Al-Baqara, 250. ajet) * “Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!” (sura Al-Baqara, 286. ajet)…“Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas!” (sura Al-Baqara, 286. ajet) * “Gospodaru naš, ne stavljaj nam u duznost ono što ne mozemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!” (sura Al-Baqara, 286. ajet) * “Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!” (sura Ali’ Imran, 8. ajet) * “Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!” (sura Ali’ Imran, 147. ajet) * “Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći.” (sura Ali’ Imran, 192. ajet) * “Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru; ’Vjerujte u Gospodara vašeg!’ - i mi smo mu se odazvali.” (sura Ali’ Imran, 193. ajet) * “Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka

od naroda koji ne vjeruje!” (sura Yunus. ajet) * “Gospodaru naš. ajet) * “Gospodaru naš. Ti presudi nama i narodu našem po pravdi. 126. ajet) * “U Allaha se uzdamo!” . Svoje obećanje ispuniti!” (sura Ali’ Imran. ajet) * “Gospodaru naš”. podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš. milošću Svojom.-86.rekoše oni . 89. 10. doista. 47. ne učini da zbog nas dodu u iskušenje ljudi koji nasilje čine i spasi nas. Ti zacijelo znaš šta mi tajimo.” (sura Ibrahim. i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. ajet) * “Gospodaru naš.rekoše oni. ajet) * “Gospodaru naš. 194.” (sura Ali’ Imran. ajet) * “Gospodaru naš. ajet) * “Gospodaru naš. “Gospodaru naš. daj nam snage da izdrzimo i učini da kao vjernici umremo!” (sura Al-A’raf. Allahu ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu. 38. 85. ajet) . a šta na javu iznosimo. sigurno ćemo biti izgubljeni. Ti si sudija najpravedniji!” (sura Al-A’raf. podari nam u zenama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’” (sura Al-Furqan. daj nam Svoju milost i pruzi nam u ovom našem postupku prisebnost” (sura Al-Kahf.“sami smo sebi krivi. 193. i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se. na daj nam da budemo s narodom grješnim!” (sura Al-A’raf. ajet) * “Gospodaru naš.” (sura Al-A’raf. 23. 74.naših.

govorit će oni .one koji su bili dobri. silan i mudar. 4. i pretke njihove i zene njihove i potomstvo njihovo .” . ajet) * “Gospodaru naš. sigurno. koje si im obećao. 7. Ti si. ajet) * “Gospodaru naš. u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti” (sura Al-Mumtehina. oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. uisitnu. mi ćemo. sve mozeš. ajet) * “Gospodaru naš. doista. ajet) * “Gospodaru naš.” (sura At-Tahrim. ajet) .” (sura Al-Mu’min. 10. zaista. zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!” (sura AlMu’min. ti si. ajet) * “Gospodaru naš. Gospodaru naš. dobar i milostiv!” (sura Al-Hašr. 12. uvedi ih u edenske vrtove. 8. otkloni patnju od nas. Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem. 8. vjerovati!” (sura Ad-Duhan.* Gospodaru naš.“učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti.