A Aceasta e ziua Domnului 147 Aceasta mi-e dorinţa 95 Aceasta e (Acum e timpul pt o ungere nouă) >>>>316 Ai deschis cerul Tău

103 Aduceţi ca jertfă mulţumiri(În veci a Lui iubire!) 287 Ai fost răstignit 96 Ai un loc la cruce şi tu <<<<<<<<<<<<<< 85 Ai un loc la cruce şi tu(altă variantă ) 208 Al meu Domn, Părinte 59 ‘Aleluia, aleluia Domnul nostru… 238 Aleluia, El sângele şi-a dat 144 Aleluia, aleluia, aleluia, (Ţi-ai arătat puterea..) 18 Am auzit chemarea 222 ..Am aşteptat în întuneric 52 Am bucurie ca fântâna 206 Am cămin mai sus de nori 184 Am un cântec nou în inimă 49 Am venit cu toţi aici 194
Arcuri încordate 30

Ce măreţ e al meu Domn 51 Ce minunat e să fi dintr-o familie! 158 Cerul cântă (Sfânt eşti,Sfânt eşti Domnul meu ) 306 Cel ce stă sub ocrotirea 7 Celui ce şade pe tron 65 Cerul declară 100 Cerul e un loc minunat 34 Cine e ca El, nu e nimeni 270 Condu paşii mei 58 Condu-mă Doamne ziua 284 Credeam că voi muri cu El 132 Credincios eşti să ne conduci 115 Cristos a înviat din morţi 201 Cu Isus în lumea asta 178 Cu-ndurare El m-a ridicat 281 Cum doreşte un cerb 63 Curăţit eşti de păcat 227 Curgi ca un râu de slavă ############ 26 D Da , chiar în curând Da, eu cred în Isus Dă-I povara Daţi Domnului tot ce-i al Lui De dorul Tău Deschide-mi ochii Deschide-mi inima Doamne Destinul tău e să învingi De vrei să ai fericirea în viaţă . Din adâncul inimii Din El, prin El Domn al veşniciei
Doamne astăzi vin

Aş vrea Isuse Aş vrea să Te cunosc

166 123

226 37 149 50 170 81 237 223 261 2 80 294
94

Aşa aproape de Tin’ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: 137

Aşa cum David 143 ... Ascultă Doamne lauda mea::::::::::: 321 Aşa cum sunt la Tine vin 192 Astăzi cânt voios că Dumnezeu >>>>>>>>> 8 Astăzi mă-nchin Domnului 42 Astăzi mă-nchin {Doamne Tu eşti stânca} ..............319 Astăzi nu mai sunt minuni ^^^^^^^^^^ 181 Astăzi vin la Tine 72 Atât am căutat 128
Ava Tată 301

Auzi ciocanele cum bat

268

B Binecuvântaţi-L pe El 22 Bucuraţi-vă în Hristos 145 Bucuria mi-e Isus 136 Bine-ai venit scump Isus 262 .Binecuvântaţi sunt acei 313 Binecuvântează Doamne România 246 Binecuvântează suflete pe Domnul tău 213 C Ca stropii de rouă 164 Căci iată că El 64 Când eram rătăcit Isus m-a aflat 249 Când Isus Cristos m-a mântuit 183 Când privesc bolta-nstelată 203 Cânt Aleluia Domnului 122 Cânt despre Isus 156 ..Cânt D-lui că mi-a făcut bine 151 Cântă, strigă, bate din palme 23 Cântare mea e numai 188 Cât de bine mă simt 11 Cât te iubesc de mult ( În fiecare zi )~~~~~~~~`~~ 317 Ce bine e să-I dăm laudă 19 Ce bucurie 93 Ce bucurie când mi se zice 286 Ce mare eşti Tu >>> 292

Doamne cât de mare eşti 153 Doamne, candelă pe calea mea 225 Doamne dă-ne-nţelepciune 89 Domnul este bun ........................ 146 Domnul este păstorul meu 242 Domnul în ceruri domneşte 311 Doamne eu te rog 282 Doamne îndurarea Ta-i aici 224 Doamne Te rugăm 126 Doamne Tu eşti Dumnezeu 127 Doamne Tu-mi eşti refugiul 302 Doamne, eşti mai scump 87 Doamne, îţi spun DA 56 Doamne n-am aur nici argint 280 Doamne, Numele-Ţi înalţ 97 Doamne, Ţi-aducem închinare 110 Doamne, Tu eşti sfânt 71 Doamne vreau să mă închin 290 Domnu-i bun orişicând 33 Domnul stă în fruntea oastei 10 Dragostea Ta ( Astăzi te rog Doamne din nou) 309 Duhul Domnului este putere 20 Du-mă Doamne 114 Dumnezeu e tăria mea ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 31 Dumnezeu este adăpost şi sprijin 233 E E aproape ziua când… 253

1

E bucurie-n Hristos 54 E Duhul Domnului 135 E-o minune 199 El e-n stare 61 El e sfânt 106 El este Domn 17 El este Leul 35 El ne-a iubit venind în lume 168 El poate 159 E râul sfânt 25 Este un vânt ce-adie 107 Eşti cel mai mare, Doamne 74 Eşti Dumnezeu suveran :::::::::::::::::::::::::::288 Eu eram în lume pierdut 239 Eu cred în vindecările divine 186 Eu mă-ncred doar în Domnul 165 Eu sunt un om 120 Eu ştiu, sunt salvat 259 Eu Te iubesc, Isuse 200 Eu Te laud ........ >>>>>>.......>>> 278 Eu am pornit fericit pe cărare 175 Eu nu Te văd 218 Eu ştiu că m-ai mântuit 209 E viu, E viu, E viu, E viu 196 F Faţa Ta o Doamne o căutăm Fii binecuvântat Fii Glorificat G Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar Glorii din cer Glorie, glorie aleluia H ,,Hai, e timpul de-nchinare Haideţi, lăudaţi cu toţii Harul ce curge din Golgota Haideţi să cântăm cu veselie Domnului Hei, hei, România I Iată ce sunt iată ce am 5 Iată, va fi o trezire 16 Iată ziua ce-aţi cerut-o 257 Inima mea tânjeşte după curţile Tale 263 Inima mea vrea să-Ţi cânte 70 Isus a făcut tot ce a promis 254 Isus, ce bucurie 82 .Isus, eu te iubesc 315 Isus, e mângâierea mea 88 Isus e Rege pe tot pământul 3 Isus este Domn 21 Isus eşti minunat 27 Isus Hristos este Domn 43 Isus, iubirea sufletului meu ,,, ,,,,,,,, ,,,, 91 Isus m-a eliberat 40 Isus m-ai cuprins din necuprins 204 Isus noi celebrăm victoria 45 Isus, mare Domn 113 .Isus prietenul meu >>>>>>>>>>>>>> 326 Isus pune-un cântec nou în inimă 15 244 289 279 267 230 155 105 28 191 6 38

Isus Tu eşti Domn Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine Iubire, putere Isus cel înviat Isus Hristos e Domnul Isus viaţa noastră 157 Isus iubit când vei veni Isuse dintre toţi Te-aleg mereu Isuse drag azi două inimi Î Îmi plec genunchii Înaintea Ta venim, Doamne În a mea inimă Te simt În curând noi vom pleca În Domnul mă-ncred În mâna Ta( Cand oceanele ) În Tine este viaţa mea În orice suflet e-un tainic dor Într-un loc liniştit şi-ascuns Învaţă-mă cum să Te laud În această oră Îndeajuns mi-e Doamne În lumina iubirii Tale În veci a Lui iubire! ( Daţi muţumiri ) Îţi dau necazul meu Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu Îţi mulţumim Isuse J Jos la picioarele-Ţi L La umbra aripilor Tale La Tine venim La Tine Doamne Lângă Tine vreau Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze Lăudaţi pe Domnul Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul Lumina lumii , prezenţă divină Lui Isus mi-am dat inima Leagă-ne Doamne pe toţi împreună

272 67 112 160 179 229 161 258 130 219 266 250 69 305 47 283 60 75 177 180 210 287 291 247 171 68 232 124 73 240 119 141 140 271 55 163

M Mare Dumnezeu avem 148 Mai sus de oameni şi de-mpăraţi 221 Mai aproape, Doamne 98 Mai mult decât viaţa ______________299 M-am hotărât să-L urmez 1 M-am întrebat oare viaţa mea 293
Mare Domn avem 46

Mare eşti Rege în veci Măreţ eşti Dumnetzeu Mărturisim actum Mă înveţi să trăiesc prin credinţă Mi se bucură inima-n Domnul Mulţumesc de tot ce Doamne Mântuirea e a Domnului Mâinile ridicăm când ne rugăm N Nimeni în afară de Tine
Nimeni ca Tine

104 9 211 274 189 217 273 296 36
318

#################### ####################

2

Nimeni nu-i ca Tin' _______________________83 Nimeni nu e cum eşti Tu 285 N-ai asemănare 173 Noi avem o ţară minunată 255 Noi azi pe Isus înălţăm 44 Noi ridicăm Numele lui Isus 78 Noi suntem una-n Isus 29 Nu este munte prea-nalt 92 Nu la întâmplare sunt 190 Nu va fi o veste 187 Nu vreau să fiu îngrijorat 327. Nu, nu suntem un vis 162 Nu-i prieten lui Isus asemenea 185
Numai prin graţia 231

Numele Domnului e un turn tare Numele lui Isus 138 O O cântare de mărire O, ce valuri de-ndurare Ochii Domnului ................. .......... 125 O, Doamne mare :: 152 O fă-mă un instrument O inimă curată, Doamne 79 O, Isus adesea stau O noua zi a venit *************** 323 O, o, cerul e-n inima mea O Tată Sfânt noi Te rugăm 251 Ogoarele sunt gata de rcoltă 117 Osana, osana, osana-n înălţime
Osana ,osana ,osana lui Isus în veci 265

84 193 174 205 108 234 39 167

Slavă-n veci lui Isus ! 260 Slavă, onoare 116 Spală-mi Doamne gândul 102 Spre mine faţa Ţi-o întorci 129 Stăm în a Ta prezenţă 90 Stăm uniţi în adorare 48 Stau în mijlocul adunării 216 Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta 300 Satânca vieţii >>>>>>>>>>>>>> 322 Strig spre Tin' 86 Sunt străjerul care strigă 264 Sunt iertat căci ai fost părăsit 241 .Sunt frânt, eu cad 314 Suntem duşi şi clătinaţi 195 Sunt fericit, Isus m-a mântuit 235 Ş Ştiu că Isus pentru mine are-o casă 32

O scumpă zi P Pe altar înaintea Ta Pe pământ avem o luptă Pentru noi e taină mare Peste-ntreg pământ Pe Isus L-am primit Pe Tine Doamne, Te lăudăm Pleacă-ţi genunchii Poporaşul meu Pregăteşte-mi inima Prin Isus avem victorie Primeşte lauda şi închinarea R Rabuni, Tu din morţi ai înviat Răsune a noastră cântare Răsună astăzi în toate ţările… Războiul e-al Domnului Râul cel sfânt Renunţând la gândurile mele Roagă-te dimineaţa România, timpul tău S Sărbătoresc şi voi cânta Schimbă-mi inima Se cuvine să Te laud Sfinţenie, sfinţenie ^^^ Sfânt mereu Sfârşitul veacului trăim Simt prezenţa slavei Tale

T Tată, noi vrem ca slava Ta 77 Tată, te slăvesc 62 Te-am ales, Te-am ales 169 Toată gloria, onoarea 111 Transformă-mi viaţa Doamne 275 Trăim vremi de har ca Ilie 216 Tu eşti bun ( Unii spun că nu poţi fii găsit ) 304 Tu eşti Rege, eşti Mesia 133 Tu eşti Domn in ceruri .......................298 Tu-mi eşti refugiu 121 Tu, tu Doamne eşti îndurător 276 >>>Ţ<<< Ţie laudă-ţi cântam [ Venim ] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 320 U

220 198 214 215 53 297 101 197 134 150 202 118 176 252 308 12 13 172 236 24 76 310 277 325 182 109

Unde vor merge cei răniţi Un oraş frumos este peste munte

269 248

Un prieten la nevoie( Lacrimi mari )
.Un simplu cântec eu îţi cânt

303
312

V Venim în a ta prezenţă 245 Viaţa făr’ de Tine 139 Viaţa-i o comară 295 Viaţa mea cu Tine-i bucurie >>>>>>>>>>>>>> 324 Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Tie 307 Vocea Lui se aude 256 Voi slăvi pe Mielul gloriei 131 Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 4 Voi veţi fi bucuroşi 14 Voia Ta, nu voia mea 41 Vom căuta, o, Doamne faţa Ta 207 Vreau Doamne 230 Vreau să spună cel ce-i slab 212 Vrednic eşti de cinste 66 Vrei tu să scapi de păcat 154 Z Zi de zi eu vreau 243

Zideşte în mine

99

3

Aleluia. /x2 C/ a/ F/ G În faţa Lui Laud pe D-l şi-L preamăresc Laud pe D-l căci Îl iubesc. Amin. F C e a ALELUIA. Nimic nu mă va clinti pe cale /x3 Căci nu voiesc /:să dau 'napoi :/ /: Căci nu voiesc :/ să dau 'napoi. D/f# b Să ne bucurăm în ea. Aleluia. Amin C a F G Aleluia. Amin. Aleluia. ALELUIA ! G D f# b Eu sunt fericit . F C D G ALELUIA. /x2 C a F G Final : Aleluia. În urmă-i lumea . G A D Cântându-I: GLORIE. 3. 'nainte-i Isus /x3 Şi înapoi …. te laudă al meu suflet. 2. dar nu la Isus /x3 Şi înapoi …. 4. Voi veni cu bucurie D G D f# b Voi veni cu bucurie înaintea Domnului. eu sunt fericit G A D Sunt fericit că El M-a mântuit D G D /: OSANA. Isus e REGE C a F G Isus e Rege pe tot pământul C a F G Azi mă-nchin în faţa Lui. Dumnezeul meu. vreau să spun tuturora F C F G Ce măreţ eşti Doamne.1. /x2 Toată viaţa Îi voi cânta Căci vreau s-ajung în ţara Sa. M-am hotărât să-L urmez pe Isus C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F a M-am hotărât să-L urmez pe Isus C G C Şi înapoi /: eu nu voi da :/ C G G7 C /: Şi înapoi :/ eu nu voi da. D G A Voi veni cu mulţumire-n casa Lui. Iată ce sunt 4 a . D G Această zi e-a Domnului. Din adâncul inimii C Din adâncul inimii F C Pe Isus vreau a-L vesti G G7 C Şi să-I cânt mereu un mare: ALELUIA C Vreau să spun întregii lumi F C Dumnezeu cât e de bun G G7 C Împreună să-I cântăm toţi : ALELUIA F C G a ALELUIA. LAUDĂ Domnului ! G D E/A Laudă D-lui căci m-a salvat ! :/ ( a doua oară A/D ) 5. te laudă gura mea mereu. Renunţ la lume. Aleluia. eu sunt fericit e A D/G/A Sunt fericit că El M-a mântuit G D f# b Eu sunt fericit .

Tot ce eu ating este sfinţit. C d Binecuvântări mă înconjoară F G C G Legea Sa cea Sfântă o iubesc C d Cresc în a lui Isus cunoştinţă F G C G Şi-n Cuvântul Lui Dumnezeiesc. să mergem toţi cu laude A D Cântaţi-I cântece /x3 E A/ E O. 6. Prin credinţă sunt în sănătate. O. Binecuvântări sunt în cetate. loc de scăpare A Căci Domnul Sfânt f# E A f# E Dumnezeul meu în care mă-ncred D E A/ E E Dumnezeul meu în care mă încred. Binecuvântări sus mă aşteaptă Cerul pentru mine-i pregătit Un locaş eu ştiu că am în slavă Cu cântări voi fi acol' primit. A c# f# c# Cu ochii priveşte. te va salva. iată ce am G G7 C G Rege sunt. A c# D Face din El. e Creatorul meu. Domnul Dumnezeu m-a îmbogăţit. să-L slăvim Noi suntem poporul Domnului Nu putem fi smulşi din mâna Lui. O. Astăzi cânt voios C e F C . 7. să ne smerim Să plecăm genunchii. în cinstea Lui. Să ne închinăm. cărarea de ea /x2 8. doar harul Său. mă trag din Avraam C d Şi prin Hristos cel Răstignit G G7 C Viaţă nouă-n dar eu am primit. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea Nici de săgeata ce zboară ziua De ciuma rea din întuneric să nu te temi Căci Domnu-ţi va păzi. A E A A7 Domnul este un mare împărat 5 D E A E Marea şi uscatul le-a creat A E A Domnul este un mare Dumnezeu B E E7 Lui mă-nchin.C d Iată ce sunt. de vor cădea. A c# /f# c# O mie să cadă alături de tine D b D E Şi zece mii la dreapta ta. Cel ce stă sub ocrotirea A c# f# c# Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt b E La umbra Celui Atotputernic. Haideţi să cântăm A E D A Haideţi să cântăm cu veselie Domnului D A Şi să strigăm de bucurie f# E Către stânca mântuirii noastre A E C# f# Înaintea Lui. să vezi răsplătirea D E A E A celor răi.

11. de-a pururi Dumnezeu.Astăzi cânt voios că Dumnezeu a e E stăpânul vieţii mele F G El e Domnul meu. C C7 F d Cine pe pământ. binecuvântăm. G D /: Un Domn triumfător e Isus G D Noi Îl urmăm unde ne duce G A b (G/A) Vrăşmaşii nu se pot împotrivi :/ Stăm în oastea biruinţei Lui. limpede şi sfânt Niciodată El nu v-a seca Şi voi bea din El. Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ El e râul vieţii. Să intrăm în ţara care ne-a promis. Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului D Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului . 9. Domnul stă în fruntea oastei D b Domnul stă în fruntea oastei Lui D b Nimeni nu o poate birui G A b (G/A) Pretutindeni slava Lui se va vedea. e comoara mea. Măreţ eşti Dumnezeu C/F C Măreţ eşti Dumnezeu 6 F G C F/G Cu laude noi Te onorăm /x2 C F C Osana. C F Fară El flămând şi însetat C e F G Rătăcem în lumea largă neajutorat C F d Dar când m-a găsit El m-a săturat a e Şi mi-a dat să beau a e El mi-a dat să beau G Din harul său C C/G/a El e fântâna cu ape vii F C F G Nimic în lume nu-L poate-nlocui C C/G/a Stânca de veacuri. eu voi bea din El mereu…. păstorul meu F C F G C Râul vieţii. cine-n ceruri sus a e E ca Domnul meu a e G E ca Domnul meu. F C D G Binecuvântăm pe Salvatorul /x2 Voi binecuvânta Pe Domnu-n toată vremea /x2 Veniţi şi voi cu noi Slăviţi pe Domnul Isus /x2 10. Se descoperă domnia Lui. D b Tu să porţi al biruinţei steag D b Slavă Lui ! Isus a câştigat G A b (G/A) Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui. ce fericit sunt cu Domnul meu Nicăieri în lume nu-i altul ca El El e mai de preţ decât tot ce am El e slava mea. Isus. în veci. O.

ce popor. f# Concentrând atenţia asupra Ta. ce bine mă simt cu aleşii Domnului D Poporul minunat D7 Strălucesc feţele. c# Peste munţi înalţi B Şi prin văi adânci A Peste oceane. Râul Cel Sfânt E Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt 7 E Renunţând la gândurile mele. mări. O. ce popor minunat ! D Ce plăcut şi ce frumos D b E poporul lui Hristos D e Când pe Domnul ei Îl laudă voios.e Poporul minunat G O. ce zi atunci va fi Când pe nori El v-a veni Şi în slava Lui pe veci ne va uni Lângă El ne-om aduna Şi plângând îi vom cânta Împreună fericiţi cu El vom sta. cântă adunarea G g Cerul stă şi-ascultă cântarea. Renunţând la gândurile mele 12. D b D O. ce bine mă simt cu aleşii D-lui A G A D O. A E Curge lin peste pământ Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A Râu divin …. G D f# b Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit e G A D Pe toţi sfinţii ce-mpreună s-au unit. A B . c# B Al trezirii val duce către mal A Naţiuni întregi c# Final: Al trezirii val B A Duce către mal… /x2 13.

15. va fi o trezire în ţara mea 17. El ne-nvaţă să trăim în dragoste /x2 Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim El ne-nvaţă să trăim în dragoste. Sud. 16. Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii /x2 Lacrimile le-a schimbat în ape vii Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii.Meditând în sfânta Ta prezenţă. G D Şi-atuncea pomii din palme vor bătea D e pomii din palme vor bătea G D pomii din palme vor bătea B7 e Când vă veţi bucura. O familie să fim El ne-a-nvăţat /x2 Tineri şi bătrâni sunt una în Isus O familie să fim. f# B E Doar iubirea Ta m-a împlinit. El este Domn E A E El este Domn şi domneşte din ceruri. Cel ce-mi dai viaţă. A E Nelăsând ca frica să mai stea. Iată. va fi o trezire E A E Iată. 14. g# A Tu-mi inspiri fiinţa şi lucrarea. B E El este Domn A E Întunericului I-a zis: “ Să fii lumină !” B E . El ne-a învăţat. cântaţi-I laude Şi preamăriţi cu toţii pe Domnul slavei Când voi veţi cânta 8 Iar pomii aflaţi pe drum Din palme vor bătea. Est şi Vest f# B E Iată. Întrebări ce am le-aduc la Tine f# Şi le pun Isus 'naintea Ta A B Stând curat în sfânta Ta prezenţă A B E Mă închin şi Te voi lăuda. Isus pune-un cântec nou în inimă d A Isus pune-un cântec nou în inimă g# d Isus pune-un cântec nou în inimă d g E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia A d Isus pune-un cântec nou în inimă. g# A Tu începi şi duci la bun sfârşit. va fi o trezire în ţara mea g# c# g# C# De la Nord. Voi veţi fi bucuroşi e Voi veţi fi bucuroşi De pace însoţiţi G D Iar munţii răsuna v-or 'naintea voastră e Când voi veţi cânta Iar pomii aflaţi pe drum B7 e Din palme vor bătea. va fi o trezire în ţara mea B Iată. g# A Privesc la Tin'. Deschide-ţi inima.

E B c# B E A Aleluia. B E Din mormânt ai înviat triumfător. E B c# B E A Aleluia. Ce bine e să-I dăm laudă E A E Ce bine e să-I dăm laudă Domnului E A B Ce bine e să-I dăm laudă Domnului A B g# c# El captivi eliberează. A E Boldul morţii l-ai înfrânt. B Ţi-ai arătat puterea mare. /x2 O. A c# Pe captivi i-ai eliberat D A B Prin a Ta-ndurare sunt salvat.El este Domn E A E Cine-i ca El. B E El este Domn E A E El vine-n putere când chemi al Său Nume. Domnul meu. o. o. aleluia B E Isus Hristos e Domn. aleluia. Domnul meu. aleluia. o. aleluia. Domnul meu. Domnul meu. Eşti Dumnezeu Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Eşti Dumnezeu Trimite-Ţi puterea. E O. E A g# B Arată-Ţi puterea. /x2 O. B Lanţurile le-ai zdrobit. . Domnul meu. 20. Arată-Ţi puterea. Aleluia. D E Vreau să-L slăvesc pe El /x3 B A E Îţi mulţumim eşti Salvatorul B A E Cu inimi de recunoştinţă ne-nchinăm B A E Îndurarea Ta va ţine veşnic A f# B Eu te voi lăuda toată viaţa mea. inimi vindecă A B E Binecuvântăm numele Lui. aleluia. Eşti Dumnezeu Avere nu cerem dar privim la cruce. Domnul meu. n-are sfârşit la zile. aleluia. Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului e tăria mea E c# A B Duhul Domnului este putere A B E Îmi dă victoria. o. 9 18. Cuvântul Tău Doamne-i speranţa lumii Eşti Dumnezeu Prin a Ta tărie avem mântuire. Domnul meu. B El e Domn. 19. B E El este Domn E A g# B Arată-Ţi puterea.

bate din palme B c# Stăpânului dă-I laudă ! A B E Căci El e un mare D-zeu ! C D G Astăzi e zi de sărbătoare C D b e E ziua când ne bucurăm ! C D G D e Măreţul Rege ne-a eliberat ! C a B Şi-I dăm laudă. :/ e a B7 e Aleluia. bate din palme. Binecuvântaţi-L pe El E Binecuvântaţi-L pe El A B Binecuvântaţi-L pe El E c# Binecuvântaţi-L pe El B ( a doua oară E ) Cel Preaînalt 10 E A E c# /: Numele Lui e un turn puternic B Credincioşii vin la El E B Şi sunt salvaţi :/ Glorificaţi-L pe El /x3 Cel Preaînalt Toţi să-L laude pe El /x3 Cel Preaînalt 23. /x12 22. strigă. aleluia. 24. pe El îl înalţ B7 e ( C. strigă. Sărbătoresc şi voi cânta E B Sărbătoresc şi voi cânta A B E Vreau să bat din palme-n ritmul laudei B " Isus domneşte. bate din palme E A Cântă. 21. aleluia /: Isus ne-a salvat.A E Cel ce e-n noi e mai tare A B E Decât duhul veacului A E c# Suntem mai mult decât biruitori f# D B Prin cuvântul Domnului. Cântă. de orice păcat Să-I cântăm un imn de slavă :/ Isus ne-a salvat Să-I cântăm un imn de slavă Aleluia /x6 Isus va veni şi ne va răpi Ca să fim cu El în slavă. . strigă. " voi striga A B E Stânca mântuirii şi a laudei e. Isus. doar al Lui. Numelui Său.:/ e a D G /: Isus e DOMN B7 e Vreau să-I cânt un imn de slavă. Isus este Domn e a /: Isus este Domn. aleluia. B E D/A Stăpânului dă-I laudă ! E A B Pleacă-te ‘naintea Domnului ! E A Cântă.D ) Vreau să-I cânt un imn de slavă. va veni Ca să fim cu El în slavă Aleluia.

cu putere. Isus. 28. ne place să mergem. A B E c# Este un râu ce curge peste noi A B E/E7 Vindecare El aduce pe pământ A B g# c# Totul ia fiinţă unde curge el A f#/ B Îmi alină setea sufletului meu. Rege al regilor A E B El domneşte-n veci de veci E B c# M-a eliberat. Curgi ca un râu de slavă E 11 Curgi ca un râu de slavă c# Cu braţul Tău dezleagă A f# B Tu. minunat D G D Nu e nimeni ca El. Şi-apoi înspre larg ne avântăm înotând.E B c# B c# Domn al domnilor. eşti minunat a Minunat. în mine e viu A E B Şi trăieşte-n inima mea. E În ceasul de pe urmă c# Vreau Duhul Tău să curgă A f# B Şi să inunde viaţa mea. lăudaţi cu toţii D /: Haideţi. E râul sfânt A E B E Peste munte e-un râu ce curge A E B E Înviorare revarsă curgând. A E Redeşteptarea de la Rusalii A E B E Revars-o acum din plin peste noi. A E B E Râul străbate viaţă-aducând. În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne. 27. eşti minunat G Isus. 25. minunat. Cei ce străbat ale râului ţărmuri Beau din râu şi-apoi cântă strigând. Biserica-ntreagă trezire-aşteptând. G Uită-te de doreşti a În cuvânt ca să găseşti D G Numele lui Isus e minunat. lăudaţi cu toţii D# c D Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel :/ D /: Ridică-ţi mâinile c Şi cântă-I numele C# D . Cu toţii spre munte. viaţa mea. A E B E În văi adânci şi-n întinsa câmpie. Curgerea lui e venită din ceruri Şi poate lua generaţii la rând. 26. Haideţi. E A E E râul sfânt care suflete mişcă B E E râul sfânt care curge şuvoi.

31. har şi mângâiere Şi mă însoţeşte pas cu pas. D B7 e Vârfuri ascuţite. e G Credincioasă slugă. 29. mă aplec în rugă D a e Şi Îl chem în ajutor mereu G Şi de orişiunde. 30. bariere. toate împreună Le înfrunt cu-al meu mântuitor.Căci Dumnezeu Te-a ridicat :/ g Haideţi. Domnul îmi răspunde a B7 e Căci El e acelaş Dumnezeu. nu mă tem G 12 Piedici. Piedici pe cărare. Dumnezeu e tăria mea e Când în zare se iveşte solul celui necurat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! b Când armatele de duhuri Cerul l-au întunecat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! a Când tot iadul stă-n picioare . nu. Noi suntem una-n Isus e Noi suntem una-n Isus Suntem uniţi în El a Suntem uniţi în Isus e Şi vrem să fim ca El a Şi lumea recunoaşte e Pe cine creştin este Lumea ne recunoaşte a Dacă avem dragoste B7 a e Suntem creştini. Zile înnorate nu mă vor abate De la ţinta veşniciilor Ploaie şi furtună. El îmi dă putere. sus în cer c D Unde-i tronul Său. dacă avem dragoste. ştiu că vor apare Dar de Domnul Isus nu mă las. Arcuri încordate e G Arcuri încordate fi-vor îndreptate. nu au putere D B7 e Când pe Domnul Isus eu îl chem. haideţi Să urcăm pe muntele sfânt Unde-i veselie şi cânt c Să strigăm în faţa Lui Să cântăm în faţa Lui D El e Domn.

C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Domnul meu este-un mare Dumnezeu D e 13 El domneşte din ceruri. D e Adăpost pentru sufletul meu. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă E A E Ştiu că Isus pentru mine are-o casă B În cer pe strada gloriei E A E Stau aşteptând în promisiunea dată c# B E Unde e Isus pot fi şi eu. g# c# . De multe ori mă gândesc cum o să vină Să-şi ia Mireasa sus în cer M-am hotărât să ajung şi eu la nunta Mirelui meu sfânt Emanuel. înţelepciune şi har a B7 e Domnul meu este-un mare Dumnezeu 32. E A E Vine Isus.Pregătit pentru război b Şi simt că sufletul se zbate Prins în cursa grea a Mă aplec în rugăciune Şi-aştept ajutorul slavei C D e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. D e Adăpost pentru sufletul meu. Plec şi fruntea şi genunchii Şi-mi îndrept spre ceruri duhul: Dumnezeu e scăparea mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! Dumnezeu are puterea ca în cer şi pe pământ: Dumnezeu e tăria mea ! Tot ce-n lume se întâmplă Este scris şi în Cuvânt: Dumnezeu e tăria mea ! Încercarea când e mare Şi se pare că mă-ngroapă. vine Domnul meu în slavă B Să-şi ia Mireasa sus la cer E A E Stau aşteptând clipa revenirii Sale c# B A E Maranata . Domnu-i bun orişicând E c# Domnu-i bun orişicând A B Recunoscător laudă vreau să-I cânt E c# Domnu-i bun orişicând A Chiar şi-n noaptea grea B Mă va lumina A B E Domnu-i bun. de sus C G Prin putere. 33. Domnu-i bun orişicând. vine Domnul meu. Întunericul e gros şi nu mai pot vedea.

36. Isuse B E Nu mă poate izbăvi A E Nimeni în afară de Tine. Când trăiam toţi în noapte Dragostea-I s-a arătat Tatăl bun. Cerul e un loc minunat E Cerul. E Când voi fi în ceruri sus A Umblând cu Isus E B Când voi fi în ceruri sus în slava Sa E Când voi fi în ceruri sus E Umblând cu Isus E B E Bucuros voi cânta A Pentru că: iertat. Cel Sfânt din ceruri Pe Isus jertfă L-a dat Şi-acum liberi de păcate Îndurarea lui o vom cânta. spălat de orice păcat D B De aceea astăzi cânt : Aleluia. 35. e un loc minunat B Plin de har şi slavă E A Vreau să-L văd pe Domnul meu E B E Cerul e un loc minunat. Isuse E B Eu sunt ca şi un străin A E Şi durerile-mi nespuse B E .Dacă treci prin valea morţii A E Şi sunt umbre-n jurul tău g# c# Mâna Lui te va conduce A B Ocrotit să fii de rău A B A promis că nu te lasă A A c# B Nu te uită. eu sunt A E Iertat.:/ E A Pe acest Pământ. Nimeni în afară de Tine E/A E /: Nimeni în afară de Tine. e El este Stânca în pustiu a Şi ajutorul în necaz B7 e Şi speranţă-n Israel. El este Leul e El este Leul din tribul lui Iuda a El a rupt jugul e Şi-acuma liber sunt B7 Şi trăiesc în libertatea Sa. Isuse B E Nu mă poate linişti. spălat E De orice păcat B E 14 Prin Domnul Isus. nu eşti părăsit. 34.

Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Da. hei. România. doar Numele Lui … F Bb C Da. eu privesc la cer Şi mă rog mereu la Tine /: Şi ajutor îţi cer :/ Doamne. hei. România 15 39. osana. eu cred în Isus G D G Hei. Hei. F Bb C Preţul pentru noi a plătit. osana-n înălţime /x2 C G /: Tu eşti Rege şi Domn C G Prin putere domneşti C G/b e Slava Ta se v-a descoperi C D G Osana-n înălţime :/ Glorie. România G D e Hei. osana. F Bb C Cred că El e Fiul lui Dumnezeu. Cred că ai murit şi-ai înviat. mântuire e D Încă un pas. Osana. :/ Ce frumoasă-i tinereţea Petrecută cu Isus Căci în ţara mult dorită /: Ne vom bucura nespus. în Numele Lui G e Vom câştiga România pentru Isus A e a e Şi nu vom da-napoi. Bb C F Pe bolnavi vindecând Bb C F Şi păcate iertând Da. :/ Când sufletul îmi plânge Doamne. cred în Tine Doamne. glorie Regelui Isus /x2 /:Tu eşti Rege şi Domn Prin putere domneşti Slava Ta se v-a descoperi Glorie Regelui Isus :/ . F Bb C Cred că a murit şi-a înviat. hei. în Numele Lui … Vom preamări. glorie./: Mă apasă pe deplin. eu cred în Isus. Preţul pentru noi ai plătit. Bb C F Cred că El e prezent C F Printre noi aici. osana-n înălţime G D e C D Osana. 38. când eşti lângă mine Nu-i nimica mai frumos Eu mă rog mereu la Tine /: Să-mi faci viaţa cu folos. Timişoara a e a G D Hei. şi nu ne vom opri a e Vom câştiga România pentru Isus D pentru Isus Vom birui. hei. :/ 37.

eu am strigat f# B E Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat. E A Mi-amintesc de ziua-n care B E Dumnezeu m-a încercat.40. G C G b Ai plătit un preţ să-mi dai viaţă C a D Să trăiesc prin har. 42. A E A fost ziua-n care Domnul D B . cu orice preţ a C D Să rămân statornic în credinţă C a F D Să Te laud şi să Te slăvesc. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru Cunoştinţa-ntregului Pământ S-o reverşi în inimă. Voia Ta nu voia mea G Voia Ta. liber G D /: Nu mai sunt rob. să pot mereu să-Ţi cânt. Isus m-a eliberat G C /: Isus m-a eliberat D G prin braţul Său puternic :/ C D G Sunt liber. Numele mi-ai scris în Cartea Vieţii Şi doresc Isus. cântaţi. liber. Astăzi mă-nchin Domnului 41. azi mântuit 16 E A E Astăzi mă-nchin Domnului c# Şi-I cânt slavă f# B E Căci El mult bine mi-a făcut. liber. :/ a C D N-am cuvinte. Toata roada Duhului Tău Sfânt a Zi de zi s-o am pe-acest Pământ D Lumină să răspândesc mereu G În jurul meu. D Când eram în strâmtorare A E Către El. C G sunt fiu de Împărat :/ G D /: Bateţi din palme. G sărbatoriţi-L pe El. nu voia mea a Să se facă Doamne-n viaţa mea D G Să trăiesc cum Tu doreşti. Stăpâne Orice-ar fi. G C G b Numele mi-ai scris în Cartea Vieţii C a D Şi doresc Isus. Domnul meu. Doamne să-Ţi pot spune C a D Cât de drag Îmi eşti şi-s fericit. o. cu orice preţ Să rămân statornic în credinţă Să Te laud şi să Te slăvesc.

G D e Pas cu pas mergem-nainte D e Tot mai mult cucerim teren D e Arma noastră-i rugăciunea C D Ziduri cad. pe nori de slavă Printre miile de sfinţi şi eu voi fi. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B Isus. stând în prezenţa Ta E/B/c#/B E B c# B Isus. 45. 17 43. mult m-a iubit A B E Şi prin moartea Sa pe cruce. A B E Preţ de răscumpărare. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B c#/B Isus. Prin ele mă voi oţeli.De-L iubesc m-a întrebat. Şi-ntr-o zi. g# c# A fost o zi deosebită A E Abia atunci am înţeles A f# Căci Isus. Noi azi pe Isus înălţăm G D e Noi azi pe Isus înălţăm C D G Ca un drapel pe-acest oraş . viaţă Tu mi-ai dat. D Noi proclamăm e Noi proclamăm Noi proclamăm C D G Isus e-nălţat. şi cad. şi cad. Isus ne-ai c# dăruit A B E Să nu mai fim sub jugul amarelor B sclavii A B E c# Şi-acum de bucurie. m-a ales. 44. continuu cad. mă bucur azi că liber sunt E B A B E Isus. Isus Hristos este Domn G C G /: Isus Hristos este Domn D G Domn al lumii întregi :/ G C D G Unul e Domn peste popoare C F D Unul e Dumnezeu G C D G În nici un alt nume nu-i mântuire C D G Isus Hristos e Domn. D e Toţi să cunoască-n adevăr C D G El este calea către cer. Doar în El mi-am pus nădejdea Ca s-ajung în ceruri sus. Isus. G şi caad. Încercări mereu vin valuri Dar le birui prin Isus. în biruinţa Sa A B Inima-mi răspunde iubirii Lui. Încercările să vină.

În Tine este viaţa mea G /:În Tine este viaţa mea. A E DE Final: Glorie Domnului A E DE El e Împărat A E D E Glorie Domnului D E A În veci fie lăudat. E Stăm uniţi în adorare A B E În prezenţa Domnului Înălţăm laudele noastre A B E Dându-I glorie numai Lui c# B Îţi cântăm: vrednic de laudă A B E Eşti deasupra tuturor c# B Azi Biserica îţi cântă g# Tu eşti vrednic. El lumea întreagă D a creat. G# Mielul lui Dumnezeu. 48.:/ C D G/G7 Te laud toată viaţa mea C D b e Te laud cu toată tăria mea D G E a Cu viaţa mea. Stăm uniţi în adorare F C Numele Lui e pe tot pământul G înălţat F C Atotputernic. 46.B) Vrednic eşti doar Tu. 49.Duhul Său ce e-n noi de frică ne-a salvat Şi calea către Tatăl. c# (A. . de-acuma s-a deschis Iar în a Sa prezenţă problemele dispar Inima-mi de-acum bate cu-a Sa. cu tăria mea F D Toată speranţa-mi este-n Tine. C G D În Tine e speranţa mea. Mare Domn avem G D C D Mare Domn avem G D C D Mare Dumnezeu G D CD Mare Împărat C D G Pe toate le-a creat e În Tine e tăria mea. Am un cântec nou în inimă 18 47. în Tine.

G (pauză) D Trezeşte Doamne România. Ce măreţ e al meu Domn . D Da. Isus B E Nume minunat f# El îmi umple viaţa B E De-aceea-I cânt neîncetat. 50. :/ Când El va veni şi vom pleca Stelele-n urmă vom lăsa Spre patria cerească vom pleca Veşnic cu Isus vom sta. Daţi Domnului tot ce-I al Lui a G Daţi Domnului tot ce-I al Lui F E Daţi Domnului cinste. cu tine sunt B E Să te-ajut pe-acest pământ. Domneşte-n slavă F G Minunat este El. G D Trezeşte Doamne România. " E c# /: Isus . Este nevoie de-o schimbare Azi încă nu e prea târziu Biruitori la luptă să pornim 19 51. G F D Aprinde foc în pragul zilei de apoi. Am aşteptat în întuneric G/D Am aşteptat prin întuneric C G E timpul să ne pregătim D G În zori de zi lumina s-o-ntâlnim. onoare a F G a Daţi Domnului laudă numelui Său F G /: Închinaţi-vă lui în sfinţenie F G Vocea lui răsună cu putere F E a Domnul e Rege în veci. F C G Să-nălţăm numele Său F C G Căci El ne-a salvat F C G Ne-a răscumpărat prin har F D E Domn Prea-nalt 52.:/ G C Ce măreţ e-al meu Domn F G Minunat este El C Plin de glorie.E f# Am un cântec nou în inimă B E Este şoapta lui Isus c# " Nu te îngrijora. Isus. G Şi-ncepe cu noi. vom vedea şi-n ţara noastră C G Cum se-mplineşte în curând D G C G Ce ne-am rugat cu toţii atâta timp.

E bucurie-n Hristos G D E bucurie-n Hristos e C Este dragoste-n spirit G D C E nădejde. F Dar te rugăm: g d Umple-ne Doamne cu Duhul Tău ! Bb Fă să fim noi unelte F În trezirea ce e pe drum. De-ai să-L primeşti azi pe Isus Hristos Păcatu-ţi va lua. 20 54. C G a Mărirea şi slava-i a Lui C G a Puterea şi gloria-i a Lui C G Să lăsăm gura Lui. C G Să ne-nveţe cântând e F D Voia Lui s-o-mplinim pe pământ. păcatul mi-a luat G C G Şi pacea Lui îndată El mi-a dat a D G Păcatul mi-a luat. Lui Isus mi-am dat inima . păcatu-ţi va lua Şi fericit vei merge bucuros Păcatu-ţi va lua. Doamne… 53. g A Şi începe-o în noi chiar acum ! A Trezeşte. credinţa în El G D E-o fântână ce-o ştiu e C Ce hrăneşte-al meu suflet G D C E Cuvântul ce curge din El. păcatul mi-a luat A D De-aceea-I cânt neîncetat: ALELUIA G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a D G Păcatul mi-a luat.Să transformăm credinţa-n faptă Şi să trăim ce predicăm Pentru trezire. 55. uniţi să ne rugăm Bb Final: Nu suntem noi Mai buni decât alţii. a G Păcatul mi-a luat. Pe Isus L-am primit G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a G Păcatul mi-a luat.

E Lui Isus mi-am dat inima B Şi sunt fericit A Lui Isus mi-am dat inima E El pentru mine-a murit E7 Am fost pierdut în păcat A c# Acum însă sunt salvat E B Lui Isus mi-am dat inima E Da, şi sunt fericit. Lui Isus mi-am dat inima Şi sunt liniştit El în schimb mi-a dat pacea Sa El pentru mine a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Isus e în inima mea Da, sunt liniştit. Lui Isus mi-am dat inima Cât sunt de fericit Lui Isus mi-am dat inima Da, sunt mântuit. De astăzi nu mai trăiesc eu Ci Isus trăieşte-n pieptul meu Isus e în inima mea Şi sunt fericit. 56. Doamne, îţi spun DA

E7 A Când Duhul Tău mă va-ndemna G# c# Doamne, te voi asculta A B E Şi răspunsul meu oricând va fi DA . Doamne, îţi spun DA Oriunde te voi urma Doamne îţi spun DA În paşii tăi eu voi umbla Când Duhul Tău mă va-ndemna Unde-mi spui, eu voi pleca Şi răspunsul meu oricând va fi DA .

57. Osana, Amin, Osana a G /: Osana, Amin, Osana F E O, Aleluia, Maranata. :/ a /: Isus e Domn G Isus e Domn F Isus e Domn E Isus e Domn :/ El a înviat /x8 /: 3x / El ne iubeşte /x3 Neîncetat :/ El vine iar /x8 E Doamne, îţi spun DA Vreau să fac doar voia Ta B Doamne, îţi spun DA E Voia Ta nu voia mea. 21 Isus este Domn El a-nviat El ne iubeşte El vine iar. 58. Condu paşii mei

C Condu paşii mei a Să nu mai rătăcesc C Condu paşii mei F Să pot să Te urmez a G F Inima-mi strigă spre Tine G C Rămâi lângă mine mereu G O ! Domnul meu C Condu paşii mei 59. Al meu Domn, Părinte A E Al meu Domn, Părinte f# E D Nimeni ca Tine nu e c# D c# Cât voi trăi, îţi voi slăvi f# G E Lucrarea mâinilor Tale A E Refugiu, scăpare f# E D În braţul Tău eu găsesc c# D c# Cu viaţa mea, cu tot ce am f# G E Totdeauna laudă-ţi voi da. A f# Strig către Tine D E O, Doamne te caut A f# Tu eşti Împăratul D E Puterea Ţi-o laud f# E D Munţii se pleacă şi mările tac 22

E Când rostim Numele Tău A f# Tot ce-ai creat D E În splendoare azi stă A f# D E Eu veşnic mă-nchin şi îţi dau laudă f# E D E Prin Tine exist şi prin harul Tău Sfânt A Eu sunt.

60. Într-un loc liniştit şi-ascuns G C Într-un loc liniştit şi-ascuns e D C În tăcere eşti prezent G C Într-un ceas tainic şi tăcut a Te aştept, căci îmi doresc e D C Să te cunosc mai mult. G D Vreau să Te văd e C Vreau s-aud vocea Ta G D C Să te cunosc mai mult G D Vreau să te-ating e C Vreau să văd faţa Ta G D C Să te cunosc mai mult. Înspre ţintă ne-ncetat alerg Voia Ta vreau s-o-mplinesc Orice-obstacol îl înlătur şi-naintez Căci îmi doresc

Să te cunosc mai mult. 61. El e-n stare C e a e El e-n stare, da, e-n stare F d G Să rezolve-ngrijorarea ce o am. C e a e El e-n stare, da, e-n stare F G Să-mi atingă inima cu al Lui balsam.

Duh Sfânt, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc, Fii glorificat, în veci de veci. Fii glorificat, fii glorificat Fii glorificat, în veci de veci.

63. Cum doreşte un cerb C e a e El e-n stare, da, e-n stare F G Să-mplinească dincolo de orice vis. C e a e El e-n stare, da, e-n stare F Să îmi schimbe G C Astăzi viaţa ca prin vis C e a d Cum doreşte un cerb izvor de apă, F G C G Aşa eu Te doresc, C e a d Tu eşti singura mea dorinţă F G C G Să Te laud, eu tânjesc. a 62. Tată, Te slăvesc C F G C Tată, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc, F G Fii glorificat, în veci de veci. C F E a Fii glorificat, fii glorificat F G C G Fii glorificat, în veci de veci. Isus, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc, Fii glorificat, în veci de veci. Fii glorificat, fii glorificat Fii glorificat, în veci de veci. F C

Tu eşti scut şi tăria mea F d E Şi Ţie-ţi dau toată inima C e a d Tu eşti singura mea iubire F G C Să Te laud, eu doresc. D f# b e Sufletul meu Te caută zi şi noapte G A DA Eşti Dumnezeul viu D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Doar al Tău vreau eu să fiu. 23

C /: Ce mare eşti e a Şi ce mari minuni faci Tu F Şi ca Tine altul nu-i G Şi ca Tine altul nu-i :/ 67. Celui ce şade pe tron F C şi Mielului Sfânt /x3 G# Să-I fie onoarea A# C şi gloria şi slava în veci /x2 64. vreau să merg G C a Întotdeauna cu Tine F G a G Şi să ţin puternic mâna Ta F G C C7 Şi să simt prezenţa Ta în mine. Isus vreau să merg cu Tine C F Isus. Căci iată că El C F /: Căci iată că El G C a A întocmit munţii.b G D Tu eşti scut şi tăria mea G e F# Şi Ţie-ţi dau toată inima D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Să Te laud. 65. 66. a G F C El preface zorile în întuneric F Şi umblă pe-nălţimile C e a Pământului : G “ DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR “ G7 C Este Numele Lui. Celui ce şade pe tron C g 24 . numai El. :/ F Şi spune omului C Până şi gândurile Lui. Vrednic eşti de cinste C e a Vrednic eşti de cinste şi-nchinare F d Ridicăm mâinile noastre F G Înălţăm Numele Tău. eu doresc. G G7 C A făcut vântul.

în fiecare zi G b C e Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate C D Cum n-am putut gândi. A d Tăria mea. salvarea mea. Inima mea vrea să-Ţi cânte 68. Jos la picioarele-Ţi A c# D Jos la picioarele-Ţi E f# Stau adânc plecat E D În prezenţa Ta d A Sunt îngenuncheat FG A Sunt îngenuncheat. 70. 71. nicicând n-am să mă tem Căci Domnul e viaţa mea.F G Pentru că în Tine este a G F Putere şi victorie G Numai Numele Tău Sfânt a G D Isus. În Domnul mă-ncred 25 G b Inima mea vrea să-Ţi cânte C e C D Vrea să Te înalţe. Doamne. G Vreau să-Ţi mulţumesc e C Pentru tot ce ai făcut a C D Şi pentru tot ce însemni în viaţa mea G Vreau să-Ţi mulţumesc e C Pentru tot ce ai schimbat a D G Şi pentru că mi-ai umplut inima. Tu eşti Sfânt D G A Arată-ne azi gloria Ta D G A Pentru că eşti sfânt . Tu eşti sfânt D G A G/A/D Doamne. m-a eliberat F G C a Numai El povoara mea o poartă F G C Numai El povoara mea o poartă d /: În Domnul mă-ncred El mi-e salvarea În mâna Lui e viaţa mea :/ g De aceea n-am să mă tem d Nu. 69. D E Nu-i chemare mai mare c# f# Nu-i altă onoare D E Decât să îngenunchez A A7 La tronul Tău D E Copleşit de uimire c# f# Scăldat în iubire D Eu trăiesc doar E A Pentru-a te lăuda.

Doamne Tu eşti Sfânt. /x2 74. Domnul meu. /x2 72. La Tine. cărările Tale. Doamne D G A Gloria-i doar a Ta D G D A Cu toţii plecăm genunchii C A Stăm smeriţi-naintea Ta D G D A Isuse. sunt prieteni cu Domnul. Învaţă-mă. 73. D G D A Glorie Ţie. D7 G g Domnul meu. A 26 Nu-ţi aminti greşelile mele /x2 Cei ce cred. mă-ncred în Tine D Să nu fiu dat de ruşine A D Cel rău să nu se bucure de mine.D G A Venim cu toţi-naintea Ta. Doamne D G A Eşti cel mai mare. Numele-Ţi lăudăm b A G D C A Stăm în reverenţă. A D La Tine Doamne îmi înalţ sufletul. D f# b Peste toate continentele G Eşti cel mai mare A D Peste toţi Dumnezeii. Eşti cel mai mare. Vreau să Te laud D G A Să îţi mulţumesc că eşti în viaţa mea F# b Cu putere m-ai luat din întuneric D A D Şi mi-ai arătat înţelepciunea Ta . D G Fiindcă m-ai făcut copilul Tău e A Ca să pot trăi o veşnicie. D Vreau să îţi cânt. b A GD b A D Îţi aducem slavă. Doamne D e La Tine Doamne îmi înalţ sufletul. Doamne. Astăzi vin la Tine D G Astăzi vin la Tine. G e A De minunea ce-ai făcut-o-n viaţa mea. Domn al slavei D G A Ne-aşternem la pământ D G D A Ne-atinge şi ne schimbă G A D Căci. e A Sufletul mi-e plin de bucurie. G e G e Sunt atât de fericit Domnul meu iubit. D Ţie ne-nchinăm . Ţie ne-nchinăm.

iar eu lutul E a Fă-mă să seamăn D G G7 Doamne cu Tine… /x2 D A f# b Tată noi vrem ca slava Ta G D C/A Să poată fi văzută-n noi G A f# b Inimile noastre să devină doar o inimă G D Şi-atunci lumea va şti G A Căci Isus este Domn. mai sfânt G C Mai adevărat E a F G C Tu eşti Olarul. Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi înălţăm pe Isus Hristos ca Domn D f# G A Noi te lăudăm. Schimbă-mi inima C d Schimbă-mi inima G C ea Fă-mă m-ai curat d Mai real. Isus A Te-nălţăm. 77. noi vrem ca slava Ta 75. Tată. D Te lăudăm. Isus G A D Te glorificăm. :/ G D În veci de veci.A Ţie îţi cântăm G D A Ţie ne rugăm. Doamne. D f# Fă-ne doar un glas G A Ce-Ţi înalţă numele D f# Fă-ne doar un glas G A Ce Te preamăreşte b F# Fă-ne doar un glas G D Un gând şi-o inimă e A D Leagă-ne pe toţi împreună. 78. 76. numai Tu eşti Rege 27 . Învaţă-mă cum să Te laud D /: Învaţă-mă cum să Te laud f# Învaţă-mă cum să Te caut e G A Învaţă-mă să slăvesc Numele Tău. Doamne.

eu . D f# b Doamne. Din El. b Domnul meu. D f# b Rabuni. O inimă curată. prin El şi pentru El D e Sunt toate lucrurile /x3 C D A Lui să fie gloria G B7 e A Lui să fie gloria a b A Lui să fie gloria e În veci de veci Amin. Doamne D b /: O inimă curată. A GDA Eşti viu pe totdeauna. e A Să înalţe osanale. 28 D e Deschide-mi ochii. e Deschide-mi ochii. Deschide-mi ochii 79. A GDA Eşti viu pe totdeauna. eşti Viaţa vieţii e A D . D f# b Rabuni. ce bucurie D f# b e A Isus. nici moarte. Isus ! 82. Isus. Isus ! b e Să Te-ating cu mâna. nu mă desparte e A Nici plâns. prin El e C Din El. A G D Vreau să Te vad. stau la picioare e A D În adorare şi mă închin. 81. G A f# O inimă deschisă pentru Tine. A G D b Cu dor să Te-asculte.e A D Numai Ţie cinste vrem să-Ţi dăm. e A D Către Tine cel mai mare Dumnezeu. A aş vrea. A G D Să-Ţi spun:" Te iubesc !" e Şi fă-mi urechea. ce bucurie îmi dai Tu mie. A G D Vreau să Te văd. Doamne G A D/A Este tot ce-mi doresc din partea Ta :/ G A f# b O inimă în care răutatea să nu stea G A D O inimă în care să domneşti. 80.

n-aş găsi E B E Nimeni nu-i ca Tin'. Nimeni nu e ca Tine E B c# g# Nimeni nu e ca Tine A f# D B Nimeni n-a putut viaţa-mi schimba E E7 A a Şi oricât de mult aş căuta. Ai un loc la cruce şi tu 83. E adăpost. E D A Sunt slab. 84. f# B Doamne. Tu. Numele-Ţi lăudăm. 85. Tu eşti tare c# B A Izbăveşte-mă. A B E Dragostea-Ţi fără de margini A B E Inima mi-a copleşit A f# g# c# Sunt în siguranţă sub braţul Tău sfânt a f# B Nimeni nu-i ca Tin'. Doamne. Da A B E Numele Tău pentru noi. B/A/c# Eşti speranţa mea A E f# B Ai un loc la cruce şi tu f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu poţi fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu … E Îl iubesc pe Isus B A E B Îl iubesc pe Isus E G# c# Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit … B E . E Doamne Ţie noi ne-nchinăm f# B Doamne.Al dimineţii. îmi aduce eliberare E A Eşti stânca mea. Numele Domnului e un turn tare 86. Strig spre Tin’ E A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută adăpost în El. A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută . Tu ne izbăveşti. E adăpost E Când încercări ne copleşesc 29 E A Strig spre Tin’ c# B A Pentru mâna Ta de-ndurare E A c# B A Dragostea Ta. Luceafăr Sfânt. Da c# DB Numele Tău pentru noi. Salvarea în El.

E B A E Doamne. G b A D Tot ce vreau Isuse. . A f# E Şi cine poate a măsura iubirea Ta A B Şi cine poate a cântări ce-i drept A f# E 30 Şi cine poate a măsura răbdarea Ta B Mila Ta întrece orice înţeles. 87. eşti mai scump D A G D /: Doamne. A G A Doamne. Isus. eşti doar Tu. e mângâierea mea E g# c# g# Isus e mângâierea mea A E B Şi un prieten minunat E g# c# În încercarea cea mai grea f# B E Ajutor îmi este ne-ncetat. dulce salvator f# Aş vrea să-ţi spun.Căci Tu eşti bun A Căci Tu eşti bun c# B E Cu min’ … Doamne. Doamne. A c# B E Tot ce vreau Isuse. eşti doar Tu :/ G e D Şi cine poate a măsura iubirea Ta G A Şi cine poate a cântări ce-i drept G e D Şi cine poate a măsura răbdarea Ta b A B Mila Ta întrece orice înţeles. Isus e fericirea mea Şi pacea sufletului meu Prin jertfa Lui de pe Calvar M-a făcut un fiu de Dumnezeu. B A B Doamne. 88. eşti mai scump ca aurul. E B A E Nu-i nimic în lume să îmi placă. Isus este tăria mea O stâncă-n valul furios Ca o fântână în pustiu O speranţă e Isus Hristos. E A Isus. D A G D Nu-i nimic în lume să îmi placă. B Cât te iubesc E c# A a Tu-mi eşti un bun sfătuitor E B E Şi îţi mulţumesc.Credincios promisiunilor Tale B/A/c# E A BE Dorinţa mea. eşti mai scump ca argintul. e să umblu pe a Ta cărare A E Căci Tu eşti bun . eşti mai scump ca aurul. eşti mai scump ca argintul.

Doamne dă-ne-nţelepciune E A Doamne dă-ne-nţelepciune E B Şi putere şi iubire c# A B Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău. Stăm în a Ta prezenţă 89. E Stăm în a Ta prezenţă f# Înălţăm un cântec nou f# B Ce-i înălţat din suflet E Către-al nostru Salvator Cu mulţumire-n inimi f# Venim să ne-nchinăm f# B Ne plecăm la tronul Tău Sfânt A B E Şi laudă vrem să-Ţi dăm. Isus.90. E A Azi venim în faţa Ta E B Dă-ne Doamne harul Tău c# A B Să fim vii întru împărăţia Ta ( pauză ) E Trezeşte-ne din nou. iubirea sufletului meu G D Isus. strig spre Tin' B Veşnic te voi lăuda. 91. f# Doamne-atinge-ne din nou B E g# c# Peste noi Tu mâna Ta s-o pui f# A Şi lumina Ta să ardă-n noi B E A. vreau să fii al meu mereu G D M-ai ridicat din noroi şi m-ai spălat 31 .B. iubirea sufletului meu e C G Isus. Doamne. c# Tu eşti Creatorul lumii g# Dumnezeu desăvârşit A Tu rămâi mereu acelaşi E Niciodată n-ai sfârşit c# Prin a Ta putere Doamne g# Ai creat şi fiinţa mea A f# Tată. E Doamne-atinge-ne din nou. mulţi au obosit Şi în inimi sunt răniţi Vindecarea lor e doar în mâna Ta Să ne-atingi pe fiecare Cu puterea crucii Tale Să fim vii întru împărăţia Ta Trezeşte-ne din nou. în noi f# A B Cu-adierea Duhului Tău Sfânt.E Prin puterea Duhului f# Pune-o dar nu pentru o zi B E g# c# Ci să ardă-n veşnicii.

93. Ce bucurie e Pe stâncă m-ai urcat, C G De-aceea-Ţi cânt neîncetat. G D Te iubesc, te doresc e C De lumea ar cădea C G Eu nu te voi lăsa G D Salvarea mi-e doar în tine e F C Mereu Te voi lăuda C G Căci Doamne, eşti cu mine. 92. Nu este munte prea-nalt E Nu este munte prea-nalt f# Ca să nu-l mişte A B E B Nu e problemă prea grea să n-o rezolve E a Nu e furtună prea rea să n-o liniştească A B E Nu e durere prea grea să n-o aline. E El pe umerii Săi a purtat f# Povara lumii B El poate lua chiar acum A E Povoara Ta. F g Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău Bb F C Şi să fiu mereu păzit de mâna Ta F g Glorie Ţie, ai spălat păcatul meu Bb F C Prin Isus, crucificat la Golgota. Bb C F F7 Tot ce este-n mine, Te glorifică Bb C F F7 Şi cu tot ce am Te preamăresc Bb C Viaţa mea Ţi-o dau a d în mâna Ta de tată Bb C Şi-am să-Ţi cânt mereu F cât te iubesc. Cu ce blândeţe mă înveţi să Te urmez Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti Şi mă-ntreb cum aş putea să-ţi mulţumesc.

94. Doamne astăzi vin 32

G D e Doamne astăzi vin b e În faţa Ta să mă închin C D e C,D,G Ca să fiu umplut de har divin D e Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult b e C Să îmi cunosc slăbiciunile D C D G D,e,D Şi să cresc prin iubirea Ta. C D C G,D,e,D Cheamă-mă şi voi veni la Tine C D Când sunt slab C D G D,e,D Te rog Tu să mă sprijineşti C D C G Ca vulturul, spre cer mă voi înălţa e C Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui D G Prin iubirea Ta. Doamne, vreau să fiu În stare să-nţeleg cum eşti Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi Un strop, ca cei din jur să bea Şi să stea în iubirea Ta.

E c# Aceasta mi-e dorinţa A E B/G# Să Te-onorez, c# E D/B Cu fiinţa-ntreaga să Te slăvesc, E c# A E B/G# Te ador, stăpâne şi mă închin c# E D/B Lauda şi onoarea Ţi se cuvin. E B c# Ţie-ţi dau inima şi sufletul meu A B E Pentru Tine vreau să trăiesc B Domnul meu, te iubesc c# Zi de zi vreau să-mplinesc A B E Doar sfântă voia Ta. Vrednic eşti de cinste Fii lăudat Împărat al slavei, fii înălţat Alfa şi Omega, de-a pururi viu Domn al veşniciei, în veci: Amin.

96. Ai fost răstignit 95. Aceasta mi-e dorinţa E 33

Ai fost răstignit c# Şi cuiele-mi spun A B Ce mare Ţi-a fost iubirea E c# Cununa de spini îmi spune şi ea A B Ce mare Ţi-a fost iubirea. g# c# Când cer şi stele vor pieri g# c# Semnele vor dăinui g# c# Şi pe veci îmi vor şopti B Cât m-ai iubit, A B De-aceea vreau să-Ţi spun: E /: În veci inima c# În veci dragostea A B În veci viaţa mea, este-a Ta.:/ E Final: Este a Ta c# Este a Ta A Este a Ta B A Ta …

G C D C,D,G Doamne, laudă-Ţi cânt Ţie, C D C,D,G Fericit sunt că Te am, C D C,G Fericit de-a Ta iertare. G C D Tu ai venit pe Pământ C G Să ne salvezi C D Sus pe cruce Te-ai jertfit, C G Iertaţi să fim ! C D De pe cruce în mormânt, B e Din mormânt sus la cer C D G Să fii înălţat mereu ! 98. Mai aproape, Doamne G D C G Mai aproape, Doamne D C D (bass G, F#,E) Mai aproape, vreau Doamne a e Ca să Te pot simţi. /x2 C D Doamne, vreau ca să Te simt. Deschide-mi ochii, Doamne Deschide-mi ochii, vreau Doamne Ca să Te pot vedea. /x2 Doamne vreau ca să Te văd.

97. Doamne, Numele-Ţi înalţ G C D C,D,G Doamne, Numele-Ţi înalţ, 34

C G D Iubirea şi gloria Ta C c G Şi puterea Ta.

/x3

D b E . c# Spală-mi Doamne viaţa. Cerul declară A/c# D E DA Cerul declară. gloria Celui Înviat Ce-a fost junghiat. gloria Celui Înviat c# D E D A Cine se compară. Isus. A B E c# Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale. Spală-mi Doamne gândul A Spală-mi Doamne gândul.99. 102. 100. A B A Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Isus e aici b Ridică mâini curate spre cer 35 D b Tronul de mărire e-n faţa ta E A Slava se coboară din El Îndrăzneşte de intră în locul sfânt b Spălat prin sângele Mielului D b Vino cu cântări de mărire E A Osana Mielului Preasfânt. Să ne-mpace cu Dumnezeu. B E Statornic. cu Dumnezeul Preaînalt ? A D În veci de veci eşti Tu /x2 E A Divinul Miel pe tron /x2 D E Genunchii îmi aplec /x2 D E A Şi Ţie mă închin … Voi proclama. /x2 :/ Vino cu povoara din viaţa ta Durerea ce te-apasă mereu Mâna lui Isus poate vindeca Rana şi păcatul tău greu. Dumnezeule. D /: Rege-al Regilor C# f# Domn al Domnilor b E A Isus. Zideşte în mine E g# Zideşte în mine A E B A A. Dumnezeule E g# A E Şi pune în mine un Duh nou. Pleacă-ţi genunchii A Pleacă-ţi genunchii. 101.B O inimă curată . A B E c# Nu mă lepăda de la faţa Ta A B Şi nu lua de la mine A A7 Duhul Tău cel Sfânt. Pacea ce coboară din cerul sfânt Dragostea şi roadele ei Înţelepciunea şi credinţa de neclintit Totul poţi avea doar să vrei.

ai murit la Calvar D b Să deschizi ochii mei. un biet păcătos . A Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele f# Mângâierea Ta în clipele grele D Pentru dragostea Ta b revărsată în mine E Mă închin. 104. Spală-mi Doamne gândul. Ia din mintea mea orice sfat al celui rău Vreau să fiu ca Tine Să-ţi ascult povaţa Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. A Numai Tu uzi zorii c# Şi împrăştii ceaţa. Spală-mi Doamne viaţa. speranţă şi rază de soare f# Lumină şi pace pe-a mea cărare D b E Pentru tot ce Tu îmi dai. Când troiene reci fac să-mi pară noaptea grea. Ai deschis cerul Tău A Ai deschis cerul Tău c# f# Ai lăsat slava Ta şi-ai venit D b E Pentru mine. să-nţeleg E Şi să Te slăvesc.Vreau să fiu curat şi plăcut in faţa Ta. A D E c# Numele-Ţi vom-nălţa Isuse 36 103. cerul. A Pentru cântec. Mare eşti Rege în veci A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Pământul. A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Eşti Stânca mântuirii D E Salvat mi-e sufletul. marea G E Toate le-ai creat. recunosc că eşti Domn A Şi rostesc : MULŢUMESC. A c# f# M-ai iubit aşa mult. E Spală-mi Doamne viaţa D b E Şi mă fă asemeni cu Tine mai mult D A Numai Tu uzi zorii E Şi împrăştii ceaţa. D b E Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea. pe calea Ta. Adu primăvara şi topeşte gheaţa Vreau să merg spre cer Doar pe ea. Spală-mi Doamne gândul. mulţumesc. D E A Numai Tu eşti scutul sufletului meu. A Spală-mi Doamne gândul. Spală-mi Doamne viaţa.

G F /: El e-aici lângă tine C Poţi să-L atingi. Belşug din harul Său. 106. să cânte fiecare G F a F Hai. Isus. / x3 107. F Vine-o zi când toţi C Se vor închina F C Vine-o zi când Te vom vedea F a Toţi copiii Tăi o comoară F G Vor primi din mâna Ta.D A G E Toţi se vor pleca în faţa Ta A D E c# Numele-Ţi vom-nălţa. adesea stau şi mă gândesc G D G A Mi-aduc aminte de jertfa Ta D f# b f# Vin din nou la cruce să Îţi mulţumesc G A D Să-Ţi recunosc dragostea . e timpul să-i dăm inima C FC Hai. 105. Hai. :/ 37 108. Isus. sfânt. e timpul de-nchinare G FaC Hai. :/ Ploaia care vine De la Dumnezeu Curge peste Tine. care este D A Şi care va veni. suflă peste noi. Dumnezeu a Atotputernic. e timpul de-nchinare C F C Hai. O. El e sfânt a9 d9 a9 El e sfânt. Este-un vânt ce-adie C Este un vânt ce-adie a Vine din înalt Ca o mângâiere. sfânt / x2 G E /: Sfânt e Domnul. adesea stau D f# b f# O. F E Duhul Domnului A fost făgăduit C Şi-a fost trimis. Isuse D A Mare eşti şi-n veci b E A Ca Tine nimeni nu-i. aşa cum eşti cu starea ta C Hai… A G / Care a fost.

Doamne G A D Încă-o dată îţi mulţumesc. Domnul meu. acum eşti înălţat în slavă Rege din ceruri. Şi în a Ta înfăţişare G f# b Văd frumuseţea graţiei Tale e G A Pot doar să mă închin spunând : D e Eşti măreţ în acest loc. Doamne. Ţi-aducem închinare F d G Dumnezeu puternic şi sfânt a F Ţi-aducem slavă şi onoare d Căci Tu ai spus: G " EU SUNT ACEL CE SUNT ! " C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat F G Numele Tău e tot ce se poate spune C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat F Numele Tău e mai presus G de orice nume C Numele Tău… 38 109. / x2 G A Mulţumesc frumos G A D Mulţumesc frumos G A Mulţumesc frumos D Isus.G A D Să-Ţi recunosc dragostea . Ţi-aducem închinare C G Doamne. ava Tată D D7 Vrednic eşti să fii slăvit G e Veşnic preamărit G A D Eşti măreţ în acest loc. Domnul Divin Inima mi-e plină cu cântări de laudă Ţie cu drag mă închin. Domnul meu G e D A Eşti măreţ în acest loc. O. Isus. 110. D f# Privesc încă odată G A Locul unde-ai murit D f# G Mă-nchin şi la piciorul crucii cad A umilit b Încă-o dată. Simt prezenţa slavei Tale D Simt prezenţa slavei Tale f# Pe-ale laudei porţi când trec D Templul se deschide G Şi eu faţa Ţi-o zăresc A .

îţi aparţin. /x2 /x3 114. Iubire. tărie mi-e A B c# Eşti Domn şi-n glorie domneşti. /x4 D A E Final: Duşmanul va fugi din calea Ta.În faţa Ta se pleacă toate Pământul şi cerul sublim Venim şi noi cu inimile noastre Să Te lăudăm. putere e (C. cu foc. vino acum d C dC d C Cu foc. Mare Domn E/ A E A E Isus.D) Vreau mai mult în viaţa mea. D e Cu sufletul meu a Şi Te voi lăuda D e Cu viaţa mea C D Căci eşti Dumnezeu meu e Eşti Domnul meu. Toată gloria. mare Domn A B c# Eşti stânca. D A E Toţi se vor pleca în faţa Ta. 111. să Te slăvim. Bb F/A Du-mă Doamne prin sângele sfânt d g Du-mă Doamne în sfânta-Ţi prezenţă. /x2 113. :/ C Tată sfânt d Ţie ne-nchinăm C Scumpe Isus F A Eşti Salvator Bb C Duhul Sfânt. atinge-mi buzele. cetăţuia mea A E A E Al Tău braţ sfânt. Isus. onoarea d Bb /: Toată gloria. onoarea g a d Şi puterea. Bb C /: Ia cărbunele. putere e C D / Iubire. d Iartă-mă :/ . /x2 a Şi Te voi lăuda D e Cu inima mea a Şi Te voi lăuda 39 d g Du-mă Doamne în sfânta-Ţi prezenţă. Du-mă Doamne 112. cu foc.

B Dar lucrătorii sunt aşa puţini. iartă-mă. a D G Vrednic să ne conduci. 116. Înaintea Ta. Vino. D Cel din veşnicii. pe pământ f# Să-Ţi declare gloria. 117. Te voi asculta E g# c# g# Ogoarele sunt gata de recoltă. Doamne mă-nchin Tu eşti sfânt. E g# c# g# Mă dăruiesc o Doamne-n întregime. D C G Ne-ai scos din noaptea păcatului D C G Mâna Ta ne-a ocrotit F G C Loc pentru noi. splendoare. te rog primeşte-mă. onoare D Slavă. Împărăţia Ta va veni. domneşti. întreaga lume b G/A Cântă Celui din veşnicii G e A Orice limbă-n cer. Credincios eşti să ne conduci G a G C D Credincios eşti să ne conduci G a G C D Numai Tu poţi să ne ajuţi b G C Tu-mi luminezi calea şi viaţa mea. A B E A.Tu eşti sfânt. D Pământul aşteaptă venirea Ta. Ogoarele sunt gata de recoltă E B c# g# AE DB Sunt aici. Slavă. sfânt şi atotputernic. Tu ai pregătit A D Nu dăm 'napoi. sfânt şi atotputernic /: Doamne. onoare. Iartă-mă. sfânt. E B c# g# E B E Cheamă-mă. C G D Glorie Celui din veşnicii. la dispoziţia Ta. G e A Tu vei fi pe veci înălţat GA G e A Şi vei împărăţi peste noi. b G/A Fie Celui din veşnicii. Să fie văzută iar slava Ta. glorie. 40 G e A GA Orice fiinţă în faţa Ta. D Orice naţiune. A B E . C G A Glorie Celui din veşnicii. să cadă. Lumina Ta vrem s-o răspândim Numele să-Ţi înălţăm. :/ 115. sfânt.

E timpul potrivit pentru popoare. Să ştie lumea că suntem creştini ? 41 . Mai sunt în zgură încă mari comori.Ca să culeg recolta dintre spini. Suntem noi sare pentru lumea aceasta? În întuneric suntem noi lumini ? Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă. Să fie toţi cu El biruitori. Isus mai cheamă oameni în lucrare.

A E Dragostea şi unirea B E Ce Isus le-a lăsat. aleluia. E B E AB Pentru noi s-a ivit mântuirea E B EAB Pentru noi Cel De Sus s-a jertfit g# A E c# Pentru noi s-a ivit izbăvirea E B E AB Pentru noi Cel De Sus a murit. Aleluia. Osana. 42 . Domnul nostru Cel Sfânt. Tu din morţi ai înviat F C d /: Rabuni. Rabuni. Tu din morţi ai înviat Bb C F Cu Cel Sfânt ne-ai împăcat :/ g d Ce fior adânc în suflet mi-a pătruns.118. F C d Rabuni. Aleluia. a-nviat :/ 119. a-nviat. Cu Isus vom zbura către stele Cu Isus spre o lume de vis Cu Isus trec ispitele grele Cu Isus vom zbura-n Paradis. Te-aşteptăm ca să vii Tu. glorie. Tu din morţi ai înviat Bb C F Bb C Fii în veci glorificat. /: Slavă. Bb C Bb F Atunci când pe Golgota ai murit. Isuse Aşteptăm slava Ta pe pământ Aşteptăm profeţiile spuse Te-aşteptăm. Cum aş putea să fac ? Cum aş putea să tac ? Ca să nu spun despre iubirea Ta O lume-ntreagă aş vrea Să creadă-n jertfa Ta Şi s-o îmbraci cu slava Ta. C Dar viaţă eşti şi veşnic neînfrânt. a-nviat. g Credeam că Te-am pierdut d Pe cruce şi-n mormânt Bb C F Bb. E A E Lăsaţi pe pământ fericirea. Lăsaţi Duhul sfânt să lucreze E A E Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze A E B EB Să ne elibereze de blestem şi păcat. aleluia. Lumina răsari în sufletu-mi trudit Căci lepădat am fost şi depărtat Nădejdea mea e El O cât de minunat Din morţi am înviat cu Tine-odat’.

cânt aleluia Cânt îndurarea Domnului. Îmi amintesc cum pe pământ Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt Te chem şi azi. 121.120. Mâna-ţi întinzi atunci când cad Când sunt setos. F Un timp de o zi. GD e D G Isus. :/ /: Cânt bunătatea Domnului Cânt aleluia. :/ /: Cânt îndurarea Domnului Cânt aleluia. Miel Preasfânt C G DGD Ţie mă închin GD e D G Isus. Tu apă-mi dai Fii Tu în toate Domn 122. sunt doar un om… G G7 CG Ajută-mi te rog să cred mai mult ce pot a fi C C7 F d Să cred mai mult în al meu Domn C G C Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. :/ 43 . Miel Preasfânt C G DCG Dumnezeu divin. Isuse Cea Atât este tot ce-mi doresc G O. Tu-mi eşti refugiu G D e Tu-mi eşti refugiu când sunt slab b C Tu eşti comoara ce o caut G D G D Tu eşti în toate Domn. Eu sunt un om C d Eu sunt un om. cânt aleluia Cânt dragostea lui Dumnezeu. :/ /: Cânt dragostea lui Dumnezeu Cânt aleluia. cânt aleluia Cânt bunătatea Domnului. Cânt aleluia Domnului b f# b f# /: Cânt Aleluia Domnului A G D F# Cânt aleluia. Tu mi-ai luat ruşinea mea M-ai ridicat în slava Ta Tu eşti în toate Domn. dă-mi Tu puteri G7 C C7 Ce-am de făcut să-nfăptuiesc F Căci mâine nu ştiu. prezent să fii Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt încă o zi. cânt aleluia b f# b f# Cânt aleluia Domnului. G D e Inima mea Ţie ţi-o dau b C Îmbracă-mă cu al Tău har G D G D Fii Tu în toate Domn. Isuse Cea Dacă va mai fi înc-o zi G Nu ştiu timpul când G7 CFC Viaţa mea se va sfârşi.

nu mai privi-napoi. către Tine şi aştept G D Doar voia Ta să o fac. A Vrea să intre-n viaţa ta :/ Final: Isus e lângă mine. Te preamărim D b Îndurarea Ta o înălţăm A E Căci ne-ai eliberat. Ţie ne-nchinăm D b Cu podoabe sfinte-n faţa Ta stăm A Doar pe Tine te-nălţăm E A Domneşte Tu printre noi. 44 A A7 Noi Te iubim. inima plină de laudă A E Ţie ne-nchinăm. A A7 Ţie ne-nchinăm. 125. La Tine venim A La Tine venim. lanţurile le-ai rupt A E Care ne-au robit. b Înapoi de mergi. Ochii Domnului A b Ochii Domnului plini de dragoste privesc E D A Inimile tuturor care nu-L cunosc. A A7 Te preamărim. noi Te iubim D b Al Tău Nume mare-L înălţăm A Căci în Tine e puterea. Aş vrea să Te cunosc G Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus e Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus C a Ochii îmi îndrept. b Mâna Domnului întinsă e şi azi spre voi E D A Întinde mâna ta şi tu. la Tine venim D b Mântuiţi în faţa Ta noi stăm A E Cu capul sus. nu mai ai ce întâlni E Doar viaţa plină de necaz D A Întoarce-te la Domnul azi. G Cuvântul Tău e lumina mea e Braţul Tău sfânt e tăria mea C a Fii glorificat. E în Tine-i măreţia A E Prin care suntem biruitori. veşnic lăudat GD În viaţa mea. A g# f# Ia vina mea” b E Isus e lângă tine. Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Numele Lui sfânt şi sfântul Său Cuvânt Eu vreau să cânt mereu… 124. .123. A D /: Şopteşte-I : “Iartă-mă. A intrat în viaţa mea.

E B Să fii înălţat. Mereu veghezi să-mplineşti Cuvântul Tău cel sfânt În dragoste ne conduci pe-al vieţii drum. Tu eşti Dumnezeu Şi vei domni în veci Întreg pământul este plin de slava Ta. E B Să fii înălţat. Tu eşti Dumnezeu g# c# Şi vei domni în veci A B E Întreg pământul este plin de slava Ta. o. Doamne. să fii înălţat A f# E B Domn al dragostei. 45 .126. 127. Doamne Te rugăm D f# b f# Doamne Te rugăm e G A Revarsă din harul Tău D A b f# Pentru mila Ta mare G D G A Dă-ne din harul Tău G b /: Stăm şi-aşteptăm G D Să torni Duhul Tău. ce har! Acum de trecut eu sunt liber Căci Isus a-nnoit viaţa mea Bucurii am în inima mea ne-ncetat O cântare spre lauda Sa. A E c# Dar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar B A E Loc de chin şi de mari îndurări. să fii înălţat A B E Domn al dragostei. 128. A E c# Mi-a şters pentru veci tot trecutul B A E E7 Prin sângele curs pe Calvar A Am schimbat temerile E c# Într-un cânt glorios B A E Sunt liber de-acum. g# c# Dreptatea Ta vedem A B E Cum se-mplineşte zi de zi pe-acest pământ. Doamne. Tu eşti Dumnezeu E A B Doamne. Împărat. A B Eşti Creator desăvârşit. Împărat. Atât am căutat E A E c# Atât am căutat rostul vieţii B A E De-am ajuns rob acestor căutări. :/ Doamne Te rugăm Revarsă din Duhul Tău Pentru mila Ta mare Dă-ne din Duhul Tău.

Spre mine faţa Ţi-o întorci D b Spre mine faţa Ţi-o întorci D A D Şi sufletul meu te slăveşte b Iertare-mi dai. F C Bb C Te caut pe Tine. sunt fericit D A D Şi sufletul meu te măreşte. b E Voi slăvi pe Mielul gloriei. A Şi mâinile mi le-nalţ. Domnul meu d Bb C Dorinţa mea e să te-nalţ F C Bb C Mai sus de tot ce-i pământesc Bb C F Spre bucuria Ta. d Bb C Viaţa mea e-n mâna Ta. Îmi plec genunchii F C Bb C Îmi plec genunchii-n faţa Ta. 131. F CF CF Aleluia. F C Bb C Un cânt de laudă vreau să-ţi cânt Bb C F Pentru plăcerea Ta. aleluia Bb F Bb g C Aleluia slavă Mielului. Odihnă dai sufletului meu De aceea te slăveşte Putere dai trupului meu Doar mâna Ta tămăduieşte.129. Voi slăvi pe Mielul gloriei. Zi de zi mă-nviorezi Şi sufletul meu te slăveşte Speranţă-mi dai şi mă-ntăreşti Şi sufletul meu te măreşte. G D Şi-naintea Ta vin A Şi mâinile mi le-nalţ G D Şi mă bucur în Tin’ G f# Îmi înalţ mâinile către cer e b Lumea întreabă de ce ? G A Db Eu le spun că-mi iubesc Regele G A D Eu le spun că-mi iubesc Regele. D A Regelui regilor mă închin. 130. G A D Regelui mă închin. 46 . A e Prin încercări voi sta f# b Căci am un preţ în faţa Ta A e Şi-n braţul Tău voi sta D A D Plăcerea mea e-n calea Ta. D A Voi slăvi pe Mielul gloriei.

minunat. D A Cu mulţumire trăim pentru Tine. veşnicia C a D Şi Cuvântul Sfânt ce s-a-ntrupat. 133. D A D Golgota. lovit şi părăsit? D A b f# Golgota. Golgota G A e A D Doar pentru mine şi pentru tine a murit. Isus. Tu eşti rege. G e A D Te iubim Isus. Credeam că voi muri cu El D f# Credeam că voi muri cu El G D Într-adevăr doream f# b Dar eu de El. C a Căci Tu eşti Prinţul Păcii. Doamne D A Pregăteşte-mi inima. Pregăteşte-mi inima. El m-a găsit în greu păcat. 134.132. G g Cum am putut să-L întristez? D f# b Când El mult m-a iubit: G f# A urcat întreg Calvarul G A Şi m-a mântuit. eşti Mesia G b Tu eşti Rege. eşti Mesia C a D Eşti al dragostei sublime Împărat. fii lăudat. G b Prinţul slavei. Golgota b f# G A Oare ce-a simţit. C A Deşi nu credeam. 47 . m-am depărtat. D Minunat. G Ca Îi vom cânta osana lui Isus C a D Voi înălţa spre ceruri glas curat G Ca Şi mă închin în faţa Ta. Şi m-a eliberat De-atunci în vis viaţa mea Mi s-a transformat. Doamne G e DA Să fie un templu sfânt şi curat. Cum aş putea să-I mulţumesc Pentru tot ce El mi-a dat? Îmi ridic privirea-n sus Şi văd Golgota.

Ajutorul mi-e Isus… Speranţa mea e Isus… Medicul meu e Isus… Tăria mea e Isus… 137. un sprijin în nevoi B7 e E Duhul Domnului. D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 Nu este frică D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 e E libertate. Aşa aproape de Tin’ E B c# Aşa aproape de Tin’ A c# B Simt cum Te bucuri sau suspini E B c# Strâns legat sunt de inima Ta AB E Aproape de ea. G f# b Cântă-I glorie. 138.135. târziu A B E Bucuria mi-e Isus. aleluia e D G A Slavă Lui căci m-a salvat G f# b El prin jertfa-I de pe cruce A GAD Ne dă victorie. 136. Numele lui Isus D A /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. a A D /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. Final: Aşa aproape de Tin’ Simt cum Te bucuri sau suspini Pacea Ta mă inundă deplin Aproape de Tin’. 48 . E Duhul Domnului e E Duhul Domnului. Acum când inimile bat împreună Şi iubirea Ta străpunge viaţa mea Privesc prin ochii Tăi şi văd mila Ta Căci sunt aşa aproape de Tin’. G D Mă gândesc acum la vremea în care f# E Cu braţul Tău Tu m-ai ridicat G D Planurile Tale-acuma-mi sunt clare f# B Căci prin har viaţa mi-ai schimbat. ce vine peste noi a Şi mâna Tatălui. ce ne leagă împreună. Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Bucuria mi-e Isus A f# B Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Din zori şi până seara.

la Calvar. 49 . C F Ai pus în mine un dor nespus d G CG Dorul de-a fi lângă Tine. Părinte din ceruri E A E B E Tu eşti Domn în veci de veci. Final: Viaţa ta poate-a schimba Isus Poate face-un om nou din tine. lăudaţi pe Domnul E c# Lăudaţi. a e C D Aşa vom zice noi cei răscumpăraţi a e FD Scăpaţi din mâna celui rău a e C D Chemaţi la viaţă. Şi-mi ridici povara grea. Lăudaţi pe Domnul G C /: Lăudaţi pe Domnul :/ C D G Căci Domnul este bun. la lumină şi har a e F D Iertaţi prin jertfa lui Isus. Isus d G CG Şi-ai făcut un om nou din mine. Duhul Tău Sfânt mi-a dat dragoste-n dar Şi braţul Tău ocrotire. :/ Tu eşti Doamne stânca mea.139. 141. C d C a Numai Tu poţi da vieţii un sens d G C Ca să trăiesc pentru Tine. Isuse iubit Pot să găsesc fericire. Viaţa făr’ de Tine C d C a Viaţa făr’ de Tine Tată ceresc d G C G Este doar deşertăciune. Astăzi îndreaptă-ţi privirea-n sus Iată ca Mirele vine. 140. Atunci în strâmtorare noi am strigat Şi Dumnezeu ne-a auzit Cuvântul Lui cel sfânt ne-a tămăduit Speranţă nouă am primit. Tu mă aperi de duşmani. Lăudaţi. Scutul meu în vreme rea. Voi lăuda pe Domnul meu Voi lăuda pe Dumnezeu În locaşul Lui cel sfânt! Slavă-I voi cânta mereu. C F Viaţa mea Tu mi-ai schimbat. Numai în Tine. lăudaţi pe Domnul! A B Lăudaţi pe Dumnezeu. prin Isus. la Calvar. E c# În locaşul Lui cel sfânt A B Lăudaţi pe Dumnezeu! E A F# B /: Glorie Ţie.

145. G D În Isus eu am un prieten C D G Care sângele şi-a dat 50 D Şi El astăzi mijloceşte C D G Ca să fiu pe veci iertat D Să purtăm cu toţi de-acum C D G Al lui Isus nume sfânt D Căci prin El noi suntem liberi C D G Dezlegaţi de-acest pământ. boldul morţii B c# L-a învins şi-a înviat B c# Domn şi rege este Isus B Deci să ne bucurăm A BE Isus din morţi a înviat. Aleluia El sângele şi-a dat G C D G Aleluia. Strigăm toţi ca la Ierihon Şi Îl lăudam pe-al nostru Domn. Bucuraţi-vă în Hristos E A E AB Bucuraţi-vă în Hristos B c# Boldul morţii. Eu aş vrea să-ţi spun de Isus Despre a lui dragoste Despre gloria Lui cea mare Despre sfânta-i graţie Să purtăm cu toţi de-acuma Al lui Isus nume sfânt Căci prin El noi suntem liberi Dezlegaţi de-acest pământ. /x 4 . Ţi-o dăruiesc. G a FG Aşa Îl voi lăuda. Salvare şi pace La Tine găsesc Tu meriţi iubirea Deci. Aşa ca Iosua. El sângele şi-a dat e F Acuma pot să zic şi eu C D G Că sunt pe veci iertat. G a FG Aşa îl voi lăuda a e Femei cu tamburinele a e Lăudau-nălţându-şi mâinile. final: Tu eşti Isus astăzi Al meu Domn divin De-aceea spre Tine Cu lacrimi mă închin.143. 144. F G Iar noi avem chiar astăzi F d e a Un drum spre ceruri sus F G O poartă spre-nchinare F d e a Prin jertfa lui Isus Aşa cum Iuda a strigat Duşmanul s-a înspăimântat De frica Domnului. Aşa cum David a e Aşa cum David a lăudat a e Războiul când l-a câştigat.

146. /: El ne-a creat :/ /: Şi ai Lui suntem :/ /: Lui ne-nchinăm :/ /: Pe El îl vestim :/ /: Noi rătăceam :/ /: Dar El ne-a iubit :/ /: Nu-l cunoşteam :/ /: Dar El S-a jertfit. Aceasta e ziua Domnului E /: Aceasta e :/ B /: Ziua Domnului :/ E /: Veseli să fim :/ B /: Să ne bucurăm. /: Mare Dumnezeu avem :/ Îngerii-n lumină Lui I se închină Mare Dumnezeu avem. :/ A E Aceasta e ziua Domnului A E Veseli să fim să ne bucurăm E Aceasta e. 51 . A Domnul este bun. E B E El e bun cu mine /: Ia păcatul meu :/ El e bun cu mine /: Liber sunt acum :/ El e bun cu mine Domnul este bun. :/ /: Isus e Domn :/ /: Vine în curând :/ /: Vom moşteni :/ /: Cu El cerul sfânt :/ 148. aceasta e B E Ziua Domnului. Ia păcatul meu Liber sunt acum El e bun cu mine 147. Domnul este bun E f# Domnul este bun. B E Domnul este bun. mărire Aleluia Ţie Mare Dumnezeu avem. Mare Dumnezeu avem E AE Mare Dumnezeu avem E DB Mare Dumnezeu avem E c# El e cel mai mare-n E c# Slavă şi-n splendoare E B E Mare Dumnezeu avem. /: Mare Dumnezeu avem :/ Glorie.

:/ 150. :/ /: Şi trăieşte prin credinţă Cum Isus a zis. :/ C F /: Şi înalţă tot mai sus. 52 . glorie G El ne-a adus mântuire C G De-aceea-I cânt pe vecie e GDG Lui Dumnezeu. glorie. Glorie. Dă-I povara ta lui Isus C F /: Dă-I povara ta lui Isus G C El o va purta. :/ /: Taie-i scara lui Satana Ca să cadă jos. Prin Isus avem victorie d A Prin Isus avem victorie d Doar prin El avea-vom bucurii.:/ /: Vin’ la Isus cu căinţă El ta va ierta. G Cânt lui Dumnezeu glorie C G Şi tot pământul să-I cânte G FD Lui Dumnezeu. glorie G C G Mi se bucură inima-n mine e GDG Lui Dumnezeu. C F Prin El izbândă am primit g A Căci ne-a eliberat C F Prin sângele Lui ne-a sfinţit g A Iertându-ne de-orice păcat. glorie. Cânt Domnului că mi-a făcut bine G C G Cânt Domnului că mi-a făcut bine e G FD Lui Dumnezeu. glorie Să-L slăvească munţii şi apele Lui Dumnezeu. înalţă G C Şi înalţă Numele lui Isus.149. 151. d A Şi cu Isus învingem pe Satan d Căci e Domn. Cu natura-ntreagă să-I cânt aş vrea Lui Dumnezeu.

e a Doamne cât de mare eşti D G Şi cât ne iubeşti. păcat Prin sângele sfânt al Lui Isus Vin’ la Calvar şi vei fi vindecat Prin sfânt sânge al Lui Isus. Vrei să fii liber de patimi. Vrei tu să scapi de păcat sarcină G C G Vrei tu să scapi de păcat sarcină D G Prin sângele sfânt al Mielului C G Vrei tu să-nvingi răul din inimă D G Prin sfânt sânge al Lui Isus.152. G b C Munţi înalţi. :/ Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea Mulţimea astrelor ce-alerg pe cer Măreţul soare cât şi blânda lună Ca mingi de aur plutind prin eter. Doamne cât de mare eşti G C Doamne cât de mare eşti. 153. Doamne mare D b Când privesc eu lumea A E AE Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt A Db Şi fiinţele ce-mpodobesc natura A E A E Cum le-ntreţii cu braţul Tău Cel Sfânt. D G Doamne cât de mare eşti. Stele pline de şoapte În feeria lor. G C G E puterea ce minuni face D G D Sângele mielului G C G E puterea ce minuni face a D G În scump sânge al Lui Isus. 53 . semeţi e a Cu brazi plini de nămeţi D Vântul adia G CD Şi parcă aşa spunea: Oceane-n depărtări Îşi poartă cântu-n zări Iar pescăruşii-n zbor Îngână-ncetişor: În adâncă noapte. Licăreau uşor: Eu m-alătur lor Şi-ntr-un mare cor Îţi cântăm cu dor Cât de mare eşti… 154. O Doamne mare A O. A D A g# f# /: Atunci îţi cânt măreţ Stăpânitor b DE A Ce mare eşti. ce mare eşti.

G Glorii. G Noi pe Tine te mărim C Căci prin jertfirea Ta pe cruce G D Noi voioşi trăim G Ne-ai dat în dar iertare B e Pentru vina ce-o purtăm a D G CGD De-aceea îţi cântăm: Aleluia. aleluia C G D Glorie. glorie. Cu mâna bună a Lui. Isus viaţa noastră G Isus viaţa noastră. Am nădejde şi bucurie De când Isus m-a salvat Am nădejde şi bucurie. Eu am pace. glorii. Aleluia. aleluia. ceva m-atinge C Cânt despre Isus. aleluia a D G Părintelui ceresc. glorie. glorie. 156. multă pace. 157. Glorie. glorii El mă atinge G Glorii. e Glorie. Cânt despre Isus. aleluia G Glorie. De când Domnul m-a salvat. El îmi răspunde Cu mâna bună a Lui. aleluia. glorie. A Lui să fie slava Ce în veci va triumfa Acum şi pururea. Mă rog lui Isus. glorii.155. G Cânt despre Isus. Suspin adesea. glorie. Din clipa când în viaţa noastră Pacea a intrat Cântăm întruna Mielului Ce ne-a răscumpărat. El mă mângâie. glorii El mă atinge C Glorii. glorii El mă atinge e D G Cu mâna bună a Lui. G D G Sunt prin El răscumpărat. glorii. glorie. ceva m-atinge G D G E mâna bună a Lui. ceva m-atinge G e Cânt despre Isus. C G Domnul Isus m-a salvat. Spun despre Isus ceva mă-mpinge E mâna bună a Lui. 54 . G Glorie. Sunt prin El răscumpărat. Eu am pace. multă pace Sunt prin El eliberat. aleluia G Be Glorie.

55 Şi-acolo-n veşnicie Cu Dumnezeu vom sta Dac-ai făcut în viaţa ta Ce scrie Biblia. D Lasă-L să te-atingă G B7 Şi vei fi eliberat. e a Familia care iubeşte. e Lasă-L să te-atingă. A dat l-ai Săi putere Să-I fie martori vii Prin Duhul Lui cel sfânt le-a dat Şi multe bucurii. Deci suflete grăbeşte Şi vino la Isus Căci bunul tău păstor Isus Te duce-n ceruri sus. B e Familia Domnului Isus :/ 159. El poate. Mormântul lui Isus Şi astăzi este gol. D G Suntem o familie reală. Ce minunat e să fii dintr-o familie ! e G /: Ce minunat e să fi dintr-o familie. B e Familia sfântă a D-lui Isus :/ e a /: Suntem o familie unită. A El inimi vindecat-a E Captivi eliberă F# A dat vedere orbilor B B7 Pe bolnavi vindecă.158. Isus e viu în veci de veci Aleluia. El poate. E A Eu ştiu că poate E B Eu ştiu că Domnul poate AE A mă duce-n cer. Isus cel înviat e B7 /: Isus cel înviat e astăzi printre noi B7 e Isus cel înviat e astăzi printre noi :/ a Lasă-L să te-atingă. 160. El poate E B El poate. Isus Hristos revine iar Ca să ne ia. .

C G Este-un singur Domn.:/ Nu-i calea noastră. Ce-mi dă lumină pe acest pământ. Există Dumnezeu. Isuse-aleg deplin cărarea Ta Din miile de căi din lume. Există Dumnezeu. însorită Nu-i viaţa totdeauna un palat. /: Isus e-n noi lumină şi iubire Iar moartea e un zbor spre nemurire. /: Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă Să stea în faţa Lui pe baricadă. Isuse-aleg cuvântul Tău cel sfânt. /: Dar o trăim căci merită trăită Când peste lumea asta mărginită Există Dumnezeu. a C D G Şi harul care mă ridică. Te-aleg mereu. Există Dumnezeu cu-adevărat. 162. C G Isus Mântuitorul meu a D G Te-aleg mereu. Isuse dintre toţi te-aleg mereu G C G Isuse dintre toţi te-aleg mereu. Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. leagă-ne în dragoste. nu suntem un vis şi-o întâmplare e F# Un lut de sine însuşi frământat.:/ Nu. Există Dumnezeu cu-adevărat. nu suntem un vis b F# b Nu.161. b Există Dumnezeu cu-adevărat. G e Leagă-ne Doamne pe toţi împreună a D G O. a D G G7 Te-aleg mereu. şi acela-i viu.:/ Nu. . Supremul adevăr s-a relevat. nu suntem neant. veşnic.:/ Da e cu noi Scriptura ca dovadă Avem minuni şi semne ne-ncetat. în orice clipă. Te-aleg mereu. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ 163. Leagă-ne Doamne G e Leagă-ne Doamne pe toţi împreună D G Cu lanţuri ce nu pot fi rupte. Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. Nu. C G e D G Este-un singur Duh. Există Dumnezeu cu-adevărat. ce fericire. e D G Este un singur Fiu. Căci numai El e adevărul. a C G În orice zi. C G e Căci Tu eşti viaţa sufletului meu. nu suntem jivine-ntunecate Gonite de un bici ne-nduplecat /: Ci noi avem un duh şi-o libertate 56 Şi-o inimă ce pentru ceruri bate Există Dumnezeu. G A /: Ci ne-a zidit o minte creatoare G F# Şi-o-nţelepciune fără de hotare b F# Există Dumnezeu.

B E Pe Domnul slăvesc. Spre Tine c-un dor mai sublim Să-mi dai din apa ce curge din tronul divin. E El e-al meu turn în care A La necaz alerg B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. Eu mă-ncred doar în Domnul E Eu mă-ncred doar în Domnul B El mă ajută A B Eu mă-ncred doar în Domnul E El e a-mea Stâncă. 57 . Iubitul meu Hristos. Oricât le-ai privi. B E El e slava mea şi când drumu-i greu.164. Nu pot găsi un loc mai bun şi mai frumos Decât lângă Tine. şi-al vieţii cuvânt Doar pentru Tine trăiesc pe-acest pământ. Cum stelele noaptea pe cer eu le zăresc. F C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. La Tine e Harul. ele frumos strălucesc. E7 Toate popoarele lumii A Să se-ncreadă-n El B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. Alerg şi eu. Vino şi fă-mă să strălucesc ca o stea. Priveşte Isuse azi spre fiinţa mea. Cum cerbul doreşte izvorul cristalin. aleargă spumegând. Cum râul goneşte. Doamne. 165. ajutorul meu. Ca stropii de rouă C G Ca stropii de rouă ce udă câmpul-nverzit C Ca norii ce-aleargă-n văzduh necontenit C7 Ca raza de soare ce umple văzduhul F mereu d C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu.

E A E c# De-atâtea ori când grea ispită vine f# B E S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt. Aş vrea Isuse E A E c# Aş vrea Isuse scump să fiu ca Tine f# B E În pribegia mea pe-acest pământ. f# B E Ca Tu să faci din mine ce doreşti. Sunt nou născut Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut. D Inima mea i-am dat-o Lui A D Cu totul sunt al Domnului. 58 . Aş vrea Isuse scump. O scumpă zi D O scumpă zi (o scumpă zi) A D Când pe Isus eu L-am primit. 167. E Aş vrea ca-n mine A E c# Tot ce-i vechi să moară. Prin al Său har. O scumpă zi. a Ta viaţă Să se-oglindească pururi în a mea Şi să dispară negura de ceaţă Ce-mpiedică să văd mărirea Ta. E A E Aş vrea Isuse scump a ta comoară A E DB De mângâieri pe veci să-mi dăruieşti.166. G D Prin sânge sfânt răscumpărat G D De tot păcatul sunt spălat D b Sunt al Lui ( sunt al Lui ) e A D Nu sunt al meu. Şi câte n-aş mai vrea. o scump Isuse În pribegia mea pe-acest pământ Dorinţele ce îmi rămân nespuse Le împlineşte sfântul Tău Cuvânt. ci-al Domnului. D Sunt al Lui (sunt al Lui) A D Nu sunt al meu. ci-al Domnului. o ceas frumos Când am aflat eu pe Hristos.

Te-am ales. Te-am ales /: Cum puteam să nu-ţi răspund. Te-am ales A B /: Glasuri multe m-au strigat g# c# Mâini întinse m-au chemat A B EAE Dar din toate ne-nţeles. :/ Te-am ales. Te-am ales. Dintre mii şi mii de mii. Te-am ales. m-ai ales. :/ 59 . Te-am ales /:Nimeni n-a iubit mai mult În al vieţii greu tumult Când iubire-am înţeles şi Te-am ales.168. m-ai ales. Dintre mii şi mii de mii. :/ M-ai ales. A f# E Dintre mii şi mii de mii. 169. Te-am ales. m-ai ales /: Vreau să-ţi mulţumesc deplin Pentru harul Tău divin Căci iubirea-am înţeles şi Te-am ales. Cum puteam să mă ascund Când pe cruce ne-nţeles. Te-am ales. Dintre mii şi mii de mii. Te-am ales E f# B E Te-am ales. :/ Te-am ales. El ne-a iubit venind în lume E El ne-a iubit A Venind în lume E Ca noi prin El B Să fim salvaţi A Prin sângele A a Vărsat pe cruce E B La Golgota Isus Cristos E Ne-a mântuit E E7 Ştiind că-i viu A Pot învinge teama E Fiindcă-I viu D/B Eu sunt salvat E E7 Şi când ispita grea A a Mă va ajunge E Pe braţul Său mă simt B E Din nou eliberat Ca un copil Ce se încrede În tatăl lui Pe-acest pământ Aşa mă-ncred Şi eu în Domnul Şi de păcat descătuşat Voios îi cânt Când voi pleca în veşnicie Când lupta grea va înceta Îl voi vede pe tron în slavă Pe cel ce moartea A învins prin jertfa Sa.

/x2 60 . mai sus de nori În ţara de lumină. din inimă. / : Din inimă. /: Din inimă. Te lăudăm Isuse drag din inimă :/ /: Te proslăvim Isuse :/ Te proslăvim Isus din inimă. Îţi mulţumim Isuse c# E B E Îţi mulţumim Isus din inimă E B Din inimă. Isus. noi aşteptăm Cum crinii-aşteaptă roua /: Privind spre ceruri Te chemăm Cu mâinile-amândouă. /x2 Dă-I slavă dimineaţa Dă-I slavă şi la prânz 2x/ Dă-I slavă pe-nserate Dă-I slavă orişicând. din inimă. în viitor. arse E7 Aa /: Şi inima spre răsărit E B E Şi faţa mi se-ntoarse.170. din inimă. :/ Şi-ţi vom cânta Isus iubit. Isuse drag şi vino /: Ne du mai sus. De dorul Tău E f# De dorul Tău. /x2 Ascultă-L dimineaţa Ascultă-L şi la prânz 2x/ Ascultă-L pe-nserate Ascultă-L orişicând. Îţi mulţumim Isuse E A E Îţi mulţumim Isuse. din inimă. Isus iubit B E În dragostea Ta. :/ Isus. De drag. /x2 Fă bine dimineaţa Fă bine şi la prânz 2x/ Fă bine pe-nserate Fă bine orişicând. :/ 171. Te proslăvim Isuse drag din inimă:/ 172. E E7 A a Din inimă. o veşnicie /: Căci Te-am chemat şi Te-am dorit Cum nimenea nu ştie. E B E Îţi mulţumim Isuse drag din Inimă /: Te lăudăm Isuse :/ Te lăudăm Isus din inimă. Îţi mulţumim Isuse D B Îţi mulţumim Isus din inimă E A E Îţi mulţumim Isuse. :/ Treci peste ani. Roagă-te dimineaţa E f# Roagă-te dimineaţa B E E7 Roagă-te şi la prânz A E c# 2x/ Roagă-te pe-nserate f# B E Roagă-te orişicând. A B Îţi mulţumim Isuse drag E din Inimă.

a e B7 Curăţit în al Lui sânge a G B7 Şi crezând în jertfa Lui 61 e B e Mă apropii fără teamă e B7 e De Preasfântul Dumnezeu. O. . C Nici în fapte şi-n cuvânt. la Tatăl Care iartă ne-ncetat. Un prieten minunat.173. G Pentru mântuirea C Ce-n Isus ne-ai dăruit. E A Braţul Său iubitor mă conduce B E Zi de zi prin încercări de orice fel A Harul Său minunat mă va duce B E Prin credinţă s-ajung sus în cer Eu am predat zdrobitoarea-mi povară Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa Sunt fericit că-i aşa de uşoară Am s-o port pe pământ cât voi sta Lângă Isus am aflat fericirea Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat Prin Harul Său voi primi nemurirea Când intra-voi pe porţi de smarald. Nu va fi respins nicicând Are bucurie Si-o nădejde pe pământ. N-ai asemănare C G N-ai asemănare CFC Nici in cer nici pe pământ G Nici în măreţie. ce valuri de-ndurare e B7 e Curg din crucea lui Isus. 175. F Iţi cântăm osana. Pretutindeni să se-ntindă Valu-acestei mari iubiri. Eu am pornit fericit pe cărare E A Eu am pornit fericit pe cărare B E Cu Isus bunul meu salvator A Deşi spinos deseori drumul pare B E Eu mă ţin de Isus stăruitor. C Dumnezeule slăvit. Orice suflet care zace În osândă şi păcat Să se-ntoarcă. Toată lumea să audă Vestea bunei mântuiri. Orişicine vine. e B e O. 174. ce valuri de-ndurare e B e O. Orişicine crede Si renunţă la păcat In Isus găseşte. deci. ce jertfă minunată e B7 e Este jertfa lui Isus.

g Doamne. A Prin duh să-nălţăm o cântare G D Prin duh să-L cinstim pe Isus A Căci slava ce-o are e mare G A D În gloria unde-a ajuns. Veniţi voi mulţimi de popoare Să vină toţi cei păcătoşi Căci gloria Lui este mare Iertare primiţi bucuroşi. În această oră d În această oră. 62 . Să ne ţii în mâna Ta Să nu ne laşi nicicând. g C Tu eşti al nostru salvator F Bb Un minunat şi bun păstor g A Cu Tine noi vrem ca să fim d În ceruri sus. 177. Şi scut la greu Tu să ne fii. Cinstiţi-L ostroave şi ape Cinstiţi-l voi mări şi uscat Căci El a putut să adape Mulţimi de popor însetat. Pe Isus îl simţi în natură Căci toate prin El s-au creat Şi cine-i ca El în statură Nu-i nimeni c-al meu împărat. Te rugăm C F A Să iei parte Tu cu noi d Să ne-asculţi cum îţi cântăm g Şi Te lăudăm A dD Întotdeauna fii cu noi. g C Să nu ne laşi părăsiţi nicicând F Bb Căci noi trăim doar cu Tine-n gând g A Pe Tine noi doar Te avem d D Şi-n Tine ne-ncredem. D A G D Osana lui Isus. osana lui Isus D A D A Osana lui Isus. Ca să mergem înapoi Iar pe drumul înspre cer Tu să ne conduci. Răsune a noastră cântare D A Răsune a noastră cântare G D Un imn de adânci mulţumiri A Să fie şi-n ceruri serbare G D Ca-n ziua de mari fericiri.176. Prin câte puterea-I se-arată Prin câte dovezi îl cunoşti Priveşte la ceruri şi iată În toate pe El recunoşti. de-acum şi până-n D veac.

la dreapta Lui vei sta O mireasă când vei fi în ţara Sa. aleluia! E7 A Isus Hristos e Domnul... :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Cuvântul Tău.. Te preamăresc G D Îmi ridic mâinile spre cer şi Te G slăvesc. D Îndeajuns mi-e Doamne G Doar harul Tău. Când durerea te doboară. Isus e biruinţa. d G C Crede-n El şi-n veci tu fi vei fericit. :/ .. Isus Hristos e pacea. Cu Isus în lumea asta C F Cu Isus în lumea asta voi merge eu mereu G C Înainte-i ţara mea. El vindecă bolnavii.. înainte-I Dumnezeu. Isus Hristos e Domnul E f# B Isus Hristos e Domnul. 179. 180. aleluia. Vrednică vei fi acolo.. F C a Isus. G G7 Cc /: Te laud Doamne..178.. aleluia. înainte-i ţara ta. amice nu uita ‘Nainte-i Dumnezeu. Atunci ochii îţi ridică şi cere mila Sa Şi prin harul Său El te va ajuta. aleluia! 63 El e Mântuitorul. înainte-i Dumnezeu. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Doar jertfa Ta :/ /: Mă-nchin în faţa Tronului sfânt.. Niciodată pe-a ta cale să nu te uiţi-napoi Înainte-i ţara ta. aleluia. aleluia.. F C Isus. aleluia A B E Isus Hristos e Domnul. aleluia! E BE Isus Hristos e Domnul. Isus este calea-n ţara bucuriilor. Isus este calea-n ţara bucuriilor G G7 Este jertfa ce ne poartă C C7 Spre limanul mult dorit. Isus este iubirea. F Deşi calea e îngustă şi plină de-ncercări G C C7 Cu Isus ajunge-voi în veşnicii. Îndeajuns mi-e Doamne G Îndeajuns mi-e Doamne a Doar harul Tău.

Sfârşitul veacului trăim G C G Sfârşitul veacului trăim a D Cu lupte. ură şi război G C G Dar fericiţi la cer privim a D G Nu e mult şi vine Domnul iar la noi. Ce zi măreaţă.da “.181. Drumul tău pe-acest pământ Plin de dureri va fi Însă Isus le-a purtat În locul tău muri. Predă-ţi dar viaţa-n mâna Lui Şi-atunci tu vei vedea Că cel ce e din veci la fel În veci va rămânea.. ce splendori Când trâmbiţa va răsuna Iar Domnul va veni pe nori Fără murmur plin de slavă-I vom cânta. Astăzi numai sunt minuni G Astăzi nu mai sunt minuni a Lumea va striga D Oare astăzi pe pământ C D G Se mai pot afla? G Noi credem însă în minuni a Căci Isus ne-a-nvăţat D Că Dumnezeul dragostei C D G Acelaşi este-n veac. C G El vine iar. G El rămâne în veci a Ca şi ieri. G Dumnezeu neschimbat a Pe pământ va lucra D Îndoială să n-ai C G DG Domnul nu va-nceta. 64 . El vine iar D G Ce fericire negrăită C G Se va sfârşi al nopţii chin amar D G Căci Domnul vine iar. E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui Cuvântul lui e . „amin” În El nici o umbră de schimbare nu-i. ca şi azi D Braţul Său printre noi CD G Înfăptuieşte minuni. 182.

185. sus cununa-n ţara gloriei :/ Când vine Isus. G C Ge Pacea Lui mă face fericit a D G Şi mă îndeamnă-ntr-una să Îi cânt. Isus. Am cămin mai sus de nori G Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei C G Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei G e Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei G D G Când vine Isus. nimenea A E Nimeni nu poate ca El vindeca B E Nimenea. E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea E B E Nimenea. G a Doamne Te slăvesc şi îţi mulţumesc D CGD Pentru bunătatea-Ţi mare. nevoi eu nu cunosc Căci de toate de la El primesc. da. Scos-a El afară pe cineva Nicicând nu. Da. 184. Nu-i prieten lui Isus asemenea E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea B E Nimenea. Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc Prin viaţa mea să-i mulţumesc. cer de soare plin Frică. /: Am cămin mai sus de nori. Isus aminteşte-mă Când vii în curând.183. . nimenea. Cine ca El te va păzi aşa Nimenea. nimenea. binecuvântări D G Doamne azi îţi mulţumesc. E A EB El poate să ne ajute. Nu e aproape ca El nimenea Nimenea. nimenea. da. /: Dacă îl primeşti pe Isus în veci vei trăi :/ Când vine Isus. nicicând nu. Nu este cine a iubi aşa Nimenea. 65 /: Jos port crucea. nu-i tare ca El nimenea Nimenea. griji. Când Isus Cristos m-a mântuit G C Ge Când Isus Cristos m-a mântuit a D G D Har din harul Său El mi-a dăruit. E A E c# Isus ne ştii pe noi mai bine. G a Pentru încercări. Lăsatu-i-a El pe-ai Săi cândva Nicicând nu. nimenea. Nu-i sfânt. nimenea. vrei să ai şi tu? :/ Când vine Isus. Isus. Isus. nicicând nu. nimenea. Vreau să ştie toţi că-s fericit Cu Isus al meu ce m-a mântuit. Isus aminteşte-mă Da. da. Isus aminteşte-mă Da. Viaţa mea-mpreună cu Isus E un cer senin.

Cu nici un chip Eu nu te voi lăsa” Eu vin smerit la El în rugăciune Şi spun la toţi de vindecarea Sa. Eu cred ca şi femeia feniciancă Că El mai dă şi azi fârîmituri Când El îţi pune degetul pe rană Eşti vindecat ca orbul din Scripturi. 66 . Văd la orice pas cât e de bun. Eu cred în vindecările divine d Eu cred în vindecările divine g A Căci El mă vindecase şi pe mine d Căci El e doctorul cel bun şi mare g A d La El găseşti alin şi vindecare d F g În numele Lui eşti vindecat C FA În numele Lui poţi fi iertat d g În numele Lui eşti mântuit A d În numele Lui eşti fericit. Doamne. Eu cred în Domnul care aşa îmi spune: . Eu cred aşa cum a crezut sutaşul: . Eu cred în Domnul care mă conduce Prin stâlpul Său de foc mistuitor În rănile şi-n jertfa de pe cruce Găsim cu toţi balsam vindecător.. Eu cred în El căci El în veci trăieşte Căci El e-atotputernic şi slăvit El orice boală o tămăduieşte Căci El e Domnul care ne-a-ntocmit. 187. O.. E Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat A B E AB Minunat.186. El mi-a dat pe veci răscumpărare Pot şi eu voios acum să spun: Nu vom înţelege niciodată Ce măreaţă e iubirea Sa Şi atunci în slava aşteptată Tot iubirea Lui o vom cânta. zi o vorbă şi-i de-ajuns” Ne vindecă şi nouă copilaşul La ruga noastră dă-ne azi răspuns. cel mai minunat E Dragostea Lui e lucrul g# c# cel mai minunat f# E B E Minunat şi pentru noi. Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare. Nu va fi o veste mai frumoasă E AE Nu va fi o veste mai frumoasă c# E D B Ca salvarea dată prin Isus E A E Nici iubire care să jertfească B E Pentru noi cât a jertfit Isus.

:/ /: Singur trist şi părăsit Nu vreau să mai fiu. 190. Cu corul sfânt al miilor de îngeri Cântarea mea se va uni mereu. :/ 67 . Cântarea mea e numai despre Isus C d Cântarea mea e numai despre Isus G CG Cerescul Fiu al Tatălui slăvit C d El a venit păcatul să mi-l şteargă G G7 C C7 Când la Calvar. pedeapsa a purtat G F G F C Şi-n versul ei. F G Ca Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă C G C Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat. G F G F C Cântarea mea e numai despre Isus G C C7 Ce-n locul meu. :/ /: Nici puterea lumii-ntregi Nu-mi dă-acest sprijin. Arcul celor puternici sfărmat-a Şi cei slabi cu putere-s încinşi. 189. :/ A B /: Eu sunt cu voi în orice zi g# c# Eu sunt cu voi în orice zi A B Eu sunt cu voi în orice zi E A E A spus Isus (Cristos). Cântarea mea va fi doar despre Isus Despre acesta voi cânta mereu. Nu la întâmplare sunt E /: Nu la întâmplare sunt A B E Domnul m-a creat. Mi se bucură inima-n Domnul C F C Mi se bucură inima-n Domnul G Că puterea El mi-a înălţat. pe cruce a murit.188. C7 F Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul G G7 CG Nu este alt Dumnezeu decât El C d Nu e stâncă aşa cum e Domnul C G G7 C Dumnezeu sfântul lui Israel. Cei flămânzi au acuma odihnă Cei sătui azi de foame-s învinşi. :/ /: De aceea sunt voios Ca să ştie toţi. cântarea mea va spune G G7 C Ce fericiri şi bogăţii mi-a dat.

eu vin Aşa cum sunt de rătăcit La Tine vin să fiu scutit Să fiu salvat şi fericit O Mielule. eu vin De îndoieli sunt apăsat De ispitiri împresurat Slăbit de valuri mult purtat O. eu vin Aşa cum sunt Tu mă primeşti Păcatul nici nu-mi aminteşti Crezând ţie. O cântare de mărire C d O cântare de mărire am în inimă mereu F G CG De când l-am găsit pe Isus la Calvar. dragul meu. fericitul meu palat. Merg spre casa unde veşnic fericirea voi gusta În eternul. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros. eu vin. 193. 192. mă mântuieşti O. Am adus la El povara şi de-atunci în viaţa mea Bucuria şi lumina au pătruns. Mielule. Harul A G A D Pe veci cu Domnul ne-a împăcat Am fost robit de al meu păcat Ce m-apăsat. Mielule eu vin. Faţă-n faţă în mărire. nici îngerii nu cântă G G7 C Ca acei din valea plângerii.Tu-mi fii sprijin D7 G Mă spală-n sângele-ţi divin D A D O. Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era Când umblam rătăcitor fără Isus. astăzi eşti chemat La acest har ce e un dar Pleacă-ţi genunchii şi inima Întinde-ţi mâna căci este al tău. Harul A D Harul e darul nemeritat G D Harul. C El mi-a dat odihnă sfântă.191. eu vin. eu vin. Am aflat că El osânda la Golgota a purtat Şi-am venit atunci la cruce bucuros. m-a chinuit Dar la Isus eu am alergat El mi-a dat pace şi m-a iubit. m-a fericit Aici Cristos a fost morţii dat A GA D Păcatul meu El a ispăşit D G D Harul. eu vin. Aşa cum sunt la Tine vin D A D Aşa cum sunt la Tine vin A G D Putere n-am . pe Isus îl voi vedea 68 . pace sufletului d meu F G C C7 Şi sunt liber. fericit prin al Său har. Tu. Mielule. Harul ce curge din Golgota D Harul ce curge din Golgota A D M-a mântuit. F C a Inima mea cântă azi cântarea d G C C7 Plină de nespuse bucurii F Ca Mai frumos.

A Am venit cu toţi aici B A E În numele Lui. nu-mi trebuie. Eu sunt un fiu iubit De Dumnezeu din cer O. Suntem duşi şi clătinaţi D Suntem duşi şi clătinaţi G D Zbuciumaţi pe-al mării chin b Prin furtuni şi zile sumbre E A Care ne-ncetat tot vin D Într-o ţară unde-n veci G D Nu coboară umbre reci b A Vei vedea cu ochii tăi D Când ai să pleci D G D În curând zorii vor veni b E A Şi în cer acasă vom sosi D G D Abia atunci pricepe-vom deplin b Dumnezeu de ce-a A D Lăsat atâta chin Unii sunt flămânzi aici Alţii n-au unde dormi Mulţi sunt cei ce locuinţe Au în locuri reci. 194. Lumea-ntreagă de mi-ar da Tot aurul din ea. pustii Ne-ntrebăm de ce-i aşa Şi răspuns vrem a afla Dar Cuvântul Lui Ne spune: Voia Sa! Încercări ne copleşesc Nu-nţelegem rostul lor Dar aceasta este calea-n Ţara bucuriilor Din cer ochii Domnului Privesc paşii orişicui Ne-nsoţeşte în mod tainic 69 . să-L preamărim . Azi în casa Tatălui. E7 Am venit cu toţi aici A În numele Lui să-L preamărim f# E B E Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. 195. să-L preamărim . să-L preamărim Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. o spuneţi cum să-I mulţumim.Şi cu sfinţii-i voi da slavă ne-ncetat. şi-L preamăresc Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Să uităm de tot de noi Să gândim la El. Să venim ‘naintea Lui Smeriţi şi umiliţi să-i mulţumim Din nou. Mă încred în El. El este dragostea mea. Am venit cu toţi aici E Am venit cu toţi aici f# B În numele Lui. spune-ţi cum să-I mulţumim. Căci în Isus am găsit comori de ne descris .un nume sfânt.

E viu. :/ /: Şi-am să stau la masă Cu a mea mireasă. :/ /: Căci de mult Eu tot aştept A mea nuntă ca să o încep. E viu e În toată splendoarea G D A D Ne duce la fericire D Maria. sus în cer. :/ /: Ia-ţi haina curată.De unde vii ?” :/ /: Mielul le va răspunde: “Vin de pe pământ. :/ /: Şi-am să-i cânt din harfe vii Cele mai frumoase melodii. trezeşte-te! :/ A E /: Trezeşte-te. De unde-am suferit pentru cei sfinţi. E viu. E viu. E viu. 197. vestiţi tuturor G e Din morţi El a-nviat G D A D Credeţi şi să vă bucuraţi Maria stă şi plânge Ar vrea să ştie ce-i Dar iată o minune Isus-naintea ei Ce mare fericire “Rabuni”! zice ea Şi noi în cer Îl vom vedea. E viu. E viu D COR: E viu. 196. Duhul Sfânt. E viu G A D A-nviat Domnul meu D E viu. nu dormi B E Iată.Harul Lui . ucenicii e Grăbesc. B E Poporaşul meu. alerg la El A În zori de dimineaţă G A D Le zice îngerul D Mergeţi.. iată vine Mirele. E viu.” :/ /: Vin de pe pământ. E viu. :/ /: Dar acum s-a terminat Căci ei hainele şi le-au spălat. Poporaşul meu E /: Poporaşul meu. :/ 70 . E viu e Mormântul Lui e gol A E viu. E viu. vin din necaz. E viu. Duhul cel din slavă. :/ /: Oastea cea din ceruri Îl va-ntreba pe Miel: .

198. 199. G C E minunea că El m-a iubit ! C d /: Minunat e Domnul meu Isus G C Mai minunat e El ! C F Decât orice pe pământ şi-n cer G C Minunat e Domnul Sfânt ! :/ E-o minune şi vara şi iarna Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea că El m-a iubit ! E-o minune întreaga-mi faptură Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea ca El m-a iubit ! 71 . Pe pământ avem o luptă G Pe pământ avem o luptă a Ce-n Cuvânt e arătată D Lupta credinţei Sfântă C D G Ce de Domnul e trasată G Să luptăm cu râvnă mare a Până Domnul va veni D Căci prin orice încercare C DG Doar luptând vom birui G Hai luptă frate luptă a Hai luptă nu te da bătut D Spre ţara luminii înainte C D G Cu râvnă şi avânt G Stai treaz şi veghează într-una C Până în zori de zi D C-atunci primi-vei cununa C D G Când Domnul va veni Pregătiţi să fim de luptă Scutul credinţei să-l avem Cu sabia Duhului-nainte În Domnul să ne-ncredem Platoşa neprihănirii Să fie de-a pururi cu voi Pe cap coiful mântuirii Şi râvna Evangheliei În slava eternă vor fi Acei ce au învins Iar Domnul le va da răsplata Aşa cum a promis Veşnicia e aproape Curând Isus va reveni Când zorile vor apare Lupta se va sfârşi. E-o minune C d E-o minune când soarele-apune G C Minune din veşnicii ! C F Dar mai mare-i minunea din inimă.

Primeşte lauda şi închinarea C/ a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C Bb G Tată din ceruri Te slăvim a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C G C Tată din ceruri Te iubim C G Cu tot ce-avem ne-nchinăm F C În faţa Ta Stăpâne F C Bb/G Onoare şi Mărire Ţie-ţi dăm a G Prin Duhul Sfânt să lucrezi F C Fă-ţi Numele de Slavă F C Prezenţa Ta s-o vadă G C G Toţi cei ce cred 72 . :/ 201. :/ /: Te proslăvesc. Isuse E B E Eu Te iubesc Isus. Cristos a înviat din morţi D Cristos a înviat din morţi b e A Cu moartea pe moarte călcând D G D Şi celor din morminte G A D Viaţă dăruindu-le. din inimă Îţi mulţumesc. din inimă.200. Isuse :/ Îţi mulţumesc Isus. Eu Te iubesc. din inimă /: Din inimă. Isuse :/ Te proslăvesc Isus. Isuse drag din inimă. 202. Isuse E Eu Te iubesc. :/ /: Îţi mulţumesc. A Eu te iubesc Isuse drag E din inimă. /: Din inimă. din inimă. Isuse A E Eu Te iubesc. din inimă Te proslăvesc. din inimă E B /: Din inimă. Isuse drag din inimă.

Mă va purta. se scufunda C G C Mâna mea vreau s-o ţin în mâna ta G Mâna Ta Doamne F C M-a scăpat din noaptea rea G Mâna Ta Doamne F C Mă păzeşte în noaptea grea a G Şi poate fi valu-nalt F C Tu ţii corabia mea G C Mâna Ta Doamne mă va purta Când şuvoaiele-nspumate Vin asupra mea Şi când vântul rău M-aruncă la pământ Deşi inima-mi se-opreşte-n loc. celor muţi Tu le dai grai Isus. apărător celor micuţi. . Când privesc bolta-nstelată C Când privesc bolta-nstelată G C Ce-i întinsă sus C Mă cuprinde-un dor G Să merg înspre Isus C Sunt ca Petru ce-a C7 F f Pornit pe val. Isus. Isus.203. mâna Ta-mi va aşeza Pe cap coroana mea Mâna Ta Doamne. veşnic lăudat. Isus. m-ai iubit şi m-ai salvat A D Să fii veşnic. Eu nu mă tem Mâna mea vreau s-o ţin în mâna Ta Mâine dincolo de noapte În ai zorii zi voi deschide ochii Printre galaxii Şi-am să strig slăvit să fii Şi azi şi în veşnicii Mâna mea vreau s-o ţin în mâna Ta 73 Final: Mâna Ta Doamne Printre stele m-a purta Mâna Ta Doamne Mă conduce-n ţara Ta Da. din robie ne-ai scăpat Să fii veşnic. Tu eşti medic. m-ai cuprins din necuprins A G D Isus. medic minunat. pentru orbi lumină ai. 204. eşti păstor celor pierduţi Isus. Isus m-ai cuprins din necuprins D e Isus. şchiopii iarăşi au umblat. viaţă-n mine ai aprins b e Isus. veşnic lăudat. Isus.

Fiindcă Isus este-n mine.. fă-mă un instrument g C Un instrument de laudă Bb C F Isuse. Am bucurie ca fântâna D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b Am bucurie ca fântâna E/A În inima mea D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b D Am bucurie ca fântâna A D În inima mea Am o pace ca o mare. fă-mă o harfă O harfă de laudă Isuse. :/ 206.. /: O. Am bucurie ca fântâna Am o pace ca o mare Am iubire ca un fluviu În inima mea. :/ /: O.. eu laudă să-ţi cânt. g C O.. Am iubire ca un fluviu. fă-mă un instrument F Un instrument de laudă F C Isuse. O fă-mă un instrument F O. :/ /: Cânta-vom un cânt nou Un cânt nou de laudă Iubirii ce ne-a dăruit. dă-ne iubirea Iubirea ce-ai vrut-o Isuse să fie-ntre noi. eu laudă să-ţi cânt.. să Te proslăvesc....205. 74 .

/x3 /x3 75 . Vom căuta. o . D Trezeşte-ne o. D Vom căuta. D Şi toţi din jur pe Tin’ te vor vedea C D e Înălţăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D e Ţara o vei transforma C D G Ţara o vei transforma Niciodată nu vom da-napoi Prin credinţă vom înainta Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera a Final: Vrem trezire G Vrem trezire C D Vrem trezire în noi. Doamne faţa Ta e C D e C.207. Doamne faţa Ta G C G C. Doamne Tu pe noi e C D e C. f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu poţi să fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu E Îl iubesc pe Isus B EA Îl iubesc pe Isus E G# c# A Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit E A E Sângele lui Isus B EAB Sângele lui Isus E A E g# c# Sângele lui Isus f# B A E Mă spală de păcat Dragostea lui Isus Mă copleşeşte acum Rănile lui Isus Mă vindecă acum. o. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu. 208. D Pentru-a noastră ţară ne rugăm G C G C.

o. coboară C D b e Peste noi Adevărul Tău iară (F) D (F) D Să străluceşti . Lumină a lumii. Tu m-ai vindecat E A EA Doamne cred. da eu cred E A Toată ruşinea mi-ai luat E A Isus. În lumina iubirii Tale G C G D În lumina iubirii Tale G C G D Întunericul va dispare C D b e Tu. să străluceşti G C Să străluceşti a D Slava Tatălui umple ţara G D e Duh ce-ncălzeşti F D Inimile cu foc G D e Curgi înspre noi a D Şi inundă-ne-n har şi pace G D e Al Tău Cuvânt a D G Soare fă-l pe pământ. da eu cred B c# Pe-un steag voi scrie (o. o) A c# B „Cristos moartea a înfrânt !” E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu D Final: Mi-ai luat povara A Vreau să te înalţ E B Şi-n casa Ta am să aştept E B Să văd venirea Ta.209. 76 . 210. Eu ştiu că m-ai mântuit E A Eu ştiu că m-ai mântuit E A Prin sânge Sfânt m-ai iertat E A E A Doamne cred.

osana C G C Celui mort şi înviat Tot ce-a fost rău şi murdar Mi-ai iertat prin al Tău har Ca un râu iubirea Ta Umple azi inima mea Ştiu că mă vei ridica Şi de-aş fi-n adânc de mări Bucuros Te voi lăuda Cu-ale salvării cântări. Mărturisim acum G Mărturisim acum C G Că suntem slabi C G D G Aşa de slabi. Vreau să spună cel ce-i slab C G a Vreau să spună cel ce-i slab F a Eu sunt tare în Cristos C G a Cel sărac. 77 . 212. eu sunt bogat C G C Iar cel orb sunt sănătos G a Osana . ajută-ne ! a G O inimă care e zdrobită C D Nicicând n-o vei refuza a Inima Ta bate plină G e De milă pentru noi C D Să curgă râul din Duhul Tău G Doamne. Te rugăm… G Lasă mila Ta să cadă C Să curgă mila Ta din cer D E nouă zi de zi C G O. osana F C Mielului ce-a fost junghiat G a Osana. las-o să cadă peste noi. doar Tu eşti Domn G Chiar dacă n-avem nimic C G Să -Ţi oferim C G Venim şi îţi spunem D G Doamne.211.

Binecuvintează suflete D e A D /: Binecuvintează suflete pe Domnul tău. Pentru noi e taină mare G Pentru noi e taină mare C G Ce va fi în viitor C G Poate e o zi cu soare A D Poate e o zi cu nori G Însă ştiu că-ngrijorarea C G Să o las va trebui C G Dumnezeu şi îndurarea D G În etern vor dăinui C G Nu pot şti ce fi-va mâine e A D Însă ştiu că Dumnezeu G C c Îngrijeşte şi de mine G D G Căci şi eu sunt fiul Său Voi urca trepte de aur Către culmi de har ceresc Şi zăresc măreţ tezaur Oare când îl dobândesc ? E un loc de strălucire Curcubeu multicolor 78 Unde voi fi-n nemurire Cu al meu mântuitor Ce va fi e taină mare S-ar putea să fiu sărac S-ar putea să n-am mâncare S-au să n-am ce să îmbrac Pentru flori şi păsărele Dumnezeu e tată bun Şi eu vreau prin orice valuri Eul meu să îl supun. . eu doresc Ca Tu în mine să domneşti. aş vrea. :/ 214. Frumuseţea Ta Dar mai mult de-atât Doamne. Peste-ntreg pământ G D C Peste-ntreg pământ D G Domneşti în veci D C Cerul în amurg D G Munţii stăpâneşti D C Dar mai mult de-atât D e Doamne eu doresc C D G Ca Tu în mine să domneşti D C D G Tu să domneşti în viaţa mea D C Vreau să fiu umplut D e De puterea Ta D C D e Căci tot ce am Tu stăpâneşti C D G Şi vreau ca-n mine să domneşti Peste orice gând Sau cuvânt rostit Să se vadă. G D G D Căci El îţi iartă fărădelegea ta G D Vindecare-n dar îţi dă E A Şi-n veci mântuirea. 215. D e A D Nu uita nici una din binefacerile Lui.213.

e-al îndurării an A E A Din Sion El ne-a mântuit . război G Rămânem un glas C Care strigă-n pustie: G D G “Pregătiţi calea Domnului Sfânt!” G El vine iar C Peste nori păşind G Trâmbiţe vestesc D Un Soare strălucind G C Să-L slăvim. Trăim vremi de har ca Ilie G C Trăim vremi de har ca Ilie D G Cuvântul Divin proclamând G Trăim iar în vremea C Lui Moise profetul D G Neprihănire primind b e Deşi zi de zi încercări vin C D E .216. 79 G Final: Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G D/E/A Nimeni nu este ca Tine… A El vine iar D Peste nori păşind A Trâmbiţe vestesc E Un Soare strălucind A D Să-L slăvim. e-al îndurării an G D G Din Sion El ne-a mântuit Sunt zile lui Ezechiel Când oasele prind viaţă iar Sunt zilele în care Ca David psalmistul Un templu de laudă zidim Sunt zilele de seceriş sfânt Sunt holdele coapte pe câmp Suntem lucrătorii Din via Ta Doamne Cuvântul Divin proclamând. foame. ‘ntuneric .

b Eu nu Te simt Dar ştiu că mă atingi G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi D În încercare Tu nu mă părăseşti b Eşti cu mine şi mă întăreşti G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi G A În Tine mă încred D În Tine mă încred 80 . Mulţumesc de tot ce Doamne D A b Mulţumesc de tot ce Doamne D G Mi-e Tu mi-ai dat D G A Pentru pace şi pentru Cuvânt D A b D G Mulţumesc că ai venit în viaţa mea D G A Sunt curat prin sângele sfânt b f# Tot ce pot să fac e doar să-ţi mulţumesc G A Şi din inimă vreau să Te slăvesc D A G /: Îţi cânt glorie Doamne :/ e D G îţi cânt glorie cu îngerii A din slava Ta Heruvimi şi serafimi cântă toţi în cor O. Doamne mare eşti în veci Chiar şi tot ce mă-nconjoară cântă slava Ta Şi se-nchină înaintea Ta Toate Te slăvesc căci doar Tu le-ai creat Doamne să fii lăudat 218.217. Eu nu Te văd D Eu nu Te văd Dar ştiu că eşti aici.

f# Sunt ridicat. c# De-s pierdut. cu braţul Tău .) Căci prin harul ce ne-ai dat. de-s sărac.) Tot ce-avem şi am primit. sunt săturat. B E De-s flămând. f# Azi sunt bogat. Tu ne-ai păzit Tu ne iubeşti noi te iubim. D e fii în veci glorificat. e C(dim. f# B Prin Isus sunt salvat. de-s căzut. şi ne-ncetat Te vom slăvi Pentru tot ce am primit . astăzi îţi mulţumim. D e pentru ziua ce-o trăim. G Pentru harul ce ne-ai dat.219. 220. şi ne-ai dăruit.) D e Înaintea Ta venim. g# c# Prin El. Pe altar E B Pe altar înaintea Ta c# g# Ţi-aduc mulţumirea mea. D e avem doar prin Tine. A E L-ai dat pe Isus jertfă D B Ca să fiu iertat g# c# Prin El. D e mereu ne-ai binecuvântat. mare şi mic cu toţi venim Că-n fiecare loc şi zi . Înaintea Ta venim e C(dim.) D e Laudă-Ţi aducem Ţie pentru a Ta iubire. G Doamne. Doamne cu mulţumire e C(dim. e C(dim. sunt vindecat c# D B Cu Dumnezeu Isus m-a împăcat E Prin El… 81 . Cu zeci de mii de mulţumiri. B E De-s bolnav.

221. Mai sus de oameni G C G Mai sus de oameni şi de-mpăraţi, C D G Mai sus de toate pe care le-ai creat, C e G C G Mai sus de lume, mai sus de înţelepţi a C D Tu ai fost, rămâi în veci de veci G C G Mai sus de tronuri şi-mpăraţi, C D G Mai sus de-a lumii mari minunăţii, C G C G Mai sus de aur şi tot ce-i valoros a C B Tu rămâi în veci cel mai preţios G a D G Răstignit şi pus într-un mormânt G a D G Ca să mori venit-ai pe pământ e b C G Şi zdrobit ca un trandafir a C D Tu ai căzut şi te-ai gândit doar la G min’

222. Am auzit chemarea sfântă G C G Am auzit chemarea sfântă D G Noi vom merge înspre muntele cel sfânt C G e Acum am un prieten în glorii G D G Şi Lui singur mă rog de pe pământ C G O, nici nu ştiu cum să spun b e Cât e Domnul de bun C G Lacrima grija mea A D Mi-a promis: El va purta G C Da , eu ştiu am un prieten în G e glorii G D Şi lui singur mă rog G De pe pământ Nu sunt mai mult decât ţărână Dar Isus mă va ţine-n braţul său Şi lacrimile îmi vor deschide Ochii să-l văd pe Isus , Domnul meu.

82

223. Destinul tău e să învingi E f# B Destinul tău e să învingi g# c# Când eşti căzut să te ridici f# B E Destinul tău l-a scris cândva Isus f# B Numele tău de mult e scris g# c# În cartea vieţii din paradis f# B Destinul tău e-n cerul Său, să ştii. E B Nu suntem aici statornici A B O ţară-avem acolo sus E B Calea se sfârşeşte-acolo A B E Când /Îl vom vedea toţi pe Isus Deci, să te porţi cum e cinstit Cu tatăl tău ce te-a iubit Şi te-a plătit cu mare preţ, să ştii. „Pe braţul meu Eu Te-am purtat Şi-am să te port neîncetat” El, Dumnezeu spune aşa în Cartea sa.

224. Doamne îndurarea Ta-i aici G C D / : Doamne, îndurarea Ta e-aici b e Credincioşia Ta e mare C D Harul Tău nu se va sfârşi niciodată : / G C Cinste ( cinste ), putere ( putere ), G D Închinare ( închinare ) Ţie Doamne. G C Bucurie ( bucurie ) şi pace (şi pace) C Libertate ( libertate ) e C D Celui ce în Tine se încrede.

225. Doamne, candelă pe calea mea F C d /: Doamne, candelă pe calea mea Bb C F E Cuvântul Tău mereu :/ F A d C Singur când mă simt, rătăcit pe drum Bb C Bb F Eşti alături de mine F A d C Teamă de nimic, eu nu am atunci Bb C d C Când mă aflu lângă Tine Eu nu voi uita cum dragostea Ta Pentru mine-ai arătat-o Călăuza mea eşti totdeauna Teama Tu mi-ai alungat-o.

83

226. Da chiar în curând E Da , chiar în curând A E Vom vedea toţi pe Regele B Da , chiar în curând A E Vom vedea toţi pe Regele E Da , chiar în curând A E c# Vom vedea toţi pe Regele B A E B Aleluia , aleluia E B E Pe Rege îl vom vedea. 3x / Lacrimi nu vor fi Când vom vedea toţi pe Regele / 3x 3x / Moarte nu va fi Când vom vedea toţi pe Regele / 3x

227. Curăţit eşti de păcat G C G Curăţit eşti de păcat şi înnoit e D Prin sfânt sângele al lui Isus G C Eşti născut din nou, de patimi mântuit? G D G Prin sfânt sângele al lui Isus? C /: <Vrei să fii> <mântuit> ? G A D Şi de tot păcatul curăţit ? ( Aleluia ) G C Vin’ te spală pe Gologota-n sânge sfânt, G D G Şi-ascultă de-al lui Isus Cuvânt Când sfinţit eşti prin sângele lui Hristos Îi cânţi laudă Lui ne-ncetat, Nimic nu e mai plăcut şi mai frumos Decât să te păzeşti de păcat. Când Satan te vede că aşa trăieşti Şi prin sângele sfânt eşti spălat Te încearcă-ntruna, dar îl biruieşti Şi el pleacă atunci ruşinat.

84

Mire drag şi minunat ! 85 . Domnul sigilul pe inimă a pus Fiind în familia Sa. iubitor F Bb Dorul mi l-a împlinit. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat F C Când la Calvar Isus m-a F vindecat. Bb F Vesel pot spune măreaţa minune C F Căci Domnul meu m-a mântuit. :/ As vrea. Bb F sunt în harul lui Isus. cât de bine-i aşa ! În acea clipă la El am venit Ca un sărman păcătos.228. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat. 229. F Prietenul meu minunat. Isuse scump. Isus iubit când vei veni a d a Isus iubit când vei veni E a Mireasa Ta pentru-a răpi a d a Ce bucurie mare-a fi E a O. Glorii din cer F Îmi va rămâne-n memorie o zi C Când s-a schimbat viaţa mea. Har mi-a dat mare Schimbând a mea stare Prin Domnul meu Isus Hristos. În haine albe îmbrăcat O. de ce nu vii ? F C /: Mai este loc la nunta Ta d a Unde doresc şi mult aş vrea F C Să fiu chemat de Tin’ Isus E a Şi să ne bucurăm nespus. aş vrea Să fiu şi eu la nunta Ta. Bb Ziua aceea mereu o voi şti C F Semnul iubirii e-n ea. Sunt mântuit de păcat prin Isus O. Mire drag. C Povara mi s-a dus.

Isus. E a Venim să-Ţi aducem mărire F C Dragostea Ta o vestim C G a La pieptul Tău e ocrotire F G C Prin graţia Ta venim. a Poate a ne spăla ! :/ 232. e eşti Domnul meu :/ 231. g C Căci El aude glasul meu d Mă scoate la loc larg :/ El îmi trimite izbăvirea Din mâna celui rău. C G a Nu prin putere omenească F G Ci prin sângele Mielului. iubirea D e Tu să fii în viaţa mea ! e C Vreau Doamne. Şi să-L slujesc fără-ncetare Căci pace El mi-a dat. Vreau Doamne e C /: Vreau Doamne. Domnul lucrează pentru mine Căci sunt copilul Său. . puterea D e Tu să fii în viaţa mea ! :/ a /: Şi Te voi preamări D e în inima mea. Vreau inima să-mi fie tare Cu Domnul ne-ncetat. a Şi Te voi preamări D e în toată lumea.230. C D Căci eşti Dumnezeu. La umbra aripilor Tale d g La umbra aripilor Tale C FC Loc de scăpare am. Numai prin graţia C G a Numai prin graţia lui Isus F G Venim ‘naintea tronului. d C Şi adăpost şi alinare d Şi peste răni balsam. a Şi Te voi preamări D e prin viaţa mea. 86 a F /: Cine-ar putea sta-n picioare C În faţa Ta ? a F Doar sângele Tău. A# C /: Eu strig către Dumnezeu F d Către cel Preaînalt.

87 . 234. o. Ce în Hristos am fost zidiţi Cerul e-n inima mea Şi când pe nori El va veni Cerul e în inima mea Mireasa Lui o va răpi Cerul e în inima. O. cerul e-n inima mea :/ D Împărăţia Lui e aici G A G Cerul e-n inima mea D Îi simt prezenţa lui Isus G A D Cerul e în inima mea. pe braţul Tău voi fi D Eşti cu mine mereu Fiindcă mă iubeşte. o. cerul e-n inima mea D G A D /: O. D b Îi cânt căci sunt răscumpărat G A G Cerul e în inima mea. D Şi în sfinţenie îmbrăcat G D Cerul e-n inima mea.233. Cerul e-n inima mea. zice Domnul Voi fi cu el în strâmtorare Îl voi izbăvi Când Mă va chema Îi voi răspunde Sunt Emanuel. Eu sunt Dumnezeu FINAL: G A O mie să cadă f# b Alături de tine G A D Şi zece mii la dreapta Ta G A Doar vei privi cu ochii F# b Răsplătirea celor răi G A Dar de tine nu se va apropia. Noi suntem templul Lui Cel sfânt. Dumnezeu este adăpost şi sprijin D e Dumnezeu este adăpost şi sprijin A Un ajutor ce nu lipseşte D Niciodată-n nevoi e El este locul meu de scăpare A G A Şi cetăţuia mea în care mă încred D Eşti cu mine mereu G Eşti cu mine mereu A Orice ar veni.

Isus m-a eliberat :/ x3 Îi cânt glorie. /: Satan m-a legat. puterea Ta Noi cântăm : G A / Sfânt eşti. Isus m-a mântuit F Sunt fericit. D G A România. G El să te ridice vrea D A Şi să duci în lumea-ntreagă D Dragostea Sa. Deschide-mi inima Doamne D Deschide-mi inima Doamne b Deschide Tu ochii ei G D Vreau să Te văd. G A b România. 88 237. aleluia D C G Domnul nostru Domneşte în veci / 2x C Aleluia D G D G Tu eşti Sfânt . timpul tău D A b România. eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Căci Tu doar eşti Sfânt D G eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Amin. aleluia C F Isus m-a mântuit. România. Isus m-a mântuit C Sunt fericit. Isus m-a mântuit F Bb Îi cânt glorie. . Sfânt eşti / x3 D Vreau să Te văd. 236. hai ridică-te D A Peste tine. 238. Aleluia. Sunt fericit. /: Astăzi eu sunt liber De păcat iertat :/ x3 Îi cânt glorie. timpul tău este aproape G D A Domnul nostru îşi revarsă ungerea D Îi auzi chemarea sfântă.235. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. timpul tău e-acum G A D Te doreşte Dumnezeu. Aleluia G CG C 2x / Aleluia . El străluceşte. Isus m-a mântuit C Sunt fericit. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. vreau să te văd A b Să Te văd mare şi-nălţat G A Strălucind în lumina gloriei A b Văzând dragostea. Sfânt eşti .

240. ce mult Te iubesc Iubesc venirea Ta. G a De mii de ori Tu m-ai scăpat D G Şi mi-ai dat ajutor. Eu sunt dator să îţi mulţumesc Pentru iubirea Ta. De multe ori mi s-a întâmplat Să fiu far' ajutor. Lângă Tine vreau G a Lângă Tine vreau D G Să fiu aproape iar D C e Şi pentru prietenia Ta C G Renunţ la orice altceva a D Eşti iubirea mea G Cine altcineva D C e Tu nu poţi fi înlocuit C G Nici caldă îmbrăţişarea Ta a Adu-mă înapoi C D G Doamne lângă Tine D C G Eşti tot ce vreau D C D G Tot ce-am dorit vreodată D C Vreau să-nţeleg D G Cât de aproape-mi eşti. 89 . G a Dar când în faţă mi-ai apărut D G Eu mi-am găsit un rost. :/ Nu mai doresc nimic din lume Iubitul meu Isus. Eu eram în lume pierdut G a Eu eram în lume pierdut D G Şi fără adăpost. De-atâtea ori Tu m-ai scăpat De-aceea-Ţi sunt dator. Isuse.239. G a /: Îţi mulţumesc din inimă C G Iubite Salvator. Decât să Te slujesc pe Tine Pân’ voi ajunge sus.

1. Sunt iertat căci ai fost părăsit E A c# B E Sunt iertat căci ai fost părăsit A f# B E Sunt acceptat ai fost condamnat A Şi viaţă am acum c# B Iar Duhul Tău e-n mine A B E Căci ai murit şi-ai înviat A c# Ce dragoste de Dumnezeu E B E Să moară un rege-n locul meu A c# Ce dragoste uimit privesc E B Cu bucurie Te slăvesc :/ A B E În tot ce fac Te preamăresc E A /: Tu-mi eşti Rege :/ E A /: Isus Tu-mi eşti Rege :/ 242./: Chiar daca-ar fi să umblu A B Prin valea umbrei morţii A B A Eu nu mă tem de nici un rău.fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi E B În toate zilele vieţii mele.fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi E A Da. 2x Final: E A Da. 90 . A /: De nici un rău :/ B E Căci Tu eşti cu mine mereu.241. /: Domnul este păstorul meu B E Nu voi duce lipsă de nimic A E B El mă paşte în păşuni verzi E Şi mă duce la ape de odihnă A E Îmi înviorează sufletul B c# Şi mă povăţuieşte pe cărări drepte A B Din pricina Numelui său :/ E B E 2. Domnul este păstorul meu E A E 1.fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi E B Da. 1x 2.

Faţa Ta o Doamne o căutăm G C G Faţa Ta. Doamne. o. vrem trezire C e D Vrem trezire în noi :/ 91 . o căutăm C D G Pentru-a noastră ţară ne rugăm C G Trezeşte-ne o Doamne inima e C D G Şi toţi pe Tin’ te vom vedea C D e Înălţăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D G /: Ţara o vei transforma :/ Niciodată nu vom da ‘napoi Cu credinţă noi înaintăm Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera C /: Vrem trezire. Zi de zi eu vreau A D A /: Zi de zi eu vreau E D A Să respir Cuvântul Tău D A Şi mă rog Doamne f# E D A Tot mai mult să Te cunosc D Condu-mă în f# E A Fiecare clipă ce-o trăiesc D A Zi de zi Doamne E A Vreau să luminez mereu :/ D f# E A Zi de zi în Tine eu trăiesc D f# E A Zi de zi pe Tine te urmez D f# E A DAE Zi de zi cu Tine eu păşesc A D E /: Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E A DAE Eu vreau cu Tine să trăiesc :/ 244.243.

o.245. Domnul meu A B E Pentru iubirea Ta E A B c# E Îţi mulţumesc acum. D Ne-ai dat o viaţă nouă. A Venim cu mulţumire. b Tu pe toţi ne-ai eliberat f# De la moarte. Doamne de Tine Pâinea vieţii doar Tu ne-o poţi da Suntem setoşi de neprihănire Lasă să plouă apa vieţii-n ţara mea 247. Îţi mulţumesc acum. E B E c# Lacrimi amare Tu ai schimbat A B În zâmbet pe faţa mea. şi ne-ai dat G Libertatea să venim. să Te iubim. D-l meu E A B c# E Îţi mulţumesc acum. o. A Ca-n prezenţa Ta să fim 246. Binecuvântează Doamne România E A B c# Binecuvântează. Venim în a Ta prezenţă D Venim în a Ta prezenţă. e Cu toţi să Îţi cântăm. . Tu. vino cu trezire E A B E Te rugăm Isus ai milă de ea. Suntem flămânzi . România. G D O. Doamne te slăvim ! b Tu eşti Tatăl creaţiunii. cu putere m-ai copleşit Şi-ai arătat îndurare Iar când vreodată eu am greşit Tu ai iertat vina mea. Domnul meu A B E Primeşte viaţa mea. Doamne. e Să putem să Te iubim. 92 E B c# Noi Te chemăm. arată-Ţi iubirea A E B E Dă-ne credinţă din nou Te rugăm. f# Mielul sfânt ce-ai înviat. B E B E c# Mi-aduc aminte. Domnul meu A B De bunătatea Ta mare. G Eşti singurul ce-ai biruit A D Şi mormântu-ai lepădat. E A E B Binecuvântează ţara mea. A Un cântec de mărire G D Şi venim să ne-nchinăm. o. E A B c# Vino cu putere . o. B c# Ajută-ne să Te cunoaştem A E B E Să Te-acultăm Doamne.

azi roagă-te Lui Vin’ la viaţă creştină . 249. tu suflet pierdut Vin’ la Isus. 93 . Fă un sfânt legământ cu Isus. Un oraş frumos este pe munte E Un oraş frumos este pe munte A E A B Glorie nespusă în câmpii E A Eu doresc să văd aşa frumuseţe E B E Când voi trece valea plângerii E A E Tot oraşul de pe munte A F# B Îi întâmpină pe cei veniţi E A E Bucuria va fi mare B E Şi în veci toţi fi-vom fericiţi.248. răul vor dispare În oraşul cel nou şi minunat Vom cânta cântările de slavă Lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. ceas de ceas eu mă simt iubit Am în sufletul meu pe Isus El e mântuitorul meu drag şi scump Ce veghează la viaţa mea Nu mai sta azi pe gânduri . Când eram rătăcit Isus m-a aflat G C D a Când eram rătăcit Isus m-a aflat C D G Din păcat El m-a ridicat C D a Viaţa El mi-a schimbat. Veniţi. voi trudiţi în acest loc sfânt Spune Domnul Isus celor smeriţi Şi acolo veţi primi odihnă Iar de Tatăl voi veţi fi sfinţiţi Suferinţa. El m-a luminat D G Isus prietenul meu minunat G Ce frumos şi plăcut e să fii creştin D C G Să trăieşti prin credinţă mereu C Să te simţi un copil al lui Dumnezeu G D G Ce plăcut e să fii creştin Zi de zi. ridică-te sus.

ce fericită zi A E Pe cei dragi vom revedea c# B E Când ne vom reîntâlni E A /: Vine ziua fericită E B A B Toţi vom părăsi pământul E A Aleluia I se cântă E B E Când ne vom reîntâlni :/ Trec pe malul celălalt O. aleluuia a G FC F C GC Aleluia. Tată Sfânt noi Te rugăm F C F C F G Priveşte azi la noi din cer şi dă-ne harul tău C E Căci numai Tu eşti Dumnezeu F C F C F G C Şi slava şi puterea Ta sunt loc de adăpost F C F G În ziua în care poporul Meu F C se va ruga F a F G Se va chema prezenţa Mea din cer FC G Cu mână largă voi revărsa F C F C F G C Ploi de binecuvântări în toată ţara sa Un cuget sfânt azi pune-n noi Şi pacea Ta în inimă să fie-n orice zi Speranţa că Te vom vedea În ziua-n care vei veni să-Ţi iei poporulTău. În curând noi vom pleca E A E În curând noi vom pleca B O. alelu’ . Răsună astăzi în toate ţările C e a C F C Răsună astăzi în toate ţările cântările cerului C e a C F C Răsună astăzi în toate ţările cântările G C Sionului a G FC F C G Aleluia . 251. 252. Tată Sfânt noi Te rugăm C E O. ce fericită zi Cerul se deschide larg Când ne vom reîntâlni Vreau la Isus să mă duc O. aleluia Numele Domnului nostru lăudaţi în toate ţările lumii Numele Domnului nostru înălţaţi în toate ţările lumii Din toată lumea răscumpăraţi vor fi Şi-n cer ne vom întâlni Şi împreună Domnului vom cânta Domnului a. O . a . aleluia d G 94 . ce fericită zi În braţe-I să mă arunc Când ne vom reîntâlni.250.

D b mergi cu Isus. mergi cu Isus În sfântă iubire să mergem acum Mergi . mergi cu Isus Căci El ne aşteaptă azi pe drum Mergi . El l-a plătit Mergi . D C D G Mergi în lumina Sa Isus a răbdat şi a biruit Mergi . 95 . mergi cu Isus D C G Aşa a făcut precum a şi zis C D G Mergi . e a Mergi cu Isus. mergi cu Isus. Vom gusta din pomul vieţii. mergi cu Isus C Mergi cu Isus. păcatul. veşnic ne vom bucura De pământ şi de durere vom uita.253. Isus a făcut tot ce a promis G D C G Isus a făcut tot ce a promis C D G Mergi . 254. E aproape ziua când vor pieri G C G E aproape ziua când vor pieri cer şi pământ e aD E aproape a judecăţii zi G Şi-un cer nou şi-un nou pământ C G Dumnezeu a pregătit C D G Pentru cei răscumpăraţi Azi te-ntreb eşti pregătit C G să-ntâlneşti pe Domnul tău e a D Sau mai rătăceşti pe căi pustii G C Nu uita că în curând în faţa G Lui vei sta C D G Vezi ce faci cu viaţa ta ! Vine ziua bucuriei pentru fii Domnului Vom intra-n Ierusalimul nou Orice lacrimă va şterge Dumnezeu cu mâna sa Din izvorul apei vieţii noi vom bea Domnul vine în curând ca să ne dea răsplata sa Celor care haina şi-au spălat. mergi cu Isus Eşti liber.

Vocea Lui se aude C F C Vocea Lui se aude a G F C Ea îmi dă har deplin şi bucurii F C F Este vocea care-mi dă siguranţă a G C Şi o voi asculta pe deplin/zi de zi C F Să-ntâlnesc pe Domnul meu C când am nevoie G F C Pe genunchi în rugăciune-L voi căuta F El prin Duhul Său Cel Sfânt îmi va C răspunde a G C Şi oricând vocea Lui voi asculta Vocea lui e un turn mare şi puternic M-a desprins de tot ce e pământesc El vorbeşte vântului. 256. Noi avem o ţară minunată C d Noi avem o ţară minunată G C Ţara noastră nu-i de pe pământ d E acolo-n slava mult visată G C C7 E Ierusalimul nou şi sfânt F C a Ierusalim . mării-nvolburate Când aud vocea Lui mă liniştesc.255. de-a noastră ţară De Ierusalimul pregătit. mi-e dor de tin’ . cu temelii de iaspis G F G C O. cântăm C a şi noaptea în vis G C Ierusalime sfânt şi minunat Către tine în continuu zboară Dorul nostru fără de sfârşit Ah . 96 . ce dor sfânt de tine ne-a legat F Noi despre tin’.

257. Isuse drag azi două inimi D e Isuse drag azi două inimi G A F# Două inimi se unesc D e Vreau împreună o viaţă întreagă G A F# Să Te slujească Doamne ceresc D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa A F# Ei doar în tine se încred neîncetat D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa D A F# Nădejdi în Tine vor avea de-a pururea a Pe un nou drum acum vor merge Tu să le fi ocrotitor Când prin probleme ei vor trece Vei fi a lor izbăvitor Rămâi cu ei rămâi Isuse Te rog să-i binecuvântezi Şi să-i îmbraci cu a ta putere Căminul să le luminezi.Iată ziua ce-aţi cerut-o D e Iată ziua ce-aţi cerut-o de la Domnul pt. e Ca şi astăzi printre voi A D A Dumnezeu să fie al vost` ocrotitor D e /: E o zi în care voi G A D A Jurământul unul altuia vi-l daţi D e Domnul sfânt va sprijini G A D Si v-ajută pân` la capăt să-l păstraţi :/ Razele iubirii voastre Să-ncălzească al vost cămin Diamantul fericirii să-l păstraţi Şi la Domnul toată viaţa Veţi găsi un bun sprijin Doar pe El în veci de veci să îl urmaţi Ne-ncetat să faceţi voia Dumnezeului lui Prea Sfânt Să iubiţi Scriptura şi lucrarea Lui Cere-ţi Domnului în viaţă Să fiţi binecuvântaţi Şi cununa să vi-o dea în Paradis. 97 . voi A D A Rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit D Bucurii să aveţi în viaţă . 258.

98 .

sunt salvat prin Domnul Isus. D Eu ştiu. purtând al meu păcat D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. 261. A D Mă-nchin si-I mulţumesc. Isus te primeşte F C D G El te mântuieşte de orişice păcat. a e F C Roagă-te Lui astăzi. G Din cer El a venit să ne salveze D Pe cruce a murit şi-n locul meu a D G a Viaţa El si-a dat. veşnicia Sus în cerul sfânt. Slavă-n veci lui Isus ! A Slavă-n veci lui Isus ! f# Slavă şi mărire ! D E El a biruit şi ne-a mântuit A/E Prin moartea pe cruce. 260. A Astăzi sunt salvat f# De păcat iertat D E Îl voi lăuda şi îi voi cânta A c# / f# Toată viaţa mea ! 99 D f# c# El pentru mine a suferit. De vrei să ai parte de veşnicie Vino la Isus ! El îţi va da harul sfânt. sunt salvat prin Domnul meu. f# c# Pe lemnul crucii El s-a jertfit. în ceruri vei fi dus Primeşte-L pe Isus ca Domn al tău. Isus e darul dragostei divine Isus a suferit şi-n locul meu Salvat prin Isus.259. . fii tare-n credinţă F C G C Doar prin pocăinţă tu poţi fi fericit De vrei să ai parte de mântuire Vino la Isus ! El s-a jertfit la Calvar pntru tine Fiindcă te-a iubit. De vrei să ai fericirea în viaţă C e F C De vrei să ai fericirea în viaţă G C Vino la Isus ! e F C Vino la El cu credinţa-n suflet G C Predă-ţi viaţa Lui a e F C Isus te iubeşte. A E f# D Şi astăzi sunt liber de orice păcat A E D E Îi dau mulţumire căci m-a salvat. Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus G C G Eu ştiu. G a Îi cânt si-L preamăresc D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu.

Bine-ai venit scump Isus G C Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit a C Noi Te iubim.262. C F aG Vino nu-ntârzia. Inima mea mea tânjeşte C F C G Inima mea tânjeşte după curţile Tale C F C G Sufletul meu suspină după-al Tău locaş C F C G Mi se topesc oasele de dor după Tine F a G Iar ochii-mi plâng neîncetat. o Domnul meu. Te proslăvim D Şi-n inimi Te primim G Căci ne-ai adus iertare-n dar C şi viaţă pe vecie a D G Dulce Salvator bine-ai venit ! G În lumea noastră de păcat G Isus Hristos veni a G El cerul slavei a lăsat C D Pentru-a ne mântui C D Luând păcatu-ntregii lumi B e Salvare ne-a adus C G Cântaţi şi vă-nchinaţi cu toţi C D Azi Regelui Isus Ce mare har. 263. ce bucurii ! Tatăl ne-a dăruit Pe Fiul Său Isus Hristos La noi jos L-a trimis Ingeri şi heruvimi Îi cântă Lui neîncetat Cântăm şi noi cu ei Acelui care ne-a salvat. Te voi binecuvânta dar toată viaţa mea Şi în numele Tău voi ridica mâinile Lauda Ta va fi mereu în gura mea Te iubesc. C F Privesc spre locul sfânt C G Ca să-ţi văd puterea şi slava C F C G Chem bunătatea Ta peste viaţa mea C F C G Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne. 100 .

e G Vine iar Acela ce ne-a mântuit. slavă lui Isus în veci :/ În curând va veni Boli. dureri nu vor fi Fericiţi astăzi să-I cântăm Slavă lui Isus să-i dăm. Osana.264. Lasă lumea şi păcatul In curat să-ţi fie haina ce o porţi Strig acum a doua oara Ascultaţi-mă din somn să vă treziţi. vine iarăşi. . Iată Împăratul vine. glorie. osana lui Isus în veci G D e C D /: Osana . vine iară a d G C Să ne ia şi să ne ducă sus în cer. glorie pentru cel ce-a-nvins Pentru mine-a răbdat Din moarte-a-nviat Dragostea-I mare m-a cuprins Glorie pentru cel ce-a-nvins /:Slavă. 265. 266.osana . paşii Lui S-aud mai clar în depărtări. osana. slavă. În a mea inimă Te simt D/G A D G 3x / În a mea inimă Te simt /3x D A D Aleluia Domnul meu D G Noi pe Tine Doamne D Te avem ca Tată G In a mea inimă Te simt D A D Aleluia Domnul meu Noi prin Tine Doamne Azi avem viaţă In a mea inimă Te simt Aleluia Domnul meu.osana lui Isus în veci :/ C G De moarte m-a scăpat C G Viaţă mi-a dat 101 C G b e El e Domn e al meu păstor C D G Osana lui Isus în veci /: Glorie. Glasul meu răsună-n noapte Să-L audă toţi creştinii peste tot. F G C/a Vine Domnul. F G C Vine Domnul. Sunt străjerul care strigă C Sunt străjerul care strigă e d Glasul meu răsună astazi pentru voi F G S-aveţi candela aprinsă F G C Şi talanţii-acum să vi-i pregătiţi C Nu mai este mult din noapte e d Şi luceafărul pe cer a răsărit F G Strig acum întâia oară F G C Ascultaţi-mă din somn să vă treziţi.

Auzi ciocanele cum bat E f# Auzi ciocanele cum bat B E Acolo sus pe deal. pentru tine B A EB Pentru noi la Golgota ciocanele bat E f# Pentru mine. 102 . vino nu mai zăbovi a D G Fericit cu Isus vei fi Nu fugi de Dumnezeu de iubirea Lui Vino la Domnul Isus Astăzi încă este har .267. vino nu mai amâna a D G G7 Astăzi vino dă-i inima ta C G e Vino. mâine poate nu-i Vino la Domnul Isus Vino azi la crucea Lui cu păcatul tău Vino la Domnul Isus Curăţit vei fi deplin prin sângele Său Vino la Domnul Isus 268. pentru tine B E Pentru noi Domnul Isus viaţa şi-a dat Bate ciocanul cuiele Să-I pironească mâinile Aşa de tare a bătut Că sus în cer s-a auzit Şi în picioare I-au bătut Cuie la Fiul cel Preasfânt Aşa de tare au bătut Că sus în cer s-a auzit. ciudat E f# Bate ciocanul cuiele B A B E Să-I pironească mâinile E f# Pentru mine. Glasul Tatălui ceresc G D Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar G Vino la Domnul Isus D Celor păcătoşi le dă mântuire-n dar G Vino la Domnul Isus C G e Vino.

El e vrednic C B e Vino şi laudă-L acum a e Slavă Lui.269. slavă Lui b e El este vrednic de laudă b De când soarele-i pe cer e Si până la apus C B Numele Lui îl înălţăm e a b Final: Vino şi laudă-L şi dă-I toată gloria C B De laudă El este demn 103 . nu e nimeni e a b Cine e ca El . El e-atotputernic e a b Cine e ca El . Cine e ca El e a b Cine e ca El. Unde vor merge cei răniţi C/ G C Unde vor merge cei răniţi C C Să afle alin durerii lor F C/a Azi au nevoie să le zici G C Că e speranţă în Hristos G C Singur vroiam să merg spre cer G C Dar lunecând mă-ndepărtam F C/a O casă am azi însă-n El G C C7 În Domnul Isus eu voi sta F C Bucurie am în încercare G C C7 Pace am când trec prin mari furtuni F C F Am credinţă vie-n Domnul Isus F C G C Am speranţă că sunt în mâna Lui Vreau să rămân doar în Isus Când valuri şi-ncercări lovesc Prin moartea Sa vreau să înving Prin harul său să cânt voiesc G El nicicând nu mă lasă F C El nu m-a părăsit G Şi orice-ar fi să vină F G Un singur lucru ştiu 270.

Prezenţă divină E B A B E Lumina lumii .271. Mântuirea e a Domnului G e Mântuirea e a Domnului C G C D Ce-I aşezat pe tron G b e A Mielului Sfânt C G C D Slava cinstea şi lauda F C D Onoarea şi gloria G D C G D / : Să fie a Lui întodeauna G D C G D Să fie a Lui întotdeauna G D C G D C Să fie a Lui întotdeauna . Amin : / 274. prezenţă divină E B A Ajută-mă să-nţeleg E B A BE Cât de frumos m-ai creat Tu pe mine B A Mereu să iţi mulţumesc. Isus Tu esti Domn A D / : Isus Tu eşti Domn A Isus Tu eşti sfânt : / D / : Îţi laud numele Tău E Îţi laud numele Tău : / D / : Căci Tu eşti Domn A Tu eşti Domn : / / : O Isuse scump Lasă Duhul Tău : / 104 / : Îţi voi mulţumi Îţi voi mulţumi : / / : Căci Tu eşti Domn Tu eşti Domn : / 273. toată adorarea c# B A Ţie-ţi dăruiesc o Domnul meu E Numai Tu eşti veşnic B Numai Tu eşti vrednic c# B A Doamne numai Tu eşti minunat Rege etern ce domneşti sus în ceruri La dreapta lui Dumnezeu Te-ai coborât pe pământ pentru mine Păcatele ca să-mi ierţi E B c# A Ref 2: Cum să-nţeleg . cât Te-a costat B c# A Să ierţi deplin al meu păcat 272. Lumina lumii . E B Ref 1:Toată închinarea . Mă înveţi să trăiesc prin credinţă C G a / : Mă înveţi să trăiesc prin credinţă C a G Mă înveţi că de toate în Tine depind C G a Mă înveţi că în fiecare zi cu Tine C G C Biruiesc dacă-nvăţ că de Tine depind : / F C Domnul meu cu toată inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din viaţa mea F C Cu toata inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din viaţa mea .

Eu Te laud E B /: Vreau să mă închin doar Ţie f# A B E Să Te laud Domnul meu E B Tot ce am îţi aparţine f# A B E Tu eşti Vrednic Domnul meu :/ E D /: Eu Te laud :/ / :Cu inima mea :/ A E /: Eu Te laud :/ /: Cu sufletul meu :/ / :Eu Te caut :/ /: Te caut mereu :/ /:Vreau pe Tine:/ Doamne /: Să Te urmez :/ . vreau sa fiu Credincios. Tu. Sfinţenie.da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / Tu eşti soare adăpost D-ai nădejde vieţii rost Tu eşti puternic salvator Plin de milă izbăvitor / : Da .da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / 105 277. credincios E ceea ce vrei Tu sa fiu Inima mea Tu schimbă-mi Mintea mea transformă-mi Voia mea să fie Voia Ta . tu Doamne eşti îndurător F C G a / : Tu . Transformă-mi viaţa Doamne D G A b Transformă-mi viaţa Doamne G D A Acelaşi nu mai vreau să fiu D G A b Te rog pune Doamne G D A Inima Ta în mine F# b Gândurile mele şi viaţa mea G e G A Pot fi schimbate doar prin Dragostea Ta F# b Schimbă-mă o Doamne în asemănarea Ta e A D Înoieşte fiinţa mea. 276. Doamne Neprihanit. neprihanit vreau sa fiu Neprihanit. să fiu prin Tine Neprihanit. credincios. sfinţenie C E ceea ce vreau F Bb C Sfinţenie e tot ce-mi doresc F Bb C Sfinţenie.275. Voia Ta .tu Doamne eşti îndurător F C G C Plin de milă izbăvitor : / C G a Ce bun eşti Isus iubit G C Pe cruce ai biruit F G Prin sânge sfânt m-ai curăţit F G Viaţă-n dar am primit / : Da . sfinţenie F Bb C Sfinţenie. sfinţenie Bb F E ceea ce vrei Tu sa am Credincios. o. faţă de Tine Credincios. neprihanit E ceea ce vrei Tu să fiu 278.

Fii glorificat. Isus Fii glorificat :/ 280. Fii Glorificat D e G D/A D /: Fii glorificat. Doamne eu te rog B /: Doamne eu te rog A E B Ascultă glasul meu B Din adânc te chem A E B Chiar de la marginea lumii :/ B F# /: Şi-atunci când inima mi-e grea E B Vreau pe stânca Ta F# Ce n-o pot urca B Ce n-o pot urca :/ /: Doamne vreau să-alerg Sub aripile tale Tu-mi eşti adăpost Şi turnul meu de scăpare :/ 106 . :/ G D /: Glorificat Fii în ceruri e D Glorificat pe pământ G D Glorificat Fii în templu G/A f#/b G A D Isus . Doamne n-am aur nici argint B Doamne n-am aur nici argint F# Şi ştiu că nu Ţi-ar trebui E Dar am ceva mai preţios B Inima mea Ţi-o dau Cristos F# B Ca să-Ţi slujească Ţie B E /: Doamne ce-aş putea să-Ţi dau F# E B În schimbul jertfei Tale g# c# Inima mea Ţi-o dau Isus F# B Şi-Ţi cer mereu iertare :/ De când în inima-ai intrat Viaţa Tu Doamne mi-ai schimbat Şi nu am cum să-ţi mulţumesc Pentru-al tău Doamne har ceresc Ci vreau pe Tine să te slăvesc 281.279. D e G D/A D Fii glorificat. Fii glorificat. 282. Cu-ndurare El m-a ridicat D G D Cu-ndurare El m-a ridicat G D A Tot păcatul meu L-a uitat D G În iubirea Sa găsesc odihnă D A D Şi mă simt eliberat b G A b Am trăit departe de Domnul meu G A D Am fugit de glasul Său b A D G Până când El inima mi-a atins D A D Cu iubire El m-a găsit Vreau să cânt acum îndurarea sa Şi tot harul nemeritat Să-I inchin iubirea şi viaţa mea Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc.

Condu-mă Doamne ziua D Condu-mă Doamne ziua e Condu-mă e ruga mea A G DA Prin toate necazurile acestei lumi D Condu-mă Doamne noaptea e Condu-mă prin lumina Ta A G A D Că doar Tu poţi conduce viaţa mea D Am fost născut în păcat e Dar Isus pentru mine s-a dat A D/A Viaţa mea de-acum e în mâna Sa D Dar până-L voi vedea e Am nevoie de-ndurarea Sa A D Că mi-a promis să îmi conducă viaţa Dumnezeu ne iubeşte mereu Pentru noi a dat pe singurul fiu Ca noi să fim salvaţi din păcat Deci vino azi cu inima ta De păcat El o va spăla Şi de azi El poate fi lumina ta. În orice suflet e-un tainic dor A E În orice suflet e-un tainic dor D A/E Aprins în noapte sau stins şi gol A E Dor de lumină de veşnicie D A Ascuns în inimi de Dumnezeu A D Deci poartă-ţi lumina prin întuneric A E În nopatea făr’ de nădejdi pe drum A D Far neclintit să-ţi fie viaţa A f# Paşi să-drepte pe drumul bun D A E A Lasă-n inimi un dor de cer Pe calea noastră se află aievea Lumini căzute şi stinse-n vănt Şi mulţi inceracă să ţină aprinse O amăgire un dor străin Să laşi în urmă ploi de lumină Pe drumul celor ce-au rătăcit Arată calea atinge inimi Şi dă speranţă prin Duhul Sfănt.283. 107 . 284.

F În veci El e puternic d În veci e credincios. Ce iţi dăruim Ţie Isus. G Atât de frumos. /2x Cu braţul tare El ne-a condus. G A Veniţi cu toţi la Casa Domnului. . În veci e-a Lui iubire. Iar cand norii vor apare. G A Să înălţăm cu toţi numele Lui. D b Aleluia . Purta-vom mesajul iubirii de sus. D b Aleluia . desăvârşit. puternic si slăvit. Se înaltă pururi tot mai sus. D A Atât de curat. 108 Rugăciunea şi cântarea. 286. cântaţi laude. D Nimeni nu e cum eşti Tu. 4 x/ În veci a Lui iubire! /4 x Cântaţi laude. F În veci a Lui iubire! C A# 2x/ Cântaţi laude. În veci a Lui iubire! El e viaţa cea de sus. A# În veci de veci. cântaţi laude. G A f# b Pacea Ta să rămână peste ei mereu. G A Nimeni nu e cum eşti Tu. Ce bucurie când mi se zice D F# Ce bucurie când mi se zice. Luminos. G A D Să se bucure cei ce te iubesc. C În veci cu noi rămâne. În veci e-a Lui iubire.285. D F# In dragoste şi în părtăşie. cântaţi laude. G A D Ce te laudă şi te preamăresc. G Fiinţa Ta fără defect. În veci a Lui iubire! F A# Aduceţi ca jertfă mulţumiri. În veci a Lui iubire! Cântaţi laude. în veci. A Nu se compara cu fiinţa Ta. aleluia . F În veci e-a Lui iubire! A# El stăpâneşte peste-ntreg pământ. Cântaţi laude. Spre onoarea şi mărirea. aleluia . Noi spre Tine Doamne să privim. D A Slăvită şi sfântă. G A D Prin prezenţa Ta Sfânt Dumnezeu. A Cine-ar putea să fie la fel. 287. Din zorii zilei până la apus. G A Nimeni nu e cum eşti Tu Isus. Tu vei fi un veşnic soare. minunat. Nimeni nu e cum esti Tu D Nimeni nu e cum eşti Tu.

fii binecuvântat. te voi lăuda 3x / Binecuvântat fie El . Binecuvântăm Numele Său. binecuvântat Binecuvântat fie El . G D Binecuvântat fie El . 289. te voi lăuda G D 2x/ Primeşte lauda. binecuvântat.288. Eşti Dumnezeu suveran E B c# Eşti Dumnezeu suveran A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti mielul fără cusur A E Şi nume sfânt ai E B c# Atotputernic Tu eşti A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti fiul Său eşti Hristos A E. e D C Binecuvântăm Numele Său /2x Fii binecuvântat Când soarele-i din nou pe cer Când toate sunt cum le-ai creat Fii binecuvântat Fii binecuvântat Când drumu-i plin de suferinţi Chiar dacă plâng şi-mi este greu Fii binecuvântat Fiecare laudă. Ţie ţi-o dau G D e C Când noaptea se apropie. /3x . e C Eşti vrednic Dumnezeu. G D e D C Îmi cântă inima . Ţie ţi-o dau Când noaptea se apropie. te voi lăuda C G D e C 2x/ Binecuvântat fie El . Ţie ţi-o dau G D e C Când noaptea se apropie. /2x G D e C Fiecare laudă. Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când pământul e săturat G D Când ploaia dă peste el e C Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când mă aflu pe pământ uscat G D Şi păşesc singur prin pustiu e C Fii binecuvântat 109 G D e C Fiecare laudă.B Şi nume sfânt ai g# A B Milă ai de păcatul meu greu g# A c# B Doar în numele Tău siguranţă am g# A B Şi putere să nu cad rănit g# A c# B Doar în numele Tău eu sunt întărit.

D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D 3x / DA . ISUS ! DA . 110 . ce faci Tu pentru mine C d Ce mare eşti Tu . ISUS ! DA .ce mare e mila Ta F G C Ce mare e tot . Ce mare eşti Tu ! C d /: Ce mare eşti Tu! . Îţi dau necazul meu G C e D Îţi dau necazul meu G C e D Îţi dau ruşinea mea G C e D G C. ISUS ! G AMIN. şi bunătatea Ta F G Mă umple atunci când Îţi cânt C Ce mare eşti Tu ! :/ C a F C Căci dragostea Ta . ajunge pân’ la ceruri a G Iar inima Ta m-a găsit şi m-a salvat.e. Apăsat dar nu zdrobit Niciodată părăsit Pus jos dar nu distrus Sunt binecuvântat căci Tu promiţi aşa Bucuria Ta va fi puterea mea Toată noaptea de-aş fi supărat În zori Tu-mi dai bucurie !!! 292. Doamne vreau să mă închin E B Doamne vreau să mă-închin c# A Şi cu inima mea înaintea Ta vin E B Când mă rog mă asculţi c# De păcate mă ierţi A Numai Tu mă-nţelegi E B Credincios îmi răspunzi c# Iar sub aripa Ta A De furtuni mă ascunzi E B Mâna Ta mă atinge c# Şi îmi dă libertatea A Prin har să trăiesc E A Nici nu pot să exprim B Cât Te doresc… E B Inima mea îţi spune iubire c# A Inima mea iţi dă mulţumire E B Inima mea pe Tine te caută c# A Inima mea căci Tu eşti E B c# A Cel mai minunat… 291.290.D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D Îţi dau suferinţa G C eD Îţi dau durerea G C e D G C.e.

Vrednic F C Universul în veci Te va slăvii g d C Tu eşti Vrednic. s-o port pentru Tine M-am întrebat oare preţuiesc Ce are într-adevăr valoare Sau poate cred în lucruri ce sunt trecătoare Am încercat de atâtea ori Să port pe chipul meu un zâmbet Dar n-am ştiut să-l port şi în inimă. A# C g EŞTI DOMN AI FOST ŞI VEI FI. spre bolta senină G D Vreau să ştiu ce-nseamnă iubire a C S-o port în mine . F C Domn al slavei mai sus de galaxii g A# Tu eşti Vrednic. Vrednic. A# 2x/ Domn in cer si pe pământ /x2 Dis de dimineaţă Lumina o voi întâmpina Şi în noapte de mă clatin Al tău nume-l voi chema.293. 111 . M-am întrebat oare viaţa mea G M-am întrebat oare viaţa mea D E doar un drum ce are-un capăt C G Sau poate e un pas spre o altă viaţă G Am încercat de atâtea ori D Să înţeleg ce port în suflet C D Dar oare e de ajuns o singură viaţă G D Vreau să merg pe-un drum de lumină a C D Spre lumină . 294. d ALELUIA . Domn al veşniciei d A# C Domn al veşniciei d A# C Ce pământul ai creat d A# C Cerul este al Tău templu d A# Glorie celui preaînalt.

Viaţa-i o comoară G C Viaţa-i o comoară şi poţi s-o investeşti e D Te poţi considera bogat dacă trăieşti G C Dar. Ţie ne închinăm.:/ C F Numai Tu esti Dumnezeu C F Numai Tu. Numele Tău chemăm. sfânt eşti F C Doar Tu . Numai Tu. Numai Tu. sfânt e doar numele Tău. F G C Dumnezeu plin de har eşti doar Tu.295. Te-adoram doar pe Tine Te lăudam Numai Tu esti Dumnezeu Numai Tu. Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. 112 . Am venit Doamne aici să Te întâlnim. numai Tu. G C Viaţa ta e-a ta dar nu îţi aparţine e D Să şti ca nu depinde nici măcar D un pic de tine G C Viaţa a venit de undeva de sus e D G Viaţa ta nu e a ta e a lui Isus! 296. aici F C Ţie să ne închinăm:/ Esti doar Tu. Domnul meu ! G F C Sfânt e. viaţa e glumă şi nimic nu vei avea e D Dacă crezi că-ţi aprţine şi poţi să faci D ce vrei cu ea G C Viaţa e o artă aşa că evident e D Ca să şti să trăieşti ai nevoie de talent G C Oamenii se pot considera artişti e D F Dar viaţa e mai mult decât să şti că exişti. sfânt eşti Doar Tu . G /:Sfânt eşti. Esti doar Tu. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu esti Dumnezeu. numai Tu. C F C F Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm C F Numai Tu eşti Dumnezeu. Ţie ne închinăm.:/ C G F C /:Mâinile ridicăm. Domnul meu ! Sfânt e. Doamne . Mâinile ridicăm când ne rugăm. sfânt e doar numele Tău. numele Tău chemăm G Am venit . F G a Am venit Doamne aici să Te întâlnim. Mâinile ridicăm când ne rugăm a F G a Mâinile ridicăm când ne rugăm. numai Tu. numai Tu /:Sfânt eşti. F G a Numele Tău chemăm. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu eşti Dumnezeu. Numai Tu. C F Numai Tu.

Mai mult decât mulţi bani şi bogaţii Mai mult decât o viaţă plină de succese Mai mult decât un om ar putea iubi. f# E D f#. luna noaptea F C Tu dai viaţă şi iubire. noi Îi cântăm. Focul sfânt vrem să-l aprinzi. x 4 298.eşti Tu. Doamne . Doamne. G e C Şi-n tăcerea mea îţi spun: D e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus. Isus. Te lăudăm A D E Ne-nchinăm în Duh şi-n adevăr. A D E f# Sfânt e Dumnezeu. Te iubim Pentru Tine noi vrem să trăim. A D Tu eşti sfânt. Isus Îl înălţăm.Te chemăm A D E Numele Tău sfânt Îl înălţăm. d A# F Pe Tine te doresc caci Tu C d Eşti tot ce am eu nevoie acum A# F Eşti Domnul şi prietenul meu cel mai bun 113 . A D Tu eşti sfânt. D E Îl lăudăm .” G F e C În prezenţa Ta eu stau Doamne x2 e C Şi-n tăcerea mea îţi spun: e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus” Îţi cânt un simplu cântec De dragoste şi vreau În tăcerea mea să-Ţi cânt „Sunt îndrăgostit de tine Isus” 299. f# D E Glorie Celui veşnic viu. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Noi trăim pentru slava Ta. f# E D f#. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Numele Tău. f# D E Eşti Domnul care-n veci domneşti. să Te simţim. Vrem să Te-auzim. Mai mult decât viaţa F C Mai mult decât orice de pe acest pământ d A# Mai mult decât a prietenilor voce F C Mai mult decât visul meu cel mai mareţ d A# Eşti Tu Isus. A A numelui Isus! Pe Tine . Tu eşti Domn în ceruri G e Tu eşti Domn în ceruri C Iar eu sunt doar un om.297.E Glorie Celui viu! A D E Pe Tine. Pe Tine Doamne. F g F A# C d. Te lăudăm A D E Pe Tine Doamne.E În veci de veci domneşti.A# Mă ţii acum în braţul Tău şi nu mă laşi. F C d A# Tu faci să răsară soarele.

Inima-mi va cânta. 114 . C# f# C# f# Nu lăsa viaţa mea D b E Să o trăiesc fără Tine A D E A Ava Tată vreau sa fiu D E A Cu totul doar al Tău. D f# b A În locul meu pedeapsa mortii ai luat. G A D Doamne-Ţi mulţumesc pentru Golgota. Doamne. G A D Viata-Ţi dăruiesc e a Ta. b G Mulţumesc Isuse. Ava Tată A D E A Ava Tată vreau să fiu D E A Cu totul doar al Tău D E f# Cu mintea şi inima mea D E A Să-Ţi slujesc mereu. esti înaltat in slavă. În faţa Ta toţi se vor pleca. D G D A /: Privesc către crucea unde ai suferit. Stau din nou D f# b A Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta. :/ Acum. Tu m-ai salvat.300. pe veci dragostea Ta. / x 4. trupul străpuns. D G D A Smerit de îndurarea ce mi-ai oferit. D A D Viată nouă mi-ai dăruit. ’Ava Tată’ vreau să fiu Cu totul doar al Tău În mintea şi inima mea Să-Ţi urmez mereu. Până atunci uimit fiind de harul Tău . G D G A Sângele scurs. G A D G A D Ce dar nemeritat. 301.

Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea-Ţi m-acoperă. C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F G C Îndurarea-Ţi m-acoperă. Tu-mi eşti Domnul. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea-Ţi m-acoperă. scăparea. Doamne Tu-mi eşti refugiul Doar în Tine mă-cred Eşti lumina mea-n noapte.Doamne Tu-mi eşti refugiul C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F Tu eşti Sfânt şi Drept d G Credincios în toate.302. Un Prieten la nevoie G b e Lacrimi mari în ochi ca roua a D Pe-obraji suvoaie reci se scurg G b e În inimă speranţa mai rămâne a D O lumină strălucind vioi d B Zi după zi în suflet a c Dragostea Ta o simt mereu G b e Caci-am fost suntem şi fi-vom a C G De dragoste legaţi pe veci G D Un prieten la nevoie C D În Domnul ai mereu G D Un prieten ce cobară C D La tine cand ţi-e greu B Nu va-ntârzia de fel e C Dacă-n rugă tu Îi ceri a D G Izbavirea astazi El îţi dă în dar Dumnezeu din cer spre tine Harul său măreţ coboară Pe cruce Fiul Său murise Iertare să primeşti în dar Inima ta e tot ce vreau Lucrul cel mai de pret il ai Căci ce-i scris e da şi amin Cuvântul Său va ţine-n veci 115 . 3x / Tu-mi eşti refugiul / O Doamne ! Îndurarea-Ţi m-acoperă 303. G C La umbra aripilor Tale e F Doamne în prezenţa Ta rămân G C Tu eşti acelaşi ieri azi şi-n veci F 2x / Tu-mi eşti refugiul / Doamne Tu-mi eşti refugiul După Tine tânjesc.

minunat e Domnul d# g# Eşti rege-n univers. întinde-Ţi aripa C F G C 2x/ Când oceanele cumplit vuiesc C F G a Doamne dă-mi puteri să biruiesc a F G C Tată ştiu că Tu eşti vegheator. D A Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Ţie c# g# A B Vreau să fac voia Ta E Edim D A Gândul îmi zboară Doamne la Tine c# g# A Inima-mi nu mai vrea f# A B Să iubească o lume atât de rea . e e D G Numai Tu îmi eşti de-ajuns B e Numai Tu Isus eşti Domn /2x 305. Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Ţie E Edim. Tu eşti bun G C D G 2x/ Unii spun că nu poţi fi găsit G C D e Alţii spun că nu poţi fi văzut . E F# B Aleluia şi-n viaţa mea. C F G C Stau liniştit ştiu că eşti Domn /2x Doar în Hristos mă odihnesc Puterea Sa în linişte-o găsesec 116 306. Tu eşti bun C e D e 2x/ Căci numai Tu Isus . f# B Vrea suflarea Ta E A O viaţă curată vreau E A O inimă nouă-n dar C D E Să ştiu că visul meu C D E Face parte din planul Tău . Cerul cântă B F# E B Sfânt eşti . În mâna Ta C e a F D G Ţine-mă în mâna Ta C F d D G Să m-ascunzi .304. 307. D C D G Dar ştiu că-mine Doamne Tu trăieşti G C D G Şi-n inimă eu vreau să îmi vorbeşti /2x G C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta rămâne C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D G Tu eşti bun . sfânt eşti Domnul meu E B c# F# Pământul e plin de slava Ta B F# E B Numele Tău e-nălţat E B D# Pe-ntregul pământ eşti Domn g# C# F# B Luminezi viaţa mea B E c# F# Şi prin Tine strălucesc B F# E c# F# Cerul cântă laudă.

310. te rog Doamne din nou a G C G Să mă strângi mereu la pieptul Tău C F C F Vreau să Te-ating şi să Te simt a G C G Să mă-ncred în braţul Tău . Se cuvine să Te laud A D A Se cuvine să Te laud Domnul meu A D E Se cuvine să Te laud tot mereu D Sunt dator şi se cuvine A Cine altul decât Tine E D A M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu Zi de zi vreau să Te laud Domul meu Zi de zi vreau să Te laud tot mereu În tot locul să te laud Domnul meu În tot locul să te laud tot mereu Se cuvine să Te laud Domnul meu Se cuvine să Te laud tot mereu.308. să mă-nchin G e F C Dragostea Ta e speranţa mea e F d Iubirea Ta . 309. laudă F C d Puterea e numai a Lui C F C F C F Tu cântă-I glorie. Războiul e-al Domnului d a d Când lupta se-apropie . 117 . Dragostea Ta C F C F Astăzi . laudă F a d Onoare şi cinste adu-I Armură de slavă să-mbraci dar să şti Războiul e-al Domnului Ţine sus Cuvîntul şi nu te clinti Războiul e-al Domnului În mijlocul luptei tu cântă mereu Războiul e-al Domnului Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu Războiul e-al Domnului. te rog nu uita A# C d Războiul e-al Domnului D C d Rămâi în picioare dar nu dispera A# C d Războiul e-al Domnului C F C F C F Tu cântă-I glorie. viaţa mea a A# F Tu-mi poţi schimba inima A G C Să fiu al Tău aş vrea Tată acum vreau să-Ţi spun Te iubesc eşti tot ce am mai bun Mă-ncred deplin eşti Domnul viu Viaţa mea e-n mâna Ta astăzi ştiu.

e D C Eu vin acum îngenunchez. C G a G F /:Din înalt. C G a Când ne rugăm. a G D G Păcatul meu m-apasă greu. drag Isuse f# c# B E Iţi mulţumesc că al Tău m-ai facut f# E B În nici un loc n-as vrea să fiu EB A EB A Decât în mâna Ta. scump Isuse E B c# 314. Isuse . El în veci iubeşte C G Îndurarea lui nu se va sfârşi a F Pe-ai săi copii .Un simplu cântec eu îţi cânt A c# B O. Sunt frânt eu cad în braţul Tău e D C Sunt frânt eu cad în braţul Tău acum a G D G Am obosit de-al lumii lung drum. F C Ne închinăm. :/ 118 Iţi mulţumesc că m-ai creat A c# B O. Un simplu cântec eu îţi cânt E B c# . G Doar Tu eşti Sfânt. Isuse. ascultă-ne Doamne.311. El cu drag priveşte C G F Şi-n mijlocul laudelor noastre.A -. Domnul în ceruri domneşte C Domnul în ceruri domneşte.E Doar în mâna Ta .:/ F G Vom simţi puterea Sa F G Faţă-n faţă-L vom vedea. când te căutăm.:/ C / Doar Tu eşti Sfânt. C DG Povoara să-mi iei./ x4 312. C a Pe tronu-I aşezat F C G G# A# Plin de mărire şi slavă e îmbrăcat D# Noi toţi cu sfinte podoabe c Stăm în prezenţa Sa G# C# Şi-n timp ce Îi vom cânta G Slava lui vom vedea a F Caci Domnu-i bun . F d Binecuvântaţi sunt acei G C Ce se încred în Domnul. El va veni 313. a G F Numai Tu eşti Sfânt. Binecuvântaţi sunt acei C F /:Binecuvântaţi sunt acei C Care stau în Templul Său. sub ocrotirea Ta f# g# B A Ţinându-mă în mâna Ta A E B. C D /: În Tine mă încred e Pe Tine Te caut.

:/ 119 . eu te iubesc e Isus. D Eşti Tatăl meu.aceasta e. Fiecare fii şi fiică. aceasta e. C c e Tu nu poţi fi înlocuit. este ziua Ta! C e D Aceasta e. D G Mă voi bucura.35. aceasta e G Ziua Domnului. Domnul vă ridică Fiţi lumini. eu te iubesc mai mult C G Decât iubesc orice pe acest pământ D Eşti tot ce-mi doresc. a C G D Şi îngerii te adoră. mă voi bucura. Şi îngerii te adoră. Aceasta e e D Acum e timpul pentru o ungere nouă e D Acum e timpul pentr-o revărsare proaspătă a Ca şi fii şi fiice ale Regelui e Noi azi ne ridicăm a Ca şi fii şi fiice ale Regelui C D G Noi azi ne ridicăm. 316. a C D Copiii Tăi te laudă. e Şi toată viaţa mea ţi-o închin C G Cu tot ce sunt pe Tine te slăvesc D Eu te slăvesc. G Eşti tot ce am. Fiecare fii şi fiică. a D Mă încredinţez în braţul Tău. declarăm: C e D Aceasta e. Domnul ne ridică În acest neam. D Eşti Domnul meu. declarăm: C G D e /:Lasă gloria Ta să curgă acum a G D Şi să umple-ntreg pământ. aceasta e a Ziua Domnului. Isus. G Eşti Domnul meu. Copiii Tăi te laudă. C e Mă voi bucura. La început Domnul a creat Şi pentru slava Lui creaţia cântă-n cor.

E B Doamne Ţie-ţi aparţin. A Cât Te iubesc. A B Am nevoie de Tine Doamne. curat să fiu din nou Eu te iubesc Isus. G D Nimic. Prezenţa Ta şi dragostea sa-Ţi simt. B E Cât Te iubesc Isuse. te caut Te chem să stâmperi setea inimii. f# B Scutul meu. din ce fac C D G Nu poate locui’n prezenţa Ta. g# A Tu cunoşti inima mea. A B Am nevoie de Tin. E B La Tine îmi înalţ sufletul. :/ Ai şters păcatul meu. Am nevoie de Tine Doamne. E /: Cât Te iubesc de mult. 319. Tu eşti stânca’n care mă ascund. Tu iei durerea mea. e C D Numai Tu mă’nalţi în bucurie. g# A Şi azi mă închin. x4 318. Azi mă închin E A Doamne. g# Cât Te iubesc de mult. În îndoiala mea. . Şi am strigat către stânca mântuirii. Tu schimbi viaţa mea Eu te iubesc Isus.317. c# A Chemând Numele Tău E Te laud Domnul meu. e C D G Numai Tu m’auzi atunci când strig. Cât te iubesc de mult c# A E În fiecare zi m-ajuţi să pot zâmbi B Eu te iubesc Isus. 120 G e C D Numai Tu-mi cunoşti adânci dorinţe. Umple-mi fiinţa. B Eu te iubesc Isus. M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti. e C D Numai Tu viaţă-mi dai când plâng. tăria care mă scapă. Tu ai auzit glasul meu. Am nevoie de Tine Doamne Am nevoie de Tin.. De’acolo de sus. Tată. Nimeni ca Tine G D C Nimeni ca Tine nu v-a putea D G Să-mi umple inima. Am chemat Numele Tău cel Sfânt. E A Eu strig: ’’Lăudat să fie Domnul meu’’ f# B Şi sunt izbăvit de vrăşmaşii mei..

eu doresc G D Sa mă’nchin întotdeauna G F# b În puterea Numelui Tău. G D A G Venim Ţie să ne-nchinăm. G Inima să-Ţi dăm. nu e Domn ca al meu. te iubesc.Stânca vieţii G Nu este stâncă. b f# Iar acum. 322. Doamne. Doamne. D b Purtat pe aripi în prezenţa Ta G Sufletu-mi cânta şi în inima mea. Ascultă Doamne lauda mea D b Ascultă Doamne lauda mea G Când mă gândesc la Tine’n ruga mea. G D A b Venim. te iubesc. G D Pe Tine Te-adorăm. nu e Domn ca al meu C G Nu este nume vrednic de laudă D Stânca salvării n-o poţi muta e C S-a dovedit adevărată. / x4 321. b G / Inima şi mintea mea D A Îţi dăruiesc toată viaţa mea. e C G D / Stânca vieţii. Ae A GD Te iubesc. G b A În prezenţa Ta noi vrem să stăm. 121 . Isus e stânca mea / x3 F C D G Nu este stâncă. Ae A GD Te iubesc. f# Îmi ridic mâinile G D Şi-mi înalţ vocea’nspre ceruri G F# b A Căci Tu eşti lumina mea. Ţie laudă-Ţi cântăm D G D /:Ţie laudă-Ţi cântăm. mâinile ridicăm. pe genunchi ne plecăm. D G Nu este stâncă. b G D A b Venim.320. nu e Domn ca al meu. G b A Numele Tău înalţăm:/ G b A În prezenţa tronului plin de slavă.

Foametea sau lipsa dacă vor veni. F C /: Viaţa mea e-n mâna Ta. Nimeni nu ne poate despărţi. A# C d E ziua sfântă când voi v-aţi unit g F C Totdeauna în dragostea Sa. spre cerul deschis Spre dragostea la care-aţi visat. Nimeni nu ne poate despărţi. F C Orice vremuri vor veni A# Veşnic te voi iubi. Tu eşti tot ce mi-a ramas. 324. Tu eşti tot ce mi-a rămas. F C d Doi stropi de lacrimi s-au scurs A# C d E bucuria iubirii lor A# C d Care le poartă fiinţa-n zbor g F C Pe aripi de vis. vă v-a proteja A# Vă v-a proteja. A# F C Doamne.323. O nouă zi a venit F C d O nouă zi a venit A# C d O nouă dragoste s-a-mplinit. de-acum pe vecie A# C F El vă v-a purta pe aripa Sa A# C d Iar când v-a veni furtuna pe cale g F C El nu vă v-a lasa. amândoi Doar voi doi. Viaţa mea cu Tine F A# F C Viaţa mea cu Tine-i bucurie. C Doar voi doi. :/ De îndoieli vor veni De barca vieţii se va clinti Doar mâna Sa vă v-a ridica Spre aripi de vis. A# C d /: Din acest moment. A# Nimeni n-o va lua. nori de vor veni. d a A# F Vânturi dacă vor bate.. Viaţa mea cu Tine este pace. spre cerul deschis A# F A# Spre dragostea la cate-aţi visat amândoi. :/ 122 . F A# D# C Doamne.

da . Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu nici întristat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D Nu vreau să fiu împovărat G C e D Nu vreau să fiu nici apăsat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D /: Da . E D Iubire am găsit şi cred în Fiul Său D Condu-mă Tu.325. doar fă-mă doar al Tău. credincios e tot ce vreau doar. eşti prietenul meu f# Tu vei fi mereu. 123 A E /: Isus. E A B Sfânt mereu. Amin :/ G C e Ştiu că-n viaţa aceasta voi avea multe D necazuri G C e/D Dar nu vreau să mă las G C e D Fii binecuvântat . Sfânt mereu E A B /: Sfânt mereu. da . E D Ai auzit tu de Cel din Ceruri E f# Ai auzit cum şi-a dat Fiul Lui. prietenul meu A E D Ai auzit tu de Salvatorul EA Ai auzit tu de dragostea Lui. sfânt mereu. Isus. da Doamne da G C e D Tu eşti bucuria mea G C e D G Eu Te laud şi mă-nchin . Eu cred în Salvatorul Cred că El a înviat Cred că voi trăi întotdeauna Cu-al meu Domn şi Împărat Iubire am găsit şi cred în Fiul Său Condu-mă Tu. credincios E tot ce vreau să fiu. Credincios. sfânt mereu. 326. :/ Credincios. Credincios vreau să fiu.. :/ E A B Ia-mi inima şi schimb-o E A B Viaţa mea transform-o E A B Mintea mea ’noieşte-o c# A B /: Fă-mă. D Nimeni nu schimbă asta. A E Vreau să fiu Domnul meu. A E E tot ce vreau doar. eşti cu mine pas cu pas G C e D Isus Tu m-ai salvat D /: Dacă seara oftez. :/ A f# E /Nimeni nu schimbă asta. D A Nimeni nu schimbă asta. plâng şi strig F C Sunt vesel dimineaţa :/ . A B Sfânt mereu vreau să fiu./ x4 327.

328. Tatăl luminii A D A 2x / Tatăl lumini Tu Te bucuri de copii tăi / D A E D 4x/ Tot ce bun şi desăvârşit e de la Tine D A 2x / Tatăl lumini / A D 2x / Tatăl lumini Tu Te nu Te schimbi A Eşti mereu acelaş / 124 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful