You are on page 1of 15

UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI FACULTATEA DE GEOGRAFIE SPECIALIZAREA: PLANIFICARE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ MASTER: ANUL I DISCIPLINA: Regiuni transfrontaliere

Regiunea transfrontalieră CTP Communauté de travail de Pyrénées

Profesor : Rusu Raularian

Studentă : Zegrean Maria Ionela

Oricare ar fi sistemele politice în care se înscriu. un anumit număr de colectivităţi umane şi din reţeaua specifiă de relaţii care leagă aceste colectivităţi şi acest spaţiu. sub impulsul Consiliului European care dorea să ceeze în Pirinei o structură de cooperare transfrontalieră. Densitatea 2 . CTP este un organism interegional de cooperare transfrontalieră. Astfel a luat fiinţă această comunitate a muncii.Regiunea transfrontalieră CTP Communauté de travail de Pyrénées Regiunea transfrontalieră este formată dintr-un spaţiu. care reuneşte regiunile şi comunităţile autonome situate la frontiera froancospaniolă şi a Andorrei. Crearea regiunii Communauté de travail de Pyrénées (CTP) Regiunea transfrontaliera CTP a luat naştere în 1983. socio-economic. politic şi instituţional.8 milioane locuitori. similară celor existente la nivelul altor frontiere europene. Acest teritoriu se întinde pe mai mult de 210.000 km² şi cuprinde aproximativ 7. care reuneşte unităţile teritoriale situate de-a lungul lanţului muntos al Pirineilor. Regiunea în cauză a fost desemnată pentru a-şi asuma rolul autoritar de gestiune a programului INTERREG IV A Spania-FranţaAndorra. regiunile frontaliere. trebuie să facă faţă problemelor specifice la nivel spaţial. dar care sunt perturbate sau chiar în opoziţie din cauza frontierei. sociocultural. deseori periferice. Are ca obiectiv contribuţia la dezvoltarea Munţilor Pirinei asigurând luarea în considerare a problemelor existente aici şi păstrarea bogăţiilor acestei zone. Deci.

astfel : ▪ 3 regiuni din Franţa : .Regiunea Languedoc-Roussillon .Regiunea Aragon .Regiunea Euskadi .Regiunea Catalunya . Date-cheie de constituire a Regiunii Communauté de travail dePyrénées 1980: Convenţia Cadrului European asupra cooperării transfrontaliere a colectivităţilor teritoriale.este inegală.Regiunea Navarra ▪ Principatul Andorra 3 . 1982: Conferinţa Regiunilor Pirineene organizată de Consiliul Europei 1983: Semnarea Protocolului de Acord Constitutiv a regiunii CTP (Bordeax) 1993: Crearea unei asociaţii pentru CTP 2005: Crearea unui consorţiu al regiunii CTP Membrii Regiunii CTP Regiunea este formată din 8 unităţi teritoriale. la 293 loc/km² în regiunea Euskadi. variind de la 25 loc/km² în regiunea Aragon.Regiunea Aquitaine .Regiunea Midi-Pyrénées ▪ 4 regiuni din Spania: .

779.919. iarcea mai ridicată densitate. de293 loc/km² se întâlneşte în Euskadi.Fig. cea mai scăzută densitate fiind de 25 loc/km² în Aragon.941 km².1 Membrii Regiunii CTP Caracteristicile regiunii CTP Suprafaţă: 211. 3. Populaţie activă: 7.30%) 4 .9% din populaţia Uniunii Europene.14 loc/km² .790 locuitori (41. 5. Densitate medie: 79.000 locuitori.3% din suprafaţa Uninunii Europene Populaţie (1998-1999): 17.

agroalimentară. Obiective Acordul din 1983 a făcut ca “Regulamentul organizării şi funţionării CTP” . să definească misiunile structurii: obiectivul principal este “de a schimba şi de a dezbate între toţi membrii.Sectoare de activitate : tehnologie de vârf. montană şi hidraulică. în mai 1989. a fost transformată în consorţiu în 2005. în 16 septembrie 2005. convenţia care făcea posibilă constituirea consorţiului din Pirinei. aceasta nu este decât o etapă. Această regiune transfrontalieră îşi propune : să favorizeze schimburi între teritoriile şi actorii Masivului Pirineean. La un anumit termen. să caute soluţii comune la problemele existente. în Catalonia. astfel încât să se ajungă la soluţii coordonative’’. Temele de schimb sunt numeroase : ▪ transporturile şi căile de comunicaţie. şi importante centre universitare care se numără printre cele mai vechi din Europa. ▪ agricultura. 5 . Noul statut al consorţiului dă astfel mai multă vizibiliate regiunii CTP şi îi permite să gestioneze direct proiectele europene INTERREG ( ea pote fi autoritate de gestiune şi să gestioneze ea însăşi fondurile). regiunea CTP prevede transformarea într-un grup european de cooperare transfrontalieră. să realizeze acţiuni structurate în domeniul transfrontalier. o formă juridică de drept spaniol. turism. să abordeze împreună problemele legate de masiv. Statutul asociativ. ▪ problemele energetice. Preşedinţii celor trei regiuni franceze şi a celorlalte patru comunităţi autonome spaniole au semnat. adoptat la Camprod. mişcările portuare şi pescuitul. economia forestieră. industrie metalurgică. chestiunile tehnice. Cu toate acetea . CTP. Statut juridic Creată în 1983. în realitate nu permitea regiunii CTP să acţioneze direct: proiectele trebuiau să fie validate de către mai multe ansambluri deliberative (pentru fiecare colectivitate) şi asta îngreuna şi încetinea realizarea proiectelor.

de altfel. Este un loc al schimbărilor. obiectivul regiunii este de transformare a acesteia într-un loc de schimburi cu permisiunea de a face propuneri. dezvoltare rurală. punerea în valoare a teritoriilor sale. 6 . Datorită particularităţii situaţiei sale geografice şi politice (un teritoriu construit în jurul Pirineilor care cuprinde trei state). membrii săi au semnat. cercetare. şi cu dificultăţi geografice şi de mediu legate de masivul montan. formare. transporturi şi protecţia mediului. ceea ce ar trebui să fie în termeni de urbanizare. cercetarea şi cooperarea inter-universitară. comunităţi autonome). Consorţiul CTP Pentru a da un nou impuls regiunii CTP. pentru a rezolva împreună problemele separate în materie de transporturi. cu precădere a patrimoniului cultural. colectivităţi locale franceze. patrimoniu. privilegierea inovaţiei. Pentru realizarea acestui lucru. dezvoltare durabilă. CTP trebuie să integreze diferite legislaţii şi actori multipli (state. narural şi dezvoltarea unui tuism durabil. Regiunea se confruntă. Capacitatea de a face propuneri se sprijină pe muncile realizate de comisii pentru a conta în dezbaterile naţionale şi europene în scopul : ameliorării calităţii vieţii cetăţenilor ameliorând oferta de transport. În acest context. membrii CTP muncesc în cadrul comisiilor tematice care le permit să-şi unească experienţele şi să găsească soluţii inovatoare. o Convenţie administrativă de Cooperare Transfrontalieră cu scopul de a crea Consorţiul CTP. constituirea unei zone de schimb în sudul Europei.▪ promovarea turismului ▪ protecţia mediului ▪ amenajarea teritoriului şi urbanismul ▪ formarea şi protecţia mediului social ▪ patrimoniul cultural. etc. Această specificitate oferă o dimensiune particulară problemelor de amenajare întâlnite pe teritoriul său. consolidarea integrării transfrontaliere. în 2005. dezvoltarea complementarităţii în domeniul economiei pentru întreprinderi şi pentru tinerii în formare.

orientările politice ale instituţiei pe parcursul mandatului său. preşedenţia CTP a revenit următoarelor regiuni: 1983-1985: Aquitania 1985-1987: Aragon 1987-1989: Catalonia 1989-1991: Euskadi 1991-1993: Languedoc-Roussillon 1993-1995: Midi-Pyrénées 1995-1997: Navarra 1997-1999: Andorra 1999-2001: Aquitania 2001-2003: Aragon 2003-2005: Catalonia 2005-2007: Euskadi 2007-2009: Languedoc-Roussillon 2009-2011: Midi-Pyrénées Pentru a îndeplini această misiune şi pentru a anima conducerea regiunii. pe rând. Graţie personalităţii sale juridice. principatul Andorra nu poate face parte din Consorţiu. acest stat nesemnând Tratatul franco-spaniol de la Bayonne. De-a lungul istoriei regiunii. Actual. Secretarul General 7 . preşedintele se înzestrează cu un secretar general. şi de a defini. punerea în aplicare a proiectelor comune). pentru o perioadă de 2 ani. Rolul său principal este de a convoca reuniunile. Rolul preşedintelui este de a reprezenta regiunea CTP. nefiind nici membru al Uniunii Europene. în parteneriat cu ansamblu memrilor.Totuşi. conferindu-i astfel responsabilitatea execuţiei sale. de a stabili ordinele zilei şi de a ratifica deciziile şi acordurile. Structură şi funcţionare Preşedintele Preşedenţia este exercitată de fiecare membru. Consorţiul este Autoritatea de gestiune a Programului operaţional de cooperare teritorială Spania-Franţa-Andorra 2007-2013 (INTERREG IV A – POCTEFA). Consorţiul poate exercita competenţe şi responsabilităţi legate de statutul său (gestionarea finanţelor şi programelor europene.

telecomunicaţiile şi cartografia. Consiliul de administraţie Consiliul plenar al adunării generale. Consiliul de administraţie coordonează şi asigură punerea în aplicare a programului de acţiune a preşedenţiei graţie sprijinului diferitelor comisii tematice ale CTP. Grupurile de muncă ale acestei comisii sunt: Grupul de muncă Cartografie Grupul de muncă Transportul transfrontalier în comun a călătorilor Grupul de muncă Transport aerian 8 . grupează cei opt reprezentanţi ai regiunilor membre. Această comisie a constituit astfel un forum de dialog permanent pentru adoptarea împrejurimilor şi orizonturilor comune în ceea ce priveşte infrastructura şi serviciile de transport. cu acordul celorlalţi membri ai CTP.Secretarul general. Tinereţe şi Sport” comisia IV: „Dezvoltare durabilă” Comisia I: Infrastructuri şi comunicaţii Permeabilitatea Pirineilor este unul dintre principalele provocări întâlnite în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor. Adunarea Generală Este componenta de concentrare şi decizie politică a instituţiei. ea se reuneşte anual. dă viaţă regiunii CTP şi pregăteşte inclusiv întâlnirile Comitetului de coordonare şi a Adunării Generale şi urmăreşte activitatea Comisiilor şi situaţia financiară a regiunii. creează comisiile şi organismele tehnice necesare realizării programului de acţiuni. numit de preşedintele în exerciţiu. Aceasta adoptă orientările politice propuse de preşedintele în exerciţiu şi programul de acţiune asociat. Cele patru comisii au posibilitatea de a constitui grupuri de muncă ad-hoc după următoarele proiecte: comisia I: „Infrastructură şi Comunicaţii” comisia II: „Formăre şi Dezvoltare tehnologică” comisia III: „Cultură. Compus din reprezentanţi ai fiecărui membru.

Grupuri de lucru: Grupul de muncă Tinereţe Grupul de muncă Sport Grupul de muncă Cultură Realizări ale comisiei: organizarea traseelor de vară pentru tineri (restaurarea unui castel.- Grupul de muncă Tehnologii de difuzie numerică Realizări ale comisiei: o bază cartografică numeric omogenă de 1:250 000. Dezvoltare durabilă Această comisie face schimburi de experienţă. editarea unui ghid de siguranţă a sporturilor montane. realizarea unui scurt-metraj). şi însoţeşte proiectele din domeniul mediului. amenajării teritoriului şi turismului. ghidul mobilităţii tinerilor (dispozitive de formare a tinerilor. Comisia II: Formare şi dezvoltare tehnologică Dezvoltă schimburile între regiunile masivului pireneean în ceea ce priveşte formarea profesională şi promovarea mobilităţii transfrontaliere şi propune axe de muncă în comun în privinţa bazei de proiecte existente. uneşte idei. dezvoltarea identităţii culturale pireneene şi încurajarea schimburilor sportive în Pirinei. Grupurile de muncă sunt: Grupul de muncă Formare Grupul de muncă Cercetări Realizări ale comisiei: finanţarea proiectelor de cercetare şi dezvoltare. Comisia IV. o contribuţie la Cartea Verde a Comisiei Europene asupra reţelelor transeuropene de transport. realizarea unei cărţi înregistrate despre cultura şi tradiţiile din Pirinei. practici. mobilitatea tinerilor şi ajutorul mobilităţii) Comisia III. pregătirea unui calendar al sărbătorilor populare şi a unei întâlniri a scriitorilor. astfel că acoperă 9 . Cultură. conferinţe pe tot parcursul celor 2 ani asupra comunicaţiilor din Pirinei. egalitatea între tineri. Favorizează punerea în aplicare a acţiunilor integrate Ştiinţă-Tehnologie-Afaceri destinate promovării dezvoltării teritoriului CTP şi susceptibile mobilizării finanţărilor fondurilor europene. tinereţe şi sport Această comisie caută să favorizeze solidaritatea.

▪ realizarea unei hărţi a teritoriului şi a unui atlas transpireneean de transport. se pot aminti: ▪ organizarea seminariilor şi a zilelor de studii( „zilele turismului pireneean”. „ seminar INTERREG III A”). ▪ organizarea unei expoziţii itinerante „Redescoperirea Pirineilor”. de organizare a unei echităţi a tinerilor artişti din Pirinei. lansarea campaniei „Pirineii curaţi” în 1993. „Pirinei 21” cofinanţată de programul european INTERREG III A) CTP prevede în mod egal: ▪ realizarea hărţilor digitale şi imprimate a teritoriului. ▪ organizarea de campanii transfrontaliere de cunoaştere a mediului ( „Pirineii curaţi”. 10 . ▪ realizarea de publicaţii ( „buletine de informaţii transfrontaliere”.orice tematică care are legătură cu dezvolltarea durabilă. Proiectele realizate şi propuse Printre proiectele realizate de CTP. „Transportul aerian în Pirinei”. reflectarea asupra unei startegii teritoriale comune de ansamblu a a spaţiului pireneean. „Ghidul mobilităţii tinerilor”).. ▪ adoptarea unei „ scheme rutiere şi froviare” şi a unei „scheme de infrastructură aeroportuară”. ▪ favorizarea schimburilor de studenţi. ▪ realizarea unri colecţii de patrimoniu oral. informare şi respect în privinţa mediului). Grupurile de muncă care fac parte din această comisie sunt: Grupul de muncă Mediu Grupul de muncă Amenajarea teritoriului Grupul de muncă Turism Realizări în cadrul comisiei: contribuţia la Cartea Verde a Uniunii Europene cu privire la coeziunea teritorială . de către Consiliul Plenar de la Prades (sensibilizare.

dezvoltarea tehnologică. asigurând dezvoltarea sa durabilă. sportul şi dezvoltarea durabilă. transformarea CTP în consorţiu va permite acesteia să-şi extindă câmpul de intervenţie. ci şi de adăugarea la acestea a chestiunilor energetice. reafirmând vocaţia sa „montană”. Activitatea CTP în perioada 2009-2011 În această perioadă preşedenţia comunităţii este deţinută de regiunea MidiPyrénées. atractivităţii şi vizibilităţii masivului. a agriculturii forestiere şi montane. cultura. Pe parcursul mandatului se urmăreşte: continuarea angajamentului regiunii CTP în favoarea teritoriului său şi cu precădere în favoarea Munţilor Pirinei. Nu se va mai vorbi doar de munca asupra reţelelei de comunicaţii ( transporturi şi electronice). consolidarea identităţii. formarea. asemeni unui centru de resurse.▪ redactarea unui ghid despre siguranţă şi sporturile montane. etc. ▪ organizarea unei reţele „Altitudine” devotată mediului. a urbanismului. 11 . În plus.

precum şi a cooperărilor miniere care sunt deja preluate şi de către alte masive montane precum Alpii. două şantiere care vor face ca ansamblul membrilor CTP să intervină. Desfăşurarea activităţilor În contextul realizării proiectelor CTP se au în vedere urmatoarele acţiuni: 12 . dincolo de frontierele teritoriului regiunii CTP. Fig. primul demers este cel legat de observarea schimbărilor climatice în Pirinei. Cel de-al doilea proiect priveşte lansarea unei operaţii de promovare a Pirineilor. în termeni ai turismului şi comunicaţiilor vizând cu precădere ca 2011 să fie „anul Pirineilor”.2 Munţii Pirinei Obiective ▪ susţinerea acţiunilor comune în materie de cercetare şi dezvoltare tehnologică între cercetători şi întreprinderile diferitelor regiuni ale Comunităţii de Muncă din Pirinei ▪ finanţarea proiectelor tematice de cercetare şi a aproiectelor de cercetare şi dezvoltare tehnologică. vor fi deschise în perimetrul lanţului montan. Astfel.În acest sens.

cu obiectivul de a ajuta la structurarea competenţelor în privinţa unei tematici specifice. În cadrul proiectelor de cercetare şi dezvoltare tehnologică. cercetări privind alte tematici de interes comun pireneean.000 de euro. Beneficiarii sunt instituţiile publice universitare şi de cercetare situate în Aquitania. pe parcursul preşedenţiei sale. în special din Pirinei. dincolo de instanţele naţionale şi europene.▪ dezvoltarea şi consolidarea reţelelor tematice de cercetare ▪ proiecte de cercetare si dezvoltare tehnologică Următoarele tematici vor fi considerate ca fiind prioritare pentru punerea în aplicare a acţiunilor susceptibile de primire a ajutoarelor: cercetări specifice în cadrul contextului pirineean. De altfel. în adecvare cu planul de acţiune CTP 2009-2011. participarea regională va aduce un sprijin în ceea ce priveşte investiţiile ( echipament ştiinţific) şi funcţionarea (resurse. regiunea Midi-Pyrénées prevede în mod egal susţinerea acţiunilor care vizează ameliorarea recunoaşterii şi luării în calcul a problemelor şi specificităţilor teritoriului din regiunea CTP. mijloace de deplasare) fără a depăşi 40% din suma bugetului anual. sprijinul consiliului regional se va ridica la 6. Pentru proiectele de ansamblu. 13 . Proiectele trebuie să respecte caracterul transfrontalier şi să prezinte un interes în contextul pireneean. acţiuni prioritare ale Programului-Cadru de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică al Uniunii Europene. O atenţie prioritară va fi acordată proiectelor care favorizează dezvoltarea durabilă.

vor fi urmărite în mod egal.Demersurile care însoţesc modernizarea CTP. pe parcursul acestor doi ani să traseze viitorul pe care regiunea doreşte să-l ofere teritoriului său. 14 . în special integrarea Andorei în cadrul Consorţiului. graţie definirii unui plan de acţiuni strategice realizat de CTP pe o perioadă de 5 ani. Dincolo de transformarea sa proprie. CTP se angajează de asemenea.

org/territoire/proj_ctp.fr/outils/guide-des-aides/57aide/cooperation-transfrontaliere-communaute-de-travail-des-pyrenees-ctpappel-a-projets-quotrecherche-quot-2010-68/ 15 .espaces-transfrontaliers.fr/article/2004/09/20/556142-La-Communaute-deTravail-des-Pyrenees-CTP-va-devenir-un-consortium.BIBLIOGRAFIE http://www.php http://www.aquitaine.php?idmodulos=6 http://www.org/modulos.ctp.html http://www.php http://www.org/comisiones.fr/La-Communaute-de-travail-des-Pyrenees-CTP http://europe-international.html http://www.midipyrenees.ctp.org/fondos.ctp.ladepeche.