SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 2005 2¼ jam

1103/1

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE 2005
BAHASA MELAYU
Kertas 1 Dua jam lima belas minit

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. 3. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

1103/1

© 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SET 2

[Lihat sebelah Halaman 1

SULIT KARANGAN CONTOH

1103/1

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan gambar tersebut. Panjang huraian anda antara 200 hingga 250 patah perkataan.

MENINGKATKAN MUTU SUKAN NEGARA

LATIHAN INTENSIF

MENCUNGKIL BAKAT

SOKONGAN MORAL

MENGAMBIL JURULATIH LUAR

1103/1

© 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SET 2

[Lihat sebelah Halaman 2

SULIT Bahagian B [ Masa yang dicadangkan : 1 jam 30 minit ] [ 100 markah ]

1103/1

Pilih satu daripada soalan-soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. 1 Sejenis wabak penyakit berjangkit telah melanda negara. Sebagai seorang wartawan akhbar tempatan, anda ditugaskan mewancarai seorang doktor pakar sebuah hospital untuk mengetahui punca, kesan dan langkah-langkah untuk menangani penyakit tersebut. Sediakan wawancara anda selengkapnya . 2 Mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa menjadi cita-cita setiap rakyat Malaysia. Selain mencipta kejayaan dalam bidang sukan, banyak cara lain yang boleh dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Sebagai rakyat yang memiliki semangat patriotisme, huraikan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama negara. 3 Kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia menceburkan diri dalam bidang pertanian secara komersial. Hal ini kerana bidang pertanian berpotensi untuk menjana pembangunan ekonomi negara. Jelaskan pendapat anda tentang faktor-faktor yang dapat memajukan sektor pertanian di negara kita. 4 Anda mengambil bahagian dalam pertandingan bahas. Tajuk perbahasan itu ialah ‘Rakyat Cemerlang Penjana Kegemilangan Negara’. Tulis hujah-hujah anda sama ada sebagai pencadang atau pembangkang. 5 Golongan sasterawan banyak memberikan sumbangan dengan menghasilkan karya yang bermutu. Karya yang dihasilkan itu dapat mencorakkan keperibadian masyarakat. Huraikan peranan karya sastera dalam melahirkan masyarakat yang berperibadi tinggi.

KERTAS SOALAN TAMAT

1103/1

© 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SET 2

[Lihat sebelah Halaman 3

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.