You are on page 1of 5
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat 2012 Proba E. d) Proba scrisă la FIZICĂ BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL • • • Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. Nu se acordă fracŃiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. A. MECANICĂ (45 de puncte) A. Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. a 2. c 3. b 4. a 5. d TOTAL pentru Subiectul I A. Subiectul al II - lea II.a. Pentru: reprezentarea corectă a forŃelor de greutate reprezentarea corectă a forŃei de reacŃiune normală reprezentarea corectă a forŃei de frecare reprezentarea corectă a tensiunii în fir b. Pentru: Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 3p 2p 1p 15p RS = T 2 [1 + cos(90 − θ )] T = mA1g c. rezultat final RS ≅ 6N Pentru: mB g sinθ − µ mB g cosθ − mA1g = 0 mA 2 g − mB g sinθ − µ mB g cosθ = 0 m − m A1 µ = A2 ⋅ tgθ mA1 + m A 2 rezultat final µ ≃ 0,17 d. Pentru: m + mA 2 mB = A1 2 sinθ rezultat final mB = 1,0kg TOTAL pentru Subiectul al II-lea A. Subiectul al III - lea III.a. Pentru: 2 mv 0 Ec 0 = 2 v 0 = 2m/s b. rezultat final Ec = 4,0 ⋅ 10 J Pentru: ∆Ec = Ltotal −2 4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p −2 ∆E c = − E c 0 Ltotal = LFf rezultat final LFf = −4,0 ⋅ 10 J Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare 1 1p Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare c. Pentru: ∆v a= ∆t ∆v = −v 0 4p 1p 1p 1p −3 −Ff = m ⋅ a d. rezultat final Ff = 4,0 ⋅ 10 N Pentru: LFf = −Ff ⋅ d 1p 3p 2p 1p 15p rezultat final d = 10 m TOTAL pentru Subiectul al III-lea Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare 2 Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ B. Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. d 2. d 3. b 4. c 5. b TOTAL pentru Subiectul I B. Subiectul al II - lea II.a. Pentru: mA = mB (45 de puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 3p 1p 1p ν A µB = ν B µA rezultat final: r = b. Pentru: TA µ A = TB µB rezultat final: TB = 440 K Pentru: L  p′  + x  S = ν A RTB 2  L  p′  − x  S = ν B RTB 2  L r −1 x= ⋅ 2 r +1 rezultat final: x = 6 cm Pentru: ν = ν A +νB 11 8 1p 4p 3p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 2p 1p 15p 3p 1p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 4p 15p c. d. 2m µB rezultat final: µ ≅ 37 g/mol TOTAL pentru Subiectul al II-lea B. Subiectul al III - lea III.a. Pentru: ∆Uciclu = 0 µ = m µA + m ∆Uciclu = ∆U AB + ∆UBC + ∆UCD + ∆UDA b. rezultat final: ∆UCD = −900 kJ Pentru: Qcedat = QCD + QDA QCD = ∆UCD + LCD = −900 kJ QDA = ∆UDA + LDA = −250 kJ c. rezultat final: Qcedat = −1150 kJ Pentru: LBC = QBC − ∆UBC = 300 kJ Ltotal = LBC + LDA = 200 kJ Qprimit = QAB + QBC = 600 kJ+750kJ rezultat final: Ltot Qp ≅ 0,15 Pentru: reprezentare corectă TOTAL pentru Subiectul al III-lea Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare 3 d. Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU C. Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. b 2. d 3. d 4. c 5. a TOTAL pentru Subiectul I C. Subiectul al II - lea II.a. Pentru: U1 = I ⋅ R (45 de puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 3p 1p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 3p 1p 4p 2p 1p 1p 15p 3p 2p 1p 4p 3p 1p 4p 1p 2p 1p 4p 2p 1p 1p 15p b. E I= R+r rezultat final: r = 0,5 Ω Pentru: Re = R + RA I2 = E Re + r c. rezultat final: RA ≅ 1,1 Ω Pentru: 2 P = RI2 rezultat final: P = 2,56 W Pentru: L R=ρ S πd2 S= 4 rezultat final: L = 1,57 m TOTAL pentru Subiectul al II-lea C. Subiectul al III - lea III.a. Pentru: U η= E rezultat final: U = 27 V b. Pentru: R η= R+r rezultat final: R = 9 Ω c. Pentru: E I= R+r W = I 2 ⋅ R ⋅ ∆t rezultat final: W = 4860 J d. Pentru: Rext = r d. Rext = R n rezultat final: n = 9 TOTAL pentru Subiectul al III-lea Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare 4 Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare D. OPTICĂ D. Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. b 2. d 3. a 4. a 5. c TOTAL pentru Subiectul I D. Subiectul al II - lea II.a. Pentru: 1 1 C1 = ; C2 = f1 f2 (45 de puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 2p 1p 4p 3p 1p 3p 2p 1p 15p Ce = C1 + C2 Ce = f1 + f2 f1f2 b. rezultat final Ce = 10m-1 Pentru: x β = 2 =4 x1 1 1 − = Ce x2 x1 c. rezultat final − x1 = 7,5 cm Pentru: d = − x1 + x2 rezultat final d = 22,5 cm Pentru: d ' = f1 + f2 d. rezultat final d ' = 45 cm TOTAL pentru Subiectul al II-lea D. Subiectul al III - lea III.a. Pentru: din grafic ν 0 = 9,1⋅ 1014 Hz b. Pentru: Lext = hν 0 c. rezultat final Lext ≅ 6,0 ⋅ 10 −19 J Pentru: ε 1 = hν 0 + Ec1 rezultat final ε 1 ≅ 8,0 ⋅ 10 −19 J Pentru: ε1 = hν 1 3p 3p 4p 3p 1p 4p 3p 1p 4p 3p 1p 15p d. rezultat final ν 1 ≅ 1,21⋅ 1015 Hz TOTAL pentru Subiectul al III-lea Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare 5