P. 1
Implikasi_Teori_P&P

Implikasi_Teori_P&P

|Views: 433|Likes:
Published by Azura Abdullah

More info:

Published by: Azura Abdullah on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Implikasi Teori dan Pengajaran dan Pembelajaran

Teori Behaviourisme  Tokoh-tokoh - Pavlov, Thorndike dan Skinner – pembelajaran berkaitan dengan perubahan tingkah laku  Rangsangan dan gerakbalas- menghasilkan perubahan tingkah laku. Oleh itu tingkah laku pelajar boleh diperhatikan, dikawal dan diramal

1

Teori Pelaziman Klasik Pavlov
 Dikenali juga sebagai pelaziman gantian, pelaziman pemindahan, pelaziman bergerak balas/responden atau Teori R-G.  Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat rangsangan.
 Rangsangan ialah apa-apa sahaja bentuk tenaga

yang menimbulkan gerak balas

2

3

Sebelum pelaziman
 Bunyi loceng  Tiada gerakbalas

(Rangsangan Terlazim

Makanan (Rangsangan tak terlazim)

 Air Liur  (Gerakbalas tak terlazim)

4

Semasa Pelaziman
Bunyi loceng (Rangsangan terlazim)
 Air liur
 (Gerakbalas tak terlazim)

Makanan (Rangsangan tak terlazim)

5

Selepas berlakunya pelaziman Bunyi loceng (Rangsangan terlazim)  Air liur  (Gerakbalas terlazim) 6 .

Implikasi TPP dlm P & P (a) Sebelum Perlaziman Gerak Balas Tak Terlazim Terhadap aktiviti pengajaran Sahaja (Perhatian Murid) Guru Matematik Mengajar kelas Kali Pertama (Rasangan Tak terlazim) 7 .

Implikasi TPP dlm P & P (b) Semasa Pelaziman Gerak Balas Tak Terlazim (Perhatian tumpukan Murid) Guru Matematik Mengajar kelas dengan cara menarik (Rasangan terlazim) 8 .

Implikasi TPP dlm P & P (c) Selepas Pelaziman Gerak Balas Tak Terlazim (Perhatian tumpukan Murid) Kehadiaran Guru Matematik (MENARIK) (Rasangan terlazim) 9 .

Rangsangan dan gerakbalas dapat dikukuhkan melalui latihan Motivasi memainkan peranan penting dalam pembelajaran 10 .Penggunaan Teori Pavlov Di Dalam Bilik Darjah Rangsangan dan gerakbalas boleh dilazimkan.

 Dalam proses pembelajaran. tingkah laku itu mungkin terhapus. pembiasaan atau pengalaman. Pembelajaran boleh berlaku melalui latihan.  Dalam pembelajaran. 11 . penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberi. generalisasi boleh berlaku. iaitu sekiranya tingkah laku tidak dikukuhkan melalui ganjaran.

Pembelajaran berkesan akan berlaku jika guru dapat membantu murid-murid mendiskrimanasi jenis rangsangan yang perlu diberi tumpuan. 12 . Konsep pemulihan semerta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran.

13 .Teori Pelaziman Watson JB Watson (1878-1958) – American Psycologist mencipta istilah Behaviorisme utk huraikan tingkah laku manusia. Kajiannya banyak dipengaruhi oleh Teori Pelaziman Klasik Pavlov – tetapi banyak buat kjn mengenai emosi kanakkanak.

marah dan kasih sayang Buat eksperimen dengan kanak2 9 tahun. Albert dan tikus putih.Emosi Manusia Ada tiga – takut. Setiap kali tikus putih ditunjukkan kepada Albert. detuman yang kuat dibunyikan. 14 . menyebabkan akhirnya Albert mempunyai perasaan takut dengan tikus putih.

Implikasi Teori Watson  Semua tingkah laku boleh dipelajari melalui proses pelaziman  Tingkah laku positif boleh diajarkan dengan rasangan yang sesuai  Latih tubi perlu untuk mengukuhkan apa yang telah di pelajari dlm ingatan kanak2  Semasa mengajar. guru hendaklah menggunakan rasangan yang boleh memotivasikan kanak-kanak supaya berminat belajar. pelajar hendaklah belajar perhubungan gerak-gerak 15 balas secara sistematik . dan mengelakkan penggunaan rangsangan yang membawa kesan negatif  Untuk menguasai kemahiran menyelesaian masalah.

Teori Pelaziman Operan .L. 16 .cubajaya E.Thordike (1874-1949)  Rasangan diberi setelah tindak balas yang dikehendaki berlaku. Ekperimen dibuat ketika melatih anjing berdiri. yang dipilih daripada beberapa gerakbalasnya.  Pembelajaran Pelaziman Operan merujuk kepada bentuk pembelajaran bagi seseorang individu yang menggunakan sesuatu gerak balas yang kukuh dan tetap.

4 Konsep Model Pembelajaran Operan Gerakbalas berlaku secara sendiri. jika hasilnya berkesan/positif. Sebarang rasangan yang dapat mengukuhkan gerak balas individu disebut peneguhan (reinforcer) Peneguhan boleh jadi positif boleh juga jadi negatif 17 . dikukuh dan dikekalkan.

Peneguhan Peneguhan positif (ganjaran) – fenomena gerak balas tertentu yang diteguhkan kerana kewujudan sesuatu peneguh yang berkenaan Peneguhan negatif (dendaan)– fenomena gerak balas tertentu yang ditenguhkan kerana kehilangan sesuatu peneguh yang berkenaan Di bawah konsep psikologi pendidikan. ganjaran mana yang lebih berkesan? 18 .

Maka. perhubngan di antara rangsangan dengan gerak balasnya akan semakin bertambah kukuh.TEORI PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE . 19 . perhubungan di antara rangsangan dengan gerak balasnya sebenarnya mewakili konsep pembelajaran. gerak balas yang salah dihasilkan pada peringkat permulaan akan semakin berkurang.cuba jaya/ralat  Pembelajaran merupakan proses cuba-ralat (trial and error) atau memilih dan mengubungkait (selecting and connecting). oleh kerana latihan dilakukan secara berulangulang. Di dalam proses ini.

3 hukum pembelajaran Thorndike Hukum kesediaan (law of readiness) keadaan kesediaan individu Hukum Latihan (Law of exercise) bilangan kali latihan  dan Hukum Kesan (Law of effect) keberkesanan latihan 20 .

Hukum kesediaan Pelajar bersedia belajar (rasangan motivasi) => pembelajaran berkesan dan memuaskan Pelajar belum bersedia belajar ataupun dipaksa belajar (tanpa rangsangan) => pembelajaran tidak berkesan 21 .

Hukum Latihan  Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan. aplikasi serta aktiviti pengukuhan diberikan 22 .

gerak balas tersebut akan semakin lenyap. Jika kesan pengalaman itu menyakitkan. 23 .Hukum Kesan Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika dapat kesan pengalaman yang menyeronokkan dan gerak balas ini akan diulang.

Teori Pelaziman Operan Skinner Hampir semua tingkah laku manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori: 1. burung merpati dan manusia 24 . Tingkah laku responden 2. Tingkah laku operan Skinner buat kajian ke atas tikus.

25 .Intisari Teori Pelaziman Operan Skinner Pembelajaran berlaku melalui pelaziman operan secara diri sendiri Peneguhan ialah suatu proses yang menggunakan peneguh positif atau peneguh negatif untuk mengukuh dan mengekalkan sesuatu tingkah laku operan yang dihasilkan.

Peneguhan positif ialah rangsangan penting untuk menambahkan kebarangkalian gerak balas pelajar Peneguhan negatif diberi untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini 26 .

konsep diskriminasi adalah penting untuk mencapai kejayaan 27 . Penghapusan sesuatu tingkah laku operan yang dihasilkan akan berlaku jika peneguhan tidak diberikan  Organisma boleh menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan  Dalam proses pembelajaran.

Bruner. Gagne dan Ausubel Pembelajaran adalah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku. 28 .Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif Ahli-ahli – Kohler.

29 . iaitu setiap kali individu belajar. Dalam pembelajaran murid membentuk struktur kognitif dalam ingatannya. ia akan menyusun segala pengalaman dan menyimpannya dalam ‘ingatan’.

 Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalaman utnuk membolehkan ia memerhatikan pertalian antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. menyusun. 30 .  Kebolehan ini dikenali sebagai Celik Akal.

Membimbing pelajar menggunakan persepsinya untuk menghubungkaitkan unsur-unsur dalam persekitaran.Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Guru perlu menggalakkan pelajar agar menggunakan celik akalnya untuk menyelesaikan masalah pelajaran. 31 . Menyampaikan pengajaran selangkah demi selangkah mengikut urutan yang sesuai.

demi mendapat kesimpulan atau generalisasi. Menggunakan contoh-contoh khusus yang berkaitan untuk membimbing pelajar supaya menggunakan celik akal mereka.Membimbing pelajar menyelesaikan masalah dengan teknik menyoal. 32 .

Membekalkan bahan-bahan pelajaran yang lengkap supaya pelajar yang boleh menggunakan mereka untuk menyelesaikan masalah 33 .Mengajar pengalaman baru berdasarkan tahap kebolehan pelajar dan pengalaman mereka.

Teori Pembelajarn Kohler Menggunakan pendekatan kognitif utk mengkaji bagaimana seekor cimpanzi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan sebiji pisang yang tergantung di bumbung sangkarnya. 34 .

Celik akal  merupakan kebolehan mental yang mendorong manusia mempersepsikan perkaitan unsur-unsur dalam persekitaran secara tiba-tiba demi menolongnya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi 35 .

Implikasi teori Kohler Guru perlu menggalakkan pelajar agar menggunakan celik akalnya untuk menyelesaikan masalah pelajaran Membimbing pelajar menggunakan persepsinya untuk mengubungkaitkan unsur-unsur dalam persekitaran Menyampaikan pengajaran selangkah demi selangkah mengikut urutan yang sesuai 36 .

Membekalkan ABM dan ABB yang boleh membantu mereka menyelesaikan masalah 37 .Membimbing pelajar menyelesaikan masalah dengan teknik menyoal Mengajar pengalaman baru berdasarkan tahap kebolehan pelajar dan pengalaman lampau mereka.

38 .Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget (Bapa psikologi Kanak2) 4 Peringkat Perkembangan Kanak2 1.tidak ada konsep pengekalan – eg barang yang dilihatnya telah disembunyikan. dia tidak berusaha mencarinya. menghisap . deria motor – 0 – 2 tahun banyak menggunakan deria motor utk memahami dan berinteraksi dgn persekitaran spt memegang.

eg.2. praoperasi 2 – 7 tahun menggunakan simbol utk mewakili pelbagai aspek dlm persekitarannya.  sudah ada keupayaan berbahasa ttp bersifat egosentrik  tidak dapat menggambarkan proses transformasi 39 . boleh guna perkataan bola bagi mewakili bola sebenarnya.

tumpuan kpd panjang pendek baris bukan kepada bilangan 40 .

kelajuan.operasi konkrit 7 – 11 tahun masalah abstrak tidak dapat diselesaikan pandangan orang lain mula diterima pemusatan perhatian mula berkurangan faham transformasi proses kebalikan dapat difahami pemikiran secara logis semakin nyata konsep ruang. masa dan sebab munasbah mula difahami operasi siri dapat diselesaikan 41 .

4 : operasi formal 11 tahun ke atas  kanak2 mula menggunakan penaakulan dan berfikir secara abstrak  sudah berupaya menyelesaikan masalah konkrit dan abstrak  dpt mengkaji pemikiran & perasaan sendiri  berupaya mengaplikasi prinsip2. Jika X lebih besar dpd Y dan Y lebih besar dpd Z. Benar atau Salah? 42 . ketika menyelesaikan masalah. X adalah lebih besar dari Z. yg ada kaitan  membina hipotesis  skemata bertambah bilangan eg.

43 .Teori Pembelajaran Isyarat Tolman (Signs Learning) Kajian mengenai peta kognitif Di dalam situasi pembelajaran individu. tindakannya bukanlah secara membabi buta tetapi mempunyai hasrat utk mencapai objektif Pembelajaran kanak2 akan beransur2 maju melalui tanda-tanda yang memimpinnya ke arah mencapai objektif.

`` 44 . maka apabila situasi pembelajaran yang sama berlaku (tanda2 yg berkaitan dgn objektif diwujudkan semula) gerak balas yang diharapkan akan diikuti dengan bertambah kukuh.  Selepas objetifnya telah dicapai kali pertama. Kebolehan individu mengenal pasti tanda-tanda dalam proses pembelajaran adalah bergantung kepada keupyaan persepsi dan kognitifnya.

Menumpukan pada apa yang berlaku dalam diri seseorang individu seperti perasaan atau emosinya.Teori Pembelajaran Humanis (Pendidikan Afektif) Pelopor : Carl Rogers. pengamatan serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadian. Neil. Abraham. Maslow. Menekankan cara fikiran. Bugental. 45 .

Prinsip-prinsip Teori Pembelajaran Humanis Pelajar akan belajar apa yang mereka kehendaki dan ingin ketahui Keinginan untuk belajar dan mengetahui cara belajar lebih penting daripada pemerolehan fakta-fakta. 46 . Penilaian yang dibuat oleh pelajar sendiri lebih bermakna bagi dirinya.

 Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran yang ditonjolkan  Pertimbangan asas ialah perbezaan individu 47 .Bugental (1967)  Pengalaman dan psikologi manusia adalah berlainan dengan haiwan  Kajian tema utama mahzab humanis akur dengan kehidupan manusia yang bermakna.

48 .Carl Rogers Mengutamakan Learner-Centered Education Freedom to learn – pembelajaran bagi memenuhi naluri ingin tahu – pembelajaran berlaku jk bhn pelajaran adalah bermakna dan seiring dengan pengalaman dan couriosity murid.

Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi mengutamakan pembelajaran diri sendiri mengamalkan konsep pendidikan terbuka 49 .

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah dikaitkan dengan hidup nyata. demi memupuk kemahiaran hidup pelajar.  Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran diri demi mepertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya. Keberkesanan pembelajaran hanya dapat dihasilkan apabila pelajar mengambil inisiatif sendiri (motivasi dalaman) dan melibatkdn diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran. 50 .

Teori Pembelajaran Maslow  Motivasi intrinsik – mdorong manusia mgejar pcapaian cemerlang yang biasanya berlaku secara spontan tanpa kawalan atau rangsangan luar 51 .

Hieraki Maslow 52 .

Walters Fokus Utama : Neobehaoris tingkahlaku dan kognitif permodelan/peniruan self-regulation self-efficency 53 .Mazhab Sosial Tokoh : Bandura.

Ciri-ciri Teori  Pembelajaran sosial interaksi IX P X T  pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan  proses pembelajaran melalui : 1. pemerhatian mengingat reproduksi peneguhan/motivasi 54 . 2. 3. 4.

Implikasi Untuk Guru  Guru sebagai model peniruan  gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang relevan  menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan  menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai  mengekal ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara sistematik  memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi 55 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->