FUNCŢII INJECTIVE –SURJECTIVE – BIJECTIVE-INVERSABILE

1. Precizaţi care din următoarele funcţii este injectivă. justificaţi răspunsul
a) ( )
2
5 9
: , , , 2 5 2
4 8
f f x x x
_ _
∞ → ∞ · − +


¸ , ¸ ,
b) ( )
3 2
: , 3 2 4 f f x x x x → · − − + ¡ ¡
c)
[ ) ( )
2
2
4 2
: 0, ,
3
x
f f x
x

∞ → ·
+
¡
d) [ ) ( ) : 0, , 2 2 f f x x x → ∞ · − − ¡
2. Precizaţi care din următoarele funcţii este surjectivă. justificaţi răspunsul
a) { } ( )
3 5
: \ 2 ,
2
x
f f x
x

− → ·
+
¡ ¡
b) [ ) [ ) ( )
2
: 3, 1, , 6 8 f f x x x ∞ → − ∞ · − +
c) ( ) : , 2 2 3 f f x x x → · + − − ¡ ¡
d)
( )
( )
2
2 1
: ,
2 5
x
f f x
x x
+
→ ·
+ +
¡ ¡
3. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
astfel încât este injectivă şi ( ) ( ) ( ) 1 , f x f x f ax b ⋅ − · +
cu

, . a b∈¡
Să se arate că :
a) 0 a · ;
b) ( ) 1 1; f b − ·
c)
f
nu este surjectivă.
4. Să se determine funcţia injectivă
: f → ¡ ¡
, cu proprietatea că există n

∈¥ astfel
încât
( ) ( ) ( ) ( )
1 ori ori
... ... 2, .
n n
f f f x f f f x x
+
+ · ∀ ∈ o o o o o o ¡
1 442 4 43 1 442 4 43
5. Fie funcţiile
: şi : f A B g B C → →
. Să se arate că
a) Dacă
g f o
este injectivă , atunci
f
este injectivă.
b) Dacă
g f o
este surjectivă, atunci
g
este surjectivă
6. Să se demonstreze că următoarea funcţie este bijectivă
( ) ( ) : , 2 5, f −∞ → − ∞
, ( )
5 3
2
x
f x
x
+
·

Determinaţi inversa funcţiei.
7. Să se determine valoarea parametrului a∈¡ pentru ca funcţia


: f → ¡ ¡
, ( )
3 1, 2
2 , 2
x x
f x
x a x
+ ≤ ¹
·
'
+ >
¹

să fie bijectivă.
8. Să se demonstreze că următoarea funcţie este bijectivă
( ) ( ) : , 3 7, f −∞ → − ∞
, ( )
7 3
3
x
f x
x
+
·

Determinaţi inversa funcţiei.
9. Să se determine valoarea parametrului a∈¡ pentru ca funcţia


: f → ¡ ¡
, ( )
4 2, 3
2 , 3
x x
f x
x a x
+ ≤ ¹
·
'
+ >
¹

să fie bijectivă.
10.Fie funcţia
: f → ¡ ¡
dată de relaţia ( )
1,
, \
2
x x
f x
x
x
− ∈ ¹
¹
·
'

¹
¹
¤
¡ ¤
a) Aflaţi valorile lui
x
pentru care ( ) 1 f x ·
.
b) Stabiliţi dacă
2
aparţine mulţimii ( ) f ¡
.
c) Este injectivă funcţia
f
? Dar surjectivă ?
11. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
dată de relaţia ( )
1 ,
1
, \
x x
f x
x
x
− ∈ ¹
¹
·
'

¹
¹
¤
¡ ¤
a) Aflaţi valorile lui
x
pentru care ( ) 1 f x ·
.
b) Demonstraţi că funcţia
f
nu este monotonă.
c) Demonstraţi că funcţia
f
este bijectivă.
12. Se consideră funcţiile ( )
2
1, 0
, : ,
5 1, 0
x x
f g f x
x x
¹ − ≤
→ ·
'
− − >
¹
¡ ¡
şi ( )
2
4 2, 0
3 2, 0
x x
g x
x x
− < ¹
·
'
− ≥
¹
a) Calculaţi
f g o
.
b) Studiaţi monotonia lui
. f
c) Studiaţi bijectivitatea funcţiei
g
.
13. Se consideră funcţiile ( )
2
4, 0
, : ,
3 2, 0
x x
f g f x
x x
¹ − ≤
→ ·
'
− − >
¹
¡ ¡
şi
( )
2
5 2, 0
4 2, 0
x x
g x
x x
− < ¹
·
'
− ≥
¹
a) Calculaţi
g f o
.
b) Studiaţi monotonia lui
g
.
c) Studiaţi bijectivitatea funcţiei
g
.
14. a) Fie funcţia [ ) ( )
2
2
: 1, ,
1
x
f f x
x
∞ → ·
+
¡ .Studiaţi monotonia si injectivitatea
acestei funcţii.
b) Demonstraţi inegalitatea
( )
( )
[ )
2 2 2 2
3
, , , 1,
1 1 1
1
a b c a b c
a b c
a b c
a b c
+ +
+ + > ∀ ∈ ∞
+ + +
+ + +
15. Să se demonstreze că următoarea funcţie este inversabilă, şi determinaţi inversa sa.

: f → ¡ ¡
, ( )
2
2
1
,
2
1
,
2
x x x
f x
x x
¹
− ≤
¹
¹
·
'
¹
− >
¹
¹
16. Să se demonstreze că următoarea funcţie este inversabilă, şi determinaţi inversa sa.

: f → ¡ ¡
, ( )
2
1, 0
5 1, 0
x x
f x
x x
¹ + ≤
·
'
− + >
¹
17. Să se cerceteze pentru ce valori ale parametrului real
m
următoarele funcţii sunt
inversabile . Să se stabilească forma funcţiei inverse

a)
: f → ¡ ¡
, ( )
2
, 0
1, 0
x m x
f x
x x
+ ≤ ¹
·
'
+ >
¹
b)
: f → ¡ ¡
, ( )
1, 0
1 , 0
mx x
f x
x x
+ ≤ ¹
·
'
− >
¹
18. Să se construiască o funcţie [ ] [ ] : 0,1 0,1 f →
, bijectivă, astfel încât
f
nu este
monotonă pe nici un interval propriu [ ] 0,1 J ⊆
19. Fie
, , , a b c a b ∈ < ¡
şi [ ] : , f a b →¡
o funcţie definită prin ( ) 2 . f x x c · −
Arunci
f
este injectivă dacă şi numai dacă ( ) , c a b ∉
20. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
o funcţie astfel încât ( ) ( ) ( ) , , . f x y f x f y x y − · ∀ ∈¡
Atunci

f
este constantă.
21. Fie [ ] , I a b ·
cu
, a b∈¡
şi
: f I I →
o funcţie astfel încât
( ) ( ) , , . f x f y x y x y I − ≥ − ∀ ∈
Atunci ( ) ( ) , , . f x f y x y x y I − · − ∀ ∈
22. Să se determine funcţiile nenule
: f → ¡ ¡
cu proprietatea
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , . xf y yf x x y f x f y x y + · + ∀ ∈¡
23. Să se determine toate funcţiile
: f → ¡ ¡
care au proprietăţile
a) ( ) ( )
, f f x x x · ∀ ∈¡
b) funcţia ( ) ( ) : , , g g x x f x x → · + ∀ ∈ ¡ ¡ ¡
este injectivă
24. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
o funcţie astfel încât ( ) 0 1 f ·
şi ( ) 0 f x ·
, 0 x ∀ ≠ . Să se
arate că nu există
1 2
, : f f → ¡ ¡
două funcţii bijective astfel încât
1 2
. f f f · +
25. Fie funcţia
: f → ¡ ¡
o funcţie arbitrară. Atunci există două funcţii surjective
1 2
, : f f → ¡ ¡
astfel încât
1 2
. f f f · +
26. Să se construiască o funcţie surjectivă
: f → ¡ ¡
care să ia aceeaşi valoare de două
ori.
27. Fie [ ] , : 0,1 f g →¡
două funcţii arbitrare. Atunci [ ] , 0,1 x y ∃ ∈
astfel încât
( ) ( )
1
, , .
4
f x g y xy x y I + − ≥ ∀ ∈ Generalizare.
28. Fie
1 2
, ,...,
n
a a a ∈¡
şi
: f → ¡ ¡
o funcţie definită prin ( ) ( )
1
1
1
cos .
2
n
k k
k
f x x a

·
· +

Dacă
1 2
, x x ∈¡
şi ( ) ( )
1 2
0 f x f x · ·
atunci
1 2
. x x π − ∈ ¢
29. Fie
: f → ¡ ¡
o funcţie definită prin ( ) ( )
1
sin , , .
n
i i i i
i
f x a x b a b
·
· + ∈

¡
Dacă ( ) 0 0 f ·
şi
0
, , x k k π ∃ ≠ ∈¢
astfel încât ( )
0
0 f x ·
, atunci
0. f ·
30. Să se determine funcţiile
: f
+
→ ¡ ¡
cu proprietatea că
( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 , . f x f x f x f x x + · − + ∀ ∈¡
31. Să se determine toate funcţiile
: f → ¡ ¡
şi
: g → ¡ ¡
care verifică condiţiile
a)
g
este injectivă;
b)
( ( ) ) ( ( )), f g x y g x f y + · +
pentru orice
, x y ∈¡
;
32. Să se decidă dacă există numerele naturale
, m n
şi funcţiile
: f → ¡ ¡
şi
: g → ¡ ¡

astfel ca
2 1
( )( )
m
f g x x
+
· o şi
2 2
( )( )
n
g f x x
+
· o .
33. Fie
: f → ¡ ¡
o funcţie bijectivă, strict crescătoare. Să se determine funcţiile
: g → ¡ ¡
pentru care

( )( ) ( )( ), f g x x g f x x ≤ ≤ ∈ o o ¡
.
34. Să se determine funcţiile
: (0, ) (0, ) f ∞ → ∞
cu proprietatea
1 1
( ) ( ) ( )
4 4
f ax by f x f y
a b
+ ≤ ⋅ + ⋅ ,
pentru orice numere pozitive
, , , a b x y
.
35. ) Să se determine funcţiile
: f → ¥ ¥
care îndeplinesc simultan condiţiile
a)
( ) ( ) ( ) 2 f m n f m f n mn + · + +
, oricare ar fi
, m n∈¥
;
b) Pentru orice n∈¥ , numărul
( ) f n
este pătrat perfect.
36. Demonstraţi că nu există nici o funcţie : f
∗ ∗
→ ¥ ¥ astfel încât
( ) ( )
1987 f f n n · +
37. Să se determine toate funcţiile
: f → ¡ ¡
cu proprietatea
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1, , f x f y f f y xf y f x x y − · + + − ∀ ∈¡
38. Rezolvaţi ecuaţia funcţională .
2
( ( ) ( )) ( ) , f xf x f y y f x x y + · + ∈¡
39. Găsiţi toate perechile de funcţii
: f → ¡ ¡
şi
: g → ¡ ¡
, care pentru orice
, x y

reali satisfac relaţia:
( ( )) ( ) ( ) ( ) f x g y xf y yf x g x + · − +
.
40. Să se determine funcţiile injective
: f → ¢ ¢
cu proprietatea

( )( ) ( ) 1 0, f f x f x x − − · ∈ o ¢
.
41. Să se determine toate funcţiile
: f → ¥ ¥
cu proprietatea
( ) ( ) ( )
, f f n f m m n + · +

, . m n ∀ ∈¥
42. Să se determine toate funcţiile strict crescătoare
: f → ¥ ¥
cu proprietăţile
( ) 2 2 f ·
şi ( ) ( ) ( ) f m n f m f n ⋅ · ⋅
,
, . m n ∀ ∈¥

Funcţie inversabilă: Spunem că funcţia
: f A B →
este inversabilă daca
există o funcţie
1
: f B A


, astfel încât:
1
1
B
f f

· o
şi
1
1
A
f f

· o
.
Teorema: O funcţie este inversabilă dacă ea este injectivă şi surjectivă.
Interpretare geometrică a funcţiei bijective: o funcţie este bijectivă dacă
orice paralelă dusă prin punctele codomeniului intersectează graficul
funcţiei o singură dată.
Elevii sunt verificaţi frontal la tema pentru acasă
Se verifică exerciţii din temă. Se propun pe tablă spre rezolvare (din tema
pentru acasă), se acceptă orice idee de rezolvare şi se alege varianta optimă:
Ex.1. Să se arate că funcţia ( )
1
: 0, ( 1,1), ( )
1
x
f f x
x

∞ → − ·
+
este bijectivă şi să se
găsească inversa ei.
Rezolvare:
Injectivitatea:
1 2
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2
1 2
1 1
( ) ( ) 1 1
1 1
x x
f x f x x x x x x x x x x x
x x
− −
· ⇒ · ⇒ + − − · − + − ⇒ ·
+ +
Surjectivitatea:
fie
( 1,1) y ∈ −
, din
1 1
( )
1 1
x y
f x y y x
x y
− −
· ⇒ · ⇒ ·
+ +
; cum
( 1,1) y ∈ −
avem
1 1 y − < < ⇒

1 0
1 0
y
y
+ > ¹

'
− >
¹
, adică ( ) 0, x∈ ∞
; calculăm
1
( )
1
y
f x f y
y
¸ _ −
· ·

+
¸ ,
, q.e.d..
Inversa:
Din
1
1
( ) ( )
1
y
f x y x f y
y


· ⇒ · ·
+
.
Trecem
x y
y x
→ ¹
'

¹
, obţinem
1
1
( )
1
x
f x
x


·
+
,
1
: (0, ) ( 1,1) f

∞ → −
.
Ex. 2. Fie funcţia
2 3, 1
: , ( )
4, 1
x x
f f x
x x
+ ≤ ¹
→ ·
'
+ >
¹
¡ ¡
. Se cere:
a) arătaţi că funcţia este bijectivă
b) găsiţi inversa lui
f
Rezolvare:
a) vom reprezenta grafic funcţia
f
.
Tabelul de valori: Grafic:
x -∞ 0 1 2 +∞
2x+3 3 5]////////////////////////
x+4 /////////////////(5 6

Se observă că orice paralelă dusă la graficul funcţiei prin punctele
codomeniului intersectează graficul o singură dată, deci funcţia este
bijectivă.
b) Calculăm inversa pe ramuri:
Caz I. pentru
1 x ≤
avem
1
3
2 3 ( )
2
y
y x x f y


· + ⇒ · ·
şi din
1 x ≤ ⇒ 2 2 x ≤ ⇒

2 3 5 5. x y ⇒ + ≤ ⇒ ≤
Caz II. pentru
1 x >
avem
1
4 4 ( ) y x x y f y

· + ⇒ · − ·
şi din
1 4 5 x x > ⇒ + > ⇒
5 y ⇒ >
.
După trecerea
x y
y x
→ ¹
'

¹
rezultă
1 1
3
, 5
: , ( )
2
4, 5
x
x
f f x
x x
− −
− ¹

¹
→ ·
'
¹
− >
¹
¡ ¡
Ex. Fie funcţia
1, 3
: , ( )
4, 3
ax x
f f x
x x
+ ≤ ¹
→ ·
'
+ >
¹
¡ ¡
. Se cere:
a) găsiţi
a∈¡
astfel încât
f
să fie inversabilă;
b) pentru
a
aflat la a) găsiţi inversa lui
f
.
Rezolvare
a) Tabelul de valori îl completăm începând cu ramura cunoscută:
x -∞ 0 3 4 +∞
ax+1 1 3a+1]//////////////////////
x+4 /////////////////(7 8
Pentru ca funcţia să fie bijectivă (orice paralelă dusă la graficul funcţiei prin
punctele codomeniului intersectează graficul o singură dată) trebuie ca cele
două ramuri să aibă un punct comun, adică 3 1 7 2 a a + · ⇔ · .
b) Pentru
2 1, 3
2 ( )
4, 3
x x
a f x
x x
+ ≤ ¹
· ⇒ ·
'
+ >
¹
şi se va obţine
1 1
1
, 7
: , ( )
2
4, 7
x
x
f f x
x x
− −
− ¹

¹
→ ·
'
¹
− >
¹
¡ ¡

 x − 1. x ≤ 3 f : ¡ → ¡ . f ( x) =   2 x + a. x∈¡ \ ¤  x pentru care f ( x ) = 1 .3) → ( −7.7. Fie funcţia f : ¡ → ¡ dată de relaţia f ( x ) =  1 x . Să se demonstreze că următoarea funcţie este bijectivă 7x + 3 f : ( −∞. f ( x ) = 3− x Determinaţi inversa funcţiei. Să se determine valoarea parametrului a ∈ ¡ pentru ca funcţia  4 x + 2. b) Demonstraţi că funcţia f nu este monotonă. x > 0 a) Calculaţi f og . Se consideră funcţiile f . x ≥ 0  −5 x − 1. ∞ ) . x < 0 12. 9. f ( x ) =  şi  −3 x − 2. c) Demonstraţi că funcţia f este bijectivă.Fie funcţia f : ¡ → ¡ dată de relaţia f ( x ) =  x  2 . x ≤ 0 13. x ≤ 0  4 x − 2. x > 2 să fie bijectivă. Să se determine valoarea parametrului a ∈ ¡ pentru ca funcţia  3 x + 1. f ( x ) =  şi g ( x ) =  2 3x − 2. x > 0 . f ( x) =   2 x + a. g : ¡ → ¡ . g : ¡ → ¡ . x∈¡ \ ¤  a) Aflaţi valorile lui x pentru care f ( x ) = 1 .  x 2 − 4. Se consideră funcţiile f .  x 2 − 1. x ∈ ¤  11. x ≤ 2 f : ¡ → ¡ . 8. a) Aflaţi valorile lui b) Stabiliţi dacă 2 aparţine mulţimii f ( ¡ ) . b) Studiaţi monotonia lui f . x ∈ ¤  10. x > 3 să fie bijectivă. c) Este injectivă funcţia f ? Dar surjectivă ?  1 − x. c) Studiaţi bijectivitatea funcţiei g .

∞ ) 2 2 2 1+ a 1+ b 1+ c 1+ ( a + b + c) 2 15. şi determinaţi inversa sa. a) Fie funcţia f : [ 1. x ≤ 0 f : ¡ → ¡ .1] 19. x ≤ 0 a) f : ¡ → ¡ .1] → [ 0. Arunci 20. x > 0 17. Atunci f este constantă. y ∈ ¡ . bijectivă. b ] → ¡ o funcţie definită prin f ( x ) = 2 x − c . şi determinaţi inversa sa. c) Studiaţi bijectivitatea funcţiei g . astfel încât f nu este monotonă pe nici un interval propriu J ⊆ [ 0.Studiaţi monotonia si injectivitatea 1 + x2 acestei funcţii. b.1] . Fie a. b) Studiaţi monotonia lui g . Să se demonstreze că următoarea funcţie este inversabilă. f ( x) =   −5 x + 1. b. Să se demonstreze că următoarea funcţie este inversabilă.  x 2 + 1. 14. f ( x ) =   1 − x. f ( x) =   − x2 . x > 0  mx + 1. 5 x − 2. x ≥ 0 a) Calculaţi g o f . b) Demonstraţi inegalitatea 3( a + b + c) a b c + + > . Să se stabilească forma funcţiei inverse  x + m. f ( x ) = 2x . x < 0 g ( x) =  2 4 x − 2. ∀ a. c ∈ ¡ . c ∈ [ 1. a < b şi f : [ a. ∞ ) → ¡ . ∀x. Fie funcţia f : ¡ → ¡ o funcţie astfel încât f ( x − y ) = f ( x ) f ( y ) . b ) . f este injectivă dacă şi numai dacă c ∉ ( a. x ≤ 0 b) f : ¡ → ¡ . x > 1   2 16. Să se construiască o funcţie f : [ 0. f ( x ) =  2  x + 1. x ≤ 2  f : ¡ → ¡ . 1  2  x − x. Să se cerceteze pentru ce valori ale parametrului real m următoarele funcţii sunt inversabile . x > 0 18.

Atunci f ( x ) − f ( y ) = x − y . pentru orice x. f 2 : ¡ → ¡ astfel încât f = f1 + f 2 . k =1 2 Dacă x1 . b ] cu a. Fie f : ¡ → ¡ o funcţie definită prin f ( x ) = ∑ ai sin ( x + bi ) . 23. x2 ∈ ¡ şi f ( x1 ) = f ( x2 ) = 0 atunci x1 − x2 ∈ π ¢. Atunci există două funcţii surjective f1 . b) f ( g ( x ) + y ) = g ( x + f ( y )). Să se construiască o funcţie surjectivă f : ¡ → ¡ care să ia aceeaşi valoare de două ori.. 4 n 1 28. 25. b ∈ ¡ şi f : I → I o funcţie astfel încât f ( x ) − f ( y ) ≥ x − y . Generalizare. bi ∈ ¡ . ai . Să se determine toate funcţiile f : ¡ → ¡ care au proprietăţile a) f ( f ( x ) ) = x. k ∈ ¢ astfel încât f ( x0 ) = 0 . Dacă f ( 0 ) = 0 şi ∃. 29. 32. Atunci ∃ x. ∀x.. ∀x.. ∀x ∈ ¡ este injectivă 24.. Să se decidă dacă există numerele naturale m. y ∈ ¡ . Să se determine toate funcţiile f : ¡ → ¡ şi g : ¡ → ¡ care verifică condiţiile a) g este injectivă. Să se determine funcţiile f : ¡ → ¡ + cu proprietatea că f ( x ) f ( x + 1) = f ( x ) − f ( x + 1) . 30. ∀x ∈ ¡ b) funcţia g : ¡ → ¡ . y ∈ I . y ∈ ¡ . ∀x. atunci f = 0. Fie f .21. x0 ≠ kπ . g ( x ) = x + f ( x ) . f 2 : ¡ → ¡ două funcţii bijective astfel încât f = f1 + f 2 . Să se arate că nu există f1 . 31. i =1 n . ∀x ≠ 0 . y ∈ I .1] → ¡ două funcţii arbitrare. n şi funcţiile f : ¡ → ¡ şi g : ¡ → ¡ astfel ca ( f og )( x ) = x 2 m +1 şi ( g o f )( x ) = x 2 n + 2 . Fie funcţia f : ¡ → ¡ o funcţie arbitrară. Fie I = [ a. 27. y ∈ [ 0. Să se determine funcţiile nenule f : ¡ → ¡ cu proprietatea xf ( y ) + yf ( x ) = ( x + y ) f ( x ) f ( y ) . 26. ∀x ∈ ¡ . ∀x. Fie a1 . 22. Fie funcţia f : ¡ → ¡ o funcţie astfel încât f ( 0 ) = 1 şi f ( x ) = 0 .1] astfel încât 1 f ( x ) + g ( y ) − xy ≥ . a2 . an ∈ ¡ şi f : ¡ → ¡ o funcţie definită prin f ( x ) = ∑ k −1 cos ( x + ak ) . g : [ 0. y ∈ I .

f ( xf ( x ) + f ( y )) = y + f ( x 2 ) x. Să se determine toate funcţiile f : ¥ → ¥ cu proprietatea f ( f ( n ) + f ( m ) ) = m + n. oricare ar fi m. Rezolvaţi ecuaţia funcţională . y ∈ ¡ 39. n ∈ ¥ . 40. 41. b. b) Pentru orice n ∈ ¥ . 34. x ∈ ¡ . 36. 42. Să se determine funcţiile injective f : ¢ → ¢ cu proprietatea ( f o f )( x) − f ( x ) − 1 = 0. n ∈ ¥ . y ∈ ¡ 38. Să se determine toate funcţiile f : ¡ → ¡ cu proprietatea f ( x − f ( y ) ) = f ( f ( y ) ) + xf ( y ) + f ( x ) − 1. ∀ m. x ∈ ¢ . Să se determine funcţiile f : (0. n ∈ ¥ . ∞) → (0. ∀ m. Fie f : ¡ → ¡ o funcţie bijectivă. ) Să se determine funcţiile f : ¥ → ¥ care îndeplinesc simultan condiţiile a) f (m + n) = f (m) + f (n) + 2mn . 4a 4b a .33. Găsiţi toate perechile de funcţii f : ¡ → ¡ şi g : ¡ → ¡ . x . strict crescătoare. ∞) cu proprietatea 1 1 f ( ax + by ) ≤ ⋅ f ( x) + ⋅ f ( y ) . numărul f ( n) este pătrat perfect. ∀x. y reali satisfac relaţia: f ( x + g ( y )) = xf ( y ) − yf ( x) + g ( x) . Să se determine toate funcţiile strict crescătoare f : ¥ → ¥ cu proprietăţile f ( 2 ) = 2 şi f ( m ⋅ n ) = f ( m ) ⋅ f ( n ) . y . Să se determine funcţiile g : ¡ → ¡ pentru care ( f og )( x ) ≤ x ≤ ( g o f )( x). pentru orice numere pozitive 35. Demonstraţi că nu există nici o funcţie f : ¥ ∗ → ¥ ∗ astfel încât f ( f ( n ) ) = n + 1987 37. care pentru orice x. .

f ( x) =  . ∞ ) → ( −1.1.1). ∞ ) . adică x ∈ ( 0. Fie funcţia f : ¡ → ¡ . ∞) → (−1. din f ( x) = y ⇒ 1− x 1− y = y⇒x= . x ≤ 1 . 1− y Trecem  x → y 1− x −1 . 2. q. se acceptă orice idee de rezolvare şi se alege varianta optimă: Ex. 1 − y > 0  1+ y  Inversa: −1 Din f ( x) = y ⇒ x = 1 + y = f ( y ) . f ( x) = găsească inversa ei.Funcţie inversabilă: Spunem că funcţia f : A → B este inversabilă daca există o funcţie f −1 : B → A . Se propun pe tablă spre rezolvare (din tema pentru acasă).d. Se cere:  x + 4. f : (0. obţinem f −1 ( x) = . x > 1 Ex. 1+ x 1+ y cum y ∈ (−1. Teorema: O funcţie este inversabilă dacă ea este injectivă şi surjectivă.1) . y→x 1+ x   2 x + 3. astfel încât: f o f −1 = 1B şi f −1 o f = 1A .1) . calculăm f ( x) = f   = y .1) avem 1 + y > 0  1− y  −1 < y < 1 ⇒ ⇒  . Interpretare geometrică a funcţiei bijective: o funcţie este bijectivă dacă orice paralelă dusă prin punctele codomeniului intersectează graficul funcţiei o singură dată. Să se arate că funcţia f : ( 0. Elevii sunt verificaţi frontal la tema pentru acasă Se verifică exerciţii din temă. Rezolvare: Injectivitatea: f ( x1 ) = f ( x2 ) ⇒ 1− x este bijectivă şi să se 1+ x 1 − x1 1 − x2 = ⇒ 1 + x2 − x1 − x1 x2 = 1 − x2 + x1 − x1 x2 ⇒ x1 = x2 1 + x1 1 + x2 Surjectivitatea: fie y ∈ (−1..e.

deci funcţia este bijectivă. y −3 = f −1 ( y ) şi din x ≤ 1 ⇒ 2 x ≤ 2 ⇒ 2 Caz x >1⇒ x + 4 > 5 ⇒ ⇒ y > 5. x > 5  Ex. x ≤ 3 . II. Tabelul de valori: x -∞ 0 1 2 +∞ 2x+3 3 5]//////////////////////// x+4 /////////////////(5 6 Grafic: Se observă că orice paralelă dusă la graficul funcţiei prin punctele codomeniului intersectează graficul o singură dată. Se cere:  x + 4.a) arătaţi că funcţia este bijectivă b) găsiţi inversa lui f Rezolvare: a) vom reprezenta grafic funcţia f . pentru x >1 avem y = x + 4 ⇒ x = y − 4 = f −1 ( y ) şi din x −3 . b) Calculăm inversa pe ramuri: Caz I. f −1 ( x) =  2 După trecerea  rezultă y → x  x − 4.x ≤5 x → y  f −1 : ¡ → ¡ . f ( x) =  a) găsiţi a ∈ ¡ astfel încât f să fie inversabilă. Fie funcţia f : ¡ → ¡ . b) pentru a aflat la a) găsiţi inversa lui f .  ax + 1. pentru x ≤ 1 avem y = 2 x + 3 ⇒ x = ⇒ 2 x + 3 ≤ 5 ⇒ y ≤ 5. x > 3 Rezolvare a) Tabelul de valori îl completăm începând cu ramura cunoscută: x -∞ 0 3 4 +∞ ax+1 1 3a+1]////////////////////// .

x > 7  Pentru şi se va obţine . b)  2 x + 1. adică 3a + 1 = 7 ⇔ a = 2 . x ≤ 3 a = 2 ⇒ f ( x) =   x + 4. f ( x) =  2  x − 4. x > 3  x −1 .x ≤ 7  −1 −1 f : ¡ → ¡ .x+4 /////////////////(7 8 Pentru ca funcţia să fie bijectivă (orice paralelă dusă la graficul funcţiei prin punctele codomeniului intersectează graficul o singură dată) trebuie ca cele două ramuri să aibă un punct comun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful