DE CE ESTE NECESAR RECENSĂMÂNTUL?

Ar fi normal ca o ţară să nu ştie câţi locuitori are, cum sunt aceştia distribuiţi pe teritoriu şi care este structura pe vârste şi sexe? Este normal ca într-o ţară să nu existe informaţii despre aspecte economice sau sociale de o importanţă deosebită (de exemplu: nivelul de educaţie al populatiei, nivelul de pregătire al forţei de muncă, condiţiile de locuit ale populaţiei), din cauză că nu există surse de date administrative care să le ofere? Probabil că la aceste întrebări cu toţii dăm răspunsuri negative. În orice stat din lume, statisticile trebuie să reflecte cât mai exact realitatea din diferite domenii ale existenţei umane: aspecte sociale, economice, aspecte care privesc mediul înconjurător etc. Surprinderea realităţii se realizează prin observarea ei. În domeniul social, acest lucru se realizează prin intervievarea indivizilor, a celor care pot declara cel mai bine şi mai corect aspecte care îi privesc în mod direct: unde locuiesc, când s-au născut, ce activitate economicosocială desfăşoară, ce şcoală au absolvit etc. Producătorii de statistici nu “inventează cifre”, ci le calculează pe baza declaraţiilor unităţilor raportoare: persoane, gospodării, firme etc. Dacă răspunsul unei persoane lipseşte sau este eronat, acest fapt distorsionează exactitatea statisticilor calculate. Recensământul 2011 se bazează pe propria declaraţie a persoanelor. Informaţiile referitoare la etnia, apartenenţa religioasă, limba maternă, precum şi cele legate de dizabilităţi sunt opţionale, fiind garantată libertatea persoanelor de a nu le declara. Numele şi prenumele persoanelor se folosesc doar pentru verificarea faptului că totatitatea persoanelor au fost înregistate, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru asigurarea că unei persoane nu i se întocmesc două formulare separate (în scopul evitării dublei numărători). Aceste date de identificare ale persoanelor nu se introduc în baza de date. În procesul de prelucrare RPL datele individuale se anonimizează, ştergându-se orice informaţie care ar putea duce la o posibilă identificare a persoanelor. Rezultatele recensământului se diseminează DOAR în formă agregată, după diverse caracteristici, formă în care nu este posibilă identificarea unei anumite persoane. În acest mod se transmit datele către toţi utilizatorii, inclusiv către Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Conform regulii de diseminare a datelor statistice se suprimă informaţiile/celulele din tabelele de prezentare cu număr redus de cazuri de observare, eliminându-se riscul de identificare a indivizilor sau a unei caracteristici individuale. Scopul RPL este acela de a se obţine informaţii despre numărul populaţiei, distribuţia sa teritorială şi structura demo-socio-economică a acesteia, elemente absolut necesare în sistemul statistic al ORICĂRUI STAT. Aceste date vor sta la baza politicilor economice şi sociale ale statului român PE URMĂTORII 10 ANI, indiferent de perioadele electorale. În programul de observare al RPL nu există întrebări legate de bunurile aflate în proprietatea unei persoane, de venituri sau despre bunuri de folosinţa îndelungată (autoturisme, televizoare, maşini de spălat etc.). Caracteristicile locuinţei vor servi la calcularea unor indicatori referitori la condiţiile de locuit, cum ar fi suprafaţa locuibilă medie pe persoană sau pe locuinţă, distribuţia gospodăriilor după numărul de camere de locuit, dotarea cu dependinţe, modalitatea de alimentare cu apă sau modul de încălzire al locuinţelor. Recensământul este o necesitate obiectivă în orice stat, inclusiv în România. Depinde de fiecare cetăţean al României ca sumele cheltuite în acest scop să nu fie irosite. Participarea la

Recensământ este un act de responsabilitate civilă şi de mândrie naţională. Nu poate fi vorba despre turnătorie. Deasemenea. ci acesta poate avea loc şi în curtea casei. Măsura de a permite vecinilor să declare un set limitat de informaţii despre alte persoane a fost luată doar pentru a putea fi înregistrate acele persoane pentru care nu există nici o rudă sau alt membru al gospodăriei care să le certifice existenţa şi care riscau să rămână nenumărate. ci doar de într-ajutorare. Dacă încălcăm o regulă de circulaţie. de pierdere a cetăţeniei etc. datele preliminare. 5/2008. Toţi cetăţenii României au obligaţia să respecte legile ţării. Absolut toate informaţiile declarate de populaţie în formularele RPL vor fi folosite DOAR în scopuri statistice. precum şi cele aplicate în procesul de prelucrare al datelor. unde vor fi recenzate de către o persoană implicată în acest proces. sosesc acasă foarte târziu în fiecare zi din intervalul 20-31 octombrie sau nu sunt prezenţi în această perioadă în localitate au posibilitatea de a merge la circumscripţia de recensământ în raza căreia locuiesc. cuprinzând un set restrâns de indicatori vor fi disponibile în luna aprilie 2012. determinate prin prelucrarea întregului stoc de informaţii. deci şi pe aceasta. obligativitatea participării la recensământ este stipulată în O. la ora la care doreşte persoana pentru a realiza interviul. amenzile prevăzute a fi aplicate în cazul recenzorilor şi a celorlalte caregorii de personal antrenat la recensământ care încalcă regulile de confidenţialitate au cuantumuri mai mari decât cele prevăzute în cazul populaţiei. nu? Nu este obligatoriu ca dialogul cu recenzorul să se desfăşoare în interiorul locuinţei. pe scara blocului. Rezultatele recensământului vor fi disponibile în trei etape: primele date. de muncă. Persoanele care pun sub semnul întrebării autenticitatea acestuia. provizorii. există şi “libertatea” de a o încălca în mod voluntar. vor fi date publicităţii succesiv.G nr. începând cu trimestrul IV a anului 2013. de liberă circulaţie. Dacă o persoană sau un grup de persoane nu se declară la recensământ. la protecţie sau asistenţă socială etc. Datele colectate în cadrul RPL despre cetăţenii români plecaţi în străinătate servesc exclusiv la determinarea migraţiei externe a României. 36/2007 aprobată prin Legea nr. vor fi disponibile în luna ianuarie a anului 2012. ESTE NEVOIE DOAR DE BUNĂVOINŢĂ pentru ca această acţiune să reuşească şi de renunţarea la suspiciuni totalmente nefondate. de îngrădire sau limitare a unor drepturi (de proprietate. Doar aşa România va putea fi corect reprezentată în Europa şi în lume. fiind conştienţi că ne supunem rigorilor ei. în biroul administratorului etc. în faţa acestuia. pentru calculul unor indicatori statistici. Regulile de confidenţialitate la care este supus întregul personal al RPL. . iar datele definitive..). considerăm normal să primim amendă. Persoanele care nu doresc acest lucru au posibilitatea să ia legătura cu recenzorul din sectorul lor de recensământ şi să stabilească o întâlnire cu el în cursul celor 12 zile de colectare a datelor.. Evident. populaţia României nu este corect numărată! Pe de altă parte. exclud posibilitatea utilizării acestor informaţii în oricare alte scopuri: de impozitare/taxare fiscală. Scopul recensământului îl constituie numărarea ÎNTREGII POPULAŢII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful