Mandibular 1. ve 2. Küçükazı Dişleri Sağ 1. ve 2.

Premolar Diş

44 - 45 4 5

DOÇ. DR. CENK CURA

Mandibular 1. Küçükazı Dişi

Bukkal yüz

Mandibular 1. Küçükazı Dişi

Lingual yüz

Mandibular 1. Küçükazı Dişi

Mezyal yüz

Mandibular 1. Küçükazı Dişi Distal yüz .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi Okluzal Yüz .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 1. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 1.

Mandibular 2. Küçükazı Dişi

Bukkal Yüz

Mandibular 2. Küçükazı Dişi

Lingual Yüz

Mandibular 2. Küçükazı Dişi

Lingual Yüz

Küçükazı Dişi Mezyal Yüz .Mandibular 2.

Küçükazı Dişi Distal Yüz .Mandibular 2.

Küçükazı Dişi Okluzal Yüz .Mandibular 2.

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

. iki veya üç adet üçgensel sırt vardır. ‘’U’’ harfi şeklindeki ise en az görünenidir. Y H U • Okluzal yüzde ‘’Y’’ harfi şeklinde oluk varsa. ‘’Y’’ harfi şeklindeki en sık görünen tipidir. • Lingual gelişim oluğu lingual yüze doğru uzanır.Mandibular İkinci Premolar Dişlerinin Okluzal yüzünde 3 değişik oluk şekli vardır.

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

Küçükazı Dişi .Mandibular 2.

Mandibular 2. Küçükazı Dişi .

.

. • Genellikle ikinci premolar dişlerinin merkezi fossaları bulunur.Tüberkül ve fossa sayıları. • Birinci premolar dişlerinin. mezyal ve distal iki fossası vardır. ve toplamında da 3 fossası vardır. • Birinci premolar dişlerinin 2 tüberkülü varken ikinci premoların genellikle 3 tüberkülü vardır.

5? 4? .

Tüberküllerin yerleri. sivrilikleri ve yükseklik farkları. bukkal bukkal ikinci tüberkülünün daha yüksektir. • Birinci küçükazının küçükazının yüksekliği. tüberkünden .

5? 4? .

5? 4? .

5? 4? .

4? 5? .

Y H .

U .

Klinik uygulamalar: Amalgam dolgu – kompozit dolgu 1 .

Klinik uygulamalar: Amalgam dolgu – kompozit dolgu 2 .

Klinik uygulamalar: Amalgam dolgu – kompozit dolgu 3 .

Klinik uygulamalar: Amalgam dolgu – kompozit dolgu 4 .

Klinik uygulamalar: Amalgam dolgu – kompozit dolgu 5 .

1 Çürük diş kavitesi .

2 Temizlenmiş diş kavitesi .

3 Kompozit dolgusu yapılmış diş .

4 Kompozit dolgusu yapılmış diş .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful