ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009 - 2010

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU Bài 1. (2 điểm)

Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
www.vnmath.com

_________________________________________________________________________________________

⎛5 x⎞ a) Giải phương trình bằng cách đặt ẩn số t = ⎜ − ⎟ : ⎝ x 4⎠ 400 ⎛5 x⎞ x 2 + 2 = 35 + 24 ⎜ − ⎟ x ⎝ x 4⎠ 2 b) Cho phương trình mx + 3 ( m + 1) x − 2m + 3 = 0 . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x12 + x2 2 = 34

Bài 2. (2.5 điểm) Xét biểu thức: R =

x +2 x + 3 3x + 4 x − 5 − − x +1 5 − x x − 4 x − 5

a) Rút gọn R . b) Tìm số thực x để R > −2 . Tìm số tự nhiên x là số chính phương sao cho R là số nguyên.

Bài 3. (2 điểm)
⎧ x + xy + y = 0 a) Giải hệ phương trình: ⎨ 2 2 ⎩x + y = 8 b) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác ABC . Giả sử phương trình ( x − a )( x − b ) + ( x − b )( x − c ) + ( x − c )( x − a ) = 0 có nghiệm kép. Tính số đo các góc của tam giác ABC .

Bài 4. (1.5 điểm) Cho tam giác ABC , có ABC = 600 , ACB = 450 . Dựng AH ⊥ BC

( H ∈ BC ) , và dựng

HK ⊥ AB ( K ∈ AB ) . Gọi M là trung điểm của AC . Biết AH = 3 , tính BC . Chứng minh BKMC là tứ giác nội tiếp.

Bài 5. (1 điểm) Trong kỳ kiểm tra môn Toán một lớp gồm 3 tổ A, B, C, điềm trung bình của học sinh ở các tổ được thống kê ở bảng sau:

Tổ Điểm trung bình

A

9.0

B 8.8

C 7.8

A và B 8.9

B và C 8.2

Biết tổ A gồm 10 học sinh, hãy xác định số học sinh và điểm trung bình của toàn lớp.
Bài 6. (1 điểm) Cho tứ giác lồi ABCD nội tiếp đường tròn ( O ) , có đỉnh A cố định và các đỉnh B, C , D di

chuyển trên ( O ) sao cho BAD > 900 . Kẻ tia Ax vuông góc với AD cắt BC tại E , kẻ tia Ay vuông góc với AB cắt CD tại F . Gọi K là điểm đối xứng của A qua EF . Chứng minh tứ giác EFCK nội tiếp được và đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.

5 25 x 2 400 5⎞ ⎛5 x⎞ ⎛ a) Đặt t = ⎜ − ⎟ . m = − 7 Bài 2 a) Đặt t = x ta có 2 t + 2 t + 3 3t 2 + 4t − 5 ( t + 2 )( t − 5 ) + ( t + 3)( t + 1) − 3t + 4t − 5 − − = R= t + 1 5 − t t 2 − 4t − 5 ( t + 1)( t − 5 ) ( ) ( t + 1)( t + 2 ) = − t + 2 = − x + 2 −t 2 − 3t − 2 = =− ( t + 1)( t − 5 ) ( t + 1)( t − 5) t − 5 x −5 b)* Điều kiện x ≥ 0 ⎡t < 5 t+2 t+2 t − 12 Ta có R > −2 ⇔ − > −2 ⇔ 2 − >0⇔ >0⇔⎢ t −5 t −5 t −5 ⎣t > 12 Với t < 5 ⇔ x < 5 ⇔ 0 ≤ x < 25 Với t > 12 ⇔ x > 12 ⇔ x > 144 Vậy giá trị x cần tìm là 0 ≤ x < 25 và x > 144 • Ta có x là số chính phương nên t = x ∈ .Hướng dẫn giải Bài 1. ta có − = ⇔ ⎢ x 4 4 4 ⎣ x4 = 4 ⎧ −5 + 105 −5 − 105 ⎫ ⎪ ⎪ Vậy S = ⎨−5.com ⎧m ≠ 0 ⎪ b) Điều kiện phương trình có hai nghiệm phân biệt ⎨ ⇔m≠0 2 ⎪ Δ = 9 ( m + 1) − 4m ( −2m + 3) > 0 ⎩ Với điều kiện trên. suy ra t 2 + = 2 + ⇒ x 2 + 2 = 16 ⎜ t 2 + ⎟ 2 x 16 2⎠ x ⎝ ⎝ x 4⎠ ⎡ 5 ⎢t = 4 2 Phương trình trở thành 16t − 24t + 5 = 0 ⇔ ⎢ ⎢t = 1 ⎢ 4 ⎣ −5 ± 105 5 x 5 5 Với t = . ⎬ 2 2 ⎪ ⎪ ⎩ ⎭ www. .4.2 = x 4 4 2 4 ⎡ x3 = −5 5 x 1 1 Với t = . ta có − = ⇔ x1. x2 và theo định lý Viet ta có ⎧ −3 ( m + 1) ⎪ S = x1 + x2 = ⎪ m ⎨ ⎪ P = x x = −2m + 3 1 2 ⎪ m ⎩ ⎡ m = 1( n ) 13m 2 + 12m + 9 2 2 2 Khi đó x1 + x2 = 34 ⇔ ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 = 34 ⇔ = 34 ⇔ ⎢ 2 ⎢m = − 3 ( n ) m ⎢ 7 ⎣ 3 Đáp số: m = 1. phương trình có hai nghiệm phân biệt x1.vnmath.

1 + 3 b) ( x − a )( x − b ) + ( x − b )( x − c ) + ( x − c )( x − a ) = 0 ⇔ 3x 2 − 2 ( a + b + c ) x + ( ab + bc + ac ) = 0 2 Ta có Δ′ = ( a + b + c ) − 3 ( ab + ac + bc ) = a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc Phương trình có nghiệm kép khi và chỉ khi Δ′ = 0 ⇔ a 2 + b 2 + c 2 − ab − bc − ac = 0 ⇔ ( )( ) 1⎡ 2 2 2 ( a − b) + (b − c) + (c − a ) ⎤ = 0 ⎦ 2⎣ ⇔ a−b = b−c = c−a = 0 ⇔ a = b = c Khi đó tam giác ABC đều. suy ra AK.7 Từ đó những giá trị x cần tìm là x = 16. suy ra A = B = C = 600 Bài 4.Khi đó R = − Bài 3.1 − 3 . mặt khác t − 5 ≥ −5 do đó . AB = AH2.144 7 t+2 = −1 + ∈ t −5 t −5 ⇒ t – 5 là ước của 7. −2 ) . 1 − 3. y ) là ( −2. AC www. AC = AH2.36. 1 + 3. có AM là trung tuyến nên cũng là đường cao. ⎧ x + xy + y = 0 a) ⎨ 2 2 ⎩x + y = 8 ⎡ ⎧ S = −4 ⎢⎨ ⎧S + P = 0 ⎧P = −S ⎩P = 4 ⇔⎨ 2 ⇔⎢ Đặt S = x + y. khi đó ta có hệ ⎨ 2 ⎢⎧S = 2 ⎩S − 2P = 8 ⎩ S + 2S − 8 = 0 ⎢⎨ ⎢ ⎩ P = −2 ⎣ S = −4 x + y = −4 x = −2 ⎧ ⎧ ⎧ ⇔⎨ Với ⎨ ta có ⎨ ⎩P = 4 ⎩ xy = 4 ⎩ y = −2 ⎧x = 1− 3 ⎧x = 1− 3 ⎧S = 2 ⎧x + y = 2 ⎪ ⎪ Với ⎨ ta có ⎨ giải hệ ta được ⎨ hoặc ⎨ ⎩ P = −2 ⎩ xy = −2 ⎪y = 1+ 3 ⎪ y = 1+ 3 ⎩ ⎩ Vậy hệ phương trình có 3 nghiệm ( x.1. AB = AM. suy ra AM ⊥ HC C1: Tứ giác AKHM có AKH + AMH = 900 + 900 = 1800 nên là tứ giác nội tiếp.com t − 5 = −1. AM. suy ra AKM = AHM = 900 − HAM = 450 Tứ giác BKMC có AKM = BCM = 450 nên là tứ giáv nội tiếp. P = xy . A M K 60 0 B H 45 0 C a) Trong tam giác vuông ABH ta có AH AH 3 tan ABH = ⇒ BH = = =1 0 BH tan ABH tan 60 Trong tam giác vuông AHC có ACH = 450 ⇒ HAC = 450 nên AHC là tam giác vuông cân.vnmath. C2: Ta có AK. suy ra HC = HA = 3 Do đó BC = BH + CH = 1 + 3 (đvđd) b) Tam giác AHC vuông cân.

với x = 10 thì y = 15 x+ y 9 × 10 + 8.8 × x Ta có = 8. và quan trọng vì nếu làm được thì câu b mới làm được.c). y lần lượt là số học sinh tổ B và C.75) Câu này nhiều em không làm được. Nhận xét: Đề năm nay cho khá dài so với thời gian 120 phút. b) (1. các em sót điều kiện phương trình có hai nghiệm phân biệt. Bài 5. a) Bài hệ thì quá cơ bản.8 × y Tương tự = 8.8 × x + 7. do đó tứ giác EFKC nội tiếp. Vậy đường thẳng EF luôn đi qua điểm O cố định. a) (1) Câu này dễ và quen. 9 × 10 + 8. suy ra K thuộc (O).8 × 10 + 7.8 × 15 = 8. 43 Vậy điểm trung bình của cả lớp là 10 + x + y Bài 6.g.25) và nhiều em không hiểu sao lại bỏ trường hợp m = -3/7 (!) Câu 2. do A và K đối xứng nhau qua EF nên O EKF = EAF (2) D F Từ (1) và (2) suy ra EKF = ECF . tuy vậy có nhiều em giải ra tích và tổng đúng nhưng khi áp dụng định lý đảo Viet lại sai (X2 – SX + P = 0 mà cứ lộn X2 + SX – P = 0) www. Gọi x. suy ra AKM = BCM = 450 nên là tứ BKMC giác nội tiếp. * Tứ giác ABCD nội tiếp nên BAD + BCD = 1800 A Và B BAD + EAF = BAE + EAF + FAD + EAF = BAF + DAE = 900 + 900 = 1800 Suy ra BCD = EAF (1) E x Mặt khác. Tuy nhiên để được 4 thì cũng không khó nếu các em làm bài cẩn thận. Câu 3.5) Câu này không khó và nhiều em làm đúng. vì không chuyển vế xét trường mà quy đồng bỏ mẫu một cách rất tự nhiên và tất nhiên là sai.25) Câu này thuộc dạng cơ bản và dễ. C * Vì tứ giác EFKC nội tiếp nên ta có FCK = FEK mà FEK = FEA (do tính chất đối xứng) y K Và FEA = KAD (cùng phụ với KAE ) Do đó KAD = FCK Suy ra tứ giác ADKC nội tiếp. Vì là đề chung cho tất cả các lớp chuyên nên kiến thức dàn trải và có vài câu khó. Tuy vậy có nhiều không rút gọn triệt để hoặc sai dấu (!) b) *(1) Câu này nhiều bạn sai nhất. (*) (0. 2 .vnmath. vì không thể tính tất cả theo t. Có thể nhận xét từng câu như sau: Câu 1: a) (0. suy ra O thuộc đường trung trực của AK mà EF là đường trung trực của AK nên O thuộc EF.Suy ra tam giác AKM và ABC đồng dạng (c.9 ⇒ x = 10 10 + x 8. suy ra OA = OK. (0.com .

vnmath.Trên đây là một vài nhận xét chủ quan của người viết. Câu này là câu phân loại và dành cho học sinh chuyên toán. Câu này có lẻ là dễ nhất trong đề. Và cũng nhiều em làm đúng. Ý đầu tiên có lẽ không khó nhưng ý sau thì khó. . và hầu lết làm được và đúng. Câu này là câu khó nhất. nếu “chịu” làm thì sẽ làm đúng kết quả. www. (lại một câu về phương trình bậc 2) Câu 4. Câu 5. Câu này không khó. Câu 6. và nhiều em bỏ nhất. Hy vọng rút kinh nghiệm trong các kỳ thi sau và có kết quả tốt hơn.com b) Bài này nhìn có vẻ rắc rối nhưng nếu đưa về phương trình bậc hai thì coi như xong.

KB = KH 2 và giao điểm M của các đường thẳng CD và EF luôn thuộc một đường thẳng cố định.ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009 . Trên một đường tròn. Câu 5.2010 www. b..vnmath. a) Tính theo R diện tích tam giác CEF và độ dài các đoạn KA.. a) Chứng minh không tồn tại một cách xếp mà tổng hai số kề nhau đều lớn hơn 10. đường kính AB = 2 R . Chứng minh (O ) rằng KA. Gọi H là chân đường cao của tam giác ABC hạ từ C . c. Các đường thẳng EF và AB cắt nhau tại K . b) Tồn tại hay không một cách xếp mà tổng hai số kề nhau đều lớn hơn hoặc bằng 10? -----------Hết------------ . Cho đường tròn ( O ) tâm O . = = b d 3b − d Chứng minh rằng: b 2 = d 2 . d là các số thực thỏa mãn điều kiện a c a+c . c là các số thuộc [ −1. KB trong trường hợp BAC = 600 . BC tương ứng. FQ vuông góc với AB . c) Gọi D là giao điểm của ( O ) và đường tròn đường kính CH . C là một điểm thay đổi trên đường tròn sao cho tam giác ABC không cân tại C .3. người ta xếp các số 1. Hạ HE . Chứng minh rằng đường tròn đường kính PQ tiếp xúc với đường thẳng EF .10 (mỗi số xuất hiện đúng một lần). a) Chứng minh rằng không tồn tại số tự nhiên a sao cho a 2 + a = 20102009 b) Chứng minh rằng không tồn tại số tự nhiên a sao cho a + a 2 + a 3 = 20092010 Câu 4. 2. b) Giải hệ phương trình: 3− x − y ⎧ x −1 ⎪ xy − 3 = 7 − x 2 − y 2 ⎪ ⎨ ⎪ y − 2 = 3− x − y ⎪ xy − 4 7 − x 2 − y 2 ⎩ Câu 2.com TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU Câu 1. không kể thời gian giao đề _______________________________________________________________________________ a) Cho a. b.. D ≠ C . a. b) Hạ EP. a) Giải bất phương trình: 2 x + 1 ≤ 8 x + 9 b) Cho a. HF vuông góc với AC .c ≠ 0 . Chứng minh rằng: a + b + c ≥ 0 Câu 3. 2] thỏa mãn điều kiện a 2 + b 2 + c 2 = 6 .. Môn thi: TOÁN CHUYÊN Thời gian làm bài: 150 phút.

vnmath. c ≠ 0 suy ra b = − d (mâu thuẫn) Với 3b − d = b + d ⇒ b = d ⇒ b 2 = d 2 Vậy trong hai trường hợp ta đều có b 2 = d 2 Nhận xét: Mấy em áp ụng ngay dãy tỉ số bằng nhau là thiếu trường hợp rồi.com . kết hợp với điều kiện Khi đó Suy ra a c = suy ra a ≠ −c b d a c a+c = = (tính chất dãy tỉ số bằng nhau) b d b+d ⎡a + c = 0 a+c a+c = ⇒⎢ 3b − d b + d ⎣3b − d = b + d Với a + c = 0 mà ac ≠ 0 suy ra a ≠ 0. a) Trường hợp 1: b = − d ⇒ b 2 = d 2 (đccm) Trường hợp 2: b ≠ −d . sẽ bị trừ điểm. Bài 1. khi đó x − 1 = − ( y − 2 ) ⇔ x + y = 3 2 Trường hợp 2: xy − 3 ≠ − ( xy − 4 ) Khi đó ta có 3− x − y x −1 y −2 x + y −3 = = = 2 2 7−x − y xy − 3 xy − 4 2 xy − 7 www. b) 3− x − y ⎧ x −1 ⎪ xy − 3 = 7 − x 2 − y 2 x −1 y−2 3− x − y ⎪ ⇔ = = ⎨ xy − 3 xy − 4 7 − x 2 − y 2 ⎪ y − 2 = 3− x − y 2 2 ⎪ ⎩ xy − 4 7 − x − y ⎧ xy ≠ 3 ⎪ Điều kiện ⎨ xy ≠ 4 ⎪ 2 2 ⎩x + y ≠ 7 Trường hợp 1: xy − 3 = − ( xy − 4 ) ⇔ xy = ⎧x + y = 3 ⎪ Ta có hệ ⎨ 7 (VN ) ⎪ xy = 2 ⎩ 7 .Hướng dẫn giải Dưới đây chỉ là hướng dẫn giải chủ quan của chúng tôi và không phải là đáp án chính thức của trường nên mang giá trị tham khảo là chính.

y ) là (1. −1) Nhận xét: Bài hệ phương trình ý tưởng cũng giống câu a. và thiếu sót.vnmath. không có gì khó khăn cả. tuy vậy nếu không cẩn thận cũng dễ xét thiếu. Ví dụ ⎡m = 0 m m (dễ sót trường hợp m = 0 ) = ⇔⎢ x y ⎣x = y Bài 2 a) Ta có ⎡ ⎧2 x + 1 < 0 ⎢⎨ ⎢ ⎩8 x + 9 ≥ 0 2x + 1 ≤ 8x + 9 ⇔ ⎢ ⎧2 x + 1 ≥ 0 ⎢⎪ ⎨ ⎢ ⎪( 2 x + 1)2 ≤ 8 x + 9 ⎣⎩ (I ) ( II ) 1 ⎧ ⎪x < − 2 9 1 ⎪ Giải (I): Ta có ( I ) ⇔ ⎨ ⇔− ≤x<− 8 2 ⎪x ≥ − 9 ⎪ 8 ⎩ Giải (II): Ta có 1 1 1 ⎧ ⎧ ⎧ ⎪x ≥ − ⎪x ≥ − ⎪x ≥ − 2 ⇔⎨ ⇔⎨ 2 2 ( II ) ⇔ ⎨ 2 2 ⎪ ⎪ ⎪ ⎩4 x + 4 x + 1 ≤ 8 x + 9 ⎩4 x − 4 x − 8 ≤ 0 ⎩ 4 ( x + 1)( x − 2 ) ≤ 0 1 ⎧ 1 ⎪x ≥ − ⇔⎨ 2 ⇔− ≤x≤2 2 ⎪ −1 ≤ x ≤ 2 ⎩ ⎡ 9 ⎤ Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = ⎢ − . Không khó. −1) là nghiệm của hệ phương trình Vậy phương trình có hai nghiệm ( x. tuy nhiên lại dễ sai. 2 ) và ( −1.2 ⎥ ⎣ 8 ⎦ Nhận xét: Bài này là bất phương trình dạng cơ bản. dùng dãy tỉ số bằng nhau. 2 ) và ( −1. Và để ý kỹ thì câu này lại gợi ý làm câu b. Đây có thể xem là câu dễ nhất của đề. www.com ⎡3 − x − y = 0 Suy ra ⎢ 2 2 ⎢7 − x − y = − ( 2 xy − 7 ) ⎣ .⎧x = 1 Với 3 − x − y = 0 ta có x − 1 = y − 2 = 0 ⇒ ⎨ ⎩y = 2 Với 7 − x 2 − y 2 = −2 xy + 7 ⇒ ( x − y ) = 0 ⇒ x = y 2 Khi đó ta có ⎡ x = −1 ⇒ y = −1 x −1 x−2 = 2 ⇒⎢ 2 x −3 x −4 ⎣x = 2 ⇒ y = 2 Thử lại ta thấy (1.

Nói chung năm nay hai bài số học không khó bằng bài số học năm ngoái (Bài về số bạch kim) Câu 4 www. Câu 3 a) Giả sử tồn tại số tự nhiên a thỏa a 2 + a = 20102009 Ta có a 2 + a = a ( a + 1) là tích hai số tự nhiên liên tiếp. q ) = 1 ⇒ q − p ≥ 1 ⇒ q 2009 ≥ ( p + 1) 2009 > p 2009 + 1 Vậy không tồn tại số tự nhiên a thỏa mãn đề bài. Cái hay là câu a và b nhìn có vẻ giống nhau nhưng cách giải lại khác nhau. Đủ để “hạ gục” nhiều em. b. −1. Nhận xét Bài này thuộc dạng quen thuộc của phương trình nghiệm nguyên. Tức là a 3 + a 2 + a = 20092010 Rõ ràng a > 0 . khó nhận ra.q = 2010. ( a + 1) 3 3 3 3 3 là lập phương của hai số tự nhiên liên tiếp. a + 1) = 1 và ( a + 1) − a = 1 .Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a = −1 hoặc a = 2 Chứng minh tương tự ta cũng có b ≥ b 2 − 2. a + 1 phải có dạng a = p 2009 . q ) = 1 Điều này không thể xảy ra vì ( p. dễ rơi vào tình trạng lòng vòng. Ta có ( a. tuy nhiên đối với bài này vì số mũ là lẻ nên không thể dùng tính chất của số chính phương được. không thể xét theo modul 3. b) Giả sử tồn tại số tự nhiên a thỏa đề bài.vnmath.2] ⇒ ( a + 1)( a − 2 ) ≤ 0 ⇔ a 2 − a − 2 ≤ 0 ⇔ a ≥ a 2 − 2 .com b) Vì a ∈ [ −1. p. Nhận xét: Bài này hiểu ý nhưng khó trình bày quá. a + 1 = q 2009 trong đó p < q . 4 vì nó thỏa hết. Tuy nhiên nếu chú ý thì câu a đã gợi ý tưởng làm câu này. c ) là hoán vị của ( −1. Hơn nữa. ) Vậy không tồn tại số tự nhiên a thỏa mãn đề bài. khi đó ta có a 3 < a 3 + a 2 + a < a 3 + 3a 2 + 3a + 1 = ( a + 1) Mặt khác 20092010 = 2009607 Suy ra a 3 < 2009670 3 ( ( ) ) < ( a + 1) . ( p. Kinh nghiệm thì khi cho số lớn thường không ảnh hưởng đến cách giải. (Vô lý vì a . c ≥ c2 − 2 Do đó a + b + c ≥ a 2 + b 2 + c 2 − 6 suy ra a + b + c ≥ 0 (vì a 2 + b 2 + c 2 = 6 ) Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi ( a.2 ) Nhận xét: Đây là bài toán bất đẳng thức có điều kiện không đơn giản chút nào so với lời giải của nó. nhưng đôi khi bị nhiễu bởi câu a. Do đó a.

sin 600 = R 3 Ta có CH = AC.com .sin CAB = 2 R.M A P H O Q B a) Tính theo R diện tích tam giác CEF và độ dài các đoạn KA.cos CAB = 2 R. mà AKE + AEK = CAB ⇒ AKE = CAB − AEK = 600 − 300 = 300 Vậy tam giác KAE cân tại A suy ra KA = AE Mà AE = AC − CE = R − Và KB = KA + AB = 3R 1 1 = R nên KA = R 4 4 4 1 9 R + 2R = R 4 2 www.CA = CH ⇒ CE = = = R 4 CA R 2 Tương tự ta cũng có CF = CH 2 R 3 = CB 4 1 1 3R R 3 R 2 3 3 Do đó SCEF = CE. = 2 2 4 4 32 Vì BAC = 600 nên A nằm giữa K và B Dễ thấy CEHF là hình chữ nhật và KEA = CEF = CHF = CBA = 300 .sin 600 = R 3 2 Tam giác CHE vuông tại H có HE là đường cao nên ⎛R 3⎞ ⎜ ⎟ 3 CH 2 ⎝ 2 ⎠ 2 CE. KB trong trường hợp BAC = 600 . Ta có ACB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ( O ) ) Tam giác ABC vuông tại C nên ta có AC = AB.vnmath.C D J I E T F K.cos 600 = R Và CB = AB.sin ACB = R. .CF = .

KF = KH 2 (2) KF KH Từ (1) và (2) thì KA.com .vnmath. Ta có OCF = OBC (tam giác OBC cân tại O) Và JFE = ICF (do tam giác ICF cân tại I) Do đó OCF + JFE = OBC + ICF = 900 ⇒ CJF = 900 ⇒ OC ⊥ EF Tam giác CKO có CH và KJ là hai đường cao. Vậy K cũng là giao điểm của CD và EF. IHE = EAH (cùng phụ với EHA .g ) .b) Chứng minh EF tiếp xúc với đường tròn đường kính PQ Câu b. FQ ⊥ PQ ) Ta có IH // EP và I là trung điểm EF nên H là trung điểm của PQ. www. suy ra ΔKAE ∪∩ ΔKFB ( g .g ) Do đó KH KE = ⇒ KE. suy ra ΔPEH = ΔTEH ⇒ HT = HP Ta có HT ⊥ EF (T ∈ EF ) và HT = HP nên EF tiếp xúc với đường tròn đường kính PQ c) Chứng minh KA. c ta xét trường hợp AC < BC. do đó OI ⊥ CK (3) Mặt khác hai đường tròn (O) và đường tròn tâm I đường kính CH cắt nhau tại C và D. Tứ giác EPQF là hình thang vuông (vì EP. Khi đó đường tròn đường kính PQ là đường tròn tâm H bán kính HP. nên OI là đường trung trực của CD. Vì AEHF là hình chữ nhật nên I là trung điểm EF. không khó. Gọi T là hình chiếu của H trên EF Ta có PEH = EAH (cùng phụ EHA ) và TEH = IHE . cắt nhau tại I nên I là trực tâm của tam giác CKO. suy ra ΔKHE ∪∩ ΔKFH ( g .KF (1) KF KB Mặt khác ta có KHE = HCE = HFK . K .KB = KH 2 Gọi J là giao điểm của OC và EF. trường hợp AC > BC làm tương tự Gọi I là giao điểm của EF và CH . do đó M ≡ K và M luôn thuộc đường thẳng AB cố định Nhận xét: Đây là một bài hình học rất quen thuộc.KB = KH 2 và M thuộc một đường cố định Ta có KEA = CEF = CHF = CBK . D thẳng hàng. Đỡ hơn năm ngoái nhiều. Do đó KA KE = ⇒ KA. suy ra OI ⊥ CD (4) Từ (3) và (4) ta có C .KB = KE. ) Suy ra PEH = TEH .

a) Giả sử tồn tại một cách sắp xếp thỏa đề bài là . Khi đó ta có ⎧ a1 + a2 > 10 ⎧a2 > 9 ⎧a2 = 10 ⇒⎨ ⇒⎨ (vô lý vì mỗi số xuất hiện đúng một lần) ⎨ ⎩ a1 + a10 > 10 ⎩a10 > 9 ⎩a10 = 10 Vậy không tồn tại cách sắp xếp thỏa mãn đề bài.com Bài 5.vnmath. Ví dụ: 1 10 9 2 5 8 6 3 4 7 www. b) Tồn tại cách sắp xếp như trên.a1 a10 a2 a3 a9 a4 a8 a5 a7 a6 Không mất tính tổng quát ta giả sử a1 = 1 .

Tỉ lệ chọi cao.Nhận xét chung về đề năm nay: Đề năm nay không khó nhưng cũng không dễ dàng gì điểm cao vì có nhiều chỗ “bẫy”.com Nhận xét: Thường thì bài này đánh rớt học sinh ngay từ lúc đọc đề. điểm chuẩn cao và Phổ Thông Năng Khiếu luôn chọn được học sinh giỏi. 5ab. hãy chờ xem. Sang năm có World Cup nên chắc phải có một câu về bóng đá. . 1b. Không làm được câu a thì cũng “lụi” được câu b. Theo tôi nghĩ câu dễ nhất là 2a và 4a. vì bị tâm lý. www. Câu trung bình là các câu 1a. 3b các câu khó nhất là 2b. 4b câu khó hơn chút là 3a. Nhưng thực sự bài này không khó bằng những đề trước.vnmath.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful