ModuI 1 (kumpuIan 6

)
Kelas: 2 Arif
Masa : 7.45 pagi - 8.15 pagi (30 minit)
Modul: Kesihatan Fizikal
Standard Kandungan: 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat
Standard Pembelajaran: 1.1.5 Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang
mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan
fizikal yang sihat
Objektif: Murid dapat menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi
untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat
Aktiviti: 1. Guru bertanya murid tentang masa rehat dan tidur mereka.
2. Guru menyatakan maksud rehat dan tidur yang betul.
3. Guru dan murid berbincang kepentingan rehat dan tidur mencukupi
untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.
4. Guru menunjukkan gambar tentang pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat berkaitan dengan tidur dan rehat yang
cukup.
5. Guru memberi lembaran kerja.
EMK: TMK
Refleksi: /40 murid dapat mencapai objektif. Murid yang tidak dapat menguasai
akan diberi bimbingan.

Pertumbuhan dan Perkembangan Fizikal yang sihat berkaitan tidur dan rehat
yang cukup.

0mbaran K0rja
si tempat kosong dengan jawapan yang betul.berdasarkan perkataan yang
diberikan.
1. Rehat yang cukup boleh melancarkan proses penghadaman .
2. akan cepat sembuh jika mendapat rehat yang cukup.
3. Masa tidur yang cukup untuk murid adalah sekurang-kurangnya jam.
4. Rehat dan yang cukup dapat memberikan tenaga kepada
murid untuk melakukan aktiviti .
5. murid di dalam kelas akan terjejas sekiranya tidak mendapat
tidur yang cukup.
6. yang sihat akan mencerdaskan otak jika murid tidur dan
rehat pada waktu yang ditetapkan.

makanan
Luka
tidur
Badan Tumpuan
lapan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful