26.

september 2011 11:11

The Game
Guldkorn fra TGO
Inholdfortegnelse i sektioner Basisinfo/ the need to know: 1. Ordforklaring 2. Dating 101 Body 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gode 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Language & Attitude (BL) BL Quick Rep Attitude Quick Rep Det seksuelle BL IOI Pre-selection AA Openers/ Rutiner: Wing Guide ESP Aladdin-rutinen Hundeår Kinoteknikker i turiner R -> DHV -> K (MM) Approachets 15 sekunder Pandekager False Time Constraint

Online game: 18. Sms game 19. Facebook game 20. Netdating game (meget lang) Andet: 21. Interviewmode preventer

22. 23. 24.

Eksempler på negs Dates inspiration Push/pull

ORDFORKLARING
18. september 2011 16:18 3 sekunders reglen Mystery's regel om at åbne et set max. 3 sekunder efter at man har set det. Kan afværge AA / Approach Anxiety. Alfa / Alpha Den socialt højestrangerende. Alfaen i en gruppe mennesker er således ofte gruppens leder. Se også AMOG og ALF'ING. AA / Approach Anxiety Frygten for at åbne et set. AFC / Average Frustrated Chump Den ”over-flinke” fyr der ikke kan game, ikke er natural og gør det meste forkert i forsøget på at score piger. AI / Approach Invitation Ubevidst eller indirekte handling fra en HB for at få dig til at åbne hende, f.eks. øjenkontakt og smil. Se også Orbing. ALF'ING / Alfa Female Demonstration Når en pige demonstrerer sin overlegenhed over en anden pige eller forsøger at cementere sin lederstatus i gruppen, forsøger at være alfa eller ødelægge en anden piges chancer hos en fyr. Er nogle gange, men ikke altid, en IOI. AMOG / Alfa Male Other Guy / Alfa Male Of the Group Når en fyr forsøger at demonstrere sin overlegenhed over en anden fyr, forsøger at være alfa i gruppen eller forsøger at ødelægge en anden fyrs chancer hos en pige. Anchor / ankring / anker Et begreb fra NLP der går ud på at forbinde materielle, fysiske objekter eller berøringer til enten følelser, minder eller specifikke tankemønstre. F.eks. kan man ankre duften af vanille til lystfølelse, eller følelsen af tryghed til sig selv. Anti-AI /Anti Approach Invitation Bevidst eller ubevidst handling fra en HB for at undgå at du åbner hende eller kontakter hende (fordi hun ikke gider). F.eks. at gå væk fra dig, undgå dig, stå med ryggen til osv. ASF alt.seduction.fast. En pick-up hjemmeside. ASD / Anti Slut Defence

En psykologisk mekanisme hvor primært unge piger forsøger at rationalisere sig ud af en seksuelt eskalerende situation. Overvindes ASD, bruges ASD post-sex (efter sex) til at rationalisere, hvorfor sex var uundgåeligt, så pigen ikke fremstår nem. Belief(s) En stærk, indre overbevisning. F.eks. "Jeg er the Prize". Bruges især i forbindelse med innergame. BF / Boyfriend Kæreste. BL / Body Language Kropssprog. En non-verbal måde at sende signaler på via f.eks. gestikulation og kropsholdning. Bootcamp Et længere tidsrum, f.eks. en weekend, hvor man kan lære at score ved hjælp fra en hyret og ofte betalt score-coach / pick-up artist. Break-Down At 'dissekere' en interaktion udsagn for udsagn /handling for handling, for at forstå hvad der foregik og potentielt lære af det. BS /Bitch Shield (NB! BS kan også betyde bull-shit) Det afvisende skjold (i overført betydning), af negative vibes og afstandstagen som især kvinder benytter for at slippe for interaktion med primært AFCs. Udtrykket er ikke negativ ladet. BT / Buying Temperature Niveau af tiltrækning /liderlighed som pigen føler for dig eller situationen på et givent tidspunkt. Se også BT-spiking. BT-spiking At hæve en piges Buying Temperature meget hurtigt. Det er muligt at spike en pige for andre, ligesom at andre kan hæve en piges Buying Temperature for dig. Man kan også ”stjæle” en BT-spiked pige fra en anden fyr og overflytte hendes BT til en selv. C&F / Cocky and Funny En metode udviklet af David DeAngelo, der handler om at være cocky (kæphøj) og funny (sjov). CB / Cock Block Når obstacles kommer i vejen eller target mister interessen. En fyr der AMOG'er kan også cockblocke. Chode / at chode Det samme som en AFC. Direkte oversat er en chode en penis, der er tykkere end den er lang. Hvis man choder (verb.) betyder det, at man opfører sig som en AFC. Claw / clawing At lægge armen om target og hive hende ind til sig ved at danne en ”krog” eller ”klo” med armen rundt om enten hendes hals eller talje. OBS! Må ikke være for voldsom.

Close At afslutte interaktionen ved at få enten Facebook /e-mail oplysninger [@-close eller e-close], telefonnummer [tlf-close eller #-close], kys [kiss-close eller k-close] eller sex [fuck-close eller f-close]. Day 2 / Day 3 osv. En date. Day 1 er dagen man møder target, får hendes nummer eller lign. Day 2 er 2. gang man ses, Day 3 er 3. gang osv. DHV / Demonstration of Higher Value En handling eller historie der højner din formodede værdi. Kan bruges både positivt og negativt alt efter om din eller targets værdi er højest. DLV / Demonstration of Lower Value En handling eller historie der reducerer din formodede værdi. Det kan bruges både positivt og negativt alt efter om din eller targets værdi er højest. En del AFCs DLV'er sig selv (for) ofte. Eliciting Values At opdage og matche (via opførsel og signaler) pigens (måske skjulte) værdier. Hvis hun f.eks. søger en høj/stor fyr, leder hun efter en fyr der giver hende tryghed og denne værdi kan man matche via opførsel eller signaler. For dybere analyse af begrebet, læs: Eliciting values explained - Fast Seduction 101 Player Guide Eskalere / eskalation At forøge eller intensificere. F.eks. kan man eskalere kino, dvs. røre mere og gerne mere intime områder på kroppen. Man kan også eskalere f.eks. sine seksuelle vibes. FB / Fuck Buddy / evt. Facebook FB kan betyde både Fuck Buddy (bolleven) eller være en forkortelse for hjemmesiden Facebook, alt efter kontekst. Five Questions Game / 5 Questions Game En rutine. Læs mere her: The Five Questions Game FR / Field Report En beskrivende rapport om hvad der er sket i en specifik situation, en aften, en dag eller lign. hvor man interagerede med et set eller på anden vis benyttede game-teknikker. Bruges også ved Break Down. Frame Betyder både rammerne for interaktionen, samt rammerne for ens egen og andres virkelighed. Et frame kan f.eks. være seksuelt eller venskabeligt/platonisk. Et stærkt fame betyder, at man trækker andre ind i sin virkelighedsopfattelse - f.eks. af sig selv som et seksuelt væsen. Se også Meta-frame. Freeze-out At ignorere eller ”fryse ude”. Når man laver freeze-out på en pige, kommunikerer man ikke med hende – man kan lave både verbalt og fysisk freeze-out, og ignorere andre forsøg på kommunikation via f.eks. SMS eller e-mail. Bruges ofte til at udtrykke utilfredshed eller ligegyldighed /”un-needyness”.

GFTOG / Go Fuck Ten Other Girls En omdiskuteret strategi til at blive mindre needy. Teorien er at ved at knalde 10 andre piger indser man, at den ene pige man er needy efter ikke var speciel /at der findes andre fisk i vandet. GF / Girlfriend Kæreste. Bruges på engelsk også om pigers (platoniske) veninder. GWM / Gunwitch Method En metode til at game ligesom Mystery Method. Harem En PUAs samling af piger. Kan være både fuck-buddies og mLTR. HB / Hot Babe En lækker pige. Nogle bruger et 10-tals system til at vurdere en Hot Babes lækkerhed, men de fleste bruger et 5-tals system der rækker fra og med HB6 til og med HB10. En HB6 er således i praksis en almindeligt udseende pige, en HB8 er casual lækker, en HB9 er rigtig lækker og en HB10 er lækker på model-niveau. HP / Hook Point Det punkt hvor du får settet ”på krogen” og de bliver interesserede i dig. Settet har nu aktiv interesse i dig og ønsker at du bliver. Også påbegyndelsen af targets interesse/tiltrækning af dig. In field Når man er ude at sarge, når man øver PU-teori i praksis. Innergame De områder inden for game der relaterer sig til de psykiske og følelsesmæssige værdier. F.eks. beliefs eller self sabotage er emner inden for innergame. IOD / Indicator Of Disinterest Det modsatte af IOI /Indicator Of Interest. Personen signalerer manglende interesse eller ligefrem modvilje imod dig. IOI / Indicator Of Interest Når en person signalerer interesse, gerne seksuel, for dig. Kan ofte ske non-verbalt, f.eks. ved at target rører ved sig selv eller dig. Isolere At være alene med target/fjerne target fra potentielle obstacles. Kalibrering / at kalibrere At observere skift i en persons nonverbale og verbale signaler. I en mere udvidet betydning (der ligger uden for definitionen) inden for PU er det at kalibrere efter en persons signaler, at tage højde for dem i sin tilgang til vedkommende. KJ / Keyboard Jockey En person der har det hele på forummet men ikke i virkeligheden AKA en der skriver en masse uden at kunne det in field. Kino

En fysisk berøring. Kan være af platonisk eller seksuel karakter. Benyttes til at gøre target tryg ved dine berøringer, så man kan eskalere/forøge berøring, evt. til kiss-close /make-out. LJBF / Let's Just Be Friends Når en pige sætter platoniske rammer for relationen og ytrer ønske om kun at være venner. LMR / Last Minute Resistance Targets sidste forsøg på at modstå seksuel eskalering samt fralægge sig ansvaret for eskaleringen (se evt. ASD /Anti Slut Defence). LMR er oftest den sidste barriere imod close (kiss- eller f-close). Lock-in / Lock in / Locking-in At være centrum for opmærksomhed i settet. Tegn på succesfuldt lock-in er f.eks. at pige(r)n(e) læner sig imod en. Log En samling af FR/Field reports fra den samme PUA. Bruges både af administrative årsager (nemt at finde FRs fra samme bruger) samt for at følge en evt. udvikling. LSC / Low Self Confidence Lav selvtillid. LSE / Low Self Esteem Lavt selvværd. LTR / Long Term Relationship Et længerevarende romantisk forhold. Meta-frame Det usagte. Det man signalerer, ved at signalere det omvendte. F.eks. har et seksuelt frame et meta-frame som afviser platoniske relationer. Eksempel: Frame = "Alle er forelskede i mig" → Meta-frame = "Der er ikke nogen, der ikke kan lide mig".

MLTR / mLTR / Multiple Long Term Relationships Flere længerevarende romantiske forhold samtidig. Ikke nødvendigvis det samme som et åbent forhold, et harem eller flere fuck buddies. MM Mystery Method

MPUA / Master Pick Up Artist En orn'li' syg god gamer/ PUA.

Natural En fyr, der helt naturligt og uden brug af game har orn'li' syge pick-up skills.

Needy / needyness Et andet ord for desperat.

Neg / Neg Hit Opfundet af Mystery. Kaldes også et ”anti-kompliment”. En måde enten subtilt at sænke targets værdi, gøre hende selvbevidst eller en metode til at give et kompliment uden at virke needy. Eksempler: ”Interessante negle, er de ægte” eller ”Du får sådan nogle søde rynker ved øjnene når du smiler”.

NG / Nice Guy En sød fyr. Bruges ofte om AFCs.

NLP / Neuro Linguistic Programming En omdiskuteret pseudo-videnskab der koncentrerer sig om underbevidste tanke- og handlemønstre samt effekten af kommunikation til/påvirkning af underbevidstheden. Ikke direkte relateret til pick-up. Obstacle En hvilken som helst person eller ting, der kunne forringe chancerne hos target. One-itis / Monoitis Tunnelsyn (i overført betydning) hvor man kun ser target /pigen man har følelser for eller er interesseret i. Medfører ofte irrationelle handlinger og needyness. Tendensen ses ofte hos AFCs. ONS / one night stand Engangsknald (at have sex én aften/nat). Opener Det første man siger, når man åbner et set /interagerer med target. En opener bør fange settets interesse og skille sig ud fra mængden. Kaldes også for en åbner. Se også Opinion Opener. Opinion Opener At åbne et set eller target ved at bede om deres mening om et eller andet. F.eks. "Hvem lyver mest, mænd eller kvinder?" eller "Jeg skal købe en gave til min mor, hvad skal jeg vælge?" Orbing / orbe Når en HB flere gange går forbi dig eller er i nærheden af dig, i håbet om at du åbner hende. Se også AI / Approach Invitation. Pawn En hvilken som helst kvinde i en hvilken som helst situation. Behøver ikke være veninde, bekendt, pivot eller lignende; det er også fremmede kvinder man befriender. En pawn er uanset sin relation til dig en kvinde du bruger til at skabe f.eks. social proof. En pawn er ikke target, men nogle lader som om deres target er en pawnsom en del af spillet. Pawns kan være bevidste eller ubevidste omkring deres rolle. En pawn man har instrueret på forhånd, kaldes en pivot eller winggirl. Se også Pivot eller Wing / Wingman / Winggirl. Pivot

En pige, enten veninde, bekendt eller kæreste, man jævnligt bruger til at skabe social proof og som er bevidst om sin rolle, evt. instrueret på forhånd. Hvis pivot'en aktivt hjælper med dit game, kaldes hun for en winggirl som er samme princip som en Wing /Wingman. Se Wing / Wingman / Winggirl. Prize Se The Prize. Prizing / at prize DHV. Når man prizer noget, enten sig selv eller andre, hæver man vedkommendes formodede værdi. Bruges også om at have så høj formodet værdi at taget gamer dig og ikke omvendt. PU / Pick-Up ”At samle damer op” eller at forføre. PUA / Pick-Up Artist En, der samler damer op eller forfører dem. En del kalder sig PUAs selvom de stadig er under optræning. En PUA er en, der mestrer teknikken og har jævn konsekvent succes. Pull / pulling / pull'e At "trække"/lokke target med sig videre, evt. til et andet venue, forhåbentlig med hjem til fclose. Rapport At opbygge rapport betyder at komme på bølgelængde med target og skaber en følelse af psykisk genkendelighed imellem jer. Dette sker oftest via gode vibes og evt. storytelling eller roleplaying, der giver target en følelse af et unik bånd /vibe imellem jer. Roleplaying At skabe en historie imellem dig og target, hvor I har hver jeres roller. F.eks. at I er hemmelige agenter og skal snige jer afsted igennem gaderne ved et venuechange. Roleplaying kan også være udelukkende verbalt. RTFM / Read The Fucking Manual Ytring der indikerer at nogen enten har stillet et dumt spørgsmål eller kunne få spørgsmålet besvaret ved at læse gængs materiale – eller via en simpel forum-search. Bruges især til/om newbies / AFCs. Sarging / Sarge At øve sig på at score. At gå ud og møde piger med det formål at close. Self-sabotage At sabotere sig selv, ødelægge sine egne chancer primært ubevidst. Når man er needy selvom man ved bedre eller laver undskyldninger for sig selv for ikke at gøre A eller B, udøver man self-sabotage. Link: http://www.thegame-online.dk/showthr...084#post137084 Set / sæt Den gruppe af mennesker du åbner. Et set indeholder ofte, men ikke altid, et target. Shit Test Når en pige siger eller gør noget for at teste en fyrs svar eller reaktion. Piger shit tester både bevidst og ubevidt.

SOI / Statement Of Interest At gøre sine intentioner bekendt. En pige kan bruge SOI: ”Jeg har lyst til at se dig igen” og du kan bruge SOI til at forhindre misforståelser eller LJBF'ing. Social Proof Et socialt stempel som forhøjer din værdi i settet, over for target eller på dit venue. At ses med en smuk pige eller være centrum for en gruppe (være populær) er typisk social proof. Sticky points / Sticking points 2 definitioner (se på konteksten). I forbindelse med forummet er sticky points vigtige emner, som altid vises øverst i forummet (modsat alm. emner hvor det nyest oprettede/besvarede står øverst på listen over emner). I forbindelse med game er sticky points de fokusområder, en gamer fokuserer på. F.eks. kan en gamer have udvikling af beliefs eller bekæmpning af Approach Anxietysom sticky points. Story telling At fortælle en historie, så lytterne bliver fanget af den og lever sig ind i historien ELLER at fortælle en historie med det formål at kommunere et underliggende budskab. Story telling bruges bl.a. til at DHV'e eller DLV'e sig selv, eller til Eliciting values. Et eksempel er Joey fra Friends' ”Hiking in Europe” sex-historie. STR / Short Term Relationship Et kort, romantisk forhold. Target Den pige du ønsker at forføre. Test / testing Se Shit Test. The Prize Gamer-termonologi for at være den bedste, alternativt The Shit. Når man er The Prize, så er man den ultimativt bedste fyr i targets og andres (evt. egne) øjne. Se også Prizing / at prize. UG / Ugly Girl En grim pige. Venue Det sted du er for at score. Det kan være en club, en bar, gaden etc. Venue change At skifte venue, dvs.at gå fra clubben til en bar eller hjem til sig selv. Bruges ofte til at isolere target eller til at pull'e. Værdi Det en person formodes, rent subjektivt, at være værd i andres og egne øje. Bruges ofte om social værdi. Wing / Wingman /Winggirl En person der hjælper dig og følger med, når du sarger, med det formål at fjerne obstacles så du kan isolere target, give social proof etc. En wingman kan også være af hunkøn, i så fald hedder det en winggirl eller wingchick. Se også Pivot.

Åbner Se Opener.

Dating 101
28. september 2011 21:07

“So you got a number and a date? That’s awesome! But do you have the balls to jump in the open window or do you choose to stay out in the cold for good?” – Domino / Garcia Dette er guiden til personen, som for eksempel havde en hyggelig aften med target, men ikke fik closet. Denne guide viser i store newbie-træk, hvad gik galt: Det er ekstremt vigtigt at forstå, at en pige kun kan give så mange ”signaler” til dig for at vise at hun er frisk på at tage stadiet videre. Det er hvad de mere erfarne kalder, at åbne vinduet. Det gælder om at komme ind af det vindue, det er timing og det er en kunst at se at det er tilstede. Så fortvivl ikke, hvis du sjældent ser det. Det er utroligt svært at se. Men hvis chancen glipper, kan en pige efterfølgende føle sig ekstremt afvist. Dette forklarer f.eks. koldheden efterfølgende, da hun ikke forstår hvorfor du ikke gjorde noget. Kemien var der jo (=der er dog af og til piger der tager initiativet og tager den fornødne handling og kysser dig, berører dig seksuelt eller ligefrem tager din pik i munden. Men 90 procent af gangene er det altså dig, der skal tage det initiativ). Signaler: Forstå at du ikke rigtig burde lede efter signaler for hvornår hun er klar, fokuser mere på stemningen og dit humør. Hvis du tager dig selv i at tænke ”burde jeg have kysset hende nu” så PRØV ligegyldig hvad. Få hende til at afvise dig, så du ikke spekulere flere dage efter om du kunne have gjort det eller ej (=gælder i øvrigt for alle dine interaktioner med kvinder). Nusse (=kino): Det at nusse er et ekstremt stærkt våben når det kommer til dates. Jeg foretrækker at holde mine dates i hjemmet, hvor der chilles over en god film eller andre sjove aktiviteter i hjemmet. Jeg vælger at være hjemme ved mig, fordi det er der hvor jeg føler mig mest hjemme og der er mindre kaos end hvis man f.eks. tog hjem til hende. Mindset: Hvis det er en pige du mødte i byen i weekenden, er i ikke særlig gode venner. Det samme gælder, hvis det er en ny kollega eller andet. Dermed sagt, at hvis hun først tager med hjem til dig så ved hun at i ikke bare skal kigge billeder. Hun har indvilliget i, at hun finder dig interessant. Før hun

kommer forbi, så lad vær at sid og vent som en lille hundehvalp. Tryk den af til noget ordentligt musik, vær dig selv og dyrk nogle af de ting du elsker. Hvis du ikke har nogle, så find nogle. Daten: Når det banker på, så small-talk og begynd at led hende. Byg rapport, smut over og køb noget slik sammen eller hav noget frugt i køleskabet i kan skære ud sammen, hvis i i stedet vil køre det sunde alternativ. Når i er færdige med det, tag to dybe vejrtrækninger og led hende over i sengen eller hvor dit fjernsyn nu er placeret. Det er nemlig film-tid og det er her du skal bruge det at nusse for det er dit stærkeste våben (=jeg kan for resten godt lide at snakke under filmen og komme med kommentarer, som falder mig ind om filmen. Dette får altid pigerne til at grine, men hvis det ikke falder dig naturligt så drop det). Jeg har f.eks. en hjørnesofa. Når jeg sætter mig i hjørnet er det naturligt at pigen kommer til at ligge op af mit bryst. Selv hvis pigen ikke er særlig tiltrukket af mig vil mulighederne for kino være overvældende. Denne kino vil gøre hende seksuel og dermed gøre hende liderlig. Hvis du i stedet stadig bor hjemme eller lignende er din seng også perfekt (=LÆS: Det er VIGTIGT at du kan finde ud af at nusse og ikke klø eller kradse eller lignende; hvis du ikke ved hvordan så få en veninde til at hjælpe dig. Hvis hun ikke vil er hun virkeligt ikke en rigtig veninde.) Kino pt. 2: Jeg citerer en af de kvindelige gamere her (=Lima): ”Det hemmelige våben er: Nusning! Efter seriøs snak om dette med samtlige piger i min vennekreds, er det blevet meget tydeligt at, hvis i nusser en pige (vi snakker IKKE massage/klø. Men lette strøg med fingerspidserne) på hende ryg, lænd, nakke og op i håret, og gør dette i 5-10 minutter, vil hun bare ligge der, fuldstændig saglig og hjælpeløs. Derefter kan man få hende til næsten alt, dette lyder meget simpelt - men er uden også tvivl noget af det mest effektive en fyr kan gøre! (OBS: Hvis i ikke kan nusse hende på ryggen, så er indersiden af underarmen et godt alternativ. Men det skal gøres rigtigt). Kino pt. 3: Steder hvor der kan nusses en pige for, at det bliver seksuelt er: Nakken, på indersiden af arm eller lår, på lænden, på røven eller i håret. Eskalering: Når du så kan mærke, at hun slapper helt af og føler sig tryg i dine arme efter noget tid er det bare, at være dominant og eskalere. Hvis hun afviser dig, som hun højst sandsynligt ikke gør pga. dit mindset, din kølighed og din kino. Men hvis hun alligevel gør, så fokuser på de gode ting: Giv dig selv credit fordi du tog handling. Bare vær cool med det, hvis hun afviser dig og tag det lidt som katten efter musen og prøv igen lidt senere. Hvis hun giver dig et klart nej, så menes der et klart nej. Hvis du kan mærke, at hun er ved at blive godt og grundigt sur i rumpetten så stopper du. Men heller ikke før. Makeout: Hvis hun ikke har afvist dig og det går efter planen, så kysser du hende i 10-15 min, hvor der leges lidt på halsen, ørerne osv. Vær

kreativ, det kan piger godt lide og det er også sjovt for dig. Derefter begyndt at udforsk hendes krop lidt mere med din tunge. Lad vær at rag på hende med hænderne, da det kan vække hendes LMR eller ASD.Husk, at det er sværere at fjerne et hoved end hænder. Derefter rejser du dig, tager hendes hånd og leder hende ind i soveværelset (=du er manden, du skal helst eskalere hele tiden). Den seksuelle parringsdans: Hvis i allerede har nået sengen, så er det bare at få tøjet af hende og få hende op i det røde felt. Hvis hun ikke vil have sex på dig på det tidspunkt, så vil hun heller ikke om 10 dage eller 30 dage for den sags skyld. Du kan evt. hvis hun overnatter der vente til dagen efter i nogle tilfælde. Med mindre hun har det røde, er jomfru eller lignende burde sex’en herfra bare ske naturligt. Hvis du tit får, at vide at du ikke er god i sengen så læs noget David Shade. Det er kun anbefalelsesværdigt. Mindset: Du prøver ikke, at lokke hende til sex eller at hun giver dig medlidenhedssex. Det er et faktum, at kvinder elsker sex ligeså meget om ikke mere end dig. Hvis hun kan mærke på dig, at du heller ikke sladrer om hvem du har haft sex med (=gentlemen never kiss and tell), så vil hun være endnu mere tryg ved at have sex med dig. Hendes omdømme bliver nemlig ikke beskadiget på nogen måde så. Efterspillet: Efter at i har haft sex er der nogle basale ting der er ret vigtige. Lad være med at skrive til hende lige efter hun er taget af sted eller lignende. Med mindre dit frame og non-needyness er solid som en klippe foreslår jeg du ignorerer hende i 2-3 dage. Hvis hun ikke har skrevet inden da, hvilket sker oftest så kontakter du hende. Lad være med at skrive til hende hver dag med mindre igen hun kontakter dig. Kontakt hende udelukkende, hvis du har intentionen om en tredje, hvis i altså ikke har aftalt noget yderligere. Når hun kontakter dig så vær lidt mystisk; lad være med at smide alt hvad du har i hænderne for at svare tilbage. Skriv når det passer dig, andre gange svar lige med det samme og andre gange kan der gå timer eller mere. Det eneste du skal huske er aldrig, at undskylde for ikke at svare. En anden ting der er ekstremt godt er, at spille på flere heste.

Body Language Quick Rep
15. september 2011 22:17

Quick Reps er korte artikler som er gode at læse inden et sarge.
Ansigt: Sørg for, at der er liv i dit ansigt, og gør smil til en del af dit almindelige repertoire. Husk at vise tænderne, når du smiler. Øv dig i at gøre det uden at lave en af de akavede smil. Gestus:

Vær udtryksfuld; men lad være med at overdrive. Hold fingrene samlet, når du gestikulerer(giver hånd), hænderne under hageniveau og undgå at krydse arme og ben (specielt krydsede ben signalere usikkerhed). Hovedbevægelser: Ved tale, ret nakken og hovedet. Ved lytning, let hovedet på skrå. Øjenkontakt: Hold den grad af øjenkontakt, som alle tilstedeværende føler sig godt tilpas med. Medmindre det drejer som en sammenhæng hvor det nærmest er tabu at se på andre, opnår de, der ser andre i øjnene, større troværdighed (Comfort building) end de, der ikke gør. Kropsholdning: Læn dig ALDRIG ind i et set. The outcome er; dig som needy fyr! Vær derimod altid forholdsvis layed back, men medmindre du læner dig op af noget så prøv at stå nogenlunde ret når du taler Territorium: Stil dig så tæt på, som du har det godt med. Hvis den anden part trækker sig tilbage, må du ikke rykke frem igen. Spejling: Dette er et punkt som skal læres! Dette er et BL IOI som er noget du ikke skal gøre. Spejling er noget du, som newbie, automatisk vil have lysten til at gøre i nogle tilfælde når du finder en pige spændende eller attraktiv. Tricket er at lade være med at spejle. Iagtager du pludselig at hun spejler, kan du næsten være sikker på at hun har nået emotional hookpoint (hun er vild med dig). Det kan dog godt bruges, hvis du gør det bevidst overfor dig selv og hende og laver lidt sjov med at du efterligner hende.

Attitude Quick Rep
11. april 2011 23:16

Quick Reps er korte artikler som er gode at læse inden et sarge. Tænk over disse spørgsmål: Hvordan Hvordan Hvordan Hvordan Hvordan kan kan kan kan kan jeg jeg jeg jeg jeg forbedre mit kropssprog? forbedre mit tone leje? virke mere personlig? styrke min mentalitet og gå stærkt ind i et set? være i det bedste state hele tiden?

Top 10 liste: Hvordan du bliver mere tiltrækkende Du har sikkert hørt, at SELVTILLID og HUMOR er noget som enhver kvinde leder efter i en mand, men når de fleste fyre prøver at være sjove, så ender de med at virke for fjogede og tåbelige. Ikke godt. Hvis du har lyst til at være en tåbelig nørdet fyr så find dig en bog med Jokes. Har du lyst til at virke selvsikker og humoristisk, så kan du få en kvinde til at føle sig tiltrukket af dig, bliver du nødt til at lære nogle ting som at være "Cocky og Playful"-- Et mix af arrogance og humor.-- Du bliver nød til at lære at benytte andre gode redskaber som dit Kropssprog, stemmeføring, Storytelling og meget mere. Her under har jeg skrevet en Top 10 liste over gode ting, der ved brug - kan gøre dig mere tiltrækkende Nummer 10

Vær lidt cocky og playful: Meningen med at være Cocky og Playful er ikke at få en kvinde til at grine -- Det handler om at få hende til at føle sig TILTRUKKET. At være Cocky playful er lige den rigtige blanding af at være arrogant og humoristisk. Hvorfor denne kombination? Kvinder føler sig ikke tiltrukket af mænd af lav status... Det arrogante udviser, at du er af højere status. Mentalt stabile kvinder er heller ikke tiltrukket af dumme svin, og det er det "Playful" element, der vil sørge for at holde dig ude fra kategorien: "Total Dumt Svin." Hvis du kan få en kvinde til at grine af noget, hvor du buster på hende eller hvor du lyder ekstremt arrogant, har du opnået det magiske mål. DU er nu Arrogant og Playful. Nummer 9 Lav sjov af hende på en drillende måde: Nå du laver sjov af en af dine venner, hvor du lyder seriøs, hvordan ved din ven så, at du laver sjov med ham? Det er åbenlyst fordi, at du er FOR seriøs eller "over spiller." Problemet er, at de fleste fyre ikke gør dette med kvinder, som de ikke kender... SPECIELT ikke med kvinder de er tiltrukket af. Men Det er vigtigt for dig, at du får drejet samtalen over fra normal dialog til "Jeg laver sjov med dig"-dialog HURTIGT. Lad ikke samtalen være for normal i alt for lang tid før, du får drejet den. For at dreje samtalen, kan du give hende en total overdrevet kompliment, som ikke er rigtig og som virker alt for seriøst; anklag hende for at hun lige har trådt over grænsen og at hun prøver at score dig, klag over noget ved hende på en alt for seriøs måde. Giv hende aldrig fred og du vil holde hendes interessere. Nummer 8 Storytelling: Du har garanteret været i en forsamling engang, hvor der var en fyr, der bare var så skide god til at fortælle historier, at han kunne holde en hel gruppes interesse. "Led mændene - og pigerne vil følge." Du ved nu at kvinder leder efter en "Alpha Han." Hvis du kan holde en gruppes interesse, gør det dig til midtpunkt - og du vil automatisk opnå en høj status. Du vækker noget i kvindernes underbevidsthed og så er du ”ready to go”. Nummer 7 Brug din krop til humor Dine bevægelser, ansigtsudtryk og din stemme, er alle gode værktøjer til at være Cocky og playful med. Skub hende ind i ting mens I går. Giv hende noget i hånden for derefter ikke at give slip på det og lad være med at tag noget, som hun prøver at give dig. Stjæl hendes mad eller tag det store stykke. Nak hende drillesygt med et magasin, serviet eller andet, du kan finde. Kild hende.. Mulighederne er endeløse. Nummer 6 Håndtering af tests Det er ikke fordi, at kvinder er onde, at de generelt kan finde på at komme med spydige kommentarer, når du flirter med dem. Det er programmeret i kvinders underbevidsthed, at de skal teste mænd (det gælder især for rigtig attraktive kvinder). Hendes underbevidste screener en mand for, om han er værdig. Mange "rigtige" mænd er ikke blege for at være soldater og gå i krig, men når det gælder håndtering af spydige kommentarer fra kvinder, fejler de stort. Lad vær med at reagere på bullshit-kommentarer og lad generelt være med at undskylde for noget. Nummer 5 Bust på hende Vil du VIRKLIG sætte fart på tiltrækningen? Behandl hende som om, at hun er en af gutterne. Kald hende navne som nørd, møgunge og champ. Hvis hun Begynder at PIVE over noget af det, så imitér hende på en overdreven og playful måde. Behandl hende total som om, at hun

er en af dine gamle venner, og hun vil blive fejet af banen med din selvtillid og humoristiske sans.. Nummer 4 Smil mere Du bliver dømt af kvinder på dit førstegangs indtryk. Det første du bør gøre, når du træder ind i et rum, hvor der er kvinder, er sætte dit bedste tandpastasmil på ansigtet. Det udstråler, at du er glad, udadvendt og har styr på tingene. Tiltrækkende mennesker smiler. Der er intet mere tiltrækkende end en fyr, der bare udstråler livsglæde. Fyre der ikke får sex, smiler ikke. Begynd at smile mere. Nummer 3 Volumen af Din stemme betyder mere end du tror Det er de færreste, der ved, at VOLUMEN af din stemme kan have en stor effekt, om kvinder finder dig interessant eller ej. Lyden af din stemme er 20% af alt din kommunikation. Kvinder finder ikke mænd, der er bange for at blive hørt interessante. Du vil typisk se at de mest cool og eftertragtede mænd, er de mest højlydte mennesker i et rum. De opfører sig en smule som Rockstjerner; De er vant til, at der er fokus på dem og de skruer ikke ned. Væn dig til at snakke bare en lille smule højere end alle andre. Kvinder kan lide mænd, der skiller sig ud. Nummer 2 Lad være med at grine for at få hende til at grine Det lyder måske utroligt, men de fleste gange folk griner, er det ikke som respons til noget sjovt. Vi griner ofte i et forsøg på at få nogen andres accept-- selv, hvis det slet ikke er sjovt det, de har sagt.. Mænd prøver tit at "overbevise" kvinder til at grine. De siger noget, som BURDE være sjovt, men griner så selv af det i håb om, at de så også vil kunne lide det (og på den måde få den accept de søger). Det er ikke sådan, at man skal gå til værks. STOP med at prøve at få andres accept! STOP MED DET!!! Folk vil faktisk kunne lide dig mere, hvis du ikke prøvede at behage dem hele tiden. Det er TOTAL turnoff for kvinder, hvis de kan fornemme at fyren prøver at få deres accept hele tiden. Grin aldrig i håb om at få en kvindes latter igen. Nummer 1Tag mere plads Din kropssprog betyder ekstremt meget for din kommunikation. Kropsproget fylder hele 70% af din kommunikation. kvinder er EKSTREM gode til at aflæse mænds kropsprog. De kan med det samme se om du ikke er kongruent med det, som du prøver at udvise. Kvinder leder efter en Alpha Han. De leder ikke efter en fyr, der nærmest med sit kropssprog, undskylder at han er til stede. En god regel er at tage M E G E T plads. Føl dig til rette og behageligt tilpas, når du snakker med kvinder. Du må gerne smække fødderne op på bordet eller tag lidt ekstra plads i sædet. Det subkommunikerer, at du er af højere status. Du er en fyr, der har mange kvinder i dit liv, derfor er det ikke noget særligt, nå du er sammen med kvinder. Nå du begynder at være rigtigt rolig og afslappet i kvinders selskab, vil du se, at din tiltrækning fra det andet køn vil stige med garanti.

Det seksuelle BL
15. september 2011 22:17 Kvinder opfatter non-verbal kommunikation bedre end vi mænd gør. Derfor er det vigtigt for os som mænd, at sende de rette signaler.

Personligt rum, stedet hvor jeg regere: Der er 2 forskellige typer mennesker, dem der er ekstrovere og dem som er introvere. Ekstrovert er generelt glad for berøringer, og for fysisk nærhed i det hele tager. Introvert er dem som helst vil have folk lidt på afstand. Hvis folk træder et skridt tilbage når de taler med mig, så er det ikke nødvendigvis fordi de ikke kan lide mig, men fordi de har brug for plads i deres personlige rum, altså at jeg står for nært. Åben gestikulation og et stort ægte smil antyder åbne terratioriegrænser, hvilket tiltrækker andre mennesker. Man er "sollys" som folk vil have del af. Start med rolige afslappede bevægelser. Korte glimt af øjenkontakt, og sænk blikket lidt eller kig lidt på resten af hendes ansigt. Smil og nik anerkendene og opmuntrende ca hvert 5 sekund når hun taler. Husk at holde hænderne åbne, da dette virker ikke-truende og viser man er åben og ærlig. Hvis jeg er højere end hende, så sænk hovedet lidt (eller læn tilbage så hovederne er mere ud for hinanden), så øjenhøjden er mere lige ud for hinanden. Spørg ind til hende og lyt efter hvad hun siger. Kom med oprigtig ros hvis hun siger nok godt/interessant. Test det personlige rum ved placere en ting i nærheden af hende. Tager hun fat i den ting, evt leger med den er det et tegn på tiltrækning. Omvendt så betyder det ikke at hun ikke er tiltrukket hvis hun skubber tingen væk igen, og ej heller at hun aldrig vil blive tiltrukket. Det at berøre en anden er en klar indtræden på en andens personlige rum. Introverte mennesker vil have sværere ved at klare denne indtræden end ekstroverte. Afslørende tegn, vi viser mere end vi aner: Vi peger med fingre, ben, tæer, arme og blik på noget vi er seksuelt tiltrukket af, men peger også på vores egne øjne og mund (f.eks. med en hånd der støtter ansigtet, og så en finger der har fingerspidsen lige ud for øjet for at få øjenkontakt med den begærede person) Vær obs på omgivelserne! Stedet kan f.eks. spille ind (arbejde) og det samme med temperaturen (hvis det er koldt kan et lukket kropssprog være pga kulden, og ikke pga manglende interesse). Vi "ekkoer" en vi kan lide, dvs indtager samme stilling som personen ca 5-50 sekunder efter denne har gjort det. Skfiter de ofte så tag det roligt, da det signalere man går for hurtigt frem. Skru ned non-verbalt og fysisk. Spejlning (eller mirror) er hvor man foretager sig samme bevægelser. Der er hhv en halv og en hel spejlining Eks: Sidder man over for en ved et bord, og hun sætter sin højre albue på bordet, sætter man selv venstre op på bordet (en hel spejlning) eller højre (en halv spejlning). Ved at lave ekko og spejlning skaber vi stærke positive følelser. Det kan også være godt til at nedbryde en evt. negativ adfærd. Blokering med arme, ben eller skuldre er noget vi bruger for non-verbalt sige til enten en specifik person eller til hele omverden at vi ikke ønsker dem i vores personlige rum (f.eks. 2 personer hvor han står med armene om hendes hofter, og hun med sine om hans nakke). Prøv i hverdagen og nattelivet, at læg mærke til andres flirt og deres kropssprog. Førstehåndsindtryk, man får kun 1 chance for at give et godt 1. håndsindtryk:

Visuelle indtryk gør at vi lynhurtigt danner os et stereotypt billede af en person. Kønssignalerne er uendelig mange, men her kan bl.a nævnes at mænd har grovere kropsbygning, ikke så fremtrædende baller, højere, mere behåret, mindre følsom hud, dybere stemme, uudviklede bryster, et fremtrædende adamsæble samt mange flere. Som en anden del af dette er bla.vores påklædning da dette bla sender signaler om hvem vi er, hvad vi står for, hvor meget vi går op i mode og vores meget af vores seksualitet vi vil udstille (bl.a. vil man aldrig se en fra Ungdomshus miljøet i jakkesæt, og man ser relativt ofte bøsser i meget flamboyant tøj som en hetro alle ville gå i). Udover tøjet er der også accesories, som vi bruger til at vise en særlig udgave af os selv. Gå med tøj og tilbehør du føler dig tilpas i, da det kan ses hvis du har det godt. Selvtillid giver udstråling og dette virker tiltrækkende.Lavt selvværd er den væsentligeste grund til ængstelse og social usikkerhed. Jo mere kongurent du er med det du ustråler, desto bedre vil det virke, derfor er det vigtigt at finde ind til den du virkelig er! (Tag et stykke papir, og lav en liste over ALLE de ting du kan lide ved dig selv. Læs den højt ofte, og opdater den jævnligt) Når du giver et håndtryk er det bedst hvis det varer ca 5 sekunder, er fast og dine hænder er tørre (svedige hænder anses som et tegn på usikkerhed). Øjnene, sjælens spejl: Det vigtigeste i non-verbal kommunukation er øjnene, da de ikke kun afsender men også opfatter signaler. Det gør os meget attraktive at have "smilende øjne". Jo mere vi bruger øjnene til at udsende signaler og reagere på dem vi modtager, desto mere sympatiske, interessante og udtryksfulde vil vi fremstå hos andre. smilende øjne:http://farm3.static.flickr.com/2418/...82c6d28af7.jpg Når vi ser noget som vi finder interessant udvides pupillerne. Dette er et godt tegn på seksuel interesse og ophidselse. Når vi møder en person så scanner vi hurtigt ansigtet. Dette sker på ca 2-2½ sekund. Længere end det kan virke ubehageligt, og hvis det sker så skal det være med et ægte smil og et åbent kropssprog. Når man lige har scannet hende, så skal man ikke scanne efter andre. En mand som kan holde sin opmærksomhed og sit blik fokuseret på en kvindes ansigt, vil blive anset for værende attraktiv. Pas på! Der er forskel på stirren og at glo. Som mand har vi en tendens til at komme til at kigge for direkte på en pige. Er en pige genert eller bange vil dette typisk skræmme hende. Prøv istedet at spejle hende, og kopier de små skjulte blikke som vil komme, kig lidt væk og på den måde bygge op til længere blik. Forstærk øjenkontakten med noget behageligt, f.eks. så få hende til at le, sig noget positivt om hende eller give dem et dejligt smil. Dette vil give hende en varm og intens følelse indeni, og denne følelse vil hun forbinde med dig. Som sagt, så bliver pupillerne udvidet når man bliver tiltrukket af en, men derudover begynder vi også at blinke hurtigere. Er den anden person også tiltrukket vil hun begynde at blinke hurtigere, og den tiltrækning der er vil øges. Er det den anden vej rundt, kan dette udnyttes, men pas på med overdrevent blinken, da mænd ikke blinker så ofte som kvinder, kan det virke falskt. Her kan et smil og lidt blinken virke meget bedre.

Munden, kysseværktøjet Vores mund er næsten lige så kompleks som vores øjne, og er også utrolig vigtigt i kropssproget. Når man får øjenkontakt med 1 man føler tiltrækning mod, så adskilles læberne automatisk en smule.i et kort øjeblik (man ser tit dette på reklamebilleder, hvor læberne er let adskilte). Lad være med at skjule din mund når du smiler eller griner. Et ægte smil giver pote, et falsk smil giver nemt bagslag.Et ægte smil aktivere en del forskellige muskler som bla får vores kinder til at hæve sig, huden omkring øjenhulerne til at trække sig sammen og giver de små smilerynker omkring øjnene. Et falsk smil vil typisk blive afsløret ved at være assymetrisk, blive holdt i kunstig lang tid, underlæben bevæger sig ikke så meget som overlæben og øjnene samarbejder ikke. Et falsk og ægte smil: http://www.kqed.org/quest/blog/wp-co...faceimages.jpg Man skal ikke undertrykke et smil, da det er et af de bedste "våben", og det samme gælder latter. En person der kan få folk til at smile og grine vil fremstå attraktiv. Hvis der er mad involveret, enten som måltid eller bare som snacks, så afslører munden også om vi er ophidsede. Såfremt vi er det, så vil vi tage større mundfulde, og tygge maden/snacken hurtigere. Læberne vil ved seksuel ophidselse svulme op og antage en rødere farve. Farveskiftet kan dog være svært at se, da mange kvinder bruger læbestift, lipglos eller lignende. I takt med at læberne svumlmer op, bliver de også mere følsomme. Berøring af læberne her vil være tegn på dette. Berøringen kan foregå med fingrene, en cocktail pind, et sugerør eller lignende. Et kys er et af de mest seksuells non-verbale man kan sende. Et kindkys i mere end 3/4 sekund signalere "jeg vil kysse dig mere". Tving ikke et intimt kys for tidligt. Start med at kysse blidt på munden, så lidt hårdere. Skil læberne lidt fra hinanden så man kan dufte hinandens åndedræt, og smage hinandens spyt (der ligger en masse ubevidste informationer heri). Skil læberne endnu mere ad, og kys nu med tungen. Varme læber og tunge er desuden et yderligere tegn på ophidselse, mens kolde læber er et tegn på at tage den lidt med ro... Kropssprog, kroppen taler uden vi siger et ord. Den rette holdning i overkroppen tiltrækker, den forkerte gør det modsatte.. Når vi bliver tiltrukket af nogen kan det ses på hovedet. Vi vender det imod den part som vi føler os tiltrukket af, og vi nikker ofte når denne person siger noget. Ansigtet ændrer sig også. Huden strammer op under øjnene, og ansigtsmusklerne gør gerne det samme. Kvindens hud bliver blødere og hun får farve i kinderne. Ved stor ophidselse kan hun få rødmen på halsen, brystet og/eller skuldre. De stryger sig også over halsen, og hvis de har en halskæde på leger de gerne med den. Dette er en substitut for at lege med deres bryster. Derudover vil de også berøre der læber og mund, enten med fingre eller noget andet som nævnt tidligere. Vi mænd berører vores ansigt mere, stryger os mere over kinderne, rør ved ørerne, piller ved halsen og holder hovedet højere. Både mænd og kvinder rører ved deres hår når de er tiltrukket af en person der er tæt på dem.

Hals og skuldre er meget udtryksfulde. Det er intimt at røre en andens hals, og kun hvis man er tiltrukket af en, vil den lade denne persin røre halsen. Kvinder botter ofte halsen over for en hun er tiltrukket af. Det sker også at halsen får en lettere rødme. En kvinde med bare skuldre, vil ofte berøre dem med håret eller hænder hvis hun er seksuelt ophidset. Armene bruges meget til at afvise eller være tilbageholden, f.eks. ved at stå med armene over kryds. Ved at krydse armene blokere man for det samlede sanseindtryk (f.eks. vil du huske mindre af en film hvis du har set den med armene over kors viser studier), og viser at man er mere inde i ens egne tanker fremfor den ydre verden. Hænder bruges til at pege, berøre og signalere.Vi peger bevidst og ubevidst på de ting vi kan lide, og de ting på os selv som vi vil fremhæve, f.eks. når man står i "Marlboro manden", hvor ens hænder viser ned mod skridtet, eller ved at støtte hovedet med hænderne, og den ene finger er ud for et øje, for at skabe mere øjenkontakt. Størelsen betyder noget. Mænds brystkassers størrelse har en kraftigt indvirken på kvinders seksuelle drift. Hvis man har en velafbalanceret, opret holdning bliver man anset for at være speciel, tiltrækkende, elegant samt smuk. En sammensunken kropsholdning gør mænd mindre attraktive i kvinders øjne.Drop slap mave, ludende skuldre, skæve hofter og bøjet ryg. Træk manven ind, ret ryggen, skyd skuldrene tilbage og løft hovedet. Hvis kvinder bliver ophidset på offentlige steder, så berører de gerne hals eller halskæde frem for deres bryster. Ben og fødder viser en del, både når man sidder og når man står.Krydsede ben KAN være en afvisning, men ikke nødvendigvis.Vi har en tendens til at pege med knæ eller fødder imod en vi finder tiltrækkende. Sidder en kvinde med let spredte ben, er det et tegn på hun har lyst til at blive approachet., og en mand med spredte ben vil gerne fremhæve sit skridt, på samme måde som med "Marlboro manden". Strejfer man over en andens ben med sin for når man sidder ned, er det en klar interesser indikator.

Brug alle sanserne, vi har jo så mange af dem Stemmen skal ikke være monotom, men musikalsk (mere svingende i det). Når vi bliver ophidset så ændrer vores kropslugt sig. Den kan dog blive overdøvet af FOR meget parfume/deo. Vi netter os, berører os selv, for at tiltrække det modsatte køn (eller eget hvis det er det man har lyst til at tiltrække). Berøring af andre skal starte i det små, og esklares derfra. Ved at kalibrere må man finde ud af hvad man kan tillade sig at røre hos en anden person. Der kan sagtens være en eller flere IOIs selvom en person ikke er interesseret. Dete kan skyldes at personen slet ikke er interesseret i dig, men derimod en som er i nærheden af, og

som hun derfor prøver at tiltrække. Der skal gerne være 3-4 IOIs for at nogenlunde sikker på at der er interesse. Man kan komme ud for modstridende signlaer, hvilket oftes skyldes at der rent faktisk er modstridende følelser på spil. Måske hun er interesseret i dig, men fordi hun har hørt dårligt om dig, så vil dette spille ind.. En god øvelse til at dette er at observere, ikke kun når man selv snakker med en pige, men alle steder man kommer hen, hvor der er folk som mødes (på gaden, restauraner, biografer osv). En god BL kender gør følgende: - Hovedet lidt i sky, ikke kigge ned i jorden. - Stå med en ret rygsøjle. Ikke hænge. - Holder en stærk øjenkontakt med folk han snakker med, og piger han går forbi på gaden. - Rimlig hurtig gang. ikke forhastet, men med intention og formål. - Illustrere med hænderne. Evt. i langsomme flydende kraftfulde bevægelser. - Spred benene med mindst en skulderbredte. - Smiler ved lejeligheden. Smiler hvis han synes noget er sjov. Smil ikke fx for godkendelse af en joke. - Snak over skulderen. Hvis du snakker med din front, kan du, hvis pigen ikke selv er vildt selvsikker, komme til at give for meget opmærksomhed. Lad hende fiske lidt efter din opmærksomhed. - Ånder dybt fra maven. - Står med hænderne ned langs siden. Krydser dem ikke. - Læn dig tilbage når du snakker med kvinder. - Ikke bange for at rører en kvinde. - Viser ikke nogen nervøse træk, som at lege med sit hår, rive en serviet i stykker, knappe en knap i og op eller klør sig (jo mindre det klør)

IOI (Indicator of Interest)
15. september 2011 22:12

Af MILF Weed IOI = Indicator Of Interest. (Læselige tegn på om pigen er interesseret) IOI er en tricky ting. Det står tydeligt i The Game at IOI's er vigtige, men efterhånden som det er blevet dryhumpet blandt Danmarks probre gamere, tror jeg de fleste er kommet frem til at IOI's er okay, men får man lidt mere selvsikkerhed og lidt mere styr på hvad man laver, er det ikke længere vigtigt at skulle gennemlæse pigen. Man skal, om så man er newbie eller hardcore (formoder jeg), ikke være en IOI search robot. Dette er et af de emner, hvor jeg ikke føler at der er meget at terpe og lære. Det hele skal observeres og field testes ud fra simple IOI-regler. Her er de nemme: Det verbale:

Det skal siges at der er forskel på pleasing og IOI's. Pleasing er når pigen siger noget som booster din selvtillid eller får dig til at føle dig komfortabel (kan det være!) Det kan hun bl.a. Gøre hvis hun har lav selvtillid. Effektive teknikker i at opfange en piges verbale IOI (hvis du er i tvivl om kropssprogets IOI's): Hold kæft og se om hun starter med at sige noget. På den måde engagerer hun sig i samtale, og gør et arbejde for at motivere dig til at snakke med hende. Snakker hun stadig med dig, er hun interesseret. Interesseret = IOI. • Hold kæft og kig hende i øjnene i mere end 3 sekunder. Holder hun øjenkontakten - IOI. Det eneste der modbeviser at dette er et IOI, er hvis du kan se hvilket ubehag hun har med det. I mange tilfælde vil hendes reaktion være at rødme eller at sige "Hvaaaad?" eller "Hvorfor kigger du sådan?".. MILF: "Jeg elsker bare de her små pause - gør du ikke også? Så kan jeg sidde og studere dig for alvor, for eksempel dine smukke blå/grønne/brune øjne."

Det kropslige IOI: Kino! Hvis hun rører dig på skulder, arm, hånd, finger, lår etc. - hentyder til at lave en high five, kan du betragte det som en IOI. • Hvis hun rører sig selv eller 'retter' på sig selv! Basker håret tilbage, nulrer sit øre, rører ved hendes hånd, retter på tøjet, fletter hendes hår. Generelt piller ved sig selv eller hendes accessories. • Hvis hun læner sig imod en

Som sagt er IOI's ikke noget man skal tage som den ultimative test om hun er interesseret eller ej. Den ultimative test er når du ligger med pikken halvt oppe i hende, og om hun så skriger JA eller NEJ. Piger har det med at GEMME IOI's bevidst, og derfor er det bedre at teste dem uden de ved det, som foreksempel med de verbale. Hvilke IOI's skal DU vise? Du skal kun give IOI's efter hun har givet tilstrækkeligt mange IOI's. Som hovedregel 3-4 stykker, men det kommer an på situationen. Storytelling -> DHV -> IOI -> Close Dette kan være en udbyggelse af en af dine rutiner. Din rutine er din storytelling. Det er her du fortæller en historie som tager alt fra 2-7 minutter. DHV kan fremgå i din storytelling, og via dit kropssprog. Når hun har modtaget historien, giver du hende et IOI. En berøring for det meste med øjenkontakt. På den måde føler hun at hun har gjort sig fortjent, og din storytelling OG din IOI vil virke mere troværdig. Bider hun på kan du lige så godt glemme ALT om IOI og k-close.

Pre-selection

Pre-selection
At få dit udvalgte ”mål” til at føle sig tiltrukket til dig er en meget vigtig del i gamet. Uden en hvis form for tiltrækning er spillet tabt forhånd og hvis man er heldig bliver man den nye veninde. Der findes mange måder at skabe en tiltrækning på, men en af de stærkeste og brugte teknikker hedder pre-selection. Hvis en kvinde tror eller får et indtryk af at andre kvinder føler sig seksuelt tiltrukket til en bestemt mand vil hun helt automatisk også føle sig tiltrukket af ham. Hvis du f.eks. står helt for dig selv i en bar vil du ikke virke nær så attraktiv som hvis du stod i en bar med to kvinder under armen. Denne direkte måde at demonstrere at kvinder er interesseret i dig er lang fra den eneste måde at gøre det på. Der er mange andre måder at trykke på ”pre-selection knappen” på. Du kan bl.a. tage en noget pige parfume på og når så en pige spørger hvad du har på dufter du til dig selv og med et glimt i øjet og et ”Ah” kan du nemt fortælle hende hvor det kommer fra. En anden måde er at have et læbestift kys på kinden. Det vil svare til den samme tiltrækning en fyr føler for en dame der står og danser lidt frækt med hofterne – det er præcis samme følelse du giver hende med det lille læbestift-kys på kinden. Der er mange andre måder at bruge pre-selection på og der er mange andre ”knapper” der skal trykkes på. Du skal bare kende dem og systematisk trykke de rigtige steder, som vi lærer af Mystery, der er ingen hurtigere måde at skabe en kraftig tiltrækning på. Et andet godt paralel til læbestifts spor, er at søge for at får noget "glimmer" på sig.

Pre-selection wing material
Der er ikke noget mere effektivt en at ens ven ærligt og oprigtigt står og skælder ud; " Du tar hende krafteme ikke med hjem .. jeg skal sove hos dig og jeg gider bare ikke alt det der igen. Du kan ikke tage et enkelt skridt uden kvinderne overfalder dig, det er ved at være møg belastende.. tager du hende der med hjem så ryger vores venskab sku... desuden er hun sku også langt under den standard du plejer at gide!" "rolig nu, jeg tager hende da ikke med hjem... hun virkede bare interessant, - du ved også at udsene absolut siger mig intet, med den instilling så finder du aldrig ud af om der er et følsomt, intelligent væsen; du kan ikke dømme folk, bare fordi hun vil have mig med hjem og kneppe hende og hendes veninde, betyder det ikke hun nødvendivis er overfladisk"

Pre-selection i online game er for eksempel at have mange likes af piger på sine billeder, have billeder hvor man står samme med lækre piger etc.

AA
12. oktober 2011 15:59 Approach Anxiety, like everything else in life, is a choice.

At least that's how I like to view it - I like to pretend that everything in my life, including my emotions, are my sole response-ability. Now, there are two basic frames, or "lenses" through which you can choose to perceive this event called "Picking Up Chicks". The first frame is fear-based and therefore will NECESSARILY cause you to feel fear whenever you think about approaching women. Always.

FRAME #1 (FEAR-BASED FRAME) "PICKUP IS A SKILL" You believe that pickup is a SKILL, and that with time and practice you'll eventually become proficient in the pickup department. Sounds logical, right? I'm going to attempt to explain why this frame is soooooo unhealthy. It is THE cause of Approach Anxiety. Bear with me You have been socially conditioned to fear rejection, mostly because men are supposed to pursue, court, and sweep women off their feet. It is Yang's job to approach women, and it is Yin's job to... screen us out. Yin, for the most part, CHOOSES. If you read my newsletters, I suppose it's because you want to be chosen more often... These days, you see THOUSANDS of websites that are dedicated to this cause. "Think You Have GAME? Try Misery Method!" "Double Your Masturbating! Cocky Funny Is The Holy Grail." "Seduction Blah Blah Blah." "Succeed With Women Today!" "Cavemanning Alpha-Guru Ape Man Dynamics! Only $1500!"

What these well-intentioned "guru's" do not realize is that they are actually reinforcing your Approach Anxieties by framing "seduction" or "pickup" as a SKILL. Don't get me wrong - Most of these guys are people I have met

personally, and SEEN with my own eyes that they truly do know how to consistently pick up women. Some of these guys are GOOD, and I personally use some of the techniques that they teach and preach. The Truth is that you CAN learn a bunch of field-tested routines, plow through your fears, and eventually master the art of pickup. BUT... No matter how good you get, you'll always have that nasty feeling in the pit of your stomach pre-approach as long as you continue to think about pickup as a skill. I have even heard very convincing, logical-sounding theories that Approach Anxiety is hard-wired in and that there is no way that you could EVER get past this. Cute theories about how we all used to be Nomads who lived in small Tribes, and that in those days, if you approached a woman and struck out, it would ruin your entire reputation FOR LIFE and that you would NEVER get that High Quality Pussy that you crave. Since this was the "reality" hundreds, even thousands of years ago, you supposedly still carry a gene that automatically generates Approach Anxiety. While that theory is CUTE, the problem I have with it is simple: I do NOT have any Approach Anxiety. None. Nada. Zilch. When I approach women, my heart rate doesn't increase, and my breathing rate doesn't change at all (unless I have to run across the street to open her). I make no claims to be special, or "gifted" or anything like that. How am I able to do this?! How did I break free? Well... For the low price of $99.99, ...Just kidding. Here's the cure:

FRAME #2 (LOVE-BASED FRAME) "PICKUP IS A SCREENING PROCESS" The ONLY difference between you and I is that I no longer think

about pickup as a SKILL. To me, pickup is nothing more than a screening process. My thought process? "She's cute. I wonder if we're compatible... I wonder if she has more going for her than her looks... Man, what a nice ass! I could do things to her... wonderful things... I wonder how much training she will need... I wonder what her filters of insecurity are, and how deep her LSE is... Do I have time to talk to this girl? Okay then, let's go find out if she can handle an honest man." ...You get the idea. You see, I have no investment in the outcome. I have no outcome other than to find out what her energy is like. I'm not trying to "succeed with women". I'm not seeking any particular REACTION from her. I'm not trying to make her attracted to me, I am simply trying to find out if *I* am attracted to HER. I know she has a pretty face, and my mating instincts are definitely enjoying what I see, but I need more than a piece of ass. I've dated girls who were absolutely psychotic in the past, and as a result of many, many shitty experiences, I now have STANDARDS. Have you noticed that a lot of people are really miserable? The odd time when I approach a woman and she's unnecessarily rude to me, sometimes I say, "Sorry... to interrupt you... while you're being miserable." I still get to have fun no matter what, you see? I don't view pickup as something that you win or lose at. I do not view it as a game, or a skill, and I certainly don't view it as a way to validate my self-worth. Call me crazy! Listen to me The ONLY problem that you'll EVER have with women is that YOU GIVE AWAY YOUR POWER. Stop it! HER REACTIONS mean nothing to me. They don't mean that my "game sucks" and they don't mean that I'm good or bad or worthy of love or not.

You see, I would date myself. I would! Oh, stop being so HUMBLE... Humble sucks. It's boring, it's meaningless, and it's annoying. You don't need it; you can let Humble go now. Flowers are not "humble"! They stretch up toward the sun and seem to say, "Look at me, I'm beautiful!" My CAT is certainly NOT HUMBLE. He struts his stuff and women FLOCK to him. They walk right past me and go straight to him. My cat has no Approach Anxiety whatsoever. To recap, the moment you feel that icky feeling in your upper and/or lower belly, it's because you are choosing to feel inadequate and giving away your power. You have already decided that a stranger on the street, or in a bar, has the power to change the way that you feel about yourself. It's the wrong lens. When you see a cute girl, you should enter a state of PURE CURIOSITY. Get curious about what she is like, and don't give another thought to what "she thinks you are like". Her opinion is none of your buisness. She doesn't know you, and trust me when I say that the majority of her responses to you will be socially-conditioned reactions that truly have nothing to do with Your Worth As A Man. Now, realistically it's going to take a while before you completely let go of the old "pickup is a skill" frame and adopt the more healthy "pickup is nothing more than a screening process" frame. The old, outdated frame is set on "automatic" right now and you're going to need to remind yourself that pickup is a screening process over and over for at least a month, probably more. But if you keep on choosing the healthier frame, and you do this proactively, before long you will feel as I do - Totally Free And Comfortable Around Any And All Attractive Women (unless they are Energy vampires that you should avoid. In cases like that, you'll feel that tugging in your solar-plexus or what I call "Bitch Alert"). Do you know how AWESOME it feels to be free of Approach Anxiety? I'm so comfortable, and I always seem to say the right things.

I'm NATURALLY funny and cocky and chivalrous and charming and everything else you have been told that you need to do around women to make them want to be with you. I no longer have to THINK about what I'm going to say next! I'm totally in the Now Moment when I flirt with girls and it's the most awesome gift I've ever given myself. Here's a little test for you, so that you can all Be Your Own Gurus and decide for yourselves if I'm right about all of this. Say the following out loud, and notice which frame makes you feel MORE PEACEFUL: "Pickup Is A Skill." "Pickup Is Just A Screening Process." Well, which one do you want? Thanks for your question.

Wing Guide
22. september 2011 12:44

Teknik
Dette er nogle få teknikker til hvordan wings bruges optimalt. Åbning Der er to måder hvorpå man åbne et set med en wing. 1. Åbne sammen Man åbner settet sammen. Det er vigtig at man ser ud til at åbne spontant. Man kan f.eks. være på vej op til en bar, som to buddies, og pludselig vender den ene sig mod gruppen (efter evt. øjenkontakt) og åbner. "Hey, vi gik lige og diskuterede noget.... Kør opinion." eller "Hey. Jeg blev lige nød til at sige at I har sådan en speciel aura omkring jer.... What ever..."… Det er her vigtig at den som ikke åbner går lidt videre forbi settet og stopper op, som om han blot venter på at hans buddy. Dette kan virke som en time constraint, da settet regner med at ham der åbnede skal tilbage til sin ven lige straks. Herefter kan wing selv gå igang med at tale med settet eller blive introduceret. Note: Hvis det ikke ser spontant ud vil det virke det som om man blot er to venner ude og prøve at score. Dette kan være utiltalende for piger og virke som om man har lav selvtillid når man bliver nød til at være to sammen om at score. DLV. 2. En åbner, anden følger op Her går den ene først solo i settet, altså går alene hen og bruger openers, negs, time constraints og først senere hen kommer wingen forbi. Dette kan gøres enten ved at personen

der åbnede taler om sin cool ven de andre skal møde og kalder ham hen (hvor wingen enten går tilfældig forbi eller holder sig i nærheden), eller wingen selv kommer forbi og skal sige noget til ham der åbnede. Der introduceres og settet køres sammen, eventuelt sørger wingen for at isolering er mulig. Introduktion Når man introducere sin wing, afbryde man samtalen og taler om sin wing. "Hey. I skal lige møde min ven WING. WING du skal møde HB, HB, AMOG, what ever..." Man har derefter to måder at få wingen med i samtalen. Her kan man så skabe relation til den samtale man allerede har kørende, f.eks. hvis det var en opinion opener kan man sige "Det var ham jeg diskuterede det med om hvem der lyver mest". Man kan også introducere med DHV: "WING er for cool! I skal helt klart møde ham. Jeg har kendt ham siden... DHV". Ellers kan Wing selv gå igang med at tale og sørge for isolering er mulig. Kropssprog Når man er to om et set er det meget vigtigt at man har rettet kroppen mod hinanden indledningsvis i samtalen. Selvfølgelig er man mere interreseret i hvad ens gamle buddy mener og siger end hvad en tilfældig HB synes. Senere kan man så langsomt vende sig mod gruppen eller target. Dette gælder også hvis man åbnet settet alene, og ens wing kommer forbi. Her introducere man wingen og har front mod wingen i f.eks. 30-60 sek indtil man igen naturligt vender sig mod settet. Selve gamet Når man er to om et set gælder det om at skiftes til at tale og bruge hinandens styrker. Hvis man har en god ping pong humor så kør nogle sjove ting sammen. Virk som om, at man virkelig altid har det sjovt sammen med sin wing og at settet derfor skal være glade for at få opmærksomhed af disse to fyre. DHV hinanden, lav high fives, osv. Hjælp også hinanden hvis den ene går død i samtalen. Her kan den anden tage over og underholde settet med noget. Isolering Wings er især gode når man skal isolere target. Her skal wingen "underholde" resten af settet så den anden kan isolere target. Det er derfor vigtigt at begge wings har opbygget tilpas social proof og comfort hos obstacles så man ikke ender med cock-block. Ideelt set skal den hjælpende wing sørge for at rette resten af settets opmærksomhed væk fra isoleringen og evt få dem væk derfra hvis personen der isolere ikke selv kan komme væk med target. "Hvis din wing isolerer.. så CLOSE! DAMN! CLOSE!" - Sky Tal godt om hinanden Man skal tale godt om hinanden da man er hinandens buddies. Hvis f.eks. en HB man snakker med i settet pludselig spørger "Er din ven ikke lidt mærkelig?, hvad fanden er det for noget pis med at læse tanker, det er jo løgn..." skal man endelig ikke hoppe med på vognen og sige "Ja, han er sgu lidt mærkelig". Din buddy betyder mere end noget som helst andet så sig f.eks. i stedet "WING er der sgu ikke noget galt med, han er en super flink fyr, han er en af mine bedste venner og vi hænger altid ud sammen...evt. DHV" og bust hende "Kritiserer du altid folk du lige har mødt?".

State control, mindset, debriefing

1. Vibing Sørg for at stemningen generelt er god, vær positiv. Giv klap på skuldrene, håndtryk, fortæl de andre hvor cool de er. Ikke noget med at fortælle hvor meget bedre man selv er, eller sige at et set er ens eget hvis de andre også har kørt på det. Eksempel: Wing 1 : "Hvor var det cool, jeg kørte for sygt det set der ....." Wing 2 : "Så skulle du have set det jeg kørte herovre ...." Husk: Bro's before ho's. Andet eksempel: Wing 1 har kørt på et set fint nok. Wing 2 sætter ind og køre videre på det set. Wing 2 siger "jeg gamede det set for sindsygt. Det er mit!". Igen: Bro's before ho's En god wing vil i stedet fortælle hvor sindsygt cool man er. Om Social Vibing: http://www.bristollair.com/outer-gam...al-vibing.html 2. Ingen negative tanker Før og under sarge skal man aldrig nævne noget kritik der kan bringe andres state ned. Al kritik af udseende, udstråling, osv er forbudt. Lad vær med at sige "det er da nogle nedern bukser du har der", "hvad sker der for dit hår", osv. I stedet "fuck hvor ser du for cool ud, du kommer jo til at styre de clubs". Ved debreifing efter kan man komme ind på hvad der måske skal ændres, ikke før! 3. Couching Her har jeg (Dasch) svært ved at finde ud af hvor grænserne er. Man skal ikke udvikle lære/elev mentalitet, da dette vil styrke "lærens" state på bekostning af "elevens". I skal give hinanden positiv feedback og råd. Start med det fedeste din wing lavede, hvor cool han var, så gå over i hvad der skal rettes næste gang, og hurtig videre til et nyt set for at holde state højt. En gang i mellem siger jeg (Dasch) også ting som "KINO", "Husk BL", osv imens wing er i gang med et set så der kan rettes op på det. Men man skal altså ikke hæve sig selv som værende bedre end de andre. Det kommer til at sende dårlige vibes, der kan ødelægge statet hos andre. Note: Dette er, måske, kun rigtig når det handler om personer der er på omtrent samme niveau. Husk også at andres metoder kan være mindst lige så gode som ens egne. Derfor lad være med at kritisere andres metoder for at fremhæve sine egne. Army "Som Juggler siger, lad være med at give hinanden råd under Sarging, gør det BAGEFTER. En hver der modtager råd kommer "automatisk" til at føle sig beta." Tyler Durdens take på rådgive wings under sarge: http://www.bristollair.com/outer-gam...good-wing.html 4. Pres Pres hinanden. Noget jeg selv er dårlig til. Men det er godt at aftale at man vil presse hinanden, og så at have nogle fælles rutiner man kender, som man hurtig kan komme op med at den anden skal sige hvis denne går lidt i baglås (evt. AA). Giv hinanden udfordringer, og

TAG udfordringerne. I er der for at have det sjovt så tag "I don't care"-framet på og kør hvad udfordringen er. 5. KINO Altid rart med håndtryk, high-fives, klap på skuldre, osv. Gør det ved hver set og hvor det er muligt. Hjælper til at holde stemningen højt. 6. Debriefing Noget jeg synes er rigtig godt er at give hinanden en tilbagemelding om sargen, så man kan koncentrere sig omkring hvad man har lært. Selv debriefer jeg normalt dagen efter med PB herover eller taler med personerne anden vej. Det er her kritik kan komme ind. Jeg vælger at debriefe dagen efter da man så lige har sovet på det og fået distance til sargen så man kan se mere objektivt over det. Dette er ment til sarges med wings der er AFC, rAFC,R-AFC og måske lidt højere.

Diverse
Sky's råd DHV historier om ens wings "De vildeste DHV-historier kan man som regel ikke bruge selv, fordi de lyder som blær. Så udnyt, at er I to af guds gaver samlet for at doble op på glæden og introducer hinandens guldkorn." Sarge med folk du kender "Personligt har jeg det sådan, at jeg ikke kan sarge med folk, jeg ikke kender. Hvis du selv har det lidt på samme måde, så sørg for at have tid til lige at lære din wing at kende inden i hopper ind på et venue. Ting som er smarte at vide om hinanden: Generel personlighed (hey har I det overhovedet cool sammen? Hvis ikke, så er der vel ikke nogen grund til egentlig at hænge ud) Sticking points. Vær ærlig! Og sig, hvor du gerne vil presses! (eksempel for mig: closing og spotning af IOIs) Stil: Kører han indirect? (så vær opmærksom på, at hans target ikke er den tøs han snakker med som den første) Direct? Har han brug for en semiisolation hurtigt til sine patterns eller vil han køre group theory?" State control - Få state op Angående fælles state: tag nogle sæts i starten, hvor I bare fucker rundt. Find på nogle virkeligt fucked op griner ting at lave. Husk, I skal have det sjov

ESP
15. september 2011 00:02

This is the famous ESP routine demo’d by Mystery in The Pickup Artist on Vh1. • PUA walks up to a girl and say, “Do you believe in ESP?” Remember to SMILE or you may startle her. • “Just think of the first # that pops into your head from one to four. Don’t say it. Just think it … now take that # and imagine that it is drawn on a blackboard in your head. Have you done that?” • She says OK • “What’s so neat about imagination is … we both have it … On the blackboard, I see the number … three.” • Whether you get it right or not it does not matter, the point is she is playing along. • “Alright, lets try this one more time. This time think of a different # from one to 10. Got it? Picture it in white chalk on the blackboard … you are thinking of the number … 7.” Explanation: • If you got the first wrong and the second right, you look like you finally got it … a 1 in 10 chance. If you get BOTH right (a 90% chance seeing as it is a psychological trick where most north Americans naturally choose 3 and 7 as their first picks) that’s a 1 in 40 chance … “and of course I don’t stake my reputation on mere chance.” • If you get the first right but the second wrong or both wrong, say… “PROOF! ESP does NOT exist!” Then start to laugh like this “Mooa ha ha ha ha ha ha! And you believe in ESP!” a good neg hit to start. If she mentions that most people pick 3 and 7 (most girls wont know this though) just say, “really? Hmm… didn’t know that … thank you Cliff Claven.” (From Cheers) • If you take the wording I have and do this EXACTLY as stated, you will be surprised HOW well you will do. When they ask HOW, tell them … I DON’T KNOW. Tell her you can SEE the #s on your imaginary blackboard. This is NOT a trick. You hate magicians. If she wants you to do this again, tell her … “don’t be greedy now.”

Aladdin
14. september 2011 21:16 - hvorfor har vi ikke alle et flyvende tæppe ? teorien går så ud på at ALLE piger har været forelsket i Aladdin da de var små Rutinen når du snakker med target indfører du snakken om Disney film (alle piger elsker disney film) spøger indtil hvilken Disney film hun bedst kan li' og midt i det hele (du må gerne afbryde hende) siger du så noget ala: Me: hey forresten, du er Såå meget en af de der piger der var forelsket i Aladdin da du var mindre HB: hahahha.. nej Me: jeg ved det.. hold nu op alle piger har været forelsket i Aladdin, hvordan kan man ikke være det ? her hopper hun enten med på vogen eller forklare kort hvorfor hun ikke har været forelsket i Aladdin du begynder nu at snakke om at du synes det er en super fed måde han skaber de her hverdags eventyr og det er en ting du også selv sætter pris på.. så man ikke bare hænger fast i den hersens kedelige hverdag (altså det du skal gøre er at give dig selv de samme værdier som Aladdin).. og hver gang du kommer ind på Jasmin kigger/rør/hentyder du til at det er target

du kan nu køre det ud i noget rollespil, hvor du er Aladdin og hun Jasmin eller blot række hånden ud og sige "kom.. nu skal vi på eventyr" isolere hende og gå efter kysset

Hundeår
14. september 2011 12:44 Mig: "Piger! Hvor kloge er I på en skala fra 1 til 10?" Piger: [Noget. Hvis de svarer højt kan man drille dem med det. Hvis de svarer lavt kan man komplimentere dem på deres ydmyghed.] Mig: "OK, lad os prøve en test: Hvor gamle er I i hundeår?" Pigerne prøver nu at regne deres alder ud i hundeår. (Der går 7 hundeår på et menneskeår, så en 20-årig pige er 140 hundeår.) Hvis de ikke hvad hvad et hundeår er kan man hjælpe dem. Hvis de regner forkert kan man drille dem. Hvis de regner rigtigt kan man komplimentere dem. Jeg kan lide den fordi den tjener følgende formål: 1. 2. 3. at 4. Den får pigen til at kvalificere sig selv. Intelligens betyder noget for mig i en pige. Den giver god mulighed for både at drille og at komplimentere. Den får pigen til at fortælle hvor gammel hun er. Det vil jeg gerne vide, og jeg er dårlig til vurdere det. Det er et sjovt og anderledes spørgsmål.

Den er field-testet til at åbne grupper på gaden, om dagen såvel som om aftenen. Næsten alle svarer på første spørgsmål, og de fleste prøver at svare på andet spørgsmål. Den er ikke ikke testet på enlige piger eller indendørs. Korollar: Hvis pigen spørger om min alder svarer jeg i hundeår. På den måde har jeg været ærlig og åben, men jeg tvinger hende også til at arbejde for det.

Åbner og til dels rutine

Kinoteknikker i rutiner
14. september 2011 12:38 Ganske enkelt går det ud på at smide en masse kino ind i din valgte rutine. Posten, eller ideen med posten var at det skulle være lidt ligesom en buffet, hvor man kunne hoppe forbi 1. afsnit hvis man er ligeglad, fordi 2. afsnit hvis man er erfaren med det, og 3. afsnit hvis man er helt ligeglad med posten og bare klikkede ind forsjov Jeg er sygt dårlig til kommaer men har gjort min bedste, håber det er godt nok

Indlægget kommer til at indeholde følgende: 1. tankerne bag ideen 2. forklaring af de forskellige former for kino du kan bruge, så det passer lige til dig 3. eksempler på "enhancede" rutiner jeg selv bruger - samt en kort forklaring af mit game, da jeg nu tager udgangspunkt i mig selv. Først og fremmest mener jeg det er field testet, men det er ikke sådan helt vildt Tyler Durden field testet, jeg går i byen mellem 4 og 8 gange om måneden, så ikke noget helt vildt. 1. Ideen til at tilføje kino i rutiner kom sig af, at jeg ELSKER styles/mysterys rutiner, og jeg bruger den altid - både fordi jeg mener de er vildt gode og fordi de tit er grinern samtidig. Men de fleste, hvis ikk' alle, af rutinerne er lavet af dem. Så siger i nok jamen det er jo også nice, de har awesome-awesome game. Og ja! det har de, men jeg tror, dog uden at vide, at style og mystery er to meget karismatiske PUA's, som ikke bruger den mængde kino som jeg føler er nødvendigt for, at pumpe attraction.

[u]2.[u] Min pickup stil fik mig derfor, uden at jeg egentligt tænkte over det, til at implementere kino i alle mine rutiner. De former for kino jeg bruger, er meget hånd-kino, MASSIV EC (eye contact), og reverse kino(som jeg selv mener er et over set våben i PUA'ens arsenal). Hånd-kino er super vigtig og vildt let at bruge i diverse mind-fuck rutiner. Hånd-kinoen er både et måde at fastholde pigens absolutte opmærksomhed, samt en måde at dominere hende på. Når jeg vil udvise dominans overfor en pige vender jeg hendes håndfladerne opad, mens jeg klemmer dem. Dels for at vise at jeg har kontrollen over situationen, og for at vise hende at hun er modtageren og jeg er giveren (lidt ligesom hvis man modtager noget så gør man det med håndfladerne vendt opad). Jeg er sikker på at i selv har massere af andre måde at bruge kino på, men jeg har aldrig tænkt i andre baner, da denne virker for mig, komment endelig med flere MASSIV EC Øjne kontakt er også en vildt vigtig i en interaktion med en pige da dette også udviser dominans, ja jeg er på dominans vognen Udover at øje kontakten burde bruges allerede fra starten af interaktionen, så er den igen en virkelig god metode til at fastlåse pigen og suge hende ind i din virkelighed. REVERSE-KINO Reverse-Kino er, som navnet nok peger lidt hen imod, omvendt kino altså at få pigen til at røre ved dig. Hvis du har det rette frame og evt. det rigtige våben (rutine) , sidder pigerne spændt som en fjeder og venter på, at du giver hende muligheden for at røre ved DIG. Så vidt jeg husker var der Juggler der sagde "Reverse-Kino i never leave the house without it", og det er vildt effektivt, både som compliance test, og som attraction pumper. Jeg mener også at reverse-kino er en god måde for "grønne" PUA's at vende sig til, at bruge kino når man er i byen. Jeg vil ikke forklare en masse om hvad det er for nogle "attraction knapper" Reverse-kino påvirker, da jeg umiddelbart tror det giver det modsatte resultat af den andre kino metoder (siden man lader hende styre kinoen = hendes dominans? er rigtig usikker her), men jeg tror ihvertfald det viser at man er en seksuel person og er komfortabel i pigers/kvindes nærvær og opmærksomhed. Dette afsnit er lidt hullet med hensyn til forklaring af hvorfor det virker, fordi jeg faktisk ikke helt selv ved hvordan det virker, jeg kom med bud

tidligere, men jeg har ikke noget at have det i. MEN heldigvis jeg ved at det virker, og det virker rigtig godt 3. Rutiner jeg selv bruger: med links fra de steder jeg selv lærte om dem The Cube credit Style (jeg kalder den ikke "kuben" fordi det giver ingen mening) http://www.pualingo.com/routines/the-cube/ Ring rutinen credit Style http://www.thegame-online.dk/showthread.php?t=22261 5 lies/5 løgne Rutinen credit style, tror jeg nok (Ja det lyder bedre på engelsk) http://www.pualingo.com/routines/five-questions-game/ ESP rutinen credit mystery http://www.pualingo.com/routines/esp-routine-mystery/ Yndlings farve rutinen http://www.puaforums.com/how-talk-gi...r-routine.html Godt! Når nu det er på plads vil jeg gå i dybden med selve implementeringen af kino i mine rutiner. Det er vigtigt for mig at folk forstår at jeg aldrig bruger de samme ord i mine rutiner, der her er eksempler jeg finder på mens jeg skriver dem. Grunden til jeg siger dette er fordi jeg er meget modstander af "one-size fits all" princippet og mener selv at man altid skal kalibrere, hvilken indgangsvinkel der skal bruges. Hvordan i lærer at kalibrere og så'n noget shit må i selv slås med, jeg fortæller kun om det der står i overskriften Kender i ikke rutinen i forvejen så følg linket og bliv klogere. The Cube: Når jeg bruger "The Cube", kan det i modsætning til andre både være attraction og comfort, alt efter hvornår jeg bruger den i interaktionen, og hvordan jeg har kalibreret pigen (bruger helst ikke ordet taget da det af-personificerer personen). Min kalibrering går meget udfra følelsen i maven, frem for tegn eller andet gøgl, føler jeg pigen er tilbøjelig til at blive opstemt af rutinen bruger jeg den med det samme til at lave attraction. En lille tommelfinger regel: Hvis du ikke synes det er mærkeligt er det ikke mærkeligt, med andre ord, så kan man slippe afsted med det meste hvis dit frame er stærkt nok. Jeg har fx brugt The Cube som åbner, nogen gange har jeg da fået et par mærkelige blikke men ingen afvisninger. Tilbage til emnet: Føler jeg derimod at hun bare skal bustes og overraskes hele tiden, bruger jeg The Cube som en måde at skabe comfort og vise at jeg har en dybere og mere seriøs side. Kinoen her i starter altid med massiv EC, når pigen så viser positiv respons på min EC, fx rykker tætte på, giver jeg enten mulighed for at hun kan tage min hånd (Reveser-Kino) eller også tager jeg bare hendes hånd (alt efter hvad min mave fortæller mig). Ja meget simpelt, men meget meget effektivt, når i først bruger det føles det som om det er første gang i får ost på jeres pizza tro mig Ring rutinen: Lothario siger det så smukt i sin post, så læs den lige igennem igen fordi han har gjort alt det arbejde jeg derfor ikke behøver at gøre. 5 Lies rutinen:

Den her er for mig kun attraction building, derfor synes jeg det tit kan være lidt svært at får god hånd kino, selvfølgelig kan det lade sig gøre med et stærkt frame. Hvorom alt er så bruger jeg istedet meget, meget massiv EC og krydrer det med reverse-kino hvis jeg ser muligheden. Den generalle måde at få reverse-kino på er at gøre det modsatte af hvad jeg sagde i afsnittet om hånd-kino, sætte hænderne med håndfladerne opad så hun lægger sine hænder på dine. Det er klart bedst hvis man undgår at verbalisere det: Start ud med bare at gøre det, virker det ikke, så sætter jeg hovedet på skrå og giver et hende et kækt blik. Virker det stadig ikke, så kan man enten vælge, at sige bede hende om at sætte sine hænder på dine, eller bare gå til normal hånd-kino. ESP rutinen: Efter min mening er ESP rutinen klart den mest KINO kompatible af de rutiner jeg bruger (måske foruden ring rutinen). ESP rutinen er så vildt sjovt at bruge fordi den lægger op til helt vildt meget reverse-kino, og så af en sjove slags. Jeg har gjort det at jeg får pigerne til at holde om mit hoved, jeg tror godt nok ikke det er lige så effektivt som det normale med hænderne, men vildt sjovt. Jeg gør alt muligt gøgl i denne her, får pigen til at sætte panden mod min pande, pegefinger mod pegefinger eller hænderne på hinandens skuldre. Jeg har en teori om at grunden til at jeg kan komme afsted med at det pis, er at jeg er totalt kongruent med denne rutine, og at jeg selvfølgelig har bygget noget attraction tidligere. Jeg ville aldrig åbne en pige med ESP rutinen, og så får hende til at sætte hende hænder på mit hoved(men nu jeg tænker på det lyder det alt for grinern til at lade være). Men altså min teori bygger på at hvis man kan blive kongruent med rutinerne kan man implementere alle slags kino ind i rutinen. Yndlings farve rutinen: Jeg gør præcis det samme som i 5 lies rutinen. Min Pickup stil: Jeg forsøger altid at være en meget glad person, og får folk til at forstå at de er priviligerede ved at jeg tager tid til dem. Jeg er en meget dominant person og jeg kan desværre synke lidt dybt hvis jeg føler min dominans er truet, ydmygelser spydigheder etc, det falder nok alt sammen ind under AMOGging. Det er ikke noget jeg er stolt af, men det har tit pumpet min value. Mit game er meget lagt op af at kalibrere pigen og mine omgivelser, for vide hvad mit næste skridt er. Mit game er meget laid-back ikke helt vildt high-energy, men alligevel ikke super chilled. En af mine venner sammen ligner min stil med Rapperen Michael Jøden, som jeg faktisk også ser meget op til. Jeg laver altid vildt mange jokes, også ting som kun jeg synes er sjove, men så længe jeg ikke bryder mit frame så viser det bare selvtillid. Hvad angår rutiner så vælger jeg generelt ikke at være vildt mystisk, jeg siger det tit som det er, fx: ROCC: Kender du kassen/terningen (mit selvopfundne danske ord for The Cube) HB: Næ, nej, overhovedet ikke, eller noget andet der bekræfter at hun ikke kender den ROCC: Nu siger jeg så bare noget bullshit til hende som at det er en psykologisk test eller noget i den stil. Og det var det. Nogen gange bidder jeg også folk både piger og drenge, ved ikke hvorfor men det virker fantastisk. Jeg fik det fra en natural jeg går i klasse med, som har det vildeste frame/selvværd/selvtillid, kald det hvad i vil, ham har jeg også modelleret kropssprog udfra. Yes men det tror jeg var alt jeg ville sige. Komment gerne med kritik kudos, eller bare "What the fuck snakker du om?" Vil som sagt også gerne høre en masse andre rutine og hvilken slags kino i vil implementere ind den dem

Det er min første tråd her inde, ja faktisk er det første gang jeg føler jeg kan tilføre noget til communityet, så vær' lidt rare.

R -> DHV -> K
14. september 2011 00:22

(Rapport -> Demonstration of Higher Value -> Kvalificering
Først den "metode" jeg beskriver i indlægget er sådan jeg gør uanset om jeg day eller nightgamer.. Den største forskel på mit day og Nightgame er ved nightgame skruer jeg maks op for sexuel tension, playfullness og KINO. Mens mit Daygame er meget mere afslappet. Når jeg snakker med en pige går jeg altid efter at bygge rapport, få DHV'et mig selv og få hende til at kvalificere sig selv. Byg Rapport: Hvad er det? - I bund og grund er det at relatere til hende og hendes interesser. Hvorfor gør jeg det: - For at skabe Komfort - For at få hende til at føle vi har kendt hinanden længere end vi har. Hvordan bruger jeg det så? F.eks. Dig "Du ligner en der elsker dyr"Hende" ja, jeg har en kat...." Dig "ej, hvor er det cool du har en kat! Hver gang jeg er ude ved min bror, så laver jeg altid XZY med hans kat, det er bare verdens sejeste kat den plejer at.... Random guldkorn: Læg mærke til jeg smider et statement og ikke et spørgsmål i starten, så undgår du det kommer til at virke som et interview.. husk dog på det kun hvis du løber tør for ting at sige ellers altid snak om noget ud fra hvad i snakker om - Altid relatere!! Breakdown af ovenstående: Det kunne lige så godt være en åbner "du ligner en der elsker katte". Vi leger her at vi har snakket lidt, jeg siger så hun ligner en der elsker katte. Hun svarer så med at hun har en kat osv. Jeg går så ind og bygger Rapport ved at relatere til det hun siger. Hun siger hun har en kat, fortæller mig et eller andet omkring den.. Jeg relatere så ved at fortælle en sej historie om min brors kat. Det gode ved det her "system" er hvis din historie bare lidt sej (der skal ikke meget til) så vil hun have det sjovt og begynde og investere fordi hun kan relatere til det i snakker om og så vil hun begynde selv at byde ind med noget, hvilket du så bare relatere til. DHV'e: Først så tror jeg der er mange forskellige meninger omkring at DHV'e, for mig er det at gennem en historie eller lign. at udvise mine værdier/person. Hvad er det: At vise sine værdier/person gennem en historie eller lign.

Hvorfor bruger jeg det: - for at vise mine værdier. - for at imponere hende uden det følelse som om jeg prøver på det. - for at få hende til at ville leve op til mig - i stedet for omvendt. Historien her er hun nævner noget omkring vejret.. så ville jeg DHV'e Ved f.eks. Dig "Alt det gode vejr, det minder mig om jeg engang sejlede hjem fra Syd Afrika i forbindelse med mit arbejde.. så stod jeg om morgen og kiggede ud over vandet, så lå der 2 store hvide hajer og svømmede langs skibet........."

Breakdown: her relatere jeg ved at fortælle en historie fra mit arbejde.. Nogen af de værdier jeg viser ved historien er: - Jeg kan lide at rejse - Jeg har et liv hvor der sker interessante ting - Jeg har et arbejde og en million andre gode ting.. Random guldkorn: læg mærke til hvordan en helt normal historie giver jer begge 1000 nye samtaleemner, i lære hindannen at kende uden det bliver interview agtigt, det nemt for hende at byde ind med noget.. Vigtigst af alt, du giver værdi til samtalen istedet for at tag det!! Den tredje og sidste del af min måde at sætte historier sammen på er: Kvalificering: Hvad er kvalificering: - det er at skabe en realitet af hun skal leve op til dine standarder og ikke omvendt. Hvorfor bruger jeg det: - for at vise pigen hun skal leve op til mine krav og ikke omvendt - for at komplimentere hende på hendes personlighed, i stedet for hendes udseende + det på ingen måde virker som om du prøver at slikke røv. - du viser DU er The Prize. F.eks. Hende: "bla bla Blah" DIg: "Bla bla... du ligner en der rejser meget...Bla bla blah" Hende: Jeg elsker også bare at rejse, Sidste sommer tog jeg alene til australien i 6 måneder for at backpacke... Bla Bla Blah.." Dig "Du for sej! Elsker piger der ikke er afhængig af deres veninder for at have det sjovt..... Bla Bla" *High-Five*

Random Guldkorn: Læg mærke til jeg Kvalificere hende også med KINO (High-five)

Breakdown:

Hun nævner hun har rejst alene, hvilket jeg finder som et kæmpe turn-on da det jo siger utrolig meget om hendes person.. så jeg kvalificere hende selvfølgelig på det ved at lade hende vide jeg synes det super sejt osv.. Jeg roser hende for hvem hun er som person og hendes handlinger og at jeg finder det tiltrækkende... Pigen vil føle du kan lide hende for hendes person og ikke for hendes udseende = Major turn-on

Der findes også dis-kvalificering hvilket er når du på samme måde som du finder noget tiltrækkende ved hende finder noget du synes er knap så fedt så buster du hende på du ikke finder det særlig fedt.

Dis-kvalificering bruger jeg ikke særlig meget kun hvis tøser føler de er lidt for smarte, det fungere på samme måde som et Neg, borset fra at et Neg går ud på at hive hendes værdi ned hvilket er grunden til jeg ikke personligt bruger det, mens en dis-kvalificering går ud på du viser hende hun ikke lever op til dine krav hvilket gør du automatisk får mere værdi selv i stedet for at skulle sænke andres.

Random Guldkorn: Det skal ligge i hele opbygningen af samtalen at du prøver at finde ud af om hun lever op til dine standarter, derfor er det så vigtigt at bruge kvalificering""

Hvis vi tag det første eksempel i brug igen: Dig "Du ligner en der elsker dyr" Hende" ja, jeg har en kat...." Dig "ej, hvor er det cool du har en kat! Hver gang jeg er ude ved min bror, så laver jeg altid XZY med hans kat, det er bare verdens sejeste kat den plejer at.... Så læg mærke til: - Jeg bygger rapport ved at relatere til det hun siger. - Jeg DHV'er ved at fortælle en historie der indeholder hvem jeg er og mine værdier - Jeg kvalificere ved at lade hende vide jeg synes det fedt hun har en kat. Det her sammensat med en afslappet attitude, øjenkontak og et kæmpe smil.. kommer til at give jer mucho punani i day-game. brug det med en playfull attitude, med brug af masser af sexuel tension og en masse kino så skal det nok give noget punani ved night-game.

Approachets 15 sek
15. september 2011 23:51 Meget af det, vi hører hos vores klienter, når de kommer til Powerful Connections, er at de uanset erfaring, lider af AA (Approach Anxiety) i en eller anden form. Nogle lider af decideret og artikuleret AA, andre lider af det, jeg vil kalde kompleks AA, dvs. de er egentlig ikke bange for at approache, de er bange for at approache forkert og blive afvist på den konto. Right... Så derfor er det en naturlig del af vores koncept, at vise folk, hvordan et godt approach udføres, og hvordan du opnår et såkaldt set lock-in (bliver en del af settet) hutigst muligt. Dét er vigtigt, for når du først har opnået lock-in, er du en del af gruppen, og i

princippet er det derfra fuldstændigt - 100 % ligegyldigt - hvad du siger og gør derefter... Så længe, du søger gode oplevelser. Som en special treat til "nye," vil jeg nu forsøge, på skrift, at illustrere en super effektiv proces for at åbne og opnå lock-on så effektivt som muligt. Bliv god til disse steps, ... og din AA er væk. Bliv god til disse steps, ... og din set kvalitet øges markant. Here goes - og husk, fra punkt 1 til 7 går der max 15 sekunder. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Identificér din gruppe Identificér dit primære target i gruppen Vurdér gruppedynamikken Identificér logistiske muligheder Approach ud fra bedste logistiske mulighed Åbner Lock-in Game On

1. Identificér din gruppe Du ser set med 2 HB's, og vurderer, at du vil åbne dem. 2. Identificér dit primære target i gruppen Du identificerer på afstand, at HB1 er target. 3. Vurdér gruppedynamikken Det er her, du afgør med dig selv, hvem du vil åbne i settet. Tommelfingerreglen er, at du skal håndtere potentielle gruppedynamiske forhindringer hurtigst muligt, inden du investerer i forbindelser med dit target, og inden forhindringerne bliver relevante. Disse forhindringer kan være dit target's veninde(r), andre fyre i settet (AMOG's), og personer, der kommer ind i settet efter dig selv. Hvis der er andre fyre i gruppen (herefter: set; settet), og du ikke håndterer dem hurtigt, vil du skulle konkurrere med dem om settets opmærksomhed. Hvis du giver for meget attention til dit target, og for lidt til hendes veninder, vil de ”lugte lunten” og søge at blokere dig ud af settet. Hvis der kommer nye personer til settet, vil du også skulle konkurrere med dem om settets opmærksomhed – med mindre, de kommer til settet på din opfordring, da det så er dig, der sætter ”rammen” for settet. I det specifikke eksempel observerer du, at de to HB's sidder på 2 barstole, og HB2 sidder meget tæt opad HB1. HB2 bliver approachet af en AMOG. Du vurderer på den baggrund, at HB2 og AMOG er potentielle forhindringer i settet som du må håndtere for at have størst chance for succes med dit target. 4. Identificér logistiske muligheder (er der fri stol / space, er der manglende stol / space) AMOG står op og taler til HB2, HB1 lytter med. Du ser ingen umiddelbare muligheder for at sidde ned, men der er en ledig barstol 6 pladser henne. 5. Approach ud fra bedste logistiske mulighed Du går de 6 pladser hen, henter barstolen, og bringer den med hen til settet. 6. Åbner

Du åbner settet på baggrund af din viden om gruppedynamikken, med den åbner der falder dig ind - i denne situation kunne du åbne AMOG eller HB2, eller hele settet på en gang. Du åbner ikke dit target direkte jf. tommelfingerreglen i pkt. 3; eksempler på positivt ladede åbnere: Til settet: "Hej folkens... I ser ud som om, I har haft en god dag" Til settet: "... I ser ud til at være i byen for at have det sjovt..." Til forhindring ”Ej hvor ser I søde ud sammen... Hvor kender I hinanden fra?” Til AMOG: ”Nå, der er du. Du er her der alle vegne. Jeg måtte bare lige spørge dig, (spm.)” 7. Lock-in Du har/får øjenkontakt = opmærksomhed, og laver follow-up, det kan være hvad som helst. I det specifikke eksempel kunne du vælge at neutralisere CB og AMOG på én gang med: "I ser søde ud sammen, hvor længe har I kendt hinanden?" Du tager, imens - eller i umiddelbar tilknytning til at - du laver follow-up, stolen, og sætter dig på den. Flyt rundt på dem, som du lyster - sid helst imellem HB1 og HB2... derigennem opnår du lock-in. 8. Game On Deltag nu i settet med en af flere interesseopbyggende taktikker. Når AMOG'en løber tør for krudt, sidder du mellem de to HB's og de kan ikke bare uden videre kommunikere direkte udenom dig. Hvis AMOG ikke løber tør, så burde HB1 efterhånden initiere samtale med dig (og det er først der, du behøver tale til hende direkte) - og det er i øvrigt super, for så fungerer han som din wing uden at vide det.

Pandekager
14. september 2011 22:30

Dette er et eksempel på en succesfuld invite til pandekage-daten Enjoy

False Time Constraint
12. oktober 2011 15:23

Verbal FTC: Når du møder en pige flyver tanker som "Hvem er han?" og "Hvor lang tid bliver han?" igennem hendes hovede. Med FTC gør du det klart for hende at du ikke bliver og hænger - ergo har hun valget at take it eller leave it. FTC gør også at man ikke virker så mærkelig når man approacher et set (fx). Der er TC og FTC. FTC er den FALSKE tidsangivelse, der gør at så snart du har fanget hendes opmærksomhed, vil hun gerne have at du bliver længere. TC er at du virkelig går fra hende, men efterlader hende i en mere presset situation, og det kan gøre det nemmere at få et nummer for eksempel. Non-verbal FTC: Et godt virkemiddel til den verbale FTC er at vise det non-verbalt også. For eksempel på et diskotek med to øl i hånden - en til dig, og en til en ven du skal møde om lidt. Når man har fået hendes opmærksomhed, stiller man øllene på et bord og drikker dem

selv. Spørger hun om du ikke skal derover, siger du at noget mere interessant fangede dig, og at de må vente lidt endnu.

SMS Game
12. oktober 2011 15:33 Lavet af Jffffi (Dansk PUA) 1. Jeg sender altid en besked med det samme efter jeg har ejectet fra et sæt. Dog er det først lidt efter jeg har fået tlf-nr'et at jeg ejecter. Jeg bliver altid lige og bygger lidt mere rapport. Generelt går jeg ikke efter selve nummeret som et mål i sig selv. Vi har som regel kysset inden jeg har fået det, men det er samme fremgangsmåde hvis man tager nummeret for den sociale status personen har (bartender, event-tøs, dørmand osv). Beskeden har jeg bare liggende i mine kladder på tlf'en og skifter den nogen gange ud, men generelt har den temaet ala: -----------Åårh, du er da det sødeste på denne jord prinsesse! I love you so much! Du bliver min nye bedste ven Kæmpe kram Jffffi ------------

2. Når de svarer tilbage så lad deres sms ligge. Sarge videre / få noget søvn når du kommer der til. Møder du dem senere så snak ikke om sms'en.

3. Vent til dagen efter med at skrive til hende igen og derefter så følg den her fremgangsmetode: Åben -> Fluff -> Intention -> Afbryd Jeg vil nu bryde hver enkelt skridt ned så i kan se hvordan jeg gør mange af tingene. 3.1 - Åben Åbnere skal være noget sjovt og aldrig om alvorlige ting. Fx; FUCK! Jeg så lige det sjoveste; [indsæt sjov ting, fx stiv mand i s-toget, en due der sked på hende der gik foran dig på Strøget eller noget 3.] Eller du kan fx. køre videre på et neg du har leveret; "Jeg vil vædde med du står og farver hår lige nu!".

Du må ALDRIG skrive noget ala; "Hvad laver du?", "Hygger du dig?", "Hvordan går det?". Det har DU simpelthen ikke tid til. Jeg bruger rigtig meget kælenavne til piger og et eksempel på en åbnings sms kunne være: -----------"Hey lille prinsesse! Du er så sød og sjov, jeg elsker dig allerede!! Skal bare slappe af og spille lidt xbox måske og så i seng. At sove er min nye yndlings hobby! *Lange varme knus*" -----------3.2 - Fluff Hun svarer tilbage og det er nu du skal få en samtale til at flyde lidt frem og tilbage med hende for at få hende varm i fingrene. Kun fantasien sætter grænser for emnerne, men brug noget positivt og så fungerer ting hun kan grine af altså bare bedst. Et eksempel; -----------Eeej prinsesse! Du var da charmerende nok.. Sådan da . Så du ham med mexi-hatten? Jeg var flad af grin over den, han må have brugt den som gå-i-byen hat de sidste 8 år så slidt som den var! -----------3.3 - Intention I har nu skrevet nogle beskeder frem og tilbage og hun morer sig. Du skal nu til at levere din intention og først skal du lige observere hendes BT (hvilket er lidt tricky gennem tekst, men prøv dig frem). Du skal tænke over om hun er på en high-note så hun vil sige ja til at lave et eller andet spændende med dig. Og så endelig den non-needy måde at fremlægge en plan for hende; Du præsenterer en ting du skal (fx en tur ud i skoven, spille frisbee, se en gammel klassiker, etc.) og så hyper du den fuldstændig og præsenter hende for en mulighed for at hun kan få lov til at være med. Du skal ikke invitere hende direkte, bare spørg om hun ville have lyst til at være med på the ride. Efterhånden som mit game er blevet mere velkalibreret spørger jeg dog de fleste tøser mere direkte, men indtil du føler du har styr på det så gør det indirekte. Fx. så skal du ud at prøve sko i byen eller sådan noget og hun kan så få lov til at gå med og give en mening. Det vigtige er at sende ideen om at du gør det uanset om hun siger ja eller nej og endnu vigtigere; at det blive HAMRENDE SJOVT uanset om hun er der eller ej! Den mere direkte metode er jo så bare at invitere hende direkte til et eller andet. Fx: "Hey jeg skriver lige imorgen når jeg ved hvad tid jeg er færdig med skolen, så kan vi lige mødes". Det fungerer super godt at holde detaljerne vage og så når dagen oprinder skriver du noget ala; "Cool prinsesse, så fik jeg ordnet det jeg skulle. Kl 16 foran juicebaren. Vi ses." (Rigtig ofte

efterhånden tilføjer jeg også "Glæder mig til at hænge ud med dig" eller noget i den stil da min rapport-skills efterhånden er i top. Hvis hun siger nej så lad den gå, du skal ikke prøve at overtale hende logisk. Lad den være. Det er jo ikke hendes fejl hvis hun skal til lerkrukkeformning der eller whatever. Du må prøve en anden gang. Du kan evt. prøve at snakke endnu mere passioneret om det for at se om hun skifter mening, men hvis ikke - så gem hende til en anden gang. 3.4 - Afbryd Til sidst er det på tide at sige stop. Du har steder og være og kvinder at være der med så du bliver nød til at smutte pga. "et eller andet". I starten er dette jo utrolig let at fake, men hvis du truly vil have "game", så må du til at få en livsstil der matcher PU/hobbier så du rent faktisk har ting at foretage dig. Du skal ikke prøve at holde den kunstigt i live hvis hun ikke svarer særlig interessant. Vent til et senere tidspunkt hvor hun måske har andre ting at tænke på eller bedre tid. Dette er et basalt set-up til hvordan jeg kører mit sms-game. Det kan forløbe i løbet af 20 mins og så er der en date eller det kan tage henover dage. Alt efter hvor travlt vi begge har med at svare tilbage. Appendix Jeg vil dog lige knytte lidt noter til nogle specifikke ting som kan opstå under ens sms-game. A1 - Shit-tests Per sms har jeg 2 metoder jeg egentlig bruger. Den ene er slet ikke at svare og bare vente på hun er flink igen. De sender altid en sms til hvis det er det de skrev var rigtig nederen. Den anden måde er bare at svare med; "Hvor sødt" - Ikke slutte af med punktum, ikke mere end de 2 ord og for guds skyld; absolut ingen smileys. Derefter så freezeout indtil hun er sød igen. Hvis hun sms'er tilbage med mere lort svarer du ikke. Note: Det her er til de rigtig slemme shit tests. Hvis de er i den lette udgave bruger man bare de normale værktøjer; altså stikke sig selv med kniven, C/F'e et svar eller selvfølgelig ignorere og skifte emne. A2 - Hvis hun aldrig har tid Jeg er personligt rigtig ked af at dette indlæg havnede i en tråd for sindssygt lang tid siden uden rigtig at nå ud til folk, så nu kommer det med her. For det er virkelig effektivt! Hvis du har problemer med at en pige aldrig har tid til at mødes, konstant aflyser jeres aftaler eller bare ikke rigtig er til at få med på en date så er det her LIGE dig. Du skal smide hende på en proces der går ud på at du laver planer og selv aflyser så hun opbygger et savn til dig. Dvs. du ringer/skriver og siger noget ala;

"Hey!! Jeg har sindssygt travlt de her dage, ved godt vi har prøvet at finde en dato at ses, men her i næste uge så finder vi på noget sammen, jeg har noget perfekt i tankerne!" HB: Det lyder godt, glæder mig bla bla Lig hende lidt på is og når næste uge oprinder så smider du igen; "Fuck man, en masse ting er sku lige kommet ind i kalenderen, bliver nød til at aflyse - det er jeg ked af, næste uge baby! Så er det bare os, I PROMIIIIISE!" HB: Det er okay, den slags sker jo, bla bla "Årh crap; næste uge baby. Jeg er så ked af det!! Det er bare mega uheldigt" ... Du får mønstret. Hvis du smider hende på den i noget tid. Vi snakker ikke kun 4 dage, men 4-6 uger, så vil hun begynde at få DIG med på en day2 og så er du in!

Facebook-profil opsætning
18. september 2011 22:30

1 – Få din profil til at fremstå rigtig: Facebook er helt oplagt til pickup. Herinde kan man finde kvalitets pigerne og folk bruger der sædvanligt for morskabens skyld. Det er vigtigt at din facebook profil afspejler de bedste (og sande) sider af dig selv, og skjuler de værste. Dog bør din profil bygge på sandheden.

Basis: Status skal være ”single”. (Nej ”Det er kompliceret” dur heller ikke! – Ingen har lyst til at beskæftige sig med en x der har fået sit hjerteknus eller what ever det kan være) Looking for her skal der stå ”venskab”, hvert fald så længe du søger efter kvalitets kvinden. NB: Nogle slutty piger har dog ikke noget imod hvis der står noget i retningen af ”random play”. About me skal have et snert af humor. Den skal afspejle at du ikke tager dig selv alt for seriøs men at du på samme tid er ærlig om dig selv. Du må aldrig nedgøre dig selv. Ting som ”sex, kvinder, øl bong, hash osv.” bør absolut ikke nævnes. Oplys i sted for nogle interessante ting omkring dig selv som fx ”meditere, digter, thai chi, surfing, danser, osv” – ting der er unikke. Det er nemlig godt at vise en kvinde at du er meget mere end øl, sport og sex. NB: oplysningerne skal selvfølgelig være sande.

Telefonnummeret må du ikke oplyse da det virker desperat. Mail adresse kan oplyses, men ikke nødvendigt. Billeder – sørg for at det kun er sjove og smilende billeder af dig selv. Ingen gider hænge ud med en deprimeret fyr. Baby billeder med dig og billeder sammen med din mor, er helt oksy. (Kvinder elsker baby billeder, så sørg for at have mindst 1 af den slags billeder. Kan endda sættes på som display billede.) Denne slags billeder giver masser af kommentarer hvilket er godt. Det er fint at dekorere din facebook profil med apps og banner – bare pas på at det ikke kommer til at ligne en mySpace profil. Husk at facebook ikke kun er til pickup men også at din familie og andre kan tjekke dig ud. (Arbejdsgivere tjekker fx ofte facebook før de ansætter en medarbejder) Profilbilledet skal vise dig gøre det som du elsker mest. Kvinder elsker action. Kan du lide hockey? Brug et billede hvor du spiller. Kan du lide biler? Sæt et billede ind af dig selv til et bilterrænløb. Elsker du at feste? Indsæt et billede af dig med dine venner som giver den gas, osv. 2 – Få venner For at du kan fremstå som en cool og attraktiv person, skal du sørge for at din væg er fyldt med vægbeskeder (helst hotte piger) Det bedste er hvis du MINDST får en ny besked hver uge. Få hotte piger til at skrive på din væg: Befriend så mange som muligt så du har et så stort netværk som muligt. Når du møder nogen IRL så find befriend dem på facebook så hurtig som muligt. Det er nemmer at være den seje fyr med et kæmpe netværk end at være playeren som brænder broer fordi han lægger an på alle piger i hans netværk. Få ikke nummer mere, få navne (som er meget nemmer). Virk ikke som en der prøver at score men som ham der vil være deres facebook friend. Eksempel:

Wola, du har lige lavet en potentiel kæreste, men mere vigtig – en ny facebook friend.

Næste skridt: 1) Add hende på facebook med en besked ala ”ønsker de bedste æbler for din bedskemor” vedhæftet venneanmodningen. 2) Lad hver med at gør noget i nogle dage. 3) Hvis du ikke allerede har fanget hendes interesse (med vægbeskeder og pokes) så skriv på hendes væg og skriv at du håber at hun har fundet nogle gode æbler (eller whatever jeres samtale emne har været om) Efter et par ugers skriven frem og tilbage, er det tid til at tage et skridt videre. Dette kan gøre på 2 måder. a) Hvis du tror at du ikke er i vennezonen, og du gerne vil føre det til noget mere: - Inviter hende på en bar (eller whatever du er komfortabel med) den følgende uge. Sig du skal møde nogle venner på en lokal bar og at hun burde komme for ellers vil du facebook stalke hende med beskeder. - Spørg efter nummer så du sener kan smse hende for yderlige detaljer. - Der er stort set altid nødvendigt at give dit nummer til hende og køre smsgame med hende i noget tid, fordi kvinder ikke bryder sig om at mødes med nogle de kun har skrevet med over Internettet b) Hvis du tror du er i vennezonen eller du ikke har interesse i at føre bekendtskabet videre: - Gennemse hendes facebook veninder og udse dig den lækreste. - Send i en privat besked følgende: ”Her din veninde *navn* single? Jeg så et par billeder af jer i dit album og jeg synes simpelthen at hun er fantastisk og har en god stil” - Ved alle andre svar end ”hun er gift”, så spørg om hun ikke vil vise hende din profil en dag, hvis hun tror at du måske er en for hende. (Facebook er ikke din bedste wing, men det er kvinder) Opsummering:

Nogle gange kan man travl med at befriende folk IRL (eller whatever du laver) at du ikke har tid til at skrive med din pige online. Gør derfor indimelle noget for at hun ved at du ikke har glemt hende (kvinder opgiver nemt end mand hvis han er stille i for lang tid)

Samtale emner Følgende emner interessere de fleste kvinder sig for: - Rejser - Kunst og esp fotografering

- Forhold - Live events (festivaler, koncerter, teater) - Bøger - Fitness og esp running - Dyr - Mode - Berømtheder - Sange fra 80’erne - Bryllupper - De kongelige - Madlavning

Netdating game
12. oktober 2011 15:36 Online Sarging - Chimpansens point of view : Jeg har de sidste små to år huseret på diverse dating sider på nettet såsom HOT og Dating.dk og langsomt fået rafineret mit "online-game" mere og mere, til nu, hvor det er nået til et punkt hvor mine venner rent faktisk kommer og spørger mig om hjælp når de snakker med en pige på messenger. Mit udseende er relativt normalt, brunt hår, brune øjne, normal af bygning, så det har altid været min cocky funny humor jeg har spillet på. Det sjove med denne humor er at jeg efter at have læst "The Game" for et års tid siden, rent faktisk har fundet ud af at det næsten er en ren David De Angelo stil jeg har haft fra jeg var 12.hehe Siden jeg begyndte på netdating har jeg forført flere hundrede tøser online, og fuck-closed 70 eller flere af dem (er stoppet med at tælle). Mit første år var rigtigt sløvt, men som tiden er gået, har jeg langsomt fået opbygget mig en viden, og et sæt værktøjer, der synes at virke ganske udemærkedet Anyways! Følgende post er på ingen måde en decideret manual i hvordan man gør, men nærmere hvad jeg normalt siger, hvad jeg gør og hvordan man går fra online til IRL og kisscloser eller fuck-closer Den forklarer lidt om mine teorier omkring net-dating og hvorfor jeg tror at de pågældende ting jeg gør, virker. Den er ment som en hjælp til dem af jer, som gerne vil bruge aftenerne på hverdagene, efter arbejdet, på at lave lidt online-sarging så der altid er et par piger i ovnen til en kold vinteraften (og dem kommer der jo nok snart mange af)

Kapitel 1 - Profilbilledet / billeder

Det første og mest vigtige punkt af enhver netdaters profil, er hans profilbillede og hans billedgalleri. Profilbilledet skal virke som dit blinkfang. Da billedet er det aller-første en potentiel pige ser, skal det være noget det fanger !!! Dette punkt kan ikke understreges nok! Alle piger er nogle overfladiske væsner, ligesom os selv, og længere er den ikke! Tænk på sidst du sad på DKBN/HOT/SCOR/NETDATING.dk og kiggede efter piger? Jeg er næsten 100% på at det ikke var deres profiltekst der var det første du kiggede efter Jeg har tit grebet mig selv i at tænke : "mmm det ville være rart med en asiat" og ellers bruge resten af aftenen på at lede efter profiler som tilhører asiater. Piger er præcist ligesådan, profilteksten hjælper til med at etablere dig selv, som en interresant person, men det er først og fremmest dit profilbillede der starter kontakten ! Hvis en pige ikke finder dit udseende spændende, er kampen tabt på forhånd, sådan er reglerne foran tastaturet desværre. Profilbillede Stil Dit profilbillede skal helst vise PRÆCIST!! hvem du er. Hvis du er sjov, funky, anderledes, så er det det du vil have frem på dit billede. Hvis du kan lide at spille guitar, få det med på billedet... Hvis du bare elsker at spise melon, så inkluder det i dit billede, tag den på som hat, fuck if I know. Pointen er at du, med ET eneste billede, skal vise hvem du er som person. Det er tough men med lidt kreativitet er det slet ikke så svært! Jeg har en mistanke om at de fleste herinde, når de kan finde ud af at registere sig som brugere af et online-dating forum, og er mænd, også har et flair for computere! Installer photoshop eller "Picasa" og gør dine billeder lidt specielle og anderledes! Leg med kontrasten, sort-hvid, eksponering og lignende! Igen, det er hvad der differentier dig selv fra resten! Tror dette råd kommer fra en bog, tror det er David De Angelo?, men anyways : Tag og lav et par forskellige billeder af dig selv, og få en veninde, søster eller et andet hunkønsvæsen på nogenlunde samme alder som dig selv til at vælge hvilket du skal bruge. Du ville blive overrasket over hvor sansynligt det er, at hun vælger et helt andet et end det du selv kan lide ! Billed galleriet skal ligeledes vise hvad du er for en person. Massere af personlighedsbilleder! Alt hvad du ikke kan få med på dit hoved-billede, kan du nu klare her. Dine ferie mål, din helt vildt fede lyserøde cykel, you name it... Dog er der et par undtagelser som jeg nu vil komme ind på : Bilbilleder er klichee ! Selvom du er rigtigt glad for din sprit nye BMW, medmindre det er et billede du selv har taget, som er helt genialt, undgå at læg det op på siden da den eneste type du kommer til at tiltrække er piger fra ballerup med hang til sugar-daddys INGEN!!! OVERKROPS billeder...!!! vi tager den lige igen for de sløve... INGEN overkrops billeder... Hvis mine små 2 år har lært mig noget, så er det at overkrops billeder absolut intet hjælper. Det er lige meget om du har verdens lækreste six-pack, du kommer ikke til at score mere på det, og du vil automatisk blive stemplet som en "brian" type på forhånd, så drop det.Piger er ret skarpe til at se igennem din t-shirt alligevel, så hvis du bruger 6 dage om ugen på at gå i træningscentere, lurer de den jo nok alligevel

Mine egne billeder - Anno 2007 For at gøre det hele en smule mere visuelt, har jeg valgt at smide links til de billeder af mig selv, jeg bruger lige nu, samt en beskrivelse af hvorfor! Profilbillede! http://x016.uploaderx.net/x/Self%20Portrait.jpg Ved godt at det ikke er jer alle der har adgang til blitz og et spejl-refleks kamera, men det kunne ligeså godt være taget med et ganske almindeligt digital kamera, husk at det er fotografen der laver et godt billede, og ikke kameraet ! Har valgt at gå efter en lidt mystisk, underlig, spøjs sjov "vibe"... Det er meningen i bund og grund at pigen skal tænkte "What the fuck! - ham der er sgu ikke rigtigt klog" og så smile lidt... Normalt går jeg under samme nick på dating siderne, så det kunne ligeså godt have været et billede af mig der imiterede end chimpanse, inde i zoo's abegrotte Jeg elsker at fotografere, være i naturen og rejse, så de næste tre billeder jeg har valgt reflekterer dette... Desuden har jeg så været så snu, at vælge 4 billeder (profil plus tre i galleriet), hvor jeg på alle sammen har solbriller på... Dette er en del af min taktik som kommer senere http://x022.uploaderx.net/x/Desert%20-%20lille.jpg http://x022.uploaderx.net/x/1190161184.jpg http://x022.uploaderx.net/x/838_1190161184.jpg

Kapitel 2 - Profilteksten og profil oplysninger Profil Oplysninger Inden vi går igang med profil teksten skal du højst sansynligt udfylde nogle standard oplysninger om dig selv, såsom højde, vægt, øjenfarve, hårfarve, favorit beskæftigelser og lignende. Denne del er for så vidt ligegyldig, men senere i forløbet, når du har pigen på messenger, vil hun højst sansynligt bruge den til at huske hvad du er til af film, dine hobbies, udseende og lignende. Ingen grund til at lyve, da dit endelige mål er at mødes med hende i virkeligheden! Hun vil alligevel finde ud af hvis du er 1.20 høj og vejer 300 kilo, mens du på din profil lyder som en Calvil Klein undertøjs model! Vær ærlig men husk at du selvfølgeligt gerne må skrive at du er til romantiske film, selvom du i virkeligheden hader dem. Ingen grund til at fravælge en fantastisk score-mulighed senere hen jo! Profilteksen Endnu engang, det vigtigste her, er at differentiere dig selv! Drop de færdiglavede tekster, de viser du er uoriginal og ligegyldig. Målet er at vise DHV (higher value)! Dvs. at følgende

tekster er absolut no-no ! : Ingen A-B-C tekster, ingen sang lyrikker, ingen TOP-MUSIK lister, ingen kæde beskeder med lille susanne der blev voldtaget af et næsehorn i 83 ect. ect. ect. !!! Et godt trick til at få skrevet en god profil tekst, er at finde det sted på siden hvor "TOPLISTEN" bliver vist... Normalt er der en chart med de 10 "dygtigste" mænd og kvinder... Disse mennesker gør højst sansynligt noget rigtigt, så brug en halv time på at nærlæse deres profiler, snus lidt rundt i deres gæstebog og prøv at sæt dig ind i, hvilken type spil de mon spiller... En god tekst skal ligesom dit billede virke til at gøre målet interreseret i dig! Hvis billedet er blikfanget, er profilteksten krogen Vær sjov, cool, stodderagtigt, hvad end der virker for dig, så længe du ikke DLV'er (lower value)! Der er ikke noget mere sølle, end en profil tekst der hedder noget ala følgende : "Hej er ikk særligt go til det her...hvis der er noget så kan du/i jo altid skrive. Har ikke så mange venne r så er altid online. Jeg ville også rigtigt gerne have en kæreste, selvom alle siger at jeg aldrig får en fordi jeg er så grim og tyk. men skriv hvis der er noget hej hej" Ovenstående tekst er selvfølgeligt en overdrivelse, men der findes RIGTIGT RIGTIGT mange usansynligt sørgelige profiltekster derude... Der er desværre nogle stakkels fyre derude med så lidt selvtillid at de ikke engang kan skrive 3 linjer uden at nedgøre sig selv :/ Følgende profiltekst er min egen, for at vise, hvad jeg selv har skrevet ! Den kunne have været bedre, længere og alt muligt andet, men den har en fornuftig længe, afslører INTET om mig, og formår at fange de interreserede "Hey og velkommen Zoologisk Haves Abegrotte! Vi undskylder lugten, men Chimpansen er single for tiden, så han har ikke nogen til at holde sig i ørerne og fortælle ham at han skal rydde op

Profilen her burde på et senere tidspunkt give dig en smule indsigt i mit liv, hvad jeg går og fortager mig, og hvis du er rigtigt heldig, kan det jo være at jeg vil afsløre overfor dig, andre spændende ting om mig, såsom min skostørrelse, farve tandbørste og yndlings cykelfarve... Nåh det var indledningen, så må resten komme på det senere tidspunkt Men indtil da, Don't be a stranger og smid mig et brev! Bider kun folk jeg ikke lide //Chimpansen" Kapitel 3 - Udvælgelsen På en standard dating side som HOT, Meet your Messenger, Scor eller Dating.dk er der på enhvert givent tidspunkt nok omkring 1000 mennesker online minimum. Hvis vi regner med at udfra disse 1000 mennesker, er 600 af dem fyre, er vi nede på måske 400 potientelle mål. Alt

efter smag, alder, udseende og profiltekst er der nu højst sansynligt højst omkring 50-60 piger tilbage som er interresante for dit game. Grunden til at jeg vælger at skrive kun med de piger der er online, er at man får "instant gratification" som det så fint hedder i Marketing. Du får med det samme respons på om det du skriver og gør, virker, og du kan få en dialog op at køre med det samme. I en session vil der altid minimum være 1-2 piger som du kan skrive med, ligeså hurtigt som du ville have gjort på messsenger, hvilket i sidste ende kan betyde en messenger adresse indenfor 15 minutter! Udvælgelses processen er helt individuel og kommer selvfølgeligt an på hvad du søger! Høj, lav, tyk tynd, lyshåret, mørkhåret, pierced, det er helt op til dig! Vælg dem du gerne ville A) i seng med eller B) lære bedre at kende, eller begge dele selvfølgeligt ! Jeg har besluttet mig for, personligt, kun at skrive til piger fra Københavns området hvor jeg bor! Ingen grund til at bruge massere af energi og online tid, på en pige som bor i den anden ende af danmark. Medmindre jeg kan se en mulighed for at se hende IRL uden alt for meget ben-arbejde, gider jeg ikke røre ved det! "Krogfiskeri" Nu går vi igang med at "krog-fiske" som en jydsk kammerat så kærligt har døbt min taktik efter han hørte om det :=) For de uindviede, går krogfiskeri ud på at man tager 30-40 kroge og monterer dem på en line uden madding, og trækker dem langs bunden ;D Krogene ryger langs havbunden og hvis der tilfældigvis er en fisk i nærheden er der sansynlighed for at den bliver fanget af en af krogene. Oversættelse til Dating verdenen kan forklares meget enkelt. En normal pige bliver på en dag gerne bombarderet med 10-20 breve! Vi snakker om 10-20 breve, HVER ENESTE DAG ! DU kan være verdens lækreste, sødeste og mest charmerende fyr, men hvis hun er på brev nummer tyve hvor der står "skrive?" er det ikke sikkert at hun overhovedet gider give dig og dit brev en chance. Derfor, sats på rigtigt mange heste, og kog det senere ned, i de individuelle breve, til dem du har lyst til at lære bedre at kende! Når man starter er det en god ide at starte med dem der måske er mindre kønne....De giver god træning, er knap så bitchy, og er sikkert ikke ligeså gode til spillet som de rigtigt øvede tøser! Husk at man skal kravle før man kan gå, og at der går rigtigt mange grimme piger, på en køn !! :=) I online dating sammenhæng betyder det at få skrevet til de profiler som du finder spændende. Min normale process er nogenlunde følgende : Log på, gå på online listen, filtrer alder til det jeg har lyst til, normalt 18-23, hvorefter jeg så browser online listen igennem. I Firefox findes der "Tabbing" hvilket betyder den åbner en ny fane i dit browservindue, hver gang man holder tab nede, og trykker på et link. Brug denne funktion!! Mens jeg scroller nedaf på siden, holder jeg "CTRL" nede hver gang jeg trykker på en sød pige fra kbh hvilket resultrer i at istedet for at hovedsiden hopper ind på den pågældende profil bliver der bare åbnet en ny tab med profilen! Meget hurtigere og smart !

Kapitel 4 - Standard Brevet og andre typer breve

Da jeg startede med at netdate var jeg en sød, kærlig fyr, som i bund og grund bare gerne ville have en kæreste. Jeg brugte laaang tid på at skrive personlige breve til hver eneste pige jeg fandt interresant, inkluderede referencer til hendes egen profiltekst og var generelt bare en "nice-guy"... Nogen gange gav det bid, men mindst ligeså mange gange var pigen enten ikke interreseret, havde fået kæreste på, blev skræmt over længden af mit brev, ect, så alt arbejdet var komplet spildt! Det er her standard brevet kommer ind i billedet... Ideen med dette er at lave et brev, uden nogen form for personlig info om hende, andet end højst hendes navn, som du kan bruge til din krogfisknings taktik :=) Standard brevet skal virke som om, det er skrevet til hende. På overfladen skal det ligne et brev du lige har skrevet for et sekund til hende, fordi du bare synes hun havde et fantastisk smil, nogle flotte øjne eller fordi hun bare så generelt sød ud ! Det skal have en snert spontanitet over sig, så hun aldrig nogensinde får mistanke om at det er noget andet end et helt personligt brev til hende, og ingen andre :=) Et standard brev skal indholde følgenden ting : 1. En emne overskrift - normalt er "Hey " mere end rigeligt 2. en grund til hvorfor du skriver - Husk at det skal være noget der skal kunne bruges på alle profiler, dvs ingen konkrete referencer til hendes profiltekst, vægt, højde, hårfarve, øjenfarve og lignende. En sikker vinder er at komplimentere hendes udseende! Ikke for meget, bare nok til at hun bliver smigret (Ingen negs endnu! de skal nok komme) :=) 3. Lidt bullshit fyld - Dit brev må gerne se velskrevet ud, så massere af tillægs ord og generelt fyld, dog uden at brevet sammenlagt bliver mere end 5-6 linjer, make it short but sweet! 4. "The Opener" - Dette er den vigtigste del af hele dit brev. Uden at give hende en grund til at svare på dit brev, er jeres videre samtale dødsdømt...Ligesom IRL har openeren her, en meget meget vigtigt del. Stil hende et spørgsmål eller to, som ALLE kan svare på (eller noget de ikke kan svare på)! Jeg sad og kiggede i forummet og snublede over "Hey, kan du lide appelsiner"... PERFEKT!! så har hun allerde noget at svare på, i hendes svar! At det på ingen måder er relevant, når hun ligger bundet til din seng iført plys-håndjern en uge senere, er ligegyldigt :=) 5. afslutningen - En enkel linje er nok... "Håber at høre fra dig ! //Chimpansen", er mere end rigeligt ! Et standard brev kunne være noget ala det her f.eks. : "Hey Hey tøsepige ! Luskede lige lidt rundt og kom forbi din profil. Blev jo helt betaget af dit fantastiske smil Hvad går sådan en

som dig og laver til hverdag, og kan du forresten lide appelsiner? Håber at høre fra dig! //Chimpansen" Der findes ingen endegyldig opskrift på standard breve, og da ingen er ens, vil alle breve se forskellige ud. Følgende to eksempler er lånt fra min wingman Rosenthaler 1- "NØJ hvor er jeg skuffet over dig. Jeg troede at vi havde en aftale om at vi aldrig kiggede i hinandens profiler uden i det mindste at smide en lille hilsen. Du har brudt vores aftale og såret mine følelser, så det mindste du kan gøre er at synge en sang for mig (helst noget fra Disney - tak). Du får en chance til Det kan godt betale sig nogle gange." 2 -"Hey hvad hedder du? Hvor er du fra? Hvor mange fingre har du på højre hånd? Er dine øjne lyserøde?" Kapitel 5 - Brev korrospondencen Efter at have overstået krogfiskeri fasen og fået kreeret et standarbrev du har sendt ud, er det nu tid til bare at vente

Tillykke, dit første svar er nu i din inbox "RE:Heysan"! Typer og håndtering / Inden vi går i gang med de deciderede tips til hvordan man skriver med pigerne, har jeg valgt at komme med en hurtigt run-down af de forskellige typer. Denne guide er god til at tune sig ind på typen af pige du snakker med. Det er ikke nu i skal dele hele jeres livserfaring med hinnanden, men det er tit godt at vide helt præcist hvilken type du har med at gøre. I brev korrespondancen er det vigtigste at være sjov, anderledes og frisk. Guiden kan bruges både i korrospondencen og på messenger, men nok mest på sidstenævnte /

Efter at have sarget i et godt langt stykke tid snart, har jeg snart mødt alle typer piger inde på dating siderne. Disse typer skal alle sammen behandles forskelligt og kræver end attitude justering for at få dem på krogen. Bimbo tøsen, den intellektuelle, den flirty/horny, adventure girl ect. ect. ect. kræver alle sammen forskellige tilgange, så jeg har valgt at dele dem op i nogle kategorier og give nogle overordnede tips til hvordan man kan identificere typen, og komme med et fornuftigt svar Generelt kan piger indeles i følgende kategorier men meget af tiden hænder det også at du får fat i en pige som er en blanding af to eller flere af typerne. Disse gadekryds skal bare have lidt, fra hver lejr, så hvis det er en adventure prinsesse, er det ”bare” både at appelere til adventure delen i hende, og prinsessen.

Selvom typerne er forskellige er der to regler som ALTID holder stik. Vær sjov !!! Dette kan ikke understreges nok! Lær, at vær sjov over et keyboard. Hvis du kan dreje enhver situation, så den ender med at hun sidder, i sin egen lejlighed, med et lille smil på sine læber, når hun læser dit brev, er dit mål nået ! Vær anderledes!!! Du har præsteret IKKE at ryge i skraldespanden ligesom de andre 63 breve hun modtog tidligere i dag, så nu bliver du nød til at holde den stil ! Det er meget vigtigt at blive ved med at DHV'e, da du ellers hurtigt bare ryger tilbage i skuffen med resten af de ligegyldige! Bimboen Med fare for at lyde decideret chauvanistisk, er det af min opfattelse at der desværre stadig er flest "bimbo" piger på online dating sites, i forhold til de "normale" piger. Der er en god sansynlighed for at du efter din krogfisken minimum har en, af slagsen, som har svaret på dit brev, og da de ikke ligefrem er de hurtigste knallerter på havnen, skal man tit greje dem på en lidt anden måde end andre typer piger Der findes forskellige måder at identificere en bimbo. Profilteksten plejer at være et godt udgangspunkt ;=) Dette eksempel er taget fra en real-life bimbo så den burde være stensikker : "S O F U C K I N G B E A U T I F U L ! ! !! ( I LOVE MYSELF <<33 ) <33 I er mit et og alt ! Elsker jer boys - ville ikke være den jeg er uden jer...! <33 Er du nede med når jeg er flabet hva...?! Gongen - aldrig uden "mine brøndbydrenge"!!!!! ILOVEYA!!!!! Elsker dig skatter - bedre veninde findes ikke <33 DET LIGGER I MIT BLOD - KAN IKKE FÅ NOK!!" Der er høj sansynlighed for profilteksten absolut ingen mening giver. Der er højst sansynligt et overforbrug af smileys og INTET reelt indhold what so ever. Der er selvfølgelig intet der er sten sikkert i dating verdenen, men massere af capslock, smileys, indforstået indhold og stavefejl, så er det er nok en bimbo! En anden måde at identificere en bimbo, er hendes profilbilleder. De er sikkert alle sammen taget i de famøse "myspace angles" -http://www.urbandictionary.com/defin...myspace+angles Dvs. massere af underlige vinkler, funky farver, tåbelige ansigstudtryk og billeder af deres røvgevir (som gerne er akkompagneret af teksten "se mors nye tuss der'!" Korrospondencen Bimbo typen skal behandles med kid-gloves. Det skal holdes på et enormt basic niveau, dvs. du må INTET skrive, der kræver bare en smule hjerne kapacitet. Af denne grund, er det faktisk også den sværeste type, af dem alle, at score, da de stort set er umulige at føre en normal samtale. Groft sagt må man gå ned på samme niveau som dem.

Jeg har snart oplevet mange forskellige svar på mine breve, alt ligefra ” ” til ”hej” og andre kortfattede ligegyldige svar. Man bliver bare nød til at gå ned på samme nivea, spørge ind til om de var stive i weekenden, om de fik bootyshaket og hvor fin deres nye tuss er.... Denne type pige kan jeg ikke give super meget info om. Plejer normalt at styre udenom dem, da jeg intet får ud af det, og mest af alt har lyst til at smide dem ud af min lejlighed så snart de åbner munden :=) Men altså, vær sjov, anderledes, men HUSK at det skal være på deres (lave) niveau :=) Prinsessen Prinsesse pigen lever typisk på en lyserød sky. Verdenen er et fantastisk sted hvor hun får hvad hun peger på, og generelt bare bliver behandlet som den forkælede tøs hun nu engang er blevet opdraget som :=) Deruodver er der stor sandsynlighed for at hun er en mega partygirl ! Prinsesse pigen er typisk model, frisør eller andre lignende jobs, som har med udseendet at gøre! Det kan til tider være svært at skelne prinsessen og bimboen ad, men generelt ser jeg prinsessen som en intelligent version af bimboen Derfor, hvis hun giver dig et mere fornuftigt svar, hvor du har noget at arbejde med, er det højst sansynligt en prinssse og ikke en bimbo. Prinsessen er vant til at blive jagtet, da hun gerne ser blændende godt ud, går i det ”rigtige” tøj og generelt bare udstråler higher value. Derfor er det også ekstremt vigtigt at IKKE give efter for hendes spil, hendes anmodninger om vennelister og lignende. Typisk ser jeg prinsesser som fellow-gamers. De ved hvilke knapper de skal trykke på, og hvordan, for at opnå deres mål. De er dygtige og ved præcist hvad de laver! Korrospondencen Via din krogfiskeri, har du muligvis allerede givet hende et kompliment... Hendes kompliment kvote er opbrugt nu! Indtil du får hende på messenger, må du aldrig, aldrig! give hende flere komplimenter. Hvis du gør dette vil du hurtigt ryge tilbage i den famøse skuffe, sammen med alle de andre suckers :=) At give en prinsesse komplimenter er lidt ligesom at prøve at vinde en piges hjerte, ved at købe hende drinks i baren. Der kommer ALDRIG noget godt ud af det ! Prinsessen bruger generelt dating siderne som en måde at opnå anerkendelse og blive set. De elsker rampelyset, at få anerkendelse og opmærksomhed, så lad være med at give dem det. Prøv i stedet at bryd deres skal, og kom ind til den ”rigtige” version af pigen. Undgå emner der har noget at gøre med deres udseende, og snak i stedet om alt andet. Hvis hun er model, så nævn at du tidligere har datet en model. Frisør – frisør, ect ! Dit mål med prinsessen er at nedbryde hendes maske, hendes fake, som hun bruger når hun vil have anerkendelse og i stedet lære pigen under facaden at kende. Den Nuttede

Den nuttede og den uskyldige minder på mange punkter om hinanden. Hun ser sikkert sød ud, dog uden at have det sidste twist der lige gør hende til en decideret babe, fortvivl dog ej !!.... Den nuttede er typisk en blanding af lidt af hvert, dog gerne med et hint adventure girl, i form

af sportsgrenen ridning! Jeg kan ikke huske hvor mange gange jeg ikke er støt på en nuttet pige som rider, det må åbenbart være meget populært hos dem :=)

Ligesom den ”intellektuelle” har den Nuttede haft travlt med alt muligt andet, men modsat den uskyldige er hun dog kommet over det punkt Hun er dog blevet opmærksom på alt det hun er gået glip af gennem tiderne og er nu i gang med at prøve så hurtigt som overhovedet muligt at indhente det forsømte !

Korrospondencen

Ligesom den uskyldige skal hun behandles med måde. Selvom hun er nået over forsigtigheds fasen er der stadig en del af hende som er varsom. Kør stille og roligt på hende, og brug mere tid end du ellers ville. Til gengæld er det muligt at forme hende præcist som du vil, når du en dag får hende sarged :=)

Jeg er desuden nået frem til den konklusion at hvis den pågældende pige er ”ridepige” er der en god sandsynlig for at hun er en ren vildkat i sengen... Har ingen videre forklaring, men det holder normalt stik ;=)

Den Uskyldige

Den uskyldige lever i en drømmeverden. Hun føler at der er vigtigere ting i livet end drenge, og selvom hun har lyst til at komme ud og udforske den del af verdenen så mangler hun den der skubber hende ud i det. Hvis hun kan, vil hun helst holde sig til trygge ting, og springer sjældent ud i nye ting, som f.eks. en adventure girl ville gøre uden at blinke med øjnene.

Korrospondencen

Med en ”uskyldig” skal man tage det meeeget rooligt! Dettte kan ikke understreges nok! Selv det mindste fejltrin kan få hende til at bakke ud, genoverveje situationen og i visse tilfælde, springe fra. Hun er forsigtig og overvejende og vil være ekstremt svær at få til at åbne op overfor en.

Man skal passe på med sjofelheder, sort humor og generel flirtiness da det tit falder i forkert jord. Til gengæld kan man rent faktisk få fat i en sød, sjov, flot pige uden alt for mange lig i lasten for en gangs skyld :=)

Adventure Girl

Adventure girls er sjove ! De er eventyrlystne, modne, og generelt meget venlige. De er vant til at snakke med nye mennesker, være åbne og ikke-dømmende.

De kan typisk identificeres udfra enten deres profiltekst eller deres profilbilleder. Profilteksten kan være noget med at de elsker at backpacke, rejse, møde nye mennesker, ect ect ect. Profilbillederne viser gerne at de er aktive, at de kan lide at stå på ski, snowboarde, kitesurfe, stå på rulleskøjter og lignende !

De viser præcist hvem de er, hvad de elsker og for så vidt, også hvad der tænder dem! Dette skal forstås som, at det nok ikke er fyren der sidder hjemme på sofaen dagen lang, der imponerer dem mest

Korrospondencen

Alene udfra hendes profil har i højst sansynligt allerede massere af ting at snakke om ! Adventure girl er helt fantastisk at fortælle historier til. Hun vil elske at høre om den gang du nær havde mistet livet i Val-Thorens mens du offpistede og da du mistede din baggage, pas og penge i Nepal.

Hun elsker højst sansynligt en god joke, sort humor og lidt flabethed, så udnyt det på det groveste :=) Bare pas på, du falder hurtigt igennem hvis du ikke ved hvad du snakker om, når i diskuterer offpisting i Iran ! Den intellektuelle

Den intellektuelle har typisk en meget lang profiltekst. Hun fortæller gerne vidt og bredt om hendes liv, hendes holdninger om alt ligefra politik til flødeboller (med eller uden kokos). Hun prøver udfra sin profiltekst at DHV (demonstrate higher value), og vise resten af netdaterne at hun er hævet over bimboerne.

Modsat adventure pigerne, har den intellektuelle gerne ikke så meget livserfaringå. Mange af dem har brugt deres liv med bøger, i stedet for at tage ud og opleve verdenen, snowboarde, eller bare gå i byen. De er mere usikre på sig selv, og bliver mere imponerede over vilje, drømme, mål, og selvsikkerhed end andre typer. Korrospondencen Den intellektuelle kan grejes på flere forskellige måder. Hvis du selv er intellektuell og har lyst til at snakke om problematikken i mellemøsten og om Iran skal have lov til at have sit eget atomprogram, så gør det !! Bare husk at hvis du gør dette, så føler hun sig på hjemmebane, og selvom hun så ser dig som en ligeværdig vil hun samtidigt hurtigt bruge dig til at snakke om politik, og ikke meget andet.

Jeg ville i stedet prøve at give hende en godbid engang imellem, vise at du godt kan være på hendes niveau, men ellers bare flirte røven ud af bukserne i stedet. Husk at du skal close hende, og ikke være hendes debat partner

Brug massere af skarp humor, rappe replikker og generel eftertænksomhed uden at du dog falder igennem som en ”sports idiot” ;=) Den Flirty Mmmmmm... Min favorit type.... Den flirty er svær umidlbart at lure, udfra hendes profil tekst og billeder, da der heldigvis kan være en vildkat gemt i dem alle. Typisk kan man spotte dem, da deres tekster minder meget om en gamers. Den er vittig, sjov og anderledes. Hvis du så blander det, med lidt trutmunds billeder, et frækt smil, et glimt i øjet og lignende, og så har du en vinder ! De kræver det bedste, og medmindre ens game er virkeligt virkeligt tight, er der stor sansynlighed for at man falder igennem, men hvis man spiller den fuldt ud, bliver du højst sansynligt også fyrsteligt belønnet De er sjove at arbejde med og elsker generelt en god gang push-pull

Korrospondencen Den flirty skal hånteres med hård hånd... Hun skal vide at du har gennemskuet hende, at du ved hvad hun vil, og nu skal du gøre hende klart hvad du til gengæld vil. Hun elsker ligesom adventure pigen, en god omgang humor, men hos den flirty må den godt være flabet og dirty. Hvis hun har skrevet tilbage til dig, er det højst sansynligt noget der ikke har noget at gøre med brevet, og mere en statement om hvad hun synes om dig... et eksempel kunne være dette som jeg modtog efter et standardbrev : ” mmm, se der er noget som ka få en lille killing til at *purrrrr* lidt ” Så er stilen ligesom lagt. Medmindre du kører stilen fuldt ud, vil du højst sansynligt tabe. Drop unødvendigt snak, og gå direkte til makronerne, nemlig hvad i skal lave når hun kommer forbi din lejlighed Kapitel 6 - Fra Dating Site til Messenger

Nu hvor de forskellige typer kort er blevet skitseret kan vi rykke videre til næste fase, som er hvordan man får dem fra dating siden til messenger. Resten af guiden kan bruges på både dating siderne og messenger, da stilen er meget ens! Derfor er den en god ting at læse hele guiden igennem og få inspiration hvis du sidder fast i et brev, eller en messenger samtale, da de kan hjælpe begge steder.

Hele ideen med at få dem over på messenger er meget simpel. Før du har snakket med en pige over messenger, kan du ikke vide om du klikker sammen med hende. Hele brevskrivnings konceptet gør at pigen kan tænke laaangt tid over sit svar og hun kan nå og slette eventuelle tanker, som ikke skulle nedfældes i digitial form. På messenger findes dette ikke.

Selvfølgeligt er der ventetid på messenger, men man bliver stadig nød til at følge samtalens flow, være impulsiv og generelt være sig selv.

Jeg har tit oplevet at have snakket med piger over dating sider, som virker som søde tøser, men når man får dem på messenger virker de overhovedet ikke interresante. Medmindre du har et flow med dem, er kampen tabt. Det skal føles som om i sidder overfor hinanden på en cafe, griner, og har det sjovt, selvom i sidder ved hver jeres computer.

Før man dog kan nå så langt, er det nødvendigt at få hendes messenger adresse. Dette kan kun lade sig gøre hvis man formår at demonstrere ens værd (higher value), at man er sjov og anderledes, og frem for alt, at man ikke er nogen creepy stodder. Dette opnår man man via korrospondencen.

Korrespondancen vil være forskellig fra person til person. Jeg har endnu aldrig oplevet at to piger har fulgt den samme ”opskrift”, så selvom målet altid er det samme, vil vejen være forskellig fra gang til gang. Normalt vil den ikke være markant anderledes, men stadig anderledes!

Det eneste rigtige tip, som jeg kan give, er at der skal altid være noget for hende at svare på i et brev! Det er ikke nok med at du svarer på hendes spørgsmål og send den tilbage, spørg i stedet ”jamen er du så glad for den skole eller vil du hellere væk?”

Det er svært at komme med nogen definitiv guide til hvordan man når dette mål, men generelt kan man bruge følgende værktøjer til at opnå tillid, hvilket man må sige er nødvendigt, da messenger i dag er næsten ligeså vigtigt et kommunikationsmiddel som telefoner.

Derfor, i stedet for at gentage mig selv, vil jeg i stedet ”bare” referere til kapitlet nedenfor som handler om hvordan man viser værdi, holder en samtale kørende, og har en sjov hyggelig aften på messenger! Brevkorrospendencen er den letteste del af online-sarging, så, så længe du bare viser værdi, er anderledes og sjov, skal alt nok gå :=)

Messenger adressen

Hvis du har læst resten af guiden og forstået principperne, som i bund og grund er de samme som i alle andre dele af sarging, burde det være muligt nu, at føre en korrospondence frem til det punkt hvor man skal have deres messenger adresse ud af dem.

Før jeg kommer med nogle tips, vil jeg dog lige forklare lidt om messenger adressen, og dens betydning for en pige på en dating side.

For størstedelen af pigerne på danske dating sites, er det, at de opretter en profil ensbetydende med at de bliver bombarderet med breve. Mange breve er fra søde og rare fyre, men desværre er der også rigtigt mange, lad os bare kalde dem, mindre heldige breve som de

også modtager. Hvis du nogensinde har undret dig over hvorfor mange piger skriver ”Svarer ikke tilbage på klamme beskeder, og giver ikke min messenger ud til fremmede”, er det ikke fordi de er fjendske overfor at møde nye mennesker, men simpelthen fordi de breve de har fået har været så klamme og perverterede. Eksempler kunne være følgende :

” Fuck nogle nogle lækre patter!!”

” Hvis jeg giver dig 1000 kr. har du så ikke lyst til at vise mig din fisse?”

” giv mig din messenger, så kan du få lov til se mig spille pik på cam”

Alle disse er rigtige breve, som veninder af mig har modtaget. Det er både skræmmende og decideret sørgeligt at der findes fyre derude som er så fortabte at de er nået til et så perverteret punkt i deres liv at de begynder at skrive sådannne beskeder, og har endnu aldrig hørt om nogen som det rent faktisk er lykkedes for !

Hvor jeg vil hen med dette, er at messenger adressen er noget de bliver spurgt om mange mange gange dagligt, og for det meste af tiden, af fyre de slet ikke har lyst til. Derfor skal man hos mange piger, gøre sig fortjent til at få den!

Normalen for mig, er 5-6 breve, for at man har gjort sig fortjent til hendes messenger adresse, men det kommer alt sammen an på jeres breve, og stilen. Hvis du sidder og snakker med en liderlig flirty tøs, kan det være at du har hendes messenger efter første brev, mens en halv-genert intelligent pige måske kræver 10 breve, før hun føler at du er det værd.

Generelt er det nok bare at spørge på en sød måde, og hvis i har holdt kontakten i 10 breve, er der også en meget stor sansynlighed for at hun gerne vil give dig den. Eksempler på måder at spørge om en messenger kunne være at flette følgende spørgsmål ind i et af dine svar på hendes sidste brev.

” synes du virker som en super kæk tøs, har du i stedet ikke lyst til at fortsætte på messenger? ”

” Brevskrivning er ikke lige mig, så hvad siger du til at jeg får dig lokket over på messenger i stedet?”

” Synes brevene bliver længere og længere, skal vi ikke hellere hoppe over på messenger? Kunne være super hyggeligt ”

Jeg har observeret at rigtigt mange piger ikke er pisse gode til messenger og computere generelt, så det er altid lettere at få deres messenger, end at du giver din. Det virker mindre

truende, da det er hende dig giver dig den, og ikke dig der presser din, ned i halsen på hende ligesom webcam fyrerne, og derudover slipper du for, at pigen ikke kan finde ud af at tilføje dig, og du derfor bliver nød til at yde messenger support over en eller anden dating side

Tillykke, hvis du har fulgt rådene, og ellers har fundet en værdig modstander, har du lige hvad der ville svare til number-close i den virkelige verden Kapitel 7 - Welcome to the Playground – the Messenger Playground! Vi er nu hoppet på messenger, du har fået hendes email og ”Louise – tak for i fredags tøser, det var den fedeste koncert ever” er lige logget på :=) Alt indtil nu har været bootcamp, det er på messenger dit game skal ud, og det er her du skal vise din værd! Jeres allerførste messenger kontakt er den vigtigste!! husk dette! Hvis du ikke formår at gøre et godt indtryk første gang i begge er online og skriver sammen, er det en del sværere at komme i gang senere. Selvfølgeligt kan der være hindringer, såsom aftensmad, forældre, husdyr, opvask, dødfald ect. Men generelt er det jeres første samtale der skal gøre indtryk! Du skal vise hende, at det var en god ting at du kom på hendes msn liste, og at du er lidt af en fangst. Det skal ALTID! være dig der tager kontakten til hende, og ikke omvendt. Hvis du gør dette, betyder det også at det er dig der styrer slagets gang, og via dit flow kan kontrollere resten af samtalen. Indenfor de første 3 minutter burde du gerne have fået hende til at smile, og indenfor de første 10 minutter burde du gerne have smidt din første ”dirtyspike” såfremt det ikke er en type der skal behandles med kids gloves.

Der findes ingen konkret måde at håntere en messenger samtale. Ligesom en bytur vil uforsete ting opstå, og du bliver nød til at revurdere situationen og tilpasse dig den. Det er derfor ikke let at komme med en egentligt fremgangsmåde til messenger samtaler, men jeg kan komme med en masse råd og tips, som vil hjælpe dig, når i snakker sammen.

Idenfitikation af type

Hvis du ikke kan læse hvilken type pige hun er, udfra hendes profil og breve er det generelt svært at skrive med hende, så det fanger. Dette er noget man kun kan lære udfra træning og ligesom sarging i det virkelige liv, er online sarging en kunst i sig selv. Når du er nået det punkt hvor du udfra hendes første brev og profil, kan lure præcist hvordan du skal greje hende, vil alting være meget meget lettere...

Det tager tid, men den egenskab, kan du overføre til alt ligefra byture til familie fødselsdage. De typer der eksisterer på nettet findes selvfølgeligt også i det virkelige liv, og de er stort set ens

Prøv dig frem, vær eksperimenterende, prøv noget nyt med hver eneste pige du skriver med! Brug nye historier og materiale hele tiden, da det er den eneste måde du bliver bedre!

Flow

Dit ”flow” som jeg har valgt at kalde det, er nok den vigstige del af dit game overhovedet... Flowet overgår alt, din stil, humor...alt !

Flowet er din evne til at kunne glide fra emne til emne, gnidningsfrit og uden at dit mål bemærker det. Det er det sværeste at lære, men når du først har den formået at finde dit eget flow, vil alt pludseligt flaske sig. Flow kan ligesom type identificering kun læres igennem dit game. Det er noget der langsomt vil komme til dig. Nogen gange vil du falde igennem totalt, blive grint af, og generelt føle dig åndsvag, men når du først har forstået essensen i det, vil du pludseligt kunne smelte dine historier, jokes og perversiter sammen i en højere enhed.

Ligesom i dit real-life game, når du fortæller mange historier på en gang (threading), er teorien omkring flowet det samme.

Udfra en enkel historie skal du kunne identificere sammensmeltningspunkter i samtalen, hvor du kan påbegynde en ny historie... I brevvekslings fasen er flowet mindre vigtigt, da i hele tiden bare fortsætter den samtale i nu havde gang i, men på messenger er den essentiel da det er den der gør at du kan sammensmelte cocky-funny seksuelt ladede bemærkninger ind, hele tiden, imens det stadig virker som en del af samtalen.

Kort fortalt er det flowet der manipulerer med pigen. Du kan udfra en samtales første sætning, vide præcist hvad du vil fortælle om en halv time, og tilmed hvordan du skal greje samtalen og få den ledt ind på noget spas, som f.eks. dirtytalk. Vis værdi

Hvis du er god til at fotografere, så få flowet din samtale ind på emnet... Hvis du elsker at spille guitar kan du her, endnu engang vise dit potentiale! Vis hvad du kan, vær en god storryteller, det er uhyggeligt så langt man kan komme med en smule ”higher value”

En anden måde du viser værdi på, er ved aldrig at ”stene”... Der er ikke noget mere ucharmerende for en pige, end en fyr som hun sidder og snakker med på messenger, som ikke laver noget. Selvom du har siddet foran computeren hele dagen lang iført dine boxers og spillet World of Warcraft, så fortæl aldrig nogensinde at du bare har lavet ingenting.

Lav i stedet en historie af en art. Fortæl at du har siddet og læst en bog hele dagen, været på arbejde eller wind-surfet. Ligeledes når du sidder og snakker med hende, er det vigtigt at du hele tiden er travl, selvom du i realiteten ikke er det.

Dette giver dig et naturligt samtale emne. F.eks er jeg selv ALTID i gang med at redigere billeder, hvis en ny pige jeg lige har fået på messenger, spørger mig om hvad jeg laver... Samtalen bliver automatisk drejet ind på hvad jeg laver, jeg kan sende et par billeder jeg har taget (på et eller andet tidspunkt) og så har man et samtale emne Humor Uden humor er du fortabt. Pigen skal føle sig tryg og den letteste måde at opnå dette er via sjov, ballade, gak og gøgl. Der findes mange humor værktøjer man kan benytte sig af, når man skriver sammen med en pige men det skal generelt holdes så tåbeligt som overhovedet muligt Rollespil • En af mine absolutte favoritter som kan bruges på alle typer, så længe de kan skelne mellem seriøsitet og total gøgl (bimboerne kan f.eks. ikke dette!). Rollespil kan være mange ting, men generelt skal det holdes tåbeligt. Du kan via dit flow, om at du aldrig får ryddet op, pludseligt skifte emnet til ”hmmm, hvilket minder mig om noget, hvordan har du det med franske stuepige uniformer?...” derefter kan i holde et langt job interview om hendes nye position som stuepige i din lejlighed, løn, arbejdsforhold,”arbejdstøj, arbejdstider og lignende, imens det bliver holdt på et sjovt niveau Sindssyge fritidsbeskæftigelser • Fritidsbeskæftigelserne kan ligesom rollespil flettes ind i dit normale flow, så hvad der starter med et normalt spørgsmål om hvad du kan lide at lave i din fritid, ender med en komplet fiktiv historie om din yndlingshobby hvor du fisker efter lyserøde dræber fladfisk udfra Polens kyst. Sindssyge Jobs • Af sindssyge jobs er det jo kun din fantasi der sætter grænserne. Det kan være alt fra at du er Dr. Evil der er i gang med at overtage verdens herredømmet, til dit job som superhelt der prøver at redde jorden fra.... dræber fladfisk fra polen måske?? Sortsnak • Sortsnak kan massere af ting, men i virkeligheden er det bare ting der ikke passer ind i andre kategorier. I kan snakke om jeres vilde seksuelle fantasier hvor i hælder jakabov ud over hinanden, eller din hang til dåsemajs... Tænk ”Casper og Mandrill aftalen” Negs Modsat når man sarger i byen, hører negs ikke hjemme på dating sider. De er fantastiske når man kommer på messenger, men indtil da, bliver man nød til at holde lidt igen. Dog skal det nævnes at negs online skal holdes på et utroligt sobert niveau, da den virtuelle respons på en decideret onsindet neg vil være en block! Generelt er det en skidt ting at bruge negs i brevkorrospendence. Medmindre at du er hundrede procent sikker på at den vil blive modtaget som du havde tiltænkt dig, så skal man undgå at gøre dette før man går på messenger, hvor det er lidt lettere at smide et par smileys afsted, hvis hun tolkede det forkert. Sarkasme over internettet er ekstremt svært, og ni ud af ti gange, ender det med at det bliver misforstået. Mange piger er på dating siderne for at blive anerkendt, set og blive forført, og det falder ikke i god jord at en total random fyr fortæller hende at hendes lår bliver kaldt bropillerne.... Kort fortalt, negs via brev, bad idea, negs via messenger, good idea!

Cocky Funny Det vigtigste, når du snakker med piger over nettet, er at du aldrig bliver friend-zoned. Det er utroligt let, at falde i en rytme, hvor i altid snakker om hendes problemer og hendes liv. Efter bare et par gange bliver det normalt for hende, at komme til dig, når verdenen chrasher ned om hendes ører. Det er der i sig selv ikke noget dårligt i, men det betyder bare at du højst sansynligt aldrig vil ryge i seng med hende, da du er blevet friend-zoned i stedet. Den letteste måde at undgå dette, er at køre hårdt på, fra det sekund du har hende på messenger... Vær sjov, flirty og cocky funny! Kom med små flirty stik-piller med jævne mellemrum så hun på ingen måder er i tvivl om at du vil danse vandret rumba med hende, og ikke kun diskutere hendes veninde problemer ! Der findes uhyggeligt mange måder at gøre dette på, men mine klare favoritter er altid at flowe samtalen ind på noget med hende, bundet fast til min seng, iført håndjern meget lidt andet Skriv det på en humoristisk måde, med et glimt i øjet, og selvom hun griner af det, fanger hun stadig den lidt dybere mening :=) Billedbytning Efter et stykke tid, vil jeres samtale højst sansynligt (og forhåbentligt), lande på billedbytning og ”om du da ikke lige havde nogle billeder uden solbriller på” Hav altid en mappe på din computer med gode billeder af dig selv! Der må gerne være venner på dem også, men først og fremmest er det dig hun er interreseret i, og ikke dem! Hav en masse forskellige, og frem for alt, lad være med at sende de samme 4 billeder som du har på din profil ! Nu er det din tur til at luske billeder ud af hende. Alt efter om det er dig der starter emnet eller hende, er det enten dig der sender først eller hende... Hold det på et fornuftigt niveau, uden alt for mange negs, medmindre en virkeligt god en, falder lige i hovedet på dig....

En for nylig billed neg jeg selv fyrede af, var en billedbytnings samtale hvor pigen havde et billede på af sig selv på messenger, fra Thailand hvor hun stod iført bikini, i et badeland foran en kunstig elefant. Jeg skriver ”Og send lige det der billede du har på lige nu....ville gerne se...ehm... Elefanten!!!...Og dens store flotte ører! ” (pigen havde enorme bryster)...anyways, samtalen fortsætter hvor jeg fortsætter mens hun sender ”og nu håber jeg sgu at det er en ægte elefant, ellers bliver jeg bravt skuffet unge dame!” Jeg modtager billedet mens hun skriver, ”jada, selvfølgeligt er den ægte”... mit respons efter jeg har modtaget det er ”Hmm, ah det kan jeg godt se, men hvorfor fanden har den bikini på??” Som tidligere nævnt, negs må endeligt kun bruges når man er sikker på at de rammer plet, men det er sgu rart at være lidt ond engang imellem

I har siddet og billedbyttet lidt frem og tilbage nu, husk endeligt og kommenter hendes billeder, da der ikke er noget værre for en pige hvis hun lige har sendt sit bedste billede af sig selv, og du ignorerer det totalt og fortsætter med en hel anden del af samtalen. Hvis hun har store bryster, god røv eller lignende, kommenter det gerne, hvis du mener hun kan klare det, men gør det på en cocky måde.... Sig at hun har nogle utroligt flotte ører f.eks, i stedet for patter ! Min taktik omkring solbriller er forresten meget simpel. Normalt er alle billeder af mig på en profil, med solbriller. Det leder samtalen hen på billedbytning helt naturligt når i kommer videre på messenger, og er i virkeligheden ikke andet end et uskyldigt trick til at fremskynde processen ;D Der er sikkert mange af jer derude som automatisk tænker på nøgenbilleder når i tænker billedbytning. Dette er selvfølgeligt også en del af hele dating konceptet. Nogle piger er friske, andre slet ikke. Det er svært at vide hvem kan kan gøre det med, men hvis du har en god connection med pigen, og hun føler sig tryg er det muligt. Prøv generelt ligesom bryst kommentarerne at pak det lidt ind... Få billederne til gradvist at blive mere og mere dirty. Hun sender et billede af sit ansigt, sig ”ej hvor er det surt at man ikke kan se hele din krop, du kunne jo være 12 meter høj!!!”... Hun sender et billede af hendes krop, du siger ”heey, du var jo ikke 12 meter høj, men man ved aldrig, jeg stoler ikke på dig før jeg har set dig i en bikini” osv... For de fleste piger nytter det ikke at springe direkte til ”stik mig lige de billeder din kæreste tog af dig sidste sommer mens i havde sex”... Webcam Da jeg startede med at netdate for omkring to år siden, var de eneste der havde webcam, de slutty, og det blev da stort set også kun brugt til at vise bryster, røv og resten man ryger i helvede for. I dag er det dog meget anderledes heldigvis! Der er super mange der har webcam, og selvom det stadig for det meste er for at blive bekræftet i at de ser godt ud, har et webcam for en netdater mange andre fordele! Den åbenlyse fordel er selvfølgeligt at du kan se præcist hvem du snakker med, og at hun ikke er en faker (hvilket jeg endnu ALDRIG nogensinde har mødt). Så længe du har udvist sund dømmekraft burde du aldrig være i e situation hvor du tænker ”fuck, jeg har chattet med en dreng i 3 dage”... Den er fantastisk til at sortere evtuelle ”upsere” ud, som bare havde taget et billede i den rigtige vinkel, den rigtige dag, på det rigtige tidspunkt, men som i virkeligheden ligner en der er blevet ramt i hovedet af en lastbil Den største grund til at webcam dog er en fordel for dig, er hvor meget det kan hjælpe dig med at underbygge din egen personlighed. Af princip går jeg aldrig på webcam medmindre pigen ligeledes har et, da jeg jeg ikke kan lide at blive betragtet på den måde, uden at vide hvem modparten i virkeligheden er, men dette er selvfølgeligt noget der er helt op til den individuelle! Nej.... Med webcam kan du virkeligt folde dig ud. Du kan se hendes mimik, hendes Kino og hvordan hun generelt reagerer på det du skriver til hende. Du kan indenfor 5 minutter have dannet dig et komplet billede af hvad hun finder sjovt og ikke sjovt. Hvis hun ellers er en pige med humor, skal du på ingen måder være bange for at opføre dig som et komplet dampbarn på webcam! Lav tegninger, sid med solbriller på indenfor, brug rekvisitter, lav grimasser, alt hvad der kan få hende til at grine gælder ! Hvis du har haft en pige på webcam har du en enorm fordel når i endeligt skal mødes fordi du har en mental-gameplan over præcist hvordan du skal tackle hende.

Dirtytalk Dirtytalk er guld værd, på messenger, and here's why! Foruden ”dirtyspikes” som egentligt bare er seksuelt ladede bemærkninger, så er den bedste måde at få en pige over nettet til at ryge i et seksuelt ”mindset” at dirtytalke. Foruden at samtalen automatisk bliver drejet hen på noget seksuelt, vil det også gøre at hun vænner sig langsomt, oppe i sit hoved til, at det er ”okay” hvis hun ryger i kanen med dig på første date, da hun glæder sig lidt til at se om du er ligeså fræk som på messenger ;P Ligesom alt andet, vil din dirtytalk samtale ændre sig fra gang til gang, men her er et par tips til hvad der virker, og hvorfor det virker frem for alt. Normalt siges der at mænd er utroligt visuelle i deres tankegang. Løst oversat er det derfor vi ser porno! Vi vil gerne have noget at kigge på, for at blive seksuelt opstemt. Kvinder derimod har meget lettere ved at blive opstemt, af f.eks. et erotisk digt, eller, surprise! Dirtytalk!.... Udfra teksten, har de utroligt let ved at sætte sig i den pågældende situation og rent faktisk få en fysisk følelse ud af det, og det har vi selvfølgeligt tænkt os at udnytte på det groveste :=) Generelt virker dirtytalk gerne først efter kl. 21... Har ingen ide om hvorfor, men piger har generelt lettere ved at være lidt uartige efter sengetid. Tror det har noget at gøre med lyset, who knows ;D Det er svært at sige præcist hvornår man kan begynde på dirtytalk, men generelt kan man stikke nogle ”følere” ud via nogle seksuelt ladede bemærkninger, gerne noget du kunne tænke dig at gøre ved hende... hvis hun er spydig eller fræk, kan du sige, ”nu skal du opføre dig ordentligt unge dame, ellers så smider jeg dig i håndjern, bind for øjnene og giver dig nogle smæk! ”... Hvis hun er grydeklar ville hun typisk anerkende beskeden og i stedet for at sige AD!, måske spille med på den og sige ”mmmmmm (6)”... Smid en bemærkning mere og hvis hun reagerer på samme måde er det tid til at begynde dirtytalk Start langsomt, via dit flow kan du naturligt fortsætte med at hun har været en slem pige.... Måske har i snakket om at hun snart skal komme forbi din lejlighed... Du kunne spørge, har du også tænkt dig at være en slem pige når du kommer forbi min lejlighed da? (uskyldigt spørgsmål i sig selv, men den twister vi). Hun svarer enten en form for ”ja” eller ”neeejda”...hendes svar er i virkeligheden ligegyldigt for det er nu du sætter en fiktiv historie op, om hendes første visit i din lejlighed som f.eks. ”Jamen du er klar over hvad jeg ville gøre ved sådan en slem pige som dig ikk?" "Så snart du kom ind af døren, ville jeg tage fat i dig, og klemme dig op af væggen..." "Jeg ville tage dine hænder, og holde dig, mens jeg langsomt ville begynde at kysse dig op ad din hals, nappe dig blidt i øreflippen, og hviske dig i øret hvor meget du tænder mig” Et par små kommentarer. Som i kan se lægger vi hårdt ud, dette er vigtigt for, hurtigt, at få opbygget denne her fantasti hvor alt er muligt og hvor der ingen grænser er. Det er meget vigtigt hele tiden at tiltale hende direkte, ikke som en fiktiv person, men DIG!

Inkorporer emner i har snakket om, hvis hun har fortalt om sine nye frække sorte hipsters, har hun selvfølgeligt dem på. Alt hvad der kan få hende til at leve sig mere ind i samtalen kan bruges. Bryd sætningerne lidt op, selvom at du allerede har skrevet de næste 12 linjer, så giv hver linje 10 sekunders betænkningstid, hvor hun kan læse den, vende og dreje den oppe i hovedet og begynde at forstille sig det. Ligesom forspil er vigtigt i den virkelige verden er min version af dirtytalk for det meste KUN forspil... Massere af våde kys, pirrende slik og nap i øreflippen er alt sammen ting der får hende til at leve sig mere ind i samtalen, i stedet for at det hele går op i pik og fisse... Kys på hals og nakke, og nap i øreflippen er forresten fantastiske starters ligemeget hvornår... For mange piger kan det give kuldegysninger, bare de tænker over en sød fyr som napper dem i øreflippen og kysser dem op ad halsen, så udnyt dette faktum! Vi fortsætter hvor vi slap! ”lade min ene hånd glide ned af din krop, mærke dine bryster, din stramme røv, og lade den strejfe dine inderlår....” ”langsomt tager jeg din top af, og åbner dine bukser.....sådan at du til sidst kun stod iført dit sexede undertøj.....” ”Kigger dig dybt i øjnene og giver dig et drilsk blik. Tager din hånd, og fører dig ind i soveværelset, hvor jeg kaster dig ned på min seng...” ”Giver dig bind for øjnene og blidt binder jeg dig fast til min seng ” ”Iagtager dig mens du ligger, med bind for øjnene på min seng og kan høre mig, men ikke se mig... lader min hånd blidt strejfe dine inderlår, dine bryster og din mave mens jeg lytter til dit åndedræt” ”Finder en flaske med babyolie frem og lader et par dråber ramme din nøgne krop. Starter med blidt at massere olien ind på dine skuldre og hals, og langsomt, cm for cm, bevæger jeg mig ned ad...” "Mens jeg smører din mave ind mens jeg måske lader en enkelt finger glide langsomt fra dine bryster, ned ad din mave, forbi din navle, til den rammer din trussekant" ”Begynder at smøre dine ben ind, og helt langsomt, dine inderlår...Mærker hvordan dit åndedræt bliver tungere og hvordan hele din krop sitrer i takt med at mine hænder glider længere og længere op ad dine inderlår” ”Pludseligt mærker du mine læber imod dine. Helt stille og forsigtigt kysser jeg dig, og drillende napper jeg dig i læben. Lader mine kys vandre ned mod dine bryster. Lader min tunge cirkle om den ene af dine stive nipples. Lige inden min tunge rammer den, stopper jeg dog, og begynder med at gøre det samme med din anden” ”Sutter blidt på dem, og napper lidt drillende ”

"Lader min tunge vandre ned af din mave lige indtil den når dine trusser. Lader den glide langs trussekanten, ved dine inderlår. Mærker hvordan du bliver vildere og vildere, slik for slik, uden at du kan gøre andet end at stønne blidt” ”Drillende lader jeg min tunge strejfe din mis udenpå trusserne. Stopper pludseligt og lader min krop glide op ad din så du kan mærke min hårde pik og hvor liderlig jeg er” ”Kysser dig igen, helt blidt og langsomt og hvisker dig i øret hvordan jeg vil slikke din mis lige om lidt” ”Hvordan jeg vil lade dine trusser glide af dig, langsomt og helt blidt lade min tunge strejfe dit venusbjerg, dine læber, og din hårde klit” ”Hvordan min tunge, helt flad, glider op og ned af din våde mis” ”Hvordan min tunge cirkler rundt om din klit, helt forsigtigt, mens jeg lader en enkelt finger glide op i dig og begynder at massere dit g-punkt” Du skal selvfølgeligt være velkommen til at omskrive, tilføje og fortsætte mit lille standard dirtytalk ”manuskript”, men med dette burde det være muligt at gøre selv en hærdet dirtygirl lidt vild i varmen Vær altid åben om hvad det er du vil! Hvis du er ude på sex, og ikke et forhold, så giv ikke pigen falske forhåbninger om at du vil date hende, mødes hendes forældre og ”komme kærester”. Piger er generelt meget åbne, og har ingen problemer med lidt uforpligtende sex, hvis det ellers bliver gjort på en fornuftig ordentlige måde. Da jeg startede i sin tid, havde jeg en ide om at måden man scorede på, var at vinde deres hjerte.... Dette er en fantastisk ting at gøre, men hvis du har tænkt dig at trampe på det bagefter, skal du lade være. At være PUA er ikke ensbetydende med at man også skal være en kold ond stodder.... Hvis du er ude efter en kæreste, så sig det, men samtidigt skal du også gøre hende opmærksom på at du IKKE leder efter en kæreste, hvis du bare er ude på sex... Der findes mange måder at gøre dette, men en god måde kan jo være at spørge ind til ”jamen, hvordan kan det være at du er endt herinde på kødmarkedet?”, hun svarer og du kan så fortælle at du lige er kommet ud af et forhold (sandt eller ej) men at du ikke rigtigt føler dig klar til at binde dig igen, på den måde lige nu, og egentligt har det meget godt med at være single :=) Hun vil højst sansynligt forstå din hentydning og når i engang ender sammen, vil hun altid have hvad du fortalte hende i baghovedet, hvis hun skulle falde for dig. Hun vil huske på det, og tænke, ”hey han havde jo faktisk sagt det til mig på forhånd”, hun bliver ikke ked af det, og du fremstår ikke som en dum stodder! Brænd aldrig broer Selvom den pige som du lige havde udset dig til at skulle komme forbi dig, lørdag aften, i mellemtiden har fået kæreste på, og du måske føler dig brændt af, så lad være med tænke ”så bliver hun aldrig min”.... Lad være med at slette hende fra din liste, tag i stedet og hold kontakten ved lige, og du kan være sikker på at den dag hun bliver single igen, vil hun stå udenfor din dør, hvis du ellers har spillet dine kort rigtigt

Generel etik Det nok vigtigste emne overhovedet, når det kommer til netdating, er hvordan du generelt skal opføre dig online. På nettet vil du uhyggeligt hurtigt blive stemplet udfra din opførsel, ligeså let som du kan opnå en titel som funnyboy eller charmende, kan du blive stemplet som en pervers pedofil stodder eller endnu værre ! Hav altid dette i tankerne når du sarger online. Lad være med at svin en pige til, bare fordi du sidder bag din computerskærm. Generelt skal du behandle piger og mennesker i hele taget på samme måde online som i den virkelige verden. Især skal du tænke meget grundigt over, hvem du sender billeder ”af hende den nye lækre” til.... Det er fair at sende et par billeder af hende du sarger til en ven eller veninde, men bare husk at da de er digitale vil der altid ligge en kopi indtil de bliver slettet på den pågældendes computer. Hav altid i tankerne hvor hurtigt du kan sætte en lavine i gang, bare fordi du sendte et nøgenbillede af en pige til en kammerat som sjovt nok gik på samme skole som pigen....! Kapitel 8 - Fra Messenger til IRL

Hvis du har fulgt rådene i denne guide burde nu nu være rimeligt godt klædt på til enhver form for pige du møder på nettet, med de værktøjer der findes. Det ”sidste” der skal nås nu, er at gå fra messenger, til den virkelige verden, som i dit tilfælde, forhåbentligt er dit soveværelse

Denne del er forbløffende let... Det er ikke sværere end at aftale et tidspunkt og sted. Jeg kan personligt bedst lide at mødes hos mig, da jeg i så fald 100% i kontrol over situationen og kan komme på en god undskyldning i tilfælde af at der alligevel ikke er noget der er som det burde. Spørg om hun ikke kommer forbi til en film, og så er resten op til dig. Vær sød, hyggelig og kør dit game tight. Lad være med at være en anden end du er på messenger, da det vil fremstå utroligt underligt hvis du er en komplet anden fyr når du møder op. Sæt en film på, lav nogle popcorn, skru ned for varmen i stuen og halvejs igenem filmen når hun trækker sine ben ind til sig og ubevidst fryser lidt, tilbyd at hente et tæppe eller dyne. Snig dig selv lidt ind under det, begynd at nus hende på benet, foden eller hånden og eskaler langsomt derfra. Med 90% chance er dette præcist hvad hun har glædet sig til, nu hvor du har formået at tænde hende på det groveste via dirtyspikes og din generelle charme, så eskaler, dril hende, og hvis hun sidder i den anden ende af sofaen, hiv hende hen til dig og kald hende asocial ! Det eneste nu du skal gøre er at kysse hende på halsen ligesom du gjorde i din dirtytalk og følelserne hun følte da hun læste det, vil automatisk komme frem igen, nu hvor i sidder sammen... Mit sidste råd til dig, er at når i mødes, giv hende altid et kram som det første. Vær en gentleman, og gør ikke noget som du ikke selv ville kunne lide, der blev gjort ved dig ! Tillykke, du har lige kiss-closed eller F-closed din første netdater Final Words

Håber at min guide til denne, mindre udforskede del af PUA verdenen, har gjort online dating både en smule sjovere, og måske endda gjort dig en smule klogere. Det var sjovt at skrive og faktisk interresant at få nedfældet nogle af alle de ting jeg har lært gennem årerne. Hvis der er nogen der nogensinde har nogen spørgsmål, har brug for hjælp eller lignende, skal i altid være velkommen til enten at lave en thread om det, eller sende mig en privat besked!

Hvis kvinden går i interview mode
18. september 2011 15:15

Hvis en piger begynder en irriterende samtale eller stiller for mange spørgsmål, så plejer jeg at vende spillet. Eks.: - Åhh blommetærte! Du er bare dygtig til at stille spørgsmål. Du vil blive en fantastisk journalist! ”Fysik push – skub hende ned i sengen, giv hende en lammer eller puf hende med hoften” Pull – Kys hende, kram eller penetration. - Hun stiller åndsvagt mange hv-spørgsmål og du svare ”Æbletærte! En superhelt afslører ikke sin identitet!” Den her er meget sjov, MEN har fået en lussing en gang – den sang! - Hende hv-spørgsmål. Du tager dig sygesikringskort op og læser op fra det! Og når du er færdig, så siger du ”Nu ved du alt ” Min yndlings: - Hende: hv-spørgsmål. Dig: Pæretærte, nu har jeg svaret på så mange spørgsmål at jeg er nød til at bruge tricks. Næste gang du stiller et spørgsmål, så kilder jeg dig til du tisser i bukserne. Hver gang hun så stiller et spørgsmål, så kilder du hende – meget sjovt faktisk!

Negs eksempler
14. september 2011 22:44

Negs (nogle fra push-pull) fra nettet:
• • • u're smart u don't look like it thow. u're haire is shinny is it a wig? u're either the coolest girl i've ever met or a total weirdo

• u're nails r very long r they acrylic? • u're hair is very long r they extensions? • go hug her hard then say i hate u soooo much (no smiles) • I love your shirt, my mom/little sister/favorite cousin has one just like it. • Anything that starts with "You're kinda interesting, too bad you're..." • If you didn't remeind me so much of my little sister/cousin, you might actually work. • and don't forget the physical ones that say a lot more than these. grab a hold of her pants or shirt and push her into oncoming car, bike, people walking toward you. Then pull her back. • Hey u look like a girl that would have an interesting point of view(much more excited girl) but i could only stay a sec her: blah blah me: i was wrong that wasn't interesting (pause put my hand on her shoulder) at ALL! huge smile to top it off

Date inspiration
16. september 2011 16:46 Forslag til dates/day2s Hjemme -Lav mad sammen (Bliver anbefalet af rigtig mange!!) (God mulighed for kino, hyggeligt og mulighed for at imponere med coocking-skills) -Backgammon ell. andre brætspil -Besserwisser, Trivial Pursuit -Twister -Playstation, Wii, Nintendo osv. -Skovtur i hjemmet (Jelle - http://www.thegame-online.dk/showthread.php?t=9825) -Bag pandekager (Fisker) -Jonglering med jongleringsbolde (un2believable) -Farve hår (Dig eller hende) (Urge) -Paradise Hotel / Andre tv-serier (Urge) Udendørs -Rulleskøjter -Gåtur i skov/gågade/havn/kirkegård/ved stranden/om en sø/på togskinner… -Slå smut ved vandet -Picknick/skovtur (I park, i skov, ved strand, midt i byen osv.) -”Hey jeg skal ud og shoppe i morgen. Vil du med?” -Cykeltur -Window-shopping -Gavekøb til veninde/mor/søster/moster… -Vandkrig i springvand (Mac) -Guidet tur i byen (Hvis hun er ny i byen, har dårlig stedsans, du kender nogle steder hun ikke gør eller bare for sjov (mulighed for storytelling)) (Natteravninden) -Leg i regnen, hop i vandpytter (Monin) -”Bryd ind” på forbudte steder om aftenen/natten (Byggepladser, parker, kirkegårde, baghaver osv.)

-Lej en tandem-cykel Besøg steder -Tivoli (Hvis der er et i byen) -Zoologisk have -Markeder (Med forlystelser og boder osv.)(Kommer til de fleste byer året rundt) -Cafe -Random (gratis) koncert, standup ell. lign. (Tjek evt. www.kultunaut.dk) -Livemusik på cafeer -Teater, ballet, opera -Museer -Andre seværdigheder i byen (Lej turister – Der er sikkert mange ting, I aldrig har set før/opfind dine egne seværdigheder og gør dem til jeres seværdigheder og tilknyt en historie) (Natteravninden) -Brudemesse/bilmesse/en eller anden form for messe (Natteravninden) -McFlurry's på McDonalds (Wonder) Aktiviteter -Go-kart -Rapelling, klatring -Minigolf, golf -Pool -Bowling -Paintball (Rave) -Militær forhindringsbane/hårde løbeture (Rave) -Svømmehal -Salsa (I mange byer er der mulighed for begynder-drop-in-salsa) -Skøjtning (Skøjtehal, frossen sø eller udendørs skøjtebane) -Prøvetime i den lokale kickboxer/karate klub ell. lign. -Der findes en masse dejlige haller rundt om de det ganske land, som man kan leje sig ind i. Her kan alle former for idræt udøves, lige fra springgymnastik til badminton. (X-Ray) -Swingerklub -Sy-kursus (X-ray) -Danse (Danseundervisning, dans hjemme (lær at danse sammen via dvd ell. youtube) eller dans i byen (hverdagsaften)) (Natteravninden) -Karaoke -Drageflyvning (Og evt. dragebygning) -Hoppeborg (Natteravninden) -Frisbee (Magus) -Lej en robåd/vandcykel (Natteravninden) -Fototur (Tag billeder af ting, tag billeder af hinanden (leg modeller), tag billeder af jer sammen)(Hav evt. rekvisitter med) (Natteravninden) -Skattejagt af en art (Se evt. længere nede) (Natteravninden) -Lege som da man var barn (Fodbold, spil hop-over-bold, sjib, hockey, basket, jorden er giftig mv.) Butikker -Build-a-bear -Fætter BR -IKEA (Hvis man har sådan en i byen) -Lagersalg, loppemarkeder, genbrugsbutikker -Møbelbutik (Prøv senge, sofaer, leg i skal indrette jeres fælles hjem mv.) -Sjov i et supermarked (Gemmeleg, gavepapirsslåskamp, skattejagt (Evt. for at finde madvarerne til aftensmaden, som man bagefter laver sammen)) (Natteravninden)

Kreative aktiviteter: -Mal lejligheden (Fisker) -Tegne hinandens portrætter (Magus) -Fingermaling liggende på gulvet (Wonder) -Lav ballondyr (un2believable) -I kan sammen samle et IKEA møbel (Hvis nu der lige er et, der skal samles) -Male malerier (Grej kan købes billigt i Søstrene Grene) Mal evt. hinanden/mal til hinanden -Papmache (Kræver vand, tapetklister, avispapir og balloner) (Natteravninden) -Origami (Papirfoldning – lån bog på biblioteket) (Natteravninden) -Andet kreativt (Som man evt. kan give til hinanden – Det gør ikke noget, det bliver lidt ”feminint” – I mine øjne ville det være cool at lave sådan noget med en fyr) (Natteravninden) -Lav dukketeater/fotoshoot med figurer i selv har lavet eller klippet ud fra blade og reklamer (Natteravninden) Generelt, mere løst: -Lav det, du kan lide at lave. Det du normalt laver med dine venner. -Opfølgning på rollespil fra byen -Konkurrer (Skumfidusspisning, kapløb, vidensquizzer/spil, længdespring, legeplads-triatlon, ludo vend mariekiks i munden osv.) (Natteravninden) -I må kun svare ja, svare nej, lyve, snakke volapyk ell. lign. (Natteravninden) -Leg 10/20/50 spørgsmål til professoren (Mulighed for at stille dybe spørgsmål og lære hinanden bedre at kende) Stikord til day2s -Venue-change -Anderledes, utraditionelt -Personligt -Uformelt -Aktivitet -Mulighed for kino

Push/pull
13. september 2011 13:12 Jeg vælger at svare "mystisk" og joket på ca. 1/2 af spørgsmålene, og rent faktisk svare meget ærligt på den resterende halvdel. Ydermere delte jeg spørgsmålene op i "facts" og "følelser", så jeg ville svare ærligt på ca. halvdelen af facts spørgsmålene, og halvdelen af følelsesspørgsmålene. På den måde opnåede jeg en push/pull effekt. Efterhånden som jeg byggede bedre komfort, ville jeg svare ærligt, hvis hun stillede det samme spørgsmål igen, som jeg tidligere havde joket om. På den måde vil man sikre sig at der stadig er ubesvarede spørgsmål, uden at du helt trækker dig væk fra hende. I praksis, hvis jeg må bruge dit eget eksempel, kan det - i en relativt simpelt og ret så fantasiløs en samtale - se således ud: HB: Hvad laver du til dagligt? Du: Jeg er draq queen - (1 fact, svaret med mystik), ej seriøst, hvad med dig? HB: bla bla... men hvordan har du det med faste forhold?

Du: Jeg elsker faste forhold, den intimitet man opbygger med et andet menneske er fantastisk (1 følelser, svaret korrekt) HB: Bla bla... elsker du ikke også bare dine venner? Du: Gode venner er som engle... De bløder hvis man saver i dem (1 følelser, svaret med mystik) Så kan man i princippet bare tælle point op, og konkludere, at man skal svare ærligt på det næste fact-spørgsmål. Efter lidt tid kommer det helt af sig selv, men det er et spørgsmål om balancegang og push/pull.

Sandheden om kvinder
28. september 2011 23:19 • Lad være med at være seksuelt dømmende på nogen måder. En kvindes værste frygt er at opfattet som en billig tøs. Hun vil slik på dine tæer og tage den i røven hvis hun tror du ikke vil se på hende som værende billig bagefter (og hun ved hendes veninder ikke finder ud af det). • Lad være med at blive vred på hende. Kvinder ved, at de har følelsesmæssige udbrud, og de er nødt til at stole på, at du kan håndtere det. Det er ok (og nødvendigt) lejlighedsvis at blive vred … men sørg for at hun ved, at du har fuld kontrol overfor dig selv. • Lad hende ikke manipulere med dig eller kontrollere dig på nogen måde. Hun vil straks miste al respekt for dig. Altid være den førende. Det er ligesom at danse - kvinder hader en mand, der ikke kan føre. • Når du henvender dig til en kvinde eller en gruppe, har de en tendens til at få en fornemmelse at den eneste grund til at du kommer tæt på dem, er fordi du egentlig bare vil have noget fra dem - ligesom sex. (Og de har ret.) Det er vigtigt at strukturere dit kropssprog og samtale, så de ærligt talt tror du ikke vil have noget fra dem. De skal føle du er ved at forlade hvert sekund. • FORSØG IKKE PÅ AT IMPONERE HENDE PÅ NOGEN MÅDE. Don't show off. Lad være med at tale om bedrifter eller ejendele. Så snart hun opfatter, at du forsøger at bevise dig selv overfor hende, mister hun al interesse. • Du må ikke ignorere hendes venner. En kvinde sætter pris på hendes veninders meninger mere end noget andet i verden. Intet betyder mere for hende, end hvad andre kvinder tænker om hende. Giv hendes venner masser af opmærksomhed og få alle til at have det sjovt. Hvis en kvinde føler sig udenfor, vil hun trække dem alle væk. De vil følge efter som en flok duer. (Bemærk, at mænd ikke opfører sig på denne måde! Kvinder er meget anderledes!) • For at få en kvinde tiltrukket/følelsesmæssigt sårbar, giv hende masser af følelser. Ikke kun de gode føleleser. Få hende til at føle sig godt tilpas, og vred, og trist, og forbundet, og forundret og nysgerrig, osv. Få hende til at le. Dril hende. Fortæl historier om din syge hvalp. Fortæl hende, hvorfor tingene aldrig ville gå mellem jer to. Hvis hun bliver varmet op, vil hun begynde at røre dig ... skub hende playfully væk. Hvis hun kalder dig et idiot og slår dig på armen, gør du det rigtigt. Hvis hun giver dig et "I can’t believe you just said that" look, så lad være med at bakke ud, lad være med at sig ”Just kidding" eller sådan noget. • Som hun får flere følelser, og åbner op – vil hun forsøge at ødelægge det ved at komme med logiske forklaringer. Hun vil måske spørge dig om du er en player, eller om du siger

sådan til alle pigerne, eller whatever. Tricket er: læd være med at tage det seriøst og giv hende et logisk svar. Det er rigtigt, kvinder mister interessen for dig hvis du tager dem alt for seriøst. Det er vanvittigt, men det er sådan de opførere sig. Enten ignorer det eller også fejlfortolk hvad hun siger som om hun er ved at kunne lide dig. Hvis du fejler disse tests, vil hun være væk hurtigere end du kan sige pick up artist. • Hun vil begynde at stille dig en masse spørgsmål. Det er hvad chicks gør når de føler til tiltrukket af en mand, de ikke ved noget om. Dette er din chance for at åbne lidt op, og også finde ud af mere om hende og skabe en dybere connection. Dette er nødvendigt, hvis hun ikke skal flake dig senere. Men lad være med at gøre det for nemt for hende. Få hende til at arbejde for det en smule. Tal så om connections og barndomsminder og til i har til fælles. Hun har brug for at føle at dette er ægte. Dette kan også være et tidspunkt hvor du smider et par hvide løgne ind – såsom at du er genert eller usikker på nogle punkter. Det er fucked up, men kvinder har brug for at vide at der er et par små huller hvor de kan hugge deres kroge i dig. De bliver urolige hvis du er for perfekt. • Sørg for, at hun får følelsen af at du har standarder, og at du dømmer hende på baggrund af disse. Spørg hende om spørgsmål, som viser hende at du tjekker om hun lever op til din standard. Kvinder kan ikke lide hvis du er sammen med hende, bare fordi du ikke kan gøre det bedre. De foretrækker at føle du har høje standarder og du kan få hvem som helst – men vælger at bruge din tid sammen med hende fordi hun er såååå speciel og såååå anderledes end de andre. • Tag hende med rundt til forskellige steder. Tag hende med ind ved siden af til en drink. Over på den anden side af gaden for at tjekke noget. Jo flere stedet jo bedre. • Tag ansvar for hver eskalation. Kvinder vil gøre meget så længe hun ikke føler at det er hendes fejl. Gør det til DIN fejl. Make it ”just happen”. Hun vil rationalisere til hende selv bagefter. Vent med at gør hende liderlig til du har hende isoleret. Det er bedre at give hende følelser, ned at gøre hende liderlig. • Sørg for at hold hende svingene et sted mellem validering og afvisning. Hvis hun føler sig afvist, kan hun enten skride eller bliver gal. Hvis hun føler sig valideret, er hun væk i et splitsekund. Så skub hende væk (følelsesmæssigt) og derefter træk hende ind igen. • TRO PÅ DIG EGET BULLSHIT. Damerne kigger ikke på dine undskyldninger for at se om de er bullshit eller ej, fordi det ville være det logiske at gøre – og kvinder er ikke logiske. I stedet ser de på om du tror på dig eget lort du lukker ud. Hvis du ligner en som tror på det du selv siger, så er chancen stor for at hun også vil tro på det. Så nøglen er at tro på dit eget bullshit, og andre aspekter om dig selv som du vil have kvinderne til at tro om dig (alpha male, etc.) fordi det du selv tror om dig selv vil automatisk blive overført til kvinderne. • En ting mere… mange fyrer begår den fejl at lytte til kvinders romantiske råd. Læd være med at lytte til dem – de ved ikke hvad fuck de snakker om, og de vil styrer dig i den forkerte retning. De vil fortælle dig hvad de TROR de vil have, i stedet for hvad de i virkeligheden vil have.

Nogle handler basalt om inner-game, attitude og push/pull.

Openers eksempler
28. september 2011 23:31 •
“You can’t look at me like that and not talk to me.” Used when she makes eye contact with you. This is good because she’ll usually start blushing. • “We’re the best looking people in here, so I guess we should talk to each other and get it over with. What’s your name?” • “You know, just because you’re hot doesn’t mean you don’t have to talk to me.” This one has been around for a while.

“You’re cute. You should talk to me.” Being really cheeky and laid back about this. The cocky guy leaning against the bar. • “Hi, my name is Nick. How’s your night?” • “Hey guys, what’s up?”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful