ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERŢ MASTER – ADMINISTRAREA AFACERILOR COMERCIALE

PLAN DE AFACERI AL FIRMEI EXPERT CATERING

Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN BOB

Absolvent:

BUCUREŞTI 2009

Plan de afaceri

S.C. EXPERT CATERING S.R.L.

CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………......pag 3 CAPITOLUL I PLAN DE AFACERI – INSTRUMENT MANAGERIAL FUNDAMENTAL 1.1 Rolul planului de afaceri…………………………………………………....pag 4 1.2 Scopurile elaborării planului de afaceri………………………………….....pag 6 1.3 Etapele elaborării unui plan de afaceri eficient……………………….….....pag 6 1.4 Planul de afaceri ca instrument managerial…….…………………………...pag 7 CAPITOLUL II PREZENTAREA FIRMEI “S.C EXPERT CATERING S.R.L” 2.1 Scurt istoric……….……………………………………………..………......pag 11 2.2 Sinteza afacerii…………………………………………………..…………..pag 12 2.3 Prezentarea produselor.…………………………………………...………....pag 15 CAPITOLUL III DIAGNOSTIC DE FIRMĂ AL “S.C. EXPERT CATERING S.R.L.” 3.1 Planul de marketing….….………....……………………………………...pag 17 3.1.1 Politica de produs………………...………………………………………..pag 17 3.1.2 Politica de preţ…………………...………………………………………. .pag 18 3.1.3 Politica de promovare…………....………………………………………...pag 21 3.1.4 Piaţa vizată…………………...….…………………………………………pag 25 3.1.5 Analiza SWOT……………....…….……………………………………….pag 29 CAPITOLUL IV ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI MANAGEMENTUL FIRMEI 4.1 Echipa managerială……………………………...……...……………………..pag 34 4.2 Planul financiar…………………………………...……...…………...……….pag 40 CONCLUZII...........................................................................................................pag 44 BIBLIOGRAFIE
-2-

Plan de afaceri

S.C. EXPERT CATERING S.R.L.

ANEXE

INTRODUCERE

Este cert faptul că în ultima perioadă se remarcă o evoluţie din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluţie susţinută de apariţia unor noi idei de afaceri, a unor noi societăţi, de dezvoltarea şi perfecţionarea celor deja existente. Totuşi, sunt numeroase obstacolele şi riscurile ce apar cu ocazia lansării unui proiect de investiţie sau, cum este cazul nostru, a unei noi întreprinderi. Unul dintre cele mai importante pericole îl reprezintă lipsa de transparenţă. Sunt destul de multe persoane care nu au răbdare să înceapă o afacere şi acţionează doar cu o vagă idee despre ceea ce au de gând să facă. Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţă şi care reflectă, într-o manieră accesibilă, ideea de afaceri şi evoluţia acesteia în timp. Rolul său este nu numai de a demonstra că afacerea merită finanţată, ci şi de a ghida întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii. Suplimentarea lui înseamnă control şi adaptare în funcţie de evoluţia reală. Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii va viza toate elementele critice ale entităţii economice (stocurile, costurile de producţie, controlul calităţii, vânzările, plăţile efectuate etc.). Ceea ce este foarte important este ca documentul să nu sfârşească pe fundul unui sertar odată ce finanţarea a fost primită şi afacerea demarată. Planul de afaceri este, deci, un document scris care descrie natura afacerii, piaţa-ţintă, avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum şi resursele şi aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. Pentru întocmirea lui este necesară analizarea cu atenţie a produselor sau serviciilor oferite, a competiţiei, a resurselor financiare necesare şi a altor detalii operaţionale. În literatura de specialitate, planul de afaceri este definit după cum urmează: „Planul de afaceri este un instrument al prezentului elaborat prin aproximaţii succesive, utilizând experienţa şi realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod realist calea spre viitor. El apare drept scopul cel mai avantajos şi realizabil compromis între ceea ce doreşte şi ceea ce poate să facă firma respectivă”.

-3-

Plan de afaceri

S.C. EXPERT CATERING S.R.L.

CAPITOLUL I PLAN DE AFACERI – INSTRUMENT MANAGERIAL FUNDAMENTAL 1.1. Rolul planului de afaceri Un plan de afaceri este o prezentare de bază a unei idei şi a modalitaţilor de punere în practică a acesteia. Realizarea unui plan de afaceri realist necesită un studiu atent al pieţei, o estimare corectă a tuturor cheltuielilor şi resurselor necesare obţinerii rezultatului dorit şi, nu în ultimul rând, o cunoaştere cât mai bună a concurenţei şi a strategiilor acesteia. Un plan de afaceri este util nu numai finanţatorilor externi ci şi proprietarilor firmei; mulţi întreprinzatori sunt însă nevoiţi să întocmească un plan de afaceri abia atunci cand acesta le este solicitat de către un potential investitor; în fapt, redactarea sa ar trebui să fie unul din primii paşi în iniţierea oricărei afaceri. Odată cu întocmirea planului de afaceri, întreprinzatorii sunt ”forţaţi” să ia în considerare aspecte care le-ar putea, altfel, scăpa la o abordare mai superficiala, dar acest plan îi ajuta să-şi facă o idee realistă asupra afacerii, fară a ignora problemele şi riscurile existente. Planul de afaceri poate fi comparat cu o hartă rutieră: va arăta unde se află firma şi unde vrea să ajungă. El cuprinde puncte de reper şi alte elemente ajutătoare pentru orientarea în mediul economic. Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţă şi care reflectă, într-o maniera accesibilă, ideea de afacere şi evoluţia acesteia în timp. Un plan de afaceri pus pe hârtie are rolul de a comunica ideile întreprinzatorului către cei situaţi în afara sferei sale de preocupări, dar care sunt interesaţi de afacerile sale. Aceştia pot fi indivizi sau organizaţii pe care întreprinzătorul le abordează pentru finanţare sau pentru a participa la afacerea sa. Planul de afaceri este primul document scris ce va fi citit de către un potenţial investitor sau creditor. De aceea el trebuie să fie scris cât se poate de clar şi convingător. În ultimă instanţă, cel care se gândeşte să investească într-o afacere nu va fi convins de complexitatea tabelelor şi amănuntelor furnizate, ci de acurateţea analizei, ideea în sine, gradul de detaliere a planificării, calitatea managementului şi modul în care produsul se transformă în bani.
-4-

etc. politicile de angajare şi concediere.  Financiar – învăţarea pregătirii şi folosirii proiecţiilor cash-flow-ului.  Se vor crea condiţii şi facilităţi. analizelor de punct critic. iar procesul de planificare va putea fi reluat şi cu alte Sintetizând.  Personal – se vor defini drepturile şi atribuţiile managerului şi angajaţilor. direct. ei vor trebui convinşi că multe riscuri legate de afacerea respectivă au fost identificate şi s-au găsit metode de diminuare a lor la niveluri acceptabile. Întrucât planul de afaceri are rolul de a prezenta afacerea în faţa destinatarului. evitând stilul pasiv şi detaliile excesive. politica de preţuri. Limbajul folosit trebuie să fie clar.Plan de afaceri S. procesul operaţional zilnic.   Se conştientizează şi se analizează în detaliu strategia firmei. ocazii. atât angajaţilor firmei cât şi terţilor. convingând asupra capacităţii solicitantului de a conduce afacerea.L. tehnicile utilizate pentru cucerirea segmentului de piaţă dorit. etc. nevoile şi aşteptările lor. stilul de prezentare a planului trebuie urmărit cu atenţie. Se va insista mai mult asupra sistemului informaţional al firmei. De asemenea. Un plan de afaceri bine fundamentat va trebui să fie capabil să determine necesarul de capital suplimentar şi momentul în care se va realiza infuzia acestuia. a riscurilor şi oportunităţilor asociate. Rezultatele bune ale unei planificări valoroase vor fi compromise printr-o prezentare necorespunzătoare.R. va acţiona asupra lor cu unele măsuri speciale. prin elaborarea şi redactarea planului se vor conferi avantaje competitive în cel puţin trei domenii:  Marketing – vor fi identificaţi clienţii. cadrul operativ şi direcţii noi de acţiune. -5- . Efectele pozitive generale de întocmire a planului de afaceri:  Se va avea prilejul de a identifica unele aspecte ale afacerii care nu sunt sub control şi se  Se vor oferi.C.  Se vor identifica domeniile în care compania nu are suficiente cunoştinţe de specialitate. Invenstitorii vor să se asigure că s-a făcut o analiză competentă a punctelor tari şi a punctelor slabe ale afacerii. EXPERT CATERING S. O scriere confuză sugerează o gândire confuză. bilanţului.

R.C. ele vin cu o idee de afaceri şi încep să discute cu prietenii. Acesta este momentul când întreprinzătorul are nevoie de un plan de afaceri şi se impune realizarea unei planificări a afacerii. gestionarilor de proiecte din cadrul aşa-numitelor "incubatoare de afaceri" etc. Este uimitor câte persoane sunt nerabdatoare să pornească o afacere doar cu o vagă idee despre ceea ce au de gând să facă. managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituţii de finanţare. Eventual. furnizori. În concluzie.Plan de afaceri S. Remarcăm în ultima perioadă o evoluţie din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei. Pentru întocmirea sa este necesară parcurgerea următoarelor 3 etape: a) culegerea informaţiilor necesare (preţuri. Dar cand afacerea se concretizează într-un plan de afaceri scris. date tehnice. Totuşi. 1. a unor noi societăţi. concurenţi. financiari. Cum poate fi prezentat un proiect / o afacere unor parteneri comerciali. de reacţia cărora depinde succesul demersului companiei? Răspunsul este simplu: realizând un plan de afaceri cel puţin la fel de performant ca şi ideea de afaceri în sine. Astazi.L. de dezvoltarea şi perfecţionarea celor deja existente. aceste proiecte tind să devină din ce în ce mai importante şi mai complexe. conceptele. -6- . sau cu alţi oameni de afaceri. Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o afacere sau caută parteneri. Unul dintre cele mai importante pericole îl reprezintă lipsa de transparenţă. EXPERT CATERING S.fapt ce reprezintă un avantaj psihologic foarte mare.3 Etapele elaborării unui plan de afaceri eficient Orice plan de afaceri presupune o anumită succesiune de operaţiuni.). instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiţii. juridice. nu puţine sunt obstacolele şi riscurile ce apar cu ocazia unui proiect de investiţie sau unei noi întreprinderi.2 Scopurile elaborării planului de afaceri Conceptul unei afaceri reprezintă o idee intangibilă. etc. cunoştinţele. evoluţie sustinuţă de apariţia unor noi idei de afaceri. ideile. previziunile şi cercetările devin tangibile. conceperea unui plan de afaceri este un excelent mod de a obţine credibilitate şi de a arăta că faptul de a avea succes este extrem de important pentru dezvoltarea firmei. industriali. Planul de afaceri apropie ideea de afaceri de realitate . El reflectă proiecte de investiţii din toate domeniile de activitate. pot fi văzute şi examinate. 1. de multe ori fiind de talie internaţională.

EXPERT CATERING S. b) planificarea efectivă a activităţilor respective – alegerea strategiei potrivite şi găsirea căilor de atingere a obiectivelor stabilite. Prin pregătirea unui plan de afaceri se dobândeşte o imagine pertinentă a pieţei pe care se evoluează. 1: Fluxul planului de afaceri Stabilirea strategiei E Fixarea obiectivelor A -Unde vreţi să ajungeţi -Randamentul investiţiei -Produse/Pieţe -Productivitate -Expansiunea/Consolidarea etc. a doua . a competitorilor existenţi şi se apreciază dacă ideea de afaceri este fezabilă -7- . însă.4 Planul de afaceri . c) redactarea planului (etapa de alegere a formei optime de prezentare către destinatar a rezultatului etapei anterioare).Plan de afaceri S. Care este cea mai bună cale de a ajunge de la B la A considerând C şi D 1)Strategii 2)Resurse necesare 3)Responsabilităţi de implementare şi motivaţii Analiza D SWOT -Puncte forte -Puncte slabe -Oportunităţi -Ameninţări Diagnosticarea situaţiei B actuale -Unde va aflaţi *Produse/Pieţe *Resurse:-umane -materiale Fluxul plan de afaceri -financiare *Organizare *Rezultate Analiza mediului C economic de evoluţie -Cererea pieţei -Clienţii -Competitorii -Tehnologiile existente -Forţa de muncă -Alte informaţii Întocmirea planului de afaceri Un plan de afaceri poate.C.ca instrument managerial Este bine cunoscut faptul că 50% dintre afacerile de anvergură redusă falimentează în primii doi ani. Schema nr. asigura echipei manageriale o bază obiectivă pentru determinarea etapei în care se află afacerea comparativ cu scopurile şi obiectivele fixate.L.R. Prima cauză este reprezentată de insuficienţa capitalului. 1.de înţelegerea redusă a pieţei.

Întreprinzatorul trebuie să foloseasca planul de afaceri ca instrument în stabilirea orientării firmei pentru urmatorii ani. şi anume: a) întreprinzători. Planul de afaceri este un valoros instrument de management. Un lucru trebuie reţinut . atunci este mai mult ca sigur ca destinatarii planului de afaceri vor trata într. În faţa problemelor zilnice este greu să priveşti obiectiv performanţele afacerii în derulare. ci este un instrument bine elaborat şi fundamentat. entuziaşti.o manieră similară ceea ce li se prezintă drept plan de afaceri.L. nu este un glob de cristal în care se citeşte viitorul. Orice afacere are câteva puncte sensibile care trebuie evaluate împreuna cu toate corelaţiile în care intra acestea. -8- . agitaţi. Este bine să se facă o distincţie între membrii personalului ce alcătuieşte echipa managerială. Întreprinzătorii. EXPERT CATERING S. a) Intreprinzătorii – este necesară prezentarea unor informaţii legate de persoanele fizice / juridice responsabile de proiectarea. c) corpul consilierilor. ce poate fi utilizat în multe situaţii.R. sunt deseori văzuţi ca persoane mereu preocupate de idei noi. Planul de afaceri va fixa etapele de acţiune pentru ghidarea firmei în perioada respectivă. Întreprinzătorii se pot limita doar la deţinerea unei părţi a capitalului social al firmei sau pot fi întreprinzători activi – ce s-au implicat în mod semnificativ cu capital social şi care vor participa cu experienţa şi aptitudinile lor la conducerea efectivă a societăţii. d) consultanţii-cheie. El dă posibilitatea managerului să planifice creşterea firmei şi să anticipeze schimbarile ei structurale. b) directori. prin planul de afaceri se obţine nu numai identificarea elementelor individuale ci şi o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri. indiferent dacă sunt activi sau nu. financiar.Plan de afaceri S. Planul de afaceri poate fi folosit pentru dezvoltarea şi pentru documentarea privind momentele cheie ale derulării cu succes a afacerilor firmei. în cele mai multe situaţii. redactării şi prezentaării rezultatului obţinut. Dacă nu se acordă suficientă atentie planificării afacerii. mereu curioşi şi preocupaţi de noi oportunităţi. este un ghid al evoluţiei viitoare a afacerii.planul de afaceri nu este o prezicere.C. optimişti. o primă încercare de planificare strategică. Planificarea afacerilor este mai importantă pentru supravieţuirea unei firme mici sau în creştere decât a unei firme mari sau mature. Planul de afaceri pentru o firmă nouă este. iniţierea şi derularea afacerii.

Perseverenţă – este acea calitate care permite acestora ca odată atins un obiectiv anterior fixat să treacă de îndată la urmărirea altuia nou. energie. inteligenţă. motivaţie. întreprinzătorii de succes sunt persoane inventive care fie abordează necunoscutul şi fac lucruri noi. Atribute ale managerilor: . -9- . Uşurinţa în asumarea riscului – în special afacerile mici trebuie să facă faţă unor pericole numeroase.experienţă încununată de succes. EXPERT CATERING S.R. în momentul respectiv.C. fapt ce poate afecta echilibrul relaţiilor sociale şi.Plan de afaceri S. Dedicare totală – întreprinzătorul trebuie să aibă încredere totală în afacerea sa. onestitate. să identifice şi să exploateze nişe nedescoperite de altcineva.perspicacitate. . necesitând preluarea riscului de eşec.cunoştinţe în domeniu. Există o serie de caracteristici pe care ar trebui să la aibă întreprinzătorii şi anume: Încredere în sine şi în tot ceea ce întreprind – rareori aceştia sunt genii. ce adaugă credibilitate echipei de conducere şi măreşte speranţa de succes. pasiune. . . Un comitet director puternic este un activ însemnat pentru societate.dedicaţie. nu este vorba despre asumarea unui risc iraţional. pe piaţă.L. familiale b) Directorii – sunt persoane care poate nu au investit în afacere. fie fac într-o manieră nouă lucruri deja existente. sunt însă persoane care au o competenţă deosebită într-un anumit domeniu. Pe lângă acest lucru mai au însă şi abilitatea de a rezolva toate problemele privitoare la afacerea lor. dar al căror talent şi pricepere influenţează în mod important afacerea. Inventivitate – prin definiţie. O afacere de succes nu înseamnă o lungă serie de succese ci o continuă şi pozitivă evoluţie a activităţii. ci de a judeca la rece şi despre a decide ce riscuri şi în ce moment pot fi asumate. să aloce mult timp şi multă energie asigurării succesului afacerii. de a le fi la îndemână să acţioneze într-un mediu sigur. Ei au o relaţie contractuală. Ei trebuie să se diferenţieze de ceea ce există. legală.integritate. Capacitate de a face faţă eşecurilor – puterea de a-şi reveni rapid în urma insucceselor este o trăsătură caracteristică a întreprinzătorilor de succes. cu compania şi o răspundere fiduciară în privinţa acesteia. . mai ales.

ei vor oferi un plus de valoare imaginii firmei în ochii celor din afară.calitatea de acţionar. . Ei pot fi avocaţi.C. .recomandări favorabile. EXPERT CATERING S. el trebuie să fie format din indivizi cu experienţă valoroasă în domeniu. . Cel mai important lucru este.R. Consultanţii externi oferă experienţa ce lipseşte unei companii în primii ani. . c) corpul consilierilor – are mai mult o natură funcţională. . contabili şi consultanţi în diverse domenii de afaceri.relaţii în industria respectivă. . având astfel capacitatea de a ajuta şi a-şi oferi serviciile de consultanţă în dezvoltarea afacerii.capacitatea de a construi o echipă.abilităţi de conducere.orientare de marketing. d) consultanţii-cheie – sunt persoane cu statut special în echipa managerială. poate. dar care nu ocupă un loc oficial în aceasta.L. . Dacă sunt selectaţi cu atenţie. acela că planul de afaceri mobilizează şi obligă întregul management la îndeplinirea aceloraşi deziderate.Plan de afaceri S.10 - .

R.000 RON prin cheltuieli de lansare. una dintre companiile de profil catering din România.C.L se doreşte a fi o firmă care. adoptând sistemul de ‘delivery’ către birouri de firme.C. EXPERT CATERING S. c) Activitate vizată şi produsul-serviciu oferit Activitatea vizată prin constituirea societăţii este în sectorul terţiar. respectiv servicii şi producţie. EXPERT CATERING S.1 Scurt istoric a) Firma În anul 2001 ia fiinţă Expert Catering.Plan de afaceri S. Dezavantajul principal prezentat de o astfel de formă juridică este obiectul limitat de activitate. Livrările se limitau la produse alimentare. . al chiriei spaţiului de producţie şi mijloacelor de transport şi cheltuielile previzionate a fi facute în prima lună de desfăşurare a activităţii. până atunci neexploatate. b) Capitalul social Capitalul care a fost necesar iniţierii afacerii este evaluat la 150. o societate cu răspundere limitată. La acea vreme. CAPITOLUL II PREZENTAREA FIRMEI ’’S.răspundere limitată a asociaţilor. încă.a fost considerată cea mai potrivită din urmatoarele motive: . ambalate .capital social redus.formulare simple la constituire.11 - . chiar dacă aceasta necesită timp şi investiţii ridicate.C. în ţara noastră nu se conturase. La început. al mobilierului. Expert Catering S. piaţa de profil.L’’ 2.R. prin serviciile oferite.capitalul social al firmei este distinct de cel al asociaţilor. Practic. dar acesta nu constituie un impediment pentru scopul propus.L. . să schimbe imaginea despre catering-ul din Bucureşti prin apariţia unui furnizor mai deosebit decât ceilalţi. activitatea de catering a companiei se desfasura prin volume mici. şi mai ales deosebite. de cost al utilajelor. S. Principalul scop al afacerii este de a reuşi atragerea unei clientele fidele. al echipamentelor. .R. c) Forma juridică Forma juridica – SRL . compania noastră a fost un deschizător de drumuri pentru catering-ul românesc către noi concepte.

legume şi produse uscate. segmentul de piaţă vizat de afacere se rezumă în principal la clienţii care locuiesc în oraşul Bucureşti. cu o bază materială nouă. La sfârşitul anului 2004. printr-un aport nou de asociere. însa pentru toate serviciile de catering evenimente există disponibilitate de deplasare în toată ţara . unde: . Oricum. patiserie şi cofetărie. compania îşi înceteaza activitatea pentru o perioadă de aproape 2 ani.pentru depozitare este utilizată cea mai noua tehnologie de răcire cu refrigeratoare şi congelatoare. 2.C. individual pentru masa de prânz. . împărţită în compartimente separate pentru procesarea diferitelor tipuri de carne.bucătăria este utilată cu aparate şi echipamente de ultimă generaţie. catering industrial. ceea ce permite oferirea – către clienţii interesaţi – a serviciilor de:      administrare cantine.capacitatea zilnică de productie este de aproximativ 5000 meniuri/zi. condiţii de bază îndeplinite de un departament de livrare bine pus la punct. Din acest moment. b) Distanţa faţă de clienţi şi furnizori Distanţa şi amplasamentul faţă de clienţi nu sunt considerate impedimente. 4 feluri diferite de produse. . . full-service pentru catering-ul de evenimente. EXPERT CATERING S. . se reîncepe activitatea de catering.Plan de afaceri S. livrări pentru evenimente.R. Sinteza afacerii a) Amplasare Compania noastra îşi derulează activitatea de producţtie într-o locaţie situată în apropierea Aeroportului Naţional Băneasa.sortimentele de producţie sunt completate de o modernă brutărie. sistem de delivery. Dupa câteva luni.L.suprafaţa totală este de 975 mp.12 - . activitatea se mută într-un nou sediu de producţie.2. Atragerea de noi acţionari aduce cu sine diversificarea activităţii companiei. . Orice serviciu de catering are în vedere flexibiliatea şi dinamismul în mişcare. în zona de nord a capitalei.

Recepţia produselor alimentare de origine animală şi non-animală se realizeaza prin zone separate pe categorii de produse. Un alt motiv de aplicare a metodei ‘JUST IN TIME‘ este dat de natura stocurilor formate în mare parte din produse perisabile care au un termen de garanţie limitat la 3-7 zile pentru cărnuri şi semipreparatele din carne. . malaxoare). grill-uri.nu se intersectează cu produsele culinare finite care sunt destinate consumatorilor. Se va asigura.L. Pentru aceasta se va folosi procedeul ‘JUST IN TIME‘: sosirea stocurilor se face la momentul potrivit şi în cantităţile strict necesare. Introducerea acestui sistem se va aplica chiar de la începutul activităţii pentru a nu fi necesare schimbări majore în optica personalului. Există spaţii separate pentru recepţia şi depozitarea produselor de origine animală materie primă şi. feliatoare. Aprovizionările se vor face prin furnizori care includ transportul şi livrarea sau. friteuze. produse de origine vegetală materie primă. plite electrice.C. condimente) stocurile pot fi mai mari : produse congelate. maşini de foietaj. în unele cazuri. mixere şi instrumentarul auxiliar. cofetărie şi patiserie (cuptoare rotative. pe cât posibil.13 - . precum şi spaţii total separate de prelucrare. EXPERT CATERING S.Plan de afaceri S. cuptoare.ca materie primă . dar mai ales a furnizorilor. Pentru unele produse (fructe exotice. tigăi basculante. d) Flux tehnologic Se asigură astfel încât circuitul produselor de origine animală . produse de băcănie. c) Spaţii. echipamente şi utilaje Bucătăria profesională este utilată cu aparate şi echipamente de ultimă generatie. Principalii furnizori ai companiei se găsesc în oraşul Bucuresti şi în judeţele din toată ţara. spaţiile din întreaga unitate sunt identificate şi inscripţionate corespunzător. frigorifice şi cele de împachetare (pentru stocare sau livrare). separat de zona de prelucrare şi livrare a preparatelor culinare finite. bain-marie. şi maxim 24 ore pentru legume şi fructe. maşină de taiat cartofi şi legume. o aprovizionare optimă cu materii prime şi diminuarea stocurilor la un nivel ce implică cheltuieli minime de întreţinere şi inventariere fără a afecta negativ desfăşurarea normală a activităţii. Recipienţii. La acestea se adaugă echipamentele de panificaţie. băuturi.R. neexistând interferenţe (zona salubră / zona insalubră). cu mijloacele de transport din parcul auto propriu. maşină de tocat. dispune de aragaze. bacanie. dar aprovizionările se vor efectua şi prin eventuale firme de import dacă preţurile de achiziţie vor fi avantajoase. separat.

C. care sunt spălate şi dezinfectate în spaţiul special amenajat înainte de utilizarea lor în procesul de prelucrare. existând posibilitatea eliminării cartoanelor încă de la recepţie. lavabil. Unitatea deţine un spaţiu special pentru păstrarea materialelor de curăţenie. pentru colectarea gunoaielor. 87/27. ambalate şi etichetate .L. folosite în bucătărie şi separat.2001 cu unitatea S.09. coroborate cu capacitatea de depozitare.14 - . Aprovizionarea cu produse de origine animală şi non-animală se efectuează numai din unitaţi autorizate sanitar-veterinar şi însoţite de certificatul de sănătate publică veterinară. EXPERT CATERING S.sunt livrate direct către consumatorul final. asigurându-se zilnic buna igenizare a acestora.Plan de afaceri S. un spaţiu circuit al spălării.D. Există un circuit corespunzător al curăţării şi spălării legumelor şi fructelor care intră în bucătărie după o prealabilă curăţare şi spălare. ustensilelor. ustensilelor. a substanţelor de spălare şi dezinfectare şi de spălare a echipamentului de protecţie adecvat. deşeurilor solide. Toate chiuvetele spălător sunt dotate cu săpun lichid.C.D. precum şi a celor congelate. substanţe dezinfectante. buletinul de analiză. buchetate. ambalate în carton. prosop hârtie. veselei. prelucrare şi livrare a comenzilor. fiind marcate cu marca de sănătate. autorizată sanitar-veterinar pentru efectuarea operaţiunilor D. În toate spaţiile există recipienţi confectionaţi din material plastic neted. Igenizarea spaţiilor. De asemenea. uscător pentru mâini. declaraţia de conformitate. Livrarea produselor culinare se efectueaza in aceeasi zi cu prelucrarea (lotul prelucrat din ziua respectiva). Perfect Cleaner SRL. buletinului de analiză. resturilor menajere. înainte de a fi introduse în spaţiul frigorific de congelare. etichetate corespunzător . Produsele culinare . igienizării ambalajelor provenite din exterior. Există un circuit corespunzător al utilajelor. există contractul nr.imediat ce au fost asamblate. Prelucrarea controlată a produselor culinare se face în funcţie de comenzile existente. cu pedală şi capac. Produsele sunt fabricate în funcţie de solicitările zilnice în cantităţi corespunzătoare. Există un circuit al ouălor. certificatul de calitate. Există un circuit corespunzător al dezambalării şi eliminării cartoanelor şi ambalajelor provenite de la produsele congelate. Produsele de origine animală sunt recepţionate în unitate pe baza certificatului de sănătate publică veterinară.R. utilajelor folosite se efectuează cu substanţe de spălare şi dezinfectare aprobate de Ministerul Sănătăţii. declaraţiei de conformitate.

C. Dispunând de o bază materială nouă şi de dotari de ultimă generaţie. delivery pentru orice companie şi susţinerii liniei de gastronomie (există posibilitatea desfacerii unor produse . fie că este cazul unor clienţi ce au în dotare o cantină complet utilată sau o simplă sală de mese cu linie de autoservire. • legume şi fructe procesate.3 Prezentare produse şi servicii Prezentarea produselor / serviciilor oferă oportunitatea descrierii avantajelor acestora din perspectiva clienţilor. b) Administrare de cantine sau restaurante cu autoservire Ramura principală de activitate a companiei este administrarea cantinelor. pentru asigurarea unei competitivităţi strategice pe piaţă. acest tip de investiţii va continua pe tot parcursul anului 2009. refrigerate sau congelate.în supermarket-uri sau în hipermarket-uri). Întreprinzătorii de succes ştiu sau cel puţin au o idee despre ceea ce clientul aşteaptă de la ei. apovizionarea efectuându-se zilnic în funcţie de capacităţile de depozitare.. ci şi un concept complex care trebuie definit cu atenţie. În prezentarea unui produs este recomandată atât descrierea fizică cât şi identificarea utilităţii sau interesului pentru produsul respectiv. desfacere şi comenzile existente.R. . . compania noastră deţine două locaţii de acest tip). Acest tip de anticipare este vital pentru atragerea şi fidelizarea clientului.” este dedicat administrării restaurantelor cu autoservire – tip cantine (în prezent. prelucrare.L. EXPERT CATERING S. În spatele acestui concept se află o echipa creativă. Făcând parte din strategia noastră de dezvoltare.. • preparate alimentare. prevederilor legale. Produsul nu este numai un articol fizic.preparate în serie sau semipreparate . 2. specializată în organizarea tuturor genurilor de evenimente. ocazional sau pe baza unui contract) posibilitatea de a obţine: • semipreparate culinare. a) Livrări de semipreparate pentru restaurante sau companiilor care comercializează produsele în supermarket-uri. punem la dispoziţia clienţilor şi potenţialilor clienţi (ce activează în domeniul alimentaţiei publice.15 - Toate aceste produse pot fi porţionate în functie de doleanţele clientului.Plan de afaceri S. Conceptul “arta de a fi gustos. cantinelor de incintă ale diverselor firme sau companii. Din decembrie 2008 se conturează Events Division (Departamentul de Evenimente).

băuturi alcoolice sau cafea. De asemenea. printr-o divizie special creată în cadrul companiei. Oferim. Asistarea şi asigurarea know-how-ului pentru posibile proiecte de profil asemănător. diverse alte aniversări. se face pentru cazul în care beneficiarul posedă un spatiu adecvat unei astfel de activităţi. Orice comandă de grup sau din cadrul personalului unor companii care nu dispun de incintă cu cantină proprie. conferinţe. Prin colaborarea contractuală cu furnizori de produse din gama de preparate de tip kiosk putem asigura iaurturi. se face pornind de la faza de construcţie până la detalii de tehnologie alimentară şi prezentare a produselor. de exemplu în care să desfăşurăm activitatea de catering de volum industrial. deoarece baza materială şi logistică poate asigura non-stop serviciile cerute. prin livrarea unor cantităţi mari de produse şi asigurarea desfacerii prin personal propriu şi calificat. se poate realiza pe baza unor repere calendaristice şi orare flexibile. companie): seminarii.Plan de afaceri S.16 - . simpozioane. în funcţie de buget şi cerere.R. EXPERT CATERING S. recepţii. răcoritoare. Baza gastronomică este de câteva mii de reţete şi meniuri de care dispunem şi este de remarcat faptul că gradul de repetitivitate al unui preparat este de o dată la câteva luni. şi administrarea unor spaţii de servire a mesei. banchete etc. oferim consultanţă la alcatuirea meniului dorit.C. poate fi preluată prin intermediul unui program software pentru ca personalul să primească meniul dorit şi vizualizat pe o pagina de Internet. Modalitatea de lucru pentru sistemul contractual (comandă fixă. dotarea logistică. aniversări. Proiectarea. Comportamentul profesional în aceasta privintă ne ajută la programarea cerinţelor de realizat şi la rezolvarea acestora. rapid adaptabilă. de incintă sau linii self service. botezuri.persoane juridice (firmă. c) Catering delivery Orice piesă gastronomică se transforma în realitate pentru clienţii companiei Expert Catering. zilnică). cocktail-uri. petreceri private. sucuri naturale.L. dulciuri. un serviciu de catering pentru evenimente de protocol sau ceremoniale pentru: . . d) Catering de eveniment Pentru cateringul de eveniment putem propune o ofertă diversificată.persoane fizice: căsătorii. .

R. iar pe de altă parte prin fluxurile informaţionale interne. obiectivelor şi concurenţilor este necesară planificarea modului în care societatea va utiliza oportunităţile existente pe piaţă şi determinarea clară a modului în care se va cuceri segmentul de piaţă dorit. De calitatea informaţiilor obţinute depinde calitatea deciziilor ce preced acţiunea.C. Planul de marketing După identificarea pieţei-ţintă. Strategia de marketing aleasă va depinde de poziţia sa pe piaţă ca firmă specializată în deservirea nişelor de piaţă. EXPERT CATERING S. de obiectivele fixate. 3.1. firma va ţine cont de poziţia sa în cadrul ramurii sale de activitate. Scopul planului de marketing este de a sintetiza măsurile intenţionate în vederea pregătirii pieţei pentru serviciile sau produsele companiei. Pentru a alege cea mai potrivită strategie concurenţială de marketing. dinamica accelerată a evenimentelor din mediul economic înconjurător fac ca necesităţile de informaţii de marketing ale întreprinderii. ‘EXPERT CATERING’ S. CAPITOLUL III DIAGNOSTIC DE FIRMĂ AL SC. rezultatele întreprinderii şi respectiv. să fie în continuă creştere. de oportunităţile existente şi de resursele disponibile.1 Politica de produs Cele trei canale principale ale comunicaţiilor de marketing – produsul.R. Fixarea scopurilor şi obiectivelor de marketing precede alegerea celei mai adecvate strategii. Creşterea continuă a complexităţii fenomenelor pieţei. astfel că numai printr-o optimă corelare a mesajelor difuzate pe aceste canale se poate realiza impactul necesar asupra pieţei.1.Plan de afaceri S. privind atât mediul economic naţional cât şi cel internaţional. Planul de marketing este uneori folosit ca document separat. rentabilitatea ei. vânzarea şi publicitatea – contribuie simultan la construcţia şi dezvoltarea pieţei unui produs.L. Contribuţia informaţiei de marketing la diminuarea entropiei unui organism economic.L.17 - . în cazul de faţă în întreprindere. . 3. care circulă pe plan vertical şi orizontal între diversele compartimente ale întreprinderii. se realizează pe de o parte prin fluxurile informaţionale externe: mediu-întreprindere-mediu.

societatea urmareşte : • • • Menţinerea pieţei interne şi creşterea procentului deţinut pe piaţa actuală. Diversificarea produselor Îmbunătăţirea calităţii produselor prin introducerea de noi tehnologii. Preţul reprezintă valoarea unui bun sau a unui serviciu atât pentru vânzător cât şi pentru cumpărător. strategia generală. Totuşi. transportul. se bazează atât pe elemente tangibile (calitatea produsului. În ceea ce priveşte strategia de produs. dar care ridică şi unele probleme cum ar fi faptul că neglijează rezultatele financiare pe termen lung în favoarea celor curente. la fixarea preţului sunt luate în considerare şi alte elemente extrem de importante: costul de producţie. obiectivele. EXPERT CATERING S. politica reducerilor comerciale şi financiare adoptată. ci şi un concept complex care trebuie definit cu atenţie. politica de preţ devine un element extrem de important al strategiei de marketing. Principalele obiective de preţ . ea va eşua. cât şi identificarea utilităţii produsului precum şi a interesului pentru acesta.C. Indiferent de calitatea publicităţii. • Activitatea de cercetare-dezvoltare în curs.realizarea unui indice de randament al investiţiilor . avantajele oferite) cât şi pe elemente intangibile (factorul feel-good luat în calcul pentru produsele de lux).maximizarea profiturilor este obiectivul cel mai atractiv urmarit de o întreprindere. dacă produsul nu oferă ansamblul de servicii aşteptat de către consumator. preţul său. . 3. etc. Produsul nu este numai un articol fizic.2 Politica de preţ În ţările cu putere de cumpărare redusă a monedei naţionale ( cazul României ). resursele necesare. ca rezultat al unei strategii de marketing inoperante.R.1.Plan de afaceri S. • Posibilitatea apariţiei unor tehnologii concurente. • Necesitatea înlocuirii produselor.18 - . dacă el nu este uşor de procurat din reţeaua de distribuţie la preţul corespunzător puterii de cumpărare a segmentelor de consumatori atinse de campania publicitară. Un produs / serviciu de calitate poate argumenta menţinerea unui preţ ridicat pentru a impune o anumită imagine. Valoarea atasată unui bun sau serviciu.L.prin care se urmăreşte utilizarea cât mai . Una dintre cele mai dificile decizii din viaţa unei afaceri este cea de determinare a preţului produselor / serviciilor. În prezentarea unui produs este recomandată atât descrierea sa fizică.

echipamente. elaborarea unei strategii eficiente trebuie să coreleze preţul cu celelalte trei elemente ale mix-ului: . presupun puncte de desfacere în locuri special amenajate (dealeri. bunurile durabile şi cu preţuri ridicate. variaţiile preţurilor au efecte negative asupra tuturor competitorilor doar dacă nu cumva curba cererii este foarte elastică şi piaţa pentru produsul respectiv se poate modifica cu repeziciune. preţurile practicate sunt direct corelate cu modalităţile de distribuire a produselor. . .stabilizarea preţurilor . cum este automobilul. Preţul bine fixat al unui produs impulsioneaza vânzarea. ceea ce înseamnă şi preţuri mai mari. de multe ori. ele joacă un rol vital în supravieţuirea acesteia. Preţurile sunt partea cea mai transparentă a activităţii unei întreprinderi şi. Uneori.obţinerea unei cote ridicate de piaţă.promovarea agresivă şi continuă reduce sensibilitatea la preţ a consumatorilor. dacă bunurile de consum cu preţuri reduse sunt distribuite prin aproape toate reţelele de desfacere posibile (magazin general.promovarea.prin practicarea unor preţuri mici sau chiar foarte mici (predatory prices).preţul unui produs sau al unui serviciu se bazează pe calităţile şi trasaturile acestuia .L. urmărind numai creşterea cotei de piaţă.se urmareşte deoarece cele mai multe întreprinderi nu agrează variaţiile brusce ale preţurilor.descurajarea concurenţei . căile pe care interacţionează preţul şi activitatea promoţională sunt numeroase: . . ceea ce este puţin probabil. . multe dintre cele mai importante companii din lume consideră acest obiectiv ca fiind primul pe lista lor de priorităţi sau. personal şi deci nu au nici un interes să se retragă de pe piaţă. preţul unui produs determină şi nivelul cererii pentru acest produs şi al consumului acestuia. bună a capitalului.R. se pot pierde din vedere numeroase alte oportunităţi. saloane de prezentare).Plan de afaceri S.distribuţia. unul dintre cele mai importante. această strategie este riscantă deoarece. Întrucât preţul este doar unul dintre elementele mix-ului de marketing.preţurile mari pentru un nou produs pot furniza fondurile necesare programelor de informare a consumatorilor asupra produsului respectiv. EXPERT CATERING S. şi este cel mai potrivit termen de comparaţie cu concurenţa. De asemenea. cu atât preţul stabilit este mai mare. în orice caz. obiectiv ce nu-şi atinge întotdeauna scopul deoarece şi concurenţii au investit în uzine.cu cât acestea sunt mai bune. distruge concurenţa şi poate duce întreprinderea la dominarea pieţei. supermarket). Astfel. Preţul este unul dintre factorii cheie pe care îi ia în considerare consumatorul la achiziţionarea unui bun.19 - . . . .C. .publicitatea are un impact mai mare asupra vânzarilor la preţuri mici.

în fixarea preţurilor practicate este necesar să se analizeze următoarele elemente de determinare a preţului: a) Costurile implicate. Se solicită furnizorilor reducerea preţurilor. g) Canalele de distribuţie alese. c) Preţurile competitorilor – În cazul unei pieţe echilibrate.C. e) Strategia companiei. d) Elasticitatea cererii. se acţionează permanent pentru reducerea lor în vederea creşterii competitivităţii pe piaţă: • • • • Se caută furnizorii cu preţuri rezonabile. Nu acelaşi lucru se poate spune în cazul produselor alimentare curente. Cererea pentru produse / servicii de lux nu va creşte ca urmare a unei reduceri cu 5-10% a preţurilor. b) Aprecierile clienţilor faţă de produsul / serviciul oferit – Imaginea ofertei în faţa clienţilor şi valoarea ei nu au legătură cu costul realizării ei sau cu preţurile practicate de către concurenţă. În ceea ce priveşte politica de preţuri. a) Costurile implicate .20 - . Procedura stabilirii preţului Pentru a nu aluneca pe panta falimentului.L. d) Elasticitatea cererii – Scăderea preţului implică întotdeauna o creştere a vânzărilor. preţurile concurenţilor reprezintă cel mai bun indiciu al nivelului costurilor şi marjei de profit ce pot fi acceptate pe piaţă. fără a se limita la aprecieri generale.impun calcularea tuturor costurilor aferente activităţii. f) Evoluţia mediului economic. b) Aprecierile clienţilor faţă de produsul / serviciul oferit. Se urmăreşte reducerea pierderilor în procesele de execuţie a serviciilor.R. c) Preţurile competitorilor. EXPERT CATERING S. h) Capacitatea de producţie. .Plan de afaceri S. Se încheie contracte de cumpărare cu discount-uri de volum şi se urmăreşte îndeplinirea lor.

Pentru a reuşi lansarea unei afaceri sau a unui produs. O politică de preţuri este eficientă doar atunci când clientul este dispus să plătească preţul şi se încasează un profit. şi ea. se obişnuieste constituirea unui buget pentru publicitate de 8% din cifra de afaceri ce trebuie realizată.1. Acest buget. cât şi să fie profitabile pentru afacere. obiective (în cazul pieţelor mature. cu atât nivelul preţurilor se apropie de limită. puţin atractivă. bonusuri etc.R. Nu ne putem permite să lăsăm publicul să-şi schimbe "de la sine" obiceiurile în materie de cumparaturi.21 - .de a creşte cifra de afaceri. fără concurenţă puternică) şi practicarea unor preţuri mici. EXPERT CATERING S. Tot o ocazie . strategia de marketing trebuie să fixeze preţuri care trebuie atât să satisfacă clienţii. Scopul promovării este: . 3. Sezonalitatea are.Plan de afaceri S. cea mai complexă decizie de marketing. preţul este. este indispensabil pentru surmontarea rezistenţei naturale pe care o are piaţa faţă de orice nou produs sau serviciu. se poate ieşi din rutina publicitară oferind cadouri.de a informa clienţii existenţi şi potenţiali.C. . magazin propriu. Pentru a fi competitivi. h) Capacitatea de producţie – Preţul de vânzare poate fi mai mare decât cel al concurenţei atât timp cât cererea asigură ocuparea capacităţii de producţie existente. relativă. g) Canalele de distribuţie alese – Preţul de vânzare faţă de politica de distribuţie (la poarta fabricii. Cu cât creşte uşurinţa de imitare a afacerii. cum ar fi aniversarea firmei. Cu ocazii speciale.de a crea o imagine favorabilă a firmei. În cazul în care lansarea s-a facut deja.L. Această a doua formă de buget este. Dacă bugetul de 8% pentru reclamă va fi concentrat mai cu seamă pe primele luni ale anului. rezultatele ar putea fi chiar spectaculoase. menţinerea atracţiei faţă de un produs sau faţă de un serviciu presupune cheltuieli pentru reclamă ce se pot situa în jurul a 2% din cifra de afaceri.3 Politica de promovare Atât compania cât şi produsele acesteia trebuie să fie promovate. reprezentanţe). o mare importanţă. cu concurenţă experimentată). f) Evoluţia mediului economic – Preţurile tind să crească în condiţii de expansiune şi să scadă în condiţii de recesiune. ca şi cealaltă. poate. aşa încât competitorii vor fi descurajaţi să intre pe o piaţă cu rentabilitate scăzută. . e) Strategia companiei – Ea poate oscila între exploatarea pieţei şi practicarea unor preţuri mari (în cazul pieţelor noi. În concluzie. destinat publicităţii de start. trebuie să-1 influenţăm în acest sens şi chiar s-o facem în mod profitabil.

Trebuie alese acele căi ce se potrivesc cel mai bine naturii şi stadiului afacerii. specială. constituie atuuri pe care o companie de talie mică ar trebui să le ştie a le mânui.Plan de afaceri S. Strategia de promovare cuprinsă în planul de afaceri se bazează pe următoarele elemente: • • • • • Efectul dorit în promovare. Procentul de vânzări al afacerii. este atunci când concurenţa reuşeşte o străpungere semnificativă în propriul teritoriu comercial. inclusiv prin modificarea corespunzătoare a mesajului publicitar şi. Mijloace mass-media ce vor fi utilizate. în care ar trebui revăzută rutina publicitară. Mijloace mass-media ce vor fi utilizate Nu toate mijloacele de comunicare în masă au acelaşi rezultat. Nici o . Având mai mult feedback din partea clienţilor. Mesajul ce va genera efectul dorit. Mesajul ce va genera efectul dorit Prin aflarea răspunsului la întrebarea „de ce ar cumpăra clienţii produsul / serviciul oferit de societate” se poate stabili mesajul promoţional ce va avea forma şi direcţia care vor produce cel mai mare efect. dar nici acelaşi cost de utilizare. Costurile pe care le implică promovarea Există patru moduri principale de dimensionare a costurilor acestei activităţii: • • • • A stabili cât îşi poate permite societatea.C. Analiza rezultatelor promovării. Costurile pe care le implică promovarea. Capacitatea de a răspunde provocarilor pieţei.R. A efectua analiza cost-beneficiu (presupune experienţă şi încredere crescută în efectele promovării).L. a bugetului firmei.22 - . în consecinţă. se pot analiza mai uşor atât succesul cât şi eficacitatea demersurilor promoţionale. EXPERT CATERING S. Efectul dorit în promovare Este absolut necesar să fie identificate de la început obiectivele strategiei promoţionale. A face precum competitorii.

afacere cu o cotă de afaceri scăzută nu va începe prin a-şi face reclamă la TV. Pot fi folosite materiale promoţionale (broşuri. . ştiri.C. Analiza rezultatelor promovării În funcţie de tipul afacerii. afişe) şi reclame luminoase. . Întreprinzătorii pot contacta mass-media locală (publicaţii.23 -  greu de planificat acumulare lentă oferi impact redus dificil de controlat utiliza greu de indicat efectul informaţii tehnice  . Pentru companiile mai noi.reclama în mass-media. reportaje despre noile afaceri din comunitatea respectivă.reclama directă. În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante căi de promovare: Tabelul nr. EXPERT CATERING S. . după cum nici o afacere cu o cotă de afaceri ridicată nu se va rezuma doar la împărţirea de fluturaşi. Cele mai practicate metode de promovare a vânzărilor sunt: . broşuri).vânzarea directă „din casă-n casă” (prin comis-voiajori). prin poştă. cu resurse financiare mai modeste.târguri şi expoziţii.R. TV) ce difuzează articole. de posibilităţile financiare existente şi de finalitatea dorită se alege metoda de promovare cea mai adecvată.Plan de afaceri S. campaniile de relaţii publice pot fi mai avantajoase decât reclama plătită. radio. .1: Avantajele şi dezavantajele canalelor de promovare potenţiale Metoda TV Avantaje  cea grad control  impact imediat mai întinsă de arie de acoperire  maxim Dezavantaje   costisitoare imposibil greu de de oferit direcţionat cu precizie  informaţii tehnice  evaluare dificilă Reviste   uşor de direcţionat se se pot pot .L.promovarea de informaţii referitoare la produs (pliante.

. analiza rezultatelor promovării se va face pe baza raportării numărului de clienţi potenţiali şi clienţi efectivi ce au contactat compania în urma promovării făcute.24 - .Plan de afaceri S.L. pungi inscripţionate.C. pliante.R. EXPERT CATERING S.a. Se va avea în vedere realizarea promovarii prin mijoace cum ar fi:   cărţi de vizită. cupoane de promovare Presa (naţională) a vânzării  arie de acoperire extinsă  Presa (locală)    acumulare rapidă uşor de planificat uşor de planificat slabă capacitate de relativ ieftină uşor de planificat acumulare rapidă ieftină culoare şi mişcare acoperire largă auditoriu-ţintă   impact limitat greu de oferit informaţii tehnice   acumulare lentă acoperire limitată informare tehnică Radio    Cinema Postere     acoperire limitată dificil de demonstrat avantajele  slabă acoperire    costisitoare costisitoare greu de demonstrat necesită timp (n. atractivitate)   specific avantajele  pentru planificare  greu de controlat  pot explica    o vizat acumulare lentă costisitoare costisitoare greu de asigurat auditoriului Ofertă prin poştă  auditoriu-ţintă se specific  Expoziţii avantajele ofertei  se pot demonstra avantajele ofertei  este necesară planificare atentă prezenţa Astfel.

companie): seminarii.1. a mesei zilnice adoptând un sistem de delivery. conferinţe.C. promovare on line. dotarea logistică şi administrarea unor spaţii de servire a mesei . • pentru Realizarea. diverse alte tipuri de aniversări. contracte de publicitate cu radioul şi televiziunea. aniversări.4 Piaţa vizată calendare cu promoţiile firmei. pentru angajaţii unor firme.de incintă sau linii self-service .25 - . • Servicii de catering privind livrarea de semipreparate sau preparate culinare unor colaboratori comerciali abilitaţi pentru desfacere către consumatori. birouri sau instituţii publice. Astfel. cocktail-uri. . în sistem barter. b) persoane fizice: căsătorii.         3. Segmentul de piaţă vizat se referă la persoane fizice sau la persoane juridice care doresc să beneficieze de unul dintre serviciile companiei. recepţii.L. EXPERT CATERING S. • Servicii de catering destinate servirii. pornind de la faza de construcţie până la detalii de tehnologie alimentară şi prezentare a produselor.Plan de afaceri S. contracte cu reviste de specialitate. petreceri private. produsele urmând a fi ambalate individual. • Asistarea şi asigurarea know-how-ului pentru posibile proiecte de profil asemănător. îmbunatatirea brand-ului. contracte de barter cu furnizori sau distribuitori. simpozioane.R. printr-o divizie special creată în cadrul companiei. enumerăm nişele de piaţă şi serviciile aferente pentru: • Proiectarea. care presupune un volum mai mic de comenzi primite pe baza unui meniu planificat. botezuri. colantare maşini cu numărul de telefon şi sigla firmei. banchete etc.în cazul în care beneficiarul posedă un spaţiu adecvat pentru o astfel de activitate. a unui serviciu de catering evenimente de protocol sau ceremonial pentru: a) persoane juridice (firmă. Internet.

În anexa nr.sistem de livrare eficient şi prompt . . Segmentele marcate cu bold sunt preferate datorită posibilităţii de creare a contextului participarii actelor de comerţ liber la întâlnirea cererii cu oferta şi a mecanismelor ce derivă de aici. Membrii segmentelor urmăresc obţinerea unor avantaje identice. care în viitor pot deveni fideli. dar mai ales pe termen lung. pe care urmează a se concentra afacerea. 2 sunt prezentate principalele variabile de segmentare a clienţilor firmei Expert Catering.operativitate profesională . o pondere ridicată deţinând-o cei cu vârsta cuprinsă între 30-40 de ani.Plan de afaceri S.R.departament transport competitiv .C.26 - . în special în zona de nord. avantaje ce apar în domenii în care organizaţia are un atu concurenţial. este estimat la 10-15 % din populaţia activă a oraşului. Mărimea acestui segment.management operaţional flexibil . Segmentul de piaţă vizat este situat cu preponderenţă în oraşul Bucuresti.amenajări speciale pentru fiecare tip de eveniment posibil .pachete de meniuri diversificate şi cu un numar sortimental mare .L. Acest lucru poate fi ilustrat prin tabelul următor: Tabelul nr.personal de servire instruit conform rigorilor evnimentelor de catering Clienţii vizaţi de afacere au vârsta de peste 18 ani. Şi cei de 20-30 ani formează o parte importantă. funcţionari).2 : Avantaje competitive ale segmentului vizat Segmentul vizat • • Persoane fizice Final user (firmele mari şi mici cu capital privat) • Retaileri Avantajul competitiv .calitatea şi siguranta produselor asigurate de ISO HACCP . aceştia făcând parte dintr-un segment de consumatori în formare. Consumatorii vizaţi de afacere se deosebesc prin comportament şi ocupaţie (oameni de afaceri. intelectuali. EXPERT CATERING S. Calitatea acestor clienţi potenţiali este dată de posibilităţile lor financiare şi de disponibilitatea lor de a cheltui pentru a-şi oferi un serviciu de bună calitate.raportul calitate-preţ .

etc.C. . salate aperitiv ambalate vrac.structura organizaţională.Plan de afaceri S.promovarea produselor cu ajutorul mapelor de prezentare. . policlinici).gradul de concentrare a organizaţiei spre satisfacerea exigenţelor clienţilor. EXPERT CATERING S. . Se previzionează că în următorii 2-3 ani se vor cunoaşte ritmuri de creştere rapidă. . . Creşterea cifrei de afaceri pentru anul 2009 presupune: . având posibilitatea producerii tuturor componentelor unui meniu.preţuri mai mici pentru produsele oferite. . Modul în care se va acţiona în cadrul concurenţei Marketingul reprezintă veriga ce trebuie să producă o concentrare reală a tuturor activităţilor organizaţiei.asigurarea unui cuvânt de spus în alegerea produselor noi ce urmează a fi dezvoltate.satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor clienţilor mai bine decât organizaţiile concurente. a Internetului. .orientarea către supermarket-uri şi distribuitori. afacerea fiind influenţată de situaţia economică a zonei şi a României. urmată de obiectivele sale strategice. . media.penetrarea segmentului de piaţă care îşi externalizează serviciile de cantină de incintă (spitale. . .felul în care se acţionează în cadrul concurenţei.viteza de răspuns la cerinţele acestora = creşterea accesibilitătii produselor. ca segment de piaţă vizat pentru semipreparate. Având la bază declaraţia de misiune a organizaţiei.L. unităţi militare. . strategia de marketing trebuie să reflecte: . baza de date a meniului fiind în permanenţă îmbunătăţită. . sandwich-uri.înfiinţarea unui departament privind serviciile de delivery prin accesarea serviciilor email. . Internet şi comandă on-line.asigurarea promptă a şansei de a experimenta produse noi.marcarea contractuală cu marile companii de pe piaţa din Bucureşti în vederea instalării unor cantine sau servicii de restauraţie colectivă pentru angajaţii acestora. Tendinţa pieţei-ţintă este de creştere uşoară.necesităţile segmentelelor de piaţă vizate.27 - .poziţia urmarită în cadrul pieţei.R. .

Concurenţa Tabelul nr. în de personal care să cerinţelor redus din care se afla punctul de calificat.C.deoarece exista numeroşi concurenţi de . incinta raspundă Business Park Iridex.L. care oferă aceleaşi produse pe aceeaşi piaţă. 2008) COTA DE PIAŢĂ % PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE Eurest 5.676. punct de vedere al persoanelor pe baza unor îndoielnice criterii Concurenţa din domeniul catering-ului se caracterizeză astfel: • Concurenţa frontala este puternică . numele. Know-how / experienţă Catering Partner 2. resurse umane şi investitii la nivelul serviciilor de livrări.Plan de afaceri S. unde lucrează mai bine Meniul de 1000 de persoane.28 - aceeaşi marime.schimbări în structura organizaţională prin dezvoltarea departamentului de marketing. EXPERT CATERING S.592.572 25 % Investiţii dotarea lucru majore punctelor in Prea multe puncte de de vânzare.R.investiţii pentru dezvoltarea capacităţii de producţie. unele dintre ele prost gestionate.3: Concurenţa NUME COMPANIE RULAJ (EUR. .449 12 % Investiţie norvegiană Vechime pe piaţă Personal calificat Promovarea Vechime pe piaţă şi ofertei. clienţilor.171. . care este destul de cunoscut Gastrom 2. Sunt prezente firme cu capital .225 10 % Firmă internaţională Poziţia favorizată în Lipsa lucru.

d) ameninţarea din partea noilor sosiţi este mare.se află la aceştia deoarece: activităţii organizaţiei.economia la scară este principala taxă de intrare cerută potentialilor nou – sosiţi.1. apropiaţi ca forţă. 3. acest lucru depinde.W. e) ameninţarea reprezentată de înlocuitorii produselor este mică.W. Analiza S. .O. compania noastră deţine o organigramă bine pusă la punct şi profesionistă.accesul la canalele de distribuţie poate constitui urmatoarea piedică pentru noii sosiţi.domeniul producţiei alimentare implică norme noi de siguranţă şi calitate. şi anume: .T.Plan de afaceri S.T. în raport cu ramura industrială. personal cu experienţă. produsele oferite de organizaţie sunt asemănătoare cu cele oferite de alţi furnizori.5 Analiza S. cu investiţii substanţiale în utilaje şi ambient. . există unităţi de catering cu produse şi servicii similare. se află la cumpărători. necesită personal calificat atât în productie cât şi în middle management. nu trebuie uitat că puterea de negociere. strain. costurile de transfer ale clienţilor sunt mici. deoarece nu există înlocuitori imediaţi. totuşi. de cât de mult doresc şi pot să investească potenţialii concurenţi într-un domeniu nou.nu există căi diferite de asigurare a aceluiaşi avantaj. EXPERT CATERING S. Structura concurenţială – Porter afirma că există cinci puncte forte principale ce determină profitabilitatea unei ramuri: a) intensitatea competiţiei dintre concurenţii existenţi este mare deoarece : • • • • • • • exista concurenţi numeroşi. • Concurenţa laterală este slabă. ce au o susţinere financiară mai puternică şi care implică o dezvoltare de lungă durată.L. totuşi. nu există înlocuitori pentru produsele pe care le oferă.R. deoarece : .se află la clienţii organizaţiei. deoarece barierele de intrare ridicate în calea acestora sunt slabe. liderul în domeniu are o cotă mare de piaţă (25 %). produsele pe care le achiziţionăm de la furnizori sunt componente principale ale b) puterea de negociere a cumpărătorilor .29 - . deoarece : c) puterea de negociere a furnizorilor .C.O. PUNCTE TARI .

colaborarea cu supermarket-uri pentru livrarea de semipreparate. . .contracte cu firme de specialitate în organizarea petrecerilor.creearea unei divizii de delivery cu un nou concept de livrare ’in time’. . Resurse materiale: .training constant la nivelul departamentului.mâncarea dietetică şi disociată.implicarea personalului printr-o conducere consultativă şi participativă. .formarea preţurilor de vânzare. Poziţie: .ineditul produselor tip piese pentru cateringul de evenimente. Premise fizice: . sonorizare.C.spaţii care asigură calitatea şi igiena produselor. bucătarie rece. . . .R. noile parcuri industriale ale companiilor naţionale. . mape.L. posibilităţi de alegere variate.răspunsul la orice exigenţă gastronomică.adoptarea unui sistem barter cu firme de publicitate. Preţ: . . condiţionate de cheltuielile ridicate de chirie şi de variabilitatea specifică a preţurilor pentru regie şi personal.Plan de afaceri S. .posibilitatea diversificării sortimentale mari: brutărie. EXPERT CATERING S. Promovare: . . . Produs: .echipament tehnologic ce permite realizarea de produse de calitate. .pliante.reviste de specialitate.locaţia echipată şi construită în acord cu normele UE. cofetărie. .delivery pentru toate firmele doritoare.30 - . . şi nu numai. lumini.creşterea puterii de negociere în relaţia cu furnizorii şi paleta mare pe piaţă a acestora.Internet. bucătarie caldă.o schemă logistică destul de bine pusă la punct a personalului. pentru exigenţele medicale. .piaţa restaurantelor cu autoservire din toate centrele industrializate. Personal: .flexibilitatea producţiei. la toate nivelurile.

nivel scăzut de livrare datorat lipsei de noi achiziţii. modele.noile tendinţe ale segmentelor de piaţă vizate. Resurse financiare: . Poziţie: .momentan.nivel scăzut al personalizării la nivelul cumpărătorilor (culori. .pagină web.lipsa unui departament important (resurse umane).exploatarea spaţiilor şi utilajelor prezente.studiul insuficient al mediului extern. PUNCTE SLABE Produs: . Promovare: .R. . servicii). care este în lucru. .îmbunătăţite sau refăcute. .lipsa unor statistici privind piaţa.soluţii “importate” pentru design.L. .deficienţe de comunicare în organizaţie . tendinţele viitoare. .capacitate de livrare limitată.lipsa fondurilor pentru promovare la nivelul aspiraţiilor de ridicare a vânzărilor.investiţiile necesare se fac prin autofinanţare. necesitatea achiziţionării de noi mijloace de transport. . Resurse materiale: .31 - . fapt ce necesită un volum mare de vânzări pentru acoperirea cheltuielilor. şi bugetarea prin autofinanţare . Preţ: . . catalog . EXPERT CATERING S.tendinţăde scădere a preţurilor la anumite servicii şi / sau produse pentru penetrarea pieţei. marketingul produselor şi serviciilor. Factori tehnologici: .C. lipsă evaluare.fluctuaţia personalului în limite destul de periculoase datorită deschiderii pieţei externe. OPORTUNITĂŢI Factori sociali: .organizare deficitară.Plan de afaceri S.lipsa canalelor de distribuţie alternative. . Personal: .ambalaj.

R. Mediul concurenţial: . firma trebuie să implementeze şi să certifice sisteme de management al calităţii şi de sigurantă alimentară. echipamente gastro. -reducerea ratelor dobânzilor. la baza căreia se află: . ustensile. Factori economici: . Factori politici: . EXPERT CATERING S. Mediul concurenţial: .creşterea concurenţei .intensitatea mare a competiţiei dintre concurenţii existenţi. Factori politici: .povara taxelor salariale.Plan de afaceri S.barierele de intrare slabe.C. Factori economici: -creşterea economică înregistrată.L. Implementarea SMI (sistemului de management integrat) constituie o decizie strategică a top-managementului organizaţiei.posibilităţi de închiriere a spaţiilor nefolosite. .creşterea nivelului taxelor şi impozitelor. Factori tehnologici: -creşterea preţurilor la utilaje.stabilizarea mediului politic. Siguranţa şi calitatea Pentru a putea face faţă concurenţei pe piaţa romanească şi europeană. -puterea de cumpărare a pieţei din zonă.32 - .lipsa de educare a populaţiei în sensul serviciilor specificate. AMENINŢĂRI Factori sociali: . a continuităţii furnizării de produse de calitate şi satisfacerii cerinţelor clienţilor noştri. .schimbarile legislative frecvente.extinderea parcurilor industriale cu nevoie de proiecte de catering şi servicii. .Unul dintre obiectivele politicii manageriale ale organizaţiei este asigurarea siguranţei produselor proprii. -accesibilitatea creditelor. -stabilitatea monetară.

.necesitatea identificării modalităţilor de scădere a costurilor calităţii. evaluarea şi controlul riscurilor legate de siguranţa alimentară. . performanţele produselor şi proceselor curente.L. funcţionării şi monitorizării proceselor. EXPERT CATERING S. . măsurării şi analizei proceselor.diminuarea consumurilor tehnologice şi a pierderilor. . . resursele necesare atingerii obiectivelor. . .îmbunătăţirea calităţii produselor oferite. .dorinţa de îmbunătăţire continuă a propriilor produse. . rezultatele autoevaluărilor.reducerea consumurilor energetice. La stabilirea obiectivelor calităţii şi siguranţei alimentului. stabilită de către top-managementul organizaţiei.identificarea resurselor şi informaţiilor necesare asigurării suportului. .determinarea succesiunii şi interacţiunii proceselor primare. concluziile relevante rezultate în urma analizei efectuate de către management.strategia de modernizare şi dezvoltare. . gradul de satisfacţie al părţilor interesate.Plan de afaceri S. . .asigurarea monitorizării. evaluarea şi controlul acestora. are ca principale direcţii de acţiune abordate realizarea urmǎtoarelor deziderate: .asigurarea cadrului necesar respectării condiţiilor de reglementare şi a codurilor de bună practică din industria alimentară.R. .33 - . SMI implementat are în vedere următoarele aspecte: . .opiniile clienţilor despre produsele noastre.determinarea criteriilor şi metodelor necesare pentru a se asigura atât funcţionarea cât şi managementul proceselor.identificarea. analiza oportunităţilor de îmbunătăţire.C. top-managementul ia în considerare: • • • • • • • cerinţele actuale şi de perspectivă ale organizaţiei şi ale pieţei de desfacere.cerinţele lor suplimentare. Politica referitoare la calitate şi siguranţa alimentelor.reducerea riscurilor legate de siguranţa cǎrnii şi a semipreparatelor din carne prin identificarea.asigurarea implementării acţiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor planificate şi îmbunătăţirii continue a tuturor proceselor.

administrator şi manager general al unităţii.C. EXPERT CATERING S.34 - . la capitalul social al S.1 Echipa managerială Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizaţii (societate comercială. Pentru fiecare nivel din organigramă sunt stabilite obiectivele calităţii şi siguranţei produsului.Toate acţiunile societăţii conferă drept de vot în AGA.L. şi din 1998 a lucrat pe postul de manager în diverse firme de catering. în noua societate informaţională capitalul uman înlocuind capitalul financiar ca resursă strategică. Expert Catering S. structura capitalului social este de 60 % prima parte şi 40% a doua parte. Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialele lor de creştere şi dezvoltare. La data întocmirii planului de afaceri. în capacitatea lor de a-şi cunoaste şi depăşi propriile limite.R. Descrierea echipei manageriale este cea mai importantă secţiune a acestui subcapitol şi prezintă acele persoane ce au un rol hotărâtor în iniţierea şi derularea afacerii. a absolvit Academia de Studii Economice. a doi acţionari. Componenţa acestei echipe se prezintă astfel: Daniel Jalba. Descrierea echipei manageriale Conducerea operativă a societăţii este asigurată de o echipă cu experienţă şi succese înregistrate în activitatea anterioară. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.C.L. instituţie. obiectivul principal al acesteia este creşterea competitivităţii pe piaţă a organizaţiei Expert Catering. Acţionarii societăţii Derularea activităţii a devenit realitate prin participarea egală. Structura şi volumul capitalului social au variat în timp. etc). asociaţie. CAPITOLUL IV MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE 4. . Conform politicii calităţii.R.Plan de afaceri S.

Atribuţii. a lucrat timp de cinci ani ca administrator al unei companii de catering specializată în organizarea de evenimente. din anul 2000 a lucrat ca expert la catedra Gastro-Tehnică a Centrului Naţional de Învăţământ Turistic. A urmat cursuri de specializare HACCP şi ISO 9001:2000 şi a lucrat în cadrul unei companii procesatoare de carne timp de 3 ani pe acelaşi post.S. a absolvit Universitatea Româno-Americană. şi din 2000 a lucrat ca director de vânzari în firme de catering. Supravegherea gestiunii societăţii este asigurată de doi cenzori aleşi de Adunarea Generală a Asociaţilor. a absolvit A. a absolvit Universitatea Tehnică din Galaţi. are studii de tehnologie alimentară. director recepţii-evenimente şi supervizor proiecte puncte de desfacere. . competenţele şi responsabilităţile sunt fişele de post. Are o experienta de şapte ani în domeniul său de activitate. şi lucrează în domeniu din anul 2001.C. Ninel Sârbu. Alexandru Badea. director calitate în cadrul departamentului de control-dezvoltare. responsabilităţile şi competenţele organismelor participative la management sunt evidenţiate în Statutul societăţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare. director de producţie. Maria Raducanu. este absolvent al Academiei de Studii Economice. urmând cursurile Facultăţii de Chimie Alimentară din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. responsabilităţi şi competenţe Atribuţiile. Pentru personalul de management şi execuţie. care la sfârşitul fiecărei perioade de gestiune prezintă un raport al activităţii firmei. contribuie la buna desfaşurare a afacerii. Facultatea de Comerţ. prin experienţa şi specificul activităţii lor. director de achiziţii în cadrul departamentului gestiune-achiziţii. director al departamentului de marketing-vânzari. Simona Necula. Facultatea de Industrie Alimentară. Ştefan Caragea.Plan de afaceri S. managerul economic din cadrul departamentului financiar. EXPERT CATERING S. Compania şi-a format o serie de relaţii de consultanţă cu firme de audit extern din domeniul financiar-contabil. licenţiată a facultaţii de Economie Generală din cadrul ASE. iar în 2003 a lucrat ca inginer tehnolog în cadrul firmei de catering Gastro Service. calitate.R. Facultatea de Marketing-Management. juridic. siguranţă alimentară care. documentele ce consemnează sarcinile. Facultatea Finaţe Asigurări Bănci şi Burse de Valori în anul 2000.E.35 - . Daniel Coman.L. Adunarea Generală a Acţionarilor îndeplineste următoarele atribuţii: • aprobă repartizarea profitului şi vizează dividendul.

• • • urmărirea fluxului de numerar în întreprindere. împreună cu directorul economic. aprobă deplasarea salariaţilor în străinătate şi analizează rezultatele acestora.. le stabileşte drepturile. se pronunţă asupra gestiunii administratorilor. rapoartele cu privire la activităţile sociale pe anul rezolvă contestaţiile salariaţilor privind numirea în posturi şi salarizarea.G. programul de activitate şi exerciţiul hotărăşte gajarea. coordonarea. supune anual către A. • • • societăţii.A. ales de A.A. conlucrează cu directorii executivi.A. şefii compartimentelor. angajează şi concediază salariaţii societăţii. obligaţiile. verificarea şi semnarea documentelor de contabilitate şi calcularea costurilor Managerul economic are. rezolvă orice alte sarcini primite de la A. organizarea activităţii de control financiar intern. semnează contractele încheiate cu parteneri interni şi externi în numele societăţii. • societăţii. ia măsuri legate de respectarea protecţiei muncii toate compartimentele. are următoarele atribuţii: • • • • • • • • • • • • numeşte şi revocă directorii executivi. conform fisei postului. controlează şi îndrumă anterior. încheierea şi desfiinţarea uneia sau mai multora dintre unităţile Administratorul şi managerul general al societăţii.R. activitatea acestora şi a compartimentelor pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii.G.Plan de afaceri S. coordonarea activităţii informatice.. salarizarea.C. îi demite sau îi confirmă în continuare. stabileşte Bugetul de venituri şi cheltuieli.G. . conducerea şi desfăşurarea de analize economice şi stabilirea preţurilor. stabileşte strategia de marketing.36 - semnează orice act care angajează activitatea comercială. semnează documentele de plată şi de încasare. bilanţul şi contul de profit şi pierderi. al programului de activitate şi hotărârile Consiliului de Administraţie pentru obţinerea profitului aprobat de A. • • • următor. aprobă operaţiunile de cumpărare de bunuri mobile. EXPERT CATERING S. pe o perioadă de trei ani.A. ca principale atribuţii: .L.G. alege administratorii.

calcularea preţurilor de cost pentru meniuri. coordonează şi organizează aprovizionarea cu materii prime. a oricăror alte sarcini decât cele Directorul de producţie este subordonat managerului general şi are ca principale prevăzute pentru acest post.C. ia măsurile necesare pentru orientarea activităţii de creare şi proiectare a noilor . Directorul de aprovizionare are următoarele atribuţii: • • produse. atât cantitativ cât şi valoric. cumpărate pentru clienţii respectivi şi calcularea preţurilor de cost ale preparatelor trimise. responsabilitatea pentru managementul activităţii de producţie: stabilirea sarcinilor la ziua următoare. atribuţii : • • • • • • • • • • • • elaborarea şi avizarea meniurilor săptămânale. EXPERT CATERING S.Plan de afaceri S. întocmirea bonurilor de consum în funcţie de numărul de comenzi estimate pentru elaborarea reţetelor de fabricaţie în funcţie de pierderi şi de gramaje finite. ţinerea evidenţei tuturor materiilor prime intrate pe bază de factură şi ieşite din ţinerea evidenţei oscilaţiei preţurilor de achiziţie la materii prime. • verificarea aplicării normelor HACCP în activitatea de producţie şi stabilirea punctelor critice de control pe fiecare sector de producţie în parte.R. a mărfurilor auxiliare avizarea şi calcularea preţurilor de cost pentru diverse evenimente din afara firmei. • organizează şi răspunde ca noile produse să fie la nivelul celor de pe piaţa externă. în urma concluziilor situaţia facturilor. fiecare punct de lucru.L. gestionarea punctelor de lucru. desfacerea produselor. din dispoziţia managerului general. ţinerea evidenţei listei de meniu trimisă clienţilor principali. primirea rapoartelor zilnice de producţie de la punctele de lucru-satelit. aprovizionarea unităţilor în funcţie de meniul stabilit pentru săptămâna în curs pe baza ţinerea evidenţei stocurilor. depozitul central. rezultate. listei de piaţă în cazuri excepţionale. solicitarea comenzilor de la operatorul PC. • executarea. aprobată de către Administrator.37 - . urmăreşte impactul pe care îl au produsele nou create cu piaţa şi. semipreparate şi produse finite. elaborarea raportului de activitate a firmei pentru fiecare zi.

5 : Previziune de personal 2009 Management Contabilitate Livrare Depozite Producţie Şoferi Operatori linie Casieri Ospătari 7 2 1 2 30 5 10 5 2 2010 8 3 2 2 34 6 15 7 3 2011 9 4 3 2 38 6 18 10 5 TOTAL 64 80 95 Graficul de organizare (organigrama) – vezi anexa 6. cu funcţiile corespunzătoare: Tabel nr. Structura de personal a S. din dispoziţia managerului general.5 În tabelul urmator este inclusă o previziune de personal pe 3 ani. orice alte sarcini decât cele prevăzute pentru acest post. EXPERT CATERING S.Expert Catering S. Relaţiile ce apar între componentele structurii de conducere şi care sunt înscrise în fişa postului sunt: a) relaţii de subordonare. b) relaţii de colaborare (între directori. birouri. Tabel nr.8 este prezentat un tip de fişă a postului.38 - .R.4 : Structură personal TOTAL PERSONAL Din care: Management Muncitori direct productivi Muncitori deservire Muncitori indirect productivi 64 9 30 17 8 100 % 14 46 26. şefii de servicii.R.L.Plan de afaceri S. şefii de secţii). .C. • străinătate. • organizează şi răspunde de întocmirea de cataloage. pliante şi prospecte pentru prezentarea produselor nou create şi executate de către societate. la târguri şi expoziţii în ţară şi în execută. c) relaţii de coordonare (între ocupanţii posturilor cu nivel de ierarhizare inferior-executie). În anexa nr.L.5 12.C.

.C. echipamente de protecţia muncii). .39 - .număr de angajaţi.costuri suplimentare de regie (taxele către stat. Sincronizarea – se referă la asigurarea unei evoluţii raţionale a cheltuielilor salariale în raport cu veniturile obţinute din afacere.selecţia.aptitudini şi abilităţi. . .L. Organigrama joacă rolul unei prezentări succinte a organizării resurselor umane.nivele de performanţă. . dat fiind faptul că în acel moment.Plan de afaceri S. Estimarea costurilor legate de recrutarea şi instruirea resurselor umane necesare: . realizată sub forma unui simplu grafic ce conţine câteva informaţii esenţiale despre personalul din subordine. Prin urmare trebuie să se planifice exact data şi modul în care se vor realiza angajările.evaluarea performantelor.nivel în carieră şi necesităţi. EXPERT CATERING S.costuri generate de desfăşurarea proceselor de recrutare. La demararea afacerii trebuie păstrat un nivel al cheltuielilor cât se poate de scăzut. afacerea generează prea puţine beneficii. Inventariererea resurselor umane: .costuri de oportunitate.R.sincronizarea. selecţie şi training pe post.recompensarea salariaţilor. .tipuri de posturi (organigrama din anexa 3). . .costuri cu salariiile suplimentare. În anexa nr 3 este prezentată organigrama după care se va lucra. . . Politica şi strategia Politica de management a resurselor umane este definită de următorii factori: . . de cele mai multe ori.costuri generate de rezultatele mai slabe din perioada de acomodare. .

întocmirea fişelor de post orientate către rezultate.40 - .creşterea responsabilităţilor postului. cât abordarea problemelor legate de structura salariului în funcţie de competiţie.Plan de afaceri S. şi o previziune asupra viitorului. . pachete de beneficii. Stabilirea motivării angajaţilor în cadrul Expert Catering: .C. Recompensarea salariaţilor – se referă la prezentarea succintă a beneficiilor angajaţilor.eficienţa va fi măsurată cu ajutorul următorilor indicatori: . când nu există. a nivelului câştigului de pe urma demarării afacerii. Pentru acesta se va apela la: . de obicei. . participarea salariaţilor la profit etc. .raportul dintre numarul de ore teoretice şi numarul de ore lucrate.L.2 Plan financiar Planul financiar are o mare importanţă pentru stabilirea performanţelor financiare. . . El trebuie să asigure o analiză exactă a trecutului şi prezentului. O corectă decizie de angajare este absolut necesară în companie.elaborarea specificaţiilor posturilor în baza cărora se va face recrutarea şi selectia personalului. . Nu este atât de importantă includerea unui stat de plată.specificarea aptitudinilor şi competenţelor.revizuirea sistemului de salarizare. . Stabilirea standardelor de performanţă .performanţele actuale din cadrul organizaţiei. 4. Selecţia – se referă la necesitatea implementării unor proceduri eficiente de recrutare a personalului.sporirea atribuţiilor. .raportul dintre consumul teoretic de materii prime şi consumul real. Evaluarea performanţelor . EXPERT CATERING S. Firma trebuie să dispună de personal capabil pe tot parcursul funcţionării ei.R. o a doua şansă pentru corectarea greşelilor.identificarea performanţelor potenţiale. planuri de prime şi stimulente similare.rotaţia posturilor în producţie pe acelaşi nivel de specializare.

0 euro 299. 6 : Lista echipamentelor necesare în dotare Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Echipamente Maşină gătit 6 arzătoare +cuptor Grătar 400 MC Friteuză (gaz/electrică) 2 cuve Hotă aspirantă (3m) perete Motor hotă Dulap frigorific simplu ventilat Dulap congelator simplu ventilat Dulap frigorific dublu ventilat Cuptor convecţie 6 gn1/1 Spălător cuvă 1 buc Spălător cuvă 2 buc Masă inox 1600/700/850 Masă inox 2000/700/850 Masă inox 1000/700/850 Maşină spălat vase (capotă) Congelator vertical 360L Frigider de mână (pentru probe alimentare) Raft inox Feliator Robot de bucătărie pentru legume Cărucior Inox Raft mobil GN Cuptor cu microunde Dulap neutru inox Robot de bucătărie "blender" Polonice inox (diferite dimensiuni) Palete inox (diferite dimensiuni) Tel inox (diferite dimensiuni) Cleşti diferiţi Furculiţă bucătar Buc 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 1 1 1 6 4 4 4 2 .0 euro 1677.0 euro 522. şi sunt în totalitate canalizate către tehnologizarea spaţiului de producţie.0 euro 9.0 euro 10.0 euro 349.0 euro 346.422 euro. EXPERT CATERING S.41 - Preţ 6700.0 euro 1024.0 euro 2642.0 euro 5.0 euro 2024. veniturile realizate de pe urma acestor activităţi vor acoperi în totalitate cheltuielile generate de lansarea afacerii.0 euro 231.0 euro 306.0 euro 382.0 euro 227.0 euro 1547.0 euro 9.0 euro 191.0 euro 2999.0 euro 1903.0 euro 520.0 euro 1619.0 euro 821.0 euro 198.L.Plan de afaceri S.0 euro Valoare 13400 1619 999 1547 227 821 2024 2642 2999 698 1044 612 1024 227 4362 5709 231 5476 299 1677 191 1146 346 520 198 60 36 36 36 10 .0 euro 1369.0 euro 4362. Dintre utilajele necesare menţionăm: Tabel nr. Investiţii în echipamente : Investiţiile necesare dezvoltării activităţii sunt estimate la 67. Veniturile lunare sunt comparabile cu cele ale celorlalte afaceri din acest domeniu.C. În următorii ani.R. la sfârşitul celui de-al II-lea an de activitate estimându-se realizarea unor profituri reale.0 euro 9.0 euro 227.0 euro 999.

85% 358.0 euro 32.18% 192.0 euro 1. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Spatulă plastic Cuţite bucătărie Site.228% 5.A.486% .0 euro 295.0 euro 18.0 euro 2526.73% 13.195% 231.0 euro 33.L. 2.17% 8.018% 241.524% 147.0 euro 1. salată Furculiţe inox Cuţite inox Linguri Oliviere 6 15 4 10 10 8 5 1 1 1 1 1 1 1 200 200 400 200 200 200 30 3.0 euro 9.0 euro Total necesar 18 135 48 100 70 264 160 295 499 720 1851 2526 930 520 3600 1400 2800 200 600 200 270 67. xl00 Rotaţia activelor =C.837% 7.crt.855% 208.0 euro 499.Profit net/C.0 euro 10.42 - . 3./Total active x 100 Gradul de îndatorare = Total active/Capital x 100 Lichiditatea curentă = Active Circulante/Pasive Circulante xlOO 2006 2007 2008 121.054% 4.21% 401.0 euro 930.422 euro Analiza financiară Tabel nr. 4.021% 11.0 euro 7.0 euro 7. tăvi Dulap cald Tăvi servire (plastic) Farfurii bază Bol ciorbă.0 euro 520. 6.C.0 euro 9.R. 5.0 euro 12. 7: Analiza financiară Nr. 1. tacâmuri.0 euro 3.A.Plan de afaceri S.304% 0.54% 4. ciururi GN 1/1 GN 1/2 Cratiţe cu capac (diferite mărimi) Oală cu capac (diferite mărimi) Cântar electronic (15 kg) Cântar electronic (300 kg) Suport casă marcat Linie caldă de servire (4 gn1/1) Vitrină frigorifică servire (4 gn1/1) Suport chifle.96% 292. EXPERT CATERING S.0 euro 7.0 euro 1851.0 euro 720. Formula Rentabilitatea capitalului "Profit net/Capital xl00 Rentabilitatea activelor "Profit net/Total active xl00 Marja profitului .75% 10.

71%. faţă de 2007 cu 58% şi faţă de 2006 cu 83. în 2008. Profitul net realizat în 2008 este cu 72. acestea au crescut în anul 2008 faţă de anul precedent cu 116. se poate observa o creştere a activelor imobilizate faţă de anii precedenţi cu 52. . CONCLUZII Conform Bilanţului Contabil din 2008 (anexa 1).L. Referitor la capitalurile proprii. EXPERT CATERING S.C.43 - .1% faţă de 2007 şi respectiv cu 203. în special pe seama stocurilor. Datoriile cresc în 2008 faţă de 2007 cu 90% şi faţă de 2006 cu 86% pe seama creditelor pe termen scurt şi a clienţilor debitori pentru sumele luate ca avans.33% mai mare decât în anul precedent.2% de aici observându-se o evoluţie pozitivă a acesteia.82% pe seama capitalului social.6% faţă de 2006. de asemenea.Plan de afaceri S. Activele circulante cresc. a creanţelor şi a investiţiilor pe termen scurt. cifra de afaceri realizată în 2008 a crescut faţă de anul 2007 cu 6% şi faţă de 2006 cu 55. datorită unor achiziţii. Conform analizei Contului de Profit şi Pierdere (anexa 2).R.

se consideră că punctul critic poate fi atins doar în situaţii de criză deosebit de dure. aceea că investiţiile vor asigura o dezvoltare sigură a firmei şi stabilizarea pe piaţă. iar în 2007 de 8. Acestea ar putea fi similare cu cele ale firmei. schimbări bruşte ale sistemului politic (defavorabil iniţiativei particulare. Conform previzionării rezultatelor financiare pentru perioada 2009-2011 (anexa 3).18%. este prioritară. necesitatea formării unui punct de lucru profesional şi centralizat este imperios necesară. Impozitul pe profit s-a calculat în cotă de 16% conform Codului Fiscal.44 - . Indiferent de tipul de afacere pentru care se realizează planul. dar şi de nepricepere organizatorică şi concurenţă neloială. În final. altfel costurile de producţie sunt mari iar soluţiile de progres sunt reduse. şi implicit a firmei. cu posibilitatea existenţei mai multor cauze ce trebuie identificate şi apoi eliminate. Cifra de afaceri va continua să crească în 2011 concomitent cu profitul net. iar cota de piaţă ocupată este estimată a fi de aproximativ 15%.R. va fi necesară identificarea produselor / serviciilor concurente. Menţinerea şi asigurarea calităţii este una dintre condiţiile primordiale de reuşită a afacerii. o exagerată politică fiscală). Politica de dividende va fi restrictivă în anul 2009 întrucât profitul net se va repartiza pe fondul.Plan de afaceri S. urmând ca din 2010 să se repartizeze pe dividende. Chiar şi aşa. la achiziţionarea produsului. determinând schimbări în cadrul societăţii prin aducerea de îmbunătăţiri produselor şi serviciilor puse la dispoziţie de către aceasta.L. profitul net va creşte în anul 2010 faţă de 2009 datorită diversificării produselor şi activităţilor companiei Expert Catering. existând o uşoară creştere. şi creşte direct proporţional cu creşterea venitului brut. În primul rând. astfel. Aceste dificultăţi ar putea fi generate de situaţii nefavorabile ale economiei naţionale (criză economică). aducând astfel un plus de încredere atât asociatilor firmei cât şi partenerilor. Rentabilitatea profitului net este de 10. Influenţele din exterior pot apărea din pricina produselor sau serviciilor oferite de firmele concurente. Ţinând cont şi de concurenţă. un rol important în promovarea imaginii produselor şi serviciilor. concluzia este una singură. putem observa o uşoară diminuare a cifrei de afaceri în 2009 faţă de 2010 deoarece în anul 2009 se va încheia un contract de prestări servicii de catering pe o perioadă de un an cu o firmă ce îşi va muta sediul în afara ţării în anul 2010. Reclama joacă. EXPERT CATERING S. conform analizelor. Analizând cererea publicului pentru servicii de calitate şi poziţia favorabilă a afacerii dată de noutatea ofertei. . este necesar să se stabilească încă de la început faptul că satisfacţia clienţilor.C.52% în 2008.

EXPERT CATERING S.Plan de afaceri S. Bucuresti 2007 7) Ion Săndulescu – Planul de afaceri. Editura Gruber.Porojan. în continuă creştere. Managementul organizaţiei. Prin atuurile sale confirmate – indicatorii de eficienţă economică prezentaţi -. Buc. Editura Businesstech. Editura Economica. 5) Cornel Crecana . Economia întreprinderii. Bibliografie: 1) D. datorită faptului că pragul de rentabilitate este depăşit de venituri şi prin realizarea de profit.R. Ghidul afacerilor mici. Editura Irecson. Bucuresti 2005 4) Cibela Neagu. 2007 2) Brian Finch. SC Expert Catering SRL poate deveni un actor major pe piaţa de catering. Ghid Practic (Modele de Referinţă) editia II. Editura All Beck. Cartea despre vânzari. 2008.45 - . Editura Rentrop&Straton. 2001 . Mircea Udrescu. Bucuresti. Buc. Editura Tritonic. Kerbalek. 2004 6) Tom Hopkins .L. 2007 3) I. .C. Cum să concepi un plan de afaceri. Planul de afaceri. Bucuresti.

C. Olimpia State. Carti on-line www.romaniaeuropa.ro . Gabriela Tigu. Carti on-line www. Laur Emilian. Managementul producţiei. Bazele administrării afacerii comerciale.R.ro 9) Florica Badea.ase.L.com 10) Radu Emilian. 8) Carmen Costea.biblioteca. Carti on-line www.biblioteca.Plan de afaceri S. EXPERT CATERING S.46 - . Fundamentele managementului firmei.ase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful