P. 1
FUNCŢII INJECTIVE –SURJECTIVE – BIJECTIVE-INVERSABILE

FUNCŢII INJECTIVE –SURJECTIVE – BIJECTIVE-INVERSABILE

|Views: 7,228|Likes:
Published by Mădălina Hapciu

More info:

Published by: Mădălina Hapciu on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

FUNCŢII INJECTIVE –SURJECTIVE – BIJECTIVE-INVERSABILE

1. Precizaţi care din următoarele funcţii este injectivă. justificaţi răspunsul
a) ( )
2
5 9
: , , , 2 5 2
4 8
f f x x x
_ _
∞ → ∞ · − +


¸ , ¸ ,
b) ( )
3 2
: , 3 2 4 f f x x x x → · − − + ¡ ¡
c)
[ ) ( )
2
2
4 2
: 0, ,
3
x
f f x
x

∞ → ·
+
¡
d) [ ) ( ) : 0, , 2 2 f f x x x → ∞ · − − ¡
2. Precizaţi care din următoarele funcţii este surjectivă. justificaţi răspunsul
a) { } ( )
3 5
: \ 2 ,
2
x
f f x
x

− → ·
+
¡ ¡
b) [ ) [ ) ( )
2
: 3, 1, , 6 8 f f x x x ∞ → − ∞ · − +
c) ( ) : , 2 2 3 f f x x x → · + − − ¡ ¡
d)
( )
( )
2
2 1
: ,
2 5
x
f f x
x x
+
→ ·
+ +
¡ ¡
3. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
astfel încât este injectivă şi ( ) ( ) ( ) 1 , f x f x f ax b ⋅ − · +
cu

, . a b∈¡
Să se arate că :
a) 0 a · ;
b) ( ) 1 1; f b − ·
c)
f
nu este surjectivă.
4. Să se determine funcţia injectivă
: f → ¡ ¡
, cu proprietatea că există n

∈¥ astfel
încât
( ) ( ) ( ) ( )
1 ori ori
... ... 2, .
n n
f f f x f f f x x
+
+ · ∀ ∈ o o o o o o ¡
1 442 4 43 1 442 4 43
5. Fie funcţiile
: şi : f A B g B C → →
. Să se arate că
a) Dacă
g f o
este injectivă , atunci
f
este injectivă.
b) Dacă
g f o
este surjectivă, atunci
g
este surjectivă
6. Să se demonstreze că următoarea funcţie este bijectivă
( ) ( ) : , 2 5, f −∞ → − ∞
, ( )
5 3
2
x
f x
x
+
·

Determinaţi inversa funcţiei.
7. Să se determine valoarea parametrului a∈¡ pentru ca funcţia


: f → ¡ ¡
, ( )
3 1, 2
2 , 2
x x
f x
x a x
+ ≤ ¹
·
'
+ >
¹

să fie bijectivă.
8. Să se demonstreze că următoarea funcţie este bijectivă
( ) ( ) : , 3 7, f −∞ → − ∞
, ( )
7 3
3
x
f x
x
+
·

Determinaţi inversa funcţiei.
9. Să se determine valoarea parametrului a∈¡ pentru ca funcţia


: f → ¡ ¡
, ( )
4 2, 3
2 , 3
x x
f x
x a x
+ ≤ ¹
·
'
+ >
¹

să fie bijectivă.
10.Fie funcţia
: f → ¡ ¡
dată de relaţia ( )
1,
, \
2
x x
f x
x
x
− ∈ ¹
¹
·
'

¹
¹
¤
¡ ¤
a) Aflaţi valorile lui
x
pentru care ( ) 1 f x ·
.
b) Stabiliţi dacă
2
aparţine mulţimii ( ) f ¡
.
c) Este injectivă funcţia
f
? Dar surjectivă ?
11. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
dată de relaţia ( )
1 ,
1
, \
x x
f x
x
x
− ∈ ¹
¹
·
'

¹
¹
¤
¡ ¤
a) Aflaţi valorile lui
x
pentru care ( ) 1 f x ·
.
b) Demonstraţi că funcţia
f
nu este monotonă.
c) Demonstraţi că funcţia
f
este bijectivă.
12. Se consideră funcţiile ( )
2
1, 0
, : ,
5 1, 0
x x
f g f x
x x
¹ − ≤
→ ·
'
− − >
¹
¡ ¡
şi ( )
2
4 2, 0
3 2, 0
x x
g x
x x
− < ¹
·
'
− ≥
¹
a) Calculaţi
f g o
.
b) Studiaţi monotonia lui
. f
c) Studiaţi bijectivitatea funcţiei
g
.
13. Se consideră funcţiile ( )
2
4, 0
, : ,
3 2, 0
x x
f g f x
x x
¹ − ≤
→ ·
'
− − >
¹
¡ ¡
şi
( )
2
5 2, 0
4 2, 0
x x
g x
x x
− < ¹
·
'
− ≥
¹
a) Calculaţi
g f o
.
b) Studiaţi monotonia lui
g
.
c) Studiaţi bijectivitatea funcţiei
g
.
14. a) Fie funcţia [ ) ( )
2
2
: 1, ,
1
x
f f x
x
∞ → ·
+
¡ .Studiaţi monotonia si injectivitatea
acestei funcţii.
b) Demonstraţi inegalitatea
( )
( )
[ )
2 2 2 2
3
, , , 1,
1 1 1
1
a b c a b c
a b c
a b c
a b c
+ +
+ + > ∀ ∈ ∞
+ + +
+ + +
15. Să se demonstreze că următoarea funcţie este inversabilă, şi determinaţi inversa sa.

: f → ¡ ¡
, ( )
2
2
1
,
2
1
,
2
x x x
f x
x x
¹
− ≤
¹
¹
·
'
¹
− >
¹
¹
16. Să se demonstreze că următoarea funcţie este inversabilă, şi determinaţi inversa sa.

: f → ¡ ¡
, ( )
2
1, 0
5 1, 0
x x
f x
x x
¹ + ≤
·
'
− + >
¹
17. Să se cerceteze pentru ce valori ale parametrului real
m
următoarele funcţii sunt
inversabile . Să se stabilească forma funcţiei inverse

a)
: f → ¡ ¡
, ( )
2
, 0
1, 0
x m x
f x
x x
+ ≤ ¹
·
'
+ >
¹
b)
: f → ¡ ¡
, ( )
1, 0
1 , 0
mx x
f x
x x
+ ≤ ¹
·
'
− >
¹
18. Să se construiască o funcţie [ ] [ ] : 0,1 0,1 f →
, bijectivă, astfel încât
f
nu este
monotonă pe nici un interval propriu [ ] 0,1 J ⊆
19. Fie
, , , a b c a b ∈ < ¡
şi [ ] : , f a b →¡
o funcţie definită prin ( ) 2 . f x x c · −
Arunci
f
este injectivă dacă şi numai dacă ( ) , c a b ∉
20. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
o funcţie astfel încât ( ) ( ) ( ) , , . f x y f x f y x y − · ∀ ∈¡
Atunci

f
este constantă.
21. Fie [ ] , I a b ·
cu
, a b∈¡
şi
: f I I →
o funcţie astfel încât
( ) ( ) , , . f x f y x y x y I − ≥ − ∀ ∈
Atunci ( ) ( ) , , . f x f y x y x y I − · − ∀ ∈
22. Să se determine funcţiile nenule
: f → ¡ ¡
cu proprietatea
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , . xf y yf x x y f x f y x y + · + ∀ ∈¡
23. Să se determine toate funcţiile
: f → ¡ ¡
care au proprietăţile
a) ( ) ( )
, f f x x x · ∀ ∈¡
b) funcţia ( ) ( ) : , , g g x x f x x → · + ∀ ∈ ¡ ¡ ¡
este injectivă
24. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
o funcţie astfel încât ( ) 0 1 f ·
şi ( ) 0 f x ·
, 0 x ∀ ≠ . Să se
arate că nu există
1 2
, : f f → ¡ ¡
două funcţii bijective astfel încât
1 2
. f f f · +
25. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
o funcţie arbitrară. Atunci există două funcţii surjective
1 2
, : f f → ¡ ¡
astfel încât
1 2
. f f f · +
26. Să se construiască o funcţie surjectivă
: f → ¡ ¡
care să ia aceeaşi valoare de două
ori.
27. Fie [ ] , : 0,1 f g →¡
două funcţii arbitrare. Atunci [ ] , 0,1 x y ∃ ∈
astfel încât
( ) ( )
1
, , .
4
f x g y xy x y I + − ≥ ∀ ∈ Generalizare.
28. Fie
1 2
, ,...,
n
a a a ∈¡
şi
: f → ¡ ¡
o funcţie definită prin ( ) ( )
1
1
1
cos .
2
n
k k
k
f x x a

·
· +

Dacă
1 2
, x x ∈¡
şi ( ) ( )
1 2
0 f x f x · ·
atunci
1 2
. x x π − ∈ ¢
29. Fie
: f → ¡ ¡
o funcţie definită prin ( ) ( )
1
sin , , .
n
i i i i
i
f x a x b a b
·
· + ∈

¡
Dacă ( ) 0 0 f ·
şi
0
, , x k k π ∃ ≠ ∈¢
astfel încât ( )
0
0 f x ·
, atunci
0. f ·
30. Să se determine funcţiile
: f
+
→ ¡ ¡
cu proprietatea că
( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 , . f x f x f x f x x + · − + ∀ ∈¡
31. Să se determine toate funcţiile
: f → ¡ ¡
şi
: g → ¡ ¡
care verifică condiţiile
a)
g
este injectivă;
b)
( ( ) ) ( ( )), f g x y g x f y + · +
pentru orice
, x y ∈¡
;
32. Să se decidă dacă există numerele naturale
, m n
şi funcţiile
: f → ¡ ¡
şi
: g → ¡ ¡

astfel ca
2 1
( )( )
m
f g x x
+
· o şi
2 2
( )( )
n
g f x x
+
· o .
33. Fie
: f → ¡ ¡
o funcţie bijectivă, strict crescătoare. Să se determine funcţiile
: g → ¡ ¡
pentru care

( )( ) ( )( ), f g x x g f x x ≤ ≤ ∈ o o ¡
.
34. Să se determine funcţiile
: (0, ) (0, ) f ∞ → ∞
cu proprietatea
1 1
( ) ( ) ( )
4 4
f ax by f x f y
a b
+ ≤ ⋅ + ⋅ ,
pentru orice numere pozitive
, , , a b x y
.
35. ) Să se determine funcţiile
: f → ¥ ¥
care îndeplinesc simultan condiţiile
a)
( ) ( ) ( ) 2 f m n f m f n mn + · + +
, oricare ar fi
, m n∈¥
;
b) Pentru orice n∈¥ , numărul
( ) f n
este pătrat perfect.
36. Demonstraţi că nu există nici o funcţie : f
∗ ∗
→ ¥ ¥ astfel încât
( ) ( )
1987 f f n n · +
37. Să se determine toate funcţiile
: f → ¡ ¡
cu proprietatea
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1, , f x f y f f y xf y f x x y − · + + − ∀ ∈¡
38. Rezolvaţi ecuaţia funcţională .
2
( ( ) ( )) ( ) , f xf x f y y f x x y + · + ∈¡
39. Găsiţi toate perechile de funcţii
: f → ¡ ¡
şi
: g → ¡ ¡
, care pentru orice
, x y

reali satisfac relaţia:
( ( )) ( ) ( ) ( ) f x g y xf y yf x g x + · − +
.
40. Să se determine funcţiile injective
: f → ¢ ¢
cu proprietatea

( )( ) ( ) 1 0, f f x f x x − − · ∈ o ¢
.
41. Să se determine toate funcţiile
: f → ¥ ¥
cu proprietatea
( ) ( ) ( )
, f f n f m m n + · +

, . m n ∀ ∈¥
42. Să se determine toate funcţiile strict crescătoare
: f → ¥ ¥
cu proprietăţile
( ) 2 2 f ·
şi ( ) ( ) ( ) f m n f m f n ⋅ · ⋅
,
, . m n ∀ ∈¥

Funcţie inversabilă: Spunem că funcţia
: f A B →
este inversabilă daca
există o funcţie
1
: f B A


, astfel încât:
1
1
B
f f

· o
şi
1
1
A
f f

· o
.
Teorema: O funcţie este inversabilă dacă ea este injectivă şi surjectivă.
Interpretare geometrică a funcţiei bijective: o funcţie este bijectivă dacă
orice paralelă dusă prin punctele codomeniului intersectează graficul
funcţiei o singură dată.
Elevii sunt verificaţi frontal la tema pentru acasă
Se verifică exerciţii din temă. Se propun pe tablă spre rezolvare (din tema
pentru acasă), se acceptă orice idee de rezolvare şi se alege varianta optimă:
Ex.1. Să se arate că funcţia ( )
1
: 0, ( 1,1), ( )
1
x
f f x
x

∞ → − ·
+
este bijectivă şi să se
găsească inversa ei.
Rezolvare:
Injectivitatea:
1 2
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2
1 2
1 1
( ) ( ) 1 1
1 1
x x
f x f x x x x x x x x x x x
x x
− −
· ⇒ · ⇒ + − − · − + − ⇒ ·
+ +
Surjectivitatea:
fie
( 1,1) y ∈ −
, din
1 1
( )
1 1
x y
f x y y x
x y
− −
· ⇒ · ⇒ ·
+ +
; cum
( 1,1) y ∈ −
avem
1 1 y − < < ⇒

1 0
1 0
y
y
+ > ¹

'
− >
¹
, adică ( ) 0, x∈ ∞
; calculăm
1
( )
1
y
f x f y
y
¸ _ −
· ·

+
¸ ,
, q.e.d..
Inversa:
Din
1
1
( ) ( )
1
y
f x y x f y
y


· ⇒ · ·
+
.
Trecem
x y
y x
→ ¹
'

¹
, obţinem
1
1
( )
1
x
f x
x


·
+
,
1
: (0, ) ( 1,1) f

∞ → −
.
Ex. 2. Fie funcţia
2 3, 1
: , ( )
4, 1
x x
f f x
x x
+ ≤ ¹
→ ·
'
+ >
¹
¡ ¡
. Se cere:
a) arătaţi că funcţia este bijectivă
b) găsiţi inversa lui
f
Rezolvare:
a) vom reprezenta grafic funcţia
f
.
Tabelul de valori: Grafic:
x -∞ 0 1 2 +∞
2x+3 3 5]////////////////////////
x+4 /////////////////(5 6

Se observă că orice paralelă dusă la graficul funcţiei prin punctele
codomeniului intersectează graficul o singură dată, deci funcţia este
bijectivă.
b) Calculăm inversa pe ramuri:
Caz I. pentru
1 x ≤
avem
1
3
2 3 ( )
2
y
y x x f y


· + ⇒ · ·
şi din
1 x ≤ ⇒ 2 2 x ≤ ⇒

2 3 5 5. x y ⇒ + ≤ ⇒ ≤
Caz II. pentru
1 x >
avem
1
4 4 ( ) y x x y f y

· + ⇒ · − ·
şi din
1 4 5 x x > ⇒ + > ⇒
5 y ⇒ >
.
După trecerea
x y
y x
→ ¹
'

¹
rezultă
1 1
3
, 5
: , ( )
2
4, 5
x
x
f f x
x x
− −
− ¹

¹
→ ·
'
¹
− >
¹
¡ ¡
Ex. Fie funcţia
1, 3
: , ( )
4, 3
ax x
f f x
x x
+ ≤ ¹
→ ·
'
+ >
¹
¡ ¡
. Se cere:
a) găsiţi
a∈¡
astfel încât
f
să fie inversabilă;
b) pentru
a
aflat la a) găsiţi inversa lui
f
.
Rezolvare
a) Tabelul de valori îl completăm începând cu ramura cunoscută:
x -∞ 0 3 4 +∞
ax+1 1 3a+1]//////////////////////
x+4 /////////////////(7 8
Pentru ca funcţia să fie bijectivă (orice paralelă dusă la graficul funcţiei prin
punctele codomeniului intersectează graficul o singură dată) trebuie ca cele
două ramuri să aibă un punct comun, adică 3 1 7 2 a a + · ⇔ · .
b) Pentru
2 1, 3
2 ( )
4, 3
x x
a f x
x x
+ ≤ ¹
· ⇒ ·
'
+ >
¹
şi se va obţine
1 1
1
, 7
: , ( )
2
4, 7
x
x
f f x
x x
− −
− ¹

¹
→ ·
'
¹
− >
¹
¡ ¡

f ( x ) =  şi g ( x ) =  2 3x − 2. Să se demonstreze că următoarea funcţie este bijectivă 7x + 3 f : ( −∞. Se consideră funcţiile f . c) Studiaţi bijectivitatea funcţiei g . x ∈ ¤  11. f ( x ) =  şi  −3 x − 2. g : ¡ → ¡ . x > 0 . f ( x) =   2 x + a. x ≤ 0 13. 9. a) Aflaţi valorile lui b) Stabiliţi dacă 2 aparţine mulţimii f ( ¡ ) . x ≤ 2 f : ¡ → ¡ . x ≤ 3 f : ¡ → ¡ . x > 2 să fie bijectivă. Fie funcţia f : ¡ → ¡ dată de relaţia f ( x ) =  1 x . f ( x ) = 3− x Determinaţi inversa funcţiei.7.Fie funcţia f : ¡ → ¡ dată de relaţia f ( x ) =  x  2 . c) Demonstraţi că funcţia f este bijectivă. x > 3 să fie bijectivă. x∈¡ \ ¤  a) Aflaţi valorile lui x pentru care f ( x ) = 1 . x < 0 12. x∈¡ \ ¤  x pentru care f ( x ) = 1 . 8. x ∈ ¤  10. b) Demonstraţi că funcţia f nu este monotonă. x > 0 a) Calculaţi f og . b) Studiaţi monotonia lui f . x ≤ 0  4 x − 2.  x 2 − 1.3) → ( −7. c) Este injectivă funcţia f ? Dar surjectivă ?  1 − x. g : ¡ → ¡ . Să se determine valoarea parametrului a ∈ ¡ pentru ca funcţia  3 x + 1. Se consideră funcţiile f . f ( x) =   2 x + a. ∞ ) .  x 2 − 4.  x − 1. Să se determine valoarea parametrului a ∈ ¡ pentru ca funcţia  4 x + 2. x ≥ 0  −5 x − 1.

y ∈ ¡ . c ∈ [ 1.1] . Atunci f este constantă. 14. 1  2  x − x. c) Studiaţi bijectivitatea funcţiei g . 5 x − 2. b ) . b) Studiaţi monotonia lui g . x ≤ 2  f : ¡ → ¡ . Să se demonstreze că următoarea funcţie este inversabilă. c ∈ ¡ . ∀ a. x > 1   2 16. Să se demonstreze că următoarea funcţie este inversabilă. x > 0  mx + 1. b. f este injectivă dacă şi numai dacă c ∉ ( a. f ( x ) =   1 − x.  x 2 + 1.1] 19. x ≤ 0 a) f : ¡ → ¡ . şi determinaţi inversa sa. a < b şi f : [ a. f ( x ) = 2x . f ( x) =   −5 x + 1. x ≤ 0 f : ¡ → ¡ . f ( x ) =  2  x + 1. Fie a. a) Fie funcţia f : [ 1. Să se construiască o funcţie f : [ 0. şi determinaţi inversa sa. Fie funcţia f : ¡ → ¡ o funcţie astfel încât f ( x − y ) = f ( x ) f ( y ) . x > 0 18.1] → [ 0. b) Demonstraţi inegalitatea 3( a + b + c) a b c + + > . x < 0 g ( x) =  2 4 x − 2. Să se cerceteze pentru ce valori ale parametrului real m următoarele funcţii sunt inversabile . ∀x. ∞ ) 2 2 2 1+ a 1+ b 1+ c 1+ ( a + b + c) 2 15. b. bijectivă. Să se stabilească forma funcţiei inverse  x + m. x ≥ 0 a) Calculaţi g o f . f ( x) =   − x2 . b ] → ¡ o funcţie definită prin f ( x ) = 2 x − c . x > 0 17. ∞ ) → ¡ .Studiaţi monotonia si injectivitatea 1 + x2 acestei funcţii. astfel încât f nu este monotonă pe nici un interval propriu J ⊆ [ 0. Arunci 20. x ≤ 0 b) f : ¡ → ¡ .

y ∈ ¡ . ∀x ∈ ¡ este injectivă 24. Atunci ∃ x. Să se construiască o funcţie surjectivă f : ¡ → ¡ care să ia aceeaşi valoare de două ori. y ∈ I . k ∈ ¢ astfel încât f ( x0 ) = 0 . i =1 n .1] → ¡ două funcţii arbitrare.. ∀x ∈ ¡ b) funcţia g : ¡ → ¡ . y ∈ [ 0. an ∈ ¡ şi f : ¡ → ¡ o funcţie definită prin f ( x ) = ∑ k −1 cos ( x + ak ) . 4 n 1 28. y ∈ I . ∀x. 32. 30. n şi funcţiile f : ¡ → ¡ şi g : ¡ → ¡ astfel ca ( f og )( x ) = x 2 m +1 şi ( g o f )( x ) = x 2 n + 2 . ai . Să se decidă dacă există numerele naturale m. 26. Să se determine funcţiile nenule f : ¡ → ¡ cu proprietatea xf ( y ) + yf ( x ) = ( x + y ) f ( x ) f ( y ) . f 2 : ¡ → ¡ astfel încât f = f1 + f 2 . 23. Fie I = [ a. Generalizare. ∀x. x0 ≠ kπ . ∀x ∈ ¡ . Fie f : ¡ → ¡ o funcţie definită prin f ( x ) = ∑ ai sin ( x + bi ) . x2 ∈ ¡ şi f ( x1 ) = f ( x2 ) = 0 atunci x1 − x2 ∈ π ¢. 22. Fie f . f 2 : ¡ → ¡ două funcţii bijective astfel încât f = f1 + f 2 . b) f ( g ( x ) + y ) = g ( x + f ( y )). bi ∈ ¡ . 29.21. y ∈ I .1] astfel încât 1 f ( x ) + g ( y ) − xy ≥ . b ] cu a. Atunci există două funcţii surjective f1 . Fie funcţia f : ¡ → ¡ o funcţie arbitrară. pentru orice x. y ∈ ¡ . Să se arate că nu există f1 ... Să se determine toate funcţiile f : ¡ → ¡ care au proprietăţile a) f ( f ( x ) ) = x. a2 . Fie a1 . Fie funcţia f : ¡ → ¡ o funcţie astfel încât f ( 0 ) = 1 şi f ( x ) = 0 . 27.. k =1 2 Dacă x1 . Să se determine funcţiile f : ¡ → ¡ + cu proprietatea că f ( x ) f ( x + 1) = f ( x ) − f ( x + 1) . Atunci f ( x ) − f ( y ) = x − y . ∀x ≠ 0 . ∀x. 31. atunci f = 0. g : [ 0. g ( x ) = x + f ( x ) . 25. Să se determine toate funcţiile f : ¡ → ¡ şi g : ¡ → ¡ care verifică condiţiile a) g este injectivă. b ∈ ¡ şi f : I → I o funcţie astfel încât f ( x ) − f ( y ) ≥ x − y . ∀x. Dacă f ( 0 ) = 0 şi ∃.

y . Să se determine funcţiile g : ¡ → ¡ pentru care ( f og )( x ) ≤ x ≤ ( g o f )( x). numărul f ( n) este pătrat perfect. ∀ m. care pentru orice x. n ∈ ¥ . y ∈ ¡ 39. x . Găsiţi toate perechile de funcţii f : ¡ → ¡ şi g : ¡ → ¡ . ∞) cu proprietatea 1 1 f ( ax + by ) ≤ ⋅ f ( x) + ⋅ f ( y ) . 41. 36. Să se determine funcţiile f : (0. . x ∈ ¢ . Rezolvaţi ecuaţia funcţională . n ∈ ¥ . Să se determine toate funcţiile f : ¥ → ¥ cu proprietatea f ( f ( n ) + f ( m ) ) = m + n. 42. ) Să se determine funcţiile f : ¥ → ¥ care îndeplinesc simultan condiţiile a) f (m + n) = f (m) + f (n) + 2mn . Fie f : ¡ → ¡ o funcţie bijectivă. 34. Demonstraţi că nu există nici o funcţie f : ¥ ∗ → ¥ ∗ astfel încât f ( f ( n ) ) = n + 1987 37. n ∈ ¥ . ∀ m. x ∈ ¡ . y reali satisfac relaţia: f ( x + g ( y )) = xf ( y ) − yf ( x) + g ( x) . oricare ar fi m. Să se determine toate funcţiile strict crescătoare f : ¥ → ¥ cu proprietăţile f ( 2 ) = 2 şi f ( m ⋅ n ) = f ( m ) ⋅ f ( n ) . ∞) → (0. 4a 4b a . f ( xf ( x ) + f ( y )) = y + f ( x 2 ) x. y ∈ ¡ 38. ∀x. Să se determine toate funcţiile f : ¡ → ¡ cu proprietatea f ( x − f ( y ) ) = f ( f ( y ) ) + xf ( y ) + f ( x ) − 1. Să se determine funcţiile injective f : ¢ → ¢ cu proprietatea ( f o f )( x) − f ( x ) − 1 = 0. 40.33. b) Pentru orice n ∈ ¥ . b. strict crescătoare. pentru orice numere pozitive 35.

Rezolvare: Injectivitatea: f ( x1 ) = f ( x2 ) ⇒ 1− x este bijectivă şi să se 1+ x 1 − x1 1 − x2 = ⇒ 1 + x2 − x1 − x1 x2 = 1 − x2 + x1 − x1 x2 ⇒ x1 = x2 1 + x1 1 + x2 Surjectivitatea: fie y ∈ (−1.1. din f ( x) = y ⇒ 1− x 1− y = y⇒x= .1). 2. 1− y Trecem  x → y 1− x −1 . obţinem f −1 ( x) = . x ≤ 1 . Teorema: O funcţie este inversabilă dacă ea este injectivă şi surjectivă.1) avem 1 + y > 0  1− y  −1 < y < 1 ⇒ ⇒  . Să se arate că funcţia f : ( 0. ∞) → (−1.1) . adică x ∈ ( 0. Fie funcţia f : ¡ → ¡ . se acceptă orice idee de rezolvare şi se alege varianta optimă: Ex. Se cere:  x + 4. f : (0. ∞ ) . f ( x) = găsească inversa ei.d. f ( x) =  . Se propun pe tablă spre rezolvare (din tema pentru acasă). Interpretare geometrică a funcţiei bijective: o funcţie este bijectivă dacă orice paralelă dusă prin punctele codomeniului intersectează graficul funcţiei o singură dată. x > 1 Ex.e. 1 − y > 0  1+ y  Inversa: −1 Din f ( x) = y ⇒ x = 1 + y = f ( y ) .1) .. Elevii sunt verificaţi frontal la tema pentru acasă Se verifică exerciţii din temă. 1+ x 1+ y cum y ∈ (−1. astfel încât: f o f −1 = 1B şi f −1 o f = 1A .Funcţie inversabilă: Spunem că funcţia f : A → B este inversabilă daca există o funcţie f −1 : B → A . calculăm f ( x) = f   = y . y→x 1+ x   2 x + 3. q. ∞ ) → ( −1.

y −3 = f −1 ( y ) şi din x ≤ 1 ⇒ 2 x ≤ 2 ⇒ 2 Caz x >1⇒ x + 4 > 5 ⇒ ⇒ y > 5. x > 5  Ex. b) pentru a aflat la a) găsiţi inversa lui f . Fie funcţia f : ¡ → ¡ . II. b) Calculăm inversa pe ramuri: Caz I. Tabelul de valori: x -∞ 0 1 2 +∞ 2x+3 3 5]//////////////////////// x+4 /////////////////(5 6 Grafic: Se observă că orice paralelă dusă la graficul funcţiei prin punctele codomeniului intersectează graficul o singură dată.x ≤5 x → y  f −1 : ¡ → ¡ .a) arătaţi că funcţia este bijectivă b) găsiţi inversa lui f Rezolvare: a) vom reprezenta grafic funcţia f . pentru x >1 avem y = x + 4 ⇒ x = y − 4 = f −1 ( y ) şi din x −3 . x > 3 Rezolvare a) Tabelul de valori îl completăm începând cu ramura cunoscută: x -∞ 0 3 4 +∞ ax+1 1 3a+1]////////////////////// . f ( x) =  a) găsiţi a ∈ ¡ astfel încât f să fie inversabilă. pentru x ≤ 1 avem y = 2 x + 3 ⇒ x = ⇒ 2 x + 3 ≤ 5 ⇒ y ≤ 5. Se cere:  x + 4. deci funcţia este bijectivă.  ax + 1. f −1 ( x) =  2 După trecerea  rezultă y → x  x − 4. x ≤ 3 .

b)  2 x + 1.x+4 /////////////////(7 8 Pentru ca funcţia să fie bijectivă (orice paralelă dusă la graficul funcţiei prin punctele codomeniului intersectează graficul o singură dată) trebuie ca cele două ramuri să aibă un punct comun. f ( x) =  2  x − 4. x > 3  x −1 .x ≤ 7  −1 −1 f : ¡ → ¡ . x ≤ 3 a = 2 ⇒ f ( x) =   x + 4. x > 7  Pentru şi se va obţine . adică 3a + 1 = 7 ⇔ a = 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->