You are on page 1of 42

DANIANI YNLENDRME

A) ARAMA TEKNKLER VE ZGEM HAZIRLAMA B) ETKL GRMES TEKNKLER C) PROBLEM ZME/KARAR VERME TEKNKLER D) TEMEL GRMCLK

ARAMA TEKNKLER VE ZGEM HAZIRLAMA


1. ARAMA SREC -Bavurularn kabul -n eleme iin telefon grmesi -n grme-bavuru formu doldurma -e giri testleri -Mlakat -referans aratrmas -salk kontrol -i teklifi -ie yerletirme

Kiinin Kendi zelliklerinin Tannmas


Beklentilerin tanmlanmas Becerilerin tannmas aramada motivasyon

veren stek ve Beklentileri


Kyafet seimi Davran biimleri Hazrlk sreci Konuma ekli ve dnce yaps

Aramayla lgili Genel Deerlendirme


Arama Kanallar
lanlar Dorudan iletmeye yaplan bavurular ve ii bulma kurumlar, zel istihdam brolar retim kurumlar Geici sreyle i gren alnmas Sanal ortamda yaplan bavurular Danmanlk firmalar stihdam fuarlar

alma Alanlar gc Piyasas Hakknda Genel Bilgi Sunu teknikleri


zgemi Hazrlama
Kiisel bilgiler Mesleki bilgiler Referanslar ve hobiler

Dier formlar
Takdim mektubu hazrlama bavuru formu hazrlama Tantm kart hazrlama Ama mektubu Referans mektubu

B) ETKL GRMES TEKNKLER


ETKL GRMES TEKNKLER
Grmesi(Mlakat) Grmesinin Uygulanmas
Grmeyi hazrlamak
Grenin yapmas gerekenler Grme formunun hazrlanmas Referans kontrol Grme zamann semek Ortamn salamak Grme yapsn belirlemek, soru sormak, cevaplamak, dinlemek, grmeyi sonulandrmak deerlendirmek

veren Tarafndan Beenilmeyen Davranlar


Beden dili ile ilgili yanllar
zin verilmeden oturma Samimiyetsiz tokalama Bacak bacak stne atma Rahatsz veya ar rahat oturma Gz konta kapal olma Baklar sabitleme

Konuma ile ilgili yanllar


zin vermeden konuma Heyecansz ve donuk konuma Konuurken yere ve tavana bakma Ar yksek veya dk ses Konudan konuya atlama siyasi konuma zel hayatnda ok bahsetme

Davranla ilgili yanllar


Grmeye ge gelme Aykr fikirleri savunma Kat ve nyargl olma Eletiriye ak olma Kararlarnda bakalarna baml olma Dengeli, sakin ve huzurlu olmama

ile ilgili yanllar


Hedef ve plan sunamama Firma hakknda bilgisiz olma cret konusu zerinde fazlaca durma Sadece fikir edinmek iin grmeye geldii izlenimini verme nceki i ve iverenleri ktleme le ilgili grevleri ok bulduunu belirtme Ksa bir sre iin almak istediini belirtme hakknda hi soru sormama Ar ilgisiz veya ar srarc olma

Dier yanllar
Salkla ilgili eksik bilgi vermek Abartl bir cv Ar frapan ya da rahat giysiler Ar makyaj Kiisel bakma dikkat etmeme Ak cep telefonu

Verenin Sorabilecei Sorular


Referansla ilgili sorular (eski iinizin size katt art ve eksileri syleyebilir misiniz?) Kariyer beklentisi ve i ile ilgili sorular(mesleki geleceiniz hakkndaki vizyonunuzdan bahseder misiniz?) Davran ve kiilik sorular(stres altnda alma konusunda baarlmsnz?) Eitim sorular(lisans eitiminden baka katldnz eitim programlar nelerdir?) Yeterlilik sorular(stres altnda abuk ve isabetli kararlar verbiliyormusunuz?)

ada Grme Teknikleri


Yaplandrlm grme teknii Yaplandrlmam grme teknii Panel ve Grup tipi grme teknii Baskl(stres) grme teknii Karma grme teknii Telefon ile grme teknii Bilgisayar ile grme teknii Yetkinlikle bazl grme teknii (eitim, takm almas,ikna, karar verme, risk alma, iletiim, mteri ilikileri zaman ynetimi, drstlk vb) Davransal grme teknii Durumsal grme.

PROBLEM ZME/KARAR VERME TEKNKLER (Karar verme = seim yapma) Karar Verme Modelleri
Kazanc-artrma modeli, Tatmin ve isel beeni modeli Fayda modeli Tahmin ve pimanlk modeli Bayezyen karar ve oyun modeli

Karar Trleri
Rutin kararlar Stratejik kararlar Operasyonel kararlar Ynetsel kararlar Grup kararlar Kiisel kararlar

Karar Verme Sreci


Ama belirleme ve sorun tanmlama, Amalar irdeleme ve ncelikleri belirleme, Alternatif belirleme, Alternatifleri kyaslama, Seim yapma

Karar Verme Srecini Etkileyen Faktrler


Dsal faktrler Kara vericiden kaynaklananlar Kararn nem derecesi evresel faktrler Zaman faktr Seeneklerin okluu sel faktrler
Kiilik Deerler Alg Karar vericinin riske kar tutumu Dier insanlarn katksn alma eilimi

yi Bir Kararn Nitelikleri


yi bir karar daha nce belirlenen amaca ulatrandr, yi karar ne acele edilerek ne de ok zamana yaylarak verilen karardr, zamannda verilen karardr. yi bir karar mevcut sorunu zerken ayn anda gelecekte baka sorunlara yol amayan karardr.

Problem zme Trleri


Problem Trleri
Maddi problemler Soyut problemler Sosyal problemler Psikolojik problemler

Problem Belirleme Sreci


Bir sorunun farkna varmakta yetersiz ve ge kalyor muyum? Sorunlarla yzlemek yerine onlar grmezden geliyor muyum? Sorunlar zmek yerine kabullenerek birlikte yaamay seiyor muyum? Sorunu tam olarak belirlemeden hzlca zmeye kalkp yanl adm attm fark edince hevesim krlyor mu? Bu sorularn ouna hayr cevab veren bir birey problem tanma ve belirleme konusunda isel yeterlilie olduka sahip denilebilir.

Problem zme Srecinin Aamalar


Problemin farkna varma, Problemi tanmlama ve snrlarn belirleme, zm salamaya yardmc olabilecek bilgileri toplama, zme ulatracak alternatif belirleme, en uygun seenei seme, Problem zme

Karar Verme ve Problem zme Teknikleri


Fayda maliyet analizi, Yaratc dnce, Beyin frtnas oklu oylama Sebep-sonu diyagram(Balk kl teknii)

D) TEMEL GRMCLK
Giriimcilik, belirli frsatlar yararlanmak iin baz kaynaklarn ve srelerin aratrld, deerlendirildii ve bunlardan yararlanld bir sretir.

Giriimcilik eitleri,
Sosyal giriimcilik, Ticari giriimcilik, Akademik giriimcilik, Sanatsal giriimcilik, Kurum ii giriimcilik, Kadn giriimcilii, Kurumsal giriimcilik,

Giriimciliin Fonksiyonlar
Ekonomik fonksiyonlar,
Giriimciler endstride yeni iletmeler kurarak ekonomik hayat canlandrrlar retim ve istihdamda art salarlar Sektrlerde yeni almlar salamak, Yeni pazarlara ulama, ekonomiyi bytme, zelleetirmeyi salama, sizliin azaltlmasn salama, Rekabeti canlandrma vb

Toplumsal fonksiyonlar
Bireylere cesaret verme Toplumsal talepleri alglamak, Kadnlarn giriimciliini zendirme, Blgesel gelimilik farkllklarn ortadan kaldrmak. Vb

Bireysel fonksiyonlar
Kiinin kendi potansiyelini ortaya koymas ve hedeflerini gerekletirmesini salar, Bireylerin baarma ihtiyacn giderir, Bireylerin toplumsal hayat entegrasyonunu hzlandrr, Bireyin toplumdan soyutlanmasn nler, Hem kendine gvenen, hem de gvenilen bireylerin ortaya kmasn

Giriimcilerin zellikleri
Frsatlar grebilme, Organizasyon kabiliyeti kurmaya hevesli olma Ayrntlara nem verme, Kararl olma, Kendine gven duyma, Srekli yenilenebilme, ok ynl olma

Giriimcilerin zellikleri
Vizyon sahibi olma, bitiricilik, Hzl ve doru karar verebilme, Hzl ve doru karar verebilme, Beceriklilik, Esneklik, Doruluk, Cesur olma

Giriimci olmay etkileyen faktrler


Var olan hayat artlarn ve yaam tarzn terk etme, Giriimci olma arzusuna sahip olduu konusunda karar verme, Hem i, hem de d faktrlerin, giriimci olma konusunda imkan salad konusunda karar verme.

Giriimcilik Sreci

Frsatlarn tanmlanmas ve belirlenmesi, Gerekli kaynaklarn belirlenmesi, plannn gelitirilmesi,

Giriimciliin Avantajlar ve Dezavantajlar


Avantajlar:
Bamszlk elde etme, Baarma duygusu tatmini, Saygnlk elde etme, Kar elde etme, Sosyal tannma salama,

Giriimciliin Avantajlar ve Dezavantajlar


Devletin ve yerel ynetimlerin basks altndadr, Hayal krkl ve iflas gibi olumsuz sonular, giriimciler asndan gven zedeleyici olabilmektedir, yapma kapasitesi mevcut kaynaklarlarla snrl olmas nedeniyle giriimci, ou zaman hayalini kurduu byk projelere imza atmaktan vazgemektedir,

Giriimciler tm sermayesini kaybetme riski ile almaktadrlar, Giriimcinin mesai saati yoktur, Yeni ve riskli bir ie girme ya da baarszln stresi, giriimcinin aile yaamn olumsuz etkilemekte, boanma saylarnda artlara neden olmaktadr, Zorunlu alma temposu, baz psikosomatik rahatszlklara neden olmaktadr.

Giriimcilikte yaplan hatalar


Profesyonel ynetim anlay olmay, Yetersiz veya ar organizasyonla alma, Kurumsallaamama, in bymesine uygun olarak zihniyetin bymemesi, Kalifiye elemanlarla alamama, Kaynak yetersizlii, Uygun olmayan krediler kullanmas, Yetersiz muhasebe sistemi ile alma,

Pazarlama ve satta sorunlar, retim veya satta kaliteye nem verilmemesi, Halkla ilikilere yeterli nem verilmeyii, retim veya hizmet ii uygun teknolojinin seilmeyii, Yetersiz iletme sermayesi.

Gen Giriimcilere neriler


Fizibilite etd mkemmel derecede iyi hazrlanmal, plan tm ayrntlaryla hazrlanmaldr, Mteri memnuniyeti srekli politika haline getirilmelidir, Gelirlerle giderleri dengelemek ve nakit akn dzenlemek gerekir, Mteri srekli takip edilmeli,

novasyon srekli hale getirilmeli, Kurulu yerini iyi semek gerekir, Teknolojik gelimelere takip edilmeli, Ortaklar veya aile fertleri arasnda ilikiler bir anayasa ile teminat altna alnmaldr, Zarar ve kar paylamay bilmek gerekir, ahlakna aykr davranlarda bulunmamak gerekir, Srekli bir ar-ge anlayna sahip olmak gerekir,

Alnan kararlar ileriye dnk olmaldr, Eletirilere, nerilere ve yeni fikirlere ak olmak gerekir, letiim teknolojileri sonuna kadar kullanlmaldr, Hayat ve insanlara mmkn olduu kadar pozitif bakmak gerekir.