You are on page 1of 2

LEGILE

Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. Legea ordinară este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanţă mai redusă pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. Legea ordinară se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa fiecărei camere legislative. Legile ordinare intervin in orice domeniu al relatiilor sociale, cu exceptia domeniilor supuse reglementarii prin Constitutie si legi organice. Legile ordinare constituie, din punct de vedere al obiectului de reglementare normativ juridic, categoria cea mai numeroasa de legi. Reglementeaza cele mai distincte si dispersate institutii sociale, sint lipsite de complexitate si de formalism. Aceasta categorie de legi este chemata sa asigure in conditii, adesea de urgenta, principiul suprematiei legii in raport cu alte categorii de acte normativjuridice. Aceasta categorie de legi nu trebuie sa contravina dispozitiilor constitutionale si organice. Legile organice sunt cele adoptate de Parlament în domeniile de importanţă vitală pentru funcţionarea statului. In conformitate cu prevederile art.73 alin.(3) din Constitutie, prin lege organica se reglementeaza: a) sistemul electoral; organizarea si funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; b) organizarea, funcţionarea și finanţarea partidelor politice; c) statutul deputaţilor și al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei și a celorlalte drepturi ale acestora; d) organizarea si desfășurarea referendumului; e) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării; f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate și al stării de război; g) regimul stării de asediu și al stării de urgenţă ; h) infracţiunile, pedepsele și regimul executării acestora;

o) organizarea administraţiei publice locale. m) regimul juridic general al proprietăţii și al moștenirii. sindicatele. a Ministerului Public și a Curţii de Conturi. patronatele și protecţia socială. s) regimul general al cultelor. a teritoriului. . t) celelalte domenii pentru care in Constituţie se prevede adoptarea de legi organice Legea organică se adoptă prin votul majorităţii membrilor fiecărei camere legislative-Camera Deputaţilor şi Senatul. l) organizarea și funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. a instanţelor judecătorești.i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. r) statutul minorităţilor naţionale din România. precum și regimul general privind autonomia locală. n) organizarea generală a invăţământului. k) contenciosul administrativ. p) regimul general privind raporturile de muncă. j) statutul funcţionarilor publici.