You are on page 1of 7

mr. sc.

Karino Hromin Sturm privrednik, diplomat, politolog

U Zagrebu 01.02.2005.

STRATEGIJA RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DRŽAVNI INTERVENCIONIZAM KAKO U HRVATSKOJ PROVESTI INVESTICIJU OD 100 MILIJARDI $ KAKO LIKVIDIRATI ZADUŽENJE HRVATSKE OD 28 MILIJARDI $ SAMOFINANCIRANJEM BEZ 1 $ VANJSKOG ZADUŽIVANJA KAKO POSTIĆI STOPU RASTA OD 20 %, I 20.000 $ PO STANOVNIKU KAKO POSTIĆI RADNIČKU PLAĆU OD 2000 $ KAKO PENZIONERIMA VRATITI 73 ODUZETE PENZIJE UVOD Dosadašnja ekonomska politika u 15 godina nije dala rezultata, a država je sve siromašnija i ekonomski slabija. Strategija suprotstavljanja DRŽAVNOG INTERVENCIONIZMA protiv Neoliberalizma, na bazi Strategije Razvoja Republike Hrvatske od 100 milijardi $ bruto društvenog proizvoda u sklopu znanstveno istraživačkog projekta ,,Razvitak Hrvatske između autopoiesisa i alopoiesisa,, - Društveno ekonomskog inženjeringa, Algoritma kapitala i razvoja velikog, srednjeg, malog poduzetništva i svih oblika kooperacija. Kao prvo za postavljanje vizije takvog projekta potrebno je odrediti CILJ, da bi odredili cilj pitali smo građane što žele, pa smo došli do odgovora da je Glavni cilj projekta stvoriti državu u kojoj će građani živjeti po ekonomskim standardima zemalja Zapadne Europe. Nakon postavljanja cilja lako smo odredili ostale važne elemente zadanog projekta to su: razvijanje proizvodnje, zapošljavanje, vrednovanje rada, vrednovanje kapitala, zakonska regulativa, osiguranje socijalne sigurnosti i budućnosti na visokoj ekonomskoj razini, integracijski procesi, privatizacija i drugo. Pokretanje takvog programa u našoj simulaciji predstavlja 100 milijardi $. Većina pesimista sa velikim čuđenjem vrti glavom na spomen vizije investicija od 100 milijardi $ i tvrde da je to nemoguće. Usporedimo identičnu investiciju World Trade Centra u New Yorku koja se upravo sprema započeti sa izgradnjom srušenih nebodera blizanaca u kojima je radilo 25-30.000 ljudi, a koji su i prije 20 godina koštali isto toliko. Na postavljeno pitanje da li je Hrvatska sa 4,3 milijuna stanovnika svojim resursima i kadrovima u stanju izgraditi dva nebodera od 100 milijardi $ svi odgovaraju sa, DA moguće je, znači da smo se tu složili da je to sasvim realno ostvarljivo, samo što nećemo u Hrvatskoj graditi tako velike nebodere već ćemo investiciju od 100 milijardi rasporediti tako da pokrenemo proizvodnju koja će zaposliti naše radnike i još će im dobro platiti i tako podignuti visoki ekonomski standard i osigurati budućnost našoj djeci. KAKO ostvariti taj cilj ? Pogledajmo što kaže Međunarodna zajednica, Europska Unija, SAD, Međunarodni Monetarni Fond, Međunarodna Banka za Obnovu i Razvoja, Međunarodna Financijska Korporacija, čiji predstavnici neprekidno godinama dolaze u Hrvatsku i dijela nam savjete, a svi oni traže hrabar ekonomski program, to su: smanjenje

poticanje proizvodnje. program Windows. cesta. zaposliti radnika i osigurati mu posao. Plan se donosi za sve potrebe regije -županije. umjesto oko pokretanja proizvodnje i stvaranja viška vrijednosti. prosvjeta i znanost. II. Drugi plan donosi Vlada za Državne dugoročne planove investicija važne za cijelu Republiku Hrvatsku. a radi ostvarenja takve vizije potrebno je učiniti slijedeće. fakulteta. dok je u strukturi zaposlenih od 1 milijuna radnika u proizvodnji svega 250. u Europi je obrnuto. plinovoda. a koji može uspješno raditi i realizirati takav projekt. energetika. Omjer 1 radnik : 1. zdravstveni razvoj i zaštita. Zato smo našu strategiju i program okrenuli onim resursima i kadrovima za koje znamo da ih imamo. 1 radnik naprema 1.8 penzionera. kultura. uz pretpostavku perspektivnog razvoja regije. tehnološki razvoj. medicina. što je dovelo do 360-400. tu spadaju svi planovi od nacionalnog interesa. prosjek 1 umirovljenik : 4. zaštita ljudskih prava i druga demokratska prava. koje moraju donijeti svoj Plan dugoročnih investicija regija i županija. željeznice. zato smo u Hrvatski program postavili minimalni omjer 1 : 3 radnika. Projekt smo postavili tako. da bi ostvarili ekonomski san blagostanja. ostalo su uslužne djelatnosti. vodovoda. plinovod.000 nezaposlenih i 28 milijardi $ duga. suradnju sa svim sindikatima. terminalima. Prvi plan. . administracija i državni aparat. školstvo. telekomunikacije. putova. Eklatantno je da se u Saboru i na sjednicama vlada uvijek spori oko podjele sredstava. bolnica. zaštita šuma. robnih. Polazimo od realne pretpostavke da naša nauka i privreda nije u stanju napraviti jedan vojni avion Fantom F-16. kolodvorima. Pogledajmo kakav je danas u Hrvatskoj omjer zaposlenih. a pritom troškovi života svaki dan rastu. što znači da je kuna za toliko ojačala u odnosu na $. a dosadašnje uporno 14 godišnje nametanje ekonomske politike malog i srednjeg poduzetništva ne donosi nikakve rezultate. dok kuna ima stabilan tečaj. prvo treba podijeliti Hrvatsku na 5 regija ( EU preporuka 800. uslužnih i kulturnih centara za poboljšanje općeg standarda građana i dr. to bi bila najbolja zaštita radničkih prava. sa redovnim isplatama plača na europskoj razini. elektrifikacija i njena izgradnja. stanogradnje. STRATEGIJA RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE I. osiguranje posla radnicima. škola. glavni komunikacijski cestovni i željeznički međunarodni pravci sa glavnim lukama. vrtića. ali ga ekonomisti iz vlade i dalje uporno nastoje pogoršati svojim mjerama i to u ekonomiji gdje je dolar pao za 40%. zaštitu radničkih prava. jer mi nismo na tom stupnju tehnološkog razvoja.000 stanovnika) i 16 županija radi decentralizacije i podjednakog istovremenog razvoja svih županija i bolje koordinacije. elektrifikacije.000 radnika. planirane proizvodne djelatnosti prema raspoloživim resursima županije. naučni razvoj. povratak izbjeglica i njihove imovine. za dugoročno razdoblje i to: energetike. da ljudima vratimo osmijeh na lica da mogu slobodno financijski pokrivati svoje osnovne egzistencijalne potrebe.3 radnika. izmisliti IBM. vode i navodnjavanje. ako uzmemo stvarni podatak radnika u proizvodnji omjer je 1 radnik naprema 4. Upravo je to zadatak našeg programa.2 umirovljenika. a Hrvatska privreda je od 1990 do 2004 izgubila 70 % privredne proizvodnje. napraviti Mercedes i slično.poreskog opterećenja. naftovod. ekologija i zaštita čovjekova okoliša dr.2 umirovljenika ne može izdržati niti jedan ekonomski sistem.

jer se narudžbe baziraju na dugoročnom Strateškom Razvoju Republike Hrvatske koji se mora provoditi pod nadzorom institucija znanosti. Planovi dugoročnih investicija regija i županija i Državni dugoročni planovi investicija. opremanje objekata i građevne stolarije. Tko kaže da nema novca i zašto je to tako? Hrvatska je 1970 imala 4000 $ po stanovniku. korištenja sunčane energije i vjetra. IV.-kn. tunela. Sada smo došli do važnog pitanja financiranja koje pesimisti postavljaju kao nemoguću prepreku jer mi u Hrvatskoj nemamo kapitala iliti novca. telekomunikaciju. III. kao papirne. asfaltnih baza. VI. drvno industrijskih poduzeća. Vlastitim financiranjem mi smo vlasnici. a do glavnice nismo nikada uspjeli doći. a radnici otpušteni. nauke. narudžbe investicijskih programa pokrenule bi u svim regijama -županijama proizvodnju u tvornicama koje su danas bez posla. V. obrtničkih te uslužnih djelatnosti. a tvornice i poduzetnici počeli bi zapošljavati radnike. FINANCIRANJE . šljunčara.Strategije Razvoja Republike Hrvatske provodit će se samofinanciranjem putem vrijednosnih papira. konfekcije. (ako uzmemo dvostruko precijenjeni tečaj da je trebao biti 1$=14. a pokreče proizvodnju: cementara. stečajevi prekinuti. keramičkih proizvoda. tvornice namještaja. tekstilne. bijele tehnike i mnogo drugih pratećih kooperantskih.000$ tada će slika biti još gora) pa je lako izračunati da smo za Europom zaostali 6 puta. II. I + II + III= IV. danas 2004 nakon 34 godine države Europske Unije imaju 25-30. dok je Hrvatska pala ispod 4000 $. svi oni biti će uključeni u Projekt Strateški Razvoj Republike Hrvatske.I. čime zaustavljamo zaduživanje u inozemstvu i dugoročnu otplatu kamata na kredite. Takav zamah proizvodnje pokreče i proizvodnju drugih industrijskih djelatnosti. ciglana.900 $. dolazimo do iznosa od 2. . željezare.000 $ po stanovniku. sa kvalitetnim kadrovima koji su danas bez posla. Operativnim mehanizmom pokreče se Strateški Razvoj Republike Hrvatske ( gotove matrice za 40 programa koje osiguravaju izvršenje ovog projekta I+II+III+IV ) kojima bi se otvorila gradilišta u cijeloj zemlji. jer u navedenim djelatnostima postojala je dugogodišnja tradicija. proizvodnje za izgradnju autocesta i putova. tehnike i tehnologije. a ne stranci novostvorene vrijednosti. ambalažne. sastavljeni zajedno predstavljaju: Strategiju Razvoja Republike Hrvatske. Financijski planovi investicija izradit će se na osnovu usvojenih dugoročnih planova investicija i Predstavljat će Dugoročni Financijski Plan Strategije Razvoja Republike Hrvatske. izgrađene putem programa Strategije Razvoja Republike Hrvatske. proizvodnje za energetiku i elektrifikaciju. proizvodnju za izgradnju željezničkih pruga i željeznice. prehrambene. Većina navedenih proizvodnji 70-80% su bez posla ili su tvornice u stečaju. U dosadašnjoj praksi Hrvatska se uvijek zaduživala i do današnjeg dana otplaćivala u inozemstvo samo kamate. dok su Austrija i Italija imale 3. a poduzeća obnovljena. obućarske industrije i drugo te malog obrta i svih drugih oblika uslužnih djelatnosti.

000 $ po 7.1 mlrd $ jer će država potrošiti ove novce. jer HNB emitira svoje blagajničke zapise. U kapitalističkim državama normalno je da središnja banka djeluje kao .agregat. a realno izvršavale od 2. prodaje. tako da je Hrvatska na današnji dan zaostala za EU 12 puta. njihovog minulog rada i kapitala. a istodobno poslovne banke besramno zaračunavaju od 12-18% kamatu na kredite 24 % zateznu kamatu. ne postavljajući pitanje koliko je u tim bankama bilo godina rada tisuća radnika. koji se vremenski razgraničava. U razvijenim zemljama država je najveći potrošač rashoda i dugova.2 do 2. diskontira. već nam stalno plasiraju stručnjake analitičare tih istih banaka.5 –3. prebacivanja sa računa na račun tu su tečajne razlike u korist banaka i itd. koji daju i određuju monetarne prognoze. U prošlom mandatu vlade.7%. a u stvarnosti ispada da su građani koji su osiromašeni do daske. agent države da emitira i prodaje vrijednosne papire putem kojih država financira svoje rashode.7% a mnogi ekonomski stručnjaci kažu da je i manja.5% uz hvalospjeve da su donijeli sa sobom više prodali bi i više. pritom su sve banke 96% u Hrvatskoj postale vlasništvo zapadnih stranaca onih istih u čijim je zemljama kamata od 2. sada pogledajmo . pa ispada da naši građani dobivaju kredita u omjeru 1. što znači da je ovakvim odnosom privreda osuđena na propast.3 milijuna stanovnika zadužila 28 milijardi $ pa je to zaduženje financijski zaostatak za još 6 puta. što spada u enormne profite. a hvala bogu da je tako jer bi siromaštvo bilo još gore. Pri tome treba pratiti završne bilance naših banaka. Omjer kreditiranja banaka treba biti 1 naprema 10 u korist privrede. a Ministarstvo financija svoje trezorske zapise. jer svaki ekonomista koji zna što je kalkulacija mora biti više nego zadovoljan ako je zaradio 30-35 %.3. uz činjenicu da se na Zapadu kamate za $ kreću od 1. a narod će kroz porez znači platiti dvostruki iznos plus kamate. pa si tako međusobno konkuriraju. pa 4% za obradu kredita. ministar Crkvenac. Sve naše vlade planirale su stopu rasta od 5-7%. a taj samo jedan paket naših financijskih stručnjaka koštat će državu 1. zamjenjuje. Linić i Rohatinski. otkupljuje i neprestano se vrti u financijskim tokovima. ali uzmimo radi lakše računice stopu od 4%. a Hrvatska se od osamostaljenja za 14 godina sa 4. gdje prirast na društveni proizvod DP od 21 milijarde $ iznosi 840 milijuna $. Da saznamo koliko smo siromašni potrebno je pogledati strukturu financiranjakreditiranja u Hrvatskoj. koje od kada su postale strano vlasništvo. obnavlja.0 na štetu privrede a naša uvažena Narodna Banka Hrvatske hvali svoju sramotnu monetarnu politiku kojom je već bacila u stečaj 25 banaka. raspoređuje. Ukratko u Hrvatskoj ne postoji tržište vrijednosnim papirima. pa naplate svaku uslugu. na burzi u Londonu i Tokiju prodavali su vrijednosne papire u paketima od po 500. bogatiji od privrede.47 naprema 1. knjiženja.7 . a koji su ostali bez imovine i posla i kritizira narod kao da narod vodi monetarnu politiku te kaže da građani žive prekomjerno na kredit.5 % dok je u Hrvatskoj očito moguća pljačka. ostvaruju godišnju dobit od 300-350 %. a u praksi je to povlačenje novca iz opticaja i zatvaranja financijskog tržišta u našoj jadnoj privredi.Jugoslavija je sa 22 milijuna stanovnika imala stalno zaduženje od 18 milijardi $. a tržište državnih vrijednosnih papira najveći je segment financijskog tržišta. Na televiziji nemate kritičke ekonomske misli. HNB donosi mjere kojima su poslovne banke počele smanjivati minus na tekućim računima građana i tako još više stavljati građane u zavisni položaj.

ja tebi kredit ali ti meni 20-30% depozita i dve do tri čvrste garancije.H. a to iznosi 2. ako primijenimo ovaj sistem samofinanciranja. Pesimisti tvrde da kapitala nema.5 milijardi $ plus kamate od 1. kompanija. treba prvo stvoriti vrijednost.080 $) pa ispada da su građani platili iz poreza 28. Ovdje namjerno nismo ulazili u analizu postojećeg poreznog sistema. a toliko iznaša dug R. ovdje treba dodati i 1 % manipulativnih troškova. dijaspora i strani kapital korporacija. no potrebno je napomenuti da u strukturi prihoda države čak 72 % PDV-a se puni od uvoza. nema kod nas nijedne banke koja će kombinirati i aktivno posredovati u poslovima pokretanja proizvodnje sa ciljem postizanja profita. pa ispada da već u početku nastaje gubitak od 1. a 15% ostale usluge pa zamislimo kada Hrvatska uđe u EU da nam nestanu prihodi od uvoza. Tako da banke još uvijek rade samo na pasivnim bankarskim poslovima. Za naš program od 100 milijardi $ potreban nam je početni kapital od 5 milijardi $. a to je preraspodjela.3 % izvoza su usluge što je poražavajući podatak. kuna u devizama.6 puta veći iznos od 28. znači da svega 13 % PDV puni proizvodnja. zatim domaće i strane banke kao financijske institucije kapitala. koji odmah svodimo na nulu. trgovačkih društava i drugi izvori koji mogu biti iskorišteni. uz to izvoz nam je više od dva puta manji od uvoza ( 43% pokrivenost izvoza uvozom) što automatski nosi deficit vanjsko trgovinske bilance. Banke se stalno reklamiraju i potiču štednju građana.zaduženje Republike Hrvatske koje 2004 iznosi 28 milijardi $ ( zaduženje je veće od DP za 7 mlrd $) na koji treba platiti kamate od 8%. građani u zemlji i inozemstvu. međutim uz ovakvu HNB posluje se po monopolističkom sistemu. a u strukturi izvoza 47. Sredstva je država potrošila na svoje rashode. jer će svi oni ulagati tek nakon pokretanja našeg programa. su naši najvažniji financijski posrednici. a ovdje kako vidimo u realiziranim kreditima imamo 5. ali građani sasvim lako dobivaju kredit ili lizing svih oblika za kupnju automobila do vrijednosti 40. uz sve osnovne funkcije koje mora izvršavati kao centralna banka.400 milijardi $.080 milijardi $. . ali nisu bitni za realizaciju našeg projekta koji se bazira na vlastitom samofinanciranju. a zatim vršiti preraspodjelu. 2004. sa kojim ćemo brzo i efikasno POKRENUTI Strategiju Razvoja Republike Hrvatske..eura. naravno Hrvatska ne proizvodi niti jedan model.5 +14. a najnoviji podaci 2005 govore da štednja građana u Hrvatskoj iznosi 26.5%. gdje se država direktno zadužila sa 13. po kamatnoj stopi od 77..080 milijardi $ treba vratiti i to iz poreza građana. ostalo su banke i trgovačka društva). čekaju depozite i čekaju zajmotražioce. što znači da možemo bez velikih financijskih odstupanja uložiti 5 milijardi $ ali ovaj puta u vlastiti razvoj. a ne na investicije i proizvodnju kako bi oplodila kapital. no kredit od 13. pa pogledajmo strukturu zaduženja Hrvatske od 28 milijardi $.000.5 milijardi $.0 mlrd.. Pri tom poduzetnik. pa ispada da je kredit opterećen sa 8 % kamata. kako će izgledati naš budžet sa 28% današnjih sredstava.240 milijardi $. te devize banke knjiže u kunama pa ne izdvajaju depozit već taj kapital plasiraju građanima uz visoke kamate i tako povećavaju svoju dobit.080 milijardi $. hipoteke.080=28. ne može dobiti kredit od Banke ukoliko želi kupiti neki stroj za proizvodnju od 20-40. u kunama i 86 mlrd. jer u ovom programu budžet dolazi u drugi plan. itd.eura i više. (podaci vlade iz svibnja. bez izdanih garancija. holdinga. ( 13. BANKE.000. Narodna Banka Hrvatske MORA biti agregat i agent države da financira njene rashode.

znači građane koji ostvaruju ispod prosječni dohodak osloboditi će se poreza. uvesti dvojno knjigovodstvo i primijeniti algoritam kapitala kao osnovne elemente suvremenih financija. hendikepiranih. 3 godine riješilo bi se oko 70 % problema u Hrvatskoj.000 mladih stanovnika. VII.000.000 stanovnika. Mirovine će se valorizirati postepeno sa rastom plaća radnika.2004 pala životna dob sa 75 na 71 godinu života.000 –1. u knjigovodstvu donijeti standardni kontni plan. a za ostalih 30% trebat će se dobro namučiti u III fazi od 5 godina. u predviđenim rokovima faze I.Radi osiguranja novca u ovoj Strategiji.400 kn (1200 mj. a 300. što je rezultat niskog ekonomskog standarda. 3 g. 2 g. ovdje treba dodati i 360. dobit ćemo stopu rasta 20% na 100 mlird. a iz takvog budžeta lako se mogu pokriti svi rashodi države.000 $ penzioneri penzije od 1. poljoprivredne proizvode i preradu hrane. lijekove. visoku tehnologiju i dr. i II. radnici će imati prosječne plaće od 2. I. a manjina postaje opozicija koja ima šansu postati većina. + faza II. za nad prosječna primanja uvesti progresivni porez. informatičku opremu.000 zatim slijede 800. pokretanje takve privredne aktivnosti. takvih obitelji u Hrvatskoj je 440. čiji prirast iznaša 20 milijardi $ u budžet godišnje. oni koji neredovito primaju plaću i oni koji rade. kod nas nažalost većinom od 85 % siromašnog i 13 % srednje stojećeg stanovništva. potpuno besplatno zdravstveno osiguranje. Važno je napomenuti da je u Hrvatskoj od 1989. u roku faze I. smanjuje porezno opterećenje i određuju više kategorija stopa.000 nezaposlenih (iako je stvarni broj daleko veći) a tu su i radnici koji po šest mjeseci ne primaju plaću.400 $ .faza 3 g. jer će kod visokog standarda stopa rasta padati i jer je nemoguće riješiti sve probleme i udovoljiti svim zahtjevima. Pretpostavljeni rezultat. od 2 +3 godine. naročito za.faza 2 g. SOCIJALNO PSIHOLOŠKI POTICAJ.) na godinu. 2g. i III. prilagođava se porezna politika u okviru 40 programa-matrica.H. porez na dobit treba osloboditi. vlada manjina od 2 % koja je bogata.500 kn (3458 mj.) godišnje. a uopće ne primaju plaću i čekaju stečaj. socijalna davanja svim slojevima. što znači da će rasti zajedno sa plaćama zaposlenih i u budućnosti dalje pratiti taj trend. dati prosječnu socijalnu penziju svim građanima R. IX. dragovoljaca rata do umjetnika. Rokovi realizacije izvršili bi se u 3 faze. Prema principu demokracije u kojem većina vlada nad manjinom. tako da ćemo vrlo brzo imati 3. koji su navršili 65 godina života. Vladavina većine. Nakon faze I.000 penzionera koji primaju ispod 24.000 kn (2000 mj). izazvat će kod stanovništva vjeru u budućnost i budućnost njihove djece te povjerenje u državu po .000 penzionera prima ispod 14. pa uništeni obrtnici. likvidacija nezaposlenosti u cijeloj državi. Ujednačuje se raspodjela potrošnog dohotka. subvencije proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima. poljoprivrednici koji nemaju kome prodati svoj proizvod i druga proizvodna zanimanja koja su propala. VIII. ako njezine ideje prihvati narod i glasa za njih. a iz budžeta koji će svaku godinu dobivati 3-6 puta više sredstava lako će se namiriti potrebe invalida.$.faza 5 g. medicinsku opremu. i II. II. studenata i dr. Prema Europskim standardima smatra se da je obitelj siromašna ako ima manje od 41. X. a natalitet nam pada svake godine za 10. nivo europskih plaća.

a za njenu realizaciju potrebno je podizanje razine motivacije i znanja te povezivanja navedenog projekta preko timova i mreža timova sa ekonomskom vizijom i znanstvenim projektom do kojih su autori došli potpuno nezavisno i odvojeno.02.Razvitak Hrvatske između autopoiesisa i alopoiesisa. jer NAROD će glasati za onoga od čije politike i programa se dobro i sigurno živi. srednjeg. Mentor. Branko Horvat. sa takvim rezultatima svaka stranka će lako dobiti naredne izbore i osvojiti većinsko mjesto u Saboru. koji se vodi pod vodstvom profesora dr. Ante Lauc U Zagrebu 01. hrabar i ambiciozan program može pokrenuti ekonomske tokove i ostvariti takve rezultate. malog poduzetništva i svih oblika kooperacija. obrađena je u sklopu: Znanstveno istraživačkog projekta . Vizija Hrvatske od 100 milijardi $ bruto društvenog proizvoda. Algoritma kapitala i razvoja velikog.2005. koja djeluje prema programu Strategije Razvoja Republike Hrvatske. rađena prema programu Društveno ekonomskog inženjeringa. primjena knjiženja dvojnog knjigovodstva.H. akademik prof dr. a u koji se nastavlja donošenje standardnog kontnog plana.mjeri naroda. Jedino takav snažan. Vođa Znanstvenog tima. Auctor i vođa operativnog tima K. i algoritama kapitala kao suvremenog načina primjene financijsko monetarne politike. Karino Hromin Sturm ..sc. mr. Hromin Sturm član Znanstvenog Društva Ekonomista R. Ante Lauca na Osječkom Ekonomskom Fakultetu.. knjižnog novca. prof dr. jer se vlast osvaja i gubi kod birača.