P. 1
Skripta Unutarnje Trgovinsko Poslovanje

Skripta Unutarnje Trgovinsko Poslovanje

|Views: 14,507|Likes:
Published by Zvonimir Franić

More info:

Published by: Zvonimir Franić on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Trgovina – posrednička gospodarska djelatnost
 • 1.1. Trgovinske funkcije i uloga trgovine u kanalu distribucije
 • 1.1.1. Posredničke funkcije trgovine
 • 1.1.2. Dopunske funkcije trgovine
 • 1.2. Definicija trgovine prema njenim funkcijama
 • 2. Vrste trgovine
 • 2.1. Trgovina na veliko i trgovina na malo
 • 2.2. Unutarnja i vanjska trgovina
 • 2.3. Podjela trgovine prema predmetu poslovanja, tj. robi kojom trguje
 • 2.4. Trgovina i tržište
 • 2.5. Subjekti trgovinske djelatnosti
 • 2.5.1. Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe
 • 2.5.2. Trgovačka mreža
 • 3. Klasifikacija trgovačkih poduzeća u trgovini
 • 3.1. Klasifikacija trgovačkih poduzeća prema trgovačkim strukama
 • 3.1.1. Mješovita trgovačka poduzeća
 • 3.1.2. Specijalizirana trgovačka poduzeća
 • 3.2. Klasifikacija prema obujmu i načinu poslovanja
 • 3.2.1. Trgovačka poduzeća na veliko
 • 3.2.2. Trgovačka poduzeća na malo
 • 3.3. Klasifikacija maloprodajnih objekata
 • 3.3.1. Klasifikacija prema vrsti robe koju prodaju maloprodajni objekti
 • 3.3.3. Klasifikacija prema količini prodaje i broju zaposlenih
 • 3.4. Strategijska podjela maloprodajnih objekata
 • 3.5. Klasifikacija maloprodajnih objekata prema organizacijskoj strukturi
 • 3.5.1. Podjela prodaje robe na malo posredstvom prodavača prodaje
 • 3.5.2. Podjela prodaje robe na malo bez prodavača (depersonalna prodaja)
 • 3.6. Glavni razvojni pravci u maloprodaji
 • 3.7. Trgovačka poduzeća na veliko i malo (angrodetaljisti)
 • 3.7.1. Trgovačka poduzeća na više razina
 • 3.7.2. Mnogofilijalna poduzeća
 • 3.7.3. Udruženja malih neovisnih trgovaca
 • 3.7.4. Dobrovoljni lanci
 • 3.7.5. Franšizing sustavi
 • 4. Osnovna obilježja Hrvatske maloprodaje
 • 4.1. Trgovina u hrvatskoj turističkoj ponudi
 • 4.2. Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji
 • 4.2.1. Komercijalno uslužna poduzeća
 • 4.2.2. Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora
 • 4.2.3. Tržišne institucije (priredbe)
 • 5. Poslovni proces trgovačkih poduzeća
 • 5.1. Nabava robe
 • 5.1.1. Podjela zadataka nabavne funkcije
 • 5.1.2. Organizacija nabavne funkcije
 • 5.1.3. Odnos nabave s ostalim službama u poduzeću
 • 5.2. Politika nabave
 • 5.2.1. Politika cijena
 • 5.2.2. Politika kvalitete
 • 5.2.3.Politika zaliha
 • 5.2.3.1. Koeficijent obrtaja zaliha
 • 5.2.3.2. Kontrola zaliha
 • 5.2.4. Politika izbora dobavljača
 • 5.3. Planiranje nabave
 • 6. Pregovaranje i poslovna komunikacija
 • 6.1. Poslovne komunikacije u fazi pregovaranja
 • 6.1.1. Izrada i dostava upita dobavljačima
 • 6.1.2. Ponuda dobavljača
 • 6.1.3. Izbor najpovoljnije ponude
 • 6.2. Poslovne komunikacije u rješavanju teškoća u poslovanju
 • 6.3. Zaključivanja nabave
 • 6.3.1. Kupoprodajni ugovor
 • 6.3.2. Elementi kupoprodajnog ugovora
 • 6.4. Nebitni dijelovi ugovora
 • 6.4.1. Kakvoća
 • 6.4.1.1. Kakvoća prema uzorku
 • 6.4.1.2. Kakvoća prema standardu ili drugim propisima
 • 6.4.1.3. Kakvoća prema specifikaciji
 • 6.4.1.4. Kakvoća prema oznaci
 • 6.4.2. Rok isporuke
 • 6.4.2.1. Mjesto i način isporuke
 • 6.4.2.2. Rok i mjesto plaćanja
 • 6.4.3. Načini plaćanja
 • 6.4.3.1. Instrumenti osiguranja plaćanja
 • 6.4.4. Obveze stranaka
 • 6.4.4.1. Obveze prodavatelja
 • 6.4.4.2. Obveze kupca
 • 6.4.5. Sredstva za plaćanje ugovora
 • 6.4.5.1. Kapara
 • 6.4.5.2. Ugovorna kazna
 • 6.4.5.3. Zatezne kamate
 • 6.4.5.4. Jamstvo
 • 6.4.5.5. Odustatnina
 • 6.4.6. Raskidanje i mijenjanje ugovora
 • 7. Skladišna funkcija u trgovačkim društvima
 • 7.1. Troškovi skladištenja
 • 7.2. Skladišno – transportne funkcije ambalaže
 • 7.3. Lokacija skladišta
 • 7.4. Iskorištenost skladišnog prostora
 • 7.5. Organizacija skladišne službe
 • 7.5.1. Proces poslovanja u skladištu
 • 7.5.2. Doprema robe u skladište
 • 7.5.3. Preuzimanje robe u skladištu
 • 7.6. Evidencija preuzimanja robe u skladištu
 • 7.7. Označavanje robe u skladištu
 • 7.8. Uskladištenje robe
 • 7.8.1. Metode razmještaja robe u skladištu
 • 7.8.2. Komisioniranje robe
 • 7.8.2.1. Izdavanje i otprema robe iz skladišta
 • 7.8.2.2. Evidencija izdavanja robe iz skladišta
 • 7.8.2.3 Skladišna kartoteka
 • 7.8.3. Kontrola u skladištu
 • 7.8.4. Popis zaliha trgovačke robe – inventura
 • 8. Kalkulacija cijene u trgovini
 • 8.1. Utvrñivanje troškova nabave
 • 8.2. Elementi kalkulacije
 • 8.2.1. Razlika u cijeni (RUC) – marža
 • 8.3. Primjer izrade kalkulacije
 • 8.4. Prodaja robe po utvrñenoj prodajnoj cijeni
 • 8.6. Kalkulacija uz prosječnu stopu razlike u cijeni
 • 8.7. Kalkulacijsko izjednačavanje ili cjenovna kompenzacija
 • 8.8. Pojam kalkulacije
 • 8.8.1. Dodatna kalkulacija
 • 8.8.2. Sumarna dodatna kalkulacija
 • 8.8.3. Proširenje asortimana trgovačkog poduzeća
 • 9. Prodaja
 • 9.1. Poslovi prodaje
 • 9.2. Zadaci prodaje
 • 9.3. Organizacija prodajne funkcije
 • 9.3.1. Oblici i razine organizacije prodajne funkcije
 • 9.4. Unutrašnja organizacija prodaje
 • 9.4.1. Organizacijski ustroj poduzeća
 • 9.4.2. Odnos prodaje s ostalim službama u poduzeću
 • 9.5. Poslovi pripreme i prodaje
 • 9.5.1. Istraživanje prodajnog tržišta
 • 9.5.2. Istraživanje kupaca
 • 9.5.3. Značajke izbora lokacije
 • 9.5.4. Promotivne aktivnosti
 • 9.5.5. Ocjena promocije
 • 9.5.6.Prodajni proces
 • 9.5.7. Problemi etike u marketingu – prodaji
 • 9.5.7.1. Problemi etike vezani za proizvod
 • 9.5.7.2. Problemi etike u promociji
 • 9.5.7.3. Problemi etike kod osobne prodaje
 • 9.5.7.4. Problem podmićivanja u prodaji
 • 9.5.7.5. Problem etike u distribuciji robe
 • 9.5.7.6. Poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu
 • 9.6. Prodajna politika
 • 9.6.1. Politika asortimana
 • 9.6.1.2.Category management
 • 9.6.1.3.Trgovačke marke
 • 9.6.2. Politika usluga u prodaji
 • 9.6.3. Politika cijena u trgovini
 • 9.6.3.1. Odreñivanje cijena
 • 9.6.3.2. Marža kao čimbenik prilagoñavanja tržišnim uvjetima
 • 9.6.3.3. Kreditna politika i politika naplate
 • 9.6.4. Politika izbora oblika i metoda prodaje
 • 9.6.4.1. Metode prodaje
 • 9.7. Postupak prodavanja
 • 9.7.1. Priprema poslovnih pregovora
 • 9.7.2. Prodajni pristup
 • 9.7.3. Pregovaranje
 • 9.8. Zaključivanje prodaje
 • 9.8.1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora
 • 9.8.2. Oblik ugovora
 • 9.8.3. Bitni sastojci ugovora o prodaji
 • 9.9. Izvršavanje prodaje
 • 9.9.1. Isporuka robe kupcima
 • 9.9.2. Fakturiranje i naplata prodane robe
 • 9.9.3. Rješavanje reklamacije kupaca
 • 9.9.4. Materijalna i osobna usluga
 • 9.9.5. Servisiranje
 • 9.10. Tehnika rada u prodaji (u trgovačkom poduzeću na veliko)
 • 9.11. Planiranje i analiza prodaje
 • 9.11.1. Kontrola godišnjeg plana prodajnog poslovanja
 • 9.12. Kontroling u prodaji
 • 9.12.1. Prodajni odjel
 • 10. Poslovanje prodavaonice
 • 10.1. Poslovanje prodavaonice
 • 10.1.1. Tehnika poslovanja prodavaonice
 • 10.1.2. Naručivanje robe za prodavaonicu
 • 10.1.3. Preuzimanje i evidencija prispjele robe
 • 10.1.4. Pripremanje robe za prodaju
 • 10.2. Izlaganje robe
 • 10.2.1. Kriterij slaganja
 • 10.2.2. Izlog
 • 10.3. Prodaja robe
 • 10.3.1. Prodaja robe po posebnim uvjetima
 • 10.4. Blagajničko poslovanje prodavaonice
 • 10.4.1. Registar – blagajna
 • 10.4.2. Paragon – blok
 • 10.4.3. Elektronička blagajna
 • 10.4.4. Kreditne kartice u blagajničkom poslovanju
 • 10.5. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji
 • 10.5.1. Knjiga popisa
 • 10.5.2. Zaduženje maloprodajnog mjesta
 • 10.5.3. Promjena cijena
 • 10.5.3.1. Reklamacije
 • 10.5.3.2. Inventurne razlike
 • 10.5.3.3. Izuzimanje robe iz prodavaonice
 • 10.5.4. Evidentiranje prodaje robe
 • 10.5.5. Maloprodaja i veleprodaja iz istog prodajnog prostora
 • 10.5.6. Zaključivanje Knjige popisa
 • 11. Poslovna logistika u trgovačkim poduzećima
 • 11.1. Pojam i cilj poslovne logistike u trgovini
 • 11.2. Zadaci logistike u trgovačkim poduzećima
 • 11.2.1. Brzina reakcije na potrebe kupca
 • 11.2.2. Ambulantna dostava
 • 11.3. Visina i asortiman zaliha
 • 11.4. Upravljanje skladištem
 • 11.5. Manipulacija, unutarnji i vanjski prijevoz
 • 11.6. Standardizacijom ambalaže do integralnog transporta
 • 11.7. Specijalizirane logističke tvrtke
 • 11.7.3. EAN lokacijski kod
 • 11.7.4. Informacijsko povezivanje u kupoprodajnom procesu
 • 11.7.5. Logistički način upravljanja u distribucijskom kanalu
 • 11.7.5.1. QR
 • 11.7.5.2. Just-in-Time
 • 11.7.5.3. CRM
 • 11.7.5.4. ECR
 • 11.7.5.5. CM
 • 12. Elektronska trgovina – Internet kao tržište

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

ODSJEK ZA TRGOVINSKO POSLOVANJE

UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE
RADNI MATERIJAL ISKLJUČIVO ZA INTERNU UPORABU

1

Sadržaj:
1. Trgovina – posrednička gospodarska djelatnost ..............................8
1.1. Trgovinske funkcije i uloga trgovine u kanalu distribucije......................... 8 1.1.1. Posredničke funkcije trgovine................................................................... 9 1.1.2. Dopunske funkcije trgovine .................................................................... 11 1.2. Definicija trgovine prema njenim funkcijama ........................................... 12

2. Vrste trgovine ...................................................................................13
2.1. Trgovina na veliko i trgovina na malo ....................................................... 13 2.2. Unutarnja i vanjska trgovina ..................................................................... 14 2.3. Podjela trgovine prema predmetu poslovanja, tj. robi kojom trguje ....... 14 2.4. Trgovina i tržište ......................................................................................... 14 2.5. Subjekti trgovinske djelatnosti ................................................................... 18 2.5.1. Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe .................................... 18 2.5.2. Trgovačka mreža .................................................................................... 19

3. Klasifikacija trgovačkih poduzeća u trgovini .................................20
3.1. Klasifikacija trgovačkih poduzeća prema trgovačkim strukama ............. 20 3.1.1. Mješovita trgovačka poduzeća ................................................................ 20 3.1.2. Specijalizirana trgovačka poduzeća ........................................................ 21 3.2. Klasifikacija prema obujmu i načinu poslovanja ...................................... 21 3.2.1. Trgovačka poduzeća na veliko................................................................ 21 3.2.2. Trgovačka poduzeća na malo.................................................................. 23 3.2.3. Razvrstavanje maloprodajnih poslovnih jedinica prema nekim obilježjima ........................................................................................................................ 25 3.3. Klasifikacija maloprodajnih objekata ........................................................ 25 3.3.1. Klasifikacija prema vrsti robe koju prodaju maloprodajni objekti ........... 25 3.3.3. Klasifikacija prema količini prodaje i broju zaposlenih ........................... 28 3.4. Strategijska podjela maloprodajnih objekata............................................ 29 3.5. Klasifikacija maloprodajnih objekata prema organizacijskoj strukturi .. 30 3.5.1. Podjela prodaje robe na malo posredstvom prodavača prodaje ................ 30 3.5.2. Podjela prodaje robe na malo bez prodavača (depersonalna prodaja) ...... 31 3.6. Glavni razvojni pravci u maloprodaji ........................................................ 32 3.7. Trgovačka poduzeća na veliko i malo (angrodetaljisti) ............................. 32 3.7.1. Trgovačka poduzeća na više razina......................................................... 33 3.7.2. Mnogofilijalna poduzeća ........................................................................ 33 3.7.3. Udruženja malih neovisnih trgovaca ....................................................... 34 3.7.4. Dobrovoljni lanci ................................................................................... 35 3.7.5. Franšizing sustavi ................................................................................... 35

2

4. Osnovna obilježja Hrvatske maloprodaje.......................................37
4.1. Trgovina u hrvatskoj turističkoj ponudi .................................................... 39 4.2. Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji.................. 40 4.2.1. Komercijalno uslužna poduzeća ............................................................. 40 4.2.2. Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora ............................................ 41 4.2.3. Tržišne institucije (priredbe) ................................................................... 42

5. Poslovni proces trgovačkih poduzeća..............................................45
5.1. Nabava robe ................................................................................................ 45 5.1.1. Podjela zadataka nabavne funkcije ......................................................... 46 5.1.2. Organizacija nabavne funkcije ................................................................ 48 5.1.3. Odnos nabave s ostalim službama u poduzeću ........................................ 50 5.2. Politika nabave ............................................................................................ 51 5.2.1. Politika cijena......................................................................................... 52 5.2.2. Politika kvalitete..................................................................................... 53 5.2.3.Politika zaliha.......................................................................................... 54 5.2.3.1. Koeficijent obrtaja zaliha ................................................................ 58 5.2.3.2. Kontrola zaliha ................................................................................ 61 5.2.4. Politika izbora dobavljača....................................................................... 63 5.3. Planiranje nabave ....................................................................................... 77

6. Pregovaranje i poslovna komunikacija ...........................................86
6.1. Poslovne komunikacije u fazi pregovaranja .............................................. 88 6.1.1. Izrada i dostava upita dobavljačima ........................................................ 88 6.1.2. Ponuda dobavljača.................................................................................. 89 6.1.3. Izbor najpovoljnije ponude ..................................................................... 91 6.2. Poslovne komunikacije u rješavanju teškoća u poslovanju ....................... 92 6.3. Zaključivanja nabave.................................................................................. 92 6.3.1. Kupoprodajni ugovor ............................................................................. 93 6.3.2. Elementi kupoprodajnog ugovora ........................................................... 96 6.4. Nebitni dijelovi ugovora ............................................................................ 101 6.4.1. Kakvoća ............................................................................................... 101 6.4.1.1. Kakvoća prema uzorku .................................................................. 102 6.4.1.2. Kakvoća prema standardu ili drugim propisima ............................ 102 6.4.1.3. Kakvoća prema specifikaciji .......................................................... 102 6.4.1.4. Kakvoća prema oznaci ................................................................... 103 6.4.2. Rok isporuke ........................................................................................ 103 6.4.2.1. Mjesto i način isporuke .................................................................. 104 6.4.2.2. Rok i mjesto plaćanja .................................................................... 105 6.4.3. Načini plaćanja..................................................................................... 105 6.4.3.1. Instrumenti osiguranja plaćanja .................................................... 106 6.4.4. Obveze stranaka ................................................................................... 106 6.4.4.1. Obveze prodavatelja ...................................................................... 107 3

6.4.4.2. Obveze kupca ................................................................................ 108 6.4.5. Sredstva za plaćanje ugovora ................................................................ 108 6.4.5.1. Kapara .......................................................................................... 108 6.4.5.2. Ugovorna kazna ............................................................................ 109 6.4.5.3. Zatezne kamate .............................................................................. 109 6.4.5.4. Jamstvo ......................................................................................... 109 6.4.5.5. Odustatnina ................................................................................... 109 6.4.6. Raskidanje i mijenjanje ugovora ........................................................... 110

7. Skladišna funkcija u trgovačkim društvima ................................. 112
7.1. Troškovi skladištenja ................................................................................ 112 7.2. Skladišno – transportne funkcije ambalaže ............................................. 114 7.3. Lokacija skladišta ..................................................................................... 116 7.4. Iskorištenost skladišnog prostora ............................................................. 118 7.5. Organizacija skladišne službe ................................................................... 120 7.5.1. Proces poslovanja u skladištu ............................................................... 121 7.5.2. Doprema robe u skladište ..................................................................... 122 7.5.3. Preuzimanje robe u skladištu ................................................................ 124 7.6. Evidencija preuzimanja robe u skladištu ................................................. 128 7.7. Označavanje robe u skladištu ................................................................... 129 7.8. Uskladištenje robe ..................................................................................... 130 7.8.1. Metode razmještaja robe u skladištu ..................................................... 131 7.8.2. Komisioniranje robe ............................................................................. 132 7.8.2.1. Izdavanje i otprema robe iz skladišta ............................................. 133 7.8.2.2. Evidencija izdavanja robe iz skladišta ........................................... 135 7.8.2.3 Skladišna kartoteka ........................................................................ 136 7.8.3. Kontrola u skladištu ............................................................................. 137 7.8.4. Popis zaliha trgovačke robe – inventura ................................................ 138

8. Kalkulacija cijene u trgovini ......................................................... 140
8.1. Utvrñivanje troškova nabave.................................................................... 141 8.2. Elementi kalkulacije.................................................................................. 144 8.2.1. Razlika u cijeni (RUC) – marža ............................................................ 145 8.3. Primjer izrade kalkulacije ........................................................................ 147 8.4. Prodaja robe po utvrñenoj prodajnoj cijeni ............................................ 148 8.5. Kalkulacija dopunskog troška i proširenja asortimana trgovačkog poduzeća ........................................................................................................... 151 8.6. Kalkulacija uz prosječnu stopu razlike u cijeni ....................................... 152 8.7. Kalkulacijsko izjednačavanje ili cjenovna kompenzacija ....................... 152 8.8. Pojam kalkulacije...................................................................................... 153 8.8.1. Dodatna kalkulacija .............................................................................. 156 8.8.2. Sumarna dodatna kalkulacija ................................................................ 156 8.8.3. Proširenje asortimana trgovačkog poduzeća.......................................... 157

4

9. Prodaja............................................................................................ 159
9.1. Poslovi prodaje .......................................................................................... 160 9.2. Zadaci prodaje .......................................................................................... 161 9.3. Organizacija prodajne funkcije ................................................................ 163 9.3.1. Oblici i razine organizacije prodajne funkcije ....................................... 164 9.4. Unutrašnja organizacija prodaje.............................................................. 166 9.4.1. Organizacijski ustroj poduzeća ............................................................. 167 9.4.2. Odnos prodaje s ostalim službama u poduzeću ..................................... 168 9.5. Poslovi pripreme i prodaje........................................................................ 170 9.5.1. Istraživanje prodajnog tržišta ................................................................ 171 9.5.2. Istraživanje kupaca ............................................................................... 171 9.5.3. Značajke izbora lokacije ....................................................................... 172 9.5.4. Promotivne aktivnosti........................................................................... 174 9.5.5. Ocjena promocije ................................................................................. 175 9.5.6.Prodajni proces...................................................................................... 177 9.5.7. Problemi etike u marketingu – prodaji .................................................. 179 9.5.7.1. Problemi etike vezani za proizvod .................................................. 179 9.5.7.2. Problemi etike u promociji............................................................. 180 9.5.7.3. Problemi etike kod osobne prodaje ................................................ 180 9.5.7.4. Problem podmićivanja u prodaji.................................................... 180 9.5.7.5. Problem etike u distribuciji robe .................................................... 180 9.5.7.6. Poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu ............................... 181 9.6. Prodajna politika ...................................................................................... 181 9.6.1. Politika asortimana ............................................................................... 185 9.6.1.2.Category management .................................................................... 186 9.6.1.3.Trgovačke marke ............................................................................ 188 9.6.2. Politika usluga u prodaji ....................................................................... 190 9.6.3. Politika cijena u trgovini....................................................................... 193 9.6.3.1. Odreñivanje cijena ........................................................................ 194 9.6.3.2. Marža kao čimbenik prilagoñavanja tržišnim uvjetima .................. 202 9.6.3.3. Kreditna politika i politika naplate ................................................ 207 9.6.4. Politika izbora oblika i metoda prodaje ................................................. 208 9.6.4.1. Metode prodaje ............................................................................. 210 9.7. Postupak prodavanja ................................................................................ 215 9.7.1. Priprema poslovnih pregovora .............................................................. 217 9.7.2. Prodajni pristup .................................................................................... 218 9.7.3. Pregovaranje ........................................................................................ 218 9.8. Zaključivanje prodaje ............................................................................... 225 9.8.1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora ........................................................ 226 9.8.2. Oblik ugovora ...................................................................................... 226 9.8.3. Bitni sastojci ugovora o prodaji ............................................................ 227 9.9. Izvršavanje prodaje .................................................................................. 228

5

9.9.1. Isporuka robe kupcima ......................................................................... 228 9.9.2. Fakturiranje i naplata prodane robe....................................................... 229 9.9.3. Rješavanje reklamacije kupaca ............................................................. 230 9.9.4. Materijalna i osobna usluga .................................................................. 231 9.9.5. Servisiranje .......................................................................................... 232 9.10. Tehnika rada u prodaji (u trgovačkom poduzeću na veliko) ................ 233 9.11. Planiranje i analiza prodaje .................................................................... 234 9.11.1. Kontrola godišnjeg plana prodajnog poslovanja .................................. 236 9.12. Kontroling u prodaji ............................................................................... 243 9.12.1. Prodajni odjel ..................................................................................... 243

10. Poslovanje prodavaonice.............................................................. 245
10.1. Poslovanje prodavaonice......................................................................... 245 10.1.1. Tehnika poslovanja prodavaonice ....................................................... 248 10.1.2. Naručivanje robe za prodavaonicu ...................................................... 248 10.1.3. Preuzimanje i evidencija prispjele robe ............................................... 251 10.1.4. Pripremanje robe za prodaju ............................................................... 252 10.2. Izlaganje robe .......................................................................................... 256 10.2.1. Kriterij slaganja .................................................................................. 258 10.2.2. Izlog ................................................................................................... 260 10.3. Prodaja robe ............................................................................................ 262 10.3.1. Prodaja robe po posebnim uvjetima .................................................... 264 10.4. Blagajničko poslovanje prodavaonice .................................................... 273 10.4.1. Registar – blagajna ............................................................................. 274 10.4.2. Paragon – blok ................................................................................... 274 10.4.3. Elektronička blagajna ......................................................................... 275 10.4.4. Kreditne kartice u blagajničkom poslovanju ....................................... 275 10.5. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji ................................. 277 10.5.1. Knjiga popisa ..................................................................................... 277 10.5.2. Zaduženje maloprodajnog mjesta ....................................................... 279 10.5.3. Promjena cijena .................................................................................. 279 10.5.3.1. Reklamacije ................................................................................. 282 10.5.3.2. Inventurne razlike ........................................................................ 282 10.5.3.3. Izuzimanje robe iz prodavaonice .................................................. 282 10.5.4. Evidentiranje prodaje robe .................................................................. 283 10.5.5. Maloprodaja i veleprodaja iz istog prodajnog prostora ........................ 283 10.5.6. Zaključivanje Knjige popisa ............................................................... 284

11. Poslovna logistika u trgovačkim poduzećima ............................. 288
11.1. Pojam i cilj poslovne logistike u trgovini ................................................ 288 11.2. Zadaci logistike u trgovačkim poduzećima ............................................ 290 11.2.1. Brzina reakcije na potrebe kupca ........................................................ 290 11.2.2. Ambulantna dostava ........................................................................... 292

6

............................... QR ...... Visina i asortiman zaliha.5...... 310 11.....3.....................................1...........................4................5............1..................................................2...........................5..3.........3...........................7.................. Informacijsko povezivanje u kupoprodajnom procesu .... 311 11............ 310 11.7.............................. CRM ...... Standardizacijom ambalaže do integralnog transporta . 313 12...7................................5....5.....................................7............7.....7..... Manipulacija. Elektronska trgovina – Internet kao tržište ................... Logistički način upravljanja u distribucijskom kanalu.....................................4....7............7........................................... CM .............................. 311 11............ Specijalizirane logističke tvrtke ..............2. 304 11............ 308 11....... 299 11...........6.....................................................7..... 301 11....................................................... Just-in-Time........... Upravljanje skladištem ...................11... Mogućnosti primjene informatičke tehnologije u trgovini na malo.............. 312 11.......................................5..........4......5........... 312 11.....................................5............... 293 11........... unutarnji i vanjski prijevoz ..................... 315 7 ... EAN lokacijski kod ......7...... 303 11.......................... Praćenje robno-novčanih tokova u trgovini primjenom informatičke tehnologije ....................7. 309 11... 296 11..... ECR ....................................

Kao posrednička djelatnost trgovina ima veliku ulogu u društvenom i privrednom životu. omogućuju industriji kontinuiranu proizvodnju. 1. Da bi to postigla trgovina se mora razvijati u skladu sa razvijem cjelokupnog privrednog i društvenog sistema. povećanju obrtaja robe i smanjenju novčanog dijela kapitala u distribuciji koji direktno ostaje proizvodnji. jer se proizvoñači mogu posvetiti unapreñenju proizvodnje. Nadalje. Trgovina u okviru nacionalnih gospodarstava bilo koje države ima strateško značenje. proširivanju tržišta. koje dalje povezuje sa svjetskim tržištima. Trgovina – posrednička gospodarska djelatnost Kao gospodarska djelatnost trgovina se obavlja sa svrhom kupovine radi daljnje prodaje robe i približavanja robe potrošaču – kupcu.1. obavlja različite funkcije koje realiziraju njezinu posredničku ulogu u kanalu distribucije izmeñu proizvodnje i potrošnje. Usklañivanjem organizacijskih proturječnosti proizvodnje i potrošnje trgovina uspostavlja ravnotežu ponude i potražnje na tržištu. a osobna potrošnja najvećim dijelom se realizira kroz trgovinu. Trgovinske funkcije i uloga trgovine u kanalu distribucije Trgovina kao samostalna gospodarska djelatnost. jer ako se za financijske i novčarske institucije često kaže da upravljaju krvotokom jednog gospodarstva. onda se bez sumnje za trgovinu kao djelatnost može reći kako kontrolira tokove roba kao krajnjeg cilja proizvoñačke djelatnosti. jer omogućava najuspješniju povezanost proizvoñača i potrošača. s obzirom na njenu ulogu u skraćivanju i ubrzavanju distribucijskih kanala. neizravno povećava društvenu proizvodnost rada. 8 .1. Istovremeno pružajući proizvodnji potrebne obavijesti o izmijenjenim zahtjevima i ukusima potrošača i njihovoj kupovnoj moći. trgovina indirektno utječe na stvaranje te vrijednosti i povećava bogatstvo društva. produžuje proizvodni proces i dodatno povećava vrijednost robe. Naime. Preuzimajući na sebe postupnu prodaju robe. Povezujući sve udaljenije proizvoñače s potrošačima stalno proširuje regionalno tržište i pretvara u nacionalno. Ako trgovinu promatramo samo kao čistu trgovinu. Dakle trgovina je svojom aktivnom ulogom u kanalima distribucije i aktivni činitelj cjelokupnog procesa reprodukcije. Ali. onda ona kao privredno neproizvodna ne stvara novu vrijednost. Posebno je u tom smislu osjetljiva uloga trgovine na malo koja raspolaže mehanizmima koji pojedine robe mogu približiti krajnjem potrošaču ili ih pak u potpunosti udaljiti sa tržišta. suvremena trgovina sve aktivnijom ulogom u očuvanju upotrebne vrijednosti i njenog daljnjeg prilagoñavanja krajnjoj potrošnji. oko 60 posto BDP-a u svim zemljama svijeta odlazi na osobnu potrošnju.

proizvod trgovine je usluga. 9 . Udaljenost može biti veća ili manja. ali uvijek je potrebno da se na toj relaciji robom stručno rukuje te najpogodnijim sredstvima preveze i dopremi na odredište.1. usluga posredovanja. Čiste distribucijske funkcije kojima trgovina racionalizira učinke kanala distribucije. uloga i značenje trgovine proizlaze iz funkcija koje ona obavlja u reprodukciji. Naime. a prema proizvoñačima kao posrednik potrošača. 1. Posredničke funkcije mogu se podijeliti na: 1.PROIZVODNJA Specijalizirana Masovna Sezonska Kontinuirana Koncentrirana Standardizirana ROBA Prostorno premošćivanje proizvodnje i potrošnje TRGOVINA SKLADIŠTE ROBA POTROŠNJA Univerzalna Pojedinačna Kontinuirana Sezonska Disperzirana Specifična Vremensko premošćivanje proizvodnje i potrošnje Slika 1: Premošćivanje različitosti proizvodnje i potrošnje Dakle. jer se prema potrošačima pojavljuje kao predstavnik proizvoñača. Posredničke funkcije trgovine Posredovanje je osnovna funkcija trgovine. višestrukim reduciranjem broja potrebnih poslovnih transakcija u odnosu na njihov broj pri izravnoj prodaji su: Prostorna funkcija pronalaženjem prikladnih trgovinskih partnera za razmjenu dobara trgovina prenosi robu od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. tj. Uloga trgovine kao posrednika u protoku robe je dvosmjerna.1. Razvojem gospodarstva i društva u cjelini te se funkcije stalno proširuju.

skladištenja do prodaje. Kvalitativna funkcija u smislu kreiranja asortimana nabavkom različitih artikala od različitih ponuñača prema zahtjevima kupaca usklañuje proturječnosti izmeñu: specijalizirane proizvodnje i raznovrsne potrošnje standardizirane proizvodnje i specijalizirane potražnje individualnih potrošača informirajući i navikavajući kupce na kvalitativna svojstva standardizirane proizvodnje. Savjetodavna funkcija . Funkcije koje poboljšavaju nedovoljnu tržišnu transparentnost nastalu širenjem tržišta razvojem gospodarstva su: Kontaktna funkcija .spajanje proizvoñača i potrošača u razmjeni roba štedeći broj kontakata objema stranama.funkcija izjednačavanja cijena prebacivanjem viškova robe s niskim cijenama na tržišta s manjom ponudom. Informacijska funkcija. a kupce isporukom robe na kredit. Količinska funkcija tj.uklanjanje razlika u komunikaciji izmeñu tržišnih partnera i zaštita njihovih interesa.Vremenska funkcija izjednačava vremenske razlike u ponudi i potražnji kad je proizvodnja neravnomjerna. nabavljanje robe u velikim količinama od dobavljača i njihov plasman u skladu s potrebama potrošača pojedinačno nabavljanje velikih proizvoda od više sitnih proizvoñača te njihovo plasiranje u većim količinama - Kreditna funkcija trgovina zbog vremenske neusklañenosti proizvodnje i potrošnje financira proizvoñače otkupom robe i preuzimanjem rizika prodaje. Suvremenim trgovačkim kapacitetima ove se funkcije sve više šire. neposrednim kontaktima upoznaje potražnju te savjetima i suradnjom s proizvoñačima usmjerava količinsku i asortimansku proizvodnju Cjenovna funkcija . Kupci se sami sve teže snalaze u nastojanju odabiranja pravog proizvoda. količinsko sortiranje proizvoda. a vrijeme i napor odlučivanja i 10 . Navedene funkcije trgovina obavlja dislokacijom zaliha i držanjem robe u skladištima.prikupljanje i širenje informacija o ponudi i potražnji za odreñenom robom na tržištu. Trgovina postaje vodič kroz masovnu ponudu sličnih proizvoda. 2. Posredničkim funkcijama trgovina uvijek preuzima poslovni rizik koji prati promet robe od preuzimanja. a potražnja stalna ili obratno.

čuvanje. Preuzimanjem ovih funkcija trgovina preuzima i troškove tog dijela proizvodnje. istovar. 1. Suvremene informatičke tehnologije unapreñuju transparentnost informacija te razvoj navedenih funkcija. ali s nekima završava proizvodni proces. Globalna mreža i elektronički proces prodaje omogućuju: . Marketinške funkcije kojima trgovina u razvijenom tržišnom gospodarstvu zbog sve veće borbe oko tržišnih udjela preuzima uz distribucijske i funkcije marketinga u kanalu distribucije. 11 . raspakiranje. pridobivanje partnera za razmjenu kroz mnoštvo aktivnosti prikazivanje različitih vrsta roba. Tipične marketinške funkcije su: istraživanje tržišta prilagoñavanje zahtjevima tržišta propaganda. Uglavnom su to funkcije tipične za trgovinu. sortiranje).proces prikupljanja informacija .2. skladištenje.smanjuje značenje posredničkih funkcija. izlaganjem nabavljene ili kataloškom i online prodajom još nenabavljene robe filtriranje asortimana jer trgovina ne može u ograničenim prostorima preuzeti sve veću i raznovrsniju ponudu proizvoñača reguliranje proizvodnje ograničavanjem nekorisnog umnožavanja tipova jednog te istog artikla razvijanje različitih vrsta roba jer trgovina ne obavlja više klasičnu kupoprodaju već gotovih proizvoda.pristup i pretraživanje ogromnog inventara .stalne kontakte 24 sata 3.kupnja odreñene robe postaju sve dragocjeniji.1. sireva. trgovina mora obaviti i niz dopunskih funkcija kojim čuva upotrebnu vrijednost robe. (dozrijevanje voća povrća. a povećava značenje područja suradnje kako s proizvoñačima tako i s potrošačima. nego sudjeluje u razvoju novih proizvoda ovisno o zahtjevima tržišta Preuzimanjem novih funkcija u uvjetima marketinga trgovina: .interaktivnost i izravno komuniciranje . pomaže i olakšava isporuku krajnjim potrošačima. (utovar.transparentnost cijena i drugih uvjeta ponude . Dopunske funkcije trgovine Uz navedene posredničke funkcije vezane za kupoprodaju već proizvedene robe. prženje i mljevenje kave) i na taj način supstituira ulogu proizvoñača.usklañuje proizvodnju s potrebama i zahtjevima tržišta .brzinu odluke .

a sve to s tendencijom poslovnog povezivanja i suradnje s proizvoñačima i s potrošačima.“ Trgovina može i štetno djelovati i za proizvoñače i za potrošače umjetnim povećavanjem razlike u vrijednosti robe i to: . njenim funkcijama glasila bi: „Gospodarska djelatnost koja se sastoji u stalnom izboru. Definicija trgovine prema njenim funkcijama Definicija trgovine prema.suzdržavanjem u prodaji povećavati cijenu Osim gospodarskih funkcija trgovine.suzdržavanjem u nabavi roba snižavati cijenu . u količinama. jer upoznavanjem potrošača s novim proizvodima razvija i nove potrebe .socijalna funkcija jer ističe meñuovisnost trgovine i općeg razvoja društva 12 . razvijanu prikazivanju i nabavljanju različitih vrsta roba. kojima racionalizira cijelo gospodarstvo važne su i njene društvene funkcije: .2. u prenošenju informacija o iskazanoj potražnji kupaca. na onom mjestu i u ono vrijeme koje odgovara njihovim zahtjevima. uskladištenju i čuvanju zaliha roba koje su potrebne za prodavanje te preprodaji robe velikom broju pojedinačnih i organiziranih potrošača.kulturna funkcija u smislu podizanja nivoa općeg obrazovanja i standarda stanovništva. na način.1.

Zbog toga je trgovina na veliko manje ili više specijalizirana za odreñene robne grupe.1. Slika 2. Veletrgovačku je fazu distribucije kod mnogih roba ili nemoguće ili neekonomično eliminirati. Trgovinu na veliko čine sve aktivnosti koje se sastoje u nabavljanju robe radi daljnje prodaje u poslovne svrhe manjim prerañivačima i maloprodajnoj mreži te drugim trgovcima na veliko. tj. Naime. a druga tijek od trgovačkog poduzeća do potrošača.2. Trgovina na veliko i trgovina na malo S obzirom na mjesto trgovine u reprodukciji proizlazi i njena osnovna podjela na trgovinu na veliko i na trgovinu na malo. nego i proizvoñača s proizvoñačem i trgovinu s trgovinom. sve aktivnosti koje su uključene u prodaju dobara i usluga stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu. Preširoka poslovna orijentacija dovodi u pitanje efikasnost trgovine na veliko u odnosu na ostale moguće nositelje veletrgovinskih funkcija u kanalu. Vrste trgovine Trgovina kao posrednička djelatnost nastala je i dalje se razvijala u funkciji nesmetanog funkcioniranja tržišnog mehanizma i optimalnog razvoja trgovinske mreže i kao takva prati razvoj proizvodnje i potrošnje. Paralelno s razvojem trgovine odvijala se i podjela rada i socijalizacija u trgovini. tj. jer oslobaña proizvoñača i trgovce na malo velikog broja kontakata. 2. Prva znači tijek od proizvoñača do trgovačkog poduzeća. usitnjenih transakcija. uspješnost i učinci trgovanja ovise i o velikoj specijalizaciji i podjeli rada. prikazuje veletrgovinske veze i funkciju smanjivanja broja kontakata: P P P P P P P P P TV TM TM TM TM TV PR VP Trgovina na malo kao krajnji posrednik u kanalu pokriva maloprodajnu fazu distribucije. U sustavu distribucije trgovine na veliko ne povezuje se samo proizvoñača sa trgovinom. Kriterij za svrstavanja trgovine u 13 .

trgovinu na veliko i trgovinu na malo nije samo opseg kupovine. I nacionalna klasifikacija djelatnosti radi lakšeg bilježenja poslovnih pokazatelja u robnom prometu razvrstava robu na prehrambenu i neprehrambenu. Popisom roba rasporeñenih u trgovinske struke dobije se nomenklatura.kao i u drugim čimbenicima koji vanjsku trgovinu čine složenijom od unutarnje 2. posebnoj dokumentaciji. vanjska trgovina izlazi iz državnog područja i obuhvaća razmjenu roba u usluga s inozemstvom. voñenja trgovačkih pregovora.4. tj.. 2. Zajednička se obilježja vanjske i unutarnje trgovine očituju i u: . Podjela trgovine prema predmetu poslovanja. Trgovina i tržište Što je vaše tržište? Predpitanje ovom svakako bi bilo: tko ste uopće vi? Tržište je svugdje oko nas i dodiruje naše brojne životne trenutke. zaključivanja kupoprodajnih ugovora i vršenja poslovnih transakcija . poslovnog komuniciranja. po svom sirovinskom sastavu iste ili slične. a svaku u svoje podskupine. tj. robi kojom trguje Skupine se roba u prometu razvrstavaju u odreñene trgovačke struke.2. metodama kalkulacija cijena .različitim monetarnim sustavima .3. Unutarnja i vanjska trgovina Za razliku od unutarnje trgovine koja obuhvaća djelatnost trgovine unutar granica jedne zemlje. Svaka branša obuhvaća robe koje su npr. 2. aukcije. Specifičnosti i razlike izmeñu unutarnje i vanjske trgovine uglavnom su u: .organizacijskim oblicima tržišta kao što su sajmovi. dok mi predstavljamo sebe 14 . Razvojem društvenih proizvodnih snaga nacionalna tržišta postaju preuska te se povećava i meñunarodna razmjena raznovrsnih roba.tehnici trgovanja. oznaka robe u prometu. robne burze.ekonomsko-političkim ograničenjima u svrhu kontrole vanjskotrgovinske razmjene (carine.. već namjena kupovine.visini troškova i rizicima poslovanja. Unutarnja trgovina uvjetovala je razvoj društvenih proizvodnih snaga u okvirima pojedinih nacionalnih privreda. Takoñer i sve veća specijalizacija u gospodarstvu kao posljedica komparativnih prednosti. dozvole) .jednakom djelovanju ekonomskih zakon pri formiranju cijena . potiče razvoj dobro organizirane i ekonomski učinkovite unutarnje i vanjske trgovine.većoj teritorijalnoj udaljenosti . kvote zabrane.

Poznanstvo prerasta u nešto više. Naše predrasude treba pobiti već naša svakodnevna različita i promjenjiva razmišljanja i osjećaji koji ne provode ništa drugo već tržišna polazišta. standardi i specifikacije. Nama kao sudioniku tržišta bitno je na početku prihvatiti osnovno načelo u pokušaju ovladavanja bilo čim. neidealno usklañeno prema ponudi i potražnji. a to je upoznati ga. uvijek rado viñen gost. čak i kad ih dijeli samo par uličnih blokova. prijatelja ili stranca.kao poznanika. a sve ovisno o okruženju koji uobličava trenutne odnose. Ono jest sredstvo. Kao kupac tu bismo trebali biti uvijek u pravu. Zaključak je jednostavan – podjela se temelji na uzroku zbog kojeg potrošači navedenih tržišta nabavljaju robu. promjenjivo. Tržište ja kao takvo i promjenjivo ovisno o utjecaju različitih čimbenika. no istim je i ovijeno. proces trgovanja odvijao se uz prisutnost kupaca i prodavača te naravno robe kao predmeta trgovine. Potrošnjom možemo pobliže odrediti dvije osnovne vrste tržišta: tržište krajnje potrošnje i tržište poslovne potrošnje. mijenja ga i biva sama mijena pod našim utjecajem. Dakle. Danas tržište u procesu svoje evolucije razvija svoje alternativne pravce. ono jest okruženje. čime se ostvaruje izravna veza proizvodnje i potrošnje tržištu. odnose meñu sudionicima tržišne igre i ostale meñuzavisne elemente upravo znači ne govoriti o tržištu. odnosno prijateljstvo. Nekada su primjerice tržišta bila strogo vezana za prostor. no ista i samo koristi. Kupci i prodavači izmjenjuju ponude i upite elektronskim medijima. proizvodnju. Zanimljivo je da smo i mi za tržište isto tako i prijatelj i poznanik i neprijatelj ujedno. a posebno kada se radi o prekomorskoj trgovini osvajanju novih tržišta trgovina kao organizirani oblik distribucije značajno utječe na tržišnu svakodnevnicu. Svi mi koji se skrivamo iznad uvodno navedenih osjećaja prijateljstva i neprijateljstva dio smo tržišta krajnjih potrošača. tržište je meñudjelovanje kupaca i prodavača sa ciljem odreñivanja cijene i količine ponuñenih proizvoda. te od prijatelja očekujemo da dobronamjerno ispita nije li taj proizvod trenutno na akciji ili sniženju za gotovinsko plaćanje. Za postojanje tržišta više nije potreban izravan dodir sa robom već se sagledavaju uzorci. eksperimentira i utvrñuje novosti u trgovanju. Njena uloga ostvaruje se veleprodajom i maloprodajom u okviru više i manje poznatih tržišnih institucija. Ne bismo bili ljudi kada ne bismo znali pokazati i svoje neprijateljsko lice. Mi smo njegovi poznanici kada od njegova sudionika uljudno zahtijevamo ponudu. Trgovina je evolucijski proizvod koji je u svoje procese uključio mnoge dijelove današnjeg tržišta. upravo kada taj isti poklon plaćamo. no zar se uzalud kaže da revolucija jede svoju djecu ili zar nije činjenica da je tržište dinamičko. a ne spomenuti robu. Spominjući tržište prve asocijacije vezuju nas na pojam trgovine koja je pak tek jedan dio složene cjeline. no i u ovoj situaciji pronaći ćemo različita gledišta. Pomislili bismo da smo kao kupac zaštićeni izlaskom na tržište te da nas ono uvijek želi primiti pod svoje okrilje te čuvati i paziti. Što znači definirati tržište jednostavnom formulom susreta ponude i potražnje za dobrima? Ono je ipak jedna suptilnija. čimbenike proizvodnje. Govoriti o tržištu. tražimo savjete o proizvodima koji nas zanimaju ili biramo poklon voljenoj osobi. a opet pragmatična pojava koja je upletena u naš život. Bez nas tržište ne bi postojalo. Jednostavno rečeno. 15 .

Tržište poslovne potrošnje dijeli se na tržište posrednika. Pri tom se misli na tržište kojeg financira dobrim dijelom i sam prodavatelj dobara ili usluga izdvajajući razna davanja iz kojih se dalje nabavljaju potrebna dobra nacionalnih ili lokalnih uprava. tržište je institucijsko tržište kojeg čine organizacije koje nastoje postići dobrotvorne obrazovne i druge neprofitne ciljeve. No po navedenom ne možemo očekivati da će krajnji kupac tražiti namještaj upravo odlaskom u navedene regije već će to obaviti za na to specijaliziranim mjestima koja će objedinjavati u svojoj ponudi odreñene grupe roba. na tržištu poslovne potrošnje kupovina je popraćena daljnjom prodajom i doradom kupljene robe. dio proizvoda i zaobiñe tržište posrednika izravnim kontaktom krajnjeg kupca i proizvoñača robe. Obuhvaća muzeje. unatoč mjerama opreza kontrolirati optimalnu nabavu i nije jednostavan zadataka. Koliko je značajno dobro poznavati tržište u plasmanu proizvoda govori i činjenica da ukupno tržište obuhvaća i nama potpuno nezanimljivo tržište apsolutnih ne-potrošača gdje je za očekivati da će naši napori u plasmanu biti 16 . Poneke podjele grupiraju tržišta vlade i institucija u jedinstveno tržište – tržište ustanova dok preostala tržišta čine tržišta gospodarskih i krajnjih potrošača. Pojedinci i poslovne organizacije koje kupuju proizvode u svrhu stvaranja profita koristeći ih u proizvodnji drugih proizvoda ili u svojim svakodnevnim operacijama klasificirani su kao tržišta proizvoñača. Ovo tržište je takoñer zanimljiv mamac brojim ponuñačima no sama riječ neprofitna organizacija predstavlja problem u naplati prodane robe te se pristup ovom tržištu treba pomno promatrati. bolnice. Jedna od takvih pretpostavki su svakako i same tržišne institucije koje će olakšati ili otežati startne pozicije. tj. Bez obzira na vrste podjela bitno je uočiti što su potrošačke potrebe te gdje se grupiraju kako bi znali razlučiti naše sposobnosti i manjkavosti u pristupu pojedinom potrošaču. Kako je administracija u tim tijelima uvijek rastuća upravo tako se ponašaju i troškovi. kazališta. Naravno. knjižnice. Posebno je navedeno i vladino tržište. Samo posredničko tržište i akumulira dio proizvodnje svojim uobičajenim zalihama te daje amortizirajući ton naglim promjenama u odnosima ponude i potražnje na tržištu.Nasuprot navedenom. I konačno. Kako bi olakšala nabavu spomenuta tržišta koncentriraju se u pojedinim mjestima čime smanjuju troškove i bivaju konkurentniji u daljnjem plasmanu svojih proizvoda. Imajući pak na umu činjenicu da je najjeftinija ponuda ne mora biti i najbolja ponuda. Stoga su takva tržišta i primamljiva no i osjetljiva u postupku nabave budući se šire interesi pravednog raspolaganja nacionalnom imovinom. Naravno osim naših karakteristika takav pristup ograničen je i nizom drugih pretpostavki koje će nas ometati ili pak pridonijeti jednostavnijoj djelatnosti. potražnja za inim dobrima. no ne u zamjetnom broju. Uloga posrednika ipak je iznimno značajna za egzistiranje ukupnog tržišta budući svojim djelovanjem premošćuje prirodni jaz proizvoñača i krajnjeg kupca usput osiguravajući mogućnost široj skupini pripadnika posredničkog društva da i sami predstavljaju krajnjeg kupca drugih ili identičnih vrsta roba. tržište proizvoñača te na vladina i institucijska tržišta. Stoga zadovoljene potrebe krajnjeg potrošača biva omogućeno postojanjem tržišta posrednika koja ne utječe na karakteristike proizvoda ili to čini u manjoj mjeri. njenim korištenjem u daljnjoj proizvodnji ili općenito u poslovanju. tj.

San je to bez skrupula prema vašim osjećajima ali i sa mnoštvom ugodnih iznenañenja ondje gdje ih ne očekujete. Secirati tržište da. Selektivnom funkcijom omogućuje se pravilan odjek uistinu traženih proizvoda od strane potrošača. Tako je i tržište poslovne potrošnje moguće podijeliti na tržište opreme i alata te tržište materijala. mineralnu vodu ili pak automobile ili bijelu tehniku sasvim je različito pitanje. odnosno počnemo spoznavati tržište i trgovati. Ipak u segmentiranju bismo mogli otići toliko daleko dok ne pronañemo jednog čovjeka kao specifikuma ukupne grupe no i time otvoriti pitanje isplativosti projekta.nepotrebni jer primjerice ne smijemo razbacivati energiju prodavajući najnoviju muzičku liniju gluhim osobama. 17 . Kako prodavati ruž za usne. kao što prije spavanja napravimo sve kako bismo si omogućili miran san. Na tom tržištu drijema naša radost i tuga u stalnoj mijeni sa promjenama raspoloženja naših potrošača. te otvara uvijek nove spoznaje manje ili više učinkovitih u osvajanju istih. No ovaj san usnimo otvorenih očiju jer je varljiv po svojoj naravi. Ukoliko se osjetimo preslabi za borbu s takvim vjetrenjačama preostati će nam stvarno tržište proizvoda koje se nalazi izmeñu nas i konkurencije. Upravo zbog toga i jest posebna draž pridobiti kupce na tržištu relativnih ne-potrošača budući takav rezultat zahtijeva izraziti napor uz niske izglede za uspjeh. Dakle unutar jednog tržišta skrivaju se dvije potpuno specifične vrste kao i na tržištu krajnje potrošnje gdje nije svejedno nabavljaju li se kratkotrajna ili dugotrajna potrošna dobra. Segmentacija tržišta svojom dubinom nam jasnije precizira sve detalje ciljnih skupina. Tržište istovremeno pomiruje dvije funkcije: selektivnu i alokativnu. San je to i koristan vašem tijelu no i uvijek spreman da vas prevari prije jutarnjeg buñenja za važan poslovni sastanak. dopustimo si da utonemo u isti. tj. istom strašću odvlači ka odmoru i noćnoj mori. te izbjegavanja gomilanja zaliha nekurentne robe. Ovom funkcijom se i proizvodnja prilagoñava društvenim potrebama. njome se potvrñuje prihvatljivost robe koja se nudi. Ostatak tržišta obuhvaća i jedan dio apsolutnih nepotrošača koji su misao vodilja svih naših konkurenata pa tako i nas samih. Alokativna funkcija omogućuje rasporeñivanje traženih proizvoda i usluga na mjesta gdje su proizvodi traženi povezujući brojne proizvoñače i potrošače na najprihvatljiviji način. Utječe se na trženje optimalnim izborom robe. I potom. Stoga oprezno ali nadajmo se i zadovoljno spavajte. odnosno ista se regulira optimalnim potrebama. ali samo do ekonomski prihvatljive i isplative razine kojom ćemo olakšati ili pak uopće onemogućiti penetraciju na tržište. Krajnji rezultat je veća konačna usklañenost ponude i potražnje. Radi se o neosvojenoj grupi potencijalnih potrošača.

prodavaonice.promet robe na veliko tj. kao glavna djelatnost odvija prodaja robe na malo krajnjim potrošačima i drugim kupcima. prometnim centrima gdje su zbog koncentracije potražnje mogućnosti prodaje na veliko veće. ne posluju samostalno u svoje ime i za svoj račun (npr. Subjekti trgovinske djelatnosti Subjekti trgovinske djelatnosti su trgovačka poduzeća čija glavna djelatnost uključuje kupovinu prenosivih roba i njihovu preprodaju i/ili obavljanje trgovačkog posredovanja. Otkupne stanice osnivaju poduzeća koja se bave trgovinom poljoprivrednih proizvoda i za razliku od ostalih poslovnih jedinica trgovine na veliko bave se samo nabavom. prilikom plaćanja). različite usluge izmeñu prodavača i kupaca robe. trgovačkim. virtualno. stakla. Prodavaonica kao najbrojnija vrsta poslovnih jedinica je obračunska ili samostalna organizacijska jedinica poduzeća ili fizičke osobe kojoj se u izdvojenim prostorijama u sastavu nekog trgovinskog centra ili pojedinačno razmještenima. Ako se roba prodaje na malo posebno se evidentira. U prodajnim se skladištima roba samo uz veće ili manje prodajne usluge pakiranja. Otkupne stanice značajne su i kod otkupa sekundarnih industrijskih sirovina.za promet robe na malo tj. starog papira. željeza. administrativnim.5. trgovinska predstavništva. Poslovne jedinice trgovačkog poduzeća nemaju status pravne osobe. mogu biti prostorno i tehnički oblikovani za: .2. na daljinu. prodajni uredi. osim ako istodobno nisu i poduzeća ili trgovačka radnja. otkupne stanice i slično . Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe ostvaruju svoju djelatnost na tržištu preko svojih poslovnih jedinica kao tržišnih mjesta. U našim krajevima zbog nepostojanja burze poljoprivrednih proizvoda veliku važnost imaju ne samo za prerañivače već i za poljoprivredna poduzeća i individualne poljoprivrednike jer otkupom garantiraju sigurnost prodaje. prodajna skladišta osnivaju i proizvodna poduzeća. Prodajna skladišta osnivaju trgovinska poduzeća na veliko u većim industrijskim. Stoga se kao nositelji trgovinske djelatnosti pojavljuju: a) Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe b) Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji robe 2. tj. prodajna skladišta.5. ovisno o tipu trgovačkog poduzeća poslovne jedinice. a naplaćuje preko matične organizacije. Veleprodajna poduzeća zbog ostanka u kanalu prodaje proširuju svoje usluge osnivanjem veleprodajnih samoposluživanja za robu široke potrošnje za manje trgovce na malo i velike potrošače. Kako bi proširili kanale prodaje i što brže prodali vlastite proizvode. Kao izvršni podsustavi poduzeća. dopreme i slično izdaje. Člankom 16. utovara. Zakona o trgovini odreñeno je posredovanje u trgovini kao jedan od oblika trgovačke djelatnosti.1. Trgovačka 18 .

usluga u svako vrijeme. Ovisno o ovlastima obavljaju niz komercijalnih i administrativnih poslova vezanih za istraživanje tržišta. tj. 2.prisutnost na svakom mjestu.veličinom prodajne površine po jednom stanovniku . Navedeni zahtjevi potiču širenje i približavanje trgovačke mreže. posebno maloprodaje odreñena je: . Razvijenost trgovačke mreže.ostvarenom prodajom po kvadratnom metru prodajne površine Zbog toga trgovačka marža ima svoje mjesto u planovima gospodarskog i urbanističkog planiranja. . uloga trgovačke mreže u realizaciji proizvoda i kontinuiranoj opskrbi stanovništva i drugih potrošača sve je značajnija. Uvoñenjem elektronike u prodajne i skladišne objekte utjecaj trgovačkih poduzeća postaje sve djelotvorniji.5. 19 .brojem prodavaonica na 1000 stanovnika . osobito robe široke potrošnje.predstavništva većih trgovačkih poduzeća na veliko u većim trgovinskim i industrijskim središtima osiguravaju stalan priljev informacija o ponudi i potražnji i mogućnost brzog reagiranja na tržišne promjene.raspolaganje svakom robom. Nedovoljna propusna moć kanala distribucije zbog slabe tehničke opremljenosti trgovačke mreže usporava cirkulaciju robe od proizvoñača do potrošača. a ukupnost poslovnih jedinica za trgovinu robom na odreñenom području čini trgovačku mrežu tog područja. a time i ponude. .brojem stanovnika po jednoj prodavaonici . u raznovrsnost asortimana s jedne strane povećava troškove trgovine. osiguravaju rentabilno poslovanje.2. Putem mreže realizira se najveći dio trgovine robom. Kapacitet pojedinog trgovačkog poduzeća i njegova uloga na tržištu ovisi o razvijenosti njegove prodajne mreže. Porastom životnog standarda od trgovine se kao posredničke djelatnosti sve više traži: . Porastom proizvodnje. s druge privlače kupce i povećavaju promet. njihovoj svrsi i kapacitetu unapreñuju svoju trgovinsku mrežu. a trgovačka poduzeća vodeći računa o razmještaju i lokaciji poslovnih objekta. zaključivanje kupoprodajnih ugovora i slično. Iako ulaganje u širenje i modernizaciju trgovinske mreže. Trgovačka mreža Ukupnost poslovnih jedinica pojedinog trgovačkog poduzeća čini njegovu mrežu. uključujući i objekte za čuvanje i fizičku distribuciju robe iz kojih se ova mreža napaja.

Raznovrsna trgovačka poduzeća mješovitog tipa česta su u manjim mjestima. načinu izrade i namjeni iste ili slične.1. čišćenje.za trgovinu prehrambenom robom . 3. prepakiranje. Klasifikacija trgovačkih poduzeća prema trgovačkim strukama Trgovačka poduzeća i njihove poslovne jedinice razlikuju se po odabranim sadržajima s kojima posluju. .3. Na izbor struke i asortimana utječu kupci.subjektima koji im prethode. odnosno nove trgovinske struke.1. lokacije prodajnih objekata. a time i potrebe potrošača sve se više mijenjaju. a sve češće i povremene potrošnje. označavanje ne smatra se doradom ili preradom robe. . Trgovačka struka je skup roba koje su po svome sastavu. Tako robna kuća kao poslovna jedinica trgovačkog poduzeća za neprehrambenu robu može obogatiti svoju robu i odjeljkom prehrambene robe.1. dotjerivanje. . ali potpuna univerzalnost i zastupljenost svih robnih skupina se ne primjenjuje. a za poduzeće u smanjenju utjecaja sezonske potrošnje na ukupan promet robe. ne modificiraju se u svojoj prirodi. razvrstavanje.subjektima koji ih slijede u prometnom procesu 3. Mješovita trgovačka poduzeća imaju prednost za potrošače u potpunoj opskrbi na jednom mjestu. Ovisno o tome razlikuju se mješovita i specijalizirana trgovačka poduzeća. Skladištenje. ali i mogućnosti nabave. Trgovačka poduzeća sve se više programski oblikuju prema novim potrebama potrošača i tako nastaju nove kombinacije prodajnih programa. razmjeravanje.za trgovinu neprehrambenom robom Ovakva stroga podjela u praksi ne postoji jer veće prehrambene prodavaonice proširuju svoj asortiman i drugim proizvodima dnevne potrošnje. 20 . s malim brojem potrošača i malim prometom robe jer specijalizacija poslovanja nije moguća. dakle ne utječe na temeljne osobine robe.količinom robe kojom posluju.vrstom robe kojom posluju. Mješovita trgovačka poduzeća Mješovita trgovačka poduzeća posluju robama raznovrsnih struka. odvajanje miješanje. Te robe samo su predmet rukovanja i pakiranja. sortiranje. Klasifikacija trgovačkih poduzeća u trgovini Trgovinske organizacije predodreñene su: . a oni ovise o izabranom predmetu poslovanja. sastavu ili obliku. Uglavnom se podjela svodi na poduzeća: . Programi proizvodnje.

2.2. domovi) i . Takoñer imaju relativno malo kupaca. Specijalizirana trgovačka poduzeća Specijalizirana trgovačka poduzeća ograničavaju svoje poslovanje na promet odreñene robe na promet odreñene trgovinske struke ili na promet odreñene namjene.iz uvoza i . skladištenju tog asortimana. hoteli. 21 . premošćivanju sezonskih varijacija kod nekih roba.maloprodavačima .drugim trgovcima na veliko u poslovne svrhe. U velikim središtima gdje je promet robe velik poslovanje trgovačkih poduzeća pojednostavnjuje se njihovom specijalizacijom po trgovačkim strukama. U poslovanju su im važne vještine poput: . Specijalizacija može biti šira ili uža. Uzak asortiman u tim poduzećima proširuje se dopunskim prodajnim programom oblikujući tako ponudu prema odreñenim krugovima potreba potrošača koji su meñusobno povezani. . Uglavnom su to isti kupci ali u velikim količinama. Klasifikacija prema obujmu i načinu poslovanja 3.od drugih veletrgovaca i preprodaju uglavnom u velikim količinama . a manje opreme. Na primjer. Trgovačka poduzeća na veliko Trgovačka su se poduzeća na veliko pojavila u vrijeme usitnjene i ekonomski slabe maloprodajne mreže u svrhu sabiranja i kompletiranja potrebnog asortimana koji su detaljisti tražili. U prometu robe za osobnu potrošnju te se mogućnosti manje jer potrošači žele sve bogatiji asortiman robe na jednom mjestu. Trgovačka poduzeća na veliko kontinuirano nabavljaju robu (pojedinačno ili kombinirano ovisno od specijalizacije): . trgovačka poduzeća sportskom opremom mogu se ograničiti na sportsku obuću.pregovaranja za ostvarivanje najpovoljnijih uvjeta nabave.1. Veće mogućnosti specijalizacije postoje u trgovini na veliko i u prometu reprodukcijskog materijala.daljnjim prerañivačima . Takva specijalizacija uvjetovana je specijalizacijom kadrova jer je potrebno temeljito poznavanje odreñene robe.2.1. Specijalizacija proizvodnje utječe i na specijalizaciju u prometu robe. po namjeni robe. 3.od proizvoñača .stjecanje povjerenja trgovaca na malo i drugih kupaca. i drugih sličnih poslova.institucionalnim ili profesionalnim korisnicima (bolnice.3. Veleprodajna poduzeća su u pravilu manja jer trebaju manja ulaganja u osnovna sredstva i manje zaposlenih za odreñeni obujam poslovanja nego što to trebaju trgovci na malo.

većim angažiranjem u opskrbljivanju proizvoñača sirovinama i drugim repromaterijalom. smanjujući im troškove zaliha. velikih potrošača. a prodaja je za gotovinu. već samo informacijske i novčane jer im je cilj zaračunati razliku u cijeni. . Svojevrsni su i angrodetaljisti jer osim što su bitni kao dobavljači u opskrbi trgovaca na malo. restorana.kada financiraju svoje kupce prodajom na kredit. 22 . podučavanjem prodajnog osoblja. . postupcima konkurenata pružaju transparentnost tržišta nabave. Uloga trgovačkih poduzeća na veliko postaje sve manja: jer se na strani prodavatelja javljaju veliki proizvoñaču koji mogu organizirati svoju maloprodajnu mrežu.Trgovačka poduzeća na veliko predstavljaju jednu razinu više u kanalu distribucije izmeñu proizvoñača i krajnjih potrošača.kada na tržištu ima mnogo malih detaljista koji s malim narudžbama se ne mogu pojaviti izravno kod proizvoñača. . . držanjem zaliha. davanjem kredita i dostavama prema potrebi. .kada kupcima omogućuju kupnju u manjim količinama. tzv. . redukcijom vremenskog posredovanja kao i manipulativne funkcije isporuke smanjuju investiranja u skladišne kapacitete i opremu .kada svojim kupcima dajući informacije o novim proizvodima. a trgovcima na malo omogućuju kupnju u potrebnom vremenu. . .kada osiguravaju bržu isporuku. jer se trgovačka društva na malo udružuju i s velikim narudžbama izravno povezuju s proizvoñačima. . a i rizik koji može nastati gubicima na robi ili zbog zastarjelosti.kada trgovcima na malo pružaju pomoć u poslovanju npr. hotela.kada drže robu na zalihama. kupac sam otprema robu.modernizacijom poslovanja primjenom suvremenih i racionalnih metoda prodaje npr: Cash&Carry kao prodajno skladište samoposlužne veletrgovine eliminira funkcije poput prodaje na kredit i otprema robe. prikupljanje narudžbi kupaca prosljeñuju proizvoñačima koji realiziraju i funkciju isporuke robe kupcu. pružanje promotivnih usluga naročito unapreñenjem prodaje. .u tranzitnoj trgovini. obrtnika.kada na tržištu ima mnogo manjih potrošača. cijenama. Zbog ovog razloga i sve veće konkurencije trgovačka poduzeća na veliko traže izlaz: . podmiruju i potrebe kupaca pojedinaca. bez preuzimanja fizičkih tokova robe. te je njihova korisnost u podmirivanju potreba trgovine na malo i velikih potrošača opravdana.kada su u stanju formirati asortiman za svoje kupce i osloboditi ih velikog broja kontakata s raznim specijaliziranim proizvoñačima.

veletrgovci putem pošte posluju preko kataloga koje dostavljaju maloprodavačima ili velikim potrošačima: . Kod veletrgovca zapažene su tendencije specijalizacije i produbljivanje asortimana kako bi njihove usluge maloprodavačima bile kompletnije i kvalitetnije.regalni trgovac s unajmljenim regalima ili prodajnim površinama u prodavaonicama koji sami opskrbljuju i tako provode svoju marketinšku koncepciju sve do konačnog potrošača . isključivanje svakog čekanja na robu jer sam vrši dostavu. trgovina na malo obuhvaća sve jedinice čija se gospodarska djelatnost sastoji od prodaje robe za vlastiti račun ili za račun trećih osoba direktno stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu. . Koliko je ovaj tip trgovine na veliko povoljan za odreñene kategorije kupaca govori činjenica da ga koriste METRO (jedan od najvećih europskih trgovačkih lanaca) kao i austrijski Segro. . Ostale promjene u trgovini na veliko proizlaze iz promjena u samim proizvodima ili iz tehnoloških poboljšanja u distribuciji. male prodavaonice mješovite robe. ne postoji ograničenje za kupovinu minimalnih količina kao kod klasične trgovine na veliko. Zbog takvog položaja u društvenoj reprodukciji. . Utjecaj sve brojnijih i složenijih proizvoda reflektira se u razvoju specijaliziranih veletrgovačkih poduzeća. restorane. hotele i slično opskrbljujući ih prema potrebi.Najveća prednosti trgovaca na malo su: manje angažiranje obrtnih sredstava jer posluju s minimalnim zalihama.sustavom franšizinga. . povezujući proizvoñače i potrošače i usklañujući njihove česte suprotne zahtjeve i interese svojevrstan su barometar za registriranje svih promjena u opsegu i strukturi ponude i potražnje na tržištu.2. 3. Prema Zakonu o trgovini. 23 .užim povezivanjem s manjim brojem detaljista u dobrovoljne lance. Trgovačka poduzeća na malo Trgovačka poduzeća na malo obavljaju neposrednu distribuciju robe krajnjim kupcima.2. Prodaja robe na malo za treće osobe javlja se uglavnom nakon uvoñenja PDV-a jer se do tada uobičajena komisijska prodaja robe na malo.otvaranjem vlastite maloprodajne mreže. proglašenje komisionara poreznim obveznikom PDV-a (komisionar na tržištu nastupa u svoje ime. a za račun komitenta). odbacuje kao nepraktična zbog verižnog učinka PDV-a izmeñu komisionara i komitenta. Zagreb je potencijalno veliko tržište sa skoro stotinjak tisuća manjih pravnih osoba i obrtnika.veletrgovci s dostavom (ambulantna prodaja) koji obilaze supermarkete. a i bez priručnog skladišta ako su u blizini.

udruženja nezavisnih trgovaca i . Kako je ključni element odreñenja trgovine na malo korisnik usluge. . Gravitacijsko područje mreže. .potrošačima i .razvoja mnogofilijalnih sistema maloprodaje i ostalih oblika kooperacije i integracije u cilju postizanja prednosti ekonomije masovne prodaje. .despecijalizacije i razvoja objekata za masovnu prodaju.integrirani oblici trgovine na malo. a prodaju je u malim količinama: . .izravno iz uvoza. . . u širem pristupu kod trgovine na malo podrazumijevaju se i aktivnosti pružanja usluga čije poslovne jedinice obogaćuju prodajnu mrežu. To su: . Simultano tome njihov se broj može i smanjiti zbog sljedećih razloga: . Trgovačka poduzeća na malo nabavljaju robu: .od trgovačkih poduzeća na veliko.emigracije stanovništva s odreñenog tržišnog okruženja.u C&C skladištima.Sve maloprodajne jedinice na nekom području čine maloprodajnu mrežu. zemljopisno područje odakle dolaze potrošači odreñeno ja gravitacijskim područjima prodajnih objekata.. Poslovne jedinice organizacijski se mijenjaju prilagoñavajući se tržišnim potrebama u formi načinu i metodama prodaje. Raspored i struktura mreže jednako je važna za opskrbu potrošača kao i za ekonomično i rentabilno poslovanje trgovačkih poduzeća. ustanovama) u obliku sitnih nabavki. Na maloprodajnom tržištu razvijenih zemalja sreću se tri grupe organizacijskih oblika maloprodaje s manjim ili većim brojem organizacijskih podvarijanti. . . . . Broj maloprodajnih objekata porastom obujma proizvodnje i potrošnje uglavnom je u stalnom porastu.značajnog porasta troškova poslovanja u maloprodajnim objektima u gradskim sredinama itd.pravnim osobama (obrtnicima.specijalizacija i trgovina na malo.migracije stanovništva u nova područja. Tržište maloprodaje je oduvijek bilo mjesto gdje je konkurencija najviše dolazila do izražaja.u distributivnim centrima.na veletržnicama. Zbog toga su inovacije u maloprodaji 24 . . .nezavisni neudruženi trgovci.porasta broja stanovnika i njihove kupovne moći.izravno od proizvoñača. ali i utjecajem drugih faktora: .lakoća ulaska na tržište i težnja za neovisnošću. Maloprodajnu djelatnost trgovačka poduzeća na malo obavljaju u različitim poslovnim jedinicama polazeći od potreba i zahtjeva krajnjih potrošača.

daljinsku maloprodaju u kojoj tog susreta nema. i b) maloprodajnu van maloprodajnih objekata sa i bez posredstva prodavača. 3. specijalizirani sa užim i dubljim asortimanom (šira i uža specijalizacija. Robne kuće kao vodeći prodajni objekt s više specijaliziranih odjela nastoje što potpunijim (širokim i dubokim) asortimanom privući kupce. Pojava suvremenijih i racionalnijih oblika prodavaonica prisilila je i robne kuće na nov način organiziranja kao: . Maloprodaja tako postaje najdinamičnija pojava u kanalu distribucije. te se u razvijenim tržišnim ekonomijama dogañaju revolucionarne promjene u organizaciji i funkcioniranju maloprodaje. Maloprodaja se može podijeliti i na tzv.3.3. u vidu zajedničke robe s jedinstvenim tržišnim nastupom i širokom paletom usluga. robne kuće. Stacionarna).3. s širim ili užim asortimanom (diskonti. 3. strukovne i specijalizirane prodavaonice). Klasifikacija prema vrsti robe koju prodaju maloprodajni objekti mješoviti. broj artikala. Razvrstavanje maloprodajnih poslovnih jedinica prema nekim obilježjima Zbog nepostojanja kategorizacije maloprodajnih objekata prema jasnim i čvrstim kriterijima kao u zapadnim zemljama vezano za veličinu prodajnog prostora.udruženje specijaliziranih prodavaonica u vlasništvu različitih poduzetnika tj. veličina parkinga i slično razvrstali smo objekte prema uobičajenim obilježjima: a) maloprodaja u maloprodajnim objektima (tzv. Pravne i fizičke osobe registrirane za trgovinu na malo mogu obavljati trgovinu na malo u prodajnim prostorijama kao i izvan tih prostorija ako su za takav način prodaje ispunjeni propisani uvjeti prema pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije gdje se obavlja unutarnji promet roba i usluga i ako postoji odobrenje nadležnog tijela lokalne samouprave. Klasifikacija maloprodajnih objekata 3. ne smanjujući kvalitetu usluge. susretnu maloprodaju u kojoj dolazi do susreta prodavača i kupca bilo u maloprodajnom objektu ili izvan njega i na tzv. 25 . broj zaposlenih. opremljenosti i sadržaja za privlačenje kupaca te su upale u krizno razdoblje još početkom 80-tih godina. Visoke tehnologije omogućuju nove načine prodaje robe široke potrošnje.rezultat stalnih pokušaja smanjivanja troškova prodaje ispod razina troškova svojih konkurenata. drogerije).2. Klasične robne kuće nisu ulagale u inoviranje i osvježavanje oblika ponude.1.

knjige. Većina naših tzv. već kao manji robni centri veličine 1500-2500 m2 ili 2500-4000 m2. artikle za poklone. Broj specijaliziranih prodavaonica s dubokim asortimanom raste zbog otvaranja trgovačkih centara sa širim gravitacijskim područjem i koji u svom sastavu uz jednu ili dvije robne kuće imaju i veći broj specijaliziranih prodavaonica kao i razne uslužne i obrtničke prostore.- tematske i specijalizirane robne kuće koje zajedničkim atraktivnim izlaganjem sličnih ili u primjeni vezanih proizvoda privlače kupce koji sve više traže inspiraciju. a specijalizirane prodavaonice (kao uža specijalizacija). Diskontne prodavaonice mješovitom robom (nude i prehrambenu robu). nude robu jedne ili manjeg broja meñusobno povezanih trgovačkih struka. Ova bi se podjela prodavaonica prema asortimanu tj. ali ga još dublje raščlanjuju. kozmetika…) nudi i časopise. Grañevinski objekti trgovačkog centra čine jednu arhitektonski zaokruženu cjelinu predviñenu urbanističkim planovima. veće su prodajne površine. Dragstore kao suvremeni oblik prodavaonice mješovite robe s najduljim radnim vremenom i na mjestima veće koncentracije ljudi tokom cijelog dana. ne bi se mogle kategorizirati kao robne kuće. u svom asortimanu osim drogerijske robe (lijekovi. robnih kuća ni po veličini ni po asortimanu. Strukovne prodavaonice (kao šira specijalizacija). dio asortimana strukovne prodavaonice. zabavu i dobar savjet. broju robnih linija kao širini asortimana i izboru proizvoda unutar linije kao dubini asortimana mogla prikazati kao na slici 3: 26 . novine. igračke. uglavnom artiklima koji se brzo obrću. a često u posebnom odjelu i ugostiteljske usluge. slastice i niz proizvoda impulzivne kupnje. Povoljnim nabavkama i reduciranom uslugom provode agresivnu politiku cijena.

te u vidu saomoposluživanja. Klasifikacija prema metodi maloprodaje tj. s velikim parkingom na perifernim jeftinijim lokacijama 27 . Ključne pretpostavke u ostvarivanju prednosti suvremene maloprodajne tehnologije u odnosu na klasičnu maloprodajnu tehnologiju su: .(u specijaliziranim prodavaonicama pri prodaji tekstilne robe. načinu uspostavljanja kontakta.razvijenost industrije materijala za pakiranje proizvoda. parking i niže cijene). a predaju robe kupcu i naplatu uz savjetodavnu funkciju obavlja prodavač.Supermarket s prodajnom površinom preko 400m2. kupac se sam poslužuje i sam nosi robu na naplatu. . posluživanja i plaćanja izmeñu kupca i prodavača U ovu skupinu spadaju klasične prodavaonice u kojima je roba dostupna samo uz pomoć prodavača. .snaga kupovne moći stanovništva. a prodavaču se obraća po potrebi.Hipermarket. najčešće prodavaonica u susjedstvu za kupce koji žele brzu kupovinu blizu kuće i prilagoñeni asortiman.informativna i prodajna funkcija ambalaže. kupac sam bira robu.odgovarajuće oblikovanje i pakiranje proizvoda. Butik. . . kao najveća samoposlužna prodavaonica i s velikim udjelom neprehrambene robe. Prodavaonice benzinski postaja Specijalizirana prodavaonica Uzak asortiman 3. Najčešći oblici samoposluživanja su: . .2. namještaja). veći broj blagajni. knjiga.3. .bogatstvo ponude trgovačke robe.Superet kao mala prodavaonica uglavnom prehrambene robe do 10 zaposlenih. tj. suvremene prodavaonice u vidu: samoizbora tj.Širok asortiman Diskontne Trgovački centar i prodavaonice robna kuća Plitak asortiman Dubok asortiman Dragstori. (broj zaposlenih i do 50. uz prehrambeni asortiman jednu trećinu ukupnog prihoda čini neprehrambena roba široke potrošnje.

selektivnim pristupom s malom prodavaonicom iz susjedstva može se u konačnici postići rezultat na razini velikog centra.Vertikalna i horizontalna koncentracija stvaraju uvjete za ubrzano osuvremenjivanje prodajnog procesa. Klasifikacija prema količini prodaje i broju zaposlenih objekti s malim opsegom prodaje objekti s masovnim opsegom prodaje Isplativost pojedinih prodavaonica s manjim prometom zbog minimalnih troškova održavanja i zaposlenih u nekim slučajevima može biti i bolja od onih s većim prometom. 3. . Zbog toga se smanjuje apsolutni broj prodavaonica uz istovremeno povećanje veličine prodajne površine tj. Na taj način veliki suvremeni. .3. Suvremeni oblici maloprodaje ostvaruju veću produktivnost rada zbog manjeg broja zaposlenih u odnosu na broj kupaca i zbog bolje iskorištenosti prostora jer prodajno aktivne police zamjenjuju pultove s prodavačima. koncentracija maloprodaje je rezultirala navedenim oblicima prodaje.kada se radi o ponudi brzo kvarljivih proizvoda ili proizvoda u kojih je modni faktor odlučujući pri odluci o kupnji. Novije su inicijative samoposluživanja prateći trendove u promjeni ponašanja potrošača supermarketi na postajama i lukama benzinskim stanicama te u velikim poslovnim zgradama.uz niže fiksne troškove. a to su: .razvijena podjela rada i specijalizacije zaposlenog osoblja. Takoñer neke tržišne situacije omogućavaju veću efikasnost manjih prodajnih objekata: . Poslovne jedinice veće prodajne površine imaju iste prostorne pretpostavke za postizanje ekonomije veličine i osnove za uvoñenje sve suvremenije maloprodajne tehnologije.3. u pravilu samoposlužni maloprodajni objekti odgovaraju potrebama masovne proizvodnje koja zahtjeva i masovnu potrošnju.veći prodajni objekti. . 28 . veći promet i veći obrtaj robe što omogućava niže cijene.kada su prodajne mogućnosti na odreñenom tržištu ograničene i veća trgovačka društva ne bi mogla rentabilno poslovati.kada su kupovne navike potrošača povezane s odreñenim prostornim ili vremenskim zahtjevima potrošača. .snažna trgovačka poduzeća. što veća trgovačka poduzeća ne mogu pratiti.kada postoje izrazito sezonske oscilacije potražnje i drugi kratkoročni ciklusi prodaje (turistička sezona). .

.jeftinijoj lokaciji i skromnijem interijeru. .ograničenoj usluzi. te popustima i nižim cijenama ostvariti veći obrtaj i povećati tržišnu konkurentnost. specijaliziranih trgovina i očuvanje tradicionalne gradske jezgre. b) Prema odnosu cijena i usluga .selekcijom asortimana na proizvode čija se kvaliteta uklapa u odreñeni raspon cijena. Ali u nastojanjima za povećanje prometa trgovci šire asortiman i povećavaju usluge. i vremenskim zahtjevima kupaca kao i neposrednijim kontaktima.prodaji većih tvorničkih pakovanja . manji objekti mogu povećati i rentabilnost svog poslovanja. prostornim. Pronalaženjem organizacijskih oblika trgovine.mala marža – visoki koeficijent obrtaja . . reduciranjem marže i nabavom uz niže troškove. odakle je kupci uzimaju. 3. te izlaze iz sfere diskontne prodaje. a u trgovini na veliko Cash&Carry. Izrazit primjer oblika prodaje koji se temelji na redukciji funkcija trgovine u maloprodaji je diskontna prodaja. . U diskontnim je prostorima roba na paletama ili kutijama. Strategijom urbanističkog planiranja se u najrazvijenim europskim zemljama istiskuju veliki prodajni kapaciteti na periferiju. Ova je 29 .4. te je najveća ušteda u diskontu manji broj zaposlenih. . Strategijska podjela maloprodajnih objekata a) Prema odnosu marže i koeficijenta obrtaja robe: .prodavaonice s kompletnom uslugom.selekciji asortimana prema obrtaju.selekciji asortimana prema vrsti robe koje traže manje usluge ili koje same sebe nude na prodaju.velika marža – mali koeficijent obrtaja Ovdje je pitanje hoće li prodavaonica manjom maržom ostvarivati veći obim prometa i tako u konačnici ostvariti veću masu razlike u cijeni ili obratno.diskontne prodavaonice i . bržim prilagoñavanjem asortimanskim. zasnovanih na: . To otvara prostor novim ponuñačima s istom prodajnom strategijom niskih cijena.redukcijom u promociji Nastoji se reducirati troškove trgovine po jedinici prodaje proizvoda. Bez obzira na lokalne i druge prednosti malih prodajnih objekata. veći suvremeni maloprodajni objekti i lanci prodavaonica s većim opsegom prodaje ugrožavaju njihovu sigurnost snižavanjem cijena. Time se ostavlja prostora za razvoj malih.Fleksibilnim poslovanjem. ali time i troškove.

Podjela prodaje robe na malo posredstvom prodavača prodaje Ova podjela posredstvom prodavača prodaja može biti: . Počela je nuditi nove proizvode. . a to joj je omogućilo ponuditi nisku cijenu. 3.1. usluga i informacija. Za predstavljanje najnovije ponude roba.dobrovoljni lanci. sajmovi izložbe. 30 . Kada je uspostavila visoki tržišni udio. te je kompanija morala iznaći nove načine kako izaći iz tih slabosti. izravnim obraćanjem pravim kupcima te može osigurati velike prodajne uspjehe. otvorenim ili zatvorenim mjestima na kojima se individualnim potrošačima prodaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. sezonska potražnja pojačana.U kioscima i na klupama izvan tržnice prema odobrenju nadležnog tijela lokalne samouprave. .jedini koji okupljaju dobavljače konkurente stručnjake komercijaliste.Akvizicijska prodaja koja se organizira kao prodaja od vrata do vrata. Podjela prodaje robe na malo izvan prodavaonica 3.Na tržnicama na malo kao organiziranim i ureñenim.lanac prodavaonica. . .nezavisne.“ Robna kuća“ IKEA“ je dobar primjer jer je na početku imala vrlo jednostavan namještaj koji je kupac spajao. uličnih prodavača s kolicima i slično.5. Nakon intenzivnog investiranja.zakonitost u promjeni maloprodajnih objekata u literaturi poznata kao „kotač maloprodaje. .5. prigodna prodaja kao priredbe.Ambulantna prodaja u vidu pokretne prodavaonice. uredila je prodajna mjesta i proširila ponudu na ostale proizvode. Klasifikacija maloprodajnih objekata prema organizacijskoj strukturi Ovu skupinu ovisno o organizacijskoj strukturi–vlasništvu dijelimo na: . obilazi mjesta gdje je: ponuda odreñenog asortimana manja. Tržnica mora imati rashladni i skladišni prostor za čuvanje robe. slabije razvijena maloprodajna mreža. prehranu u restoranu švedski stol i sl. raspolaganjem baze podataka.Putem telefona. sajmovi i pored tehnoloških mogućnosti komuniciranja dobivaju novi zamah jer su: .franšizne organizacije. omogućava bez većih ulaganja u fiksne troškove brzu opskrbu jer po unaprijed utvrñenom planu. u stanu potrošača. . . povrat na kapital se smanjio i poduzeće je postalo veliko i nefleksibilno.

osim što omogućuju komoditet kupcu pri izboru i naručivanju. oglasa kao oblik izravne prodaje razvija se zbog mogućnosti čuvanja adresa na računalu po ciljnim grupama kupaca. npr.te je sve više maloprodajnih tvrtki uvidjelo kako putem Interneta mogu povećati promet ( šire gravitacijsko područje). 3. Podjela prodaje robe na malo bez prodavača (depersonalna prodaja) Preko pošte slanjem prospekata. . Preko kataloga npr. a nova prodajna strategija u okviru ovoga načina prodaje je ponuda isključivo novih proizvoda kojih još nema u prodavaonicama. naročito početni. virtualna prodavaonica.putem automata na mjestima veće koncentracije mogućih potrošača i s danonoćnom opskrbom. Sustav kataloške prodaje putem pošte ima dugu tradiciju i odupire se ekonomskim recesijama bolje od drugih oblika maloprodaje iako su troškovi i rizici veći.5. - - Način i sadržaj televizijske kupoprodaje može biti: . virtualni kataloško-izložbeni saloni i sl. smanjiti troškove (manje zaposlenih.putem Interneta. čuje. manji problemi lokacija). Proizvodi se dostavljaju ambulantno ili poštom.kao informativno-promidžbeni program za predstavljanje i upoznavanje proizvoda. Sve europski prodajni kanal. pokrivaju i ona tržišta koja su maloprodajnoj mreži ekonomski neisplativa. .program i prodaja u živo uz prijenos putem specijaliziranih TV kanala. a ovisi o kreativnosti pošiljke i kome se šalje tj. novim ili potencijalnim kupcima. većih robnih kuća i strukovnih prodavaonica. direktnom 31 . s mogućnošću demonstracije ponuñene robe namijenjene masovnoj potrošnji. osjeti. živoga rada uštede su znatne.- jedini instrument marketing miksa koji omogućava da se proizvod vidi. Isključenjem usluga tj. npr. Narudžbe stižu poštom. kao i navike kupaca. manje zalihe.DRTV (Direct response television). primaju se telefonom ili putem informatičke mreže. Kataloškom prodajom širi se tržište bez investicijskih ulaganja u prodajne prostore. Asortiman mogućih proizvoda se sve više širi. . Javna dražba i slično. poznatim.2. Naime.samo kraći promidžbeni spot. . Interaktivno se trguje s kupcem preko njegovog osobnog računala. Alternativnim oblicima trgovine roba je kupcu u svakom trenutku i na svakom mjestu dostupna. Ovdje je izravna veza prodavača i kupca. vlasnika TV prijemnika koji telefonom ili računalom uručuje narudžbu. Putem televizije.

bolje iskorištenje kapaciteta. .povećanje konkurencije različitih (svih) vrsta maloprodaje. . .sve veća primjena tehnologije u maloprodaji. skup specijaliziranih prodavaonica nasuprot npr. 32 . .povećavanju opsega poslovanja.6.virtualno tržište (virtualne prodavaonice). Njihova je pojava uvjetovana izbjegavanjem suvišnih posrednika.rastuće poteškoće pri zadržavanju produktivnosti u postojećim maloprodajnim površinama i osoblja u postojećim objektima. 3. .7. čime postižu: viši stupanj produktivnosti. robnim kućama. Svi oni koji planiraju aktivnosti unapreñenja prodaje na prodajnom mjestu moraju utvrditi tko su kupci koji uopće dolaze na prodajna mjesta i kakva je budućnost prodaje u prodavaonicama.skraćenje životnog ciklusa maloprodaje.prodajom se smanjuje ne samo broj posrednika u kanalu već i broj zaposlenih u klasičnoj trgovačkoj mreži. Trgovačka poduzeća na veliko i malo (angrodetaljisti) Većina trgovačkih poduzeća obavlja grosističku i detaljističku djelatnost istodobno.koncentracija i internacionalizacija kao ključni trendovi razvoja maloprodajnih kapaciteta.boljem poznavanju tržišta široke potrošnje što utječe na funkcionalno obavljanje veletrgovine . 3. . manji utjecaj sezonskih i drugih tržišnih oscilacija. veću ekonomičnost. .mijenjanje pojma kupovanja u jednom hodu. skraćivanjem i pojeftinjenjem prometnog lanca i poboljšanjem kvalitete usluga. Glavni razvojni pravci u maloprodaji Glavni su razvojni pravci u maloprodaji o kojima maloprodavači moraju voditi računa: .stalno se javljaju novi oblici maloprodaje i ugrožavaju ustaljene oblike.maloprodaja izvan prodavaonice. Postojeći trgovci na veliko proširivanjem djelatnosti maloprodajom osiguravaju tržište i kompenziraju izgubljene provizije na grosističkom tržištu. mogućnost sniženja cijena.rast vertikalnih marketing sustava.pojava elektroničke prodaje . . . Prednosti angrodetaljista su u: .

. Centraliziranom su nabavom i decentraliziranom prodajom osiguravali važne tržišne prednosti naročito niže prodajne cijene i pokrivanje razmjerno širokog područja tržišta.U našim tržišnim uvjetima otežane mogućnosti naplate.7. već i na upravljanje zalihama. parfumerije) s manjim brojem prodavaonica. Više je razloga za rast ovog oblika organizacije jer im veći kapital omogućuje: . (uspostavljaju li se čvršće veze s dobavljačima ili kanalima prodaje). a u ostalim trgovinskim strukama (cipele. Novi integracijski oblici buduće povećanje produktivnosti ne oslanjaju samo na nabavnu moć i dogovore oko cijena. sve ih je manje. već su nastali početkom XX. Temelj ovog razvoja leži u optimalizaciji logistike povezanoj s centraliziranim informacijskim sustavom. malo manjeg opsega poslovanja. Kod nas trenutno prevladavaju trgovačka poduzeća na veliko.računarsko voñeni distribucijski proces. a maloprodaja im je samo dopunska djelatnost. čiji veleprodajni odjeli nabavljaju robu za vlastitu prodajnu mrežu i za prodaju na veliko drugim trgovačkim poduzećima na malo i velikim potrošačima. Integrirani oblici trgovine na malo nisu novijeg datuma. prijevoz. vlastita maloprodajna mreža je važan segment u održavanju likvidnosti. 3.1.širi manevarski pristup na tržištu.izbor povoljnije lokacije prodajnih objekata. Ovaj je oblik značajan u prometu prehrambenih proizvoda i raspolaže većim brojem prodavaonica. . Konkurentske prednosti postižu iz prednosti ekonomije i centralizacijom niza poslovnih funkcija. Trgovačka poduzeća na više razina Jedna od najvažnijih značajka trgovine u proteklih desetak godina sastoji se u koncentraciji trgovačkih poduzeća. 3. dok se druge pretežno bave maloprodajom. a trgovinom na veliko samo za opskrbu svoje mreže prodavaonica. 33 . . stoljeća kao posljedica konkurentne borbe za preživljavanje malih trgovaca.više alternativa pri izboru strategije i taktike trženja. .7.stvaranje vlastitog i jedinstvenog imagea na tržištu. velike prepoznatljivosti po vrsti. uvjete isporuke i plaćanja. imenu i izgledu.prednosti ekonomije obujma nabavnog i skladišnog poslovanja te fizičke distribucije. .2. ali su snažniji i nadziru veće udjele na tržištu. Po strukturi prometa trgovačka poduzeća na veliko i malo razlikuju se jer kod nekih prevladava trgovina na veliko.veći asortiman roba.razvoj svojih robnih marki. . Procesi horizontalne integracije podstiču vertikalnu integraciju i obratno. Mnogofilijalna poduzeća Mnogofilijalno poduzeće ili lanac prodavaonica kao maloprodajno poduzeće koje raspolaže većim brojem prostorno odvojenih prodavaonica. .

dvije tvrtke sa srodnih prodajnim asortimanom. Dolazak stranih maloprodajnih lanaca i izgradnja velikih maloprodajnih objekata guši niz manjih prodavaonica u krugu njihove gravitacijske moći. Nema prisile za ovaj oblik udruživanja. Niže cijene nabave moguće je postići direktnom nabavom kod proizvoñača. a pritom ostaje na činjenici da sa dobavljačem robe. a posebno stoga što tvrtke prodaju sličan asortiman. Udruženje ako poslovno snažniji partner u pregovorima s dobavljačima postiže povoljnije uvjete nabave. Reguliranje razmještaja maloprodajnih objekata na temelju urbanističkih 34 . nema nikakav kontakt. Prisila se javlja samo u formi spoznaje da samostalan. Otvaranjem velikih hipermarketa ne zatvara se samo stotinu malih prodavaonica. širenje prodajnih usluga. bez obzira na velike količine prodane robe. ali i pretpostavke za racionalnije obavljanje drugih poslovnih funkcija koje članovi udruženja na njega prenesu. ali i dodatno povećavaju troškovi poduzeća. Na primjer. približno iste razine meñusobnog prometa. Udruženja malih neovisnih trgovaca Udruženje malih nezavisnih trgovaca na malo kojima se ne negira njihovo ime i njihova samostalnost.7.3. broj i lokacija prodavaonica i skladišta. pri izlasku kod potencijalnog dobavljača na pregovore mogu nastupiti zasebno. Dislocirani prodajni objekti povlače izuzetno visoke troškove opskrbe kao i veći broj zaposlenih. Veliki se broj lokalnih trgovaca opskrbljuje na takav način. fco kupac sa rabatom od 20 posto na tvorničku cijenu. te za planiranu količinu prodaje dobiti robu na paritetu fco dobavljač sa rabatom od 15 posto na tvorničku cijenu. Ali u slučaju postizanja dogovora meñu tvrtkama jedan tvrtka može nabavljati ukupne količine robe od jednog dobavljača dok se druga može na istom principu pojaviti kod nekog drugog dobavljača robe koju obje tvrtke imaju u svom asortimanu. Tvrtke će tako meñusobno vršiti prefakturiranje robe uz minimalnu zaradu (npr. Za filijalna je poduzeća važna optimalna veličina. već može propasti i veletrgovac koji ih snabdijeva. Decentralizacijom pojedinih funkcija omogućava se prilagodljivost prodavaonice specifičnosti potražnje svog okruženja. mimo udruženja postaje prerizičan.- organizaciju prodajno promotivnih akcija. Nedostatak ovakvog pristupa poslovanju očituje se pri mogućim narušavanjima poslovnih odnosa meñu spomenutim tvrtkama kada svaka od njih gubi jedan dio asortimana. uz dogovorene. Centralizirano upravljanje i kontrola kao zajednički troškovi zbog lošije usklañenosti mogu porasti i smanjiti konkurentnost. 1 posto). ali uvjet je ujednačenost asortimana većine članova kako se nabava ne bi ograničavala na manji broj artikala koje drže svi članovi. a na tržištu su konkurenti. 3. nezavisan nastup u uvjetima velike ponude i jake tržišne konkurencije. Na ovaj način uslijed znatnih količina dobavljač će zasigurno ponuditi bolje uvjete npr. stabilne i konkurentne cijene. Ovakvi slučajevi su mogući.

5. Dakle. Ovaj se organizacijski oblik najčešće primjenjuje u maloprodajnom prometu proizvoda kao što su: putnička i teretna vozila. a korisnici mu slobodno pristupaju zadržavajući pravnu samostalnost. Franšizu bismo mogli definirati i kao povlasticu u marketiranju proizvoda ili usluga u jednom poslovnom sustavu tokom stanovitog razdoblja i na specifično izabranom lokalitetu.4. nafta i naftni derivati.7.veletrgovci koji time osiguravaju stalni krug kupaca i učvršćuju tržišnu poziciju. Riječ je o posebnom poslovnom sustavu kojeg organizira davatelj franšize.primjena njenih metoda poslovanja. Dobrovoljni lanci Dobrovoljni lanac je primjer okomitog udruživanja sudionika distribucijskog kanala. Franšizing sustavi Franšizing sustavi su jedan od organizacijskih oblika meñusobnog povezivanja sitnih neovisnih trgovaca sa proizvoñačima ili specijaliziranom trgovinom na veliko. Franšiza može obuhvatit sva ova pravila.7.planova i optimalnog broja stanovnika na jednu trgovinu. ili . a nastaje spajanjem veletrgovaca sa samostalnim maloprodavačima kao kupcima gdje se javlja trgovac na veliko kao njihov dobavljač. obuća odječe. 3. te poticanje okrupnjavanja obrtničkog trgovačkog sektora usporilo bi smanjenje tržišnog udjela obrtničke trgovine u Hrvatskoj. . Jednako je važno ulaganje u modernizaciju prodajnih kapaciteta. Nova udruženja ne mogu opstati samo na učincima ekonomije veličine na tržištu nabave i sniženjem nekih logističkih troškova. obrazovanje zaposlenih i općenito u unapreñenje prodaje novim pristupom prema potrošaču. u tehnologiju. Temelj ove povlastice može i biti: . .kopiranje njenih simbola i marke i dizajna.upotreba imena matične organizacije. .prodaja proizvoda matične organizacije. uz obvezu ponašanja po propisanim procedurama i plaćanja odreñene naknade davatelju franšize. ovim oblikom udruživanja uglavnom se pokušava zaštiti tradicionalni kanal distribucije nasuprot suvremenog inovativnim oblicima prodaje. a istodobno Prehrani omogućava čvrst kanal nabave robe.mali nezavisni trgovci zbog straha za vlastiti poslovni opstanak nakon pojave velikih i dobro organiziranih detaljista. Franšiza ili koncesija za prodaju danas je najprihvatljiviji način prodaje za poduzeće koje želi ostvariti brzi razvoj i sigurniji 35 . boje. Inicijatori mogu biti: . 3. Da bazni veletrgovci imaju interesa udružiti se sa maloprodajnom tvrtkom vidimo i u nastupu Agrokora prema Prehrani iz Splita gdje je ugovorom proširen lanac maloprodaje Konzuma za znatan broj prodavaonica.

početnu obuku zaposlenih managera. Sustav franšize uspješno rješava poteškoće prilagoñavanja. Korisnik franšize dobiva od vlasnika saznanja marketinških istraživanja i osnovni okvir prilagoñavanja na tržištu. trajna obveza i teže raskidanje ugovora. Danas je najraširenija vlasnička franšiza gdje vlasnik ustupa pravo prodaje perspektivnim posrednicima koji se žele vezati uz jako i ugledno trgovačko ime ili marku proizvoda uz istovremeno zadržavanje odreñenog stupnja neovisnosti i slobode djelovanja. Iako postoje nedostaci ugovora o franšizi npr. Za naše je područje značajna jer se kultiviranje tržišta ostvaruje brže i uz relativno niže troškove. Pribavljanje vlasničke franšize omogućava korisniku izlazak na tržište bez izravnog ulaganja vlasničkog kapitala što znatno smanjuje rizik poslovanja. pomanjkanje neovisnosti i individualnog identiteta. te da se brže i jeftinije razvijaju od onih koji koriste druge strategije ekspanzije.prodor na tržištu. jer davatelj franšize osigurava osnovne financijske i materijalne uvjete poslovanja odnosno prodaje što se odnosi na: ureñenje prostora. Posebno je interesantan za manje neovisne trgovce na malo s ograničenim financijskim sredstvima koja se na taj način odražavaju na tržištu uz konkurenciju trgovačkih lanaca. Učinkovita je jer omogućuje jeftin način ispitivanja tržišta koristeći poduzetnički duh i motivaciju primatelja franšize kao i poznavanja domicilne potrošačke filozofije. Franšiza je danas omiljena strategija rasta izvan granica vlastite zemlje jer je europski trgovci na malo koriste kao mogućnost internacionalizacije. a mjesni trgovac jamči prilagoñavanje mjesnom tržištu. nabavu opreme. obvezan je izgledom i kvalitetom usluge očuvati dobro ime i ugled vlasnika. 36 . ali jednako tako postoje i čvrsti dokazi da su maloprodaje koje su prihvatile franšizu manje podložne propadanju.

Istraživanja su pokazala da postoji i svojevrsna zakonitost izmeñu dostignute razine ekonomskog razvoja jedne zemlje i broja prodavaonica i maloprodajnih tvrtki u njoj. što je iznad hrvatskog prosjeka od 0.5 do 5 m2. U razvijenim zemljama povećava se trend smanjenja apsolutnog broja prodajnih objekata uz istovremeno njihovo okrupnjavanje. Ovi su podaci ključni u voñenju adekvatne politike prostornog planiranja i nezaobilazni su u komercijalnom urbanizmu. Tako je veličina prodajne površine po stanovniku u razvijenim zemljama normativ uspostavljen komercijalnim urbanizmom od 1. struktura prodavaonica prema njihovim pojavnim oblicima. prodajna površina po stanovniku.4. promet po stanovniku. dok se u tranzicijskim zemljama gdje je niža razina ekonomske razvijenosti broj maloprodajnih tvrtki i broj prodavaonica nalazi u poziciji daljnjeg rasta. broj prodavaonica na 1000 ili 10000 stanovnika. Hrvatska je maloprodaja ispod razine razvijenih zemalja što je i očekivano jer maloprodaja dijeli sudbinu gospodarstva kojem pripada. broj stanovnika po prodavaonici. Broj prodavaonica i maloprodajnih tvrtki Zemlje u razvoju Razvijene zemlje Ekonomski razvoj 37 .5 m2. Osnovna obilježja Hrvatske maloprodaje Prema pokazateljima razvijenosti maloprodajne strukture: broj maloprodajnih tvrtki na 1000 ili 10000 stanovnika.

Sadašnja tržišna pozicije hrvatske maloprodaje ukazuje na potrebu što bržeg restrukturiranja i okrupnjavanja te uvoñenja suvremene menadžerske tehnologije i suvremenog marketinga. Njezina usitnjenost ogleda se kroz dominantnost malih prodavaonica u velikom broju manjih od stotinjak četvornih metara prodajne površine. Stanovite pozitivne korake u smislu poticanja udruživanja domaćih trgovaca u jedinstven trgovački lanac poduzima HGK. ti su procesi okrupnjavanja trebali započeti ranije i nikako stihijski. Takoñer u hrvatskoj maloprodaji ne postoje tvrtke koje su poslovno prisutne na ukupnom hrvatskom maloprodajnom tržištu.uvoñenju sve suvremenijih maloprodajnih tehnologija. Ulazak velikih zateklo je većinu hrvatskih poduzeća nespremno. Više stanovnika po jednoj prodavaonici u hrvatskoj maloprodajnoj praksi nije posljedica apsolutnog smanjenja ukupnog broja prodavaonica uz otvaranje procesa njihova okrupnjavanja. Teškoće nastaju zbog stavljanja kratkoročnih interesa postojećih maloprodajnih poduzeća ispred kvalitetne dugoročne strategije. već se njima trebalo upravljati i usmjeravati ih. već je to posljedica nedovoljno razvijene maloprodajne mreže. . Povezivanje s domaćim proizvoñačima kao i ulaganje u vlastitu robnu marku možda su im jedine garancije opstanka. Na žalost.jačanju značaja krupnih objekata. 38 . Naime. iako dugoročno nitko ne može poslovati s gubitkom. Značajna je i inicijativa Ultra grupe koja objedinjuje nekoliko manjih maloprodajnih lanaca kao CBA grupacija malih trgovaca koji objedinjavanjem pojedinih poslovnih funkcija nastoje stvoriti potrebni manevarski prostor za golo preživljavanje i opstanak. nije najveća opasnost za hrvatsku trgovinu da se svi uklope u jedan veliki domaći lanac. a time i proizvoñači robe široke potrošnje bez svoga tržišta. . nego je najveća opasnost ostati bez ijednog. . a posebno u sferi mješovitog robnog asortimana očituje se u: . Neorganizirano tržište i ad hoc rješenja u maloprodaji stvaraju nepovoljnu atmosferu gdje će dugoročno profitirati samo veliki.Koncentracija kao proces koji je jako prisutan u europskoj maloprodaji. Hrvatska maloprodaja je deficitarna suvremenim maloprodajnim oblicima koji se u razvijenim zemljama sve više prilagoñavaju odabranim tržišnim segmentima.apsolutnom smanjenu broja prodavaonica. a time izostaju prednosti koje se mogu ostvariti po osnovi ekonomije obujma. Upravo je to najveći izazov koji dalje očekuje domaću trgovinu. Proces internacionalizacije prisutan je i na hrvatskom tržištu maloprodaje kroz sve veću konkurenciju stranih maloprodajnih lanaca.podizanju kvalitete maloprodajne usluge Ukupna razina ekonomskog razvoja Republike Hrvatske nije na razini koja bi stimulirala okrupnjavanje i podizanje stupnja koncentracije na viši razinu. Važan korak ka okrupnjavanju potiče od Agrokora koji stvara lanac Konzumovih supermarketa i stvara vodeću poziciju na maloprodajnom tržištu Hrvatske.

7 5. Posjet rodbini i prijateljima 11.0 7.1 2. 2. Trgovina bi trebala spoznati važnost hrvatskog turizma kao tržišnog segmenta i kao u razvijenim turističkim zemljama svijeta aktivno se uključiti u turističku ponudu. Institut za turizam. Rang 1. 4. Kupnja 13. Motivi % 87. 7.4 25.8 17. Trgovina u hrvatskoj turističkoj ponudi Trgovina na veliko opskrbom krupnih potrošača kao hotela restorana svim potrebnim robama i trgovinama na malo neposrednim podmirivanjem potreba turista kao pojedinaca značajne su za turizam svake zemlje. obrtničke) koje kroz oblik klasičnog izvoza ne bi uspjela. industrijske. Šetnje ili planinarenje 12.9 7.7 1. rekreacija.8 3. Drugi motivi Izvor: TOMAS ´97. te razine cijena kvalitete i izbora artikala koji nije usklañen s preferencijama turista u postojećim objektima predstavlja u turističkoj potrošnji znatno manji udio od očekivanoga.4.7 9. Trgovina. Kako turističku ponudu mediteranskih zemalja obilježava i tradicionalna slikovita trgovačka mreža s velikim brojem malih nespecijaliziranih. I u tom smislu turizam je nevidljivi faktor što se objašnjava pojmom nevidljivi izvoz. 8.6 6.1. 39 . 3. Da je kupnja kao motiv dolaska stranih gostiju jedan od zadnjih elemenata turističke ponude vidi se i iz tablice na osnovi istraživanja Instituta za turizam u Zagrebu. Kupnja kao jedna od najvažnijih sporednih aktivnosti turista zbog nedovoljnih maloprodajnih kapaciteta u našim turističkim krajevima. fitness Blizina destinacije Zdravstveni razlozi Upoznavanje kulturnih znamenitosti 9.3 1. Zagreb Povećanje tog udjela pozitivno bi djelovalo kako na poslovne učinke trgovine tako i na ukupne gospodarske učinke turizma.8 30. Novi masovni oblici prodaje izjednačavaju ponudu i smanjuju raznolikost asortimana njegovim standardiziranjem. Povoljne cijene 10.7 Odmor i relaksacija na moru Upoznavanje prirodnih ljepota Zabava Nova iskustva i doživljaji Sport. 6.7 10. svaki nekontrolirani ulazak stranih trgovačkih lanaca kao i neplansko lociranje trgovačkih centara može ugroziti specifičnu turističku sliku i ponudu ukidajući tradicionalne oblike a s njima i tradicionalnu robu. 5. ako ima pravu ponudu može kroz turizam kao široko i dodatno tržište plasirati mnoge domaće proizvode (poljoprivredne. Poslovne obveze 14.

4. Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji Trgovačka se mreža iscrpljuje preko stovarišta prodavaonica i drugih poslovnih objekta za trgovinu robom na veliko i malo. Organizacijski oblici u kojima se javljaju ove usluge su: a) b) c) Komercijalno uslužna poduzeća za: zastupničke usluge agencijske usluge usluge komisione prodaje usluge osiguranja robe usluge skladištenja robe usluge kontrole kvalitete i kvantitete robe usluge otpreme i dopreme robe usluge gospodarske propagande davanje tržišnih informacija usluge kreditiranje Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora tržnice na malo i veliko. Naime. koliko su trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe potrebna proizvoñačima za bržu i lakšu distribuciju. Širim uključivanjem uslužnih djelatnosti proizvodna i trgovačka poduzeća više vremena posvećuju svojim 40 .2. trgovinski centri Tržišne institucije (priredbe) sajmovi sajmovi uzoraka privredne izložbe robne burze aukcije 4. ne javljaju se kao vlasnici robe već pružanjem usluga u procesu distribucije. Rastom proizvodnje i bogatijim asortimanom distribucija robe postaje sve složenija i sve se više traže kompleksnija rješenja s novim znanjima i specifičnom opremom. jednako su tako i navedeni poslovi u kanalu koji zahtijevaju specijalnu stručnu obučenost i potrebna sredstva i povjeravaju se onima koji će ih najbolje najbrže i najrentabilnije obaviti.2. One se ne bave kupnjom i prodajom robe u svoje ime i za svoj račun. Komercijalno uslužna poduzeća Djelatnost se ovih poduzeća nadovezuje na ostale sudionike u kanalu distribucije jer se sve ove usluge obavljaju na putu robe od proizvoñača do potrošača. U sustavu trgovačke mreže u širem smislu ulazi i čitav niz posebnih institucija koje su organizacijsko tehnički oblikovane za pružanje mogućnosti povezivanja ponude i potražnje odnosno prodavača i kupaca.1.

Tržnica na malo predstavlja i najbrži pokazatelj kretanja cijena standarda i ostalih indikatora trenutne tržišne situacije.2. Trgovački zastupnik – obavlja poslove zastupanja odreñene tvrtke i pripreme ugovaranja poslovanja te pripravlja narudžbe na osnovu kojih zarañuje svoju proviziju ovisnu o veličini ostvarenog prometa. Danas na tržnicama na malo najčešće nalazimo individualne ponuñače gotovo uvijek poljoprivrednih ili zanatskih proizvoda. Kako robu od ponuñača dobiva na komisiju tako istu po pronalasku kupca prodaje za račun ponuditelja i potom dobiva proviziju. komisionar radi u vlastito ime i za tuñi račun. Sve poslove ova trgovačka poduzeća obavljaju na osnovi ugovora kojeg zaključuju s nalogodavcem i svoje usluge izvršavaju onako kako to odgovara potrebama organizacije za čiji račun rade. Kako su u nabavi roba upravo usko povezane sa današnjim veletržnicama možemo zaključiti što je utjecalo na takvu povezanost i razvoj istih: . bez obzira na promet.naglašena urbanizacija.osnovnim djelatnostima. Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora Sljedeća kategorija bile bi tržnice i trgovinski centri koji se oboje dijele prema obujmu ostvarenog prometa. cjenkanjem ponuñača i kupca. U nekoliko osnovnih karakteristika pokušati ćemo ih opisati.2.veću raspoloživost sredstva za ulaganje u razvoj spomenutih tržnica. bave se pružanjem usluga iznajmljivanjem prostora i ostalih popratnih aktivnosti povezanih sa okupljanjem ponuñača robe i potražnje za istom. Tržnice na malo su tradicionalne institucije koje se danas pojavljuju i kao komunalne organizacije dok su veletržnice i trgovinski centri suvremene organizacije. Obje institucije. dakle na veliko i malo.nestajanje pristupačne prigradske proizvodnje. Komisionar – za razliku od trgovačkog zastupnika. 4. . te na njima tržišni mehanizam djeluje slobodno. Ovisni o načinu organizacije poslovanja tvrtke koja ih zapošljava oni čine osnovu prodaje robe ili pokrivaju rubna područja poslovanja. . izravnom kontaktu sa kupcem i nakon prodaje robe te promptnijem rješavanju reklamacija i ostalih zahtjeva. formirajući cijene pregovorom. . 41 . Prednost trgovanja preko zastupnika očituje se u njegovom boljem poznavanju domicilnog tržišta i vladajućih prilika.organizirani oblici upravljanja središtima trgovanja. lakšem očitovanju potreba odreñenog tržišta i smanjivanju odreñenih troškova u probijanju na nova tržišta. Broker istražuje tržište u potrazi za ciljanim robama te po uspostavi odgovarajućih cijena i sklopljenom poslu zarañuje proviziju. Trgovački broker – najjednostavniji oblik posredovanja u kojem ne postoji jaka veza izmeñu posrednika i ponuditelja.

robne burze i aukcije Tjedni sajam karakterističan je slijed tradicionalnog okupljanja ponude i potražnje koja se često održavala sa ciljem prometa poljoprivrednih proizvoda ili stoke. Sajmovi uzoraka su velike gospodarske izložbe organizirane po odreñenim kalendarskim intervalima od strane za to formiranih tvrtki. Kako nije svejedno gdje će navedeni centri biti. a preteča su ideje velikih sajmova okupljanja koja danas imaju karakter meñunarodnih sajmova. preko kontakata i prospekata se upoznaju s ponudom.privredne izložbe . izložbeni eksponati te potencijalni partneri.2. ali i velike tvrtke dok individualni ponuñači nemaju pristup istim.tjedni sajmovi .tehničkim i poslovnim sugestijama unapreñuju organizaciju prodaje. Predstavljaju logičan slijed rasta prometa izvan gabarita kojeg mogu podnijeti uža gradska središta te njegovo izmještanje u novo osnovane centre uglavnom na gradskim prilazima ili trgovačkim zonama. a isti iznajmljuju 42 . Postaje vrlo bitno kakav sadržaj isti nude i zadovoljava li taj sadržaj neke osnove koje moderno društvo zahtijeva. Hrvatska je tek u nekoliko proteklih godina upoznala spomenute centre te proces njihova rasprostranjivanja još traje. . Tržnice na veliko stavljaju navedenim tvrtkama prostor za raspolaganje uskladištuju velike količine proizvoda kontroliraju njihove karakteristike te: .osiguravaju moderne tehničke uvjete manipulacije u upravljanja robom te pružaju dodatne poslovno administrativne usluge. Najčešće su to: . već postaju ambijent koji preuzimaju ulogu gradskih središta i socijalizacije okolnog stanovništva. Takvi sajmovi prvenstveno su maloprodajnog karaktera.osiguravaju redovni okupljanje ponude i potražnje. 4. Tu se susreću i male. Tržišne institucije (priredbe) Dolazimo do poduzeća koja osiguravaju poslovni prostor za odvijanje organiziranog susreta velikog broja ponuñača i potencijalnih kupaca.Tržnice na veliko zahtijevaju veća ulaganja u infrastrukturu i organizaciju te su samim tim i manje rasprostranjene.3. Trgovinski centri predstavljaju organiziranu i grupiranu ponudu većeg ili manjeg broja prodavaonica raznih karakteristika tipova ili dimenzija. Organizatori naplaćuju razne usluge ali u osnovi najamninu prema veličini zakupljenog prostora.sajmovi uzoraka . . pokazuje i svakodnevno raspravljanje u čijoj je odgovornosti organizirati minimalne infrastrukturne uvjete na prilaznim centrima u splitskoj regiji. Trgovački centri unose novi moment u trgovinske odnose budući da isti i ne privlače samo one koji u odreñenom momentu žele nabaviti odreñenu robu. Sam naziv sajma govori da se na njima predstavljaju uzorci.

Lako je zaključiti kako je sajam teško otrgnuti iz ralja globalne ili lokalne konjukture.vrsti očekivanih posjetitelja .poziciji štanda i vrsti okolnih susjeda .kvaliteta okruženja Kako se ponašati pri izlaganju na sajmu? Osnovno je dobro osmisliti ukupan nastup koji će ovisiti o sljedećem: . Kako je ozbiljnost sajmova uvjetovana ozbiljnošću i brojem sudionika tako je i organizatorima bitno znati stvoriti pravilan odnos ponuñenih usluga i cijena istih. No čitav niz subjekata utječe na sajamsku kvalitetu: .ukupnim troškovima i pretpostavljenim ciljevima.kvaliteta i veličina sajamskog prostora . Koreja. Ovi sajmovi imali su evoluciju od malih prodajnih sajmova konkretne robe ka velikim sajmovima koji su obuhvaćali širok spektar proizvoñača i trgovaca najrazličitije palete ponuñenih roba.koncept i osmišljenost sajma . 43 . Singapur i druge su uslijed gospodarskog uzleta u regiji postale plodno tlo za sajmove.kvaliteta i brojnost posjetitelja .prilagodljivosti štanda i načinu naše prezentacije . Kako bi zadržali prevlast europski organizatori rade na novim konceptima.otvorenosti pristupačnosti i osvjetljenju štanda . grade nove sajamske prostore i čine sve kako bi opstali. Kina. a kako navodi i početak ove priče uspjeti će opstati i pobijediti. te preostalom vremenu do početka sajma. S vremenom dolazi do profiliranja i specijalizacije sajmova.vrsti štanda .organizacija sajma .infrastruktura sajma i okoline .proizvoñači ili trgovci.programu predstavljanja tijekom trajanja sajma . a posjetitelji imaju konkretnije namjere i olakšan pristup željenom asortimanu robe. Japan. Uzlet se tamo dogodio na drugačiji način i sajmovi su organizirani kao manje ciljane grupa proizvoda koji su češći i rasprostranjeniji. moglo bi se reći sajam i nema drugu priliku nadoknaditi narušen izgled slabom sajamskom ponudom ili čak potražnjom. Osim samog sebe.vrsti sajma . ali vjerojatno ne zadugo.načini prezentacije .ponuda i struktura izlagača . Onaj tko zadrži klijente. No pred Azijom po sajamskoj aktivnosti zadržala se na prvom mjestu ipak Europa.odnos cijene i pružene usluge . Danas je sajamski boom karakterističan za zemlje dalekog istoka. a na drugi pogled znamo da je upravo u pokretanju novog ciklusa najveća vrijednost koju isti može ostvariti. no prilično detaljan i dubok.kvaliteta upravljačke strukture sajma te pristupnost posjetitelju .kvaliteta i broj servisnih usluga za izlagače i posjetitelje . Kako posao neće biti jednostavan jasno signalizira posve drukčiji pristup od strane azijskih kolega. Na njima se nudi uži asortiman robe.

a po završetku priprema započinje sljedeći posao: . I na kraju.privući pažnju klijenata . niti se na njoj ne pojavljuju uzorci. Kao i sajmovi. Na izložbama se ne zaključuju kupoprodajni ugovori budući da je njihov primarni cilj prikazivanje dostignuća odreñene grane gospodarstva. Jednostavno je zaključiti da je više nego složeno pronaći tek 20-ak posto poslovnih posjetitelja. Koncentracija ponude i potražnje je velika no najčešće na burzi ne sudjeluju sami kupci i prodavatelji već njihovi posrednici. te ih je potrebno stoga i prikazati potencijalnim kupcima.animiranje i upravljanje vlastitim osobljem . Predmet aukcije nisu standardni proizvodi. Za razliku od sajmova. a osnovna karakteristika im je da se na njima obrću velike količine roba. 44 . burze su danas opće ili za specijalizirane vrste roba. lokacija izložbi nije konstantna već njeno mjesto ovisi o potrebama organizatora.pokloniti pažnju i znatiželjnima .održavati konstantnu dinamiku štanda . odnosno bivaju fizički prisutni dok aukcija traje. Robi se pred nadmetanje odredi početna cijena. Burza je posebni organizirano mjesto na kojem se sastaju kupci prodavatelji i brokeri koji prema posebnim pravilima i običajima trguju tipiziranim proizvodima i uslugama novcem i vrijednosnim papirima.ostavljanje prepoznatljiva i pozitivna dojma Kako vam baš ništa ne bi olakšavalo posao napomenuti ćemo da je čak trećina posjetitelja na sajmu tek zbog razgledavanja 25 posto zbog informiranosti te 15 posto iz čiste zabave. Na robnim burzama trguje se tipiziranom robom u okviru odreñenog standarda. a sama roba se na njoj ne pojavljuje. koja ovisno o vrsti aukcije raste po zahtjevima sudionika ili pak pada dok je neko od sudionika ne prihvati. dok je i vrijeme održavanja izložbi slobodno odreñeno bez obzira na kalendarske intervale. potrebno je napomenuti i aukcije odnosno javne prodaje dobra putem nadmetanja. odnosno informiranje posjetitelja.koncentrirati se pored vašeg i na okolne prostore .prikupljanje kvalitetne baze podataka .

“ .1. Trgovinske poslovne procese možemo podijeliti na: . u pravo vrijeme i na pravom mjestu. te stvorili približnu sliku o ustrojstvu i izboru zamišljene trgovačke organizacije. pravodobno i kvalitetno.„Pogreška u nabavi gubitak u prodaji. u pravoj veličini. Nabava je na početku poslovnog procesa.“ . Nabava robe Značenje i uloga nabavne funkcije: . 5. Ove su polazne teze posebno značajne za trgovačko poduzeće jer utjecaj tržišta prodaje na nabavnu politiku neposredniji.„Nabavite pravu kvalitetu. nabava postaje u suvremenim uvjetima odlučujuća za konkurentnost i plasman proizvoda na tržištu. skladištenje i rukovanje robom predstavljaju područja unutarnje aktivnosti trgovačkog poduzeća. prodajte je. a od svakog dolara prodaje malotrgovci utroše 60 do 70 centi na nabavu robe. Time smo stvorili pretpostavke da se u sljedećem dijelu usredotočimo na elemente svakodnevnog poslovanja koji uobličuje neizostavne aktivnosti u obavljanju trgovačke djelatnosti. i jer je najveći dio prodajne cijene odreñen nabavnom vrijednošću robe.„Uvijek prije što nabavite robu.prodaju Kao tri meñuovisne funkcije koje je potrebno zajednički promatrati.„Prodaja počinje u fazi nabave. iz pravih izvora i po pravoj cijeni. a čime se mogu ostvariti i ciljevi vlastitog poslovanja. Racionalno ponašanje u 45 .„Uštede u procesima nabave povećavaju profite.“ .nabavu .skladištenje i .„Korištenje potencijala u nabavi povećava konkurentnost na strani plasmana robe.“ . s ciljem ostvarivanja donesenih planova prodaje. jer se eventualne greške u jednoj funkciji teško ispravljaju u drugima.“ . Na primjer od svakog dolara prodaje veletrgovci utroše od 80 do 85 centi za nabavu robe za daljnju prodaju.„Roba dobro nabavljena pola je prodana.“ . Osnovna zadaća nabavne funkcije nije samo opskrbiti poduzeće kontinuirano. Poslovni proces trgovačkih poduzeća Pretpostavimo da smo ovim uvodnim dijelom skrenuli pozornost na najvažnije činjenice koje ureñuju odnose u obavljanju trgovačkih djelatnosti.5. što kupci žele kako bi zadovoljili svoje potrebe.“ S obzirom na aktualni koncept marketinga prema kojem treba proizvoditi ili nabaviti samo ono što se može prodati. već i uz najniže moguće troškove. a njezinim povezivanjem sa skladištem i prodajom omogućuje se stvaranje ponude trgovačkog poduzeća. Dok su nabava i prodaja neposredna veza poduzeća s tržištem.

dostavljajući informacije s tržišta nabave 5. te u tržišno orijentiranom trgovačkom poduzeću.istraživanje i praćenja trendova ponude roba i potražnja na tržištu nabave . djelatnici nabave moraju stalno komunicirati s unutarnjim i vanjskim parterima. Značajni potencijali postoje u poslovanju nabavne funkcije. sklopljenih ugovora s dobavljačima o uvjetima i rokovima isporuke roba. Stoga su strategijski zadaci: .skladišno poslovanje .racionalizacija skladišnog poslovanja analiza potencijalnih dobavljača i suradnja s dobavljačima 46 . Operativni zadaci prema redoslijedu odvijanja procesa nabave: . a u većim te su aktivnosti u okviru logistike .zaključivanje ugovora o nabavi i naručivanja nabave u skladu s planovima prodaje . o plaćanju pristiglih faktura i o instrumentima plaćanja.osiguranjem kvalitete i pouzdanosti isporuke potrebne robe .kontrola izvršavanja ugovorenih termina i rokova od strane dobavljača .1.kontaktiranje s dobavljačima . Da bi se mogli obaviti operativni poslovi prema potrebama korisnika i povoljno. Podjela zadataka nabavne funkcije Poslovni zadaci koji ulaze u djelokrug rada nabavne funkcije mogu se podijeliti na operativne i strategijske.kontrola i analiza i troškova nabavljanja i nabavnih cijena .izbor sustava nabavljanja koji osigurava i kontinuitet i ekonomičnost opskrbe . a nabava povezana s logistikom doprinosi stjecanju konkurentske prednosti: . o reklamacijama po dobavljačima o kvaliteti robe i nepoštivanju rokova isporuke i promjena nabavnih cijena. Ograničavanje nabave na isključivo operativne zadatke pokazuju nabavu kao nerazvijenu djelatnost.organizacije prijevoza robe u manjim poduzećima.1.likvidacija dobavljačkih faktura i njihovo kompletiranje s prijamnom dokumentacijom i prodaja na likvidaturu i naplatu financijskoj službi .optimalizacija zaliha .nabavi uvijek je početak uspješnog poslovanja te nijedan poduzetnik ne može sebi dopustiti da previdi upravljanje nabavom i zalihama.eliminiranjem suvišnih troškova i snižavanje potrebnih .kvantitativna i kvalitativna kontrola preuzimanja robe na skladištu zajedno s skladišnom službom .predlaganje nabavne politike upravi poduzeća za odreñeno plansko razdoblje te nakon usvajanja njezina provedba .voñenja evidencije upita i ponuda za nabavu robe po dobavljačima.organizacija nabave .

dok se u velikim poduzećima strategijski zadaci obavljaju u okviru centralne nabavne službe čiji je glavni zadatak istraživanje i organizacija nabave.- uspostavljanje kooperacije u nabavi izrada programa nabave po vrstama količini i vremenu sudjelovanje s financijskom i prodajnom funkcijom u izradi plana financiranja usvojenih planova nabave analiza nabave i podnošena redovitih izvješća o radu i izvršavanju planova nabave upravi poduzeća uspostava komunikacijskih i informacijskih odnosa u poduzeću i s dobavljačima izbor kadrova nabave i njihova izobrazba rješavanje permanentnih prisutnih sukoba donošenje odluka o smanjenu rizika Osnova učinkovitosti procesa nabave je usmjerenost na sniženje ukupnih troškova poslovanja i na povećanje dobiti poduzeća. U malim poduzećima se sa strategijskim zadacima bavi rukovodstvo. sklapanje okvirnih ugovora i kontroling nabave. s kojima će zajedno donositi odluke što se tiče potreba i opskrbe poduzeća. provedba marketinga nabave. Uspjeh nabave u sniženju troškova temelji se na stalnom praćenju i traženju mogućnosti racionalizacije troškova. kao i o znanjima i motivaciji djelatnika nabave. Prednost podjele strategijskih i operativnih zadataka je bolje voñenje nabave i nabavljanje prema načelima ekonomike. Organizacijski valja odvojiti strategijsko-upravljačke od operativnih zadataka. a službi nabave osigurati ravnopravan položaj s ostalim funkcijama u poduzeću. 47 . ali uspjesi u sniženju troškova nabave ovise o organizaciji. Za obavljanje strategijskih zadataka nabave potrebno je zaposliti stručne i sposobne ljude . te voditi odgovarajuću politiku nabave. Referenti operativne nabave mogu svoju pažnju usmjeriti na sustavno praćenje dobavljača i situacije na tržištu što im omogućuje ostvarivanje boljih rezultata orijentacijom na odgovarajuće izvore na temelju objektivnog vrednovanja dobavljača. Kod toga je bitno da nabava ima dobar pregled situacije na tržištu kao i potreba vlastitog poduzeća da uspostavi odgovarajuće odnose s drugim službama vlastite organizacije i s dobavljačima i pri tom uvijek rukovoñena procesom stvaranja vrijednosti. Racionalizacija troškova nabave može se postići na različite načine kao na primjer smanjenjem broja dobavljača.

nabavljanje više nije zadatak jedne poslovne funkcije. modna. Ako je organizacijska struktura trgovačke firme oblikovana po modelu profitnih centara tada sudjeluju i u realizaciji funkcije nabave. kvarljiva kapacitetu i lokaciji skladišta dislociranosti prodajnih mjesta ponudi robe od strane dobavljača broj dobavljača (jedan dobavljač ili više njih) Iako je nabavna funkcija usko isprepletena sa ostalim poslovnim funkcijama. dakle prilikom prodaje. te je potrebno: . integriranoj. novih tehnoloških otkrića. odnosno neposredno vezanoj uz prodaju. Stoga izmeñu osoblja nabave i osoblja prodaje u trgovini postoji redovito antagonizam i prebacivanje odgovornosti. Svakako takav tip organizacije zahtjeva čvrstu integraciju sa poslovima prodaje. Organizacija nabavne funkcije Značenje nabave i njena organizacija u trgovačkim poduzećima ovise o: veličini poduzeća i obujmu poslovanja asortimanu robe: . U većini poduzeća nabavna funkcija još je organizacijski u sklopu komercijalne službe i samo izvršava operativne zadatke opskrbe za potrebe prodaje. Prodajno osoblje odbija svaku odgovornost za prodaju robe u čijoj nabavi nisu sudjelovali. Odnos izmeñu funkcije nabave i prodaje u trgovini može se smatrati ključnom polugom ukupnog funkcioniranja organizacije.1.broju artikala u ponudi trgovačkog poduzeća . u najmanjoj trgovini u velikoj organizaciji treba sličan učinak postići organizacijskim povezivanjem nabave i prodaje. ali se kod takvog pristupa postavlja pitanje o optimalnijem pristupu. nije nužno strukturno integrirana sa ostalim aktivnostima već može funkcionirati i kao logistička. te zasebnoj cjelini u interakciji sa ostalim poslovnim aktivnostima. U tom bi slučaju ta osoba težila nabaviti isključivo robu koje može prodati. zbog promjena zahtjeva kupaca.vrsti robe: sezonska. Idealno bi teoretsko rješenje tog problema bilo kad bi ista osoba bila nabavljač i prodavač. Rukovoditelji više nemaju dovoljno vremena i znanja za sustavno obavljanje strategijskih zadataka nabave. jer se najkvalitetnija informacija od kupaca dobiva upravo po neposrednom kontaktu. posve zasebno organizirana cjelina.5. Danas u Hrvatskoj postoje različiti oblici organizacije nabave pa tako dvije vodeće trgovačke tvrtke gaje suprotne pristupe organizacije nabave. Ali kako je ovakav spoj funkcije nabave i prodaje jedva moguć. Zbog značajnih promjena u okruženju.interdisciplinarno sastavljanje timova koji zajednički donose važne odluke o nabavi . jer polaze od teze da prodaja počinje u fazi nabave.2.angažiranje specijaliziranih stručnjaka za poslove istraživanja tržišta 48 . promjena javnog mišljenja i dr.

prostorno udaljenim poslovnim jedinicama koje nabavljaju robu s lokalnih izvora . manjim administrativnim poslovima. U većim poduzećima postoji centralizirano obavljanje strategijskih zadataka a decentralizirano obavljanje operativnih poslova nabave.raspolaganje većim broje informacija o tržištu dobavljačima i uvjetima privreñivanja . Prednosti su u jedinstvenoj nabavnoj politici boljim pregledom zaliha.robi koja zahtijeva hitnost nabave Decentralizirana nabava nema opravdanja ako je posrijedi roba iz osnovnog asortimana što se nudi na više prodajnih mjesta ili na svima jer osim što se ne koriste prednosti ekonomike količine mogu se nabaviti prevelike količine. Za trgovinu decentralizirano organizirana nabava ima opravdanja ako je riječ o: .bolja kontrola i upravljanje nabavom Nedostaci centralizirane nabavne službe jesu: usporavanje naručivanja i isporuke robe otežava se koordinacija dijelova poduzeća i centralizirane nabavne službe otežava se uspješno rukovoñenje i izvršavanje zadataka dijelova poduzeća nedovoljno korištenje lokalnih izvora nabave smanjuje se samostalnost i inicijativa dijelova poduzeća U decentraliziranoj se nabavi poslovi nabave obavljaju u organizacijskim jedinicama ili u više dislociranih službi nabave.Korištenje elektroničkih ureñaja za obradu i prijenos podataka slike i teksta i uspostavljanje integralnih informacijskih sustava omogućava dostupnost informacija i komunikaciju organizacijskih dijelova i time učinkovitije izvršenje zadataka nabave.dopunskom asortimanu koji je prilagoñen lokalnom okruženju . 49 .niži troškovi nabave . Za organizaciju nabavne službe u trgovačkim poduzećima osim njenog mjesta u okviru organizacijske strukture i menadžmentu poduzeća važno je pitanje centralizacije i decentralizacije nabavnih funkcija.manje osoblja nabave i bolja specijalizacija referenata nabave . bržem i kvalitetnijem obavljanju operativnih zadataka. Prednosti centralizirane nabavne službe su uglavnom u korištenju ekonomije količine: .bolju logističku suradnju s dobavljačima . Centralizirana nabava se realizira posredstvom centralizirane nabavne službe koja cijelo poduzeće opskrbljuje potrebnom robom i uslugama. Centralizirana ja obrada tržišta nabave intenzivnija.niže nabavne cijene radi nabave većih količina .uspješnije poslovanje zalihama .povoljniji uvjeti plaćanja i ostali uvjeti nabave za veće količine .niži troškovi dopreme .ekskluzivnim prodajnim jedinicama .

U trgovačkom poduzeću nabavna funkcija zbog meñuovisnosti poslovnog procesa najuže surañuje sa: . eliminiraju se emocionalne barijere u svezi promjena dobavljača. Zbog svoga položaja na tržištu nabava je i važan izvor informacija drugim funkcijama o: . . najmanjim mogućim zalihama. te promjene u planu prodaje mogu nastati ako nabavna služba ukaže na neke odreñene komercijalne uvjete efikasne nabave. .promjenama cijena . 50 .3. rješavanja sporova i reklamacija. kvartalne i godišnje planove priljeva i odljeva novca. širokim asortimanom kvalitetne robe.planski . rokove isporuke značajne.izvorima nabave. takoñer prodajna služba ne poznaje sve tržišne čimbenike koji su od značaja pri izboru odreñenih vrsta i količina robe.trendovima na tržištu novim proizvodima i tehnologijama. sklapanja kupoprodajnih ugovora. a prodaja osiguranje prodajne spremnosti većim količinama zaliha.nabavnim uvjetima na tržištu . Stoga financijska funkcija u suradnji s prodajom i nabavom mora izrañivati mjesečne.operativnom pripremom prodaje. . Ovo je važna suradnja jer se program nabave mora uskladiti s prodajnom službom te su pravodobne informacije o svakoj promjeni plana prodaje vezane za količine. Ukoliko rukovodstvo zahtjeva poslovanje s malim troškovima nabave. Nabavna služba u trgovačkim poduzećima na malo sa više prodajnih objekata nastoji kad god je to moguće sakupiti njihove pojedinačne zahtjeve za istim proizvodom kako bi formirala odreñenu optimalnu narudžbu.financijskom službom zbog pravilnog vezanja financijskih sredstava u zalihe robe jer ugovaranjem uvjeta nabave utječe na ekonomičnost i likvidnost poslovanja poduzeća.upravom poduzeća u donošenju smjernica nabave politike i izradi pojedinih planova nabave.1. Suradnja je važna i u rješavanju konfliktnih ciljeva rukovodstva i poduzeća prodaje.pravnom službom vezanom za pravne savjete i pravna tumačenja kod pregovaranja. kvalitetu. već mora uspostaviti i odgovarajuće odnose s ostalim funkcijama u poduzeću. kratkim vezivanjem sredstava. s niskim nabavnim cijenama.stvara se bolja podloga za voñenje pregovor s dobavljačima. postojećim i potencijalnim dobavljačima i njihovim kapacitetima . nabava u takvoj situaciji mora pronaći dobavljača koji će uskladiti takve zahtjeve. Odnos nabave s ostalim službama u poduzeću Imajući u vidu stalno traženje mogućnosti racionalizacije troškova nabavna funkcija ne prati samo stanje na tržištu nabave. 5.

51 . Kvalitetno i učinkovito izvršavanje zadataka nabavne funkcije ovisi i o dobroj povezanosti s procesima u navedenim funkcijama.održava kontinuiranost u procesu opskrbe.smanjuje poslovni rizik.odgovarajuće kvalitete . kao sastavni dio poslovne politike trgovačkog poduzeća i njegove poslovne orijentacije prilagoñava nabavu potrebne robe uvjetima koje zahtijeva politika poduzeća. evidentiranje zaliha i dobavljača. .uz najpovoljnije uvjete plaćanja . .odnosno informatizacijom administracija nabavnog poslovanja postaje integralni dio voñenja procesa.2. Politika nabave Sve funkcije u tržišno orijentiranom poduzeću usmjerene su ka zajedničkom cilju zadovoljavanja postojećih i budućih potreba ciljanih kupaca.- - računovodstvom zbog praćenja troškova zaliha i drugih troškova koji se javljaju kao posljedica želje za što većom učinkovitošću.od odgovarajućih dobavljača .s isporukom na pravom mjestu i .uz najpovoljnije cijene .u pravo vrijeme . Dobrim poznavanjem tržišnih prilika i potreba poduzeća.odgovarajuće količine . Politika nabave.u odgovarajućem asortimanu . službom za organizaciju i EOP kako bi se podaci iz i za poslovanje nabavne funkcije pripremili za automatsko naručivanje robe. kako bi nabavna funkcija mogla smanjiti i kontrolirati sve aktivnosti koje uzrokuju velike troškove. Politika nabave raščlanjuje se u više važnih pojedinačnih politika koje zajednički pridonose općem uspjehu nabavne funkcije i uspješnosti cjelokupnog poslovanja trgovačkog poduzeća. trgovačko poduzeće formira nabavnu politiku pridržavajući se principa maksimalne ekonomičnosti. nabavom robe: .postiže povoljniju nabavu od svojih konkurenata.sigurnosne i ekonomske ciljeve nabave.uz ukupno niže troškove Takvom nabavnom politikom trgovačko poduzeće ostvaruje: . . 5.

nabavom većih količina iste robe kod istih dobavljača .kooperacijskim odnosima sa drugim trgovačkim poduzećima .izbjegavanjem posrednika .5. a cijena je posljednja.centralizacijom nabave u poduzeću .način isporuke i transportne klauzule Uspješnost politike cijena ovisi o uspješnosti na tržištu nabave jer se niže cijene nabave mogu postići i: . Nabavna se cijena formira kalkulacijom tako da se na fakturnu cijenu dobavljača dodaju ovisni troškovi nabave.sklapanjem dugoročnih ugovora sa dobavljačima . Najniža fakturna cijena ne znači najbolju kupovinu.nabavom robe koja u svom asortimanu nema konkurencije . b) politika diferenciranja cijena kako postići niže cijene dobivanjem raznih popusta bonifikacija od strane dobavljača Politikom nabavnih cijena ne smije se biti opterećen samo logikom nižih cijena jer niža cijena može značiti i lošiju kvalitetu usluge ili lošiju kvalitetu robe koji kupci neće preferirati i zato se ova politika ne može promatrati odvojeno od politike kvalitete.objedinjavanjem sitnih narudžbi svih prodajnih mjesta . Poduzetnici moraju naći ravnotežu cijene.nabavom nove robe . zatim slijede usluge jer roba treba biti isporučena u odgovarajućoj kvaliteti. Što niže nabavne cijene nastoje se postići ugovaranjem niže fakturne cijene ili smanjenjem ovisnih troškova.partnerskim odnosima sa dobavljačima . Važno ja da je kvaliteta na prvom mjestu. kao što i najskuplja cijena ne znači uvijek promašaj ako su ostali uvjeti i troškovi nabave niži. Politika cijena Pri odreñivanju politike nabavne cijene treba razlikovati: a) politika oblikovanja cijena Veći je dio prodajne cijene trgovačkog poduzeća odreñen nabavnom cijenom robe.nabavom robe po promocijskim cijenama 52 .hitnost isporuke . kvalitete robe i kvalitete usluge koju pruža dobavljač.koncentracijom ponude . a gubi na kvaliteti i usluzi.proširivanjem broja dobavljača povećati njihovu meñusobnu konkurenciju .2. količini i na vrijeme.izbjegavanjem posrednika zbog boljeg upoznavanja tržišta nabave . Nižom cijenom poduzetnik dobiva vrlo malo. Na cijenu robe osim količine.ranim zaključivanjem većeg dijela sezonskih potreba . popusta i kvalitete utječu i: .1.način i uvjeti plaćanja .

Razne kvalitete imaju i različite cijene.2. prihvaća se kao donja ona koju navede dobavljač. do koje u pregovorima mogu ići. Takoñer. Uglavnom se odreñuje na temelju čiste dobiti od prodajne cijene tj. već gajiti dugoročne dobre odnose. tj. u pravilu treba odustati od nabave te robe ili odgoditi nabavu i čekati povoljnije tržišne prilike.2. može li se pokrivanjem troškova ostvariti i primjerena dobit sadržana u marži. Ako se u pregovorima ne može saznati donja granica cijene dobavljača.prilagoñava se kupovnoj snazi kupaca . a lošija kvaliteta ne zadovoljava očekivanja kupaca. Politika kvalitete Svojom politikom kvalitete poduzeće mora osigurati kvalitetu prodajnog asortimana koja neće biti ispod propisane kvalitete na koju su kupci navikli.maksimalno zadovoljava zahtjeve kupaca . ali i kvalitetu koju su kupci spremni prihvatiti. To nije najbolja kvaliteta uz najnižu cijenu već ona kvaliteta koju kupci očekuju ali uz najnižu cijenu. Za većinu proizvoda u svom asortimanu poduzeća mogu birati razne kvalitete ili razne varijante istog proizvoda. Ovakvom politikom kvalitete trgovačko poduzeće: .- politikom diferenciranja cijena boljim uvjetima plaćanja ugovarati trgovačke klauzule kojima smanjujemo ovisne troškove nabave. Prihvaćanje cijene iznad gornje granice nabavljača opravdano je za proizvode iz A skupine standardnog asortimana tj.ostvaruje ekonomičnost u poslovanju 53 . Sve što se nalazi izmeñu očekivane kvalitete i najbolje kvalitete za nabavljača je previše dobra kvaliteta. Ponuñenu cijenu dobavljača u pravilu se prihvaća ako je isti monopolista ili ako je to općenito najniža ponuñena cijena na nabavnom tržištu u danom trenutku. Ako konačna nabavna cijena neke robe prelazi gornju granicu isplativosti. Takoñer mora procijeniti i koji kupci traže svoju kvalitetu i koje cijene su spremni platiti za odreñenu kvalitetu. 5. a to znači i skuplja roba pa se poduzeće izlaže nepotrebnim troškovima. Cilj nabave je odabrati robu uz najniže moguće troškove i bez žrtvovanja kvalitete za cilj. Jednako je važno. a trgovci za svaku kategoriju ciljanih kupaca moraju osigurati optimalnu kvalitetu. ako je moguće saznati i donju granicu do koje je dobavljač spreman sniziti svoju cijenu. u partnerskim odnosima s dobavljačima nabavna služba ne bi trebala iskorištavati svoje trenutne tržišne prednosti u snižavanju donje granice cijene dobavljača. uvijek ako izostanak prodaje znatnije ugrožava prodajnu spremnost poduzeća. Nabavljači moraju poznavati gornju granicu cijena koja im se pri zadanim uvjetima isplati.

pregovaranje .skladištenje i rukovanje .2.kamata na sredstva uložena u robu. Za sigurnu nabavu robe dovoljno je ispitati ima li proizvoñač certifikat. uz što nižu razinu zaliha. manja kontrola rokova isporuke i kontrola kvalitete kod preuzimanja robe. ali će se zbog većih zaliha troškovi skladištenja i održavanja povećati po jedinci proizvoda.administracija Optimalno je nabavljena ona količina kod koje su ti ukupni troškovi po jedinici nabavljene robe najniži.gubitak .manipulacija. U troškove naručivanja spada: .Nabavna služba prati kvalitetu ponude i to: .direktno za većinu proizvoda jer ih je već ranije nabavljala od pojedinih dobavljača. Grafički se može prikazati jednostavni model ekonomične količine narudžbi. Stoga je i osnovni princip politike nabave trgovačkog poduzeća ostvariti planiranu prodaju sa što manjim iznosom novca vezanim u zalihama. Najveća ulaganja u većini trgovačkih poduzeća su u zalihe od čega 60-70 posto od ukupno uložene imovine.3. osiguranje .Politika zaliha U suvremenim tržišnim uvjetima gospodarenja problemi zaliha postaju sve aktualnija tema kako s aspekta upravljanja novčanim tijekovima. tj. preuzimanje Troškovi održavanja zalihe nakon nabave: . za nove proizvode na osnovu informacija drugih dobavljača ili od krajnjih potrošača. radi li s normom ISO 9001. U radu s takvim dobavljačima pojednostavnjeno je razmatranje ponuda s aspekta kakvoće robe. 54 . 5. tako i s aspekta upravljanja troškovima. i . Naime.indirektno. troškovi naručivanja su obrnuto proporcionalni ako se roba kupuje rjeñe i u većim količinama. Taj se princip u oblasti zaliha ostvaruje držanjem samo optimalnih zaliha kod kojih je zbroj troškova naručivanja i troškova održavanja zalihe nakon nabave minimalan.prijevoz i osiguranje .

Troškovi Ukupni troškovi zaliha

Troškovi držanja zaliha Troškovi naručivanja Odreñivanje narudžbe optimalne količine Q

S povećanjem narudžbe linearno rastu dnevni troškovi držanja zaliha, a troškovi naručivanja padaju. Ekonomična je veličina narudžbe u točki u kojoj se linije ovih troškova presijecaju. Trgovačko poduzeće mora dobro procijeniti isplati li se nabavljati manje količine i izbjeći veće troškove skladištenja i zaliha, ili nabavljati veće količine i postići bolje uvjete nabave i niže cijene kod dobavljača. Problem optimalne količine kao najekonomičnije može se promatrati s aspekta sigurnosti opskrbe. Kako su ekonomičnost i sigurnost dva suprotna načela i tu se traži optimalno rješenje u odreñenim okolnostima. Utjecaj varijable količina na stupanj sigurnosti i ekonomičnosti opskrbe Stupanj sigurnosti i ekonomičnosti opskrbe

Sigurnost

Ekonomičnost Optimalna količina količina

55

Optimalna se zaliha samo iznimno javlja kao konkretna zaliha. Ona je u stvari jedna pretpostavljena veličina koja služi kao instrument kontrole pri konkretnim nabavkama. Nabavljač se trudi da konkretna zaliha bude što bliže optimalnoj zalihi tj. da konkretna zaliha: - ne padne ispod optimalne toliko da doñe u pitanje kontinuitet prodaje - ne poraste iznad optimalne toliko da osjetno poveća vezana sredstva i smanji ekonomičnost poslovanja Donja granica ispod koje se granica ne može spustiti a da ne ugrozi kontinuitet ponude zove se minimalna zaliha. One su i signal narudžbe nove robe kako bi se održala ponuda tj. kako bi se narudžbe mogle pravodobno realizirati i tako zadržati kupce. Minimalne zalihe se ne odreñuju za robu: - sa izrazito kratkim vremenom nabave i rokom isporuke - na raspolaganju u većim količinama u svakom vremenu i u blizini Veličina minimalnih zaliha ovisi o: protoku vremena u danima od momenta ispostavljanja narudžbe do momenta primitka zaliha, i veličini prosječne prodaje u odreñenom vremenu Minimalne zalihe (Zmin) izračunavaju se na jedan od ovih načina: Zm = prosječna dnevna prodaja * vrijeme nabave u danima ili Zm=(godišnja prodaja * vrijeme nabave u danima)/broj radnih dana u godini Odlučivanje o visini minimalnih zaliha teže je kada se poduzeće mora prilagoñavati: - neizvjesnostima u potražnji i ponudi - sezonskim oscilacijama - raspoloživosti robe za daljnju dobavu i - poteškoćama u nabavi npr. dužem vremenu isporuke nabavljene robe Tada je nužno postojanje zaštitnih zaliha, sigurnosnih količina koje su manje što je kraće prosječno vrijeme isporuke i manje oscilacije u potražnji. Zm = p * v (1+s/100) , gdje su: P = prosječne godišnje potrebe V = prosječno vrijeme dobavljanja S = sigurnosni dodatak kojim se izražavaju prekoračenja i kašnjenja u rokovima isporuke Zm = izračunata prodaja u vrijeme nabave + dodatak za oscilacije u potrošnji i nabavi

56

Na primjer ako je: Obujam prodaje nekog proizvoda u jednoj godini 10.000 komada - tjedna prodaja 200 komada - vrijeme dostave dva tjedna, Znači treba naručiti kada je u skladištu samo 400 proizvoda što se dogaña kada se obujam prodaje u sezoni udvostruči? U tom slučaju treba naručivati kada je u skladištu 800 proizvoda ili četiri tjedan prije prodaje zaliha. Koliko košta godišnje jamstvo da kupci neće ostati bez traženih proizvoda? Ako je vrijednost proizvoda 40 kuna, troškovi održavanja zaliha 20 posto cijeni proizvoda, minimalne zalihe koštaju: 400*40*0,2=3200 kuna. Minimalne zalihe su računaju za proizvode sa predvidivom i ravnomjernom potražnjom. Gornja granica koju ne treba priječi ni jedna konkretna zaliha zove maksimalna zaliha. Pomoću nje se izbjegavaju prevelike zalihe, a time i nepotrebno angažiranje kapitala u njima. Maksimalne zalihe se primjenjuju i kada su optimalne zalihe robe veće od maksimalnih jer ne treba ići preko potreba poduzeća. Za nabavnu službu odreñivanje minimalnih i maksimalnih zaliha za pojedine proizvode je operativni instrument pomoću kojeg se što više približava optimalnim zalihama. Za proizvode iz osnovnog asortimana s kontinuiranom potražnjom nabava se periodično ponavlja, a veličina zaliha odreñuje se ovisno o visini pojedinih troškova nabave. Maksimalne zalihe će se tako koristiti za robu sa većim troškovima naručivanja i dopreme, a nižim troškovima skladištenja i održavanja. Zalihe Maksimalne minimalne troškovi Naručivanja dopreme Viši niži Skladištenja održavanja Niži viši

Za visoko vrijedne proizvode koji vezuju znatnu količinu sredstava trgovačko poduzeće mora približno izračunati kolike maksimalne zalihe može imati u odreñenom razdoblju. Referenti nabave, poslovoñe u prodavaonica i druge osobe zadužene za kontrolu i nadopunu zaliha koriste jednostavni obrazac: Zmax=(PN+PD)*S+R ,gdje su: Zmax=maksimalne zalihe PN=vrijeme izmeñu dvije narudžbe PD=vrijeme potrebno za dostavu od trenutka kada je dana narudžba do trenutka kada je roba spremna za prodaju S=očekivani obujam prodaje

57

R=planirane rezerve zalihe obzirom na očekivane oscilacije u prodaji Previsoke zalihe vrijednih proizvoda mogu se smanjiti i uspostavljanjem partnerskih odnosa s dobavljačima, te narudžbe slati u najkasnijem mogućem roku. Za hit proizvode podložne sezonskim oscilacijama potražnje nije moguće izračunati optimalne zalihe, ali je važno utvrditi visinu maksimalnih zaliha kako bi se spriječilo gomilanje robe koja se neće prodati. Preporučljivo je manjom količinom tih artikala ispitati potražnju, a onda po potrebi naručiti ostatak. Odreñene vrste zaliha podložne su zastarijevanju iz tehnoloških razloga, a neke kao prehrambena roba kvarenju. Trgovina na malo za izrazito pokvarljive artikle osigurava samo dnevne zalihe koje su i ispod minimalnih. Padom kvalitete tržišna vrijednost tih zaliha bila bi manja od njihove nabavne vrijednosti. Od optimalnih se zaliha odustaje i zbog: - oskudice odreñene robe na tržištu nabave te se često odjednom kupi cijela potrebna količina za podmirivanje budućih narudžbi - limita u isporuci koje odreñuje dobavljač - porasta cijena u narednom periodu - pada cijena u narednom periodu - pomanjkanja financijskih sredstava - pomanjkanja skladišnog prostora - ostvarivanje količinskih popusta u nabavi - brže ispunjavanje narudžbi - veće fleksibilnosti u prodaji. Oblik poslovanja kojem teže svi trgovci je poslovanje bez zaliha, dostava robe u točno odreñenim količinama i u točno odreñeno vrijeme na prodajno mjesto za mnoge artikle, zbog sve veće konkurencije ovaj se oblik i postiže, ili sukcesivnom dostavom na temelju sklopljenih okvirnih ugovora s dobavljačem ili ambulantno dostavom dobavljača.

5.2.3.1. Koeficijent obrtaja zaliha Glavni je trošak zaliha trošak kapitala vezanog u njima te se upravljanjem i kontrolom zaliha utječe i na sveukupnu likvidnost poduzeća. Kolika će sredstava poduzeće angažirati za pojedine artikle ili za cijelu količinu zaliha u narednom periodu, predviña računanjem prosječnih zaliha kao prosjek stanja zaliha na početku i kraju razdoblja. Ipak pravi je pokazatelj likvidnosti zaliha koeficijent obrtaja zaliha jer pokazuje brzinu kojom se zalihe kroz prodaju pretvaraju u potraživanje i novac, odnosno brzinu obrtaja sredstava angažiranih u držanju zaliha. Koeficijent obrtaja zaliha izračunava se kada se stavi u relativan odnos: - vrijednost prodane robe za period koji se izračunava, obično jedna godina - prosječne zalihe tj. prosječno uložena sredstva u zalihe

58

Primjer: Trgovačko poduzeće ostvarilo je u toku godine promet u vrijednosti od 100.000 kuna s prosječnim zalihama od 40.000 kuna. Koeficijent obrtaja = vrijednost prometa/prosječne zalihe = 200000/40000 = 5 To znači da se u toku jedne godine pet puta roba naručila i prodala tj. pet puta su se zalihe pretvorile u novac. Što je koeficijent obrtaja viši, efikasnije je upravljanje zalihama jer se roba brže prodavala tj. kraće se zadržavala u skladištu. A koliko je prosječno vrijeme zadržavanja robe unutar jednog obrtaja tj. vrijeme trajanja jednog obrtaja ili tzv. dani vezivanja u godini izračunava se kada se stavi u relativan odnos: broj radnih dana i izračunati koeficijent obrtaja 360/5=72 dana

Za gornji primjer:

Godišnji se koeficijent obrtaja može dobiti i poznavajući vrijeme trajanja jednog obrtaja tj. broj dana vezivanja u godini: Koeficijent obrtaja =360/72=5 Je li ostvareni koeficijent obrtaja dobar ili loš ovisi o vrsti trgovačkog poduzeća, robi kojom posluje te dimenziji asortimana. Veći i brži obrtaj robe postižu trgovačka poduzeća koja posluju robom svakodnevne potrošnje, kao i širim i plićim asortimanom. Trgovačka poduzeća npr. prehrambenom robom ostvaruju visok koeficijent i do 20 obrtaja u godini dana, a druga trgovci odjećom niži obrtaj. Najniži koeficijent obrtaja ostvaruje trgovina proizvodima specijalne namjene. U maloprodaji koeficijent obrtaja ovisi i o lokaciji prodajnih objekata i metodi prodaje. Cilj bi trgovačkog poduzeća u nabavi trebao biti koeficijent obrtaja jednak ili bolji od poduzeća iste trgovinske struke ili asortimana. Osnovni zadatak zaliha jest osigurati kontinuitet ponude, ali na način da se što kraće zadržavaju na skladištu tj. da se što više obrću. Svaki zastoj u obrtaju robe na skladištu dovodi do: - zamrzavanja jednog dijela obrtnih sredstava poduzeća - nenaplaćenih potraživanja - angažiranja dodatnih sredstava za nabavu kako bi se osigurao kontinuirano poslovanje jer svaki obrtaj robe počinje novcem za nabavu a završava se novcem od prodaje. Zbog toga je koeficijent obrtaja zaliha jedan od najboljih pokazatelja uspješnosti politike nabave. Trgovačka poduzeća stalno prate i analiziraju koeficijent obrtaja zaliha kako po pojedinim prodavaonicama tako i po pojedinim vrstama roba iz pojedinog asortimana jer relativno visok koeficijent obrtaja zaliha može biti rezultat: - preniskih zaliha i čestih izlaza ili - previše malih narudžbi za zamjenu zaliha 59

Svaka od ovih situacija može više koštati poduzeće nego što bi to više zalihe s nižim koeficijentom obrtaja. Nerealno smanjenje zaliha ispod minimalnih može uzrokovati prekid prodaje i tako dodatno povećati financijske teškoće. Nabavom malih količina povećavaju se nabavni troškovi, osobito prijevoz i nema popusta u nabavi kao ni rabata. Ali ako poduzeće ima teškoće u održavanju platežne sposobnosti oblikuje zalihe većim brojem narudžbi. Relativno nizak koeficijent obrtaja zaliha osim što ukazuje na sporo kretanje zaliha ukazuje i na neupotrebljivost zaliha. Neupotrebljivost će zahtijevati znatne otpise koji za uzvrat negiraju tretman zaliha kao likvidnih sredstava. Takoñer, svaka zaliha čiji je koeficijent obrtaja u odreñenom periodu jednak nuli ili ispod planiranog te se dugo zadržava na skladištu u praksi se smatra nekurentnom zalihom. Najčešći razlozi pojave nekurentnih zaliha su: - greške u nabavi (loša kvaliteta, visoka cijena) - greške u manipulaciji i skladištenju, razni gubici i oštećenja - greške u procjeni potreba, želja i kupovnoj moći potrošača. Nekurentne su zalihe zbog izgubljenih potrebnih svojstava ili ne mogu uopće prodati ili se prodaju uz nižu cijenu. Takve zalihe dodatno angažiraju sredstva poduzeća i smanjuju likvidnost poduzeća. Analiza koeficijenta obrtaja zaliha trgovačkih poduzeća važna je i zbog njegove povezanosti zbog razlike u cijeni. Poduzeće po svakom obrtaju robe ostvari razliku u cijeni kojom pokriva troškove prodaje i ostvaruje moguću dobit – neto marža. Na primjer: Nabavom neke robe početkom godine za 20.000 kuna i prodajom iste za mjesec dana uz 20% ostvaruje se razlika u cijeni od 4000 kuna. Ako se nastavi prodaja te robe svakog mjeseca u godini dana poduzeće ostvaruje razliku u cijeni od 48.000 kuna. Ako bi se obrtaj robe usporio tj. vrijeme trajanja jednog obrtaja produžilo na dva mjeseca, iznos godišnje razlike u cijeni iznosio bi 24000 kuna. I obratno, ako bi se roba prodavala još brže, godišnji iznos razlike u cijeni bio bi veći i iznosio bi 96.000 kuna za dva tjedna. Vezano za razliku u cijeni trgovci izračunavaju i rentabilnost zalihe kao odnos ukupno ostvarene zalihe u cijeni u odreñenom periodu i prosječe visine zaliha za taj period: Rentabilnost zaliha = (vrijednost razlike u cijeni / prosječna visina zaliha)*100 Isti se pokazatelj može dobiti kao umnožak postotka razlike u cijeni i koeficijenta obrtaja: Rentabilnost zalihe = % razlika u cijeni * koeficijent obrtaja Trgovačko poduzeće može ostvariti isti plasirani promet sa manjim prosječnim zalihama ako postiže veći koeficijent obrtaja. Povećanje vrijednost prosječnih zaliha je opravdano ako je to posljedica većih mogućnosti prodaje i širenja asortimana. 60

2.imati nisku razinu zaliha .imati dovoljne zalihe cijelo vrijeme kako bi se narudžbe mogle pravodobno realizirati . Kontrola zaliha usko je povezana s planiranjem zaliha i temelji se na podacima o ulasku. Ali takvo rješenje osim što osiromašuje ponudu može imati negativni efekt na prodaju ostalih artikala. izlasku i stanju zaliha po pojedinim vrstama te usporedbi takvih podataka sa planskim veličinama.povećati potražnju sniženje cijena. Kontrolom zaliha žele se postići ovi ciljevi: .3. Kontrola zaliha Trgovačko poduzeće ima potrebu za stalnim praćenjem kretanja zaliha i njihovih troškova u svrhu povećanja ekonomičnosti poslovanja u uspostavljanja ravnoteže izmeñu malih ulaganja i bolje usluge. Optimalno rješenje je u 61 .povećati koeficijent obrtaja i prodaju uz isti postotak razlike u cijeni 5. Stoga su jedina i dugoročna rješenja za trgovačko poduzeće: .2. Kontrola zaliha je nezamisliva bez informacijskog sustava u sustava obrade podataka u prikazivanju najvažnijih instrumenata informiranja u području upravljanja zalihama: Naziv pokazatelja Doseg zaliha Stanje zaliha obzirom na promet Zalihe u odnosu na naloge Sigurnosni koeficijent Struktura zaliha prema dosegu Struktura zaliha prema kvaliteti Struktura zaliha prema kurentnosti Obrtaj zaliha/učestalost obrtaja Obrtaj zaliha/učestalost obrtaja Dani vezivanja zaliha Dani vezivanja zaliha Obrazac izračunavanja Prosječno stanje zaliha/prosječne potrebe Stanje zaliha * 100/promet Zalihe * 100/vrijednost naloga Minimalne zalihe * 100/prosječne zalihe Zalihe dostatne za jedan mjesec * 100/ukupne zalihe Zalihe pokvarljive robe * 100/ukupne zalihe Kurentne zalihe * 100/ukupne zalihe Promet *100/prosječno stanje zaliha Izlaz iz skladišta * 100/prosječno stanje zaliha Obračunski dani/koeficijent obrtanja 360 * prosječno stanje na zalihama/godišnji promet Ekonomično upravljanje zalihama zahtijeva efikasnu kontrolu artikala ali uz što niže troškove. većim će se prometom ubrzati obrtaj zaliha što se rentabilno poslovanje ostvariti i nižu razliku u cijeni .imati visoku razinu zaliha kako bi ponuda ostala stabilna usprkos fluktuaciji potražnje.Manje se prosječne zalihe mogu postići selekcijom prodajnog asortimana zadržavajući one linije proizvoda i one artikle koji u danom momentu imaju veći koeficijent obrtaja. Stoga je poduzeće u dilemi: većim troškovima efikasno kontrolirati sve artikle ili reducirati kontrolu u cilju veće ekonomičnosti.

ali visoko vrijednu skupinu treba stalna i pojačana kontrola. odrediti minimalne zalihe. 62 . Tada i takve kritične proizvode treba uključiti u grupu A. a time i troškova. Taj odnos shematski prikazuje slika iz koje je jasno da se analiza cjelokupnog kvadrata reducira na analizu uskog segmenta visoko vrijednih proizvoda čiji efikasni obrtaj najviše pridonosi racionalizaciji zaliha.omogućava veće promet uz nižu razinu zaliha. odnosno broj izlaza predmeta poslovanja iz skladišta u odreñenom razdoblju Ovom se metodom selekcioniraju proizvodi s najvećom vrijednosti ili u nabavi i prodaju ili u zalihama. U pravilu je to samo na primjer 15 posto ukupnog broja proizvoda čija je vrijednost do 75 posto i svrstavaju se u grupu A.usmjerava pozornost na najvažnije proizvode . te je važnost analize kontrole i planiranja mala. Grupa C je količinski najveća i čini do 65 posto svih proizvoda ali sa samo 10 posto ukupne vrijednosti.udio u ukupnoj vrijednosti zaliha . Ako su se u grupi C zbog svoje male pojedinačne vrijednosti našli i proizvodi važni u ponudi poduzeća tada postoji opasnost da se njihovom površnom kontrolom ne osigura kontinuirana ponuda.postiže jeftiniji način kontrole . nabava. uspostaviti partnerske odnose s dobavljačima. 100 85 75 % vrijednosti zaliha 15 20 % broja 100 proizvoda ABC metoda kontrola zaliha je posebno važan instrument informiranja za trgovačka poduzeća sa širokim i dubokim asortimanom jer: .primjeni ABC metode kontrole zaliha koja proizvode razvrstava u tri osnovne skupine po jednom od ovih kriterija: .učestalost prodaje (nabave). Za ovu brojčano malu. detaljnije istražiti tržište nabave. U grupi B su ostalih 20 posto artikala čija vrijednost u ukupnoj vrijednosti iznosi 15 posto.udio u ukupnoj vrijednosti poslovanja (prodaja. skladište) .

jer namjena nije dobiti najnižu cijenu odreñenoj robi ili usluzi.4. Osnova za svaku aktivnost u pogledu izbora dobavljača jest dobro poznavanje tržišta i konstantno provoñenje analiza tržišta.za traženje mjera racionalizacije zaliha 5. nego sniziti ukupne troškove povezane s kupnjom. Nabavna funkcija mora analizirati mogućnosti dobavljača u svim područjima. Tako se razlikuju: X proizvodi: koje obilježava visoka konstantnost u prodaji Y proizvodi: koji podliježu sezonskim oscilacijama Z proizvodi: čije je prodaja neredovita Tako klasificirani proizvodi pružaju pomoć u odlučivanju. minimalnih nabavnih cijena. Važno je strateško razmišljanje koje teži postizanju dugoročnog uspjeha nabave umjesto kratkoročnih efekata. vrijednost uzimaju i podaci o strukturi prodaje pojedinih proizvoda.Iako je svrha metode održavanje kretanja zaliha oko optimalne granice. nedostatak je u jednostranom vrednovanju pojedinih artikala samo s aspekta prosječne vrijednosti zaliha.2. Standardni pristup razmišljanja glasi: Grupa x: nabava u skladu s prodajom Grupa y: nabava za zalihe Grupa z: pojedinačna nabava po potrebi A Velika vrijednost prodaje Velika predvidljivost Velika vrijednost prodaje Srednja predvidljivost Velika vrijednost prodaje Mala predvidljivost B Srednja vrijednost prodaje Velika predvidljivost Srednja vrijednost prodaje Srednja predvidivost C Mala vrijednost prodaje Velika predvidljivost Mala vrijednost prodaje Srednja predvidivost X Y Z Srednja vrijednost Mala vrijednost prodaje prodaje Mala predvidljivost Mala predvidivost Kombinacija odnosa vrijednosti – količina ABC analize te odnosa potrošnje količina xyz analize daje vrijednosti spoznaje: . Politika izbora dobavljača Selekcija izvora nabave i konačni izbor dobavljača smatraju se za najodgovornije i najvažnije poslovne nabavne funkcije jer je ostvarivanje pouzdanih izvora nabave za poduzeće strateško pitanje.za planiranje kontrolu i informiranje i zalihama . Zbog toga procjena dobavljača ne znači samo analizu cijena kvalitete rokova isporuke već i 63 . Zato se za utvrñivanje optimalnih mjera u upravljanju zalihama. uz ABC analizu koja se temelji na odnosu količina.

asortimanu robe koja se nabavlja . . dubok . Trgovačko poduzeće mora za glavne proizvode iz standardnog asortimana osigurati kontinuitet opskrbe. Svaka varijanta ima svoje prednosti i nedostatke koji se uglavnom baziraju na problematici godišnjih količina popusta cijena.kvaliteti količini i namjeni robe . Zbog toga se osigurava kod nekoliko dobavljača čije uvjete isporuke stalno kontrolira jer ako jedan zataji u isporuci i na vrijeme.dimenziji: širok.ako postoji više potencijalnih dobavljača treba ih vrednovati u svim elementima njihove ponude: cijena.opskrbljenosti tržišta po obujmu vrsti i kvaliteti robe koja se može očekivati na tim tržištima . Moguće su i usporedbe kvalitete proizvoda.vrsti: proizvodi masovne veliko serijske i pojedinačne proizvodnje. mogu se izbjeći i eventualne nestašice robe i osigurati kontinuitet ponude. trajnost robe . mogućnosti povrata robe.politici prodaje proizvoñača i drugih dobavljača kojom odlučuju o broju posrednika Politikom izbora dobavljača treba odrediti da li će se i kada roba nabavljati: 1.ako se roba može nabaviti od samo jednog dobavljača treba odlučiti hoće li se i dalje imati taj asortiman robe . Politika izvora nabave ovisi o: . 64 . Nabavljač je najzainteresiraniji za jedan atraktivni miks cijele linije proizvoda nego nižom cijenom za odreñenu narudžbu.koje omogućavaju najpovoljnije održavanje minimalnih ili maksimalnih zaliha ovisno o vrsti robe.rokovima isporuke za traženu robu . Prvenstveno se pri izboru daje dobavljaču koji može osigurati veličinu u periodičnost pojedinačnih isporuka: . angažira drugog izborom više dobavljača za istu vrstu robe. sezonska roba. dodatnim zalihama. pouzdana dostava. ali je važno i znati: . kvaliteta.ako se roba nabavlja samo od jednog dobavljača.koje su usklañene s planom prodaje. mogućnostima promjene količina i izmjena uvjeta isporuke odgodama plaćanja reakcijama na nepredvidljive potrebe ispravcima grešaka reklamacijama. prevelika ovisnost može ugroziti samostalnost poslovanja . skladištenje i pronaći dobavljača koji će ponuditi najbolju kombinaciju svih zahtjeva ili onih koji su za poduzeće u odreñenom momentu važni.nabavnom tržištu domaćem ili inozemnom .njihovu pouzdanost spremnost na suradnju i fleksibilnost i analizu o: raspoloživim kapacitetima. Kod jednog ili više dobavljača Tvrtka se mora odlučiti da li će u svom asortimanu zastupati samo jednog ili više dobavljača ili će pak svoju nabavu podijeliti na više njih.

sudjelovanje u stvaranju novog asortimana . No takva dobava naravno raspodjeljuje godišnje količine.trajnija i čvršća suradnja . Neposredno.manjih kupovnih cijena zbog isključivanja posrednika . Veći dobavljači za razliku od manjih mogu osigurati kontinuitet u ponudi i isporuci. a kuda putem posrednika Neposrednom nabavom poduzeće samo nabavlja od proizvoñača.racionalnija dobava . u pravilu veće vrijednosti i većih količina.uštede u održavanju veze . S druge strane. malih ili velikih dobavljača Prednost uvijek imaju provjereni i pouzdani stalni dobavljači. ali kod većine nabavki koncentracijom nabave kod jednog dobavljača mogu se postići: . Nove dobavljače treba provjeriti probnim narudžbama. kvalitetu vezane robe.bolji nabavni uvjeti . Takoñer se povećavaju i rizici zbog nepoznavanja pouzdanosti udaljenih dobavljača vezano uz rokove isporuke. Stalni dobavljači omogućavaju i uspostavljanje čvrstih poslovnih veza. a samim time ugrožava i startno ostvarenje najboljih uvjeta kod dobavljača.Manje je količine jeftinije nabavljati od jednog dobavljača nego ih usitniti i pregovarati s više njih. Takoñer mogu nastati i negativni efekti ako bi se dobavljači koji nude robu po niskim cijenama zbog gubitaka preorijentirali na druge robe. ali i potrebe 65 . Za trgovačka poduzeća odluka o broju dobavljača nije samo vezana uz optimalne uvjete nabave. nastojati će konstantno pratiti dijelove nabave spomenutog kupca. uvoznika ili specijaliziranog trgovca na veliko odreñenu robu.prisutnosti na nabavnom tržištu .mogućnosti uspostavljanja partnerskih odnosa . U slučaju da dobavljač ima spoznaju da uz njegovu robu u svakodnevnoj prodaji se nalazi i roba konkurenta. a koliki troškovi ostvarenja neposredne kupnje. 3. Moglo bi biti skuplje i kompliciranije izmijeniti cijeli kupovni sustav zato jer netko može ponuditi nižu cijenu odreñenog dana. ali su manje fleksibilni na promjene u asortimanu.bolje kontrole nabave . Kod stalnih ili povremenih.podrška u oglašavanju i izlaganju Ali samo jedan dobavljač može se osjećati na sigurnim temeljima te stoga često ne podnosi onoliko napora i žrtve u daljnjoj podrški prodaju sve dok ista ide pozitivnim smjerom. 2.suradnji u vezi posebnih zahtjeva Ali važno je procijeniti kolike su uštede u cijeni. jer moraju osigurati i diferencirani prodajni asortiman kojeg kupci očekuju. a u prednosti su zbog: . a koji je manjim brojem dobavljača sužen. a istovremeno ne bi održavali dobavljače s trenutno višim cijenama. svaka promjena dobavljača povećava troškove.

jer proizvoñači nude uzak asortiman.pregled i stanje njihovih zaliha . zastoja u prometu. Ekonomičniji su i za nabavu robe širokog asortimana jer se kod njih jednom narudžbom može kompletirati potreban asortiman i tako smanjiti troškove naručivanja.osiguranja vlastitog kapitala. a količinski manje kupnje .trošak pakovanja veći . Time smanjuju troškove obrade tržišta. a kada od udaljenijih dobavljača Pri izboru dobavljača nije dovoljno voditi računa samo o fakturnoj vrijednosti robe jer nije isto koliko je dobavljač udaljen od skladišta kupca. Osim nižih troškova nabave. Čak kada i proizvoñač može ponuditi kredit. vremenskih neprilika. u pravilu manja trgovačka poduzeća ili manji poslovni potrošači funkciju nabave povjere posredniku koji imaju bolji pregled nad tržištem i veći poslovni ugled. Od bližih.brz odgovor na narudžbe . 66 .potrebno meñuskladištenje Navedeni troškovi transporta po jedinici robe rastu sa udaljenošću dobavljača pa se poduzeća orijentiraju na bliže dobavljače ako su ostali uvjeti isti. a manje narudžbe nadalje angažiraju i manje kapitala. 4. Konkurentske prednosti koje se postižu zbog kraćih dobavnih rokova daju prednost izboru većih dobavljača. Većina posrednika omogućuje i kredit svojim kupcima.dug transportni put . a bliži dobavljači im omogućuju nabavne termine što bolje prilagoditi prodajnim. Takoñer. Nedostaci su neposredne nabave veći za trgovačka društva na malo i asortimansku trgovinu.češće. posrednik koji poznaje svoje mjesne kupce smanjuje rizike tog kredita. Isporuke bližih dobavljača su pouzdanije zbog manjih prijevoznih rizika. bliži dobavljači omogućavaju i: . Posrednike u nabavi koriste i veća trgovačka poduzeća za artikle iz dopunskog asortimana i sa malim koeficijentom obrtaja kao i artikle koji se mogu nabaviti jedino kod distributera kao ekskluzivnog zastupnika odreñenog proizvoñača.visoke tarife . Nabava robe od lokalnih dobavljača značajna je za lokalno gospodarstvo što poboljšava odnose s javnošću. Niža fakturna cijena ne znači i nižu nabavnu cijenu ako je: .veće osiguranje zbog većih rizika . posrednici osiguravaju brze i redovitije isporuke manjih količina za koje proizvoñači ne moraju imati interes. Blizina dobavljača sa širim asortimanom posebno je važna za trgovačka poduzeća na malo jer kompletiraju asortiman uz niže troškove dopreme.lakši povrat robe Trgovačka poduzeća na malo moraju robu i pripremiti za prodaju te su im važni dobavni termini. Posredna je nabava kada poduzeća.veći manipulativni trošak zbog pretovara .

Suradnja rješava probleme kao zajedničke obveze. Zbog toga i dobavljač može dobro uštediti i zaraditi jer je smanjio prodajne i distribucijske troškove. Nabavljajući robu globalno. ali zato i skupljih načina prijevoza moguća je kvalitetnija ponuda svježe robe nabavom od udaljenijih dobavljača. smanjuju broj dobavljača s kojima rade. Transparentnost cijena je jedan od najvažnijih implikacija globalnih procesa jer trgovci traže načine da preko novih dobavljača doñu do istih proizvoda po nižoj cijeni. Dobavljače na globalnoj razini ne traže samo velike trgovačke kompanije već strategijom kooperacije u nabavi i manje tvrtke. Globalno pretraživanje. potrebno je istražiti i globalne izbore nabave. prijevoz. Troškovi su ponekad manji jednostavno smanjujući nesigurnost i rizik. smanjuju se ukupni troškovi proizvodnje po jedinici proizvoda. Mnoge firme očekujući veću korist od izabranih dobavljača. 5. Na poslovnim tržištima su koristi. preuzimanja. Danas se saznanja o hirovitosti tržišta u ozbiljnim kompanijama ne prepuštaju slučaju ili ad hoc narudžbama. Odnosi sa izabranim dobavljačima Politikom izbora dobavljača se odreñuje i kakvi će biti odnosi sa izabranim dobavljačima. ili se na njih ne mogu osloniti. tj. Ako veća prodaja znači i povećanje proizvodnje. Ali i bez pomoći kupca dobavljaču može biti moguće identificirati i riješiti problem.Izbor bližih dobavljača zbog nižih troškova dopreme ne smije ugroziti kvalitetu ponuñene robe a time i prodaju. već osigurava izvor nabave i to stalan. Važno je uspostaviti stalan odnos stvaranjem obostrane koristi. Na klasičnom se tržištu kupnje kupac bira po scenariju trenutno najnižih cijena i najpovoljnijih uvjeta nabave. skraćuju i pojednostavnjuju radne poslove naručivanja. U dugoročnim je poslovnim odnosima dobavljač čak spreman prihvatiti i ciljanu cijenu koju nudi 67 . Ako je riječ o nabavi robe velike vrijednosti koje podnose visoke troškove transporta. Najbolji odnosi podrazumijevaju stvarno partnerstvo gdje postoji obostrano povjerenje i poštivanje. Ekspanzija trgovačkih lanaca potiče globalnu nabavu jer na novim tržištima ne poznaju dobavljače. Za oboje osnovna je korist od ovog važnog odnosa poboljšati profite kroz suradnju koja smanjuje ukupne troškove. zbog bliske suradnje s dobavljačima sve veće. osiguranja i veće troškove komuniciranja. trgovci postižu niže jedinične cijene kupujući u ogromnim i zajamčenim količinama. jer bi to značilo nesigurnost u isporukama kvaliteti i troškovima. te su i ti odnosi se češći. Kupac ne samo što ima korist jer je kupio robu i uslugu uz nižu cijenu. Zbog specijalnih. elektroničko komuniciranje i logističke racionalizacije povećavaju te mogućnosti. Dobavljač i kupac mogu imati veće troškove ako odvojeno rješavaju probleme neispravne robe. odnosno zajednički rješavaju logističke probleme vezano za zalihe. Dobavljač je često voljan smanjiti prodajne cijene ako kupac kod njega običaje nabavljati veće narudžbe i za dulje razdoblje. plaćanja i kontrole. tada se smanjuju i drugi troškovi kao fiksni troškovi boljim korištenjem kapaciteta. Dobro povezane firme dijele zadatke.

Nabavno osoblje umjesto natjecateljskog primjenjuje suradnički stil komunikacije što može prouzročiti teškoće zbog promjena u navikama. Kad se dobavljač osjeća na sigurnim temeljima. nabavljenu robu isporučuje maloprodavačima prema njihovim potrebama. ali nisu uvijek učinkovite. povezanost u planovima otežava izmjenu asortimana i dobavljača trgovcu. dok ista ide pozitivnim smjerom. Kupac može biti zadovoljniji puštajući dobavljače da se natječu. Mnogi su manji dobavljači napravili greške jer su previše ovisili. Kao vlastiti posao nabavljati. Zato nije vrijedno investirati i ulagati vrijeme u odnose sa dobavljačem za kupnju koje nisu važne ili nisu česte. Dugoročna obveza prema partneru može rezultirati gubitkom fleksibilnosti. Trgovačko poduzeće na veliko ovaj posao može obnavljati i kao tranzitni posao tako da dobavljači izravno isporučuju robu trgovačkim poduzećima na malo ili velikim potrošačima. Sva korist pripada poduzeću. prodaju je u svojim prostorijama u svoje ime trgovcima na malo. kako bi osvojio veću naklonost kupca. Kada dobavljač ima spoznaju da je uz njegovu robu u prodaji i roba konkurenta. Navedeni odnosi donose i odreñene rizike za obje strane. Gubi se kontakt s tržištem konkurenata. a za račun vlasnika robe. Zajedničkim se istraživanjem tržišta skraćuje vrijeme izmeñu faze identificiranja tržišta i faze uvoñenja proizvoda na tržište. Veći je broj kratkoročnih ugovora zamijenjen manjim brojem dugoročnih ugovora.trgovac zbog kvalitetnih informacija s tržišta. skladištiti i prodavati robu prema potrebama svojih ciljanih kupaca. Partnerstvo podrazumijeva i novi stil pregovaranja. 2. Trgovac komisionar kao svoj prihod ostvaruje proviziju u obliku posebne marže sadržane u cijeni robe. Blizak odnos može napraviti koristi. Na mnoga tržišta sile natjecanja rezultiraju smanjenjem troškova i zbog toga rezultiraju inovacijama u marketing mixu. često ne podnosi onoliko napora i žrtve u daljnjoj podrški prodaji. Kao nabavni komisionari u svoje ime ali za tuñi račun Trgovci na veliko u odreñenim slučajevima preuzimaju tuñu robu u komisiju. Ako je trgovačko poduzeće u sklopu dobrovoljnog lanca. nastojati će konstanto pratiti i tijekove nabave spomenutog kupca i izlaziti ususret na razne načine. Trgovačka poduzeća kao nabavljači 1. Proizvode u komisiju daju proizvoñači proizvoda onda kada procijene da je to ekonomski opravdano s gledišta oslobañanja vlastitih skladišnih prostora za nove zalihe. stajalištima i vještinama kojima se pri tom koriste. s bržim 68 . ali snosi sve rizike. Svaki čvršći odnos sa kupcem ne mora biti i logičan za dobavljača. Za nabavljačko se poduzeće povećava ovisnost o dobavljaču.

obrtajem. 3. Razlog za širenje trgovačkih marki je mogućnost korištenja najefikasnijeg oblika promocije proizvoda kao dominantno izlaganje unutar prodajnog mjesta. Kao posao s privatnim markama Privatne marke razvijaju uglavnom velike trgovačke kuće i sve više ulaze u paletu jeftinijih proizvoda dobre kvalitete pod imenom svoje trgovačke kuće kojima žele pridobiti lojalnost kupaca. Velika konkurencija i meñu privatnim markama prisiljava trgovačke kuće na ulaganja u skupe privatne marke kojima se još uvijek ostvaruje dobit. Roba se nabavlja samo fizičkim preuzimanjem i dobavljač ostaje i dalje vlasnik robe dok se ona ne proda. Trgovci ovaj oblik nelojalne konkurencije prema proizvoñačima koriste dok ostvaruju najveću profitabilnost po dužnom metru izlaganja jer kupcima moraju ponuditi širi izbor u odreñenoj kategoriji proizvoda. Za povećanu obvezu komisionar ima pravo i na posebnu del kredere proviziju koja se utvrñuje prema bonitetu trgovca na malo. S njima sklapa okvirne ugovore kojima postiže odgovarajuće cijene i rabate za prodaju maloprodavačima. Kao posrednički posao u tuñe ime i za tuñi račun Trgovačko poduzeće na veliko samo sastavlja listu učinkovitih dobavljača koje zastupa. 4. Na taj način ne konkuriraju samo proizvoñačkim markama. Komisionarski posao trgovac na veliko može obavljati i kao del kredere posao. ali i dodatna vrijednost za kupca i potrošača. Veletrgovac dobiva proviziju i više nije uključen u tehničko odvijanje pošiljki. Kao posrednici ovim vidom nabave trgovci ne angažiraju obrtna sredstva. 69 . pa obogaćuju ponudu i dobivaju naknadu u vidu konsignacijske provizije. već se diferenciraju i od drugih trgovačkih kuća. Kao konsignacijski posao najčešće u tuñe ime i za tuñi račun. uz ugovoreni posao prodaje robe za račun komitenta preuzima i jamstvo da će prodana roba biti na vrijeme naplaćena. 5. Manja je vjerojatnost nabave trgovačke robe u komisiju jer su trgovački poduzetnici u pravilu u vlastitoj djelatnosti najčešće i komisionari za tuñe proizvode. Kupovni ugovor postoji samo izmeñu trgovaca na malo i dobavljača.

jer su i robe i usluge koje poduzeća nabavljaju često i najveći trošak. Kod nove kupnje promocija dobavljača ime više učinka. . Nova kupnja traje mnogo duže nego direktna. . Zato mnoga poduzeća zahtijevaju od nabavne službe snižavanje troškova i stjecanja natjecateljskih prednosti. ali i drugim članovima firme koji imaju važnu ulogu i mogu utjecati na odluku o kupnji. Nabavna služba primjenjuje tri različita pripremna postupka i načina kupovine ovisno o tome je li to: . o ograničenim količinama i druge promjene na tržištu. U većim su firmama uglavnom specijalizirani za nabavu odreñene robe i pravi su stručnjaci u tome.sastavljanje narudžbi ako su rezultati povoljni. Na posjet prodajnih agenata i prezentera nabavljači gledaju s nepovjerenjem i prije kupnje traže točne informacije koje im pomažu za pouzdanu i mudru kupnju. Nova kupnja može uključiti: . Vole informacije o novim proizvodima i uslugama koje će ubuduće nuditi i savjete za buduće eventualne promjene u cijeni. Višestruki su utjecaji tipični za nove kupnje. Menadžeri nabave uglavnom surañuju s dobavljačima i njihovim prodajnim zastupnicima. uhodana kupnja s poznatim dobavljačem. To je zastarjeli pristup jer ostati na konkurentnom tržištu znači stalno tražiti načine kako opstati na tržištu.nova kupovina .uhodana kupnja ustaljene vrste robe Kod svake različito rješava probleme s obzirom na: Vrsta procesa nabave Nova kupnja Veće Veći Veći veće Potrebno vrijeme Višestruki utjecaji Pregled dobavljača Potrebne informacije Izmijenjena kupnja Srednje nekoliko nekoliko nekoliko Uhodana kupnja Manje Manji Nema male Nova se kupnja dogaña kada poduzeće ima novu potrebu i želi idealnu ponudu sa svim informacijama.odreñivanje specifikacije proizvoda. Kupci često u novoj kupovnoj situaciji traže pravodobne i pouzdane informacije iz različitih izvora npr: 70 .izmijenjena kupovina . Neki od menadžera misle o nabavi samo kao o aktivnostima za izvršenje narudžbe.Vrste procesa nabave Većina trgovačkih poduzeća ovise o specijalistima kako bi osigurali pažljivu i odgovorniju kupnju. To se ne može ostvariti ako se kupovni faktor ne uzima ozbiljno.procjenu izvora nabave.

pretraživanjem interneta. ali za veće nabavke često uključuju i detektivski rad. Danas u doba brzih tržišnih promjena i jake konkurencije meñu trgovačkim poduzećima. analizom informacija od kupaca. Izložbe degustacije Oglasi iz trgovačkih publikacija Literatura za prodavače Katalozi Izvješća istraživanja tržišta Nemarketinški izvori Vanjski suradnici Savjetnici i vanjski suradnici Trgovačka udruženja – komore Razne publikacije Stručne. te se vrši dogovaranje o pristupu pregovorima i odabiru osnovnih ciljeva te različitih pregovaračkih strategija ovisno o poziciji pojedinih dobavljača. Kupci često ne traže nove informacije ili nove izvore nabave. Ponekad su pregovarači nabavljači lijeni i uživaju u situaciji uhodane kupnje. sve se više ograničavaju na slučajeve kada je riječ o važnijim proizvodima i dobavljačima s obzirom na njihov udio u ukupnoj vrijednosti nabave. Utvrñivanjem baze podataka iz niza navedenih izvora završena je priprema za odabir nekoliko mogućih dobavljača. Vrijeme i troškovi istraživanja i analiziranja mnogih informacija ne mogu biti opravdani za manje nabavke. alternativnih dobavljača. Za ovakve nabave na vrijeme se osiguravaju i financijska sredstva bez prethodnog savjetovanja. Mnoge male ili tekuće kupnje su ove vrste ali one uzimaju jedan mali dio vremena dobavljaču. Uz navedeno potrebno je uvijek pratiti moguće pojave alternativnih proizvoda. Kako bi smanjili troškove mnoge firme 71 . Troškovi i vrijeme mogu se racionalizirati ako se s dobavljačima komunicira selektivno i interaktivno korištenjem kompjutora i raznih elektroničkih medija. reklamacija Burzovna izvješća Prikupljanje podataka se ostvaruje svakodnevnim poslovanjem. Kako intenzivna suradnja i osobni susreti s dobavljačima zahtijevaju mnogo vremena i stvaraju velike troškove. Uhodana kupnja ustanovljene vrste robe je rutinska ponovna kupnja koja je bila napravljena mnogo puta prije. ali budan će marketer uvijek okrenuti situaciju u novu priliku tražeći više informacija ili bolji marketing miks dobavljača. Izmijenjena nabava je kada je nabavljen novi pregled nabavne situacije. Primjenjuju se i za nadopunu minimalnih zaliha kod sigurnih izvora nabave. U svemu tome posljedice pogrešaka mogu biti vrlo važne. Često se periodično ponavljaju u istim količinama prema operativnom planu nabave. ali ne toliko kao u novoj nabavi. Koliko će informacija sakupiti nabavljač ovisi o važnosti i sigurnosti izbora. nabavkom cjenika. dobavljača .Osobni izvori Neosobni izvori Marketinški izvori Prodavači Ostali iz firme Izlagači: sajmovi. znanstvene. Danas za većinu roba prevladavaju ponuñači za koje nije teško pribaviti potrebne informacije. važnost informacija o tržištu nabave postaje ključnom konkurentskom prednošću. statističke datoteke: proizvoda.

kupac može naručiti faksom ili kompjuterom. nabavljači koriste 4 osnovna pristupa za procjenu i kupovinu proizvoda: a) inspekcija b) uzimanje uzoraka c) opis d) ugovaranje s mogućnošću izmjene a. Stvarna cijena može varirati i ovisi o kvaliteti odreñenog uzorka u odreñenom trenutku. Mnogi kupci sada šalju veći dio svojih narudžbi kompjutorski. opisati specifikacije za naručenu robu. c. Kupnja na osnovi uzoraka znači samo pregled dijela od potencijalne kupnje jer ne postoji mogućnost neposrednog susreta s dobavljačem. a posebno kada postoji obostrano povjerenje izmeñu kupaca i prodavača. Za popunu ili proširenje asortimana prodajnih i skladišnih zaliha skladištari upućuju zahtjev službi nabave za ugovaranje s najboljim dobavljačem. ali ponuda i potražnja odreñuju opći nivo cijena. b. U rutinskim narudžbama vrlo važno je imati uobičajene izvore nabave. Često se prodaju na otvorenim tržištima ili na dražbi ako postoji nekoliko potencijalnih kupaca. Ako se ništa od uobičajenog ne mijenja. Osnovne metode u nabavi Ovisno o tome treba li provjeravati robu prilikom kupnje. Kupci provjeravaju robu i cjenkaju se sa proizvoñačem ili se natječu s drugim mogućim kupcima. Kupovina je po uzorku moguća kod roba koje su kvalitativno ujednačene. Ako je vrijeme važno. uzimati uzorke. a i poljoprivredni proizvodi kao sirovine. Kada je kvaliteta uglavnom zagarantirana kupnja prema opisu ili specifikaciji zadovoljava. Nova kupnja i izmjenjena kupnja traju duže.pokušavaju rutinizirati proces kupnje kad god to mogu. Ovi se načini kupnje primjenjuju u uglavnom manje razvijenim gospodarstvima. Odobreni se zahtjevi prosljeñuju u narudžbe što je brže moguće. Kod uhodane kupnje kupac može naručiti ne razmišljajući o drugim potencijalnim izvorima. Kupnja na osnovi specifikacije i standarda znači kupiti robu prema usmenom ili pisanom opisu. Kada se mijenjaju ekonomski uvjeti. kupuju na ovaj način. kompjutorski sustav nastavlja rutinsku ponovnu kupnju prema nastalim potrebama printajući nove narudžbe ili elektroničkim putem regularnim dobavljačima. ili omogućiti naknadne promjene. kupci mijenjaju narudžbe kompjutorski. Inspekcijska kupovina znači pregledati svaki artikl. Cijene mogu biti bazirane na uzorku. Ova metoda smanjuje 72 . kod standardiziranih proizvoda i kod kojih se iz uzorka mogu uočiti najvažnija svojstva robe. Mnogi se tvornički. Primjenjuje se za nestandardizirane proizvode. Uhodana se kupnja obavlja na dan primanja zahtjeva bez konzultacija. Svaki je proizvod različit.

kupac često zahtjeva najbolju ponudu. d.dinamici plana prodaje . Planiranje i ugovaranje pojedinačnih isporuka (dopunjavanje zaliha) Planiranje i ugovaranje pojedinačnih isporuka ima za cilj uz što niže troškove nabavljanja osigurati kontinuiranu ponudu. posao kupca je pregovaranjem napraviti najbolji mogući posao. Pravodobna opskrba robom u potrebnim količinama i uz što povoljnije troškove ovisi o: . Sklapanje ugovora o kupnji koji omogućuju promjene često je ako kupac poznaje samo informativno što firmi treba. boljom organizacijom rada. Kad ne može napraviti detaljnu narudžbu unaprijed.troškove i kupci je koriste kad god je praktično a kod nabave većih količina standardiziranih roba koriste se robne burze.skladišnim kapacitetima . Na ovaj se način mogu nabavljati i tipizirani proizvodi visokih tehničkih mogućnosti poznatih svjetskih proizvoñača kao i proizvodi s poznatom markom. Nabavljanje planiranjem i ugovaranjem dinamike isporuke na temelju godišnjeg ugovora s dobavljačem Sa dobavljačima se zaključuje ugovor na duže vremensko razdoblje za godišnje potrebe i dinamiku isporuke prema planu nabave. manjim zalihama.ujednačenosti ili neujednačenosti prodaje . Usluge se kupuju prema opisu jer se često ne mogu pokazati. Primjenjuje se za robu: . Kad su jednom robe i potrebe specificirane.stanju na tržištu Postoji više načina kojima se odreñuje kako i kada će pristizati roba.koji ima veći udio u vrijednosti prodaje 73 .povezivanju i udruživanju s dobavljačima . sklapa ugovor sa dobavljačem koji omogućuju s vremenom promjenu specifikacije ili kupovnog zahtijeva. već i distribuciji. Ne treba zaboraviti kako se za prodaju u trgovini roba mora pravodobno pripremiti pa je važno nabavne termine uskladiti sa prodajnim. ne samo u proizvodnji. Poslovanje sa standardiziranim proizvodima daje ogromne prednosti u troškovima.iz standardnog asortimana . a sve u svrhu racionalizacije troškova cjelokupnog poslovnog procesa snižavanjem nabavnih troškova. Ovo je na primjer česta situacija kod narudžbi za opreme zgrada. Svaki dobavljač pažljivo analizira specifičnosti narudžbe i procjenjuje može li konkurirati s ostalim elementima marketing miksa. Ako nekoliko dobavljača želi posao. a i komunikaciji prema potrošačima i dobavljačima.

Nabavljanje na temelju pojedinačnog zaključivanja i naručivanja Primjenjuje se za asortiman: . –og u mjesecu. Nabavljanje na temelju zajedničkog planiranja povezivanja i udruživanja proizvodnih i trgovačkih poduzeća Vertikalnim udruživanjem poduzeća donose raspoloživih dugoročnih informacija i usklañuju: zajedničke planove uporabom dinamiku proizvodnje i prometa robe po asortimanu dinamiku isporuke i vremenska razdoblja opskrbljivanja čvrste partnerske veze uvjet su za funkcioniranje ovog načina nabave 74 .velik udio u vrijednosti nabave Svi artikli čije se zalihe ne mogu koristiti u sljedećem razdoblju ugovaraju se na ovaj način. Važno je prethodno istražiti nabavno tržište. Prednosti ovog načina su u nižim troškovima nabave i dopreme jer se nabavljanje u fiksnim vremenskim razmacima organizira bolje i racionalnije. izvršiti dobar izbor dobavljača u pogledu uvjeta solidnosti i pouzdanosti. tjedno ili svakog 1.koji nema redovnu i ujednačenu prodaju . Ovaj način dobro funkcionira ako nabavna služba dobro poznaje tržište. dnevno.neprekidnu i ujednačenu prodaju . ili ugovoriti isporuku odreñene robe npr. Sa dobavljačem se sastavlja ugovor i odreñuju pojedinačne količine i ritam isporuke.- koja ima teže uvjete nabave Na temelju godišnjeg ugovora nabava šalje dobavljaču narudžbe ili dispozicije za otpremu odreñenih količina robe.koji ne predstavlja veći udio u vrijednosti nabave Nabavna služba mora dobro poznavati tržište dobavljača i njegove uvjete kako bi na temelju potreba mogla što brže reagirati i izabrati najpovoljnijeg dobavljača. ili 15. Nabavljanje na temelju unaprijed odreñenih pojedinačnih nabavki u trenutku nabavljanja Primjenjuje se za robe koje imaju: .koji se javlja kao povremena potražnja . pravilno izračuna pojedinačne količine i ritam dospijeća i prednost daje pouzdanom dobavljaču. Ovim načinom postiže se sigurnost u opskrbljivanju i poslovanje s nižim prosječnim zalihama. Poslovoñe maloprodajnih objekata imaju samostalnost u dinamici naručivanja od dobavljača s kojim su spojeni okvirni godišnji ugovori. Na temelju ugovora mogu se dobavljaču slati pismene ili telefonske narudžbe.

Poduzeća ih sve više primjenjuju jer su bitan činitelj konkurentnosti na tržištu. Rješenje tog problema trgovačka poduzeća sve više traže u kooperaciji nabave. Kooperacija u nabavi Trgovačka poduzeća svoje učinke temelje na ekonomičnosti. jer su trgovačka poduzeća na veliko više orijentirana na odnose s proizvoñačima.kao dogovor o zajedničkom nabavljanju ili uskladištenju odreñenih roba za odreñeno razdoblje ili trajno . Udruženje sklapa ugovore s raznim dobavljačima i distributerima s kojima osigurava povoljnije cijene i dodatne rabate. Trgovačkom poduzeća potrebna je koncentracija roba tokova i kapitala.sigurnost i kontinuitet u nabavi . povoljnije uvjete plaćanja i odgode onim obrtnicima koji imaju poduzetničku karticu. Najveći distributer partner udruženja trgovaca je domaće trgovačko poduzeće Konzum. Primjeri 75 .kao osnivanje nabavne zadruge ili zajedničke nabave službe Česti oblik kooperacije je stvaranje dobrovoljnih lanaca gdje se trgovac na veliko javlja kao nabavljač udruženih trgovaca na malo. Na domaćem tržištu partnerstvo je u nabavi posljedica snažne prisutnosti mnogobrojnih inozemnih konkurenata koji izravno ugrožavaju opstanaka domaće maloprodaje.povoljniji rokovi isporuke . osobito pri nabavi potrošnih dobara. Za trgovačka poduzeća na malo kooperacija u nabavi je značajnija. zajedničkim obavljanjem pojedinih funkcija nabave.niži troškovi prijevoza . ali bi povećani troškovi zaliha i skladištenja anulirali postignute uštede.povoljniji uvjeti plaćanja Važno područje u kooperaciji nabave je i ulaganje u zajedničko istraživanje tržišta nabave jer manja trgovačka poduzeća ne raspolažu stručnim kadrovima. te osim nižih cijena postignutom koncentracijom narudžbi ostvaruje: .kao zajedničko angažiranje specijalizirane tvrtke za neke zadatke nabave . odnosno koncern Agrokor.kao jedna ili višekratna nabava robe . Nabavne cijene uvijek su se mogle sniziti većim narudžbama. Osim mogućnosti povoljnije nabave u konzumovim veleprodajnim skladištima kreira se i veleprodajna privatna marka Rial isključivo je namijenjena malim trgovcima. Dobro organizirana kooperacija u nabavi omogućuje i bolju tržišnu poziciju u odnosu na dobavljače. Stoga je novije udruženje trgovaca Zagreb značajno u očuvanju male obrtničke trgovine. Kooperacija u nabavi dvaju ili više trgovačkih poduzeća na malo (horizontalna kooperacija) može biti u različitim oblicima: . Veća trgovačka poduzeća na malo osnivaju središnju službu nabave koja objedinjuje potrebe svih decentraliziranih trgovačkih jedinica. a nju uvjetuje i kreira zakonitost opsega.

smanjenje administrativnog rada . te su značajan doprinos hrvatskoj proizvodnji robe široke potrošnje. Udruženja malih i srednje velikih trgovaca osim što razvijaju i zaštićuju domaću maloprodaju najvažniji su kanali prodaje za hrvatsko proizvode. Zauzimaju praktičan.isporučuju u većim količinama .osiguravaju stalni krug kupaca . Mnogi su napustili takve saveze i pridružili se B2B razmjenama poput World Wide Retail Exchangea i transfera jer je isplativije i dobro za razmjenu informacija.dobivaju informacije o budućim potrebama i o trendu potreba procijenjenom od kupaca Na globalnoj razini zajedničku kupnju robe široke potrošnje potpomažu savezi kupaca kao najbolji mediji za globalnu nabavu i za spajanje s pravim dobavljačima.dispozicija u skladu s proizvodnjom . Dobavljači takoñer imaju pozitivan odnos prema kooperaciji u nabavi jer i za njih postoji više mogućih prednosti: . oprezan i umjeren pristup prema savezima. Ultra grupa te udruga trgovaca Meñimurje kao i UNIGORSS na području Istre. Ipak samo je nekolicina vodećih trgovaca na malo učlanjena u njih.udruživanja su i CBA. Uz zajedničko nabavljanje često je vezano i zajedničko skladištenje predmeta nabave kako bi se povećali učinci racionalizacije.sklapaju značajnije ugovore po količini i vrijednosti . a dvije glavne europske grupe su AMS i EMD. 76 . Moguća su razna rješenja: jedan od partnera u kooperaciji ima slobodnog skladišnog prostora u kojem drži zalihe za ostale partnere partneri u kooperaciji zajednički izgrade glavno skladište iz kojeg isporučuju robe u svoja priručna skladišta partneri imaju glavno zajedničko skladište za svoje odreñene robe a za ostale imaju vlastita skladišta pojedini partneri imaju specijalna skladišta u kojim drže robu za ostale sudionike u kooperaciji Zajedničko skladištenje omogućava i zajedničku provjeru kvalitete prispjelih pošiljki koja je posebno važna ako su potrebni skupi ureñaji i specijalisti koji za potrebe pojedinih partnera ne mogu biti dovoljno iskorišteni.

treba planirati novčana sredstva za financiranje zaliha . 77 . Ti su procesi integralni i trgovačko poduzeće mora pratiti i signale iz nabave do dobavljača jer tek odreñena proizvodnja omogućava potražnju za odreñenim proizvodima.povezivanju i udruživanju kanala distribucije Opće tendencije u planiranju nabave s gledišta vremenske dimenzije idu u dva smjera.3.mogućnostima prodaje .zalihe predstavljaju trošak poslovanja .pravovremeni priliv svih potrebnih vrsta roba po potrebnim količinama i najpovoljnijim cijenama . a sa svrhom osiguranja pouzdanih izvora nabave robe u potrebnim rokovima i po cijenama koje će omogućiti ekonomično poslovanje. sve više pažnje se posvećuje dugoročnim planovima nabave i produžuje se vremensko razdoblje za koje se ti planovi izrañuju.5.stanju na tržištu nabave . Planiranje nabave Planiranjem nabave hrvatsko poduzeće osigurava: .prodajnim kapacitetima .kupci danas nisu spremni čekati robu .skladišnim kapacitetima . Plan nabave kao i sama nabava ovise o: . Planiranjem nabave postiže se: organizirano pristupanje nabavama i praćenje nabave opskrba poduzeća ritmom koji odgovara potrebama prodaje primjena načela optimalnih zaliha Planiranje zaliha je nužno jer: .zaliha predstavlja sigurnosni ventil pri odstupanjima u istraživanju i ponudi Planirane zalihe robe ujedno su i instrument interne kontrole i analize poslovanja.budućem stanju na tržištu nabave .poslovanje s optimalnim zalihama pomoću kojih će uz najniža financijska ulaganja i najniže troškove skladištenja ostvariti stabilno i profitabilno poslovanje Osnova za planiranje nabave u trgovini je planiranje prodaje i istraživanje tržišta prodaje i tržišta nabave. S druge strane. Svrha izrade tih planova jest smanjivanje zaliha roba i ubrzavanje obrtaja robe te na taj način povećavanje efikasnosti nabave i cjeline poduzeća. S jedne strane izrañuju se operativni planovi nabave roba za sve kraća razdoblja.financijskim sredstvima .

ekonomične količine nabave .prema predviñenoj potražnji .prema konkretnim narudžbama kupaca Pri izradi planova nabave za pojedina planska razdoblja polazi se od: .artikle značajne vrijednosti . Zbog toga se donose operativni planovi koji usklañuju dinamiku nabavljanja po količini i vrsti sa: . Ekonomična nabava se može ostvariti i ako nabavljači imaju odreñenu samostalnost.godišnjeg plana prodaje .optimalne količine zaliha nabave robe Za artikle većih količina i veće vrijednosti iz skupine A potrebno je uskladiti dinamiku s dinamikom prodaje. Operativni planovi nabave Planirani asortiman trgovačko poduzeće ne nabavlja odjednom u ukupno potrebnoj količini već se njegove zalihe održavaju višekratnim obnavljanjima.plana obrtaja zaliha .vremenom potrebnim za izvršenje narudžbe Pri tome treba uzeti u obzir i: .stanje i tendencije na tržištu nabave . nabavljaču direktno postave zadaci bez alternativnih mogućnosti ovakve šanse će biti propuštene.mogućnosti ostvarivanja količinskog rabata . jer svaka prerano pristigla zaliha nepotrebno angažira kratkotrajnu imovinu. Planiranje potrebne količine zaliha obavlja se: .dinamikom prodaje .stanjem zaliha . Ako se odrede čvrsti planovi nabave. kako bi njihovo pristizanje bilo što neposrednije pred prodaju.artikle kritične za nabavu Kako bi se: smanjila neizvjesnost i nesigurnost opskrbe.postojećeg stanja zaliha 78 . Zbog tržišnih promjena u trenutku same nabave mogu iskrsnuti momenti značajni za ekonomiku obujma koje unaprijed nijedan plan nije mogao predvidjeti. osigurala prodajna spremnost i kontinuitet ponude te izbjegle negativne posljedice nestašice zaliha.artikle iz osnovnog asortimana trgovačkog poduzeća .Dugoročni se planovi nabave odnose na: .

planirane nabavke za odreñeni planski period= Planirani obujam prodaje +planirane redukcije -početne zalihe +konačne zalihe +/. gdje je: D=količina za nabavu A = izračunate potrebe B=zalihe u skladištu C=naručene i još nezaprimljene količine Planiranje nabavnih količina Pri planiranju nabavnih količina pojedinih artikala utvrñuje se najviše stanje zaliha za planski period. rasip.planirano smanjenje ili povećanje zaliha / 200-150/ Planirana nabavka je 2250 jedinica robe (2000+300-50) 150 jedinica neke robe 2000 300 200 2000 300 200 150 50 79 . planirana nabavaka za odreñeni planski period= Planirane zalihe na kraju planskog perioda +planirani obujam prodaje +planirani redukcije -planirane zalihe na početku planskog razdoblja Planirana je nabavka 2250 jedinica robe (150+2000+300-200) 2.planirane redukcije (kalo.zalihe na početku planskog perioda (potrebne zalihe za početak prodaje jednake su zalihama na kraju prethodnog razdoblja) .planirane zalihe na kraju planskog perioda (količine potrebne za prodaju na početku sljedećeg razdoblja) i . kvar i lom) Modeli za utvrñivanje količina potrebnih nabavki za odreñeni planski period: 1.planirani obujam prodaje .Najopćenitije se količina za nabavu može izraziti ovako: D=a-(b+c) . a u obzir se uzimaju: .

nabavna funkcija troši taj novac i to je odljev novca iz poduzeća.5=206.5 Potrebna novčana sredstva za nabavu robe=1. te samim time i omogućiti manje sredstava za ostvarenje godišnjeg plana. B i C planirala su 600 tona prodaje neke robe u vrijednosti od 1.sa planovima priljeva o odljeva novca u suradnji s financijskom funkcijom Pri planiranju nabave uvijek je potrebno voditi računa da ista bude optimalno raspodijeljena.Planiranje financijskih sredstva za nabavu robe Planom nabave planiraju se i potrebna novčana sredstva za realizaciju toga plana.667 kuna 80 . Za razliku od prodajne funkcije koja prodajom robe ostvaruje priljev novca.s operativno-dinamičkim planovima nabave koji su usklañeni s politikom nabave i prodaje i .000 kuna uz ovakve zalihe: Trgovačko Jedinica poduzeće mjere A B C Tona Tona Tona Zalihe na kraju Ožujka 94 114 62 Lipnja 93 53 100 rujna 81 140 47 Prosinca 52 93 31 Prosječna zaliha 80 100 60 Trgovačko poduzeće A=(94+93+81+52)/4=80 Koeficijent obrtaja=600/80=7.000 kuna odnosno ovisno o obrtaju zaliha ovisit će koliko doista novčanih sredstava trebamo kako bi ostvarili pretpostavljeni godišnji promet.550. potrebna su i veća sredstva. Ukoliko se ukupna godišnja zaliha podijeli sa 12 mjeseci dobit ćemo prosječnu zalihu te nakon što planiranu godišnju prodaju podijelimo sa prosječnim zalihom dobiti ćemo planirani koeficijent obrtaja.brzinom obrtaja tih zaliha Što je prosječna zaliha veća. Meñutim smanjenje ulaganja sredstva u zalihe istodobno povećava rizik gubitka tržišta i smanjenje prodajne spremnosti trgovačkog poduzeća. Dakle. Naime. Taj nam koeficijent kaže koliko ćemo puta u tijeku navedene godine obrnuti prosječni iznos zalihe. potrebne su manje prosječne zalihe a time i manja financijska sredstva. Trgovačka poduzeća A. nabavna funkcija mora ostvarivati u skladu: .prosječnom količinom robe na zalihi i . Uravnoteženo trošenje novca za potrebe nabave robe.000/7. veličina potrošenih novčanih sredstava za postizanje planiranog prometa odreñena je: . Primjer 1.550. ukoliko je planirana godišnja količina oko 100 jedinica prosječne cijene 100 kuna tada ćemo godišnje angažirati 100. a što je brzina obrtaja veća. Potrebna novčana sredstva ćemo dobiti ako planiranu godišnju prodaju podijelimo sa planiranim koeficijentom obrtaja zaliha. da se bazira na robi koja neće zahtijevati dugo skladištenje.

000 kuna Iz primjera je vidljivo da veći broj obrtaja omogućava ostvarenje prodaje uz manje ulaganja novčanih sredstava. Primjer 2: Trgovinsko poduzeće planira godišnji promet od 40.200 kuna 200 kuna 3.550.000/10=155.360 kuna 14.000/6=258.560 kuna 81 .000 kuna računano po nabavnoj cijeni.Trgovačko poduzeće B=400/4=100 Koeficijent obrtaja=600/100=6 Potrebna novčana sredstva za nabavu robe=1.200 kuna 44.000 kuna 19.550.800 kuna 4 puta 11. Plan nabave neke robne grupe (plan za 1 godinu) Planirana prodaja po prodajnim cijenama -planirana razlika u cijeni (30%) Planirana prodaja po nabavnim cijenama Planirani koeficijent obrtaja (zadane četiri narudžbe u toku godine) Planirana prosječna zaliha -početne Razlika za nabavu do prosječne zalihe Plan nabave uz osiguranje od rizika od 30 posto (11200 kuna * 30%) Prosječna zaliha 64.333 kuna Trgovačko poduzeće C=240/4=60 Koeficijent obrtaja =600/60=10 Potrebna novčana sredstva =1.200 kuna 11. Koliko će trebati novčanih sredstava za taj promet ako je vrijeme zadržavanja robe na skladištu 45 dana? Najprije se računa koeficijent obrtaja zaliha: 365/45=8 Pri tome za nabavu robe treba nam 5000 kuna ili 40000/8=5000 kuna Primjer 3: Ako smo planiranu prodaju izrazili u prodajnim cijenama moramo napraviti konverziju u nabavne cijene tako da znamo stvarni iznos potrebnih novčanih sredstava za nabavu robe.

Planirana prodaja po prodajnim cijenama +planirani gubici +planirana zaliha na kraju planskog razdoblja Ukupno potrebna roba -zalihe na početku perioda Planirana nabava Ako je stopa marže 30%.000 kuna 22.000 kuna vrijednosti robe na kraju prodajnog perioda tako da prodavaonica ne bude prazna do prve narudžbe u sljedećem periodu.000 kuna. Planirana prodaja po nabavnim cijenama je -narudžbe u tijeku -primljena roba Potrebna novčana sredstva za nabavu robe 75. Ako se oduzme već naručena roba od 10. Kako bi se osigurala prodajnoj službi.000 kuna u narednom periodu. Taj je plan u trgovini na malo elastičniji nego u trgovini na veliko. a vrsta robe i dobavljači utvrñuju se naknadno sa željama dobavljača i potrebama tržišta.000 kuna 20. a često ih sklapaju i na sajmovima uzoraka.000 kuna 125.500 kuna Plan nabave sadrži i dobavljače od kojih će se roba nabavljati.500 kuna 59. Jedino se za ustaljeni asortiman odreñuju količine i dinamika nabave.500 10.000 kuna i 47.000 kuna 29.000 kuna 85. onu robu koju traži nabavna služba treba pratiti i izvršenje narudžbi jer je moguća puna isporuka i djelomična isporuka. Planiran je i maloprodajni gubitak u vrijednosti od 3.000 kuna ili isto tako već pristigla roba kroz ovaj period (20. kao i odgovarajuća promjena narudžbe ili storniranje narudžbi.Primjer 4: Planiran je promet prodavaonice od 75.000 kuna 47. 82 . Zalihe preostale iz prošlog perioda iznose 40.000 kuna 40. a stvarno potrebna novčana sredstva za nabavu robe dobiju se na ovaj način: Vrijednost robe po prodajnim cijenama * (1-planirana stopa marže) Planirana stopa marže je 30 posto. Ovako planirana nabava izražena je u prodajnim cijenama. Trgovci na veliko u svojim planovima nabave preciziraju asortiman kako bi na vrijeme ugovorili kupoprodaju sa svojim dobavljačima.000 kuna 3. Praćenje izvršenja narudžbi Nakon sklapanja ugovora o prodaji nisu završeni poslovi nabavne funkcije.000 kuna) dobije se iznos novčanih sredstava za nabavu robe. Plan nabave se odreñuje globalno u vrijednosti planirane nabave.

Ovo je suvremeni pristup poslovanju poznat kao procesni pristup. Referenti nabave moraju pratiti odvijanje poslova bez obzira u kojim se organizacijskim jedinicama trenutno obavljaju pojedini zadaci sve do izvršenja plaćanja dobavljaču.smanjenje prodajne spremnosti .eventualne prijetnje mora biti selektivno prema konkretnom slučaju.Kontrola ulaza robe na skladište podrazumijeva detaljnu kontrolu u pogledu: .robu iz osnovnog asortimana . Praćenje izvršenja narudžbi odnosno. Time se poslovi skladišne evidencije i knjigovodstva odvijaju automatizirano. okolnostima i dobavljaču a obavlja se ako je potrebno. To je dobro rješenje jer je svaki referent nabave najbolje upoznat sa svojim narudžbama s osobama dobavljača koje kontaktira i jer je jedna osoba u cjelini odgovorna za izvršenje svojih narudžbi bez zastoja i pogrešaka. . a dobiveni podaci odmah koriste za stvaranja informacija za donošenje odluka. Sve informacije vezane za odreñenu nabavu dolaze referentu koji je taj posao započeo primjenom otvorenog i pristupačnog informacijskog komunikacijskog sustava putem kojeg neometeno komuniciraju svi koji za to imaju potrebi svi se dogañaji odvijaju u datotekama i omogućuju odlučivanje na temelju stvarnih podataka.računa dobavljača Najveći problem nabave je zakašnjenje isporuke robe za prodaju što uzrokuje: .robu velike vrijednosti .požurivanje isporuke . Osim što se 83 . Paralelno s odvijanjem poslovnog procesa treba podatke unositi u računalo tako da se u što većoj mjeri cjelokupnim poslovnim procesom upravlja na osnovi informacija.robu s dugim rokovima isporuke .količine i kvaliteta robe .opominjanje dobavljača .hitne narudžbe U većini trgovačkih poduzeća praćenje izvršenja narudžbi obavljaju referenti nabave koji obavljaju robu. Zbog toga nabavna služba prati izvršenje narudžbi za: .smanjenje prometa robe Ranije isporuke robe isporuke robe prije ugovorenog roka takoñer nisu dobre jer povećavaju troškove i rizike zaliha robe i smanjuju likvidnost poduzeća.robu s kritičnim rokovima isporuke . ako se nas održavanju ugovorenih rokova isporuke može utjecati ili ako su koristi veće od napora i troškova praćenja.nekontinuiranu prodaju .smanjenje konkurencijske sposobnosti .rokova isporuke i .nove artikle .

taktičan .istraživanje tržišta nabave . Analiza nabave Kako bi se postigla što jeftinija sigurnija i kvalitetnija nabava robe provodi se analiza nabave.odabiranje dobavljača 84 . a nabavna funkcija može pratit realizaciju prodaje. Nabavna služba podnosi reklamaciju ili prigovor dobavljaču s kopijom komisijskog zapisnika. Reklamacijom se nastoje ostvariti prava utvrñena ugovorom ili narudžbom. Ako isporučena roba ne odgovara ugovorenoj kvaliteti i količini sastavlja se komisijski zapisnik. Koristimo se relativnim i apsolutnim brojevima. U tu se svrhu primjenjuje kvalitativna i kvantitativna metoda. Utvrñivanja količine i kvalitete isporučene robe treba obavljati istovremeno s preuzimanjem robe jer obveze dobavljača prestaju nakon isporuke. Ako rok nije ugovoren prigovor se podnosi odmah.pravovremen . a sve u cilju poboljšanja nabavnog poslovanja. a rjeñe putem nadležnog suda. Za sve nedefinirane detalje primjenjuje se zakon o obveznim odnosima i opće uzance za promet robe. Kvalitativna je metoda govorna metoda kod koje se primjenjuje forma upitnika čiji upiti kvalitetno sastavljeni služe kao sigurni pokazatelji. Prigovor mora biti: .sa datim prijedlogom rješenja Nabavna služba treba održavati i dobre i korektne odnose s dobavljačima i nastojati svaku reklamaciju riješiti sporazumom i na obostrano zadovoljstvo. Naprijed spomenuta kvantitativna metoda analize nabave koristi brojke kojima analiziramo brojčane odnose pojava.informatičkom tehnologijom integriraju radna mjesta u poduzeću integriraju se i informacijski sustavi izmeñu kupaca i dobavljača.objektivan . Npr: Učinkovitost nabave = postignuta najniža cijena/planirana cijena ili Udio rabata u ekonomičnosti nabave = postignut rabat/vrijednost ukupne nabave Do uzroka za neke pojave dolazimo upravo stavljenjem u odnos bilo kojih koeficijenata sa planskim veličanima ili svih koeficijenata sa pokazateljima iz nekih drugih razdoblja. Kod spomenutog analiziraju se sva područja nabave robe: . Koeficijenti koji se dobiju stavljanjem u odnos dviju brojčanih veličina služe za ocjenu kretanja odreñenih pojava.jasan i korektan .

voñenja skladišta .voñenje politike nabave 85 .sklopljenih ugovora .organizacija skladišta .Poslovanje nabavne službe sastoji se od analiza: .narudžba robe kontrole nabave .

upućivanjem ovlaštenih radnika u posjet dobavljaču. .izravno konkretnim dobavljačima kada se istraživanjem tržišta odabrao uži izbor. Inicijativu za uspostavljanje kontakata i početka pregovaranja može dati: . .slanjem pisane ponude .nabavna služba samoinicijativno kao kupac slanjem upita . .konkurentnost u nabavi .sa dobavljačevim uvjetima mogu se ostvariti planske proporcije prometa .slanjem raznih propagandnih sredstava potencijalnim kupcima . Po primitku ponuda raznih potencijalnih dobavljača nabavna služba vrši izbor najbolje ponude i to na osnovu svih uvjeta ponude naglašavajući onaj koji nam je u tom trenutku najbitniji. Pregovaranje i poslovna komunikacija Povezivanje nabavne službe s dobavljačima dolazi pregovaranjem.davanjem ovlasti raznim posrednicima.zadovoljeni strateški interesi .preporuke dobavljača u većim jednokratnim poslovima .dobra suradnja u rješavanju reklamacija 86 .dobavljač je onaj kojeg isključivo zahtijeva krajnji korisnik – kupac .poslovnost i pouzdanost dobavljača .dobavljač nudi potpuni asortiman .uz pomoć trgovačkog putnika . U pogledu izbora dobavljača u vezi nabavne politike treba se uz ove osnovne kriterije zadovoljiti: .izlaganjem robe na sajmovima i privrednim izložbama u vlastitom skladištu ili prodajnom objektu .dobavljač kao prodavač slanjem ponude služba može se obraćati stalnim dobavljačima i tražiti ponude kako bi saznala njihove uvjete prodaje.na adrese mogućih dobavljača kao cirkularno pismo kada se na jeftin i brz način želi prikupiti što više informacija i ponuda.putem interneta Kupci.6.oglasom o kupovini putem medija kod nabave skupih pojedinačnih narudžbi ili većih količina standardne robe.kvalitetna roba ili usluga te organiziran servis . njihove nabavne službe inicijativu mogu dati pisanim obraćanjem i to: . Dobavljači kao prodavači daju inicijativu za uspostavljanje kontakata na jedan od ovih načina: . .

Formalno prije samog sklapanja kupoprodajnog ugovora potrebno je da se kupac u cjelosti slaže sa ponudom. cijenama. Pregovori su uglavnom potrebni: .kod zaključivanja godišnjih ugovora . Obično vodi datoteku dobavljača u kojoj mogu biti podijeljeni na više skupina (prema vrstama robe. - Nabavna služba služi za uočavanje najpovoljnijeg izvora opskrbe. ako se kupac ne slaže s ponudom. U protivnom. U hodogramu dogañaja slijedi kupoprodajni ugovor.Pri tome se treba pridržavati i nekih općih principa: nabavljati robu izravno od dobavljača i izbjegavati posrednike pri izboru izmeñu starog i novog dobavljača uz iste uvjete prednost dati starome i provjerenom dobavljaču. Raznim ustupcima se dolazi do kompromisa jer nema dobitka bez spremnosti na ustupak. U razdoblju pregovaranja obje strane iznose svoje uvjete i to traje sve dok se ne postigne potpuna suglasnost o svim elementima ponude koji nisu za kupca prihvatljivi ili ne odustane od daljnjeg pregovaranja uslijed nemogućnosti postizanja sporazuma. Prije samih pregovora potrebno je upoznati motive.kod nabave robe velike vrijednosti i značenja za kupca . dosadašnjim isporukama).kada nema dovoljno konkurencije . razloge očekivanja i interese suprotne strane. Pregovaranjem se rješava konflikt interesa koji u kupoprodaji proizlazi iz toga što kupac želi što jeftinije kupiti a prodavatelj što skuplje prodati. te pripremiti strategiju i razne aktivnosti.kada od primljenih ponuda nijedna nije zadovoljavajuća zbog visoke cijene i rokova isporuke i slično . a nove dobavljače najprije povjeriti manjim pokusnim narudžbama ne vezivati se isključivo na jednog dobavljača s dobavljačima održavati odnos povjerenja suradnje i uzajamnog obavještavanja. Zabranjeni dobavljači: Odluku o zabrani takoñer donosi uprava robu zabranjenog dobavljača takoñer nije moguće zaprimiti budući automatikom nije moguće napraviti prijemne dokumente. Unutar većih trgovačkih društava najčešće postoje kategorije partnera kao dobavljača kojima se ubrzava proces svakodnevnog poslovanja a koje su klasificirane na sljedeći način: Odobreni dobavljači: Odluku o zabrani takoñer donosi uprava. Sastavlja se nova ponuda koju onda prihvaća dobavljač. Bit pregovora jest kompromis.kada postoji velika neizvjesnost zbog rizika cijene i drugih rizika 87 . Od odobrenog dobavljača roba se može nabavljati bez ograničenja. mijenja neke uvjete vezane uz cijenu ili uz količinu ili isporuku. a na prijedlog i obrazloženje pripadajućeg komercijalnog odjela.

1. ako je još uvijek zainteresiran za traženu robu. U fazi pregovaranja primjenjuje se upit i ponuda osnovne vrste poslovnih pisama. prikupljanjem više ponuda od različitih dobavljača. 3. Upitom se koriste 88 .kada se želi iskoristiti povoljna tržišna situacija i nabaviti roba u vrijeme veće ponude . poboljšani proizvodi ili novi dobavljači. Upiti se uglavnom koriste: .1. Izrada i dostava upita dobavljačima Uglavnom postoje dva temeljna zahtjeva za donošenje odluke o nabavi i to: .kada na tržištu postoji više potencijalnih dobavljača . Poslovne komunikacije u fazi pregovaranja Poslovne komunikacije dio su poslovnih aktivnosti svakog poduzeća i omogućuju izravno povezivanje dobavljača i kupca.kada se samo žele prikupiti informacije o novim proizvodima Upit se šalje i poznatom dobavljaču kada se želi saznati ima li još potrebne robe na skladištu. Takoñer i sve usmene upite putem telefona potrebno je i pismeno potvrditi. Nabava robe po specificiranim zahtjevima kupaca uglavnom zahtijeva dodatne kontakte izvan kruga ugovorenih partnera.od poznatih dobavljača provjerava asortiman i izmjenu prodajnih uvjeta.od novih dobavljača traže katalog. Potrebno je poslati više upita. Ovisno o namjeni razlikuje se: 1. prospekti i cjenici .po specificiranim zahtjevima kupaca .za popunjavanje skladišnih zaliha prema procjeni očekivanje stalne potražnje na tržištu.6. vrijede li još isti uvjeti prodaje ili postoje li olakšice za kupnju s obzirom na dugogodišnju suradnju. Nabavna služba mora raspolagati sa što više aktualnih i usporednih informacija i u tu se svrhu koristi upitom kao poslovnim pismom. 2. 6. Pojedinačni ili posredni upit kojim se traži dostava ponude za konkretnu robu navedenu u upitu. U suvremenim se tržišnim uvjetima stalno javljaju novi proizvodi. Upiti se uglavnom dostavljaju pismeno putem telefaksa ili elektroničkom poštom. Ponovljeni upit dobavljaču ako ovaj nije odgovorio na već poslani upit ili je odgovor bio nejasan.1. jer je to najjednostavniji i najjeftiniji način prikupljanja ponuda. Ovaj upit zahtjeva podatke za dobivanje ponude koja će se moći usporediti s drugim ponudama za robu većih vrijednosti količina i značenja u asortimanu.kada se potrebno orijentirati na nove izvora nabave . Opći upit koji se primjenjuje kada se nema uvid u poslovanje dobavljača te se: .

. te podaci koji se prikupe pretraživanjem on-line baze podataka ili kataloga proizvoda te drugih izbora podataka. Ovisno o strategiji nuñenja treba li kupcu prezentirati sve podatke ili samo dio podataka razlikuje se: . S toga je gledišta ponuda akcija dobavljača koji u pisanom obliku pod odreñenim uvjetima nudi robu i usluge potencijalnim kupcima. Bez obzira koja je svrha upit mora sadržavati: .potpuna ponuda kojom dobavljač opisuje robu i daje ostale podatke o kupnji a kupac mora samo poslati narudžbu.osnovne naznake pošiljatelja: naziv i adresu poduzeća koje šalje upit ime . Ponuda dobavljača Teorija poslovnih komunikacija ponudu promatra s više gledišta.stvoriti odreñeno uvjerenje . Zbog toga upit mora biti aktivan i sadržajan kako bi dobavljač vidio svoj interes za odgovor.2.kontakt osobu pošiljatelja .pobuditi pozornost .rok isporuke (zahtjevi za posebno kratke rokove isporuke mogu biti opravdanje dobavljačima za više cijene) . Ponuda je prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora koji sadrži sve bitne stavke ugovora kako bi se njenim prihvaćanjem mogao sklopiti ugovor.paritet .cijenu .1.način plaćanja .potaknuti želje i interes . Polazište za izbor dobavljača kojim će se dostaviti upiti su podaci o poznatim izvorima nabave.potaknuti kupnju 89 .specifikaciju robe .i prodavači kada žele prikupiti podatke o potrebama pojedinih kupaca i tako se na vrijeme opskrbiti potrebnim količinama.rok dostavljanja ponude Važno je odgovor na upit dobiti na vrijeme te se pri sastavljanju upita to i naglasi. Upitom se ne stvara pravna obveza. Ponudom dobavljača kod kupca žele: . 6.djelomičnu ponudu kojim dobavljač pokušava dobiti podatke o potrebnim kupcima i na taj način istražuje tržište. s naglaskom na ekonomskoj strani poslovne komunikacije.zahtjev sa naznakom uvjeta ponude .

Opću ponudu dobavljači obično upućuju na vlastitu inicijativu kako bi informirali: . ponuda može biti: . odgovor treba dati odmah a može i kao predračun. Protuponuda koju šalje kupac na temelju ponude dobavljača kada želi promijeniti bitne elemente ponude i ako je dobavljač prihvati zaključuje se ugovor o prodaji. Pojedinačna ponuda kojom se redovito nudi odreñeni proizvod ili skupina proizvoda stalnim. Ponuda sadrži potpuni opis proizvoda te uvjete prodaje od roka plaćanja i tako omogućava izravnu prodaju. Ponuda kao odgovor na upit. Opća ili generalna kada se potencijalnog kupca upoznaje s predmetom rada dobavljača i nudi sav asortiman proizvoda i uvjete prodaje.Obvezna. Ovo je u pravilu opća ponuda i obično se nude ograničene količine i tako se ograñuje od obveze dostave. Sastavni dio ponude obično je katalog ili cjenik u kojemu su opisani proizvodi. U suvremenom prometu proizvoda i usluga sve je češće slanje kataloga cjenika i drugih obavijesti te oglasa u tisku. prodavatelj može mijenjati odreñene uvjete. ali i novima za koje poduzeće pretpostavlja da su zainteresirani. Protuponude su češće kao odgovor na specijalne ponude. Specijalna ponuda nudi točno odreñeni proizvod prema potrebi kupca. Kako bi se kupca potaklo na kupnju ponuda sadrži povoljne uvjete prodaje.Neobvezna. 3. bivšim partnerima. kao što je brža dostava. broj dana. opcija ponude vrijedi toliko i toliko dana i ako je kupac u tom roku prihvati može smatrati ugovor sklopljenim. rok isporuke. .nova poduzeća radi eventualne suradnje . letci i medijima koji ne predstavljaju obveznu 90 . ima rok do kada vrijedi. cijenu.na inicijativu kupca obično na osnovu općeg upita kako bi kupac dobio ukupan pregled nad poslovanjem poduzeća. opcija ponude i u tom periodu obvezan je samo predlagatelj opcije ponude. teče ili od datuma naznačenog na dopisu ili od datuma poštanskog žiga ili kao treće primjenjuje se broj dana da kupac primi i razmotri ponudu te odgovori na istu. Ako kupac ne prihvati ponudu u naznačenom roku.dosadašnja partnere o promjenama koje su nastale u tijeku poslovanja . tzv. Prema uzancama u robnom prometu. Posebno izdvajamo klauzulu o roku valjanosti ponude. Česti prilog je i narudžbenica u obliku tiskanice kao poticaj kupcu da ponuñenu robu naruči što prije. 4. 2.Prema sadržaju ponuda može biti: 1. je li prodavatelj dužan ponuñenu robu dostaviti ili ne. Prilog ponudi je cjenik i katalog koji pruža pregled i nad ostalim programom dobavljača. Pojedinačna ponuda se šalje obično na inicijativu dobavljača ili kao odgovor na kupčev upit. U ponudama su uglavnom fiksne cijene na koje dobavljač ovisno o naručenoj količini i vremenu čekanja isporuke odobrava odreñene popuste ili zaračunava dodatak. 5. prodavatelj nije dužan dostaviti robu ako je kupac naruči.

6. Pri tom je važno i naglasiti razlog izbora kako bi se osiguralo dobro izvršenje narudžbe. nova kupnja izmijenjena kupnja ili uhodana kupnja ustaljene vrste robe. Nakon izbora ponude dobavljač se obavještava: . Izbor najpovoljnije ponude Izbor najpovoljnije ponude ovisi o: . Za proizvode skupine koji se nabavljaju rjeñe i u malim količinama postoji velika ponuda te se usporeñuju ponude samo prema najvažnijem kriteriju. Ako je cijena odreñujući čimbenik važno je sagledati ukupne troškove.3.1. Za referente nabave i ostale koji odlučuju o nabavi važno je pridržavati se osim zakona i propisa i etičkih načela i odluke donositi u skladu s ciljevima poduzeća. .ponudu za sklapanje ugovora već samo poziv širem krugu osoba na pregovore ili da učine ponudu pod objavljenim uvjetima. jer posljedice pogreške zbog njihove manje vrijednosti ne ugrožavaju poslovanje. . U svakodnevnom poslovanju nabave nije moguće zbog nedostatka vremena niti je ekonomski opravdano zbog odnosa izmeñu rezultata i troškova uzimati u obzir sve navedene i druge bitne faktore na temelju kojih se usporeñuje ponuda. 91 . dakle ne samo fakturni iznos već i ovisne troškove prema paritetu franko skladište dobavljača. .naručivanjem ili . Važno je izabrati ponudu prema kriteriju koja je u tom trenutku za poduzeće najvažnija. U trgovačkim poduzećima za proizvode iz skupine a iz standardnog asortimana većih pojedinačnih vrijednosti ili veće ukupne vrijednosti potrebno je osim detaljnije usporedbe ponuda procijeniti i sposobnosti dobavljača da realiziraju ponuñeno. a to je često osim cijene i kvalitete rok isporuke.troškovima nabave.vrsti nabave. Jednako tako i licitacija se ne smatra ponudom. I ostale je ponuñače potrebno obavijestiti o rezultatu izbora.vrsti robe i važnosti u asortimanu. Uz informacije iz ranijih poslovnih odnosa prikupljaju se i dodatne iz raznih izvora. ili uvjeti plaćanja u razdobljima nelikvidnosti poduzeća.sklapanjem ugovora za kupnje roba veće vrijednosti i važnosti za kupca. to je javni poziv interesentima da stave svoje ponude. u slučaju hitnih isporuka.prihvatom ponude kada su kupnje manje vrijednosti.

prigovori ili reklamacije kojom kupac obavještava prodavača o nedostacima njegove pošiljke . Punomoć se daje osobama i posrednicima van trgovačkog poduzeća a može biti: .nagodbe kao dogovor dobavljača u kupca .3. Zaključivanja nabave Nakon uspješnog pregovaranja i izbora dobavljača prema navedenim kriterijima posao se nastavlja zaključivanjem nabave.2.6. . Ovako sklopljene ugovore treba i pisano potvrditi dopisom. Usmeno zaključivanje meñu prisutnim strankama pravno je dopušteno i izjednačeno sa svim ostalim načinima zaključivanja.faza zaključivanja i . Kupoprodajni ugovor može biti zaključen: 1. Za to služe: .narudžba ako se naknadno ustanovi da neki uvjeti kupnje ne odgovaraju .otkloni kojima ne prihvaća ponuda dobavljača ili narudžba kupca . Ovlaštenje najčešće proizlazi iz funkcije.specijalna za jedan ili nekoliko odreñenih poslova Ograničenja mogu biti i u pogledu vremena i elementa ugovora.opozivi kojima se stornira ili poništava: .generalna za sve poslove jedne vrste .faza realizacije posla.u 92 . Usmeno ugovaranje nema manju važnost od pismenog ugovaranja koje nema procesualne prednosti. Teškoće u poslovanju mogu se pojaviti u svakoj fazi. Poslovne komunikacije u rješavanju teškoća u poslovanju Sa aspekta poslovnih komunikacija razlikujemo tri faze kroz koje prolazi jedan kupoprodajni posao: .opomene kao izvješće prodavača kupcu radi naplate potraživanja 6.ponuda dobavljača ako su zalihe rasprodane . cijene i količine. Smatra se da su stranke prisutne i onda kada su osobe ovlaštene za zaključivanje sklapale ugovor putem telefona i slično. Kvalitetno je zaključena nabava osnova pozitivnih rezultata u svim etapama trgovine.faza inicijative.požurnice koje šalje kupac ako dobavljač ne isporučuje robu u utvrñenom roku .ugovor ako jedna od stranaka neopravdano ne ispunjava obveze . Pravo zaključivanja kupoprodajnog posla ima samo ona osoba koja je za to ovlaštena na temelju propisa ili punomoći tog trgovačkog poduzeća. Prema sadržaju to su negativne komunikacije koje je potrebno transformirati u pozitivne komunikacije kako bi se uspješno realizirao ili održali dobri poslovni odnosi. a primjenjuje se kada to traži brzina posla.

za veće količine robe . rokovi isporuke i drugi uvjeti pojedinih isporuka.olakšava dokaze u slučaju spora meñu strankama 3.3.olakšava kontroli izvršenja ugovora . 93 . Prešutno sklapanje ugovora posljedica je usvojenog načela neformalnosti sklapanja ugovora koje prema uzancama može biti kada iz odreñenog ponašanja stranaka proistječe da su se suglasile sklopiti ugovor.pruža pouzdanije informacije u procesu nabave i prodaje . a sadržaj čine svi bitni i svi sporedni sastojci ugovora. Zaglavlje sadrži oznake ugovornih stranaka.narudžbenice. rukovanje) .osigurava pravilnu isporuku . Pisano zaključivanje je najčešći način zaključivanja kupoprodajnog posla i ima mnogo veću važnost jer: .znacima (kimanje glave. cijene. najčešće zaključuju okvirni ugovor za duže vrijeme. Prema principima tog ugovora sklapaju se pojedinačni ugovori u kojima se preciziraju količine. 2. Kupoprodajni ugovor Kupoprodajni ugovor je pisano utvrñeni sporazum izmeñu dobavljača i kupca kojim se zaključuje odreñeni posao isporuka robe pod odreñenim uvjetima i za odreñeno vrijeme.pospješuje izvršenje ugovorenog posla .konkludentnom radnjom (primanje kaucije) . a sastoji se od tri dijela: zaglavlja. Oblik pisanog zaključivanja nije odreñen i može se obaviti sastavljanjem dokumenata: .zaključnice. . Pisani ugovor može imati oblik poslovnog dopisa ili tipizirani u obliku tiskanice.kojem se navode svi bitni elementi kojih se stranke moraju pridržavati pri izvršenju ugovora. 6.osigurava pravni zaštitu u slučaju odstupanja od ugovorenih klauzula .1. Izjava volje bez uporabe riječi može biti: . svojstva. .za duže vremensko razdoblje . sadržaja i potpisa s datumom.pristanak šutnjom ako je kupac u stalnoj poslovnoj vezi s dobavljačem a nije ponuñeno odmah ili u ostavljenom roku odbio. Sastavlja se: .ugovora o nabavi i prodaji. Prednosti su kupoprodajnih ugovora za prodavatelja u mogućnosti planiranja budućih isporuka.kada se želi osigurati dobavljač i redovita neprekidna isporuka za robu kojoj je osiguran plasman za duže vrijeme i za kurentnu robu Ako se izmeñu poslovnih partnera uspostave trajne poslovne veze i ako prodavatelj duže vrijeme opskrbljuje kupca odreñenom vrstom robe. a za kupca poslovanje malim zalihama.

ponude cjenika ili kataloga prodavatelja .za robu manjih ili srednjih vrijednosti .Ugovori u obliku poslovnog dopisa primjenjuje se kada stranke žele precizirati uvjete kupoprodaje prema svojim potrebama. Novi kombinirani ugovor Ugovor gdje se naslovi dijelova ugovora ispisuju verzalom u prvoj trećini stranice.jer njihova priprema iziskuje mnogo posla .kada na tržištu postoji više dobavljača Zaključnica je pisani oblik zaključivanja koji uvijek dolazi od dobavljača. količina i cijena. mjesto i rok isporuke a koriste se: . Narudžba je dokument koji nabavljač upućuje dobavljaču sa zahtjevom da mu se isporuči odreñena roba u količini i uvjetima označenim u narudžbi. Tipizirani ugovori Oni sadrže mjesta za unos samo konkretnih podataka koji se stalno pojavljuju. Ispostavlja se u tri primjerka od kojih po jedan primjerak dobivaju isporučitelj.jer bi ugovori mogli loše utjecati na dosadašnje fleksibilne poslovne odnose Narudžbenica se sastavlja na temelju: .prijašnje dostave prodavatelja . način.za jednokratne poslove nabave .jer se u dosadašnjem poslovanju pokazalo da je ekonomičnije koristiti jednostavnije oblike ugovora . U njoj su svi predviñeni uvjeti ugovora tiskani. podaci o strankama i predmetu ugovora. Zaključnica se i primjenjuje u trgovini robom i na aukcijskoj prodaji a i u drugim slučajevima tipizirane kupoprodaje robe. Ovaj oblik pisanja ugovora pregledniji je jer su dijelovi istaknuti pa se prema naslovim kontrolira potpunost ugovora. te uvjeti plaćanja. Ispisuje se na unaprijed pripremljenim tipskim obrascima. Za oblikovanje primjenjuje se: Obični klasični ugovor Ugovor se piše u odlomcima koji se numeriraju radi lakše kontrole svih dijelova ugovora. a ispostavlja se kada su obostrano prihvaćeni uvjeti kupoprodaje.usmenog razgovora kupca i prodavatelja 94 . pa tekst ugovora treba samo popuniti ili neke dijelove precrtati. a sadržaj tih dijelova na malim slovima na dnu stranice. Ako se posao zaključuje preko trgovačkog putnika ili posrednika tada on potpisuje zaključnicu u ime stranke koja ga je ovlastila za sklapanje ugovora.oglasa prodavatelja . Za potrebe jednokratne nabave stranke izbjegavaju izradu detaljno oblikovanih ugovora: . Najčešće su stranke prisutne i potpisivanjem zaključnice se obvezuju na izvršenja je tako pojednostavljen postupak kupoprodaje. kupac i posrednik.

Najčešće se narudžba šalje na temelju kao prihvat ponude i to bez navoñenja elemenata iz ponude ako su u potpunosti prihvaćeni. Na temelju ugovora za otpremu odreñenih 95 . U tiskanici su otisnuti osnovni elementi narudžbe koje treba samo popuniti. U tom slučaju ponuda obvezuje i kupca i dobavljača.mjesto isporuke . Nakon realizacije posla narudžbe odlažu zajedno s računom dobavljača.način ambalažiranja . Ispostavljanje narudžbe dobavljaču s kojim poslujemo duže vremena najčešće povlači i nepoštivanje pravila pri sastavljanju narudžbe koje je prouzrokovano svakodnevnim nedostatkom vremena. Narudžba uvijek obvezuje kupca. Uvijek se primjenjuje kada to kaže priroda posla ili ako to kupac zahtijeva.način otpreme . Ako nabava nije dijelom ili u cijelosti suglasna s ponudom šalje protu ponudu s prijedlozima promijene uvjeta ponude.cijenu proizvoda . Narudžba sadrži ove elemente: . samo ona ne obvezuje dobavljača dok je on ne prihvati.naziv i adresa naručitelja .broj narudžbe .jasno opisan naručeni proizvod .formalne elemente narudžbe . a primjenjuje se u poslovanju sa stalnim partnerima gdje su poznati uvjeti prodaje.dinamiku i rok isporuke Pri narudžbi velikog broja proizvoda narudžbi se prilaže i specifikacija naručene robe. Kada dobavljač prihvati narudžbu uručuje kupcu potvrdu o primitku narudžbe kao obavijest da pripremi isporuku. Dobavljači često na narudžbe reagiraju izvršenjem isporuke bez usmene ili pisane potvrde o prihvatu narudžbe.naručenu količinu proizvoda .ime referenta nabave ili naziv službe na koje se treba pozvati u komunikaciji .naziv i adresa dobavljača . Narudžba se može i stornirati. a opoziv vrijedi ako prodavatelj nije primio narudžbu ili ako opoziv stigne zajedno s narudžbom.datum narudžbe . Narudžba se može ispisati na tiskanom obrascu ili u obliku poslovnog pisma.pečat i potpis naručitelja .rok i način plaćanja . Izvršenjem obveze dobavljač smatra se da je ugovor sklopljen. Takav postupak uvijek je rizičan bez obzira na dobre poslovne odnose te ne ostavlja manevarski prostor u slučaju nepoštivanja narudžbe. Ako postoje posebne napomene bitne za realizaciju narudžbenice poželjno je iste navesti u narudžbi. Narudžbu može ispostaviti svaki kupac iako prethodno nije primio ponudu. Narudžba tada poprima karakter ugovora i obvezuje na izvršenje. Ako je dobavljač suglasan s uvjetima nabave važno je dobiti kao odgovor prihvat narudžbe jer zajedno s narudžbom prihvaća kupoprodajni ugovor. Narudžba se u obliku poslovnog pisma koristi pri sklapanju narudžbe s novim partnerima i kada kupac ima posebne zahtjeve.

količina robe šalju se dobavljaču tijekom godine dispozicije ili se telefonski traži isporuke neke količine u okviru ugovora. Najčešće se ovi ugovori raskidaju ako se na tržištu može naći roba po nižim cijenama. kao i stvar koja je tuña. Cijena je bitan element samog ugovora o prodaji izvan privrede. Predmet prodaje mogu biti samo stvari koje su u prometu. Ipak se cijena u ugovoru u pravilu odreñuje.Stvar kao predmet prodaje mora biti odreñena ili odrediva po vrsti količini i kvaliteti. Ukoliko je predmet ugovora veliki broj proizvoda ili rezervnih dijelova onda će se u ovom članku ugovora navesti samo da prodavatelj prodaje. Odreñuje se usmenim dogovorom ponudom ili uobičajenim. Te telefonske narudžbe moraju se i pisano potvrditi.3. stvar koja će se tek proizvesti. a nedostatak moguća povišenja cijeni roba iz ugovora. . . vrsta proizvoda. tehnički naziv. Ugovor o prodaji vrijedi iako cijena nije odreñena.predmet ugovora mora biti precizno i jasno definiran kako ne bi došlo do zabune o tome što je kupac doista želio kupiti a prodavatelj prodati. Bitnim elementom se smatra i svaki onaj kojim jedna od stranaka uvjetuje sklapanje ugovora. Elementi kupoprodajnog ugovora Svaki ugovor bez obzira na koji je način i u kojem obliku sastavljen sadrži odreñene elemente klauzule ili sastojke ugovora. Ništavan je ugovor stvari koje je izvan prometa. ali uvijek na način da se bez dvojbe zna što je predmet ugovora. Ugovor nastaje i pravovaljan je ako se stranke sporazume o njegovim bitnim sastojcima a to su: . Količina robe označava brojčano stanje ili težinu robe. Zbog toga se unose i ostali podaci koji opisuju predmet kupoprodaje. Nakon naziva i adrese ugovornih strana navodi se zagrada i upiše: u daljnjem tekstu kupac odnosno prodavatelj.u komadima . izgled.u jedinicama metričkog ili drugog mjernog sustava .prema prometnom sredstvu 96 .2. U specifikaciji su tada predmeti ugovora pojedinačno nabrojeni i kvantitativno i kvalitativno opisani. Prednosti su ovakvog ugovaranja poslovanje s manjim zalihama. 6. osnovne podatke o prodavaču i kupcu.oznaka ugovornih strana.u jedinicama standardnog pakiranja . Vrsta robe označava proizvoñački naziv robe ili trgovački naziv koji je u robnom prometu uobičajen za tu robu. Količina se može ugovoriti na više načina: . Predmet prodaje može biti buduća stvar. a radi jednostavnijeg navoñenja njihovih obaveza i prava u sadržaju ugovora. Sve elemente ili sastojke ugovora možemo podijeliti na bitne i nebitne. stručni naziv. a kupac kupuje proizvode prema specifikaciji koji je sastavni dio tog ugovora. Narudžbe se šalju prema stvarnim potrebama nabave. one koje se mogu slobodno prodavati. kupovati i zamjenjivati.

Važno je ugovoriti ukupnu količinu pojedinačne isporuke i periodičnost pojedinačne isporuke ako se cijela količina ne treba isporučiti odjednom. .stvarna tara.vaganjem prazne ambalaže .jedinična cijena po jedinici robe ili jedinici cijene prema tome kako je ugovorena količina. klizna cijena i bazna cijena s doplatama za specijalnu kakvoću ili specijalnu dimenziju. ako su se stranke dogovorile da nema odstupanja od ugovorene količine. Odstupanja koja se dopuštaju.ukupna cijena za ukupnu količinu robe. kupac duguje samo propisanu cijenu. Varira od 0. .neto .Bez tolerancije. . Može se ugovarati kao: .sopra tara.bruto .odreñena cijena: fiksna cijena.ako je propisuje nadležno tijelo.prema tečaju odreñene burze na odreñeni dan 97 . ako ugovor sadrži dostatno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti b. . njenih svojstava načini pakiranja i slično. Primjenjuje se i za pošiljke u rinfuzi a ovisne su o veličini transportnog sredstva.vaganjem odreñenog broja komada ambalaže i izračunavanjem prosječne težine jednog komada . . Težina može biti označena kao: .kod ribe u standardnoj ambalaži uzima se uobičajena ambalaža koja vrijedi jednom zauvijek . ali i približno odreñena s malim i uskim granicama odreñenog dopuštenog odstupanja. kao tekuća cijena na temelju elemenata pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrñuje cijena . npr: .najviše što odreñuje gornju odnosno donju granicu pošiljke.5% do 10%.kao izuzetna tara a odnosi se na izvanjsku ambalažu koja štiti robu na dalekom putovanju. najmanje . Cijena je novčani izraz mjerila vrijednosti robe u novcu izražena vrijednost robe. kao tržišna cijena u mjestu prodavatelja na dan isporuke c. .Cirka (oko) što znači da je dopušteno odreñeno odstupanje a kreće se ovisno o vrsti robe. Količina može biti točno odreñena koja se i isporučuje.tera Tara se izražava na nekoliko načina: .uobičajena tara . običaji ili uzance unose se uz ugovorenu količinu kao dodatak.prosječna tara.Odrediva cijena: a.Od do.

znači da nije plaćena ambalaža već samo čista roba.franko uz bok broda . Nabavna služba treba koristiti sve instrumente politike cijena koji snizuju nabavnu cijenu.relativno skupe robe kod koje je minimalna tara . sanduk s voćem plaća se po cijeni voća . Izraz bruto za neto znači da kupac plaća jednaku cijenu za robu i kao za ambalažu primjenjuje se kod: . Preporučuju se da su u ugovor unosi uvijek točno odreñena cijena. Najčešće upotrebljavana transportna klauzula je franko i to u ovom varijantama: . onda su to ovisni troškovi koji se dodaju na fakturnu cijenu i naknadno povećavaju cijenu robe. ugovor je ipak pravovaljan.uobičajena koja se prodaje na prodavačevom tržištu i .franko na palubu broda Takoñer pri ugovaranju cijene treba razlikovati je li ambalaža uračunata u cijenu ili je kupac mora platiti ili vratiti o svom trošku.franko utovarna stranica . a ne odredive cijene jer se time izbjegavaju sporovi. a ambalaža se kupcu poklanja. a to su rabati.jeftine robe gdje je vrijednost robe ista kao i robi. npr: cijena 10 kuna za jedan kilogram neto. 98 .robe kojoj nije lako utvrditi težinu ambalaže Ambalaža može biti: . U vezi s cijenom važno je da nabavna služba ugovori tko snosi troškove isporuke robe. kasaskonto i bonifikacije. a kad nije nema razumnu cijenu. Zbog toga se u cijenu ugovara stavlja i transportna klauzula prema kojoj se utvrñuje tko snosi troškove prijevoza. jer ako te troškove snosi kupac.franko odredište . tada ulaze u fakturnu cijenu robe. Izraz ambalaža uračunata ili ambalaža gratis znači da se cijena odnosi samo na robu.franko skladište prodavača . Ako se razumna cijena ne može utvrditi cijenu će utvrditi sud. kupac je ne mora vratiti.franko skladište kupca .posebna prema kupčevim potrebama Uz cijenu se obično ugovaraju i popusti.standardizirana .- prema stvarnoj kalkulaciji nakon izrade robe kada se odreñivanje cijene povjeri nekoj trećoj osobi Ako cijena nije ugovorom odreñena niti u njemu ima dovoljno podataka pomoću kojih bi se ona mogla odrediti. utovara i istovara kada i gdje treba isporučiti robu i tko snosi rizik. Pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora. sve troškove koji prate robu od skladišta dobavljača do skladišta kupca. Popust je svako smanjenje od navedene cijene koju je dobavljač dao kupcu. Ako te troškove snosi dobavljač. a kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovno naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora.

Takav rabat služi za pokriće troškova trgovine i dobit. U ovom slučaju nije riječ o količinskom rabatu već o tzv. Primjer: Prodajna cijena proizvoda iznosi 250 kuna/kom. odobriti količinski rabat znači nagraditi kupca nižom cijenom. Pri tome prodavatelj ima još i obvezu obračunavanja PDV-a na ovako poklonjene proizvode jer pokloni nisu porezno priznati rashodi. To ćemo izračunati ako pomnožimo postotak 99 .popust za vjernost stalnim kupcima jer se na taj način osim što se motivira kupca osigurava plasman svojih roba . Na tržištu se javlja tzv. dok će i drugi dalje plaćati punu cijenu od 250 kuna. Takav rabat odobrava prodavatelj kupcu kada je svojim proizvodima odredio maloprodajnu cijenu. Od ovih rabata treba razlikovati rabat kao razliku u cijeni. Ovaj popust kupca potiče na brže plaćanje. Kako bi donio ispravnu odluku mora prije njezina donošenja izračunati kolika je godišnja kamata na sredstva plaćanja na temelju postotka odobrenog skonta i vremena plaćanja.politici nižih cijena kojom se želi u sve izraženijoj tržišnoj konkurenciji zadržati pojedine kupce najčešće one stalne. Kupac mora znati kada korištenje skonta može značiti i povišenje cijene. a visina ovisi o visini odreñenih kamatnih stopa na tržištu. Obračunava se u postotku od fakturnog iznosa.sezonskoj robi koja se kupuje izvan njene prodajne sezone . Prema tome. naturalnom popustu odnosno poklonu.kupnji veće količine robe jer se dobavljaču smanjuju troškovi skladištenja zaliha i distribucije . Bit je odobravanja količinskog rabata umanjiti prodajnu cijenu robe onom kupcu koji je naručio veću količinu robe.iz čega proizlazi snižena cijena prodaje od 225 kuna za toga kupca. Iako im je prodavatelj na svakom računu vjerojatno već odobrio dogovoreni rabat on će nakon odreñenog vremena na temelju podataka o prodajnoj količini robe i ostvarenoj prodajnoj vrijednosti onim kupcima koji su zadovoljili one odreñene kriterije naknadno odobriti još jedan rabat.Rabat je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na prodajnu cijenu robe bilo da je riječ o: . a ne pokloniti mu odreñenu količinu proizvoda. Kasa skonto je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na prodajnu cijenu robe ako ovaj podmiti račun prije roka dospijeća ili izvrši promptno plaćanje. a dobavljaču omogućuje veću likvidnost u poslovanju. Ali je kupcu koji je kupio više od 200 komada tog proizvoda odmah po ispostavljanju računa odobren rabat od 5% .uvoñenje novog proizvoda na tržište . Rabati se u praksi nazivaju količinski rabati. Pojedini trgovci nagrañuju svoje stalne kupce ili kupce čije su narudžbe značajnije tako da im poklone odreñenu količinu proizvoda navodeći pri tom na računu napomenu. i super rabat koji prodavatelj naknadno odobrava najčešće onim kupcima koji su tijekom jednog razdoblja ostvarili veći promet.

dobavljač odobrava 5 posto količinskog rabata i 2% popusta za plaćanje u gotovom od prodajne cijene. ili ako mu doznači bruto svotu duga.310 kuna Proizvoñač sezonske robe može kombinirati sezonski rabat i kasa skonto kako bi osigurao narudžbe van sezone odobravajući kupcu više vremena za plaćanje fakture. Dobavljači nude i kombinirani popust koji se sastoji od dvaju ili više kombiniranih popusta. Kupac može odmah pri uplati uzeti u obzir odobreni popust i dobavljaču doznačiti manju svotu.500 kuna 190 kuna 9. Primjer: Ako podmirite račun u roku od tri dana odobravamo vam kasa skonto od 2 posto.000 kuna 500 kuna 9. Kako bi kupca na vrijeme obavijestio o mogućnosti korištenja navedenog popusta prodavatelj će na računu naznačiti uvjet. odnosno godišnja kamata koju kupac plaća za kratkoročni kredit. 100 . Znači da treba usporediti što je povoljnije. Dobavljač će naknadno vratiti svotu popusta ili je uzeti u obzir kod sljedeće isporuke. Za plaćanje unutar 10 dana od ispostavljana računa dobavljač odobrava 2% kasa skonta Godišnja kamata = (2%*360)/(30-10) = 720/20=36% Dakle 2 posto kasa skonta za plaćanje unutra 10 dana daje premiju kao 36% godišnja kamata na oročena sredstva. Kasa skonto je u pravilu naknadni popust jer u trenutku izdavanja računa prodavatelj ne može sa sigurnošću znati kada će kupac taj račun podmiriti. Iznimka je u slučaju kad prodavatelj odobrava popust kupcu koji za buduću isporuku robe unaprijed doznači predujam. Tada se na računu za redovitu isporuku iskazuje svota popusta zbog plaćanja predujmom koji sada poprima obilježje redovitog popusta. Prodajna cijena -5 posto popusta (količinski rabat) Ukupno -2 posto kasa skonto Neto cijena 10. premija na temelju skonto plaćanja ili godišnja kamata na oročena vlastita. Na primjer.skonta s 360 i podjelimo s razlikom izmeñu normalnog roka plaćanja i roka kasa skonta: Godišnja kamata = (%skonto*360)/(rok plaćanja – rok skonto plaćanja) Primjer: Rok plaćanja je 30 dana.

Ako je nastala takva ili slična situacija koja je kupcu uzrokovala porast troškova zbog propusta prodavatelja. Dakle. Nebitni dijelovi ugovora 6. Tek ako su sva ta svojstva zadovoljavajuća možemo reći da je šećer kvalitetan. Nedostaje li samo jedan od bitnih sastojaka. Kakvoća Kakvoćom nazivamo svojstva robe koja utječu na njezinu vrsnoću i na stupanj korisnosti pri zadovoljavanju potreba. kolovoza a mogu se platiti u listopadu prema novim uvjetima od 1.Na primjer: Novogodišnji paketići su kupljeni i otpremljeni 1. iako nije bitan element ugovora trgovačka društva raznim izrazima naglašavaju kakvoću robe koju naručuju. pa se i ne ističe na računu. bonifikaciju. 101 . Bonifikacija je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na ime naknade njegovih troškova koji su nastali u slučaju kad je prodavatelj kasnio s isporukom ili je isporučio robu drukčije kvalitete od ugovorene.izrazi kao: prima. Ovaj se popust ne može unaprijed dogovoriti li predvidjeti. sekunda i tercia kakvoća. a prodavatelj može prihvativši reklamaciju kupcu naknadno odobriti popust. Te oznake mogu biti: . Zato. uzansa bofl i slično za robu najslabije kakvoće . 6. markantil. Pod kakvoćom treba smatrati sva svojstva robe.4. škart. Odreñeni propisi ili trgovački običaji odreñuju oznake za različite stupnjeve kvalitete. listopada. listopada 3/10 neto 30 što znači da se odobrava 3 posto kasa skonta za deset dana poslije 1. kakvoća se umanjuje i treba provesti stupnjevanje kakvoće. original i slično za robu osobite kakvoće bolje od prve kakvoće. kupac mora razmotriti sve elemente i izabrati dobavljača koji će uz ostale povoljne uvjete ponuditi najnižu cijenu ili najveći mogući popust. prije nego će zaključiti ugovor s dobavljačem.velika štampana latinička slova Za trgovačko poduzeće važno je nabaviti onu kakvoću robe koju kupci očekuju. ekstra super special. a ne samo pojedinačna svojstva.rimski brojevi.1. listopada a ukupan iznos treba platiti za 30 dana poslije 1.4. Na primjer kakvoću šećera ne odreñuje samo količina saharoze i vode već boja miris oblik i okus šećera. kupac će uručiti reklamaciju. na robi se može naznačiti samo broj koji označuje kakvoću III-III ili sva tri znaka a zaokruži se odgovarajući znak .

102 . te za neka mjerila kvalitete kao što su boja i dezen. Uzorak se pečati. načina izrade. Ugovaranje kakvoće prema uzorku podrazumijeva se i onda kada se kupac poziva na kakvoću ranije isporučenih količina robe.2.3. Tako ugovorena roba mora u svemu odgovarati svojstvima odreñenima u specifikaciji. ali je nedostatak u većim troškovima ulazne kvalitete u skladištu kupca. Kakvoća prema standardu ili drugim propisima Standardima državni organ odreñuje svojstva i kvalitetu robe. Osim propisa o standardima postoje i posebni propisi o kakvoći odreñenih proizvoda (pravilnik o kakvoći mlijeka i mliječnih proizvoda).4. Kakvoća prema specifikaciji Specifikacija je popis svojstava i asortimana robe koja je predmet ugovora. Standardizacija proizvoda olakšava i pojednostavljuje nabavu i isključuje nesporazume jer je kakvoća takve robe standardom dovoljno odreñena i dovoljno poznata da se može prodavati bez uzorka ili viñenja. Tipski uzorak je primjerak buduće robe prema kojemu se mora izraditi naručena količina.1. Prednosti ovakvog ugovaranja kakvoće su u njenom preciznom definiranju.1. Proizvoñačku specifikaciju donose proizvoñači i njome odreñuju kakvoću proizvoda pa se kakvoća može ugovoriti i po toj specifikaciji.1. naročitog pakiranja i obilježavanja ili za specijalnu upotrebu. a čuvaju ga kupac i dobavljač.1. Zato se u ugovoru kakvoće robe mora odrediti pozivom na standard ako je on odreñen.4. Kolekcijama se služe trgovačku putnici i posrednici u prodaji. Zbog toga se primjenjuje u nabavci neke tehničke robe proizvoda koji se rjeñe prodaju ili ako su opseg i vrijednost tih proizvoda neznatni. Nabavna služba mora računati na sistematsku i detaljnu ulaznu kontrolu prispjele pošiljke kako bi utvrdila da li stvarno odgovara uzorku. Specifikacija se rabi i kada se naručuju proizvodi specijalnih svojstava specijalnih dimenzija. Ovo je lak i jednostavan način naručivanja u ugovaranja kakvoće jer se izbjegava izrada i pisanje specifikacija.4.6. 6. Može biti konkretan tipski ili kolekcija uzoraka. Kakvoća prema uzorku Uzorak je ogledni primjerak robe koji se izdvaja iz veće količine robe ili se specijalno izrañuje. 6. Kolekcija je niz uzoraka iz jedne trgovinske struke. Važno je sačuvati ga kako bi se kod preuzimanja robe usporedio i eventualno složio u slučaju spora. Konkretan uzorak vadi se iz zaliha robe i poslije usporeñuje s pošiljkom. Pouzdani jamci osigurane stalne kakvoće proizvoda u svijetu su standardi ISO 9001 prema kojim je osnovna odrednica kakvoće i organizacija nekog poslovnog sustava pa tek onda kakvoća njegovih proizvoda i usluga. Svaki je uzorak označen brojem kojim kupac naručuje i kontrolira robu.

4.1. Promptna isporuka ili hitna isporuka mora se izvršiti odmah. . a ako mu svrha nije poznata dužan je isporučiti robu koja nije ispod srednje kakvoće te robe na tržištu. uobićajena je na aukcijama rasprodajama i kod pridodaje po sistemu „u ñuture“.6. Ako kakvoća nije ugovorena prodavatelj je dužan isporučiti robu takvih svojstava koja su potrebna za njezinu prodaju. 103 . Rok počinje teći sljedećeg dana od zaključenja ugovora i mora se izvršiti uvijek u ugovorenom roku. a ugovara se kao fiksna isporuka na točno odreñeni datum i terminska isporuka unutar ugovorenog roka. Robna oznaka odreñuje kakvoću i daje garanciju da će svi proizvodi s istim znakom biti uvijek iste kakvoće.eliminiranja ulazne kontrole kvalitete i nabavljanja Nedostatak nabave proizvoda sa zaštitnim znakom je u tome što je izvor nabave ograničen na jednog dobavljača ili distributera i na taj način se eliminira konkurencija.2. Kakvoća prema oznaci Proizvoñači su dužni prema pravilniku stavljati oznaku o sastavu kakvoće. podrijetlu robe i drugih svojstava robe čime se nastoji zaštiti potrošače.kakvoća kakva takva za robu bez prebiranja i izdvajanja prodavatelj ne odgovara za kakvoću osim ako je obmanuo kupca. blagdan ili praznik. Ako je dan za isporuku nedjelja.kakvoća viñeno odobreno ako je kupac prije isporuke robe visio i pristao na njezinu kakvoću. Rok isporuke To je vrijeme koje obvezuje dobavljača na isporuku robe kupcu. Ako zna za koju se svrhu roba nabavlja mora izručiti robu koja odgovara toj svrsi. Na tržištu se pojavljuju slovom R ili oznakom reg.4.uobičajena kakvoća za kakvoću koja se najviše traži u prometu u mjestu prodavatelja. .4. roba se isporučuju sljedeći radni dan.brzog procesa opskrbe jer su poznati dobavljači tih proizvoda . kao: . nisu dozvoljene nikakve naknadne reklamacije. Ako proizvoñači ili trgovačka poduzeća imaju svoju osobnu marku stavljaju je na robu kao vanjski znak i time označavaju svoju robu na tržištu.jednostavnog i kratkog načina definiranja kvalitete . Iako su proizvodi sa zaštitnim znakom skuplji od istih ili sličnih bez zaštitnog znaka nabavna služba treba uzeti u obzir prednosti i uštede u nabavi te robe zbog: . 6. U praksi se primjenjuju i razni drugi izrazi za označavanje kakvoće. Ako kupoprodajnom ugovoru nisu predviñene sankcije za naknadu ili zamjenu proizvoda primjenjuju se uzance i trgovački običaji kojima je ureñen i odreñuju kako postupiti u takvim situacijama.

Troškove pripreme robe za isporuku snosi dobavljač. dobavljač isporučuje robu po primitku ambalaže.kombinacije.2. smatra se da je ugovorena promptna isporuka koja se mora izvršiti u roku od 8 dana.početkom mjeseca .u prvoj polovini mjeseca .Isporuka u toku kalendarskog mjeseca. Ako ugovorom nije odreñen rok isporuke. Dobavljač snosi rizik za propast i oštećenje robe do mjesta isporuke i zato nastoji izborom ambalaže i načinom pakiranja zaštiti količinu i kakvoću robe. kupac ima pravo od početka zakašnjenje pa do isporuke najaviti raskid ugovora i svoje pravo na naknadu štete. Uvjeti dopreme do kupca mogu biti različiti.krajem mjeseca Sukcesivna isporuka kao postupna isporuka u odreñenim ili obročnim razmacima. Ako prodavatelj kasni s isporukom. a prodajnoj službi osigurava kontinuitet opskrbe. i to u rasponu od franko skladišta prodavača do franko skladišta kupca uz moguće brojne meñu .1. Ako stranke nisu ugovorile mjesto isporuke ili ga odredile prema klauzulama važi mjesto dobavljača u trenutku kada se sklapa ugovor.4. Potrebno je navesti rokove i količine pojedinih obročnih isporuka. Najčešći su ovi načini isporuke: izdvajanjem robe u skladištu dobavljača i odjeljivanjem kako bi je kupac mogao sam preuzeti. Nabavna služba trgovačkog poduzeća treba što preciznije odrediti rokove isporuke jer time obvezuje dobavljača na točnost isporuke. 6. - Ako su stranke ugovorom odredile ambalažu ili je ona propisana zakonom ili trgovačkim običajima.u drugoj polovini mjeseca . Kupoprodajnim ugovorom predviñeni su penali kao kazne zbog zakašnjenja u isporuci robe i to obično u odreñenom postotku od vrijednosti robe. a ako je ovaj ne preuzme u ugovorenom roku snosi troškove i rizik čuvanja predajom robe vozaru ako se isporuka robe obavlja u utovarnoj stanici ili luci dostavom robe u kupčevo skladište vlastitim sredstvima ili predajom robe otpremniku. prilikom isporuke je treba pregledati jer gubitke zbog neispravne i nečiste ambalaže snosi dobavljač. Ako je ugovorena isporuka u ambalaži koju će dostaviti kupac. Ako kupac ne dostavi ambalažu u zakazanom roku ili je uopće ne dostavi dobavljač može robu otpremiti u vlastitoj ambalaži tuñoj ili iznajmljenoj ili robu predati u javno skladište o trošku kupca. Mjesto i način isporuke Mjesto isporuke je mjesto u kojem je dobavljač dužan isporučiti robu kupcu. Način isporuke povezan je s mjestom isporuke. 104 . a rok se može odrediti ovim izrazima: .

suficitarna roba uz poček i kredit . 6.čekom . plaćanje se obavlja u mjestu u kojem dobavljač ima otvoren žiroračun.virmanom. plaćanje bez gotovine: .plaćanje uz predočenje robnih dokumenata kojima dobavljač može potvrditi isporuku robe (teretnica) .poštanskom doznakom 2. te kupac ima osnovu zatražiti popust. Dobavljač takoñer mora znati preko koje će banke dobiti novce.6. Rok i mjesto plaćanja Rok plaćanja je vrijeme u kojem je kupac dužan platiti robu.3.plaćanje odmah. prije preuzimanja robe može biti u cijelosti ili djelomično davanjem akontacije ili predujma . Načini plaćanja Plaćanje se može ugovoriti na više načina: 1.2.ponudi i potražnji robe na tržištu .4. Ako dobavljač traži plaćanje unaprijed djelomično ili u cijelosti za trgovca može predstavljati znatno opterećenje. Korištenje novčanih ili robnih kredita dobavljača za nabavu može ovisno o financijskoj situaciji trgovca imati posebno značenje. Plaćanje unaprijed primjenjuje se kod većih nabavki. nalogom za prijenos sredstava sa žira kupca na žiro dobavljača .plaćanje pouzećem .polaganjem gotovog novca na blagajni . Ako stranke nisu ugovorile mjesto plaćanja.plaćanje u odreñenom roku . Predujam se nakon ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze kupca. a dobavljaču odreñenu korist.4. plaćanje gotovinom: .polaganjem gotovine u korist žira dobavljača .akreditivom 105 . znači plaćanje prvog radnog dana po primitku fakture ili po primitku robe ako je ista primljena poslije primitka fakture . Obveza plaćanja može se ugovoriti kao: .bonitetu kupca Uvjeti plaćanja neizravno utječu na cijenu robe (kasa skonto).2.deficitarna roba uz plaćanje odmah .plaćanje unaprijed plaćanje. ali uvijek nakon sklopljenog posla.sukcesivno plaćanje ili plaćanje u ratama Koji rokovi plaćanja će se primjenjivati ovisi o: . a izravno na troškove poslovanja. Kod manjih je nabavki uobičajeno plaćanje nakon njenog preuzimanja.

kupac može odustati od ugovora i naplatiti od banke iznos naveden u garanciji ili dobavljaču. U našem financijskom sustavu svi poduzetnici moraju svoje račune voditi kod poslovnih banaka što olakšava primjenu instrumenata jer se izravno naplaćuju prijenosom s računa dužnika na račun vjerovnika.zadužnica vjerovniku osigurava visok stupanj osiguranja njegove tražbine jer osim što je instrument osiguranja naplate. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu.1.4. Zbog problema insolventnosti velika je dvojba u svakodnevnoj praksi dobavljača koji instrument osiguranja plaćanja zatražiti od kupca. zadužnicu.- obračunskim čekom obračunskim plaćanjem.3. Instrumenti osiguranja plaćanja Za kupca je najbolji način osiguranja unaprijed plaćenog iznosa bankovna garancija koja vrijedi do kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe. a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari.ako za isplatu mjenice nije bilo raspoloživih sredstva na računu dužnika i avalista ili je mjenica naplaćena djelomice neće se zadržati u evidenciji redoslijeda plaćanja i vraća se podnositelju. mjenicu. a kupac obvezu isplate cijene. nabava želi osigurati pravodobno i pravovaljano izvršenje ugovora. .4. Imajući u vidu navedene elemente ugovora te detaljno i jasno navedena prava i obveze stranaka. cesija asignacija. 6. ima pravo na ostvarivanje i zaštitu svojih prava. bez posredovanja dužnika. Obveze stranaka Prodaja je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari. kompenzacija (primjenjuje se u uvjetima nemogućnosti plaćanja čime se postiže prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima).4. a u slučaju neispunjenja dobavljačevih obveza ili otklona istih. 106 . ček. Kada on tražbinu ne namiri redovnim putem prednosti pojedinog instrumenta su različite: . 6.ona je i ovršna isplata a i za razliku od mjenice ostaje u redoslijedu plaćanja sve dok to vjerovnik želi. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik. . U slučaju neispunjenja ugovorene količine kvalitete ili rokova isporuke.imatelj čeka u slučaju nepostojanja pokrića na računima izdavatelja čeka može se naplatiti po propisanom redoslijedu plaćanja kada na računima bude pokrića. odnosno. ali najdalje do isteka roka u kojima zastarijeva te se primjenjuju ako se očekuju blokade kratkotrajne računa dužnika.

4.obveze nakon predaje stvari . ili ako to ne učini da mu umjesto te stvari preda stvar koja funkcionira ispravno. Pri tom mora postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika odnosno dobrog domaćina. . ako kupac u razumnom roku ne izjavi da višak odbija. kupac je dužan utvrditi postajanje nedostatka i o tome obavijestiti prodavatelja.jamstvo za ispravno funkcioniranje stvari.4. smatra se da je primio taj višak i da će ga platiti po istoj cijeni. u slučaju predaje veće količine od ugovorene. a ako predaja nije obavljena zbog kupčeva zakašnjenja rizik prelazi na kupca u času kada je došao u zakašnjenje. ali ako odbije primiti višak prodavatelj je dužan nadoknaditi kupcu štetu.6. . a ako stvar ne funkcionira ispravno kupac može zahtijevati kako od kupca tako i prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku. U slučaju predaje manje količine kupac ima pravo zahtijevati količinu koja nedostaje ili raskinuti ugovor u pogledu dijela količine koji nedostaje. Ako prodavatelj u razumnom roku ne popravi stvar odnosno ne preda stvar koja funkcionira ispravno kupac može raskinuti ugovor ili sniziti cijenu i zahtijevati naknadu štete. Obveze prodavatelja Prodavateljeve obveze mogu se podijeliti u dvije skupine: . . Kupac koji je pravodobno i uredno reklamirao nedostatak može zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostataka. čuvanje stvari. 107 . . Ako prodavatelj ne postupi po zahtjevu kupca ovaj može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razumno sniženje cijene.1. ako prodana stvar nema svojstva za redovnu uporabu ili promet. Dužan je predati stvar u ispravnom stanju zajedno s njenih pripadcima i to u vrijeme i na mjestu predviñenom ugovorom snošenje rizika dok predaje stvari kupcu. prodavatelj je dužan stvar brižljivo čuvati sve do njezine predaje kupcu. Predaja stvari je temeljna obveza prodavatelja i to uručenjem prodanih stvari ili predajom isprave kojom se ta stvar može preuzeti. za osobitu uporabu za koju je nabavljena koja su ugovorena ili propisana te ako je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu.nedostatke u kakvoći. zahtijevati sniženje cijene odnosno izjaviti da raskida ugovor. u svakom slučaju kupac ima pravi na naknadu štete. U svakom od ovih slučajeva kupac ima pravo i na naknadu štete.obveze do trenutka predaje stvari kupcu.odgovornost za materijalne nedostatke stvari Nedostatke u količini ako je predao kupcu manju ili veću količinu stvari nego što je ugovoreno.odgovornost za pravne nedostatke ako na prodajnoj stvari postoji neko pravo trećeg a o čijem postojanju kupac nije obaviješten niti je pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom prodavatelj je dužan u razumnom roku osloboditi stvar od prava ili pretenzije trećega i isporučiti kupcu drugu stvar bez pravnog nedostatka. proizvoñač tehničke robe odgovara zajedno s prodavateljem takve stvari da će stvar funkcionirati u tijeku odreñenog vremena.

Platiti cijenu.primljenu kaparu zadržati i kada nije pretrpjela nikakvu štetu . kupac je dao kaparu ali pri plaćanju fakture odbija se iznos kapare. Ako jedna od stranaka svoju obvezu iz ugovora ne ispuni ili je ne ispuni pravodobno ili u cijelosti. jamstvo i odustatnina. zatezne kamate. Kapara Kapara je novčani iznos ili neka druga imovinska korist koju u trenutku sklapanja ugovora jedna stranka daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao osigurane za slučaj neizvršenja ugovorne obveze.ako je za neispunjenje ugovora odgovorna stranka koja je kaparu primila druga stranka može tražiti: . 6. Kupac je obvezan preuzeti robu ili je dati na pregled u što je mogućem kraćem roku ovisno o okolnostima gdje preuzima robu.4.5.4. ugovorna kazna.5.2. Na primjer.4.6.ispunjenje ugovora . U slučaju neispunjenja ugovora moguće su dvije situacije: . u nedostatku ugovorne odredbe ili drukčijih običaja plaćanje se obavlja u trenutku i u mjestu u kojem se obavlja i predaja stvari. Podnošenje tužbe je dugotrajan i skup način osiguranja prava iz ugovora pa stranke predviñaju odreñena sredstva kojima pojačavaju sigurnost ispunjenja ugovora. kupac je obvezan platit cijenu u vrijeme i na mjestu odreñenom ugovorom.tražiti ispunjenje ugovora i naknadu štete a kaparu uračunati ili vratiti . druga strana je prisiljene nagoditi se o eventualnoj šteti ili sudskim putem ostvariti svoja prava.Preuzimanjem stvari kupac je obvezan poduzeti sve potrebne radnje da bi predaja stvari bila moguća i preuzeti stvar. 6. . Obveze kupca Kupac ima dvije temeljne obveze: .4. Sredstva za plaćanje ugovora Iz ugovora o prodaji proistječu sva prava i obveze ugovornih strana.ako ugovor nije ispunila stranka koja je dala kaparu druga stranka može: .vraćanje duple kapare 108 . Ugovor o prodaji je obvezujući ugovor u kojem se stranke uzajamno nešto obvezuju. Ako se ugovor ispuni kapara se vraća ili uračunava u ispunjenje obveze.1. Ta sredstva mogu biti kapara.naknadu štete i vraćanje dane kapare .

Odustatnina To je ugovoreni iznos novaca ili neka druga imovinska korist koju je dužna dati ona ugovorna strana koja odustaje od ugovora. tada se kapara smatra kao odustatnina i svaka ugovorna strana može odustati od ugovora. a i više ako je vjerovnik zbog zakašnjenja plaćanja pretrpio veću štetu od iznosa traženih kamata i traži razliku od potpune nadoknade. Zatezne kamate To su ugovoreni postotak od obveze plaćanja koji vjerovnik obračunava i naplaćuje dužniku za vremenski period u kojem je zakasnio s plaćanjem. a ako je odustala stranaka koja je kaparu prihvatila vraća ju u dvostrukom iznosu. Može tražiti ispunjenje cijele obveze od glavnog dužnika.5. 6.5. ili za svaki dan zakašnjenja u isporuci.2. Mogu je odrediti u točno odreñenom iznosu. Dužnikov dug se povećava za iznos kamata. Plaćanjem ugovorne kazne ne prestaje obveza ispunjenja ugovora jedino ako je razlog neka viša sila. 6. Ako odustane strana koja je dala kaparu.5. Ali ako je šteta veća od iznosa ugovorne kazne. Ugovaranjem odustatnine može se smanjiti sigurnost izvršenja ugovora. oštećena strana može zahtijevati razliku od potpuna nadoknade štete.4. Ugovorna kazna Ugovorna kazna je novčani iznos utvrñen ugovorom koji je dužna platit ona strana koje ne ispuni obveze na ugovoreni način. Jamstvo je zavisno od obveze dužnika i traje samo dok traje obveza dužnika te ne može biti veća od obveze dužnika. Ako je uz kaparu ugovoreno pravo odustajanja od ugovora. 6. Ako je strana koja je pretrpjela štetu primila ugovornu kaznu nema pravo i tražiti naknadu štete.5.4.5.4. jamca ili obojice istovremeno. Način odreñivanja ugovorne kazne stranke odreñuju sporazumno.4. Isplatom odustatnine prestaju sva prava i obveze temeljem ugovora tj. Za obveze iz ugovora u privredi jamac odgovara solidarno kao jamac platac (solidarni jamac). 109 . stranke ne mogu više tražiti ispunjenje ugovora.6. u postotku od vrijednosti ugovora. Jamstvo Jamstvo je poseban pismeni ugovor kojim se neka treća strana obvezuje ispuniti dospjelu obvezu dužnika ako to ovaj ne ispuni. Zbog toga stranke mogu odrediti visok iznos odustatnine ili kratki rok u kojem se može odustati od ugovora. gubi kaparu. Ugovorna kazna se plaća neovisno o tome je li zbog neispunjenja obveza druga strana pretrpjela štetu.4.3.

sporazumno storniranjem dijela ili cijelog obveznog odnosa i to u svako doba ili u ugovora za to predviñeno roku. te takoñer zahtijeva jasnija zakonska rješenja.elementarne nepogode poplave požara . posebno ako je predmet ugovora veće vrijednosti. likvidacija i prestanaka rada poduzeća . Jamstva za ispravno funkcioniranje stvari teže je praktično izvesti. ugovor se automatski raskida.zbog nemogućnosti ispunjenja obveza uslijed više sile: .vrijeme sklapanja posla u pravilu je vrlo kratko ali obavljanje ili izvršenje posla može potrajati mnogo duže.Obveza pisanog oblika ugovaranja i potpisa ugovornih strana temeljna je zapreka ozbiljnijem širenju elektroničkog poslovanja. budući da je vladina 110 . Zbog posebnosti elektroničkog poslovanja čemu pridonose dvije činjenice: . . Ugovor se potpisuje u tri primjerka. znatno izmijenjena situacija na tržištu. .ekonomske pojave. Rizici su izraženiji u zakonu o obveznim odnosima i u zakonu o trgovini ne postoji nikakav daljnji akt koji bi respektirao te posebnosti. Ako roba ne bude isporučena u roku od mjesec dana nakon ugovorenog roka isporuke. Pečatom i potpisom uz navedeni datum ugovora stranke potvrñuju svoju suglasnost sa istim.odredbe državnih organa. Stranke mogu ugovoriti i mogućnost automatskog raskida ugovora kako bi se spriječilo preveliko zakašnjenje u isporuci robe.upravne mjere. jedan za kupca i dva za prodavatelja. Ovaj se način raskida ugovora koda nabave robe veće vrijednosti specijalnih proizvoda te za sezonske artikle. Potreba za prilagodbom te regulative novim mogućnosti i pogodnostima važna je zbog suprotnosti u obvezama koje mogu izazvati poteškoće i sporove meñu sudionicima u trgovačkom poslu: . Odredbe ugovornog prava koje vrijede za konvencionalno voñenje trgovačke poslove trebale bi važiti i u području elektroničkog trgovanja. što dovodi do nesporazuma ili zablude kupca. Iako postoje različiti oblici digitalizacije ranije materijaliziranog potpisa kao i digitalnog potpisa rizici su veći zbog različitih načina njihovog krivotvorenja.prostor u kojem se trgovanje obavlja je virtualan a ne realan kao što je to uobičajeno kod konvencionalnog trgovanja.4. zabrana uvoza . . Raskidanje i mijenjanje ugovora Stranke mogu raskinuti ili mijenjati ugovor: . i .Obveze prodavatelja i prava kupaca u slučaju kada isporučena roba ne odgovara virtualnom uzorku.6. Elektroničko poslovanje briše granice meñu zemljama pa se mogući sukobi interesa dodatno kompliciraju zbog različitih pravnih sustava.Obveza prodavatelja i predaja stvari na ugovoreno mjesto često zbog nejasnih fizičkih dimenzija trgovačkog posla u uvjetima elektroničkog trgovanja nisu egzaktno ugovorene.6. Obveza prodavatelja vezana je za izdavanje garancije.

111 . Godišnji se ugovori arhiviraju u financijskoj službi tvrtke zajedno sa instrumentima osiguranja plaćanja.komisija za nelikvidnost predložila ovjeru ugovora kod javnog bilježnika.

1. čišćenje .osigurati kontrolu poslovanja skladišta azurnom evidencijom kretanja robe i stajanja njihovih zaliha. troškovi održavanja i najamnina za tuñi skladišni prostor i opremu b. Suvremene organizacije primjenjuju sistemski segment skladištenja robe po kojem je skladišna služba zaokruženi podsustav koji treba integralno uključiti u poslovni sustav trgovačkog poduzeća. fiksni troškovi koji ne ovise i veličini protoka robe kroz skladište. varijabilni troškovi.pridržavati se principa ekonomičnosti i racionalizacije u organizaciji skladišnog poslovanja.7.nabavci potrebne količine robe za popunu zaliha. hlañenje. 7.ostvaruju svoju posredničku funkciju u kanalu distribucije usklañuju vremenske prostorne i količinske i druge neujednačenosti izmeñu proizvodnje i potrošnje. grijanje.troškovi održavanja robe: rasvjeta.troškovi osiguranja zaliha .omogućavaju nabavnoj politici poduzeća održavati stalnu ravnotežu izmeñu zaliha robe na skladištu i planirane prodaje. Skladišna funkcija u trgovačkim društvima Funkcijom skladištenja trgovačka poduzeća: .osigurati raspolaganjem robe kontinuiran tijek poslovanja trgovačkog poduzeća. Troškovi skladištenja Kako povećati uspješnost u upravljanju zalihama i smanjiti troškove skladištenja koji su u trgovačkoj marži značajna stavka? U trgovačkim su poduzećima troškovi držanja zaliha skladištenja kao: a.realizaciji optimalne količine narudžbi. . Pri tome su važne skladišne informacije o stanju zaliha ulazu i izlazu robe po količini i vrijednosti broju odreñenih pošiljaka slobodnim prostorima reklamacijama.očuvati vrijednost robe stručnim i preglednim smještajem i rasporedom robe.proizvodnosti rada pojedinih radnika i stupanj iskorištenosti opreme. troškovi objekata i opreme. . Zadatak skladišne službe je: . .troškovi kamata na sredstva vezana na zalihe 112 .troškovi unutarnjeg transporta i rukovanja . koji su razmjerni količini protoka robe kroz skladište: . .odabiru optimalne lokacije za smještaj zaliha i ruta unutrašnjeg prijevoza. . . . Zbog racionalnosti je poslovanja važna povezanost ostalih funkcija u poduzeću u analizi troškova vezanih uz zalihe trgovačke robe po mogućnosti uvoñenjem integrirane obrade podataka uvoñenjem umreženih računala. Kompjutorski paketi za skladišni management osim što bilježe razinu zaliha mogu sadržavati upute i podatke o: .

osigurati mikroklimu za robu osjetljivu na svjetlost. .oblikovati optimalne jedinice tereta. Kako bi se troškovi u skladištu sveli na najnižu moguću razinu važno je pridržavati se ovih načela poslovanja u skladištu: . Pravila za smještaj robe u skladištu . tu ih trgovci moraju uzeti u obzir u nabavnoj politici.funkcionalno povezivati artikle b.- troškovi radne snage Značajni su u ukupnim troškovima zaliha. Troškovi manipulacije robom čine znatnu stavku u ukupnim troškovima skladištenja.robu s velikim brojem obrtaja treba uskladištiti bliže mjestu izdavanja . Pri manipulaciji robom treba se pridržavati sljedećih pravila: a. Pravila rukovanja robom u skladištu izbjegavati ručni rad opremu prilagoditi robi i veličini skladišta uskladiti broj radnika i opreme radne operacije standardizirati i ne duplirati poslove robu prenositi po ravnoj liniji u jednom pravcu robu preuzimati.što ekonomičnije koristiti prostor. . vlagu i temperaturu .osigurati minimalno kretanje sredstva za prijevoz roba i ljudi.težu robu niže.izbor mjesta i načina slaganja prilagoditi mjestu na načinu izdavanja .robu većih vrijednosti. a lakšu više .niže police u regalima rezervirati za radne zone . jednako kao i nabavnu cijenu robe.osigurati što bolje radne uvjete i sigurnost od nesreće na poslu i .lako pokvarljivu robu na vidljivo mjesto . .tešku robu smjestiti bliže mjesta izdavanja .za hidroskopnu i robu koja upija mirise paziti na robno susjedstvo . Smanjeni troškove mogu se postići dobrom organizacijom i smanjenjem operacija. . zapaljivu i eksplozivnu robu.maksimalno ubrzati protok robe. u posebno odvojeni dio skladišta . smještati i izdavati u ambalaži u kojoj je nabavljena manipulirati punim paletama palete etažirati slagati u regale po kraćoj stranici dok dulja ide po duzini skladišta tako da viljuškar najlakše obuhvati cijelu paletu jednom zakvačenu robu ne treba ispuštati dok se ne završi manipulacija izbjegavati čekanja i prazne vožnje kontrolu robe povezati s kontrolom manipuliranja jedinice pakovanja u kojim se roba preuzima i smjesta kao jedinice za brojenje 113 .minimizirati skladišne troškove.

a posljedično veća ekonomičnost poslovanja i proizvodnost rada snizuju prosječne skladišne troškove.kako će se rukovati proizvodom .kako će se skladištiti .koliko će se dugo i daleko distribuirati .hoće li se distribuirati pojedinačno.na kojoj će vrsti palete biti .2. propisima koji odreñuju vrstu pakiranja. Tehnolog transportnog pakiranja mora poznavati sve načine transporta i skladištenja kojim će proizvod biti podvrgnut: . od svih vanjskih štetnih utjecaja . u prodajnim transportnim paketima ili paletama. odrediti prodajne jedinice adekvatne prodajama kupaca u prodajnom lancu .omogućiti brzo sigurno i uz što niže troškove skladištenje i transport jer su to troškovi koji znatno terete cijenu robe . Stoga se ambalaža kreira na način kojim može ostvariti niz meñusobno usklañenih funkcija: . Naime. Pakiranje mora biti u skladu sa svojstvima proizvoda. nedovoljno je ulaganje u pakiranje loša štednja jer ne sprječava veće štete u distribuciji. Troškovi su ambalaže i pakiranja uračunati u cijenu pa se moraju opravdati uštedama u prometu i uporabi robe.koliki će biti raspon temperature i vlage . Zbog tendencija minimiziranja troškova koje ambalaža posredno uzrokuje nastoji se 114 . prvi ulaz prvi izlaz… Navedene mogućnosti racionalizacije kao i primjena suvremene tehnike i tehnologije uskladištenja i rukovanja veće su u velikim skladištima. njegovom kompatibilnošću s pakiranjem. 7.kako će se transportirati .koliko će se puta utovarivati i istovarivati .zaštiti robu dok ne doñe do potrošača. sustavom distribucije te troškovima. a preveliko nepotrebno ulaganje i dodatni otpad. Skladišno – transportne funkcije ambalaže Većina se roba široke potrošnje stavlja u ambalažu u zadnjoj fazi proizvodnje i prati je cijelim kanalom distribucije.olakšati uporabu robe u skladišno transportnom procesu uklapanjem u skladišne i transportne a po mogućnosti i izložbene prostore .pridonijeti prodaji robe odreñivanjem dimenzija ambalaže i količini robe koja se u nju pakuje.pružiti sve potrebne informacije sudionicima distribucije .ekološki zaštititi okolinu robe Racionalno voñen unutrašnji transport i racionalno korišten skladišni prostor moguće je jedino s vrlo dobro korištenim skladišno transportnim funkcijama ambalaže.koliko će visoko biti naslagan jedan na drugi .- izdavati robu po redoslijedu ulaza.

plastične. U prometu su tri osnove vrste palete: . Naime. Manipulacija je otežana korištenjem samo ručnih viličara. Nezaobilazni oblici takve ambalaže su palete i kontejneri. Osim racionalnijeg korištenja prostora u tri dimenzije veće preglednosti. Palete mogu biti drvene. pretovaruje i skladišti. Pakiranje robe za prijevoz i manipulaciju uporabom ISO paleta dimenzija 800*1200 i 1000*1200 milimetara postalo je i sredstvo racionalizacije u poslovanju skladišta. Roba se isporučuje pakirana u prodajne jedinice koje obuhvaćaju odreñenu količinu robe. od valovitog kartona. Ovako pakiranu robu na paletama može se skladištiti na više načina: . skladištenja i izlaganja proizvoda uporabom paleta i kontejnera kao i pripadajućih ureñaja za prijenos i prenošenje. ili slaganjem paleta na drugu.smještaj robe u regale. primjenjuje se u suvremenim visoko regalnim skladištima gdje je normativ skladištenja dvije palete standardne veličine s robom na metar kvadratni površine. metalne. paletiziranog lanca izmeñu skladišta tj.upotrebljavati što veća ambalaža sa većom količinom pakirane robe jer takva ambalaža osigurava veću ekonomičnost prometa.palete specijalne namjene i konstrukcije a čije su dimenzije odreñene podnom površinom koja meñunarodno standardizirana. puna paleta u skladište – puna paleta iz skladišta.ravne palete . prednosti su ovog načina i veća sigurnost pri manipulaciji i brži unutrašnji transport. lakšeg održavanja skladišta.robu ne treba pakirati 115 . Paleta je kao osnova paletizacije nosivo postolje sa ili bez nadogradnje standardne veličine na koje pakirani ili nepakirani proizvodi odreñene veličine. Imaju i dodatne ekonomske prednosti jer se: . ljepenke ili kombiniranih materijala i prema potrebi u kompletnom ovitku od termoskupljača ili stezljivih folija. To osobito vrijedi za ambalažu robe koja se pakuje izravno u transportnu ambalažu. Najučinkovitije rukovanje paletiziranom robom postiže se uspostavom tzv. zbog uporabe suvremene mehanizacije. Uštede koje se postižu paletizacijom i kontejnerizacijom posebno su velike kada se roba koja se više puta istovaruje. Kontejneri su kao veliki zatvoreni spremnici još veće manipulativne jedinice. smještaj i kontrola. primitivni je način skladištenja i ekonomičan je ako se raspolaže s dovoljno prostora. Značajni su za racionalizaciju svih faza distribucije jer se oblikovanjem većih jedinica ubrzava olakšava i pojednostavnjuje prijevoz. prema dimenzijama palete usklañene su u dimenzije skladišnih regala i transportnih sredstava. utovar. istovar. odnosno sustavi paletizacije i kontejnerizacije. Transportno pakiranje ne povećava vrijednost robe nego je dodatno zaštićuje i olakšava distribuciju. pokrivaju cijelu paletu i tvore tovarnu jedinici.smještaj robe izravno na pod. odnosno ako je promet robe malen. utovaruje.boks palete . Sustavi paletizacije i kontejnerizacije su sustavi skupnog prijenosa. .

ali naći takvu lokaciju nije jednostavno. U analizi se obično počinje utvrñivanje središta gravitacijskog područja na kojem se nalaze objekti što bi ih trebalo opskrbljivati. a za prijevoz specijalni kamioni. Skladišta trgovine na malo lociraju se što bliže prodajnim objektima jer se roba češće izdaje negoli preuzima. Broj skladišnih lokacija mora biti u ravnoteži s uslugama kupcu i troškovima distribucije kupcu. 7. biraju se lokacije koje zahtijevaju najmanje transportne troškove. U središtu tog tlocrta je idealno mjesto lokacije središta jer je općenito gledano potrebno priječi najkraći put do svih objekata. Uz pretpostavku da svaki objekt u jednakim razmacima treba opskrbljivati jednakom količinom proizvoda i da je prometna infrastruktura jednolično rasporeñena na tom području. Zato samo optimalni broj skladišta osigurava minimalne ukupne transportne i skladišne troškove. Skladište trgovine na veliko opskrbljuju šira regionalna područja. Grafičko rješenje problema je optimalnog broja skladišta: 116 . a maloprodajna skladišta djeluju na ograničenom tržišnom području i lokaciju podreñuju blizini maloprodajnih objekata. Važan faktor je i razvoj potražnje. a vezano za to i mogućnosti za proširenje skladišnog prostora kako ono ne bi ostalo uskim grlom poslovanja. Ta roba trajne. Lokacija skladišta Za nesmetano odvijanje i kvalitetu distribucijskih usluga te visinu skladišnih i transportnih troškova važne su i odluke o lokaciji skladišta koje su i strateški odluke u poslovanju trgovačkog poduzeća. Izbor lokacije skladišta ovisi o koncentraciji potražnje na odreñenom području. brodovi i vagoni. Skladišta trgovine na veliko robom svakodnevne potrošnje uglavnom su smještena uz glavne prometnice koje osiguravaju najkraće transportne putove do maloprodajne mreže. Troškovnoj najpogodnijoj lokaciji teži svaki poduzetnik.- puna i paletizirana roba zbog usklañenih standarda potpuno ispunjavaju transportno sredstvo transportiraju od vrata do vrata bez pretovara robe i bez zadržavanja na raznim postajama nema skladištenja i mogu ostati na otvorenom prostoru Za manipulaciju kontejnera upotrebljavaju se dizalice. brzina isporuke je manje važna pa se biraju jeftinije lokacije.3. te im je sniženje transportnih troškova važna razvijenost prometne mreže. Analiza se obavlja tako da se nacrta mreža objekata područja i ucrtaju lokacije objekata opskrbe. jer više lokacija omogućava brzi isporuku ali i porast troškova. povremene i sezonske potrošnje.

dostupna radna snaga .šira vidljivost kapaciteta zbog korištenja natpisa Skladišni prostori mogu biti: . Natkrivena skladišta štite robu od padalina i sunčevih zraka.povezanost s glavnim prometnicama . ogrjev.troškovi Ukupni troškovi Troškovi poslovanja u skladištu Transportni troškovi Optimalni broj skladišta Broj skladišta Čimbenici uze lokacije mjesta izgradnje skladišta su: .voluminoznu i tešku robu 117 .robu koja može biti direktno izložena svim vremenskim prilikama . Koriste se za: .robu velike dimenzije koju stoga ne treba osigurati od krañe .zatvoreni Najmanje je ulaganja u otvorene skladišne prostore.grañevinski uvjeti . željezničke tračnice. trupci.urbanistički planovi područja .potrebna infrastruktura .cijena zemljišta .robu u ambalaži s jakom zaštitnom funkcijom .otvoreni . Zbog toga se koriste za: .mogućnosti proširivanja kapaciteta .robu u rasutom stanju Najčešće je to grañevinski materijal.prometne veze s okruženjem .natkriveni . ali su tu i uvjeti skladištenja najnepovoljniji.

kao zbroj svih površina za smještaj robe (regali. Troškovi skladištenja su visoki iako je ambalaža zbog povoljnih uvjeta skladištenja jeftinija.iskoristivost obujma skladišta . a preniska ne osigurava kontinuitet poslovanja.odnos vrijednosti skladišta i površine skladišta Opremljenost skladišta takoñer ovisi o vrsti i količini robe koja prolazi ili se nalazi u skladištu. Stupanj iskoristivosti skladišnog prostora izračunava se odnosom količine uskladištene robe i instaliranog kapaciteta skladišta. Tehnički i ekonomski pokazatelji uspješnosti rješenja skladišta su: . Previsoka cijena opsega zaliha povećava neiskorištenost prostora. Specijalizirana skladišta namijenjena i prilagoñena samo odreñenoj vrsti robe kao na primjer spremnici za naftu. 118 . Ulazni i izlazni dijelovi skladišnog prostora moraju biti dovoljno visoki i široki za brzu i sigurnu manipulaciju sa više radnika i transportnih sredstava kao i za privremeno odlaganje pakirane i paletiziranje robe. 7.- za robu kojoj je potrebno provjetravanje robu kojoj ne smetaju izrazito niske ili visoke temperature Zatvorena se skladišta uglavnom koriste za robu široke potrošnje prehrambenu i neprehrambenu.4. Štite robu od svih vanjskih utjecaja pa su i troškovi ambalaže najniži. Iskorištenost skladišnog prostora Zbog velikih fiksnih troškova skladišnog prostora važno je veličinu prostora uskladiti s opsegom i obilježjima zaliha standardnog asortimana. kao i o dodatnim djelatnostima koje se obavljaju u tim prostorima. police. ostvaruje se veći ili manji koeficijent iskorištenja skladišne površine. je li ručno i uz pomoć kolica ili ih treba prilagoditi karakteristikama složenijih transportnih sredstava. Količina robe / kapacitet skladišta = stupanj iskorištenosti skladišta Odreñivanjem veličine skladišnog dijela odnos smještajnog i manipulativnog dijela. izdvojeni boksevi). prodajnu spremnost kojoj moraju težiti sva trgovačka društva. Koeficijent iskorištenja skladišne površine = korisna površina (neto površina)/ukupna površina skladišnog prostora (bruto površina) Širenje i lokacija prolaza u skladištu ovisi o značajkama robe i načinu rukovanja u skladištu.iskoristivost površine skladišta .odnos troškova skladišta i vrijednosti zaliha . odnosno broja i širine prolaza u skladištu. Klimatizirana skladišta s dobrom tehničkom izolacijom i posebnim klima ureñajem kontroliraju potrebnu mikroklimu. U načelu veličina skladišnog prostora trebala bi biti tolika da osigura barem smjesta minimalnih zaliha.

Polukružno kretanje robe kroz skladište Ulaz robe Sporopokretna linija Brzopokretna linija Izlaz robe Sporopokretne linije Ulaz robe brzopokretne linije Sporopokretne linije Izlaz robe Nadalje. Za brzo skladišno poslovanje u većim skladištima važno je u manipulativnom dijelu utvrditi pravce kretanja robe koji ovise o ulazima i izlazima u skladištu i tako minimalizirati kretanje transportnih sredstava robe i ljudi. kapilarne dostave iz distribucijskih centara proizvoñača ili trgovaca na veliko za proizvode s većim koeficijentom obrtaja. Većina trgovaca na malo nastoji minimizirani skladišne prostore. unutarnji transport u skladištu potrebno je izravno sredstvima unutarnjeg transporta povezati s vanjskim transportom i tako ubrzati kretanje robe. 119 . Sve više trgovaca primjenom ručnog čitača kodova i elektroničke blagajne mogu dnevno registrirati promet i na vrijeme planirati narudžbe te elektroničkom razmjenom podataka osigurati isporuku od dobavljača. a time i troškove prihvaćanjem ambulantne dostave i tzv.Najveća se iskorištenost tlocrtne površine skladišta postiže montažom visoko regalnih skladišta i do 50 metara s konfiguracijom regala prema načinu pakiranja zaliha kojom se posluje. Danas se najveći dio trgovačke robe dostavlja na euro paletama dimenzija 80*120 cm što je standard za projektiranje skladišnih rješenja.

U teritorijalnom se obliku organizacije skladišna služba raščlanjuje prema područjima lokacije skladišta. U organizaciji skladišne službe po robnim skupinama svaki skladištar ili pojedina organizacijska jedinica obavlja sve skladišne poslove vezano za odreñenu skupinu srodnih roba.5. Kod centralizirano – decentralizirane organizacije skladištenja postoji glavno centralno skladište za cijelo poduzeće i za standardni asortiman i manja skladišta za veće prodajne objekte i asortiman za potrebe lokalnih potrošača o lokalne konkurencije. asortimanom i razinom informacijske tehnologije poduzeća odrediti njeno mjesto u organizacijskoj strukturi trgovačkog poduzeća. U trgovačkim poduzećima skladišna funkcija je najčešće posebna organizacijska jedinica u sklopu službe za marketing i istraživanja tržišta nabave i prodaje. U trgovačkim su poduzećima važne odluke vezane za stupanj centralizacije skladišne službe. Decentralizirano skladištenje je skladištenje na nekoliko mjesta u blizini potrošača radi brze dostave. Uobičajeni su oblici unutrašnje organizacije skladišne službe: . Unutrašnjom organizacijom skladišne službe treba osigurati optimalno osiguranje skladištenja robe. U praksi se gotovo uvijek primjenjuju kombinirani oblici unutarnje organizacije skladišne službe najčešće prema funkcijama i robnim skupinama. ali bolje zadovoljava potrebe skladištenja na odreñenom teritoriju. zakaže li samo jedna osoba ili dio organizacije negativno utječe na čitavo skladišno poslovanje. 120 . Primjenjuju ga manja trgovačka poduzeća na veliko i trgovačka poduzeća na malo sa manjim brojem prodajnih objekata na užem području.kombinirani U funkcionalnom se obliku raščlamba obavlja prema pojedinim zadacima skladišne službe koje obavljaju manje organizacijske jedinice ili pojedinci specijalizirani za te vrste poslova. Meñutim. Veća trgovačka poduzeća na veliko mogu skladišnu funkciju organizirati kao samostalnu službu. lokacijom.funkcionalni . te zahtjeva veći broj osoblja. Organizacija skladišne službe Za organizaciju skladišne službe važno je u skladu s veličinom. Kao i odgovarajući oblik njene unutrašnje organizacije kako bi se svi zadaci obavili brzo efikasno i racionalno uz najniže troškove.teritorijalni . Centralizirana organizacija skladištenja ujedinjuje sve skladišne djelatnosti na jednom mjestu.robni . Prednost je u većoj specijalizaciji za pojedine skupine roba a nedostatak smanjena efikasnost cjeline skladištenja i teža primjena u poduzećima sa širokim asortimanom.7.

.nikakva roba ni materijalne vrijednosti ne smiju biti primljene ni izdane bez urednog dokumenta. sve se svodi na ulaz izlaz i stanje predmeta u skladištu i to bez obzira na vrstu skladišta u kojem se evidencija primjenjuje. Broj ispostavljenih dokumenata i njihova distribucija na korisnike ovisi o načinu evidencije i obrade podataka: . Naime.robnu i financijsku evidenciju. .kontrolu nad obavljanjem skladišnih poslova. skladišna operativna evidencija je jednoobrazna jer je nastala praksom i istovrsnosti prirode poslova u skladištu.1. Proces poslovanja u skladištu Skladišni proces u trgovačkom poduzeću odnosi se na preuzimanje naručene robe.neumrežena elektronička računala 121 . Skladišna evidencija redovitom operativnom evidencijom kretanja robe i stanja njenih zaliha omogućuje: .7. Dok se operativne evidencije pojedinih poslovnih funkcija u različitim poduzećima mogu bitno razlikovati.5.cjelokupnom skladišnim poslovanju na temelju dokumenata mora se voditi skladišna evidencija. njezin smještaj i čuvanje do trenutka izdavanja robe zbog dostave u vlastite prodajne objekte ili otpreme vanjskim kupcima. Doprema Ulaz Preuzimanje robe Skladištenje Komisioniranje Dostava Izlaz Otprema prema kupcima Izdavanje Pakiranje Osnovno je pravilo skladišnog poslovanja: .na klasičan način .

2.u djelomičnoj režiji kupca i dobavljača Prijevoz se može osigurati svim transportnim sredstvima. Brzina evidentiranja dogañaja u skladišnom poslovanju i pružanje podataka već su u tijeku izvoñenja skladišnih operacija presudan faktor korisnosti operativne evidencija.u režiji kupca . Zbog toga suvremeni modeli programskog rješenja informacijskog podsustava skladišnog poslovanja omogućuju: . . .osiguranje prijenosa podataka i informacija u zajedničku bazu podataka na mjestu nastanka poslovnog dogañaja.kod preuzimanja robe za očitavanje koda sa paketa. inventure. Kod prijevoza razlikujemo osnovne režime prijevoza robe: . Doprema robe u skladište Slijedom uvjeta koje smo tijekom pregovora dogovorili sa dobavljačem robe vrši se proces provjere robe. . Identifikacija kontrola mjerenje i evidencija ručnim unošenjem niza podataka iz rukom ispunjenih tiskanica veliko su ograničenje suvremenom poslovanju skladišne službe te se zamjenjuju automatiziranim tehnikama. . paleta.uklanjanje potreba za višestrukim evidentiranjem jednog poslovnog dogañaja i voñenjem paralelnih evidencija. Bez obzira na razinu primijenjenog informatičkog sustava za potrebe upravljanja skladišnim poslovanjem. voñenje potrebne evidencije na mjestu nastanka poslovnog dogañaja i njihovu dostupnost drugim ovlaštenim korisnicima. . rekapitulacija i izvještaja lokalnim ili umreženim štampačem bez potrebe ručnog popunjavanja. Danas označavanje proizvoda EAN kodom omogućava korištenje ručnog terminala za očitavanje šifri: . 7. a ovisno o tome robu u prijevozu prate i različiti dokumenti: 122 .kod popisa robe tj.osiguranje ispisa novih dokumenata.5.u režiji dobavljača . te tako kontroliraju i potvrñuju isporuke. čime se racionalizira obavljanje skladišnih poslova i smanjuje broj novih pogrešaka.kod izrade skladišne primke i otpremnice primljeni podaci unose se u središnje računalo koje automatski izrañuje potrebne dokumente. organizacija rada na tom području pridonosi racionalizaciji u korištenju i pojednostavljenju dokumentacije.Integrirana obrada podataka primjenom umreženih elektroničkih računala što znatno smanjuje broj dokumenata.evidentiranje poslovnog dogañaja. referenti nabave na računalo pozivaju primku ili otpremnicu i dalje ih obrañuju označavanjem dužničko vjerovničkog odnosa i pariteta plaćanja naplate. kontejnera i otpremnica.

jedan prati robu i predaje se primatelju a jedan zadržava vozar.teretnica primljeno na ukrcaj ( brodar je robu primio no i ne znači da ju je ukrcao na brod) .Teretnica ukrcano na brod (dokaz da je roba na brodu) Jedan primjerak ostaje na brodu i prati robu. te dodatnih financijskih i vremenskih troškova potrebno je dobro usporediti u cilju kvalitetnog rješenja. Ako primatelj nije otkupio tovarni list onda ga po dospijeću robe željeznica upozorava da plati svoje obveze i otkupi tovarni list. Ukoliko dobavljač pod okriljem organizacije dopreme robu ukalkulira u prodajne cijene nerazmjerne troškove. a to znači da njena predaja zamjenjuje predaju predmeta koji je na njoj označen. Odnos pogodnosti. U tom slučaju jedan list ide uz robu. Primatelj se u luci iskrcaja pojavi sa svojim primjerkom teretnice i na temelju nje dobije robu. U slučaju prodaje tereta prije iskrcaja vrši se indosiranje na drugoga koji je sada vlasnik robe i može je doći preuzeti ili opet prodati – indosirati. CMR meñunarodni tovarni list Prijevoz robe zrakom – zračni tovarni list U slučaju da dopremu robe organizira dobavljač sve popratne obveze dogovorno snosi on. Ovakav način otpreme robe je proizvod jedino mogućeg načina 123 . no zakon dozvoljava da bude prijenosni papir. Dok ga on ne otkupi pošiljatelj raspolaže sa robom iako je ona već predana željeznici te istu može vratiti što nakon otkupa lista više nije u mogućnosti. isporuci robe željeznicom do mjesta primatelja. a jedan željeznici. Ovakvim pristupom u ukupnom poslovanju prema navedenim partnerima postajemo zanimljiviji i osiguravamo sebi dodatne pogodnosti u smislu kvalitetnijih uvjeta poslovanja kako u budućnosti tako i za predmeta današnjeg poslovanja. Prijevoz robe cestom – tovarni list jedan pošiljatelju.Prijevoz robe morem – teretnica može biti: . Potrebno je voditi računa o činjenici da u slučaju vlastitog organiziranja dopreme poboljšavamo naš položaj u smislu povećanog poslovanja i prema ostalim poslovnim partnerima. ne manje bitnim prijevoznicima i špediterima. Prijevoz robe željeznicom nije sam po sebi tradicionalni papir. a dva se daju krcatelju (jedan za njega. tada je bolje fokusirati se na što bolje cijene robe te sam organizirati dopremu iste. Teretnica je takozvani tradicionalni papir. a drugi se šalje u luku iskrcaja primatelju robe). jedan pošiljatelju. otkuda je potrebno robu u vlastitom aranžmanu transportirati do našeg skladišta. Postoji mogućnost da dobavljač isporuči robu na neutralan teren i da ovisno o tekućem poslovanju bude postignut dogovor o npr. Ovakav pristup organiziranja dopreme uvelike olakšava poslovanje u smislu dodatnih troškova i uštede vremena ukoliko su pregovorima svi ostali uvjeti dovedeni na tražene pozicije.

robi.3. Preuzimanje robe u skladištu Preuzimanje robe u skladištu je vrlo važna funkcija jer sva odgovornost za robu prelazi na skladišnu službu. mjestu isporuke ambalaži i ostalo. količini i pakiranju robe. Svi gubici u robi koji nastaju do momenta preuzimanja robe na ugovoreno mjesto terete dobavljača. vrsti.teretnica kod pomorskog . 124 .zrakoplovni tovarni list kod zračnog .5. To je tzv.dogovora sa dobavljačem te je kao takav i rjeñe zastupljen u svakodnevnom poslovanju. „grubo preuzimanje“ pregledom samo vanjskog izgleda i brojenjem komada koleta i vaganjem cjelokupne pošiljke. 7. a služi za reklamaciju pošiljke. Odnosno. načinu transporta i mjestu preuzimanja robe koriste za planiranje i organizaciju rada u skladištu i pravovremenu pripremu za prijam robe. Količina se usporeñuje se količinom navedenom u popratnim dokumentima i transportnim dokumentima i otpremnici dobavljača. stojnica i prekostojnica ovisno o mjestu zadržavanja robe. Po dolasku robe na skladište pristupa se procesu zaprimanja robe.tovarni list kod željezničkog . Važno je poznavati propise prijevoznika kako bi se izbjegli troškovi ležarine. skladištenja. načinu transporta. Dobiveni podaci o datumu prispijeća.poštanska tiskanica kod dopreme robe poštom Prijevozni dokumenti sadrže podatke o isporučitelju. Referenti nabave dužni su kopije narudžbi ili kopije godišnjih ugovora po kojima će dostavljači slati robu dostaviti skladišnoj službi. Organizacijski tok preuzimanja robe razlikuje se prema mjestu preuzimanja: a. U cilju razgraničenja odgovornosti skladišnog osoblja preporuča se vidljivo označavanje granice skladišnog prostora u koji mogu ulaziti odnosno imati pristup samo zaposlenici skladišta. Zbog toga za vrijedniju i tehnički složeniju robu postoje povjerenstva za prijam robe ili se u tu svrhu pozivaju vanjski eksperti. Ako se podaci ne slažu sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje i predstavnik prijevoznog poduzeća. crte razgraničenja do koje mogu imati pristup vanjske osobe. preuzimanje robe od prijevoznika Na željezničkoj stanici aerodromu luci i pisti roba se preuzima na temelju prijevoznog dokumenta ovisno o vrsti prijevoza: .otpremnica kod cestovnog .

Ako se podaci ne slažu skladišna služba u dogovoru s nabavnom i prodajnom službom donosi odluku o preuzimanju ili ne preuzimanje robe. 125 .lista pakiranja. ovisno o vrsti robe i ugovorenoj jedinici mjere.otpremnici dobavljača .odnosi li se oprema na naše skladište . specifikaciji . . Na dopremnom dokumentu na za to odreñenom prostoru ili vlastitim žigom skladištar ovjerava potvrdu prijema. lista pakiranja.transportnim dokumentima . Dobivena količina usporeñuje se sa količinom navedenom u popratnim dokumentima: .je li stigla naručena roba prema popisu naručene robe . b) istovar primljene robe Skladištar treba procijeniti potrebnu radnu snagu i tehnologiju istovara.kopiji narudžbe prema kojoj je roba naručena . jer se time ne opterećuje skladišni prostor a ni novčana sredstva se ne vezu u zalihe. U kompjutoriziranim skladištima ovu provjeru može obaviti skladištar čim unese u računalni sustav podatke o broju narudžbe koji bi trebao biti navedene na dopremnom dokumentu. U suvremenim uvjetima transporta i ekonomije upravljanja zalihama narudžbe se definiraju na točno vrijeme isporuke –dolaska robe u prostor za prijam.je li stigla u dogovoreno vrijeme prema predviñenom roku dospijeća. račun dobavljača.kopiji ugovora i specifikaciji ako se roba isporučuje po ugovoru sukcesivno .odrediti način i sredstva za istovar prema načinu pakovanja .računa dobavljača za onu robu koju ovlašteni referenti iz nabavne funkcije kupuju za gotovinu. Narudžba odreñuje sadržaj onoga što se mora preuzeti. Na odreñenom mjestu preuzimanje se obavlja u nekoliko postupnih faza: a) provjeravanje dokumentacije (otpremnica. tovarni list…) .odrediti mjesto istovara . preuzimanje robe u skladištu Prijevoznik dovozi robu do portirnice gdje portir provjerava je li roba stigla na ispravno mjesto i upućuje prijevoznika na mjesto skladište i dio skladišta gdje će predati robu.b.odrediti tijek i prvenstvo istovara prema raspoloživom vremenu i prostoru c) kvantitativni prijem U skladištu je za razliku od preuzimanja robe kod prijevoznika potrebno detaljno kontrolirati i utvrditi stvarno stanje količine robe vaganjem mjerenje i brojanjem.

Ovo je jednostavan i brzi način ispitivanja za vidljive nedostatke i primjenjiv je na svakom mjestu u cijelom distribucijskom lancu.računovodstvu za prilog dokumentima kojima se likvidiraju fakture dobavljaču .ustanovljenu količinu robe i način na koji je ustanovljena . oznake kontrole i drugo. Često je kod ispitivanja kvalitete živežnih namirnica tekstila i kože. Kod mnogih je proizvoda to i moguće s obzirom da su izvjesne količine već ranije bile nabavljene od istih dobavljača. nečitkom ili oštećenom bar kodu. mirisa.kakvi su nedostaci i u čemu se sastoje . izostanku deklaracije.oznake pošiljki .vañenjem i analizom reprezentativnog uzorka iz većih količina .skladištu za evidenciju prijema robe. roka trajanja i slično. estetskog izgleda. Za utvrñene nedostatke potrebo je sastaviti komisijski zapisnik u kojemu se navodi: . . U slučaju kada kvalitetu robe nije teško utvrditi obavlja se istovremeno s kvantitativnim preuzimanjem.datum.kontrolom dokumenata za proizvode s atestom organizacije ta kontrolu kvalitete .unapreñivanjem robe s uzorkom standardom specifikacijom . uputa na hrvatskom jeziku. Kvaliteta robe utvrñuje se: .kod originalno pakirane robe samo kontrolom pakiranja Element neispravnosti može biti i u pogrešnom deklariranju.potpis članova komisije Zapisnik se sastavlja u vise primjeraka i dostavlja: .koliki je iznos štete 126 . izostanku jamstvenog lista.za proizvode s markom zaštitnim znakom samo vizualnim pregledom .nabavnoj službi . Sadržaj komisijskog zapisnika mora sadržavati ove podatke: . iskustvom i stečenim znanjem zaposlenih.organoleptički (poznavanjem svojstava robe) ispitivanjem okusa.kemijskom analizom . boje. sat i mjesto sastavljanja zapisnika . osjetilima. datum uporabe je pred istekom.na koju robu se odnose .Ako prispjela roba ne odgovara zahtjevima navedenim u popratnim dokumentima skladišna funkcija ispostavlja komisijski zapisnik o stvarnom stanju robe.mišljenje komisije o načinu kako je nastala razlika . d) kvalitativan prijem robe obavlja se odmah nakon primanja robe i utvrñuje odgovara li kakvoća isporučene robe ugovorenoj kakvoći.podatke o članovima komisije .fizičkim mjerenjem .

2.u slučaju crne metalurgije roba se istovaruje uz pomoć magnetske dizalice. Tablica sa karakteristikama deklariranih klasa mora biti istaknuta na vidnom mjestu prijema drvene grañe. . 127 . Važno je za sve nedostatke vezane uz količinu i kvalitetu bez odlaganja obavijestiti prodavatelja. poziva se sudski vještak za odgovarajuću robu. Pri tome kontrola prema opsegu može biti puna kontrola.baciti lošu robu dobavljača. a u dogovoru s nabavnom službom može: . . Kvantitativno u kvalitativno preuzimanje robe može se povjeriti i uslužnom poduzeću koje se time bavi i u tu svrhu izdaje certifikat potvrdu o stanju preuzete pošiljke. skladišna služba nakon sastavljanja zapisnika.Za sve skrivene nedostatke koji se primijete kasnije i koji se uobičajenim pregledom kod preuzimanja robe nisu morali uočiti prigovor se može staviti i kasnije. Ako dopremljena roba u cijelosti ne odgovara naručenoj robi. Skladištar obavještava dizaličara o mjestu istovara robe te po potrebi organizira ispomoć dizaličaru.staviti robu na raspolaganje dobavljaču u svoje skladište . . prema metodi uzorka ili u opsegu koji odgovara prirodi stvari. Oštećenu robu potrebno je označiti i odvojiti za na to predviñeno mjesto do rješenja reklamacije.lako pokvarljivu robu prodati po tržišnoj cijeni Iako odbijanje isporuke mora biti zasnovano na valjanim i ponekad ugovornim razlozima. kupac je obvezan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah.vratiti robu dobavljaču . Ako je pregled obavljen u prisutnosti obiju strana.preuzeti robu uz umanjenu nabavnu cijenu 3.prijem drvene grañe zahtjeva pregled drvene grañe u odnosu na kvalitetu robe. Svaki prijem robe vezan uz karakteristike robe te stoga i način prijema mora biti adekvatan karakteristikama robe. primjenjuje se u nuždi jer može imati značajne materijalne posljedice. Skladištar provjerava da li su svi uvjeti zadovoljeni te koordinira procesom istovara. Ako komisija ne može samostalno utvrditi razlike u kvaliteti. Ako dopremljena roba djelomično zadovoljava ugovorene uvjete skladištar odvaja lošu od dobre robe i ispostavlja komisijski zapisnik i u dogovoru s nabavnom službom može: . te se potom vrši usporedba robe sa karakteristikama koje bi trebala zadovoljavati prema deklariranoj klasi. Ako dopremljena roba u cijelosti odgovara naznačenim zahtjevima u ugovoru skladišna služba potvrñuje potpisom na skladišnoj primci ili izvještaju o primitku robe kojim se zadužuje skladište i obavlja skladišna i knjigovodstvena evidencija. Nakon pregleda kvantitete i kvalitete skladišna služba utvrñuje i evidentira stvarno stanje preuzete robe i to: 1. djelomična kontrola. inače se gubi pravo na reklamaciju.

a nakon pregleda kvalitete i kvantitete. 128 . a za ostalu robu vaganjem na vagi do 100 ili 2000 kg za robu iznad 2000 kg vaganje se vrši na kolskoj vagi.broj otpremnice ako se roba vraća dobavljaču . prijem robe obojenih metala vrši se uz pomoć viljuškara.datum preuzimanja robe .broj komisijskog zapisnika o utvrñenim nedostacima u količini ili kvaliteti . 7. a u ime dobavljača najčešće prijevoznik. Skladišna primka sadrži ove podatke: . sjedište i oznaku skladišta . Primka koja se sastavlja unatoč odstupanju proizvoda od naznačenih karakteristika u otpremnici dobavljača ili dogovorenom stanju robe. Svrha i cilj upisa u primku jesu stvarne količine primljene robe.naziv i broj dokumenta kojim je roba dopremljena . Mora biti popraćena dokumentom kojim se jasno definiraju sva zapažena odstupanja komisijskim zapisnikom. a pri istovaru se utvrñuje količina robe bojanjem i vaganjem za aluminijski lim.vrstu ambalaže i količinu . Evidencija preuzimanja robe u skladištu Za svaku isporuku robe od dobavljača. Skladišnu primku usporeñujući sa narudžbom kontrolira i nabavna služba.- - prilikom zaprimanja osjetljive i lomljive robe ista se ručno slaže na drvene palete za interni transport . Ukoliko je po pregledu primke utvrñeno ispravno stanje.a potom se strogo pazi te poštuje oznaka naznačena na robi.način dopreme . Za robu koju dobavljač ne isporučuje izravno iz svog skladišta kao kod tranzitne trgovine ili kompenzacija potrebno je kod preuzimanja potvrditi tko je dobavljač a tko isporučitelj. autentičnost zapisnika mora potvrditi i osoba koja je isporučila robu. lista pakiranja) . količinu cijenu i ukupni vrijednost .6.eventualne primjedbe o urednosti nedostacima i oštećenju pošiljke .potpis osobe koja je robu preuzela Šef skladišta provjerava jesu li podaci u primci potpuni i točni i u slučaju pogreške daje nalog za poništavanjem primke i izdavanjem nove. Osim strane koja je robu zaprimila. šef skladišta svojim potpisom ovjerava prijem robe na skladište. jedinicu mjere.naziv dobavljača .broj narudžbe po kojoj je izvršena nabava .šifru robe. skladišna služba mora ispostaviti dokument za interne potrebe kojima se potvrñuje o dokazuje prijam robe – skladišna primka.broj ugovora po kojem dobavljač isporučuje robu .naziv firme.naziv i broj popratnih dokumenata (račun dobavljača.

7. oštećenje nastalo u prijevozu nestručnim rukovanjem ili pakiranjem isteklim rokom trajanja. vrste opsega i vremena nastanka reklamacije. Osim isporuke dobavljača skladišna služba obvezna je evidentirati i preuzimanje robe drugih isporuke npr: . Označavanje robe u skladištu Poduzeća primjenjuju razrañeni šifrarski sustav kojim se kod primitka svakoj robi dodjeljuje uvijek ista šifra po kojoj se vodi evidencija u skladištu i u robno materijalno knjigovodstvu. U slučaju učestalih reklamacija potrebno je upozoriti dobavljača i o mogućnosti raskida poslovne suradnje predlaganjem drugog dobavljača. zapisnik. račun.jasnu identifikaciju proizvoda . Po utvrñivanju relevantnih činjenica nastanka reklamacija vrši se rješavanje istih ovisno o uzrocima te dogovorenim postupcima sa dobavljačem robe. Na temelju opisa reklamacije i temeljem dokumentacije vrši se identifikacija mjesta.vraćanje robe od kupaca na temelju komisionog zapisnika Kako je povrat ambalaže ili paleta u trgovačkoj djelatnosti stalna pojava skladišnog poslovanja potrebno je kod prijama otvoriti materijalnu evidenciju i to za svakog dobavljača i po vrsti i količini primljene ambalaže paleta i slično.informaciju o obilježjima tog proizvoda .dva primjerka zajedno sa otpremnicom dobavljača i jedan primjerak dostavlja financijskoj funkciji radi evidencije i plaćanja računa dobavljaču. jamstveni list.7.klasifikaciju proizvoda po odreñenom sistemu 129 .isporuke iz drugih skladišta trgovačkog poduzeća na temelju meñuskladišnice . uputstvo za skladištenje i rukovanje proizvodom. Nakon sastavljanja komisijskog zapisnika odgovorna osoba u nabavnoj službi prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za razmatranje reklamacije: otpremnicu. zbog čega im motaju poznate ugovorne odredbe s dobavljačima o postupcima preuzimanja čuvanja i vraćanjem ambalaže paleta kontejnera i slično. te utvrñuje uzrok iste: kvalitativni i kvantitativni nedostaci.dva primjerka s robom preuzima skladištar (jedan primjerak za skladišnu evidenciju i jedan primjerak dostavlja u robno knjigovodstvo za knjiženje ulaza robe) . Ponekad je bitno da ne dolazi do zamjene jer to ne dopuštaju obilježja i druga svojstva ambalaže. Ispravo sastavljena šifra omogućava: . Reklamacija se automatski upisuje u knjigu reklamacija putem dokumenata koji prate robu.vraćanje robe iz prodajnih objekata na temelju interne povratnice . Evidencija preuzimanja robe završena je kompletiranjem svih dokumenata. prijevoznicu.Skladišna primka obično se sastavlja na računalu. Manjkovi ambalaže su trošak za koji mogu biti odgovorne osobe iz skladišta. tako da su podaci odmah dostupni nabavnoj i drugim službama u poduzeću ili ručnim upisom na unificiranoj tiskanici i to u četiri primjerka: .

Nepaletiziranu robu potrebno je pretovariti na odgovarajuće teretno prijevojno sredstvo ili prepakirati u manje jedinice. a da bi se mogla provoditi informatizacija potrebno ih je interno označiti najčešće dodavanjem prefiksa normalnoj šifri EAN koda. Pri tome je nezaobilazna primjena jedinstvenog sustava šifriranja artikala meñunarodnom šifrom EAN koda.olakšati i ubrzati manipulacija .opsegu prodaje pojedinih artikala .- pregledniji smještaj robe brže snalaženje pri manipulaciji i izdavanju kontrolu na mjestima protoka robe kroz sve faze nabavno prodajnih aktivnosti Već izradom narudžbi. robi se dodjeljuje odgovarajuća šifra koja jasno razgraničava artikle na skladištu. bržeg rasta asortimana i potrebe za aktualnim informacijama koje omogućuju efikasno upravljanje robom racionalna organizacijska rješenja na području naručivanja i prijama robe mogu postići primjenom razrañenog integralnog šifarskog sustava za označavanje robe za korištenje informatičke opreme i tehnologije. Za artikle koji nisu označeni kod proizvoñača.prosječnim zalihama . kojom se znatno olakšava skladištenje komisioniranje inventura kontrola. Danas se zbog stalne pojave novih artikala. Uskladištenje robe Nakon preuzimanja robe šef skladišta izdaje skladištaru nalog za skladištenje koji sukladno vrsti robe odreñuje mjesto i način dopreme robe na navedeno mjesto.raspoloživim skladišnim kapacitetima . snalaženje Pravilno uskladištenje robe ovisi o: . Prethodno je potrebno robu pripremiti za skladištenje.skratiti putovi prijenosa robe . Zbog navedenih prednosti trgovačka poduzeća nerado prihvaćaju artikle bez EAN koda.učestalosti prodaje pojedinih artikala 130 .vrsti ambalaže . minimiziraju se i pogreške pri upisivanju podataka. Osim što se ubrzava skladišna evidencija.osigurati bolja preglednost tj.svojstvima svake robe i rizicima da se ona izmijeni zbog dodira s drugom robom .potrebnim skladišnim ureñajima . 7. Primjenom ručnog terminala za čitanje EAN koda evidencija skladišnog poslovanja obavlja se istovremeno s preuzimanjem i izdavanjem robe. Racionalnim smještajem rasporedom istovrsne robe prema njenim obilježjima u odreñeni skladišni prostor regal ili policu mogu se: .8.

regalnog viličara ili samo usmjeravajuće informativna da skladištara uputi u prostor u kojem će bez većih poteškoća pronaći predmet. vrijednost.8. Da bi se to postiglo potrebno je izgraditi snimku i podjelu skladišnih prostora i površina i obuhvatiti njihovo šifriranje. već i o skladišnim mjestima i tako olakšava snalaženje u prostoru rasporedu skladištenih roba. Prva metoda ima svoje prednosti jer se postiže dobra preglednost uskladištene robe i lakše pronalaženje. Robe iz skupine A imaju veliku učestalost u manipulaciji i skladište se bliže izlazu.1. a rezultat su podaci i slobodnim mjestima u skladištu šifri palete o regalima i slično. Metode razmještaja robe u skladištu Ako se prostori za pojedine prostore unaprijed šifriraju i rezerviraju. Drugi način je po trenutno raspoloživom prostoru pristigla roba puni svoja slobodna mjesta koja u suvremenim skladištima dodjeljuje kompjuter. 131 . 7. a skupinu C čini veliki broj različitih proizvoda manje vrijednosti. Programski se putem računala ne vodi evidencija samo o robi u skladištu i o zalihama.podjela robe u tri skupine. prednost jest u povoljnije iskorištenom prostoru i prilagodbi prostora aktualnim potrebama ali je otežano snalaženje posebno za robu s učestalim izdavanjem. Kako bi se izbjegla prekapacitiranost ili potkapacitiranost skladišnog prostora primjenjuju se i fleksibilnije metode koje polaze od zajedničkih značajki pojedinih grupa artikala npr: .kombinirano skladištenje . kada je računalo glavna oprema u skladištu znatno je lakše upravljati i s velikim skladištima u kojima se čuva i do 30000 artikala. Ta adresa mora biti potpuna ako se radi o visoko . učestalost ulaza i izlaza.Roba se rasporeñuje na mjesta odreñena za njen smještaj na način da se ostvari što je moguće lakše prikupljanje robe u području za isporuku.povremena roba na slobodna mjesta Po ABC metodi .stalna roba na unaprijed odreñeno mjesto . Zbog toga se uz šifru robe stavlja i oznaka adrese na kojoj će se skladištiti. Naime. svaka će se vrsta robe uvijek skladištiti na unaprijed odreñenom mjestu. zato se primjenjuje kod trgovaca s ustaljenim i ne preširokim asortimanom. kriteriji podjele su volumen. ali je i potreban veći prostor.regalnom skladištu ili u kojem se robom manipulira korištenjem kompjuterski voñenog visoko . jer se roba koja je zaprimljena u većim količinama isporučuje češće i u manjim količinama. brzina obrtaja robe. ali ih i on često i jedini može pronaći. Danas. težine. volumena i manjeg prometa pa se skladišti što dalje od izlaza i ulaza. Problem je i kod uključivanja novih vrsta roba ili kod znatnijeg povećanja postojećih zaliha. Radi lakšeg snalaženja potrebno je u datoteci evidentirati osim promjena stanja na zalihama i promjenu lokacije robe. Putem ekranskih terminala podaci se putem tastature unose. težina.

kružno komisioniranje Skladišni radnik za svaku narudžbu prolazi kroz skladište i prikuplja sve u njoj navedene vrste robe. Skladište hrane najčešće se dijeli u nekoliko skladišnih jedinica robu s različitim rokovima trajanja. Na isti način ponavlja sljedeću narudžbu. Kontrola roba u trećoj jedinici obavlja se najmanje jednom tjedno gdje se roba s istečenim rokom izdvaja na otpad.2. 7. pa se roba po potrebi prebacuje u jedinicu 3. 2. 132 .- na temelju koordinatnog sustava. a roba se izdvaja i naznačuje prekoračen rok trajanja – nije za daljnju uporabu. Za svaku skupinu robe ovisno i njenim obilježjima odreñuju se koordinate mjesta na koja je treba skladištiti. Naloge za otpremu roba treba sastaviti po redoslijedu uskladištene robe. Primjenjuje se u manjim skladištima i sa sustavom skladištenja robe po vezanim mjestima. izrañuje se zapisnik i izvješćuje za komercijalni odjel. U slučaju isteka roka trajanja sastavlja se zapisnik. Podaci se unose u plan skladišnog prostora. npr: . Na taj način u poduzećima sa širokim asortimanom ubrzava komisioniranje i sastavljanje pošiljki. Na skladištima gdje je i velika koncentracija kupaca moguće je iskoristit mjesta koja su uslijed manipulacije robom i najfrekventnija te predstavljaju svojevrstan izlog. a o navedenom se izrañuje zapis koji se dostavlja u komercijalni odjel.skladišna jedinica broj 1 za robu sa neutvrñenim rokom trajanja . Razlikuju se četiri sistema komisioniranja: 1.skladišna jedinica broj 2 za robu kojoj je od dana prijema rok trajanja minimum 30 dana. Komisioniranje robe Komisioniranje je pronalaženje i izuzimanje robe sa mjesta skladištenja prema pristiglim narudžbama kupaca prodajnih odjela ili nalozima za otpremu i dopremanje do mjesta izdavanja robe. Kvaliteta prehrambene robe se kontrolira dva puta godišnje sa razmakom ne većim od šest mjeseci.skladišna jedinica broj 3 za robu kojoj je rok trajanja ispod 30 dana. radi otpreme kupcima ili dostave vlastitim prodajnim objektima. Kvaliteta robe u drugoj jedinici kontrolira se najmanje jednom mjesečno. Poznavajući način skladištenja robe prodajna služba u nalozima za otpremu upisuje uz svaku robu i njeno mjesto smještaja. bolja podjela rada i specijalizacija po zonama. . komisioniranje po zonama Skladište je podijeljeno po zonama i kada skladištar obavi komisioniranje u svojoj zoni predaje narudžbu skladištaru u drugoj zoni.8.

linijama isporuke .3.vrstama prijevoznih sredstava . Nalog za otpremu prenosi se na karticu za računalo koje aktivira automatsko komisioniranje. skladištar je dužan izdvojiti disponiranu robu i označiti ja kao tuñu na skladištu.dokumentaciju o otpremi robe dostaviti drugim službama radi knjiženja i fakturiranja Ukoliko kupac želi robu preuzeti u nekom odreñenom roku pravi se rezervacija tražene količine i asortimana. Izdvojenu robu treba čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika te o svim 133 . dokumentaciju i osoblje. Na temelju podataka o kupcu odabrati najpovoljniji prijevozni put i najprikladnije prijevozno sredstvo.2.priprema robe za prijevoz ili pripremu za preuzimanje na skladištu ako je ugovorena transportna klauzula franko prodavač pakiranjem paletizacijom ili slaganjem robe u kontejnere. javnom prijevozom ili predajom robe špediteru. radijalno komisioniranje Skladištar skuplja po skladištu pojedinačne vrste robe za sve narudžbe donosi ih u otpremni dio skladišta i tek se tu kompletiraju narudžbe prema: . a u meñuvremenu nabavljamo ono što nam nedostaje u dogovoru sa kupcem.8.1. Komisionu je narudžbu potrebno formirati spojiti u jedinicu za otpremu. Izdavanje i otprema robe iz skladišta Nakon komisioniranja organizira se isporuka robe radi otpreme robe od skladišta do mjesta preuzimanja: . Na pismeni zahtjev kupca da mu se roba fakturira prije stvarne otpreme robe.u druga skladišta ili prodavaonice istog trgovačkog poduzeća . Rezervacija se isto tako pravi i kada se pripremaju veće pošiljke robe.planiranim dnevnim isporukama 4. Važno je osigurati racionalni tijek izdavanja robe sljedećim redoslijedom: .u skladišta ili prodavaonice drugih proizvodnih ili trgovačkih poduzeća Ako je moguće skladišnoj službi se što ranije dostavljaju narudžbe zahtjevnije i nalozi za otpremu kako bi pripremila prostor sredstva za manipulaciju. . 7. a to može biti vlastitim prijevoznim sredstvom. kada nemamo cijeli asortiman ili količinu na raspolaganju pa rezerviramo ono što imamo.prikupiti sve popratne dokumente za otpremu robe . sredstva za obilježavanje robe.zaključiti ugovor o prijevozu robe s prijevoznikom ili davanje dispozicije naloga za otpremu špediteru . automatski način komisioniranja Za manji i standardni asortiman s obzirom na dimenzije oblik i težinu. ambalažu.

ime i prezime vozača. Iako se vozarina temelji na masi robe prijevoznici svojim prijevoznim tarifama osiguravaju i racionalno korištenje tovarnog prostora vozila. hitnosti dostave itd. Vozarina u vanjskom transportu odreñuje se na osnovi mase robe. a samo u brodskom transportu moguć je obračun na osnovi voluman robe. Za zatvorene pošiljke ona je znatno niža nego za komadne pošiljke pa se zato nastoji kad god je to moguće isporučiti veću količinu robe u obliku zatvorene pošiljke. Komadne pošiljke su manje i zauzimaju jednu ili više transportnih jedinica robe.nepravilnog manipuliranja robom . Najniže prijevozne tarife ima brodski transport. načinu prijevoza.eventualnim promjenama na robi obavijestiti kupca. a nastaju zbog iznimnih i nepredvidivih dogañaja mogu se meñusobno podijelit kao troškovi obiju strana. svi oni koje ni kupac ni prodavač nisu mogli predvidjeti u kalkulaciji ili planu.nepotrebnog pretovara i skladištenja Svi neopravdani izdaci. Nije potreban pretovar. Jedan primjerak zadržava a jedan vraća skladišnoj ili prodajnoj službi radi knjiženja odnosno evidencije izlaza robe. Avion je najskuplji. veličini i težini tereta vremenu. ali je spor i roba je ako nije u kontejnerima izložena dugo vremena nepoželjnom djelovanju vlažnog zraka. a roba nije izložena osobitom naprezanju. Prijevozne tarife ovise i o vrsti pošiljke. Roba se može transportirati kao zatvorena ili kao komadna pošiljka. te je pogodan za poduzeća koja nemaju industrijski kolosjek do svojih skladišta. Ovaj način traži i jeftiniju ambalažu s manjim stupnjem zaštite jer je roba manje izložena mehaničkim naprezanjima i vanjskim utjecajima.pogrešne otpreme ili puta transporta .lošeg izbora transportnog sredstva . Cestovni transport iako skuplji prevozi robu od vrata do vrata. U većim skladištima vozač na izlaznoj porti mora predočiti vrataru izlazni dokument u koji vratar nakon obavljene kontrole utovarenih predmeta upisuje registarski broj vozila. ali je i najbrži. Izdavanjem robe iz skladišta treba obratiti posebnu pozornost jer svi izdaci nastali zbog: . broj osobe iskaznice ili putovnice i potpisuje. a u tovarnom prostoru vozila nalazi se više pošiljaka jednog ili više pošiljaka dobavljača robe raznim kupcima. Ovaj je utjecaj prostorne mase robe na tarifni stav najveći u zračnom a najmanji u brodskom transportu. Izbor transportnog sredstva Troškovi transporta kao veći dio troškova fizičke distribucije ovise o duljini puta. Zatvorene pošiljke zauzimaju čitav tovarni prostor vozila.prepakiranja robe . 134 . Zato roba s malo prostornom masom ima veći tarifni stav od robe s većom prostornom masom. ali je i skuplji i roba je izložena djelovanju horizontalnih dinamičkih sila. Željeznički je transport brži.

original kupcu zajedno s robom kako bi mogao kontrolirati ispravnost pošiljke .naziv i adresu kupca primatelja robe . ali češće u prodajnu službu poduzeća koja na temelju primljenih narudžbi izdaje nalog za otpremu robe skladištu.broj i datum izdavanja otpremnice . traže robu zahtjevnicom.šifru robe jedinicu mjere i količinu . Nalog može biti zasebni nalog.broj naloga ili narudžbe na temelju kojih roba izlazi .2.jedna kopija ostaje u skladištu kao dokument o izlazu robe i za evidenciju izlaza robe u skladišnu kartoteku 135 . Na temelju naloga za otpremu skladište izdaje robu i sastavlja dokumente koji prate robu.vrstu ambalaže .dostavnicu ili izdatnicu vlastitim prodavaonicama .8. ali radi izbjegavanja udvostručenja dokumenata i u kombinaciji s ispravom kojom se opravdava izlaz robe iz skladišta izdatnicom ili otpremnicom u kojem skladištar unosi samo količine izdane robe.otpremljeno dana .primio . .jedinicu cijenu i ukupnu svotu vrijednosti opremljene robe . vanjski kupci šalju narudžbe.potpis skladištara kontrolora otpreme . Narudžbe i zahtjevnice mogu se slati direktno u skladište.franko .dvije kopije komercijali. Svako izdavanje robe temelji se na nekom dokumentu vlastite poslovne jedinice. jedna kopija za evidenciju prodajnoj službi a druga se dostavlja kupcu uz fakturu . Evidencija izdavanja robe iz skladišta Skladište izdaje robu vanjskim kupcima ili u prodavaonice.izdao nalog (potpis osobe koja je izdala nalog za otpremu) . Nalozi za otpremu se sastavljaju prema smještaju robe jer ubrzavaju komisioniranje pošiljki.fakturirao .oznaku skladišta s kojeg se roba izdaje . Otpremnica kao najčešći dokument evidencije izlaza robe sadrži ove podatke: .2.naziv poduzeća koje isporučuje robu .način otpreme .jedna kopija robnom knjigovodstvu za knjiženje izlazne robe .otpremnicu klijentima .knjižio Otpremnica se najčešće ispunjava u pet primjeraka: .7.meñuskladišnicu drugim skladištima istog poduzeća.

Na svakom primjeru u gornjem desnom uglu upisano je kome se primjerak dostavlja.jedinična cijena ako se evidencija vodi po planskim cijenama onda se upisuje planska cijena po jedinici robe 136 .stanje zaliha robe na kartici mora se uvijek slagati sa stvarnim stanjem zaliha .3 Skladišna kartoteka Točni podaci o kretanju i stanju zaliha robe evidentiraju se uz pomoć skladišne kartoteke.visećih kartica . vrsta roba u skladištu po abecedi. Skladišne kartice u kartoteci mogu biti složene po rednom broju.stanje količina robe na zalihi .ulaz i .2. Skladišna kartica obično sadrži sljedeće podatke: .broj skladišne kartice .naziv ili broj skladišta .izlaz .skladišnih kartica u kartoteci datoteci.omogućuje stalna kontrola zaliha .datum ulaza i izlaza robe . Skladišna kartoteka može biti u obliku: . Sadrži uz iste podatke o robi koje sadrži i otpremnica i podatke o skladištu tko je izdao i primio robu. Prednost ovog načina je mogućnost provjere stanja svih roba ukupnih zaliha na jednom mjestu. gdje više osoba obavlja svoje manipulacije jer se: .minimalna signalna i maksimalna količina zaliha .vrsta i broj dokumenta na temelju kojeg se evidentira ulaz i izlaz robe . ovisno je li se evidencija vodi ručno ili računalom. Viseća kartica nije obavezna ali je zbog svojih prednosti česta u svim većim skladištima.naziv robe .primljeno . Za svaku vrstu robe postoji posebna kartica za identifikaciju robe u kojoj se kronološki ažurno i dokumentirano knjiže sve promjene na robi i odmah izračunava novo stanje zaliha. po vrstama robe ili šifri. Služi i skladištu izdavanja i skladištu primanja za evidenciju u skladišnu kartoteku.8. Meñuskladišnica je popratni dokument za interni meñuskladišni promet dokument o izdavanju robe u drugo skladište istog poduzeća. po redoslijedu zaprimanja tako da posljednji broj pokazuje i broj.olakšava rad skladišnog osoblja Praktična je i u manjim skladištima jer skladištar na kraju smjene rada obilazi skladišta i pogledom na uskladištenu količinu artikala i stanje naznačeno na visećoj kartici donosi prosudbu o približnoj točnosti stanja.nalazi na mjestu gdje je roba uskladištena . a razlikuje se i po boji.izdano . 7.

U koloni ulaza robe knjiži se: .Skladišna kartica može obuhvatiti podatke o lokaciji robe predviñeno mjesto po planu lokacije. 7.usporedbom stvarnog stanja sa stanjem u evidenciji . Kontrola u skladištu Zadatak je kontrole u skladištu dobiti jasan pregled o stanju robe na skladištu.količinom robe: .robni gubitak na temelju zapisnika o otpisu robe .prijam robe od dobavljača na temelju skladišne primke . osobito robe koja se kvari kako bi se spriječilo kvarenje ili na vrijeme i na vrijeme otklonila i korisno upotrijebila roba kada se to ne može spriječiti.utvrñuje stanje zaliha robe koje mora biti jednako proknjiženoj stavci u koloni stanje kao i u stvarnom stanju zaliha robe na skladištu Iz podataka skladišne kartoteke dobivaju se osim količinskog stanja svakog artikla i informacije o kretanju stanja artikla u odnosu na normativ minimalne i maksimalne razine zaliha frekvenciji ulaza frekvenciji izlaza vrijeme zadržavanja artikla u skladištu i drugo što je bitno za upravljanje skladišnim poslovanjem. skladištar je odgovoran za bilo koju prirodu utvrñenih zaliha. a inventurom dobiva se odgovor koliko je stvarno stanje predmeta na zalihi. Stanje količina zaliha u skladišnoj kartici mora odgovarati stvarnom stanju količina zaliha u skladištu i stanju kartice robnog knjigovodstva.8.zbroje se stavke ulaza i izlaza . Kontrola skladišta sastoji se i u neprekidnom provjeravanju: .manjak robe nakon inventure na temelju komisijskog zapisnika U kolonu stanja knjiži se odmah novo stanje nakon knjiženja ulaza ili izlaza robe.izdana roba drugom skladištu .višak utvrñen pri popisu na temelju zapisnika U koloni izlaza knjiži se: .posljednji red knjiženja se podcrta .prijam robe iz drugog skladišta . Kartica se zaključuje odmah na kraju poslovne godine nakon završene godišnje inventure zaliha robe na skladištu na ovaj način: .izdana roba kupcu na temelju otpremnice . S gledišta odgovornosti skladištara pomoću ove evidencije se utvrñuje koliko kojeg artikla u skladištu treba biti. . Naime.početno stanje zaliha .kvalitete robe i rokova trajanja.oduzme se zbroj izlaza robe od ulaza .3.usporedbom knjiženja u robnom knjigovodstvu s knjiženjem u skladišnoj kartoteci – inventurom 137 .

dok je obračunavanje popisnih stavki računovodstveni posao. Iako elektronski mediji daju mogućnost praćenja dnevnog knjigovodstva stanja robe samo se fizičkom kontrolom i popisivanjem robe dobiva stvarno stanje zaliha.potpuna .krajem poslovne godine .u slučajevima kada to odredi poslovodstvo tvrtke ili nadležna tijela kao što su sud i državni nadzorni organi Inventura prema tome može biti: .prilikom izmjena cijena pojedinih artikala . Najprije treba odrediti tko će i kada obaviti popis zaliha.redovita . mjerenjem. Komisija prebrojavanjem.prilikom primopredaje dužnosti .pri statusnim promjenama .nakon provalnih kraña i elementarnih nepogoda . Takvu neupotrebljivu robu kao i tuñu robu treba izdvojiti i posebno popisati.8. Značajan je za trgovačka poduzeća jer zalihe čine znatan dio njihove imovine. Sam popis je knjigovodstveno tehnički posao. Popis zaliha trgovačke robe – inventura Inventura kao pravi kontrolni postupak utvrñivanja stvarnog stanja robe na zalihama i usporeñivanja sa stanjem prikazanim u evidenciji zaliha.utvrñivanja nekurentnih zaliha . Inventura zaliha je i zakonom o računovodstvu obvezna i to: . Kako bi se olakšao popis robe podaci se unose u popisne liste u koje se nakon završene inventure unosi knjigovodstveno stanje te utvrñuju 138 .4. odrediti komisiju za popis. vaganjem i kubiciranjem utvrñuje osim stalnog postojanja zaliha i njihovu uporabljivost oštećenje.izvanredna . Postupak i radnje vezane za popis robe na zalihama nisu zakonom odreñeni. zastarjelost i nekurentnost.- sigurnosti robe održavanju opreme i inventara skladišta 7.na dan otvaranja postupka likvidacije ili stečaja .uočavanja nedostataka pri poslovanju s robom .informiranja poslovodstva o stanju i kretanju zaliha Izvanredni i djelomični popisi ne oslobañaju poduzetnika redovitog popisa na koncu godine.djelomična Ali i neprekidna tijekom cijele godine zbog: .održavanja zaposlenika opreznima .na početku poslovanja .utvrñivanja i kontrole kvalitete robe .

139 . krivo knjiženje U skladišnoj evidenciji za nastali manjak se umanjuje stanje zaliha u financijskom računovodstvu.kalo.razlike izmeñu stalnog i knjigovodstvenog stanja po pojedinim vrstama trgovačke robe. Razlozi su za nastale manjkove mogu biti: .loši postupci izdavanja robe (zamjena jedne robe za drugu) .netočne evidencije.loši postupci preuzimanja robe . knjigovodstveno stanje ne treba popisivati pa će nakon upisa stvarnog stanja računalo samo dopisivati knjigovodstveno stanje te izračunati razlike. dopuštenih i porezno priznatih ili prekomjernih odstupanja. normalni gubici knjiže se kao redoviti troška. Nakon obavljenog popisa komisija sastavlja izvještaj i daje obrazloženje manjkova ili viškova. Važno je nakon utvrñivanja viškova i manjkova i uzroka njihova nastajanja upozoriti na eventualnu odgovornost te razlike i dati prijedlog za njihovo otklanjanje. Inventura se ubrzava i korištenjem računalnog terminala za čitanje EAN koda.nepažnja i loše nesavjesno rukovanje .nepregledno skladištenje . rasip. ili se ne može prodati po toj cijeni treba smanjiti vrijednost ili je otpisati što nije u nadležnosti popisnog povjerenstva nego računovodstva i uprave poduzeća. manipulacije pokvarljivosti i slično .neodgovarajuća kakvoća i protekli rok trajanja . Za velike manjkavosti podnosi se prijava. U praksi se često ne slažu stvarno i knjigovodstveno stanje zaliha. Takoñer. Za onu robu koja nije ispravna u potpunosti jer je oštećena ili zbog nekog drugog razloga nije za prodaju. suvremeni sustavi elektroničkih blagajni omogućavaju kontinuiranu inventuru robe u prodavaonicama jer se prodaja i trošak prodane robe evidentiraju automatski a time se i kontinuirano ažurira i knjiga zaliha trgovačke robe. Ako se kod popisa koristi računalni program za popis. ako nisu nastali krivnjom osobe u skladištu. kvar i lom zbog hlapljenja. a iznad normalnih kao izvanredni rashod.krade i elementarne nepogode . Ako se popisom utvrdi da je odreñene robe na skladištu manje nego što je to utvrñeno u skladišnoj i knjigovodstvenoj evidenciji riječ je o manjku ili višku. Skladištar očita šifru na ambalaži utvrdi stvarno stanje količine robe i preko komunikacijskih jedinica usporedi stanje s podacima u središnjem računalu. jesu li u granicama normalnih. Viškovi se knjiže u korist izvanrednih prihoda.odstupanja stvarne od deklarirane količine .

obuhvatiti svi troškovi i povezati ih s nositeljima – artiklima .kod prihvaćanja najpovoljnijih ponuda ili. ali važno je svaku odluku donijeti uvažavajući relevantne informacije na tržištu. Zbog toga prije donošenja poslovne odluke o prihvaćanju odreñenog posla kupnje ili prodaje.odrediti razlike u cijeni na osnovi visine troškova i planirane dobiti .8.odrediti prodajne cijene koje moraju biti konkurentne i osiguravati profitabilnost Trgovac u cijenu prodane robe potrošaču zaračunava: .cijenu proizvoda s troškovima nabave (nabavna cijena) . . . Kalkulacija cijene u trgovini Nakon zaprimanja robe na skladište ili pak u slučaju prodaje robe u tranzitu potrebno je izvršiti kalkulaciju prodajne cijene robe. Svrha 140 . Ipak. Takvo predviñanje je realna kvantificirana podloga za poslovno odlučivanje u nabavi i prodaji trgovačke robe. poduzetnici najprije izrañuju pretkalkulaciju u kojoj obuhvaćaju sve elemente troškova i prihoda kako bi na kraju izračunali isplati li se ili ne neki odreñeni posao. Najvažnije je ne zaboraviti niti jedan trošak koji se pojavljuje ili se može pojaviti tijekom izvršenja posla. a koja u dobrom poslovanju mora započeti mnogo prije nego roba stigne u skladište. Konačna kalkulacija ili obračunska kalkulacija je računovodstveni dokument koji se izrañuje na temelju dokumentacije o stvarno nastalim troškovima pri izvršenju nabave ili prodaje.ukupni troškovi svesti na jedinicu nabavljene robe . samo oni trgovci koji u svemu posluju racionalno iskorištavajući pri tome svoje unutrašnje rezerve. Svrha je kalkulacije kao računskog postupka za izračunavanje cijene robe u predviñanju svih troškova odnosno je li se cijenom ti troškovi pokrivaju. Pri izradi kalkulacije bitno je uzeti u obzir sve troškove koji prate i pripremu i izvršenje kupnje ili prodaje robe. Kalkulacija predstavlja i odreñeni način razmišljanja vaganja i procjenjivanja svih troškova u situaciji u kojoj je potrebno stvoriti jasnu i preciznu potrebu za odlučivanje. ovaj drugi tržišni obrazac u kojem je cijena rada važan čimbenik konkurentnosti mogu primijeniti bez rizika da se smanji dobit. jer upravo u preciznoj procjeni svih troškova nabave ili prodaje ovisi hoće li konačan rezultata posla biti usklañen s našim planom i procjenom o isplativosti ulaženja u taj posao. Kalkulacijom se moraju: .cijenu svog radnog učinka kao posrednika u prometu robe i druge usluge koje iskazuje svojim potrošačima Moguća se dva obrasca za utvrñivanje prodajne cijene: 1) nabavne cijena robe + potrebna stopa marže = prodajna cijena robe 2) nabavna cijena robe + konkurenta stopa marže = prodajna cijena robe Naglasak u odluci može biti na profitu ili pak na nivelaciji sa cijenama konkurenata.kod odreñivanja najniže prodajne cijene do koje se u pregovaranju može ići.

troškovi špeditera .troškove kupnje . trošarine i druge poreze osim onih koje poduzetnik može naknadno vratiti od poreznih vlasti kao što je PDV .kupovnu cijenu robe prema računu dobavljača .prijevozni kalo.uvoznu carinu i druge carinske pristojbe posebne poreze.troškove vraćanja ambalaže na temelju dogovora kupca i prodavača . Pritom se pod troškovima nabave razumiju svi troškovi nastali u vezi s nabavom robe koji se uključuju u trošak zaliha.ležarine . pretovara i istovara robe .druge troškove nastale u svezi s dovoñenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje Troškovi kupnje zaliha obuhvaćaju: .1. Utvrñivanje troškova nabave Zalihe robe u trgovini na veliko evidentiraju se po trošku nabave ili po prodajnoj cijeni koja u sebi uključuje razliku u cijeni.troškove akreditiva i bankarske provizije vezane uz nabavu robe . Dakle. Trošak zaliha u trgovini na veliko obuhvaća: .posebne troškove pakiranja i transporta robe .troškovi utovara. kalkulacija služi i za promjenu: uspješnosti korištenja financijskih sredstava visine dobiti ili gubitka iz odreñenog posla mogućnosti smanjenja troškova vlastite konkurentnosti na tržištu 8.troškovi prijevoza . Oni se nazivaju uskladištivi troškovi te kao povijesni troškovi čine nabavnu vrijednost robe.troškove konverzije .osiguranje robe u transportu .provizija posrednika 141 .ateste i kontrolne preglede robe .ovisne troškove nabave troškove koji nastaju na putu od dobavljača ili vlastitog veleprodajnog skladišta unutar iste trgovačke tvrtke do vlastitog skladišta npr: . lom i kvar koji nije pokriven osiguranjem .troškove meñuskladištenja . Tako stečeno iskustvo primjenjuje se pri izradi pretkalkulacija za buduće poslove.kojoj je izračunavanje konačne cijene i njena usporedba s veličinama u pretkalkulaciji kako bi se ustanovila eventualna odstupanja od planiranih troškova i pronašli uzorci odstupanja.troškovi kontrole kvalitete uvezene robe .

Naime. Rijetko se javljaju kao troškovi zaliha trgovačke robe. Roba na ime koje se dobiva ovaj popust od dobavljača u pravilu je već prodana. kasa skonto koji se ugovaraju pri samoj nabavi robe i umanjuju fakturu tj. Ovisne troškove nabave koji se dodaju neto kupovnoj cijeni robe i tako povećavaju troškove nabave moguće je obračunati: . Faktura se izdaje s osnove izvršenog ugovora prihvata ponude ili narudžbe kao dokaza postojanja valjanog pravnog posla. dorade. Pri svakoj nabavi robe isporučitelj – porezni obveznik obračunava porez na dodanu vrijednost koji se u računu posebno iskazuje. Kod bonifikacije koju je odobrio dobavljač na ime reklamacije zbog oštećenja robe naknadno se umanjuju vrijednost zaliha robe. Ti troškovi ulaze u njenu kalkulaciju i osnova su za odlučivanje i selekciju dobavljača. Tada je potrebno izabrati 142 . Fakturna cijena je trošak za trgovačko poduzeće koji nastaje izvan poduzeća jer obuhvaća sve troškove prethodnih sudionika u kanalu distribucije. Najvažniji dio fakture je navedena cijena robe ili usluge. ali ako se pojave u procesu nabave robe sastavlja se nova kalkulacija za povećane troškove. ako trgovina nabavlja samo jednu vrstu robe i u svezi s njom se javlja odreñeni ovisni trošak on se jednostavno rasporedi po jedinci nabavljene robe. Kod super rabata kojeg dobavljač odobrava ako se tijekom odreñenog razdoblja ostvari veći promet. račun dobavljača.Troškovi konverzije zaliha obuhvaćaju troškove oplemenjivanja. Račun ili faktura je vjerodostojna isprava koju prodavatelj dostavlja kupcu za isporučenu robu ili izvršenu uslugu. Problem se javlja kod naknadnog odobravanje popusta kupcu od strane dobavljača kao što je bonifikacija.prema obračunu vlastitih troškova nastalih u svezi s dovoñenjem robe na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje Ovisne troškove nabave kod obveznika PDV-a treba uračunati po neto vrijednosti primljenog računa umanjenog za svotu PDV-a koja predstavlja pretporez. Pozornost treba obratiti trgovačkim popustima kao što su rabat. Problem se u praksi javlja kod pojedinih vrsta ovisnih troškova nabave. Ovisno o tome vrijednost robe u fakturi može biti iskazana u bruto ili neto iznosu. Ako je obveznik PDV-a zaračunati PDV za njega je pretporez koji može odbiti od svoje obveze plaćanja PDV i ne ulazi u nabavnu vrijednost robe. naknadni je popust i predstavlja prihod. Ako nije obveznik PDV-a tada nema pravo na odbitak pretporeza i zaračunani PDV za njega predstavlja vrijednost nabavljene robe. obrade. a kod primatelja trgovačke robe postupa se različito.prema računu dobavljača za obavljenu uslugu . ili prerade trgovačke robe u skladištu trgovačkog poduzeća. a to je kako ih pravilno rasporediti na njihove nositelje za kupljenu robu. super rabat i slično. Ali ovisni trošak najčešće se javlja u svezi s nabavom više vrsta roba fakturiranih u jednom računu. ali i navedeni uvjeti na osnovu kojih se plaća. Neto iznos dobiva se ako se od bruto cijene oduzmu popusti odobreni kupcu.

postotna metoda ili metoda udjela: Ako se radi o robi pojedinačne vrijednosti.86 kn/kg.291.86 kn/kg a krušaka 6.00 kuna Težinski faktor = 300 kuna /350 kg= 0.86 kn Iz obračuna proizlazi da se jedinična cijena nabavljene robe uvećava za pripadajući dio troška prijevoza u svoti od 0.500. Račun dobavljača za robu je 1.5 kuna) % udjela perilica u računu dobavljača = 35000/65000 *100 = 53. Račun prijevoznika za dopremu robe je 300. Račun dobavljača za robu glasi na 79.85% 143 . a. Zato je potrebno utvrditi udjel vrijednosti pojedine vrste robe u ukupnoj vrijednosti isporuke prema računu dobavljača: Udjel robe u ukupnoj isporuci = (vrijednost robe / vrijednost isporuke) * 100 Prema računu dobavljača Primjer: Kamionom je od dobavljača dopremljeno je u vlastito skladište 10 komada perilica i 12 komada plinskih štednjaka.5 kuna (vrijednost usluge 1.950.500.050.86 kn/kg odnosno nabavna vrijednost jabuka sada iznosi 4.00 kuna + 23% PDV 241.jednu od metoda za raspored ovisnih troškova vodeći računa o vrsti robe i njezinim obilježjima.00 kuna po komadu Račun r1 prijevoznika za dopremu robe je 1. U tu svrhu utvrñuje se težinski faktor prema sljedećoj formuli: Težinski faktor = ukupni ovisni trošak / ukupna težina robe Primjer: Kombijem od dobavljača dopremljeno je 200 kg jabuka i 150 kg krušaka.000.700. Neto fakturna vrijednost jabuka iznosi 4 kn/kg a krušaka 6 kn/kg.00 kuna + 23% PDV 14.00 kuna (vrijednost isporuke 65. pa se kao osnovica za raspored ovisnog troška najčešće uzima težina robe. a sličnih vanjskih obilježja ovisni troškovi nabave raspodjeljuju se na pojedini proizvod prema vrijednosti robe po računu dobavljača. pri čemu se robi veće vrijednosti razmjerno pridružuje i veća svota ovisnog troška. b.950.00 kuna) Neto fakturna vrijednost perilice je 3.00 kuna po komadu a štednjaka 2.00 kuna. težinska ili ponderirana metoda: Ova metoda primjerena je prvenstveno za troškove prijevoza kada se istim transportnim sredstvom prevozi roba koja ima bitno različitu specifičnu težinu ili obujam.

54 2. Vrsta robe 2 Perilica Plinski štednjak UKUPNO Jedinica Kupovna količina mjere cijena 3 Kom Kom 4 10 12 5 % udjela 6 Ovisni trošak 7 (1050.(minus) popusti i rabati = (jednako)NETO FAKTURNA CIJENA + (plus)ovisni troškovi nabave + (plus)carina druge uvozne pristojbe + (plus)trošarine + (plus)troškovi konverzije = (jednako)NABAVNA CIJENA + (plus) marža ( tj. NABAVNA CIJENA 3.38 - 8. PRODAJNA CIJENA S PDV-OM * (pomnoženo) 18.540.57 1.4 30.565.42 484. razlika u cijeni) = (jednako) PRODAJNA CIJENA (BEZ POREZA) + (plus) posebni porez + (plus) poreza na dodanu vrijednost = (jednako) PRODAJNA CIJENA S PDV-OM Kalkulacija kod koje se polazi od unaprijed odreñene prodajne cijene: 4. Elementi kalkulacije U sustavu poreza na dodanu vrijednost ne postoji razlika u oblikovanju prodajne cijene trgovačke robe u veleprodaji i maloprodaji. Zidana kalkulacija: FAKTURNA CIJENA.050.500.00 46. Ovisno o vlastitoj politici formiranja maloprodajnih cijena trgovac može rabiti zidanu kalkulaciju polazeći od unaprijed utvrñene stope marže koju obračunava na nabavnu vrijednost.049.5 3.85% 2.5 66.00 3.484. Kod obje vrste prodaje trgovac na prodajnu cijenu obračunava 23 posto PDV-a osim ako je riječ o proizvodima na koje se zaračunava nulta stopa PDV-a.699% 144 . 2.% udjela štednjaka u računu dobavljača = 30000/65000 *100 = 46.00 53. Prodajna cijena s PDV-om – (minus)PDV 1.15% 100% 565.556. Prodajna cijena – marža 2.500.00 kn * x %)/100 Nabavna Nabavna cijena vrijednost 8 (5+7/4) 9 (8*4) 35.15% Redni broj 1 1.2.

699% izračunava stopa PDV-a. Kod proizvoda koji se oporezuju s 0% polazi se od krajnje prodajne cijene bez PDV-a koji tada predstavlja maloprodajnu cijenu te trgovačke robe.00 kuna Prodajna cijena bez PDV-a bit će 1.troškovima trgovine koje ona treba nadoknaditi . Od unaprijed utvrñene prodajne cijene polazi se i onda kada treba dodati nabavnu cijenu koju se želi postići na nabavnom tržištu.00 kuna Ako je marža 20% od prodajne cijene primjenom postotnog računa manje od sto razlika u cijeni u kunama je 1000*20/(100-20) = 250 kuna Prodajna cijena bez PDV-a biti će opet 1. zatim planirana dobit i troškovi. a ostatak je nabavna cijena. a razlika je samo u postotku marže 145 .na nabavnu cijenu . Racionalnim poslovanjem ove troškove treba svesti na najmanju moguću mjeru pronalaženjem i iskorištavanjem unutrašnjih rezervi.250. troškove radne snage. Zato kažemo da je marža bruto dobit jer se dobit ostvaruje po ostatku dijela marže nakon pokrića troškova nužnih za preprodaju robe. Od prodajne cijene se najprije oduzima preračunatom stopom iznos PDV-a.2. Razlika u cijeni kao postotak marže može se računati: .od prodajne cijene Primjer: Ako je nabavna vrijednost robe 1.00 kuna. Najveći dio tih troškova opada na stalne troškove prodajnih i skladišnih kapaciteta.očekivanoj zaradi trgovca Izračunava se u postotku: % marže = (troškovi + očekivana dobit *100)/(prihodi od prodaje) U maloprodaji se češće polazi od krajnje prodajne cijene s uračunatim PDV-om iz koje se preračunatom stopom poreza od 18. troškove održavanja.00 kuna 1000*25/100=250.Visina marže koja ovisi o: . a potom se kao razlika izmeñu prodajne cijene bez PDV-a i nabavne cijene utvrñuje marža prodavaonice. troškove promocije.00 kuna a marža 25 posto na nabavnu cijenu primjenom postotnog računa dobije se razlika u cijeni od 250.1.000. Bruto marža mora biti veća od troškova poslovanja inače nema dobiti.250. 8. Razlika u cijeni (RUC) – marža Razlikom u cijeni trgovac pokriva svoje troškove prodavanja robe i ostvaruje dobit.

ako je nabavna cijena artikla 25 kuna a postotak marže od prodajne cijene 28. Pri tome se koriste osnovnom formulom za izračunavanje prodajne cijene. Marža u kunama/prodajna cijena = 250/1250*100 = 20% postotak marže za nabavnu cijenu: marža u kunama / nabavna cijena = 250/1000*100 = 25% Ako usporedimo nekoliko tako dobivenih postotaka: % marže od prodajne cijene 20 22 25 35 % marže na nabavnu cijenu 25 28. Takoñer su neto profit i neto prodaja osnova za poreze. Nabavna cijena + marža = prodajna cijena Najčešće trgovci polaze od potrebne stope marže kada izračunavaju nabavnu ili prodajnu cijenu artikala. ako je prodajna cijena artikla 35 kuna a postotak marže od nabavne cijene 40% kolika je nabavna cijena artikla 4. Većina trgovaca izražava maržu u postocima od prodajne cijene.Ako znamo prodajnu ili nabavnu cijenu i apsolutni iznos marže postotak marže se izračunava kao postotak marže od prodajne cijene. ako je prodajna cijena artikla 35 kuna a postotak marže u prodajnoj cijeni 28. 146 . ako je nabavna cijena artikla 25 kuna a marža 40% u prodajnoj cijeni kolika je prodajna cijena artikla U osnovnu formulu za prodajnu cijenu unose se zadane veličine polazeći od toga da je prodajna cijena izražena u postotku jer je i marža izražena u postotku od prodajne cijene.57% kolika je nabavna cijena artikla 3. a dobiju se od prodajne cijene. Trgovci se svakodnevno susreću sa problemom formiranja cijena za svoje artikle i polazeći od poznatih veličina lako izračunavaju ostale. Na primjer: 1.9 Vidljivo je kako je postotak marže od prodajne cijene manji. jer se ona koristi i kao osnova za planiranje i obračun troškova poslovanja.57 kuna kolika će biti prodajna cijena robe? 2.3 53.2 33. a i svih pokazatelja u poslovanju.

00 NC = 25.00 kuna (1.3.360.00 kuna + 23% PDV-a a na fakturnu cijenu odobrava dobavljač 4% rabata).720.o.60 41. Troškovi prijevoza prema računu otpremnika iznose 1.230.000.00 kuna (vrijednost isporuke po fakturnoj cijeni od 32.60PC /:0.2857PC = 1.7143PC 35=PC U osnovnu formulu unose se poznate veličine.00 NC + 10.40 NC = 35.00 kuna PDV-a) Razlika u cijeni je 40% od nabavne cijene robe.00 1.00 + 0.00 NC + M= PC 25. a nabavna cijena se označava sa 100% jer se marža izrazila u postotku na nabavnu cijenu artikla.280.00 kuna + 230.4PC 25.00PC 25 = 1. NC + M = PC NC + 0.40PC = PC 25.00= 0.40 NC= 35.00 147 .00 Unose se poznate veličine u osnovnu formulu za prodajnu cijenu.66 = PC 8.00 NC = 35.00 NC = 25.00 1.2857PC 25= 0. nabavljeno je 200 komada stolnih svjetiljki. Račun r1 glasi na 39. NC + M = PC NC + 0.2857PC = 35 NC + 0.000.000.4NC = 35.57%PC = 100% PC 25+0.00 NC + 0.00 30.00 =35.00 = 35. Kalkulacija prodajne cijene Fakturna vrijednost -4% rabata Neto fakturna vrijednost za 200 komada 32.00-10. Primjer izrade kalkulacije Od dobavljača Maris d.00 = PC – 0.00 1.00 PC – 0.NC + %M = PC 25 + 28.2857 * 35.o.

00 10.621.4.000. prodajne cijene se pojednostavnjuju primjenom odreñenih koeficijenata kojima množimo nabavnu cijenu.213.+ovisni troškovi Nabavna vrijednost +razlika u cijeni 40 posto Prodajna vrijednost bez PDV-a +23% PDV-a Prodajna vrijednost Kalkulacija prodajne cijene Fakturna vrijednost -4% rabata Neto frakturna vrijednost +ovisni troškovi Nabavna vrijednost +razlika u cijeni 40 posto Prodajna vrijednost bez PDV-a +23% PDV-a Prodajna vrijednost 1.00 6.00 44.722 To jest nabavna cijena koeficijenta = prodajna cijena: 158. Prodaja robe po utvrñenoj prodajnoj cijeni Ako trgovačka poduzeća prodaju tuñe proizvode po utvrñenoj prodajnoj cijeni.00 158.408.4 153.1 Ako postotak razlike u cijeni i poreza na dodanu vrijednost ne mijenja izračunavanje.688. 148 . ne mogu svoju naknadu za pokriće troškova poslovanja i dijela zarade posebno zaračunati već se namiruju iz rabata koji im odobravaju dobavljači.84 1 komad 160. a pritom prodaju prepusti trgovačkim tvrtkama i s njima sklapa ugovor kojim on odreñuje prodajnu cijenu koju maloprodaja ne smije samovoljno povećavati.88 8.00 12. Ovo je uvijek slučaj kada je proizvoñač ili uvoznik izravno zainteresiran da sam utvrdi prodajnu cijenu svojih proizvoda odnosno robe u trgovačkoj mreži. rabat se pojavljuje kao razlika u cijeni – marža.6 63.708 = 270. Koeficijent = (100+%RUC)*(100+PDV)/(100*100) Prema primjeru Koeficijent = (100+40)*(100+23)/10000 = 140*123/10000 = 1.601.84 54.00 31.06 273.720.60 5.04 51.44 222.

00 49.00 34.000*15%) = neto fakturna vrijednost (nabavna vrijednost robe) +23% PDV-a (34.00 6.000. Ovisne troškove nabave najčešće snosi dobavljač.820.Moguće je ugovoriti fiksnu prodajnu cijenu bez PDV-a kao osnovicu na koju će kasnije trgovac zaračunati 23 posto PDV-a ili odmah ugovoriti krajnju prodajnu cijenu s PDV-om.000.00 7.00 kuna po komadu pri čemu proizvoñač odobrava 15% rabata.00 Kalkulacija prodajne cijene Nabavna cijena robe (neto fakturna cijena) +marža prodavaonice (svota odobrenog rabata) =ugovorena prodajna cijena (bez PDV-a) + 23% PDV-a (40000*23%) =prodajna cijena s PDV-om za 1 kom za 20 kom 1.00 40.000.00 6.460.o. registriran za prodaju robe na malo nabavio je od proizvoñača 20 komada električnih štednjaka čija je nabavna vrijednost 2.00 2.000. Na taj način trgovina dobiva svoj udio u prodajnoj cijeni.820.000. Elementi ulaznog računa R1: Vrijednost robe (2000*20komada) -15% rabata (40. a odobreni rabat poprima obilježje trgovačke marže.00 2.00 Najčešći primjer formiranja maloprodajne cijene proizvoda od strane proizvoñača i uvoznika javlja se kod duhanskih prerañevina – cigareta.00 kuna po komadu.00 kuna.000.000.000.000*23%) =bruto fakturna vrijednost 40.00 9. Dobavljač odobrava rabat najčešće u odreñenom postotku od prodajne cijene iskazane na računu. Prema zakonu o posebnom porezu na duhanske prerañevine paketići duhanskih prerañevina označeni su nadzornom markicom koja uz oznaku serije sadrži i još maloprodajnu cijenu i 149 .00 460.000.00 34.700. a ako ih snosi trgovačko poduzeće dobavljač mu odobrava veći rabat.200. Primjer: Elektrotim d. S proizvoñačem je ugovorena prodajna cijena bez PDV-a od 2.00 41.200.00 300.820.o. Račun r1 glasi na 41. Roba se zaprima u prodavaonicu po prodajnoj cijeni s uračunatim PDV-om.

822 kuna 6. Proizvoñač odobrava trgovcu 11% rabata na maloprodajnu cijenu te ispostavlja račun R1 sa sljedećim elementima: 1. PDV iskazan na računu dobavljača pretporez -432. Rabat (2600*11%) kuna 3. a maloprodaja koja ih prodaje stanovništvu za osobnu potrošnju ne može ih prodavati po nižim cijenama od prijavljenih od onih naznačenih na markicama jer svako sniženje cijene smanjuje i poreznu osnovicu a time i svotu PDV-a. 23% PDV-a (2314. Primjer: Trgovina na malo nabavila je od proizvoñača duhanskih proizvoda 200 paketa cigareta čija je maloprodajna cijena otisnuta na markici 13 kuna po paketu.00 kuna 432.314. za platiti: Obračun PDV-a: 4.699%) +486.699%) 5.600. Razlika izmeñu odobrenog rabata na računu dobavljača i uračunate marže prodavaonice od 53.48 kuna odgovara 2. Pri izradi kalkulacije cijena cigareta u maloprodaji potrebno je prvo izračunati neto nabavnu cijenu cigareta umanjenu za rabat bez PDV-a prema podacima iz ulaznog računa r1.314. Osnovica za obračun 23% PDV-a (2314-432.699 kuna 1.00 -286.699 kuna 3.881.protuzakonito ju je prodavati po višim cijenama. Prodajna cijena bez PDV (7-6) 2. Prodajna cijena s PDV-om kuna 2.600.00 kuna 2.52 kuna 5. Unaprijed utvrñena prodajna cijena s uračunatim PDV-om (mpc istaknuta na markici) 2.178 kuna 7. Razlika izmeñu prodajne cijene bez PDV-a i prije izračunate neto nabavne cijene čini ostvarenu maržu prodavaonice. 23% PDV-a (2600*18.00 2. Proizvoñači i trgovci na veliko ne smiju prodavati cigarete po cijenama nižim od onih otisnutih na markicama odobravajući rabate sljedećem trgovcu u lancu distribucije.881.301 150 . Nabavna vrijednost robe (1-2) 1. a potom krenuti od krajnje prodajne cijene s uračunanim PDV-om i preračunatom stopom poreza izračunati svotu PDV-a i oduzeti je od prodajne cijene s PDV-om.00 kuna Svota marže prodavaonice manja je od odobrenog rabata.113.00*18.699) kuna Trgovina na malo sastavlja ulaznu kalkulaciju za nabavljene cigarete: 1.301 kuna 4. Marža prodavaonice (5-3) +232. Fakturna vrijednost isporuke s uračunatim PDV-om umanjena za uračunati rabat 2.

Stalni troškovi poduzeća iznose 15. Takoñer dopunskim asortimanom potiče se i prodaja robe iz osnovnog asortimana.00 kuna.razlici izmeñu uračunanog PDV-a u maloprodajnu cijenu i svoti pretporeza po ulaznom računu (486.00 kuna i njezina prodajna vrijednost 120.000.178-432. +PDV 23% (780*23%) Prodajna cijena ogrlice 600. Prodajne cijene iz dopunskog asortimana moraju biti veće od nabavne cijene i prosječnog primjenjivog troška kojeg izaziva roba iz dopunskog asortimana.40 kuna 959.00 kuna može prodati za 54. Primjer: Prodajni kapaciteti trgovačkog poduzeća nisu dovoljno iskorišteni pa proširuje asortiman uvoñenjem uz postojeću robu A još i robu B. Stoga je jedan od osnovnih problema trgovačkog poduzeća iskorištenost prodajnih kapaciteta.00 kuna.00 kuna 179.699). Promjenjivi troškovi te robe iznose 1. osnovica za PDV (1+2) 4.nižim cijenama robe postojećeg asortimana . prodajna vrijednost ogrlice 2.000. +posebni porez 30% 3.000. 151 .uvoñenjem dopunskog asortimana uz niže cijene Ponudom dopunskog asortimana s nižim cijenama od prosječnih poduzeće ostvaruje dodatne prihode za pokriće stalnih troškova. Kod kalkulacije prodajne cijene za luksuzne proizvode treba uračunati poseban porez na luksuzne proizvode po stopi od 30 posto na prodajnu vrijednost bez PDV-a a to znači da je osnovica za obračunavanje tog poreza prodajna cijena bez poreza na dodanu vrijednost.000. Nabavna vrijednost robe A iznosi 100.00 kuna promjenjivi troškovi 2.000. Stalni troškovi opterećuju prihode poduzeća bez obzira na njihov stupanj iskorištenosti. Primjer formiranja prodajne cijene zlatne ogrlice: 1.00 kuna. Kalkulacija dopunskog troška i proširenja asortimana trgovačkog poduzeća U trgovačkim poduzećima najveći dio u ukupnim troškovima otpada na stalne troškove.000.40 kuna 8.00 kuna 180. Većina trgovačkih poduzeća rješava pitanje iskorištenosti kapaciteta poticanjem prodaje: .00 kuna 780. Utvrñeno je da se roba B nabavne vrijednosti od 50. Isplativost proširenja asortimana uvoñenjem dodatne robe u asortiman trgovačkog poduzeća ispituje se kalkulacijom dopunskog troška na način da stalni troškovi terete postojeći asortiman ali ne i dodatni.5.00 kuna.000.

000 kuna. 152 .000 / 51.000 kuna.6. 8. Kalkulacija uz prosječnu stopu razlike u cijeni Primjena ove metode znači uzimanje iste prosječne razlike u cijeni marže za svaki artikl.000 roba B 50. mnogi se artikli mogu prodavati samo po cijenama do odreñene visine s kojima se često ne mogu pokriti ni troškovi.000 15.000 120. Ova se metoda naziva i mješovitom kalkulacijom jer se uzima ukupni asortiman i ukupna masa razlike u cijeni a na pojedinim artiklima ostvaruje se razlika u cijeni koje nije ista.000 1. Prosječni postotak razlike u cijeni izračunava se iz odnosa: % marže = (troškovi + dobit)/prodaja * 100 Ovakav način kalkulacije ne uzima u obzir tržišnu poziciju pojedinog artikla ili grupe artikala niti troškove koji oni uvjetuju zbog različite brzine obrtaja različitih troškova nabave i prodaje i slično. ovisno o utjecaju tržišta i konkurencije. dok uvoñenje nove robe povećava taj dobitak na 6. Kod ove kalkulativne metode u obzir se ne uzima ponašanje konkurencije niti potrošača pa je zbog toga neprihvatljiva i služi samo kao pretpostavljeni model kao osnovica za druge metode. Naime. a potrebno ih je imati u asortimanu zbog konkurentskih razloga ili kao artikla za mamce.000 kuna.000 3. 8. To je rezultat bolje iskorištenosti postojećih kapaciteta.000 Prema kalkulaciji dopunskog troška isplati se proširenje asortimana jer nova roba donosi poboljšanje poslovnog rezultata za 3. Trgovačka poduzeća mogu se služiti kalkulacijom dopunskog troška i za prodaju nekurentnih ili slabo kurentnih zaliha.Kalkulacija dopunskog troška Elementi Nabavna vrijednost Promjenjivi troškovi Stalni troškovi Troškovi ukupno Dobitak Prodajna vrijednost Roba A 100.000 54.7. a ne stvarnih troškova.000 3.000 117. Kalkulacijsko izjednačavanje ili cjenovna kompenzacija U praksi maloprodaje postoji težnja prema visokoj ukupnoj dobiti na osnovi kalkulacijskog izjednačavanja unutar ukupnog asortimana kompenzacijom svjesnih gubitaka na jednoj robi s povećanim dobicima na nekoj drugoj robi. Sama roba A ima dobitak od 3.000 2.

To se postiže kalkuliranjem troškova i cijena.pravilo usporedivosti – kalkulacija mora bit tako napravljena da se može usporeñivati u poduzeću (sadašnja kalkulacija s kalkulacijom iz prijašnjih razdoblja).pravilo točnosti – kalkulacija mora obuhvatiti točne troškove koje uzrokuje izrada učinaka dodjeljujući svakoj količini učinaka one troškove koji se na nju odnose. Pojam kalkulacije Kalkulacija je računski postupak kojim se izračunavaju cijene. . 153 . Izmeñu ostalih kalkulacija ima zadatke: .obuhvatiti troškove .pravilo ažurnosti – kalkulacija mora biti napravljena na vrijeme kako bi se mogle donositi ispravne i pravovremene poslovne odluke . Ona služi i kao temelj za donošenje poslovnih odluka za kontrolu troškova i kontrolu ekonomičnosti.pravilo prilagodivosti – kalkulacija mora biti prilagoñena tehnološkom procesu načinu rada i vrstama učinka .rasporediti troškove Obuhvaćanje troškova je popisivanje troškova prema odreñenim stajalištima. Tako se saznaje što cijena treba pokriti. a rasporeñivanje troškova je prenošenje obuhvaćenih troškova na učinke.8. Utrošci ovise o poduzeću.pravilo potpunosti – kalkulacija mora obuhvatit sve troškove koje uzrokuje izrada učinka . nabavna prodajna i druge cijene. Svrha kalkulacije ne iscrpljuje se samo u utvrñivanju tih cijena.pravilo dokumentiranosti – za svaki trošak mora postojati odgovarajući pisani dokument ili proračun troška .pravilo preglednosti – kalkulacija mora biti napravljena na način da se lako uočava i razabire njezina struktura i sadržaj .8. Kalkulacija uvijek predstavlja odreñeni način razmišljanja vaganje i ocjena svrsishodnosti troškova uočavanje povezanosti izmeñu troškova i učinka ocjena pravilnosti rasporeñivanja troškova. Smisao obuhvaćanja i rasporeñivanja troškova jest u tome da se jedan učinak odnosno odreñena količina učinaka što potpunije odnosno što preciznije opterete upravo onim troškovima koje taj učinak prouzrokuje. a cijene elemenata procesa rada i cijene učinaka odreñuje tržište.pravilo diferenciranja – troškove treba razvrstati prema vrstama i rasporedit ih po mjestima i nositeljima troškova . Da bi kalkulacija mogla uspješno ispuniti svrhu koja se od nje očekuje mora se zasnivati na odreñenim pravilima – načelima: . odnosno pokrivaju li se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada. kalkulacijom se mogu izračunavati cijene koštanja.

00 2.000 komada prodajna cijena bez poreza 9.10 Za 20.9 -90. Tvornica cigareta odobrava rabat od 10%.000.000. Tada se nabavna cijena dobije oduzimanjem rabata od prodajne cijene iz računa proizvoñača. Plaćeno je za prijevoz 33.00 900.5 litre po cijeni od 10 kuna po boci.00 na promet +porez na promet 40% 3.000.00 na promet .00 vrijednost Prodajna cijena bez poreza 9.00 250. To trgovačko poduzeće zaračunava maržu od 14 %.00 Nabavna cijena / 8.10 810.000. Visina rabata utvrñuje se ugovorom izmeñu proizvoñača i trgovačkog poduzeća. Rabat treba tako biti utvrñena da omogući pokriće svih troškova trgovačkog poduzeća i osigura neku visinu dobitka.000.000.000 kuna a za utovar i istovar 15. Primjer: Trgovačko poduzeće nabavilo je 100. Kalkulacija cijene kupljenih cigareta prikazana je u tablici.Primjer: Trgovačko poduzeće na malo nabavilo je 20.85 Prodajna cijena na malo 17.00 900.00 vrijednost Ovisni troškovi prijevoz 1.60 360. a ovisi o uslugama i troškovima koje na sebe preuzima trgovačko poduzeće. Kalkulacija u sistemu marže: elementi Kuna / komadu Fakturna cijena / 10.000.00 154 .00 57.65 utovar i istovar 0.000 komada 200.000.00 33.000.000 kutija cigareta po cijeni od 9 kn.75 osiguranje 0. Porez na promet iznosi 20%. a ako ih snosi trgovačko poduzeće proizvoñač odobrava veći rabat.000.00 285.260.000.00 15. Porez na promet iznosi 40%.25 Porez na promet 20 posto 2.00 35. Premija transportnog osiguranja je 1%.00 342. elementi Kuna po komadu Za 100.rabat 10% -0.000. U sustavu rabata u pravilu proizvoñač snosi ovisne troškove.10 Nabavna cijena / 12.000 boca piva od 0.000.00 Prodajna cijena na malo 12.000.000 kuna.60 1.50 vrijednost Marža 14 posto 1.75 Prodajna cijena bez poreza 14.000.00 U sustavu rabata maloprodajnu cijenu odreñuje prodavač koji trgovačkom poduzeću za obavljenu uslugu odobrava odgovarajući rabat.

580.000 kuna 2. Prodajne cijene proizvoda su 350 kn za A. polupansioni. te prosječni i ukupni dobitak.592.0 za B i 1 za C. Ekvivalentni brojevi glavnih proizvoda su: 0. Primjer: U prosincu poduzeće je proizvelo 200 kg proizvoda A. trgovačka roba razne usluge. U takvim uvjetima čest je slučaj da poduzeće nije u mogućnosti iskorištavati svoje kapacitete do zone optimalnosti i svu tu proizvodnju prodavati po cijenama koje su iznad cijene koštanja. 300 kg proizvoda B i 150 kg proizvoda C te 400 kg nusproizvoda.000 kuna 155 . U takvim uvjetima postavlja se problem da li se koristiti ili ne koristiti slobodnim kapacitetima. Kalkulacija prosječnog troška upućuje na zaključak da se ne isplati proizvodnja ako prodajna cijena nije iznad cijene koštanja. Ukupni troškovi -vrijednost nusproizvoda (400*30 kuna) Troškovi glavnog proizvoda Koeficijent prijenosa iznosi 2. U troškovima poduzeća kalkulacija prosječnog troška ne može udovoljiti svim zahtjevima poslovne politike i nužnosti prilagoñavanja tržišnim uvjetima. Troškovi proizvodnje su 2. pansioni.580. Zbog toga se primjenjuju gotovo sve metode kalkulacije: dodatna kalkulacija.000/6. Sporedni proizvod može se prodati po cijeni od 30 kuna za kilogram. a teškoće nastaju zbog brojnosti proizvoda i usluga: noćenje. a posebno zbog njegova sezonskog karaktera i konkurencije na tržištu. Meñutim kako je već istaknuto svako poduzeće ima stalne troškove koji postoje i opterećuju prihode poduzeća bez obzira na to stoji li poduzeće nedovoljno iskorištava kapacitete ili ih pak u potpunosti iskorištava. 1.592.000 kuna. U sadašnjim uvjetima suvremene proizvodnje koju karakterizira sve veća automatizacija poslovanja i sve veća vrijednost opreme. Najčešće se za utvrñivanje prodajnih cijena rabi metoda ponude i potražnje u kombinaciji s metodom izravnavanja cijena s najvećim ponuñačem kalkulacija dopunskog troška. razna jela i pića. To omogućuje da se uz kalkulaciju prosječnog troška koristi i kalkulacija dopunskog troška i da se shodno tome primjenjuju i politika diferenciranih prodajnih cijena. U ugostiteljstvu se teško može ostvariti prodajna cijena koja se temelji na troškovima s dodatkom željenog dobitka.9 za A. 430kn za B i 450 kn za C sve za jedan kilogram.Kalkulacija cijena u ugostiteljskim poduzećima slična je shemama koje se primjenjuju i u drugim djelatnostima.450=400 2.000 kuna -12. mješovita kalkulacija s maržom i kalkulacija s rabatom. a time i sve veći udio stalnih troškova. Potrebno je izračunati cijenu koštanja proizvoda.

Za opće troškove zna se mjesto troška ali ne i učinak pa ih nositelji ne mogu izravno obuhvatiti nego posredno s pomoću osnovice dodaju se neposrednim troškovima.000 -20.8.650 UKUPNO 5 6. Po načinu kao se opći troškovi rasporeñuju na nositelje.000 400 430 30 1. Za neposredne troškove zna se na temelju dokumentacije na koji učinak se odnose pa se po troškova obuhvaćaju izravno.8.000 8.diferencirana kalkulacija 8.000 660.000 2.sumarna kalkulacija .500 1. a u obračunskoj kalkulaciji na temelju stvarnih nastalih troškova. a da trošak koji će se na taj način opteretiti učinak bude što točnije 156 .90 1.000 15.000 1.000 440 450 10 675.200. a za koje postoji odreñena dokumentacija.1.000 90. Troškovi tih učinaka ne stoje u odreñenim stalnim odnosima.000 1. U prethodnoj kalkulaciji ti se troškovi utvrñuju na temelju predviñenih veličina. Dodatna kalkulacija Dodatna kalkulacija primjenjuje se pri proizvodnji različitih učinaka izrañenih od različitih materijala. Postavlja se problem što utvrditi kao osnovicu za rasporeñivanje općih troškova na nositelje.000 0.000 85.10 1.000 C 4 1.450 720. Različiti učinci izazivaju različite troškove.00 3.000 360 350 -10 700. Zbog toga nije moguće računati s različitim troškovima već ih se mora prethodno razvrstati na skupine: neposredne i opće. Sumarna dodatna kalkulacija Postupak obračuna cijene koštanja sumarnom dodatnom kalkulacijom polazi od utvrñivanja neposrednih troškova za svaki učinak.665.800 B 3 3.Dobiveni rezultati prikazani su u tablici Kalkulacija cijena glavnih proizvoda Elementi 1 Količina u kg Ekvivalentni broj Proizvodnja u ekvivalentnom proizvodu Troškovi Cijena koštanja kn/kg Prodajna cijena Prosječni dobitak Prodajna vrijednost Dobitak A 2 2.290.000 2. razlikuju se dva oblika dodatne kalkulacije: .2.580.

Prema kalkulaciji dopunskog troška isplati se proširenje asortimana jer nova roba donosi poboljšanje poslovnog rezultata od 3. Zbog toga se ispituje isplati li si proširenost asortimana uvoñenjem uz postojeću robu A i još robe B. Poticanje prodaje i bolja iskorištenost prodajnih kapaciteta može se postići nižim cijenama robe iz asortimana poduzeća. Stalni troškovi terete postojeći asortiman.000 kuna. Opći troškovi mogu se rasporeñivati na učinke kao nositelje troškova razmjerno prema jednoj vrsti neposrednog troška. promjenjivi troškovi 2 tisuće kuna i njezina prodajna vrijednost 120 tisuća kuna. Nabavna vrijednost robe A iznosi 100.000 kuna.s pomoću koeficijenata prijenosa koje dobivamo kao odnos izmeñu općih troškova i izabrane osnovice . Primjer: Prodajni kapaciteti trgovačkog poduzeća nisu dovoljno iskorišteni. Stalni troškovi poduzeća iznose 15 tisuća kuna. Uvoñenje dopunskog asortimana uz niže cijene od prosječnih ima ciljeve: . Kalkulacija dopunskog troška u trgovačkim poduzećima zasniva se na istim osnovama kao i u proizvoñačkim poduzećima. Trgovačka poduzeća mogu se služiti 157 . To je rezultat bolje iskorištenosti postojećih kapaciteta.00 kuna. približan općim troškovima koje taj učinak izaziva.3. Prema kalkulaciji cijena koštanja razvidno je da bi uvoñenje robe B u asortiman poduzeća donijelo gubitak od 2. Proširenje asortimana trgovačkog poduzeća Trgovačka su poduzeća u poziciji da primjenjuju kalkulaciju dopunskog troška i da na taj način odlučuju o proširenju asortimana uvodeći dopunski asortiman. Utvrñeno je da se roba nabavne vrijednosti od 50 tisuća kuna može prodati za 54 tisuće kuna.000 kuna. Promjenjivi troškovi te robe iznose 1.8. ali i uvoñenja posebnog asortimana uz niže cijene.s pomoću strukture izabrane osnovice 8.000.000 kuna. Troškovi trgovačkog poduzeća najvećim su svojim dijelom stalni troškovi pa se iskorištenost prodajnih kapaciteta postavlja kao jedan od osnovnih problema svakog trgovačkog društva.ostvariti dodatne prihode za pokriće stalnih troškova ako oni nisu u potpunosti pokriveni kako bi se poboljšali poslovni rezultati. To se postiže ako prodajne cijene roba iz dopunskog asortimana nisu veće od nabavne cijene i prosječnog promjenjivog troška koje izaziva roba iz dopunskog asortimana. U praksi se najčešće uzimaju neposredne bruto plaće jer se pretpostavlja da su opći troškovi prouzročeni radom i da će usporeñivanje po toj osnovici dati točnije rezultate od bilo koje osnovice ali to nije uvijek ispravno. a tek uvoñenjem nove robe povećava se taj dobitak na 6.rasporeñen.potaknuti prodaju robe iz osnovnog asortimana . a ne dodatni osim ako taj dodatni ne izaziva relativno stalne troškove. Nakon izbora osnovice za koju se smatra da je najpogodnija u konkretnom slučaju utvrñivanje pripadnog dijela općih troškova na učinke može se provesti na dva načina: .

te sniženjem cijene dijela asortimana u okviru propagandnih pothvata s ciljem povećanja prodaje ostale robe. 158 .kalkulacijom dopunskog asortimana za prodaju nekurentnih ili slabo kurentnih roba.

usporeñuje rezultate i učinke poslovanja s onim što se dogaña na tržištu . U sustavu marketinga funkcije prodaje i distribucije čine vitalni dio tržišno orijentiranog poslovnog sustava. Proces njenog djelovanja postaje dvostran. Ona uspostavlja most izmeñu proizvodnje i tržišta jer je prema svojoj funkciji najizrazitije eksponirana na tržištu. Navedenim potvrñujemo postavku da funkcija prodaje i distribucije dobiva u sustavu marketinga nova obilježja nove zadatke i posve novu ulogu jer vlastite aktivnosti planira u tekućoj i razvojnoj politici koristeći se rezultatima znanstvenih istraživanja tržišta. Ona obuhvaća sve aktivnosti trgovinskog poduzeća usmjerene na primatelje usluga. informacijski sustav i istraživanje tržišta postoje i djeluju radi osiguranja optimalnih uvjeta za nastup prodaje na tržištu.9. razvoj. Prodaja kao poslovna funkcija poduzeća u uvjetima tržišnog gospodarstva nije samo onaj dio procesa reprodukcije što razmjenjuje proizvode na tržištu već i dio procesa koji na temelju rezultata znanstvenog istraživanja tržišta djeluje na razvoj i prilagoñavanje proizvodnje kao i usluga u smislu potpunijeg i suvremenijeg oblikovanja ponude na tržištu. nabava. . Možemo slobodno reći da je funkcija prodaje u tržišnom gospodarstvu središnji dio tržišne strategija poduzeća dok ostale funkcije proizvodnja. kontrole učinaka što se prodajom postižu na tržištu. preuzima nove zadatke i obavlja poslove koje do sada u prošlosti nije obavljao veliki broj naših proizvodnih i trgovinskih organizacija.usporeñuje rezultate poslovanja s očekivanjima potrošača i korisnika njenih proizvoda i usluga na tržištu. Ona se usmjerava prema tržištu ali je istovremeno prisutna na tržištu pa promatra vlastito poduzeće s tržišta. Dobro organizirana prodaja u sustavu marketinga dobiva posve novo obilježje. 159 . Stoga zadatak prodaje nije isključivo prenošenje robe iz skladišta do potrošača da robu proda već i ostvarivanje optimalnog opsega realizacije opravdanje napora i ulaganja omogućavanja što efikasnije prometne transformacije vodeći pri tome računa o potrebama tržišta. U sustavu marketinga prodaja koristi rezultate istraživanja tržišta. Ona aktivno sudjeluje u svim tržišnim zbivanjima i promjenama. Prodaja Prodaja predstavlja posljednju fazu trgovinsko poslovnog procesa. ali je uz to aktivni kreator tržišne strategije poduzeća. ali je u isto vrijeme naručitelj potrebnih joj istraživačkih pothvata u cilju optimalizacije prodajnih programa i asortimana optimalizacije ponude proizvoda i usluga. Prodaja realizira napore svih ostalih funkcija marketinga.

godišnja . U tu svrhu veoma je važno istraživanje tržišta. Kolebanja mogu biti: . Općenito.1. Planiranje prodaje odvija se u hijerarhiji poduzeća od dolje prema gore. U ovom dijelu prodajnog procesa analizira se svaki pojedini instrument marketinga. Prodaja se odvija diskontinuirano u trgovini.politikom usluge Zaključivanje prodaje odnosi se na zaključak kupovnih ugovora. isporuku roba. organizaciju i izdavanje robe.zaključivanje prodaje . Osvrnut ćemo se ovdje posebno na prodajnu spremnost kao dio strategije i taktike poslovanja svakog trgovinskog poduzeća. Izvršenje prodaje obuhvaća naplatu.9.dnevna Uzroci ovim kretanjima su i na strani ponude i na strani potražnje.mjesečna . Naime mnoge se robe mogu nabaviti samo u odreñenom vremenu. U izvršnom smislu to znači da se svi nalozi moraju prihvatiti i potvrditi a računi odobriti i uručiti kupcu. kolebanja prodaje uvjetuju smetnje u kontinuiranom odvijanju poslovnog toka maloprodajnog poduzeća.ekonomskom propagandom . organizaciju opomena. Plan prodaje po robnim grupama sastavni je dio marketinške aktivnosti kod pojedinih robnih grupa koje služe učvršćivanju i izgradnji pojedinih tržišnih pozicija. Čimbenici kao što su poslovni prostor i osoblje najteže se prilagoñavaju 160 . To komuniciranje ostvaruje se instrumentima marketinga: .sezonska .pregovaranja . davanje kredita i odvijanje kreditiranja. obradu reklamacija.politikom asortimana .izvršavanje prodaje Priprema prodaje odvija se prema planu prodaje kao godišnjem planu za cijelo poduzeće.tjedna . od voditelja robnih grupa do rukovodstva koje usklañuje i koordinira ovim poslovnim procesima.višegodišnja .politikom cijena . Pregovaranje zahtjeva posebne aktivnosti i znatno ulaganje sredstava da bi se obavili kontakti s tržišnim partnerima ili konačnim potrošačima.pripremu prodaje . Poslovi prodaje Funkcije prodaje možemo podijeliti na: . Dnevna i tjedna kolebanja uvjetovana su pak radnim vremenom i kupovnim navikama.

zasićenje tržišta .uvoñenjem modernih oblika prodaje Prodajnu spremnost možemo definirati kao sposobnost prodavaonice da tijekom cijele godine izborom.provedba aktivnog.2. jačanje konkurentske snage. vlastite ponude razvoja i unapreñenja imidža poduzeća. Kako tome doskočiti? Da li održati kontinuitet prodaje ili se prilagoditi kolebanjima.sužavanjem asortimana proizvoda za kojima je manja potražnja .razrada elemenata taktike nastupa na domaćem i stranom tržištu u odnosu na profiliranje marketing mix-a (mix proizvoda i usluga.aktivno sudjelovanje u programiranju poslovne i razvojne strategije poduzeća za područje prodajnog djelovanja . količinom i kvalitetom proizvoda zadovolji potražnju.njegovanje i razvijanje poslovnih odnosa na tržištu .slabljenje kupovne snage tržišta . kontinuiranog istraživanja tržišta (prognoziranje razvoja tržišta.razvoj tržišnog informacijskog sustava Za područje prodaje podizanje stručnosti i djelotvornosti prodajnog osoblja. ali mogu biti i razlogom smanjenja uspješnosti prodaje. planiranje promotivnih aktivnosti prodaja) . Zadaci prodaje Zadaci prodaje središnje su strategijsko sredstvo marketinga. na provoñenje prethodnih zadaća djeluju. Strategijski zadaci djeluju kao: . prodajnih cijena uvjeta plasmana. Vanjski (tržišni) čimbenici: . obujmu i rokovima isporuke) .prilagoñavanjem broja radnika .organizacija procesa plasmana (planiranje prodaje po asortimanu. 9. To se postiže: . prodor uvozne robe) .povećanje konkurencije (izravni konkurenti s istovrsnim asortimanom i neizravni konkurenti s različitim asortimanom.gubitak kupaca (demografske promjene-gustoća naseljenosti. U tržišno orijentiranom gospodarstvu zadaci prodaje vrlo su složeni i odgovorni.kolebanjima prodaje te nastaju veliki troškovi nedovoljnog iskorištenja tih istih čimbenika.prilagoñavanjem asortimana (postavlja se onaj asortiman koji dobro ide u tom trenutku) .) 161 . socijalni uvjeti i sl. održavanje i razvoj kanala distribucije.praćenje troškova prodajnog poslovanja . apsorpcijske snage i promjene tržišnih potreba) . Grupiramo ih po skupinama poslova.

površno istraženo tržište . a cijena proizvoda potrošaču što pristupačnija.- smanjenje intenziteta potražnje zbog promjenljivih potreba kupaca promjene gospodarskih uvjeta (nezaposlenost. veći porezi. prodavajući robu sa što većom maržom. Osnovno bi načelo trgovačkih poduzeća trebalo biti velikim prometom postići veliku ukupnu svotu razlike u cijeni. doprinosi. dizajnom.pružanje usluga (na prodaju će imati negativan utjecaj ako su zapostavljene prodajne i post prodajne usluge kupcima) . nepovoljni krediti) Unutarnji čimbenici (proizlaze iz same tvrtke): .potrošača. odnosi s javnošću i ostali način unapreñenja prodaje) Zadaci prodaje takoñer mogu biti promatrani s gledišta: . odnosno što veća rentabilnost poduzeća.tehnike prodaje (ako su neprikladne smanjit će prodaju) .ekonomsko propagandne aktivnosti (na prodaju će se loše odraziti ako je zapostavljen publicitet. odnosno manjim prometom postići veliku razliku u cijeni.opskrbljenost funkcije prodaje odgovarajućim asortimanom (loša organizirana nabava utjecat će na smanjenje uspjeha u prodaji) .trgovačkog poduzeća. potpuna opskrba potrošača potrebnom robom uz što povoljnije cijene i u što kraćem vremenu . koja po jedinici proizvoda treba biti što niža. pakiranjem robe . cijenom. kvalitetom. Suprotnost u gledištima nastaje kada trgovačko poduzeće nastoji ostvariti što veći profit. 162 . prodaja je uspjela ako se ostvari što veći profit.opskrbljenost količinom.

osnovni princip. Organizacija prodajne funkcije Organizaciju prodaje i distribucije možemo definirati u smislu osnovnog cilja. potrebe potrošača. razinu kulture društva.9.logistika u prodaji Čimbenici koji djeluju na organizacijsku strukturu: vanjski čimbenici: poslovno okruženje.3.prodaja je dinamična kategorija.karakteristike tržišta .od zadataka koje prodaja ima posebno treba istaknuti potrebu optimalne organizacije i voñenje računa o čimbenicima koji utječu na organizacijsko ustrojstvo: . podložna stalnim komunikacijskim vezama s tržištem i potrošačima .specijalni oblici prodaje . što u bitnoj mjeri doprinosi postizanju osnovnih ciljeva marketinga. To je logična zakonitost prirode djelovanja i marketinga i prodaje. veličina tržišta. putovi prodaje. struktura i lokacija tržišta.kanali prodaje . Od bitnih karakteristika organizacije prodaje možemo posebno naglasiti sljedeće: . demografske i druge karakteristike društva unutarnji čimbenici: veličina tvrtke. ali i osnovna karakteristika prodaje .kadrovski resurs . program proizvoda i usluga. ekonomska snaga poduzeća. omogućiti optimalno djelovanje tim funkcijama. troškovi i rezultati prodaje 163 .modeli prodaje . razina djelotvornosti marketinga u poduzeću.proizvodni program .zadaci prodaje . karakteristike tržišta.prodaja u organizacijskom pristupu djelotvorno će funkcionirati i postizati optimalne rezultate ukoliko je povezana u integritet marketinških funkcija.

SKUPŠTINA DIONIČARA UPRAVA NADZORNI ODBOR POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI POLITIKA PROIZVODA I KVALITETE KONTROLING PRODAJA PRODAJA MARKETING PROIZVODNJA A PROIZVODNJA B DIREKTOR PLANIRANJE PRODAJE POSLOVNICA A POSLOVNICA B FAKTURIRANJE TRANSPORT I SKLADISTE Slika: Centralizirana organizacija prodaje(izvor: V.9.3. god.1. Zagreb.B.Stipčević&Hruškar:trgovačko poslovanje 3.) Prodaja kao decentralizirana funkcija svoju pak primjenu nalaze u većim trgovačkim poduzećima sa dislociranim prodajnim objektima ili sa širokim asortimanom namijenjenim različitim tržištima i kupcima. 164 . 1999. Oblici i razine organizacije prodajne funkcije Prodaja kao centralizirana funkcija primjenu nalazi kod manjih trgovačkih poduzeća te onih koja su smještena na jednoj lokaciji i nude uzak asortiman srodnih proizvoda.

decentraliziranoj razini u kojem se slučaju prodaja spušta na dijelove sustava.Stipčević&Hruškar:Trgovačko poslovanje 3.PODUZEĆE X UPRAVA NADZORNI ODBOR TVORNICA A TVORNICA B TVORNICA C DIREKTOR INFORMACIJSKI SUSTAV NABAVA PROIZVODNJA PRODAJA Slika: Decentralizirana razina organizacije prodaje (V.B. a da se uz udaljene prodajne punktove lociraju samo pojedine prodajne aktivnosti koje se s tih lokacija obavljaju efikasnije i racionalnije. Djelotvoran može biti pristup organizaciji prodaje na centralizirano .) Prodajna funkcija može biti i jedinstvena. ZGB. 1999. Kod jednog i drugog oblika potrebno je strategiju i politiku prodaje povezati s funkcijom integralnog marketinga na razini poduzeća. 165 . god. dok strategiju i politiku prodaje nalazimo unutar funkcije integralnog marketinga a na razini poslovnog sustava.

Što se tiče vanjske organizacije prodaje.kadrovski resursi 166 . ali i zastarjeli organizacijski pristup takoñer nalazimo kada je prodaja pozicionirana unutar komercijalne funkcije gdje se zapravo isprepliću poslovi nabave i poslovi prodaje. Prodaja je prestala biti sredstvom za plasman proizvoda proizvedenih prema mogućnostima poduzeća a za one koji će te proizvode na tržištu kupiti. cilj marketinga je otkloniti tradicionalnu funkciju prodaje dobrim upoznavanjem kupaca i njihovih potreba proizvodi će se sami prodati.stupanj razvijenosti marketinške funkcije u poduzeću . prodaja organizirana kao samostalna funkcija c.politika asortimana . Moguće je utvrditi da je treća funkcija marketinga prodaja i distribucija s organizacijskog stajališta najdalje otišla. kao stručna služba i slično. Unutrašnja organizacija prodaje Kada govorimo o unutrašnjoj organizaciji prodaje pri tome mislimo način organiziranosti funkcija prodaje unutar sebe samih kako djeluje kao funkcija. Takoñer stoji činjenica da je svaki veći poslovni sustav ne može bez službe prodaje pa je to najraširenija funkcija marketinga.4. Zbog toga prodaja može biti optimalno djelotvorna samo ako je dio integralnog nastupa marketinga. prodaja organizirana unutar komercijalne službe Prodaja kao dio marketinške funkcije – uloga prodaje i njezini zadaci u sustavu marketinga različiti su i novi u odnosu na ulogu istih u prethodnim etapama odnosa poduzeća prema tržištu koje su prethodile marketingu.veličina poduzeća . 9. Suvremeno tržišno orijentirana prodaja postaje posrednik izmeñu proizvoñača i kupaca prema kojemu je sve orijentirano u smislu stvaranja pravog proizvoda u pravo vrijeme u pravoj količini i na pravom mjestu te po pravoj cijeni. globalne pristupe možemo podijeliti na sljedeće vrste: a. Klasični prodajni pristup i klasična tehnika prodajnog poslovanja nije više djelotvoran pristup. Naime. Naime. To sto je ova treća funkcija u svojima oblicima najraširenija ima pozitivno ali i negativno značenje za marketing u pojedinim poslovnim sustavima.tržište i karakteristike potrošača . prodaja kao integralni dio marketing sustava b. Klasični. Upravo su gospodarstva razvijenog svijeta davno odbacila organizaciju i povezanost nabave i prodaje. Mnoštvo je bitnih čimbenika koji utječu na unutrašnju organizaciju prodaje: . vrlo često se dogaña situacija da se prodajna funkcija nametne marketingu i da ga determinira te mu onemogući onu pravu kreativnu strategiju i politiku u odnosu na tržište.

4. Proizvodna organizacija prodaje – kriterij je proizvod ili grupa proizvoda na temelju kojih se vrši podjela rada kao i specijalizacija prodajnih kadrova. transport. a što prezentiramo sljedećim prikazom: 167 . 1999. Kriterij može biti različit (kupovna moć. unapreñenje prodaje). MARKETING PRODAJA DIREKTOR PRODAJE ANALIZA I EVIDENCIJA PRODAJE OPERATIVA PRODAJE TRANSPORT I SKLADISTE FAKTURNI ODJEL Slika: Funkcionalna organizacija prodaje Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3. (izvoz. Teritorijalno temeljni kriteriji geografsko područje prevladava kod onih sustava koji su orijentirani na meñunarodno tržište.1. Zagreb. mješovita organizacija prodaje Funkcionalna organizacija prodaje polazi od pojedinih njezinih funkcija odnosno djelatnosti povezujući ih u jednu cjelinu. funkcionalna organizacija prodaje b. fakturiranje. skladište.9. Kombinirana unutrašnja organizacija prodaje ili mješovita organizacija predstavlja kombinaciju prije navedenih kriterija. Organizacijski ustroj poduzeća Više je autora i više različitih pristupa ali se iskristalizirala podjela na pet osnovnih: a. Organizacija prema kategorijama kupaca – različiti proizvodi za različite kupce odnosno potrošače. ukusi i potrebe). regionalna organizacija prodaje d. operativa prodaje. organizacija prema kategorijama kupaca e. proizvodna organizacija prodaje c. veličina kupnje. Kako nema objedinjenosti stvaraju se relativno visoki troškovi poslovanja.

informatički pristup organizaciji – samo solidna informatička podrška može omogućiti dobru organizaciju funkcije prodaje . Odnos prodaje s ostalim službama u poduzeću Izvršenjem svojih zadataka funkcija prodaje u uskoj je vezi preko odreñene radne dokumentacije s funkcijom nabave. financija računovodstava kao i drugim stručnim službama u poduzeću.cijenama . potreban je timski rad jer su poslovi prodaje interdisciplinarne naravi . Nabava osigurava 168 . Iz izloženog principi organizacije svode se na sljedeće: . 1999.4.raspoloživi kadrovi determiniraju organizacijska rješenja.ne postoje gotovi modeli organizacije koji su primjenjivi svuda i u svakoj prilici i ovise o tržištu.mjestu prodavanja . Zagreb.2.zajednički promatrati organizacijsku strukturu prodaje i distribucije roba je prodana tek onda kada je preuzeta od strane kupca i naplaćena .funkciju prodaje prezentirati kao integralnu funkciju marketinga . Suradnja prodaje i nabave prijeko je potrebna radi upoznavanja nabave sa zahtjevima kupaca ugovorenom i planiranom prodajom.MARKETING POLITIKA PROIZVODA POLITIKA CIJENA PRODAJA PROMOCIJA DIREKTOR TRANSPORT I SKLADISTE POSLOVNICA ZA PODRUCJE B ANALIZA PRODAJE PLANIRANJE PRODAJE PRODAJA PROIZVODA A PRODAJA PROIZVODA B POSLOVNICA ZA PODRUCJE A Slika: Kombinirana unutrašnja organizacija prodaje Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3. asortimanu kapacitetima i kadrovima.skladištenju i upravljanju zalihama 9.strukturu prodaje uskladiti s organizacijskom strukturom ukupne marketing logistike (s procesom upravljanja i fizičke nabave i distribucije) jer činitelji logistike utječu na odluke o marketingu a to su odluke o: .asortimanu . .

oblikovanje asortimana . minimalnu razinu boniteta kupaca) .analiza poslovnih klijenata sa stajališta intenziteta narudžbi .stručno usavršavanje .izlaganje robe . Za interaktivni pristup podacima važna je primjena integralnog računovodstvenog programa kojeg mogu koristiti razni odjeli poduzeća kao sto su prodaja.analiza nabavnih i prodajnih cijena . načine plaćanja.analiza rezultata ostvarene prodaje preko pojedinih kanala prodaje . teško je povući granicu izmeñu njih i drugih organizacijskih jedinica s obzirom na zamjenu klasičnih administrativnih i stručnih poslova rješenjima suvremenih informacijskih sustava. skladište.utvrditi kolike su mogućnosti kreditiranja kupaca Suradnja prodaje i kadrovske službe obuhvaća: .kvalitetnu i kontinuiranu ponudu. maloprodaja.unapreñenje prodaje Navedene stručne službe koje obavljaju poslove izvan neposrednog nabavno prodajnog procesa glavni su informacijski centar i daju podatke i informacije i obavljaju analize za sve organizacijske jedince.tumačenje zakonskih propisa o prodaji robe .izbor lokacije .analiza lokacije . Suvremeni pristup i koncepcija marketinga traže sinkronizaciju i koordinaciju svih poslovnih procesa.planiranje potrebnih radnika u prodaji .utvrditi kreditne standarde (rokove plaćanja.istraživanje tržišta prodaje .analiza i ocjena boniteta i kreditne sposobnosti kupaca u cilju smanjenja rizika naplate potraživanja od kupaca .utvrñivanje potrebnih obrtnih sredstva .u uvjetima nemogućnosti plaćanja i naplate zaviriti kompenzacijske krugove i postoci prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima . No. 169 .stimulacija Suradnja prodaje i službe općih poslova obuhvaća: . Suradnja prodaje i financijske i računovodstvene službe: . korištenjem automatskog obuhvata podataka i integralnog informacijskog sustava poduzeća.izbor oblika prodaje .analiza troškova i rezultata ekonomske propagande i unapreñivanja prodaje po pojedinim dijelovima asortimana tržišta i klijenata .privredni sporovi u vezi prodaje robe Suradnja prodaje i marketinške službe obuhvaća: .uvjeti rada .utjerivanje potraživanja od kupaca .reklamacije kupaca .

Važnost istraživanja tržišta svodi se na znanstveno pribavljanje podataka i informacija o dinamičnim kretanjima na tržištu.5.9. te prognoziranju temeljnih tržišnih parametara kao što su ponuda. Zagreb.istraživanje prodajnih cijena i uvjeta . Istraživanjem tržišta nastoji se smanjiti neizvjesnost budućih kretanja kako bi se olakšalo strategijsko odlučivanje.istraživanje organizacije i troškova prodaje 170 .istraživanje procesa distribucije . potrošnja. razmjena.istraživanje proizvoda i usluga . Stoga taj dio nazivamo pripremom prodaje. U procesu istraživanja tržišta ističu se sljedeća područja: . Istraživanje tržišta čini polaznu osnovu jer je potrebno osigurati realnu podlogu za planiranje prodaje. U tu svrhu organizirani oblik djelovanja funkcije istraživanja tržišta nalazimo u sustavu službe marketinga. Postojanje organizirane službe istraživanja tržišta ne isključuje potrebu da se operativni kadrovi u prodaji bave u okviru svoga djelokruga rada odreñenim sadržajima istraživanja. 1999. kretanje cijena i odnosi konkurencije. a iza toga slijedi prognoziranje prodaje. Poslovi pripreme i prodaje Cilj istraživanja tržišta jest prikupiti dovoljno podataka o tržištu ponude i tržištu potražnje kako bi mogli prognozirati budućnost i tako planirati prodaju.istraživanje unapreñenja plasmana . potražnja. Prodaja kao integralni dio marketinga PROIZVODNJA MARKETING FINANCIJE KADROVI DIREKTOR MARKETINGA MARKETINSKI INFORMACIJSKI SUSTAV RAZVOJ PROIZVODA OBLOKOVANJE CIJENA PRODAJA I DISTRIBUCIJA POLITIKA PROMOCIJE Slika: prodaja kao integralni dio marketinga Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3.istraživanje tržišta prodaje .

utvrditi tržišni potencijal .testiranje Mnogi novi poduzetnici misle da je najjednostavnije poslovati u trgovini na malo i da je dovoljno lijepo urediti prodavaonicu i napuniti je proizvodima.istraživanje lokacije objekta .izvoñenje segmentacije i dobivanje ciljnih skupina . Trgovačko poduzeće kao i sva ostala poduzeća u tržišnoj privredi ovise o kretanjima 171 . Istraživanje kupaca Ovo istraživanje posebno je važno za: . Glavna pitanja na koje treba dati odgovor istraživanjem tržišta prodaje jesu: . praksa pokazuje da su uspješni oni trgovci koji svoje znanje primjenjuju u planiranju razvoja vlastitog poduzeća.utvrditi potrebe.za veleprodaju – granice gravitacijskih područja maloprodajnih poduzeća s kojima posluje veleprodaja. Uspjeti znači da je netko uvažio sve posebnosti istraživanja u trgovini.9. sustavno prikupljanje i analiziranje podataka glede odnosa izmeñu proizvoda. Meñutim. Istraživanjem tržišta prodaje trgovačkog poduzeća potrebno je: . Istraživanje prodajnog tržišta Istraživanje tržišta prodaje je ciljno usmjereno.za maloprodaju ukupno područje gravitacije njenih područja . kome.odreñivanje gravitacije i gravitacijskih područja trgovinskog poduzeća . Sama analiza istraživanja tržišta provodi se razvrstavanjem kupaca prema visini ostvarenog prometa u protekloj godini. gdje.5.1.istraživanje kupaca . kako i kada treba prodavati? .istraživanje konkurencije .utvrditi buduće tržište i buduću prodaju .5.koliko se uvažavaju želje i primjedbe kupaca pri oblikovanju ponude? 9.istraživanje imidža poduzeća . komparacijom kretanja vrijednosti u prethodnim godinama i promjene koje su nastale u intenzitetu kupovina.2. Takoñer se analiza provodi i svrstavanjem kupaca prema teritorijalnoj segmentaciji tržišta.ocijeniti vlastiti tržišni položaj . Svrha mu je podizanje stupnja vjerojatnosti tržišnih prognoza i smanjenje rizika. usluga i potrošača radi stvaranja podloge za odlučivanje u planiranju i ostvarenju prodaje.što. koliko. potražnju i položaj .utvrditi ponašanje potrošača U istraživanju tržišta prodaje vrlo je važno obuhvatiti: .

Istraživanjem je neophodno osigurati i brojne informacije o konkurentskim tvrtkama. Primjerice.grad unutar regije . Druga pak krajnost su djelatnosti poput trgovine gdje nepravilan izbor lokacije može stvoriti ili upropastit posao. stoga poduzetnik često čini kompromise. struktura njenih kupaca) .zemljopisnu regiju . umjesto svoj odabir temeljiti na rezultatima istraživanja tržišta.udio na tržištu u ukupnom prometu – teritorijalna distribucija njenih prodajnih kvota. Danas je tržište ponude.razvojne komponente – asortiman. metoda nabave i prodaje. Dobavljači ili kupci mogu odrediti regionalno lociranje. kapaciteti lokacija. Dobivenim informacijama trebalo bi osigurati odgovor na pitanje da li se područje sužava ili širi. Razboriti poduzetnik uravnotežuje osobne sklonosti s poslovnom logikom. a dogaña se da poduzetnici uskaču na prvo prazno mjesto na koje naiñu. Kod pružanja usluga računovodstva ili usluga savjetovanja od strane menadžmenta.analizu tržišta proizvoda iz svog asortimana – opseg i strukturu konkurencije i tendencije u prodaji proizvoda . Značajke izbora lokacije Izbor lokacija u nekim je djelatnostima važniji nego u ostalim. od velike je važnosti gdje će trgovac mješovitom robom locirati supermarket. Odabir obuhvaća: . pitanje lokacije često je trivijalno. financijska moć i kadrovi Navedena pitanja često se zanemaruju ali će nas dočekati na tržištu. analizu uspješnosti asortimana prodaje po robnim skupinama i tako dalje.područje unutar toga grada .5. Primjerice se informacije o konkurentima odnose na: .njihove prednosti – ponude i popusti . Marketinško istraživanje neizostavno je pri odabiru mjesta.analizu vlastitog načina i strukture prodaje – rezultate prodaje po vrstama prodaje i korištenim kanalima prodaje. 9.analizu nacionalnog tržišta .ugled u očima potrošača te njihovu ocjenu asortimana cijena i kvalitete usluge . Rijetko je to idealna kombinacija. 172 . Treba paziti da više nema gladnog tržišta odnosno tržišta potražnje.njihove reakcije u odreñenim situacijama . proizvoda i usluga gdje je kupac kralj i odabire proizvod ili uslugu.odreñeno mjesto unutar toga područja Marketinško istraživanje ocjenjujemo kao najvažniju aktivnost jer ono pruža informacije o tržištu i prije i poslije početka posla.3.unutar tržišnog okruženja i ako žele zadržati postojeća i osvojiti nova tržišta provode integralni pristup tržišta koje obuhvaća: .

Poduzetnik istražuje i prikuplja informacije na sljedeći način: Informacije o gradu.nepovoljnom poslovanju banaka .padu kupovne snage tržišta Ona poduzeća koja imaju organiziranu službu marketinga ili službu istraživanja tržišta mogu brzo. kakvo je stanovništvo toga grada kako ljudi zarañuju za život kakva je dobna struktura ljudi kakva je kupovna moć O sasvim odreñenom mjestu. povećava li se grad? Ako se povećava kako brzo? Koji se dijelovi grada najviše povećavaju? kakva je struktura stanovništava po dobi.Informacije se dobivaju od trgovačkih udruga i gospodarske komore.stručni i dnevni tisak . lokaciji. redovito i objektivno uočiti i prosuñivati promjene u dinamici tržišnih kretanja. a izvor mogu biti i razni časopisi koji mogu ponuditi razne statističke podatke.razne publikacije . Bitno je kontinuirano pratiti tržište i raditi analize koristeći: .vlastite datoteke . Takva trgovačka poduzeća traže uzroke u: .studije i biltene stručnih organizacija 173 .direktne i anonimne ankete meñu kupcima .statističke godišnjake . koja nemaju mogućnosti doći do objašnjenja nastalih teškoća u odvijanju tržišne prodaje. sklona su nepovoljna kretanja smatrati trenutnim promjenama.agresivnosti konkurenata . jesu li susjedna poduzeća i prodavaonice zdrave koliko je blizu prva konkurencijska prodavaonica ima li dovoljno parking prostora u blizini je li mjesto dostupno javnim prijevozom kako daleko će kupci trebati putovati da bi kupovali u toj prodavaonici ima li mogućnosti za prostorni razvoj prodavaonice kako se odvijaju isporuke robe jesu li već okolne prodavaonice mamci za kupce je li ljudima izgled mjesta ugodan i privlačan Zaključujemo da poduzeća koja ne istražuju tržište. dohotku i zanimanju? koliko sličnih prodavaonica već ima u gradu? Gdje su locirane i kako posluju? prevladava li urbani duh grada? Informacije za područje unutar grada.

veleprodaja. publicitet. dizajn.kolika su ulaganja tog poduzeća u područje promocije. Svaka od tih situacija uvjetovana je drukčijim okolnostima i stoga se svaki put pojavljuje mogućnost nove strategije i novih načina. obavijesti u trgovini. izlaganje. transport. sastavljena poput pozdravnog govora. skladištenje. Vrste medija mogu biti. Upravo je promocija alat s pomoću kojega se to postiže. Potencijalni kupci moraju dobiti informacije o ponuñenim proizvodima i uslugama. Da bismo što lakše odredili sadržaj i strategiju promocije potrebno je utvrditi prije svega vremensko odreñenje. Obavijest o promociji najučinkovitije je započeti sedam dana prije njenog početka. Postupkom oglašavanja kupce zapravo obavještavamo o proizvodima i uslugama. da li su dostatna i tko o sredstvima odlučuje. . letci. stil. inventura. osobna prodaja. maloprodaja.Razvoj računalne tehnologije i telekomunikacije omogućile su čak i manjim poduzećima da bez većih financijskih izdataka pribave potrebne poslovne informacije. manipulacija. nabavku novih proizvoda. Kakva mora biti promotivna poruka? Promotivna poruka mora biti kratka i jasna.4. tada možemo odrediti i medij komunikacije. Promotivne aktivnosti U analizi promotivnih aktivnosti potrebno je obratiti pažnju procesima komuniciranja s tržištem. kanali prodaje. . Potrebno je pravilno planirati i izvoditi u nekoliko faza. unapreñenje prodaje. oglasi u novinama. cijena. . Odgovor na to potreban nam je za učinkovitije oblikovanje promocijske poruke. koji bi najdjelotvornije prenio poruku ciljnoj skupini. katalozi i ostalo. izravna pošta. Vrlo je važno imati pravu sliku o tome sto se očekuje budući se tako može najbolje odrediti smjer poslovanja. Kada zaključimo komu je i kada namijenjena promocija. usluga.da li i u kojoj mjeri napore prodajne funkcije prate promotivne aktivnosti tog poduzeća. garancija.5. Neizostavno pitanje jest kojoj ciljnoj skupini je namijenjena promocija. U okviru komunikacijskog sustava – utjecanje ekonomske propagande. Analitičare i istraživače tržišta koji rade na pripremi prodaje zanimaju sljedeće temeljne stvari s tog područja: . izlog.da li su poruke ekonomske propagande djelotvorne.kolika je raznolikost aktivnosti u tom području: U okviru uslužnog spleta -marka. boja. ciljnoj skupini mora upućivati na korist.da li poduzeće samostalno kreira i provodi poruke ekonomske propagande ili to povjerava stručnim medijskim kućama. vrijeme prodaje starih zaliha. Poruka svakako mora sadržavati sve potrebne 174 . što podrazumijeva početak nove sezone. pad utjecaja na tržištu i vrijeme aktualnih dogañaja. radio. Kada odgovorimo na sva pitanja koja uključuju prosječnu starost ciljne skupine krajnji učinak će biti veći i bolji.fizička distribucija. Promocija je kritički dio svake trgovačke djelatnosti. . televizija. U sustavu distribucijskog poslovanja . 9.

o promidžbenom materijalu. Najbolje sadržajno sastavljene poruke neće ostvariti cilj ukoliko se izostave nekoliko osnovnih zakonitosti. push strategija su oglasi. Pošto poduzetnik najčešće nije stručnjak za oglašavanje potrebno je raditi sa agencijama za oglašavanje. promocije. ciljane prema potrebama i željama. o veličini. Obavijest o promociji na samo jednom mjestu nikako nije dostatna. Tamo gdje prestaje djelotvornost oglašavanja. Naime. domišljati razmišljaju o vlastitoj promidžbi i izboru medija. već je ponavljanje poruka u promociji nekog proizvoda nužno.5. Drugi pak na to pristaju ako ih agent za medij iznenada posjeti s nekim atraktivnim angažmanom. te jasnoći poruke. Licem u lice osobna prodaja pomaže da kupac kupi proizvod. Reklamna agencija preporučuje medij koji bi poduzetnik trebao koristiti ako želi da njegove poruke imaju uspjeha. dok „pull strategija“ nastoji postići da ga kupe.5. ali i uspješnost obavljenog posla i ostvarenje postavljenih ciljeva. 9.informacije o tom proizvodu. Primjerice. Potrebno je voditi računa o izboru boje i grafike. komentaru kupaca.“ „Push strategija“ vuče kupce kako bi primijetili proizvod. o mjestu. počinje djelotvornost osobne prodaje. potiče interes ali ne zaključuje prodaju. Oglašavanje navodi kupca na kupnju. o završnoj prodaji i razradi. 175 . o preglednosti. Treći. Ocjena promocije Za vrijeme promocije bilježit ćemo zapažanja o broju posjetitelja. obavijesti. postoji meñuutjecaj oglašavanja i osobne prodaje pa poduzetnici pokušavaju uspostaviti ravnotežu „push i pull strategije. Takvom analizom otkrit ćemo moguće greške. čitljivosti slova. Neki poduzetnici misle da je oglašavanje samo trošak. One su vješte u pripremi poruka profesionalne kvalitete kako u časopisu tako i za radijske i televizijske oglase. stilu. a pull strategija je trgovac – znalac.

4. Siropolis: Management malog poduzeća. MATE. prodavači se jako oslanjaju na proces koji se odvija u koracima. izdanje POTROŠAČ Prodaja van Put proizvoda TRGOVINA Prodaja kroz Propaganda za trgovinu Temeljna propaganda za temeljnog potrošača Put proizvoda PROIZVOðAČ Slika: Mehanizam djelovanja kod push strategije Izvor: N. propaganda koja preskače) PROIZVOðAČ Slika: Mehanizam djelovanja kod pull strategije Izvor: N. predviñanje – u prvom bi koraku marketinško istraživanje sugeriralo koji će potencijalni kupci najvjerojatnije kupiti proizvod. govoreći mu o prednostima proizvoda u odnosu na konkurenciju. b. izdanje Prodajni proces Iako ne postoje dvije prodajne situacije slične jedan drugoj. a. MATE.POTROŠAČ Utjecaj savjesnosti Put proizvoda TRGOVINA Utjecaj savjesnosti Put proizvoda Jaka propaganda za konačnog potrošača (tzv. pristupanje kupcima – prvi dojmovi su uvijek jako bitni. 176 . prodavač se usredotočuje na one potencijalne kupce koji su voljni i financijski sposobni kupiti proizvod. pa se prodavač trudi otkriti kupčeve potrebe te tako proizvod može zadovoljiti te potrebe. 4. Siropolis: Management malog poduzeća.

Nezaobilazna tema kod pronalaženja pravih prodavača jest motivacija ili kako pokrenuti prodavača. veletrgovci veza izmeñu više kupaca i više proizvoñača. Zahtjevi za prodavačima jako variraju. Tu je i uvjeravanje kupca da će mu u slučaju problema prije ili poslije isporuke proizvoda.6. Istinska provjera dobrog prodavača jest zadovoljan kupac. Često tvrtke zaborave svoju ulogu u motiviranju zaposlenih. izbor. Odlično savladavanje i poznavanje informacija o robi u prodaji osnova je uspješne prodaje i prodavači toga moraju biti svjesni. potencijalnog kupca pitati hoće li kupiti proizvod. jer su kako znamo. zaključivanje prodaje – to je najvažniji korak koji se od prodavača zahtijeva. upotrebljivost za odreñene potrebe. e. poznavanje prodajnog procesa. mogućnost kombiniranja.5. Taj posljednji korak zahtijeva od prodavača da narudžbu prati i dovede do kraja i time se osigura proizvod i isporuči na vrijeme. Potrebno je naći dobre kupce. 9. U veletrgovini. neophodan je prodavač visokoga znanja i stručnosti jer zadovoljava posebne kupce. odnosno dobavljači premalo informiraju o novostima i da se moraju sami snaći iz priloženih deklaracija i uputa za upotrebu. 177 . već prihvaćen način poslovanja i ponašanja. d. pomažu joj oblikovati image i zadržavaju kupce da ne odu negdje drugdje. korisnost. žaleći se da ih proizvoñači. demonstriranje proizvoda – bitno je da kupac osobno provjeri proizvod. pomoći. Koraci u izgradnji motivacijskog sustava su sljedeći: izbor onih poslovnih funkcija i osoba kod kojih je motivacija od najveće važnosti (prodaja je sigurno jedna od njih) odreñivanje ciljeva odabir motivacijskih alata sinkronizacija motivacijskih alata implementacija motivacijskog sustava stvaranje stava kod zaposlenika da se motivacijski sustav može mijenjati Što se kod prodavača može motivirati? Ne motiviraju se one stvari koje bi trebale biti standardno. komunikacija.c. malo prodavača stručno obradi svoje proizvode – osobine. Motivacija je volja za djelovanje! Jednostavno definiranje ali ne i njeno uspostavljanje. U svakom slučaju slabo poznavanje proizvoda od strane prodavača nema opravdanja.Prodajni proces U maloprodaji je najvažnija osobna prodaja. prodavači moraju jako dobro poznavati sve svoje proizvode. Na žalost. Prodavači daju prodavaonici njenu osobnost. vrstu i kvalitetu sastava. prevladavanje prigovora – prodavač daje priliku da kupac daje prigovore. u pravoj količini i prave kvalitete. poznavanje korištenja računala. Meñu njih spadaju – uredan izgled.

jer je po njegovom mišljenju upravo on najzaslužniji što tvrtka (prodaja) postiže dobre rezultate. Stručnjaci spominju čak 11 vrsta alata u motivaciji prodavača. Prodavač traži da ga se tretira na poseban način. Duže joj je trajanje učinka od plaće. tim oblikom motivacije tvrtka pokazuje nekim prodavačima da želi s njima raditi na dugi rok. Suvlasništvo – slično kao i opcija znače najviši stupanj motivacije prodavača. Bonusi. Snagu i trajanje motivacijskih alata možemo ovako rangirati: Plaća je prije svega mehanizam ostvarivanja sigurnosti. Bonus najviše uključuje brigu o troškovima odnosno dobiti tvrtke. veća joj je snaga i trajanje učinka kao motivacijskog alata Ciljana provizija – brzo se može doći do ostvarivanja rezultata Nagrade imaju snažan utjecaj na zalaganje u poslu. 178 . on postaje ispod prosječan. Kratko joj je trajanje učinka.nagrañuju se izvanredni rezultati. ali je njihov učinak više kratkotrajan Nagrada rezultata. Kao motivacijski alat dosta je visoko pozicioniran i po snazi i po trajanju učinka Opcije – predstavljaju mogućnost suvlasništva tvrtke poslije nekog vremenskog razdoblja. ovo je taktički alat koji dobro služi kad se pojavi potreba za forsiranjem prodaje odreñenih proizvoda Motivacijski treninzi – seminari koji imaju visoku motivacijsku snagu.sugestije za poboljšanje pristupa i rezultata. Što dakle zaslužuje motivaciju i čime možemo motivirati prodavače? Motiviraju se sljedeći prodajni rezultati: veliki broj narudžbi visoka prosječna vrijednost prodaje permanentnost prodaje u vremenskom intervalu biti bolji od drugih doprinos boljem prodajnom poslovanju čitave tvrtke Prodavači vole natjecanja i usporeñivanja s konkurencijom (naročito ako su bolji od nje). Provizija ima motivacijski učinak pogotovo ako u postocima prijeñe psihološku ogradu. ali nema motivacijsku snagu. Zapažanja pokazuju da ukoliko prodavaču nije pružena mogućnost bolje zarade.nagrade koje se najčešće isplaćuju jednom godišnje i ovise o ostvarenom profitu. ali su kratkog vijeka Napredovanje – unapreñenje može imati pozitivne učinke za osobu koja cijeni status pa i za tvrtku ako je dobro procijenila koga unaprijediti. Prodavači žele imati jasnu motivacijsku shemu tako da mogu izračunati proviziju zadnji radni dan u mjesecu. Progresivna provizija – znači gradacijsku skalu motivacijskog dijela s obzirom na ostvareni promet.

za lošiji. 9. 179 . Publicitet – njegova je svrha privući pozornost na poslovanje i proizvod.7. javlja se problem etike u marketingu bez obzira na zakonitost ili nezakonitost radnje.5.5. sirovinu ili sl.1. to može dovesti do situacije da poduzeće odluči zamijeniti kvalitetan proizvod. marketinški stručnjaci moraju odlučiti kako se s njima nositi. Pitanje etike postavlja se u slučaju kada stručnjaci za marketing ne informiraju kupce o promjenama u kvaliteti pojedinih proizvoda. Pitanje etike pojavljuje se zbog sukoba izmeñu osobnih moralnih filozofija pojedinaca i marketinških strategija. manipulirani ili izigrani.natjecanja meñu prodavačima radi poticanja na ostvarivanje povećanog prometa . Jamstva o ispravnosti proizvoda mogu biti važna taktika u poduzetnikovoj marketinškoj strategiji. jedna gotovo besplatna poruka bila bi angažiranje autora knjige od strane izdavača za promociju vlastite knjige. 9.posebni popusti u cijenama dobro su sredstvo prodaje zastarjele zalihe ili pak robe sporog obrtaja . Bez obzira na razloge koji su u pozadini pojedinih pitanja etike.7. Velika je vjerojatnost da će se ukupni prihodi i profit znatno poboljšati ako poduzetnik nudi i jamstvo za svoj proizvod. kako bi na taj način smanjilo troškove proizvodnje i poslovanja. a visina profita smanjuje.besplatni uzorci radi uvoñenja novog proizvoda .Sama prodajna promidžba ima niz oblika: . nastaju u situacijama kada poduzeća propuste otkriti moguće rizike u uporabi odreñenih proizvoda ili pak ne daju precizne informacije o njegovim funkcijama ili primjeni. Primjerice. Problemi etike vezani za proizvod Općenito govoreći problemi etike vezani za proizvod. politike i okruženja organizacije u kojem ona posluje. izbjegavajući pri tome visoke medijske troškove.izložbe stvaranja dodatnog image-a Servis – ovo marketinško sredstvo brine se o tome da se kupcima kompletira usluga i poveća njihovo zadovoljstvo.proizvod se prodaje uz još jedan nesrodan predmet . Kako se konkurencija izoštrava. Problemi etike u marketingu – prodaji Kad god neki postupak trgovačkog poduzeća u potrošača izaziva osjećaj da su prevareni. kada se pojave problemi.

tipični su problemi etike pri odlučivanju o cijenama. Problem podmićivanja u prodaji Kada se nekoga dariva novcem ili posebnim uslugama sa svrhom ostvarenja prodaje. naknadno odreñivanje cijena. Takva je praksa štetna jer guši poštenu konkurenciju izmeñu poduzeća i ograničava odabir potrošača. Brojni odnosi izmeñu posrednika u marketingu ujedno su i brojne prilike za nastanak sukoba i sporova. 180 . U svakom slučaju nejasne i neodreñene poruke ostaju problem etike u propagandi.7. te neiskazivanje stvarne cijene pojedine robe. Primjerice. Proizvoñač može očekivati primjerice od trgovine na malo da plaća u skladu s ugovorom te da ga na vrijeme informira o stanju zaliha.7. poneki su problematični u svojim nastupima.5. Svaki posrednik u tom procesu ispunjava različite zadaće.5. Problemi etike kod osobne prodaje Iako je većina prodajnog osoblja poštena. Neetično ponašanje u propagandi može bitno ugroziti povjerenje kupaca u tvrtku.3. uvijek je u pitanju jedan oblik podmićivanja. 9. prihvaća neke odgovornosti.7. Uzrok nepravilnom reagiranju u svakoj a najprije u problematičnim situacijama jest gotovo uvijek neobrazovano i nedovoljno stručno osposobljeno prodajno osoblje. 9. npr. ali problem može izbiti ako se žele zaraditi extra profiti na račun svojih kupaca. Upravo neplaćanja u dogovoreno vrijeme mogu se smatrati problemom etike u distribuciji. Ponekad je propaganda upitna stoga što je nepoštena i prema konkurentima.7. Problemi etike u distribuciji robe nastaju u odnosima izmeñu proizvoñača i posrednika u marketingu (trgovine na veliko i trgovine na malo) koji olakšavaju protok robe.2.4. ima neka prava i nagradu za rad za svoj dio posla. 9. prodajno osoblje nekih tvrtki koristi veoma agresivne metode prodaje bezvrijednog osiguranja ili pak knjiga. zbunjujuća propagandna poruka ili problematična taktika publiciteta.5.5.5. Zlouporabe u propagandi mogu se kretati od pretjerivanja u hvaljenju i zatajivanju činjenica do otvorenog laganja. Poduzeća imaju pravo odreñivati cijene svojih proizvoda kako bi na taj način došli do razumne granice profita.9. Problemi etike u promociji Proces komuniciranja širi lepezu etičkih problema. Problem etike u distribuciji robe Pojedine odluke o cijenama.

a druga je mogućnost usavršavanja etičkih standarda same organizacije.Količinski rizik. a razlog nalazimo u neusklañenosti izmeñu plana nabave i plana prodaje i stvarnih potreba tržišta (npr. ali i osigurati robu. na veliko i na malo). tražene kakvoće robe (problemi s plasmanom npr. koji meñusobno usklañeni djeluju na prodaju proizvoda.Rizik kakvoće. Instrumenti prodajne politike su elementi marketing mix-a tj. a to su: .potrebnoj specijalizaciji .Rizik kupca. . zasićenosti tržišta). načela.Rizik prometa. U tom smislu govorimo o etičkom kodeksu koji predstavlja formalizirana pravila i standarde ponašanje sa kojima tvrtka jasno pokazuje što očekuje od svojih djelatnika.razlika izmeñu stvarne. Prodajna politika Politika prodaje je sastavni dio marketinga i kao takva sadrži ciljeve. prigodnih artikala. sezonskih.Rizik transporta i rukovanja. 9.ako se ne mogu ostvariti planirane prodajne kvote.ugovoriti transportne klauzule prema kojima rizik snosi druga ugovorna strana.uvjetima i načinima prodaje Politika prodaje dolazi do izražaja uklanjanjem i smanjivanjem poslovnih rizika.cijenama . stavove i metode za postizanje ciljeva koji se želi ostvariti prodajom proizvoda i usluga (na veliko.broju transakcija . načini prodaje.ako tržište ne prihvati planirane prodajne cijene.razlike u namjeni robe . prodaja po sniženoj cijeni). Poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu Brojne su mogućnosti poboljšanja etičkog ponašanja u organizaciji. . modnih. 181 .prekomjerne zalihe tj.količinama prodaje . cijena. Razlikuju se u trgovini na veliko i trgovini na malo osim položaja u kanalu distribucije i zbog: .6. a jedna je uklanjanje prodajnog osoblja za koje se pouzdano zna da su skloni neetičkom ponašanju.Rizik cijene. ponuñene i očekivane tj. . . kreditne i platežne sposobnosti kupca. veće od optimalnih.5. asortiman i usluge. Etičke vrijednosti moraju postati sastavni dio kulture organizacije i marketinških strategija.6. unapreñenje prodaje.7. na malo.razlog navedenoga jest u nedovoljno izraženoj kupovnoj moći potrošača ili pak u povoljnijim konkurentskim cijenama.nedovoljna provjera boniteta.statusu i motivu kupaca .9. .

ukupnost odluka koje se odnose na pakiranje i ambalažu i zaštitu proizvoda i okoliša. a čine ga artikli s kojima se stalno posluje i imaju ravnomjernu prodaju. d.najteže je odabrati optimalan asortiman. a cijenu će uvijek sniziti konkurencija.- Rizik poslovnog ugleda.odreñuje individualnost. greške isporuke.znači odabir vrste trgovine (veleprodaja ili maloprodaja). profiliranost trgovačkog poduzeća na tržištu .središnji dio politike prodaje na koju se nadograñuju ostali elementi marketing mix-a . dostava. Potrebno je povećati vrijednost proizvoda. standardni ili osnovni asortiman. nepotpuni i nedovoljno definirani kupoprodajni ugovori. zatim kućni alati. c. a ne smanjiti njegovu cijenu. sportski artikli. Najčešće je to oko 20% proizvoda koji zauzimaju oko 50% skladišnog i prodajnog kapaciteta i ostvaruju oko 80% ukupne prodaje.posljedica nedostatka u radu prodajne službe npr.politika proizvoda se teže i sporo mijenja. politika rabata. demonstriranje i sl.ono što je za proizvodno poduzeće politika proizvoda to je za trgovačko politika asortimana . odabir tipa prodavaonice. potražnja. politika izbora načina prodaje. konkurencija i gospodarska politika zemlje. simbolom i imenom osigurava se prepoznatljivost vlastitog proizvoda od proizvoda konkurencije. politika marke proizvoda. a od prehrambenih proizvoda tzv. e. U velikim supermarketima to su najčešće artikli za podmirivanje svakodnevnih potreba domaćinstva. Evidencija o 182 . g. politika cijena-presudan činitelj politike cijena su troškovi. odabir metode prodaje i sl. dok politika asortimana prati tržišne promjene (sadašnje i potencijalne) i brže i lakše im se prilagoñava U prodajnom asortimanu trgovačkog poduzeća prevladava tzv.dizajnom. Politika asortimana u trgovačkim poduzećima: . jer imati i široku i duboku ponudu i dobro sortirane proizvode znači imati i visoke troškove držanja zaliha. Upravo je to najteže. Nazivaju se još i skladišni artikli jer se stalno nabavljaju uglavnom od istih dobavljača kad zalihe padnu na minimalnu ili signalnu razinu. politika usluga u prodaji. Za kupca je cijena previsoka s obzirom na to što kupnjom dobiva. politika ambalaže. politika asortimana. f. kredit kod kupnje.). Osnovni cilj politike prodaje je ostvarenje profitabilne prodaje nabavljenih proizvoda.jedan od oblika diferenciranja prodajnih cijena i sredstvo utjecaja na politiku maloprodajnih cijena. Za konkurentsko tržište vrijedi pravilo da se najviše isplati raditi na kakvoći i vrijednosti vlastitog posla. b.skup aktivnosti kojima se kupcu olakšava kupnja i upotreba kupljenih proizvoda (npr. To treba znati. montaža. Ukupnu politiku prodaje čine pojedinačne politike: a. školski pribor. „suhi artikli“ (konzerve i pića).

suženje i produbljivanje asortimana radi specijalizacije usporava obrtaj zaliha jer su nužne zalihe svih artikala nekog proizvoda kako bi se omogućio širi izbor i održala specijalizirana prodajna sposobnost . Dopunski asortiman može postati i faktor preživljavanja u razdobljima slabe potražnje za proizvodima iz standardnog asortimana. Artikle grupiraju prema ABC sustavu od najprofitabilnijih (A) do najmanje profitabilnih (C). s jedne strane i interesa trgovca zbog ekonomičnog poslovanja.preširok asortiman smanjuje koeficijent obrtaja (zbog postojanja artikala s niskim koeficijentom obrtaja) . Asortiman olakšava kupovanje i povisuje vrijednost proizvoda koji su sadržani u njemu. jer npr. prigodni i sezonski artikli čine tzv.proširivanjem asortimana povećavaju se zalihe. Trgovačka poduzeća prilagoñavajući se promjenama na tržištu nabave uvoñenjem novih proizvoda.proširivanje asortimana modno ili tehnički osjetljivim artiklima povećava rizik zaliha . prema utvrñenim potrebama ciljnog tržišta i prema troškovima prodaje tj. To je znači kompromis izmeñu: . Za te tri grupe različita je i briga o razini zaliha. Napuštaju klasično formiranje asortimana prema trgovinskim strukama. ako poduzeće suzi asortiman odbacujući artikle s usporenim obrtajem dovodi u pitanje zadovoljenje potražnje. Pri promjeni dimenzije asortimana mijenja se prihod ali i troškovi poduzeća i to ne uvijek u istom omjeru npr: .očekivanja kupaca i njihovih interesa.selekcijom asortimana. Za razliku od standardnog asortimana svi ostali povremeni. a preširokim asortimanom gubi individualnost tj.proširivanjem asortimana postiže se ravnomjerno korištenje kapaciteta i degresija fiksnih troškova . Trgovačka poduzeća na malo klasificiraju svoje prodavaonice prema ponuñenom asortimanu tj. vrsta prodavaonice utječe na dimenzije. prepoznatljivost trgovačkog poduzeća Prilagoñavanje dimenzije asortimana zahtjevima tržišta stalna je zadaća politike prodaje. Svi proizvodi čine jedinstvenu ponudu i utječu meñusobno na uspjeh u prodaji svakog od njih. Zbog toga veletrgovci preispituju koliko je linija proizvoda potrebno voditi i odabiru najprofitabilnije. To su najčešće komplementarni proizvodi koji proširuju i obogaćuju ponudu i doprinose imidžu poduzeća.spremnost 183 .zalihama. manji rizici i gubici . dopunski asortiman. odbacivanjem nerentabilnih artikala manje su i potrebe za obrtnim sredstvima. ali i tržištu prodaje prateći potrebe i ukuse potrošača i njihove navike prilikom kupnje. širinu i dubinu ponuñenog asortimana.sužavanje asortimana i smanjenje dubine znači i smanjivanje zaliha . a time fiksni i varijabilni troškovi (veći skladišni i prodajni prostori i veći broj zaposlenih) . razini zaliha i obujmu prodaje.preuskog i preširokog asortimana. s druge strane . troškovima i koeficijentu obrtaja za ove artikle je stalna jer vezuju najveći dio kapaciteta i financijskih sredstava trgovačkog poduzeća. Važno je za svako trgovačko poduzeće utvrditi optimalni asortiman (po dimenziji i kvaliteti).

je li se ponuñenim asortimanom ostvaruje koeficijent obrtaja koji osigurava prihod za pokrivanje rashoda trgovine Koliko će proizvoda trgovačko poduzeće uključiti svoj asortiman ovisi o: potrebama. Proširivanje asortimana proizvodima iste ili srodne skupine proizvoda obogaćuje asortiman i trgovačkom poduzeću daje nove mogućnosti. isključuje kupovinu drugog jer zadovoljavaju istu vrstu potreba kod potrošača 184 . očekivanjima i platežnoj sposobnosti ciljanog tržišta raspoloživom kapitalu (veličina poduzeća. a odnos postojećih i novih proizvoda može biti: komplementaran tj. širi asortiman izaziva veće fiksne i varijabilne troškove) informacijskom sustavu poduzeća (npr. skladišni i prodajni kapaciteti. prodavaonica) rasporedu i povezivanju poslovnih objekata (layout) sposobnosti i stručnosti zaposlenih metodi prodaje i metodi nadzora zaliha željenom imidžu poduzeća-prodavaonice - Politika asortimana trgovačkog poduzeća mora biti fleksibilna i prilagoñavati se sve bržim i češćim promjenama u proizvodnji i potrošnji i stalno uvoditi nove proizvode i robne linije. smanjena potražnja za odreñenom grupom artikala ne može se kompenzirati povećanom potražnjom na drugoj strani Optimalni asortiman neke prodavaonice takoñer je kompromis izmeñu: ponude robe po širini i dubini koju kupci očekuju naći u toj prodavaonici i za koji imaju interes i ekonomičnog poslovanja prodavaonice tj. jer npr. kupovina jednog povlači za sobom i kupovinu drugog i supstitutivan tj. na tržištu jača konkurentsku sposobnost. skladištu i prodaji (bolje poznavanje robe s tehnološkog i tržišnog stajališta) preuzak asortiman za kupce je nedovoljno atraktivan i vodi sniženju prodaje preuzak asortiman podložan je sezonskim oscilacijama tj. POS blagajne) financijskim rizicima dostupnosti i pouzdanosti nabave troškovima distribucije koeficijentu obrtaja asortimanu konkurencije modi makro i mikrolokaciji objekta (skladišta.- uzak i dubok asortiman omogućava specijalizaciju osoblja u nabavi. financijska sredstva.

obavlja predizbor svega ponuñenog.utjecaj sezonskih oscilacija na pojedine dijelove asortimana Stalnom analizom asortimana poduzeće želi osigurati što kompletniji i atraktivniji asortiman. graviranje) Pri formiranju asortimana potrebno je voditi računa i o njegovim ekološkim komponentama tj. revijama. te prihvaćati ekološki opravdanu ambalažu i materijal za pakiranje.koji dijelovi asortimana formiraju glavninu zaliha (ABC metoda) . Politika asortimana Politikom asortimana se zbog sve šire ponude roba (na što utječu i procesi globalizacije) s jedne strane. . cijenama i ponuñenim uslugama.u kojoj je fazi životnog ciklusa pojedini proizvod . Najvažniji kriteriji za prihvat nekog 185 . dati prednost onoj robi koja nakon uporabe neće onečišćavati okoliš ni utjecati na zdravlje ljudi.ponudom visoko kvalitetnih proizvoda uz viši nivo usluge ali i sa visokom cijenom . 9. i ograničenih mogućnosti izlaganja u trgovini s druge strane.U ponudi poduzeća mogu biti i neprofitabilni proizvodi iz strategijskih razloga jer se tako drže kupci zainteresiranim za kompletni asortiman.6.ponudom proizvoda prihvatljive kvalitete uz samo osnovne usluge prodaje ali tome i prilagoñene cijene Trgovačka poduzeća na malo. npr. te su prisiljena provoditi strategiju diferencijacije ponude na jedan od ovih načina: stjecanjem ekskluziviteta u prodaji odreñenih poznatih proizvoda isticanjem vlastite marke stvaranjem posebne prodajne atmosfere raznim priredbama.kod kojih proizvoda postoji mogućnost tehničke i modne zastarjelosti .za artikle u maloprodaji odgovarajuću mikrolokaciju (mjesto i položaj u prodajnom prostoru i na polici prema potražnji) . iznenañenjima izlaganjem najnovijih proizvoda promjenama u izlaganju i oglašavanju nabavom robe ili pružanjem usluga po narudžbi (šivanje. Analiziranjem postojećeg asortimana treba utvrditi: .1. izložena su većoj konkurenciji prodavaonica sa istim ili sličnim asortimanom. koji idu teže. ali sa što manje rizika nekurentnih zaliha.je li novo-uvedena linija proizvoda smanjuje prodaju postojećih artikala . Trgovačka poduzeća pozicioniraju se na tržištu i meñusobno razlikuju i konkuriraju upravo ponuñenom asortimanu ali i po njemu prilagoñenim uslugama. degustacijama i sl. a za koje vidno opada interes .koji dijelovi asortimana idu bez smetnji.

treba osigurati da u svojoj prodavaonici ili lancu prodavaonica ima pravu robu.1. izravna profitabilnost proizvoda (prehrambene prodavaonice i knjižare su tipovi prodavaonica koji najčešće koriste opisano načelo koeficijenta prometa i produktivnosti). imajući na umu kupce kojima se obraća.Category management Nakon što je odredio namjenu prostora kojim raspolaže. a ne artikli strateške poslovne jedinice u zadovoljavanju potreba kupaca i ostvarivanju ciljanog prometa i dobitka. Prvo pitanje vezano je na koncepciju rasporeda unutrašnjeg prostora koje se dijeli na: prodajni prostor-površina za izlaganje robe skladišni prostor-površina gdje se roba drži na zalihi. WC. onaj proizvodni miks i kombinaciju marki koje su prikladne za tip. veličinu i potražnju odreñenog prodajnog mjesta. Mjerila rasporeñivanja prostora po robnim kategorijama dovode se u svezu s mjerilima uspješnosti tj. Ova poslovna filozofija se nedavno pojavila. a drugo na načelo prezentacije robe. Ako pretpostavimo da je napravio najbolji izbor robe. trgovac na malo će početi razmišljati kako taj prodajni prostor rasporediti na pojedine artikle. a troškovi oglašavanja su sve skuplji. profitabilnost police i naravno zahtjevi potrošača. Dakle. razna dizala parkiralište i široke prolaze).6. preostaje mu da smjesti na stotine ili tisuće najrazličitijih proizvoda u prostoru koji mu stoji na raspolaganju. 9. ali mora odgovoriti i na pitanje kako robu izložiti kupcu. Kako su razna istraživanja pokazala da sve više potrošača (oko 70%) odluku o kupnji donose na prodajnim mjestima. a zasniva se na shvaćanju da su robne skupine. trgovac se pita po kojim kriterijima i kako rasporediti robu u prodajnom prostoru. profitabilnosti robnih kategorija i to: promet po dužnom metru police ili četvornom metru prostora marža u odnosu na investiranje u zalihe koeficijent obrtaja broj dana držanja jednog proizvoda na polici tzv. Naime. trgovac na malo. upravljajući se prema pažljivo ispitanim i definiranim željama i potrebama kupaca. kabine za probu.2. U tome mu pomaže koncepcija upravljanja robnim kategorijama ili Category management. u formiranju asortimana poslovno surañuju proizvoñač i trgovac.proizvoda u asortiman prodavaonice su obrtaj na polici. u pravo vrijeme i po pravoj cijeni. restoran. 186 . Zajednički odreñuju optimalni asortiman tj. daleko od kupaca garderobu osoblja toalet prostor za kupce-salon za kupce.

povrće.optimalnom asortimanu . Što se tiče prezentiranja robe. Grupiranje pak robe prema kupčevoj motivaciji npr.bonus dobrodošlice . kravate. cvijeće. ispada iz igre. jer npr.doplate ako se na polici ne ostvari prosječni profit po četvornom metru izlaganja .godišnji bonus . tržišnom segmentu i uvjetima držanja robe. Četvrti tip grupiranja uzima u obzir posebne uvjete držanja robe. ako kapetan kategorije igra samo u svoju korist. ali i vezice i kremu za cipele. sportsku mušku odjeću. npr: . a na višim katovima izlažu proizvode koji traže razmišljanje i duži odabir. Nadalje. njezin trgovački partner joj prepušta): a. vratimo se promatranom odnosu trgovca i dobavljača odnosno proizvoñača.za regal 187 . u kojem omjeru su optimalne za njegove prodavaonice i c.rabat za akcije . U većini slučajeva trgovina ne želi za odreñenu grupu proizvoda raspravljati sa svojim proizvoñačima ravnopravno. motivaciji kupca.rabat na fakturu . Sve navedeno potkrepljujemo primjerima.djelotvornom korištenju prodajnih površina . dugmad za manžete i igle za kravate. No.posebno se naplaćuju čeone pozicije na policama . trgovcu na malo bit će od koristi i sljedeće grupiranje robe: prema funkciji robe. kako će biti smještene na prodajnom mjestu Lider kategorije ima o tome više podataka. voće. Grupiranje robe koje uzima u obzir funkciju robe vidi se na primjeru prodavaonice muške odjeće koja drži odjela. košulje. Bira one koji su na prvom ili drugom mjestu u svojoj kategoriji i uzima ih za „kapetane kategorije“(ako je „Podravka“ lider u proizvodnji juha. uvažavaju robne kuće koje u prizemlju i prvom katu smještaju proizvode koji se kupuju impulsno.Smisao ovih mjerila je u tome da visoko profitabilne robne kategorije dobiju najveći dio prostora. cipele. prodavaonica igračaka. Kod grupiranja robe prema tržišnom segmentu različiti proizvodi koji zadovoljavaju potrebe odreñene vrste kupaca izlažu se zajedno npr.za ulaz u prospekt s promocijom . proučavanje i izbor vrsta i marki tih proizvoda b. za razliku od marginalnih kategorija koje dobivaju manji prostor. nema većih problema u reguliranju odnosa. meso. a ne vodi računa o optimalnoj prodaji trgovca. primjerice. Za druge veliki prodajni lanci primjenjuju drastične zahtjeve.uspješnom uvoñenju novih proizvoda S dobavljačima koji automatski ulaze na prodajno mjesto kao nositelji kategorije ili imaju u njoj važnu ulogu. Moraju voditi računa o: . zna da samo četiri marke na odreñenom prostoru mogu donijeti optimalan obrtaj i profit.

Sada se već razvijaju i druge osobine putem marke. koji joj daju obilježja. Tako marka dobiva svoju osobnost.Trgovačke marke Marke se u početku pojavljuju zbog identifikacije roba i usluga jednog ili grupe proizvoñača. Sony. čiji vlasnik postaje trgovina. navike i stil života marke koje su zanimljive zbog specifičnog geografskog porijekla regionalne marke . gotovo iste svuda u svijetu ili s vrlo malim lokalnim prilagodbama internacionalne marke koje poštuju regionalne uvjete.1. Meñutim fenomen današnjice zove se privatna i vlastita marka. Tim se putem dolazi do optimalizacije. Tako nastaje i lojalnost potrošača koja se stječe oglašavanjem. Nike.odreñene prema uskoj skupini potrošača i vrsti potreba inventivne marke s jasno definiranom različitošću koja može utjecati i na promjenu u stilu života 188 . kao što je potvrda o vlastitom imageu.čiji je udio u porastu globalnih marki koje su standardizirane. odnosno aktivnom odnosu prema stvaranju marke (branding) pojavljuje se pojam identiteta. pa se sa strane proizvoñača onda dobiva i garancija za očekivanu kvalitetu ili korisnost proizvoda. pa tako.Kod nas se za sada primjenjuju samo neke od ovih mjera. kvaliteta. Marka je postala dio naše svakidašnje kulture i kulta. U suvremenom procesu. dobile su epitet globalne. Marka znači daleko više nego proizvod sam po sebi. personificiraju je. osobnost. odnosno sigurnosti u kupnji očekivane vrijednosti. običaje. izlaganjem. posebnost. na strani primatelja imamo image tj.6. marke se poistovjećuju s ljudskim osobinama. Gotovo dnevno mislimo na Cola-Colu. Identitet se javlja na strani stvaratelja marke. Pod njihovim naletom uzmiču manje marka. Pod identifikacijom se podrazumijeva brzo zapažanje i prepoznavanje. 9. a one koje su se uspjele standardizirati. Marka dobiva svoju vrijednost i u bilanci poduzeća. Općenito. Na drugoj pak strani. izrazita distinkcija prema drugim markama. Ona ima svoje izgrañene atribute. njegovu percepciju o marki. zadovoljstvo markom. emocionalnu vezu s potrošačem i na temelju tih osobina gradi svoju posebnost i različitost. Tako je branding postao najdinamičnije područje suvremenog marketinga. nude korist za potrošače. može se reći da su šanse na strani sljedećih marki: privatne marke . pakiranjem. ako ih se upotrebljava godinama. po svojim osobinama biti prihvaćene u cijelom svijetu. novim svojstvima. Vegetu.3.

Privatne marke kvalitetom ne zaostaju za poznatim proizvoñačkim markama čija lojalnost na tržištu opada.fizičke distribucije . a sve više i drugih proizvoda pod svojim imenom. Ove marke niže cijene postižu niskim troškovima kod: .gdje je proizvodnja jednostavnija. marže zbog nižih nabavnih cijena . rashlañena i smrznuta gotova jela. a kupci to prihvaćaju i kao razlog nižim cijenama. Koncentracijom maloprodaje posljednjih 15 godina (od mnogofilijalnih poduzeća. kućanski aparati itd. koje su i dalje sve jeftinije. a već se propagiraju i putem 189 .gdje u percepciji potrošača ne postoje veće razlike u kvaliteti pojedinih marki. već potrošaču moramo dati razlog da kupi naš proizvod i našu marku. jer ugovaraju sa proizvoñačima koji imaju višak kapaciteta i dodatnom proizvodnjom pokrivaju dio fiksnih troškova Niže cijene postižu i jeftinijom tj. odjeću. Naši se proizvoñači i trgovci u izboru proizvoda koje žele plasirati obično pitaju što na tržištu ide. ulje. trgovačkih lanaca do multinacionalnih trgovačkih kompanija) raste udio vlastitih marki u asortimanu trgovačkih poduzeća. na raspolaganju su im uvijek resursi s najmanjim cijenama dobave. u procesu liberalizacije globalizacije trgovine. tjestenina.nabave. a manje prikladan za proizvode osobne higijene i njege (jer su status i percepcija marke presudni u odabiru). znajući da im je najvažnija kvaliteta i najveća vrijednost za njihov novac. deterdženti. pa se može brzo kopirati i savladati . konzervirani proizvodi. ali i alternativna mogućnost kupnje po nižoj cijeni naročito u vrijeme recesije. sredstva za čišćenje. Na razvijenim tržištima i do 40% ukupne prodaje pokriveno je privatnim markama koje konkuriraju niskom cijenom i to u ovim grupama proizvoda: čaj. Privatne marke će i dalje jačati.postižu veće razlike u cijeni tj. začini.ekonomske propagande. te kod proizvoda kod kojih su kupci jako selektivni npr. trgovačka poduzeća ugovaraju sa manjim proizvoñačima i na taj način donekle preuzimaju kontrolu nad asortimanom tj: . a na tržištu se ništa ne traži.istraživanja i razvoja (koriste se postojeća iskustva) .vezuju kupce za svoje prodavaonice Takve odluke donose trgovačka poduzeća svjesna povjerenja svojih kupaca. onda je ono u čemu leži uspjeh i budućnost poslovanja nova marka. Proizvodnju ovih.Ako je cilj biti različit i time se oduprijeti privatnim markama. Raste kvaliteta a time i povjerenje u privatne marke. dječja hrana. Sve veći upliv trgovačkih marki značajan je u područjima: . a u internacionalnim okvirima. jer se za ove proizvode odluka o kupnji donosi na prodajnom mjestu . što se traži. kava. manje skupom ambalažom i etiketom. sirupi.gdje je manja propaganda . pivo i sl.smanjuju ovisnost o poznatim markama proizvoñača .gdje su veće cijene premijskih proizvodnih marki . sok.gdje nema mnogo inovacija .

one unapreñuju prodaju tj.opstati unutar lanaca kao regionalna marka ili će se . smanjuju nesigurnost kupca u odlučivanju i d. Navedeno bi mogli svesti na sljedeće: .lokacija . ali i kao velike distributere kod kojih su angažirane vrlo aktivne osobe koji su shvatili što znači prodavati dobru marku! 9.2. Ne treba za to tražiti potvrde samo vani. Opstanak je upitan onim proizvodima i markama.ostvarivanje većeg obujma prodaje . uvažavaju načelo očuvanja zdravlja ljudi i zaštitu okoliša Determinante usluge su: .konkurencija .financijska sredstva 190 .Konzumova marka.tip poslovanja .klasičnih medija. a na tu pojavu odgovaraju i domaći lanci svojim proizvodima (npr. Category management i privatne marke. Croatu. sredstvo su za: . K plus. Pogledajmo Dolcelu.proizvod će nestati s tržišta ili će . koje nemaju jasno definiranu različitost.širenje svjetskih lanaca daje mogućnost najjačim markama da se s lokalnog prošire na globalno tržište . Uspješni trgovci u svijetu znatno su proširili razinu usluga kojima: a.proširivanje i obogaćivanje ponude . Dobra usluga u očima potrošača povećava tržišnu vrijednost i jednako kvalitetnim proizvodima stoga trgovačko poduzeće treba napraviti takav mix usluga (kvalitete) kako bi se ne samo razlikovalo od konkurencije već i te svoje otkrivene mogućnosti uspješno i trajno zadržalo. U Hrvatskoj već vidimo primjere vlastitih marki koje se šire dolaskom stranih lanaca. Politika usluga u prodaji Za trgovačko poduzeće usluge su komplementarni i nerazdvojni dio ukupne ponude.proizvoditi pod kapom privatne marke nekog lanca U nadolazećim vremenima ipak su najugroženiji oni prosječni. drugačijeg.vrsta robe kojom se posluje (asortiman) . pojednostavnjuju kupnju c.zadržavanje odabranih tržišnih segmenata Usluge su važan instrument necjenovne konkurencije jer pozicije stečene uslugama konkurenti teško mogu neutralizirati u kraćem vremenu. Vegetu kao proizvoñače. pa nekoliko marki kod Getroa). Izlaz je u traženju nečeg novog. štede vrijeme kupcima b.6. jer će ih izbrisati ideje koje sa sobom nosi globalizacija.

U suvremenim uvjetima poslovanja za veletrgovačka poduzeća kao uvjet opstanka u distribucijskom kanalu uz održavanje dobavnih termina sve je važniji ukupni paket usluga koje obavljaju i na tržištu nabave i na tržištu prodaje. Kupci ne zadovoljavaju svoje potrebe samo robom nego i uslugama koje prate ili dopunjavaju kupljene predmete, stoga se i pojam maloprodajnih usluga danas znatno proširio. Sljedeće usluge uz niske troškove poslovanja smatraju se najvažnije za uspješno poslovanje:

-

izvrstan izbor kvalitetnih proizvoda i velika sigurnost da će kupac naći tražene proizvode cjenovnu skalu i modalitete plaćanja tj. prihvaćanje različitih vrsta plaćanja i povoljni uvjeti kreditiranja kupaca dovoljan broj sposobnih prodavača koji znaju pomoći kupcu pri donošenju odluke (znanje, raspoloživost, uljudnost) izvrsna lokacija prodavaonica (dostupnost, susjedstvo, parking) privlačan i pregledan način izlaganja proizvoda, dobro oblikovan prostor i postojanje ozračja poticajnog za kupnju vjerodostojnost radno vrijeme promotivno pakiranje laka zamjena ili vraćanje kupljenih proizvoda bez dodatnih objašnjenja besplatna dostava proizvoda na kućnu adresu na zahtjev kupca velika ponuda postprodajnih usluga (dostava i montaža, osiguran servis za održavanje tehničkih proizvoda, opskrba sustava dijelovima)

Informatizacijom kupoprodajnih procesa (EPOS, teleshopping i sl.) podiže se razina usluga potrošačima - više informacija, brzina odvijanja kupoprodaje tj. izvršavanje narudžbi, veće slobode izbora i sl. Širina asortimana usluga u maloprodaji ovisi o strukturi asortimana, tipu lokacije, segmentu kupaca, metodi prodaje. Porast razine usluga odražava se i na porast obujma prodaje, ali i na porast troškova te ih treba ukalkulirati u cijenu. Trgovačko poduzeće takoñer može povećati razinu usluga uz iste cijene ili sniziti cijenu, a zadržati razinu usluga. Sve je veća polarizacija suvremenih sustava prodaje vezano uz usluge: diskontne prodavaonice (samo usluge količina, pakiranja, radnog vremena) asistirana prodaja; savjetovanje, opremljenije, proširuju asortiman, nude višu razinu usluga i naravno rastu im troškovi.

Nakon odreñenog vremena dolaze u fazu zrelosti s relativno visokim cijenama, visokom razinom usluga, visokim troškovima, postaju osjetljive na nove konkurente koji ulaze na tržište s niskim cijenama, niskim uslugama i niskim troškovima. Postoji proturječnost izmeñu niske cijene, niskih troškova i visine razina usluga. Primjeri najuspješnijih lanaca prodavaonica u svijetu, koji nude visoku razinu usluga, niske cijene uz vrlo nisku bruto maržu i minimalne troškove ukupnog poslovnog procesa, 191

upućuju na to da je u uvjetima velikog tržišta i potpune provedbe tako odabrane strategije, koja se svakodnevno prilagoñava nastalim promjenama, moguće provoditi ovako kontradiktornu strategiju. Najveći trgovac na malo u svijetu Wal-Mart izrastao je u giganta provoñenjem ovakve strategije tj. usprkos izrazito niskim cijenama nudi visoku razinu usluga što uključuje i: a. smještaj prodavaonica u najužem gradskom središtu b. vrlo velik i dubok asortiman c. velik broj poznatih robnih marki d. kratko vrijeme čekanja na blagajni (standard prodavaonice je da u redu na blagajni ne smiju čekati više od tri kupca) e. ljubazno osoblje; zaposlenici polažu svojevrsnu zakletvu da će biti samo i stalno u službi i na usluzi potrošača f. dugo radno vrijeme g. bonus kartice za vjerne potrošače h. posebno kreirane potrošačke kartice za hendikepirane osobe I poznati britanski trgovački lanac „Tesco“ izgradio je svoj prepoznatljiv identitet upravo na uslugama nastojeći da kupovina u njihovim objektima postane doživljaj, a ne samo nužnost. Da bi osjetili bilo svojih kupaca u „Tesco-u“ su intervjuirali 250 tisuća potrošača koje su potom segmentirali u ciljne skupine sa jasno odreñenim željama. Cijene su postale podreñene masovnoj nabavi te su time bile i pristupačnije kupcima. I ovdje su radnici istaknuti kao izuzetno važna karika budućeg pristupa kupcima, a radna organizacija funkcionirala je pod motom da uvijek može bolje, jednostavnije i jeftinije. Kako bi se približili kupcima uz već klasične usluge organiziraju posebne programe za djecu, degustaciju novih proizvoda, svaki proizvod može se zamijeniti (npr. TV reklama prikazivala je kupca kako vraća pastrvu pod izlikom da mu izgleda mrzovoljno, na što mu prodavač ljubazno nudi u zamjenu sretnog morskog lista). Slogan „Every little helps“ kao moto novom pristupu uslugama u trgovini postao je glavni identitet ne samo te kompanije nego i ostalih koje žele opstati i prodavati. Naime trgovci više ne mogu sačuvati svoje marže: - zadržavanjem cijena jer postaju nekurentni ili - rušenjem troškova jer smanjuju usluge kupcima Dakle osnovno načelo uspješnosti ove strategije jest da se niska neto marža nadoknañuje: - velikim obujmom prodaje i - niskim troškovima poslovanja U Hrvatskoj je u 1999. godini prosječna marža u lancu robnih kuća iznosila oko 18,5% (17,6% - prehrana, 18,5%-tehnički proizvodi, 19,4% - tekstil) što je rezultat prvenstveno situacije i zadržavanja kupaca, a ne niskih troškova poslovanja. Prema istraživanju provedenom od strane tvrtke P&G u trgovačkim lancima u Hrvatskoj, Sloveniji i Mañarskoj može se zaključiti da nisu marže uzrok visokim cijenama u hrvatskim prodavaonicama, već su one upravo nasuprot, niže od ostalih zemalja. 192

Proizvod Deterdžent Pelene Kozmetika Ulošci Sredstva čišćenja Kruh, ulje, mlijeko, šećer Konzerve Ostala hrana Alkoholna pića Bezalkoholna pića Tjestenina Kava Omekšivači

HRVATSKA (%) 10 5 – 15 35 – 50 15 -30 Oko 35 15 – 30 20 – 30 Oko 25 40 - 70 15 – 25 20 – 25 20 – 35 10 – 25

SLOVENIJA(%) 10 – 15 5 – 10 30 – 40 Do 35 Oko 20 Regulira država

MAðARSKA(%) 10 – 15 10 – 15 25 – 30 Do 30 25 – 30 Oko 15 Oko 30 Oko 30 30 – 35 30 – 35 30 – 35 Oko 30 15 – 20

30 – 40 Iznad 50 20 – 30 20 – 30 15 - 20

Izvor: Istraživanje tvrtke P&G

9.6.3. Politika cijena u trgovini Sva istraživanja i marketinške odluke izražene su konačno u cijeni robe, jer ukupnost ponude u trgovini mora dati pozitivan financijski učinak, mora dovesti do profita. Temeljno je pitanje pri odreñivanju cijena što se želi postići i koji su ciljevi poduzetnika. Svaki proizvod odreñene kakvoće može se prodavati po različitim cijenama. Na novom se tržištu, pri otvaranju prodavaonice počinje s nešto nižim cijenama od konkurencije. Dobit je u toj situaciji minimalna ili je i nema ali o tome poduzetnik svjesno donosi odluku. Dobit u trgovini najjednostavnije se izražava na sljedeći način: D=PC-(NC+T)… D=dobit; PC= prodajna cijena; NC= nabavna cijena; T= troškovi poslovanja Visinu prodajnih cijena nameću tržišni uvjeti,dakle kupci i konkurencija, osim u slučaju monopolskog položaja tvrtke. Poduzetnici teško otkrivaju kako odreñuju i kako formiraju cijenu svojih proizvoda. Problem ne postoji kada je poduzetnikov proizvod jednak proizvodima konkurencije. Način odreñivanja cijena novih proizvoda je složen proces. Neki poduzetnici svoj novi proizvod naplaćuju koliko tržište može podnijeti. Jedan od načina formiranja cijena naziva se pobiranje vrhnja. (dobar primjer jesu prvi proizvoñači - trgovci videoigara ili videorekordera ili u posljednje vrijeme mobilnih stanica). Drugi način odreñivanja cijena novih proizvoda su

193

penetracijske cijene. Poduzetnik odredi nisku početnu cijenu svojih proizvoda u nastojanju da brzo pridobije kupce. S time postiže sljedeće: a. Kupci su osjetljivi na cijenu novog proizvoda, pa će niska cijene prije nego visoka u početku donijeti veće prihode. b. Niskom cijenom poduzetnik otkloni konkurenciju kao nezainteresiranu za osvajanje tržišta s tim proizvodom ali i tom cijenom. Profit se ostvaruje u slučaju visoke cijene i malog volumena prodaje, ali i u slučaju niske cijene a velikog volumena prodaje.

9.6.3.1. Odreñivanje cijena Postoje brojne definicije cijene, ali ćemo izdvojiti samo neke. Cijena je novčani izraz mjerila vrijednosti za robu ili uslugu, a formira se uzajamnim djelovanjem ponude i potražnje na nekom tržištu. Ona izražava relativnu oskudnost nekog proizvoda. U trgovini, cijena je vrijednost dodana nečem što se kupuje, prodaje ili je ponuñeno na prodaju, a izraženo je u novcu. Cijena je, ovisno o asortimanu činitelj koji utječe na izbor i kupnju robe. Cijena je višestruko važna informacija za mogućega kupca jer: sažima vrijednost svih kvalitativnih i kvantitativnih obilježja robe kupac vrednuje proizvod upravo po njegovoj tržišnoj cijeni po cijeni se slična roba usporeñuje, izjednačuje i razlikuje to je poruka koja u sebi nosi snažan psihološki naboj tj. potiče na kupnju, odbija od kupnje, provocira dvojbe i razmišljanja kupaca cijena utječe na konkurentsku poziciju trgovačkog poduzeća tj. njegov udio na tržištu, a time na ostvareni promet i dobit u borbi za potrošača cijena je jako oružje, ali se mora znalački upotrijebiti Dakle, cijena je uz asortiman najosjetljivije područje prodajne politike jer o realnosti cijena ovisi uspjeh poduzeća tj. njegov opstanak i razvitak. Godinama trgovci nisu smatrali cijenu toliko važnom, kao druge aspekte biznisa: povoljnu nabavu, dobru reklamu, kontrolu zaliha itd. Znali su da će, ako bolje od svojih konkurenata oglase neki proizvod, povećati prodaju. Meñutim, nisu bili sigurni da će povećati prodaju donoseći istu odluku kod odreñivanja cijene jer je konkurenciji bilo lako odgovoriti na promjenu cijene na način koji je često imao suprotan učinak tj. ako konkurencija odgovori na isti način tada nitko ne dobiva, a ako promjena cijene rezultira sukobom svi će imati štetu. Danas su cijene uz asortiman glavno strateško oruñe većini trgovaca stoga je donošenje i provoñenje politike cijena jedna od važnijih zadaća svakog trgovca. Politikom cijena tj. realno postavljenim cijenama osigurava se : a. stalno unapreñenje prodaje b. razvitak poduzeća c. opstanak poduzeća

194

Jednostavno je odrediti cijenu proizvodima s odgovarajućom potražnjom ali za proizvode koji se ne mogu prodavati u planiranim količinama i cijenama koje pokrivaju troškove dobit. Treba procijeniti koliko im se može sniziti cijena i kolike količine treba tada prodati za ostvarivanje rentabilnog poslovanja. Iako se trgovci u ovim proračunima služe raznim modelima i računalskim programima, politika cijena uglavnom se zasniva na intuitivnom razmišljanju uvažavajući sve čimbenike koji utječu na prodaju a pojavljuju se u različitim okolnostima na tržištu neke robe npr. potražnja, konkurencija, gospodarska politika zemlje. Cijene variraju ovisno o tome radi li se o tržištu kupca tj. je li ponuda veća od potražnje i obratno tj. kod ograničene ponude o tržištu prodavača. U prvom slučaju postižu se niže cijene i ukupno povoljniji uvjeti nabave kod dobavljača, a u drugom dobavljači odreñuju cijene i manje su spremni na razne ustupke. Za trgovačko poduzeće nije važno samo odrediti cijene i postotak marže u odnosu na troškove. Politika cijena integralni je dio cijelog procesa marketinga jer: cijena direktno i indirektno utječe i na ostale instrumente marketing mix-a: asortiman, kanale nabave, kanale prodaje, lokaciju, promociju promjene npr. u lokaciji, uslugama,promociji i ostalim instrumentima marketing mix-a utječu na cijenu sve odluke koje se donose u vezi s cijenom temelje se na odgovarajućim informacijama prikupljenim istraživanjem tržišta i obrañenim marketinškim informacijskim sustavom poduzeća Trgovačkim poduzećima cijena bi trebala biti sredstvo, a ne cilj marketinške politike jer se konkurentne tržišne cijene i u veleprodaji i u maloprodaji mogu postići instrumentima politike cijene kao što su: - diferenciranje tj. različito odreñivanje prodajnih cijena - popusti, sniženja, akcije - promocijske cijene - psihološke cijene, a i - zajedničko formiranje cijena s proizvodnim poduzećima Politika cijena mora biti dovoljno fleksibilna kako bi se mogla prilagoditi promjenjivim uvjetima konkurencije kojoj su poduzeća u sve većoj mjeri izložena ali i postići odreñeni stupanj rentabilnosti poslovanja. Važno je stalno povezivati razinu cijena s ostvarenim prometom, troškovima poslovanja i ostvarenim dobitkom. Fiksni troškovi u ukupnim troškovima trgovačkog poduzeća iznose i više od 50%, a njihovo smanjenje po jedinici proizvoda ostvarivo je jedino većim obujmom prodaje. Trgovci na malo moraju odrediti strategiju sniženja cijena jer su današnji potrošači porastom mobilnosti,informiranosti, sofisticiranosti i obrazovanja vrlo svjesni razlika u cijeni i stalno traže dobru kupnju. Cjenkanje se danas čini prihvatljivim, nestaju razlike u statusnom značenju cijene, te je cjenik već nešto zastarjelo. Godinama već, kupci bombardirani cijenom kao glavnim obilježjem prodavaonice, prvo pogledaju cijene i sve manje čekaju da njihov izabrani proizvod bude na rasprodaji. Razloge za ovo nalazimo i u sljedećem: 195

slabi lojalnost prema markama cijena više nije tako isključivi faktor image-a kvalitete raste kvaliteta i one jeftine tzv. bofl-robe jačaju jeftine privatne trgovačke marke odluke o kupnji se sve više donose na licu mjesta Meñu trgovačkim poduzećima poznati su tzv. tvrdi diskonteri, koji drže oko 1000 prodajnih jedinica (dok ih hipermarketi drže oko 300000), i koji imaju vrlo nisku prodajnu cijenu na temelju povoljnih uvjeta nabave, visokog obrtaja, niskih marži, racionalnog protoka robe do prodajnog mjesta. Ali, veliki hipermarketi namjernim snižavanjem cijena takvim artiklima na istom nivou smanjuju te razlike. Ako trgovačko poduzeće odabere strategiju niskih ili najnižih cijena, mora: uvjeriti se je li to snižavanje troškovno opravdano jer samo na taj način mogu imati stalno niže cijene od svoje konkurencije održavati barem onaj nivo usluga koji kupci očekuju (ako je moguće i viši) imati marketinški program u skladu s tim. Pravu revoluciju niskih cijena uz visok nivo usluga u maloprodaji masovno su uvele najveće svjetske trgovačke kuće Wal-Mart i Tesco poznatim sloganima: EDLP - Every day low price tj. umjesto periodičnih sniženja stalno niske cijene ELH - Every little helps tj. novim pristup uslugama Nove maloprodajne niše na svjetskom tržištu, a i kod nas, su prodavaonice bogate asortimanom jednostavnih proizvoda, svakodnevne upotrebe, koje prodaju sve proizvode na zalihi po jedinstvenoj cijeni („Sve po 8“). U prisutnoj recesiji, ne samo kod nas, malo ih je koji se mogu pohvaliti tolikom potražnjom kao taj novi segment u trgovini na malo koji se širi u obliku lanca franšiziranih proizvoda. Proizvoñači se nastoje ponudom prilagoditi novom tržištu i sve više razvijaju proizvode koji se mogu nuditi po toj cijeni, a često je slučaj da nude iste proizvode koje nude i trgovačkim lancima, samo u izmijenjenoj ambalaži i bez marke. Redovita i postojana opskrba ostvaruje se i uvozom iz Kine i drugih azijskih zemalja. Važan čimbenik za uspjeh ovih franšiznih lanaca je i suradnja s trgovinom na veliko, koja kroz svoju široku mrežu kupuje u lotovima robu od proizvoñača po što je moguće nižoj cijeni, oslanjajući se na održavanje volumena prodaje. Politikom cijene trgovačko poduzeće može odrediti jedinstvene ili promjenjive cijene tj. prilagoñava li cijene promijenjenim prodajnim okolnostima ili ne. Politika jedinstvenih cijena prevladava u praksi kod ponude serijskih i masovnih proizvoda, a promjenjive cijene primjenjuju se uglavnom za specijalne narudžbe. Politika stalno promjenjivih cijena prema uvjetima na tržištu može imati prednost samo u kratkom roku, zato većina trgovačkih poduzeća na veliko imaju listu baznih cijena za odreñeno razdoblje, a prema unaprijed odreñenim uvjetima snižavaju cijene u vidu rabata, kasa skonta i sl. Jedinstvenim cijenama postiže se i naklonost kupaca 196

odobravajući sljedećem u kanalu odgovarajući rabat za pokriće prosječnih troškova prodaje i dobiti propisane cijene npr. Tržišne. te stimuliraju još veće kupovine kumulativnim ili super rabatom za ukupno kupljenu količinu u odreñenom vremenskom razdoblju.ispočetka visoke. Unutar kanala distribucije moguće su: dogovorne maloprodajne cijene izmeñu proizvoñača i trgovine. tekuće ili cijene konkurencije trgovačka poduzeća primjenjuju kada nisu sigurni u reakciju konkurenata jer nude gotovo homogene proizvode. a trgovcima odobravaju sniženja u vidu rabata.000 komada nekog proizvoda. a time i dobit.za konkurentske proizvode niske cijene. Dobavljači na ovaj način vezuju svoje 197 . zaštitnim znakom jer se na taj način zaštićuju od nerealnih sniženja u maloprodaji kada se njihovi proizvodi koriste kao mamci-proizvodi (stvarajući uvjerenje kako se i druge marke i proizvodi nude po nižim cijenama). npr. Ovisno o situaciji na tržištu trgovačko poduzeće može formirati cijene na više načina: . Dok je ugovoreni iznos nabave unutar odreñenog roka. kasa skonta i bonifikacija prema: veličini narudžbe vremenu isporuke udaljenosti od mjesta isporuke ali i za tzv. ako u jednoj godini naruči 12. Ako poduzeće odreñuje cijene prema potražnji koristi diferencirane cijene tj. usluge i sl. Dobavljači ostvaruju uštede na troškovima (proizvodnim i marketinškim) prodavajući rjeñe. količinski rabat je popust za sve kupovine iznad odreñene količine ili iznad odreñene vrijednosti. više od jedne cijene za istu robu. Odreñivanje cijena od strane proizvoñača češće je za proizvode s markom. Diferenciranje prema veličini narudžbi tzv. vezane cijene ne odgovaraju onim poduzetnicima koji mogu nižim troškovima. već ističu druge necjenovne oblike konkurencije npr. Na primjer. ugovorima o ekskluzivnoj distribuciji. puni asortiman. telefonske kartice Kad proizvoñači odreñuju jedinstvenu maloprodajnu cijenu za šire područje. franšizingu cijene koje utvrñuje lider kanala. a u većim količinama. Referenti prodaje pregovaranjem ne gube vrijeme pogañajući se s kupcima oko cijene. za cigarete. držeći ih tako pod kontrolom. Uz to kumulativnim rabatom kupac nabavu vremenski prilagoñava potrebama. kupcu na svaku nabavu važi 10% popusta. ali pod kumulativnim rabatom ne treba naručiti cijeli iznos odjednom nego može sukcesivno npr.ispod ili iznad tržišnih cijena . kvalitetu. 1. kupac može ostvariti i dodatnih 10% popusta. a za nekonkurentske visoke cijene. za isti proizvod uz iste uvjete ista cijena.000 komada svaki mjesec. što kupnjom odjednom ne može i smanjuje troškove i rizik većih zaliha. Ovako odreñene. a kasnije usklañivane s fazom životnog ciklusa proizvoda . različitim vrstama rabata. a time i nižim cijenama konkurirati cijenom i kod tih artikala i tako ostvariti veći promet.jer ih se sve tretira na isti način tj.

npr: 2 tuceta kutija pasta za zube Colgate gratis za svakih 10 kupljenih tuceta. mnogo filijalnih maloprodavača. Kratki rokovi isporuke mogu djelovati i na snižavanje cijena. naknada oštećene robe. Zbog istih razloga česte su i sezonske odgode plaćanja koje stimuliraju potražnju kupaca koji ne mogu plaćati do nekog momenta kasnije u sezoni. Važno je utvrditi cijene i prema stupnju rizika njihove prodaje jer npr. Vremensko diferenciranje cijena tj.stalne kupce. itd.kako bi se kompenzirali troškovi servisa ili drugih usluga . Cijene se diferenciraju i ovisno o tome tko snosi troškove fizičke distribucije tj. a niže tamo gdje je koeficijent veći. Diferencirane cijene postoje i za kupce koji prihvaćaju kompletiranje asortimana kod jednog dobavljača jer mu to smanjuje izbor za ostale artikle za koje se možda može kod konkurencije ostvariti povoljnija kupnja. Mogućnost brze isporuke znači i konkurentsku prednost tj.kako bi se povećao stupanj korištenja ili oslobodili skladišni i prodajni kapaciteti itd. rabat vjernosti bez obzira na količinu koju kupuju. Sve češće se služe gotovim obrascima s navedenim baznim cijenama i popustima koji mogu varirati ovisno o nabavljenim količinama. a za 100 kutija 7%. Pri tome je važno da su tržišta dovoljno odvojena kako kupci kojima se odredi viša cijena ne mogu direktno ili indirektno doći do istih proizvoda s nižom cijenom. Za stalne dugogodišnje kupce daje se tzv. Oni velikim narudžbama postižu kod proizvoñača iste cijene kao i oni. grijalice-radijatori tijekom proljeća).kako bi se roba učinila dostupnom različitim kategorijama kupaca . više cijene tamo gdje je niži koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje. Referenti nabave spremni su ponuditi kupcima s većim narudžbama: popust u postotku od bazne cijene (navedenih u listi cijena) ili odreñenu količinu ili broj komada više od naručenih. Diferencirane cijene za različite potrošače i zbog različite cjenovne elastičnosti pojedinih tržišnih segmenata tj. popusti za kupnje izvan sezone (na početku ili na kraju sezone) izjednačuje sezonske oscilacije u prodaji i smanjuju zalihe trgovačkih poduzeća (npr. 198 .kako bi se smanjile sezonske i druge vremenske oscilacije u potražnji . Rijetko koje poduzeće ne pribjegava bar nekom obliku diferenciranih cijena i to iz ovih razloga: . unaprijedio ili sačuvao neki kanal prodaje . troškovi reklame. unapreñenja prodaje. ali i sprječavaju širenje konkurencije. Trgovci na veliko prisiljeni su davati sve veće rabate trgovcima na malo zbog sve veće konkurencije supermarketa.velikih robnih kuća. Takoñer i za prihvaćanje novih proizvoda i preuzimanje rizika prodaje. sezonska ponuda i modno i tehnički osjetljivi artikli mogu postati nekurentna i demodirana roba.kako bi se otvorio. ako dobavljač time smanjuje skladišne troškove ili vrijeme naplate. za veću količinu veći popust npr: za 10 kutija 2%. za 50 kutija 4%. koja je transportna klauzula ugovorena u rasponu od franko dobavljač do franko kupac. Najčešće se odobrava stepenasto tj. U praksi je često teško razlikovati cjenovnu od necjenovne diferenciranosti jer se često kombiniraju (mogućnost povrata robe (važno kod sezonskih i modnih artikala).kako bi se kupovna cijena robe uskladila s njezinom uporabnom vrejednošću . više cijene ako kupac inzistira na kratkom roku isporuke.

000. 49. jer u pravilu. ulje.prema trajnosti robe (pokvarljive ili nepokvarljive proizvode) . no takve cijene mogu biti i dampinške tj. kompletan iznos plaća u 30 dana. nestandardno priznavanje kala. smanjenje cijena „ispod stola“ i sl. dogaña mogućnost da kupac nabavi istovjetnu robu po višoj cijeni samo zato što je na tom mjestu dobio popust. Kasa skonto je popust kojim se potiče promptnost plaćanja npr: plaćanje unaprijed (predujam. Ovakva diskriminacija cijena kada se za istu količinu iste robe. znatno niže kamatne stope od uobičajenih. nerazumno duge rokove plaćanja. u cilju izbacivanja manje otpornih konkurenata iz igre. Takoñer. rabati se opravdavaju uštedama koje se postižu u proizvodnji i distribuciji različitim ugovaranjem prodaje.00 kuna ugovoren kasa skonto izrazom „2/10 neto 30“. opravdava i više cijene i obratno. već na bržu naplatu potraživanja od kupaca. mogućim reakcijama potrošača na povećanje ili sniženje cijene. visoka elastičnost (trajna potrošna dobra). važno je razraditi kriterije po kojima se to čini. Ponekad se konkurenti nastoje izigrati davanjem posebnih popusta npr. koja u pravilu daje loše rezultate i dovodi u sumnju solidnost poslovanja poduzeća. viša stopa marže . Ako plaćanje ne izvrši u prvih 10 dana.prema riziku prodaje ( modna i sezonska roba). Naime cijena djeluje kao znak kakvoće ako kupac ne može dobiti informaciju o kakvoći. Ipak. Kupcima su usluge jednako važne kao i kakvoća ponuñene robe pa se maloprodajni objekti profiliraju upravo prema pruženim uslugama (npr. Ako je za narudžbu robe u vrijednosti od 50.prema uvjetima prodaje (gotovina. u ugovorenom roku ili prije. Ali. Dok je za 199 . različitim kupcima odreñuju različite cijene je loša tj. avans).prema cjenovnoj elastičnosti potražnje tj. se zbog neinformiranosti kupca i nepoznavanja kretanja cijena na tržištu. Česte su i diferencirane cijene za trgovačku robu iste vrste i kvalitete zbog nedovoljne konkurencije i slabe transparentnosti tržišta. četkica za zube) te im mogu odrediti i više cijene. niža elastičnost (osnovni prehrambeni artikli). Kupac namamljen nižim cijenama za njega važnim artiklima. porast razine usluga u prodaji uzrokuje.Ali. kupuje i ostale po višoj cijeni nego na drugim mjestima. za robu svakodnevne uporabe ograničene su mogućnosti cjenovne politike zbog informiranosti potrošača o cijenama.000. kupac može platiti 2% manji iznos tj.prema koeficijentu obrtaja . tjestenina).00 kuna ali u roku od 10 dana.prema potrebnim uslugama pri prodaji . asistirana i diskontna prodaja) tj.prema troškovima držanja zaliha i prodaje . U trgovini na malo politika cijena je vrlo fleksibilna i diferencirane cijene postižu se različitim stopama marže npr: . trgovci su svjesni i činjenica da kupcima nisu poznate cijene za većinu manje važnih artikala (npr. kredit…) .niža stopa marže. Cijene se razlikuju i prema kvaliteti prodajnih usluga kako u maloprodaji tako i u trgovini na veliko (C&C). Popust nije namijenjen kao sredstvo za snižavanje cijena i da se na taj način utječe na potražnju. od danas do sutra voñena politika cijena. Dakle cijene mogu biti formirane i ispod svojih troškova kako bi se njima polučio prodajni efekt na tržištu (čest primjer u hipermarketima za nekoliko vrsta artikala – brašno. a ne vodeći računa o prethodno povišenoj cijeni.

a često i ispod nabavnih cijena (tzv.cijene koje završavaju s neparnim brojem. za artikle s vlastitom markom. oprema prodajnih mjesta. načine propagiranja (oglašavanja. marže. Svrha akcije je: a. svi potencijalni potrošači ne mogu se smatrati istima u njihovim reakcijama na promjene cijena. potvrda kvalitete proizvoda na akciji c. odreñujući točne količine.00 kn. nalazi se i izrazito kičasto wc sjedalo prodajne cijene 1000. stjecanje novih stalnih kupaca d. npr: . Veći prodajni objekti kao supermarketi i robne kuće manjem broju artikala koji se često kupuju odreñuju promotivne cijene s malim postotkom marže. ali dio toga ipak povezuje s npr. pića. ne treba voditi previše računa o krajnjoj prodajnoj cijeni.00 kuna mogu asocirati na nižu cijenu bližu 200. 299.niska cijena može uništiti prestižan dojam koji proizvod ima kod kupca . U trgovini na malo poznato je formiranje cijena računajući i na psihološki efekt kod kupaca. vrijeme. izlaganja) i cijene jer se svi odriču dijela zarade tj. već i zbog izrazito odbojna izgleda proizvoda. detergenti. upitali smo poslovoñu da li je greškom naručio navedeni proizvod i koliko mu već dugo neprodan stoji u izlogu. stjecanje diskontnog image-a prodavaonice Za uspješnu promotivnu akciju važna je reklama. povećanje količine prodaje (tj. Trgovačko poduzeće planira i provodi akciju zajedno sa dobavljačem. povećanje prodaje i ostalih artikala u ponudi e. u pravilu kvalitetnih artikala. Tom politikom cijena postiže se ukupno veći promet i tako kompenziraju niže marže za pojedine proizvode. najčešće 9 npr.00 kn nego 300.00 kn. no ono što se potom dogañalo zateklo je i mene. kako bi privukli potrošače i povećali prodaju ostalog dijela asortimana. u takvom slučaju zaista je nepotrebno 200 . Losse leader) npr.00 kn. teška srca i na uporno inzistiranje dobavljača odlučio sam se uzeti i takvo sjedalo. Snižavanje cijena u trgovini na malo može ponekad dovesti do kontradiktornog ponašanja kupaca tj. poznavanje prednosti i slabosti proizvoda na akciji. U salonu sanitarije. Česte su i akcije sniženja cijena odabranih. za vrhunske proizvode to je kakvoća. cjelokupna zarada može biti i niža) b. Naime. Većina potrošača snižavanje cijena koristi za povećanu kupovinu. Zato je važno da su troškovi akcije minimalni.standardne proizvode cijena odlučujući čimbenik kupnje. Prosječna prodaja iznosi 10-tak sjedala mjesečno!“ Bitno je istaknuti da se pri kalkuliranju cijene proizvoda koji ionako odstupa znatno od prosječne cijene. Ne samo zbog cijene. Akcije se planiraju za proizvode koji se mogu trošiti više i imaju veći promet npr. Niže cijene mogu se odrediti i za kupnju više komada istog artikla ili za paket proizvoda koji bi u pojedinačnoj kupovini imali veću cijenu. meñu brojnim vrstama wc sjedala prosječne cijene 200.viša cijena može povećati prodaju ako to kupci povezuju s kvalitetom i ekskluzivnošću izbora . Odgovor je bio iznad naših subjektivnih očekivanja no ipak po pravilima struke: „Vjerujte mi. pogoršanjem kvalitete robe pa smanjuje ili pak potpuno prestaje s kupovinom tih proizvoda.

Organiziranjem nagradne igre uz veće dobitke npr. Cjenovno pozicioniranje se povezuje sa strategijom trgovačke kuće. Stoga cjenovnu politiku valja pažljivo promišljati te je promatrati kroz dva. reakcije na povećanje su burne. Kod proizvoda s kojima se susreće često. Vrlo važna činjenica češće je opskrbljenost i širina prodajne palete nego što bi to bila cijena.kada se manje poznaju supstituti . Uz to dnevna kupovina predstavlja još uvijek značajan udio u ukupnoj vrijednosti ostvarene kupovine premda postoji trend opadanja. Najnovija istraživanja ACNielsena govore da se 64% naših kupaca odlučuje na veću kupovinu prvenstveno zbog niskih cijena. Fokusiranje na cijenu ne može uvijek biti osnovni oslonac u planiranju proizvoda. čest je slučaj da je zarada ostvarena na tom proizvodu skoro pa istovjetna ostatku grupe. a to je vrijeme same reakcije. putovanja i sl. bijela tehnika. postižu se osim većeg prometa i propagandni efekti. Slično je i s kuponima koji se stječu učestalom kupnjom. Cijene i cjenovna politika postale su područje glavnog interesa svih trgovačkih kuća (a njih je odnosno trgovačkih lanaca bezbroj u ovom trenutku u Hrvatskoj). zarada 20% ili 40%. odnosno rasta mjesečne i polumjesečne kupovine. ali čak 84% kupaca u dnevne kupovine odlazi u obližnju trgovinu. Ovo navodi na zaključak da je cijena najvažniji. Većinu tih nagrada poduzeće dobiva od svojih dobavljača kao kompenzaciju za ustupljeni dio prodajno aktivnog prostora.kada ne mogu lako usporediti kvalitetu supstituta . koja opet ovisi o dugoročnom cilju na koji način zadovoljiti potražnju kupca. cjenovno pozicioniranje i cjenovni image. koje lokacije i sl. Uslijed navedenog.kada se pretpostavlja da je proizvod bolje kvalitete. Primjerice. ali i osjećaj da će servis nakon kupovine proizvoda biti optimalan. ali ne i jedini element konkurentnosti trgovačke kuće. kroz kakve prodajne objekte. dok su individualni zahtjevi kupaca sve istančaniji. Kupac želi imati osjećaj da bira. neka polugotova ili gotova jela.opterećivati se da li je razlika u cijeni tj. a kasnije se kupovina stabilizira na istom ili manjem nivou. Trgovci moraju znati i da su kupci manje osjetljivi na cijene: . iako skuplji proizvod tek 10% ukupne prodaje u grupi navedenih proizvoda. kupac će prije kupiti kuhinju u salonu koji broji 10-tak izložaka nego li u omanjem prodajnom prostoru gdje bi ista kuhinja koju je odabrao u salonu bila i po nižoj cijeni. automobil. Kod mjerenja odnosa potrošača na promjenu cijena uzima se u obzir još jedna pojava. pa se tome prilagoñava nastavkom kupnje iste ili promijenjene količine.kada se proizvod upotrebljava zajedno s prije kupljenim proizvodom Trgovačka poduzeća na malo i veći prodajni objekti organiziraju svoj klub za potrošače i stalnim članovima izdaju kartice kojima ostvaruju kupnju uz odreñeni popust ili sudjelovanje u nagradnim igrama. Kod proizvoda koji se ne kupuju svaki dan kao što je kozmetika. meñusobno povezana aspekta. Masovna rješenja su danas sve rjeña. potrošač kasnije uočava promjenu cijena. prestiža ili ekskluzivnosti . U ovom trenutku prema različitim autorima postoji desetak cjenovnih strategija prisutnih u Hrvatskoj: 201 .

Premda kupac ističe cijenu kao osnovni kriterij odabira. a pozicija efikasnog upravljanja trgovačkom kućom. Prodavač nastoji za odreñenu kvalitetu robe koju nudi kupcu postići najveću moguću cijenu. Marža kao čimbenik prilagoñavanja tržišnim uvjetima Većina poduzetnika u trgovačkim poduzećima vjeruje kako cijene diktira tržište i da oni teško mogu kontrolirati tj. U uvjetima kada cijena postaje jedan od najvažnijih elemenata konkurentnosti. Ideja je niskim profitnim maržama omogućiti kupcu vrlo povoljnu kupovinu. a ne trgovca i kupca. Ali o visini cijene ovisi privlačnost ponude.ideja strategije je za korektnu cijenu omogućiti kupcu kvalitetu. asortimana. trgovačke kuće su prisiljene baviti se sve više kupcem i u tu svrhu prilagoditi cjenovnu strategiju. teško je ostvariti veliku širinu asortimana zbog visokog pritiska na stope profita koje u tom slučaju ne omogućuju visoke investicije u obrtajna sredstva. Fiksna marža (Cost-plus pricing) jest konzervativna strategija prvenstveno prilagoñena dobavljaču.2.6.obilježje ove strategije je povremeno i ponekad vrlo često promotivno spuštanje cijena kako bi se privukao što veći broj kupaca u prodajni objekt. usluge praktičnosti. Cjenovno osjetljiva je posebno starija populacija i to ne samo umirovljenička nego i populacija 36-45 godina koja je ujedno i najveća grupa kupaca prema starosnoj strukturi. Strategija ne znači najnižu cijenu na svim artiklima već najnižu vrijednost košarice dobara. Visoka. Marže. ovom metodom lakše je nadzirati jer je vrlo praktična i jednostavna. asortiman. Cjenovni image je općenito pokušaj trgovačke kuće da kod kupca stvori sliku ili dojam o povoljnosti kupnje. U slučaju politike niskih cijena. Cjenovnu politiku je nemoguće odvojiti od politike asortimana i pozicioniranje proizvoda. 9. kojom pokriva sve troškove i ostvaruje odreñenu dobit. d. lovaca na popuste. Promotivne kupnje mogu biti izuzetno povoljne i u Hrvatskoj jer se postupno formira skupina kupaca tzv. vrijednost i uslugu. što znači da je maloprodajna cijena odraz odnosa trgovca i dobavljača. kako povoljniji ili nepovoljniji položaj pri ugovaranju cijene ovisi samo o odnosu ponude i potražnja u odreñenom trenutku na tržištu. Korektna cijena (Every day fair price) . a prema tome i spremnost potencijalnog kupca da stupi u 202 .a. percepcija cijene je prvenstveno u sferi iracionalnog i povezuje se s ostalim obilježjima trgovačke kuće kao što je usluga. b. c. Oglašavanje i promocije odnosno cjenovni image možemo smatrati presudnim jer je to način na koji će kupac percipirati cijenu odnosno cjenovnu politiku.niska cijena (High-low pricing) .izgled prodajnog objekta itd. Korektnom cijenom se obično smatra prosječna tržišna cijena. Niske cijene na svim artiklima (Every day low price) -ovu strategiju uveo je Wal-Mart (američki maloprodajni lanac).3. zbog nekog odreñenog razloga –cijene. koje se najčešće razlikuju prema kategorijama proizvoda.

Evo kako može izgledati to „zidanje“ odnosno proračun maloprodajne cijene: Kupovna vrijednost robe prema računu dobavljača + Ovisni troškovi + troškovi prijevoza robe od dobavljača + troškovi utovara i istovara + troškovi kontrole i ispitivanja + troškovi dispozicije + troškovi osiguranja robe + naknada špediteru + carina . je ukupnost troškova proizvodnje i troškova prometa (posredovanja) svih članica u lancu distribucije.maržom.poslovni odnos s ponuñačem tj. Gornju granicu cijene odreñuje tržište (potražnja i konkurencija). pa tako proizvod čija je cijena koštanja kod proizvoñača npr.kasa skonto = Nabavna cijena robe + Razlika u cijeni (marža/rabat-dodaje se u postotku) = Prodajna cijena robe + Porez na dodanu vrijednost (PDV) = konačna maloprodajna cijena Na jednak način i ostale članice u kanalu distribucije formiraju svoje prodajne cijene. Naime prodajne cijene prethodnog člana prodajnog kanala su nabavne cijene za sljedećeg posrednika na koje dodaje svoj iznos marže.00 kn= nabavna cijena + 10. već i politikom što povoljnije nabave nastojati ostvariti početnu prednost u „zidanju“ cijene. ali donja granica cijena ponuñene robe odreñena je troškovima poslovanja poduzeća. Prodajne cijene odreñuju se kalkulacijom. odreñujući višu maržu za proizvode s većom potražnjom i obratno. Kako svoje (indirektne) troškove poslovanja i dobit pokrivaju razlikom u cijeni . to je postupak oblikovanja cijena jedan od najvažnijih područja politike cijena kojom se mogu prilagoditi tržišnim uvjetima. U tim okvirima poduzeće prilagoñuje svoje cijene i nastoji maksimirati ukupan profit ili ukupnu razliku u cijeni. Na primjer: Proizvoñač trgovac na veliko trgovac na malo 50. Nabavna cijena robe pri tome je osnovica kojoj trgovačko poduzeće dodaje maržu kao razliku u cijeni do prodajne cijene.00 kn.00 kn= marža 50% 203 .6% + 60. svaki član u kanalu prodaje pokušava ostvariti dobit prodajom robe po cijeni koja je nešto veća od nabavne cijene. 120.popusti . a ne profit po jedinici proizvoda.00 kn = nabavna cijena 60.To jest.00 kn za konačnog kupca iznosi npr. Cijena. 30. prodavačem.00 kn = marža 16. Ali nabavnu cijenu ne bi trebalo uzeti kao nepromijenjenu kategoriju. koju krajnji kupac plaća za neku robu.

tj. tj. rasip. pokriti planirane redukcije u vidu popusta. Iznos dodan trošku proizvodnje 20.na posljednju fazu tj. sniženja.60.00 kn= prodajna cijena Postotak marže u trgovini na veliko u pravilu je niži od postotka marže u trgovini na malo. 204 . pokriti svoje operativne .00 kn Za proizvoñača. gubitaka i manjkova (kalo. ostvariti željene ciljeve (izjednačiti promet ili ga poboljšati u odnosu na prošlogodišnji.00 kn itd. početnu tj. kvar i lom.planiranu. troškovi promocije) b. ostvariti odreñenu dobit ali i d. krañe) c.6 % Prodajna cijena 60. manipulaciju i sreñivanje robe u samim prodajnim prostorima otpada čak 51% Postotak marže može se dobiti stavljanjem iznosa potrebnog za pokriće troškova prodaje i ostvarenja dobiti u odnos s prodajnom ili s nabavnom cijenom robe.= 40 % Prodajna cijena 50. skladištenje. pokušati ostvariti povrat uloženih sredstava ili izjednačiti se sa konkurencijom). Većinu podataka za pouzdane procjene ovih elemenata trgovačko poduzeće ima u svojim poslovnim evidencijama za prošlo razdoblje.=---------------. važno je razlikovati: .na prijem. a .00 kn Marže za prodajnu cijenu=-----------------------------------------.kumulativnu maržu Za odreñivanje prve prodajne cijene.na dostavu robe do maloprodajnih objekata oko 13%.na prvu fazu. a za trgovinu na veliko Iznos dodan nabavnoj cijeni 10.00 kn Marže na prodajnu cijenu = ------------------------------------. manipulaciju. troškove prodaje robe (fiksni troškovi skladišta i prodajnih objekata trošak zaposlenih. dostavu robe iz proizvodnje do distribucijskih centara trgovine na veliko otpada oko 16 % . su troškovi fizičke distribucije.00 kn = prodajna cijena 120. komisijski pregled i ostale poslove u vezi sa spremanjem proizvoda u trgovini na veliko otpada oko 20% . Sve značajnija stavka u strukturi troškova trgovine uopće. a istraživanja su pokazala kako: . do maloprodajne cijene za krajnjeg kupca. inicijalnu maržu i . nadopunjeno rezultatima kontinuiranog istraživanja i usporedbom s drugim trgovačkim poduzećima. trgovačka poduzeća primjenjuju planiranu maržu kojom trebaju: a.= ---------------.tekuće troškove poslovanja tj.= 16. U planiranju i analiziranju cijena za odreñenu robnu grupu.

000. za svaku robu ostvarene marže su marže prilagoñene tržištu i mogu biti i više i niže od planiranih. ne treba očekivati da će svakoj robi odgovarati postotak planirane marže.00 kn 10. Prodaja + redukcije Kako bruto marža pokriva troškove i dobit. kumulativnu maržu kao razliku izmeñu ukupne vrijednosti nabavljene robe (po nabavnim cijenama) i njihove ukupne vrijednosti po prodajnim cijenama.Na primjer ako je: Planirana prodaja (promet) Planirani troškovi Planirana dobit Planirane redukcije Bruto marža + redukcije Planirana marža= -----------------------------------. Stoga trgovci izračunavaju tzv.x 100 Prodaja + redukcije 30.00 kn Ako su nam potrebni iznosi za odreñeno razdoblje tj..000 100 000. Kumulativna marža je vrsta prosječne marže za svu robu na zalihama i izražena u postotku pomoću izraza: Marža u ukupnoj robi Kumulativna marža%=---------------------------------------------Ukupne zalihe po prodajnim cijenama 205 .000 + 10.000 = -----------------------. maržu dobivamo sljedećim izrazom: Bruto marža % + redukcije % % marže = ---------------------------------------------100 % + redukcije % Ovako izračunata početna marža je orijentir za trgovce i ne mora biti uračunata u cijenu svakog artikla tj.00 kn 20. individualne tj.00 kn 10.000 + 10. poznati u postotcima. Naime. Ono što je najvažnije jest ukupno nabavljenom robom ostvariti ukupno planiranu maržu.000. to je Troškovi poslovanja + dobit + redukcije Planirana marža % = -----------------------------------------------. troškovi u odnosu na planirani promet kao i iznos neto dobiti koju želi ostvariti nabavljenom robom.= 36.36 % 100.000.

Pažljivo ispitivanje tržišta važno je zbog: prilagodbe cijena različitim tržišnim segmentima jer se tako odreñenim cijenama postiže veći dobitak nego što bi jedinstvenom politikom cijena utvrñivanje čimbenika koji utječu na elastičnost cijena. Ako je planirana marža 40%. Zbog toga pojedina poduzeća formiraju cijene za odreñene grupe ili linije proizvoda tj. proširivanje asortimana. izlaganja Ako bi trgovačka poduzeća sa širokim asortimanom formirala cijenu svakog pojedinog artikla uvažavajući njegove troškove. a ako je raspon velik s obzirom na kvalitetu robe i kupovnu snagu. trgovac treba ili nabavljati robu koju može prodati po cijenama koje su u skladu s planiranom bruto maržom. te mogu raspolagati informacijama s tržišta u voñenju fleksibilne politike cijena. . Na ovaj način izračunava se i rentabilnost pojedinih artikala i donosi odluka: . Nedostaci linije cijena jesu: . a ne robe u centar pažnje potrošača U procesu voñenja politike cijena postoji mnoštvo različitih čimbenika koje je potrebno proučiti i uvažiti. uključiti u asortiman trgovačkog poduzeća. ili je prilagoditi mogućim prodajnim cijenama. mogu tražiti sredinu.mogućnost stavljanja cijene.o izboru dobavljača. snaga konkurencije utvrñivanje reakcije konkurencije na promjenu cijena 206 . a ovako izračunata kumulativna marža 30%. Na taj način pojednostavnjuju poslovanje tj. pa su i napori u pronalaženju odgovarajućeg asortimana veći . Posebnu pozornost treba obratiti strategiji marketinga i koordinaciji svih poslovanja: računovodstvo daje procjenu troškova.o mjestu i načinu ponude. kontrolu. Ako meñu navedenim čimbenicima ne postoji čvrsta veza i koordinacija. Raspon cijena ne bi smio biti premalen jer kupci ne vjeruju kako malu razliku prati veća razlika u kvaliteti i kupuju po nižoj cijeni. dobila bi širok raspon cijena. prodaju. nabava optimalnu količinu zaliha.sužavanje broja alternativa u nabavi robe. jer svako odstupanje trgovac mora uzeti u obzir. svi proizvodi odreñene grupe ili linije imaju istu cijenu.u koje robe i u koje količine ulagati tj. već jesmo li razmotrili sve čimbenike koji nam mogu pomoći da donesemo pravilnu odluku o cijeni. evidenciju. Trgovcima ne bi najvažnije pitanje trebalo biti kolika treba biti cijena. potražnju i konkurenciju. .teže je reagirati na promjene cijene konkurenata . marketing upućuje na strategiju odreñivanja cijena. kao što su: kupovna moć kupaca. Trgovci su u neposrednom kontaktu s potrošačima.Ona ukazuje trgovcu može li se zalihama ostvariti planirana marža. nastat će teškoće pri odreñivanju politike cijena. promociju i odluke kupaca. financijska služba utvrñuje svoja potraživanja itd. jer raspon cijena ukazuje na raspon u kvaliteti. Redovite informacije o kumulativnoj marži moguće su pomoću kompjutora ili PC blagajne u prodajnom prostoru. izradu kalkulacija. prodaja ocjenjuje zahtjeve kupaca.

6. ali uz rok plaćanja od 60 dana imat ćemo problema oko prodaje. poduzeće treba voditi optimalnu politiku kreditnih standarda jer: .9. Ti postupci obuhvaćaju dopise. dobivanje informacije o potencijalnom kupcu. jer eliminiraju one kupce kod kojih je rizik naplate potraživanja velik. odnosno nepotrebno odložiti isporuku potencijalnom kupcu. ukoliko mi tražimo 20. pod utjecajem su onoga što primjenjuju druga poduzeća. odlučivanje o kreditiranju Informacije u svezi s kreditiranjem mogu se dobiti iz brojnih izvora. Nakon što se definiraju uvjeti prodaje koji se nude. dok naša konkurencija prodaje isti proizvod za 20. troškovi prikupljanja tih informacija kao i za to potrebno vrijeme mogu umanjiti potencijalnu profitabilnost potraživanja. ali i gubitke od nenaplativosti potraživanja. poslova kontroliranja dodatnih računa. njegovu likvidnost. b..oštri kreditni standardi smanjuju prodaju i prosječno vrijeme naplate potraživanja.financijska izvješća kupca tj. analiziranje informacija o njegovoj kreditnoj sposobnosti c. skladišne i druge troškove . Kreditne politike i politike naplate nisu neovisne od onih koje primjenjuju druga poduzeća tj. ali i zbog povećane vjerojatnosti gubitaka zbog nenaplativosti potraživanja. Ali. Kreditna politika i politika naplate Kreditna politika i politika naplate su u meñuovisnom odnosu s odreñivanjem cijena proizvoda i usluga i moraju se promatrati kao sastavni dio konkurentske utakmice. poduzeće treba ocijeniti pojedinačne narudžbe kupaca i razmotriti mogućnost nenaplaćivanja ili usporene naplate. ili ih nikad neće platiti . telefonske pozive.3. izvršavanja dodatnog volumena potraživanja i sl.00 kn. Prema teoriji poduzeće treba ublažiti svoje kreditne standarde tj. Ovisno o tome. Poduzeće odreñuje svoju cjelokupnu politiku naplate kombinacijom postupaka naplaćivanja koje primjenjuje. Npr.gubitke zbog nenaplativosti potraživanja jer omogućuju prodaju i onim kupcima koji svoje obveze neće platiti u roku. Postupci ocjenjivanja narudžbi kupaca sadrže tri koraka: a. osobito mala. Zbog toga obujam informacija koje će se prikupiti treba odrediti ovisno od potrebnog vremena i troškova. osobne kontakte i poduzimanje pravnih radnji. Kreditna politika može imati signifikantni utjecaj na prodaju. ali za neka potraživanja.zalihe tj. U obratnom slučaju bit ćemo zatrpani narudžbama. sposobnost pravovremenog podmirivanja faktura 207 .blagi kreditni standardi povećavaju prodaju i prosječno vrijeme naplate potraživanja ali i .00 kn za naš proizvod za plaćanje u roku od 15 dana od isporuke. analitičar prodaje može koristiti jedan ili više od sljedećih izvora informacija za kreditno provjeravanje: .3. liberalnije postaviti kreditne granice sve dok generirana profitabilnost prodaje nadmašuje dodatne troškove potraživanja npr. troškovi proširivanja kreditnog odjela.

prodajom ograničene količine i vrijednosti robe koja se može obnoviti tek kad se plati prethodno prodana roba .prodajom robe čije plaćanje u roku jamči neka treća osoba . kreditne ocjene koje prave specijalizirane organizacije za davanje poslovnih informacija za potrebe svojih pretplatnika rangiranjem velikog broja poduzeća u granicama od visoka do ograničena bankarsko provjeravanje o prosječnom stanju novca.odabirom oblika i instrumenata osiguranja naplate potraživanja (jamstva banke. akreditiv). poduzeća žele uspostaviti takve postupke koji ne traže procjenjivanje opravdanosti odobravanja kredita svaki put kad se pojavi narudžba istog kupca.prodajom robe na ograničen kredit. tj.4. Kad se narudžba unese u obradu kompjutor signalizira da li postoji kredit. Osiguranje naplate potraživanja od kupca treba provoditi po načelu: „veći rizik naplate-jači instrumenti osiguranja plaćanja“. Politika izbora oblika i metoda prodaje U trgovačkim poduzećima izbor oblika i metoda prodaje znači utvrditi oblike i aktivnosti prodaje koje je potrebno poduzeti kako bi se: 208 . da li su plaćanja promptna ili spora. čime se analizira rizik naplate. Kreditni menadžer. 9. maksimum odobrenog kredita. Kreditna linija je gornja granica iznosa kojeg poduzeće dozvoljava da mu se u bilo koje vrijeme duguje. ček. dobavljačima s kojima kupci posluju npr. mora riješiti narudžbu.- - - kreditna rangiranja tj.ugovaranjem i naplatom zateznih kamata Ukoliko su višestruke prodaje vjerojatne. ovisno o primljenim informacijama. kreditnim aranžmanima i drugim financijskim informacijama o kupcu trgovačke (gospodarske) komore pružaju usluge ocjene i davanja informacija o bonitetu raznih poduzeća provjera boniteta razmjenom informacija s drugim poduzećima tj. treba imati na umu da je najpovoljniji oblik plaćanja za prodavatelja istodobno najnepovoljniji za kupca . Rizik naplate potraživanja može se smanjiti: . Ustanovljavanje kreditne linije ubrzava postupke isporučivanja robe. proučavanje pravovremenosti proteklih plaćanja On-line način rada uvodi odreñene programske provjere kredita. ali ne u roku i uz dodatne troškove (premija osiguranja) . Potrebno je samo utvrditi je li se zbog narudžbe prekoračuje iznos odobrene kreditne linije za odreñenog kupca. mjenica s avalom. iznos kreditnih linija vlastito iskustvo poduzeća tj. da li je kreditni limit prekoračen ili je kupac u zakašnjenju s plaćanjem više od 60 dana.6. Jedan od načina ubrzavanja postupka je utvrñivanje kreditne linije za odreñenog kupca.osiguranjem naplate potraživanja kod osiguravajućeg društva.

Kupci sve više koriste teleshopping. Teorijski izvori za uobličavanje lokacije trgovinske mreže čine suvremene znanstvene discipline. licenciju . u vrijeme i na način koji on očekuje b. širina asortimana .visina prodajnih troškova .moguća udruživanja i kooperaciju u prodaji . važnija je dostupnost. jer u današnjim uvjetima konkurencije nije dovoljno samo izvršiti narudžbu odnosno prodaju krajnjem kupcu nego to treba napraviti na vrijeme.običaji na pojedinim tržištima .broj i tipologiju prodavaonica . izbor oblika poslovne jedinice aktualan je prilikom osnivanja novog poduzeća. uvjete i metode prodaje s obzirom na njihovu prikladnost. Npr. franšizu. dobrovoljni lanci) postižu se povoljniji uvjeti u nabavi. putem telefaksa. Odreñivanje načina prodaje i izbora lokacije polazi i od logističkih zahtjeva npr. naručuju telefonski. elektronskom poštom. Čimbenici o kojima ovisi izbor oblika i načina prodaje su: .vrijednost proizvoda po jedinici mjere i količina koju kupac obično odjednom naručuje odnosno kupuje Uvjeti na tržištu se stalno mijenjaju.broj. Odluke o lokaciji važno je povezati s ciljem ekspanzije i osiguranja tržišnog položaja. točno i kvalitetnije od ostalih. potpuno. Važno je odrediti gravitacijsko područje trgovačkog poduzeća. a u trgovini na veliko lokaciju prodajnog skladišta i poslovnog centra za kontaktiranje i ugovaranje. ali i u razvojnoj politici postojećeg. U trgovini na malo treba prije svega odrediti lokaciju prodajne površine. zahtjevima kupaca i u odnosu na njihovu efikasnost u prodaji i profitu prodavača. a dostava je na kućnu adresu. osiguralo izvršenje plana prodaje uz najniže troškove prodaje Pri tome je važno odabrati: .ureñenje prodajnih objekata . odreñeni asortiman ponudio kupcu na mjesto. virtualna.vrstu trgovine prema namjeni i obujmu prodaje (veleprodaja.metode prodaje Način i kvaliteta izvoñenja prodajnih procesa bitna je za postizanje konkurentske prednosti. koncentracijom u maloprodaji (mnogo filijalni sustavi.način nastupa konkurencije .vrsta robe. komercijalni urbanizam i geografija marketinga.a.raspored skladišta i prodavaonica . Lokacija trgovine može biti i elektronska tj. maloprodaja ili obje) .ekskluzivna prava prodaje. a time i navedeni čimbenici te je potrebno analizirati postojeće oblike. Granice gravitacijskog područja trgovine na veliko su granice gravitacijskog područja maloprodajnih poduzeća s kojima posluju. internet tj. Za oblikovanje maloprodajnih objekata bitni su metoda 209 . koncentracija i struktura kupaca . Razvojem informatičke tehnologije relativizira se značenje lokacije tj.

prodaja od vrata do vrata (npr. način izlaganja) . To su: Osobna prodaja Koriste je proizvoñači. Uspješna prodaja ovisi o prilagoñavanju načina prodaje prodavača načinu kupnje kupca. posrednici tj.obilaženje poslovnih partnera: veletrgovačkih tvrtki od strane prodajnog osoblja proizvoñačkih poduzeća maloprodajnih radnji od strane trgovačkih putnika proizvoñačkih i veletrgovačkih poduzeća .klasična maloprodaja (prodavač je posrednik izmeñu kupca i robe – pult) . konvencionalni. Karakteristike osobne prodaje su: . knjige) . Ovisno o tome: .neposredni kontakt prodavača i kupca .tko prodaje (vlastita prodajna služba-sila. ureñenje izloga. samoposluživanje i samoizbor) i marketinški instrumenti.4. sljedećem posredniku. istovremeno promovira i prodaje Oblici osobne prodaje su: . metoda i načina prodavanja. Metode prodaje Metoda prodaje je način izvršavanja veleprodajnih ili maloprodajnih radnji primjenom različitih tehnika rada i količine usluga koje se kupcu pružaju.prodavač izravno utječe na prodaju tj. voluminozni. karakteristike proizvoda: nestandardizirani. visoke jedinične cijene) . uvjetovani uslugama.misijska prodaja (koristi se u poslovima s novim partnerima.1. krajnjim potrošačima) Razlikujemo više oblika. 9.ambulantna prodaja (putujuća trgovina) . uz prodaju nudi i usluge.prodaje (klasične i suvremene tj.prodaja na priredbama u kući (prezentacija) .kome i koliko (prerañivačima.sajamska prodaja kao veleprodaja na temelju uzoraka i kao maloprodaja izložene robe aukcijska prodaja (javno nadmetanje) 210 . velikim potrošačima. trgovački poduzetnici) .što se prodaje (tj. veletrgovci i trgovci na malo. npr. agenti.6.

Prodaja putem televizije . prospekti. Prodaja putem oglasa – medija . superet. ulaganja u imovinu i robu h. proizvodne i investicijske potrošnje te razne usluge f.Prodaja na bazi uzoraka Ovo je kombinirana metoda koja ujedinjuje metode korespodentne. a u maloprodaji za prodaju standardiziranih proizvoda kućanstvima b. Samoizbor 211 .u maloprodajnim trgovinama konvencionalne robe.s besplatnim telefonskim brojem za narudžbe c.sajmovi uzoraka.veleprodaji sa stalnim partnerima. supermarket. Prodaja putem pošte . zbog racionalnijeg korištenja prostora i manjeg broja zaposlenih. letci. izabranu robu kupac sam nosi do blagajne . internet kao marketinški alat ( kreirati sustave za prodaju robe preko mreže) .on – line prodavaonice – pretraživanje ogromnog inventara računalom g.stara metoda prodaje standardiziranih proizvoda široke potrošnje . veća produktivnost rada. kupci se bolje upoznaju sa ponudom i traženi proizvod mogu odmah naručiti . sajamske i osobne prodaje . propagandni materijal.danas je biti „on line „ sudbonosno pitanje velikih trgovačkih firmi . Kataloška prodaja . prostora.reklamna pošta (mailing). diskete s priloženom narudžbom e. Samoposluživanje kao oblik prodaje . Elektroničko trgovanje . sezonski) d.prodaja robe i usluga na Internetu. video trake. hipermarket.uvoñenjem samoposluživanja kao metode prodaje ostvaruje se. šalju se pisma.dostavljaju se potencijalnim kupcima s priloženom narudžbom.multimedijska tehnologija otvara nove mogućnosti prodaje . benzinske crpke. kvartalni.u trgovini na veliko u obliku „cash and carry“skladišta . Prodaja putem telefona .elektronički proces prodaje omogućuje trenutni dijalog poduzeća sa okolinom.trgovačka poduzeća i robne kuće šire tržište bez otvaranja novih prodavaonica .nudi se sve širi asortiman individualne. vremensko izdavanje kataloga uvjetovano je vrstom roba (godišnji. uzorak se može i neposredno slati kupcima i tako povećati prodaju na šira tržišta isporučena roba mora u potpunosti odgovarati uzorku a. WEB trgovina.

Financijski leasing razlikuje se od prodaje na kredit. kupac postaje vlasnikom kupljenog proizvoda odmah kod isporuke dobra (ako se drukčije ne ugovori). a primatelj kao kupnju. lizing (engl. 4. Osnovna podjela poslova leasing-a je na: . održavanja i krañe - Posebni oblici prodaje Posebni oblici prodaje javljaju se kao oblici prodaje kod kojih je osnovno obilježje a ujedno i najkarakterističnije obilježje isplativost za prodavatelja. Prodaja pomoću automata .=franchising) konsignacijska prodaja komisiona prodaja b) prodaju proizvoda koja je uvjetovana kupovinom drugih proizvoda-vezana trgovina Leasing je atipičan posao prodaje u kojem davatelj leasing-a daje ugovaratelju leasing-a mogućnost otkupa proizvoda plaćanjem zakupnine u mjesečnim obrocima.prednosti: neograničeno radno vrijeme.= leasing) renting franšizing (engl. Posebne oblike dijelimo u dvije skupine: a) prodaja proizvoda za novac 1. plaćanje i pakiranje uz pomoć prodavatelja i.nedostaci: troškovi popunjavanja. Razlikujemo više vrsta leasing-a. Zbog toga često trgovci koriste financijski leasing kao sredstvo osiguranja naplate svojih potraživanja. 2. prodaja bez prodavača . evidentira kao prodaju na kredit. Napomena: kupac proizvoda na leasing može isti i neotkupiti ili otkazati ugovor o leasing-u. 212 . ustupanje sredstava na korištenje primatelju leasing-a.financijski . 5. 3. Leasing pojednostavljeno predstavlja dugoročan ugovor o zakupu.poslovni (operativni leasing) U ekonomskom smislu financijski leasing izjednačen je s kupoprodajom i sukladno tome davatelj leasinga. a obračun. Kod leasing-a prodavatelj proizvoda na leasing je vlasnik proizvoda sve dok kupac putem plaćanja zakupnine ne otplati i zadnju ratu (leasing obrok) s čime postaje vlasnik proizvoda.na prometnim lokacijama .prodajni oblik u kojem kupac bez pomoći prodavatelja vrši izbor izložene robe. Potpisivanjem ugovora o kreditu za kupnju nekog proizvoda.

npr.proizvoñača i maloprodavača . Predmet ugovora je ekskluzivno pravo prodaje proizvoda ili usluga na odreñenom teritoriju.Poslovni/operativni leasing ne razlikuje se od „klasičnog“ najma. poznati proizvoñač ili trgovac proizvoda i usluga prodaje primatelju franšize isključivo pravo poslovanja u skladu s marketinškom odlukom koja se sprovodi u njegovoj tvrtki. Dvije su osnovne vrste franchisinga. upute o načinu poslovanja i izvoñenje poslovnih procesa. Tako postoji izmeñu: . Osim što se leasing koristi kod kupnje osobnih i teretnih vozila koristi se i za kupnju računala pa čak i zgrada a povoljan je jer se i u nedostatku sredstava poduzetnik ipak može odlučiti za kupnju i investiciju. marke i oglašavanja. To znači da davatelj franšize ugovorom primatelju franšize omogućuje korištenje imena.maloprodavača i maloprodavača Davatelj franšize. Ugovorom o poslovnom leasing-u ne prenose se rizici i koristi u svezi s vlasništvom na primatelja najma.proizvoñača i veletrgovca . Franchising (franšiza) je poslovna suradnja primatelja i davatelja franšize. . budući da poslove promocije i oglašavanja organizira davatelj smanjenje poslovnih rizika kroz korištenje prednosti poznate marke. Prednosti za primatelja su: smanjenje rizika osnivanja i poslovanja nastup na tržištu s manjim rizikom koji proizlazi iz iskustva davatelja franchising-a smanjenje troškova poslovanja. Renting ili iznajmljivanje sličan je prethodnom obliku ali je kraći rok najma. čamci). primatelj prima upute za rad-nastup na tržištu.ugovor o poslovnoj suradnji. McDonald gdje je sve odreñeno od strane davatelja franšize.franchising proizvoda i usluga . Postoje različite kategorije franchising-a koje pokrivaju sve nivoe poslovanja od proizvoñača do potrošača. U najam se daju potrošačka dobra (automobil. Najmodavac ostaje pravni i ekonomski vlasnik predmeta najma. nego ih zadržava najmodavac. Razvoj i širenja djelatnosti kompanije uz relativno mala ulaganja Prodaja proizvoda i usliga pod jedinstvenim uvjetima i kontrola nastupa na tržištu Izbjegavanje poreznih i drugih mjera Mogućnost povećanja ulaganja u istraživanje i razvoj marketinga zbog ušteda na ulaganju u prodajnu mrežu Motivi primatelja franchising-a: Primatelj frahchising-a samostalno je poduzeće čija su investicijska sredstva i mogućnosti ulaganja u razvoj i marketing vrlo ograničena. trgovčevog žiga i poslovnih i tehničkih znanja 213 .

Komisionu prodaju mogli bismo svrstati pod oblik vezane trgovine. Dobavljač komitent odreñuje uvjete prodaje i cijenu koja se uvećava za maržu tj. Posrednik funkcionira izmeñu stranog dobavljača i kupca na domaćem tržištu. ili pak na trgovačko ime. Davatelji franšize rijetko zaračunavaju naknadu za konzalting upravljanja jer korisnik franšize obično dobiva tu uslugu kao dio ukupnog paketa. naknada za najamni zakup opreme i inventara koje isporučuju davatelj franšize. postotak od ukupne prodaje. Koliko je ova metoda prodaje raširena najbolje govore podaci da je u svijetu u 1980. Istraživanja su pokazala da franšizni posao karakterizira velik postotak uspjeha. proviziju komisionaru.5% zakupnine na vrijednost franšizne opreme. a ponekad i uobičajena naknada za licencu. Naknada davatelju franšize može se sastojati od sljedećih elemenata: inicijalna pristojba. bilo približno 488. a odnos s kupcem na domaćem tržištu formira prema uputstvu i dozvolama stranog dobavljača. hoteli.300 franšiznih prodavaonica koje su u prodaji ostvarile 338 milijardi$.000 $ i dobiva 3% od prometa kao i 8. Korisnici franšize moraju pristati i na odreñene postupke u nabavi sirovina te pripremanju i prodaji odreñenog proizvoda. udio u profitu. poreza na promet i ostalih troškova poslovanja. Formalno pravno gledajući konsignacijska prodaja temelji se na ugovoru preko posrednika. Konačno. Komisionar je pak u obvezi svakih 15 dana javljati stanje prodanih proizvoda te uplaćivati sredstva dobavljaču za prodanu robu. trgovci nekretninama. Najčešći primjeri franchising odnosa su fast food restorani. veletrgovac ili uslužna organizacija) i korisnika franšize (samostalni poslovni svijet koji kupuje pravo vlasništva i poslovanja s jednom ili više jedinica u franšiznom sustavu). Komisiona prodaja uvjetovana je situacijom kada je ponuda nekih proizvoda veća od potražnje. McDonalds zaračunava franšiznu inicijalnu pristojbu u iznosu od 150. Sljedeći oblik prodaje nailazi na sve veću primjenu u domaćem robnom prometu. trgovine hranom za životinje i sl. Primjerice. patent ili dobar glas koji je razvio odreñeni davatelj franšize. Proizvodi na konsignacijskom skladištu su u vlasništvu stranog dobavljača do trenutka prodaje na domaćem tržištu. Konsignacijska prodaja je prodaja strane robe pohranjene kod domaćeg zastupnika strane tvrtke radi prodaje na domaćem tržištu. uslugu ili način poslovanja. izdvajamo još jedan poseban oblik trgovanja preuzet iz europske trgovačke prakse. Radi se o ugovoru o 214 . Nabavna cijena uvećana za iznos carine.optimalna organizacija posla Franšizna organizacija je ugovorna asocijacija izmeñu davatelja franšize (proizvoñač. kojoj je cilj potaknuti prodaju i trgovinu uopće meñu zemljama i gospodarstvenicima (vanjskotrgovinski poslovi). Tada se i veleprodaja i maloprodaja odlučuju u svojim prodajnim prostorima izlagati proizvode ukoliko njihovi dobavljači pristanu na komisionu prodaju. Kompanija takoñer zahtjeva da njegovi novi korisnici franšize tri sedmice pohañaju „Hamburger University“ da bi naučili voditi poslovanje. Zastupnik (konsignator) dobiva za svoje poslovanje proviziju i naknadu te pokriće troškova prodaje. god. Franšizne organizacije obično se oslanjaju na neki izuzetan proizvod.

izdvajanjem ponude. poduzeće koje prodaje robu otvara svoje pregovore svojom ponudom. Kako je ponuda konkretna osnova za kupoprodajni ugovor i obvezuje onoga koji je upućuje. Osnovni cilj voñenja trgovačkih pregovora je sklapanje kupoprodajnog ugovora tj.djelovanjem ekonomske propagande Dakle. 9. kupoprodajni ugovor je sklopljen.osoblje trgovačkog predstavništva .7. kako nam ništa ne bi promaklo i kako zbog nekih. uglavnom za poslove veće vrijednosti meñu odsutnim strankama putem poslovne komunikacije (sa stalnim partnerima i telefonski). boljim savjetovanjem. većim zanimanjem za želje kupaca. individualizacijom.prodajno osoblje sjedišta trgovačkog poduzeća . Roba se nudi kupcima: pismenom ponudom prodajne službe (poslovnim komunikacijama) ponudom osoblja prodaje: .usmenim pogañanjem i pregovaranjem prisutnih zainteresiranih stranaka na zajedničkom sastanku. jer promet se povećava samo: bržim odazivanjem. 215 .trgovački putnici u okviru svoga djelokruga rada i . dodatnom prodajom. uvjeravanjem kupaca ponaosob.osobe na osnovi posebnog ovlaštenja npr. usaglašavanje o svim elementima ugovora i to: . Za veće poslove nije na odmet izraditi marketing program. treba biti dobro proučena i jasno sastavljena. Ako ponuda za budući kupoprodajni ugovor sadrži sve bitne sastojke ugovora. da li je pismena ili usmena.izlaganjem robe (izložbe. akviziteri . brzinom. otkrivanje potrebe za nadomjestkom. Postupak prodavanja Nakon istraživanja tržišta važno je kvalitetno predstaviti vlastito poduzeće i ono što nudimo. slobodne ponude koje kao prva informacija preciziraju samo neke elemente kupoprodajnog ugovora ostavljajući široko polje za pregovore. Zbog toga se koriste i neobvezne. čak i sitnijih propusta ne bismo izgubili zainteresiranog kupca. oglašavanje i politika prodaje predstavljaju tvrtku samo djelomično. a primatelj ih prihvati u cjelosti i u roku do kojeg ponuda važi. Najvažnije je njeno svakodnevno vlastito ponašanje prema kupcima. za prodaju manjih količina ili kod prodaje standardne robe koja se prodaje na osnovi opće poznatih uvjeta putem posrednika npr.isključivoj distribuciji u kojoj su sudionici proizvoñač i trgovac na veliko i trgovac na malo kao distributer za odreñeno područje. komisionara u granicama ovlaštenja Sama ponuda ne mora biti poziv na pregovore. ali obvezuje poduzeće bez obzira na formu i oblik. Obavještavanje javnosti. tj. sajmovi) .

Ako je upit potencijalnog kupca osnova za početak suradnje. Ako se prema planu ne primi potreban broj narudžbi postupak se ponavlja. svaka naša ponuda takvom kupcu može značiti samo papir sa kojim će on uspjeti poboljšati prodajne uvjete kod sadašnjeg dobavljača. i kada se poslovni rizici ne mogu unaprijed točno utvrditi. Nakon lansiranja prve ponude tijekom 15 dana analiziraju se rezultati tj. Upit kojeg kupac uputi može biti u pismenoj ili usmenoj formi. 216 . osim povećanja prodaje i promocijskih efekata su i: . Prednost stalnog sustava nuñenja. Nove tehnologije u poslovanju omogućavaju istodobnu izradu velikog broja individualnih komunikacija pa se provode tzv. Potencijalnim kupcima koji nisu na nju odgovorili dostavlja se druga ili treća ponuda. već i na kvalitetu. potrebno ga je shvatiti na sasvim suprotan način od dosadašnje prakse – za upit je potrebno izboriti se. Bolja ponuda kupcu od dotadašnje ne mora značiti i početak suradnje jer je i kupac opterećen nizom subjektivnih okolnosti koje zahtijevaju dodatni napor u pridobivanju istog. Rezultat akcije može donijeti različite rezultate. Broj sudionika u jednoj akciji nuñenja ovisi o planovima prodaje i interesu potrošača. Ovakvom akcijom se može prikupiti i do 25% narudžbi. Prije upućivanja ponude uvijek se sagledava sljedeće: . akcije nuñenja tj. nevoljko se upuštati u promjene (iako one mogu komercijalno značiti korak naprijed) koje uvijek nose i dozu nesigurnosti neminovnu u novom poslovanju i konačno. usluge i sl. a mogu iznositi i do 1000 potencijalnih kupaca. broj primljenih narudžbi. Ponuda je u pravilu u formi u kojoj je i upit. i najmanja mjesta jednolično postupanje sa svim mušterijama brzo stigne do kupaca može se mnogo bolje prilagoditi čitatelju nego anonsa Ovaj se sustav kombinira sa sustavom prodaje preko kataloga (cjenika) i oba sustava obično čine zaokruženu cjelinu. što ovisi o konjukturi artikla.jeftiniji je od predstavnika i trgovačkih putnika .Pisane ponude upućuju se odreñenom broju potencijalnih kupaca.pokriva široko područje tj.jesu li svi zahtjevi kupca jasno definirani (je li potrebno prije izrade ponude usuglasiti s kupcem nejasne detalje) imamo li mogućnost udovoljiti svim kupčevim zahtjevima (potrebno je kontaktirati postojeće partnere kao i kolege unutar kuće ponuñača) u slučaju nuñenja alternativnog rješenja jesu li razlike izmeñu onoga što kupac traži i onoga što nudimo u potpunosti usaglašene Pregovaranje predstavlja prikladniji postupak za zaključivanje prodaje kada se mnogi čimbenici ne odnose samo na cijenu. Kupac može biti inertan. vremenu lansiranja ponude i o drugim faktorima. prodaja s pomoću niza ponuda koje sadrže i narudžbenicu kreiranu za elektroničku obradu. Po zaprimanju upita prodavatelj izrañuje ponudu sagledavajući sve dostupne informacije o kupcu i kretanju na tržištu.

osim temeljnih poslovnih informacija. Ove informacije su podložne promjenama te se moraju stalno nadopunjavati i prije svakog novog posla ponovo kontrolirati. osobni imetak vlasnika ako je osobna firma. potrebno je znati s kim se ulazi u posao i tražiti informacije o bonitetu poslovnog partnera. opada na pripremu.uzoraka. modela. drugi dobavljači s kojima posluje i sl. CD-a prijenosnog računala ili medija na kojem je pohranjena prezentacija koju je moguće izvesti na računalu u uredu kupca zaključnica i drugih tipiziranih obrazaca kupoprodajnog ugovora Pri prodaji robe izravnim trgovačkim pregovorima važno je imati na umu da je kupac gotovo uvijek u prednosti. 2. kupce koje poslužuje. pripremiti i prezentirati i niz činjenica o proizvodu koje upravo odgovaraju potrebama kupca kako bi mogao zatražiti narudžbu. Kako bi se izbjegao rizik u poslovanju npr. treba biti dobro obaviješten o: .) pregovarač se treba pripremiti za svako područje pregovora. jer u svezi s odreñivanjem uvjeta kupnje uzima u obzir i ponude drugih dobavljača. Priprema poslovnih pregovora Iskusni prodavači i pregovarači. Ako je to 217 . Pripremu: . Zato je važno prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.dosadašnjem poslovanju s kupcem ili prikupljanje podataka o potencijalnom kupcu Za uspješnije voñenje trgovačkih pregovora.mogućnosti zamjene proizvoda koji se nudi itd. Pri tome je važno imati sve moguće kalkulacije kako bi se znalo do koje najniže cijene u pregovorima može ići.1.7. osobito o novim kupcima.elastičnosti ponude i potražnje na tržištu . o mogućem opsegu prodaje . Prikupljanje podataka: . koji imaju i znanja i upornosti.9. raspoloživi kapital za poslovanje firme. kataloga. znaju da najveći dio vremena posvećen pregovaranju. Priprema poslovnih pregovora obuhvaća: 1. tržište tj. načina poslovanja i ugleda koji uživa poslovni partner. Kod prodaje robe veće vrijednosti i složenijih kupoprodajnih uvjeta (kredit i sl.stvarnim potrebama kupca tj. cjenika video kaseta. kolekcija prospekata. kreditna sposobnost). rizik naplate. a posebno kod prodaje na kredit. Bonitet poslovnog partnera je čitav sklop financijskih mogućnosti (imetak firme.snazi i prisutnosti konkurencije ostalih ponuñača .

Osim konstruktivnih pregovora moguće se suočiti i sa čitavim nizom različitih strategija koje su u pravilu iscrpljujuće te nisu naklonjene konačnom rješenju. Pregovaranjem se rješava konflikt interesa koji u kupoprodaji proizlazi iz toga što kupac želi što jeftinije kupiti. upoznavanje sa poslovanjem konkurenta).psihološki aspekt (razumijevanje gesti. znakova. Meñutim većina kupaca nabavljača su pod utjecajem vlastitih potreba ali i većina su pravi profesionalci koji pažljivo izbjegavaju konflikte izmeñu vlastitog interesa i ciljeva firme. 9. Pregovore.7. Tvrdi pregovarači ne vode računa o suprotnoj strani te teže zadovoljiti svoje ciljeve.grupa za pregovaranje važno je da nastupaju kao uigrana poslovna skupina u kojoj svaki član zna svoju ulogu i toga se pridržava. Bit pregovora jest kompromis. Kvalitetni pregovori završavaju osjećajem dobitka na obje strane a u pravilu se iznalaze pravilnim omjerom opreznih ustupaka i niza manjih dobitaka. a tek onda proizvode. dakle. razne aktivnosti.vještina voñenja rasprave . uspostaviti kvalitetnu komunikaciju. neverbalna komunikacija) .postoje i drugi dobavljači). 9. U tome su naklonjeniji prekidu pregovora no kompromisu (logika.uvažavanje tuñih emocija 218 . pokušavati se postaviti s vremena na vrijeme u „njihovu kožu. očekivanja i interese suprotne strane te pripremiti strategiju. stranke gotovo uvijek pregovaraju. treba voditi na zdravim osnovama te njima cjelovito definirati okvire mogućeg poslovanja.“ Kvalitetan sporazum mora pomiriti interese obje strane jer neuravnotežena suradnja u pravilu olako završava ili se održava uz konstantne napore.upornost i borbenost . razloge. Pregovaranje Prije zaključenja ugovora. Meki pregovarači se u pravilu zadovolje minimumom traženih uvjeta (logikanajbitnije je poslovati). Česte su i krajnosti u ponašanju kada kupuju kondicije.3.pregovaračko iskustvo .2. U cilju iznalaženja dogovora poželjno je postaviti nekoliko alternativa te ih naknadno razmatrati. Prodajni pristup Moguća je pojava konflikta. jer nema dobitka bez spremnosti na ustupak. U pregovorima treba voditi računa o protivniku. Prije samog pregovora potrebno je upoznati motive. Za uspješno pregovaranje važan je čitav niz aktivnosti: . Prodavači moraju biti pažljivi jer se firme od toga zaštićuju odreñenim pravilima i moraju ozbiljno pripaziti na konflikte ovih interesa. a prodavatelj što skuplje prodati.7. Fiktivni pregovarač ima potpuno druge ciljeve od sklapanja poslovanja (npr. a do njega se dolazi raznim ustupcima.otvorenost za tuña mišljenja i prijedloge .

stvaranje osjećaja stalne prisutnosti robe na tržištu kupca . Prema istraživanju na 10.67% budući ne postoji prava strategija dobavljača u kontaktu sa kupcem.4% uslijed smrti kupca . Cijena je rangirana čak na peto mjesto po važnosti.solidno i točno izvršavanje svih ugovornih obveza . reklamni pokloni i sl.prigodne čestitke. umjesto da grade dugoročni odnos sa svojim kupcima.15% uslijed nezadovoljstva postojećim dobavljačem . Veliku prednost nad konkurentima ima ona tvrtka koja se zajedno sa svojim prodavačima uspije kupcima predstaviti kao poštena i iskrena tvrtka koja brine o njihovim potrebama. susretljivost za sva pitanja.obavještavanje kupca o izmjenama asortimana . Na prvo mjesto kupci su istakli povjerenje koje imaju u poznate tvrtke. 219 .prihvat sugestija za poboljšanje suradnje . nenapadna upornost. Drugo istraživanje pokušalo je odgovoriti koji su razlozi kupaca da ne posluju sa starim dobavljačem. te mnoštvo svega što lebdi oko nas u uredu. provedenom u SAD -u. igra mačke i miša.lakše se prodaje onoj osobi koja je već kupac . Ono što je potrebno uvijek imati na pameti tijekom ugovaranja sa dobavljačima jest da nijedan posao koji se sklopi jednostavno. a promatrano statistički: . a na što teško utječemo. utvrñeni su motivi kupaca da posluju sa istim. ali može i probuditi njegovu nemilosrdnu odbojnost.posjeti poslovnim partnerima .5% na nagovor prijatelja koji radi u konkurentskoj tvrtki . ne znači ništa drugo no problem u skoroj budućnosti. prepušta konkurenciji zbog nedostatka pažnje Jednom uspostavljene poslovne veze potrebno je održavati čitavim nizom mjera i napora. popuštanje i protivljenja.novi uvjeti prodaje . tradicionalnim dobavljačima.preko 60% postojećih (tobože sigurnih) kupaca se gubi tj. a uz to mnogo obećava. može presuditi o kupčevoj naklonosti. a pripadajući relativni pokazatelji su sljedeći: . Najvažnije mjere za njegovanje poslovnih veza i odnosa su: . a na drugom mjestu kvaliteta robe.9% na nagovor konkurentna . trećem usluga. dok je na četvrtom mjestu širina asortimana.poboljšanje kvalitete usluge .000 ispitanika.- strpljivost i postupnost sposobnost slušanja sposobnost brzog razmišljanja u uvjetima pritiska stručno znanje o pregovaranoj materiji Ipak poslovni šarm. Mnogi prodavači pogrešno se usredotočuju na to da čim prije prodaju svoju robu.

Dakle.“ a danas kao trgovački predstavnik s glavnim zadatkom izgradnje dugoročnih odnosa s kupcem: . drugima je uvjet da bi se odlučili na kupnju. stana.odgovoran je za profit vlastite firme i briga o profitu partnera . No zbog koga takve tvrtke postoje? Upravo zbog onih ljudi koji se takvim činom osjećaju počašćenim te se odazivaju na promotivni poziv. pozdravljati i smatrati blagonaklonim. Stoga je taj pristup potrebno individualizirati. što slikovito predočava probleme na koje ćemo naići i kada budemo imali najbolje cijene. komercijalne uvjete. Ako na vrijeme uočimo slabosti konkurenata naša mogućnost pridobivanja kupca uvećati ćemo za fantastičnih 82%. podatak o nedostajanju prave strategije odnosa prema kupcu. robu. nagovoriti ga na kupnju i zaključiti posao. prisustvo robe u prodavaonici. a odgovornost na volumen prodaje.svoju prodaju može rješavati ako rješava i potrebe partnera . Zbog toga nekadašnji trgovački putnik kao „prodavač količina.mora poznavati zakonitost prodajnog mjesta. distribuciju. prostoru u prodavaonici. ono što je nekima napadno. a još uvijek i kod nas. o trgovačkom marketingu. I uloga trgovačkog putnika kao predstavnika poduzeća se promijenila. nego i za profit obiju strana. Najbolju priliku moramo tražiti u dobrom poznavanju tržišta tj. U navedenom raskoraku se i krije najgora zamka koja je vrlo izgledna većini tvrtki budući uvijek nedostaje vremena za obuhvat svih zadaća. No voditi ispravnu komunikaciju nipošto nije jednostavan zadatak. prisjetit ćemo se da smo uglavnom iste bacali u smeće osjećajući se nelagodno pri pomisli da se netko drsko služi Vašim podacima kako bi prodali proizvode. U Hrvatskoj smo svjedoci tvrtke koja je nakon nekoliko godina poslovanja dobila i sudsku zabranu jer je u takvom letku kupcu najavljivala da je sretni dobitnik auta. Ako se i sami osvrnemo na brojna pisma. drugi će doživjeti kao bezobrazno ulizivanje i nepotrebno ugañanje. merchandisingu. p reakcijama potrošača na prodajnom mjestu i o odgovornosti ne samo za volumen. Nasuprot tome. koja proizlazi iz nagovaranja na kupnju. U novim okolnostima i pristupu govori se o optimalizaciji distribucije. praksa je pokazala da smo uvijek naklonjeni pridobivanju novog kupca dok starog smatramo sigurnim poslom. konkurencije i njenih navika i ponašanja. Naime.obilazi prodajna mjesta jer roba sve više ovisi o prodajnom mjestu . Jako mali broj potencijalnih partnera voljan je prihvatiti našu ponudu redovnim putem (tek 9%). Nekada je za putnika bilo glavno identificirati kupca. (ukoliko naruči njihove proizvode). promotivne letke i ostale poruke koje nalazimo u poštanskom pretincu naslovljene na naše ime.mora poznavati informatičke vještine 220 .Po ovoj skali možemo zaključiti da je pridobivanje novog kupca više nego zahtjevan posao. vještine merchandising-a i vještine prezentacije . Do prije desetak godina u svijetu. u dugoročnom pogledu erodira poslovne odnose. nije samo prilika da se preotme tuñi partner već i upozorenje da nam se ne dogodi ista sudbina. ali samim tim učiniti i složenim budući će zahtijevati više vremena i različite načine komunikacije sa kupcima. Pristup kojeg će jedan kupac odobravati. Ali. orijentacija na zaključivanje količina.mora poznavati potrebe kupaca . zadatak prodajnog osoblja svodi se na transakcije (zaključivanje prodaje).

a najmanje u kancelariji. tj. Problem s očekivanjima i njihovim ispunjenjem odnosi se na razliku u znanju izmeñu kupaca i prodavača. key account manageri (KAM). ona o kojoj svi koji su uključeni dobivaju i naziva se partnerstvom. Npr. u Zagrebu na temu „Kako uspješno pregovarati“ kojeg je vodio iskusni profesor prava u i ekonomije na Clemson University. Ovakvim pristupom ostvaruje se dobra trgovina tj. Pojedini takvi predstavnici zastupaju i cijelu kategoriju tj. specijalne akcije tj.poznavanje taktika i strategija pregovaranja . nego i u svim aspektima koji su od interesa kupcu i dobavljaču. A. Prodajno bi osoblje moralo znati da kupci biraju partnere za trgovinu u većoj mjeri na temelju vjerovanja nego na osnovi znanja. Kupcu mora dati odgovore o optimalnim zalihama. a zatim ispunjenja očekivanja.prodavač uvijek više zna o mogućnostima nego kupac . KAM manadžer treba provoditi više vremena na prodajnom mjestu. učinkovitosti izlaganja.dobar poslovni sud 221 . o podizanju razine prodaje i profita.Danas takve poslove rade menadžeri za ključne kupce tzv. Sljedećim hodogramom pokušat ćemo to i konkretizirati: Koje su važne stavke koje nas vode do uspješnog pregovaranja? Prvenstveno je to dobra priprema za pregovaranje. dakle i konkurentske marke.kupac zna više o potrebama i željama nego prodavač Ali jedino zajedno prodavač i kupac mogu pronaći što je zaista potrebno. SAD. iskustvo će dokazati je li njihovo povjerenje bilo opravdano. širini asortimana. A to znači: . Biraju partnere za koje vjeruju da im mogu i hoće najbolje pružiti ono što žele. Snaga pregovaranja leži u iskustvu i vještini pregovaranja i u superiornoj pripremi. o navikama potrošača. Nositelj te funkcije može biti jedna ili više osoba što ovisi o veličini tržišta i strukturi kupaca. Povjerenje je najprije stvar očekivanja. tj: . KAM znači integrativnu suradnju kupaca i dobavljača i to ne samo u pregovorima koji se vode u uredu. inicirati i organizirati razne promotivne aktivnosti. htjeli bismo prenijeti znanja i iskustva koje su stekli profesionalni pregovarači i koji poručuju kakvim načinom pregovaranja možemo postići uspjeh. specijalne promocije.dobar osjećaj za uzimanje i davanje . robnu grupu. demonstracije. o kategorijama i markama unutar kategorija. god. o namjerama proizvoñača (dobavljača). Ringleb. degustacije.svjesnost prisustva osoba na pregovaračkom sastanku .H. Koristeći pisani materijal sa seminara održanog 1998. jedna osoba može biti samo za jedan lanac prodavaonica ili veći hipermarket.realno planiranje .

) koje se koriste kao dodatak osobnom znanju u pripremi za pregovaranje. časopisi i sl. ali slijediti i svoj unutarnji glas) .takoñer dobra priprema .Koja je važna stavka koja nas vodi do neuspješnog pregovaranja? .„odlazimo na pregovore samo čuti što druga strana želi reći“ .„pripreme oduzimaju tako puno vremena“ .nedostatak pripreme Zašto su pregovarači nepripremljeni? Odgovori takvih su: .pravilo No 1: uvijek se ponašati kao da je druga strana poštena! .upitati se što je pravedno .Pravilo No 3: ne ostavljati otvorena pitanja o svom protivniku 222 .„ne znamo se stvarno pripremiti“ Vlastito provjeravanje Provjerite sebe.praviti bilješke .Pravilo No 2: saznati sve o svom protivniku (u tu svrhu lobirati.kompromis kod glavnih ishoda . Lista provjere kod pripreme Cilj: Što je to što pregovorima želimo postići? Koja je naša pozicija? Što tražimo i koji nam je u tome interes? Opcije: Koje su još opcije prihvatljive u postizanju našeg cilja ili interesa? Možemo li pregovarati na način da obje strane pobijede (pristup pobjeda/pobjeda) .poslušati drugu stranu .ušteda vremena . razgovarati sa onima koji su radili s tom tvrtkom ili individualcem. obuhvaća li priprema konzultacije vanjskih izvora informacija? Da li su uključena barem tri izvora informacija (knjige. pomalo se detektivski pripremiti.ostati fleksibilan .izbjegavati brze odluke Procjeniti svog protivnika Kako znati da će druga strana održati svoju riječ? .tražiti ustupke za ustupke (preispitati koja je donja granica ispod koje ne možemo kad nešto dogovaramo) Pregovaranje preko telefona: .

a ne slušajući.„neuspješni“ pregovarači teže da budu povlašteni u pregovaranju .komunicirate jasno i decidirano (izbjegavajte žargon i kritike) . Kada pregovarate pobrinite se da: .„neuspješni“ pregovarači teže kompromisu odmah na početku .govor tijela . a slabosti su obično umanjivane (uljepšane) Taktika pregovaranja Taktika uključuje umijeće ili vještinu korištenja raspoloživih sredstava da bismo ostvarili/uspjeli i završili pregovore.čak blefirati Kako otkloniti barijere i postati dobar slušatelj? Dakle kako otkloniti sljedeće: 1.postavite sva ključna pitanja .koristite prednost domaćina . navika: „razmišljao sam o nečem drugom“ 5.argumentirajte uvjerljivo .kontrolirate svoju stranu komunikacije (lojalnost članova tvrtke) .razmotriti prijedlog protivnika kao indikaciju njegovih snaga i slabosti: snage su izražene. uvjerenje o vlastitoj slabosti: „previše sam nervozan“ 3.kakvi su prošli odnosi sa pregovaračkim stranama? .„uspješni“ pregovarači manje dopuštaju kako se pregovori bliže kraju 223 . Prava istina je da uspješni pregovarači provode više vremena slušajući nego govoreći! Pri tome je važno: . obrambeni mehanizam u smislu: „ne želim čuti – ne“ 2.Potrebno je vrijeme za potpunu procjenu sadržaja pregovaranja .vaša očekivanja trebaju biti logična .tko što govori . problem energičnosti: „previše sam umoran“ 4.koja su očekivanja koja svaka strana nosi na pregovarački stol? . predrasude kao što je: „nisam mislio da će on moći puno doprinijeti“ Da li uspješni pregovarači imaju neka povlaštena ponašanja? Istraživanja su pokazala: . jer većina ljudi vjeruje da će postići ono što žele govoreći.sluša vas druga strana . prejudiciranje: „već sam znao što će reći“ 6.dobijte ono što stvarno želite Koliko je važno slušati!? Saslušati suprotnu stranu je jedna od najpotcjenjenijih vještina pregovaranja.pregovarači koji su manje povlašteni u pregovaranju rjeñe gube .Postoje li vanjski pritisci koji mogu utjecati na pregovaranje? Kako možemo procijeniti protivnikove snage i slabosti .

Kako reagirati na „uzmi ili ostavi“ prijedlog druge strane? Ovo je najdraža taktika onih pregovarača koji vjeruju da su u boljoj pregovaračkoj poziciji. često puta.Što čini pregovarača kvalitetnim? .odlučiti se zaista za jedno ili drugo Smatrate li pravom odlukom napustiti pregovore? Savjet je nikad ne napuštati pregovore agresivno. Koliko daleko možemo s popustima takoñer je dvojba koje prati gotovo svake pregovore.snažne vještine planiranja i pripreme . ili kod zaključivanja pregovora imamo situaciju da se već rukujemo s kupcima i zaključimo posao. Prije napuštanja pregovaranja ocijeniti eventualnu mogućnost za nastavak pregovora ako vas pozivaju natrag na razgovor. znači da ste precijenili svoju poziciju cjenkanja/trgovanja.sposobnost zapažanja i iskorištavanje snage . Pošto kupci uvijek žele što manje platiti oni u pregovorima najviše „lome“ cijenu jer računaju da u svakoj cijeni ima pričuve za neki popust. Zahtjevi za popust i pritužbe kupaca su jedino što prodavatelji ne žele čuti.opća i praktična inteligencija . Savjet je da se prespava ili dogovori sa kolegama. moramo znati do koje mjere možemo popuštati u visini cijene. Ona se može premostiti na sljedeće načine: .pregovora.vratiti istom mjerom . To je dobar poslovni potez i većina kupaca bude zadovoljna visinom odobrenog popusta.ignorirati to . rabe mogućnost povećanja cijena za nekoliko postotaka. Danas neke tvrtke. Meñutim to je svakodnevica prodaje.visoka razina osobnog poštenja i hrabrosti . u pregovorima. jednostavna je metoda zadržavanja emocionalne distance kod visoko stresnih situacija.sposobnost jasnog razmišljanja pod stresom . pregovaranje je u vašim rukama i tada odlučujete o nastavku pregovaranja.tolerancija dvosmislenosti poznavanje proizvoda sposobnost da se otklone osjećaji Gradite li svoj pregovarački stil? Udaljiti osjećaje! Napraviti prekid sastanka . a potom odobre popust za gotovinsko plaćanje. a on nas neočekivano upita za popust kod gotovinskog plaćanja. Npr.dobre vještine komuniciranja . Ako vas ne zovu natrag. Ako bismo iz kupoprodajnih pregovora uspjeli izvući željene rezultate. Kulturno je i poslovno po prekidu pregovaranja poslati pismo sa isprikom i žaljenjem da nismo nastavili pregovore i našli zajednički jezik za poslovnu suradnju. Istraživanja su pokazala da se 20% svih 224 .moliti da budu pravedni i nastaviti razgovor .

Uz to traži i bolje uvjete plaćanja i niže prijevozne troškove. Na osnovu takvih zaključaka sklapa se kupoprodajni ugovor ili zaključnica kao tipizirani oblik ugovora kojim se olakšava i ubrzava pismeno ugovaranje jer su svi uvjeti na njoj predviñeni i otisnuti pa je tekst ugovora potrebno samo popuniti. Prilikom pogañanja često nailazimo na provjere psihološkim trikovima. Oni zapravo žele kupiti robu ali žele bolju cijenu. Cilj cjenkanja je postići bolji ishod za obe strane (pobjeda obiju strana).kupaca uvijek cjenka. 2. Ukoliko kupac spominje konkurenciju koja proizvod daje ili za veći popust uz istu cijenu ili za nižu cijenu uvijek snagom argumenta možemo kupcu govoriti kako je naš proizvod kvalitetniji ili kako mi imamo bolju uslugu. Meñutim. Sam upit za popustom je uvijek kupovni signal. Zaključivanje prodaje Sve zaključke postignute u pregovorima meñu prisutnim strankama treba precizno oblikovati i u pisanom obliku predočiti kako bi se onemogućila naknadna različita tumačenja stranaka. Samo onaj tko se upušta u odlučujuća pregovaranja. Zbog jednostavnosti primjene. mora biti psihički spreman i odmoran kako bi izdržao u kriznim trenucima. Primjere daje nova ekonomija. Započinje cjenkanje. pogotovo o cijenama. a kupci pregovaraju oštrije nego se očekuje. zaključnice koriste referenti prodaje na terenu i trgovački putnici. odnosno pojedinih zaključaka. Metoda tržnice: Partner vam predlaže prenisku cijenu navodeći da je „preskupo“ i spušta cijenu za 20%. a koji dio teksta poništiti. Navest ćemo neke od nepoštenih taktika pregovaranja: 1. stručnost i sl. Dakle osim svojih prodajnih mogućnosti moramo dobro poznavati i konkurentske prodajne uvjete. Najčešće nailazimo na „nepoštene“ načine pregovaranja kojima je moguće se oduprijeti ako prethodi dobra priprema i ako u pregovorima spretno komunicirate. Pri cjenkanju treba se stalno truditi za pobjedničku situaciju u kojoj su zadovoljni i prodavači i kupci odnosno postići pregovarački optimum. Kupoprodajni ugovor u pisanom obliku sklopljen izravnim ugovaranjem prodavača i kupca ili preko posrednika koristi se kod većih poslova prodaje i kod prodaje kao terminskog posla s postupnom isporukom i otpremom robe.8.“ Rješenje za ovu taktiku nalazimo u tome da odmah na početku susreta upitamo sugovornika postoji li netko tko je važan i mora se složiti sa zaključkom dogovora. točku na kojoj se slažu i jedni i drugi. Za jednokratne poslove prodaja se može 225 . 9. Pri ispunjavanju zaključnice treba pripaziti što treba dopuniti. Prodavatelj to ne smije zanemariti. Zaključuje razgovor predlažući da se „nañete“ negdje na sredini. Pregovarači koji traže popust vrlo su dobro pripremljeni na cjenkanje. Metoda „Kolombo“.možemo reći da i popusti o kojima govorimo već su dio prošlosti. Partner se ponaša gluplji nego što je. kako se situacija u ekonomiji vrlo brzo mijenja. Rješenje nastale situacije leži u tome da partnera upitate za realna mjerila te ukoliko partner nastavlja s navedenim prijedlozima bolje je uljudno otići i prekinuti pregovore. Primjer: „Ne znam hoće li se šef složiti s time što sam vam toliko popustio.

Kupac može samo narudžbom tražiti robu i uvjete od dobavljača. Sklapanje kupoprodajnog ugovora Ugovor je usaglašena i izražena volja dviju ili više osoba sa ciljem da tako nastane. Stalni kupci koji poznaju asortiman i uvjete prodaje ispunjavaju tipizirani obrazac tj.8. dok je sam prodavatelj može i ne mora prihvatiti. da se promijeni ili da nestane njihov odreñeni meñusobni pravni odnos. narudžbenicu. kakvoću. Ako su poslovni partneri dugogodišnji suradnici. Pri narudžbi više vrsta proizvoda prilaže i specifikaciju naručene robe. a roba je kupcu hitno potrebna. a stječe pravo da mu se roba prema ugovoru isporuči. odredbe za 226 . Ako kupac prvi put upućuje narudžbu ili ako ima kakve posebne zahtjeve sastavlja narudžbu u obliku poslovne komunikacije. Najbrojniji su i najvažniji na području trgovačkog prava. Stranke redovito ugovaraju i neke druge sastojke: cijenu. U slučaju da kupac želi osigurati kontinuiranu isporuku robe. Bitni sastojak za pravovaljani ugovor o prodaji jest predmet ugovora . rok. Kupac se obvezuje ugovorenu robu prihvatiti i platiti prema potpisanim uvjetima. Nazočne znači da su u prostorijama ponuditelja ili na telefonu. Nenazočnost stranaka znači da se ugovor sklapa pismom ili telefaksom i to u trenutku kad prodavatelj prihvati izjavu kupca da prihvaća ponudu. 9. sklapa okvirni ugovor. Stranke kod sklapanja ugovora mogu i ne moraju biti nazočne. ugovor nastaje ako se stranke sporazume o bitnim sastojcima. brzojavno. putem kompjutora ili radio vezom.1.8. Ugovor o prodaji je konsenzualni ugovor odnosno nastaje u trenutku sporazuma obiju strana o bitnim sastojcima ugovora. Zakon o obveznim odnosima regulira bitni dio ugovora od nebitnih dijelova. rok mjesto i način plaćanja. Oblik ugovora Ovaj oblik ugovora nije strogo propisan oblik. Pismeni oblik narudžbe je sigurniji za oba poslovna partnera. mjesto i način isporuke. 9. čak više obvezuje kupca. Naime i kupac i prodavatelj konsenzusom preuzimaju prava i obveze koje iz kupoprodajnog ugovora proizlaze. a onda na temelju narudžbi idu sukcesivne isporuke. u pravnom smislu.zaključiti i prihvatom narudžbe kupca. Narudžba kao ponuda kupca.stvar. Narudžba se uglavnom sastavlja na temelju ponude dobavljača. telefonom. Narudžba. Narudžba može biti usmena ili pismena. Prodavatelj se obvezuje da će isporučiti robu prema uvjetima iz ugovora. a naknadno pismeno potvrditi. prodaja se može zaključiti i usmeno. Sadržaj ugovora Iako se ugovor sastoji od bitnih i nebitnih sastojaka. a stječe pravo naplate isporučene robe. vrijedi kao prijedlog za zaključenje ugovora o prodaji sa svim elementima ugovora.2. Ugovor se smatra sklopljenim kad kupac prihvati ponudu prodavatelja.

Definira se nazivom i opisom i u mjeri da bi sve bilo poznato. Bitni sastojci ugovora o prodaji Prema prirodi posla bitni sastojci ugovora o prodaji jesu: 1. tolerirano odstupanje je +/. Pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora.računa) Predmet ugovora . 9.pojačanje obveza iz ugovora i sl.3. Ostalo ne uvjetuje pravovaljanost ugovora te se smatra nebitnim no i oni postaju bitnima ako su ugovoreni. kupac duguje samo iznos propisane cijene.8. ugovor nema pravni učinak. ulicu. Ako se obje strane dogovore da neće biti odstupanja od ugovorene količine. Zakon o obveznim odnosima regulira sljedeće: * ako ugovorom o prodaji cijena nije odreñena. kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovno uplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora. najmanje. u jedinicama mjere i u posebnim nazivima u trgovini (npr. Cijena – cijena je vrijednost robe izražena u novcu. 227 . cijena Oznake sadrže: osnovne podatke o kupcu i prodavatelju. predmet ugovora 3. vrsta robe= stvar koja se kupuje odnosno prodaje. Ako je količina točno dogovorena. djelatnost. ako je ugovorena cca količina onda je tolerirano odstupanje +/. najviše. ( naziv trg. onda će biti posebna klauzula „bez tolerancije. Kad ugovorom o prodaji cijena nije odreñena. niti u njemu ima dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti.“ Pri tome točno treba ugovoriti isporuku bruto težine ili neto. a ako je već isplatio ugovorenu cijenu ima pravo tražiti da mu se vrati razlika. Ali postoje neka odstupanja. društva. Ugovorena tekuća cijena – ista se odreñuje na temelju elemenata s pomoću kojih se odreñuje a prema običajima tržišna cijena. Zakon o obveznim odnosima i trgovački običaji regulirat će sve što nije dogovoreno. cisterna). Količina robe koja može biti u komadnim mjerama. broj i mjesto i brojeve žiro .5%. tucet. Kad je količina ugovorena isto postoji odstupanje. Propisana cijena – kad je ugovorena veća cijena od one koju je za odreñenu vrstu stvari propisao nadležni organ.2%. a niti ugovor ne sadrži dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti. a ako se ona ne može utvrditi onda je cijena koju utvrñuje sud prema okolnostima slučaja. m3. oznake ugovorenih strana 2. a kad ove nema razumnu cijenu. Cijena je bitan sastojak ugovora. Količina je odreñena točno ili približno sa oznakom cca ili oko.predmet kupoprodajnog ugovora odreñen je kada je u ugovoru označena vrsta i količina robe.

dobavljač. a ne odredivu cijenu jer se time izbjegavaju sporovi. Preporučuje se u ugovor unositi točno odreñenu cijenu. Isporuka robe kupcima Osnovna obveza prodavača je da ugovorenu robu (jednokratno ili u odreñenim vremenskim razmacima) isporuči kupcu: . faktura. Izvršavanje prodaje 9.cijena i popusti 9. tada ulaze u fakturnu cijenu robe Pri ugovaranju cijene treba razlikovati sljedeće: . u skladištu prodavatelja. prijevoznim sredstvom kupca ili uporabom prijevoznika. sredinom. Kad je odreñivanje cijene povjereno jednom ugovaratelju odredba ugovora kojom se odreñivanje cijene ostavlja na volju jednom ugovaratelju smatra se kao da nije ugovorena i tada kupac duguje cijenu kao u slučaju kad nije odreñena.ispuniti narudžbe koje su prve došle . mora procijeniti je li bolje: .9. krajem mjeseca ili u toku cijelog mjeseca) . na mjestu predaje robe prijevozniku npr.na ugovoreno mjesto ovisno o izboru načina prijevoza robe (sjedište poduzeća kupca ili mjesta njegovih poslovnih jedinica tj. 25% 228 . u drugoj polovici mjeseca. pomorska luka.Ako se ugovaratelji ne slože ni naknadno o odreñivanju cijene niti ugovor raskinu.u ugovorenom roku (početkom. Cijena mora biti u ugovoru izražena u novcu (za jedinicu proizvoda ili ukupnu količinu). smatrat će se da je ugovorena razumna cijena. . specifikacija robe) . jer ako te troškove snosi: .cijena i ambalaža . onda su to ovisni troškovi koji se dodaju na fakturnu cijenu i naknadno povećavaju cijenu robe . ili skladište prijevoznika odnosno otpremnika).9.svakome dati samo dio od naručene količine.špediteru) uz popratne dokumente (otpremnica.na ugovoreni način (pripremom robe za isporuku u skladištu prodavatelja. npr.1. skladišta prodavaonica. U vezi s cijenom važno je da nabavna služba ugovori tko snosi troškove isporuke robe tj.kupac. predajom robe otpremniku .dati prednost kupcima koji uredno plaćaju. dostavnica. sve troškove koji prate robu od skladišta dobavljača do skladišta kupca. vlastitim prijevoznim sredstvom. utovarna željeznička postaja.cijena i transportne klauzule . Ako poduzeće nema dovoljnu količinu zaliha za realizaciju svih prispjelih narudžbi.

sastavlja se reklamacija.ako je dobavljač isporučio dio robe. a u slučaju plaćanja uz odgodu od kupca se zahtijeva osiguranje plaćanja tj. a od neurednih i insolventnih kupaca traži se predujam.2. Za plaćanje je nadležna financijska služba. Račun (faktura) prodavatelj ispostavlja na temelju kopije otpremnice kojom je roba isporučena kupcu. mogu nastati sljedeći problemi: . Fakturiranje i naplata prodane robe Faktura ili račun je financijski dokument na temelju kojeg dobavljač naplaćuje od kupca vrijednost prodane robe. a kupac podmiruje obvezu. 9. i to istodobno s robom ili naknadno. jamstvo banke. o kakvoći. a račun je ispostavio za ukupnu količinu naručene robe . potpisivanje ugovora i deponiranje jednog od instrumenata osiguranja plaćanja. Račun se odlaže u komercijalnom odjelu zajedno sa prilozima: otpremnicom. jedan u odjel salda . nacrte i sl. Na taj način. ali je za kontrolu računa dobavljača zadužena nabavna služba koja kontrolira je li račun dobavljača u skladu s naručenom i preuzetom robom te ispravnost obračunate cijene isporučene robe. jedan u odjel komercijale. . obezvrijeñen je dio posla kojeg takav račun potkrepljuje.- dati prednost većim potrošačima. a nije poslao potrebne robne dokumente (otpremne. samom cijenom kapitala. Instrumenti plaćanja za osiguranje naplate najčešći su: mjenica sa avalom. dokumentarni akreditiv. bjanko zadužnica.ako je dobavljač isporučio robu. Ako je ugovoreno plaćanje unaprijed kupcu se ispostavlja predračun. a roba nije isporučena. U slučaju neslaganja fakture trgovca i otpremnice dobavljača koji je robu otpremio kupcu. Kako je već poznato kupac je obvezan platiti kupovnu cijenu u skladu s ugovorom i preuzetom robom. no otpis kamata ne može se izvršiti. dati prednost novim potrošačima ispuniti samo dio narudžbi čije količine omogućuju isporuku čitave zalihe bez ostatka. U slučaju tranzitne trgovine. ukoliko je cijena kapitala i veća no što je zarada ostvarena tim poslom. Meñutim. narudžbom i eventualnim komisijskim zapisima.ako količina isporučene robe nije u skladu s količinom navedenom na računu . a provjera ispravnosti isporučene robe kontrolira se usmenim kontaktom sa kupcem.ako je ispostavljen račun. U današnje vrijeme zatvaranje samog iznosa računa predstavlja uspjeh. Kupac je obvezan iznos računa platiti po isteku dana odgode plaćanja ili mu se po zakašnjenju uz iznos obračunavaju i kamate. pa su kamate često puta i otpisane. već se kupcu ispostavlja faktura na temelju računa dobavljača. Račun se izdaje u četiri primjerka.konti kupaca. roba ne dolazi u skladište trgovca. od kojih se dva šalju kupcu.) 229 . jamstva.9.

9. vrlo mali broj računa se zatvara na redovan način. Ugovorom o cesiji. Ma kakav stav prodavači i osobe koje pružaju usluge imali prema reklamacijama. s pozivom na uzance. tj. U tom smislu reklamacija se može izraziti usmeno. U njoj mora biti sasvim jasno odreñeno na što se odnosi. a račun za istu se zatvara odmah nakon njegova izdavanja. Meñusobni odnosi poslovnih subjekata osim kompenzacijama. Zapisnik se inače piše odmah. telefonski i uvijek potkrijepiti pisanim materijalom. odnosno moraju uključiti u kompenzacijski lanac. Reklamacijom tražimo ispravak. asignant (uputitelj) ovlašćuje asignata (upućenik) da za njegov račun izvrši plaćanje u korist asignantovog vjerovnika . Što produljenje zatvaranja računa može značiti za poslovne odnose sa partnerima. većina nas bi ih htjela eliminirati ili 230 . cedent (ustupatelj potraživanja) ustupa svoje potraživanje od cesusa (dužnika) cesionaru (primatelju potraživanja i novom vjerovniku). te kakve posljedice nanosi u slučaju da partner ne želi izdavati robu dok se kompenzacija ne sprovede. i ne treba posebno objašnjavati. dobavljač je voljan izdati robu. primatelja upute.asignatara. Ugovor je važeći samo ukoliko sve tri strane pristaju na njegove odredbe. Većina zatvaranja rješava se kompenzacijama. Na taj se način naravno i otežava sam postupak jer je odmah po završetku jedne kompenzacije potrebno započeti postupak nove kompenzacije sa novim učesnicima. propise i ugovorene odredbe. Vrijeme koje je potrebno da se čitav proces ostvari zna biti i nekoliko dana te je stoga potrebno unutar informacijskog sistema izvršiti i rezervacije na iznose meñu potraživanjima sa partnerima dok se pristanak svih aktera konačno ne ostvari. i to ne samo izmeñu dva subjekta koja su zaključila posao. a rok u kojem se reklamacija ima izvršiti zove se reklamacijski rok. izdavanju robe prethodi iznalaženje i meñusobno prihvaćanje kompenzacijskog lanca iako jedna karika u lancu uopće nema meñusobna potraživanja. Ukoliko meñu tvrtkama nije postojala suradnja. Ustupanjem potraživanja cedent izmiruje svoju obvezu prema cesionaru. Potpisanim ugovorom o asignaciji. Što je više sudionika u kompenzaciji to je teže konačno i ostvariti onaj početni iznos računa koji se želi zatvoriti jer je teško očekivati da će svi sudionici kompenzacije imati dovoljno meñusobnih potraživanja koja bi pratila početno ponuñen iznos prijedloga kompenzacije.3. kvaliteti ili čemu drugom. dakle uplatom na dobavljačev račun. mogu biti ureñivani i na druge načine kao što su asignacija i cesija. usluge i sl. Čim se takva kompenzacija prihvati od svih strana. nadopunu ili zamjenu kupljene stvari ili usluge ili povrat kupovine.9. Stoga se u procesu iznalaženja kompenzacijskog lanca taj iznos više puta umanjuje.U prethodnim slučajevima kupac otklanja sve nesuglasice s dobavljačem i tek onda odobrava odnosno vrši plaćanje robe. Rješavanje reklamacije kupaca Reklamacija je žalba na isporučenu robu ili izvršenu uslugu zbog utvrñenih nedostataka u količini. moguće je susresti primjer izvršenja unaprijedne kompenzacije. već često i čitavog niza tvrtki koje se mogu. Uslijed kronične nelikvidnosti.

poduzeće neće točno znati koje su promjene potrebne. Dakle reklamacije su neizbježan pratitelj poslovnih odnosa izmeñu prodavača i kupca i na njih ne bi trebalo gledati negativno jer njihov broj pokazuje da li je. Rješavanje reklamacija je vjerojatno najkritičniji dio službe za korisnike. reklame web stranica i sl. Materijalna i osobna usluga Usluga može biti dvojaka: materijalna i osobna.smanjiti njihov broj. ljubaznog osmijeha i sl. Obuhvaća stvari poput prepoznavanja klijenata. zgrade i prijevozna sredstva tvrtke. Uloga prodaje može se uvelike proširiti ako obuhvati i rješavanje reklamacija klijenata te obradu povratnih informacija. 231 .prodana roba na razini koju kupci očekuju Reklamaciju kao pisani prigovor kupac temelji na ugovorenim uvjetima kupoprodaje u pogledu: .količine (kupac je primio više ili manje robe) .klijenti ne znaju kako uložiti reklamaciju . standardu) . katalozi. smatrajući da još uvijek imaju sa njima nekakav odnos. ali je i jedan način na koji se rješavaju reklamacije.kvalitete (roba ne odgovara uzorku. nastojanja da se učini nešto više za njih.dodirnuti i osjetiti (fizički proizvodi koji se proizvode i prodaju. 9.9. Indikatori neprikladnog rješavanja reklamacija su: . Janelle Barlow. Poduzeće može izgubiti klijente i mnogo je razloga za to.klijenti ne znaju kome uputiti reklamaciju .klijenti ne vide da je išta poduzeto uslijed njihove reklamacije Bez reklamacije od strane klijenata. tako opipljiva.4. . te prodajna funkcija nije jedina odgovorna za nastale reklamacije.mjesta. I dok se materijalna usluga sastoji od stvari koje se mogu vidjeti.klijenti osjećaju da njihove reklamacije nisu dobrodošle . načina i roka isporuke isporučene robe. osobna usluga nije tako očigledna.). suautorica knjige „Reklamacija je poklon“ naglašava da je najjednostavnije rečeno povratna informacija od ljudi koji žele razgovarati sa prodavačem.prodajna funkcija bila pouzdana karika izmeñu poduzeća i kupca . Mogao bi biti i najkritičniji čimbenik prodajnih odnosa. Reklamacije su najbolji izvor za razumijevanje očekivanja klijenata ali su ujedno poduzeću smjernica za napredovanje.cijene koja mu je zaračunata . Dio usluge klijentima obuhvaća i svladavanje situacija kada nastanu problemi ili kada su klijenti nezadovoljni.reklamacije mogu sadržavati visok faktor „svañe“ . Tako i najbolju materijalnu uslugu može upropastiti prodavač koji izgleda kao da se dosañuje ili mršti.

timove za zadržavanje kupaca .produžetak prodajnog odjela jer dobro obrañena reklamacija potiče kupca na dodatnu kupnju Kako kupca iz stanja pune ljutnje i neugodnih reakcija pretvoriti u vjernog kupca i ugodnog poslovnog partnera koji svojim primjedbama aktivno utječe na kvalitetu poslovanja? Prodajno osoblje.analizirati ih i koristiti: za orijentaciju pri budućim nabavama za izbor dobavljača za učvršćivanje veza s dosadašnjim kupcima. zašto) . gdje. na osoblje koje se bavi reklamacijama u poduzeću. zamjena kvalitetnijom robom) vratiti izgubljeno povjerenje. Pri tome je važno: . kada bismo povratne informacije odnosno reklamaciju doživjeli kao poklon. Svijet bi bio bolje mjesto za poslovanje kada bismo jedni drugima bili bolji klijenti i bolji prodavači usluga. Većina prodavača niti voli primati reklamacije niti ih davati. plaćanje na dulji rok.biti siguran da se problem neće ponoviti .bez obzira čija je pogreška bila (prodavača. Servisiranje Za sve tehnički složene proizvode.Kako bi se reklamacije mogle koristiti kao važne povratne informacije potrebno je: . treće osobe ili više sile). ne obećavati nešto što se ne može ispuniti . besplatna dostava.9.posrednike za odnose s javnošću za kontroliranje negativnog mijenja . 9.službe za marketinško istraživanje koje uče o željama i potrebama tržišta .5. Predmetni proizvodi moraju imati upute za uporabu. pet godina za složenije proizvode. te jamstveni list sa naznačenim jamstvenim rokom. treba gledati kao na: . Svu navedenu dokumentaciju distributer proizvoda mora osigurati 232 .zahvaliti na reklamaciji jer se smanjuje mogućnost ponavljanja istog propusta . ponuditi daljnju suradnju i odreñenim bonitetima (smanjenje cijene. kako.pozornim slušanjem pustiti kupca da iznese svoj problem i tako smiriti situaciju . Dakle.pokušati pronaći najbolje moguće rješenje tj. tehničke karakteristike.voditi njihovu evidenciju .ažurno i pažljivo ispitati opravdanost svake reklamacije . kupca. profesionalno se ispričati. kada. prodajne funkcije i prodajnih objekata individualnim pristupom i pravilnim postupkom može uspjeti u velikom postotku.otkriti stvarne uzroke reklamacije neposrednim pitanjima (što. kao i za proizvode čija odreñena svojstva mogu pri uporabi izazvati opasnost za korisnika potrebno je prije stavljanja u promet osigurati servis i to na rok ne kraći od tri godine za kućanske aparate tj. obvezama i popisom servisera.

proizvoñač koji mora osigurati izjavu o organizaciji servisa sa pripadajućim popisom ovlaštenih servisera. opskrbljenosti rezervnim dijelovima. Dio narudžbi se odbija zbog toga što kupac ne plaća redovito.kupac osobno dolazi i izabire željenu robu sa stovarišta ili skladišta .10. Servis može organizirati dobavljač robe tj. dio narudžbi se odmah odbija jer robe nama i nije ju moguće nabaviti u odgovarajućem roku.podatke o kupcu: ako je potrebno mijenja postojeće ili unosi nove podatke. o čemu odlučuje služba nabave.stanje naručenih artikala (dio narudžbi se prihvaća jer postoji roba na skladištu. a korisnik proizvoda reklamaciju prijavljuje trgovcu ili serviseru. koje naravno mogu biti besprijekorne. Trgovac takoñer može osigurati servis vodeći računa o tehničkoj opremljenosti. izrazito efikasno uništavaju dobar glas i renome tvrtke. očitovao se nedavno pri otvaranju trgovačkog centra Metro u Zagrebu gdje je navedeni detalj inicirao čitav niz inspekcijskih radnji mjerodavnih službi te sankcioniranje utvrñenog stanja. a samom dobavljaču garantira otklanjanje izrazito nepovoljnih efekata eventualnih reklamacija koje bez obzira u kako malom postotku se pojavljivale. a referent 233 .narudžbe prikuplja trgovački putnik .kupac šalje narudžbu poštom. Za intervencije unutar jamstvenog roka troškove snosi davatelj jamstva. obučenosti i kvalificiranosti servisera. . Za sve intervencije izvan jamstvenog roka trošak snosi sam korisnik proizvoda. Primljene narudžbe se sortiraju po grupama artikala i dostavljaju nadležnom referentu za tu skupinu artikala. Referent provjerava: . načinom upravljanja. Najbolji primjer lošeg efekta nekvalitetne popratne dokumentacije o robi.analiziraju se informacije o njegovoj kreditnoj sposobnosti i odlučivanje o kreditiranju tj. Tehnika rada u prodaji (u trgovačkom poduzeću na veliko) Narudžbe se mogu dobiti na više načina: . faksom. da li se kredit treba odobriti i u kojem maksimalnom iznosu se može odobriti. Ukoliko serviser ne može otkloniti kvar unutar odreñenog roka. rokom izlaska na teren za prijavljenu reklamaciju. Obveza trgovca jest redovito opskrbljivati servisera rezervnim dijelovima. a po predočenju iskorištenog kupona. . 9. telefonom . održavanja i eventualnog servisiranja.narudžbe prikuplja trgovačko predstavništvo.bonitet kupca: razmatra se mogućnost nenaplaćivanja ili usporene naplate .narudžbe stižu elektroničkim putem . Ako kupac nije dostavio sve potrebne podatke narudžba se stornira. Bez obzira na karakteristike proizvoda. nositelj servisa obvezan je zamijeniti korisniku proizvod novim. servisna mreža kupcu jamči sigurnost pri donošenju odluke o kupnji te ga istodobno zaštićuje unutar kupoprodajnog lanca.prije puštanja robe u promet kako bi potencijalni kupac bio kvalitetno upoznat sa karakteristikama proizvoda. cijeni rada i ostalom.

Skladište prema primljenom nalogu: .11. Tržišni i prodajni potencijali mogu se mijenjati pronalaženjem novih kupaca i većom kupovinom postojećih.ispostavlja potrebne dokumente: robne (otpremnicu. dio narudžbi se mijenja uz dogovor s kupcem) Prodajna služba tj. a ako je rok isporuke duži od osam dana obavijest kupcu o primitku i prihvaćanju njegove narudžbe. najveće moguće prodaje odreñenog proizvoda koju trgovačko poduzeće može ostvariti u odreñeno vrijeme na odreñenom prostoru uz odreñene napore marketinga (kod monopolskog poduzeća tržišni i prodajni potencijal su isti). Planiranje prodaje je tako sastavni dio sadržaja i procesa marketing planiranja. referent prodaje izdaje skladištu nalog za otpremu.Prodajnog potencijala kao dijela tržišnog potencijala tj. Stoga planiranje prodajnog poslovanja zahtijeva što precizniju procjenu: . obje kategorije služe za planiranje i kontrolu prodajnog poslovanja odreñenog tj. trgovački putnik) Prodajnim objektima Odjeljenima prodajnih objekata U odreñenom vremenskom razdoblju i na odreñenom području.organizira otpremu .tržišnog potencijala tj. . Osnovni cilj planiranja prometa.šalje kupcu obavijest u kojem specificira razlog odbijanja. apsorpcijske sposobnosti tržišta kao maksimalno moguće prodaje nekog proizvoda na odreñenom prostoru i u odreñenom vremenu koji mogu ostvariti svi prodavatelji tržišne potražnje raščlanjene po proizvodima. 234 .Prodajnih kvota kao zadanih (planiranih) količina jednog proizvoda ili linije proizvoda koju mora ostvariti nositelj zadatka po pojedinim Poslovnicama prodajne službe (referent prodaje. 9. segmentiranog tržišta i za utvrñivanje prodajnih kvota . transportne (ovisno o načinu prijevoza) ili dispoziciju špediteru tj.smješta na utovarno mjesto i pakira . odnosno prodaje sastoji se u svjesnom nastojanju da se održi ili poveća udio na tržištu.komisionira robu . prostoru i vremenu. otpremniku Fakturni odjel ispostavlja račun (fakturu) za prodanu robu na temelje kopije otpremnice s potpisom o preuzimanju robe. Planiranje i analiza prodaje Plan prodaje predstavlja konkretizaciju politike prodaje kao segmenta politike marketinga. Realni planovi prodaje donose se utvrñivanjem realnih mogućnosti koje nudi tržište i kojima raspolaže trgovačko poduzeće. specifikaciju robe) u potrebnom broju primjeraka.

makroekonomske trendove (demografske.prednostima u odnosu na konkurenciju u pogledu asortimana. Zagreb 1996.kretanjima prodaje u prethodnim razdobljima . tehnološke. nastupa na tržištu . konkurenciju.okvirnog plana sa zadacima i preporukama za povećanje prodaje u predstojećem planskom razdoblju s planiranom dobiti (za svaki glavni proizvod) . Henich.ako prodavatelji pozitivno reagiraju na poticaje za povećanje prodajne kvote Planiranje realnih mogućnosti prodaje trgovačkog poduzeća zasniva se osim na procjeni općih kretanja u gospodarstvu i na tržištu i na: .formiranje dugoročne i kratkoročne politike prodaje kao dijela politike marketinga Dajemo prikaz mogućeg sadržaja plana prodaje prema autorima knjige „Prodaja“ (Bratko.realnim skladišnim i prodajnim kapacitetima Uvjeti za kvalitetno i pravodobno planiranje prodaje su: . uprava poduzeća postavlja planove i zadatke svim nižim razinama upravljanja .odozdo prema gore. odnosno pojedinih prodavača. kanale distribucije) 235 . a na osnovu njih ukupne godišnje zadatke uprava poduzeća (najrašireniji oblik) Plan prodaje sastoji se od: .odozgo prema dolje. stimuliraju prodajno osoblje i djeluju na uspješnost poslovanja trgovačkog poduzeća.planove donose zaposleni u prodajnoj jedinici.istraženo prodajno tržište . Pri utvrñivanju prodajnih kvota polazi se i od pretpostavki da one trebaju biti veće: . Planiranje prodaje može se provoditi na svim razinama u poduzeću i to: .što je veća razlika izmeñu procijenjenog prodajnog potencijala na odreñenom području i ostvarene prodaje na tom području .Objektivno postavljene prodajne kvote tj.marketinška analiza proteklog razdoblja . usluga. potrošnju.). Pri izračunavanju prodajnih kvota treba voditi računa o okolnostima koje objektivno djeluju na učinak pojedinih punktova prodaje. Obraz.za tekuće razdoblje od prodaje u prethodnoj godini .predviñenim akcijama i reakcijama konkurenata .predviñenom ponašanju kupaca .unaprijed ugovorenim prodajama . ostvarljive uz uobičajene radne napore.analize stanja prodaje tj. kulturne. političke. snose i odgovornost . zaposleni sudjeluju u planiranju zadataka. gospodarske. cijena.

poslovne jedinice (referente. Glavne prednosti planiranja u trgovačkom poduzeću su u: . Za modne i sezonske artikle plan prodaje treba biti što fleksibilniji jer se razrañuje i prilagoñava kretanju potražnje. ali i pojedinačnih poteškoća i slabosti koje poduzeće treba otkloniti Planovi prodaje se dijele: 1.pojedine asortimanske grupe . strateške od 5 i više godina s ciljem povećanja prodaje. procjena glavnih mogućnosti.prepoznavanju najvažnijih ciljeva poduzeća . stalnih kupaca. uvoñenje nove linije proizvoda . Kontrola godišnjeg plana prodajnog poslovanja Poznati autor mnogih analiza marketinga Ph. prodavače. stalni i povremeni) . Kotler.tržišne segmente . vremenski što bliže prodaji nabavljene robe. srednji.poticanju sustavnog razmišljanja o budućnosti . vrijednosti i rokovima prodaje tako i predviñenim marketinškim aktivnostima.nepredviñene dogañaje uzrokovane tržišnim poremećajima . razlikuje 4 vrste kontrole prodajnog poslovanja: a) kontrola godišnjeg plana b) profitabilnost c) uspješnost d) strateška kontrola 236 .pojedine skupine kupaca npr.1.odreñena tržišta (domaća i inozemno) .usklañivanju svih aktivnosti u poduzeću .11. Prema sadržaju na planove za: . mali. to su operativni planovi jer se sve prodajne akcije temelje na njima srednjoročne od 1-5 godina dugoročne tj. prema veličini ostvarenog prometa (veliki. trgovačke putnike) Plan prodaje za cijelo poduzeće donosi se na temelju pojedinačnih planova prodaje za pojedine robne grupe kako po količini.jednokratne akcije.tržišnog udjela 2.povećanju osjećaja odgovornosti i timskog rada u izvršenju planova 9.- analize mogućnosti i rješenja tj. Prema vremenu (razdoblju) za koje se izrañuju na: kratkoročne do jedne godine i kraće do dnevnih planova. Trgovačka poduzeća su u stalnom kontaktu s tržištem te nastoje neposredno razraditi asortiman tj.

a) Kontrola godišnjeg plana Ovaj plan se dijeli u dva dijela: analiza odstupanja prodaje analiza tržišnog udjela Prvi analizira negativna odstupanja promatrana kroz razlike u cijeni ili količinske razlike u ostvarenoj prodaji. Na sljedećem primjeru Kotler analizira utvrñivanje podbačaja radi pada cijene. Formula glasi OPC = (PPC – OCP) OKP OPC...odstupanje radi pada cijene PPC... planirana prodajna cijena OCP...ostvarena prodajna cijena OKP...ostvarena količina prodaje Godišnjim planom utvrñena je prodaja 4.000 količinskih jedinica nekog proizvoda po jediničnoj cijeni od 10,00 kn, a to čini ukupni iznos 40.000 kn. Na kraju planskog razdoblja utvrñeno je da je prodaja iznosila 3000 količinskih jedinica po jediničnoj cijeni 8,00kn i ostvareni promet stoga jest 24.000 kn. Zamjenom simbola za iznose dobivamo sljedeće: OPC = (10-8)3000=6000 kn Utvrñivanje podbačaja radi pada obujma prodaje izvršit ćemo formulom OPO = PPC (PKP – OKP) OPO.. odstupanje radi pada obujma prodaje PKP.. planirana količina prodaje

Zamjenom: Od toga zbog:

OPO = 10 (4000 – 3000)= 10.000,00 kn Ukupan podbačaj iznosi: 16000 kn

OPC = 6000:16000=37,5% pad cijene uzrokovao je nešto više od 1/3 ukupnog odstupanja od planirane prodaje OPO = 10000:16000=62,5% ili 2/3 odstupanja posljedica je pada obujma prodaje Sada je na redu drugi dio kontrole godišnjeg plana koji se odnosi na analizu tržišnog udjela čija su mjerila: Ukupni tržišni udio (mjerenje prema prodaji istovrsnih proizvoda unutar nacionalnog gospodarstva) Udio na pojedinom tržišnom segmentu

237

-

Relativni tržišni udio spram tri najveća konkurenta Relativni tržišni udio spram vodećeg konkurenta (ako ostvarujemo isti obujam kao i vodeći konkurent znači da se tvrtka priključila tržišnom vodstvu).

U preotimanju tržišnog udjela mnoge se tvrtke služe mudrom strategijom frontalnog napada na glavne konkurente. Stručnjaci tvrde: hrvatske trgovačke tvrtke trebaju se koristiti frontalnim i bočnim napadima u borbi protiv konkurencije. Prije nekoliko desetaka godina poslovni uspjeh mjerio se isključivo visinom profitne stope odnosno ostvarenim profitom. Takav način mjerenja uspješnosti bio je učinkovit u uvjetima stabilnog tržišta. Meñutim globalizacija, hiper konkurencija, te stalne inovacije dovele su u pitanje opravdanost analize korporacijskog uspjeha isključivo uz pomoć profita. Naime profitna stopa može biti visoka, ali trenutno visoki profiti nisu garancija uspješnog poslovanja u skoroj budućnosti. Profitnu logiku moraju napuštati i hrvatske trgovačke tvrtke jer stalno pristizanje inozemne konkurencije mijenja tržišne odnose iz dana u dan. Zbog toga menadžeri moraju posvetiti sustavnu pozornost vanjskom organizacijskom okružju, odnosno kontroli tržišne pozicije. Rast tržišnog udjela odnosno širenje tržišta u današnje vrijeme jedan je od pouzdanih instrumenata vrednovanja vlastitog poslovanja. U tom pogledu nužno je kontinuirano inovirati poslovanje u pogledu načina plaćanja i uvoñenja novih usluga pri čemu se ističe značaj promocije odnosno organiziranja različitih dogañaja tzv. event marketing. Kupovanje treba artikulirati kao obiteljski dogañaj, što omogućava uspostavu potrošačke lojalnosti, ali i stjecanje nove klijentele. Istodobno je nužno provoditi brojne marketinške analize koje omogućuju uvid u sadašnju, ali prije svega buduću tržišnu poziciju. Poželjno je i potrebno stalno propitivati tržišni segment u kojem se posluje. Tržišni segment je neatraktivan ukoliko u njemu djeluje brojna i agresivna konkurencija, a ulazne barijere su previše visoke. Strane trgovačke tvrtke u sve većoj mjeri šire svoja tržišta dolaskom u Hrvatsku i ostale tranzicijske zemlje. One imaju respektabilan know-how i povoljnu cijenu kapitala. Hrvatske trgovačke tvrtke na taj izazov trebaju odgovoriti poboljšavanjem produktivnosti ali i vlastitim širenjem unutar regije uz pomoć znanja prvenstveno u području marketinga. Širenje tržišta može se provoditi i politikom snižavanja cijena uz istovremeno podizanje kvalitete usluga pri čemu su fiksni troškovi objektivna poteškoća. U cilju povećanja tržišnog udjela neophodno je sklapati partnerstva i različite oblike alijansi sa dobavljačima. Naime, trgovačka tvrtka, posebno veliki poslovni sustavi imaju danas dominantnu poziciju u odnosu na suradnju s proizvodnim tvrtkama, ali sve žešća strana konkurencija primorava trgovačke tvrtke na suradnju s proizvodnim tvrtkama a ne nametanje vlastitih poslovnih interesa. Važno je kreirati navike kupaca, a pri tom lakše je stvoriti odreñene kupovne navike nego nametati nove. Toga su svjesni strani trgovački lanci, pa stoga veliku pozornost posvećuju promociji ali i visokoj razini usluge. Poslovna praksa pokazuje kako često liderske kompanije počinju zanemarivati tržišnu konkurenciju. U Hrvatskoj trenutno nemamo trgovačkog lidera već nekoliko 238

izjednačenih velikih tvrtki što pogoduje stalnom poboljšavanju poslovanja te praćenju tržišnih procesa. Pozicija tržišnog lidera kojoj teži primjerice Konzum ili regionalnog lidera kao što je Kerum, podrazumijeva stalne napade neposredne konkurencije. Neposrednu tržišnu konkurenciju valja sustavno pratiti i analizirati kako bi se pariralo poslovnim potezima te poduzimale vlastite akcije. Za te aktivnosti valja se koristiti metodama koje je razvio benchmarking, a riječ je o teško prevodivom pojmu koji se odnosi na sustavno i analitičko praćenje konkurencije. Podloga za takve analize su razvijene baze podataka. Korištenje te menadžerske discipline omogućava lideru i kontra udare usmjerene na neposrednu konkurenciju s ciljem zadržavanja ili povećanja tržišnog udjela. U ekonomskoj teoriji postao je uvriježen financijski parametar koji nastaje analizom povratka investicije i tržišnog udjela. To je sintetički pokazatelj koji je objektivniji od profitne stope. Dokazano je da korporacijska profitabilnost mjerena povratom na investiciju (Return on investment – ROI) raste s porastom relativnog tržišnog udjela. Primjera radi prosječni povrat na investicije u djelatnostima koje sudjeluju s manje od 10% u tržišnom udjelu iznosi oko 11%. Istodobno kompanije koje obuhvaćaju više od 40% tržišnog udjela ostvaruju prosječni povrat na investicije od oko 30%. Zbog toga je povećanje tržišnog udjela jedan od instrumenata povećanja profitabilnosti te metoda realizacije dugoročne poslovne uspješnosti. Meñutim, valja upozoriti kako porast tržišnog udjela ide sporo i postupno. Tvrtke koje su po tržišnom udjelu druge ili treće predstavljaju izazivače koji nastoje preteći lidere. Neki od najpoznatijih svjetskih izazivača su Ford u odnosu na General Motors ili Pepsi Cola u odnosu na Coca-Colu. Te firme prakticiraju frontalne napade na lidere nudeći slične proizvode istoj potrošačkoj klijenteli. U Hrvatskoj se vodi borba za lidersku poziciju u trgovini, a Konzum je prihvatio strategiju frontalnog napada na glavne konkurente. Trgovačke tvrtke koriste različite taktike za povećanje tržišnog udjela. Hrvatske trgovačke tvrtke trebaju se koristiti i bočnim napadima. Koje su to metode!? Strane trgovačke kompanije većinom se koncentriraju u većim urbanim centrima. Hrvatski pak trgovci moraju se disperzirati u manje gradove, a slogan Konzuma „Hrvatski nacionalni trgovački lanac“ upućuje na korištenje te taktike. Takoñer naše trgovačke tvrtke morat će u što skorije vrijeme razmišljati o proširenju tržišta ekspanzijom u susjedne zemlje, jer je povećanje tržišnog udjela i na stranim tržištima garancija dugoročnog uspjeha. Postavlja se pitanje koja je to strategija koja će omogućiti kontinuiran rast tržišnog udjela. Jedna od najpoželjnijih tržišnih strategija je uspostava pozicije tržišnog lidera. Brojne kompanije su tržišni lideri na svom području djelovanja. Liderska pozicija se stiče različitim poslovnim strategijama kao što su primjerice cjenovna konkurentnost, razvijenost distributivne mreže, snažna promocija ili plasiranje novih proizvoda. Uspješnost poslovanja mjeri se na različite načine i elaborira se u godišnjem izvješću svakog poduzetnika Pokazatelji uspješnosti poslovanja jesu: - Proizvodnost - Ekonomičnost - Rentabilnost - Likvidnost 239

Kontrola uspješnosti čiji je zadatak utvrditi mogućnost još uspješnijeg poslovanja, temelji se na praćenju različitih pokazatelja koji utječu na poslovni uspjeh: - Prosječni dnevni broj prodajnih posjeta - Prosječno trajanje posjeta - Prosječni prihod po prodajnom mjestu - Prosječni troškovi po prodajnom mjestu - Broj novih kupaca u odreñenom razdoblju - Broj izgubljenih kupaca u odreñenom razdoblju U praksi u trgovačkim poduzećima često se primjenjuju sljedeći izračuni:

Izvršenja plana ostvarena količina prodaje % prodaje po količini =--------------------------------- x l00 planirana količina prodaje

ostvareni promet % prometa po kupcu =---------------------------. ukupni broj kupaca

ukupna realizacija promet po narudžbi =--------------------------------broj izvršenih naloga

ukupna vrijednost neizvršenih narudžbi % neizvršenih narudžbi =-------------------------------------------------.x 100 ostvarena ukupna vrijednost prodaje

ostvarene prodajne cijene % ostvarenih prodajnih cijena =----------------------------------.x 100 planirane prodajne cijene ukupna vrijednost zaliha koeficijent obrtaja zaliha =--------------------------------------x 100 ostvarena ukupna vrijed. prodaje

broj dana u godini broj dana vezivanja zaliha =-------------------------------. koeficijent obrtaja zaliha

240

ostvareni troškovi prodaje % ostvareni troškovi prodaje =----------------------------------------------x 100 planirani troškovi prodaje

ukupni troškovi reklamacije % reklamacija na prodanu robu =-------------------------------------.x 100 ukupni troškovi prodaje

ostvareni (dani) iznos rabata % rabata prema prodaji =-------------------------------------x 100 ostvareni obujam prodaje

ostvareni promet promet po kupcu =------------------------------ukupni broj kupaca

ukupni promet po trgovačkom putniku promet po trgovačkom putniku =---------------------------------------------broj trgovačkih putnika

ukupni troškovi prodaje troškovi po kupcu =-----------------------------------. ukupni broj posluženih kupaca

Profitabilnost Zadatak ove kontrole je utvrditi efikasnost poslovanja u smislu veličine prinosa od prodaje proizvoda ili usluga. Prvi stupanj ove faze kontrole odnosi se na utvrñivanje vrijednosti prodane robe, troškova za tu robu, ukupne dobiti, te ostalih troškova i čistog profita. Primjer: 1. 2. 3. 4. 5. Vrijednost prodane robe (utržak)....................................................57.600,00 kn Troškovi prodane robe....................................................................37.440,00 kn Bruto dobitak...................................................................................20.160,00 kn Ostali troškovi.................................................................................15.168,00 kn Plaće........................................................................................... ......8.928,00 kn Najam................................................................................................2.880,00 kn Materijalni troškovi...........................................................................3.360,00 kn Čista dobit (zarada, profit)...............................................................4.992,00 kn

241

Sljedeći stupanj ove kontrole vrši razdiobu utvrñenih troškova na pojedine aktivnosti kao njihove nositelje. Inače, pojam rentabilnosti označava odreñenu korisnost. Prema tom načelu traži se maksimalizacija profita u odnosu prema uloženom kapitalu. Općenito možemo reći da poduzeće posluje rentabilno ako svojim prihodima pokriva rashode i ostvaruje odreñenu dobit. Poduzeća koja samo pokrivaju rashode na granici su rentabilnosti. Likvidnost je financijski pokazatelj kakvoće poslovanja. Bit likvidnosti jest obveza svakog nositelja gospodarske aktivnosti da u svakom trenutku svog poslovanja bude sposoban podmiriti sve svoje novčane obveze prema vjerovnicima. Likvidnost poduzeća očituje se sposobnosti ročnog podmirenja platežnih obveza. Izražava se pokazateljima stupnja likvidnosti. iznos platežnih sredstava Prvi stupanj likvidnosti=---------------------------------------iznos obveza plaćanja Ako je stupanj likvidnosti 1, trgovačko društvo smatra se likvidnim. Nelikvidnost je veća što je stupanj likvidnosti manji od 1. Likvidnost je pretpostavka normalnog pribavljanja robe i odvijanja poslovanja. Solventnost tvrtke – sposobnost ekonomskog subjekta da redovito, uredno, pravodobno udovolji svojim novčanim obvezama. Solventno poduzeće, stanje u kojem se nalazi poduzeće čija je imovina veća od njegovih dugovanja. Suprotno tome je insolventnost. Proces poslovnog odlučivanja u trgovačkim poduzećima nije moguć bez potrebnih pravovremeno osiguranih izvješća za sve razine odlučivanja pa tako i za prodajnu funkciju. Važnost izvješćivanja osim za donošenje najboljih rješenja u ostvarivanju ciljeva prodajne politike služe i za kontrolu i analizu već ostvarenih prodajnih rezultata. Kolika su odstupanja u prodajnim zadacima, zacrtanom prodajnom strategijom, politikom i planovima vidljivo je iz izvješća u kojima su obrañena ova područja: - izvršenje plana prodaje u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima - izvršenje plana po prodavaonicama te ostalim kupcima - uzroci koji su doveli do odstupanja od usvojenog plana prodaje - dinamika prodaje tekućeg razdoblja prema prethodnom razdoblju - struktura prodaje po asortimanu proizvoda putevima prodaje zaključenim poslovima - utjecaj sezonskih oscilacija na kretanje prodaje - rokovi i načini isporuke robe - razina postignutih cijena - reklamacije za prodanu robu - dinamika naplate isporučene robe - uvjeti prodaje dane kupcima - utjecaj konkurencije na ostvarenu prodaju - visina zaliha gotovih proizvoda

242

Kupac se svaki dan navikava na bolju kvalitetni servis te ih smatra samo po sebi razumljivima. Konkurencija je velika. ponuda je iz cijelog svijeta u porastu.12. a time učinkovitosti. odnosno njihovih rezultata. koji neprestano prati upotpunjavanje postavljenih ciljeva. Organiziranost prodaje kao profitnog centra ili tvrtke u tvrtki i kontrolinga. izbjegavala je odgovor na to pitanje pod izlikom da je njena jedina funkcija u tvrtku donosit novac. Bolju sliku ćemo dobiti ako poslovne procese percipiramo kao tvrtke tj.1. Često se upitamo u kojem odjelu naše tvrtke nastaju troškovi. jedino mjerilo zarade nije više promet već dobitak i dakako broj proizvoda koje je netko prodao. Njegovi su zadaci prije svega planiranje. a robu može dobiti od bilo kuda. privlačenju kupaca i afirmiranju tvrtke. Prodaja ili kako je volimo nazivati komercijala. pokazuje i pokazalo je svoje dobre strane. potrošači brzo mijenjaju raspoloženje.- način transporta robe i problematika koja se na ovom području pojavljuje razlozi koji dovode do vraćanja robe razlozi koji su onemogućili pravodobnu isporuku robe utjecaj ekonomske propagande na visinu ostvarene prodaje. Računovodstvo često na podlozi propisa daje izobličenu sliku troškova i prihoda. Kontroling u prodaji Kontroling. organiziranosti u profitni centar i odgovoru koliko košta prodaja. Trgovac postaje savjetnik tvrtke za svoje kupce. odnosno koliko zapravo košta poslovni proces. Tom načelu prilagoñeno je nagrañivanje trgovaca.12. prije svega kod smanjivanja troškova. a odjel za prodaju postaje analitički centar poslovnih mogućnosti i potencijala na odreñenom prostoru. Takav centar postaje stručna potpora trgovcima na terenu. Glavno je načelo da se potrebni troškovi prodaje smanje s obzirom na jedinicu prodaje ili da se poveća broj prodajnih jedinica (a sve u cilju ostvarenja profita). Naime. 9. a zahtjevnost kupaca raste. odmah nakon velike ekonomske krize. Meñutim. općenito i nije nešto novo jer su ga uveli Amerikanci već nakon II. Svjetskog rata. Kontroling donosi novi organizacijski pristup što daje kvalitetne promjene. kojima odreñujemo ciljeve i onda pratimo njihovo izvoñenje – rezultate. Trgovac u današnje vrijeme ne može biti uspješan ako koristi stare pa čak i provjerene načine prodaje. To je kontroling. 243 . On odabire najpovoljniju ponudu. 9. postavlja se pitanje daje li nam postojeći način računovodstvenog praćenja poslovanja zaista pravu sliku poslovnih dogañanja i nastajanje troškova. Za sada se koristi ova tuñica jer bi naš prijevod „nadzor“ za sve navedeno bio preuzak i nedostatan. koja nije u skladu sa stvarnim stanjem. profitne centre. Opisane zadatke kontolinga provodi danas svaka tvrtka koja želi opstati na tržištu. dijeljenje i nadzor poslovnih procesa. Prodajni odjel U naprednim tvrtkama proces prodaje nije mogao izbjeći kontrolingu. povećanje prodaje.

Portfelj analiza pokazat će trgovcu na terenu koji kupci najviše obećavaju i koji će donijeti više profita. ako je pravilno postavljena. kao što su utisci kupaca o našoj tvrtki. njihovo zadovoljstvo i drugo.Sam trgovac mora u cilju povećane prodaje izgraditi portfelj kupaca ili ABC analizu kupaca. Ona će nam izoštriti poglede na tržištu osposobiti nas da brojevima i grafički prikažemo mekane činioce. 244 . može donijeti mnogo više spoznaja nego samo računovodstvo. a onda se tim kupcima i njihovim problemima trgovac mora najviše približiti. Uz brojke koje govore o rezultatima kontrolinga tu je još i niz kvalitativnih promjena koje donosi nova organiziranost u odnose prema kupcima. Činjenica je da nam funkcija kontrolinga.

smještaju prodavaonice . Prodavaonicu je takoñer moguće definirati kao posebnu poslovnu. Poslovanje prodavaonice 10.1. Konstitutivni elementi prodavaonice su oni koji se mijenjaju na osnovi strategijskih odluka. To su prije svega: lokacija osnovni asortiman veličina ureñenje i raspored prostora te način posluživanja Prodavaonicu koja promijeni bilo koji od navedenih konstitutivnih elemenata možemo smatrati novom.tipu objekta . ponajprije.10. kupce. Dijeli se na prostor za opremu. Veletrgovinske poslovne jedinice su pak prodajna skladišta. Ovo je potrebno naglasiti jer se proces mijenjanja oblika prodavaonice u razvijenom svijetu odvija brzo odnosno svakih nekoliko godina. organizacijsku a ponekad i obračunsku jedinicu distribucijskog sustava (završna jedinica kanala distribucije). robu i prodavače te skladišni. Prodavaonice dijelimo prema različitim kriterijima: . za razliku od maloprodajnih poslovnih jedinica u kojima se odvija daljinska maloprodaja (putem pošte. kataloška prodaja i sl. kao glavnu djelatnost ostvaruje prodaju robe na malo potrošačima i ostalim kupcima. Prodavaonica se prezentira svojim asortimanom (dio maloprodajnog mixa) i na tržištu nudi robu velikog broja različitih proizvoñača.prema metodi prodaje .prema vrsti robe (asortimanu prodaje) . Definicija prodavaonice u smislu prodajnog prostora glasi: Prodavaonica je poslovna jedinica za neposrednu prodaju krajnjim potrošačima u posebno ureñenom prostoru. prilagoñenu obujmu i zahtjevima proizvoda koji su predmet prodaje. otkupne stanice i trgovinska predstavništva. koja u arhitektonskim izdvojenim prostorijama tipa maloprodajnog objekta. Meñutim u prodavaonici svi proizvodi čine jedinstvenu ponudu i utječu meñusobno na uspjeh u prodaji svakog od njih. Poslovanje prodavaonice Prodavaonicu. definiramo kao tipičnu trgovinsku poslovnu jedinicu i to maloprodajnu poslovnu jedinicu. U prodavaonici se odvija susretna maloprodaja.specijalizirane prodavaonice . administrativni i prostor za održavanje osobne higijene.prodavaonice mješovitom robom S obzirom na obilježja robe dijelimo ih na: 245 .nositeljima maloprodaje Prema vrsti robe s kojom posluje prodavaonice se dijele na: .).

Prikupljanje informacija o potrošačima moguće je: . kvalitetu.osobnim kupovanjem u njihovim prodajnim prostorima.kupovni proces. o nabavi i prodaji na kredit itd. troškova domaćinstava. blizinu i prodavaonice se moraju prilagoditi. Praćenje trendova tehnološkog okruženja vezano je za tehnike upravljanja.praćenjem oglasa konkurencije . pravilnoj disperziranosti. Stoga prati trendove ponašanja svojih kupaca kao i trendove okruženja tj. opreme i instalacije trgovcu su dostupne iz znanstvenih časopisa s područja managementa. čime se dobiva uvid u asortiman. razinu usluge.iz izvješća ponašanja potrošača u časopisima i dnevnim listovima Informacije vezane za kanale nabave otkrivaju alternativne izvore nabave. opskrbljenosti.- prodavaonice prehrambenom robom prodavaonice neprehrambenom robom Oblici prodavaonica kao dinamične pojave. računalne znanosti te stručnih časopisa trgovine na malo i posjeta specijaliziranih sajmova. bolje uvjete i smanjuju ovisnost trgovca o dobavljačima.od zajedničkih poslovnih partnera Podatke o promjeni veličine domaćinstava. Trgovac na malo mora osigurati informacijsku potporu za rješavanje problema s kojima se susreće bez obzira može li na njih utjecati ili im se treba prilagoditi. radnih. inžinjeringa. dobne strukture. te stručnim prodajnim osobljem može započeti svoj prodajno . bolju opskrbu. niske cijene. s asortimanom i cijenama prilagoñenim potrebama potrošača. asortimanskoj oblikovanosti. promotivne akcije . Učinci maloprodajne mreže ovise o njezinim dimenzijama. smještena na povoljnoj lokaciji. Podaci o ponašanju konkurencije najlakše se prikupljaju: . naglašavamo da samo suvremeno ureñena i opremljena prodavaonica. socioekonomskih obilježja trgovac mora sam na lokalnoj razini prikupiti.u neposrednom razgovoru iz njihovih primjedbi. konkurenciju i socio-ekonomska. cijenu. Meñutim bez obzira na razne naprijed spomenute oblike prodavaonica. kulturnih. tehnike trgovanja. stavova i potreba . Promjene u poreznoj politici utječu na odluke o investiranju o procjeni zaliha. izvor nabave. želja. uštedu vremena. Od trgovaca na malo zahtjeva se i poznavanje novih zakonskih regulativa i zahtjeva nadzornih organa. analizu računa i drugih podataka dobivenih programima PC kasa ili . Za praćenje bitnih zakonskih promjena i njihovo tumačenje glavni izvor podataka su specijalizirani časopisi ali i redovna novinska izdanja. obiteljskih navika i sl. tehničko-tehnološkoj razini i posebno poslovnoj motiviranosti trgovinskih djelatnika i maloprodajnog osoblja. raznolikost. Kupci sve više traže ugodnu kupovinu. zakonodavna i tehničko-tehnološka kretanja. dohotka. Za početak obavljanja djelatnosti maloprodaje nije dovoljno samo predmet poslovanja upisati u trgovački registar 246 . propusnoj sposobnosti. marketinga. svojim revolucionarnim djelovanjem uvijek daju i davat će impulse za promjene u trgovini. razine obrazovanja. jer dostupni podaci na nacionalnoj razini malo govore za neko uže područje.posredno kroz analizu kupovanja npr.

zdravstvenih i drugih propisanih uvjeta za svoj prodajni i skladišni prostor. Pri tome je važno iskoristiti one koji ne traže materijalna ulaganja već poslovnu aktivnost zaposlenih tj. s ciljem ukupne.ukupan promet na uložena sredstva u imovinu. što govori o produktivnosti prostora . zaštiti na radu. zaštiti i unapreñenju čovjekovog okoliša i sl. Npr. proizvoda s malom razlikom u cijeni i velikim koeficijentom obrtaja i proizvoda s velikom razlikom u cijeni i malim obrtajem.Obavljanjem usluga kupcima čime se olakšava ali i ubrzava proces kupovine i postiže veći obujam prodaje . što govori o produktivnosti imovine Mnogi unutarnji čimbenici utječu na produktivnost i efikasnost poslovanja prodavaonice.stalnim promjenama dimenzija asortimana naći optimum izmeñu dviju krajnosti.prodaju . . umjesto maksimalne dobiti na kraći rok. Uvjet za to je uredski prostor opremljen i ureñen za trgovinu na veliko na osnovi uzoraka.ukupan promet po četvornom metru prodajnog prostora.skladištenje . a ne pojedinačne dobiti. govori o tome koliko je bilo produktivno ulaganje u robu .zaposlenike . nego je potrebno prethodno pribaviti i rješenje nadležnog organa uprave za gospodarstvo o ispunjavanju minimalnih tehničkih. tj.privremeno odlaganje krutog otpada Čest je primjer da trgovac robu koju prodaje na malo želi prodavati i na veliko u okviru svoga prodajnog centra . ostvariti veću dobit brzim obrtajem robe . Roba se na veliko prodaje u uredu prodavatelja na osnovi kataloga ili uzorka odabirom kupca ili izravno iz prodavaonice na malo.Pažljivo pratiti sve troškove prodaje koji se podmiruju iz razlike u cijeni tj. Ovisno o skupini proizvoda kojima će se trgovati (razvrstane prema NKD). iskorištenje svih unutarnjih rezervi racionalizacije i to: . odreñene su i obvezne prostorije i oprema koje moraju udovoljavati uvjetima odreñenim propisima o tehničkoj opremljenosti.ukupan promet u odnosu na prosječno uložena sredstva u zalihe (koeficijent obrtaja). Za praćenje imovine maloprodavača važni su sljedeći pokazatelji: . kataloga ili u tranzitu i registrirana djelatnost trgovine na veliko. za trgovinu namirnicama i predmetima opće uporabe treba osigurati sljedeće prostorije za: . sanitarnih. pod uvjetom da se tehnički omogući izdavanje R-1ili R-2 računa kao i prateća obrada podataka.prodavaonice.Pravilno voñenom politikom cijena u funkciji izvršenja planiranog obujma prodaje tj.(Zakon o trgovačkim društvima) ili postojanje obrtnice (Zakon o obrtu). marže kako bi se pronašle mogućnosti za uštede 247 .

Zalihe nastaju u vremenu izmeñu nabave i prodaje robe. odgovarajućim rasporedom radnih zadataka. a sve ostale zalihe predstavljaju ekonomski teret. Opravdane su jedino zalihe u maloprodajnom prostoru i to za onu robu čiji je obrtaj veći. boljom pripremom rada.- - - - Vremenski i prostorno uskladiti broj zaposlenih s kretanjem intenzivnosti i broja kupaca Boljom kombinacijom raspoloživih površina (namijenjenih za potrošače. ali je zbog većih narudžbi više novca u zalihama Planiranjem optimalnog nivoa zaliha smanjiti varijabilne troškove nabave i skladištenja robe pomoću metoda Minimalnih zaliha u periodu izmeñu dvije dostave Minimalnih proporcija izmeñu nivoa zaliha i obujma prodaje u odreñenom periodu Neposrednog dostavljanja na prodajna mjesta od strane dobavljača - nadziranjem obrtaja zaliha. 248 . Taj period za prodavaonicu mješovite robe u prosjeku traje 30 do 120 dana. jer se samo činom prodaje stvara dobit.1. prostorije za zaposlene) skratiti vrijeme trajanja kupoprodajnog procesa Racionalnim i preglednim izlaganjem robe (layout) Organizacijskim rješenjima pojednostaviti i skratiti poslovni proces.prodaju robe 10. Kroz to vrijeme roba se zadržava u priručnom skladištu i maloprodajnom prostoru.2.preuzimanje i evidentiranje prispjele naručene robe . brzo poduzimanje mjera kod zaostajanja prodaje pojedinih artikala i uklanjanje nekurentnih zaliha stalnom kontrolom poslovanja prodavaonice i analizom ostvarenog prometa radu unapreñenja ekonomičnosti i rentabilnosti i poboljšanja usluge potrošačima 10. priručna skladišta. raspored robe. skladištenja i prodaje Odrediti veličinu pojedine narudžbe imajući u vidu: eliminiranjem sitnih narudžbi smanjuju se nabavni troškovi. Tehnika poslovanja prodavaonice Proces prodaje robe u prodavaonici obuhvaća ove poslove: .1.naručivanje robe . Naručivanje robe za prodavaonicu Prodavaonica mora osigurati kontinuiranu ponudu i zbog toga mora raspolagati odreñenim zalihama.pripremanje robe za prodaju i njezino izlaganje u prodavaonici . uklanjanjem uskih grla u protoku robe izmeñu nabave.1. npr.

te ovisno o tome odabire dobavljača. zalihama i naručenim količinama. osloboñenje od nečega. proračun troškova. skladištu).koju robu nabaviti s obzirom na zahtjeve potrošača.samostalni obrtnici i individualni poljoprivrednici Trgovačka poduzeća na veliko su najčešći i najpovoljniji izvor nabave jer imaju bogat asortiman robe različite kvalitete na jednom mjestu. distributeri C&C .koje količine nabavljati s obzirom na brzinu obrtaja na kapacitet priručnog skladišta i prodajnog prostora na troškove nabave na očekivanu visinu prodaje Trgovac želi nabaviti robu uz što povoljnije uvjete. Pojednostavljenim postupkom (telefonom. obavlja davatelj franšize. Trgovac na malo s odabranim dobavljačem za artikle iz standardnog asortimana tj. s kontinuiranom ponudom zaključuje okvirne kupoprodajne ugovore.distributivni centri . izlogu.trgovačka poduzeća na veliko. Dobavljači tj. Osim toga.Početak racionalizacije poslovanja je u nabavi robe te trgovac svojom nabavnom politikom odlučuje: . Franchise. a to znači robu dobre kvalitete i uz niske cijene. kada i od koga nabaviti robu . robu osigurava davalac franšize. njihove navike i mogućnosti .tržnice na veliko . Usklañivanje ima organizacijski i ekonomski aspekt. te su joj važne dnevne informacije o prodaji.gdje. uvoznik ili proizvoñač. a to može biti trgovac na veliko. Vrste zaliha u prodavaonici dijelimo na: . izvori nabave za prodavaonicu na malo mogu biti: . oblikovanje prodavaonica. u oblasti trgovine predstavlja podjelu rada izmeñu davatelja i korisnika franšize kojom korisnik svu svoju energiju usmjerava u osvajanje lokalnog tržišta i opskrbu kupca. te ovakva podjela rada ima velike prednosti. Ako je prodavaonica korisnik franšize.razna proizvodna poduzeća . nema čekanja na isporuke a robu kupuju po potrebi. trgovac na malo teško može obavljati sve funkcije jednako profesionalno. Za manje prodajne objekte prikladna su C&C veleprodajna samoposlužna skladišta i distributivni centri.zalihe prema namjeni 249 . Prodavaonica koja posluje s velikim brojem artikala mora uskladiti strukturu zaliha i prometa. a veći koeficijent obrtaja).uvozno-izvozna poduzeća . jer im troškove nabave svode na minimum tj: ne moraju držati veće zalihe (manje uložena obrtna sredstva. kontrolu uspješnosti i sl. Franšiza od franc. reklama. Sve ostale poslove kao što su istraživanje tržišta. Zalihu čini ukupna količina robe koja se nalazi u prodavaonici (u prodajnom prostoru. faxom) naručuje robu prema potrebi pozivom na uvjete iz ugovora.

Organizacijski je važno prostorno. otuñivanju i sl. I konačno optimalna zaliha je ona količina robe koja omogućuje ravnomjerno i kontinuirano poslovanje uz najmanje troškove kupnje. keksi. Dobavljači koji ambulantno opskrbljuju prodavaonice osim nadopune zaliha potrebnim artiklima i ponudom novih.izložbene .pričuvne Zalihe prema količini mogu biti: . Zamjena svježim artiklima značajna je u poslovanju kratkotrajnom i lakopokvarljivom robom.zaštitne . Prirodni gubici. površini ili obujmu robe zbog sušenja.- zalihe prema količini robe zalihe prema potražnji Zalihe prema namjeni su: .radne .kaliranje robe tj. tjestenina i sl.kvarenje robe koja nastaje najčešće kod prehrambene robe. staklo. dopreme. smanjiti onih kojima promet opada i uvesti u prodaju novu robu za koju se očekuje dobar promet. Gubici na robi u prodavaonici dijele se u dvije skupine: 1. a razlika ovisi o situaciji na tržištu i sigurnosti prodavaonice da omogući ravnomjernu opskrbu. .optimalne Zalihe robe prema potražnji (ovisno je li potražnja pa tako i prodaja neke robe veća od prodaje druge robe).rastur koji je neminovan kod rasute (rinfuzne) robe pri manipulaciji . Zaštitne su pak zalihe uvijek veće od minimalnih. isparavanja i sl. mehaničkim i drugim promjenama. dijele se na: . Maksimalna je gornja granica do koje se smiju stvarati zalihe robe. kao što su: . gubitak na težini.srednje kurentne Minimalna je zaliha promjenjiva veličina jer se mijenjaju uvjeti nabave i dinamika prodaje.maksimalne . lošoj manipulaciji. a njihovi uzroci mogu biti u prirodi same robe. uvjetima skladištenja.lom koji nastaje kod lomljive robe npr.nekurentne (roba koja se slabo prodaje na tržištu) . . 250 . Zbog toga trgovci koriste prednosti ambulantne dostave kad roba doñe „sama“ i to ne jednom nego više puta dnevno od različitih ponuñača. Zalihe su ekonomski neopravdane i zbog toga što su gubici česti. a očituje se u biološkim. prihvaćaju i povrat neprodane robe i ambalaže. skladištenja i zaliha. a ekonomski povećati zalihe onih artikala čiji promet raste. vremenski i količinski nadopuniti prodanu robu u prodajnom prostoru. kemijskim.kurentne (roba koja se kratko zadržava u prodavaonici) .

ali za vrijeme manje frekvencije kupaca. te održavanjem čistoće.3. U prodavaonici prehrambene robe postoje odreñene specifičnosti. Stalnom kontrolom robe. požari i sl. Preuzimanje robe od dobavljača treba obaviti pažljivo jer od tog trenutka na prodavaonicu kao kupca prelazi sav rizik u svezi preuzete količine i kakvoće robe.2. Kako bi proces preuzimanja prispjele robe tekao nesmetano. itd. Nasilni gubici koji nastaju nesavjesnim. Najčešće se roba preuzima u priručnom skladištu prodavaonice. kako ne bi s vremenom postala nekurentna roba i kroz zalihu opteretila poslovanje prodavaonice. Proizvodi koji se po deklaraciji čuvaju na temperaturi ispod sobne temperature od 20 stupnjeva. U postupanju sa robom ograničena vijeka trajanja. visokih cijena. Preuzimanje i evidencija prispjele robe Trgovac može robu naručiti usmeno ili pismeno iz centralnog skladišta ili od dobavljača. Poslovoña i prodavači moraju svakodnevno vršiti kontrolu roka trajanja robe u prodavaonici a za sljedeće skupine proizvoda: .pekarski proizvodi . vlažnosti zraka. treba pripremiti prostor. U rješavanju problema. 251 . boljim izlaganjem.1. dakle povećava troškove poslovanja. Do takvih zaliha najčešće dolazi uslijed loše kvalitete robe. meso i sl. 10. zastare tehnologije ili nove mode. Dobavljač prodavaonici odgovara samo za stanje robe kakvo je bilo prilikom isporuke. gubici na robi se mogu znatno smanjiti. Za robu koja je oštećena ili na bilo koji drugi način upitna u daljnjem plasmanu potrebno je što prije pronaći način da se ukloni iz prodavaonice. odnosno roba koja je prva dopremljena mora se i prva prodavati.). otpremnica) s narudžbom prodavaonice.) i u prodajnom prostoru. a neke nabavke (kruh. U slučaju da robi istekne vijek trajanja (izraditi komisijski zapisnik) potrebno je robu povući iz prodaje. nestručnim rukovanjem. pažljivom manipulacijom. robnog susjedstva.mliječni proizvodi . krañom i kao posljedica više sile (poplave. a što vrijedi naravno. Od dobavljača roba se traži narudžbom koju trgovac šalje poštom ili pak sam odlazi do ovog odabire i kupuje robu te zaključuje nabavu. i za sve druge oblike prodaje robe. temperature. kao i svaka druga. osim povrata neispravne robe dobavljaču ili terećenja osiguranja robe. moraju se držati u rashladnim vitrinama i hladnjacima. mora se držati principa prvi unutraprvi vani.nepakirani suhomesnati proizvodi . angažira kapital i izbacuje ga iz obrtaja. osim prodavaonice.ostali proizvodi koji mogu biti podložni kvarenju na sobnoj temperaturi Sve ostale proizvode kojima je rok trajanja duži od 30 dana kontrolira se svakodnevno. Takva zaliha. može pomoći i sniženje prodajnih cijena robe. Najprije se utvrñuje identitet pristigle pošiljke usporeñujući popratne dokumente (tovarni list. Ukoliko je prisutan prvi način narudžbe roba se naručuje tiskanicom zahtjevnicom. dokumentaciju za evidenciju i radnu snagu. a pod pretpostavkom da se i dobavljač takve robe drži istog principa. povećanim angažmanom u prodaji itd.

vaganjem. 10.Zatim se utvrñuje količina isporučene robe i to odokativno ako mjesto isporuke nije skladište prodavaonice. brojenjem. Pakovanje jest komad upakiran ili zapakiran na odgovarajući način u skupno ili transportno pakovanje. skladištenja. prijamni list ili primka . Pripremanje robe započinje već kod njenog preuzimanja. Zbog toga se roba prethodno priprema za prodaju. a detaljno u vlastitom skladištu.kalkulacija ako se na istom obrascu izračunava i prodajna cijena robe.1. Originalno pakirana roba preuzima se prema ispravnosti originalne ambalaže. Takoñer ćemo razlikovati pojam pakiranja od pojma pakovanja. npr.4. specifikacijom. Robu s nedostatkom treba izdvojiti i pažljivo čuvati do konačnog rješenja na uloženi prigovor. Podaci se unose kronološki pod odreñenim brojem. Pakiranje je postupak odnosno tehnika pakiranja proizvoda u ambalažu odgovarajuće kakvoće. Npr. To treba raditi pažljivo uz pomoć priručnog alata kako se ne bi oštetila njezina prodajna ambalaža. Ambalaža mora ispunjavati svoju osnovnu zadaću zaštite i čuvanja sadržaja pakovine u svim predvidivim uvjetima distribucije. Razlikujemo pojmove ambalaža i pakovina. najčešće poslovoña potpisuje dostavnicu i na temelju dokumenta prijama robe koji se tada otvara u prodavaonici potvrñuje prijam. odvajanjem od transportne ambalaže. Ista se još naziva i maloprodajna ambalaža jer daje prvu informaciju o proizvodu. Stavljanje u promet proizvoda bez potrebnih oznaka. proizvoñaču i drugim značajkama bitnim za pravilnu ocjenu nekog proizvoda. Pripremanje robe za prodaju Suvremeni oblici prodaje u kojima se kupac izravno suočava sa robom bez posrednika prodavača. tako da se kupac može brzo poslužiti dobivajući pritom maksimum podataka koje on može apsorbirati u kratkom roku. oblika i načina zatvaranja proizvoda. standardom. Specifikacija robe detaljan je popis robe koji se koristi kad se u prodavaonicu šalje roba šireg asortimana ili roba neke odreñene specifikacije. Prodavaonica je dužna svaki pojedinačni artikl evidentirati u Knjigu popisa koju je obavezna ažurno voditi. traže robu koja je prodajno aktivna. Odmah se utvrñuje i kakvoća isporučene robe i to: stručnim pregledom (organoleptički) usporeñivanjem s uzorkom. ali to ne odgaña preuzimanje robe. U samoj prodavaonici. isprava (deklaracije. a često je i odlučujuća pri donošenju odluke o kupnji. Ulaz robe u prodavaonicu evidentira se na temelju popratnih dokumenata pristiglih s robom. mjerenjem. Za sve nedostatke u količini i kakvoći robe treba sastaviti komisijski zapisnik i odmah ga uručiti dobavljaču. jamčevni list. Pakovinom se smatra proizvod koji je bez nazočnosti kupca tako zatvoren da mu se naznačeni sastav i količina ne mogu promijeniti bez otvaranja ili očevidne preinake. Količina se prema vrsti robe odreñuje npr. najčešće je prati dostavnica koju je ispunio skladištar na temelju narudžbe. originalno pakovanje se kod preuzimanja u trgovini ne otvara već provjerava samo ispravnost ambalaže i vidljivi nedostaci. Ako roba stiže iz centralnog skladišta. Najveći dio robe široke potrošnje pakira se u neodvojivu i potrošnu ambalažu. a prema potrebi i laboratorijskom analizom. popis ovlaštenih servisa. tehničke upute) uvjerenja 252 . prodaje i uporabe proizvoda.

Propisi o pakiranju proizvoda odreñuju: . proizvodu ili na naljepnici podatke za: .količine proizvoda u pojedinačnoj ili zbirnoj pakovini .sukladnost s propisanim uvjetima . telefon) Deklaracija mora biti ispravna.) Zakon o normizaciji. sastav i dr. . Za kupca oni znače različitu garanciju.naziv proizvoda . kao osnovni zakon po kojem postupa tržišna inspekcija. a što se vidi iz odreñene isprave (certifikata).materijale za pakiranje (ambalaža) . adresa. kao dokaz da je sustav kakvoće dobavljača sukladan odgovarajućoj normi (npr.tip proizvoda .uvjete i zahtjeve glede načina pakiranja .značajke ambalaže za originalne pakovine (proizvoñač.identifikaciju proizvoda.naziv i adresu uvoznika – za proizvode iz uvoza (skraćeni naziv tvrtke.proizvoñače i pravne i fizičke osobe koje stavljaju proizvod u promet Deklariranje proizvoda obavlja proizvoñač. proizvode za koje je obvezno deklariranje odreñeno posebnim propisom i 253 . ISO 9000) Postupak deklariranja proizvoda podrazumijeva navoñenje na ambalaži. Deklaracija proizvoda mora sadržavati najmanje ove podatke: .naziv i adresu proizvoñača . Treba razlikovati dva tipa certifikacije. i . uvoznik. propisuje: .način pakiranja .certifikat proizvoda kao dokaz da je proizvod sukladan odreñenoj specifikaciji prema odgovarajućoj normi. potpuna i ispisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. sankcionira se visokim kaznama i ruši ugled prodavaonice. Kod deklariranja proizvoda treba razlikovati dva slučaja: 1. originalnoj pakovini. i to: .obvezu dobavljača da pribavi potvrdu o sukladnosti za proizvode koji podliježu potvrñivanju kakvoće prije stavljanja proizvoda u promet i .o kvaliteti i sl.certifikat sustava kakvoće dobavljača. uvoznik ili zastupnik.obvezatnu deklaraciju za svaki proizvod Pojam sukladnosti proizvoda podrazumijeva postupke i metode ispitivanja kojima se potvrñuje da je ispitani uzorak proizvoda sukladan odreñenoj normi.zemlju podrijetla .

muška – ženska . Danas potrošači biraju artikle s oznakom „bio.datum proizvodnje i rok upotrebljivosti navoñenjem mjeseca i godine do kada je proizvod upotrebljiv . a podliježu nadzoru kakvoće.vrstu i količinu sastojaka dodanih proizvodu da bi se povećala njegova biološka vrijednost .“ „prirodni“ te ekološki prihvatljive proizvode. Ispisan je na hrvatskom jeziku i uz njega prodavač prilaže i popis ovlaštenih organizacija.) Primjer deklariranja kožne obuće: 1.bitna obilježja za kakvoću proizvoda . način održavanja 8. Za proizvode koji moraju imati jamčevni list troškove po osnovi jamstva snosi davatelj jamstva tj. te na svakom originalnom pakiranju moraju imati deklaraciju sa sljedećim podacima: .osnovne sastojke proizvoda .upozorenje za potrošača Deklaracija na prehrambenim proizvodima uz podatke propisane Zakonom o normizaciji treba sadržavati još i ove podatke: . Proizvodi čija su svojstva opasna za korisnike i okoliš moraju imati i upute za uporabu. Osječka 197. potreba certificiranja ili obveze deklariranja proizvoda omogućava siguran nastup na tržištu. vrsta obuće.vrstu i naziv ili vrstu i E broj upotrebljenih aditiva . oznaka artikla: „Romario“-1715274 4. Načini poljoprivredne proizvodnje ili tehnologije prerade postaju robnom markom i 254 . način izrade proizvoda 9. Trgovci bi trebali biti svjesni da im poznavanje osnovnih pojmova o kakvoći proizvoda. proizvoñač.2. zemlja uvoza:Italija 6. točno informiranje kupca i legalitet poslovanja. priborom i drugim proizvodima bez kojih se taj proizvod ne može upotrebljavati prema svojoj namjeni. oznaka proizvoñača: «BATA» 2. proizvode za koje nije posebnim propisom propisana obveza deklariranja.uvjeti skladištenja i čuvanja .naziv proizvoda . Zagreb 5. sjedište i zemlja proizvoñača . podaci o materijalu Tehnički složeni proizvodi moraju imati tehničke upute i naveden rok osiguranog servisiranja (ovlaštene servisere) i opskrbe tržišta rezervnim dijelovima.dječja 7.drugi podaci važni za potrošača (uputa za pripremu i sl.način uporabe . veličina obuće: 42 3.naziv.neto količina . uvoznik ili zastupnik strane tvrtke. uvoznik:“TERA“.

U svojim nabavkama svakako trebaju odabrati proizvode sa vrlo jakom komponentom ekološkog pristupa jer oni imaju perspektivu opstanka na tržištu. koja u ambalaži pronalazi mnoga rješenja u svom poslovanju. koji predstavlja EAN broj proizvoda na osnovi kojeg je kod dobiven. odjevni predmeti očetkaju. povrće i voće očisti.čisti i dotjeruje. Važno je ne zaboraviti i ekološku funkciju ambalaže tj. naizmjeničnim svijetlim i tamnim modulima različitih širina na svijetloj podlozi. podijeljenih u četiri skupine: zemlja proizvoñač (za Hrvatsku 385) broj proizvoñača (4 numerička mjesta) broj za artikl (5 numeričkih mjesta) 255 .vidljiva sa što veće udaljenosti . markama ili skupinama. poljoprivredni proizvodi. U simbol je uključen i jedan niz lako čitljivih brojeva ispod koda. izglačaju i sl. pa je ona postala. a ono najvidljivijim zagañivačem prirode.sortira po vrsti kakvoći. riba. . Iako je u Hrvatskoj donesen Pravilnik o postupanju s ambalažni otpadom. osim što je uvjet prodaje tj. Za originalno označavanje pakovina EAN je razvio dvije verzije i to: . veličini. često ne zna što s njom po njenoj uporabi i stvara probleme ne samo sebi nego i sredini u kojoj se nalazi. priprema za prodaju odgovarajućom tehnologijom prepakiranja i pretpakiranja .standardnu verziju EAN – 13 sa 13 pozicija u svojoj strukturi. nakon raspakiranja. ako ne glavni. prerañevine od mlijeka i roba u rinfuzi. obvezna je na mjestu gdje je roba izložena (polici) ima i informativnu i propagandnu svrhu pa je važno da bude: . meso. koji predstavljaju brojčanu oznaku artikla koju je moguće prepoznati optičkim čitačem na blagajni. Odvojeno skupljanje ambalažnog otpada treba obavljati unutar poslovnog prostora ili u naselju za to odreñenim mjestima. Danas proizvodi u trgovini stižu označeni EAN (Eurepean Article Numbering) linijskim simbolom.označava cijenom (iz primke-kalkulacije) i rednim brojem Knjige popisa u kojoj je artikl evidentiran . voće. i odraz naše nekulture. Dokaz za to su trajne slike ambalaže izbačene pred prodavaonice.istaknuta jasno i čitljivo .točna i vjerodostojna Cijene kao i posebne ponude koje su uvijek jasno istaknute ulijevaju povjerenje kupcu.nezaobilazan su dio prestižne propagande na što i trgovci moraju računati.kao npr. proizvoñačima i sl. ovisno o vrsti robe kako bi bila što privlačnija. svježe povrće. Ambalažni otpad skuplja proizvoñač odvojeno po vrstama ambalažnog materijala u spremnike postavljene za tu namjenu.postavljena uvijek ondje gdje se očekuje da bude postavljena te . trgovina. npr. U daljnjoj pripremi. . roba se: .oprema odgovarajućim dokumentima Cijena proizvoda. prednost dati ambalaži koja je kao ambalažni otpad prihvatljiva za okoliš i za koju su osigurani uvjeti za odvojeno skupljanje i obrañivanje.

Očitavanje se obavlja skenerima ili čitačima ugrañenim u vage ili blagajne (kompjuterske blagajne – POS sustavi). vaganju. broj za proizvod pripremljen je za elektroničko očitovanje na prodajnom mjestu ili u bilo kojoj fazi u distribucijskim kanalima.veće povjerenje i zadovoljstvo kupaca itd.Promjene u procesu donošenja odlika o kupnji 256 . a to može obaviti samo trgovac koji dobro poznaje prirodu proizvoda. Cilj je te aktivnosti osmišljavanje i praćenje mjera koje posredno i neposredno utječu na odluku o kupnji. Izlaganje robe Kad je proces pripreme robe za prodaju završen na najbolji način.prepoznati u kojoj je fazi došlo do propusta ili pogrešaka u poslovanju . elektroničke vage u mreži s POS sustavima. podjednako sudjeluju proizvoñač i trgovac jer o naklonosti potrošača ovisi uspjeh i jednih i drugih. Na takvu strategiju najviše su utjecale dvije pojave: . ona se smješta u priručno skladište ili unosi i izlaže u prodajni i izložbeni prostor prema postavkama unapreñenja prodaje i marchandisinga o prezentaciji proizvoda kupcima.kontrolirati eventualni manjak . Tamo se kodirana aplikacija ponovno u trenutku precizno i nepogrešivo pretvara u ljudskom oku dostupnu brojčanu i slovnu informaciju.koda bolje poslovali i više privlačili kupce.utvrditi porezne obveze . danas. racionalizacija u poslovanju postiže se smještajem preuzete robe odmah u prodajni prostor jer osim jednokratne manipulacije posluje se s manjim zalihama. Unapreñenje prodaje izdvaja se kao posebna grana marketinga i dobiva novu dimenziju. ručni ili stolni čitači bar .napraviti svakodnevnu inventuru . na povećanje prometa na prodajnom mjestu.- kontrolni broj skraćenu verziju EAN – 8 za proizvode pakirane u ambalaži manje površine. Najveći učinak tj. 10. Kompjutorske blagajne raspolažu i podacima o ukupnoj zalihi svakog artikla u prodavaonici i prodanoj količini.Saturacija propagandnih poruka putem klasičnih medija .2. pod nazivom POS marketing.onemogućiti otuñivanje ili utvrditi gdje je nastalo .izostaviti upisivanje cijena . raspoložive zalihe i sl. stanje proizvoda. U tim aktivnostima. Pretvoren u EAN kod. Na taj je način moguće: .unapreñenje asortimana i optimalizaciju zaliha . Iskustvo govori da su trgovci s naprednim tehnologijama kao što su POS sustavi. zakidanju na blagajni . ali prije svega na povećanje efikasnosti i profitabilnosti prodajnog mjesta.otklanjanje grešaka pri mjerenju.utvrñivanje optimuma prostora na policama za pojedine grupe proizvoda .

a to je kako što više prodati. a postići preglednost. a poruke se sve teže razlikuju i pamte. a označava ne samo način izlaganja već sav prostor koji kupac može doseći pogledom (display).površine s desne strane toka kretanja kupaca. usluge i cijene i razni mamci npr. dostupnost i informiranost kupca o robi.istaknuta dodatna mjesta . dobru kakvoću robe i razmjerno umjerene cijene te da to više nisu prednosti koje privlače kupce.dijelovi gondola (središnjih polica) koji strše . Prepuna polica nije uvijek način da prodamo više. atraktivno izlaganje. Zbog sve šire ponude. oko 70% prodaje artikala dnevne potrošnje rezultat je impulzivne tj. promotivne akcije. postaju sve važniji.ulazni prostor -donji dijelovi polica 257 . a čak je dokazano da smanjenje količine robe. ova tuñica je poznata. posebne ponude. Vrše se dodatne analize i sprovode istraživanja. Kako što bolje iskoristiti sav raspoloživi prostor. Još jedna engleska riječ koja se koristi u marketingu. dobavljači se trude dobiti najfrekventnija mjesta za svoje proizvode. Iako je veći dio podataka o robi kupac dobio putem medija. marchandising.područja na izlazu kod blagajne . pruža moderna trgovačka tehnika tzv. ograničenosti prostora. Kvalitetno prezentiranje robe prenosi poruku kupcu koja govori kakvom je pažnjom i poštovanjem trgovac na malo birao robu za svoje kupce. prodajno aktivne zone ili „vrući“ dijelovi prodavaonice kao npr: . a trgovci optimalno raspolagati prostorom i postići najveći (dnevni) obrtaj na polici. i profitabilnost police.pravci kretanja uz zidove i slabe prodajne površine tj: .Zbog inflacije oglašavanja. Kreativno se koristi privlačna snaga robe. te kompletna atmosfera prodavaonice.izlaganje robe na policama . a poznato mu je da svaki kupac u trgovinama. Merchandising upravo pomaže pri ostvarenju najvažnijeg cilja prodaje.površine na koji kupac automatski baca pogled pri promjeni pravca kretanja . klasični mediji postaju sve skuplji. za njegovu planiranu ili trenutnu odluku o kupnji važni se uz asortiman. širenje razmaka meñu regalima i stalcima za prezentaciju robe povećava promet za 30%. spontane kupnje u samoj prodavaonici. Naime. Rješenja za: . gdje kupac zapravo donosi konačnu odluku o kupnji.informativna i promotivna sredstva u prodajnom prostoru kojima se ostvaruje na samo ljepši izgled već i bolji rezultati u prodaji. Onom tko se ozbiljno bavi prodajom.raspored roba u tokovima kretanja kupaca . To pravilo postaje i uvjet uspješnosti prodavaonice. a najintenzivnije su one u visini oka . Proučavajući tako tokove kretanja kupaca mogu se uočiti mjesta zadržavanja kupaca tj. činjenica da se borba za potrošača prenijela na prodajno mjesto.police na lijevoj strani pravca kretanja . Neposredno komuniciranje s potrošačem i prodajno mjesto. već nailazi na ljubazno osoblje.

novi proizvodi . Na manje aktivnim površinama npr. Na glavnim pravcima kretanja postavljaju se proizvodi: .-uvučene površine i kutovi Vezano za pravce kretanja utvrñuju se i optimalne lokacije za izlaganje pojedine robne skupine ili pojedinih artikala. biti zadužen za kombinirano izlaganje.2. Primjenom odreñenih pravila i načela. Ovim načinom postiže se i veća preglednost i laka prezentacija kupaca. precizno izlaganje bez ikakvih „rupa“ stvara kod potrošača želju da ne narušava čitav red. Poznavajući kupovne navike i preferencije svojih kupaca te značajke pojedinih proizvoda trgovac na malo će moći ispravno prezentirati proizvode.koji se kupuju dnevno Važno je proizvode kod kojih se zadržava većina kupaca ne koncentrirati jer uzrokuju usko grlo toka potrošača kroz prodajni prostor. olakšava traženje i izbor kupcu. 10.koji se kupuju ciljano . ukrasni papir i samoljepive trake. Takoñer je važno osmišljenim putokazima oživiti dijelove prostora sa manjom prodajom.1. Kriterij slaganja Za trgovca je najvažnije pronaći na koji će način kupac najvjerojatnije birati proizvod i donijeti odluku o kupnji. U trgovini netko mora osim ovih uobičajenih poslova. hrana i kozmetika za bebe ili čestitke.koji se kupuju impulzivno . Kompaktno. Nevažno je kako bi prodavač smjestio pojedini artikl.previše različitih proizvoda nepovezano izloženih. Ravnopravnost u slaganju postiže se okomitim slaganjem robe tako da najpopularniji artikli svih dobavljača imaju priliku biti izloženi u visini očiju. mjesta gdje je kretanje kupaca najveće. Mikrolokacija artikala na polici može biti odlučujući čimbenik u prodaji. strogoj sredini prodajnog prostora koji se lako zaobilazi slažu se proizvodi: . Tako se na jednom mjestu može naći oprema. s oznakom novo na licu mjesta gdje je roba izložena znatno povećava prodaju.na kojima se želi postići brzi obrtaj .koji trebaju velike površine za izlaganje . bez neke poruke 258 . jer je frekventnija polica na desnoj strani kretanja kupaca i to u visini očiju. Podsjetimo se na ono što smo već istaknuli: najprofitabilniji artikli i proizvodne marke trebaju dobiti najbolja mjesta tj. vizualna prezentacija robe je umijeće kojem je cilj povećati prodajni potencijal robe istodobno održavajući ugodnu i stimulativnu atmosferu kupovanja. Napisi i poruke npr.koji se zbog malih površina mogu predvidjeti u kupnji. Kombinirano izlaganje artikala koji imaju neku srodnost osim što potiče na spontanu kupnju. Jednako tako: .

zaposleni. dugo čekanje ili traženje nekog proizvoda . Ovakva izlaganja sponzoriraju i proizvoñači koji na taj način stječu saznanja o potrošaču. usprkos višoj cijeni i suženom izboru. teže se snalazi ulijeva nepovjerenje kupcu te izbjegava takve prodajne prostore Kako bi se privukla posebna pozornost kupaca ili istaknuo novi proizvod česta su specijalna izlaganja posebno pripremljena kao neovisne postave. konformisti.ako proizvod promijeni mjesto . posebne prigode i sl. 259 . nerado odustaju zbog jeftine ponude. Slična su i tematska izlaganja za pojedine skupine potrošača npr. i u svim društvenim skupinama. To su privremene prodajne točke na mjestima veće frekvencije kupaca. u oba spola. Npr.nedostatak vremena tj.nedovoljan broj. sve za ñake. Zbog mnogih situacija u prodajnom prostoru kupci se uzrujavaju i gubi se njihova lojalnost.previše informacija .glasna glazba i prečesto oglašavanje na razglas .sigurnosne kamere .pokretljivi i uvijek u žurbi.pokretljivost kolica . Ponašanje i očekivanje većine kupaca oblikovala je masovna proizvodnja. ovi su kupci pod jakim utjecajem poznatih marki i kupuju ono što kupuje većina. I jedni i drugi ne trpe pritisak dok kupuju i samodopadnost trgovaca.uski i zatrpani prolazi . pažnja i povjerenje i u potrazi je za „novim“ proizvodima i ugodnom ambijentom i atmosferi. masovni marketing i masovna potrošnja. Ali sve je više upućenijih kupaca sa složenijim zahtjevima za kvalitetom robe i usluga.stariji kupci koji im blokiraju put Stari kupci i pored stresne i zamorne situacije u velikim prodajnim objektima. starog kupca najviše uzrujava: . Nedovoljno informirani.previše izbora . „Novi“ kupci. „Novom“ kupcu izuzetno nedostaje vrijeme.nove oznake u prostoru .strah od pogrešnog uhićenja a novog kupca: . „Novi“ kupac prevladava u svim starosnim skupinama.- previše stvari koje pobuñuju pažnju izloženo u isto vrijeme zbog čega svaka od njih gubi na značenju previše naguranih proizvoda na polici ili previše različitih proizvoda neuredno i nemarno izložena roba s neurednom ambalažom koja izaziva sumnju u kvalitet kompletnog asortimana premalo izloženih proizvoda stvara efekt siromašne i nepotpune ponude često mijenjanje lokacije svake kategorije proizvoda zbunjuje kupca. nesusretljivo ili ignorantno osoblje .ako nema omiljene marke pa mora tražiti drugu . i sve će više utjecati na masovnost i prodajni asortiman moderne trgovine.

jer osim što reklamiraju proizvod. Cjenovnim karticama i etiketama tj. Važno je isticanje cijena uskladiti s image-om prodavaonice. privlače kupce i tako povećavaju prodaju. rukom napisana obavijest. a manjim dijelom u prodajnom prostoru. trgovac na malo treba posvetiti osobitu pozornost. s ciljem zaustavljanja prolaznika. jednom za kupca od najvažnijih čimbenika kvalitetne prezentacije robe. Izlog Što je izlog? Produžetak trgovačkog interijera ili izraz poštovanja prema konzumentu akcije izlaganja. preko poduzetnog osmišljavanja elemenata privlačnosti. trgovac može iskoristiti kao značajnu investiciju u koju ne ulaže. Boja je posebno snažan instrument kreiranja povoljnog ugoñaja. tržišnog informiranja potrošača i poticanja potrošača na posjet prodajnom prostoru. od onih koji u komunalnom smislu tvore parter urbanog kompleksa samo kao informacija o sadržaju prodajnog prostora. Postoji jednostavno pravilo koje kaže da se roba slaže prema spektru boja od svjetlijeg prema tamnom i slijeva na desno. sposobnim osobljem koje ih uvjerava kako su posebni. za oblikovanje tri vrste izloga tj. Izlog je svakako i prostor koji suptilna aranžersko-dizajnerska i scenografska duša prepoznaje kao mjesto ili izbor umjetničkog izražavanja. Promotivni materijali raznih proizvoñača. prodajnog. Isticanje internih (reklamnih) obavijesti mora biti profesionalno jer ništa tako brzo ne uništi ugled trgovca na malo kao loše. informativnog i reprezentativnog. To znači da će u prodavaonici tipa samoposluživanja cijena na polici biti naglašena i istaknuta tako da kupac lako i brzo može pročitati cijenu proizvoda koji ga zanima. kao najstarijom službom tržišnog komuniciranja.2. 260 . zadržavanja pred svojom ponudom. vrijedni i važni nego i suvremenom tehnologijom za bržu i jednostavniju kupnju te raznim tehničkim pomagalima i medijima u samom prostoru npr.2. ili kupuje preko interneta. korisni su u informiranju kupaca i omogućavaju lakše snalaženje u prodajnom prostoru. Pri tome se koriste službom aranžiranja. U praksi naše trgovine na malo većina se organiziranih „display“ aktivnosti poduzima u izlogu. 10. Isticanje cijena i internih obavijesti Nove trgovine osvajaju i zadržavaju kupca na samo primjenom psihologije tj. Pritom ne mislimo samo na boju koja prevladava u interijeru nego i na boju robe. kompjutorskim ekranima s informacijama o svim vrstama proizvoda koji se nude i sl. do pravih pozornica taštine vlasnika prodavaonice. Ima svakakvih izloga.prelaze u manje trgovine u kojima može razviti odnos sa osobljem. Slaganje po paleti boja Unutrašnjost prodavaonice snažno će utjecati na kupca i njegovu predodžbu o prodavaonici čim zakorači u nju.

a čak i tada bi nerijetko čuo riječ „kasnije“. Da tvrdnje nisu puka propaganda pokazuje i činjenica da je prodajni lanac usvojio i sasvim novi koncept u trgovini. ali izlog ne. Da se prodaja i angažman osoblja uvijek može bolje. otvorenije i slobodnije promišljanje poslovanja. image-a prodavaonice ali i za utvrñivanje odreñenih standarda zaposlenima i to ne samo za prezentaciju proizvoda nego cjelokupnu organizaciju poslovanja prodavaonice. Tvrdnje poslovoña ovog lanca čak idu i u smjeru veće elastičnosti starijeg osoblja na promjene koje su u odreñenom trenutku provodili. ostvaren je bolji prodajni rezultat na osnovu bolje ali vremešnije usluge. čak i dizajn artikala i njegova kvalitativna pa i ergonomska svojstva. nesvakidašnjim eksperimentom po ideji dijela upravljačke strukture. Meñutim. Zapušteni ja pak izlog. Tražeći po ekonomskoj literaturi nismo naišli da se izlog tretira kao element trgovine. No. najmanje što mogu je držati izlog čistim. slika je trgovca i njegovog odnosa sa prolaznikom s kojim želi poslovati. Jedan od poslovoña prodavaonice primijetio je kako mladim ljudima sa kojima je radio bilo potrebno sve ponoviti tri puta prije nego što bi se odlučili za rad. Ali vratimo se učinkovitosti merchandisinga koji je veoma važan za unapreñenje prodaje.“ koji nedvojbeno signaliziraju kupcima prodavače kakve životne dobi mogu očekivati u navedenoj trgovini. a svaki će aranžer za izlog reći da je prostor ozbiljne pripreme i osmišljavanja zadatka. Prosjede gospoñe iza rashladne vitrine. od skladišta do lokacije i veličine prostora. otvarajući prodajne punktove pod nazivom „Markt 45+. aranžeri. većina zanatlija i onih koji pružaju razne druge usluge ipak su svjesni važnosti svog „prozora u svijet“. prodavači prorijeñene kose i naborane blagajnice zaista ne potkrepljuju naše prve asocijacije već zahtijevaju bolje. Razmatrajući informacije dobivene od zaposlenika može se zaključiti da zreliji ljudi jednostavno ne žele raditi sa mlañim ljudima čije im životne navike ne odgovaraju i što bi se u takvoj kombinaciji vjerojatno odrazilo na slabije poslovanje koje bi se vjerojatno pripisalo zrelijoj prodavačkoj strukturi. Često mijenjanje postave izloga takoñer je zahtjev koji ova pozornica traži od trgovca. dobro osvijetljenim. U tom smislu. te da je pravilo da se izlozi u središtu grada obnavljaju jednom sedmično. prepušten gradskom smogu i otiscima. racionalnije osmisliti ili čak sve preokrenuti naopako.Trgovina je tako nezamisliva bez izloga! Sam izložak je model koji predstavlja i sebe i umjetnika. Ostavke merchandising-a važne za povećanje prodaje primjenjive su u prodajnim objektima robe svakodnevne potrošnje. Osjećaj da se na njih gleda kao na „otpisane“ pokazao se kao dodatno motivirajući za zaposlenike koji su ga znali iskoristiti u smjeru boljih poslovnih rezultata. često u realizaciji svojih ideja nailaze na poslovoñe prodavaonica koji ograničavaju njihovu kreaciju zahtijevajući konzervativni izgled izloga i inzistirajući na pretrpanosti robe u izložbenom prostoru što se ocjenjuje posve pogrešnim postupcima. Specijalizirane 261 . Naime sve je teoretski obrañeno na putu ka profitu. pokazat će nam i sljedeći primjer danskog trgovačkog lanca neto. Naime. stjecanje povoljne slike tj. a na periferiji svaka dva tjedna na temelju već pripremljenih sezonskih i godišnjih planova.

3. U manjim prodavaonicama jedan prodavač prodaje svu robu u prodavaonici najčešće na klasičan način tj. Meñutim. broj ljudi koji prolaze u prosječnom danu 2. Najčešće su to: .radio.obavijesti u prodavaonici i izlogu i dr. Dakle. Prodaja robe Tehnika prodaje robe potrošačima u prodavaonici ovisi o tome je li trgovac primjenjuje klasičnu ili suvremenu metodu prodaje.Prilikom nabave novih proizvoda u vrijeme prodaje starih zaliha . usporediti se s njom. svaki se problem može riješiti. Navike se ljudi mijenjaju. a broj je onih koji kupuju kao i iznos same kupnje u velikoj mjeri funkcija kvalitete robe. ili nedovoljno prolaznika ulazi u prodavaonicu. a mijenja se i trgovina. roba je dostupna kupcu) i svaki se prodavač zadužuje za prodaju pojedine vrste robe ili robne skupine. saznati što radi konkurencija.utvrñivanje potreba poticajnim pitanjima i pozornim slušanjem 262 .prodavaonice s užim. Trgovački putovi se premještaju. kritičar. pozdravljanje .letci. a dubljim asortimanom za informiranje potencijalnih kupaca koriste i druge oblike promocije. lokaciju. promet boljom lokacijom. izravna pošta . prosječni iznos ostvaren po jednoj prodaji pojedine prodavaonice Prodavaonica što slabo posluje mogla bi se nalaziti na slabo prometnom mjestu. Ne treba biti isključivo trgovac već ponekad i istraživač.U slučaju pada utjecaja na tržištu .pridobivanje kupčeve pažnje i stvaranje pretkupovnog raspoloženja . tržište. cijena i trgovačke sposobnosti. postotak onih koji su ušli i kupili 4. ili i oni koji kupuju – malo kupuju. mijenjati asortiman. 10. ne treba se prepustiti zadovoljstvu uhodane prodaje. broj onih koji ulaze povećava se boljim izlozima i obavještenjima o prodaji. roba nije dostupna kupcu (izmeñu nje i kupca je pult i prodavač). ali ne kupuju.Za vrijeme aktualnih dogañaja i dr. postotak onih koji ulaze u odreñenu prodavaonicu 3. lokalna TV . ili je previše onih koji ulaze. Malo prodavači procjenjuju prodajnu učinkovitost promatranjem četiri pokazatelja: 1. Proces prodaje teško je definirati nekim čvrstim modelom. . upoznavati uvijek iznova vlastite kupce. a najčešće se odvija kroz sljedeće faze: .Početkom nove sezone . razgledavaju. U većim prodavaonicama s više prodavača. primjenjuju se suvremene metode prodaje (samoposluživanje i samoizbor.Zbog povećane konkurencije .prilaženje.

emocionalna stabilnost. previše rutine i premalo brige za potrošača bila su im glavna obilježja. Savladavanje prepreka i traženje zajedničkog rješenja na obostrano zadovoljstvo Zaključivanje prodaje nakon potvrdnih znakova kupca Dopunska ponuda konkretne robe kojom se dopunjava prethodna kupnja Pakiranje i naplata Uljudan ispraćaj Takoñer i prodajni razgovor nije mehanizam koji se jednom nauči i onda primjenjuje u svim situacijama.tržišnog . kultura ponašanja. za njegov stil rada nisu potrebni samo znanje. što utječe na njihovo ponašanje (sociološke.tehnološkog . prodajna prezentacija 4. kada osjetljivost i izbirljivost kupaca raste. prodajno osoblje mora: Pomoći kupcu pri izboru. dopunska ponuda 5. lako uspostavljanje kontakta s drugim ljudima. a lojalnost pojedinoj prodavaonici. stručnim i praktičnim osnovama trgovačkog zanimanja već i druga obilježja kao karakterna obilježja tj. Takoñer previše samozadovoljstva.kvalitetom i sadržajem svojih usluga što bolje zadovoljiti potrošače . definiranje potreba kupca 3.- prezentacija proizvoda uz objašnjavanje i poticanje želje za kupnjom proizvoda. vedar opći ton raspoloženja. pokreti. zbog konkurencije i alternativnih mogućnosti kupnje sve manja. ljudske potrebe i mogućnost njihovog zadovoljavanja. ekonomske čimbenike ponašanja). Prodavač je stalno izložen pogledima kupaca te da bi uspješno obavljao svoju djelatnost. Danas. ekstrovertiranost. Glavna okupacija naših trgovaca dugo je bila povoljna nabava i prodajne cijene koje pokrivaju sve troškove i potrebnu dobit. zaključivanje prodajnog razgovora Ne postoje dvije iste situacije pa se govori o „situacijskom pristupu“ kada prodavač prilagoñava svoje ponašanje kupcu i općoj situaciji u prodavaonici. navike. uspostavljanje kontakta s kupcem 2. a to može ako dobro poznaje robu koju nudi i to sa: . vještina i navike stečene teorijskim. motive zbog kojih kupuju.uvoditi novitete te širiti znanje o novim proizvodima. tehnologijama . držanja tijela. dobar izgled. Zbog toga prodavač mora poznavati osnove ponašanja ljudi.psihološkog aspekta i . govor.racionalnim poslovanjem prodavati svoju robu uz uvjete povoljnije od uvjeta svojih konkurenata 263 . Prodajni razgovor se dijeli u nekoliko faza: 1.u okviru asortimana prodavaonice .

robe iz izloga.uvjete jamstva.demodirana roba i roba s nedostacima .ureñuju se gotovo sva pitanja u kupoprodajnim odnosima U posebnim uzancama se tako obrañuju ova područja: . koje je ustanovila skupština Hrvatske gospodarske komore još u veljači 1995. medalje. porijeklo.dovoñenje potrošača u zabludu o posebnim obilježljima i svojstvima proizvoda temeljem koje bi potrošač mogao steći pogrešnu sliku o robi i na taj način pretrpjeti štetu 10.uvjete prodaje .) .razvija se načelo solidarnosti. ateste i dr.svim su potrošačima osigurani jednaki uvjeti u trgovini na malo .pružanje netočnih i nepotpunih obavijesti . ili je na kraju vremena sezone . njezina obilježja i osobine (vrsta i sastav robe. prodaju automatima. Kakvoća usluga koje obavlja trgovac.značajke robe.1. nagrade što ih je primio proizvoñač.potrošač .prodaja robe za zimnicu 264 . načini prodaje raznih vrsta proizvoda npr: robe trajnije upotrebe.priznanja.pripadajuću dokumentaciju (certifikate. mora odgovarati kakvoći usluga koje pružaju specijalizirani davatelji tih usluga. servisiranja i mogućnosti nabave rezervnih dijelova .informiranje potrošača tj. što treba sadržavati ponuda. te dopunsku robi i pribor. što trgovac ne smije i kojim se sredstvima ne smije koristiti u informiranju potrošača Kod ponude robe potrošačima trgovac je dužan obavijestiti i upozoriti potrošača na: . itd. Prodaja robe tj. osim prodaje robe. odgovornosti i poslovnog morala u odnosima trgovac .3.prešućivanje pojedinih osobina proizvoda . što je dužnost trgovca u obavještavanju potrošača.vrijednost robe . god: . odnosno proizvod Protivno je načelu poštenja i savjesnosti trgovca: . robe po narudžbi.roba kojoj je sezona prošla. mogućnost i način upotrebe.Posebnim uzancama u trgovini na malo kao (dobrim) poslovnim običajima. Prodaja robe pod posebnim uvjetima obuhvaća: Prodaja robe po sniženim cijenama . prodaju starih stvari.prigodna sajamska prodaja .) . Prodaja robe po posebnim uvjetima Trgovac je dužan prodavati robu koja odgovara obilježjima navedenim u deklaraciji na ambalaži što se tiče i kakvoće i količine.

U rasprodaju se može uključiti samo ona količina robe koja je utvrñen a popisom prije rasprodaje ili je naručena prije objavljivanja rasprodaje. tj. To je prodaja odreñene količine robe jednog proizvoñača u odreñeno vrijeme.Trgovac koji je u svojim uvjetima prodaje oglasio djelomičnu ili potpunu rasprodaju robe dužan je tu robu fizički i prostorno odvojiti od ostale robe i na njoj istaknuti sniženu cijenu uz zadržavanje ranije cijene. sve u dogovoru sa svojim i velikim brojem dobavljača i sniženjem od 10%. a privlačenje kupaca svojim posebnim receptima.socijalnim – snižavanjem cijena trgovine ne ostvaruju sebi gubitak. Akcijska prodaja robe Akcijska prodaja robe se posebno oglašava. po cijeni koja je niža od cijene istog proizvoda u prodaji. Sezonske rasprodaje temelje se na sljedećim principima: . Konzum kontinuirano provodi akcijske 265 . Npr.marketinškim – primjerice oglašavanje rasprodaja za robu koja ima prosječne prodajne cijene Rasprodaje su vrlo važne za održavanje postojeće baze kupaca ali i za njeno širenje. na odreñenom mjestu (prostorno odvojena i posebno obilježena).psihološkim – zadovoljstvo kupca (ostvarenje želja) i zadovoljstvo prodavača (porasla prodaja i ispraznila se skladišta) . Prodaja robe s nedostacima Trgovac je dužan obilježiti nedostatak na robi i razmjerno gubitku vrijednosti robe utvrditi novu (nižu) prodajnu cijenu. prehrana i neprehrana. dobiti puno više besplatne reklama. utvrditi ugled trgovine i pronijeti dobar glas o tvrtki. Getro organizira akcije svakih 15 dana u kojima je zastupljen cijeli asortiman. Ako trgovac oglasi prodaju robe po sniženim cijenama dužan je i prodavati robu po tim cijenama. Dobro organizirane i voñene rasprodaje. nego smanjuju marže.“ Većina trgovaca politiku akcijskih prodaja smatra poslovnim tajnama. a zatim snižena na prosječnu prodajnu cijenu . zabranjeno je naručiti i uključiti u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje u vremenu trajanja rasprodaje. Tako snižene cijene moraju biti niže od cijene tih proizvoda utvrñene u knjizi popisa prije oglašavanja sniženja. a istovremeno pružaju ljudima osjećaj višeg životnog standarda jer se kupovna moć njihovog novca povećala .ekonomskim – trgovine moraju što prije isprazniti skladišta kako bi se riješile vrijednih zaliha zbog novih proizvoda i došle do novog kapitala . koje odstupaju od prosječnosti privući će više kupaca.zakonskim – prije postavljena pretjerana cijena. Tajna uspjeha svake akcijske prodaje jest u geslu:“privuci i prodaj. Trgovac ne smije dovoditi potrošače u zabludu oglašavajući rasprodaje prividnim sniženjem cijena. Trgovac može u svojim uvjetima poslovanja imati i stalnu rasprodaju po sniženim cijenama u specijaliziranim prodavaonicama bez obzira na razloge sniženja.

trgovac odreñuje i način plaćanja robe. roba na probi. obveze prodavača su sljedeće: . vrećice ili poseban papir sa logotipom proizvoñača ili trgovca se ne smije posebno naplatiti jer se smatra promidžbenim sredstvom . Hrvatski potrošači smatraju promociju putem kataloga učinkovitijom nego reklamiranje akcije putem televizije i radija. trgovac je dužan obaviti posebno pakiranje kupljene robe. Pri tome se kupci uopće ne osjećaju prevarenim i u tome je privlačna snaga trgovanja i kupovanja. Uz isporučenu robu prodavatelj je obvezan potrošaču izdati račun ili registar blok kao dokaz da je robu platio. Protivno načelu poštenja i savjesnosti poticati prodaju uz nagrade i slično. Mercatone pak često organizira akcije želeći upoznati javnost sa asortimanom i promotivnim vrlo niskim cijenama te posebno povoljnim načinima plaćanja (beskamatni krediti). korisne su i trgovcu i dobavljaču. Prema istraživanjima tržišta kupci sve više proučavaju cijene koje se navode u katalozima.za gotovinu . ali je obrtaj brži. a promovira ih putem kataloga koji izlazi svakih 14 dana i radio poruka.na čekove u više rata sa ili bez kamata .u postupku prepakiranja robe originalno pakirane od proizvoñača. Pakiranje robe tj. iako kupci misle da u akciji kupe i ono što im ne treba.prodaje u svim svojim prodavaonicama. trgovac je dužan osigurati kakvoću originalne ambalaže te upute i podatke o robi (troškovi prepakiranja terete trgovca) Isplata cijena U svojim uvjetima prodaje. na kredit poslovne banke i otplatom putem kartice) Kod prodaje robe za gotovinu bitno je da trgovac prodaje robu po cijeni koja je utvrñena u knjizi popisa i da se ona ne razlikuje od cijene istaknute na robi. Marža je niža.na kartice (jednokratnom uplatom. Plaćanje robe može biti: . prodaja robe s obročnim otplatama cijene.za gotovinu uz popust u odreñenom postotku od prodajne cijene . isporuka robe naručene telefonom. ali najviše do visine prodajne cijene materijala za pakiranje. pa se za sve sudionike akcija isplati. zamjena robe te razmjena staro za novo. Način predaje i isporuke proizvoda sadrži: vrijeme i mjesto predaje robe. te da ih se u cijelosti pridržava. koje se može naplatiti. obročnom otplatom. Posebne usluge potrošačima – ako trgovac u svojim uvjetima 266 . Trgovci na malo samostalno odreñuju uvjete prodaje i načine plaćanja kupljene robe. organiziranje prijevoza. Pod uvjetom da su akcije dobro osmišljene i provedene.na zahtjev potrošača. isporuka robe prodane kataloški. bez obzira tko organizira takav način prodaje (proizvoñač ili trgovac). Posebne uzance u trgovini na malo obvezuju trgovca da objavi svoje uvjete prodaje i da ih na vidnom mjestu istakne u prodavaonici.

Skriveni nedostaci i prava potrošača. te na temelju usporedbe s prijašnjim razdobljem utvrditi trendove. Trendovi ponašanja obuhvaćaju praćenje potrošača. proizvodnih mikseva. financijskoj situaciji partnera u kanalu i sukobima u kanalu.izjaviti da raskida ugovor . na ukupnu raspoloživost zaliha po nabavnoj i maloprodajnoj cijeni te po količini. marketinških kanala i konkurencije. Zamjena kupljene robe – posebno važno za potrošača ako želi ispravnu i neupotrebljavanu robu. Osobnim kupovanjem u njihovim dućanima. invalidima i starijim osobama.Podsustav rješavanja problema Podsustav identifikacije problema prati i ispituje trendove ponašanja. udjela u tržištu. Važni podaci o konkurenciji. Praćenje trendova marketinških kanala vezano je za dobivanje informacija o alternativnim izvorima nabave roba i uslužnim agencijama. cijenu i kvalitetu. praćenje oglasa konkurencije. razina usluge. Smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji potrošača. promocije.Podsustav identifikacije problema . Osim bilance. 267 . zamijeniti drugom. trendove okruženja i trendove poslovanja u poduzeću. promotivne akcije. Zasićenost tržišta jest razina do koje je odreñeno područje trgovanja popunjeno maloprodavačima odreñene vrste robe. Prikupljanje informacija o potrošačima moguće je kroz analizu računa potrošača. važan izvor informacija koji treba osigurati informacijski sustav maloprodaje jest izvješće o prometu koji ukazuje. dubina asortimana robe i kvaliteta robe vrlo je važno područje maloprodajne politike. montira ili priključuje robu u stanu potrošača. politike cijena. čime se dobiva uvid u robe koje nude. čijom će cijenom biti konkurentan. Proizvodni miksevi – širina. pored ostalog.pravo na naknadu štete Odnosi prema djeci.Odgovornost u poštivanju i primjeni uzanci . vezani su za praćenje zasićenosti tržišta. što potrošač može tražiti od trgovca ukoliko uoči nedostatak na robi: . Podaci o ponašanju konkurencije prikupljaju se na razne načine.zahtijevati sniženje cijene . dužan je svoju obvezu obaviti potpuno. . savjesno i u ugovorenom roku.Dužnost trgovca je da s posebnom pažnjom usluži potrošača dijete ili invalida .poslovanja objavi da sklapa. Naime. Na taj način maloprodavač ima informaciju koju robu i po kojoj cijeni promovirati i držati na skladištu. Informacijski sustav maloprodaje mora omogućiti izradu bilance na kraju svakog obračunskog razdoblja kako bi se moglo ustanoviti stanje i struktura imovine. području prodaje. maloprodavač mora odrediti neku količinu roba. već kupljenu u toj prodavaonici.

ukupan promet u odnosu na prosječno uložena sredstva u zalihe koeficijent obrtaja) .Za praćenje imovine maloprodavača važni su sljedeći pokazatelji: . 268 .prodaja na kredit u odnosu na ukupne primitke .govori o naplati potrošača koji kupuju na kredit Suvremena informacijska tehnologija omogućava. Ispravno je pogrešni podatak precrtati i to da se isti vidi sa napomenom da samo onaj koji ispostavi dokument smije isti ispravljati. a brisanje podataka nije dopušteno.ukupan promet u odnosu na uložena sredstva . zahtjeva. Ako roba nije vraćena u skladište. a dokument je ispostavljen. izgradnju integralnog informacijskog sustava podržanog računalom koji u potpunosti osigurava potporu cjelini maloprodajnog poslovanja. a s materijalne strane dokument je ispravan ako se njegovo ispostavljanje temelji na stvarnoj poslovnoj promjeni.govori o produktivnosti imovine . S formalne strane dokument je ispravan ako sadrži sve podatke koji su bitni i koji ga čine pravovaljanim. Odlaganje dokumentacije i čuvanje dokumenata o poslovanju prodavaonice Za knjigovodstvenu evidenciju posebno je važno čuvanje dokumenata. onda je povratnica samo fiktivan dokument jer poslovni dogañaj povrata nije izveden. Osnovno pravilo voñenja evidencije jest točnost. a takoñer se to odnosi na dokumentaciju na temelju koje su se unosili podaci u Knjigu popisa. Dokumenti se moraju ispisati uredno i čitljivo. Ispunjeni dokumenti moraju biti ispravni. Ova se knjiga pak čuva 10 godina od isteka poslovne godine. Dokumenti se odlažu u posebne registratore. složenost i promjenjivost poduzeća i njegovog okruženja. Računi i kontrolne vrpce čuvaju se još najmanje dvije godine od isteka godine u kojoj su ispostavljeni. Ažurnost znači evidentiranje svih poslovnih promjena odmah nakon nastanka poslovnog dogañaja.pokazuje koliko je bilo produktivno ulaganje u robu . te računske strane. Pravila ispunjavanja dokumentacije Sve dokumente na kojima se vodi evidencija o poslovanju prodavaonice potrebno je ispunjavati u trenutku poslovne promjene.ukupan promet po metru četvornom prodajnog prostora . Ispravnost dokumenata utvrñuje se s materijalne i formalne. preglednosti ažurnost voñenja podataka.govori o produktivnosti prostora . U prodavaonici je poslovoña zadužen za dokumentaciju.

obilježavanje. Utvrde li se nepravilnosti. porezna uprava te nadležno tijelo kontrole trgovačkog društva. manjku.Obrazac KP – Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe . Evidencija se vodi na propisanim obrascima i to: .Kontrola poslovanja prodavaonice Cilj kontrole prodavaonice je da se postigne što kvalitetnije poslovanje.Obrazac PKT – Primke . Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji Trgovci registrirani za obavljanje trgovine na malo. Kontrolu mogu provoditi djelatnici u prodavaonici. porezna uprava podnosi prijavu nadležnim institucijama. tržna ili sanitarna inspekcija. a za tuñi račun (komisiona prodaja) ili u tuñe ime i za tuñi račun (franchising). treba voditi i popis za obavljena posredovanja. neovisno o tome je li riječ o prodaji robe. Za prodajni objekt koji ima više odjela (npr. stavljanja robe u promet. nabavi. primjenu kojih nadzire tržišna inspekcija. opremu i ureñaje.kontrolira zakonitost poslovanja u svezi primjene zakonske regulative vezane za utvrñivanje cijene. kontrolira proizvodnu i prodaju živežnih namirnica. smanjenju cijena zbog sniženja. Oni su takoñer ovlašteni pregledati robu. smanjenju porezne stope i dr. Kontrola upozorava na dobre i loše rezultate rada i predlaže odreñene mjere otklanjanja nedostataka. Porezna uprava je tijelo državne uprave u sastavu Ministarstva financija. Poslove tržne inspekcije na terenu obavljaju tržni inspektori.Obrazac PKV – Primka – zaduženja za vlastitu robu i . kontrolira primjenu propisa o lokaciji i gradnji poslovnih prostorija. Same prodavaonice stalno kontroliraju kakvoću i količinu proizvoda. a koja mora zadovoljavati proizvod da bi se mogao naći na hrvatskom tržištu? Osnovni zakon po kojem postupa tržišna inspekcija jest Zakon o normizaciji (ustanovljava deklariranje. naročito robe sklone kvarenju.zaduženja za tuñu robu (posredovanje) 269 . kvalitetu robe i dr. Koji su to propisi. Porezna uprava kao nadležan organ za kontrolu poslovanja. trgovac može voditi poseban popis tj. Tržna i sanitarna inspekcija . pakiranje . odnosno Zakon o standardizaciji (pod čijim odredbama se provodi atestiranje kao sukladnost temeljnim zahtjevima). robna kuća). O izvršenoj kontroli knjiga (koje im se moraju dati na uvid) porezna uprava sastavlja se zapisnik. Oni takoñer preko trgovačke knjige kontroliraju zalihe. Sanitarna inspekcija preko svojih sanitarnih inspektora koji djeluju na terenu. Ako prodavaonica prodaje robu u svoje ime. označavanje. da li su djelatnici stručno osposobljeni za rad. Ova inspekcija takoñer kontrolira ispunjava li poduzeće propisane uvjete tehničke opremljenosti. dužni su u svakoj prodavaonici i na svako stalno izdvojeno prodajno mjesto. evidenciju za svaki odjel posebno.nadzor kakvoće proizvoda). voditi poseban popis kojim evidentiraju svaku promjenu stanja zaliha u maloprodaji. šalje na teren svoje inspektore koji su ovlašteni pregledati poslovne knjige i druge dokumente koji pružaju uvid u poslovanje prodavaonice.

To mogu biti: .povrata robe u centralno skladište ili u drugu prodavaonicu . ambulantno.izuzimanje robe za vlastite potreba itd. i koje osim podataka o prodaji i ispostavljanju računa osiguravaju podatke o zaduženju prodajnog mjesta (tj. promjene stope marže.).pomoću elektroničkog računala na slobodnim listovima koje prilagoñavaju svojim potrebama. zapisnik o promjeni cijena.Navedene poslovne knjige nisu obvezne voditi jedino fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (neregistrirani trgovci). o načinu unosa poslovnih promjena. otpremnice. ali moraju sadržavati najmanje one elemente koji su propisani. točnim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama kao pisanom dokazu o svakoj nastaloj promjeni. redoslijedom nastanka. knjigu popisa mogu držati u svojem sjedištu. zapisnik o inventurnim viškovima i manjkovima i dr.iskazi (temeljnice). sve promjene na zalihama robe u prodavaonici temeljem kojih se zadužuje ili razdužuje npr: . koji se koriste npr.prodaja robe (dnevni promet. na prodajnom mjestu moraju imati presliku primke – zaduženja za tu robu koja je uvedena u popis robe koji se drži u prodavaonici. zbog promjene poreznih stopa.utržak) kao razduženje po završetku radnog vremena.ručno u uvezenim poslovnim knjigama na obrascima s propisanim oblikom i sadržajem . Knjiga popisa vodi se za svaki dan tako da se u nju unose. pri objedinjenom knjiženju dnevnog prometa Broj potrebnih primjeraka ovisi o internim propisima i organizaciji pojedinog trgovca. paragon blok. svakodnevnu komadnu evidenciju robe). tj.ulazi robe kao zaduženje u jednom danu . dostavnice.specifikacija utrška 270 . kada svoje vlastite proizvode prodaju na malo.izvorni dokumenti (propisane tiskanice) npr. popusta. Način voñenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici knjiženja. odnosno do početka radnog vremena sljedećeg dana .utržak po blagajnama . sniženja . a na kraju porezne godine se uvezuju u knjigu i . sastavljene na temelju izvornih isprava.povišenja ili sniženja cijene robe npr. vrpce registar blagajne. . a može biti: .pomoću kompjutorske blagajne koje se vode u prodajnom mjestu. Trgovci koji trgovinu obavljaju bez prodajnog mjesta tj.odobrenje po blagajnama . Ako obavljaju povremenu prodaju robe izvan prodavaonice. i . Svaki unos podataka u poslovne knjige temelji se na urednim.ukupni utržak .višak ili manjak na zalihama nakon redovnog ili izvanrednog popisa robe . promjeni cijena i sve druge podatke koji su propisani za voñenje popisa robe. računi.

o.700. Dakle.vrsta organizacije 271 . Rijeka. od kojih jedan ostaje u Fini. Obala 11 Odjel: željeznarija Serija: A – 16 Br. prodavaonice se češće odlučuju polagati utržak na žiro račun putem trezora otvorenog kod Fine.00 210. opća uplatnica). za prodanu robu na kartice ispunjava se zbirni obračunski listić za svakog izdavatelja kartice posebno. To su: .00 U Zagrebu. a to znači da se posebno evidentiraju čekovi različitih banaka. a treći ostaje u prodavaonici.06. Možemo kazati da postoji nekoliko vrsta informacijskih sustava maloprodaje koliko je vrsta maloprodajnih organizacija.00 810.540.00 0786 150. Opća uplatnica je instrument platnog prometa pomoću kojeg se obavlja plaćanje u korist vlastitog ili tuñeg žiro računa (pr. Specifikacija čekova i nalog za naplatu sastavlja se prema banci izdavaoca čeka. Splitskoj banci .o.00 930. Trezori su komitentima na raspolaganju 24 sata na dan.1997.- saldo sitni novac potpis poslovoñe i blagajnika „Dino“d.00 9804 480. pored niza sličnosti ima i niz razlika. Odjel: grañevinski materijal Serija: D 54 Br.00 Za gotov novac sastavlja se specifikacija novca po apoenima i opća uplatnica pomoću koje se gotovina polaže na žiro račun financijske institucije.160.00 2. Informacijski sustav prodavaonice Maloprodaja i kao djelatnost i kao organizacijska jedinka. bloka Svota u kn 9802 400.00 190. Polog gotovine u trezor obavlja ovlaštena osoba tako da ključem ili magnetnom karticom otvori trezor i unutra ubaci kasetu ili torbicu. Za prodaju robe uz kreditne kartice sastavlja se specifikacija za prodaju po kreditnim karticama. bloka Svota u kn 0785 530.00 0789 190. ali i kombinacije istih koji odreñuju vrstu maloprodaje a za izgradnju sustava.00 560. Stoga je potrebno odrediti obilježja.00 Ukupno 1. Nakon kontrole Fina uplaćuje gotovinu na žiro račun korisnika trezora. Zbirnom obračunskom karticom utržak se predaju izdavatelju kartice npr. Stoga postoje i razlike u njihovim informacijskim sustavima.00 Ukupno 1.00 0787 80.00 0788 210. U uvjetima sve veće nesigurnosti držanja gotova novca u blagajnama prodavaonica zbog provala.Kartičnom Centru VISA. drugi knjigovodstvu poduzetnika. Sastavlja se i tri primjerka. 20.00 9803 660.

272 . Roba se.informacijski sustav velike maloprodajne organizacije Informacijski sustav prodavaonice je u prvom redu u funkciji kontrole i upravljanja zalihama. i obavljati računovodstvene obrade. izlaže na police.dobavljači asortiman robe brzina obnavljanja zaliha učestalost kupnje po prodajnom mjestu dužina radnog vremena Od svih obilježja veličina maloprodajne organizacije. Računalni sustav postao je središnjica voñenja robnog prometa. jer osigurava učinkovitiju kontrolu zaliha i time smanjuje tipične probleme maloprodavača – nepostojanje robe na zalihi koja se traži ili pretjerano velike zalihe robe koja se već duže vrijeme ne prodaju.informacijski sustav male maloprodajne organizacije .- prostorna rasprostranjenost maloprodajnog poduzeća organizacija distribucijskog lanca izvori opskrbe . a po potrebi i provjeru bankovnih i kreditnih kartica. Sljedeći korak bio je uvoñenje potpore računala logističkim procesima skladišta od prijema robe do otpreme i transporta. Back office) može postojati računalo povezano ili ne s elektroničkom blagajnom (engl. Kada naručena roba stigne. najviše utječe na vrstu informacijskog sustava. Prikazani koncept informacijskog sustava maloprodaje predstavlja samo okvir unutar kojeg treba sagledati. uvažiti i ugraditi specifičnosti. Front office). Ovakav sustav (svodi se na računalnu kontrolu zaliha) je jednostavan i relativno jeftin i najčešće je dovoljan malom trgovcu. potrebno je izvršiti kalkulaciju i upis šifre ako se koristi izvorno linijsko šifriranje od strane dobavljača. nakon što je pripremljena za prodaju i označena cijenom i rednim brojem knjige popisa. prodajni je ciklus završen. Početak računalne podrške maloprodaje vezan je za postavljanje računala na prodajno mjesto POS. Informacijski sustav male maloprodajne organizacije Maloprodaju obilježava kružni tok informacija i roba. U stražnjem uredu (engl. Kompjuterizacija distribucijskog skladišta daljnji je korak prodora računala u maloprodaju (prate se zalihe i narudžbe). Kada elektronički registar blagajne putem skaniranja evidentira prodaju. Podaci o prodaji pojedinih artikala prikupljeni putem POS blagajne analiziraju se i dobavljaču daju narudžbe. Zato govorimo o dva tipična modela: .

Vještina i savjesnost prodavača prepoznaje se kod mjerenja robe. kreditnim karticama i čekovima po tekućim računima grañana. Roba se važe pomoću različitih vrsta vaga. pri čemu se u ulozi kupca najčešće javljaju grañani koji kupljenu robu plaćaju gotovim novcem. Vaga mora biti ispravna i postavljena na mjestu na kojem kupcu omogućava uvid u proces mjerenja i kontrolu rezultata mjerenja. 273 .blagajne.blagajne. Svako zakidanje i prikraćivanje kupca npr. a prodavaonica teško stečeni image lako gubi.utvrñivanje povreda i izricanje mjera povjereno je Sudu časti HBK. 10. prilagoñenoj vrsti robe. povećanjem težine higroskopne robe (npr. trgovac je obvezan izdati kupcu račun. uporabom neispravne vage. Za svaki pojedinačno ostvareni promet proizvoda. šećera.4. paragon blok ili neki drugi oblik računa koji sadrži najmanje one elemente koji su propisani. rastezanjem tkanine. Sve sprave za mjerenje i mjerni instrumenti podliježu kontroli nadležnih tijela (Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo). Blagajničko poslovanje prodavaonice Prodavaonica može naplaćivati robu putem različitih naplatnih ureñaja kao što su registar . soli) ili povećanjem mjere nedopustivim postupcima pri mjerenju (npr. U trgovini na malo obavlja se promet proizvoda namijenjenih krajnjoj potrošnji. Na svakom naplatnom mjestu (blagajni) trgovac treba istaknuti obavijest o obvezi izdavanja i čuvanja računa koja bi ujedno trebala potaknuti kupce na uzimanje i čuvanje računa. Odreñivanje količine robe obavlja se na različite načine i različitom opremom. Svi ovi načini plaćanja smatraju se naplaćenom realizacijom i ulaze u dnevni promet (utržak) prodavaonice.) brzo se prepoznaje.Podsustavi informacijskog sustava maloprodaje Cjelinu poslovanja u maloprodaji moguće je objediniti u dva glavna podsustava: . U ulozi gotovinskog računa u maloprodaji se može javiti isječak vrpce iz registar . otežavanjem dijela vage na kojem se mjeri roba i sl. Proces prodaje obuhvaća postupke odreñivanja količine robe koju kupac zahtjeva. elektroničke blagajne ili blagajne koje se fizički javljaju u nekom drugom obliku.

original se uručuje kupcu. a s time i obvezu izdavanja gotovinskog računa. Paragon – blok Svaki paragon blok (izdaje se ako nema registar – blagajne) ima oznaku serije i ispostavlja se najmanje u dva primjerka. Registar – blagajna Svaki trgovac koji promet proizvoda i usluga naplaćuje u gotovini obvezan je taj isti promet evidentirati preko registar – blagajne. Kontrolu blagajne obavlja sam blagajnik usporeñivanjem svote utrška u gotovini. a kopija ostaje u bloku radi porezno . 10.knjigovodstvene evidencije.4. na rekapitulaciji je dovoljno zabilježiti samo broj diskete sa podacima. Iznimno se obveza evidentiranja preko registar – blagajne i izdavanje računa ne odnosi na poštu. športske prognoze i sl. rekapitulaciji se prilaže i ova kontrolna vrpca. Kod registar . Svi oblici trgovine na malo vlastitim proizvodima i trgovačkom robom imaju obvezu voñenja Knjige popisa. Ako se radi o elektroničkoj. Uz rekapitulaciju dnevnog utrška prodavaonice može se priložiti i rekapitulacija kreditnih kartica sa slipovima i primljenih čekova grañana (zajedno sa čekovnim blanketima). lutrije. 274 . odnosno PC-blagajni koja podatke evidentira na hard disku i pohranjuje na disketu.1. 10. Na kraju dana sastavlja se rekapitulacija dnevnog utrška najčešće u dva primjerka. duhanske prerañevine.blagajni na kontrolnu vrpcu. čekova po tekućim računima grañana i slipova kreditnih kartica sa ukupnom svotom dnevnog utrška.2.Zg 1997.4.Gotovina Glavna blagajna Čekovi Blagajna prodavaonice Trezor u ZAP-u Bankovne kartice Žiro račun Slika broj: Tijek poslova u blagajni prodavaonice (Izvor: Blagajničko poslovanje RriF. prodavaonice koje prodaju tisak.

10. a osoblje je pismenim uputama upućeno o prodaji na taj način. Elektronička blagajna Suvremene elektroničke blagajne u velikim trgovačkim kućama predstavljaju jednu vrstu terminala koji su povezani s centralnim računalom – serverom (programski paketi baza podataka). izdavatelj kreditne kartice (emitent) 2. a slip zatim potpisuje korisnik i preuzima robu. a za korisnike su ujedno i način kratkoročnog kreditiranja jer mu se omogućuje odgoda plaćanja. Dakle. Iz ureñaja izlazi isječak vrpce (u dva primjerka) koji sadrži podatke s kreditne kartice i prodajnu cijenu.4. u prometu kreditnom karticom javljaju se tri sudionika: 1. korisnik – imatelj kreditne kartice 3.4. a podaci ostaju memorirani u memoriji. Elektronička blagajna omogućuje kontrolu tijeka robe po vrsti. što je signal nabavi za odreñene proizvode. tako je svaki trenutak poznato stanje robe u prodavaonici. Kreditnom se karticom plaća na temelju predočenja kartice prodavaču ili blagajniku. Sva prodajna mjesta koja su prihvatila poslovanje s kreditnim karticama imaju na vidnom mjestu znak kreditne kartice.3.10. Visa. njegovu težinu i cijenu. prodavač ispisuje samo datum plaćanja i iznos/vrijednost robe. što omogućuje točni obračun PDV-a. a s druge strane daje točne podatke knjigovodstvu za obračun poreza i razduženje prodavaonice. Nakon što imprinter registrira podatke sa kartice na slip. Nakon provjere ispravnosti kartice. a drugi ostaje prodavatelju na prodajnom mjestu radi evidencije. račun za robu kupljenu na kreditnu karticu. a to su u nas American express. Naime. Elektronička blagajna pojednostavljuje rad blagajniku. Jedan potpisani primjerak ostaje korisniku. Eurocard. Prodavač mora provjeriti ispravnost kreditne kartice. koji ovaj mora podmiriti 275 . količini i vrijednosti. prodavatelj koji prodaje robu i usluge na kreditne kartice Pogledaj prikaz koji slijedi. U novije vrijeme može se primijetiti da se na sve više prodajnih mjesta. Kreditne kartice u blagajničkom poslovanju Kreditne kartice su specifičan način negotovinskog plaćanja. Predočenjem kreditne kartice vlasnik kupuje robu na svim prodajnim mjestima koja su ugovorom s izdavateljem kreditne kartice prihvatila poslovanje s kreditnim karticama. Na ovoj blagajni moguće je voditi i Knjigu popisa. kad blagajnik optičkim čitačem prijeñe preko standardiziranog linijskog koda na proizvodu. ova blagajna automatski očitava vrstu proizvoda. Diners itd. Sve se ispisuje na isječku koji se uručuje kupcu.4. a naročito datum do kojeg kartica vrijedi (ponekad se kontrolira ispravnost kartice sa listom nevažećih kartica). Emitent koji je izdao karticu dostavit će jednom mjesečno korisniku kartice. Prema šifri proizvoda odreñuje se njegov tarifni broj. umjesto kroz imprinter. blagajnik ispisuje račun – obračunski listić – slip. Da bi se to moglo obaviti kreditna kartica na poleñini ima vrpcu s magnetnim zapisom koji sadrži sve podatke potrebne za popunjavanje slipa. slipovi provlače kroz kompjutorske registar blagajne.

Korisnik kreditne kartice 1. pa stoga o njoj treba na vrijeme voditi računa i ukalkulirati je u maržu koja mora biti dostatna za pokriće troškova trgovine i očekivani dobitak.broj blagajničkog izvještaja 276 . Izdavatelj kreditne kartice (emitent) Prodajno mjesto 2. već pri zaključenju ugovora sa izdavateljem on se obvezao da će na svim prodajnim mjestima korisnicima njegove kreditne kartice te robu i usluge prodavati po cijenama istim kao i za gotovinsko plaćanje. Doznaka proračunu umanjena za ugovorenu proviziju 6.) Postupak predaje dnevnog utrška iz blagajne prodavaonice Utržak u gotovu novcu prodavaonica predaje na žiro-račun tvrtke i to: . RRiF. Evidencija utrška (slip) 5. račun za kupljenu robu i usluge prema kupljenim slipovima 3. Obračunom se utvrñuje stvarno stanje prodaje – utrška (gotovina. čekovi) i usporeñuje sa stanjem evidentiranim na registar – blagajni. umanjivši ga prije toga za ugovorenu proviziju.izravno . plaćanje računa Izdavatelj kreditne kartice (emitent) Slika br. Blagajnički izvještaj sadrži ove podatke: . neovisno o tome je li primio novac od korisnika. U meñuvremenu će izdavatelj kartice (emitent).posredovanjem glavne blagajne . Svaka vrsta prodaje prema načinu plaćanja posebno se specificira i upisuje u blagajnički izvještaj. za prodavatelja je kreditna kartica samo jedan od načina plaćanja što ga je svojevoljno prihvatio u svom poslovanju. Naime. Prema tome. zbroj utrošaka s kopijama dostave 4. podmiriti prodavatelju račun. kartica.uporabom trezora kod FIN-e Na kraju dana blagajnik ili poslovoña sastavlja obračun blagajne. : Tijek prodaje i naplate robe na kreditne kartice u trgovini na malo (Izvor: Blagajničko poslovanje.u ugovorenom roku. Potpisivanjem ugovora prihvatio je i proviziju koju će pri svakoj prodaji ustupiti emitentu. Zagreb 1997.

obrazac PKT za tuñu robu koju trgovac prodaje u ime i za račun druge pravne ili fizičke osobe Obrascima PKV i PKT potvrñuje se i dokazuje primitak robe. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji 10.Ako se evidencija o nabavi i prodaji robe te o cijenama vodi ručno. obrazac Knjige popisa je propisan i izgleda ovako: KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE Red. roba se u prodavaonici evidentira po maloprodajnim cijenama u koje je uračunata trgovačka marža i porez na dodanu vrijednost . br.u IV stupac upisuju se svi iznosi za koje se povećava vrijednost zadužene robe . treba sastaviti primku – zaduženje: . Datum isprave 2 upisa Naziv i broj isprave o Iznos-vrijednost robe zaduženju/razduženju Zaduženje (kn) Razduženje (kn) 3 4 5 1 Isprave kojima se evidentiraju nastale promjene unose se u prva tri stupca obrasca Knjige popisa i to: .: račun dobavljača ili otpremnica tj.u III stupcu naziv i broj isprave na temelju koje se prodavaonica zadužuje ili razdužuje . dostavnica otkupni blok za otkup poljoprivrednih proizvoda od grañana otpremnica.o dobavljaču (odnosno vlasniku robe za tuñu robu) . Knjiga popisa Za nabavljenu robu tijekom poslovanja. a prije stavljanja robe u prodaju i prije upisa u knjigu popisa.u V stupac razduženje prodajnog mjesta unošenjem vrijednosti prodane robe 10. a sadrže podatke: .obrazac PKV za vlastitu robu koju trgovac prodaje u svoje ime i za svoj račun .u I stupcu redni brojevi upisa .1.u II stupcu nadnevak knjiženja poslovne promjene .5.o dokumentima po kojima je roba zaprimljena npr.5.kojima se po vrstama robe (artiklima) utvrñuje pojedinačna prodajna cijena i ukupna vrijednost tj. dostavnica ili druga isprava komitenta za robu u komisiji na temelju koje se sastavlja primka za tuñu robu 277 .

Oblik i forma kalkulacije nisu propisani i trgovac je može prilagoñavati svojim potrebama tj. ukalkuliranih troškova nabave (ovisni troškovi nabave) i visine marže.6xkol.40 kn 3. Dobavljač Naziv robe Naziv i Broj i sjedište datum isprave 2 3 4 Jedinica mjere Količina Prodajna Iznos cijena s prodajne porezom vrijednosti (kol.20 kn 0. istovar) + ukalkulirani interni troškovi (prijevoz. načinu voñenja poslovnih knjiga. broj i sjedište prodavaonice – prodajnog mjesta) PRIMKA – ZADUŽENJE ZA VLASTITU ROBU BROJ----------------Red.85 kn 4. istovar) Ukupni troškovi nabave (Nabavna cijena) + marža (razlika u cijeni) Prodajna cijena (bez PDV-a) + PDV 22% Prodajna cijena s PDV-om 3.45 kn 0. računa dobavljača.05 kn 3. Tako utvrñena cijena za svaki artikl unosi se u stupac 7 Obrasca PKV i PKT.br.7) 7 8 1 5 6 Primjer PKT PRIMKA – ZADUŽENJE ZA TUðU ROBU (POSREDOVANJE) BROJ__________ Red. Primjer: Kupovna cijena po računu dobavljača + troškovi nabave po računu dobavljača (prijevoz.70 kn 278 . br. utovar.Primjer PKV: (naziv i sjedište pravne – fizičke osobe) (naziv.85 kn 0. 1 Vlasnik robe Naziv Naziv i Broj i robe sjedište datum isprave 2 3 4 Jedinica mjere količina 5 6 Prodajna Iznos cijena s prodajne porezom vrijednosti (kol6xkol7) 7 8 Prodajna cijena se prethodno utvrñuje kalkulacijom koja se sastavlja na temelju utvrñenog stvarnog stanja robe nakon preuzimanja.20 kn 0.

) u prodavaonicu. mlijeko i sl. a ne za svaki ulaz po istoj prodajnoj cijeni na malo. To znači da se u zaduženje unosi iznos prodajne vrijednosti robe koji se sastoji od umnoška količine i prodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost (PDV).5. To znači da se račun dobavljača može smatrati primkom – zaduženjem za knjiženje u Knjizi popisa. odnosno zbroj iz stupca 8 obrasca PKV i PKT (primke – zaduženja) ili iznos prodajne vrijednosti iz prijamnog lista – kalkulacije.3. a ta prodajna cijena je istovjetna s cijenom koja je istaknuta na artiklu izloženom u prodajnom prostoru. promjenu stope marže. U knjigu popisa treba dakle unositi podatke o ukupnoj vrijednosti zadužene robe (ulaz).U praksi se često primjenjuje obrazac prijamni list – kalkulacija ili primka – kalkulacija u kojem se kalkulacija nadopunjava podacima propisanim u obrascima PKV i PKT i utvrñuje jedinična cijena i vrijednost artikla po prodajnim cijenama te vrijednost ukupnih nabava toga dana ili od toga dobavljača. U slučaju nabave robe za koju proizvoñač formira krajnju maloprodajnu cijenu. 10. Npr. Zaduženje maloprodajnog mjesta Za sav dnevni ulaz (zaduženje) robe u prodajni objekt može se voditi. Za povišenje i sniženje cijena. treba sastaviti vjerodostojni zapisnik o nastaloj promjeni u zaduženju prodajnog mjesta.00 kn Promjene zaduženja i razduženja prodavaonice U stupcu 4 obrasca knjige popisa evidentiraju se i ostale promjene zaduženja prodavaonice ali isto tako na temelju dokumenata. U tom slučaju nije potrebno popunjavati obrasce PKV i PKT. a trgovcu odobrava rabat kao njegov dio u tako formiranoj cijeni. Uz oznaku cijene označava se i redni broj i godina iz knjige popisa (u obliku razlomka) i mijenja se samo kad se promijeni i cijena robe. U Zapisniku o promjeni stanja zaduženja se uz osnovne podatke o trgovcu i robi. 445/2000 932.20 kn 80/01 99. tako da se na kraju radnog dana zbroje i zbroj unosi u Knjigu popisa kao ukupno zaduženje za taj dan. smanjenje ili povećanje poreznih stopa. To naročito pojednostavnjuje voñenje Knjige popisa onim trgovcima koji imaju u jednom danu višekratni ulaz istih vrsta roba (kruh. unosi 279 . što je i najpraktičnije samo jedna primka odnosno zaduženje ili drugi dokument (primka – kalkulacija) koja ima sve propisane podatke.2. trgovac ne mora posebno sastavljati kalkulaciju jer sve elemente za zaduženje ima na računu dobavljača. 10. Promjena cijena Svako maloprodajno mjesto zadužuje se po prodajnim cijenama sa porezom na dodanu vrijednost utvrñenim prema primkama odnosno kalkulacijama.5.

pri zbrajanju.00 Ovako ustanovljene promjene unose se u stupac 4 (zaduženje) Knjige popisa. Primjer zapisnika: Zapisnik o promjeni cijene robe (zbog smanjenja porezne stope) Sastavljen dana 30.) .stara i nova prodajna cijena s porezom i razlika tj. gubici) treba metodom „crvenog storna“ uokviriti iznos i razdužiti prodajno mjesto tj.) kao odbitnu stavku od redovite prodajne cijene. uskršnji i sl.10 6.00 8. Red.00 174. Odobreni popust treba evidentirati u Knjizi popisa na način da se temeljem podataka iz Zapisnika za ukupnu svotu popusta stornira zaduženje prodavaonice (stupac 4).96 8 9 123. Kada se taj ispravak ne bi proveo.00 362. U tu se svrhu na kraju radnog dana na temelju rekapitulacije dnevnog prometa treba utvrditi svota odobrenih popusta i sastaviti Zapisnik o promjeni maloprodajne cijene zbog npr.50 6 150. npr: .listopada 2000. Za svotu odobrenog popusta potrebno je ispraviti zaduženje prodavaonice. paragon – blok i sl. Nova Razlika 7 4.redoviti popust kupcima za gotovinsko plaćanje. te iznose oduzimati od ukupnog zbroja. manjkovi. .prigodni popusti (božićni. Propisani obrazac takvog zapisnika u praksi ne postoji. što bi prilikom prvog popisa robe financijski rezultiralo 280 . popusta za gotovinsko plaćanje.00 Vri jed n.00 27. Ova svota odgovara maloprodajnoj cijeni prodane robe umanjenoj za odobrene popuste.posebni popust namijenjen ciljnim skupinama potrošača (studentima ili umirovljenicima neovisno o načinu plaćanja) Ove popuste trgovac je dužan unijeti u gotovinski račun (isječak vrpce iz naplatnog ureñaja. Br 1 Naziv robe 2 Mlijeko Dječja knjiga Ukupno Jedinica mjere 3 Lit Kom -- Količina Stara cijena 4 30 25 -5 5.00 212.00 38. Trgovci na malo često odobravaju popuste. ali se može u tu svrhu rabiti obrazac zapisnika koji se primjenjuje prilikom sniženja cijena robe u prodavaonici. iznos prodajne vrijednosti robe za koji se vrijednost robe povećava odnosno smanjuje. god. a u stupac 5 (razduženje) unosi se stvarna svota dnevnog utrška koja se na kraju radnog dana nalazi u blagajni prodavaonice. Za iznose za koje se smanjuje vrijednost zaduženja (sniženja.00 297.00 65. popust bi ostao uknjižen u ukupnom zaduženju prodavaonice.

redovitim popisom robe 281 .00 kn) i unosi se u razduženje Knjige popisa stupac 5. Dnevni utržak u blagajni prodavaonice iznosi 7. 1706 do 1746 9.00 kn. Naime.izvanrednim popisom robe u prodavaonici ili u skladištu ovisno o tome radi li se o maloprodaji ili veleprodaji .200. a najčešće od 1 – 3%.00 kn u gotovini (8.pojavom manjka. a izraženi su u postotcima od količine proizvoda koje su u obračunskom razdoblju prodane. Otpis robe uslijed gubitaka. zabilježen na PC – blagajni iznosi 8. Normativi gubitaka za trgovinu na veliko su u visini 50% utvrñenih normativa gibitaka za trgovinu na malo.2000. 1 841 842 upisa Naziv i broj isprave o zaduženju/razduženju 3 Zapisnik o sniženju cijene br. viškova ili manjkova Datum isprave 2 9.00 7380.1 do najviše 5%.200. Visina manjka može se ustanoviti: . KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE Red. Ako se prodavaonica zadužuje financijski te ne može osigurati podatke o količini proizvoda po pojedinim vrstama. Ako je prodavaonica toga dana imala isključivo naplatu u gotovini (bez čekova po tekućim računima grañana i slipovima temeljem prodaje na kreditne kartice). br.00 kn. Utržak/Rn. Na vrijednost manjka iznad stopa utvrñenih Pravilnikom plaća se porez na dodanu vrijednost. Svota-vrijednost robe zaduženje/razduženje 4 5 820. neoporezivom manjku nastalog zbog kala. 76.9. Dopušteni normativi ovako nastalih gubitaka utvrñeni su na temelju iskustava struke.3. Postotci se kreću od 0. može na ukupnu realizaciju primijeniti postotak za 1% pod uvjetom da u prodajnom asortimanu nemaju proizvode za koje je propisana niža stopa.380. svota novca u blagajni treba odgovarati dnevnom utršku. Sastavlja se zapisnik o promjeni cijena br.9.neposredno nakon nastajanja pojedinog rashoda.00 kn – 820.76 (popust) 9.2000.9. br.00 Hrvatska gospodarska komora donijela je Pravilnik o dopuštenom tj. Kupcima je za gotovinsko plaćanje odobren popust od 10% što iznosi 820. .1. kvara i loma moguć je samo u prodavaonicama u kojima se vodi evidencija o količinama prodanih proizvoda po vrstama tj. Ovakav obračun dopuštenog iznosa kala. stvarna vrijednost robe u prodavaonici (po prodajnoj cijeni) bila bi manja od vrijednosti zaliha prema podacima iz Knjige popisa. analitička robna evidencija.rastepa.2000. kvara ili loma na proizvodima u trgovini i načinu na koji se tako nastali manjak utvrñuje. Primjer: Dnevni promet prodavaonice 9. rasipa.

Tako se utvrñene razlike ne smiju meñusobno prebijati već na temelju zapisnika zasebno prikazati u Knjigu popisa kao: .3.razduženje unosom iznosa manjka u stupac 5 nakon odbitka dozvoljenog odnosno opravdanog iznosa i .5. kvara i loma prema Pravilniku kojeg propisuje Hrvatska gospodarska komora. ratna razaranja i provalne krañe) su gubici koji se priznaju do visine utvrñene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta. Inventurne razlike Nakon redovnog godišnjeg popisa robe (inventure). a neispravan proizvod se vraća dobavljaču (proizvoñaču). Manjkovi nastali zbog više sile (elementarne nepogode.3. Ako se djelatnik ne odazove na poziv. vrlo se često javljaju razlike tj.1. kupcu je u zamjenu dan novi istovrsni proizvod. uokviruju se i od ukupnog zbroja oduzimaju. priznaju se samo ako je pri utvrñivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave.Utvrñivanje rashoda obavlja Komisija. višak ili manjak pojedinih artikala. takva isporuka nije oporeziva porezom na dodanu vrijednost. U tom je slučaju potrebno osigurati odreñenu dokumentaciju koja nedvojbeno dokazuje opravdanost otpisa npr. 10. potvrdu i sl.zaduženje unosom iznosa viška u stupac 4 10. U Knjizi popisa ovaj poslovni dogañaj se takoñer evidentira na temelju zapisnika o zamjeni u jamstvenom roku kao storno u stupcu 4 jer se za vrijednost novog proizvoda mora razdužiti prodavaonica kao u slučaju uzimanja robe za potrebe djelatnosti. ne predstavlja izuzimanje za vlastitu potrošnju i ne oporezuje se porezom na dodanu vrijednost.5. rasipa. U manjkove proizvoda spadaju i sitne krañe koje nisu registrirane u trenutku kada su učinjene (nema dokaza o njegovom nastanku).2. Dozvoljeni manjkovi (manjkovi koji ne podliježu oporezivanju) se na temelju zapisnika knjiže smanjenjem zaduženja prodavaonice na isti način kao i sniženje cijena tj. Manjkovi koji nastaju zbog neodgovarajuće kakvoće i prošlog roka trajanja. račun.5. Iako ovaj rashod prelazi vrijednost dopuštenog kala.3.3. 10. Reklamacije Ako je povrat proizvoda izvršen u jamstvenom roku tj. koja dokazuje da su tako otpisani proizvodi predani na deponij ili drugo mjesto namijenjeno skupljanju glomaznog otpada. Izuzimanje robe iz prodavaonice 282 . koja o popisu sastavlja zapisnik koji se smatra knjigovodstvenom ispravom. a česte su u većim prodavaonicama. isti se može priznati i bez njegove nazočnosti.

za isplatu plaća u naravi svojim zaposlenicima . uredski materijal.za poslovne svrhe kao potrošni materijal za čišćenje. Kod ostalih oblika izuzimanja potrebno je ispostaviti račun i izuzimanje knjižiti u stupac 5 (razduženje) Knjige popisa na isti način kao da je roba prodana. za ureñenje izloga i sl. . potrebno je unijeti u stupac 5 Knjige popisa kao razduženje prodavaonice. Povrat robe iz prodavaonice u npr. rekapitulacijom dnevnog prometa (naplaćeno u gotovini. centralno skladište ili prijenos robe u drugu prodavaonicu (za trgovačka poduzeća s više prodajnih objekata) knjiži se na temelju vjerodostojnog dokumenta (otpremnice. smanjenjem zaduženja prodavaonice u stupac 4 Knjige popisa uokvireno tj.5. u diskontima) obavlja promet na veliko i promet na malo.5.za poklone u naravi zaposlenicima . Maloprodaja i veleprodaja iz istog prodajnog prostora U praksi se često u istom prodajnom prostoru (npr. Uvjeti za obavljanje oba oblika trgovine u istom prodajnom prostoru su: registracija za obavljanje tih djelatnosti rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za njihovo obavljanje 283 .za reprezentaciju . trgovac nema obvezu obračunavanja PDV-a jer se radi o poduzetničkoj potrošnji i ima pravo na pretporez po ulaznom računu i u knjizi popisa.5.gotov novac po apoenima .čekovi po tekućim računima grañana prema bankama izdavaocima čeka (trasantu).za vlastitu potrošnju (u neposlovne svrhe) Pri izuzimanju robe kao potrošnog materijala u poslovne svrhe.kreditne kartice prema izdavaocima kreditnih kartica i upisuje u blagajnički izvještaj na temelju kojeg se prodavaonica razdužuje u Knjigu popisa. stupac 4. čekovima i kreditnim karticama) i usporeñivanjem sa stanjem evidentiranim u blagajni. dostavnice).Promjene u zaduženju Knjige popisa mogu nastati i zbog izuzimanja robe iz prodavaonice: . Svaka vrsta prodaje tj. 10. Evidentiranje prodaje robe Ukupni dnevni utržak (promet) prodavaonice na temelju svote evidentirane na vrpci registar blagajne ili zbroja izdanih paragon blokova. a na temelju Zapisnika provodi storno zaduženje. naplate posebno se specificira: . 10. Stvarnu svotu prometa (utrška) trgovac utvrñuje na kraju radnog dana obračunom blagajne tj.4. a . storno.

siječnja. Tako utvrñene razlike treba evidentirati u Knjigu popisa. a zatim se na tu prodajnu cijenu dodaje 22% PDV-a. prosinca. pa se time „ulaz“ izjednačava s „izlazom“. Nakon knjiženja inventurnih razlika (neovisno o razlogu) zaključuje se Knjiga popisa na način da se stanje zaliha po inventurnim listama knjiži kao storno ulaza robe (stupac 4). drugom trgovcu na malo. Stornirana zaliha prenosi se u sljedeću poslovnu godinu kao početno stanje 1. rastep. Podaci iz povratnice knjiže se količinski i vrijednosno u robnoj evidenciji veleprodaje i knjizi izlaznih računa. Povratnicom se razdužuje ukupna maloprodajna cijena sa ukalkuliranim porezom na dodanu vrijednost i unosi se u Knjigu popisa kao storno zaduženje u stupcu 4. poduzetnici robu na veleprodaji vode po nabavnoj cijeni. Za isporučenu robu trgovac kupcu (npr. 10. Primjer evidencije poslovnih dogañaja u prodavaonici 284 . prodajom (stupac 5) sa stanjem 31. obrtnicima.voñenje evidencije propisane za trgovinu na veliko i istovremeno za trgovinu na malo Promet na veliko ostvaren u iz maloprodaje evidentira se na način propisan Pravilnikom o obliku i načinu voñenja popisa robe u trgovini na malo. a prekomjerni rashod i manjak (iznad dopuštenog) knjiži se kao prodaja robe tj. Razlika izmeñu stupca 4 tj. Rashod kao kalo. Stvarno stanje zaliha robe utvrñuje se na temalju godišnjeg popisa – inventure i popisne liste na dan 31.12. Za svotu utvrñenog viška treba zadužiti Knjigu popisa i to u stupac nabave – zaduženje. velikim potrošačima) za negotovinsko plaćanje izdaje račun R-1. potrebno je usporedno s razduženjem skladišta isknjižiti i veleprodajnu maržu. razduženja. Zbog jednostavnosti rasknjižavanja i sastavljanja kalkulacije maloprodajne cijene.5. Za višak robe u maloprodaji treba napraviti kalkulaciju – prijamni list kao osnovu za zaduženje. Ako se roba na veleprodajnom skladištu vodi po prodajnoj cijeni. kvar i lom do visine utvrñene Pravilnikom (dopuštene svote) knjiži se kao storno nabave tj. zaduženja. Takoñer se evidentira i prijenos robe iz veleprodaju u maloprodaju tj. robu prati interna isprava – meñuskladišnica ili interna otpremnica. Ovaj se promet evidentira na temelju povratnice ili neke druge isprave o smanjenju zaduženja u Knjizi popisa. zaduženj (ulaza) i stupca 5 razduženja (izlaza) zove se saldo. Na tako utvrñenu nabavnu cijenu dodaje se marža maloprodaje koja je u pravilu različita od veleprodajne. Zaključivanje Knjige popisa Na kraju godine Knjiga popisa se zaključuje podvlačenjem i zbrajanjem svakog pojedinog stupca.6. a pokazuje stanje zaliha u prodavaonici.

----) Zapisnik o promjeni cijene.Primjeri evidencije poslovnih dogañaja u prodavaonici u Knjizi popisa i način zaključivanja Knjige popisa KNJIGA POPISA Naziv i broj isprave o zaduženju/razduženju Svota – vrijednost robe Zaduženje (kn) 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxx Razduženje (kn) 5 3 Stanje (popis zaliha od 31. radi smanjenja marže Zapisnik o promjeni cijena – smanjenje PDV PKV (ili kalkulacija) – prijenos iz vlastitog veleprodajnog skladišta Zapisnik – kalo.2000.) PKV br.nabava robe Gotovinski račun br. kvar i lom do visine dopuštene Pravilnikom Zapisnik o sniženju cijene – svota odobrenog popusta Zapiosnik – prijenos robe u veleprodajno skladište Gotovinski račun br.do – dnevni utržak Zapisnik – izuzimanje robe za poslovne svrhe Zapisnik – inventurni višak Zapisnik – manjak uslijed rizika krañe (1%) od prodanih količina Zapisnik – ispravak zaduženja za svotu iračunate marže na proizvode čiji je manjak ustanovljen (zbog utvrñivanja nabavne cijene kao osnovice PDV-a Zapisnik – manjak iznad visine dopuštene Pravilnikom Račun ili obračun s elementima računa-manjak na teret odgovorne osobe Račun za vlastitu potrošnju .rasip.12. 01/00 /ili kalkulacija/ .nabava robe PKT br. 01/00/ili kalkulacija/ .reprezentacija Račun za vlastitu potrošnju – izuzimanje za vlastite potrebe vlasnika ili zaposlenika Račun – izuzimanje robe radi poklona u naravi zaposlenicima Zapisnik o povećanju cijena robe u prodavaonici Zapisnik – povrat robe u druga skladišta/prodavaonice Zapisnik ovjeren od ovlaštenog djelatnika PU – manjak zbog neodgovarajuće kvalitete i proteka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 285 . o – do – dnevni utržak (ili blagajnička vrpca br. od.

12. Popisna lista – dopušten kalo.12.2000. rasip. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zbroj xxxxx zbroj zbroj zbroj 286 .2000. rasip. kvar i lom Popisna lista – prekomjerni kalo. kvar ili lom Ukupno Zalihe robe po popisnoj listi 31.roka trajanja iznad visine utvrñene Pravilnikom Zapisnik o reklamaciji u jamstvenom roku Povratnica – povrat robe u trgovinu na veliko Zapisnik nadležnog tijela za procjenu štete – manjak uzrokovan višom silom Inventura 31.

287 .

Poslovna logistika u trgovačkim poduzećima 11. čuvanje zaliha sl. kako. logistika upravljanja. Zbog neusklañenosti se javljaju i konflikti u poslovanju npr: . ne uzimajući u obzir posljedice u drugoj funkciji tj. a stvarati veće zalihe s većim troškovima držanja . Iako su logistički zadaci meñusobno povezani i koordinirani.formirati veće transportne jedinice zbog sniženja transportnih troškova. a ne pojedinačnih troškova distribucije..zahtijevati maksimalno iskorištenje kapaciteta transportnih sredstava i usporavati i smanjiti fleksibilnost isporuke .osigurati prodajnu spremnost tj. ne vodi računa o logističkoj meñuovisnosti cijelog sustava. moraju porasti drugi. Svaka rješava logističke zadatke misleći na vlastite ciljeve tj. Pojam i cilj poslovne logistike u trgovini Cilj je logistike trgovine optimirati protok roba u fizičkom. jer se uštede različito 288 . a povećati moguća oštećenja u transportu Osim ovih ciljnih konflikata unutar samih troškova (kada neki troškovi padaju. u većini poduzeća obavljaju se decentralizirano u raznim poslovnim funkcijama gdje se tretiraju kao sporedni i bez koordinacije s meñuovisnim logističkim zadacima u drugim funkcijama.vremensku transformaciju roba. primjenjuju se i drugi termini: distribucijska logistika. Fizička distribucija znači fizičko premještanje.smanjiti rizik nabave (ovisnosti) izborom većeg broja dobavljača.naručiti zbog popusta u cijeni veće količine istovrsne robe ne vodeći računa o likvidnosti poduzeća i dimenziji tj. pakiranje. rukovanje. logistika marketinga. kako minimizirati troškove. skladištenje. preko nabave. koliko.1. Kako se poslovna logika odnosi na sve aktivnosti vezane za prostorno . odnosno u gospodarstvu izmeñu sudionika distribucije (makrologistički sustav). poznati su i konflikti izmeñu troškova i prihoda. skladišta i distribucije do potrošača (mikrologistički sustav-poslovna logistika).11. radi smanjenja ukupnih. kojim prijevoznim sredstvima. rabate nabavom kod jednog dobavljača . zadovoljavanje potreba tržišta u svakom trenutku većim zalihama i dislociranim skladištima . Poslovna se logistika često danas sužava na sistem fizičke distribucije iako ima šire značenje.ostvariti uštede u pakiranju. raznovrsnosti asortimana . informacijskom i organizacijskom pogledu od dobavljača. Logistički se zadaci obavljaju u svakom trgovačkom poduzeću i jedan su od čimbenika djelotvornog poslovanja i strateške uspješnosti. kuda treba dostaviti itd. a maksimizirati razinu usluga za svoj dio radnoga procesa. a poslovna logistika upravljanje tim procesima sustavnim prikupljanjem informacija i donošenjem odluke kada. logistika prodaje. a povećati troškove nabave i ne iskoristiti popuste tj.

odražavaju na eventualne gubitke prihoda. te su i inovacije u logističkim rješenjima sve češće. Kako bi razmjenu podataka obavila na logistički način poduzeća stvaraju računalno integriranu logistiku. na pravom mjestu u pravo vrijeme. a logistička funkcija postaje integrirajuća i prosječna funkcija (jer prožima sve druge funkcije) u poduzeću. nabavna funkcija visinu zaliha podreñuje. Zbog toga pravilna primjena logistike ima sve veću važnost. prilagoñava trenutnim uvjetima nabave (rabati). informacije se koriste paralelno s odvijanjem poslovnog dogañaja. a mnoga ih i ne prepoznaju kao prioritetne. prodajna funkcija fleksibilnoj prodaji. jer troškovi logistike iznose oko 25% ukupnih troškova. Drugim riječima. Samo se na taj način u trgovačkim poduzećima može ubrzati tijek roba. Mogući konfliktni ciljevi pojedinih funkcija: Nabava Najniže cijene Velike nabave Prodaja nabavne Najbolja kvaliteta količine Širok i asortiman Velike zalihe Kvaliteta usluga Brza isporuka Financijska služba Povoljni uvjeti plaćanja dubok Što veći koeficijent obrtaja Što manje zaleñenih obrtnih sredstava u zalihama Sniženje troškova Najjeftiniji prijevoz Dakle. Cilj se postiže sustavnim pristupom (cjelovitim obuhvaćanjem) upravljanju tijekovima robe od nabave do isporuke potrošaču uz što veću ekonomičnost. poslovnom se logistikom s jedne strane osigurava racionalizacija u poslovanju. već optimumu poslovanja poduzeća. većim brojem heterogenih kupaca i dobavljača provode centralizirane logističke zadatke pomoću integralnog informacijskog sustava u koji su uključene sve organizacijske jedinice koje obavljaju logističke zadatke. Zaključak Logistiku u trgovačkim poduzećima treba shvatiti kao način upravljanja kako bi se uz što niže ukupne troškove zadovoljile želje potrošača pravim robama u količini. troškove i vezana obrtna sredstva. U manjim se trgovačkim poduzećima. kao i prema mjestu donošenja poslovnih odluka. Tijek informacija prati tijek poslovanja tj. Kako bi se izbjegle takve situacije ne smije se polaziti od primarnih interesa pojedine službe. a financijska funkcija likvidnosti poduzeća. smanjiti zalihe. s velikim i različitim asortimanom. a i logistička ulaganja iznad odreñenih granica više ne daju primjerene učinke. a i 289 . zbog pomanjkanja materijalnih i ljudskih resursa. teže rješavaju logistički problemi. a ne samo pojedinih dijelova. Danas veća trgovačka poduzeća s nizom decentraliziranih prodajnih mjesta. To omogućava trenutačnu dostupnost podataka potrebnih za svaku poslovnu transakciju korisniku na odreñenoj organizacijskoj razini. a s druge konkurentska prednost na tržištu.

11. posebno je važna kod osvajanja novih tržišta i stjecanja prednosti pred konkurentima.1. bez pričuvnih zaliha. skraćenje ciklusa narudžba – otprema – fakturiranje. jer se kompjutorski na temelju primljene narudžbe kupca u sve kraćem vremenu: .upravljanje skladištem . i . promidžbe i sl. brze i pouzdane isporuke kupcu omogućavaju: . „savršena narudžba“ („perfect order“) tj.brzina reakcije na potrebe kupca . npr. .izdaje nalog za otpremu .provjerava stanje kupčeva potraživanja.2. Čimbenici o kojima ovisi spremnost za isporuku u trgovačkim poduzećima su: . Stoga je u interesu i poduzeće i kupca brzina obrade narudžbi tj. Ta.2. dok se glavnina na prvi pogled ne vidi. Često se logistika zapravo promatra filozofijom sante leda – javno je vidljiv samo manji dio. 11. jer kratki rokovi isporuke podrazumijevaju visoki akviziterski potencijal poduzeća.kraće vrijeme dobave .ispostavlja fakturu kupcu 290 . izvršenje narudžbe bez zastoja. Zadaci logistike u trgovačkim poduzećima Osnovni se zadaci logistike u trgovačkim poduzećima odnose na razinu zaliha i vrijeme protoka robe. Naime.).provjerava ima li i gdje artikala na zalihama .kratkoročne narudžbe Ukupno potrebno vrijeme za izvršavanje narudžbe (realizacija narudžbe) obuhvaća vrijeme za komunikacijske procese u fazi pregovaranja. vrijeme potrebno za obradu dokumenata narudžbe i vrijeme dostave tj. izmeñu distribucijske logistike poduzeća i nabavne logistike kupca. unutarnji i vanjski prijevoz Troškove postizanja odreñenog stupnja spremnosti za isporuku treba što više racionalizirati u odnosu na vrijednost prodane robe.visina i asortiman zaliha . cijena.manipulacija.poslovanje s nižim zalihama. Za ostvarenje optimalnog protoka robe potrebno je skratiti vrijeme reagiranja na narudžbe i potrebe prodajnih mjesta.teže se kopiraju od strane konkurenata za razliku od drugih marketinških odluka (asortimana. Pretpostavka je pravovremene reakcije na potrebe kupaca osim raspolaganja s dovoljnom količinom zaliha i korištenje odgovarajućeg informacijskog sustava. Brzina reakcije na potrebe kupca Narudžbe su veza izmeñu poduzeća i tržišta tj. tzv. fizičko kretanje robe izmeñu skladišta prodavača i kupca.

Wal – Mart. kontrole i prepiske u obrasce za daljnji tijek obrade (evidencije. Ako netko u vrijeme mobilnih telefona.u obliku tiskanog obrasca u kojem je dobavljač otisnuo sve artikle (često prema slijedu skladišnoga rasporeda). Dobavljači koji to pravilo ne mogu ispuniti otpadaju. Koliko je poduzeće pouzdano u izvršavanju pristiglih narudžbi može se izraziti i ovim obrascima za stupanj ili omjer pripravnosti: Broj izvršenih narudžbi x 100 ili Broj pristiglih narudžbi broj izgubljenih narudžbi broj ispunjenih narudžbi Dostupnost. prilagoñavanje kupčevim potrebama vezano za količine. Trajni je prekid suradnje obvezna posljedica takve nemarnosti. otpremu). kontrola narudžbe kod dobavljača usko su povezane. jer je bilo naručeno. komisioniranje. pa se samo unose naručene količine što pojednostavnjuje daljnju obradu . Zlatno pravilo kompanije je da svaki dobavljač u roku od 72 sata mora isporučiti robu (računajući od vremena narudžbe do slaganja robe na police u prodavaonicama). brzina tj. npr. pozivnih automatskih centrala i interneta nije dostupan. Viši troškovi zbog brže dostave narudžbe mogu se više nego kompenzirati prednostima kraćega vremena isporuke.u slobodnom obliku i tada je dobavljač prenosi u predviñeni obrazac i to je već početak njezine obrade . sposobnost trenutačnog odziva danas su najvažnije osobine.- sravnjuje stanje zaliha šalje nalog nabavi za nove zalihe Dostava narudžbe od strane kupca i obrada tj. integralni informacijski sustav poduzeća tj. najveća svjetska maloprodajna kompanija pridaje velik značaj brzom pribavljanju robe. ali se ne odazove odmah. a u postupku obrade. Ovisno o načinu dostave narudžbe kupac formira oblik narudžbe. kaotični kupac odmah pozove konkurenta i kod njega naruči traženi proizvod. i to u izuzetno velikom broju artikala. taj riskira da nestrpljivi. Najbrže se reakcije na kupčeve narudžbe postižu odgovarajućim informacijskim sustavom izvršavanja narudžbi. Uz brzu reakciju sve je važnija i fleksibilnost isporuke tj. a dobavljač osim načina kontrole svih stavki u narudžbi i postupak daljnje obrade narudžbe prema internim zahtjevima poduzeća. način i vrijeme isporuke. što ubrzava obradu jer se izbjegavaju dvostruki poslovi npr. 291 . sukcesivne isporuke.izravnim povezivanjem računala (automatsko naručivanje). Kod izbora načina dostave narudžbe treba u obzir uzeti ukupno vrijeme isporuke. Electronic Dana Interchange – EDI) i elektronička pošta (email). Kupac narudžbu može dostaviti: . Pretpostavke su danas za brzinu i točnost u postupku pregovaranja i postupku dostave narudžbi elektronička razmjena podataka (engl. Još gore je ako je dobavljač dostupan. umrežanost mikroračunala. a nije bilo dostavljeno.

292 . rukovanjem i ne mogu se promatrati odvojeno. Naručivanjem od dobavljača koji je brz i uvijek pri ruci. izdavanje robe s vozila na svim lokacijama tj.sakupljanje podataka u fazi samoga prodajnog postupka . u vidu notebook računala. uz minimalno korištenje skladišnoga (priručnoga) prostora. čime se kupcu skraćuje administrativni postupak od naručivanja robe do slaganja na police Ambulantnom prodajom pojedine dostave postaju manje ali češće. i to samo za one artikle čiji se obujam i /ili obrtaj takvi da im prodajni prostor tj.2. Prednosti su ambulantne dostave fleksibilnost poslovanja zbog raspolaganja ažurnim informacijama vezanim uz poslovanje kupaca i akcijama konkurenata. Zalihe su robe u trgovini u pravilu složene na redovnoj prodajnoj polici. ispostavljanje obrazaca o dostavi robe. kupci ne naručuju cijele palete. mobilnu računalnu opremu. u logističkom smislu. svoje zalihe zadržavaju na najmanjim mogućim racionalnim količinama. postaje prodajni predstavnik. koji sve više postaje prodavač s dodatnim znanjem.11. U borbi za kupca dobavljači su našli najučinkovitije rješenje u vidu ambulantne prodaje tj. Ambulantna dostava POS blagajnički sustavi trgovcima osiguravaju precizne informacije o potrebnim zalihama i time mogućnost boljega planiranja zaliha.2. uključuje i informatičke tehnologije tj. a i transportne troškove zbog češćeg obilaženja kupaca.iste i točne podatke na obje strane tj. ali i o preuzimanju robe (potrebnih za prodaju. Primanje i obrada narudžbi usko su povezane s upravljanjem zalihama.primke-kalkulacije). već često na komade što znatno povećava manipulativne.direktan prijenos podataka nakon pojedinačne prodaje . prodajnim mjestima. usitnjenost pojedinačnih isporuka tj. pa ni veća pakovanja. Ovaj oblik prodaje uz dostavno vozilo (skladište na kotačima) i vozača. a cjelokupna težina zaliha polako se premješta na dobavljača. Informatička rješenja za terensko poslovanje omogućavaju: . usklañenu evidenciju dobavljača i kupca (ubrzava naplatu) . ureñaja za automatsku identifikaciju podataka koji radi putem bežične komunikacije (BarcodeHandy-Terminal) i dr. Najveći je nedostatak. redovna polica nije dovoljna za potrebnu optimalnu zalihu. Najčešće je koriste proizvoñači prehrambene robe za dostavu u maloprodajne objekte.ispis dokumenata odmah prilikom prodaje tj. odgovornostima i mogućnostima odlučivanja tj.

praćenje odstupanja od optimalnih zaliha za najvažnije proizvode . smanjivanje broja artikala pojedinoga proizvoda. koji se kreću u suprotnim smjerovima. ali u skladu s optimalnom dimenzijom asortimana… Dobavljači su spremni preuzeti brige za zalihe većih i važnijih kupaca. Klasični obrazac za optimalnu količinu narudžbe zasniva se na ciljnoj funkciji: Tu = Tn + Ts Tu = ukupni troškovi Tn = trošhovi naručivanja Ts = troškovi skladišta Suvremeni zahtjevi što se postavljaju pred upravljanje zalihama osim smanjenja njihove razine i niži troškovi su i njihova fleksibilnost i brzina isporuke. manja je i fleksibilnost.koje proizvode treba uskladištiti? . javlja se i kod svake pojedinačne narudžbe kojom se nadopunjuju zalihe. posebno dijeljenjem troškova za specijalizirana skladišta . na koji će se nivo usluga poduzeće odlučiti. odnosno isporučivati im prema potrebama (JIT).kooperacija u nabavi tj.kada naručiti za popunu zaliha? Uspjeh postižu ona trgovačka poduzeća koja ostvaruju visoku isporučivost roba ali sa što manje vezanoga kapitala i troškova poslovanja. ali najracionalnije su samo optimalne zalihe tj. što je manja veličina zaliha. tj.3.kooperacija u skladištenju. odnosno mogućnost pravovremenog zadovoljavanja potražnje tj. Visina i asortiman zaliha Kako bi se sve narudžbe kupaca odmah izvršile potrebno je raspolagati dovoljnim količinama i vrstama zaliha. koja su često posljednja karika u lancu isporuke i svoje probleme sa zalihama ne mogu prevaliti na prethodnog dobavljača. ostvarivanje povoljnijih cijena bez povećavanja vlastitih zaliha . gdje je: . Zato su odgovori na sljedeća pitanja važni za utvrñivanje visine zaliha: . 293 Minimum. kao što je: . a kupci sve više traže male količine u kratkim rokovima dobave.ugovaranje dinamike isporuka s dobavljačima .koju količinu tih dobara treba držati na zalihi? .11. Asortiman se širi. Dakle.koju količinu treba naručiti za popunjavanje zaliha? . Zbog toga se primjenjuju razne mogućnosti reduciranja zaliha. odgovora na pristigle narudžbe.primjena ABC metode kontrole zaliha . Problem minimiziranja ovih troškova. količina koja omogućava kontinuirano poslovanje odgovarajućom ponudom uz najniže troškove nabave i skladištenja. Osobite teškoće u tome imaju mala i srednja poduzeća. Optimalnu veličinu zaliha možemo procijeniti i s aspekta fleksibilnosti poduzeća.provoñenje tipizacije tj.

Kašnjenje u izvršavanju narudžbi produktivan 2. koje kupcu povećavaju izbor na polici. Degradiran izgled i atmosfera 5. gubitka 5. Odnos izmeñu zahtjevanih zaliha i nivoa usluga može se grafički prikazati: Potrebne investicije u zalihe % postotak narudžbi koje se mogu ispuniti iz postojećih zaliha Dakle. izmakla dobit manipulacije 4. Kamate na sredstva uložena u zalihe 2. sadašnji i budućih narudžbi 3.direktno utječe na gornji i donji nivo zaliha. Veći troškovi: skladištenja. ali jednako tako povećavaju i troškove. Gubitak image-a (pokvarljivost. Nezadovoljstvo i gubitak kupaca tj. demodiranost 294 . Iskustva pokazuju da je za oko 80% zaliha više potrebno da bi se sa 95% ispunile narudžbe kupaca (bez čekanja) nego ako se ispunjavaju sa 80%. Neostvaren promet tj. Rizik cijena.procijeniti za koliko će se povećati prodaja i dobit kao rezultat držanja većih zaliha i obećanja bržeg izvršenja narudžbi Greške trgovaca u odreñivanju granice u nabavi dovodi do prekomjernih zaliha.uravnotežiti odnos izmeñu rizika manjka zaliha i troškova suviška zaliha . krañe i sl. investicije u zalihe i troškovi zaliha rastu sa približavanjem razine usluge kupcu stopostotnom izvršenju i zato treba: .). Nije važno odrediti samo gornju granicu zaliha već i donju tj. osiguranja. Novac vezan u zalihama nije 1. 3. kvalitete. smanjuju likvidnost i profitabilnost uloženoga kapitala. trgovci moraju imati na umu koji su problemi vezani kako za jedne tako i za druge zalihe: Problemi prekomjernih zaliha Problemi nedovoljnih zaliha 1. Pretjerana sniženja i otpisi prodavaonice 4.

razina sigurnosnih zaliha nekoga artikla može biti i niža. nekurentnost. itd. iskorištenje svih prilika za prodaju. visoke zalihe samo prikrivaju probleme. kao npr. a time i mogući porast cijena. nedostatke u poslovnom upravljanju. nedostatke u komunikaciji. Zalihe se trebaju povećavati sve dok nastale uštede premašuju ukupne troškove držanja dodatnih zaliha. i zato se važno osigurati potrebnim informacijama. Iako trgovci nastoje prognozirati potražnju ona se rijetko slaže sa stvarnom potražnjom. Na primjer. sa skladištima na više lokacija. Gomilanje zaliha ukazuje na poremećaju u odnosima ponude i potražnje. nestašica jednog ili nekoliko artikla. stvara se nestašica na tržištu. jer se kupci zbog kompletne ponude orijentiraju na druge dobavljače. probleme u kvaliteti. neodržavanje rokova.akcijama konkurenata . Optimalne zalihe koje minimiziraju gubitke rizika zbog premalih ili prevelikih zaliha. npr: . Ako se u mnogofilijalnom trgovačkom poduzeću prodavaonice opskrbljuju iz centralnog skladišta. Pored ovih radnih i pričuvnih zaliha. sigurnosne i rezervne zalihe zbrajaju u centralnom skladištu ili distribucijskom centru i u priručnim skladištima prodajnih objekata. važne su i zalihe u transportu. a čemu trebaju zbog konkurentnosti težiti sva poduzeća. jer i one ulaze u ukupno vezani kapital u zalihama. važno da se s robom ne disponira neovisno na različitim razinama odlučivanja. Veće zalihe mogu se stvarati i zbog špekulacija kako u nabavi tako i u prodaji. Jednako tako i dobavni termini ne moraju teći po planu.promjene u modi i tehnologiji . Takoñer. Zalihe su specijalna vrsta barometra privrednih kretanja. umanjuje i prodaju druge robe. neusklañene kapacitete. nabavom većih količina ako se očekuje porast cijena ili predviña oskudica na tržištu nabave. jer se individualne. Menagement zaliha je integralno promatranje svih zaliha u poduzeću s ciljem snižavanja vezanoga kapitala i povišenja rentabilnosti na osnovi bržeg obrtaja kapitala. Prema mišljenju japanaca. držanjem zaliha u skladištu. Zato razvijena gospodarstva u planiranju i kontroli zaliha upotrebljavaju suvrememene informatičke tehnologije i odgovarajuće programe kako bi se smanjila sredstva uložena u zalihe. dugi transport. Smanjiti zalihe na najmanju moguću mjeru ili ih čak eliminirati znači uz povećanje likvidnosti i konkurentnosti poduzeća na tržištu i stabilnost poslovanja trgovačkog poduzeća. direktni i indirektni troškovi nepotrebnih zaliha prave razliku izmeñu profitabilne strategije i gubitaka. ne moraju odražavati i prodajnu spremnost trgovačkog poduzeća tj. jer se ukupne potrebe pojedinih prodavaonica vjerojatno neće poklopiti.zakonskim propisima i sl. U prodaji smanjenjem ponude tj. U većim je trgovačkim poduzećima. 295 .Iza većine odluka o držanju zaliha stoje odgovarajuća predviñanja koja uzimaju u obzir i moguće promjene. što poduzeće prisiljava na povećanje zaliha sigurnosnim dodatkom. Ukupno gledano.

jer efikasnije koordiniraju rute i dane isporuke prema prometu i lokaciji prodavaonice (često samo količinama za dnevne potrebe) Manjim se brojem skladišta u trgovačkim poduzećima ne smanjuju samo fiksni troškovi za prostor i održavanje i varijabilni troškovi osoblja.11. što niže pojedinim tržištima tj. U trgovačkim poduzećima (naročito u trgovini na veliko) skladišni troškovi čine najveći dio logističkih troškova i odlučujući su za rentabilnost poduzeća. Za razliku od njih. Stoga logistikom skladišta treba odrediti: . ali lociranim na pravim mjestima uz najniže troškove. pitanje centralizacije i decentralizacije skladišta važna logistička odluka. razina sigurnosnih zaliha nekog artikla može biti i niža. u lokalna skladišta. zbroj razina sigurnosnih zaliha u njima je viši od razine sigurnosnih zaliha u centralnom skladištu. jer se ukupne potrebe pojedinih prodavaonica vjerojatno neće poklopiti. nego porast troškova prijevoza.centralizacija ili decentralizacija skladišne službe .opskrbom prodajnih mjesta preko distribucijskih centara umjesto izravno od dobavljača. Tako se artikli s manjim udjelom u prometu (artikli skupine C) skladište na manje točaka isporuke. tj. jer je veći pad troškova skladištenja. Stoga posljednjih godina trgovačka poduzeća vrše racionalizaciju skladišne mreže: .potreban broj skladišta . Razina sigurnosnih zaliha smanjuje se reduciranjem broja skladišta.lokacije pojedinih skladišta . donosi odluku na koliko je mjesta i na koje lokacije potrebno skladištiti pojedine artikle.koncentracijom u ograničeni broj centraliziranih skladišta. ABC metoda .asortiman pojedinih skladišta tj.najekonomičniju kontrolu zaliha npr. artikala iz standardnog asortimana koji ostvaruju veliki promet (artikli grupe A) i važni su za zadržavanje kupaca skladište se decentralizirano. uglavnom samo u centralnim skladištima. lokacija . ili . Skladište je jedino proizvodno mjesto u trgovini gdje se ostvaruju dobici ili gubici. Trgovačko poduzeće primjenom ABC analize razvrstaje artikle prema učestalosti isporuke.optimalne zalihe na pojedinim lokacijama . te je blizina tržišta važna i opravdava više skladišne troškove. Ako trgovačko poduzeće posluje s više manjih skladišta. Ako se u mnogofilijalnom trgovačkom poduzeću prodavaonice opskrbljuju iz centralnoga skladišta. ali pri tome rastu i troškovi.je li skladište potrebno Brže se isporuke osiguravaju skladištenjem na više lokacija. Njihova učestala isporuka. Upravljanje skladištem Upravljanje zalihama u trgovačkom poduzeću znači osigurati kontinuitet ponude pravovremenim zalihama. odnosno česte transportne rute tvore visoke troškove prijevoza. Artikli koji imaju mali i nekontinuirani udio u ponudi ne 296 .sustavi skladištenja i komisioniranja . te je npr. već se povećavaju mogućnosti racionalizacije.4.

npr.u poslovanju sa širokim asortimanom i većim brojem prodajnih mjesta . Logistika skladišta smanjenje troškova ne postiže samo: . prazna stabilna ambalaža (kutije. a često i bez izlaganja na police. (naručuje li te artikle): . U trgovačkim poduzećima na veliko potrebno je analizirati kako nastaje promet artikala iz skupine A. Trgovina na malo tako postiže pravodobnu opskrbu i obnavljanje zaliha.niži troškovi transporta povratne prazne ambalaže . sanduci. posude) i zauzima jednak skladišni prostor koji zauzima kad se u njoj nalazi roba.minimizira skladišne prostore maloprodaje . Isporuke u velikim količinama tzv. lako pokvarljivi proizvodi dnevne potrošnje.uravnoteženjem maksimalnih i minimalnih zaliha. Nepovratnom se ambalažom širi nabavno i prodajno tržište jer omogućava transport robe na veću udaljenost. bezalkoholna pića i sl.moraju se držati u skladištu već naručivati prema potrebi i po mogućnosti odmah (tranzitno) isporučivati. Distribucijski centar sinonim je za skladište u kojem se prikupljaju.mnogo malih kupaca u manjim količinama. (veća trgovačka poduzeća na malo). kao što su plastične mase u obliku granula ili folija i razni laminirani materijali. a svi skupa nižim troškovima i bržim obrtajem ostvaruju veći profit. Poslovanje s distribucijskim centrima: . trgovci na malo minimiziraju vlastiti skladišni prostor.niži transportni troškovi za robu u većim pakovanjima ili u rasutom stanju .usklañivanjem troškova transporta i troškova zaliha . Mnogi proizvodi prolaze brzo kroz distribucijski centar.manji broj velikih kupaca u većim količinama.za funkcioniranje franchisnih sustava i . S logističkog je stajališta prepakiranje opravdano.slobodniji skladišni prostori tj. (puno manjih prodavaonica). kao i naručene već grafički oblikovane složive kartonske ili drvene kutije koje se prostorno oblikuju pred pakovanje. U distribucijskim centrima važni su i procesi prepakiranja.olakšava i ubrzava distribuciju proizvoda . svježa roba. čuvaju i pripremaju za maloprodaju na odreñenom području. ili . tj. vagonskim ili kamionskim pošiljkama racionalnije je obavljati sa većih centraliziranih skladišta.povećava profite nižim troškovima i većim obrtajem robe Dakle. Danas se koriste na svim nivoima u kanalu distribucije. jer su: . U tu se svrhu koriste suvremeni ambalažni materijali. a posebno su važni: . ekonomičnije je prepakirati decentralizirano.za kapilarne dostave u prodavaonice za proizvode s velikim koeficijentom obrtaja. 297 . proizvodi koji su dio nečijeg distribucijskog sustava. koji omogućuju ekonomičnu proizvodnju ambalaže i na automatima manjeg kapaciteta.

298 . Vlastita skladišta racionalno se koriste samo kad se posluje redovito i sa većim količinama. kompjutorski povezuje prodavaonice s distribucijskim skladištem. a višak kapaciteta je teško ili nemoguće iznajmiti. ako im zalihe nisu kontinuirane npr. bez papira slanje narudžbi. Često firme mogu birati izmeñu različitih vrsta specijaliziranih javnih skladišta. kao neovisna skladišta pružaju iste usluge i poduzeća ih biraju ako nemaju ustaljene potrebe. Javna skladišta. u svrhu pravodobne opskrbljenosti i obnavljanja zaliha. To je i primjer kako kretanje informacija novom tehnologijom omogućava brže načine upravljanja tokovima roba i prevladavanje slabih točaka velikih trgovačkih poduzeća. suvremene tehnologije uskladištenja osiguravaju kvalitetno skladištenje uz minimalne troškove (boljom opremom povećava se obrtaj robe te su potrebne manje zalihe). a prava odluka može sniziti troškove poslovanja i povećati usluge kupcima. optimalni raspored ljudi i opreme. kao jedna od vodećih kompanija u svijetu u logistici i komunikaciji. Postaju skupa ako se potrebe mijenjaju. Zbog brže obrade i prijenosa informacija primjenom informatičke i komunikacijske tehnologije i poslovanja s kodiranim proizvodima ostvaruje se brži obrtaj zaliha.već integracijom protoka roba i protoka informacija kao i pronalaženjem zajedničkih rješenja s dobavljačima vezano za zalihe. Takva visoka razina upravljanja logističkim sustavom osigurava kompaniji svako dnevnu opskrbljenost robama u gotovo 98% iznosu. pravovremenu dopunu zaliha. sezonske. veća iskorištenost skladišnih kapaciteta. Stara višekatna skladišta sa sporim liftovima i nedjelotvornim postupcima rukovanja robom. zamjenjuju se prizemnim automatiziranim skladištima sa suvremenim sustavima rukovanja pod kontrolom centralnog računala. mikrolokaciju zaliha. zamjenu zaliha s drugim skladištima. odreñivanje pravca kretanja robe. Kod nas je taj pojam skladištenja još uvijek zanemariv. Takoñer. u starim prostorijama sa starom opremom i starom mehanizacijom pa je teško postići racionalizaciju. točnu evidenciju uz manje papirologije i sl. a skladište s kompjutorima glavnih dobavljača koristeći se sustavom EDI za tzv. Skladište postaje integralni dio poslovne logistike jer informacije dobijene uz pomoć računala temelj su za planiranje i izvršavanje skladišnih operacija. koje očitava narudžbe i upravlja viljuškarima i električnim liftovima u prikupljanju robe i otpremi na ukrcajna mjesta. Tada je novac za izgradnju i održavanje skladišta bolje uložiti u popunjavanje asortimana i unapreñenje poslovanja. kvalitetnija isporuka i ukupno niži skladišni troškovi. Tako i Wal-Mart kompanija. gdje god je moguće s obzirom na vrstu robe. ili ako imaju prodajne objekte na raznim mjestima.

prometnim propisima i posebnim zahtjevima. potrebi i načinu zaštite robe. eksplozivni ili na bilo koji način opasni tereti i sl.formiranje cijene odreñenoj robi . utječu na: .5. plaćaju samo za korišteni prostor manji manji Nije važno Visoka:laka prenamjena Širi Kako izgradnja skladišta i suvremena oprema u njemu zahtijeva relativno visoka investicijska ulaganja.na stanje prispjele robe . istovar. zapaljivi. te otpremu robe. rukovanje tj. načinu prijevoza tj. hitnosti dostave itd. Cijena rutinskog prijevoza standardnim prijevoznim sredstvom za generalni teret. Cijena raste i preko 10% cijene robe ako je potrebno koristiti prijevozna sredstva posebno grañena za prijevoz tereta koji prekoračuje gabarite i težine generalnoga tereta ili za rasuti. vremenu. tekući. Ta je tendencija uvjetovana i ubrzana činjenicom da je moguće sve više raznih vrsta robe skladištiti na otvorenom prostoru zahvaljujući sve boljim zaštitnim sredstvima protiv korozije. Budući da je cijene ekvivalent prijevoza njezino realno sniženje nije moguće bez zadiranja u opseg. kreće se izmeñu 3 i 5% cijene robe. dimenziji i težini tereta. Stoga naručitelj kao konkurentnu cijenu prijevoza prihvaća onu kojom osigurava brzu i sigurnu dopremu robe u stanju koje ničim ne 299 . niži za veće količine veći veći Prilagoñene prostoru mala: fiksni trošak je već nastao uži javna Nema ih Niski. odnosno ograničenjima u prometu. utovar. plinoviti.izvršenje pravodobne isporuke Troškovi transporta kao veći dio troškova fizičke distribucije ovise o duljini transportnoga puta. kvalitetu i funkcionalnost prijevoza.Čimbenici o kojima ovisi izbor: Čimbenici Fiksna ulaganja Pojedinačni troškovi Rizik Kontrola i čuvanje Adekvatne količine Fleksibilnost Izbor lokacija Vrsta skladišta Vlastita Vrlo visoka Visoki za manje količine. u posljednje vrijeme pažnja se obraća skladištima na otvorenom prostoru. tehničkom usavršavanju transportnih kontejnera i paletizacije robnih zaliha.visinu troškova . 11. izboru prijevoznog sredstva i prijevoznoj tarifi. Manipulacija. čije pojedinačne dimenzije i težine ne prekoračuju uobičajene u cestovnome i željezničkome prijevozu. unutarnji i vanjski prijevoz Odluke vezane za dopremu. prenošenje robe unutar i izmeñu skladišta.

odnosno kada robu predati javnom prijevozniku ili otpremniku. postiže se znatno povećanje produktivnosti rada. Meñutim mogućnosti primjene mehanizacije unutrašnjeg transporta.velike se i teške jedinice tereta nastoje istodobno prevoziti kako bi ispunile cijeli vagon. U trgovini na malo. Refakcijom (engl.robe malih jediničnih dimenzija i težina grupiraju se u jedinice tereta. komisioniranja i izdavanja) povećavaju se duljinom puta tj. koju u slučaju veće količine tereta. Efikasnost transporta izmeñu skladišta i prodajnih objekata mijenja se obrnuto proporcionalno sa brojem stavki u asortimanu kojega prevozimo. To znači da transportna jedinica treba biti što više homogena i sastavljena iz veće količine manjeg broja stavki u asortimanu. iskusnome prijevozniku uz klauzulu kompletnosti kojom preuzima odgovornost za cjelovitost posla. premještanja. povjeravaju se jednome. Neovisno tko organizira prijevoz najjednostavnije je i najjeftinije što više koristiti redovite puteve. koja je nužno organizirana decentralizirano (osim većih prodajnih objekata. naknadno u odreñenom postotku. prikladnih (standardiziranih) dimenzija i težina . Duljina transportnoga puta za naručenu robu odreñena je lokacijama dobavljača i trgovaca. Za robu manje vrijednosti. U veletrgovinskim poduzećima troškovi unutarnjeg transporta i rukovanja čine veću stavku u ukupnim troškovima poslovanja i imaju veće značenje nego u maloprodaji. transportni troškovi čine veći dio troškova te se naručuje u većim vremenskim razmacima tj. Troškovi unutrašnjeg transporta (smještaja. trgovačkih centara i sl. Na isplativost prijevoza utječu dimenzije i težine jedinice tereta te njihova prilagoñenost rukovanju za potrebe prijevoza. te prazne vožnje na povratku Kod složenih prijevoza kad god je potrebno koordinirati više sudionika u prijevozu. Drawback). klauzula mu ne oduzima pravo na promjenu cijene zbog nastupanja promijenjenih okolnosti odnosno izvanrednih dogañaja. Važno je procijeniti i racionalnost vlastite prijevozne službe. usklañene sa standardiziranim oblicima i veličinama tereta. odnosno vozara. U proračunu cijene prijevoza treba uključiti i refakciju tj. a za meñuskladištenje vlastite robe lokacijom centralnoga skladišta ili distributivnog centra trgovačkog poduzeća. Dobro organizirana otprema robe u što kraćem vremenu posebno je važna na kraćim lokacijama jer je vrijeme prijevoza kraće od potrebnoga vremena za utovar i istovar. cestovno vozilo ili brod i skratile vrijeme angažiranja prijevoznih i manipulativnih sredstava. sredstva i prijevozne linije. većim količinama odjednom. niži su što su artikli bliže izlazu. zbog čega su transportni procesi pri izdavanju iz skladišta velikog broja malih jedinica mnogo 300 .umanjuje njezinu tehničko-tehnološku kvalitetu i spremnost za uporabu. naknadno vraćanje dijela vozarine. usporedivom s količinskim rabatom u trgovini. zbog ekonomičnosti prijevoza: .) troškovi fizičke distribucije ovise o broju i rasporedu prodajnih objekata.glomazna se i teška roba prepakira u manje jedinice tereta prilagoñene raspoloživim prijevoznim sredstvima i prijevoznim putevima . Iako se rizici i troškovi takve unaprijed uključuju u cijenu prijevoznika. privlači se teret na odreñeni prijevozni pravac ili prijevozno sredstvo. odobrava vozar. Stoga.

koje je posebno skupo u brodskome transportu (stojnice. te je važno uspostaviti transportni lanac. Prednosti su brze manipulacije (utovara. istovara i pretovara) paletama i kontejnerima važne ako se mora plaćati čekanje vozila. najveći se učinak racionalizacije može postići kad se osnovne dimenzije pojedinoga elementa transportnoga lanca konstruiraju na osnovi jedinstvenog baznog modula. To jest. paletizacija i kontejnerizacija. U trgovačkim poduzećima skladišta povezuju funkciju nabave i funkciju prodaje procesima unutarnjeg i vanjskog transporta.6. izravno sredstvima unutarnjeg transporta (kolicima. 11. povezati s vanjskim tj. nastojati transportni lanac učvrstiti paletnim lancem gdje je paleta kao jedinica pakiranja = dobavna jedinica= prijevozna jedinica= jedinica skladištenja= jedinica otpreme= jedinica izlaganja. Modul za pakiranje dimenzija 400x600 mm odgovara tom zahtjevu. racionalizirani sustavi pakiranja. pri čemu najveća važnost pripada osnovnim dimenzijama. Standardizacijom ambalaže do integralnog transporta Fizičke olakšice pri manipulaciji robom tj. kad god je to moguće. dizalicama) utovariti u vanjsko transportno sredstvo i tako ubrzati cirkulaciju i spriječiti dodatne manipulativne troškove. viljuškarima. Dimenzije europske palete i modula 600 mm 400 mm 800 mm 1200 mm 301 . Zbog toga odlučujući utjecaj na ekonomičnost i troškove distribucije roba imaju izvanjske dimenzije ambalaže i jedinica tereta. prekostojnice). Unutarnji transport potrebno je. Nadalje. jer je on i najveći zajednički nazivnik za ISO – palete 800 x 1200 mm i 1000 x 1200 mm. osim manipulativnih smanjuju i skladišne i prijevozne troškove.važniji nego transportni procesi izdavanja malog broja velikih jedinica. a po mogućnosti i prodajna jedinica.

Mnoga su mjesta stvaranja troškova u trgovačkim poduzećima. integralnim načinom i integriranim prijevozom (cestovnim vozilom. su logistički troškovi iako se tako ne iskazuju i teško ih je izravno odvojiti od ostalih troškova u pojedinim funkcijama. Slika: Primjer paleta s modularnim pakovanjem 600*200 300*100 300*100 300*200 200*200 200*100 400*200 400*100 600*100 600*400 150*400 150*400 600*400 Kako se u kontejnere stavlja i prethodno paletizirana roba. Posljednjih godina osjećaju se napori da se sredstvima integralnog transporeta ostvari integrirani prijevoz što su dva različita pojma. brodom. a dimenzije paleta i kontejnera su meñusobno usklañene. svaka primjena integralne tehnologije ne mora značiti i integrirani transport. troškovi skladištenja. onda je i za iskorištenje prostora transportnih kontejnera dovoljno da su dimenzije ambalaže usklañene s dimenzijama paleta. povećava ekonomičnost i proizvodnost poslovanja u logističkom lancu. troškovi angažiranog kapitala u zalihama i dr. ali je neusporedivo bolje ako trgovac upravlja troškovima te zna gdje se po fazama rada stvaraju. paketima ili cijelim paletama) ukrca u kontejner i u istom kontejneru intermodularnim. Integralni transport je tehnologija rukovanja teretima pomoću odreñenih sredstava. s tim da ih je koji put nemoguće smanjiti.Modularni sustav standardizacije sitnije ambalaže (kutija. Palete i kontejneri kao logističke jedinice (sjedinjavanjem tereta) i nove tehnike transporta omogućuju logističko jedinstvo kojim se sa što manje prepreka i prekida ostvaruje brza i jeftina dostava tj. Jer troškovi kao npr. a integrirani transport je rezultat organizacije transportnog procesa što se može postići na razne načine i raznim sredstvima. Roba (posebno komadna i posebno tamo gdje tržište traži manje količine različitih roba) se kod proizvoñača (u prodajnoj ambalaži. željeznicom) proñe dug put do veleprodajnih skladišta širom svijeta. Logistričkim načinom upravljanja u svim fazama 302 . troškovi održavanja transportnih sredstava. Integrirani se prijevoz može postići i bez tehnologije integralnog transporta i obrnuto. sanduka) uveden na temalju dimenzija sastoji se u tome da se proizvode odreñeni standardni tipovi ambalaže čije dimenzije se uklapaju u dimenzije paleta.

ali i od vanjskih sudionika. a sve ostalo će povjeriti specijaliziranim tvrtkama. Stoga. Simulacija je važno sredstvo za verifikaciju kompletnih procesa i pojedinih njihovih koraka prije primjene. Specijalizirane logističke tvrtke Širenjem tržišta i problemi dostave.koja oprema odreñuje protok? . Primjenom tog tzv. poboljšati usluge. 303 . outsourcing-a stalne troškove pretvaraju u promjenjljive kojima je znatno lakše upravljati i prilagoditi se zahtjevima tržišta tj. često uz primjenu stimulacija. procesiranja i obrade podataka i sl. Takoñer. outsourcing sa pokazao kao idealno rješenje za postizanje cjenovne konkurencije. orijentiraju na ugovaranje s vanjskim izvoñačima. pravih proizvoda u pravo vrijeme i na pravom mjestu uz najniže troškove. te se uz specijalizirane kompanije za transport.kako se planirane mjere odnose na skraćenje vremena protoka? Odgovor na ova pitanja zahtjeva analizu cijelog procesa. Nadalje. nastojanja da se eliminiraju ili smanje troškovi poslovanja u segmentu zaliha i transporta otvara prostor za specijalizirane logističke tvrtke. javljaju i meñunarodne kompanije poznate kao integratori koje golemim kapitalom uloženim u globalne mreže organiziraju i optimiziraju cijeli logistički lanac. te smanjiti troškove poslovanja. pakiranja. zakup i popunjavanje brodskih i zrakoplovnih kapaciteta ili upravljanje skladišnim prostorom. kojih je u svijetu sve više. Zbog toga u većoj ili manjoj mjeri koriste tuñe skladišne prostore.poslovanja može se znatno ubrzati protok robe. sve se više trgovačkih poduzeća. logističko se tržište uporabom Interneta sve više širi. Prema mišljenju ekonomista mnoge će se tvrtke u budućnosti baviti samo svojom osnovnom djelatnošću. Važno je znati da je teže pridobiti izgubljenog kupca nego povećati točnost isporuke i na vrijeme popuniti robom police. dugotrajne i loše prihvaćene od zaposlenih. osiguranja. a time i zadovoljstvo kupca. Prema nekim empirijskim istraživanjima mjere racionalizacije u logistici pridonose skraćenju vremena protoka i sniženju zaliha za više od 30%. promidžbe. čuvanja objekta. poslovati s manje rizika.7.koliko je najmanje ostvarivo vrijeme protoka postojećih roba? . Ako je u logističkoj strukturi poduzeća transport dominantan trošak. 11. za pojedine dijelove poslovnog procesa koje su prije izvodile same. postaju sve veći. koja su prepoznala prioritete logistike u rješavanju konkurentnosti. Sljedeća pitanja mogu pomoći pri identifikaciji važnosti pojedinih dimenzija problema: . Uočavanje propusta i pogrešaka u ovoj fazi vrlo je važno budući da su izmjene nakon primjene skupe. a time i potreba za sve sofisticiranijom logistikom. tuñe usluge prijevoza.

kao važnoj tehnološkoj podršci logističkom načinu praćanja i upravljanja tijekovima roba i informacija. EAN sustav šifriranja roba razvijen je 1977. Kompjutorska blagajna osim što omogućava ulaz u informacijski sustav poduzeća. god. dobavljač. njihovi programi omogućavaju dobivanje svih potrebnih informacija o prodaji odmah nakon što se prodaja dogodila što je važno ne samo za racionalno poslovanje prodavaonice već i za administrativne i upravljačke operacije na ostalim organizacijskim razinama trgovačkog poduzeća.7. elektronski podržano prodajno mjesto. a danas kao EAN International.uvid u trenutno stanje robe na skladištu i u prodavaonici .smanjenje zaliha i vrijeme čekanja . izvorno označavanje jer se svaki artikl označava EAN kodom proizvoñača.kao povezani (terminali) u integralni informacijski sustav trgovačkog poduzeća osiguravajući trenutne podatke o tome što se dogaña u maloprodaji POS sustavi tj.11. Takvo šifriranje omogućava jedinstvenu. prodavaonicama i skladištima. za kompletno praćenje prodaje i stanja zaliha. maloprodajna cijena.veća preglednost protoka robe . troškovi nabave. tako i izlaz iz njega jer generira čitav niz informacija važnih za poslovanje trgovačkog poduzeća. marža. koriste POS – sustave („Point of Sale“). porez na promet.novčanom poslovanju prodavaonice tj. Izvorno označavanje eliminira potrebu za obavljanjem tog posla u točkama prijema tj. ili .1.veći koeficijent obrtaja zaliha Zbog toga maloprodajna poduzeća za evidenciju svih promjena u robno . Za potrebe europskih zemalja. Šifra je grafički rješena nizom tamnih linija i svijetlih meñuprostora ili modula precizno (u mikronima) utvrñenih dimenzija otisnutih izravno 304 . Uvjet za primjenu POS – sustava je šifriranje. označavanje svake jedinice prodaje nekoga proizvoda (artikla) EAN (European Article Numbering) linijskim kodom. POS – sustavi mogu se primjenjivati: . kontrole uplaćenog poreza na promet. uvjeti prodaje i drugi. Računalskom tehnologijom. što u prijevodu znači prodajno mjesto tj. i šire ( u više od 90 zemalja svijeta). Mogućnosti primjene informatičke tehnologije u trgovini na malo Porast asortimana robe po širini i dubini u trgovini na malo sve je veći i svaki proizvod promatrajući izolirano opisuje mnogo podataka koje treba obraditi: nabavna cijena. postiže se: . je jedan od najkorištenijih jedinstvenih meñunarodnih sustava šifriranja. I zakonski propisi obvezuju trgovačka poduzeće na minimalnu razinu informatizacije uglavnom za iskazivanje propisanih izlaznih informacija za potrebe Porezne uprave tj. inteligentne blagajne pogodne za manje objekte u vlasništvu pojedinca za rješavanje problema kontrole i upravljanja zaliha. To je tzv. te uz američki UPC (Universal Product Code sa kojim je kompatibilan). nedvosmislenu prepoznatljivost proizvoda na svakom mjestu i u svim fazama distribucije.kao samostalni sustavi tzv. Veliku masu podataka danas je nemoguće obrañivati klasičnom obradom.

dodjeljivanjem posebne klasificirajuće oznake. Na primjer: Prefiks 385 CRO – EAN Šifra poduzeća 12345 Poduzeće x Šifra proizvoda 00323 Proizvod x Kontrolna brojka K 99% sigurnosti - Za proizvode pakirane u ambalaži male površine. dekodiranje šifre u numerički čitljiv broj i time identificiranje artikla. vage. a za Hrvatsku je to 385) šifra poduzeća. za čije se ime proizvod proizvodi (dodjeljuje ga nacionalna EAN organizacija.naplata računa elektroničkim putem (POS – banking). i: . Klasifikacija se proizvoda provodi nakon ulaska šifre u informacijski sustav poduzeća. dobavljač. koja nije pogodna za linijski kod EAN 13. Najčešće su korištene mogućnosti POS – sustava i prodaja preko bar (linijskog koda). izravna veza sa izdavateljima kartica: automatska provjera vjerodostojnosti kartice.ispis računa za prodanu robu sa svim obveznim elementima i pripadnim porezom . EAN kod samo precizno identificira proizvod i ne daje o njemu nikakvu drugu informaciju i uvijek se koristi kao cjeloviti broj unutar kompjutorskog sustava poduzeća. tj. Standardno grañen linijski kod ili šifra ima 13 numeričkih znakova i 30 linija sadržajno podijeljenih u 4 skupine: prefiks – šifra zemlje porijekla (dodjeljuje ga EAN International. a ne proizvoñaču udruga EAN Croatia. Iz administrativnih razloga šifra EAN podijeljena je na gore navedene dijelove. Takvo. Ovu šifru dodjeljuje proizvodima. Na donjem rubu linijskog koda utisnuti su brojevi kojima se pojašnjavaju ti strojno-optički znaci. trgovac. a ne klasificiraju i grupiraju. primjenjuje se kratka verzija EAN 8.ispis slipova kod kreditnih kartica . Očitavanje tj. ali i u vidu ručnih terminala kod preuzimanja i otpreme robe za skeniranje transportnih jedinica i dokumenata. obavlja se skenerima ili čitačima ugrañenim u blagajne. je automatsko. Šifrom se EAN proizvodi identificiraju po porijeklu tj. uvoznik ili trgovina) i kontrolni broj koji se izračunava iz prethodnih znamenki primjenom posebnog algoritma i koji služi za provjeru kod očitavanja. to je uglavnom proizvoñač ali može biti i drugi. očitavanje šifre najbrži. ali izdvojeni iz sustava nemaju nikakva značenja. najtočniji i najjeftiniji način unošenja ulaznih podataka. ili interne šifre osim olakšane evidencije prometa i bržega načina obračuna i naplate robe. proizvoñaču i vrsti.na ambalaži ili etiketi na proizvodu. šifra od 8 brojeva i 14 linija. zemlji. a u Hrvatskoj je to udruga EAN Croatia) šifra artikla (dodjeljuje ga proizvoñač proizvoda. npr. automatsko odobrenje plaćanja (autorizacija)1 ili dobivanje podataka o nevažećim karticama 1 Najčešće se radi o dodatnom ureñaju koji je povezan s računalom prodajnog mjesta i izravnom telefonskom linijom s centralom kartične organizacije i/ili banke 305 .

omogućava dnevni nadzor nad vrstom. rastura. čekovi.racionaliziraju troškovi poslovanja prodavaonice . predračuna.poboljšavaju usluge kupcima jer kupuju brže. Kako bi se izbjegla preklapanja s drugim šiframa EAN. s većim povjerenjem (nema pogrešnog otkucavanja ni pogrešnog zbrajanja i sl. ugodnije. računi za odgoñena plaćanja blagajnički dnevnik dnevni pregled prometa po artiklima Pregled realizacije po: Nabavnoj vrijednosti robe Ostvarenoj razlici u cijeni po artiklu i dobavljaču Odobrenim popustima po artiklu izrada kalkulacija i automatsko zaduženje prodajnoga mjesta ispis narudžbe po artiklima i dobavljačima Pregled zaliha po pojedinom artiklu po veličini tj. jer su podaci o stanju zaliha kao i prodaja po svakom artiklu uvijek dostupni . sigurnije tj. etiketa i naljepnica za označavanje artikala - - Primjenom se POS sustava: .prefiks 20 za normalnu verziju EAN . minimalne i sigurnosne zalihe po artiklu po robnim grupama po dobavljačima po starosti po koeficijentu obrtaja brze inventure izmjena cijene (nivelacija cijena) ispis cjenika. loma. koristi se: .kod velocity (brzi kod) s promjenjljivim brojem mjesta za potrebe brzoga ručnoga označavanja proizvoda 306 .) Pored toga. Zbog lakšega i jednostavnijeg načina evidentiranja prodaje i navedenih prednosti trgovačka poduzeća nerado prihvaćaju artikle bez EAN – koda. količinom i vrijednosti ostvarenog prometa i pripadajućih poreznih obveza .lakše otkrivaju krañe i gubici zbog kvara.prefiks 2 za kratku verziju i . kala i sl. Artikle koji nisu označeni kod proizvoñača potrebno je interno označiti kako bi se mogla provoditi informatizacija.- stanje blagajne i prodaje prema vrstama plaćanja: gotovina. kartice. dobivene informacije o prodaji pojedinog artikla mogu poslužiti kao dodatni argumenti u poslovnim razgovorima s dobavljačima.

Ostale informatičke novosti koje svoju primjenu imaju u trgovini, posebno u maloprodaji, su i: Elektroničke regalne naljepnice u obliku malih LCD ekrančića; opisuju naziv artikla, cijenu, odnosno cijene (kn i Eur) i ostale za taj proizvod zanimljive informacije. Cijeli sustav je voñen i kontroliran računalom i cijela transakcija promjena cijena je u minuti što je za supermarkete, hipermarkete, C&C i slične trgovine optimalno riješenje. Na ovaj način cijene na policama ne mogu biti drugačije od cijena u EpoS-u i tako spriječava negodovanje kupaca zbog takvih grešaka. Multimedijalni ureñaji (grafički ekrani, reklamni panoi, video i audio ureñaji, ekrani za interaktivnu komunikaciju i sl.) uvode se u prodajni prostor u svrhu reklamiranja i potpore kupcu u procesu kupovanja. Iako multimedija pretpostavlja snažnu strojnu potporu, a time i velika ulaganja, ciljano reklamiranje koje ona osigurava i do deset je puta učinkovitije od televizijskog, a istodobno se ¾ odluka o kupnji donosi u prodavaonici. Elektronski privjesci ili oznake za sprečavanje krañe ugrañene u naljepnice na proizvodu koji se deaktiviraju na blagajni kada kupci namire svoju kupovinu. Postavlja ih proizvoñač, te tako trgovina troškove za sigurnosne mjere prebacuje na proizvoñače. Prijenosni ručni terminal za barkod i mali printer barkoda (i drugih potrebnih naljepnica) koji se zbog sve veće mobilnosti ljudi i procesa koriste i van prodajnih i skladišnih prostora, na stanicama, parkiralištima kao i za prodaje ambulantne prodaje s kamiona jer se mogu dugo koristiti bez priključaka na izvor napajanja; najnoviji modeli na lak način upravljanja računalskom periferijom omogućuju i povezivanje u mrežu preko neke lokalne mreže ili bežično jednim od tipova komunikacija. Programska potpora logističkom upravljanju u maloprodaji rješava i: - Upravljanje prostorom (space management) tj. potrebne količine pojedinih proizvoda na odreñenim lokacijama potreban broj zaposlenih optimalnu raspodjelu prodajnog prostora optimum robe na prodajnom mjestu (po količini i strukturi) najpovoljnije izlaganje (merchadising) - Mjerenje profitabilnosti pojedinih skupina ili pojedinačnih artikala tj. ocjenu strukture asortimana otkrivanje nalslabijih ili najprofitabilnijih artikala gdje ih (na koje lokacije), u koje prodavaonice premjestiti - Praćenje ponašanja kupaca prihvat asortimana po lokacijama prihvat novih proizvoda reakcije na promjene cijene, ambalaže, mjesta izlaganja robe reakcije na akcije promidžbe i unapreñenje prodaje 307

11.7.2. Praćenje robno-novčanih tokova u trgovini primjenom informatičke tehnologije U svom poslovanju trgovina mora angažirati značajna obrtna sredstva koja se očituju uglavnom u zalihama i potraživanjima od kupaca. To su likvidniji oblici imovine trgovačkog poduzeća i važni su za normalno financijsko poslovanje. Pravilno upravljanje zalihama i pravovremena naplata potraživanja čine okosnicu upravljanja robno-novčanim tokovima u poduzeću. Stoga je za praćenje njihova kretanja kao i mogući utjecaj na obrtaj kapitala važno raspolagati obavijestima o strukturi zaliha, njihovoj starosti, obrtaju (učestalosti kupnje), najvišim i najnižim zalihama, strukturi prodaje i drugim potrebnim informacijama u vremenu kad su potrebne i na mjestima gdje su potrebne. Uvoñenjem integralnog informacijskog sustava trgovačka poduzeća osiguravaju informacijsku potporu te potrebne informacije i dokumentaciju za upravljanje, praćenje i racionalizaciju robno - novčanoga toka zaposlenima za njihov djelokrug rada i menadžerima u poslovnom odlučivanju kod: - izbora tržišta nabave i dobavljača - strukture asortimana - strukture zaliha - angažiranja obrtnih sredstava Identifikacija proizvoda EAN linijskim kodom osigurava pouzdani i standardizirani prihvat podataka i time sigurnost u funkcioniranju informacijskog sustava. EAN kod (brojevi artikala), primjenjuju se za: Identificiranje roba u banci podataka poduzeća tj. mogu se koristiti za tri sljedeće temeljne radnje: - pronalaženje podataka u datoteci (pregledavanje), npr. cijena na mjestu prodaje - unošenje podataka u datoteku (skupljanje podataka), npr. inventura - usporeñivanje s datotekom (nepodudarnosti), npr. usporeñivanjem primljene robe sa specifikacijom Praćenje proizvoda kod filijalnih trgovinskih poduzeća, a i šire tj. njegov tijek udruženja ili cijelom opskrbnom lancu Osim EPOS sustava u prodavaonici, skladištenje je drugo najveće područje primjene EAN koda i to od primitka robe u skladište, preko odlaganja i komisioniranja do otpreme. U tu se svrhu koristi prijenosni terminal kao malo računalo, koje ima tastaturu za unošenje podataka, (broj komada artikala koji su prethodno bili identificirani preko linijskog kod zapisa). U dijelu se preuzimanja robe može linijski kod očitati na svakom kontejneru i otpremnici, te time odmah provjeriti i potvrditi isporuka. Ovakvo je automatsko identificiranje i prikupljanje podataka mnogo brži od ručne provjere i naknadnoga upisivanja podataka, čime se štedi i ono vrijeme koje bi se utrošilo na naknadno traženje pogrešaka. Unosom novih količina robe automatski se zadužuje skladište, komadno i financijski, i ažurira stanje zaliha. U većim je trgovačkim poduzećima s više prodajnih mjesta i mrežno povezanim blagajnama, ta informacija trenutno dostupna. Prikupljeni se podaci memorirani u terminalu mogu poslati izravno 308

u centralno računalo bez napajanja na modem ili neki drugi ureñaj. Kada se linijskim kodom obilježe police u skladištu ili prodavaonici, prema internom sustavu označavanja za police, stvara se mogućnost brze provedbe inventure cijeloga prostora ili logičke cijeline jednoga prostora, čitanjem oznake police i oznaka svih artikala na toj polici. Primjenom automatske identifikacije artikala moguće je brže i točnije obraditi narudžbe te time osigurati bržu isporuku i izbjeći okolnosti kad robe na skladištu nema, a uspješnije se mogu obaviti i reklamacije i zamjena kupljene robe, jer su podaci u kompjutoru lako dostupni. Moć informatičke tehnologije seli i na teren u prodajne lokacije gdje nastaju podaci i gdje su potrebni za brze i učinkovite odluke. Trgovački predstavnici, trgovački putnici, ambulantni prodavači spore laptope zamjenjuju novim malim ručnim terminalima s odgovarajućom programskom opremom koja omogućava: - brži i lakši dotok podataka na teren i sa terena (izmjena sa centralom) - bržu evidenciju prodaje (sklapanje narudžbi, tiskanje dokumenata) - korištenje kataloga artikala koji sadrže EAN linijske simbole - više vremena za kvalitetniji odnos s kupcem Kako to izgleda u praksi? Predstavnik dobavljača zajedno s referentom nabave ili poslovoñom u trgovini priprema odgovarajuću narudžbu. S ručnim terminalom uzima sve podatke na samom mjestu dogañanja i usklañuje ih sa svojom centralom preko mobitela, modema ili direktno. Primljeni podaci se u najkraćem roku obrañuju i šalju kupcu željene robe ili se narudžba prosljeñuje dogovorenom distributeru.

11.7.3. EAN lokacijski kod Za integrirano se praćenje tj. kolanje dokumenata unutar poduzeća i izmeñu povezanih poduzeća, primjenjuje EAN lokacijski kod. Njim se osim lokacije poduzeća identificiraju i sve važne lokacije prema internim potrebama poduzeća npr; poštanska adresa, broj telefona, telefaksa, osoba za vezu unose u datoteku kompjutora, te dozivaju pozivanjem na jedinstven lokacijski kod. EAN lokacijski kod ima sličnu strukturu kao kod EAN 13. Prva je razina prefiks tj. oznaka zemlje, a svaka nacionalna EAN organizacija dodjeljuje poduzeću broj kojim će se služiti kao lokacijskim kodovima. Primjenom jedinstvenih, jednoznačnih identifikacija svih lokacija, trgovačka poduzeća osiguravaju bržim, točnim i jeftinim prijenosom informacija i dokumenata lakše i racionalnije traženje, sortiranje, raspored i otpremu robe tj. jednostavno praćenje poslovnih dogañaja.

309

11.7.4. Informacijsko povezivanje u kupoprodajnom procesu Sustav EAN kao integrirani sustav za identifikaciju (proizvoda, usluga i lokacija), označavanje i komuniciranje omogućava informacijsko povezivanje trgovačkog poduzeća s dobavljačima, kupcima, prodavaonicama, špediterima, davateljima drugih usluga. Sustav EAN je dakle neophodni uvjet informatizacije kanala distribucije. Povezivanjem informacijskih sustava, sudionici u kanalu distribucije, izravno nabavljaju odnosno prodaju robe i usluge putem računala. Kupac može provjeravati postoji li na skladištu prodavatelja roba, koje je kvalitete, po kojoj cijeni i sl., pa u slučaju izbora tražiti isporuku. Uspješnost trgovačkog poduzeća ovisi o elektroničkoj razmjeni podataka jer osim što je racionalnija (smanjuje troškove prijenosa), omogućava takvo upravljanje protokom roba i unapreñenje trgovine, kakvo je nazamislivo u klasičnim uvjetima komuniciranja.

11.7.5. Logistički način upravljanja u distribucijskom kanalu Učinci prodaje u trgovini ovise o logističkom načinu upravljanja u svim fazama procesa nabave i prodaje tj. u cijelom (opskrbnom lancu) protoka robe od dobavljača do kupca. Stoga je sav napor usmjeren ka postizanju što je mogućeg direktnijeg, stalnijeg i bržeg toka robe od mjesta isporuke do mjesta preuzimanja, kako u cijelom kanalu distribucije tako i u samom trgovačkom poduzeću. Razvojem informatičkog upravljanja koriste se novi pojmovi i kratice za interaktivno komuniciranje u cijelom kanalu distribucije i iskazivanje veće učinkovitosti cjelokupnoga procesa prodaje. Najčešće se spominju: EDI i EDIFACT (Electronic Dana Interchange for Administration, Commerce and Transport) za elektronsku razmjenu podataka (direktno iz kompjutora u kompjutor) u poslovnom komuniciranju korisnika sustava EAN na području administracije, trgovine i prijevoza, primjenom standardne, unificirane poslovne dokumentacije i poruka. Naime u elektroničkoj komunikaciji svaki obrazac (narudžba, otpremnica, lista pakiranja, faktura) zahtijeva identifikaciju artikala i lokacija koja za pošiljatelja i za primatelja informacije ima isto značenje i važnost. Radi točnije nedvosmislene i lakše primjene EDIFACT poruka, EAN International razvio je i tzv. EANCOM standard kao skup svih standardnih poruka s objašnjenjima. Tako se i poruke koje su sadržane u EANCOM standardu svrstavaju u četiri skupine: - glavni podaci – koje razmjenjuju trgovinski partneri tj. njihovi podaci i podaci o predmetu razmjene, proizvodima (katalog cijena); podaci se spremaju u računalne datoteke kao teferentne u sljedećim transakcijama - komercijalne transakcije koje započinju narudžbom i završavaju porukama obavijesti o doznaci, prateći logički slijed trgovinskoga ciklusa

310

-

-

poruke izvještaja i planiranja koje služe za informiranje trgovinskih partnera o trgovinskoj aktivnosti ili za planiranje budućih potreba, omogućujući tako nesmetano odvijanje trgovinskoga lanca opće poruke – koja služi za slanje informacija o općoj aplikacijskoj potpori na jednu ili više adresa.

Pojavom Interneta nastale su mogućnosti prilagodbe EDIFACT-a internetskim standardima i protokolima, čime EDIFACT postaje jeftiniji. Elektronička razmjena informacija omogućava integraciju sudionika u poslovima nabave i prodaje. Neposredna raspoloživost informacija u poslovnim komunikacijama i transakcijama: - racionalizira sustave upravljanja protokom roba tj. ubrzava naručivanje, isporuku i prihvat robe - sinhronizira logističke procese sudionika tj. smanjuje sigurnosne zalihe, povećava koeficijent obrtaja robe - svim sudionicima u logističkom lancu omogućuje ostvarenje boljih rezultata

11.7.5.1. QR QR (Quick – Response), brzi odgovor tj. sustav brzoga reagiranja na pristigle narudžbe. Postiže se informacijskim lancem (EDI) izmeñu proizvoñača, dobavljača, distribucijskih centara do maloprodajne blagajne (EPOS). Novim tehnologijama povećava se raspoloživost roba i mogućnost odabira (asortimana). Kraćim se vremenom naručivanja i poslovanjem s manjim zalihama, postiže: - veći obrtaj robe - veća prodaja - smanjenje nekurentne robe - veća profitabilnost Mnogi trgovci na malo počeli su koristiti QR sistem isporuke u poboljšanju naručivanja i planiranju zaliha tj. manjim zalihama u koordinaciji s prodajom smanjuju skladišne, a povećavaju prodajne prostore. Na primjer prema poslovnoj filozofiji multinacionalne kompanije „Seven Eleven:“ - skladišta su neiskorišteni mrtvi prostori - čitav asortiman robe treba biti izložen - prodavač na vrijeme planira narudžbu za svoje prodajno mjesto jer se prodaja kodiranih proizvoda dnevno registrira

11.7.5.2. Just-in-Time JIT (Just-in-Time), isporuka točno na vrijeme, postiže se usklañivanjem kapaciteta u kanalu distribucije npr. proizvodnje proizvoñača s prodajom trgovca na veliko. Na taj

311

način eliminiraju se dvostruke zalihe, isporučuju potrebne količine s najmanjim vremenom protoka, reduciraju manipulativni troškovi. Kako bi se zalihe nabavljale točno u vrijeme kad su potrebne, važni su pouzdani dobavljači, meñusobna informacijska povezabost, efikasno kupovanje i kontrola zaliha. Pozicija proizvoñača se poboljšava jer zna točno što i kada proizvesti, a i trgovca jer manjim zalihama snizuju troškove. JIT isporuke primjenjuju se za robu s kontinuiranom potražnjom i s većim troškovima skladištenja te je ekonomično reducirati zalihe na račun povećanih troškova nabave i transporta. Dobrom koordinacijom pretvaraju se zalihe u stalan tijek. Kako bi se osigurala sigurna opskrba smanjenjem transportnih rizika i češća isporuka manjih količina, JIT opskrbljivači lociraju svoje pogone bliže najvažnijim kupcima trgovcima.

11.7.5.3. CRM CRM (Customer Relationship Management), upravljanje odnosima s kupcem, odnosno upravljanje marketingom prema potrošačima, novi je koncept koji snažno utječe na promjenu prodaje. Klasični ekonomski pristup o porastu prodaje i prihoda zamijenjen je postizanju konkurentskih prednosti s glavnim ciljem zadržavanja potrošača kao dugoročnog kupca. Da bi se zadržala lojalnost kup(a)ca, CRM se temelji na informatičkoj tehnologiji tj. dostupnim informacijama (bazama podataka o kupcima) u donošenju kreativnih odluka kako mogu zadovoljiti potreba kupaca i kako se prilagoditi njihovim zahtjevima. To je ustvari prodajni informacijski upravljački sustav konstruiran prema kupcu kao središnjem strategijskom čimbeniku.

11.7.5.4. ECR ECR (Efficient Consumer Response), učinkovito je reagiranje na zahtjeve potrošača tj. učinkovito usklañivanje ponude roba s potrebama potrošača. Ciljevi i područja djelovanja koncepta ECR: - stvaranje sustava koji je okrenut prema potrošaču, a u suradnji trgovine i njenih dobavljača kako bi se uz minimalne troškove maksimalno zadovoljile potrebe potrošača - učinkovita administracija u razmjeni informacija o cijenama, narudžbama, promocijama i sl. primjenom sustava EDI - racionalizacija tj. reduciranje troškova u izvršenju narudžbi roba - razvoj učinkovitog asortimana optimalnom kombinacijom proizvoda i marki unutar svake linije proizvoda - efikasni sustav nadopunjavanja robom koji vodi računa o optimalnoj raspoloživosti roba radi učinkovite prodaje na policama - efikasne, dokazano učinkovite promocije koje donose zajedničku korist trgovini i snadbjevačima - suradnja trgovine i proizvoñača kod uvoñenja novih proizvoda 312

troškovi skladištenja i transporta i slični troškovi detaljnom analizom nastoje se smanjiti.7.11. danas su. Po ABC metodi kalkulacije. usluge nakon prodaje i dr. Proizvoñači poznatih marki zamjenjuju klasične trgovačke putnike prodajnim timovima za najvažnije kupce u kojima su i Cmenadžeri zaduženi za pomoć kupcu poznavajući potrebe potrošača. vještine merchandisinga. Troškovi koji ne dodaju vrijednost za kupca kao administrativni troškovi.analiza potrošačke košare Ovakvom suradnjom smanjuje se broj dobavljača. informatičke vještine itd.5. preciznoj i potpunoj reakciji na zahtjeve kupaca i primjenjuju ih multinacionalne kompanije i strani trgovački lanci. zakonitosti prodajnoga mjesta. spojene unutar e-businessa i treba ih promatrati kao integralne dijelove ebusinessa. Informatičke tehnologije i njihova primjena izmijenili su lice trgovini i trgovačka poduzeća u svojim strateškim planovima koji se zbog toga donose za sve kraće rokove moraju obratiti pozornost i na sljedeće: 313 . To jest zajednički je interes suziti izbor marki na polici i unutar marke reducirati broj jedinica na one koje zadovoljavaju kriterije prometa i profita. a to može biti i trening prodajnog osoblja. Drugim riječima to su sve one aktivnosti kojima se osigurava konkurentska sposobnost. kreditiranje. CM CM (Category Management) sistem kojim se korigira i kontrolira optimalni asortiman u maloprodaji suradnjom proizvoñača i trgovca. upravlja se robnim grupama (kategorijama proizvoda) u prodajnom prostoru izborom roba i marki. a raste promet i dobit. zajednička politika prema potrošačima. slaganje na policu. zahvaljujući razvoju informacijske tehnologije. ne vrednuju se sve aktivnosti u poduzeću jednako. ABC /Activity Based Costing) je suvremeni način upravljanja i kontrole troškova na temelju aktivnosti u procesu dotoka robe na prodajno mjesto. Navedene metode temelje se na brzoj. artikala unutar marki za 20 do 40%. marki proizvoda. na temelju zahtjeva potrošača i praćenja prodaje svih artikala odreñene robne grupe pomoću skenerskih blagajni.planiranje i kontrola akcijskih prodaja .5. najviše pridonose novoj vrijednosti. Zadaci CM-a su osim optimalizacije asortimana i optimiziranje regala (polica) i: .izravna rentabilnost proizvoda (DPR) . Zajednički. Koordinacija strategija proizvoñača i trgovine u distribuciji. veću važnost u datom momentu imaju one aktivnosti koje su podreñene prodaji i zadovoljavanju potreba potrošača tj. pakiranje. racionalizacija i optimalizacija tijekova roba od mjesta proizvodnje do police. korištenje prodajnog mjesta. uključiti vanjske suradnike (outsourching) ili potpuno eliminirati i na taj način racionalizirati poslovni proces. troškovi financiranja. prijem i raspored robe.

„opskrbnog lanca“ u kanalu distribucije bitna promjena od distribucije u opskrbu je u trenutnoj potrošačkoj informaciji i u stalnim je tijekovima robe. 314 . nema skladištenja značajni porast meñunarodne trgovine. tj. sve više internacionalnih operacija i aktivnosti koncentracija i internacionalizacija kao ključni trendovi razvoja Trgovina u procesu globalizacije ne priznaje granice te se treba pripremiti ne samo legaslativnom području. već i putem usvajanja normi poslovanja koje taj internacionalni svijet donosi. nove tehnologije omogućuju pristup tržištu u svjetskim razmjerima provoñenje strategije globalizacije od strane gospodarskih subjekata. tj.- - razvoj novih oblika trgovanja kojima je roba kupcu dostupna u svakom trenutku i na svakom mjestu putem novih medija jača neposredna prodaja proizvoñača kao konkurencija i veleprodaji i maloprodaji i sve je manje mjesta za „klasične“ trgovce u kanalu distribucije putem privatne uporabe novih medija (mogućnost narudžbe i kupnje iz stana mušterije) nastaju nova tržišta i novi tipovi trgovanja značajno umanjivanje važnosti klasičnoga dućanskoga trgovanja važnost novih medija i meñunarodnih baza podataka kao izvora informacija zbog cjenovne transparentnosti mogu se održati samo ona trgovačka poduzeća koja mogu prilagoditi svoje cijene razvijanje partnerskih odnosa i stvaranje tzv.

U Internet trgovini konačno glavnu riječ ima kupac koji svoju moć definira klikom miša. Nedvojben plus kojeg ostvaruju kompanije u internet poslovanju jest i baza podataka o kupcima koja se sa svakom novom transakcijom širi i ostavlja nove mogućnosti u budućem poslovanju. (od dana kada je američki lanac pizzerija Pizza Hut prihvatio prvu narudžbu preko Interneta). Prateći porast prometa u Internet sektoru zamjećuje se da je porast u elektroničkoj trgovini najbrži. Elektronska trgovina – Internet kao tržište Razvoj tehnologija dakle ne zaustavlja se ni u primjeni u trgovini. a 2000-te godine 56% američkih kompanija prodavalo je svoje proizvode putem Interneta. No neprimjereno korištenje takve baze podataka može rezultirati kontra efektom sa čime su Internet kompanije imale priliku biti upoznate prethodnih godina. 365 dana u godini. Internet 315 . Prodavatelj nema mogućnosti popravnog ispita i povika „dat ću vam jeftinije. pa se danas dobar dio poslovanja obavlja sasvim drugim načinom od klasičnih uvriježenih puteva. a desetina na Internet posrednike kao što su putničke agencije. Informacija. 24 sata na dan. Promet se svake godine udvostruči i ne pokazuje tendencije opadanja. Čitava sila skladišta. Internet nikada ne prestaje sa radom. a u slučaju nezadovoljstva nestaje iz vaše trgovine u djeliću sekunde. a najveći dio na izgradnju same infrastrukture Interneta. predstavnika postaje nepotrebna i samim tim ne opterećuje cijenu proizvoda. banaka. Vrijednost Internet dionica stoga je vrtoglavo rasla.2 milijuna ljudi. Petina otpada na web prodavaonice poput Amazon. god. trgovaca. Dakle ovdje kupci nisu samo vaši sumještani koji odlaze na počinak kad i vi već se u trenutku kada liježete sa druge strane svijeta budi tri milijarde potencijalnih potrošača. Značaj takvih kretanja u trgovini može se proanalizirati kroz osnovnih pet osobina svjetske mreže. koja kupcu ne zamagljuje oči poput klasičnog prodavača koji hvali samo svog konja. posrednika.“ Statistički podaci o Internetu naprosto su impresivni: U SAD-u Internet grana gospodarstva imala je preko 500 milijardi dolara prometa i zapošljavala je 1. bilježi se dan kada je po mnogim kronologijama začeta web trgovina.12. odnosno raspoloživost i neograničena količina. Troškovi odnosno uštede. a potom slijede aplikacije. Male tvrtke koje koriste Internet rasle su 46% brže od onih koje ga nisu koristile. unatoč bizarnoj činjenici da mnoge Internet kompanije još uvijek ne ostvaruju profit.com-a. sljedeća su bitna karakteristika. Internet predstavlja globalno tržište koje se može prilagoditi kupčevim potrebama i mogućnostima razdijelivši ga od lokalne ponude do svjetske razine. Od 1994. te se već danas nastoji privatnost klijenata poštovati u što većoj mjeri. dok je to dvije godine ranije običavalo tek 24% istih. posrednici i infrastruktura.

Dok se tradicionalna trgovina služila masovnim medijima prvenstveno u svrhu poticanja kupovanja pri čemu je potrošač bio pasivan. tradicionalni tržišni lanac koji se sastojao od dobavljača. Internet kupci su samosvjesni. Pokretanje posla u elektronskoj trgovini iziskuje uspostavu prepreka mogućim takmacima. Naime. Premda je dakle Internet prvenstveno komunikacijski instrument kao radio. on je ipak dvosmjerni ili još bolje višesmjerni komunikacijski medij. marketinških analiza. proizvoñača. god. Lojalni potrošači imaju veće razumijevanje te u kriznim trenucima za tvrtku ostaju vjerni odreñenom proizvodu. Osnova nerazumijevanja epohalne prilike koju Internet pruža kao novo tržište jest u tome da većina ljudi ne shvaća da je bit Interneta komunikacija a ne tehnologija. Elektronička trgovina unosi odreñene promjene u klasičan obrazac poslovanja.danas predstavlja svjetsko tržište. na kojem ljudi kroz proces razmjene zadovoljavaju svoje potrebe. Suvremeni kupac putem weba može doći do svih potrebnih informacija o proizvodu ili usluzi. Npr. Tržišne protivnike treba cijeniti te stalno poboljšavati vlastitu fleksibilnost i brzinu djelovanja. Najvažniji virtualni maloprodavači danas su poznate trgovačke kuće. Kako je tekao razvoj Interneta? Netko je naprosto napisao da ima nešto ponuditi. U ulozi potrošača još uvijek se najbolje snalaze američki „surferi.“ Elektronička trgovina bila je u 2000. da je Internet novi komunikacijski kanal. smatra se da je taj broj uistinu vrlo velik i da po svojoj strukturi predstavlja dobro tržište. Kako ući na ovo tržište? Ako ste se odlučili preseliti vaše poslovanje na Internet onda je prvi i osnovni korak (vrlo jednostavan i jeftin) izraditi vlastitu web stranicu i postaviti je na Internet. poduzetnike (napomena: dok se Slovenija sa svojih 20-25% stanovnika već približava europskom standardu. 316 . dinamični i odlučni pri kupovanju. distributera i kupaca. mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja. Iako je broj korisnika Interneta teško procijeniti. u Hrvatskoj tek 5% pučanstva ima pristup Internetu-cca 200 tisuća ljudi odnosno ima oko 30 e-trgovina koje zaista posluju). Izuzetno su lojalni odreñenim tvrtkama a istraživanja pokazuju upravo to da je najprofitabilnije imati lojalnu klijentelu. veoma je važna izravna povezanost dobavljača i proizvoñača jer se na taj način obuzdava velika moć trgovačkih tvrtki. a netko je tražio baš to. komuniciranja s kupcima. Maloprodaja putem Interneta posebno je značajna za hrvatske maloprodavače. Izrada vlastite web stranice pretpostavlja odabir dobre tvrtke koja će postaviti vašu web stranicu na Internet i koja će postati vaš domaćin – host na Internetu u smislu stručne pomoći i potpore oko tehničkog oblikovanja i održavanja web stranice. Valja istaknuti da tvrtke koje se bave elektronskom trgovinom pored praćenja tehnoloških inovacija. elektronska trgovina omogućuje aktivnu ulogu kupcu. moraju stalno pratiti financijski tijek. elektronička trgovina nudi svoju robu bez prestanka cijelu godinu. Nužno je razmišljati marketinški. robne kuće i koncerni robnih kuća te industrija medija. „teška“ oko 170 milijardi dolara što u ukupnoj svjetskoj trgovini još uvijek čini tek neznatan dio. televizija i novine. Tako se danas na Internetu održavaju elektronički sajmovi. elektronska trgovina postupno ispravlja.

kreditnom karticom . pridobivanje novih kupaca i osvajanje novih tržišta 2.Takva stranica je tek temelj za e-business i mi postajemo kao i milijuni tvrtki tek promatrač na Internetu. a to je da predviñanja prema kojima će se već 2003. (Izvor: Stručni časopis ProPro 6/2001. Neka istraživanja govore da je 75% Internet korisnika spremno koristiti kreditnu karticu u on-line trgovini. a u skoroj budućnosti i kod nas. viša razina povezanosti kroz izravnu potporu kupcima prije ili poslije kupovine 3. god. kao imperativ nalažu temeljito pravno reguliranje ukupnog elektroničkog poslovanja. To kodiranje postaje nerazumljivo za sve neovlaštene korisnike. Telebanking) . mogućnost individualne fleksibilne ponude 4. Elektronički oblici plaćanja mogu se obaviti: . Posao zaključen Internetom može rezultirati nekim od klasičnih oblika plaćanja. Jeffrey Preston Bezos. Vrijednost poslova sklopljenih na internetskom tržištu roba i usluga izjednačiti s vrijednošću poslova ugovorenih i ostvarenih na svim ostalim konvencionalnim tržištima. Poznato je da su temeljne činjenice koje moraju biti regulirane svakim ugovorom o kupoprodaji: stvar ili pravo. pojednostavljenje tijekova Istaknuti moramo još nešto vezano za ovu trgovinu. jer sintagma da postoje dvije vrste gospodarstvenika „brzi i mrtvi“ pokazala se upozoravajućom po iskustvima Zapada. Sigurnost je najveći problem elektroničkog poslovanja. Rješenje tog problema jest u šifriranju podataka prije njihova odašiljanja. Koliko je Internet u osnovi blizu i ostvariv temelj za naše ideje najbolje će ocrtati sljedeći primjeri: 1995. a 225 korisnika boji se dati broj svoje kartice. ušteda troškova 6. I na kraju navest ćemo prednosti koje korištenjem Interneta u e-trgovini imaju ponuñači roba i usluga: 1. Meñutim elektroničko trgovanje općenito nudi veće mogućnosti izigravanja zakona nego li je to slučaj u klasičnim uvjetima trgovanja. vlasnik male knjižare u Seatlle-u i velik 317 .uslugom daljinskog bankarstva (Homebanking. Neminovnost prihvaćanja Interneta i unutar naših okvira sve više se prihvaća. Kod tog oblika plaćanja postoji opasnost zloporabe od strane trgovca ili hakera koji doñu do tajnih podataka s kartice prilikom njihovih prijenosa od kupca do trgovca. cijena i rizik i u e-trgovini predmet ugovora.elektroničkim novcem .). Potrebno je za ovu trgovinu dobro se pripremiti i tako izbjeći dvojbene situacije. Idući korak je on-line promocija. porast brzine odvijanja transakcija 5.uslugama Internet bankarstva U toj trgovini danas je najprisutniji oblik plaćanja kreditnom karticom. god.

zašto promatrati kupca samo kao borca za golu egzistenciju? Zar nije istina da mnogi kupci u naravi jesu trgovci kao i oni koji im robu prodaju. a tko ga ne vidi neka se sjeti da se e-business može voditi iz kuće. Na adresi je ostavio telefonski broj i e-mail adresu.“ Plaćanje se vrši kreditnom karticom. Ponukan navedenim odlučio je unaprijediti poslovanje i došao na ideju da izradi virtualnu knjižaru. Na drugoj strani. Ono što je interesantno jest činjenica da Preston ne upošljava više od 50 radnika. Tako je roñen Amazon. sa plaže u bilo koje doba dana i noći. više od 20. (danas apsolutno najveća knjižara na svijetu). Postoji fizička i svaka druga sloboda poslovanja. telefonom ili e-mailom. Unatoč svim prednostima koje omogućuje Internet prodavapnica. koji je otvorio internetsku aukciju svježih rakova koji su ribari jutrom iskrcavali u neposrednoj blizini restorana. no da li to može biti i dovoljan poticaj da se podrži strelovit rast i opstanak e-trgovine? Zamislite samo trenutak u kojem Vaša majka ulazi u kuću isfrustrirana teškoćama sa radnog mjesta te uključuje računalo i uključuje se na Internet kako bi kupovinom dala oduška napornom radnom danu. Narudžbe je primao faxom. a potom bi htjeli i odspavati pa je William sagradio motel. a broj kontakata koje je potom ostvario bio je jednostavno neshvatljiv. sa više od 8 milijuna kupaca godišnje tj.000 na dan.com. Tako danas poznata voditeljica Oprah Winfrey u jednoj od njegovih rubrika daje svoju ocjenu knjiga. Draž cjenkanja. pa je tako pravom trgovcu gubitak mogućnosti nuñenja bolje cijene kupcu koji napušta trgovinu značajan nedostatak ovog vida poslovanja. Zaključak se navodi sam po sebi. No tu priči nije kraj pa je William kupce morao voditi i u lov na rakove tako da je s vremenom osnovao i putničku agenciju gdje nudi ribarske izlete po Atlantiku i meksičkom zaljevu.zaljubljenik u Internet. Mnogi kupci su zadovoljni uslugom počeli svraćati i u restoran. s godišnjim prihodom od oko milijardu dolara. Kao i u svakoj trgovini specijalizaciji i unapreñenju prodaje nema kraja. pouzećem ili bankarskom doznakom. kreveta.com. a danas ima tvrtku za produkciju i distribuciju znanstveno-popularnih filmova o moru. Kupovina u ovom smislu teško će nadomjestiti subjektivne preferencije sudionika trgovine. a uz veće narudžbe isporučivao je kao poklon i voćnu tortu.crabs. bitno je naglasiti da se kroz Internet depersonalizira odnos trgovca i kupca. Nadalje. Marketinška krilatica Amazon. a sa željom da što više kupaca sazna za njega. kupac je biće podložno utjecajima okoline koja ga okružuje te će trend porasta e-trgovine skrenuti i njegovu pozornost na nove mogućnosti kupovine. a i ponešto kupi. te da nema veći poslovni ili skladišni prostor. Williamova Internet adresa je www. te perspektivu možda treba pronaći u neizostavnom rastu tempa života i naprosto činjenici da za izlazak u trgovačke centre nećemo imati vremena. Sljedeći primjer je William Hershey vlasnik malog restorana na obali Atlantika. postavio je na Internetu vlastito mjesto sa katalogom nuñenih knjiga. traženja osjećaja optimalne kupovine te čak i ljudskog likovanja nad svakom 318 . a milijuni Amerikanaca nakon „tako kvalificirane ocjene“ hrle u nabavu spomenutih knjiga.-a jest isporuka knjige najkasnije za dva tjedna „ako se igdje na svijetu spomenuta knjiga može naći. Nakon nekog vremena započeo je tiskati i knjige o rakovima.com.

a u Kaliforniji preko 500 milijuna dolara. Slični problemi zaokupljuju i zemlju sa suprotne strane oceana. drugom ne svane“ i danas ima poučnu vrijednost pokazuje i sljedeći primjer iz SAD-a. najvjerojatnije će Vam se isplatiti zaobići domaće lokalne trgovine te naručiti knjige preko tvrtke Amazon. čija zakonska regulativa se primjenjuje kada se roba naruči izvan matične zemlje prodavatelja? I ovo pitanje. Nadalje. pri čemu se očekuje da će u Teksasu ostati nenaplaćeno preko 300 milijuna dolara poreznih obveza. Meñutim. Da stara poslovica „dok jednom ne smrkne. budući zakonom nije regulirano nedvojbeno isticanje preuzimanje obveze otpreme robe na Internet stranicama. ostaje otvoreno i predstavlja objektivan problem poslovanju preko interneta. GAO). jer je sve više potrošača koji kupuju na internetu. ukoliko u Hrvatskoj kupujete stručnu literaturu stranog govornog područja. Taj prihod se gubi pošto mrežni prodavatelji moraju prijaviti prodaju ili obračunavaju porez samo ako se proizvodi šalju kupcu koji živi u saveznoj državi u kojoj prodavatelj ima klasičnu prodavaonicu. te je stalno podložna organizacijskim promjenama (pa i otpuštanju velikog broja radnika). a ovakvi problemi su slični i kod isticanja jamstvenog roka za prodanu robu kao i obveze servisa neispravne robe. Hrvatska pravna regulativa. te zakonom nije odreñeno koja inozemna institucija može pružiti takvu uslugu. velik raspon predviñenih poreznih gubitaka nastao je zbog otežanog dokumentiranja prodaje na Internetu. unatoč gore navedenim brojnim problemima sa kojima se susreće e-trgovina. još i dodatno otežava promociju iste. Problem je naravno i u plaćanju karticama budući da ne postoji suglasnost oko sustava koji bi automatizirano provjeravao i vršio naplatu sa kreditnih kartica.com je ujedno i primjer za probleme u distribuciji budući svaka narudžba opterećuje vrijednost sa čak 13% iznosa.ostvarenom pozitivnom aktivnosti može biti otegotna okolnost za e-trgovinu jer ona sve navedeno umanjuje ili čak jednostavno ne omogućuje. iako vrlo osjetljivo. Danas navedena tvrtka još ostvaruje gubitke unatoč visokom prometu. Prema tvrdnjama Generalne računovodstvene uprave (General Accounting Office.8 milijardi dolara potencijalnih poreznih prihoda. problem objektivno postoji i u sustavu distribucije naručene robe budući se ista često oslanja na poštu koja je pak preskupa. dok je strpljenje dioničara za konačnu isplatu dividendi već pri izmaku. Amazon. Zato je Internet postao najveća zona bez poreza u SAD. budući potreba države za prihodima ima veću težinu od planova za širenje elektronske trgovine. istražnog krila američkog Kongresa. Iako bi porezne olakšice ili potpuno odsustvo poreza na elektronsku trgovinu moglo unaprijediti njen razvoj i razvoj kineske industrije. U Hrvatskoj nema institucije koja je ovlaštena provoñenju postupaka zaštite od krivotvorenja elektroničkih potpisa. ali to se rijetko u praksi i dogodi. I konačno. Kineska vlada planira uvesti porez na komercijalne transakcije preko interneta. Primjerice. Česti su i nesporazumi oko isporuke robe. Teksas i Kalifornija izgubit će više od bilo koje druge savezne države.com. Američka administracija ove godine će izgubiti izmeñu 300 milijuna i 3. time se gubi potencijalni izvor prihoda za zemlje u 319 . iako se drži za najbolji primjer elektroničke trgovine. Kupci mogu dobrovoljno platiti odgovarajući porez kada kupuju na mreži.

Posjetitelj e-prodavaonice želi na lak i jednostavan način doći do svih potrebnih informacija o vlasniku.45% kupaca ne može pronaći proizvod zbog loše organizacije stranice . djelatnosti. isporuka i sl. gube se potencijalni kupci. Najčešći uzroci su sljedeći: . Meñutim domaće tvrtke.8% bezuspješno pokušava kontaktirati službu za podršku kupcima radi dodatnih informacija . osnovane sredstvima iz drugih zemalja. god. proizvodima i uslugama koji se nude.4% dobiva pogrešan proizvod koji ne mogu zamijeniti Iz ovoga se može zaključiti da su prikladan dizajn. Izgled prezentacije je bitan. Preko 50% njih je u ponovnom pokušaju (9% čak 6 puta)naišlo na iste ili slične probleme.4% kupaca nikad nije dobilo naručeni proizvod . ali ne i presudan faktor uspjeha. ili bar link ka početnoj strani. jamstvu.9% nailazi na stranicu koja nema mogućnosti on .48% kupaca odustaje zbog sporog učitavanja stranice . godinu. uvjetima i načinu naručivanja i plaćanja.32% ne nalazi željeni proizvod u on-line ponudi . a dijelom zbog toga što uglavnom ruralna i siromašna populacija vrlo malo koristi računala.dobra navigacija i pravilna organizacija pratećih aktivnosti – podrška kupcima.15% dobiva proizvod prekasno (proces isporuke traje predugo) . Elektronska trgovina u Kini još je uvijek u povojima. Poželjno je da postoji mogućnost 320 . Kako zadržati kupce na Web-u? Prema istraživanjima Boston Consulting Group u 1999.razvoju. kao i prekomorske tvrtke su uvjerene u veliki potencijal kineskog elektronskog tržišta. vlada u Pekingu prošle je godine izmijenila poreznu politiku ukidanjem poreza na fiksne prihode. mogućnostima zamjene kupljenih proizvoda i sl. dok čak 28% kupaca nije uspjelo dovršiti započeti proces kupovine.10% vraća proizvod zbog greške (oštećenja i sl. Porezna uprava je pod velikim pritiskom da se poveća ubiranje poreza kako bi se pokrili uvećani troškovi za dotiranje nezaposlenih radnika i javnih radova i time stimulirao razvoj zemlje. pa samim tim i za Kinu.line naplate karticama . Kako bi pomogla razvoj ekonomije. odnosno 13% više u odnosu na 1998. 43% Internet kupaca odustalo je od kupovine zbog problema koje su imali sa e-commerce stranicama. Porezni prihodi prošle su godine iznosili 125 milijardi dolara. Na svakoj stranici mora postojati link ka ostalim ključnim dijelovima web prodavaonice. Kina je stoga osnovala posebnu grupu koja mora osmisliti način za praćenje Internet transakcija i spriječiti odljev poreznih sredstava u cyber prostoru.) . Bez obzira na poziciju gdje se trenutno nalazi u okviru vaše prodavaonice. ključni za opstanak ecommerce biznisa. naručivanje i sl. povećanjem iznosa koji se tvrtkama vraća za izvezenu robu i uvoñenjem poreza na bankarsku kamatu. Pretjeranom upotrebom grafičkih elemenata usporava se učitavanje stranice i umjesto privlačenja.). posjetitelju mora biti jasno naznačen i omogućen odabir i posjeta bilo kojeg njenog dijela (katalog proizvoda. dijelom zbog toga što većina potrošača nema kreditne kartice.

). od identificiranja grupa posjetitelja na osnovu njihovih zajedničkih demografskih. Postoje tri ključna elementa u procesu personalizacije: Kriteriji na osnovu kojih se vrši personalizacija (na osnovu kojih odreñujete koji posjetitelj pripada kojem segmentu korisnika) Što se prilagoñava odabranim grupama: . Podaci o korisnicima koji se mogu prikupiti na stranicama su: Prvu grupu čine podaci o posjetitelju koje on dobrovoljno dostavlja prilikom registracije na stranici: broj godina.). i tu važe ista pravila kao i u svakoj drugoj prodavaonici. 321 . formulare i sl. Bez obzira što je prodavaonica na internetu. geografskih i sličnih karakteristika pa sve do prilagoñavanja sadržaja za baš odreñenog posjetitelja. bračni status. To praktično znači da dvije osobe mogu u isto vrijeme gledati isti dio prodavaonice.pretraživanja proizvoda i/ili usluga po raznim kriterijima. broj djece. od personalizacije u kojoj web server prepoznaje korisnika i odlučuje za njega. Potrebno je razlikovati standardnu ureñenost web sadržaja koja dozvoljava korisniku da sam odvoji bitno od nebitnoga i odabere sadržaje koji ga interesiraju.) . Kako pružiti posjetitelju web prodavaonice osjećaj da je ponuda na stranicama upućena upravo njemu tj. u toj mjeri da postoji potreba tom profilu korisnika posebno prilagoditi sadržaj stranice. Mogu se postići razni nivoi personalizacije. hobi. ili isključivanje sadržaja za koje nije zainteresiran. Potrebno je odrediti koji su segmenti korisnika sa gledišta vašeg poslovanja bitni. Podatke o sebi korisnik može dobrovoljno ostaviti na stranicama (popunjavajući upitnike. što odgovara njegovim potrebama. spol. mjesto stanovanja i sl. a da su im prikazani sasvim različiti proizvodi.funkcionalnost stranice Mehanizam koji vrši personalizaciju Prvi korak u procesu uvoñenja personalizacije je odlučivanje o načinu grupiranja korisnika. a i suvremene web tehnologije omogućuju prikupljanje odreñenih podataka o svakom posjetitelju.dizajn . imati mogućnost reklamacije i zamjene proizvoda i u svakom trenutku moći kontaktirati prodavatelja u slučaju da su mu potrebne dodatne informacije. Personalizacija se postiže upotrebom odreñenih tehnologija koje omogućuju da vaš web server na osnovu podataka koji su prikupljeni o korisniku odluči koji su sadržaji njemu najprikladniji tj. da je prilagoñena upravo njegovim sklonostima i potrebama? Odgovor je personalizacijom. zanimanje. Ovaj termin označava prilagoñavanje sadržaja na web-u korisniku koji ga pretražuje.ponuñeni sadržaj (tekstovi. Na osnovu prikupljenih podataka aplikacija na serveru svrstava posjetitelja u odreñenu kategoriju korisnika i prikazuje mu unaprijed pripremljene sadržaje namijenjene upravo tom profilu korisnika. Standardnost se može postići tako što se korisniku dopušta popunjavanje odreñenog upitnika na stranici kojim odredi što od ponuñenih sadržaja želi vidjeti (koje kategorije proizvoda ga interesiraju i sl. Kupac želi u najkraćem roku dobiti kupljeni proizvod. reklame na stranici i sl. informacije.

Četvrtu grupu čine podaci o ponašanju. kada je posljednji put nešto kupio i sl. preferencija tržištu. Nakon identificiranja odreñenih kategorija korisnika i odreñivanja uvjeta koje posjetitelj treba ispuniti da bi pripao odreñenoj kategoriji. pomalo nevjerojatne ideje. Uskoro će svatko od nas imati osobne savjetnike koji će zaštititi našu privatnost. Neugodni i napasni prodavači 322 . morate odlučiti što ćete na stranici prodavaonice prilagoditi tom profilu korisnika. koliko se zadržava na pojedinim sadržajima.sadržaj: odlučuje se koji će dio ponude biti predstavljen tom korisniku . odabrane opcije. .informacije koje je potrebno naglasiti: o cijenama. na ovaj način moguće je postići i bolju promociju ponude na stranici tako što se korisniku nudi i proizvode za koje pretpostavljate da ga mogu interesirati obzirom na sadržaj koji trenutno gleda. Treću grupu čine podaci o prethodnim transakcijama. koliko prosječno troši. Svakako najpouzdaniji izvor informacija o posjetiteljima predstavljaju podaci koje prikupite na osnovu on-line narudžbenica. što je sve do sada kupio.Dizajn: moguće je prilagoditi i sam dizajn stranice koja je trenutno prikazana kao i način prikaza odabranih sadržaja. jer tada kupac ostavlja precizne podatke o sebi. razne nagrade i sl. osjećaja. i naručenim proizvodima. izlagati nas samo onim informacijama o kojima želimo nešto čuti. u europskim državama. bitnim karakteristikama proizvoda za tu grupu korisnika. Njihova analiza može donijeti značajne informacije: koliko često posjetitelj kupuje. uvjetima prodaje koji su posebno prilagoñeni njima i sl. .Funkcionalnost stranice Sasvim nove. pojavljuju se i otvaraju vrata mašti spašavajući obraz i smisao budućem postojanju trgovine.Nije nimalo lako prikupiti ove informacije jer mnogi korisnici smatraju da se na ovaj način narušava njihova privatnost. Na stranici je moguće tražiti od posjetitelja da rangiraju odreñene proizvode ili usluge i tako dobiti informaciju o njihovim sklonostima. kretanju kupaca na stranicama. Primjerice. .). Moguće je prilagoditi praktično sve: .reklame: ako se na stranici nude i mogućnosti postavljanja banera personalizacijom možete postići veću efikasnost tih reklama jer će biti prikazane samo posjetiteljima za koje se smatra da su potencijalno zainteresirani za uslugu/proizvod koji se nudi u reklami. mjestu stanovanja. ako želite reklamirati vaše proizvode tijekom telefonskog razgovora odreñenih klijenata telekomunikacijske tvrtke morat ćete snositi ukupne troškove takvog razgovora. koji linkovi i reklame su privukli njegovu pažnju i sl. no doduše prisutne zasad tek u teoriji. te voditi računa da za informacije o našem životu koje iznesemo u javnost budemo i dobro plaćeni. Zato se na većini stranica nudi odreñeni vid razmjene. Dakle u budućnosti sve će ovisiti o dostupnosti vaših razmišljanja. Posjetitelj će u zamjenu za pravilno popunjen upitnik dobiti nešto što za njega predstavlja dodatnu vrijednost (dokumenti i informacije za koje je zainteresiran. Putanja njegovog kretanja na stranici. Čak i ukoliko se nudi ovaj vid reklamiranja.

Jedini problem bit će ako agent nije dovoljno dobar trgovac da bi prodao proizvod koji vrijedi. a u tom slučaju mu još uvijek preostaje uzeti ovaj tekst u ruke i predano nastaviti sa radom. Dakako da to nije problem ako je proizvod kojeg prodaju kvalitetan i cjenovno povoljno rangiran budući će zarada koju agent ostvari na taj način pokriti troškove prezentacije.osiguranja i kojekakvih neviñenih proizvoda morat će vam platiti ako žele da ih saslušate i potrošite dragocjeno vrijeme na njih. 323 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->