You are on page 1of 4

1 CATRE : TRIBUNALUL PRAHOVA DOSAR NR. 7980/105/2008 STR. GHEORGHE LAZAR NR. 6 PLOIESTI SECTIA CIVILA TERMEN 05.01.

2009

Domnule Presedinte Subsemnatii Stanciulescu Ioana , cu domiciliul in comuna Soimari jud. Prahova , cu buletin identitate seria BE nr. 667703 C.N.P. 2300808297327 eliberat de Politia Valenii de Munte, Stanciulescu Vasile cu domiciliul in Ploiesti , b-dul Republicii nr 118, bl.15 B1 ap. 12 ,carte identitate seria PH nr. 603561 , C.N.P. 1560411293145 eliberata de Politia Ploiesti si Tintea Maria cu domiciliul in Ploiesti b-dul Republicii nr 114 ,bl. 14 B2 ap 6, cu carte identitate seria PH nr. 178039 , C.N.P. 2550310293126 eliberata de Politia Ploiesti in calitate de succesori ai defunctului Stanciulescu Ion din com. Soimari , jud. Prahova , va facem cunoscut ca : - in anul 1962 , prin Decretul nr. 233, numitul Stanciulescu Ion (ai carui succesori suntem) a fost deposedat abuziv de Primaria Ploiesti de una constructie subsol –fundatie- casa de 112m.p. , al carui proprietar a fost exclusiv numai Stanciulescu Ion , si de 420 mp.teren situat in jurul subsolului mentionat , terenul fiind in proprietatea lui Stanciulescu Ion , in indiviziune cu surorile sale , Nedelcu V. Maria din comuna Soimari jud. Prahova, Savulescu V. Ana , Popescu V. Valeria , Dumitrescu V. Georgeta Silvia din Ploiesti str. Ulierului nr 14. Cele mentionate mai sus isi gasesc acoperire justitionala prin actele: - contractul de donatie din decembrie 1959 , - declaratia conventie din ianuarie 1960 - notificarea nr.181 catre Primaria Ploiesti din 19 iulie 2001 - decizia nr. 2089 emisa de Primaria Ploiesti din 02-04-2006 - comunicarea Primariei Ploiesti cu privire la expropriere nr 92/352/C/SAFI / 07- iulie – 1998.

ce apartine in indiviziune tuturor fratilor : Stanciulescu Ion. din dispozitia nr. Maria pe care Primaria Ploiesti le considera ca parti vatamate in Decizia nr. .12. caruia Primaria Ploiesti i-a expropriat si demolat subsolul.2 Din cele aratate mai sus rezulta ca cel mai pagubit a fost Stanciulescu Ion.2089 din 02-04-2006 . Nedelcu V. Savulescu V. Primaria Municipiului Ploiesti . 233/1962.5mp existent in jurul si sub imobilul in care sunt dispuse apartamentele mai sus mentionate . prin Decretul nr.strada Ulierului . Ion . ca si imobilul demolat . contract de . 2089 din 03-04-2006 . Ana . declaratia – conventie fiind actul prin care .casa in suprafata de 112mp. teren . de Primaria Ploiesti . confiscat abuziv o data cu cei 420 mp. asa dupa cum si numitul Stanciulescu Ion . si nici imobilul subsol-fundatie-casa donat acestuia. al carui unic proprietar a fost exclusiv numai Stanciulescu Ion. in mod nejustificat . 3774/387 din 31. recunosc dreptul acestuia asupra imobilului subsol –fundatie. Maria. Nedelcu V. Valeria. Ana . asupra celor 4 apartamente din imobilul care se afla in proprietatea acestora si astazi si a terenului de 412.p confiscat abuziv .CONTRACTUL DE DONATIE incheiat la Notariatul de Stat Ploiesti cu nr. Dumitrescu Georgeta Silvia Desi imobilul subsol de casa de 112 m.strada Ulierului . teren unde si defunctul era proprietar in indiviziune cu surorile lui.conventie de care avea cunostiinta (prin numeroasele interventii scrise realizate de numitul Stanciulescu Ion). recunoastea dreptul surorilor lui . Popescu V.ignorand declaratia.in Ploiesti . demolata ulterior abuziv de stat . In sprijinul celor confirmate mai sus anexam alaturat urmatoarele documente in copie : . acestea neavand nici un drept de proprietate asupra imobilului confiscat (subsol-fundatie.casa. 1959 –in care nu s-au prevazut nici cele 4 apartamente donate de parinti surorilor defunctului . imobil situat la aceeasi adresa . a fost proprietatea exclusiva a numitului Stanciulescu V. Popescu V. atribuie illegal ca coproprietare asupra imobilului confiscat pe surorile defunctului Mentionam iarasi ca din actele de proprietate existente si pe care le anexam in copie rezulta clar ca numitele Savulescu V. Valeria.casa de 112mp. . surorile decedatului Stanciulescu Ion . Dumitrescu Georgeta Silvia . si un teren in jurul subsolului de 420 mp.) .

buletin identitate Stanciulescu Ioana . 2089 din 03-04-2006 in care Primaria Ploiesti accepta despagubiri pentru toti cei 5 frati pentru imobilul subsol.DECIZIA Primariei Municipiului Pliesti nr. confiscate abuziv in 1962. Tintea Maria . 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale potrivit caruia orice persoana fizica sau juridical are dreptul la respectarea bunurilor sale .certificate de casatorie Stanciulescu Maria . drept confirmat de cei 5 frati.01.fundatie-casa demolat si pentru terenul de 420 mp.CONVENTIE din 31. Stanciulescu Vasile .CI Stanciulescu Vasile .langa imobilul cu cele 4 apartamente ) in proprietatea celor cinci frati .3 donatie ce are ca obiect trecerea celor 900 mp si a unei cladiri compuse din 3 camere si doua antreuri (existenta si astazi .sub semnatura privata. in indiviziune.certificat deces Stanciulescu Ion . Pentru a ne sustine calitatea de mostenitori ai defunctului Stanciulescu Ion anexam in copie urmatoarele documente : . nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica . va solicitam despagubirile banesti ce .1 alin. acordarea de despagubiri respectiv restituirea in natura a terenului ramas liber ca urmare a demolarii constructiilor . art 10(1) din Legea 10/2001 republicata care instituie principiul restituirii in natura a imobilelor preluate in mod abuziv si numai in subsidiar cand despagubirea nu-i posibila .DECLARATIA. si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international .certficat de nastere Stanciulesu Vasile .CI Tintea Maria Urmare a prevederilor art.certficat de nastere Stanciulesu Maria .certificat de casatorie Stanciulescu Ion – Stanciulescu Ioana . precum si urmare a prevederile art. .1960 prin care se confera dreptul fiecarui copil ( 5 frati ) asupra imobilelor situate in strada Ulierului nr 14 . . noi succesorii defunctului Stanciulescu Ion si anume Stanciulescu Ioana . 1 din Protocolul nr.2 .

prin Decretul nr. in indiviziune . prin Decretul nr.Mentionam ca . numai drepul de proprietate asupra terenului confiscat abuziv .celor cinci frati : Savulescu V. Asteptam raspunsul dumneavoastra in termenul legal . noi subsemnatii Stanciulescu Ioana .2008 Semnatura Stanciulescu Ioana Stanciulescu Vasile Tintea Maria . Maria Avand in vedere cele mentionate anterior . 233 . . in anul 1962 . se cuvine . Ana . in strada Ulierului nr 14 . pentru imobilul abuziv confiscat si demolat in anul 1962 . Data 29. Valeria. Popescu V. Dumitrescu Georgeta Silvia . Stanciulescu Ion si Nedelcu V.in calitate de succesori ai acestuia . va solicitam in exclusivitate despagubirile banesti ce se cuvin numai numitului Stanciulescu Ion .4 ni se cuvin ca urmare a confiscarii si demolarii abuzive a imobilului situat in strada Ulierului nr 14 in anul 1962 . 233. prin Decretul nr. Stanciulescu Vasile si Tintea Maria .12. 233 .