SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BESUT 22200 KG RAJA, BESUT TERENGGANU DARUL IMAN

BERILMU – BERAMAL – BERAKHLAK
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BESUT AKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL TERUNGGUL DI MALAYSIA

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SM VOKASIONAL BESUT 2011 _____________________________________________

EN MOHD AZHAR BIN MOHAMAD GHAZALI

CIK NUR AISYAH BINTI MD HUSIN

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BESUT 2011
1.0 PENGENALAN

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling mula diperkenalkan di dalam system persekolahan mula diperkenalkan di dalam system persekolahan pada tahun 1960. Selama ini ia lebih menekankan pada bimbingan kerjaya dan pelajaran. Laporan Jawatakuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) menegaskan tentang pentingnya perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. 2.0 OBJEKTIF AM PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2.1 Memberi khidmat penyuburan dan penggayaan meliputi semua aspek perkembangan diri pelajar dengan menyediakan peluang kemudahan dan pengalaman yang selaras dengan kemampuan dan potensi pelajar. 2.2 Memberi khidmat pencegahan iaitu menghindarkan pelajar daripada terlibat dalam perbuatan salah lau seperti tingkahlaku tidak berdisiplin, penggunaan dadah, merokok, laku musnah, peras ugut, menyertai pertubuhan haram dan tingkah laku anti sosial yang lain.

2.3 Memberi khidmad bersifat pemulihan (remedial) dengan tujuan mengorientasikan semua pelajar yang bermasalah peribadi, kerjaya, sosial supaya pelajar mampu menghadapi dan mengatasi masaalah mereka 2.4 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar-pelajar yang memerlukannya. 3.0 MODEL PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3.1 Perkhidmatan lebih bersifat menyeluruh iaitu memberi khidmat yang ditujukan seboleh-bolehnya kepada semua kelompok sasaran di sekolah yang memerlukan khidmat rujukan dan kepakaran dalam perkhidmatan kaunseling 3.2 Perkhidmatan lebih bersifat perkembangan, pencegahan dan pemulihan yang boleh disokong melalui aktiviti penggayaan dan pengukuhan.Perkhidmatan lebih menekankan bimbingan dan kaunseling pengajaran (instructional guidance and counseling) serta bimbingan kelompok, bimbingan individu, kaunseling kelompok mahupun kaunseling individu. Perkhidmatan lebih bersikap terbuka iaitu menggalakkkan bimbingan dan kaunseling terbuka yang melibatkan penyertaan aktif pelajaran melalui bimbingan dan kaunseling sebaya dan guru-guru terlatih. Kerahsiaan menjadi konsep yang penting dalam kaunseling. Perkhidmatan bersifat bersepadu yang meliputi displin iaitu input bimbingan dan kaunseling boleh dan sesuai disalurkan melalui kurikulum yang ada dan melalui aktiviti-aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan. Perkhidmatan bersifat modaliti iaitu menekankan sekurangkurangnya bidang perkembangan individu seperti berikut : Agama / moral Psikososial /afektif Kognitif Fizikal / seksual Vokasional / kerjaya

3.4

3.5

3.6 -

Pendekatan yang seimbang merupakan salah satu cara untuk mengadakan strategi-strategi intervensi berasaskan kepada andaian

bahawa tiap-tiap model di atas berhubung kait antara satu sama lain. Gabungan atau perubahan pada satu model membawa kesan kepada yang lain.

4.0

PERSONEL UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Berikut adalah carta organisasi bagi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah Teknik Besut 2011
Haji Abdullah Zawawi bin Yahya (Pengerusi) Haji Mohammad Affandi bin Abdul Rahman (Timbalan Pengerusi) Y.M Raja Ismail bin Raja Kechik (Naib Pengerusi I) Hajjah Sabariah binti Awang Mat (Naib Pengerusi II) En Mohamad Azhar bin Mohd Ghazali (Setiausaha) Cik Nur Aisyah binti Md Husin (Bendahari) Ahli Jawatankuasa

Haji Dzulkefli bin Hassan (Ketua Bidang Kemanusiaan) Matematik) En Wahab bin Ismail Nik Husin (Ketua Bidang Vokasional) En Amru bin Ismail bin Said (Ketua Bidang Kemahiran) Haji Hamzah bin Abdul Rahman Rahman (Ketua Warden Asrama) En Khairi Anuar bin Ibrahim (Guru Penyelaras Ko-Kurikulum)

Haji Rahim bin Mat (Ketua Bidang Sains dan Puan Nik Khatipah binti (Ketua Bidang Bahasa) En Che Zahari /En Saidi (Penyelaras MTD) Haji Afifi bin Abdul Puan Juniza binti Jusoh (Guru Biasiswa) En Noor Aziam bin Muhamad Nik Mohammad Ainul Amran Nik Mustapha En Jailudin bin Ismail (Guru Penyelaras Tingkatan 4 /5 dan SKM)

BIRO UBK Selain itu ada juga diwujudkan jawatankuasa bagi gerak kerja unit bimbingan dan kaunseling yang bertindak sebagai fasilitator dan penasihat bagi meningkatkan gerak kerja unit bimbingan dan kaunseling. Biro-biro tersebut adalah seperti berikut: Biro JKS Puan Masni Mohamad Yunus Puan Azizah binti mat Yassin Biro PRS Cik Nur Aisyah binti Md Husin Ustaz Rahimi bin Mohammad Amin Biro Motivasi, Kepimpinan dan Kemahiran Belajar En Mohammad Bustamam Sidik

En Amir Mohd Biro Perhubungan Dalam Puan Naumah binti Ya Biro Perhubungan Luar Puan Mariati binti Warimin Biro Pemantapan Kendiri& Rekreasi En Ibrahim Awang En Mohd Sardi Mahmood

5.0PRINSIP BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Bimbingan dan kaunseling, adalah proses pendidikan yang terancang dan berterusan, pelajar dididik atau dibimbing untuk mendapat dan mempelajari pengalaman, sikap pelakuan, dan kemahiran yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di Malaysia. 2. Bimbingan dan kaunseling adalah untuk semua pelajar. Tiap-tiap pelajar memperoleh peluang bagi mendapat pertolongan tanpa mengira latar belakang kaum, agama, atau kepercayaan. 3. Semua pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila mereka memerlukannya. Pada ketika tertentu seorang pelajar mungkin memerlukan pertolongan, bimbingan, dan sokongan dalam proses perkembangan dirinya.

4. Bimbingan dan kaunseling adalah untuk melayan keperluan pelajar bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka. Program bimbingan dan kaunseling adalah untuk melayan keprluan individu supaya berkembang dengan kadar optimum mengikut tahap perkembangan dirinya. 5. Bimbingan dan kaunseling adalh untuk menolong pelajar memahami dirinya dengan orang lain dengan mendalam menjelajah tujuan-tujuan hidupnya dan menolong memilih serta merancang hidupnya dengan berkesan. 6. Bimbingan dan kaunseling berorentasikan masa sekarang dan masa hadapan. Usaha-usaha bimbingan dan kaunseling ialah untuk menjadikan pelajar itu lebih tegas diri, pandai menyesuaikan diri dan memahami implikasi tindakan-tindaknnya sekarang dalam jangka masa panjang. 7. Binbingan dan kaunseling menolong individu menyedari kelemahannya dan memberi fokus adalah pada memperkukuhkan lagi kekutan yang ada padanya melalui aktiviti-aktiviti perkembangan dan pencegahan. 8. Bimbingan dan kaunseling adalah tanggungjawab bersama. Dalam melaksanakan program dan aktiviti bimbingan dan kaunseling semua pihak do sekolah iaitu pentadbir, guru bimbingna dan kaunseling, guruguru lain, ibu bapa dan pelajar patut berkerjasama dan berunding antara satu sama lain. 9. Bimbingan dan kaunseling memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelajar. Segala maklumat mengenai pelajar adalah perlu untuk membolehkan Guru Bimbingan dan Kaunseling memahami pelajar seccara menyeluruh supaya dapat memberi bimbingan dan kaunseling yang berkesan 10.Setiap individu berbeza gaya, ketangkasan dan dorongan untuk belajar. Secara amnya, cara belajar seseorang itu berbeza mengikut: 10.1. Orientasi deria Melalui deria sentuhan, penghiduan, penglihatan dan rasa.

10.2. Gerak balas (respon) Ada individu lebih selesa belajar secara bersendirian dalam kelompok atau melalui pemerhatian saja.

10.3. Corak pemikiran Cara individu mengumpul dan memproses maklumat untuk mencapai tujuan tertentu.

11.Pembentukan individu dipengaruhi oleh keseluruhan pengalaman dalam alam persekitarannya. Misalnya seorang pelajar yang dibesarkan di luar bandar akan dapat dikesan berasal dari luar bandar. Demikian juga sebaliknya. Oleh itu, bimbingan dan kaunseling boleh menjadi intervensi untuk mengurangkan perbezaan, tetapi ini bergantung kepada nilai, jangka masa dan di peringkat mana khidmat itu di mulakan. Bimbingan dan kaunseling dijalankan supaya individu berkemampuan untuk membuat penyesuaian diri.

12.Bimbingan dan kaunseling adalah untuk pengetahuan dan kesepaduan psikofizikal pelajar. Ini bermakna pelajar tidak boleh dilihat sebagai hanya manusia kognitif. Ia harus dilihat sebagai individu yang mempunyai perasaan, sikap, mental dan rohani. Sebarang aktiviti dan program bimbingan adalah untuk membentuk kesepaduan ini.

13.Bimbingan dan kaunseling hendaklah dijalankan berdasarkan etika kaunseling. Memahami etika adalah untuk tujuan memelihara kebajikan pelajar.

6.0PENDEKATAN Pendekatan bimbingan dan kaunseling boleh dibahagikan kepada empat pendekatan berikut :

1. Pendekatan krisis 2. Pendekatan pemulihan 3. Pendekatan pencegahan 4. Pendekatan perkembangan

1. PENDEKATAN KRISIS Pendekatan ini mengendalikan kes krisis yang timbul secara mendadak dan memerlukan pemerhatian serta tindakan segera daripada Guru Bimbingan dan pihak pentadbir sekolah. Misalnya pelajar yang bergaduh di sekolah, mengalami histeria, menangis secara tiba-tiba, cuba membunuh diri, mengguna dadah atau yang sedang mengalami peristiwa cemas seperti kematian anggota keluarga, penceraian ibu bapa dan penderaan. 2. PENDEKATAN PEMULIHAN Pendekatan ini memberi fokus kepada kekurangan atau masalah yang dapat dikenal pasti melalui semasa ke semasa. Langkah mengatasi dijalankan dengan harapan pelajar mengubah kelakuan untuk mengelakkan berlaku peristiwa krisis. Misalnya pelajar ponteng sekolah, merokok, melawan guru atau berkelahi. Mereka dikumpulkan untuk mengikuti sesi kaunseling kelompok atau menghadiri kaunseling individu. 3. PENDEKATAN PENCEGAHAN Pendekatan ini berasaskan andaian bahawa satu-satu masalah itu mungkin timbul dan sebelum masalah itu meruncing, usaha dijalankan untuk menghalangnya. Misalnya kempen dan pedidikan pencegahan penggunaan dadah, kempen ati merokok, kempen dan pendidikan pencegahan AIDS, taklimat persediaan peperiksaan, ceramah motivasi atau kem jaya diri. 4. PENDEKATAN PERKEMBANGAN Pendekatan ini merupakan satu usaha mengenal pasti keperluan pelajar di alam persekolahan supaya mereka dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran pengalaman serta akhlak yang mulia. Tugas dan kelakuan pembelajaran dikenal pasti dan dijelaskan kepada pelajar. Kemudian aktiviti bimbingan dirancang untuk melengkapi kurikulum akademik. Pelajar diberi peluang untuk belajar mengenali diri mereka dan orang lain sebelum timbul masalah dalam hidup mereka. Pada hakikatnya, keempat-empat pendekatan ini digunakan tetapi adalah disyorkan pendekatan perkembangan adalah diutamakan. Bidang tumpuan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, pendekatan perkembangan adalah seperti berikut :

1. Perkembangan agama dan moral 2. Perkembangan psikososial 3. Perkembangan kognitif dan afektif 4. Perkembangan fizikal dan seksual 5. Perkembangan vokasional dan kerjaya

7.0BIDANG TUGAS GURU DALAM KAUNSELING

PERKHIDMATAN

BIMBINGAN

DAN

Tugas-tugas yang dijalankan adalah berdasarkan kepada 10 perkhidmatan utama program bimbingan yang dijalankan di sekolah. Penerangan tugas yang disenaraikan seperti yang berikut ini bukan mengikut keutamaan. Keutamaan tugas bergantung pada keadaan dan keperluan pelajar, sekolah dan komuniti di mana program bimbingan itu diadakan. KETUA BIMBINGAN DAN KAUNSELING (Guru yang terlatih dalam bidang bimbingan dan kaunseling secara khursus) 1. Dalam konteks ini bermaksud, guru-guru yang mendapat bimbingan yang kursus dalam bidang bimbingan dan kaunseling dari Institut Perguruan Ilmu Khas, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Institut Perguruan Darul Aman, UKM, UPM dan universiti di dalam dan di luar negara. 2. Inventori individu dan rekod i) ii) iii) iv) v) vi) Mengendalikan fail bimbingan untuk setiap pelajar Bertanggungjawab mengumpul dan merekod butir-butir berkaitan dengan penilaian, pentafsiran minat pelajar. yang

Mengawas perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan kaunseling Menyelaras, menjaga dan mengemaskini rekod pelajar Memberi maklumat okjektif mengenai kemajuan dan pencapaian prestasi pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan. Menjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yang difikirkan perlu atau berguna untuk membantu perkembangan diri pelajar

3. Perkhidmatan pengumpulan dan memberi maklumat : 1. Mengumpul, menyedia dan mnyebar maklumat kerjaya, vokasional, latihan dan pembelajaran dan pembelajaran kepada pelajar misalnya melalui risalah-risalah , buku-buku kecil, poster, hari kerjaya, pameran kerjaya dan buliten sekolah. 2. Menambah dan mengemaskini fail-fail maklumat kerjaya, peluang latihan, pelajaran, sosial dan peribadi. 3. Memberi maklumat dan penerangan tentang pentingnya mengisi permohonan secara tepat. 4. Mengelolakan lawatan terancang, kerjaya atau pelajaran ke kilang perusahaan atau tempat kerja lain. 5. Memberi makluamat mengenai kerjaya dan lain-lain pertolongan yang diperlukan oleh guru-guru dan anggota masyarakat. 6. Menyebarkan maklumat mengenai pendidikan dan pencegahan dadah dan AIDS, bahaya merokok dan inhalan. 4. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kelompok 1. Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kelompok dan tunjuk ajar yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri, vokasional, kognitif, afektif, psikososial, fizikal, seksual dan moral agama pelajar. 2. Mengadakan kaunseling kelompok dan kaunseling tunjuk ajar mengenai topik yang sesuai dengan kelompok tertentu. Misalnya masalah disiplin, masalah peribadi, masalah sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan dari masa ke samasa. 3. Membantu pelajar memilih matapelajarn elektif untuk peperiksaan SPM, SPMV da STPM 4. Menubuh dan melatih pasukan pembimbing rakan sebaya dan menyelia aktiviti mereka.

5. Perkhidmatan kaunseling i) Kaunseling dengan pelajar secara individu dan kalompok mengenai: pencapaian akademik yang tidak memuaskan. Rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain Kerjaya, pelajaran dan peribadi Tidak turut serta dengan aktiviti ko-kurikulum Masalah disiplin seperti ponteng, budaya peleseran, merokok, bertumbuk dan menggunakan dadah dan bahan inhalan.

ii) Kaunseling keluarga

-

Ini boleh diadakan jika perlu dan jika guru kauseling boleh mengendalikannya

iii) Kaunseling tunjuk ajar Guru bimbingan kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar perkara berkait dengan penilaian kendiri. Penjelasan nilai kemahiran-kemahiran komunikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan dan menghindar dari menceburkan diri dengan penyalahgunaan dadah.

6. Perkhidmatan Penempatan i) ii) Membantu pelajar memilih aktiviti ko-kurikulum berdasarkan kebolehan,minat, kerjaya pilihan dan kemampuan pelajar, Penempatan pekerjaan Menjadi penyelaras penempatan pelajar mengikut program, pengalaman bekerja (jika program seumpama ini diadakan) Membantu bahagian pendidikan vokasional dan kemahiran dalam mengadakan sistem memperoleh data atau butiran yang perlu bagi laporan susulan mengenai pelajar lepasan sekolah vokasional dan kemahiran Membantu penempatan pelajar lepasan sekolah menengah untuk memasuki intitusi-institusi pekerjaan.

-

7. Perkhidmatan mencegah penggunaan dadah dan inhalan i) Mengadakan bimbingan individu atau kelompok atau kaunseling tunjuk ajar dalam menanam dan memupuk sikap dan nilai membenci dadah / inhalan. Memberi bantuan atau pertolongan pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan rawatan. Membuat penilaian dan memberi maklum balas kepada kementerian atau jabatan pendidikan negeri tentang program pencegahan dadah di peringkat sekolah.

ii) iii)

8. Perkhidmatan konsultasi dan rujukan i) Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan dalam hal yang berkaitan dengan soal peribadi dan kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabila diminta. Membantu pihak pentadbiran dan staf dalam memahami dengan mendalam mengenai program bimbingan di sekolah.

ii)

iii) iv) v)

Membantu ibu bapa atau penjaga pelajar dalam hal yang berkaitan dengan kebajikan pelajar. Berunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan bimbingan di sekolah. Merancang bersama dengan guru berkesan untuk mengawal pelajar tentang cara yang paling

9. Perkhidmatan perkhidmatan Resos i) ii) iii) iv) Penyelaras bagi aktiviti berhubung dengan kebajikan pelajar di antarasekolah dengan agensi lain. Menjadi punca rujukan dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum Penyelaras bagi penglibatan majikan, agensi kebajikan dan orangorang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah. Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan lagi aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensiagensi dan komuniti setempat.

10.Perkhidmatan konferens dengan ibu bapa i) ii) iii) iv) v) Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama mengawal kemajuan pelajar terutama dalam pelajaran. Menghubungi ibu bapa atau penjaga apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan. Menjadi penyelaras bagi program orientasi bagi pelajar dan ibu bapa baru. Bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam mewujudkan disiplim dalam kalangan pelajar. Mengadakan kaunseling keluarga jika didapati pasti bahawa masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca dari keluarga.

11.Perkhidmatan penilaian i) Membuat penilaian aktiviti di sekolah-sekolah untuk tujuan membaikinya seperti pembimbing rakan sebaya, jati diri, skim lencana anti dadah dan motivasi pelajar. Menilai modul atau model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah.

ii)

12.Sistem fail, rekod dan dokumentasi i) Sebagai urusetia kepada jawatan kuasa penyelaras, aktiviti bimbingan dan kaunseling, seorang guru bimbingan dan kaunseling

juga hendaklah menjalankan kerja-kerja pentadbiran di bilik bimbingan dan kaunseling. Mengadakan sistem fail, menyimpan rekod, perhubungan awam, surat meyurat, pengelolaan unit bimbingan , pengendalian bahan bercetak, penyediaan laporan dan aktiviti dan tugas lain yang diarah oleh jawatankuasa penyelaras aktiviti, pengetua, pegawai pendidikan daerah, negeri dan kementerian.menyediakan laporan tugas lain yang diarah oleh jabatan

GURU PENOLONG BIMBINGAN DAN KAUNSELING Dalam kontek ini bermaksud guru bimbingan yang membantu secara khusus pelaksanaan program atau aktiviti bimbingan di sekolah. Mereka ini sebagai staff yang menjadi pembantu kepada guru kanan bimbingan dan kaunseling. 1. Tugas guru penolong bimbingan dan kaunseling. i) Membantu dalam mengendalikan inventori individu dan rekod ii) Membantu dalam perkhidmatan memberi maklumat iii) Membantu dalam perkhidmatan bimbingan kelompok iv) Membantu dalam perkhidmatan kaunseling v) Membantu dalam perkhidmatan penempatan vi) Membantu dalam perkhidmatan mencegah penggunaan dadah dan inhalan vii) Membantu dalam perkhidmatan konsultasi dan rujukan viii) Membantu dalam penyelarasan resos ix) Membantu dalam perkhidmatan penilaian x) Membuat pesanan dan membuat stok bahan-bahan bimbingan xi) Membantu menghasilkan dan mengurus penghasilan bahan cetak dan bukan cetak, seperti poster, risalah, berita slaid dan sebagainya. 2. Tugas guru lain dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling i) Membantu mengenal pasti pelajar-pelajar berisiko untuk intervensi kaunseling ii) Membantu mengumpul data pelajar iii) Membantu memberi bimbingan tunjuk ajar iv) Membantu memberi bimbingan kerjaya, pendidikan pencegahan dadah, latihan dan maklumat semasa v) Membantu melaksanakan progran dan aktiviti pelajar vi) Membantu pelajar bermasalah melalui konsultasi dengan guru bimbingan dan kaunseling.

PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH TEKNIK BESUT, KAMPONG RAJA, BESUT, TERENGGANU SESI AKADEMIK 2011
Bulan JAN M 1 2 Bidang Pengurusan & Pentadbira n Psikososial & Kesejahtera an Mental Pembangun an diri Akademik • 1.1 Input Pengurus an Bilik Kaunselin g Program Reorientasi Pelajar Tingkatan 5 2011 • • Kumpula n Sasaran Mencuci dan Semua pelajar membersihkan tingkata bilik kaunseling n5 Memberi maklumat kepada pelajar tentang hal yang berkaitan dengan pengurusan sekolah Meningkatkan motivasi pelajar tingkatan 5 Menjana pemikiran dan perubahan diri ke arah satu budaya yang lebih positif. Membentuk Objektif Personali a Tarikh Tentatif Kos RM Catatan Rujuk Program Re-Orientasi pada tahun lepas. ReOrientasi bermula selepas perhimpunan. Dilakukan awal untuk menyambut kedatangan pelajar baru tingkatan 4

1.2 3 4

Pengetua 2 Jan -5 dan Jan Guruguru Penolong Kanan, GBKSM Guru MTD Guru Kelas

5

5 Jan

-

1.3 Pengurusan dan Pentadbira n

Persiapan untuk Program Orientasi

6 1.4 Psikososial dan kesejahtera an Mental Akademik Kerjaya Pembangun an diri Minggu Jalinan Mesra (Suai Kenal) / Pendaftar an Pelajar Baru •

kumpulan belajar masingmasing Mengetahui tentang teknikteknik belajar yang berkesan Menyediakan laporan untuk program yang akan dijalankan sepanjang minggu suai kenal pelajar Mengetahui pembahagian tugas sepanjang Majlis Pendaftaran dan Suai Kenal Pelajar 2011 Membantu pelajar melakukan penyesuaian dalam budaya sekolah yang baru Membantu pelajar mendapatkan pendedahan

Pelajarpelajar tingkata n4

Pengetua / / Guru Penolong Kanan /GBKSM / Semua Guru

Kemasukan pelajar tingkatan 4 awal bagi sesi 2011

6 Jan -9 Jan Pelajarpelajar tingkata n4 Pengawa s tingkata n5 Pengetua / GBKSM / Ahli Jawatank uasa Majlis Pendafta ran dan Suai Kenal Pelajar tingkata n 4 Guru Kelas/ semua guru

Dijalankan selama 4 hari dan memerlukan penglibatan dari semua guru

7

Pengurusan & Pentadbira n

1.5

1.6

1.7

8

1.8

Menyusun atur bilik kaunselin g dan membersi h kawasan pejabat Membuat laporan bagi Program Orientasi dan ReOrientasi pelajar 2011 Mengump ul data pelajar tingkatan 4 Menyimp an dan merekod

mengenai kurikulum mengikut pakej matapelajaran yang ditawarkan. Meneroka maklumat personaliti dan kerjaya diri dengan lebih Bilik jelas. Kaunseli Memberi ng pendedahan tentang kemahiran vokasional dan kemahiran dan peluang dalam bidang tersebut pada masa akan datang Memastikan pengurusan bilik kaunseling berada pada tahap yang sangat baik Memastikan laporan bagi kedua-dua program dapat

10 Jan – 20 Jan Berharap pada tahun 2011, bilik kaunseling mengikut spesifikasi yang di perlukan oleh kementerian Kemas kini rekod yang lama / simpan data lama Hantar laporan untuk pengesahan aktiviti pada bulan Januari

GBKSM

10 Jan – 20 Jan

9

Perkhidmat an BK 1.9

ikrar “Aku Janji Pelajar Tingkatan 5” Menyiapk an buku rekod

Kerjaya

1 0

1.10 Bimbinga n / Kaunselin g: (Individu / Kelompok )

di siapkan dan didokumentasik an Mengetahui jumlah sebenar pelajar tingkatan 4 dan menyimpan rekod serta butir peribadi pelajar tingkatan 4 Menyimpan dan memfailkan surat “Ikrar Aku Janji Pelajar”

Semua pelajar

GBKSM

18 Jan -19 Jan

Pelajar mendapat manafaat dari sesi yang dijalankan

Pelajar tingkata GBKSM n 5 dan 4 23 Jan

Pelajar mendapat manafaat daripada lawatan dan taklimat kerjaya

Pengurusan dan pentadbira n

1.11 “JOM MASUK U” 1.12 Mengedar kan risalah kerjaya kepada pelajar 1.13 Taklimat kerjaya 1.14 Pendaftar an Pelajar Tingkatan 4

Pelajar Membantu pelajar yang tingkata n4 memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Memberi pendedahan kepada pelajar tentang peluang melanjutkan

8

Pentadbi r Sekolah, KetuaKetua Bidang GBKSM, AJK UBK Penyelar as Tingkata n, Guru

24 Jan 26 Jan

Perkemban gan psikososial dan mental

(Kemasuk kan kedua)

pelajaran ke Pelajar mana-mana tingkata institusi n4 pendidikan dan kemahiran • Bersama memastikan pendaftaran pelajar tingkatan 4 berada dalam keadaan yang baik

Kelas

GBKSM / MTD

1.15 Minggu Jalinan Mesra (Suai Kenal) / Pendaftar an Pelajar Baru

Membantu pelajar melakukan penyesuaian dalam budaya sekolah yang baru Membantu pelajar mendapatkan pendedahan mengenai kurikulum

FEB

1

Pengurusan dan pentadbira n

2.1Pengurus an Fail / Rekodrekod UBK 2.2Mengurus bilik kaunselin g 2.3Perkhidm atan bimbinga n dan kaunselin g

mengikut pakej matapelajaran yang ditawarkan. Meneroka maklumat personaliti dan kerjaya diri dengan lebih jelas. Memberi pendedahan tentang kemahiran vokasional dan kemahiran dan peluang dalam bidang tersebut pada masa akan datang Menyusun atur rekod-rekod lama dan membuka rekod baru Memastikan bilik kaunseling berada dalam keadaan yang baik Memastikan pelajar mendapat manafaat dari

Bilik kaunseli ng

GBKSM

6 Feb10 Feb

Semua pelajar

2 Kerjaya

(individu / kelompok ) 2.4Mengada kan - Invent ori Minat dan Kerjay a Invent ori Person aliti - Peluan g latihan kerjay a - Penye baran maklu mat 2.5Mesyuara t Pengurus an Unit Bimbinga n dan Kaunselin g •

sesi yang dijalankan Tingkata n4

GBKSM

13 Feb -14 Feb

3

Pengurusan dan pentadbira n

Membantu pelajar mengetahui minat dan matlamat pelajar ke SMT Membantu menerangkan kepada pelajar maklumat yang berkaitan dengan peluang kerjaya GBKSM / 16 Feb Membantu Gurupelajar Jawatank guru UBK mengenal uasa Unit personaliti diri Bimbinga n dan Kaunseli ng Menilai semula program yang telah dijalankan sepanjang bulan Januari Berbincang dan membuat post

4 Pengurusan dan

Jawatank

Penyelar 21 Feb as MTD/ GBKSM/ Guru-

Bergantung pada keadaan masa dan situasi

pentadbira n 5 Psikososial dan Kesejahtera an Mantel 2.6Persediaa n pengurus an bagi Kem Kepimpin an Perdana 2011 2.7Kem Kepimpin an perdana 2011 • •

morteem untuk program bulan Januari dan akan datang

uasa kem Kepimpin an Perdana

guru pengawa s / AJK Terlibat 23 FebPenyelar 26 Feb as MTD/ GBKSM/ Guruguru pengawa s / AJK Terlibat RM 5000 Melibatkan semua pemimpin pelajar termasuklah pengawas, exco asrama, ketua dan penolong kelas, pegerusi dan AJK persatuan Pengisian dalam bentuk : - Perkhemah an - LDK - Bengkel - Permainan -

Merancang dan memastikan program dapat Pemimpi dijalankan ndengan lancar pemimpi n sekolah Memberi kefahaman kepada peserta tentang peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin Melahirkan kesedaran dan jati diri kepada peserta bahawa untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah Memupuk semangat

-

-

6 Pembangun an diri • 7 Pengurusan perkhidmat an bimbingan dan kaunseling

• 2.8Post mortem Kem Kepimpin an Perdana 2.9Bimbinga n kaunselin g Individu dan kelompok •

kerjasama dan setiakawan di kalangan pemimpin pelajar yang terdapat di sekolah Memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi idea dan membina hubungan yang lebih baik Melatih daya tahan dari segi fizikal, mental, dan intelek para pelajar yang menjadi pemimpin kecil di sekolah Mengetahui kelemahan dan kekuatan selepas kem diadakan

27 Feb – 28 Feb GBKSM

Pesertapeserta Kem Kepimpin an Perdana 2011 Semua pelajar

GBKSM

Sepanja ng masa bulan Feb

Bergantung pada ketetapan dan kesesuaian masa untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Membantu pelajar yang memerlukan

perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

MAC

1

Pengurusan dan pentadbira n

3.1Persiapan bagi pelancaran program mento mentee

Setiap pelajar Pelajar tingkatan 4 tingkata akan mendapat n 5 ibu dan ayah angkat

GPK 1 Mac – HEM/ 3 Mac GBKSM / ibu dan ayah angkat

Pelajar akan di bahagikan berdasarkan pilihan guru. Pelajar juga mestilah merupakan pelajar kepada guru tersebut.

7 Mac 2 Pembangun an Diri 3.2Program Pelajar mento mentee dolancarkan • • Pelajar Pelancaran tingkata mentor mentee n5 Pelajar dan ibu ayah angkat akan di berikan taklimat pelaksanaan program Mento Mentee. PelajarMengenal pasti pelajar tingkata keupayaan n 4 40 pelajar-pelajar dan komitmen orang pelajar terhadap yang tanggungjawab berkelay menolong PK HEM/ GBKSM / Guru MTD Ibu dan bapa angkat diberikan watikah perlantikan sebagai mentor pelajar 8 Mac-9 Mac GBKSM Mentor AJK UBK

3

Pembangun an Diri 3.3Temuduga PRS Fasa Pelajar satu

akkan 4 Pembangun an Diri 3.4Taklimat Pelajar Pengisian Borang UPU / Kemasukan pelajar ke IPTA / Politeknik/ IKBN dan Institusi pendidikan di Malaysia Psikososial dan perkemban 3.5Watikah gan mental perlantikan PRS Pembangun an Diri Pelajar 6 3.6Ujian personaliti sidek 3.7Ujian gaya belajar 3.8Ujian warna 3.9Ujian asertif diri / Ujian IQ 3.10 Kursus Bekas pelajar SPM 2010 GBKSM

14 Mac

5

Membantu pelajar lepasan SPM tahun lepas mencari arah tujuan pendidikan mereka selepas ini

(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 11 MAC – 19 MAC 2011 20 Mac GBKSM / Ustaz Rahimi dan AJK UBK 21 Mac23 Mac GBKSM/ Ustaz Rahimi RM 100 Tertakluk pada tarikh keputusan SPM diumumkan

Pembimb ing Rakan Sebaya • Membantu pelajar yang memerlukan Pembimb perkhidmatan ing rakan sebaya Mengetahui peribadi pelajar Meningkatkan motivasi pelajar

• •

24 Mac RM – 26 1000 Mac Pembimb ing rakan sebaya GBKSM/ Ustaz Rahimi dan AJK UBK

Mengikut keperluan pelajar berdasarkan permasalahan pelajar

/

Pembangun an Diri Pelajar 7

Asas PRS Peringkat Sekolah Pengurusan perkhidmat an bimbingan dan kaunseling

• 3.11 Bimbinga n kaunseling Individu dan kelompok

Menerapkan asas-asas menolong dan Semua kemahiran pelajar menolong Meningkatkan prestasi dan konsep kendiri pelajar Membantu pelajar yang memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Pelajarpelajar tingkata n5

GBKSM

Sepanja ng masa bulan Mac

Aktiviti luar

Bergantung pada ketetapan dan kesesuaian masa untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

APRIL

1

Psikologi & Kesejahtera an Menta

4.1Program Anak Angkat (pertandi ngan memasak )

Memastikan program pelancaran Anak Angkat 2011 dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan Membantu pelajar lebih mengenali diri dan berasa seronok untuk

GBKSM / 3 April AJK ubk

RM 1000

-

2

Pembangun an Diri Pelajar

4.2Perjumpa an PRS

3 Pengurusan dan perkhidmat an 4.3Mengema skini rekod / fail 4.4Membuat Laporan Program Mento Mentee 4.5Mengema skini Fail PRS 4.6Melantik AJK SLAD

belajar Berasa diri lebih Pembimb dihargai dan ing Rakan disayangi Sebaya Mengadakan mesyuarat PRS Semua kali pertama pelajar Memastikan rekod dan laporan dapat diselia dan di urus dengan baik 20 orang ahli PRS Tingkata n4

GBKSM/ Ustaz Rahimi GBKSM

4 April

Pembahagian tugas kepada PRS Pembentukan Organisasi PRS Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah -

5 Apr – 7 Apr

4 Psikososial dan perkemban gan mental

GBKSM/ AJK UBK

10 Apr Memastikan sebaran tentang dadah di perluaskan di setiap sudut sekolah

5 Psikososial dan kesejahtera an mental

4.7Minggu Sayangi Diri 4.8Membuat Sudut

Memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pendedahan yang lebih mendalam SLAD tentang dadah Pemimpi Mendapatkan n pelajar maklumat pelajar yang terlibat dengan

GBKSM

GBKSM / 17 Apr Guru -21 Apr SLAD

RM 500 Kuiz Pertandingan melukis poster Pidato spontan

6 Program Akademik 7 Perkhidmat an Bimbingan dan kaunseling

Dadah / Mengump ul bahan yang berkaitan dengan dadah/ menyebar kan flyers berkaitan dadah untuk setiap kelas 4.9Program Mento Mentee (Menuju sasaran ) 4.10 Ka unseling individu dan Kelompok

dadah • Memberikan maklumat kepada pelajar tentang dadah dan perkaraperkara yang memabukkan

24 Apr Mento akan dibekalkan dengan maklumat tentang institusi dan latihan kemahiran Bergantung pada ketetapan dan kesesuaian masa untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Pelajar tingkata n5 • Meransang minat pelajar untuk terus berjaya Menetapkan target pelajar selepas SPM Taklimat akademik Mento akan memastikan setiap mentee mempunyai satu institusi pilihan

Sepanja GBKSM / ng Mentor bulan April

• • •

MEI

1

Pengurusan dan pentadbira n

5.1Menyiapkan bahan untuk Program Mengenal Cinta

Mento akan mendapatkan maklumat daripada mentor tentang peluang dan kelayakan Mengenal pasti pelajar yang terjebak dengan cinta dan pengertian cinta pada setiap pelajar

GBKSM

2 Mei

2 Psikososial dan perkemban gan mental 5.2Program Mengenal Cinta •

Semua pelajar Memberi perempu pendedahan kepada tentang an makna CINTA Melakukan Ujian Gaya Bercinta dan ujian Personaliti Warna

GBKSM 3 Mei – dan AJK 5 April UBK

Sediakan Inventori Gaya Bercinta dan soal selidik pelajar bercinta. Sediakan laporan dan data pelajar yang bercinta – dapatkan maklumat dan jumlah untuk rekod Letakkan semua data dalam satu fail / buat laporan lengkap

3 Pembinaan diri 5.3Program bersama guru-guru bidang • Semua Pelajar akan pelajar perempu mengetahui an bagaimana

GBKSM / 8 Mei AJK UBK Taklimat kepada khas pelajar

kemanusiaan • 4 Pengurusan dan pentadbira n 5.4Menyiapkan segala laporan 5.5Merekod dan susun atur bilik kaunseling 6.1Kemaskini rekod dan laporan

mengelak dari mendapat cinta tercela Pelajar akan mengetahui adab-adab dalam pergaulan Laporan dapat disiapkan Memastikan bilik dalam kedaaan baik dan tersusun Menyelenggara dan mengemaskini rekod bilik kaunseling Memberi bantuan kepada sesiapa yang memerlukan perkhidmatan Memberi pendedahan kepada pelajar tentang teknikteknik menghafal dengan mudah

perempuan

GBKSM

9 Mei – 26 Mei

• •

JUN

1

Pengurusan dan pentadbira n

Semua pelajar

GBKSM

14 Jun -16 Jun

( CUTI PERTENGAHAN TAHUN BERMULA PADA 1 JUN HINGGA 11 JUN)

2 Akademik 6.2Program Daya Ingatan (Max Recall) •

Pelajar Tingkata n5

Pencera mah Dalaman / GBKSM

17 Jun – 31 Julai

RM 100

Bermula petengahan bulan Jun dan berakhir pada bulan Julai

21 Jun Semua pelajar Semua Guru Kerjasama dengan pihak luar seperti

3 Pembangun an Diri 6.3Minggu Keselamatan

Sekolah

• 4 Perkhidmat an BK 6.4Kawad Kecemasan Asrama

Mengadakan latihan kebakaran dan kecemasan peringkat sekolah bagi tujuan meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar sekolah Meningkatkan kefahaman kepada pelajar dengan mengadakan Slot Ceramah & Demonstrasi Sebat Penjara Memberikan pengalaman kepada pelajar tentang pengendalian diri yang betul sewaktu menghadapi kecemasan Latihan kawad kaki Memberi

bomba dan polis Tarikh penetapan tertakluk pada persetujuan pihak-pihak yang terlibat

22 Jun Semua pelajar asrama Warden Kerjasama dengan pihak bomba

• 5 Psikososial dan Kesejahtera an Mental 6 Pembangun an Diri 6.6Ceramah Keibubapaan 6.5Kaunseling / bimbingan : individu / kelompok • •

Semua pelajar GBKSM Sepanja ng bulan Jun Bergantung pada ketetapan dan kesesuaian masa untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Jemputan

Semua pelajar tingkata

GBKSM / Guru 26 Jun Penyelar

RM 4000

perkhidmatan n5 kepada pelajar yang memerlukan perkhidmatan 7 Pengurusan dan Pentadbira n 6.7Sudut Kerjaya Sekolah SMTB • PRS Meningkatkan tingkata pencapaiam n4 SPM/ menghasilkan pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjaw ab kepada diri sendiri, ibu bapa dan sekolah Pelajar dapat menambah maklumat dengan membaca infoinfo berkaitan dengan kerjaya dan peluang pekerjaan dalam sektor pekerjaan yang dipilih Menjana kreativiti pelajar dalam menghasilkan

as Tingkata n 5 / Guru kelas

penceramah luar

GBKSM

27 Jun -30 Jun Boleh bahan GBKSM dapatkan dengan

8 6.8Mesyuarat AJK UBK kali kedua •

29 Jun PK HEM/ GBKSM / AJK UBK Catat mesyuarat kedua minit kali

ruangan dan sudut untuk kerjaya sebagai sumber maklumat di dalam kelas • Membincangkan tentang programprogram yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh 6 bulan. Mendapatkan pandangan untuk penambahbaika n

JULAI

1

Akademik

7.1 Strategi Menjawab Peperiksaan / bengkel menjawab soalan

Memberi pendedahan kepada pelajarpelajar SPM tentang strategi-strategi untuk menjawab

Semua pelajar tingkata n5

GBKSM / 3 Julai – Ketua7 Julai ketua Panitia / Guru Penyelar as SPM 11 Julai – 14 Julai

Kerjasama antara ketua-ketua panitia Tertakluk pada rancangan Guru Panitia masingmasing (Julai hingga September) Ceramah melibatkan institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta / jabatanjabatan terpilih Mengadakan pertandingan kuiz Kerjaya / ujian minat kerjaya/ buku skrap kerjaya

2

Kerjaya 7.1Minggu Kerjaya • Memberi kesedaran terhadap kerjaya yang mereka pilih Melahirkan perasaan ingin tahu pelajar terhadap matlamat mereka pada masa hadapan Mengasah bakat dan daya kreativiti pelajar melalui penghasilan buku skrap dan penulisan kreatif dan poster kerjaya Pelajar dapat mendapatkan Pelajar tingkata n4

• 3 Kerjaya 7.2Bimbingan Kerjaya

GBKSM Semua Pelajar 18 Julai -19 Julai Pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 di asingkan mengikut hari

4

Perkhidmat an BK 7.3Kaunseling / Bimbingan : Individu dan kelompok

5

Pendidikan dan Pencegaha n Dadah

maklumat terkini tentang peluang melanjutkan kerjaya dalam bidang yang diminati berdasarkan matlamat dan minat masingmasing • Membantu pelajar yang memerlukan perkhidmatan

GBKSM Semua pelajar Sepanja ng Julai Bergantung pada ketetapan dan kesesuaian masa untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Sasarkan kepada semua kelas. Maklumat dan bahan boleh diperolehi dari AADK Kelas yang menyertai akan dibekalkan dengan maklumat khas untuk sudut PPDa Kuiz anti dadah akan diadakan untuk menarik perhatian pelajar tentang isu ini.

GBKSM Tingkata n 5 dan 4 24 Julai – 28 Julai

7.4Program Anti Rokok/ Dadah/ HIV/ AIDS

6

Pengurusan dan Pentadbira n Psikososial dan Kesejahtera

• 7.5Membuat laporan dan memantau sudut PPDa di kelas 7.6Program •

7

Menyedarkan tentang bahaya merokok/ dadah melalui ceramah Anti Dadah Meningkatkan kemahiran Asertif Menyebarluas maklumat berkaitan Semua dengan dadah pelajar

GBKSM 26 Julai – 27 Julai GBKSM 26 Julai

an Mental

Psikologi Bilazim

Meminta agar setiap kelas diwajibkan menyediakan satu sudut PPDa. Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan program GBKSM

-27 Julai

Memberikan ganjaran kepada kelas yang mempunyai sudut PPDa yang terbaik Sediakan brocure dan maklumat tentang psikologi bilazim. Edarkan ke setiap kelas

8 Pembangun an Diri

31 Julai

7.7Perjumpaan dan latihan PRS – Kemahiran komunikasi dalam kerjaya

Pembimb ing rakan Pelajar dapat sebaya mengetahui tentang tingkahlaku bilazim Memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya menjaga kesihatan mental dan ketenangan hati. Mempraktikkan kemahiran temuduga Meningkatkan

Diadakan pada sebelah petang

• •

keyakinan diri pelajar agar dapat mengemukakan pendapat

OGS

1

Pembangun an Diri

8.1Program “Salam Dedikasi SPM 2011

Memberi peluang kepada adik-adik tingkatan 4 mendedikasikan kad ucapan “ Salam SPM kepada Kakakkakak dan Abang-abang yang akan menduduki SPM”

Terbuka kepada pelajarpelajar tingkata n4

GBKSM/ semua guru

1 Ogos – 4 Ogos

-

Setiap pelajar diwajibkan menyediakan sekurangkurangnya 1 kad ucapan / katakata perangsang kepada kakak dan abang senior . GBKSM akan mengumpul kad tersebut dan diserahkan

2

Perkhidmat an BK

GBKSM 8.2Kaunseling/ Bimbingan : individu dan kelompok Semua pelajar • Membantu pelajar yang memerlukan perkhidmatan

Sepanja ng bulan Ogos

-

kepada pelajarpelajar berkenaan pada minggu itu. Kad yang terbaik akan mendapat hadiah. Guru-guru juga boleh mengambil bahagian Bergantung pada ketetapan dan kesesuaian masa untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

GBKSM 7 Ogos dan 25 Ogos

3

Pengurusan dan pentadbira n

8.3Membuat laporan dan mengemas kini data / maklumat berkaitan PBK

4 Pembangun an Diri 8.4Perjumpaan dengan Mentor dan Mente •

Memastikan agar pengurusan kaunseling berjalan dengan Pelajar baik dan tingkata n5 mengikut perancangan Menandatangani surat amanat / wasiat – janji pelajar untuk berjaya

GBKSM / Mento 7 Ogos

SEPT

1

Akademik

9.1Seminar Teknik Menjawab Soalan Untuk Pelajar Aliran Vokasional dan Sijil Kemahiran Malaysia

2

Akademik 9.2Pendedahan IPT •

Meningkatkan teknik menjawab soalan Menguasai / memahami kehendak soalan. Pelajar dapat menjawab mengikut skema

Semua pelajar tingkata n5

Pemeriks 5 Sept a kertas/ -8 Sept Guru Pakar

RM 1000

Fokuskan pada matapelajaran teras / Libatkan setiap panitia matapelajaran

13 Sept Semua pelajar tingkata n5 GBKSM / Model Pelajar Cemerla ng Sepanja ng bulan Septem ber

RM 1000

3

Perkhidmat an bimbingan dan kaunseling

9.3Kaunseling/ Bimbingan : individu dan kelompok

Memberikan pendedahan hala tuju SPM / Taklimat Kemasukkan ke UPU/ Semua Politeknik/ILP/ pelajar TATI tingkata n5 Memberi bantuan kepada pelajar yang memerlukan perkhidmatan

GBKSM

Bergantung pada ketetapan dan kesesuaian masa untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling -

4 Pengurusan dan pentadbira n 9.4Membuat laporan dan persediaan bagi Teknik

GBKSM Semua pelajar

18 Sept – 19 Sept

Menghadapi Peperiksaan 9.5Teknik Menghadapi Peperiksaan 5 Pengurusan dan pentadbira n 6 Pembangun an Diri 9.7Program Sahsiah Diri / Penyempurn aan Ibadat 9.6Mengadakan persediaan untuk Program Sahsiah Diri dan Penyempurn aan Ibadat

Memastikan program berjalan seperti yang Semua dijadualkan Pelajar tingkata n5 Memberikan pendedahan tentang bagaimana hendak Semua menghadapi pelajar peperiksaan sebelum / semasa dan selepas Mengemaskini dan memastikan program dapat Pelajar tingkata dilaksanankan n4 dengan baik

GBKSM

20 Sept -

Sediakan lampiran dan bahan edaran untuk diagikan kepada pelajar

GBKSM

21 Sept – 22 Sept

-

Pelaksanaan program di surau sepanjang 3 hari

GBKSM/ AJK UBK/ 25 Sept Ustaz -29 Sept dan ustazah / Pegawai Jabatan Agama

Meningkatkan kesedaran diri pelajar tentang cara hidup Islam sebenar dan mempelajari kaedah solat yang lebih

OKT

1

Pengurusan dan pentadbira n

10.1 Program Out-reach

2 Pembangun an Diri 3 Psikososial dan Kesejahtera an Diri

10.2 Perjumpa an PRS • 10.3 Majlis Restu Ilmu dan Solat Hajat – Calon SPM 2009

sempurna Mengadakan mesyuarat AJK Out-Reach bagi kemasukan pelajar ke SMT Mengadakan liputan kemasukkan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik bagi sesi 2010

FeederSchool

Ketua2 Okt ketua bidang, GBKSM, AJK OutReach

Ceramah / Iklan / pamplet, bahan out-reach

Ahli PRS

Ahli PRS 4 Okt dan GBKSM Pengetua 6 Okt , semua guru dan Ibubapa pelajar

-

Menulis laporan akhir tahun

Perbincangan aktiviti akhir Calon tahun SPM

RM 5000

4 Pengurusan dan Pentadbira n 5 Pekhidmata n BK 10.5 Kaunselin g/ Bimbingan 10.4 Mesyuara t / Perbincanga n Unit UBK •

Penyataan harapan guru kepada pelajar dan merestui ilmu yang dicurahkan

Jemputan penceramah Luar / ibu bapa pelajar tingkatan 5

-

GBKSM 9 Okt dan AJK UBK -

Perbincangan Semua aktiviti yang pelajar akan

GBKSM

Sepanja ng bulan Oktober

Mengadakan postmorteem terhadap aktivitiaktiviti yang dijalankan oleh UBK Mengikut

: Individu dan kelompok 6 Akademik 10.6 Pengurus an Kemasukan KE IPTA • 7 Pengurusan dan Pentadbira n 8 Pembangun an Diri 10.8 Mengada kan Program Out-reach di luar •

dilaksanakan GBKSM Membantu pelajar yang memerlukan perkhidmatan Semua Pelajar Tingkata n5 Semua Pelajar Tingkata n5 GBKSM / PRS 16 Okt – 20 Okt GBKSM / AJK Out- Sepanja reach ng Okt Pelajar dan Guru di SMK /SMA GBKSM/ AJK UBK Pelajar/ 10 Okt GBKSM 11 Okt

keperluan pelajar berdasarkan permasalahan pelajar

/

Buat edaran Dapatkan salinan fotostat kad pengenalan dan bayaran untuk no ID (Tarikh tertakluk pada Kementerian Pelajaran Malaysia) Kemas kini data

Taklimat Ringkas Kemasukan Pelajar Ke IPTA Penempahan No Unik ID melalui Permohonan Melalui Internet (PMI) Mengemaskini rekod / persiapan untuk laporan perkhidmatan

10.7 Pengurus an rekod dan dokumentasi perkhidmata n bimbingan dan kaunseling

Memberikan

Sediakan senarai nama sekolah dan hubungi GBKSM/ PK Hem untuk mengadakan

10.9 Lawatan SMK ke SM Teknik Besut

pendedahan Guru kepada pelajar- Pengiring pelajar di SMK SMK DAN SMA /SMA tentang berdekat kemasukkan ke an SMT • Pelajar luar dari daerah yang berdekatan berpeluang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke SMT Memberikan pendedahan kepada pelajarpelajar di SMK DAN SMA tentang kemasukkan ke SMT

taklimat. Edarkan juga surat jemputan bagi setiap sekolah – Lawatan ke SMT Kemudahan bas disediakan

NOV

1

Akademik

11.1 Mengada kan Program Out-reach di luar

Pelajar dan Guru di SMK /SMA

AJK Out- Sepanja Reach / ng GBKSM Novemb er

11.2 Lawatan SMK ke SM Teknik Besut

2

Akademik 11.3 Ceramah : Persediaan

PRS / AJK Pelajar/ OutGuru Reach Pelajar luar dari daerah yang Pengiring SMK berdekatan /SMA berpeluang berdekat untuk an mengadakan lawatan sambil belajar ke SMT GBKSM / Setiausa 8 Nov

Sediakan senarai nama sekolah dan hubungi GBKSM/ PK Hem untuk mengadakan taklimat. Edarkan juga surat jemputan bagi setiap sekolah – Lawatan ke SMT Kemudahan bas disediakan

Selitkan panduan ketika

Pecutan Terakhir Menghadapi Peperiksaan SPM

3

Perkhidmat an BK

• 11.4 Kaunselin g /Bimbingan : Individu dan kelompok

Memberikan ingatan / panduan keperluan dan tindakan membuat persiapan diri untuk menghadapi peperiksaan Menerangkan cara menghadapi kemungkinankemungkinan yang akan di hadapi di saat menghadapi peperiksaan Membantu pelajar yang memerlukan perkhidmatan

Semua Pelajar tingkata n5

ha Peperiks aan

berhadapan dengan situasi banjir

GBKSM Semua Pelajar

Sepanja ng Novemb er

4

Pengurusan dan Pentadbira n

• 11.5 Auditan Hasilan & perancangan tahun 2012

Bergantung pada ketetapan dan kesesuaian masa untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

GBKSM 8 Nov10 Nov Buat perbincangan tentang keberkesanan dan kaedah yang paling sesuai untuk masa-masa akan datang

5 Pengurusan dan pentadbira m 11.6 Mengada kan Mesyuarat UBK PK HEM/ GBKSM/ AJK UBK 13 Nov

Menentukan kekuatan dan

kelemahan serta perancangan yang baru • Mengadakan perbincangan dengan AJK UBK tentang segala yang telah dilaksanakan pada tahun ini dan meminta pandangan dari AJK UBK agar pelaksanaan program pada tahun hadapan akan menjadi lebih baik dan berkesan Keberkesanan program sepanjang tahun.

Sediakan kerangka program untuk dilaksanakan pada tahun hadapan

11.7 Menyedia kan Laporan Tahunan Pelaksanaan UBK 2012

14 Nov17 Nov Memastikan semua data dan laporan dikemas kini dan di selenggara dengan baik (CUTI AKHIR TAHUN PADA 18 NOVEMBER HINGGA 31 DESEMBER)

VISI, MISI DAN FALSAFAH UBK SM TEKNIK BESUT
VISI
MENSASARKAN PELAJAR YANG SEIMBANG DARI SEGALA ASPEK DENGAN MENGAMBIL KIRA ISLAM SEBAGAI TUNJANG BELAKANG PENYEPADUAN KECEMERLANGAN DAN KEJAYAAN SESEORANG PELAJAR

MISI
UNTUK MEREALISASIKAN SEGALA YANG DIHASRATKAN, PELAJAR HARUS DIBERIKAN DIDIKAN YANG SEMPURNA DARI ASPEK PEMBANGUNAN DIRI DAN ROHANI YANG MENJURUS KE ARAH ASPEK BERIKUT :  DIBERITAHU TENTANG POTENSI DIRI  DIGERAKKAN UNTUK TERUS MEMBUAT PERUBAHAN PADA DIRI  MENJADIKAN ISLAM SEBAGAI NADI UNTUK BERJAYA  MEWUJUDKAN SEBUAH SEKOLAH YANG HARMORNI

FALSAFAH
MANUSIA ITU TIDAK DILAHIRKAN DALAM KEADAAN BODOH DAN TIDAK BERAKHLAK MELAINKAN DENGAN DIBERIKAN AKAL UNTUK BERFIKIR TENTANG KEHENDAK DAN MATLAMAT HIDUP DI DUNIA. TIDAK AKAN RUNTUHNYA SEBUAH PERADABAN MELAINKAN MEREKA SENDIRI YANG BERASA BODOH DAN

SOMBONG UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN DIRI KE ARAH FITRAH SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG BERIMAN