SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2

)
KOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B
1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional, serta ciri-ciri Undang-undang Melaka dan Undang-undang 99 Perak. A. PENDAHULUAN § Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional. § Segala bentuk undang-undang bersumberkan daripada adat. § Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. § Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. § Setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri. B.ISI 1) Kepentingan adat dan undang-undang. § Menjamin keamanan dan keselamatan dalam masyarakat Melayu. § Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan. § Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin. 2) Undang-undang Melaka. § Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. § Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja, tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Ini termasuklah segala keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana, pakaian kuning dll. § Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri, contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. § Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan, Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. § Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara. § Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang, contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang, harta, sewa tanah dan hamba. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri, merompak dll.

§ Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. § Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. § Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tatacara jualbeli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. § Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. 3) Undang-undang 99 Perak. § Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan, pembesar dan penghulu. § Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. § Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. § Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa, contoh : perwarisan harta, menetapkan hak dan harta warisan anak. § Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. C. KESIMPULAN § Adat dan undang-undang bertulis menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. § Kedua-dua undang-undang ini berasaskan hukum syarak sebagai panduan.

2. Huraikan bagaimana kedatangan Islam telah mengubah corak kehidupan masyarakat Melayu sebelum kedatangan Barat. A. PENDAHULUAN Kedatangan Islam bermula abad ke-17 di alam Melayu. Abad ke- 13 hingga 16 pengaruh keseluruhan alam Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Menjadi anutan majoriti penduduk. Penyebaran Islam bermula dengan pemelukan Islam oleh golongan istana dan diikuti oleh rakyat jelata. B. ISI PENTING 1) Perubahan kepercayaan. Animisme kepada Islam. Membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan banyak Tuhan. Keimanan dan konsep keesaan Tuhan. Ibadat yang luas menanam fahaman secara akidah dan rasional - mengubah berfikir secara tahyul dan fantasi. Amalan yang bertentangan dengan Islam terhapus atau diubahsuai walaupun masih mengekalkan sedikit ciri asal seperti upacara perkahwinan, pertabalan dan lain-lain. Mengubah pandangan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama Hindu, ahli sihir, bomoh dan dukun diganti dengan tokoh-tokoh Islam. 2) Perundangan/peraturan Hukum Kanun Melaka pada abad ke-14 – memasukkan unsur-unsur perundangan Islam. Contoh: berkaitan minum arak, berzina, membunuh, memfitnah, murtad, riba dan lain-lain. Undang-Undang Pahang mengisytiharkan Pahang sebagai Dar al-Islam dan 42 Fasal merupakan terjemahan sepenuhnya dari undang-undang Fiqah Mazhab Shafie. 3) Pentadbiran Memperkenalkan sistem kesultanan yang berbeza dengan beraja ala Hindu-Buddha. Konsep Dewaraja dihapuskan dan digantikan dengan sultan sebagai pemegang amanah Allah di muka Bumi. Alim ulama’ sebagai penasihat sultan. 4) Pendidikan Sistem pendidikan yang lebih teratur/sistematik. Terbuka kepada semua golongan masyarakat. Diajar oleh alim ulama yang disanjung dan dihormati. Antara pengajarannya – al-Quran, Feqah, sejarah dan lain-lain. Menyentuh perkara berkaitan dengan rukun Islam seperti solat, zakat, puasa dan haji. Pendakwah mengubahsuai tradisi supaya sejajar dengan Islam. Muncul institusi pondok/madrasah, masjid dan surau sebagai tempat mengajar.

Pendidikan secara formal dan lebih sistematik selepas tahun 1900 dan kemasukan kurikulum baru seperti Bahasa Arab, Ilmu Sains dan Ilmu Hisab. 5) Bahasa dan Kesusasteraan. Banyak hasilkan karya dari luar diterjemahkan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan taraf lingua-franca. Tulisan jawi sebagai tulisan rasmi. Kemasukan istilah Arab dan Parsi. Contohnya: alim, ulama’, musyawwarah dan lain-lain. Penulisan karya sastera seperti hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah. Antara penulis – Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Ramli. 6) Kesenian Islam Ukiran di dinding masjid, bentuk kubah, tempat berwudhuk, mihrab, menara azan, mimbar, batu nisan dan lain-lain. Rumah-rumah persendirian – bentuk relung, ukiran daun dan bunga-bungaan. Tulisan-tulisan berbentuk geometri, ayat-ayat al-Quran dan hadis. PENUTUP Penerimaan Islam telah mengubah sistem kehidupan masyarakat Melayu dari semua aspek dan berjaya membawa kemunculan Tanah Melayu sebagai pusat ilmu dan penyebaran Islam.

3. Sejauh manakah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu tradisional di

perlombongan. Teknologi padi masih belum maju. Dijadikan sumber untuk mendapatkan bekalan makanan. rotan. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. jagung. Padi sawah ditanam di lembah bukit – Ranau. tebu. lada hitam. Hasil hutan ditukar dengan keperluan lain seperti garam. . Keningau dan Tambunan. lembu. 4) Ternakan Menternak binatang seperti ayam. Di Sabah padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Kenyah dan Iban. 3) Hasil hutan dan memburu binatang Damar. Pokok buah-buahan – kelapa. Masyarakat Kelabit usahakan padi sawah di kawasan bukit di hulu Sungai Baram. Kawasan tanaman – Tuaran dan Papar. buah-buahan. Binatang buruan – rusa. Pengeluaran secara kecil-kecilan. Ditanam di sekeliling rumah untuk keperluan sendiri Sarawak – sayur-sayuran. kambing. ISI – ISI PENTING. Sarawak – diusahakan oleh – orang Bidayuh. 2)Tanaman lain Pisang.bergantung kepada air hujan sahaja. A. Komersil bermaksud usaha menjalankan kegiatan ekonomi secara jual beli yang melibatkan wujudnya hubungan antara dua pihak dan saling memerlukan barangan yang berbeza. getah perca dan buluh untuk dijual. terdapat juga sebilangan kecil masyarakat Melayu terlibat dengan aktiviti komersil yang dihasilkan untuk tujuan perdagangan. pokok mengkuang. kancil. B. Padi huma diusahakan oleh orang Murut – pertanian pindah . PENDAHULUAN Sistem ekonomi Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat bukan sahaja bersifat sara diri dan separa sara diri di Kedah dan Perlis bahkan juga bersifat komersil seperti perdagangan.Malaysia sebelum kedatangan British bersifat sara diri . ubi kayu dan kopi. manggis. Sara diri bermaksud pengeluaran yang dihasilkan untuk kegunaan diri sendiri namun begitu. pertanian dagangan di Negeri-negeri Selat dan Johor. Sara Diri 1) Pertanian utama Sara diri berteraskan padi sawah dan padi huma. Dijalankan di Kuala Selangor dan Negeri Sembilan.

Hasil untuk kegunaan keluarga dan dijadikan ikan kering dan belacan. Hilir Perak dan Kinta merupakan kawasan yang kaya dengan bijih timah.serah Rakyat perlu melakukan pelbagai kerja untuk sultan – membina jambatan dan jadi tentera. Lada hitam dan gambir dipasarkan ke luar negara melalui Singapura Di Sarawak orang cina dari Singapura diberi konsesi – ditanam di Hulu Sarawak. Contoh ikan air tawar – lampan Menggunakan pancing. tebu. Sagu ditanam di Mukah dan Oya.5) Tangkapan ikan Dijalankan di pesisir pantai. Ampang. Kuala Lumpur – Kanching. sawah. 1) Pertanian utama Terdapat di Kedah dan Perlis – hasil padi dijual ke negeri-negeri lain. Di Kedah terdapat tiga jenis perairan – kincir air. candu dan beras. Sistem serah – petani yang mengerjakan tanah pembesar perlu menyerahkan sebahagian hasil yang diusahakan sebagai balasan kepada pembesar yang membenarkan tanahnya dikerjakan Separa sara diri dan komersil. 6) Sistem kerah . Pembesar dan kerabat diberikan ampun kurnia seperti mengutip cukai pasar di sesebuah pekan kecil. Lukut dan Sungai Ujung. arak. Klang . 2) Tanaman lain Contoh ubi kayu. Gambir di Bau. sungai. Lokasi – Melaka. tasik. Sistem ini menggganggu kegiatan ekonomi petani-petani. Terusan Wan Mat Saman – tahun 1885 untuk mengairi kawasan tanaman padi – menganjur dari Alor Setar ke kaki Gunung Jerai – 32 km. Contoh ikan laut – kembung. bubu. Membolehkan pengeluaran padi secara komersil – pasaran baik di Pulau Pinang . Di Johor sistem Kangcu – orang cina diberi surat sungai – hak untuk menanam lada hitam dan gambir kepad tauke di Singapura dan ketua kongsi gelap cina. Diwajibkan ke atas rakyat untuk kepentingan pembesar dan raja. 4) Perlombongan Bijih timah diusahakan oleh pembesar-pembesar Melayu dengan menggunakan buruh-buruh cina. 3) Sistem pajak Dikenali ampun kurnia – diberi kepada pembesar dan tauke cina dari Pulau Pinang merangkumi padi. gambir – Negeri-negeri Selat dan Johor – orang Cina. Sarawak – orang cina. Semua tanah dimiliki oleh sultan dan petani dibenarkan bergerak bebas mencari pembesar yang tidak menindas mereka. lada hitam. Menggunakan jala. Perak – lombong di kawasan Klian Pauh (Taiping) dan Klian Bahru (Kamunting). terusan dan empangan.

perdagangan dan perlombongan. KESIMPULAN Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bukan sahaja berbentuk sara diri tetapi berbentuk ekonomi komersil juga. bijih timah. Sarawak dan di Sungai Segama. Kedua-dua ekonomi dilakukan serentak.mengeksport emas. Melaka. di Bau. contoh : di Terengganu . Menyebabkan orang Melayu terdedah kepada sistem perdagangan kapitalis. Menggunakan teknologi moden seperti pam dedah – orang cina. Antimoni – di Bahagian Pertama Sarawak – tenaga buruh Dayak.Kawasan-kawasan ini menjadi rebutan para pembesar dan kongsi gelap contoh Raja Jumaat dengan Chee Yam Chuan di Lukut – lombong akhirnya menjadi rebutan antara kongsi gelap. Dieksport ke Negeri-negeri Selat terutamanya Melaka. Wujud masyarakat majmuk dan eksploitasi ekonomi Tanah Melayu oleh orang Barat. Sabah. China dan Arab sejak abad ke 15. Berpusat di Melaka dan Pulau Pinang dan Singapura. 5) Perdagangan Antarabangsa. Emas dilombong di Kelantan – diusahakan oleh orang cina. Huraikan bentuk pentadbiran masyarakat Melayu sebelum campur tangan British di Tanah Melayu. Merupakan pelabuhan persinggahan utama bagi saudagar dari India. Kemajuan ekonomi menarik perhatian saudagar cina dan Eropah untuk menanam modal mereka dalam perusahaan pertanian. Pahang. Johor Lama. 4. damar dan mengimport barangan buatan China dan buatan British. 6) Pelabuhan Perdagangan Utama Kedah. Klang. kopi. . di Raub.

c. Sultan/ raja menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar. Rembau. melalui sistem penggiliran (Raja Di Hilir. Cth: Menjatuhkan hukuman bunuh.Sembilan – perlantikan dari pada bawah ke atas (demokrasi). Kedah – Gelaran berbeza. Jawatan pembesar akan diwarisi secara turun temurun.Diperkukuh dengan penggunaan bahasa. alat muzik dan cop mohor.A. Raja Muda. Sultan). sistem perwarisan takhta di kebanyakan negeri-negeri Melayu. Perut-Buapak-LembagaUndang-Yang Dipertuan Besar. Sultan/raja dibantu oleh Raja Muda/Putera Mahkota. Pembesar perlu menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pegangannya yang dikenali sebagai kawasan pemakanan. a. Kuasa tertinggi dipegang oleh sultan/ raja/ Yang di Pertuan Besar. N.. Memungut cukai dan menyerahkan sebahagian daripada cukai kepada pusat sebagai taat setia pembesar. Rakyat yang menderhaka akan terkena tulah.. Menyediakan kerahan tenaga . Sultan/raja mempunyai daulat dan tulah. Tugas-tugas pembesar daerah: a. Pembesar mesti menunjukkan taat setia kepada sultan seperti : Menghadiri istiadat pertabalan. Menyediakan tentera c. Perlantikan sultan/raja. alat-alat kebesaran. daerah dan kampung. Unit terkecil ialah kampung – diketuai seorang penghulu/penggawa. PENDAHULUAN Pentadbiran di Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British dibahagikan kepada pentadbiran peringkat negeri. warna – payung kuning untuk kerabat dan payung putih untuk raja. ISI (A) – Peringkat Negeri Merupakan unit pentadbiran tertinggi dan terbesar. Adat menjunjung duli. Sesebuah negeri dibahagikan kepada beberapa buah daerah untuk memudahkan urusan pentadbiran Pembesar diberi surat tauliah yang bercop mohor oleh Sultan/Yang Dipertuan Besar. Pembesar menjadi tulang belakang dalam menjalankan pentadbiran peringkat negeri. Sultan/raja berkuasa mutlak. Unit politik tertinggi ialah negeri – diketuai raja/sultan/YDP Besar Unit kedua ialah daerah – diketuai seorang pembesar daerah. b. pembesar memakai gelaran Tunku Bendahara dan Tunku Temenggung. b. (B) – Peringkat Daerah Unit pentadbiran yang kedua terbesar. Contoh: Perak – sistem perlantikan sultan berbeza sedikit daripada negeri-negeri Melayu yang lain. Kuasa tertinggi ialah Yang Di Pertuan Besar dibantu 4 orang Undang – Sg Ujung. Jelebu dan Johol. Raja Bendahara.

Penghulu masih berada di bawah kawalan pembesar daerah walaupun mempunyai surat tauliah daripada Sultan. Menjaga keamanan kampung c. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dalam daerahnya. Menjadi perantara antara penduduk dengan pembesar daerah. e.d. Menjunjung duli atau mengadap raja pada Hari Raya. Memastikan rakyat di kampungnya taat setia kepada Sultan. Mendapatkan tenaga buruh. Membekalkan tenaga tentera semasa peperangan e. (C) – Peringkat Kampung Unit pentadbiran paling kecil Ditadbir oleh pembesar daerah yang dilantik oleh sultan daripada kalangan keluarga baikbaik.Contoh: Penghulu atau Tok Kweng di Kelantan. Memungut cukai b. . Pembesar mempunyai pengikut atau anak buah dari kalangan masyarakat yang tinggal di kawasannya. f. KESIMPULAN Sistem pentadbiran Melayu tradisional sebelum campur tangan British membuktikan satu sistem pentadbiran yang sistematik Sistem pentadbiran masyarakat melayu mengalami perubahan drastik selepas campur tangan British 1874 yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Mengadili dan menjatuhkan hukuman kecuali hukuman bunuh kepada yang melakukann jenayah. Mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang timbul d. Jumlah pengikut menentukan kedudukan dan pengaruh seseorang pembesar. Tugas-tugas penghulu a. f.

Peraturan perkahwinan berdasarkan undang-undang Islam. Sistem pemerintahan Adat Temenggung bersifat autokrasi iaitu sultan berkuasa penuh dalam pemerintahan. aman dan makmur. Dibenarkan berkahwin dengan . Biasanya putera sulung sultan akan menjadi pemerintah. Keluarga sebelah bapa dan sebelah ibu dianggap sama penting. Manakala anak perempuan mendapat hak 1/3 daripada harta pusaka. Bentuk hukuman berdasarkan prinsip pembalasan. PENDAHULUAN Adat merupakan peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat turun-temurun sehingga sebati dengan cara hidup masyarakat berkenaan dan dianggap sebagai hukum atau undangundang yang harus dipatuhi.5. Sesiapa melanggarnya boleh dihukum. Dibawa ke Tanah Melayu oleh keturunan Diraja Palembang. Hukuman ke atas kesalahan jenayah lebih keras. Anak lelaki mewarisi harta dengan kadar 2/3 berbanding anak perempuan berdasarkan anak lelaki lebih besar tanggungjawabnya dalam keluarga berbanding anak perempuan. Sumatera. Bincangkan hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu. Adat ini juga diresapi oleh unsur-unsur Islam Mazhab Shafie. Sementara di Sarawak. Ada dua jenis adat yang paling berkembang di Tanah Melayu iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih. masyarakat Bumiputera mengamalkan Adat Dusun Tunggu manakala Adat Tenom. Pelantikan seseorang sultan mengikut warisan. Adat ini diamalkan secara meluas di semua negeri Tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan dan kawasan Naning di Melaka. ISI (A) Adat Temenggung Pengasasnya Datuk Ketemenggungan. Sultan atau pemerintah berkuasa penuh ke atas masyarakat dan menentukan bentuk undang-undang. Adat Dusun dan Adat Temogun diamalkan di Sabah. adat resam atau kebiasaan yang telah lama wujud dalam sesebuah masyarakat. Undang-undang ini disebut sebagai hukum adat iaitu sesuatu peraturan yang menjadi undangundang berdasarkan amalan. Adat penting bagi menjamin hak anggota masyarakat supaya anggota masyarakat boleh hidup selesa. Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British. Adat Temenggung bersifat patriarchal iaitu lebih mengutamakan lelaki sebagai ketua keluarga. Kaum lelaki mewarisi harta pusaka keluarga. Kesalahan membunuh akan dihukum bunuh. berasal dari Palembang.

Oleh itu. Ini bermakna kuasa pemerintah tidak terletak di tangan seorang sahaja. Semua penduduk rumah panjang dalam kumpulan berkenaan berhak bercucuk tanam. Hukum adat mengawal soal bertanam padi dan tempat tinggal orang Iban. Terdapat perbezaan antara Adat Temenggung dengan Adat Perpatih. anak perempuan menjadi asas wujudnya suku. Di bawah Undang dan Penghulu ialah Lembaga. Buapak menjadi ketua bagi Perut. Tidak bertujuan untuk menghukum pesalah. Hukuman Adat Perpatih bersifat pemulihan. hukum adat dilaksanakan oleh ketua kampung atau Majlis Orang Tua- . memburu dan mengambil hasil-hasil hutan di kawasan kampung mereka.sesiapa sahaja asalkan tiada pertalian darah. Kegagalan melaporkan sesuatu bencana. sebaliknya bertujuan untuk mendidik dan membaiki keadaan. Di peringkat kampung. Adat ini telah dibawa masuk ke Tanah Melayu dan disebarkan oleh orang-orang Minangkabau dan berkembang di Negeri Sembilan serta Naning di Utara Melaka pada abad ke-17. tidak bekerjasama terhadap sesuatu tindakan yang dipersetujui bersama. (B) Adat Perpatih Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyung. kecemasan. di bawah Lembaga terdapat Buapak. Sumatera. Terdapat empat orang Undang memilih seorang kerabat diraja untuk menjadi Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Perkahwinan sesama suku dilarang kerana ahli dalam sesuatu suku mempunyai hubungan yang sangat erat dan dianggap bersaudara. Sistem pemerintahan Adat Perpatih bercorak demikrasi dan permuafakatan. Harta pusaka turun-temurun ialah kepunyaan suku. Hukum adat menentukan tanah kampung halaman adalah kepunyaan bersama sesuatu kumpulan masyarakat. pelawat yang memasuki rumah panjang tanpa menanggalkan parang adalah contoh yang akan dikenakan hukuman. Ia lebih bersifat kemanusiaan dan bertimbang rasa serta memberi peluang kepada pesalah insaf. Masyarakat bumiputera Sarawak mengamalkan Adat Dusun Tunggu dan Undang-undang Mahkamah Melayu. Perempuan yang berkahwin dikehendaki tinggal bersama-sama dengan keluarga ibu bapa suaminya. Pewarisan harta pusaka diberatkan sebelah ibu. Setelah berkahwin suami dikehendaki menetap bersama keluarga perempuan. pesalah akan didenda dengan membayar ganti rugi seperti si pembunuh mesti menanggung kehidupan keluarga si mati. (C) Hukum Adat Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah Di Sabah dan Sarawak hukum adat juga memainkan peranan penting dalam peraturan hidup. Adat Perpatih bersifat matriarchal iaitu lebih mengutamakan kaum wanita kerana wanita dianggap sebagai pengasas suku.

tua. Adat Tenom dan Adat Timogun. menentukan hak dan mengawal tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat. Dalam sesuatu perbicaraan biasanya terdapat tiga orang hakim untuk mengadili kes iaitu Pengeran Temenggung atau Datuk Orang Kaya yang mewakili Sultan Brunei dan dua orang wakil suku-suku yang terlibat dalam kes berkenaan. Bagi masyarakat Sabah. PENDAHULUAN . Bincangkan pelbagai bentuk kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia sebelum kedatangan Barat. 6. KESIMPULAN Hukum adat mempunyai peranan penting bagi mengekalkan peraturan hidup agar dapat menjamin keharmonian dalam masyarakat. mereka mengamalkan Adat Dusun.

sungai dan sebagainya. keharmonian dan sebaliknya seperti malapetaka dan bencana. main dewa. kesihatan. main puteri. Kepercayaan animisme di Sarawak Orang Melanau percaya hantu tertentu menyebabkan penyakit Hantu yang menyebabkan sakit perut dan kejang. azimat dan tangkal. memutus ubat dan sebagainya untuk mengelakkan bencana atau meminta pertolongan. pokok besar. hantu. Orang perantaraan ini ialah bomoh. Mengamalkan jampi serapah. hasil tanaman dan sebagainya. batu-batu besar. semangat padi di Pahang. Upacara ini dipercayai boleh menjamin keselamatan mereka. Alat-alat muzik yang mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib diasap dengan kemenyan dan sirih dan disimpan di tempat yang tinggi dan dijaga dengan sempurna. kain kuning. Mereka percaya kepada keramat. Benda hidup/tidak hidup mempunyai roh dan semangat seperti gunung. limau. Memerlukan orang perantaraan di antara manusia dengan kuasa ghaib atau makhluk halus kerana manusia biasa tidak mampu berhubung dengan mereka. Amat berkesan ke atas segala tindak tanduk manusia dalam kehidupan. Makhluk halus seperti jin.Bentuk-bentuk kepercayaan dan keagamaan. hantu gurun mendatangkan bengkak kaki dan lenguh sendi tangan. kesuburan tanah. 2. orang sakit dan sebagainya. Kepercayaan animisme masyarakat Tanah Melayu Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau kuasa ghaib yang mempunyai semangat. telur. masuk hutan dan mengubati penyakit. dukun atau pawang yang berperanan untuk mententeramkan kuasa ghaib daripada mengganggu anak-anak kecil. bunga-bungaan. Sukar untuk dikesan perbezaan yang nyata dalam kepercayaan dan keagamaan masyarakat Melayu. ISI 1. Mengadakan upacara-upacara pemujaan seperti puja pantai di Terengganu. turun ke laut. . hantu langit membawa sakit kepala dan demam. Ada kaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional seperti menanam padi. penunggu dan sebagainya boleh memberi kesan baik seperti rezeki. perempuan bersalin. senjata tradisinal dan sebagainya.

Namun masih ada amalan animisme dan pengaruh Hindu-Buddha yang masih diamalkan. Orang Murut percaya kepada Aki Kopuno (dipercayai berkuasa dalam segala hal) yang dianggap dapat menolong menyelesaikan masalah. Namun demikian selepas kedatangan Islam sebahagian besar amalan kehidupan mereka telah berubah. 2. pagawang (menakutkan musuh dengan suara) Orang Bumiputera Sabah juga percaya adanya jimbaran (orang belaan) dan kemasukan apokapok (lintasan). Kepercayaan animisme di Sabah Orang Ilanun percaya penyakit ada kena mengena dengan syaitan. Bincangkan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke 19. mabagar (kuat). 3. Bomoh Babalion menjadi perantaraan antara manusia dengan Aki Kopuno. PENUTUP 1.3. 7. PENDAHULUAN . dualatut (dipukul tidak rasa sakit). Mengadakan upacara menjamu hantu bagi mengelakkan ditimpa penyakit. Amalan kepercayaan dan agama telah membentuk sistem sosial mereka. kublak (kebal). Percaya ilmu batin dan perkara ghaib seperti ilmu palimun (ghaib).

Adat Perpatih bersifat demokrasi § kuasa dibahagi dari bawah ke atas – Perut. Dalam Adat Perpatih kaum wanita mempunyai kedudukan dalam masyarakat § kaum wanita mempunyai hak dan keutaman dalam mewarisi harta § Nasab keturunan juga dikira melalui suku ibu § Anak perempuan menjadi asas dalam wujudnya suku. Contoh: Undang-Undang Johor yang diamalkan di Johor dan Kedah. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan daerah Naning di Melaka. Manakala Adat Temenggung perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak. Undang-undang Pahang dan Undang-undang 99 Perak di Perak. 2. 2. Adat Perpatih dan Adat Temenggung dapat dikategorikan sebagai hukum adat di negerinegeri Melayu. ISI Perbezaan antara Adat Perpatih danAdat Temenggung (A) Bersifat Matriachal/Patriachal 1. Dalam Adat Perpatih suami dikenali sebgai orang Semenda § bertanggungjawab menyediakan kediaman untuk isteri dan anak-anaknya § tempat kediaman atau rumah kemudiannya menjadi hak isteri. Hukum adat ini meliputi segala aspek kehidupan. Buapak. (C) Taraf perkahwinan 1. 4. adat istiadat dan hidup bermasyarakat. Hukum adat ini dipercayai dibawa masuk sekitar abad ke 15 Masihi dan kemudiannya berkembang di negeri-negeri taklukan Melaka. Manakala Adat Temenggung selepas perkahwinan isteri mesti mengikut suami dan boleh tinggal bersama keluarga suami. Adat Temenggung kemudiannya diresapi dengan pengaruh Islam dan hukum syarak bermazhab Shafie. (B) Perkahwinan 1. Manakala/berbeza Adat Temenggung kaum lelaki mempunyai kedudukan dalam keluarga § Anak lelaki mempunyai hak dalam pewarisan harta § Susur galur keturunan dikira dari sebelah lelaki. § Lelaki juga berperanan sebagai ketua keluarga. (D) Pentadbiran 1. peraturan hidup. Lembaga dan Undang. Adat ini berasal dari utara Sumatera dan dikembangkan oleh dua beradik iaitu Datuk Ketemenggungan yang kemudiannya berkuasa di Palembang (Adat Temenggung) dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang kemudiannya berkuasa di Pagar Ruyung (Adat Perpatih). § Pemilihan ketua dilakukan dengan persetujuan ketua yang berada di setiap peringkat . 2. Dalam Adat Perpatih perkahwinan melibatkan berlainan suku kerana dianggap bersaudara. 3. 2.1.

§ Harta dapatan : harta seia ada pada isteri sebelum berkahwin. Jika berlaku perceraian harta dibahagi dua. mematuhi adat istiadat. § Anak lelaki berhak mewarisi harta pusaka denga kadar 2/3 berbanding anak perempuan kerana berdasarkan tanggungjawab anak lelaki yang lebih besar dalam keluarga. menghormati sesama manusia. adik lelaki sultan akan mewarisi takhta (E) Perundangan 1. Kedua-duanya merupakan hukum adat masih diamalkan hingga hari ini. . 2. Dalam Adat Perpatih harta milik keluarga § Pembahagian harta pusaka diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan yang menjadi asas wujudnya suku. Walau bagaimanapun. § pentadbiran diketuai oleh raja/sultan dan dibantu oleh pembesar. § Harta pusaka turun temurun adalah kepunyaan suku. mangsa kecurian akan memperolehi kembali gantian barang-barangnya dan pembunuh akan menanggung kehidupan keluarga mangsa. harta kekal di tangan isteri. Lembaga memilih Undang dan Undang memilih Yang Di Pertuan Besar. 3. § Hanya raja/sultan yang akan menjatuhkan hukuman bunuh. Sebaliknya Adat Temenggung bersifat autokrasi (kuasa mutlak) § hak istimewa memperkukuhkan kuasa sultan. Adat Perpatih dan Adat Temenggung jelas mempunyai perbezaannya. kedua-dua hukum adat mempunyai maksud yang sama iaitu untuk melindungi anggota masyarakat. 2. bekas isteri tidak boleh menuntut hartanya. § Anak perempuan berhak mewarisi sebahagian kecil daripada harta pusaka 1/3 bahagian. Selepas kedatangan British.§ Perut akan memilih Buapak. KESIMPULAN 1. berdisiplin. 2. contoh: warna. hidup dengan mematuhi peraturan. (F) Pembahagian Harta 1. § Yang Dipertuan Besar atau Undang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh 2. § Harta carian : harta yang diperoleh oleh pasangan sepanjang perkongsian hidup. mencuri akan dipotong tangan. Manakala Adat Temenggung harta milik individu § Berdasarkan undang-undang Islam dan memberi keadilan kepada semua pihak . § Harta pembawaan : harta yang dimiliki oleh suami sebelum berkahwin. Dalam Adat Perpatih undang-undang jenayah lebih bersifat pemulihan untuk menyedarkan masyarakat § kesalahan yang dilakukan boleh ditebus dengan membayar ganti rugi § ganti rugi mengikut tahap seperti seorang yang dicederakan akan dibayar dengan ayam atau kambing. § sultan melantik pembesar § pembesar peringkat paling bawah ialah ketua kampung § sultan berperanan sebagai lambang perpaduan antara rakyat dan ketua negara § anak lelaki sultan adalah pewaris takhta § sekiranya tiada anak lelaki. Jika berlaku perceraian. berlaku perubahan dalam amalan adat masyarakat tempatan. Manakala Adat Temenggung berunsur pembalasan dan undang-undangnya lebih tegas § hukuman terhadap pembunuhan ialah balasan bunuh. Buapak memilih Lembaga.

8. Sistem politik Melayu tradisional sebelum kedatangan Barat dibahagikan kepada dua iaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan pembesar serta golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba. Kuasa raja diperkukuhkan dengan adanya konsep daulat dan rakyat yang derhaka akan ditimpa . Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. ketua tentera. berkuasa menjatuhkan hukuman bunuh dan boleh melantik pembesar dalam membantu urusan pentadbiran negeri. PENDAHULUAN 1. Golongan pemerintah terutamanya sultan mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan aspek politik. ekonomi dan sosial di dalam pemerintahan. 2. Ketua diplomatik dalam hubungan luar. memegang jawatan penting. ISI 1) Bidang politik Ketua pentadbir sesebuah negara yang berkuasa mutlak seperti membuat undang-undang.

2. Muzik diraja – nobat. Pungutan cukai dikutip oleh pembesar yang dilantik dan raja hanya memantau tugas pembesar tersebut. 4) Hak Keistimewaan Warna kuning dan putih digunakan oleh raja dan kerabat diraja. 3) Bidang Sosial Raja atau sultan dilambang sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi.tulah. kendi. Pemusatan kuasa berada di tangan sultan. Sebagai pelindung adat resam dan adat istiadat contohnya mengetuai segala upacara diraja seperti pertabalan. pungutan cukai. KESIMPULAN 1. Sultan dibantu oleh ulama yang bertindak sebagai penasihat dalam hal ehwal agama Islam. payung kuning – kerabat diraja Bahasa dalam/istana seperti gering. Raja wajib mengekalkan keamanan dan keharmonian di dalam negeri baginda. pembesar hanya berkuasa di wilayah pegangannya. santap digunakan oleh raja Alat kebesaran seperti dokoh. Segala arahan raja atau sultan haruslah dilakukan tanpa bantahan. Memastikan peraturan Islam dilaksanakan.raja. keris. Raja berhak mengerah rakyat untuk khidmat sosial seperti membina istana dan sebagai tentera. perdagangan. pending dan lain-lain – menunjukkan keistimewaan raja. Raja mempunyai kedudukan tertinggi dengan adanya sistem beraja dan keistimewaan ini jelas menunjukkan perbezaan antara pemerintah dengan rakyat. . 2) Bidang Ekonomi Berkuasa dalam kegiatan ekonomi seperti perlombongan. Contoh – payung putih. Pembesar dan rakyat perlu taat setia kepada raja atau sultan. Selepas kedatangan barat. kekuasaan raja semakin berkurangan. cop mohor. nafiri digunakan dalam upacara pertabalan diraja.

1.9. manakala Undang-undang Laut dan Undang-undang 99 Perak tidak dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja. Contoh Undang-undang Pahang. Sejauh manakah pengaruh Hukum Kanun Melaka ke atas undang-undang yang terdapat di negeri-negeri Melayu yang lain. PENDAHULUAN. 2. Undang-undang Johor dan Undang-undang Kedah. tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. ISI 1) Undang-undang Melaka. 3. Undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu berasaskan Hukum Kanun Melaka tetapi menggunakan nama yang berbeza-beza di setiap negeri. Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. Ini termasuklah segala .

sewa tanah dan hamba. Hukum Kanun Dato’ Kota Star berkaitan dengan bidang tugas raja dan pembesar. Contoh: Hulubalang mempertahankan dan melindungi raja dan negeri daripada musuh. Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri. 3) Undang-undang Pahang Undang-undang ini disusun berpandukan Hukum Kanun Melaka dan disesuaikan dengan pengaruh Islam. Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan. Undang-undang awam berkaitan dengan tanah dan perumahan. harta. Undang-undang ini berkaitan dengan bidang tugas raja. Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara. Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal. pakaian kuning dll. merompak dll.keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana. contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang. Undang-undang Kedah yang dipengaruhi Hukum Kanun Melaka seperti Undang-undang Seri Paduka Tuan yang berkaitan peraturan pertanian dan ternakan serta bidang tugas ketua kampong. Adat istiadat. 3) Undang-undang Johor Undang-undang Johor merupakan warisan daripada Hukum Kanun Melaka dan telah disesuaikan dengan adat dari Riau dan Undang-undang Islam. Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara.menetapkan 360 seksaan bagi kesalahan menderhaka. Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang. tatacara jualbeli di atas kapal. bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. Undang-undang Jenayah. alat kebesaran dan ufti. Antaranya ialah Adat Lembaga yang merangkumi bidang tugas dan tanggungjawab pembesar dan rakyat. 2) Undang-undang Kedah Dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri. pembesar dan tanggungjawab rakyat .

bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal. . contoh : perwarisan harta. menetapkan hak dan harta warisan anak. tatacara jualbeli di atas kapal. Berasal dari Parsi dan dibawa ke Perak pada abad ke 17. Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam.untuk mentaati pemerintah. pembesar dan penghulu. Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa. Undang-undang ini unik kerana ditulis dalam bentuk soal jawab. 1. Kedatangan Barat telah mengubah sistem perundangan di Tanah Melayu. Pihak British telah memperkenalkan sistem perundangan Barat bagi menggantikan sistem perundangan tradisional. b. KESIMPULAN. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu. Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan. 5) Undang-undang Laut Melaka a. Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah. Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah. 4) Undang-undang 99 Perak. 2. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal.

Golongan diperintah ialah orang merdeheka dan hamba.10. Golongan pemerintah terdiri daripada raja/sultan. pentadbir serta ulama istana. pembesar. PENDAHULUAN 1. . Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. Mempunyai kuasa dan wibawa dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri. keluarga dan kerabat diraja. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan pemerintah dan golongan diperintah. 2. ISI Golongan diperintah 1) Raja/sultan/Yang Dipertuan Besar a. 3. b.

c. payung putih untuk sultan. § Berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantara sultan dengan rakyat. § Berkedudukan istimewa dan sangat berpengaruh dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. cop mohor diraja. b) Pembesar daerah § Terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohor. menggunakan bahasa dalam. Mempunyai keistimewaan sama seperti raja. Contoh Membina istana. h. kadi § Penasihat sultan dalam hal ehwal agama/hukum syarak. kebudayaan. Jawatan raja muda diberi kepada putera sulung/tertua/adinda sultan jika tiada putera. c) Golongan ulama dan pendeta i) Golongan ulama § Berketurunan Arab Melayu dan merupakan cendikiawan dalam bidang agama. Membantu sultan dalam pentadbiran dan pemerintahan. Konsep daulat dan derhaka memperkukuhkan kuasa raja g. adat istiadat dan salasilah raja. b. § Memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. payung kuning untuk kerabat. e. ii) Golongan pendeta § Pakar dalam bidang kesenian. memelihara keamanan dan memajukan negeri. 2) Keluarga dan kerabat diraja a. kesusasteraan. Mempunyasi keistimewaan tertentu. Menjadi penasihat/pembesar di daerah-daerah tertentu. § Berkuasa penuh dalam kawasan pegangannya. e. d. Menyatupadukan rakyat. warna kuning hanya untuk raja. § Menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes-kes jenayah di daerah mereka. . Menjalinkan hubungan luar. alat kebesaran seperti kendi. Menggunakan bahasa dalam dan payung kuning. d. § Membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. g. Putera sultan ada yang dilantik menjadi pembesar daerah atau pemerintah jajahan takluk f. Mempunyai gelaran raja. 3) Golongan Bangsawan dan pembesar a) Golongan bangsawan Terdiri daripada golongan pembesar dan kaum kerabat Sangat berpengaruh dalam kalangan pemerintah dan pentadbir. tetapi tidak melebihi keistimewaan raja. § Menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakanannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi. Anak raja tidak semestinya seorang putera raja yang memerintah. c. Berkuasa mutlak terhadap rakyat jelata f. Mentadbir negeri dengan bantuan kaum kerabat dan para pembesar. Kedudukan kedua selepas raja ialah anak raja dan kerabat diraja. Contoh jawatan mufti. § Menjadi pakar rujuk kepada sultan dan golongan di istana. Melaksanakan kuasa kerajaan pusat. tengku dan wan.

§ Tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dal. dagang dan tukang.pertanian. § Mengamalkan tradisi gotong-royong. . b) Rakyat asing § Penduduk bukan Melayu yang datang ke Tanah Melayu untuk tujuan tertentu dan tinggal sementara sahaja. hamba dengan dan biduanda. § Bebas menjalankan kegiatan ekonomi. § Melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. perlombongan dan perdagangan. o Terdapat tiga jenis hamba biasa – hamba abdi. susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British. § Tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan. § Dapat menentukan tugas dan tanggungjawab masing-masing. nelayan. § Terlibat dalam pelbagai kegiatan sosial seperti tentera upahan kerajaan.§ Merupakan penulis dan perawi diraja. a) Rakyat biasa § Petani. § Menjalankan kegiatan ekonomi seperti pelombong dan peniaga runcit. c) Golongan hamba § Menyediakan tenaga manusia untuk aktiviti masyarakat seperti gotong-royong.am pentadbiran. § Tiga golongan rakyat biasa iaitu pedagang dan peniaga kecil-kecilan. Golongan diperintah Terdiri daripada rakyat biasa dan orang asing yang bebas/merdeheka. § Menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya. KESIMPULAN § Adanya hierarki dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membezakan kedudukan golongan pemerintah dan golongan yang diperintah untuk membezakan kedudukan dan penghormatan. perikanan. § Namun begitu. § Terdapat tiga jenis hamba: i) Hamba raja o Merupakan hamba yang tertinggi daripada hamba lain o Terdiri daripada bekas tawanan perang/banduaan ii) Hamba berhutang o Menjadi hamba dalam tempoh yang ditetapkan sehingga berjaya melangsaikan hutang dan akhirnya bebas menjadi rakyat biasa iii) Hamba biasa o Menjadi hamba seumur hidup. buruh dan pekerja biasa serta petani dan tukang mahir.

Kelantan dan Terengganu. 2. British meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negeri-negeri Melayu Utara ini melalui Perjanjian Sulit 1897. Negeri-negeri ini akhirnya diletakkan di bawah kuasa British. Isi-isi (20 m) British mendapat khabar angin bahawa Perancis merancang hendak membina sebuah terusan melintasi Segenting Kra. dan Perjanjian Bangkok 1909. Pengenalan (3 m) 1.Pengisytiharan 1902. . Negeri-negeri Melayu Utara terdiri dari Kedah. Bincangkan perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909.1. Perlis.Keempatempat negeri ini adalah negeri naungan Siam.

Pengisytiharan 1902 dan Perjanjian Bangkojk merupakan satu langkah peluasan kuasa British ke atas NNMU.Perjanjian Sulit 1897 ditarik balik . 1904 Siam menghadapi krisis kewangan kerana membantu Kedah –Siam berunding dengan British hasilnya termetrailah Perjanjian Bangkok 1909. Siam membantah – Sultan mengugut meminta bantuan kuasa lain – Frank Swettenham campurtangan – mendesak Siam menerima seorang penasihat British di Kelantan dan Terengganu. Melalui Perjanjian Bangkok dengan rasmi NNMU diletakkan di bawah pentadbiran British. Rusia cuba mendapatkan konsesi pangkalan arang batu di Teluk Siam dan Ujong Salang. 1890an bermula dasar imperialisme kuasa-kuasa Barat mencari tanah jajahan. Rancangan Perancis gagal tetapi British masih bimbang. Sultan Kelantan telah menyerahkan konsesi tanah kepada warga British bernama Duff. Pakatan British-Perancis . Kesimpulan (2 m) Perjanjian Sulit 1897. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. September 1902 Pengisytiharan Inggeris – Siam ditandatangani – syarat Siam diberi 10% daripada pandapatan Terengganu dan Kelantan jika hasil pendapatan melebihi $100 000 . Siam pula bersetuju tidak menyerahkan mana-mana wilayahnya kepada kuasa lain. Melalui perjanjian ini British berjanji membantu Siam sekiranya diserang musuh.Terusan ini akan menjejaskan perdagangan dan kedudukan Singapura kerana kapal-kapal dagang yang menggunakan terusan ini akan mengenepikan Selat Melaka. Mulai 1909 pengurusan NNMU memantapkan pengaruh dan kekuasaan British di Tanah Melayu. British menandatangani satu Perjanjian Sulit 1897 dengan Siam untuk menyekat kuasa-kuasa Barat. . Amerika Syarikat cuba mendapatkan konsesi perlombongan di Terengganu.Perancis mengambilalih jajahan Siam di sempadan Siam Kemboja – British mungkir janji tidak membantu Siam sedangkan NNMU telah diserahkan kepada British. Kelantan dan Patani tidak senang dengan pengaruh Siam di kawasan mereka. Frank Swettenham menyeru British membantu Kelantan dan Patani bagi mengelak mereka meminta bantuan kuasa lain.sekali lagi British bimbang. British mengiktiraf kedaulatan Siam ke atas NNMU .

Pada akhir abad ke -19. 2. Kedua-dua puak seringkali terlibat dalam pergaduhan yang mengakibatkan kegiatan perlombongan bijih timah dan keselamatan terjejas teruk malahan pergaduhan kongsi gelap menyebabkan kemusnahan . British berusaha untuk campurtangan secara langsung di NNM dengan menggunakan pelbagai alasan antaranya perebutan takhta dan pergaduhan antara kongsi gelap Cina. Hal ini akan membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar. Pahang.2. Perkembangan tersebut menyebabkan pemodal Eropah mendesak kerajaan British supaya campurtangan untuk memulihkan keamanan. Bincangkan Pengenalan (3 m) 1. Setelah berjaya . Di samping itu masalah kongsi gelap Cina antara puak Hai San dan Ghee Hin turut menyumbang ke arah perubahan dasar campur tangan British di Tanah Melayu.Malahan masalah di negeri-negeri Melayu yang lain menyebabkan Kerajaan British di London mengarahkan Andrew Clarke terlibat secara langsung bagi menyelesaikan konflik raja-raja Melayu. British telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan secara langsung terhadap negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19 bagi menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. Keadaan huru-hara yang disebabkan oleh Perang Saudara di negeri-negeri Melayu seperti di Perak. 2. Selangor dan Negeri Sembilan .British memperkenalkan pelbagai dasar bertujuan mengukuhkan kedudukan mereka contohnya pengenalan Sistem Residen Isi-isi (20 m) 1.

Perubahan politik di Britain mempengaruhi dasar mereka berkaitan dengan tanah jajahan. Selepas meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah. Contohnya pembukaan Terusan Suez yang mampu memendekkan jarak perjalanan.bahan mentah begitu tinggi bagi menampung kadar permintaan yang semakin meningkat . Andrew Clarke telah didesak supaya menjalankan dasar yang lebih agresif terhadap Tanah Melayu . 6. British bimbang dengan usaha-usaha pihak Eropah yang lain untuk menguasai Tanah Melayu. British ingin menguasai sumber mineral yang bernilai untuk pasaran antarabangsa tyang terdapat di Tanah Melayu. Britain amat memerlukan bahan mentah khasnya bijih timah dan getah. Di samping itu pihak British membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perhubungan mereka. 5. Kesimpulan (2 m) 1. . Barangan dagangan dari Tanah Melayu akan mudah diangkut ke Negara Barat. Olehitu British di Tanah melayu bertindak menguasai sumber-sumber bahan mentah tersebut.banyak peralatan di lombong bijih timah. 3. Oleh itu. 4. Perdagangan anatara timur dengan barat semakin cepat dan singkat. Pada ketika itu. kuasa-kuasa Eropah yang lain sedang giat mencari kedudukan di Asia Tenggara. Campurtangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara. Campurtangan British secara langsung di Tanah melayu juga didorong oleh perubahan dalam politik antarabangsa iaitu persaingan antara negara-negara barat untuk meluaskan wilayahnya khasnya di Tanah Melayu. 2. Walaubagaimanapun campurtangan Barat menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terutama golongan pemerintah yang kehilangan hak dan kepentingan di Tanah Melayu. keperluan terhadap bahan. 1874 Parti Konservatif menguasai parlimen England menyebabkan berlaku perubahan dasar luarnya.Tujuan utama British campurtangan di Tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi .

sebagai contoh perubahan yang dilakukan oleh Birch di Perak menjejaskan kedudukan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar.3. Kebangkitan Tok Janggut 1815 dan Kebangkitan Abdul Rahman Limbong 1922-28. sesiapa yang memungut cukai akan didenda – pendapatan pembesar terjejas. Isi-isi (20 m) 1. 2. Pihak British menjalankan pembaharuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan adapt tempatan. Kebangkitan Pahang 1891-95. Oleh itu terdapat penentangan akibat rasa tidak puas hati rakyat antaranya penentangan di Perak 1875. Di Pahang misalnya kekuasaan tradisi Dato’ Bahaman tergugat apabila beliau pernah diberi . Campurtangan British di NNM bermula dengan termetrainya Perjanjian Pangkor 1874. Pengenalan: (3 m) 1.kedudukan Sultan dan pembesar masih dikekalkan tetapi mesti menerima nasihat Residen dalam semua hal kecuali Agama Islam dan adat istiadat Melayu. “Pihak British telah memperkenalkan pembaharuan di Tanah Melayu pada tahun 1874 hingga 1930. 3. Satu pembaharuan penting ialah system pungutan cukai secara berpusat yang dikelolakan oleh pegawai Eropah – bercanggah dengan tradisi dan adat tempatan – menafikan hak Sultan dan pembesar . 2.” Jelaskan. Pembaharuan-pembaharuan ini telah mengakibatkan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan. British memperkenalkan Sistem Residen atau Penasihat.

Contoh.amalan ke atas penghulu dan pengawasan kegiatan jabatan kerajaan.P Rodger membahagikan Pahang kepada beberapa dearah ataupun jajahan di bawah pentabiran hakim dan pemungut hasil.Sebelum 1874 Sultan mengeluarkan surat tauliah pelantikan pembesar. pentadbiran kehakiman. 10. Selain dari itu pembesar daerah tidak lagi berkuasa menjalankan perbicaraan dan tidak dibenarkan menyimpan hamba serta mengerah tenaga rakyat untuk kepentingan peribadi. 4. 11. 2. Pembahagian ini menjadikan peranan. kedudukan dan kewibawaan tradisi pembesar dearah tergugat.amaran kerana memungut cukai di kawasan Semantan. lembu kerbau 20 sen seekor setahun. 7. Boleh dikatakan bahawa pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh British jelas menimbulkan perasaan tidak puas hati masyarakat tempatan. apabila beliau menamatkan amalan perhambaan tanpa memberi gantirugi kepada pembesar. Sistem kehakiman digubal berdasarkan undang-undang jenayah British dengan keputusan muktamad terletak di tangan majistret dan residen. Pembaharuan ini melemahkan sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional.00 yang lebih rendah daripada pendapatan asal dan beliau meminta elaun ini dinaikkan . Beliau diberi elaun tahunan sebanyak $840. Kedudukan British terlalu berpengaruh dalam urusan pentabdiran sehingga kuasa raja-raja dan pembesar- . Contoh di Pasir Puteh. Kelantan semua tanah dikenakan cukai termasuk cukai sirih sebanyak 5 sen sejunjung.A. Contohnya campurtangan Birch dalam adat perhambaan.cukai perahu diperkenalkan . Kesimpulan: 1. Residen J. Ini menunjukkan campurtangan British dalam adat resam masyarakat tempatan. Kuasa pembesar-pembesar dearah diambilalih oleh Pegawai Daerah seperti dalam hal ehwal kutipan hasil. Wise. Di Perak . 8. 9. Walaupun dikekalkan tetapi mereka tidak mempunyai sebarang kewibawaan dan hanya digelar Majistret Tempatan. Hakim dan majistret British mengambilalih peranan sultan dan pembesar dalam mengadili kes-kes jenayah dan sivil di daerah mereka.H. tetapi selepas 1874 fungsi ini tiada lagi. 5. Pekan di bawah pentabiran F. Belfield. 6. a. penempatan tanah. Undang-undang Hasil Padi 1905 juga membenankan rakyat. Sultan dan pembesar dearah dilarang menjalankan sistem kerah bagi urusan peribadi. Di Pahang. Wallm dan Temerloh di bawah pentadbiran E. Dari segi pentadbiran pula.permintaannya ditolak. 12. Kuantan di bawah pentabiran A. Sultan langsung tidak dibenarkan mengambil bahagian aktif dalam kerajaan. Pengenalan berbagai-bagai jenis cukai juga membebankan rakyat. di Terengganu 1920 pas kerajaan atau surat kebenaran membuka tanah diperkenalkan.

Selepas Perang Dunia Kedua Vyner Brooke. yang menyaksikan reaksi yang bertentangan ditunjukkan oleh penduduknya terhadap kedatangan Barat terutamnya selepas kekalahan Jepun. 3. Sebahagian besar penduduk tidak digalakkan terlibat dalam pentadbiran atau politik. dan SBBU ingin menyerahkan pentabdiran kedua-dua buah negeri kepada kerajaan British. Sarawak berada di bawah pemerintahan keluarga Brooke. Penyerahan Sabah tidak menerima sebarang tentangan daripada masyarakat tempatan. 2. Di Sabah penyerahan berlaku secara aman. Perkembangan politik Sabah adalah lembab. tetapi penyerahan Sarawak ditentang dengan hebatnya. 4. Walau bagaimanapun berbeza halnya dengan Sarawak. Semasa pendudukan Jepun Vyner Brooke meninggalkan Sarawak dan kembali semula selepas Jepun berundur pada 1945.Brooke mahu menyerahkan Sarawak kepada British kerana .pembesar Melayu semakin lemah dan nilai-nilai tradisi serta adat masyarakat peribumi tergugat. Ramai penduduk buta huruf dan perhubungan adalah sukar. manakala Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Tiada sebarang tentangan berlaku kerana masalah tahap pendidikan masyarakat tempatan yang rendah. Politik Sabah hanya jelas apabila cadangan gagasan Malaysia dibuat oleh Tunku Abdul Rahman pada awal 1960-an. Isi-isi: (20 m) 1. Bandingkan reaksi masyarakat setempat di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri masing-masing kepada British pada tahun 1946. Pengenalan: 1. 4. 2. Sebelum Perang Dunia Kedua.

1 Julai 1946. Kesimpulan: 1. Brooke menghantar Gerald Mac Bryan untuk berunding dengan pemimpinpemimpin tempatan. Selain itu. Kesannya PMS mula berjuang secara terhad dan sah seperti dengan cara mengirim surat bantahan kepada Gabenor Sarawak dan memujuk Anthony Brooke menyokong perjuangan mereka. 14. PMS menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan. hingga membawa kepada pembunuhan Duncan Steward. 7. dan Barisan Sarawak turut menentang penyerahan tersebut. 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan dan 22buah sekolah Melayu ditutup. 13. 12. dan tidak percaya kepada anak saudaranya Anthony Brooke. 11. Persatuan Dayak Sarawak diketuai oleh Dato Patinggi Abang Haji Abdillah. Januari 1946. 8. Tunjuk perasaan diadakan 1 Julai 1947 melibatkan kakitangan kerajaan. Pergerakan Pemuda Melayu. 5. Gabenor Sarawak Kedua oleh Rosli Dobi di Sibu. Di Sabah tidak berlaku penentangan sehebat di Sarawak. British terus menekan golongan antipenyerahan dan pada 1948 tunjuk perasaan reda. sering uzur. 2. 15. Namun begitu usaha dan kegigihan Sarawak dalam perjuangannya menemui kegagalan atas . Kumpulan sulit ( Rukun 13 ) telah bertindak keras terhadap golongan pegawai awam yang menyokong penyerahan. British menjatuhkan hukuman bunuh dan mengharamkan PPM. Sebagai protes. Gerakan antipenyerahan pimpinan PMS mengadakan Persidangan Kebangsaan pada November 1946 yang meluluskan dua usul iaitu tunjuk perasaan secara besar-besaran pada tahun pertama penyerahan Sarawak dan telegram bantahan kepada Perdana Menteri Britain. Setelah menemui jalan buntu. 9. 6. kesannya British bertindak mengeluarkan Pekeliling Nombor 9 yang melarang kakitangan kerajaan terlibat dalam tunjuk perasaan. akhirnya semua pihak patuh kepada kehendak British dan memberhentikan penentangan perjuangan pada tahun 1951.beliau tidak mempunyai pengganti yang berkebolehan. Angkatan Semangat Anak Sarawak. berlaku kemerosotan ekonomi Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Sarawak diserahkan secara rasmi kepada British. 10. Persatuan Melayu Sarawak menentang penyerahan tersebut kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada masyarakat tempatan. Reaksi masyarakat setempat terhadap penyerahan Sabah dan Sarawak berbeza-beza. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu telah ditubuhkan.

P Rodger telah memperkenalkan pelbagai pembaharuan di mana telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk . . Di Perak pula. Birch telah melaksanakan pembaharuan secara drastik dan mengikut corak pentadbiran ala barat yang tidak mendapat kerjasama dan sambutan daripada kerajaan Perak dan para pembesar sehingga menimbulkan penentangan terhadap pemerintahannya.P Rodger dilantik sebagai Residen Inggeris pertama di Pahang. 2. penguasaan British bermula dengan Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874 dan perlantikan J.. sistem kerah. Sultan Pahang kehilangan pengaruh dan kuasa dalam pemerintahan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di mana segala keputusan penting dibuat oleh Residen.W. 3. 2.sebab-sebab tertentu seperti yang telah dijelaskan. Contohnya bayaran gantirugi kepada pembesar-pembesar kerana kehilangan hak mengutip cukai. British telah menguasai ekonomi Pahang terutama sektor perlombongan yang menjejaskan kepentingan orang Melayu. 5. Contohnya larangan dalam pemakaian keris. Isi-isi: Pahang: 1. Hal ini telah membangkitkan semangat menentang Inggeris yang dipimpin oleh Dato Bahaman dan dibantu oleh Tok Gajah serta anaknya Mat Kilau. Pengenalan undang-undang berkaitan dengan tanah. Jelaskan situasi politik di negeri Pahang dan Perak yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa British pada abad ke-19. J. Pengenalan: 1. Rakyat tidak puas hati dengan kemasukan pelombong-pelombong Eropah dan Cina yang sombong dan bongkak serta tidak menghormati adat istiadat orang Melayu.W Birch sebagai residen. dan penghapusan sistem perhambaan bercanggah dengan sistem tradisional Pahang. 3. Oktober 1888. J . 4.

Sistem lesen dan permit telah diperkenalkan oleh J. pembesar dan rakyat Perak terhadap British. 7. Perjanjian Pangkor tidak dapat meneyelesaikan perebutan takhta kerajaan negeri Perak – Sultan Abdullah yang memerintah telah menggunakan kuasanya secara berleluasa. 4. Berlaku beberapa siri peperangan antara rakyat Pahang dengan British kerana timbul perasaan . Gabenor NNS Sir William Jervois telah melakukan kesilapan besar dengan memaksa Sultan menyerahkan pentadbiran negeri kepada British kerana ini menambahkan kebencian sultan. Birch menambahkan kebencian rakyat dengan menghapuskan amalan perhambaan hutang dan beliau memberikan perlindungan kepada hamba berhutang yang melarikan diri daripada tuantuan mereka.P Rodger – rakyat terpaksa mendapatkan lesen untuk memungut hasil hutan dan mencari atap nipah. Tindakan Birch membenarkan Lee membawa minuman keras dan candu ke Perak menambahkan lagi kemarahan Sultan Abdullah. Birch juga bersikap degil dan tidak diplomatik serta tidak pernah mahu berbincang dengan sultan atau pembesar. 2. 7. Beliau tidak berusaha bergaul dengan pembesar untuk mendapatkan kerjasama. Tindakan Birch telah dianggap oleh pembesar dan sultan sebagai mencabar kedaulatan tradisional mereka kerana hak memungut cukai menjadi sumber pendapatan mereka turun temurun.5. beliau juga tidak tahu berbahasa Melayu. Kerana terpaksa menerima nasihat daripada Kapten Speedy. Pelbagai jenis cukai diperkenalkan contohnya cukai tanah seperti tanah kampong. Tindakan Birch telah melanggar syarat Perjanjian Pangkor iaitu tidak mencampuri adat resam masyarakat Melayu. Kedatangan Birch menyebabkan Sultan Abdullah tidak puas hati. tanah dusun dan tanah nipah dengan kadar 40 sen seeker. 6. Perak: (10 m) 1. Tindakan Birch membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar menjadikan rakyat Perak dan pembesarnya semakin marah. 5. Pembesar-pembesar kehilangan hak sebagai pemungut cukai dan pentadbir keadilan yang menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan dan jawatan yang diwarisi dengan perlantikan pemungut cukai dan majistret Inggeris. Birch juga bertindak membatalkan pajakan cukai kastam Sultan Abdullah oleh seorang saudagar Cina bernama Lee Cheng Tee . tanah paya. Sebalikmya beliau menghina Sultan Abdullah. Kesimpulan: (2 m) 1. 6. Birch tidak tahu adat resam orang Melayu. 3.pembatalan ini menyebabkan kerugian di pihak sultan.

. Bagaimanapun British berjaya mengawal pemberontakan yang berlaku kerana kelemahan susunan pertahanan di pihak rakyat Pahang sendiri. Di Perak pula. Bagaimanapun kejayaan itu tidak kekal lama kerana British telah menghantar sepasukan tentera ke Pasir Salak untuk menamatkan penentangan rakyat Perak. kemuncak daripada perasaan benci rakyat terhadap British membawa kepada komplot untuk membunuh Birch yang telah dilaksanakan pada 2 November 1875. 2. Walaupun penentangan rakyat di kedua-dua negeri gagal mengusir British namun hal ini mengajar pihak British sendiri agar lebih sensitive dalam urusan melakukan perubahan dan pembaharuan di negeri-negeri Melayu.tidak puas hati terhadap perlaksanaan system residen. 3.

Cina dan India. Jumlah Penduduk a. 1870 jumlah orang Melayu hanya 500.6. Nisbah Jantina a. 3. Jenis Penduduk a. c. . Minangkabau.Melayu iaitu Melayu. Hanya 12 % dilahirkan di Tanah Melayu pada 1921. Orang Indonesia seperti masyarakat Jawa. Orang India juga merupakan penduduk tidak tetap. Isi-isi Kesan Sosial (10 m) 1. Keadaan ini berubah berikutan munculnya kaum China dan India. d.7% berbanding 53. e. China dan India berpunca daripada pelbagai sebab yang berlaku di T. 2.Melayu dan negara asal mereka.3% penduduk bukan Melayu. c. b. Bugis. jumlah kaum Melayu hanya melebihi sedikit dari jumlah kaum bukan Melayu iaitu penduduk Melayu hanya 44. 3. Tidak terdapat sebarang sikap perkauman dan permusuhan di kalangan bangsa Melayu. 1921 hanya 22% daripada jumlah orang Cina dilahirkan di Tanah Melayu. b. Tujuan mereka adalah untuk mencari rezeki dan kekayaan dan kembali semula ke negara asal. 2. Penduduk Melayu merupakan penduduk tetap dan peribumi. Kemasukan orang Cina dan India . mempunyai jumlah nisbah jantina yang seimbang.000 . Orang Melayu dan orang asli merupakan penduduk asal di Tanah Melayu. dianggarkan menjelang 1921. Kedatangan imigran dari Indonesia. menjelang tahun 1921 meningkat sehingga 3 juta orang. orang Melayu tidak lagi menjadi kaum majoriti. 1921 hampir setengah penduduk Tanah Melayu adalah penduduk tidak tetap. Penduduk Melayu pada pertengahan abad ke 19. Kehadiran kaum-kaum lain mempengaruhi dan mengubah sistem sosial negara keseluruhanya. Umumnya terrdapat 3 kumpulan kaum utama di T. 4. Bincangkan kesan sosioekonomi akibat kedatangan imigran pada abad ke 20 Pengenalan: 1. Banjar dan sebagainya menambahkan bilangan plenduduk.

Pendidikan Plural a. sentiment perkauman dan setinggan. Kebanyakan tinggal di bandar perlombongan seperti Ipoh. Serian dan Sarawak menjadi pengeluar lada hitam kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Berasaskan bahasa masing-masing. c. Kuala Lumpur. Mulai 1920 an.b. Orang Cina juga menetap di ladang getah 1896 . bilangan wanita India hanya 171 orang. 4. Kuala Lumpur dan Seremban. Ipoh. 1876 Sarawak menyerahkan konsesi kepada orang Cina dari Singapura untuk menanam lada hitam di sekitar Kuching. 1911 bilangannya 308 orang dan 1921 meningkat sehingga 406 orang. Melayu. masing-masing jauh melebihi jumlah wanita. Terdapat mereka yang menetap di Bandar besar seperti Ipoh. Kuala Lumpur dan Kelang.515 orang buruh India di lading-ladang getah di negeri Melayu bersekutu. Kesimpulan: (2 m) 1. melombong secara kecil-kecilan. terdapat orang Sikh yang terlibat dalam bidang perniagaan dan bidang professional.buku dan guru diambil dari Negara asal 5. Kesan Ekonomi 1. Cina dan Tamil b. perdagangan dan pertukangan mahir. Orang Cina : Merupakan masyarakat bandar. Turut menimbulkan beberapa masalah social seperti kegiatan kongsi gelap. Sebilangan orang Cina terllibat dalam bidang perladangan serta penanaman lada hitam dan gambir di Johor di bawah system Kangchu. Lazimnya menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan perlombongan. Seremban dan lain-lain. Wujud Sistem Sekolah Vernakular . Bilangan kaum lelaki India dan China. jalan keretapi dan buruh di pelabuhan. 2. 1870 Johor mempunyai 1200 ladang gambir dan lada hitam dengan jumlah buruh Cina berjumlah 15 000 orang. b. Pengenalan Kaum Mengikut Fungsi Ekonomi a. Orang Melayu : umumnya tinggal di kawasan lembah sungai dan kawasan pertanian. Sebahagian orang India bekerja membina jalanraya. 1901 bagi setiap 1000 orang lelaki India. Mengamalkan ekonomi sara diri seperti menanam padi. Orang India : Mereka menetap di kawasan ladang getah dan kelapa sawit. Pertumbuhan Bandar a. Penghijrahan kaum Imigran membawa kemajuan ekonomi Tanah Melayu terutama sektor pertanian dan perlombongan. Penghujung abad ke-19 sejumlah 43. Wujud Bandar seperti Taiping. damar dan getah perca. Taiping. menangkap ikan dan mengutip hasil hutan. .Kehadiran mereka membolehkan pembukaan lebih banyak estet getah yang besar oleh orang-orang Eropah. 16 kawasan yang ditanam dengan getah telah dibuka oleh pengusaha Cina bernama Tay Choy Yan c.

12. 1893 dari Tapah ke Telok Anson. Alor Star dan Padang Besar siap dibina. 4. 15. Pembinaan jalan keretapi diadakan untuk memajukan perusahaan bijih timah. 1896 Kuala Lumplur ke Bukit Kuda. 16. 2. Perkembangn ini dikaitkan dengan British untuk memudahkan pergerakan dan menguasai kawasan tertentu. 1923 selesai hingga ke Singapura. 1892-1893 Kuala Lumpur-Rawang-Kuala Kubu Bharu dan Kuala Lumplur-Sungai Besi. 18. Kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu bermula selepas penguasaan British pada 1874. 6. 4. 10. laut dan denai digunakan. 14. 1908 syarikat ini diambil alih oleh kerajaan negeri Melayu bersekutu. 1891 Port Dickson ke Seremban . 1931 dari Gemas ke Bahau-ke Mentakab-ke Kuala Lipis-ke Gua Musang-ke Tumpat dank e Sungai Golok. Jalan keretapi pertama dibina di antara Taiping ke Port Weld sejauh 13 km tahun 1885. Sungai Petani. 1909 ke Johor Bharu. 2. 5. Perkembangan sistem pengangkutan moden bermula selepas 1874 dengan pembinaan rangkaian jalan keretapi dan jalan raya. 3. 1892 perhentian keretapi tetap dibina di Kuala Laumplur. 17. 1918 dari Prai ke Bukit Mertajam. Halkan perkembangan dan kesan sistem pengangkutan keretapi dan jalan raya di Tanah Melayu sehingga sebelum Perang Dunia kedua. 1903 dari Seremban ke Prai. 1895 dari Tapah ke Ipoh. 11. PERKEMBANGAN JALAN RAYA (7 m) . 13. Pengenalan: 1. Sebelum itu.7. Jalan-jalan keretapi yang terdapat di negeri-negeri berlainan mula disambungkan oleh negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1896 atas usaha Frank Swettenham. 8. 9. 7. sistem berbentuk tradisional seperti pengangkutan sungai. 1889 dipanjangkan ke Port Swettenham. Perkembangan perusahaan melombong bijih timah dan getah menimbulkan keplerluan mengadakan system pengangkutan membawa keluar hasil ke pelabuhan. Menjelang 19 41 Tanah Melayu mempunyai satu jalinan jalan keretapi yang lengkap dari Selatan ke Utara dan ke Timur. Isi-isi: PERKEMBANGAN JALAN KERETAPI (7 m) 1. dibina oleh Syarikat kertapi Sungai Ujong. 3.

2. Awalnya dibina untuk menghubungkan kawasan Bijih Timah dan getah ke pelabuhan. 1928 jalanraya dari Singapura ke Utara siap dibina. Bermula giat selepas 1902 apabila kenderaan bermotor diperkenalkan di Eropah 3. 7. 1911 jalan raya utama ke Prai dibina.Melayu memplunyai 2560 km jalan raya bertar. 3. 2. Port Weld. ke Pasir Putih pada 1915. 12. Port Swettenham. Ini menambah bilangan masyarakat majmuk. Kesimpulan: (2 m) 1. Terengganu tidak memplunyai walau sebatang jalanraya sehingga 1931 apabila 12. Port Dickson. Menyebabkan kemasukan buruh asing dari India dan Sri Lanka kerana terlibat dalam membina laluan dan bekerja dalam perkhidmatan teknikal. Memudahkan kemasukkan barangan luar seperti mesin-mesin. British mencadangkan penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan kemudian pembentukan negeri melayu tidak bersekutu pada tahun 1910. Menggalakkan pembukaan Bandar-bandar baru dan pelabuhan seperti Gemas. 5. 9. Kemajuan ekonomi bertumpu di Pantai Barat dan membawa pembangunan yang tidak seimbang. Berlaku proses penyatuan politik penduduk Tanah Melayu. Dibangunkan agak lewat. 1899 dari Kuala Lumplur ke Kuantan disiapkan. 13. 2. Menggalakkan perdagangan di Tanah Melayu. 6. 4. 6. 9. sebatang jalan raya dari Kota Bharu ke Kuala Terengganu dibina. Penduduk bebas bergerak dan ini menggalakkan perasaan kebangsaan untuk menentang British. Usaha British ini mempercepatkan pembangunan ekonomi dan sosial. 11. barangan keperluan 4.1. 11. 3. 1906. Di Kota Bharu terdapat sebatang jalanraya di sekitar plekan sebelum dipanjangkan 10. 7. 8. Tanjong Malim dan sebagainya. dan lain-lain. Pengeksploitasian sumber bijih timah dan getah semakin merangsangkan dengan peningkatan jumlah eksport. 5. British dapat mengeksploitasi sumber ekonomi negara. 8. 10. Penerokaan kawasan yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi pesat berlaku. 1945 jalan raya ini dipanjangkan ke Kuantan KESAN (6 m) 1. Pantai Timur kurang membangun. T. British meluas dan memantapkan kuasa politik di Tanah Melayu. . Pembinaan jalanraya ke Pantai Timur agak kplerlahan. Telok Anson.

.8. Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) dan langkah-langkah ke arahnya di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939.

Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri. Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam. . Semua hal-ehwal pentadbiran ditadbirkan di bawah jabatan-jabatan Persekutuan di Kuala Lumpur. Dasar desentrlisasi disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kerajaan negeri. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat mengurangkan kuasa Rasiden Jeneral . Pembentukan Persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Residen Jeneral di Kuala Lumpur. melantik. Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor.Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an .. perundangan dan kewangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Menurut L. pemulangan Kuasa pentadbiran. 2.A. Di samping itu kerajaan Inggeris juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai Inggeris.Pengenalan: 1. kerajaan pusat mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan kestabilan kewangan”.Hasrat Inggeris untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekut dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran.Sultan-sultan telah kehilangan kuasa politik. Perebutan kuasa antara Rasiden Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi. Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923.Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pada masa yang sama juga.Mills. Inggeris berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan. kedudukan mereka seperti patung sahaja. Isi-isi (10 m) Sebab-sebab Desentralisasi Rasa tidak puas hati sultan . Kelantan. 3. – Sir Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell (Rasiden Jeneral) telah membantut pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 4. desentralisasi didefinasikan sebagai “…. Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah.

b. f. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan dan diganti Jawatan Setiausaha Persekutuan yang pangkatnya lebih rendah dari Residen. desentralisasi dalam erti kata sebenar tidak wujud kerana Anderson telah memusatkan kuasa yang berlebihannya di tangannya. b. Pejabat kerajaan diletak di bawah kuasa Ketua Pejabat Persekutuan. d. Semasa pemerintahan Sir Lawrence Guillemard a. Hal berkaitan ketenteraan mesti mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri diberi kuasa gubal undang-undang negeri sendiri. c. Membubarkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan membentuk satu kesatuan menggabung semua negeri.Bertujuan Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Gabenor Negeri-negeri Selat dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi bagi 9 buah negeri Melayu dan dibantu oleh Setiausaha Persekutuan. c. Memulihkan DURBAR. Walau bagaimanapun. e. Menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909 . Cadangan Laporan Sir Samuel Wilson a. Kedudukan Majlis Mesyuarat Negeri dipulihkan-diberi kuasa yang lebih dalam soal kewangan. Sultan-sultan tidak lagi menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. 2. Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu. Majlis Perundangan Persekutan ditubuhkan di Kuala Lumpur. Negeri-negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat. Semasa pemerintahan Sir John Anderson a. Semasa pemerintahan Sir Cecil Clementi Smith a. 3. Negeri-negeri diberi kuasa mentadbir semua jabatan kecuali Jabatan Keretapi. b. Kastam dan Pos. 4. dasar desentralisasi dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 1934 hingga 1941. b. Hasil laporan Samuel Wilson. Kesimpulan: (2 m) a. d. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan. . b. Namun ia tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya ekoran kurangnya sokongan daripada Raja- . Sokongan orang Melayu untuk mengimbangi sikap anti-Inggeris.5. Satu perjanjian ditandatangani antara British dengan Sultan-sultan Melayu berkaitan keahlian MPP dan bidang kuasa MPP serta Majlis Mesyuarat Negeri. Langkah-langkah kearah desentralisasi: 1.

9. Huraikan ciri-ciri utama Sistem Pendidikan Vernakular Melayu dan Inggeris dari tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Amnya.raja Melayu dan masyarakat tempatan serta meletusnya Perang Dunia Kedua. 2. Dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan telah mewujudkan system plendidikan vernacular. Pendidikan vernacular bermaksud system plendidikan yang berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. 3. tidak terdapat system pendidikan kebangsaaan di Tanah Melayu semasa penjajahan British. . PENGENALAN 1.

Sekular bermaksud pendidikan yang berkaitan dengan ilmu keduniaan. lokasi sekolah yang agak jauh dari rumah dan tentangan golongan konservatif. tiada pengajaran Al-Quran. 5. 5. menulis dan mengira. Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan-badan awam.4. . 3. mempelajari bahasa Arab.O. membaca dan mengira di samping ilmu geografi. Lulusan sekolah pondok bakal berkhidmat sebagai guru agama serta berkhidmat kepada masyarakat. 6. Mudir atau guru besar bertanggungjawab mengurus perjalanan sistem madrasah dan urusan kewangan. sekolah Melayu hanya terhad kepada sekolah rendah sehingga darjah empat dan maktab perguruan sahaja. Pendidikan vernacular Melayu rendah mutunya dengan tumpuan hanya kepada asas-asas seperti membaca. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di surau. Unsur dualisme dalam pendidikan vernacular Melayu iaitu untuk menjadikan anak-anak petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. 2. Antara tahun 1914-1940 tidak terdapat sekolah menengah aliran Melayu di Tanah Melayu. Tamil dan Inggeris. 13. Pendidikan vernacular gagal memupuk perpaduan kaum kerana mereka terpisah antara satu sama lain. masjid dan sekola pondok. Kurikulumnya ialah membaca dan memahami al-Quran. tenaga anak-anak Melayu diperlukan di sawah dan di rumah. Pendidikan Madrasah pula dilaksanakan mengikut tahapiaitu permulaan. 11. 10. Cina. Sekolah Melayu yang terawal dibuka dibuka di negeri Selat iaitu Sekolah Melayu Gelugor dan Sekolah Melayu Bayan Lepas Pulau Pinang. 4. 12. Sekolah Melayu hanya memberikan pendidikan rendah sehingga darjah enam. 8. 1905 MCKK ditubuhkan khas untuk anak bangsawan Melayu yang menjadi alat pentadbiran British berteraskan sistem plendidikan terbaik di Britain.Winstedt selaku Penolong Pengarah telah mencadangkan penubuhan MPSI 1922 di Tanjung Malim Perak bagi melatih guru-guru Melayu . Tempoh pengajian di sekolah pondok lama iaitu sehingga 10 tahun. serta kemahiran membaca. Empat aliran sekolah yang berbeza telah wujud semasa penjajahan British iaitu Melayu. 9. British mendirikan sekolah Melayu untuk memberi pendidikan secular kepada anak petani dan nelayan. R. menulis dan memplelajari asas kira-kira. Isi-isi Pendidikan Vernakular Melayu 1. Sekolah Inggeris menyediakan pelajaran bagi semua kaum di Tanah Melayu. 7. Pendidikan Vernakular Inggeris (10 m) 1. 15. hokumhukum agama. 14. seni pertukangan dan perkebunan. Sebelum penjajahan British. Anak-anak Melayu diajar menulis. pertengahan dan pengkhususan. Sekolah yang didirikan British untuk orang Melayu kurang mendapat sokongan walaupun percuma disebabkan syak wasangka ibu bapa Melayu tentang sekolah yang didirikan oleh orang asing.

2. 3. Mata pelajaran seperti nahu Inggeris. Sek Inggeris dibahagikan kpd sek perempuan dan sek lelaki. 11. tekun dan jujur. Setelah Biasiswa-biasiswa Negeri. Tujuan sekolah Inggeris – supaya penduduk tahu membaca. Ingg pertama – didirikan di Negeri-negeri Selat – digelar Sek Free dan terbuka utk semua kaum. Terdapat Sek Inggeris yg ditubuhkan oleh badan mubaigh Kristian seperti Pertubuhan Mubaligh London yg berkembang apabila mendpt bantuan kerajaan British. Wujud perbezaan yang nyata di antara Sekolah Vernakular Melayu dan Sekolah Vernakular Inggeris di Tanah Melatu di anatara tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua. Terdapat Sek Inggeris Kerajaan di Negeri Melayu yg menawarkan pelajaran percuma kpd anak lelaki golongan pembesar. 2. Menjelang tahun1950-an barulah ada usaha-usaha untuk menjadikan pendidikan sebagai alat mencapai perpaduan. menulis dan mengira. Keadaan ini wujud kerana Inggeris ingin merialisasikan dasar pecah dan perintahnya. 4. 9. Sek Inggeris yg lain ialah Malacca Free School dan SingaporeFree School. Sek. Sek Inggeris yg pertama didirikan akibat desakan orang ramai ialah Victoria Institution. Sejarah di ajar berdasarkan sejarah Rom atau Britain. Murid dari sek Inggeris belajar sejarah dan geografi British serta kesusasteaaan Inggeris yg tidak berkaitan orang Asia. Biasiswa Queen dan Sijil Cambridge diperkenalkan barulah Sek Inggeris mempunyai sukatan yg seragam iaitu – sek rendah selama 7 tahun. Kelas yg lebih tinggi mengajar kemahiran pertukangan kayu. Akhir tahun 1947 terdpt kira-kira 33 buah sek mebaligh utk kanak-kanak perempuan. membuat kasut dan pakaian. Sek perempuan Inggeris menekankan kelas jahitan. Sukatan pelajaran di sek Inggeris berdasarkan sukatan pelajaran sekolah menengah di England. para pembesar lebih mudah bekerjasama. memasak dan muzik. . 10. PENUTUP (2 m) 1. Walau bagaimanapun Inggeris memerlukan ramai kerani dan pegawai rendah yang mahir berbahasa Inggeris. 8. Sejarah dan Geografi di ajar di sek Inggeris dlm tahun ke 3. 6. Pegawai British seperti Frank Swettenham dan Martin Lister menggangap bahawa apabila pelajaran percuma diberikab. 7. 5. 3. Sek Inggeris yg pertama ialah Penang Free School – bertujuan melahirkan golongan pegawai yg cerdik. sek menengah selama 4 thn.

Arab dan China. Tanah Melayu pernah mengeksport bijih timah ke India.10. PENGENALAN (3 m) 1. Penanaman getah pula telah diperkenalkan oleh British dengan membawa masuk benih dari Amazon. 3. Perusahaan bijih timah dan getah di Tanah Melayu telah berkembang pesat selepas kedatangan British . 2. Perlombongan bijih timah sudah pun bermula sebelum kedatangan British lagi. . Bincangkan kesan-kesan perkembangan bijih timah dan getah ke atas ekonomi Tanah Melayu.

4. Kedua-dua kegiatan ini mencapai perkembangan pesat semasa era pemerintahan British di Tanah Melayu. 5. Tanah Melayu menjadi pengeluar utama dunia bagi bijih timah dan getah. ISI-ISI (20 m) 1. Perkembangan Ekonomi Menjelang akhir abad ke 19 ciri-ciri ekonomi moden Tanah Melayu telah muncul. Teras ekonomi Tanah Melayu adalah berlandaskan perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Kedua-dua bahan ini merangkumi 47 % daripada keseluruhan pendapatan Negara. 2. Perkembangan sistem perhubungan. Perkembangan sistem perhubungan moden iatu pembinaan rangkaian landasan Keretapi dan jalanraya turut memajukan lagi ekonomi Tanah Melayu. Peringkat awal pembinaan jalanraya dan landasan keretapi adalah dirangsangkan oleh keperluan untuk mengangkut bijih timah dan juga disebabkan tiadanya istem perhubungan yang memuaskan kecuali melalui sistem sungai dan kereta lembu sebelum tahun 1874. Kemajuan Pelabuhan. - Dengan wujudnya landasan keretapi pertama beberapa pelabuhan baru mula Muncul contohnya Port Weld, Telok Anson dan Port Swettenham. Kemunculan Bandar Baru. § Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan munculnya bandar § Bandar baru di kawasan pendalaman § Bandar-bandar ini kemudianya mengambilalih fungsi pentadbiran daripada Bandar § di pesisiran pantai atau kuala sungai . contohnya Taiping, Ipoh, KL dan Seremban. § KL menjadi tempat pertemuan jalanraya dan jalan keretapi yang utama. § Gemas merupakan tempat persimpangan jalan keretapi ke pantai barat dan pantai timur. Ketidakseimbangan Perkembangan Ekonomi. § Negeri-negeri yg mengalami perubahan paling besar ialah Selangor dan Perak Yang kaya dengan bijih timah. Di negeri-negeri tersebut British telah membina Infrastruktur yang lengkap. § Pahang yg mempunyai keadaan geografi, masalah pengangkutan, kekurangan infrastruktur dan galian yang berharga terus merosot. § Terengganu dan Kelantan yg tidak mempunyai potensi bijih timah dan getah. Ketinggalan dari aspek perkembangan ekonomi. Perkembangan Industri Sampingan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah turut membawa kepada Perkembangan perusahaan sampingan yang berkait rapat dengan kedua-dua perusahaan tersebut. Contohnya;

a. Industri peleburan bijih timah di Pulau Pinang dan Seberang Perai. b. Industri berasaskan getah seperti membuat kasut dan barangan berasaskan getah. c. Industri membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah seperti Syarikat United Engineers. Peluang Pekerjaan. - Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah menyediakan peluang pekerjaan. - Keadaan ini menyebabkan tumpuan kepada akativiti ekonomi dan pembinaan infrastruktur di kawasan Bandar atau kawasan yang kaya dengan bijih timah dan getah. Kemunculan Sistem Dwiekonomi. - Sektor pertanian tradisional seperti penanaman padi dan penangkapan ikan tidak diambil berat oleh British. - Pertanian tradisional yg diamalkan oleh orang Melayu terus ketinggalan dan berbentuk sara diri sahaja. - Muncul sistem dwiekonomi di Tnah Melayu yg terdiri daripada kegiatan ekonomi moden yang berlandaskan eksport di Bandar dan eknomi tradisional yang berlandaskan pertanian sara diri di kawasan luar Bandar. KESIMPULAN (2 m) - Perusahaan bijih timah dan getah telah emngalami perkembangan yg pesat dan membawa kesan yang nyata keatas ekonomi Tanah Melayu. - Kesan-kesan tersebut telah membantu British meningkatkan pendapatan dan mengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu. - Di samping itu penduduk Tanah Melayu turut mendapat faedah dan meningkatkan taraf hidup mereka.

1. Sejauh manakah faktor bahasa dan kesusasteraan mempengaruhi kesedaran nasionalisme di kalangan orang Melayu di antara tahun 1900 hingga menjelang Perang Dunia Kedua? A. Pengenalan: Terdapat banyak faktor yang membawa kepada kesedaran nasionalisme: Faktor agama Kewartawanan Sistem pendidikan Intelektual Pengaruh luar Bahasa dan kesusasteraan B. Isi: Bahasa dan kesusasteraan: a. Karya-karya sastera bukan sahaja digunakan untuk hiburan tetapi juga untuk menimbulkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu yang dihimpit oleh kaum imigran b. Menyedarkan masyarakat Melayu yang berada dalam kemunduran dan kemerosotan

khususnya dalam ekonomi menerusi novel ‘Dari Perangkap ke Penjara’ dan cerpen ‘Rumah Besar Tiang Seribu’ . c. ‘Hikayat Faridah Hanom’ karya Syed Sheik Al-Hadi memperjuangkan emansipasi wanita dan pentingnya wanita Islam moden diberi hak yang sama seperti kaum lelaki d. ‘Putera Gunung Tahan’ karya Ishak Hj Muhamad menceritakan tentang kelemahan pemimpin Melayu dan ketidakjujuran British. e. Abad ke-20 muncul karya untuk menyedarkan masyarakat Melayu pentingnya pendidikan dan keazaman untuk mencapainya. f. Shamsudin Salleh melalui cerpen ‘Cermin Pergaulan Hidup di Dunia’ mengisahkan tentang tekanan di bawah penjajahan British. g. Puisi dan syair oleh Harun Aminurrashid – semua puisi bertemakan semangat kebangsaan Melayu. Contoh: ‘Semenanjung’, ‘Rayuan Bangsamu’, dan ‘Perwira Melayu’. h. Abdul Samad Ahmad dalam puisi ‘Serunai Pujangga’ menyeru orang Melayu bersatu dan bergerak cergas untuk mencapai kemajuan. i. Bidang kesusasteraan merupakan alat bagi masyarakat Melayu yang miskin meluahkan ketidakpuasan hati dan sebagai suatu protes secara senyap terhadap nasib malang di tanah air sendiri. j. Bidang kesusasteraan menyedarkan orang Melayu tentang perjuangan golongan intelektual melindungi agama, bangsa, dan negara. Intelektual: a. Perjuangan golongan ini berkait rapat dengan bidang bahasa dan kesusasteraan. b. Terdapat tiga golongan intelektual yang membangkitkan nasionalisme Melayu iaitu golongan intelektual berpendidikan Arab, Melayu, dan Inggeris. c. ‘Al-Imam’ meniupkan seruan Islah Islamiyyah di Tanah Melayu dan diilhamkan oleh tokohtokoh berpendidikan Arab di Timur Tengah. Contoh: Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin dan Sheikh Mohd Salim Al-Kalali d. Golongan intelektual yakin umat Islam boleh diselamatkan sekiranya mengikuti apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, mengutuk mereka yang mengamalkan agama sematamata dan enggan menerima hakikat perubahan masa yang menyebabkan pemikiran umat Islam kolot dan mundur. e. Perjuangan golongan intelektual berpendidikan Inggeris muncul akibat penguasaan ekonomi oleh bangsa asing. f. Golongan ini juga bersikap sederhana dan boleh bekerjasama dengan pihak penjajah. Perjuangan mereka meliputi soal sosio-ekonomi masyarakat Melayu. seperti peluang melanjutkan pelajaran ke luar Negara. Contoh : Dato’ Onn bin Jaafar dan Mohamad Eunos bin

Al-Imam. Golongan intelektual Melayu memainkan peranan membentuk persatuan-persatuan dan kelab.Abdullah. Mereka menuntut keistimewaan yang diberikan kepada orang British perlu juga diberi kepada orang Melayu. Warta Negara. Faktor Luaran: a. c. g. Bahasa dan kesusasteraan merupakan faktor penting membangkitkan kesedaran kebangsaan di kalangan orang Melayu. b. Utusan Melayu. Intelektual terkemukaa berpendidikan Melayu ialah Ibrahim Hj Yaacob Sistem Pendidikan: a. b. Kesimpulan: a. dan kejayaan Revolusi 1911 di China. d. Peristiwa di luar Tanah Melayu memberi kesan besar kepada semangat nasionalisme orang Melayu. Perang Rusia-Jepun (1904-1905). Faktor-faktor lain juga tidak kurang pentingnya dan berkait dengan faktor bahasa dan kesusasteraan . Lembaga Malaya. Perkembangan sistem pendidikan Inggeris melahirkan golongan intelektual yang memperjuangkan hak-hak dan keistimewaan orang Melayu. h. Pelajar-pelajar yang menuntut di Timur Tengah dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam. Contoh: Majlis. Contoh: Persatuan Melayu Pahang dan Perak. e. Mereka menubuhkan persatuan-persatuan Melayu peringkat negeri. b. Terbukti perkembangan pendidikan dalam dan luar negeri melahirkan golongan intelektual terpelajar yang berperanan penting membangkitkan gerakan nasionalisme. Contoh: sistem pendidikan Arab yang dikenal sebagai sistem sekolah pondok c. i. dan Majalah Guru. Idaran Zaman. Pergerakan Turki Moden. Golongan ini lebih radikal berbanding dengan intelektual berpendidikan Arab dan Inggeris. Contoh: perkembangan politik Indonesia. Kewartawanan: a. b. Bidang ini turut memberi sumbangan meningkatkan kesedaran politik masyarakat Melayu. MPSI merupakan tempat berkumpul golongan intelektual Melayu daripada golongan bawahan yang mempunyai kesedaran untuk memperbaiki nasib orang Melayu. Akhbar menyalurkan ilmu dan mesej supaya masyarakat Melayu mencapai kemajuan dalam hidup. Warta Malaya.

British mengharamkan PPM dan mengeluarkan Pekeliling no 9 yang melarang kakitangan awam menyertai gerakan ini atau terlibat dalam tunjuk perasaan menentang British. Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua kaum bumiputera Sarawak. Tunjuk perasaan diadakan di Kuching semasa perlantikan gabenor British yang pertama di Sarawak. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu (PPMS) dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak juga membantah. Pada tahun 1941. Selepas kekalahan Jepun. 2. Charles Vyne Brooke meninggalkan Sarawak apabila Jepun menyerang 3. Sarawak diperintah oleh raja putih selama 100 tahun. Isi: 1. 10. 6. Pada 12 Feb 1946.2. desakan oleh kerajaan British. Pada 1 Julai 1946. Sir Charles Arden Clarke. 9. 4. 8. 5. Pendahuluan: Sejak 1941 keluarga Brooke mentadbir Sarawak. Persatuan Melayu Sarawak (PMS) di bawah pimpinan Datu Patinggi Abang Haji Abdillah menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan 7. Charles Brooke mengisytiharkan perlembagaan yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. Charles Vyner Brooke sudah tua dan tiada pengganti berkebolehan. Penentangan terhadap dipenyerahan Sarawak wujud kerana bertentangan dengan perlembagaan 1941. Sarawak diserah kepada Britih dan menjadi tanah jajahan British Penyerahan Sarawak mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan. Penyerahan akan melambatkan proses kemerdekaan. Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British kerana kerajaannya tidak mampu memulihkan ekonomi Sarawak. Kemuncak gerakan anti-penyerahan ialah peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobie . Huraikan proses gerakan anti-penyerahan di Sarawak dan terangkan faktor-faktor kegagalannya.

16. Kesimpulan: Menunjukkan kesedaran nasionalisme di kalangan masyarakat Sarawak British memberi jaminan akan membantu Sarawak memperoleh pemerintahan sendiri Kedudukan British di Sarawak semakin kukuh. Rakyat tempatan tidak bersatu. kurang pendidikan dan pendedahan politik. Tidak dibenarkan terlibat dengan tunjuk perasaan 17. Rosli ialah ahli Rukun 13 kumpulan sulit yang ditubuhkan oleh PPMS. 12. Faktor-faktor kegagalan: 13. 15. . Mereka mengeluarkan pekeliling no 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan. Tindakan British mengharamkan pertubuhan gerakan anti-penyerahan 14. Penangkapan ahli pergerakan pemuda Melayu – dihukum mati atau dipenjarakan.11.

AWAS. Sebahagian besar masyarakat Melayu menyokong kerana hak-hak istimewa masyarakat Melayu dikembalikan b. Pelaksanaan Malayan Union (MU) mendapat tentangan daripada orang Melayu. Kedaulatan dan kuasa sultan dipelihara. Reaksi: a. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerja Dewan Undangan Persekutuan c. Pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu (PTM) telah diisytiharkan Isi: 1. British terpaksa membubarkan MU dan menubuhkan satu jawatankuasa kerja untuk merangka perlembagaan Tanah Melayu yang baru 2. Orang Melayu diberi hak-hak istimewa sebagai kaum bumiputera f. Sultan memerintah dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri yang mempunyai kuasa menggubal undangundang negeri e. Pemberian kerakyatan mengikut prinsip jus soli dihapuskan dan syarat memohon kerakyatan diperketatkan 2. Ciri-ciri: a. PTM terdiri daripada 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat b. Masyarakat Melayu yang menjadi anggota parti berhaluan kiri seperti API.3. Majlis Perundangan pula bertanggungjawab dalam menggubal undang-undang d. Terangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap penubuhannya. PKMM dan PUTERA menentang kerana pemimpin UMNO yang menganggotai jawatankuasa kerja yang berfungsi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan syarat-syarat . Pengenalan: 1.

Ditubuhkan di Kota Bharu oleh Asa’ad Shukri bin Haji Muda dan Abdul Kadir Abadi 2. AMCJA turut membantah pertubuhan kerajaan PTM f. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan melibatkan diri dalam politik dan hak-hak serta kebebasan mereka d. AMCJA dan PUTERA bekerjasama dan mengemukakan idea-idea perlembagaan Tanah Melayu kepada kerajaan British Kesimpulan: 1. Mereka dapat memperjuangkan kedaulatan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang-orang Melayu 3. menuntut sebidang tanah khas g. Tujuan: a. menyatupadukan masyarakat Melayu Kelantan i. Pengenalan: Semangat nasionalisme abad ke-20 lebih menumpu kepada perkembangan ekonomi dan kemajuan social Pertubuhan dipimpin oleh golongan berpendidikan Isi: Kesatuan Melayu Singapura (KMS) 1. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan pendidikan peringkat tinggi b. Bincangkan kemunculan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu antara tahun 1926 hingga 1941. mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan orang Melayu .memperoleh kerakyatan semakin ketat c. Kejayaan e. Masyarakat Melayu mendapat kejayaan menghapuskan rancangan MU dan memperkenalkan PTM 2. Ditubuhkan oleh Muhammad Uenos Abdullah 2. menawarkan biasiswa kepada anak Melayu f. memperjuangkan penglibatan wakil Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat Kelab Putera 1. AWAS. memajukan kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu 1. Tujuan: h. Sebuah badan politik bukan Melayu (AMCJA) membantah cara-cara kerajaan memilih ahli jawatankuasa yang merancang cadangan perlembagaan bagi kerajaan PTM e. PKMM. PTM 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Kemerdekaan 1957 4. mengingatkan kaum Melayu tentang kesan penjajahan British c. API dan BATAS mendesak rakyat diberi kebebasan untuk memerintah negara d.

ekonomi. Raja Alang dan Abdul Rahim Kajai 2.1. menyatukan para peserta dari seluruh Tanah Melayu Persatuan Melayu Perak (1937) 1. meningkatkan taraf pendidikan kaum Melayu . politik dan pendidikan k. memelihara nasib orang Melayu Perak r. mengeratkan hubungan kerjasama di kalangan orang Melayu s. Tujuan: q. Pemimpin utama Syed Alwi. Pasir Mas. Diasaskan oleh akhbar Saudara 5. Wan Nasir dan Dr S. mengundang tokoh-tokoh seperti Ishak Haji Muhammad dan Ibrahim Haji Yaacob l. memajukan pendidikan dan ekonomi orang Melayu v. Tujuan: u. mendesak supaya tanah Bandar di Kota Bharu. Kassim 3. Dibuka kepada semua orang Melayu yang berumur 16 tahun dan ke atas 3. Kuala Krai dan Bachok dikecualikan daripada undang-undang penjualan tanah Persekutuan Setiawan Belia 1. Pemimpin . memajukan kaum Melayu x. memajukan kepentingan orang Melayu melalui dasar kerjasama dengan British Persatuan Melayu Pahang (1938) 1. Sebuah pertubuhan sosial dan kebajikan 6. kebudayaan. Persatuan Melayu Selangor (1938) 1. menganjurkan ceramah agama. Ditubuhkan di bawah pimpinan Tengku Muhammad dan Datuk Hussein bin Mohd Talib 2. Ditubuhkan pada 1934 2. Disokong oleh ramai orang Tanah Melayu dan Sabah 4. Raja Bon b. Tujuan: w. meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi orang Melayu t. Kegiatan j. Tengku Mohd Yasin. Raja Yahya. Pemimpin . Pasir Putih. Raja Yaacob b. Kota Bharu Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) 1. Ditubuhkan di Kota Bahru – pemimpin-pemimpin Persekutuan Setiawan Belia 2. menyatupadukan ahli-ahlinya yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar Madrasah Muhammadiah.Tengku Ismail b. Tujuan: p. SM Zainal Abidin. menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penghasilan buku-buku dan penubuhan perpustakaan o. Sheikh Abdullah Al-Maghribi dan Hamidun b. Tujuan: n. menyampaikan masalah-masalah ekonomi dan social orang Melayu kepada pihak British G. Mohd Hashim 7. terlibat dalam penerbitan Majalah Akhbar Putera m.Wan Mohd Nur b. Ditubuhkan pada bulan September 1937 di Ipoh 2.

melindungi hak-hak orang Melayu ll. menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia dalam konsep Melayu Raya Kesimpulan: 1. mendesak pertambahan dalam bilangan askar Melayu dan kewujudan angkatan udara dan laut di Tanah Melayu ö. Pemimpin . membantah cadangan penubuhan sebuah universiti bari di Tanah Melayu dd. Pemimpin . mendesak kerajaan supaya membenarkan penglibatan orang Melayu yang lebih dalam perkhidmatan awam z. menyeru supaya pihak British menyekat kemasukan secara beramai-ramai kaum asing 1. menggesa supaya jawatan tinggi diberi kepada orang Melayu Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938) 5. Perjuangan: dd. Haji Siraj. Isa Mohammad b. menggesa bahawa hak keistimewaan orang Melayu dipelihara Kesatuan Melayu Muda (KMM) 8. Manan. Ahmad Boestamam dan Mustapha Hussein 10. Hassan b. Tujuan: ff. memelihara kepentingan adat istiadat dan kebajikan orang Melayu ee. Perjuangan aa. Mereka juga memperjuangkan penglibatan orang Melayu dalam ekonomi dan menekankan kepentingan bidang pendidikan . Sebuah parti radikal yang mengamalkan sikap tidak bekerjasama dengan British 11.y.Tengku Mohammad Nasir Raja Nordin dan Haji Mohd Tahir b. Perjuangan: ii. Onan b. Parti politik pertama di Tanah Melayu 9. Abdul Karim Rashid. Dato’ Bandar Abdul Rahman 6. menentang pihak British di Tanah Melayu jj. menganjurkan Kongres Melayu SeMalaya bb.Ishak Haji Muhammad. Pada awal abad ke-20 telah muncul kesedaran nasionalis dikalangan pemimpin-pemimpin 2. menghapus rejim British di Tanah Melayu kk. membantah undang-undang Tanah Simpanan ä. memelihara hak orang Melayu 7. Mahmud.

orang-orang Melayu tidak puashati dan menentang cadangan MU b. Contoh : Persatuan Melayu Selangor dan Kelantan e.5.orang Melayu telah memulaukan upacara pelantikan Gabenor MU g. Orang Melayu menentang MU kerana menghapuskan keistimewaan dan ketuanan mereka Isi: 1. Singapura diasingkan dan British mengekalkan pemerintahan di situ . Pengenalan: 1.Utusan Melayu c. gabungan sembilan negeri-negeri Melayu dan dua negeri-negeri Selat b. penentangan melalui akhbar . Reaksi terhadap penubuhan MU: a.Singapura mempunyai kekayaan ekonomi dan merupakan pusat pertahanan Inggeris (pengkalan tentera laut dan darat) g. penentangan melalui persatuan-persatuan Melayu yang mengadakan perarakan dan tunjuk perasaan.selepas Perang Dunia Kedua 2. diketuai oleh gabenor dan dibantu oleh dua majlis iaitu Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Mesyuarat Undangan c. menulis surat bantahan kepada kerajaan British di London d. hak kewarganegaraan yang sama kepada semua semua orang tanpa mengira bangsa dan dan keturunan f. Dato’ Onn dan Persatuan Melayu Selangor mengadakan Kongress Melayu SeMalaya dan menyatukan keseluruhan persatuan Melayu f.UMNO ditubuhkan dan akhirnya rancangan MU terpaksa dibatalkan . kedudukan raja-raja Melayu dikekalkan tetapi kuasa dikurangkan kepada hal-ehwal agama dan adat istiadat orang-orang Melayu d. Gabenor diberi kuasa untuk meluluskan dan membatalkan undang-undang 2. Jelaskan syor-syor Malayan Union (MU) serta reaksi orang Melayu terhadap penubuhannya. MU telah diperkenal pada 1946 . Syor-syor MU: a. Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan untuk menguruskan hal ehwal kerja tempatan h. 11 Mei 1946 . 1 April 1946 . taraf kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus-soli / taraf kerakyatan diberikan kepada orang asing dengan syarat yang longgar e.

Hasilnya satu perlembagaan baru dibentuk iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 menggantikan MU . MU mendapat tentangan darripada orang Melayu yang bersatu padu dan menubuhkan UMNO sebagai parti politik yang kuat. Kerajaan British terpaksa bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin Melayu. 2.Kesimpulan: 1.

Sir Charles Arden Clarke f. selepas Jepun. 24 buah daerah ditadbir dengan bantuan Majlis Daerah m. Sarawak: a. Tamatnya dinasti Brooke di Sarawak dan Sarawak menjadi tanah jajahan Inggeris atau Crown Colony d. jalan raya dan pungutan cukai h. Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat 6. 1 Julai 1946. Charles Vyner Brooke telah kembali ke Sarawak b.6. penubuhan Majlis Tertinggi. Perlembagaan 1941 digunakan sebagai asas untuk mentadbir Sarawak e. Pengenalan kod undang-undang. Sabah: . Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British c. Sabah ditadbir oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara 5. Sistem ini kekal sehingga tahun 1963 2. 1956 – perlembagaan baru diluluskan i. Sarawak ditadbir oleh seorang gabenor. Majlis Tempatan ditubuhkan bertujuan memberi latihan kepada penduduk tempatan dalam pemerintahan g. Daerah diketuai oleh Pegawai Daerah l. kesihatan. Majlis Undangan ditubuhkan dan Mahkamah Anak Negeri dikekalkan Isi: 1. Jelaskan perkembangan perlembagaan di Sarawak dan Sabah dari tahun 1946 hingga 1963. Majlis ini berkuasa dalam bidang pendidikan. Majlis Negeri dan perlembagaan 1941 4. 10 orang ahli Majlis Tertinggi dan 45 oang ahli Majlis Negeri dikekalkan untuk membantu gabenor j. Majlis Tempatan diubah menjadi Majlis Daerah di bawah Pegawai Daerah k. Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke sejak tahun 1842 2. bekalan elektrik dan air. Sarawak dibahagi kepada lima bahagian. Ahli Majlis Penasihat Bahagian memilih wakil ke Majlis Negeri o. Setiap bahagian diketuai oleh Residen. Pilihanraya pertama untuk Majlis Daerah diadakan pada tahun 1959 untuk memilih wakil ke Majlis Penasihat Bahagian n. Pengenalan: 1. Perubahan di bawah pentadbiran Raja-raja Putih 3.

Syarikat Berpiagam Borneo Utara telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan Inggeris pada 15 Julai 1946 b. Matlamatnya untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran g. Majlis Tempatan diasaskan di daerah Kota Belud. 2. Majlis Tempatan dikenali sebagai Majlis Daerah h. Perlembagaan dirombak. Sabah dibahagi kepada empat residensi dan setiap residensi dibahagi kepada daerah-daerah f. Jumlah ahli dalam Majlis Eksekutif ialah 12 orang dan Majlis Undangan Negeri Sabah ditambah menjadi 25 ahli Kesimpulan: 1. Majlis Eksekutif menasihati gabenor tentang pentadbiran dan dasar penting kerajaan Inggeris e. banyak parti politik telah ditubuhkan di Sabah dan Sarawak. 3.a. Sabah menjadi tanah jajahan Inggeris – diperintah oleh gabenor dengan bantuan Majlis Penasihat c. Menjelang awal 1960-an. Sipitang dan Papar. Penduduk telah berjuang untuk kemerdekaan dan telah menyertai Malaysia yang telah ditubuhkan pada 1963. Sabah dan Sarawak telah memperkenalkan perlembagaan baru yang berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 . Perlembagaan baru diperkenalkan yang terdiri daripada Majlis Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan) dan Majlis Mesyuarat Undangan d.

Parti Perikatan dan British 14. Tanah Melayu kemudiannya telah melalui proses pilihanraya Isi: 1. Huraikan langkah-langkah yang membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957. Keputusan pilihanraya umum 1955 memaksa kerajaan British menerima hakikat Parti Perikatan disokong oleh semua rakyat Tanah Melayu 11. Penubuhannya untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan kuasa asing 9. Parti Perikatan mewakili kombinasi parti-parti politik tiga kaum berlainan dan memenangi 51 kerusi 6. 8 Februari 1956. April 1951 . Ipoh.Sistem Ahli diperkenalkan 3. Parti Perikatan telah berjanji akan mendapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun semasa kempen pilihanraya 12. Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu 13. Rundingan kemerdekaan diadakan di London antara pemimpin Tanah Melayu dengan kerajaan British 10.7. Tanah Melayu melalui pelbagai peringkat sebelum mencapai kemerdekaan 2. pilihanraya peringkat tempatan diperkenalkan pada 1951 bagi Majlis Bandaran Georgetown. Penubuhan Parti Perikatan bertujuan untuk mendapat undi majoriti 8. Kemenangan menunjukkan rakyat percaya cara terbaik mencapai kemerdekaan ialah melalui kerjasama antara kaum 7. Perjanjian London dimeterai antara Raja-raja Melayu. Pada Februari 1956. Ia merupakan satu usaha penting British untuk mewujudkan Pakatan Murni iaitu perpaduan tiga kaum 4. Beberapa pindaan telah dibuat oleh Suruhanjaya Reid terhadap rang perlembagaan yang . Pengenalan: 1. Johor Bharu. Melaka. Suruhanjaya menerima 131 memorandum bertulis 16. Pilihanraya umum diadakan pada 27 Julai 1955 4. Pada peringkat permulaan. Sistem Ahli dikenali sebagai kabinet bayangan yang merupakan satu barisan tokoh-tokoh tempatan mentadbir Negara secara tidak langsung dan mendapat latihan mentadbir Negara 5. Pilihanraya digunakan oleh British untuk menguji sama ada wujudnya perpaduan di kalangan rakyat Tanah Melayu 2. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid. Sebanyak 52 kerusi dipertandingkan 5. Perjanjian London menjanjikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 15. Seremban dan Kuala Lumpur 3.

Langkah awal untuk mencapai kemerdekaan ialah melalui Pakatan Murni dalam Sistem Ahli 2. British mengadakan pelbagai peringkat pilihanraya untuk menguji tahap perpaduan 3. Perisytiharan kemerdekaan dibuat pada pagi 31 Ogos 1957 Kesimpulan: 1. Keputusan pilihanraya umum 1955 membuktikan dasar perjuangan sesuai dengan penduduk Tanah Melayu .kemudiannya disahkan oleh Majlis Raja-raja 17.

Negeri Sembilan dan Johor. Ramai orang Cina terpengaruh dengan perjuangan PKM untuk menjaga kebajikan dan kepentingan mereka 7. British melatih dan membekalkan senjata kepada tentera gerila komunis 10. PKM melakukan kekejaman iaitu dengan pembunuhan para pegawai British 4. British telah berjaya melumpuhkan kegiatan komunis 2. 1947 – permogokan di Batu Arang untuk lumpuhkan ekonomi Chin Peng ambil alih – lebih agresif. 1942 hingga 1945 – pihak British bekerjasama dengan PKM untuk menentang PKM 8. British iktiraf PKM sebagai parti yang sah di Tanah Melayu 11. 1936 hingga 1937 – organisasi PKM mantap dan menghasut para pekerja dan melancarkan mogok di Perak. 5. PKM menyusup masuk ke dalam kesatuan-kesatuan sekerja dan sekolah Cina (golongan belia) 3. 1939 – keanggotaan PKM bertambah 37 ribu orang 6. Pengenalan: 1. Selangor. Menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu 3. British lebih bersedia untuk bekerjasama dengan pemimpin tempatan yang lebih berfahaman sederhana – ini telah mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Melayu . 2. Tiga orang pegawai British dibunuh di Sg Siput dan darurat diisytiharkan – PKM diharamkan Kesimpulan: 1. Tamat Perang Dunia Kedua. Huraikan tindakan-tindakan Parti Komunis Malaya (PKM) yang membawa kepada perisytiharan darurat. PKM ditubuhkan pada 1930 – untuk menggulingkan kerajaan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya 2. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan di Tanah Melayu. PKM meluaskan pengaruh – menguasai sekolah Cina dan kesatuan sekerja 12. PKM membentuk Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) 9.guna kekerasan dan melancarkan pemberontakan bersenjata pada Jun 1948 13. British berusaha untuk membendung komunis dengan mengisytiharkan darurat pada 1948 Isi: 1. Pulau Pinang.8. PKM bergerak secara sulit/gerakan bawah tanah kerana tidak didaftarkan 4.

India: a. PKM gagal dan diharamkan pada tahun 1948 . Matlamatnya d. Kesatuan Sekerja . Thivy c. k. Perlembagaan MIC dipinda dan parti menerima penubuhan Persekutuan Tanah Melayu j. Organisation (FIO) di tubuhkan untuk menjaga kepentingan pekerja kaum h. Pergerakan politik kaum India telah mula memberi perhatian dalam pergolakan politik negara ini b. MIC ditubuhkan pada tahun 1946 dibawah John A. PKM (diwakili oleh kaum Cina) telah membantu British menentang Jepun semasa pemerintahan Jepun di Tanah Melayu b. Bincangkan usaha-usaha yang diambil untuk menubuhkan persatuan akhbar atau pertubuhan orang Cina dan India selepas Perang Dunia Kedua.T. memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain f. India di Tanah Melayu. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata d. Ramanathan i. 2. V.9. Akhbar berbahasa Tamil ialah Tamil Nesan dan Tamil Murasu yang memberi perhatian kepada sosio ekonomi kaun India. Pengenalan: 1. 2. mereka telah menubuhkan pertubuhan yang bercorak social. Sejak kedatangan orang India ke Tanah Melayu. Isi: 1.Sambanthan dipilih menjadi presiden MIC. menjaga kepentingan kaum India di Tanah Melayu e. 1954. Malayan Union Association (MUA) dan Federal India g. dipimpin oleh K. Orang Cina pula mempunyai tradisi berpersatuan seperti kegiatan kongsi-kongsi gelap dan lbih berminat dalam kegiatan politik di negara Cina. kebudayaan dan kebajikan dan memberi tumpuan kepada pergolakkan politik di India. PKM menentang British selepas pendudukan British c. MIC menyertai Parti Perikatan l. 1955. Cina: a.

MCA berpakat dengan UMNO untuk pilihanraya 1952. Matlamatnya ialah untuk melindungi kepentingan politik kaum Cina di Tanah Melayu dan bekerjasama dengan kerajaan British g. Nama parti ditukar kepada Parti Buruh SeMalaya pada 1954.MCA. a. menjaga hak buruh Cina. . l.MCA dan MIC telah bergabung dan bertanding dalam pihihanraya peringkat bandaran dan negeri pada tahun 1952 dan menjelang pilihanraya peringkat Persekutuan 1955. MCA telah membantu menempatkan semula setiggan-setinggan CIna di kampong-kampung baru. j. Pan Malayan Labour Party (gabungan beberapa buah parti buruh) telah ditubuhkan diperingkat Negeri. Parti Buruh Pulau Pinang telah bertanding pihihanraya Pulau Pinang 1951 telah menang 1 kerusi k. Parti Buruh Pulau Pinag di bawah pimpinan Yeop Chong Kong.e. UMNO. h.Parti Perikatan telah dibentuk(UMNO.dan MIC) untuk merintis jalan ke kemerdekaan Tanah Melayu. MCA dibawah pimpinan Tan Cheng Lock. Peertubuhan politik dianggotai oleh orang Cina ialah MCA yang cuba menyekat fahaman komunis di kalangan orang Cina dan menghalang mereka daripada menyertai PKM f. Menang 9 daripada 12 kerusi. Kesimpulan: 1. Menentang PKM dan bekerjasama dengan British. i. Keahlian MCA meningkat diwah kepimpinannya. m.

Pakatan ini juga menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 11. Pengenalan: 1. 9. PKMM mewujudkan hubungan baik diantara semua kaum di Tanah Melayu 6. perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu bertujuan untuk mencapai kemerdekaaan . PUTERA telah mengemukakan perlembagaan rakyat yang mengandungi 10 perkara utama untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu dan Bangsa Melayu Kesimpulan: 2. Selepas tamat Perang Dunia Keda kegiatan berpolitik di Tanah Melayu semakin berkembang pesat dengan pembentukan banyak parti politik baharu 2. Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Perak dengan nama asalnya Parti Sosialis 2.AWAS berfahaman sosialis dan berjuang bersama dengan pertubuhan berhaluan kiri yang lain untuk menentang British di Tanah Melayu. PKMM dipimpin oleh Ahmad Boestamam dan Mokhtaruddin Lasso 3. Ali. Parti-parti politik berhaluan kiri berideologikan sosialis dan komunis.10. Terangkan perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu dari tahun 1945 hingga 1947. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) ditubuhkan di Perak pada tahun1946 dipimpin oleh Sawiyah bt. menjalin pakatan dengan AMCJA untuk menentang pentadbiran British di Tanah Melayu 10. Angkatan Pemuda Insaf (API) ditubuhkan pada tahun 1946 menggunakan slogan “Merdeka dengan darah”. Memberi sokongan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan 7. Kewujudan parti-parti politik berhaluan kiri telah menyemarakkan lagi perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 3. Isi: 1. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ditubuhkan pada bulan Februari 1947. PKMM berusaha menyatupadukan bangsa Melyu dan mencapai kemerdekaan melalui gabungan dengan Indonesia 4.Menggunakan cara radikal untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu 8. PKMM memajukan ekonomi dan memberi peluang pendidikan kepada orang melayu 5.

daerah dan juga negeri c. amalan demokrasi telah lama wujud dalam masyarakat Melayu tradisional b. Ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen (12M) a) Raja Berperlembagaan 3. Yang Dipertuan · Ketua Negeri Pulau Pinang. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 8.Kerajaan Persekutuan Malaysia ditubuhkan dan mengandungi Tanah Melayu.3.Singapura. prinsip demokrasi dapat dilihat dalam Adat Perpatih yang mengamalkan prinsip muafakat keluarga. pemerintahan di Malaysia adalah berteraskan prinsip demokrasi berparlimen 2.Terengganu dan Johor digelar sultan · Ketua Negeri Sembilan digelar. baginda ialah raja berpelembagaan yang tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia 5. semasa penjajahan British pula.Selangor. baginda merupakan lambang perpaduan. sistem demokrasi berparlimen di Malaysia hari ini adalah berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 g. pemerintahan kerajaan Malaysia adalah ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya selaras dengan konsep demokrasi yang bermakna kebebasan bersuara atau suara rakyat Isi 1. pembentukan parlimen bermula di Malaysia dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di Perak pada tahun 1877 f. perlembagaan ialah rang undang-undang dasar tertinggi yang . ketua Negara Malaysia ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuan Agung 4.Sarawak dan Sabah 2. sistem demokrasi berparlimen juga diamalkan dalam pemerintahan raja berkuasa mutlak d.masyarakat. perjuangan parti politik berhaluan kiri kurang mendapat sambutan daripada penduduk Tanah Melayu kerana corak perjuangan berbentuk radikal 1.Melaka. Perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia (8M) a.Perak. keutuhan negara dan tumpuan taat setia rakyat b) Ketua Negeri 6. pada 16 September 1963.Kelantan. setiap negeri mempunyai ketua dengan gelaran pelbagai.Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan adalah adalah berkonsepkan perwakilan rakyat e. Terangkan perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dan jelaskan ciri-ciri kerajaan tersebut Pendahuluan 1. mengamalkan dasar-dasar tidak bekerjasama dengan British 4. · ketua negeri Perlis digelar raja · ketua negeri Kedah. Sabah dan Sarawak digelar Yang Dipertua Negeri c) Perlembagaan 7.

tujuan perlembagaan untuk menentukan corak pemerintahan. · demokrasi berparlimen dapat menjamin hak dan kepentingan rakyat.9.keselamatan Negara. kesihatan dan kewangan Kesimpulan · sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Negara kita menunjukkan corak kerajaan yang dipilih mengikut kehendak rakyat. 2. Huraikan perbezaan antara sistem pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri sehingga tahun 1963 Pendahuluan (3M) Malaysia merupakan sebuah Negara persekutuan yang terdiri daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Kerajaan Pusat adalah lebih kuat daripada Kerajaan Negeri. memelihara kepentingan rakyat dan menentukan tanggungjawab rakyat terhadap Negara 11. pendidikan.isi Penting .hal-ehwal luar negeri. menentukan corak pemerintahan sesebuah negara 10.menstabilkan undang-undang. pembahagian kuasa. setiap negeri mempunyai Perlembagaan Negeri d) Parlimen · kuasa tertinggi dan lambang demokrasi Negara · badan perundangan yang menggubal rang undang-undang Persekutuan · Malaysia · terdiri daripada Yang Di Pertuan Agung. Dewan rakyat dan Dewan Negara · berfungsi membuat undang-undang pertahanan.namun Kerajaan Negeri juga mempunyai keistimewaan tersendiri dan tetap terpelihara identitinya Isi .

ketua agama Islam di negeri itu ialah YDPA sultan tidak lagi menjadi pengerusi atau ahli majlis mesyuarat kerajaan dan tempat beliau digantikan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri b)Menteri Besar dilantik oleh raja daripada ahli2 DUN yang diiktiraf oleh baginda biasanya ketua parti yang teramai pengikutnya di dalam dewan itu yang akan dipilih menjadi Menteri Besar .pendidikan.keselamatan dalam negeri.JKR.pelayaran dan perikanan serta berkenaan orang asli Kerajaan Negeri (10M) a) Sultan/YDP Negeri sultan adalah ketua di peringkat negeri.perkapalan.manakala negeri yang tidak mempunyai sultan diketuai oleh YDP Negeri sultan mewarisi takhta secara turun temurun dan memerintah sepanjang hayat baginda menjadi ketua agama islam negeri masing-masing kecuali P.Jawatan juga dipegang secara bergilir-gilir di kalangan raja Melayu dan bukannya diperturunkan mengikut keturunan b)Perdana Menteri dilantik oleh YDPA merupakan penasihat kepada YDPA berkenaan pemerintahan dan harus sentiasa memberitahu YDPA apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah menjadi tempat menteri mengadukan masalah atau sebarang pertikaian yang timbul antara kementerian c) Kementerian menjalankan segala perkara yang diputuskan oleh kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh seorang pegawai setiausaha kakitangan kerajaan akan turut membantu menjalankan kerja-kerja pentadbiran d)Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan mempunyai bidang kuasa dalam hal ehwal luar negeri.Kerajaan Pusat a) YDPA merupakan ketua di peringkat pusat melantik Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat yang difikirkan mendapat kepercayaan dan sokongan ahli dewan itu jemaah menteri pula akan menasihati YDPA atas semua perkara berkenaan pemerintahan.kewangan.perhubungan dan pengangkutan.pertahanan keselamatan buruh dan sosial.merangka dan menetapkan apa yang dibuat oleh kerajaan setelah dipersetujui oleh parlimen jawatan YDPA dipegang lima tahun oleh setiap raja yang dipilih untuk memegang jawatan ini.Pinang dan Melaka.

JJelaskan perbezaan di antara Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Perlembagaan Malayan Union 1946 Pendahuluan 1. British membentuk jawatankuasa untuk menggubal perlembagaan baru untuk memenuhi tuntutan orang melayu Isi Perlembagaaan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai perbezaan dalam beberapa aspek penting berbanding Perlembagaan Malayan union iaitu:- .kastam tempatan dan pelabuhan Kesimpulan (2M) pembahagian kuasa menyebabkan tidak berlakunya pertindihan kuasa di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri seterusnya memantapkan lagi pentadbiran Negara (mana-mana yang sesuai) 3.perkhidmatan tempatan.undang2 islam.jabatan ukur tanah.pertanian.c)Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ahli terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih melalui pilihanraya diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri ahli Majlis yang lain akan dilantik oleh sultan atas nasihat menteri besar d)Bidang Kuasa kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam kerajaan tempatan.perhutanan. Selepas pendudukan Jepun. British memperkenalkan satu perlembagaan baru untuk Tanah Melayu iaitu perlembagaan Malayan Union 2. Pengenalan Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu yang tidak puas hati berkenaan pemberian kerakyatan yang terlalu longgar 3.

PTM · Dirangka berdasarkan kecaman dan kritikan orang Melayu terhadap perlembagaan Malayan Union · Jawatankuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946 · Ahli Jawatankuasa kerja terdiri daripada 4 orang wakil Raja-raja Melayu. Konsep Union dan Persekutuan a. Jawatankuasa penggubal a. Kedudukan Raja-raja Melayu Malayan Union · Kuasa sultan tidak dihapuskan tetapi sultan tidak mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan Malayan Union kerana Gabenor British berkuasa penuh · Kuasa sultan terhad dalam bidang agama tetapi pengerusi majlis agama masih gabenor PTM · kedudukan sultan dalam Persekutuan Tanah Melayu dipulihkan seperti sebelum perang · Sultan berkuasa memerintah dengan dibantu Majlis Mesyuarat Kerja dan Dewan Perundangan Negeri · Sultan akan mengesahkan dan meluluskan mana-mana undang-undang yang gagal diluluskan Dewan Perundangan Negeri 4. PTM · Persekutuan Tanah Melayu mengarah kepada pembentukan kerajaan Persekutuan · Kerajaan pusat berkuasa ke atas semua negeri dalam Persekutuan · Kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam bidang tertentu yang diiktiraf · Kedudukan sultan terpelihara 3. Malayan Union · Malayan Union merupakan sebuah kerajaan yang bercorak gabungan atau Union · Ciri utama ialah memansuhkan kewujudan kerajaan-kerajaan negeri di bawah kuasa sultan Melayu · Negeri-negeri disatukan sebagai sebuah Union di bawah kuasa seorang Gabenor British b. 2 wakil UMNO dan 6 orang pegawai kanan British 2. Majlis-majlis mesyuarat Malayan Union · Gabenor akan memerintah dengan bantuan MMK dan Majlis Perundangan · gabenor mempunyai kuasa pembatal.negeri-negeri mengekalkan MMN masing-masing yang . Malayan Union · Perlembagaan Malayan Union digubal oleh kerajaan British di pejabat Tanah Jajahan London. digubal semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu · AJK The Malayan Planning Unit (MPU) dipertanggungjawabkan merangka perlembagaan Malayan Union terdiri daripada orang-orang British · MPU tidak mendapatkan pandangan penduduk Tanah melayu semasa merangka asas dan melengkapkan perlembagaan Malayan Union b.1.

sebaliknya kerajaan persekutuan menjelaskan dan menyempurnakan beberapa aspek pengagihan kuasa. 5.perhubungan awam · Sultan berkuasa memerintah dengan bantuan MMk dan MPN di peringkat negeri · Kerajaan negeri berkuasa ke atas kerajaan tempatan. Taraf Tanah Melayu Malayan Union . syarat-syarat telah diperketatkan mereka yang ingin memohon kerakyatan juga mesti memenuhi syarat yang ditentukan hak dan kedudukan orang melayu terpelihara Kesimpulan penghapusan Malayan Union dan penubuhan Persekutuan Tanah melayu 1948 merupakan kejayaan perjuangan UMNO yang unggul . Malayan Union berjalan hanya daripada 1 April 1946-1 Januari 1948 sahaja Persekutuan Tanah Melayu soal kewarganegaraan diberi perhatian mendalam.perdagangan.agama. kehakiman. pertaniandan tanah · Malayan Union menafikan tuntutan pengagihan kuasa yang diperjuangkan semenjak tahun 1920-an.Perlembagaan MU menukarkan status negeri-negeri Melayu daripada tanah naungan kepada Tanah Jajahan Sultan-sultan kehilangan kedaulatan kepada mahkota British yang diwakili oleh gabenor yang mentadbir dan memerintah MU PTM · negeri-negeri Melayu adalah dianggap negeri naungan · kerajaan negeri dan sultan diberi kembali kuasa dalam bidang tersebutseperti agama dan tanah · percubaan British dalam usaha desentralisasi dahulu kini berjaya dan menamatkan pentadbiran yang berbeza-beza antara negeri-negeri di Tanah Melayu 6. Kewarganegaraan Malayan Union · mencadangkan pemberian kerakyatan yang amat liberal kepada orang bukan Melayu · prinsip jus soli ( hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa atau keturunan) · hak dan kedudukan orang melayu akan berakhir · mendapat tentangan hebat orang melayu.berfungsi untuk menguruskan kerajaan tempatan · majlis ini diletakkan di bawah kawalan terus kerajaan pusat PTM · kuasa pemerintahan di bawah pesuruhjaya Tinggi yang dibantu majlis Perundangan Persekutuan · Kerajaan Persekutuan menguruskan hal berkaitan pertahanan.

Wilayah persekutuan dan negeri baginda sendiri 4. 2. Baginda mesti mengiktiraf undang-undang baru yang telah diluluskan parlimen dalam tempoh 30 hari selepas mendapat kelulusan parlimen. baginda boleh merujuknya kepada parlimen untuk dibincangkan semula. 1. 3. YDPA merupakan Ketua Angkatan Tentera Malaysia yang berkuasa tentang hukuman dan pemgampunan yang dijalankan di dalam mahkamah Tentera. Jawatan dipegang selama lima tahun secara bergilir-gilir setelah dipilih oleh Majlis Raja-raja mengikut peraturan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Sabah. Bincangkan peranan Yang Dipertuan Agong dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan sehingga tahun 1963 Pendahuluan 1. .4. Isi – isi penting. wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Sarawak. Sekiranya baginda tidak bersetuju dengan rang undang-undang yang diluluskan parlimen. YDPA lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat Malaysia. YDPA lambang kedaulatan dan ketinggian kuasa Negara 3. Baginda ketua Negara yang ditaati rakyat tanpa mengira bangsa dan agama 4. Jawatan Yang di-Pertuan Agung diwujudkan selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 2. Menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri tidak beraja seperti Pulau Pinang. Kuasa mengiktiraf undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen.

5. Bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa masyarakat melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak. baginda perlu mendapat nasihat Perdana Menteri atau cabinet sepeerti melucutkan jawatan dan melantik hakim. 6.Pilihanraya akan diadakan dalam tempoh 60 hari di semenanjung. menangguh dan membubarkan parlimen. 8. pilihanraya merupakan salah satu ciri penting dalam amalan Negara demokrasi berparlimen 2. Namun dalam menjalankan kuasa eksekutif.perletakan atau perlucutan jawatan untuk satu-satu kawasan parlimen atau DUN. pilihanraya umum dijalankan untuk memilih ahli dewan rakyat dan DUN b..di semenanjung biasanya dijalankan serentak. ketua polis Negara dan pengerusi suruhanjaya 5. YDPA bertanggungjawab mengistiharkan perintah darurat untuk keselamatan rakyat atas nasihat Perdana Menteri. YDPA bertanggungjawab mentauliahkan duta-duta ke luar Negara dan menerima tauliah duta-duta asing. 10. YDPA ketua Negara berperanan dan bertanggungjawab di dalam dan luar Negara. hakim dan jemaah menteri. pilihanraya kecil akan dilaksanakan apabila berlaku kekosongan di luar musim seperti jika berlakunya kematian.manakala di Sabah dan Sarawak dalam tempoh 90 hari kekosongan . pilihanraya boleh diadakan serentak atau secara berasingan. Terangkan peranan Suruhanjaya Pilihanraya dalam mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Pendahuluan (3M) 1. Melantik Perdana Menteri. 2. Bertanggungjawab menyambut tetamu luar negarayang setaraf dengan baginda seperti Ratu England atau Maharaja Akihito. YDPA menganugerahkan pingat penghormatan kepada orang yang telah berjaya atau banyak berjasa kepada Negara. Di Malaysia. 7. Baginda boleh memberi ucapan dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat.manakala di Sabah dan Sarawak pula berasingan c. YDPA berkuasa memanggil. jemaah menteri. 9. Mengendalikan pilihanraya umum dan pilihanraya kecil a. Suruhanjaya Pilihanraya merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia Isi(20M) 1.pilihanraya diadakan 5 tahun sekali bagi memilih calon yang layak untuk memegang jawatan dalam pentadbiran 3.peguam Negara. Kesimpulan(2m) 1.

Pengenalan sistem residen menjelang akhir abad ke 19 telah membawa perubahan dalam bidang ekonomi. Menentukan kelayakan calon dalam perkara 119 perlembagaan persekutuan calon mestilah warganegara berumur 21 tahun ke atas bermastautin tetap di Malaysia sempurna akal tidak muflis tidak memegang jawatan kerajaan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah 5. terangkan faktor-faktor yang membawa kepada perubahan ekonomi moden itu dan huraikan kesan-kesannya sebelum merdeka Pengenalan (3M) 1.parti2 yang menang diarah membentuk kerajaan samada di peringkat pusat atau negeri Kesimpulan Suruhanjaya pilihanraya merupakan sebuah badan bebas yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pilihanraya di Malaysia dengan telus dan amanah 6. Faktor – faktor. Keamanan yang telah berjaya dipulihkan telah mewujudkan satu suasana ekonomi Tanah Melayu yang berkembang pesat .manakala bagi negeri pula.Tempoh berkempen berbeza antara satu pilihanraya dengan pilihanray yang lain selepas pengundian dan pengiraan undi selesai.bilangan ahli DUN yang mewakili kawasan mereka tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lain 4. Sistem ekonomi tradisional bercorak sara diri merupakan ekonomi di Tanah Melayu sebelum campur tangan British 2. Menyemak dan mendaftar kawasan pilihanraya semakan dibuat mengikut persempadanan pilihanraya samada untuk parlimen atau negeri.jumlah kawasan pilihanraya berubah mengikut keputusan semasa.2.Bagi kawasan parlimen. Menyemak dan Mendaftar pemilih a. Berdasarkan penyataan ini. British mengubah sistem ekonomi tradisional kepada ekonomi moden Isi (20M) 1. menentukan pusat pengundi c. Menggubal peraturan-peraturan pilihanraya di antara peraturan yang ditetapkan seperti sebelum hari mengundi calon-calon yang bertanding dibenarkan untuk berkempen. 3. menyediakan senarai semakan pengundi 3. British secara beransur-ansur mengubah sistem ekonomi tradisioanal kepada kegiatan ekonomi moden. menentukan kelayakan umur pengundi b.

Jalan raya dan jalan keretapi dibina untuk menghubungkan ladang getah dan lombong bijih timah dengan kawasan pelabuhan supaya bahan mentah dapat diangkut keluar dengan mudah b. Kesan : a. Jurang kemiskinan yang luas Kesimpulan (2M) Selepas merdeka kerajaan menggubal pelbagai dasar bertujuan memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang di samping membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum . Perbezaan fungsi ekonomi i. Kemudahan bekalan air dan elektrik disediakan dengan sebahagian besarnya tertumpu ke kawasan yang hampir dengan pusat perusahaan c. Pembangunan infrastruktur yang terbatas pada kawasan yang terdapat kedua-dua komoditi menyebabkan wujud pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri dengan wilayah d.British membawa masuk pelaburan asing untuk dilaburkan dalam sektor perlombongan dan peladangan bagi tujuan eksport Revolusi Perindustrian – keperluan untk mendapatkan bahan mentah oleh negara perindustrian di barat Penggunaan kapal wap – mengurangkan masa pelayaran Pembukaan Terusan Suez – memendekkan masa dan jarak pelayaran Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah mendorong kuasa-kuasa barat terutama British memberi tumpuan kepada Tanah Melayu Sultan dan para pembesar bersedia menerima pengaruh dan teknologi luar Kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran terutamanya dari negara China dan India untuk bekerja di sektor perlombongan dan peladangan 2. Dasar pentadbiran British yang berasaskan amalan pecah dan perintah telah menwujudkan pengasingan penempatan bagi ketiga-tiga kaum g. Kewujudan masyarakat majmuk dan kepelbagaaian budaya di Tanah Melayu h. Sebahagian besar kekayaan dikuasai oleh para pemodal British dan kaum bukan Melayu e. British membiarkan orang melayu terus kekal dalam kegiatan ekonomi tradisional f.

ekonomi Tanah Melayu terjejas teruk Isi Selepas tahun 1920 harga getah tidak begitu stabil dan sentiasa berlaku naik turun Stok simpanan yang berlebihan dan harga yang merosot menyebabkan kerajaan British merangka skim sekatan : 1.7. Rancangan Sekatan Getah Stevenson 1922 mengenakan sekatan kepada pengeluaran getah tujuannya untuk meningkatkan harga dan menstabilkan harga pada 54 sen sepaun dengan mengenakan kuota sebanyak 60% daripada jumlah pengeluaran pada tahun 1920 Pengeluaran dikawal dengan mengurangkan hari menoreh dan pengenalan sistem kupon bagi menentukan jumlah jualan getah oleh pekebun kecil Rancangan sekatan ini tidak berjaya kerana tidak disertai oleh negara pengeluar terbesar lain iaitu Hindia Timur Belanda (Indonesia) Pengeluaran Indonesia yang bertambah merugikan perusahaan peladangan getah di Tanah Melayu Akibat kegagalan usaha ini Rancangan Sekatan Stevenson dibatalkan pada tahun 1928 2. Sejarah perkembangan getah di Tanah Melayu tidak secara berterusan mengalami zaman mewah tetapi juga menempuh zaman kesukaran dan kemelesetan. Pengenalan Dasar dan perhatian pentadbiran British di Tanah Melayu lebih tertumpu kepada perkembangan ekonomi moden yang membawa keuntungan besar kepada mereka Selain bijih timah. Bilangan pekerja di lading-ladang getah dikurangkan dan upah mereka yang tidak diberhentikan juga diturunkan 3. Terangkan kesan-kesan kemelesetan ekonomi dunia pada sekitar tahun 1921 dan 1932 terhadap perusahaan getah di Tanah Melayu. Rancangan Cuti Menoreh Mei 1930 Gagal kerana pekebun kecil masih meneruskan kerja-kerja menoreh. Peraturan Getah Antarabangsa 1934 memperkenalkan kuota eksport bagi setiap negara anggota dan menghalang negara anggota . penumpuan diberikan kepada perusahaan getah Ketidak pelbagaian ekonomi yang ada menyebabkan apabila kemelesetan ekonomi melanda dunia sekitar tahun 1921 dan 1932.

menambahkan keluasan tanah yang sedia ada untuk tanaman getah sepanjang tempoh sekatan itu harga getah bertambah baik dan meningkat dari 20 sen sepaun pada tahun 1935 kepada 43 sen sepaun pada tahun 1937 kejayaan ini dicapai kerana hampir semua negara anggota mematuhi peraturan yang ditetapkan menjelang tahun 1937 beberapa buah syarikat getah mula memperoleh keuntungan semula Kesimpulan Selepas Perang Dunia Ke 2 dan pendudukan Jepun di Tanah Melayu.harapan untuk memulihkan harga getah dalam tempoh masa yang singkat terus musnah Amerika Syarikat memperkenalkan getah tiruan menjadi satu ancaman baru kepada perusahaan getah .

memudahkan bahan makanan dan peralatan melombong dibawa masuk g. motokar mula diperkenalkan di Tanah Melayu (1902) e. selain perkembangan bijih timah dan getah. Perak dan Selangor memperuntukkan hampir 50 % daripada keseluruhan belanjawan negeri untuk memajukan sistem perhubungan. Jalan raya utama menghubungkan K Lumpur – Kuantan (1899) e. Pengenalan 1. menghubungkan ibu negeri dengan ibu negeri yang lain. K Lumpur – Rawang. Faktor-faktor lain (14M) a. 2. Kesimpulan (2M) 1. Perusahaan bijih timah dan getah (6M) a. Jalan keretapi dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan dengan perlombongan b. sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu hampir tidak wujud 2. f. Contohnya tahun 1880 an. melicinkan pentadbiran b. Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan bijih timah dan getah ke pelabuhan d. mengangkut hasil-hasil pertanian dan perlombongan yang lain f. Kemajuan dalam kegiatan perlombongan menyebabkan lebih banyak jalan raya dibina. c. Kemajuan dalam sistem pengangkutan telah membawa kepada kepesatan ekonomi diTanah Melayu yang hanya menguntungkan pihak British. terdapat faktor-faktor lain yang mendorong kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu 2. Contohnya sebelum jalan keretapi dibina. Contohnya pembinaan jalan raya dari Johor Bahru di selatan ke sempadan Negara Thai di utara. Kaedah perhubungan biasa ialah melalui sungai-sungai. sebelum British campur tangan di Tanah Melayu.8. Jalan keretapi pertama dibina menghubungkan Taiping-Port Weld. . jalan-jalan kecil dalam hutan dan juga lorong-lorong kecil yang dijadikan laluan kereta lembu Isi 1. pertumbuhan bandar d. Sejauh manakah kemajuan dalam sistem pengangkutan di Tanah Melayu didorong oleh perusahaan bijih timah dan getah. Seremban – Port Dickson c. perjalanan dari Klang ke Kuala Lumpur mengambil masa tiga hari berbanding hanya 95 minit sahaja selepas perkhidmatan keretapi diperkenalkan. jarak dan masa perjalanan juga dapat disingkatkan.

Bahasa Melayu (Jawi). Semasa pendudukan Jepun. terdapat 5 jenis pendidikan zaman penjajahan British iaitu sekolah Melayu. Guru-guru. Inggeris. tahun asas selama setahun dan diikuti darjah satu hingga darjah lima Kebanyakkan dibuka di ladang getah dan selepas 1920-an berlaku pertambahan pesat bilangan sekolah Tamil (1925-235 buah sekolah) 1930-seorang Nazir Sekolah dilantik bagi menyelia dan mengawasi sekolah Tamil. kurikulum dan bahasa perantaraan kesemuanya dari China Peringkat awal diusahakan secara persendirian dan dibiayai sendiri. berkebun sebelah pagi manakala sebelah petang mempelajari Bahasa Arab dan al Quran Memberi pelajaran minimum (membaca. Cina dan Tamil) Sekolah Melayu Kurikulum.Mel. Muar (1920). Madrasah Al Hadi Taib. menengah (3 thn) dan peringkat atas(3 thn) Sekolah Tamil Kurikulum asas kemahiran membaca. Sistem pendidikan yang diamalkan pada masa kini telah mengalami banyak perubahan. Inggeris. Sek. Terdapat 3 peringkat: rendah(6 thn). Sistem pendidikan semasa penjajahan British Terbahagi kepada dua corak iaitu sekolah agama dan sekolah vernakular a) Sekolah agama madrasah pembukaan sekolah Inggeris dianggap sebagai ancaman kepada agama Islam dan budaya Melayu Tokoh-tokoh dari Kaum Muda mempelopori pembukaan sekolah ini untuk bersaing dgn sekolah Inggeris dan vernakular Melayu Mempunyai susunan dan organisasi lebih bersistematik berbanding sekolah pondok Penubuhan sekolah berlaku dgn pesat antara 1920 hingga 1940. Ilmu Kesihatan. Contoh. menulis dan mengira Buku dan sukatan pelajaran serta bahasa pengantar dibawa dari India Terbatas setakat sekolah rendah sahaja dan memakan masa 6 tahun iaitu. Pinang (1939).9.dan 9 di Melaka(1858-1863) Sekolah Cina Kurikulum mengikut negara China. Bincangkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sejak dari zaman penjajahan hingga kini. Gelam dan Teluk Belanga(1856). ‘sistem penjepunan’ telah cuba diterapkan dalam diri setiap rakyat Tanah Melayu Selepas merdeka. menulis dan mengira) Untuk melahirkan masyarakat petani lebih baik drpd ibu bapa mereka Contoh.Mel. 2 buah di Singapura iaitu di Kg. Sekolah Inggeris Kurikulum condong kepada negara England . Sek. P. Al-Manshor. Ilmu Alam. dan India serta sekolah agama. Matematik Asas. Al-Ma’hadil Mahmud. Isi (20M) 1. Kedah (1933). buku teks. b) Sekolah Vernakular (Melayu. Mulai 1901 menerima bantuan kewangan drpd kerajaan China Mula mndapat perhatian pihak Inggeris pada 1920 (mewajibkan sekolah vernakular Cina didaftarkan) dan diberi pembiayaan mulai 1923. kerajaan telah berusaha mewujudkan satu dasar pendidikan yang menjadi asas kepada pembentukan bangsa yang bersatu padu.Gelugur (1821).Pinang(1855).Bayan Lepas P. Pengenalan (3M) Pada umumnya. Cina.

Penyata Razak 1956 Cadangan: sekolah rendah dibahagikan kpd 2 jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sbg. bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sbg. 2. Isi (20M) 1. Sistem pendidikan yang digubal selepas merdeka bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Hanya terhad kpd golongan tertentu sahaja (85% penuntutnya kaum Cina dan golongan Melayu pula dari golongan atasan) Terdapat 2 tahap – rendah dan menengah. rohani. usaha-usaha terus dilakukan untuk mengemas kini dan memperbaiki sistem pendidikan tinggalan penjajah. bahasa pengantar. kerajaan British telah berusaha untuk membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu dan beberapa j/kuasa telah dibentuk. J/Kuasa Penyemak Pelajaran 1962(Abdul Rahman Talib) Akta Pendidikan 1961 Kesimpulan Selepas merdeka. 10. Murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar Satu jenis sekolah menengah kebangsaan diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di kedua-dua sekolah itu. Ordinan Pelajaran 1957. Galurkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan sejak merdeka sehingga tahun 1970an Pengenalan Semasa penjajahan British. Sistem pendidikan semasa pendudukan Jepun (4M) mata pelajaran matematik dan teknikal tanam semangat cinta akan negara dan pemerintah sistem penjepunan – menjepunkan orang Melayu 3. Kepentingan dasar pendidikan yang bersepadu tidak dapat dinafikan menyumbangkan kepada usaha ke arah menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan membentuk identiti kebangsaan. Sistem pendidikan selepas merdeka (6M) matlamatnya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum sistem pendidikan kebangsaan yang seragam Penyata Razak 1956. sistem pendidikan bercorak vernakular telah diwujudkan Selepas Perang Dunia Ke 2. Penyata Razak diluluskan pada April 1957 sebagai Ordinan Pelajaran 1957 . jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.2. Cadangan: Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama Kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.Rahman Hj. Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun di samping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berasaskan 3M Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti serta menggalakkkan kegiatan ko kurikulum Kesimpulan. Sistem pendidikan kebangsaan kini berasaskan pelbagai cadangan dan laporan beberapa jawatankuasa pendidikan yang ditubuhkan khas untuk mengkaji sistem persekolahan di Tanah Melayu . Penyata Rahman Talib 1960 · Penyata Razak disemak semula pada 1957 dan dipengerusikan oleh Abd. Usaha awal kerajaan selepas merdeka merupakan satu cabaran yang besar untuk menyusun semula sistem pendidikan agar bercorak Tanah Melayu. iaitu dari darjah 1 sehingga tingkatan 3 Peperiksaan penilaian sekolah rendah Peluasan pelajaran teknik dan vokasional Peralihan bahasa pengantar 3.Talib (Menteri Pelajaran) · J/kuasa berpuas hati Penyata Razak dan membuat beberapa syor/cadangan Cadangan: Pelajaran rendah percuma selama sembilan tahun Kenaikan darjah secara automtik. Akta Pelajaran 1961 · Syor Rahman Talib digubal menjadi Akta Pelajaran 1961 Cadangan: Satu kurikulum yang sama untuk semua sekolah Bahasa melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajian Kanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful