Trigonul carotic

 Aparţine regiunii anterioare a gâtului  Conţinut în exclusivitate în vase şi nervi, poziţionaţi superficial – uşor accesibili chirurgical  Zonă reflexogenă importantă prin prezenţa glomusului şi sinusului carotic  Aici se practică ligatura la origine a a. carotide externe (între trunchiul tirolingofacial şi n. hipoglos), a rr. colaterale sau a a. carotide interne Formă triunghiulară, limitat de:

  

marginea anterioară a m. SCM – baza, orientată posterior pântecele posterior al m. digastric şi m. stilohioidian – latura superioară şi anterioară pântecele superior al m. omohioidian – latura inferioară şi anterioară

În profunzime spaţiul are formă prismatică – delimitat: • posterior: mm. prevertebrali şi scaleni acoperiţi de lama prevertebrală a fasciei cervicale şi de fascia mm. scaleni • medial: faringe, hioid şi laringe • anterior şi lateral: planurile musculare şi fasciale dintre limitele superficiale Comunicări: o regiunea SCM o regiunea parotideo-maseterică o trigonul submandibular o regiunea laterală a gâtului o partea infrahioidiană a regiunii anterioare STRATIGRAFIE  plan superficial: - piele cu foliculi piloşi, panicul adipos redus - m. platysma + rr. nn. transvers al gâtului & VII - lama superficială a fasciei cervicale - extremităţi inferioare din gl. parotidă & SM (superior) - faţa profundă a m. SCM (posterior)  spaţiul vascular şi nervos Conţinut: - mănunchiul vasculo-nervos al gâtului cu teaca sa - colaterale ale a. carotide externe - afluenţi ai v. jugulare interne - n. XI – lateral de v. jugulară internă - n. XII – între v. jugulară internă şi a. carotidă internă - lanţul simpatic cervical - rr. ale plexului cervical – posterior de teaca carotică  extrem. inferioară a gg. superior şi rr. intergg. - ţesut conjunctiv cu gg. limfatici din grupul cervical profund  plan profund prevertebral - mm. lungi ai capului şi gâtului - tendoane de inserţie ale mm. scaleni anterior şi mijlociu - lama prevertebrală a fasciei cervicale Mănunchiul vasculo-nervos al gâtului 1. a. carotidă comună – medial; a. carotidă internă - superior de cartilajul tiroid (a. carotidă externă o încrucişează dinspre antero-medial şi iese din trigon îndreptându-se spre reg. parotideo-maseterică) + glomusul carotic 2. v. jugulară internă – lateral 3. n. vag – posterior, în unghiul format de cele două vase Teaca carotică: - r. sinusului carotic din IX - r. comunicantă din X pentru IX (la glomus şi în sinusul carotic) - r. cardiace cervicale superioare din X - nn. carotici externi din gg. cervical simpatic superior  plexuri carotice extern & comun raporturi: * anterior – vv. facială, linguală şi tiroidiană superioară – se varsă în v. jugulară internă separat sau prin trunchi comun tirolingofacial *lateral – n. SCM

laringeu superior Pe a.*medial de a. . jugulară internă) pătrunde în teacă şi se uneşte înaintea venei cu ramura superioară. carotidă externă – n. carotidă externă coboară ramura superioară a ansei cervicale desprinsă din hipoglos. ramura inferioară (lateral de v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful