SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG ADANG

81560 Gelang Patah,
Johor Bahru,
Johor Darul Ta’azim

BORANG ADUAN
KES SALAH LAKU PELAJAR
* KES BERAT / SEDERHANA / KECIL.
KESALAHAN :........................................................................................................
TARIKH : ................................... HARI : ......................... MASA..................................
TEMPAT KEJADIAN :........................................................................................
NAMA PELAJAR TERLIBAT :

TINGKATAN

1.

..........................................................................

.....................................

2.

.........................................................................

.....................................

3.

..........................................................................

.....................................

4.

..........................................................................

.....................................

5.

..........................................................................

.....................................

6.

...........................................................................

.....................................

7.

......................................................................... ...

......................................

8.

............................................................................

.....................................

9.

............................................................................

......................................

10. ............................................................................

......................................

CATATAN : ......................................................................................
TINDAKAN:.....................................................................................
NAMA GURU : ...............................................................

TANDATANGAN GURU:..................................................................

....SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG ADANG 81560 Gelang Patah................... TARIKH : .................... 6................................................................................ HARI : .......... ............... ............................................................................................................... 5..... ....................... Johor Bahru.................. ................................... ........................................................ NAMA PELAJAR TERLIBAT : TINGKATAN 1..... CATATAN : ...... .................................................................. MASA........ .............. 2................................................................... ... 7.... ............................... ............................................................................................................ TANDATANGAN GURU:............. .................................................................. ......... Johor Darul Ta’azim BORANG ADUAN KES SALAH LAKU PELAJAR * KES BERAT / SEDERHANA / KECIL............................................................................................................ ............ 10.......... NAMA GURU : ................. TINDAKAN:................................................................... 9.... ............................................................................................................................................... ................................ 4.......................................... 8......................................................... 3..................................................... KESALAHAN :.................................................................................................................. .......................................................... ............. TEMPAT KEJADIAN :...................................................................................... .. .................... ....................... .......................................................... ......