You are on page 1of 6

Crdit:

1 UD:

FITXA SESSI NA: 3

N sessi: 2

Objectius: Posar en prctica els salts i els llanaments. Continguts: Salts i llanaments. Metodologia: Utilitzaci de jocs. N Participants: Tota la classe, uns 20 i pocs. Edat: Entre 8 i 12. Activitats Per activar els alumnes, es realitzar un senzill joc. En l'espai on es realitza, hi haur tot cordes i cercles, els alumnes s'hauran de moure per l'espai i saltar els objectes, les cordes les hauran de saltar normal i els cercles amb els peus junts fent dos salts, un dins i l'altre fora del cercle. Cada vegada que el monitor faci l'avs, els alumnes hauran d'anar corrent a ficar-se dins un cercle (noms hi pot haver una persona per cercle), els que es quedin sense cercle, hauran de saltar un dels seus companys que estan en un cercle fent el poltre (o sigui que el company de dins el cercle es situa imitant la forma d'un poltre i l'altre el salta. Mentre un monitor prepara l'espai per comenar la sessi, l'altre far que els alumnes facin estiraments. Material: Cordes i cercles Variacions: Es pot variar la prova que han de fer els que es queden sense cercle, com per exemple fer-los imitar un animal, fer-los fer que saltin els seus companys imitant el salt d'una granota (en aquest cas el company est estirat), etc... Observaci i control de la tasca: S'ha de vigilar que mentre els alumnes es desplacen pel terreny de joc, saltin els objectes i ning se'n escapoleixi, de la mateixa manera s'ha de tenir cura en assegurar-se de que no es fica ms d'una persona en un cercle, i alhora de saltar el company a l'estil del poltre que siguin persones d'alada semblant per tal de que la proporcionalitat sigui optima i no pugui provocar accidents per haver de sortejar un obstacle massa alt. Per la resta s una activitat fcil de controlar i dirigir. Part Principal Activitats Durant el transcurs de la part principal es realitzaran diferents jocs, els quals sn descrits a continuaci: Grfics Temps 1 hora 34min Temps: 2 hores. Espai: Gimns cobert. Activaci: Grfics Temps 13 min

1-Relleus: 10 min Es divideix la classe en 4 subgrups, l'objectiu s ser el grup ms rpid en acabar el joc. L'activitat consisteix en un circuit on s'hauran de fer diversos salts tot portant una pilota, la qual en acabar el recorregut haur de ser llenada al segent membre del grup per tal de que realitzi ell el circuit, i aix successivament fins a ser realitzat per tots. El circuit: Primer hi haur les colxonetes grans, en les quals s'hi ha de saltar aterrant de cul. Posteriorment s'hi trobar el banc suec perpendicularment a la trajectria dels alumnes, el qual hauran de sortejar saltant amb els peus junts. Tot seguit hi haur un banc petit collocat parallelament a la trajectria dels individus, el qual hauran de saltar en forma de ziga-zaga. A continuaci arribaran a una zona delimitada per cordes (una marcant l'inicia i una altre marcant el final), dins de la qual hauran d'avanar saltant amb una sola cama. Un cop sortit de la zona, s'haur de tocar la paret i refer el cam, tot saltant amb l'altre cama dins la zona entre cordes. Quan arribem al banc petit, es torna a saltar amb peus junts fent ziga-zaga, i el banc suis es sorteja amb salt lliure. Finalment al arribar just davant de la colxoneta gran, es llena la pilota a al company. --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -------2-El cuc: 8 min Es divideix la classe en 4 subgrups, l'objectiu s ser el grup ms rpid en arribar a l'altre costat. Els membres de cada grup es situen fent una fila, el primer doblega la cama dreta, el de darrere li agafa la cama dreta amb la ma dreta, posa la ma esquerra sobre l'espatlla esquerra del company de davant i doblega la cama dreta. Els altres membres del grup repeteixen la mateixa operaci. La fita s arribar a la meta avanant tot el cuc a base de salts. Aquest joc tindr dues variants, la primera ser saltant amb la cama dreta enlloc de la dreta, i la segona ser que no tots saltaran amb la mateixa cama, seguir la lgica d'un amb una cama i el segent amb la contraria, i aix successivament. --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -------3-Cursa de conills: 10 min Es divideix la classe en 4 grups, els membres de cada un es situen fent una fila, tenint aix 4 files. El primer integrant de cada grup ha de recrrer una distncia saltant a la gatzoneta, un cop arribat al final, s'ha de tornar saltant fent grans gambades fins a l'altre company, el qual repetir la mateixa acci fins que tots els integrants del grup ho hagin realitzat. El grup que acabi abans guanya.

4-Les Olimpades: 20 min Aquest joc est composat per un seguit de proves, fent unes petites olimpades. Totes elles seran realitzades per parelles. Primera prova: Un de la parella es posa dret i quiet amb les cames juntes i els braos enganxats al cos, l'altre t 4 cercles i els ha de llenar utilitzant el company com a objectiu. Un cop ha encertat amb els 4 cercles, s'intercanvien els papers. La parella que acabi abans guanya. Segona prova: Les parelles tenen una pilota cada una, estaran al mig de la pista assegudes a terra passant-se la pilota entre els membres de cada una. A la senyal feta pel monitor, cada persona es posa esquena contra esquena amb el seu company, i han d'anar el ms rpid possible cap a la paret, amb el detall de que s'han d'anar passant la pilota per sobre del seu cap i cap endarrere, si la pilota cau a terra, han de tornar al principi. La parella que primer arribi a la paret s la guanyadora. Tercera prova: Un de la parella t un arc i l'altre una pilota, el de l'arc el llena a l'aire i el de la pilota l'ha de llanar i que passa per dins el cercle. Aquesta operaci la faran els dos membres de la parella intercanviant-se els rols i en els 3 nivells diferents, quan s'aconsegueix fer amb xit en un d'ells, es passa al segent i aix successivament fins arribar al tercer. Cada nivell s una distncia diferent, fent que com ms puja el nivell ms sigui la distncia entre els dos membres de la parella. La primera parella en aconseguir amb xit la maniobre al tercer nivell guanya. Quarta prova: Cada parella t una pilota i l'objectiu s arribar amb ella a la meta. Un de la parella t la pilota agafada amb les dues mans per darrere del seu cos, ha de fer un llanament de l'esfera tot passant aquesta per sobre del seu cap i movent rpidament els braos endavant agafar-la, de tal manera que quedar amb la pilota agafada amb les dues mans, per aquesta vegada davant seu. El company estar davant seu amb els braos collocats a la seva prpia esquena, llavors el que t la pilota (que est darrere de l'altre) li posa la pilota a les mans, moment en el qual aquest fa la mateixa acci que ha fet el seu company per poder tenir la pilota davant. El company que ha donat la pilota a l'altre, rpidament es situa davant d'ell per tal de rebre la pilota, i d'aquesta manera s com s'avanar fins a la meta. La parella que arribi primer a la meta guanya.

5-Atac al castell 10 min La classe es divideix en dos equips, i a terra es fa un cercle amb cordes, dins del qual es posen 4 cons, cada un s un castell. Dins l'rea que fan les cordes, hi haur un equip de la classe, els quals no poden sortir de l'rea i la seva missi s impedir que l'altre equip destrueixi els castells. L'altre equip est fora del cercle i sn els tancs que han de destruir els castells i no poden entrar dins el cercle. Per poder destruir els castells, l'equip atacant ha de llanar la pilota i impactar els cons, fent que aquests caiguin a terra, s'han de destruir tots els castells. S'han d'anar passant la pilota entre ells i no poden caminar amb la pilota a les mans, per tant si volen moure's, primer han de passar la pilota. Els defensors poden aturar la pilota amb qualsevol part del cos. Quan tots els castells han sigut destruts, es canvien els rols entre els dos equips. Durant el joc s'aniran introduint ms bales conforma vagi passant el temps, augmentant aix la dificultat dels defensors i les possibilitats d'xit dels atacants.

--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -------6-Serps i granotes 8 min Una persona fa de serp i la resta de granotes, la serp ha d'atrapar a les granotes, per fer-ho es desplaa a 4 potes i les granotes saltant (com ho fan les granotes). Si una serp atrapa a una granota, aquesta passa a ser tamb una serp. El joc s'acaba quan ja no hi hagi granotes.

--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -------7- El ventilador 8 min Els alumnes es situen fent un cercle excepte un que es posa al centre amb una corda prou llarga com per arribar als alumnes. La persona del centre comena a donar voltes sobre el seu eix amb la corda agafada per una punta, fent que la corda doni voltes com un ventilador, el alumnes han de saltar per evitar ser tocats per la corda, si una persona s tocada per la corda, intercanvia el seu paper amb el del centre, passant ell ha fer girar la corda i l'altre a saltar-la.

8-Els caadors 10 min Comena una persona sent el caador, i per caar t com a arma una pilota, la qual ha de llanar i tocar a un company amb ella per poder-lo caar. Els caats s'estiren a terra i per reviure un altre company ha de saltar per sobre d'ells. Durant el transcurs del joc, s'aniran afegint ms caadors.

--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -------9-La carta 10 min El grup fa un cercle i una persona es posa al mig amb una pilota, la qual s la carta. La carta s llanada recte amunt i es diu el nom d'alg que est el cercle, el qual ha d'anar rpidament al cercle i agafar la carta abans de que caigui a terra, la persona que havia enviat la carta al principi es posa en el lloc on estava la persona que l'ha rebut. I es va repetint l'acci fins que hagin passat tots, per tant, no es poden repetir noms.

Material: Cercles, cordes, cons, bancs sussos, bancs petits, colxonetes i pilotes. Variacions: Cada exercici pot tenir variacions en el que respecte la seva realitzaci, tot ficant dificultats afegides (fer les coses de tal o altre manera, o prohibir fer-les d'alguna manera en concret). En el joc dels Relleus per exemple, el circuit pot ser modificat de moltes maneres, tot canviant els obstacles o la forma de sortejar-los. A les olimpades es poden afegir petites accions per complicar les tasques, com per exemple un cop acabada la prova hagin d'agafar una pilota i anar a fer cistella per finalitzar del tot, o que hagin de saltar el poltre. A l'atac al castell es poden limitar els moviments o llanaments per impactar en els cons, o limitar les parts del cos dels defensors per interceptar les pilotes. Al de Serps i granotes es pot fer que les granotes caades quedin a terra estirades i les altres granotes per salvar-les les hagin de saltar, en aquest cas inicialment hi haur ms d'una serp. En Els caadors es poden fer tota classe d'afegits, des de que si el caat aconsegueix agafar la pilota sense que caigui a terra es salva de ser caat, o que per caar s'hagi d'impactar en una zona concreta del cos. En La carta es pot fer que els alumnes del cercle estiguin mirant cap a fora. Observacions i control de la tasca: En aquesta part ja s'ha de tenir ms atenci en els alumnes, tant per evitar que facin trampes com perqu no es facin mal (cas del joc del Cuc per haver-se de coordinar agafats o en els jocs on han de saltar obstacles durs). L'alumnat haur de ser repartit al llarg de l'espai de forma eficient i correcte per tal d'evitar que es molestin entre ells i s'aprofiti al mxim la zona d'activitats.

Tornada a la calma Activitats La patata calenta Es situen els alumnes en rotllana a terra, se li dona una pilota a un d'ells, s'han d'anar passant la pilota entre ells, passant-li sempre al del costat i en el sentit que vulguin (per tant, durant el joc s possible que la pilota canvi de sentit en diverses ocasions). La pilota representa una patata calenta, la qual ha de ser tinguda a les mans el mnim temps possible, ja que et pot cremar. El monitor anir dient de tant en tant que la patata crema i quan ell vulgui dir la patata s'encn, qui en aquell moment tingui la pilota a les mans s'haur cremat i s'haur d'intercanviar el lloc amb un company que tingui davant, per per fer-ho s'haur d'apropar a aquest fent salts de granota (l'altre alumne no far falta que vagi al seu nou lloc fent salts, podr anar caminant. Finalment es fan estiraments. Grfics Temps 13 min

Material: Pilota Observacions: s un joc tranquil ideal per fer una tornada a la calma. Observacions i control de la tasca: Per la seva prctica en posici d'assegut i els alumnes sempre al mateix lloc, el control es fa molt fcil.