horoskop

jméno:winn datum a čas:16.9.1992, 9:50 ut+2:0 místo:ostrava - vítkovice systém domů:campanus

poloha planet

slunce: 23 pa 41 měsíc: 11 bÝ 28 merkur: 24 pa 43 venuše: 19 vÁ 12 mars: 2 ra 17 jupiter: 24 pa 47 saturn: 12 vo 31 r uran: 14 ko 03 r neptun: 16 ko 12 r pluto: 20 Št 46 vzest. uzel: 26 st 04 r sest. uzel: 26 bl 04 r Černá luna: 26 vo 39

poloha domů

i: 29 vÁ 37 ii: 5 st 04 iii: 9 ko 50 iv: 8 vo 50 v: 4 ry 01 vi: 29 ry 34 vii: 29 be 37 viii: 5 bl 04 ix: 9 ra 50 x: 8 le 50 xi: 4 pa 01 xii: 29 pa 34 asc: 29 vÁ 37 mc: 8 le 50 vertex: 28 bÝ 54 antivertex: 28 Št 54

poloha citlivých bodů
bod bod bod bod

osudu, ducha: 11 ry 49 temperamentu: 28 vÁ 35 altruismu: 4 vÁ 06 iniciativy: 21 ko 00

bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod

vzdělání: 28 vÁ 31 otce, karmy: 10 bl 46 rozumu: 9 ra 15 nadání: 7 ra 06 štěstí: 17 bl 25 víry, důvěry, spolupráce: 16 bl 23 potomstva: 21 bÝ 54 odloučení: 8 pa 48 synů: 16 bl 19 povolání: 28 ko 34 přátel: 27 vo 03 překvapení: 24 vo 54 obchodu: 0 Št 39 cesty víry, důvěry: 12 ry 51 umění: 5 vÁ 08 uvolnění, štěstí: 22 ko 02 citlivosti: 29 vÁ 33 náchylnosti, vhodnosti: 11 bl 48 astrologie, výstřednosti: 10 ra 17 dotěrnosti: 8 ra 08 krásy, soukromého vlastnictví: 25 Št 08 ženy, matky, dcery: 7 be 20 bezpečnosti: 24 Št 06 hry a rozmanitosti u muže: 16 vo 32 lásky a manželství: 24 Št 02 vzrůstu investic: 6 ra 17 perverze a okouzlení: 4 le 46 marnivosti, malichernosti, domýšlivosti: 2 le 37 vášně a destrukce: 8 le 13 paměti: 20 st 26 mysly a zručnosti muže: 7 le 11 zklamání a rozmanitost u ženy: 12 ra 42 vyjednávání: 7 le 08 smrti, nemoci: 19 ry 23 souvztažnosti, náhodné shody: 17 be 51 popularity: 15 be 43 dojmu: 0 Št 43 nespravedlnosti: 12 ry 55 pravdy: 29 vÁ 41 osamělosti: 5 vÁ 12 sporů: 22 ko 06 dětí: 11 bl 52 zisku: 10 ra 21 sebevraždy: 8 ra 12 tragédie, bratrské lásky: 18 ry 27 ovlivnění, štěstí v manželství: 0 le 40

bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod

stability: 17 ry 25 práce: 22 vo 56 smrti, nemoci: 9 bl 51 sourozenců: 17 ry 22 šílené odvahy: 28 Št 05 plachosti: 25 Št 57 vyvržení, ztráty: 19 vo 59 mylného výkladu: 2 ra 11 originality: 18 vo 57 marnotratnosti: 24 ko 28 improvizace: 11 bÝ 22 zábavy: 18 vo 53 katastrofy: 1 vÁ 08 osobního šarmu: 27 vÁ 28 zrady, šílenství: 22 vo 08 podvodu: 4 ra 20 věštění: 21 vo 06 úplatkářství: 26 ko 37 nechápavosti: 13 bÝ 31 návštěvy: 21 vo 02 výstrahy: 3 vÁ 17 okultismu: 1 Št 46

poloha stálic
deneb kaitos: 2 be 28 algenib: 9 be 03 sirrah: 14 be 21 baten kaitos: 21 be 47 mirach: 0 bÝ 17 sheratan: 3 bÝ 51 hamal: 7 bÝ 32 alamak: 13 bÝ 51 menkar: 14 bÝ 12 algol: 26 bÝ 03 alcyone: 29 bÝ 52 hyades: 5 bl 50 aldebaran: 9 bl 40 rigel: 16 bl 43 bellatrix: 20 bl 50 capella: 21 bl 44 mintaka: 22 bl 15 nath: 22 bl 27 alnilam: 23 bl 22 polaris: 28 bl 27 betelgeuse: 28 bl 38 alhena: 8 ra 59

sirius: 14 ra 09 canopus: 14 ra 51 propus: 18 ra 51 castor: 20 ra 08 pollux: 23 ra 07 procyon: 25 ra 41 praesepe: 7 le 14 asellus borealis: 7 le 26 asellus australis: 8 le 36 alfard: 27 le 10 regulus: 29 le 43 zosma: 11 pa 12 denebola: 21 pa 30 vindemiatrix: 9 vÁ 50 algorab: 13 vÁ 20 spica: 23 vÁ 43 arcturus: 24 vÁ 05 acrux: 11 Št 46 alphecca: 12 Št 10 kiffa australis: 14 Št 58 kiffa borealis: 19 Št 15 unuk elhaia: 21 Št 56 agena: 23 Št 43 bungula: 29 Št 28 acrab: 3 st 04 antares: 9 st 39 rastaban: 11 st 50 ras alhague: 22 st 20 lesath: 23 st 55 sinistra: 29 st 38 vega: 15 ko 12 deneb: 19 ko 41 albireo: 1 vo 08 altair: 1 vo 39 giedi: 3 vo 42 dabih: 3 vo 56 deneb algiedi: 23 vo 26 sadalmelek: 3 ry 14 fomalhaut: 3 ry 44 deneb adige: 5 ry 14 achernar: 15 ry 10 markeb: 23 ry 22 scheat: 29 ry 15

aspekty slunce
seskvikvadrát měsíc, orbis 2°47´

konjunkce merkur, orbis 1°02´ binovil mars, orbis 1°23´ konjunkce jupiter, orbis 1°05´ trigon uran, orbis 9°37´ trigon neptun, orbis 7°29´ sextil pluto, orbis 2°54´ kvadratura vzest. uzel, orbis 2°22´ kvadratura sest. uzel, orbis 2°22´ decil asc, orbis 0°03´ bikvintil dsc, orbis 0°03´ triseptil Černá luna, orbis 1°01´
paralely a kontraparalely

Šířková paralela mars, orbis 0°00´ Šířková paralela uran, orbis 0°25´ deklinační paralela merkur, orbis 0°11´ deklinační paralela jupiter, orbis 0°00´
aspekty s citlivými body

biseptil bod otce, karmy, orbis 0°54´ triseptil bod přátel, orbis 0°38´ decil bod obchodu, orbis 0°58´ decil bod citlivosti, orbis 0°07´ biseptil bod náchylnosti, vhodnosti, orbis 0°07´ sextil bod bezpečnosti, orbis 0°25´ sextil bod lásky a manželství, orbis 0°21´ septil bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti, orbis 0°03´ semikvadratura bod vášně a destrukce, orbis 0°27´
aspekty se stálicemi

kvartinovil sirrah, orbis 0°40´ bikvintil mirach, orbis 0°36´ tredecil hyades, orbis 0°09´ kvadratura alnilam, orbis 0°18´ sextil pollux, orbis 0°33´ semikvadratura asellus australis, orbis 0°04´ polosextil spica, orbis 0°02´ polosextil arcturus, orbis 0°24´ septil kiffa australis, orbis 0°17´ sextil agena, orbis 0°02´ kvadratura lesath, orbis 0°14´ kvinkunx deneb algiedi, orbis 0°14´ kvartinovil sadalmelek, orbis 0°26´ kvartinovil fomalhaut, orbis 0°03´ opozice markeb, orbis 0°18´

aspekty měsíce
seskvikvadrát slunce, orbis 2°47´ seskvikvadrát merkur, orbis 1°45´ septil mars, orbis 0°11´ seskvikvadrát jupiter, orbis 1°41´ kvadratura saturn, orbis 1°02´ trigon uran, orbis 2°34´ trigon neptun, orbis 4°43´ seskvikvadrát vzest. uzel, orbis 0°24´ semikvadratura sest. uzel, orbis 0°24´ kvintil Černá luna, orbis 2°48´
paralely a kontraparalely aspekty s citlivými body

sextil bod osudu, ducha, orbis 0°20´ polosextil bod otce, karmy, orbis 0°42´ decil bod štěstí, orbis 0°03´ biseptil bod povolání, orbis 0°54´ bikvintil bod umění, orbis 0°20´ polosextil bod náchylnosti, vhodnosti, orbis 0°19´
aspekty se stálicemi

novil deneb kaitos, orbis 0°59´ undecil algenib, orbis 0°25´ decil rigel, orbis 0°45´ novil bellatrix, orbis 0°38´ novil capella, orbis 0°15´ novil mintaka, orbis 0°46´ novil nath, orbis 0°58´ kvintil pollux, orbis 0°21´ tredecil regulus, orbis 0°14´ trigon zosma, orbis 0°16´ opozice acrux, orbis 0°17´ opozice alphecca, orbis 0°41´ kvinkunx rastaban, orbis 0°21´

aspekty merkura
konjunkce slunce, orbis 1°02´ seskvikvadrát měsíc, orbis 1°45´ konjunkce jupiter, orbis 0°03´ seskvikvadrát saturn, orbis 2°48´ tredecil uran, orbis 1°19´ kvadratura vzest. uzel, orbis 1°20´ kvadratura sest. uzel, orbis 1°20´ decil asc, orbis 1°05´

bikvintil dsc, orbis 1°05´ kvinkunx Černá luna, orbis 1°56´
paralely a kontraparalely

Šířková paralela jupiter, orbis 0°26´ Šířková kontraparalela saturn, orbis 0°27´ deklinační paralela slunce, orbis 0°11´ deklinační paralela jupiter, orbis 0°11´
aspekty s citlivými body

kvinkunx bod překvapení, orbis 0°11´ decil bod obchodu, orbis 0°03´ biseptil bod náchylnosti, vhodnosti, orbis 0°54´ sextil bod bezpečnosti, orbis 0°36´ sextil bod lásky a manželství, orbis 0°40´ kvintil bod zklamání a rozmanitost u ženy, orbis 0°00´
aspekty se stálicemi

kvartinovil sirrah, orbis 0°21´ bikvintil mirach, orbis 0°25´ tredecil hyades, orbis 0°52´ sextil procyon, orbis 0°58´ polosextil spica, orbis 0°59´ polosextil arcturus, orbis 0°37´ septil kiffa australis, orbis 0°44´ sextil agena, orbis 0°59´ kvadratura lesath, orbis 0°47´ kvartinovil fomalhaut, orbis 0°58´ kvartinovil deneb adige, orbis 0°31´

aspekty venuše
tredecil mars, orbis 1°05´ kvadratura neptun, orbis 3°00´ polosextil pluto, orbis 1°34´ novil antivertex, orbis 0°18´
paralely a kontraparalely

Šířková Šířková Šířková Šířková

paralela jupiter, orbis 0°28´ kontraparalela saturn, orbis 0°27´ kontraparalela uran, orbis 0°09´ paralela neptun, orbis 0°08´

aspekty s citlivými body

biseptil bod nadání, orbis 0°05´ novil bod odloučení, orbis 0°23´ bikvintil bod cesty víry, důvěry, orbis 0°20´

biseptil bod dotěrnosti, orbis 0°56´ biseptil bod vzrůstu investic, orbis 0°54´ kvintil bod mysly a zručnosti muže, orbis 0°00´ kvintil bod vyjednávání, orbis 0°04´
aspekty se stálicemi

triseptil menkar, orbis 0°59´ bikvintil algol, orbis 0°51´ kvadratura propus, orbis 0°20´ kvadratura castor, orbis 0°56´ kvintil praesepe, orbis 0°02´ kvintil asellus borealis, orbis 0°14´ polosextil kiffa borealis, orbis 0°03´ undecil unuk elhaia, orbis 0°44´ novil bungula, orbis 0°16´ septil antares, orbis 0°32´ kvadratura deneb, orbis 0°29´ biseptil albireo, orbis 0°03´ biseptil altair, orbis 0°27´ seskvikvadrát sadalmelek, orbis 0°57´ seskvikvadrát fomalhaut, orbis 0°27´ triseptil markeb, orbis 0°10´ kvartinovil scheat, orbis 0°03´

aspekty marsu
binovil slunce, orbis 1°23´ septil měsíc, orbis 0°11´ tredecil venuše, orbis 1°05´ trigon asc, orbis 2°40´ sextil dsc, orbis 2°40´ bikvintil antivertex, orbis 2°36´
paralely a kontraparalely

Šířková paralela slunce, orbis 0°00´ Šířková kontraparalela uran, orbis 0°24´ deklinační kontraparalela uran, orbis 0°32´
aspekty s citlivými body

novil bod potomstva, orbis 0°23´ triseptil bod povolání, orbis 0°16´ kvartinovil bod uvolnění, štěstí, orbis 0°14´ seskvikvadrát bod hry a rozmanitosti u muže, orbis 0°45´ undecil bod perverze a okouzlení, orbis 0°28´ polosextil bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti, orbis 0°20´ decil bod vášně a destrukce, orbis 0°03´

aspekty se stálicemi

kvadratura deneb kaitos, orbis 0°10´ decil algol, orbis 0°14´ undecil alcyone, orbis 0°25´ decil asellus borealis, orbis 0°51´ decil asellus australis, orbis 0°18´ binovil denebola, orbis 0°47´ biseptil algorab, orbis 0°57´ kvinkunx acrab, orbis 0°46´ kvartinovil rastaban, orbis 0°27´ kvinkunx altair, orbis 0°38´ trigon sadalmelek, orbis 0°56´ tredecil achernar, orbis 0°52´

jupiterovy aspekty
konjunkce slunce, orbis 1°05´ seskvikvadrát měsíc, orbis 1°41´ konjunkce merkur, orbis 0°03´ seskvikvadrát saturn, orbis 2°44´ tredecil uran, orbis 1°16´ kvadratura vzest. uzel, orbis 1°17´ kvadratura sest. uzel, orbis 1°17´ decil asc, orbis 1°09´ bikvintil dsc, orbis 1°09´ kvinkunx Černá luna, orbis 1°52´
paralely a kontraparalely

Šířková paralela merkur, orbis 0°26´ Šířková paralela venuše, orbis 0°28´ Šířková kontraparalela saturn, orbis 0°00´ Šířková paralela neptun, orbis 0°20´ deklinační paralela slunce, orbis 0°00´ deklinační paralela merkur, orbis 0°11´
aspekty s citlivými body

kvinkunx bod překvapení, orbis 0°07´ decil bod obchodu, orbis 0°07´ biseptil bod náchylnosti, vhodnosti, orbis 0°58´ sextil bod bezpečnosti, orbis 0°40´ sextil bod lásky a manželství, orbis 0°44´ septil bod perverze a okouzlení, orbis 0°59´ kvintil bod zklamání a rozmanitost u ženy, orbis 0°04´
aspekty se stálicemi

kvartinovil sirrah, orbis 0°25´ bikvintil mirach, orbis 0°29´

tredecil hyades, orbis 0°56´ sextil procyon, orbis 0°54´ polosextil arcturus, orbis 0°41´ septil kiffa australis, orbis 0°48´ kvadratura lesath, orbis 0°51´ kvartinovil deneb adige, orbis 0°27´

saturnovy aspekty
kvadratura měsíc, orbis 1°02´ seskvikvadrát merkur, orbis 2°48´ seskvikvadrát jupiter, orbis 2°44´ polosextil uran, orbis 1°31´ binovil pluto, orbis 1°45´ semikvadratura vzest. uzel, orbis 1°27´ seskvikvadrát sest. uzel, orbis 1°27´ biseptil asc, orbis 0°54´ tredecil vertex, orbis 1°37´ kvintil antivertex, orbis 1°37´
paralely a kontraparalely

Šířková Šířková Šířková Šířková

kontraparalela kontraparalela kontraparalela kontraparalela

merkur, orbis venuše, orbis jupiter, orbis neptun, orbis

0°27´ 0°27´ 0°00´ 0°19´

aspekty s citlivými body

polosextil bod osudu, ducha, orbis 0°42´ bikvintil bod nadání, orbis 0°34´ triseptil bod odloučení, orbis 0°16´ biseptil bod obchodu, orbis 0°07´ polosextil bod cesty víry, důvěry, orbis 0°19´ biseptil bod citlivosti, orbis 0°58´ trigon bod náchylnosti, vhodnosti, orbis 0°42´ bikvintil bod vzrůstu investic, orbis 0°13´ kvinkunx bod zklamání a rozmanitost u ženy, orbis 0°11´
aspekty se stálicemi

tredecil alcyone, orbis 0°39´ seskvikvadrát polaris, orbis 0°55´ kvartinovil pollux, orbis 0°35´ trigon algorab, orbis 0°48´ tredecil spica, orbis 0°48´ tredecil arcturus, orbis 0°26´ kvadratura acrux, orbis 0°45´ kvadratura alphecca, orbis 0°21´ binovil unuk elhaia, orbis 0°35´

sextil rastaban, orbis 0°41´ septil ras alhague, orbis 0°48´ undecil achernar, orbis 0°38´ novil markeb, orbis 0°50´

uranovy aspekty
trigon slunce, orbis 9°37´ trigon měsíc, orbis 2°34´ tredecil merkur, orbis 1°19´ tredecil jupiter, orbis 1°16´ polosextil saturn, orbis 1°31´ konjunkce neptun, orbis 2°08´ kvintil asc, orbis 2°25´ semikvadratura Černá luna, orbis 2°23´ seskvikvadrát vertex, orbis 0°09´ semikvadratura antivertex, orbis 0°09´
paralely a kontraparalely

Šířková paralela slunce, orbis 0°25´ Šířková kontraparalela venuše, orbis 0°09´ Šířková kontraparalela mars, orbis 0°24´ Šířková kontraparalela neptun, orbis 0°17´ deklinační kontraparalela mars, orbis 0°32´ deklinační paralela neptun, orbis 0°44´
aspekty s citlivými body

triseptil bod štěstí, orbis 0°38´ novil bod překvapení, orbis 0°51´ undecil bod hry a rozmanitosti u muže, orbis 0°28´ septil bod lásky a manželství, orbis 0°59´ kvartinovil bod perverze a okouzlení, orbis 0°43´
aspekty se stálicemi

kvadratura sirrah, orbis 0°18´ trigon alamak, orbis 0°11´ trigon menkar, orbis 0°09´ seskvikvadrát alcyone, orbis 0°49´ kvartinovil alnilam, orbis 0°40´ opozice sirius, orbis 0°06´ opozice canopus, orbis 0°48´ seskvikvadrát regulus, orbis 0°40´ kvadratura algorab, orbis 0°42´ binovil spica, orbis 0°19´ binovil arcturus, orbis 0°02´ sextil kiffa australis, orbis 0°55´ septil agena, orbis 0°40´

semikvadratura bungula, orbis 0°25´ novil acrab, orbis 0°58´ undecil rastaban, orbis 0°12´ novil deneb algiedi, orbis 0°36´ septil deneb adige, orbis 0°11´

neptunovy aspekty
trigon slunce, orbis 7°29´ trigon měsíc, orbis 4°43´ kvadratura venuše, orbis 3°00´ konjunkce uran, orbis 2°08´ kvartinovil sest. uzel, orbis 0°07´ biseptil dsc, orbis 1°25´ novil Černá luna, orbis 0°27´ seskvikvadrát vertex, orbis 2°17´ semikvadratura antivertex, orbis 2°17´
paralely a kontraparalely

Šířková paralela venuše, orbis 0°08´ Šířková paralela jupiter, orbis 0°20´ Šířková kontraparalela saturn, orbis 0°19´ Šířková kontraparalela uran, orbis 0°17´ deklinační paralela uran, orbis 0°44´
aspekty s citlivými body

biseptil bod altruismu, orbis 0°05´ bikvintil bod otce, karmy, orbis 0°34´ kvinkunx bod víry, důvěry, spolupráce, orbis 0°11´ kvinkunx bod synů, orbis 0°07´ novil bod přátel, orbis 0°51´ biseptil bod umění, orbis 0°56´ polosextil bod hry a rozmanitosti u muže, orbis 0°20´ kvartinovil bod mysly a zručnosti muže, orbis 0°59´ kvartinovil bod vyjednávání, orbis 0°56´
aspekty se stálicemi

tredecil sheratan, orbis 0°20´ bikvintil aldebaran, orbis 0°31´ kvinkunx rigel, orbis 0°31´ triseptil bellatrix, orbis 0°38´ decil antares, orbis 0°32´ konjunkce vega, orbis 0°59´

aspekty pluta
sextil slunce, orbis 2°54´ polosextil venuše, orbis 1°34´

binovil saturn, orbis 1°45´ decil vzest. uzel, orbis 0°42´ bikvintil sest. uzel, orbis 0°42´ kvartinovil dsc, orbis 1°08´
paralely a kontraparalely aspekty s citlivými body

sextil bod iniciativy, orbis 0°14´ kvartinovil bod otce, karmy, orbis 0°00´ triseptil bod štěstí, orbis 0°38´ triseptil bod víry, důvěry, spolupráce, orbis 0°23´ kvintil bod odloučení, orbis 0°02´ triseptil bod synů, orbis 0°26´ semikvadratura bod umění, orbis 0°37´ seskvikvadrát bod vzrůstu investic, orbis 0°31´ tredecil bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti, orbis 0°08´ biseptil bod vášně a destrukce, orbis 0°32´ polosextil bod paměti, orbis 0°20´
aspekty se stálicemi

bikvintil sirrah, orbis 0°24´ kvartinovil mirach, orbis 0°28´ triseptil rigel, orbis 0°02´ kvinkunx bellatrix, orbis 0°04´ kvinkunx capella, orbis 0°58´ trigon castor, orbis 0°37´ biseptil asellus australis, orbis 0°09´ sextil denebola, orbis 0°44´ novil vindemiatrix, orbis 0°55´ undecil ras alhague, orbis 0°25´ kvintil giedi, orbis 0°56´ biseptil sadalmelek, orbis 0°28´ biseptil fomalhaut, orbis 0°58´

dominantní rysy
typ s vyrovnaným podílem extrovertních a introvertních rysů. Člověk jednající velmi nezávisle a kladoucí důraz na svobodnou vůli. temperament sangvinický. Člověk velmi komunikativní, nadělá mnoho řečí, méně již dokáže naslouchat druhým. je velice neklidný. myšlení velmi rychlé, ale rovněž velmi povrchní. Člověk apatický, lhostejný a s nedostatkem sebedůvěry.

symbolika stupňů
slunce ( 23 pa 41)

sabiánské: marie s beránkem. dětská pohádka nám připomíná hodnotu prostoty a čistoty na cestě k duchovnímu zasvěcení. hinduistické: na skále vyčnívající z moře sedí nahý muž a zakrývá si rukama oči. stupeň samoty. misantropická povaha; zrozenec může být vypovězen nebo žít v exilu.
měsíc ( 11 bÝ 28)

sabiánské: mladý pár je fascinován výlohami obchodního domu. přání nezralého ega dostat se na úroveň intelektuální elity svého prostředí. hinduistické: světle oranžový květ, na němž odpočívají dva motýli a mihotají křídly. stupeň vzájemnosti. sympatická povaha, uspokojivé manželství nebo jiné svazky.
merkur ( 24 pa 43)

sabiánské: vlajka na půl žerdi před úřední budovou. oficiální uznání společenské akce či politické situace osoby, která se identifikuje s kulturním archetypem. hinduistické: dva zkřížené meče, na nich koruna. stupeň agrese. bojovná a agresivní povaha, předurčení k boji a k vítězství.
venuše ( 19 vÁ 12)

sabiánské: rabín vykonává náboženské funkce. Úplná závislost na tradici a kolektivním způsobu bytí. přijetí společenské odpovědnosti. hinduistické: muž v kněžském, stojící v křížové chodbě, do níž dopadá oknem shora světlo. stupeň náboženství. náboženské sklony, záliba v kontemplativním způsobu Života.
mars ( 2 ra 17)

sabiánské: badatel v huňatém kožichu řídí jelena vystrojeného proti tuhé zimě. nutnost být připraven podstoupit úplné osamocení v nepřátelském prostředí. zkouška vytrvalosti a určení. hinduistické: sedící uplakaná, nedbale oblečená žena s rozpuštěnými vlasy. drží několik zvadlých květů, mezi nimi lilii a růži. stupeň oloupení.

slabá vůle a silné city, vášně a potom opuštěnost a lítost.
jupiter ( 24 pa 47)

sabiánské: vlajka na půl žerdi před úřední budovou. oficiální uznání společenské akce či politické situace osoby, která se identifikuje s kulturním archetypem. hinduistické: dva zkřížené meče, na nich koruna. stupeň agrese. bojovná a agresivní povaha, předurčení k boji a k vítězství.
saturn ( 12 vo 31)

sabiánské: barometr. schopnost předpovídat budoucnost podle přírodních zákonů. objektivní pohled na realitu. hinduistické: ozbrojený jezdec. stupeň sebepotvrzování. bdělá a ostražitá povaha, kariéra polemika nebo vojáka.
uran ( 14 ko 03)

sabiánské: dětská nemocnice. všude jsou k dispozici hračky. snaha vtisknout duchu nové generace tradiční obrazy. pozornost, jež má být věnována těm, za které jsme zodpovědni. hinduistické: bílý oblak na jasném obzoru. stupeň změkčilosti. přívětivost, tolerance a něha. možný vzestup.
neptun ( 16 ko 12)

sabiánské: starší žena na nudistické pláži. povinnost osvobodit se z omezení tradice, ať nás již utiskuje jakoukoliv formou. hinduistické: lyra na věnci z květů. stupeň přesvědčování. ochota, harmonické a elegantní vyjadřování.
pluto ( 20 Št 46)

sabiánské: voják odmítá uposlechnout příkaz, který považuje za nespravedlivý. konflikt vědomí. svoboda individuální volby vůči společenské autoritě. spor. hinduistické: buvol stojí na pahorku, hrabe nohama a funí. stupeň nezávislosti. nenucená povaha, prosazující své myšlenky a názory.

vzest. uzel ( 26 st 04)

sabiánské: sochař při práci. talent nepostradatelný pro to, aby tomu, co bylo vymyšleno a procítěno byla dána konkrétní, užitečná a přesvědčivá forma. hinduistické: muž pod lví tlapou. stupeň bezmocnosti. povaha potýkající se s mocnými nepřáteli nebo soupeři.
sest. uzel ( 26 bl 04)

sabiánské: cikánka opouští les, kde její kmen rozbil tábor. vědomé úsilí nutné k tomu, abychom překonali nehybnost společenské tradice a vydali se ke spirituálnímu stavu, který ji překračuje. hinduistické: rozcuchaný mladík sedí na vyprahlé skále nad mořem a pláče. stupeň smutku. melancholie, milostné hoře, zklamání v lásce nebo úmrtí milované osoby.
asc ( 29 vÁ 37)

sabiánské: tři hrbolky na lebce naznačují přítomnost filosofického ducha. filosofická moudrost proti intelektuálnímu vědění: "holistický" přístup k problémům existence. hinduistické: muž spící na balíku šatstva; nad ním krouží sup, chystá se ho uštknout had a chce na něj skočit leopard. stupeň lhostejnosti. zrozenec se ve společnosti setká s mnoha soupeři. nejistota.
dsc ( 29 be 37)

sabiánské: rybníček s kachnami. musíme si uvědomit, co nás limituje, vymezuje a dává nám náš tvar i oblast jednání. hinduistické: rytíř, vystrojený a vyzbrojený jako do boje, pozoruje ubývající měsíc. stupeň osamocení. velká samostatnost, avšak možnost utrpení způsobeného nějakou ženou.
Černá luna ( 26 vo 39)

sabiánské: starobylá hliněná nádoba plná fialek. společností kultivovaná citlivost a estetické cítění. upřímná pokora

jedince, který nemá potřebu glorifikovat se. hinduistické: v lukách velké panské sídlo obklopené stromy. stupeň vlastnictví. láska k rodině, příjemná a přímá povaha.
vertex ( 28 bÝ 54)

sabiánské: dva ševci pracují u jednoho stolu. bota často symbolizuje způsob, jímž chápeme to, co pomáhá našemu kroku - čili osobnímu vývoji. vše může být nahlíženo ze dvou intelektuálních hledisek. hinduistické: silný muž s bičem v pravé ruce žene před sebou dva spoutané otroky. stupeň despotismu. sklony k vojenské dráze; zrozenec se může také uplatnit v čele průmyslového podniku.
antivertex ( 28 Št 54)

sabiánské: Žena prosí vůdce kmene, aby odpustil jejím dětem. moc přímluvy, lásky a prosby. soucit vyrovnává sílu karmy. hinduistické: muž sedící u psacího stolu s perem v ruce. před ním je na listu papíru několik oblázků. stupeň talentu. jmění a sláva díky literárnímu talentu nebo nadání pro vědu.
i dům ( 29 vÁ 37)

sabiánské: tři hrbolky na lebce naznačují přítomnost filosofického ducha. filosofická moudrost proti intelektuálnímu vědění: "holistický" přístup k problémům existence. hinduistické: muž spící na balíku šatstva; nad ním krouží sup, chystá se ho uštknout had a chce na něj skočit leopard. stupeň lhostejnosti. zrozenec se ve společnosti setká s mnoha soupeři. nejistota.
ii dům ( 5 st 04)

sabiánské: kriket. rozvíjení kolektivního pocitu solidarity, spočívajícího především na existenci protivníka. hinduistické: kolo větrného mlýna. stupeň služebnosti. vynalézavý duch, jenž se však dává ovlivnit nespravedlností.
iii dům ( 9 ko 50)

sabiánské: námořníci krmí na otevřeném moři ochočeného albatrosa. je třeba s důvěrou přijmout to, co máme důvod považovat za příležitost nabídnutou životem. hinduistické: sova sedící na stromě ve svitu měsíce. stupeň okultismu. opatrný a hluboký duch vidící jasně tam, kam ostatní nedohlédnou.
iv dům ( 8 vo 50)

sabiánské: prapor se přeměňuje v orla. archetyp se spojuje s jedincem schopným pozdvihnout se nad běžnou mentalitu. individualizace duchovní síly. hinduistické: velká skála rozeklaná bleskem. stupeň zvratu. mocný, agresivní, prudký a divoký charakter, velká moc.
v dům ( 4 ry 01)

sabiánské: dobročinný trh organizovaný pastory. soucit s potřebnými bude účinnější, dáme-li mu náboženský charakter. hinduistické: tři mniši držící se v podpaží. stupeň shody. důležité společenské styky, ale přemrštěná záliba v požitcích.
vi dům ( 29 ry 34)

sabiánské: mladý muž vychovávaný pod vlivem příkladné osobnosti se začíná podobat svému vzoru. síla obrazu, o které dlouho přemítáme a který slouží jako model či idol. moc archetypů. hinduistické: sloup a hlavice. stupeň sobectví. velký osobní vliv, ale chybějí přizpůsobivost a dobrota.
vii dům ( 29 be 37)

sabiánské: rybníček s kachnami. musíme si uvědomit, co nás limituje, vymezuje a dává nám náš tvar i oblast jednání. hinduistické: rytíř, vystrojený a vyzbrojený jako do boje, pozoruje ubývající měsíc. stupeň osamocení. velká samostatnost, avšak možnost utrpení způsobeného nějakou ženou.

viii dům ( 5 bl 04)

sabiánské: dělníci na vrtné plošině. Úsilí a soustředění potřebné pro načerpání psychických zdrojů dlouho zasutých v kolektivním nevědomí. příslib velkých zisků. hinduistické: stojící žena, v jedné ruce má knihu a v druhé váhy. stupeň posuzování. nestrannost, nevalná oblíbenost, úspěch díky nadání.
ix dům ( 9 ra 50)

sabiánské: velký diamant, který zručný dělník dobývá z hlušiny. v každé zkušenosti může být odkryt hluboký, symbolický smysl, jestliže se ho duše naučila vidět. hodnota řemesla v kultuře. hinduistické: košatý dub s výhonky kolem kořenů, na jeho větvích zpívají ptáci. stupeň plodnosti. ochrana druhých, bohaté stáří, úspěšné manželství.
x dům ( 8 le 50)

sabiánské: sklář vyfukuje nádherné předměty. v józe je kontrola dechu základem rozvoje schopnosti růstu a duchovní přeměny. okamžiků tvůrčího rozmachu se účastní celostní bytost, tělo a duše. hinduistické: zámek s parkem a terasami. vpředu se naparuje páv a rozevírá ocas. stupeň okázalosti. záliba v přepychu, možní aristokratičtí předci, hrdost a okázalost.
xi dům ( 4 pa 01)

sabiánské: jasnovidec věští. rozvoj schopností dovolujících vnímat činnost nadpřirozených entit. představivost, jejíž obrazy jsou potvrzeny zkušenostmi z druhé strany. hinduistické: voják připravený do boje. stupeň účinnosti. schopnosti výkonné a rozhodovací.
xii dům ( 29 pa 34)

sabiánské: osoba, plně zaměstnaná naléhavým úkolem, zůstává němá vůči jakékoliv vnější výzvě. možnost neúspěchu na iniciační cestě dokonce i během konečné etapy vyžaduje stálou koncentraci pozornosti a vůle. veškerá odstředná přání musí být neodvolatelně potlačena.

hinduistické: stojící muž bez hlavy nebo s hlavou pokrytou černým suknem. stupeň zatemnění. melancholická dispozice, nebezpečí pro tělesný nebo duševní život.

slunce v 11. domě
seberealizace mimo platné normy, účast na reformách, extravagantní formy vystupování. Často vůdčí postavení ve skupinových aktivitách, mnoho přátel, odvaha, vize do budoucnosti, ale i neustálá nespokojenost a rebelie.

slunce v panně
Člověk bystrý, skromný, klidný, čistotný, precizní, důvěryhodný, pracovitý, střízlivý, skeptický, kritický, metodický, náročný, s analytickým myšlením. může být ale i malicherný, pedantický, autoritativní vůči podřízeným, nudný, suchopárný a citově chladný. své city obvykle nedává příliš najevo, má sklon je chladně analyzovat a projednávat. je spokojen i v podřízeném postavení. v jeho životě hrají důležitou roli maličkosti a detaily. k majetku se zpravidla dopracuje jen usilovnou prací. jeho manželství nebývá většinou příliš spokojené, je zatížené velkým množstvím hádek souvisejících s jeho zarputilým lpěním na detailech. uplatnění nachází v povoláních vyžadujících přesnost a analytické a chladné myšlení. může být např. lékařem, farářem, státním zaměstnancem, učitelem, vědcem, spisovatelem či kritikem. Úspěchu může dosáhnout i v obchodu nebo průmyslu.

slunce konjunkce merkur (orbis 1°02´)
tato konstelace má jen slabou hodnotu. může přinést nadání a pocty, někdy signalizuje mírně zvýšenou inteligenci či literární nadání. obvykle je dobrá schopnost komunikace a vyjadřování.

slunce konjunkce jupiter (orbis 1°05´)
síla upřená k dosažení nějakého ideálu. vysoká vitalita, optimismus, soudnost, poctivost, čest, úcta k právům druhých. Úspěch podle domu, v němž tato konstelace nastává.

slunce trigon uran (orbis 9°37´)
vznětlivý, originální, inspirativní, sebevědomý a vynalézavý temperament. ve společnosti obvykle vysoké a odpovědné postavení. Široký rozhled a rychlý úspěch. vůle být nezávislý. Často dramatické scény, bohatý a spontánní společenský život. okouzlující typ schoný si

snadno získat přízeň okolí. vůle šířící se prostorem (napr. skrze média).

slunce trigon neptun (orbis 7°29´)
Člověk je unášen nějakým ideálem. obrovská představivost, sensitivita, jemné vnímání, předvídavost, oroginalita, láska k hudbě i k okultismu, inspirace, umělecké nadání, rychlé a hluboké chápání, charismatická osobnost.

slunce sextil pluto (orbis 2°54´)
vůle a sexualita se ubírají stejným směrem. vysoké tvůrčí schopnosti, mnoho energie, sebevědomí, rozhodnost, schopnost videt "pod povrch" věcí, schopnost užívat pro ostatní neznámé síly, někdy dokonce genialita. vzhledem ke zrozencově přirozené autoritě možnost význačného postavení v nějaké vzpouře nebo rebelii.

asc ve váhách
Člověk vyrovnaný, mírný, zdvořilý, laskavý, nemající rád nepříjemnosti a spory, v myšlení samostatný, s dobrou intuicí a s radostí ze života. snadno se vzruší, ale stejně rychle se i uklidní. může být ale i neopatrný, nedbalý na peníze, lhostejný, hypochondrický a značně povolný. vyžaduje lásku a přátelství, mívá více erotických vztahů.

mc ve lvu
láska škodí povolání, radost ze života, touha po slávě a cti, dobročinnost, pohostinnost, ale i okázalost.

dsc v beranu
nestálost v názorech, vnitřní neklid, útočné myšlení, nedostatek vytrvalosti. Životní partner bývá poněkud agresivní povahy, velmi bojovný, impulsivní a upřednostňující příliš sebe sama, avšak na druhopu stranu je i čestný a oddaný. v manželství, které bývá uzavřeno ve velmi mladém věku, často hádky a rozchody.

ic ve vodnáři
neobvyklá láska k lidstvu, humanismus, hluboké poznání, duševní vyrovnanost. rodinné zázemí však nebývá příliš stabilní, na sklonku života dokonce hrozí možnost rozvodu. stáří pak může být strávěné buď u dobrých přátel nebo cestami za romantikou.

2. dům ve střelci
příjmy z mezinárodního obchodu nebo z výuky. finanční situace se zlepšuje s postupujícím věkem, někdy však bývá ohrožena soudním procesem. obecně je však tato konstelace pro finanční záležitosti poměrně příznivá.

3. dům v kozorohu
politické ambice, konzervatismus, prozíravost, schopnost velmi intenzivního soustředění se na vytčené cíle. necestuje příliš často, pokud však ano, vždy za důležitým cílem.

5. dům v rybách
Škody z milostných poměrů, oběť v lásce, odloučení od partnera nebo naopak útěk před ním. zklamání z lásky a následná sublimace erotiky do poezie či jiného uměleckého projevu, jenž bývá obohacen i zrozencovou schopností postihnout tajemno a neznámo. plodnost obvykle extrémně vysoká.

6. dům v rybách
zaměstnání jako laborant, fotograf, hoteliér, ošetřovatel apod. Často nerozhodnost v práci.

8. dům v blížencích
možnost smrti následkem poruchy funkce dýchacího ústrojí, poměrně dobrá smrt, někdy šílenství.

9. dům v raku
smysl pro historii, minulost a tradici, přínosné názory a představy, cesty po vodě.

11. dům v panně
přátelství zejména v zaměstnání, sociální zájmy, neustálá snaha analyzovat mezilidské vztahy.

12. dům v panně
nepřátelství ze strany podřízených, slabost, bezmocnost, pracovní i

zdravotní problémy.

měsíc v 7. domě
citová závislost na druhých, ohleduplnost k potřebám druhých, vysoká schopnost empatie, snaha být za každou cenu oblíbený. svět je vnímán hlavně očima partnera.

měsíc v býku
citová stabilita, zdvořilost, laskavost, vznešené vystupování, přívětivost, potřeba klidu a jistoty, ale také umíněnost, touha po majetku a sobectví. finanční zisky možné v realitách a v zemědělství.

měsíc kvadratura saturn (orbis 1°02´)
deprese, pesimismus, melancholie, mrzutost, pocit méněcennosti, snížená vitalita, topornost, bojácnost, skleslost, neoblíbenost, citové neuspokojení a vyprahnutí, někdy sterilita. manželství neuspojivé, nebezpečí chudoby a ztráty jmění, špatní přátelé, často život staromládenecký nebo se zlou ženou.

měsíc trigon uran (orbis 2°34´)
náhlý a nečekaný úspěch dosahovaný často dobrými vztahy s médii. originální představivost opouští vyšlapané cesty. zájem o věci neobvyklé a nadpřirozené. fascinace vším novým. rychlé změny a snadná adaptace na ně. takřka permanentní vzrušení, svobodomyslnost. u mužů náhlá seznámení se ženami.

měsíc trigon neptun (orbis 4°43´)
velmi rozvinuté imaginativní schopnosti. zvýšená emotivita, vlohy pro okultismus, poezii, romantismus a umění vůbec. láska k moři a sklony ke snění.

merkur v 11. domě
intelektuální týmová práce, zájem o politiku a budoucnost, ale v myšlení značná stádnost, ve vyjadřování velmi podléhá mínění druhých lidí.

merkur v panně
analytické, kritické, metodické a logické myšlení, spíše teoretické než

praktické. rozkladná kritika. specialista na svérázné pracovní metody. přehnaná pozornost k detailům, v nichž se může ztratit. sklony k rozumování a sebeanalýze. manuální zručnost. někdy ale i zlomyslná satira, sobectví, nadutost a pedantství. Úspěch v soukromé práci nebo filologii.

merkur konjunkce jupiter (orbis 0°03´)
soulad mezi inteligencí a úsudkem. optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literár nebo jako právník.

venuše v 12. domě
omezená schopnost užívat života nebo si užívá tajně nezvyklým způsobem, vlastní životní styl není společností obvykle příliš akceptován, značné obavy o hodnotu vlastní osoby a finance, možnost zadlužení, plachost, láska k soukromí, touha sloužit, sklony ke snění.

venuše ve váhách
snášenlivá, atraktivní, diplomatická, laskavá, přívětivá, družná, spravedlivá osoba s estetickým cítěním, diplomatickým jednáním a uměleckými sklony, někdy však líná a afektovaná. obvykle úspěch ve společnosti. smysl pro řeč, formu a stavby. ke zlepšení sociálního postavení dochází pomocí manželství.

venuše kvadratura neptun (orbis 3°00´)
Člověk potkává milostný ideál, který však není schopen udržet, proto časté rozluky a zklamání. zrozenec bývá obětí neslučitelných snů a snah, od vztahů očekává více, než je možné. není schopen nést realitu v lásce a proto před ní utíká. Často zrada, nevěra, nemanželské děti, sentimentalita, předrážděná fantazie, nepřirozená smyslnost, sexuální otroctví, poblouznění a vášnivá láska k umění.

mars v 8. domě
agresivní prosazování vlastních představ a názorů, energie využívána na shromažďování duchovního vlastnictví, silné sexuální zaměření, myšlenky soustředěny na otázky lásky, života a smrti, důležitou roli hraje majetek, zájem o okultismus a magii, silná touha po potomcích a následovnících.

mars v raku
rozvinutá imaginace a intuice, hluboké nevyřčené vášně, přecitlivělost, impulsivita, zveličování a potlačený vztek, to je hlavní charakteristika této osoby. vznětlivá a nestálá povaha, proto mnoho potíží s okolím. mnohé spory s rodiči i v manželství. více fantazie než činů.

jupiter v 11. domě
spoluúčast na společném progresivním podnikání, mnoho svobody a nezávislosti, kterou získává i pro svého partnera, shovívavost, vysoké ambice a ideály, mnoho přátel a společenských kontaktů

jupiter v panně
svědomitá, bystrá, kritická, opatrná, cudná, ctižádostivá, perfekcionistická a někdy i líná povaha. příznivé pro dráhu obchodníka, uspokojení může nalézt i ve školství, ve státní správě nebo při práci se zvířaty. ideály bývají značně přízemní. osoba se potýká s nejvznešenějšími city, které však na konec převede do čistě utilitární úrovně.

saturn v 4. domě
neschopnost objevit svou psychickou identitu, snížená citlivost, chování podle standardních společenských norem a konvencí, zodpovědnost za rodinu, vlast a národ, kázeň, strach ze stáří a pocit vlastní bezvýznamnosti. někdy je snížená schopnost vlastního vnímání předkládána jako obecně platná norma, která se má ztát ideálem a vzorem pro druhé.

saturn ve vodnáři
spravedlnost, jemnost, stabilita, odpovědnost, bystrá inteligence, originalita, houževnatost, smysl pro abstrakci a skupinovou práci, ale i paličatost a nevděk. dobrý a věrný přítel.

uran v 3. domě
vynalézavost, intuice, originalita, někdy velmi svérázný spisovatel. snaha o vymanění se z každodenní reality vede občas k značně neobvyklému způsoby vyjadřování.

uran v kozorohu

vynalézavost, konstruktivismus, smysl pro odpovědnost, umíněnost, nezlomnost, vytrvalost, revoluční metody, vzpoura proti autoritě. Časté spory s okolím, mnoho změn v povolání i pobytu. možná angažovanost v politice.

uran konjunkce neptun (orbis 2°08´)
reformátor, vizionář, věštec, člověk budoucnosti. politický ideál založen na náboženské zkušennosti.

neptun v 3. domě
zasněnost, představivost, samotářství, bázlivost, nejistota a úzkost při písemném či slovním projevu, nesystematičnost sebevýrazu včetně nevhodného oblečení, pocit nepochopení.

neptun v kozorohu
planeta má vliv zejména generační. tvůrčí nadšení, schopnost koncentrace, duchovní cíle. Člověk zapomíná na sebe neboť je zcela zaujat duchovním světlem.

pluto v 1. domě
silná, mnohostranná a tvořivá osobnost, obvykle samotářsky založená s napojením na kolektivní nevědomí. někdy s nedostatkem vlastní iniciativy a odvahy a s potlačeným sebeprosazením, jindy naopak dominantní prosazováni sama sebe, autoritářství a sklon vnucovat jiným své vlastní názory.

pluto ve Štíru
planeta má vliv zejména generační. osobnost plodná a schopná, kterou však drtí okultní síly a tíha sexuality. věk atomu, krize kapitálu, pronikání temných a nekontrolovatelných sil, rasismus a korupce.

vzest. uzel v 2. domě
příznivé finanční poměry, rozmnožování majetku, sťastné náhody a setkání.

sest. uzel v 8. domě
promrhání nebo ztráta dědictví, smrt náhodou nebo zlá smrt.

Černá luna v 4. domě
Častá změna bydliště, život v exilu. dotyčný možná také nepoznal svého otce a celý život se snaží zjitit, kdo jím je. konstelace rovněž naznačuje možnost incestu.

Černá luna ve vodnáři
anarchicky se projevující smyslnost, možnost šíření nových pohledů na vztahy mezi muži a ženami nebo v otázce pohlavní výchovy. konec

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful