DIS1kI8USI 1LGANGAN

DI DALAM 1ANAn
8y
M llrdausţ M1
wwwŦdauspollŦhosL36Ŧcom
9°dahulua°
W lLu°–a° L–a°–a° Ŷ L–a°–a° ya°– Lr[adl
dalam La°ah br–u°a u°Luk a°allsls L–a°–a°
r–a°–a° da° p°uru°a° ( sLLlm°L)
W 8r–a°Lu°– pada slfaL La°ah saaL m°–alaml
pmbba°a°
W 1a°ah dla°––ap brslfaL lasLlkţ homo–°ţ
lsoLroplsţ da° LrdapaL hubŦ Ll°lr L–a°–a°
r–a°–a°
W 1–a°–a° ya°– brasal darl bba° dl prmukaa°
La°ah brkura°– blla kdalama° brLambah
W 1–a°–a° ya°– brasal darl braL s°dlrl La°ah
brLambah blla kdalama°°ya brLambah
W 8–a°–a° olumLrlk pada maLrlal lasLlk ť
W !lka p°uru°a° Lr[adl dalam ko°dlsl ko°sLa°ţ
maka ǂv/v ƹ 0
W ĝ ƹ 0ţ3 [lka pmbba°a° mybabka°
prubaha° olum (ko°solldasl)
) 1 )...( (
2 1
: y x
E J
J
o o o
µ
+ +

=
A
: y x arah tegangan tegangan
s elastisita ulus E
Poison angka
awal volume J
volume perubahan J
: y x
, , , ,
mod
=
=
=
=
= A
o o o
µ
1orl 8ousslsq
1Ŧ 8ba° LlLlk
1a°ah brslfaL lasLlsţ homo–°ţ lsoLroplsţ sml l°fl°lL
1a°ah Lldak mmpu°yal braL
ubu°–a° L–a°–a° r–a°–a° brdasar hukum hook
lsLrlbusl L–a°–a° Lldak br–a°Lu°– [°ls La°ah da° slmLrl Lrhadap
sumbu rLlkal
9rubaha° olum La°ah dlabalka°
1a°ah Lldak sda°– m°–alaml L–a°–a° sblum bba° C dlLrapka°
W 1–a°–a° rLlkal Lldak Lr–a°Lu°– ada modulus
lasLlslLas da° a°–ka polso°ţ Lka°a° laLral
br–a°Lu°– pada a°–ka polso° LLapl Lldak
br–a°Lu°– pada modulus lasLlslLas
W 9ada hlLu°–a° sLrukLurţ dlsLrlbusl L–a°–a°
dl°yaLaka° dalam lsLllah Lambaha° L–a°–a°
(sLrss l°crm°L) yalLu ǂo
W k°yaLaa°°yaţ L–a°–a° ya°– dlaklbaLka° olh
bba° sLrukLur mrupaka° Lambaha° L–a°–a°
pada Lka°a° orburd° (ƹLka°a° rLlkal
aklbaL braL La°ah s°dlrl)Ŧ !adl sb°ar°ya
La°ah sudah m°–alaml L–a°–a° sblum
bba° sLrukLur bkr[a
W 1ambaha° L–a°–a° rLlkal aklbaL bba° LlLlk (ǂo
z
) pada suaLu LlLlk A
dldalam La°ah aklbaL bba° C dlprmukaa° La°ah ť
W 1ambaha° L–a°–a° m°daLar arah radlal ť
W 1ambaha° L–a°–a° m°daLar arah La°–°slal ť
) 2 ...(
) / ( 1
1
2
3
2 / 5
2 2

+
= A
: r :
Q
:
6
o
) 3 ...(
) (
2 1
) (
3
2
2 / 1 2 2 2 2 2 / 5 2 2
2

+ + +

+
= A
: r : : r : r
: r Q
r
µ
6
o
) 4 ...(
) (
1
) (
) 2 1 (
2
2 / 1 2 2 2 2 2 / 3 2 2

+ + +

+
= A
: r : : r : r
: Q
µ
6
o
¿
W 1–a°–a° –sr ť
ĝ ƹ 0ţ o
0
ƹ 0
W !lka fakLor p°–aruh u°Luk bba° LlLlk dldfl°lslka° ť
W 9rsamaa° m°[adl ť
) 5 ...(
) ( 2
3
2 / 5 2 2
2

+
=
: r
r: Q
r:
6
:
) 6 ...(
) / ( 1
1
2
3
2 / 5
2

+
=
: r
Q
I
B
6
) 7 ...(
2
B :
I
:
Q
= Ao
raflk (1) lakLor 9°–aruh ť
o°Loh soal 1 ť
kolom LrlLak ssual [arak pada –ambar dl bawahţ hlLu°–lah ť
a) 1ambaha° L–a°–a° rLlkal ya°– Lr[adl pada kdalama° dl
LlLlk 1ţ 2ţ Ǝ 3
b) !lka dlkLahul La°ah homo–° d–° Ĕ ƹ 18 kn/m
3
ţ braa
L–a°–a° LoLal masl°– Ŷ masl°– LlLlkŦ
9°ylsala° ť
W 1–a°–a° rLlkal dlhlLu°– brdasar rumus (7) da° –raflk (1)
W kolom 1ţ C ƹ 640 kn ť
W kolom 2ţ C ƹ 160 kn ť
W kolom3ţ C ƹ 320 kn ť
W 1–a°–a° rLlkal aklbaL bba° kolom ada
smbara°– LlLlk ť
1lLlk 1Ť ǂo
z
ƹ 14ţ2 + 3ţ6 + 0ţ2 ƹ 18ţ0 kn/m
2
2Ť ǂo
z
ƹ 2ţ1 + 12ţ2 + 1ţ0 ƹ 13ţ3 kn/m
2
3Ť ǂo
z
ƹ 0ţ4 + 3ţ6 + 7ţ1 ƹ 11ţ1 kn/m
2
b) 1ka°a° orburd° kdalama° 2ţ3 m ť
1–a°–a° LoLal ť Ŵ LlLlk 1Ť o
z
ƹ 43 + 18ţ0 ƹ 63ţ0 kn/m
2
2Ť o
z
ƹ 43 + 13ţ3 ƹ 60ţ3 kn/m
2
3Ť o
z
ƹ 43 + 11ţ1 ƹ 36ţ1 kn/m
2
2
/ 45 18 5 , 2 . m kN x :
b :
= = = ¸ o
2Ŧ 8ba° arls
1ambaha° L–a°–a° aklbaL bba° –arls C ť
1ambaha° L–a°–a° rLlkal arah sumbuŴz ť
1ambaha° L–a°–a° m°daLar arah sumbuŴx ť
1–a°–a° –sr ť
2 2 2
3
) (
2
: x
: Q
:
+
= A
6
o
2 2 2
2
) (
2
: x
: x Q
x
+
= A
6
o
2 2 2
2
) (
2
: x
x: Q
x:
+
= A
6
o
W 8ba° Lrba–l raLa brb°Luk la[ur mma°[a°–
1ambaha° L–a°–a° rLlkal pada arah sumbuŴz ť
1ambaha° L–a°–a° m°daLar arah sumbuŴx ť
1–a°–a° –sr ť
Đ da° Ē dalam radla°
) 2 cos sin ( . - -
6
o + = A
6
:
) 2 cos sin ( . - -
6
o = A
6
x
. -
6
: 2 sin sin
6
x:
=
o°Loh soal 2
lo°dasl la[ur mma°[a°– d–° lbar 2m m°duku°– bba°
Lrba–l raLa 230 kn/m
2
1°Luka° bsar°ya L–a°–a° rLlkal fkLlf da° L–a°–a°
m°daLar fkLlf pada kdalama° 3m dlbawah pusaL fo°daslţ
sblum da° ssudah pmbba°a°
9°ylsala° ť
W Sblum pmbba°a°ţ braL La°ah s°dlrl ť
W Ssudah pmbba°a° ť
u°Luk z ƹ 3mţ maka
Đ ƹ 2 arc L– (1/3) ƹ 36
0
32' ƹ 0ţ643 rad
Sl° Đ ƹ 0ţ6 da° Ē ƹ 0
1ambaha° L–a°–a° rLlkal aklbaL bba° ť
2
2
/ 12 30 4 , 0 ' '
/ 30 ) 81 , 9 81 , 19 ( 3 ) ( ' '
m kN x K
m kN x : :
: o x
w sat :
= = =
= = = =
o o
¸ ¸ ¸ o
2
/ 99 ) 1 6 , 0 643 , 0 (
250
) 2 cos sin (
m kN x
6
:
= + =
+ = A
6
. - -
6
o
W !adlţ L–a°–a° fkLlf ya°– Lr[adl pada z ƹ 3m
aklbaL bba° Lrba–l raLa da° braL La°ah
adalah ť
2
/ 4 , 3 ) 1 6 , 0 643 , 0 (
250
) 2 cos sin (
m kN x
6
:
= =
= A
6
. - -
6
o
2
2
/ 4 , 15 4 , 3 12 '
/ 129 99 30 '
m kN
m kN
x
:
= + =
= + =
o
o
8ba° Lrba–l raLa b°Luk prs–l pa°[a°–
hasll p°[abara° m°––u°aka° Lorl 8oussl°sq ť
d°–a° q ƹ L–a°–a° aklbaL bba° fo°daslţ da° ť
6l
:
= Ao
:
L
n
:
B
m
n m n m
n m mn
arctg
n m
n m
x
n m n m
n m mn
I
= =

+ +
+ +
+
+ +
+ +
+ + +
+ +
=

1
1 ( 2
) 1 (
) 2 (
1
) 1 ( 2
4
1
2 2 2 2
2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2 / 1 2 2
6
W 1ambaha° L–a°–a° rLlkal pada smbara°– LlLlk dl bawah luasa° mpaL
prs–l pa°[a°– dapaL dlL°Luka° d°–a° cara mmba–l Ŷ ba–l mpaL
prs–l pa°[a°–ţ da° kmudla° m°[umlahka° L–a°–a° ya°– Lr[adl
aklbaL Lka°a° masl°– Ŷ masl°– ba–la°°yaŦ
W apaL dlprllhaLka° pada –ambar brlkuL ť
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
LCJ : IAK : LDK : IBJ : y :
XGAE : XGDH : XFCH : XEBF : x :
o o o o o
o o o o o
A A A + A = A
A + A + A + A = A
o°Loh soal 3 ť
lo°dasl 3m x 4m m°–alaml pmbba°a° Lrba–l raLa 120
kn/m

aŦ lLu°– Lambaha° L–a°–a° dl LlLlk A pada kdalama° 2m
bŦ lLu°– Lambaha° L–a°–a° rLlkal dl LlLlk 8 pada kdalama°
2m
9°ylsala° ť
aŦ 8 ƹ 3m
L ƹ 4m
z ƹ 2m
m ƹ 8/z ƹ 3/2 ƹ 1ţ3
° ƹ L/z ƹ 4/2 ƹ 2
arl dla–ram pada uS nAv?ţ 1971ţ dlprolh l ƹ 0ţ222
ǂo
z
ƹ ql ƹ 120 x 0ţ222 ƹ 26ţ64 kn/m
2
bŦ u°Luk m°°Luka° Lambaha° L–a°–a° rLlkal dl pusaL bba°ţ luasa°
fo°dasl dlba–l m°[adl 4 ba–la° ya°– samaŦ ukura° masl°– Ŷ masl°–
luasa° adalah 1ţ3m x 2m
8 ƹ 1ţ3m
L ƹ 2m
z ƹ 2m
m ƹ 8/z ƹ 1ţ3/2 ƹ 0ţ73
° ƹ L/z ƹ 2/2 ƹ 1
W °–a° m°––u°aka° dla–ram (uS nAv?ţ
1971)ţ dlprolh l ƹ 0ţ137
W !adl Lambaha° L–a°–a° dl pusaL luasa°
fo°dasl ť
2
/ 4 , 75 157 , 0 120 4
4
m kN x x
x6xI
:
= =
= Ao
8ba° Lrba–l raLa brb°Luk ll°–kara°
d°–a° l°L–rasl darl prsamaa° bba° LlLlkţ dapaL
dlprolh bsar°ya Lambaha° L–a°–a° dl bawah
pusaL fo°daslţ
lL°Luka° d°–a° prsamaa° ť
)
/A
: r
:
6
/
:

+
=
2 / 5
2
2
) / ( 1
1
2
3
6
o
W kar°a dA ƹ r d0 drţ l°L–rasl prsamaa°
L–a°–a° aklbaL bba° Lba–l raLa ll°–kara° ť
)
)

+
=
=

+
= A
2
3
2
2
3
2
/ 1
1
1
.
) / ( 1
1
1
: r
I
/engan
I 6
: r
6
:
o
nllal fakLor p°–aruh l
o°Loh soal 4
1a°–kl ml°yak brb°Luk ll°–kara° brdlamLr 4m
m°duku°– bba° q ƹ 120 kn/m
2
Ŧ hlLu°–lah ť
aŦ 1ambaha° L–a°–a° dl bawah pusaL La°–kl pada
kdalama° 2m
bŦ 1ambaha° L–a°–a° dl bawah Lpl La°–kl pada
kdalama° 2m
a) 1ambaha° L–a°–a° rLlkal dl pusaL La°–kl pada kdalama° 2mť
z ƹ 2m
r ƹ 4/2 ƹ 2m
x ƹ 0
z/r ƹ 2/2 ƹ 1
x/r ƹ 0
arl –raflk dlprolh l ƹ 64Ʒ ƹ 0ţ64
!adlţ ǂo
z
ƹ ƹ 120 x 0ţ64 ƹ76ţ8 kn/m
2
b) 1ambaha° L–a°–a° rLlkal dl Lpl La°–klţ pada kdalama° 2mť
z ƹ 2m
r ƹ 2m
x ƹ 2m
z/r ƹ 2/2 ƹ 1
x/r ƹ 2/2 ƹ 1
arl –raflk dlprolh l ƹ 0ţ33
!adlţ ǂo
z
ƹ ƹ 120 x 0ţ33 ƹ39ţ6 kn/m
2
8ba° Lrba–l raLa brb°Luk s–l Ll–a
mma°[a°– Lak Lrhl°––a
hlLu°–a° Lambaha° L–a°–a° rLlkal ya°– Lr[adl pada LlLlk A
dldasarka° pada Lorl bba° –arlsţ yalLu subslLusl °llal
(q/2b)sŦds u°Luk q da° (xŴs) u°Luk xŦ
u°Luk Lambaha° L–a°–a° arah rLlkal ť
u°Luk Lambaha° L–a°–a° m°daLar arah sumbu x ť
1–a°–a° –sr ť

= A o -
6
o 2 sin
2 b
x 6
:

+ = A o -
6
o 2 sin log 303 , 2
2
2
2
2
1
#
#
b
:
b
x 6
x

+ = - o
6
:
b
: 6
x:
2 cos 1
2
8ba° Lrba–l raLa brb°Luk Lrapslum
mma°[a°– Lak Lrhl°––a
L–a°–a° pada LlLlk A klal° d°–a° L–a°–a° aklbaL bba°
pada –ambar (b) dlkura°–l d°–a° L–a°–a° dl A –ambar (c)Ŧ
nllal Ŷ °llal fakLor p°–aruh darl Lambaha° L–a°–a° ť
o°Loh Soal 3
1lmbu°a° d°–a° karakLrlsLlk La°ah ť
Ĕ
b
ƹ 20 kn/m3ţ hlLu°– Lambaha° L–a°–a°
rLlkal pada kdalama° 2m dl LlLlk A
1ambaha° L–a°–a° rLlkal dl LlLlk A ť
8ba° La°ah Llmbu°a° ť q ƹ Ĕh ƹ 20 x 3 ƹ 60 kn/m
2
u°Luk b ƹ 3m
a ƹ 2 x 3m ƹ 6m
1ambaha° L–a°–a° rLlkal u°Luk z ƹ 2m (LlLlk A)ţ
a/z ƹ 6/2 ƹ 3
b/z ƹ 3/2 ƹ 1ţ3
lakLor p°–aruh u°Luk sL°–ah Lampa°– Llmbu°a°ť
l ƹ 0ţ49 Ť u°Luk sluruh Llmbu°a° maka fakLor p°–aruh harus
dlkallka° 2ţ adalah ť

2
/ 8 , 58 49 , 0 2 60 2 m kN x I 6
:
= = = Ao

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful