You are on page 1of 2

Na osnovu člana 75. Pravilnika o zastiti na radu pri izođenju građevinskih radova i člana 15.

tačka 7 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Sluzbeni glasnik RS” broj 101/05) Zanatska radnja “LIDA” u vezi primene propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih na gradilištu u Beogradu „Pop Lukina“, a u cilju poštovanja sporazuma o primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje na radu i određivanju lica za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera, kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu svih zaposlenih koji će biti angažovani sastavljaju sledeći

ZAPISNIK o pregledu i prijemu radne skele za rad
Ovim izjavljujemo da je skela: • izvedena prema tehničkoj dokumentaciji, • propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, • tehničkim propisima i srpskim standardima, • i da su ugrađeni svi potrebni elementi, • ispunjavaju uslove iz uputstva proizvođača Zaposleni su upoznati sa: • namenom i načinom upotrebe sredstava i opreme za radradnom skelom • merama o bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu (rad na visini, rad na skelama) • zabranama o upotrebi alkohola i opojnih droga • pravima i obavezama zaposlenih prema Pravilniku o bezbednosti i zdravlju na radu Zanatske radnje “LIDA” • sadržajem posebnog dela elaborata o uređenju gradilišta „Pop Lukina“ Dana: .godine ZAPISNIK sastavili, komisija: 1. _____________________________ _
(Ime i Prezime Predsednika)-nadzorniinvestitor, ili izvodjac

Gradilište: „Pop Lukina“

2. _____________________________ _
(Ime i Prezime Člana 1.)-ko izdaje skelu

)-lice za bznr .3. _____________________________ _ (Ime i Prezime Člana 2.