You are on page 1of 7

Emperyalizmin Solu Olarak Sosyaldemokrasi

Yazar: Ali MERCAN

Bu eser http://genclikcephesi.blogspot.com tarafndan yaynlanmaktadr.

http://genclikcephesi.blogspot.com

Ali MERCAN TEOR DERGS Mays 2000

Emperyalizmin Solu Olarak Sosyaldemokrasi


Cumhuriyet Devrimimizin program Alt Ok ve Avrupa emperyalist burjuvazisinin "sol" kanadnn program sosyal demokrasi, tarihi olarak birbirine paralel koullarda olumutur. Nitelik olarak ise, birbirine tamamen zt koullarn ve hedeflerin rndrler. Bu paralellik ve ztlklar belirleyen olgu emperyalizmdir. Dnyann bllmesinin tamamland emperyalizm a, ii snfn da blm, emperyalizmin safna geen sosyal demokrat ii aristokrasisi ile emperyalizme kar gelien ulusal kurtulu mcadeleleri kar karya gelmitir. Emperyalizmin; tekelleme, mali sermaye-mali oligarinin olumas, sermaye ihrac, dnyay paylaan uluslararas tekeller ve dnyann bllmesinin tamamlanmas gibi temel zellikleri yannda, bunlarn tamamlaycs olan bir zellii de Avrupa'da ii snf zerinde sosyal demokrat bir hegemonyann kurulmu olmasdr. Ayn zamanda emperyalist paylam ve yamaya kar ykselen ulusal kurtulu hareketleri sosyalizmle bulumutur. Tarihin tanklk ettii gibi Sosyaldemokrasi de, Alt Ok program da emperyalizm dneminin ortaya kartt programlardr; ama birisi emperyalizmin uzants ve sosyal temeli olarak, dieri ise, emperyalizme kar ulusal kurtulu mcadelelerinin program olarak geliip ekillenmitir. 19. yzyln ortalarndan itibaren, kapitalist lkelerde serbest rekabetin yerini tekellerin almas, sermaye ihrac ve geri lkelerin smr ve yamasndan elde edilen yksek krlar, ii snf iinde imtiyazl bir tabakann olumasnn da zeminini yaratmtr. Bu emperyalist ranttan belli bir pay alan bu imtiyazl ii aristokrasisi, kaderini emperyalist burjuvaziyle birletirerek ii snfna ihanet etmitir. Emperyalist burjuvazinin toplumsal dayana olarak sosyal demokrasi 2. Enternasyonal'in ii snfna ihanetinden doan bugnk sosyal demokrasi, emperyalist smr ve yamay hakl gsteren bir rol stlenmi, emperyalizmin, boyunduruk altna ald lkelere "uygarlk" gtrdn ileri srmtr. Emperyalizm, sosyal demokrat aya sayesinde daha kolay hkimiyet kurabilmi ve ynlar kandrabilmitir. i snfnn belli kesimleri (ii hareketi iindeki brokrasi ve anavatanlarnn dnya pazarnda ayrcalkl konumda olmas sonucunda elde edilen krlardan payna krntlar den ii aristokrasisi) ve sosyalist partiler iindeki kk burjuva yol arkadalar, bu eilimlerin en nemli toplumsal dayanan oluturuyorlard ve proletaryaya burjuvazinin etkisini tayan

http://genclikcephesi.blogspot.com

bunlard.1 Bilimsel sosyalistler, ezilen milletlerin kurtulu mcadelelerini desteklemek ve baarya ulamalarn salamak iin ii aristokrasisine, yani sosyal demokratlara kar da mcadele etmek zorunda kalmlardr. "Eer meseleyi bilimsel olarak, yani modern toplumun snflar arasndaki ilikiler asndan formle edecek olursak, 2, Enternasyonalin en byk ve en gl partisi olan Alman Sosyal Demokrasisi bata olmak zere, sosyal demokrat partilerin ounluunun, proletaryaya kar, genelkurmaylarnn, hkmetlerinin ve burjuvazilerinin safna getiklerini sylemek zorundayz. Bu, dnya apnda tarihsel neme sahip bir olgudur ve bu olgunun mmkn olduunca ok ynl tahliline byk nem verilmelidir."2 Emperyalist paylam savalarnn destekisi sosyal demokrasi Yukarda sz edilen imtiyazl ii aristokrasisi, 2. Enternasyonal'de hkim olarak ii snfnn birliini paralam bu uluslararas ii rgtn bugnk Avrupa sosyal demokrat partilerinin kurulular haline getirmitir. 2. Enternasyonal'in sosyal demokrat partileri, birinci paylam savanda kendi emperyalist burjuvazilerinin kuyruuna taklarak onlarn hnk deyiciliini yapm, faizmin iktidara trmannn yolunu denilerdir. "Oportnizmin zararl etkisi, 2. Enternasyonal'in resmi sosyal demokrat partilerinin sava politikasnda zellikle arpc biimde ortaya kt: Sava kredilerini onaylama, sava hkmetlerine katlma vb, vb. Faist trmann yolunu aan sosyal demokrasi Faizme kar mcadele yllarnda sosyal demokrasinin tutumu yine ncekilerle uyum iindedir. 2. Dnya Sava ncesi faizme kar birleik cephelerin kurulmasn engelleyen sosyal demokratlar, faizmin iktidara gelmesinden dorudan sorumludur. Bu durum, sadece sosyaldemokratlarn dar grllnden deil, emperyalist burjuvaziyle aralarndaki menfaat birliinin sonucuydu. Faizme kar mcadelenin efsanevi nderlerinden ve Kominternin nde gelen liderlerinden G. Dimitrovun o dnem sosyaldemokrasiyle ilgili tespitleri yledir "Ancak, ksa mrl zaferini kutlayan kapitalist barbarln ortaya koyduu tablo, galibin arabas arkasnda koan kaaklar ve hainler olmasayd eksik kalrd. Alman ruhu'na sadk kalan Lubbe ve Severing (Alman Sosyal Demokrat Parti nderlerinden) Hitler'in nnde diz km, kanl bir pislik iinde yuvarlanyorlar. Mcadelede ehit olan veya aslan Avusturya'l savalarn henz soumam cesetleri nnde, Otto Bauer (Avusturya Sosyal Demokrat Partisi nderlerinden) faizme kar mcadele vermenin ve silaha sarlmann gereksiz olduu yolunda fetva veriyorlar. i snfn blen, mcadele birliini paralayan ve bylelikle faizmi iktidara getiren 2. Enternasyonal nderleri..."3 T. Blair ve G. Schrder: Emperyalist yaylma ve smrgeletirme politikalarnn bugnk ampiyonlar

1 2

Lenin, Oportnizm ve 2. Enternasyonalin flas, Seme Eserler, cilt 5, s. 144. Age, s. 180. 3 G. Dimitrov, Faizme ve Savaa Kar Birleik Cephe, Kaynak Yaynlar, s. 33.

http://genclikcephesi.blogspot.com

Sosyal demokrasinin tarihi kklerini bilmek bugn aydnlatmak asndan gereklidir. Ortaya kndaki olgulardan da grlebilecei gibi, sosyal demokrasi bir dneklik ideolojisi olagelmitir. Bugnn taklac dneklerinde grld gibi, bu kesim, zamanla kraldan ok kralc kesilmilerdir. Baykal ve takipisi sosyal demokratlarmzn rehber olarak ald Tony Blair, "ABD'nin dnya liderliini kabul edin, onunla btnlein" nerisinde bulunuyor.4 Blair zelletirme ampiyonudur. ve d politikada kesinlikle M. Tatcher'in neoliberal politikalarn olduu gibi devralmtr. Blair hkmetinin, "bir devrim gibi lanse edilmeye allan d politikasnn, Angolada, Kolombiya'da, Yeni Gine'de, Sierra Leonede darbeleri desteklemek, organize etmek, kiralk askerlerle beraber almak, Shell ve BP'nin karlarn korumak iin zel ordular kurmak demek olduu"5 ksa srede anlald, ngiltere'nin sosyal demokrat Dileri Bakan Cook, politikasn aklarken, ''halklarna bask uygulayan rejimlere silah satlmayacan" bir taraftan sylerken, dier yandan dnya pazarlarna silah satan birinci lke ABD ve ikinci lke de Britanya iken ve dnya silah pazarnn yzde 80'ini bu iki lke elinde tutarken, yukardaki tehdidin emperyalist politikalar kabul ettirmek iin kullanlan kozlar olduu rahatlkla anlalyor." Tony Blair, "Endonezya'daki ngiliz irketlerinin karlarnn korunmas iin Suharto rejiminin desteklenmeyecei" aklamasn Suharto devrildikten sonra yle gerekelendirdi: "Bylesi bir destek, Endonezya'da varlk gsteren ngiliz irketlerinin uzun vadeli karlarna hizmet etmez."6 Sosyal demokrasi, ngiltere rneinde olduu gibi. Emperyalizm ve onun smrgeletirme politikalaryla tamamen zdelemi durumdadr. Schrder Almanyas da, Yugoslavya ve Dou Avrupa'nn paralanp smrgeletirilmesinin derinletirilmesini devam ettirmenin bir numaral glerinden birisidir. lkemiz pratii asndan baktmzda, sosyal demokrasinin bugnk ilevini ok daha rahat anlayabiliriz. nsan haklar, etnik ve inan zgrl ad altnda bamsz, laik cumhuriyet ilkelerine, ulus-devlete kar kampanyalarn ampiyonu, Avrupa'nn sosyaldemokrat partileridir. Kapatlan Refah Partisine Bat adna ilk defa ziyaret edip destek vererek merulatranlar Alman sosyaldemokratlardr. Sosyaldemokrat iktidar dneminde Alman slam dersleri yrrle konuyor, Trke anadil dersleri eitim programndan kartlyor. Alman mparatoru 2. Wilhelmin btn slam leminin manev babal ryasn bugnn sosyaldemokratlar devralm durumdadr. Almanya'da Sosyaldemokrat-Yeiller koalisyonu, baa geer gemez, oy toplamak iin verilen szler hemen unutularak, kendilerinden nceki neoliberal ve yaylmac politikalar fazlasyla benimsemitir. "Vergi reformu" ad almda sabit gelirlilere yklenen vergilerin artrlmas, "salk reformu" ad altnda sigortallarn kendi dedikleri salkla ilgili giderlerin bir hayli ykselmesi, kamu iletmelerinin hzla zelletirilmesi vb bu politikalarn ilk akla gelen rnekleridir. Sosyaldemokratlarn ifte vatandalk sznden ark etmelerinde de grld gibi, emperyalist rkl kontrol etme ve yumuatmada fazla ileri giderlerse hemen kulaklar ekiliyor ve hizaya giriyorlar. Sosyaldemokrat partiler, "sol" maskeyi kullanarak 3. Dnya'dan Avrupa'ya gelen gmenleri asimile erme, onlar arasndaki entelektel birikimi olanlar
4 5

Bkz. Kaan Gner, Teori, say 104, s. 38. Age. 6 Age.

http://genclikcephesi.blogspot.com

devletin amalar iin devirme, vakf, sivil toplum rgt ad altnda etnik esaslara dayanan rgtlenmeleri destekleme faaliyetlerinde ok baarldrlar. Bu etkinlikler, bugn paralanan ve smrgeletirilmek istenen Trkiye gibi lkelerin iini abuk bitirmek amacna hizmet etmektedir. Rau'nun Trkiye ziyareti srasnda yrtt protokol d temaslar, sosyaldemokrat kkenli bu politikacnn geleneksel Bat ve Alman politikasyla ne kadar zdeletiini gsteriyor. Zaten Alman partileri arasnda yaylmaclk, Yugoslavya ve dier lkelerin paralanmas ve Trkiye'ye Sevr'in dayatlmas konusunda bir tartma olmamakta, nemli bir gr ayrl kmamaktadr. Btn emperyalist dayatmalar ve Sevr prensiplerini kabule zorlamak iin Trkiye'yi kapsna baladklar AB'nin fikir babas, ideologu ve bugnk uygulayclar, sosyaldemokrat parti ve iktidarlardr. Bilindii gibi AB'ye girmek, Kurtulu Sava ve Cumhuriyet Devrimleriyle kazandklarmzn hepsini inkar etmek, Bat'dan zr dilemek, Lozan' yrtarak Sevr'i kabul etmek artlarna baldr. Bat bu amalarna ulamak iin Trkiye'yi durmadan sktryor ve lkemize igal stanbulunda bile grlmeyen younlukta tefti, gruplar gnderiyor. Heyetler, HD, Mazlum-Der, HV ve HADEP yetkilileriyle grmektedir. Bu tefti heyetleri ounlukla sosyaldemokrat partilere mensupturlar. nk bunlarn sosyal, demokrat sfatlar gerei, dayatlan konularda ikna yetenekleri daha yksektir. Marksizmin emperyalist tahrifinden doan sosyaldemokrasi, emperyalist dayatmalar sol maske altnda, modernlik adna daha kolay kabul ettirebilirler. Bilindii gibi emperyalizm iki ayakl ilerliyor. Bir taraftan sopa kullanrken, dier taraftan sosyaldemokratlar araclyla ikna turlar dzenliyor. Avrupa Birlii, yurdumuza kar olduu gibi Avrupa'da yaayan yurttalarmza kar da ezen ulus ovenizmi iindedir ve rkdr. ngiliz rkln grmek iin Galatasaray'n, Trk seyircisinin sokulmad yar final man grmeye gerek yoktu. ngiliz rkl, Tony Blair'le daha cilal ve ikiyzl bir hal almtr. 9 Nisan 2000 tarihli Aydnlk'ta yer alan bir habere gre, CHP'ye ders veren Avrupal sosyaldemokratlardan ngiliz i Partili MacShane, derslerde Amerika'yla bile iliki kurduklarn syledikten sonra piyasa ekonomisini ve zelletirmeyi savunmu. Aslnda bunlar Baykal, oktan CHP'ye kabul ettirmiti. 2. Avrasya Konferans'na katlan ve Moskova Devlet niversitesinde Tarih ve Felsefe blm retim yesi Prof. Droban Terenyevi, doktorasn sosyaldemokrasi zerine vermi ve "sosyaldemokrasi emperyalizmin uzantsdr" sonucuna ulam. Aydnlkn 16 Nisan 2000 tarihli 665. saysnda yaynlanan syleide Terenyevi zetle u grlere yer veriyor: "Yeltsin nne, sosyalizmi tamamen yok etme hedefini koymutu. Bunu Bat ve Rus sosyaldemokrasisi destekledi. Yelisinin tanklar insanlar zerine ate atnda sosyaldemokratlar bunu alklad. NATO Yugoslavya'y bombaladnda veya Irak bombalandnda sosyaldemokratlar bu saldrnn arkasndaydlar. ABD kendisine sosyaldemokrat dostlar yaratyor. Amerika ve ngiliz oligarisi Blair'i ngiliz i Partisinin bana yerletirdi. Amerikan emperyalizmi amacna ulaabilmek iin sosyaldemokrasiyi destekliyor. NATO, eski Sovyet halklarnn boazna silah dayarken bunlar hi bir tepki gstermiyorlar."

http://genclikcephesi.blogspot.com

Bugn Avrupa'nn en nemli lkelerinde sosyaldemokrat partiler iktidardadr. Kuzeyin sakin lkelerinde ise, hemen hi iktidardan inmiyorlar. Bu iktidarlarn ne yaptn doru kavrayabilmek iin, olaya mazlum milletler penceresinden paralanan lkeler corafyasndan bakmak gerekir. Bu adan bakldnda, Batnn sosyaldemokrat kisveli dayatmalarnn emperyalist z grlecektir. Sosyaldemokrat hkmetlerin iktidarda olduu Kuzey Avrupa lkeleri, srarla yrtlen vc propagandalarn aksine, insanln biriktirdii toplumsal deerlerin boulduu, yabanclamann, bireyciliin bakeye oturtulduu, uyuturucu bamllnn ve ruh hastalklarnn olaan hale geldii, akn, arkadaln, dayanma ve paylamann klasik romanlarda kald, bunlarn yerini her trl sapk iliki ve ensestin ald, rm, km toplumlardr. Mazlum milletler dnyasnn smrlmesinden elde edilen rantlarla ayakta kalmaktadrlar. Trkiye'de sol adna hareket ettiini ilan eden CHP'nin, tarihimiz iinde ekillenen Alt Ok program yerine sosyaldemokrasiyi kabul etmesi, kendi celldyla zdelemesi demektir. Kurtulu Savamz, Fransz Devriminin rotasnda ilerlerken, sosyaldemokrasi Avrupa'nn gemiindeki devrimci miras inkr temelinde ilerlemitir. Yukarda ksaca tarihsel kklerini ve gelimesini incelediimiz emperyalist kkenli sosyaldemokrasiyle Alt Ok programlar, tarihte de bugn de kar karya durmaktadr. Avrupa'nn emperyalist devletleri birinci paylam savana hazrlanrlarken -ki bu paylamn en nemli alan Osmanl imparatorluundan arta kalan bugnk Trkiye corafyasyd- Trkiye'de de Alt Ok'u hazrlayan koullar olgunlamaktayd. Batl devletler igal ve paylam faaliyetini, kendilerini dorudan destekleyen ve igal hkmetlerine katlan sosyal oven sosyaldemokratlarn desteinde yrttler. Alt Ok Trkiye Devrimi'nin programdr Ulusal Kurtulu Savann ateinde ve bamsz ekonomik ina yllarnda billurlaan Alt Ok program, ayn zamanda, emperyalizmin rn ve trevi olan sosyaldemokrasiye kar mcadele iinde olumutur. "Alt Ok, 19. yzyln ortalarnda Yeni Osmanllar hareketiyle balayp, Merutiyetlerden, Kemalist Devrim'den, 27 Mays'tan geerek 28 ubat'lara kadar uzanan Trkiye Devrimi'nin programdr. 150 yllk bir devrimci pratik iinde billurlamtr"7 Trkiye'nin "kk Amerika" srecine girmesiyle, CHP'nin Alt Ok'tan kopmas, birbirini tamamlayan gelimelerdir. CHP bu dn 1970'lerden itibaren Ecevit ve Baykal'n gayretleriyle sosyaldemokrasiye balanarak tamamlamtr. Bylece geen yzyln banda girdiimiz ulusal kurtulu davasndan koptuunu ilan etmitir. Ancak CHP'ye ramen, ulusal demokratik devrim mcadelemiz Alt Ok program temelinde yrmekte ve cephesini geniletmektedir. Ulusal gler birleerek Alt Ok program temelinde Cumhuriyet Devrimimizi tamamlayacak iktidar kuracaklardr. Tek kutupluluun gerilemesi, Avrasya glerinin ortaya kmas bu sreci hzlandrrken, yurdumuz, Kurtulu Sava'nda olduu gibi bir
7

Dou Perinek, Kemalist Devrim-3, Alt Ok, Kaynak Yaynlar, s. 7.

http://genclikcephesi.blogspot.com

kere daha ezilen milletlere esin kayna olacak, Avrasya srecinin hzlanmasna katkda bulunacaktr.

http://genclikcephesi.blogspot.com