You are on page 1of 25

$_LANG["checkavailability"] = "Proveri"; $_LANG["globalsystemname"] = "Početna strana"; $_LANG["globalyouarehere"] = "Vi ste ovde"; $_LANG["language"] = "Jezik"; $_LANG

["imagecheck"] = "Molimo Vas unesite sigurnosni kod prikazan na slici."; $_LANG["closewindow"] = "Zatvori prozor"; $_LANG["headertext"] = ""; $_LANG["clientareadescription"] = "Svi detalji vezani za Vaš nalog i narud& #382;bine."; $_LANG["knowledgebasedescription"] = "Odgovori na često postavljana pitanja ."; $_LANG["viewticketsdescription"] = "Status postojećih i kreiranje novih tik eta"; $_LANG["submitticketdescription"] = "Postavite pitanje našoj podršci." ; $_LANG["announcementsdescription"] = "Pregled poslednjih obaveštenja i vest i."; $_LANG["downloadsdescription"] = "Pogledajte našu biblioteku downloada"; $_LANG["affiliatesdescription"] = "Postanite naš saradnik i/ili pregledajte vašu zaradu."; $_LANG["orderhomedescription"] = "Naručite naše usluge."; $_LANG["availabilitydescription"] = "Proverite da li je domen dostupan za regist raciju."; $_LANG["serverstatusdescription"] = "Proverite status servera"; $_LANG["supportpresalesquestions"] = "Raspitajte se pre kupovine"; $_LANG["supportclickheretocontact"] = "kontaktirajte nas"; $_LANG["clientareanavhome"] = "Korisnici - Početna stranica"; $_LANG["clientareanavdetails"] = "Moji podaci"; $_LANG["clientareanavhosting"] = "Moji hosting paketi"; $_LANG["clientareahostingaddons"] = "Dodaci"; $_LANG["clientareahostingaddonsview"] = "Pregled"; $_LANG["clientareanavdomains"] = "Moji domeni"; $_LANG["clientareanavsupporttickets"] = "Moji tiketi"; $_LANG["clientareanavorder"] = "Nova narudžbina"; $_LANG["clientareanavlogout"] = "Odjava"; $_LANG["clientareatitle"] = "Korisnički deo"; $_LANG["clientareaheader"] = "Dobro došli. Korisnički deo Vam omogu&#2 63;ava da vidite i izmenite svoje kontakt podatke, pregledate podatke o hosting paketima, domenima i drugim uslugama koje imate kod nas, pošaljete tiket ne kom od naših odeljenja i naručite dodatne usluge."; $_LANG["clientareaupdateyourdetails"] = "Izmenite svoje kontakt podatke"; $_LANG["clientareanumhostingaccounts"] = "Broj Hosting naloga"; $_LANG["clientareanumreselleraccounts"] = "Broj Reseller naloga"; $_LANG["clientareanumserveraccounts"] = "Broj Dedicated/VPS Servera"; $_LANG["clientareanumproductaccounts"] = "Broj ostalih usluga"; $_LANG["clientareanumdomains"] = "Broj domena"; $_LANG["clientareanumaffiliates"] = "Broj prijava za Affiliate"; $_LANG["clientareacreditbalance"] = "Stanje na Vašem računu"; $_LANG["clientareafullname"] = "Ime korisnika"; $_LANG["clientareafirstname"] = "Ime"; $_LANG["clientarealastname"] = "Prezime"; $_LANG["clientareaemail"] = "E-mail adresa"; $_LANG["clientareaaddress1"] = "Adresa 1"; $_LANG["clientareaaddress2"] = "PIB (potrebno za pravna lica)"; $_LANG["clientareacity"] = "Grad"; $_LANG["clientareastate"] = "Region"; $_LANG["clientareapostcode"] = "Poštanski broj"; $_LANG["clientareacountry"] = "Država"; $_LANG["clientareaselectcountry"] = "Izaberi državu"; $_LANG["clientareaphonenumber"] = "Telefon";

$_LANG["clientareachangepassword"] = "Promenite lozinku"; $_LANG["clientarealeaveblank"] = "Ostavite polje prazno ako ne želite da me njate lozinku."; $_LANG["clientareapassword"] = "Lozinka"; $_LANG["clientareaconfirmpassword"] = "Potvrda lozinke"; $_LANG["clientareaupdatebutton"] = "Ažuriraj"; $_LANG["clientareachangesuccessful"] = "Vaši kontakt podaci su uspešno ažurirani"; $_LANG["clientareahostingregdate"] = "Datum registracije"; $_LANG["clientareahostingdomain"] = "Domen"; $_LANG["clientareahostingpackage"] = "Hosting paket"; $_LANG["clientareahostingnextduedate"] = "Datum sledeće naplate"; $_LANG["clientareahostingamount"] = "Iznos"; $_LANG["clientareahostingnone"] = "Nema aktivnih Hosting naloga"; $_LANG["clientareaaddon"] = "Dodaci"; $_LANG["clientareaaddonsfor"] = "Dodaci za"; $_LANG["clientareaaddonorderconfirmation"] = "Hvala vam. Vaša narudžbi na dodatnih usluga je potvrđena. Molimo Vas da izaberete način pla&#26 3;anja."; $_LANG["firstpaymentamount"] = "Prvi iznos za naplatu"; $_LANG["recurringamount"] = "Periodični iznos"; $_LANG["orderavailableaddons"] = "Izaberite »"; $_LANG["clientareadomainexpirydate"] = "Datum isticanja"; $_LANG["clientareadomainnone"] = "Nemate domena registrovanih kod nas"; $_LANG["clientareaactive"] = "Aktivan"; $_LANG["clientareapending"] = "Nerešen"; $_LANG["clientareasuspended"] = "Suspendovan"; $_LANG["clientareaterminated"] = "Ugašen"; $_LANG["clientareaexpired"] = "Istekao"; $_LANG["clientareaticktoenable"] = "Obeležite da bi ste omogućili"; $_LANG["recordsfound"] = "Pronađenih zapisa"; $_LANG["page"] = "Strana"; $_LANG["pageof"] = "od"; $_LANG["previouspage"] = "Prethodna stranica"; $_LANG["nextpage"] = "Naredna stranica"; $_LANG["contacttitle"] = "Kontakt pre naručivanja"; $_LANG["contactheader"] = "Ako imate bilo kakvih pitanja pre naručivanja, m olim Vas da nas kontaktirate."; $_LANG["contactname"] = "Ime"; $_LANG["contactemail"] = "E-mail"; $_LANG["contactsubject"] = "Naslov"; $_LANG["contactmessage"] = "Poruka"; $_LANG["contactsend"] = "Pošalji"; $_LANG["contactsent"] = "Vaša poruka je poslata"; $_LANG["clientareaaddonpricing"] = "Cene"; $_LANG["clientareaviewdetails"] = "Detalji"; $_LANG["clientareaproductdetails"] = "Detalji proizvoda"; $_LANG["clientareastatus"] = "Status"; $_LANG["clientareaaccountaddons"] = "Dodatne usluge"; $_LANG["clientareaproducts"] = "Ostali proizvodi i usluge"; $_LANG["clientareaemails"] = "Moje E-mail poruke"; $_LANG["clientareaemailsintrotext"] = "Ovde možete pogledati istorijat svih E-mail poruka koje su Vam do sada bile poslate."; $_LANG["clientareaemailsdate"] = "Datum slanja"; $_LANG["clientareaemailssubject"] = "Naslov poruke"; $_LANG["clientareacpanellink"] = "Prijavi se na cPanel"; $_LANG["clientareawebmaillink"] = "Prijavi se na Webmail"; $_LANG["clientareawhmlink"] = "Prijavi se na WHM"; $_LANG["clientareabacklink"] = "« Nazad";

e gre&#353. $_LANG["clientareaerrorpasswordconfirm"] = "Niste potvrdili lozinku". $_LANG["clientareaused"] = "Iskori&#353. $_LANG["clientareaerrorstate"] = "Niste uneli oblast-podru&#269.je". $_LANG["clientareamodifydomaincontactinfo"] = "Izmena kontakt informacija za dom en". $_LANG["clientareaunlimited"] = "Neograni&#269. $_LANG["clientareaerrorfirstname"] = "Niste uneli Va&#353. broj telefona". Ukoliko ste gre&#353. $_LANG["clientareaerrorlastname"] = "Niste uneli Va&#353. $_LANG["clientareaerrorcity"] = "Niste uneli Va&#353.". $_LANG["clientareacancelinvalid"] = "GRE&#352.uvaj izmene".".en protok". $_LANG["contacterrorname"] = "Niste uneli Va&#353.".u E-mail adresu". $_LANG["clientareacancelrequestbutton"] = "Zahtev za otkazivanjem &#187.en.ti izmene". $_LANG["clientareacompanyname"] = "Naziv firme/organizacije". $_LANG["clientareamodifywhoisinfo"] = "Izmena WHOIS kontakt informacija".ke.ite".&#263. $_LANG["clientareaerrorisrequired"] = "je obavezno". $_LANG["supportticketserrornoemail"] = "Niste uneli Va&#353.no poslat . $_LANG["clientareanoaddons"] = "Nema dodatnih usluga vezanih za ovaj paket". $_LANG["clientareaerrors"] = "Do&#353. $_LANG["supportticketserrornosubject"] = "Niste uneli naslov poruke".en. $_LANG["clientareaerrorpostcode"] = "Niste uneli po&#353.&#263.e prona&#263.ke:".i u sistemu.&#263. $_LANG["clientarealastupdated"] = "Poslednja a&#382.u adresu (u prvoj linij i)". $_LANG["clientareacancelproduct"] = "Zahtev za otkazivanjem za".lo je do gre&#353. grad". $_LANG["supportticketsuploadfailed"] = "Upload fajla nije uspeo".". $_LANG["clientareacancel"] = "Poni&#353. $_LANG["clientareaerroremailinvalid"] = "E-mail adresa koju ste uneli je neispra vna".ke. $_LANG["clientareabwusage"] = "Iskori&#353.e ime". zahtev je uspe&#353.eni tik et nije prona&#273. $_LANG["supportticketserrornomessage"] = "Niste uneli poruku".en prostor na disku".lo je do slede&#263. $_LANG["supportticketserrornoname"] = "Niste uneli Va&#353.tanski broj".e prezime".ali da up .eno".KA! Nalog za koji je podnet zahtev je u procesu otkazivanja ili ga nije mogu&#263. $_LANG["clientareadisklimit"] = "Dozvoljen prostor na disku". $_LANG["contacterrormessage"] = "Niste napisali poruku". molimo Vas pok u&#353. $_LANG["clientareacancelconfirmation"] = "Va&#353. $_LANG["clientareaerrorphonenumber"] = "Niste uneli Va&#353.kom podneli zahtev. $_LANG["supportticketsfilenotallowed"] = "Tip fajla koji ste poku&#353. $_LANG["clientareaviewaddons"] = "Pregled raspolozivih dodataka". $_LANG["clientareasetlocking"] = "Podesi zaklju&#269. $_LANG["supportticketinvalid"] = "Do&#353.enj a zahteva".lo je do gre&#353.u E-mail adresu".e ime".e ime". $_LANG["clientareamodifynameservers"] = "Izmeni nameservere".avanje". $_LANG["clientareacancelrequest"] = "Zahtev za otkazivanjem naloga". $_LANG["clientareaerroremail"] = "Niste uneli Va&#353.$_LANG["clientarearegistrationperiod"] = "Period registracije". molimo Vas da nas u &#353. $_LANG["clientareaerroroccured"] = "Do&#353.ajte ponovo. $_LANG["clientareabwlimit"] = "Dozvoljen protok". $_LANG["clientareaproductsnone"] = "Nema naru&#269. $_LANG["contacterrorsubject"] = "Niste uneli naslov poruke". $_LANG["clientareasavechanges"] = "Sa&#269. $_LANG["clientareacancelreason"] = "Molimo Vas da navedete razlog podno&#353.eno".to skorijem roku obavestite otvaranjem novog Tiketa kako nalog ne bi bio uga&#353.enih Usluga/Servisa".". $_LANG["clientareanameserver"] = "Nameserver".uriranje". $_LANG["clientareaerrorpasswordnotmatch"] = "Lozinke koje ste uneli su razli&#26 9. $_LANG["clientareadiskusage"] = "Iskori&#353. $_LANG["clientareaerroraddress1"] = "Niste uneli Va&#353. Tra&#382.

$_LANG["knowledgebasevotes"] = "Glasova".ite povra&#263. $_LANG["downloadstitle"] = "Download".tenja".ite Bazu znanja kroz formu za pretragu. $_LANG["passwordremindersendbutton"] = "Po&#353. $_LANG["knowledgebasenoarticles"] = "Nema prona&#273. ajte ponovo. $_LANG["knowledgebasecategories"] = "Kategorije".enih odgovora". $_LANG["passwordremindertitle"] = "Podsetnik za lozinku". $_LANG["logoutsuccessful"] = "Uspe&#353.tenja za prikaz". $_LANG["loginforgotteninstructions"] = "Zatra&#382.ena u na&#353.". Prijavljivanje vr&#353. $_LANG["knowledgebasehelpful"] = "Da li je odgovor bio od pomo&#263.tampaj ovaj odgovor". $_LANG["knowledgebasetitle"] = "Baza Znanja". $_LANG["passwordreminderdetailssent"] = "Lozinka je poslata na E-mail koji ste n aveli". $_LANG["logouttitle"] = "Odjava".ajte sa drugo m E-mail adresom.".u E-mail adrese i lozinke koje ste uneli prilikom kreiranja Va&#353. $_LANG["passwordreminderintrotext"] = "Unesite E-mail adresu pomo&#263. . $_LANG["knowledgebasearticles"] = "Odgovori". $_LANG["announcementsnone"] = "Nema obave&#353. $_LANG["loginbutton"] = "Prijavite se".".". $_LANG["knowledgebaserelated"] = "Sli&#269.".loadujete nije dozvoljen. $_LANG["loginincorrect"] = "E-mail adresa i lozinka se ne sla&#382. $_LANG["knowledgebasesearch"] = "Pretraga". $_LANG["passwordremindernotfound"] = "E-mail adresa koju ste naveli nije prona&# 273. $_LANG["loginpassword"] = "Lozinka".ite pomo&#263.". $_LANG["downloadsintrotext"] = "Download biblioteka sadr&#382. Molimo Vas poku&#353. nalog kako bi smo Vam na nju poslali Va&#353. $_LANG["knowledgebasefavorites"] = "Dodaj u favorite".e".alji". $_LANG["knowledgebaseprint"] = "Od&#353. $_LANG["knowledgebaserating"] = "Ocena:".ni odgovori". $_LANG["loginrememberme"] = "Zapamti me". $_LANG["knowledgebaseratingtext"] = "korisnika smatra odgovor korisnim".no ste se odjavili.i uputstva.u. progra me i druge fajlove koji Vam mogu koristiti za Vas website. $_LANG["announcementsrss"] = "Pregled RSS feed-a". $_LANG["loginemail"] = "E-mail Adresa".i?". $_LANG["knowledgebaseviews"] = "Pregleda". $_LANG["loginintrotext"] = "Morate biti prijavljeni da bi ste pristupili ovoj st ranici. $_LANG["announcementstitle"] = "Obave&#353.nih odgovora".eljenu kategoriju ili pretra&#382. $_LANG["logoutcontinuetext"] = "Nastavak. $_LANG["knowledgebasevote"] = "Glasaj".aj".". $_LANG["clientareaerrorbannedemail"] = "Ne dozvoljavamo pristup korisnicima sa E -mail adresom mail provajdera koju ste uneli.em sistemu". $_LANG["knowledgebaseyes"] = "Da". Izaberite &#382. $_LANG["loginforgotten"] = "Zaboravili ste lozinku?". $_LANG["knowledgebasenorelated"] = "Nema sli&#269.".eg korisni&#269. $_LANG["knowledgebasemore"] = "Vi&#353. $_LANG["knowledgebaseno"] = "Ne".u koje se prijavljujete na Va&#353. $_LANG["downloadsnone"] = "Nema download fajlova". Poku&#353.kog naloga.". $_LANG["knowledgebasepopular"] = "Najpopularniji". $_LANG["knowledgebaseintrotext"] = "Baza znanja je organizovana po kategorijama.u lozink u.

$_LANG["affiliatesbullet2"] = "of every payment each customer you refer to us ma kes for the entire duration of their hosting account".tenje o odgovoru na Va&#353. $_LANG["supportticketsclient"] = "Korisnik".elite mo& #382. $_LANG["supportticketsallowedextensions"] = "Dozvoljeni tipovi dokumenata". $_LANG["supportticketsstatuscustomerreply"] = "Odgovor korisnika". $_LANG["supportticketsheader"] = "Ako ne mo&#382. $_LANG["supportticketsstatusinprogress"] = "U procesu".ava da ogovorimo na sva Va&#353. Obave&#35 3.ete prona&#263. $_LANG["supportticketssubmitticket"] = "Novi Tiket".ete odmah pogledati Va&#353. $_LANG["supportticketsticketurgency"] = "Va&#382.$_LANG["supportticketspagetitle"] = "Pregled Tiketa".". $_LANG["supportticketsclientname"] = "Ime". $_LANG["supportticketsticketurgencyhigh"] = "Velika".e Vam poslato na E-mail. $_LANG["supportticketsstatus"] = "Status".oj Bazi znanja.em odeljenju:".em roku.no krei ran. $_LANG["supportticketsdate"] = "Datum".a pitanja ili probleme u najkra&#263. $_LANG["supportticketsdepartment"] = "Odeljenje".alji". $_LANG["affiliatesintrotext"] = "Postanite na&#353. $_LANG["affiliatesregdate"] = "Datum registracije". $_LANG["supportticketsstaff"] = "Hosting022 TeaM". tiket je uspe&#353. $_LANG["supportticketsclientemail"] = "E-mail Adresa". $_LANG["supportticketssystemdescription"] = "Tiket sistem nam omogu&#263.nost". $_LANG["supportticketserror"] = "Gre&#353.en". $_LANG["supportticketsticketcreated"] = "Tiket je kreiran". $_LANG["supportticketsticketid"] = "ID Tiketa".an". $_LANG["affiliatesbullet1"] = "Receive an initial bonus deposit in your affiliat e account of". $_LANG["supportticketsticketattachment"] = "Prilog". tiket bi&#263.ete poslati tiket odgovaraju&#263. $_LANG["affiliatesactivate"] = "Activate Affiliate Account". $_LANG["supportticketssubject"] = "Naslov". $_LANG["supportticketsticketsubmit"] = "Po&#353. $_LANG["supportticketsstatusonhold"] = "Zadr&#382. $_LANG["supportticketsstatusclosed"] = "Zatvoren". mo&#382.i odgovor u na&# 353. Ako &#382. $_LANG["supportticketsnotfound"] = "Tiket nije prona&#273. a cookie is placed on their computer containing this ID so if they bookmark the site and come back later you will still receive the commis sion.". $_LANG["supportticketsticketcreateddesc"] = "Va&#353. $_LANG["supportticketsticketurgencymedium"] = "Srednja". $_LANG["supportticketsstatusanswered"] = "Odgovoren". ticket. $_LANG["supportticketsreply"] = "Odgovor". $_LANG["supportticketsstatusopen"] = "Otvoren". $_LANG["affiliatesfootertext"] = "When you refer someone to our website with you r unique referral ID. $_LANG["affiliatestitle"] = "Saradnja". $_LANG["supportticketsticketsubject"] = "Naslov". $_LANG["supportticketsviewticket"] = "Pregled Tiketa". $_LANG["supportticketsopentickets"] = "Otvorenih tiketa". $_LANG["affiliatesreferallink"] = "Vas Referal link je". $_LANG["supportticketschoosedepartment"] = "Izaberite odeljenje".".ka". $_LANG["supportticketsnotickets"] = "Nema novih tiketa". . saradnik kako bi ste:". $_LANG["supportticketsposted"] = "Datum slanja". $_LANG["affiliatesearn"] = "Zarada". $_LANG["supportticketsticketurgencylow"] = "Mala". $_LANG["affiliatesrealtime"] = "These statistics are in real time and update ins tantly". Poslat Vam je E-mail sa informacijama vezanim za tiket. $_LANG["supportticketsnoopentickets"] = "Nema otvorenih tiketa".

$_LANG["affiliatesearningstodate"] = "Vasa zarada do datuma".e biti najvise 67 karaktera. $_LANG["affiliatesrequestwithdrawal"] = "Request Withdrawal".em zahtevu:". $_LANG["domainerrortoolong"] = "Ime domena je preduga&#269.eni ra&#269. Ime domena mo&#38 2. $_LANG["affiliatesbalance"] = "Vas balans". $_LANG["domainavailable2"] = "je slobodan!". $_LANG["serverstatusonline"] = "Online".ete korisiti samo slova engleskog alfabeta. kliknite na li nk ispod".uni". $_LANG["affiliatesnosignups"] = "You have currently not received any signups". $_LANG["invoicestitle"] = "Predra&#269. $_LANG["domainerror"] = "Postoji gre&#353. $_LANG["domainprice"] = "Cena". srednju crtu i brojeve.ko.". $_LANG["invoicesinvoicedto"] = "Uplatilac:". Mo&#3 82.ka u Va&#353.". $_LANG["domaintitle"] = "Registracija Domena".una". $_LANG["serverstatusheadingtext"] = "Ova tabela pokazuje statuse svih na&#353. $_LANG["affiliatesstatus"] = "Status".eljenu TLD eks tenziju kako bi proverili da li je domen dostupan za registraciju. $_LANG["domainerrornodomain"] = "Molimo Vas da unesete validno ime domena. $_LANG["domainavailable1"] = "Domen". $_LANG["affiliatesdisabled"] = "Opcija za saradnju nije trenutno dostupna. $_LANG["affiliateswithdrawalrequestsuccessful"] = "Your request for a withdrawal has been submitted.". $_LANG["invoicesdatecreated"] = "Datum predra&#269.$_LANG["affiliatesvisitorsreferred"] = "Broj posetilaca koje ste referisali". $_LANG["invoicesnoinvoices"] = "Nema predra&#269. $_LANG["affiliatescommission"] = "Commission". $_LANG["affiliatesreferals"] = "Vasi referali". $_LANG["affiliatesamount"] = "Amount". $_LANG["serverstatusoffline"] = "Offline". $_LANG["domainminyears"] = "Min.". $_LANG["serverstatusserverload"] = "Server Load". $_LANG["serverstatustitle"] = "Status servera". $_LANG["domainerrorservererror"] = "Postoji gre&#353. $_LANG["invoicesinvoicenotes"] = "Promedbe". $_LANG["affiliateslinktous"] = "Link ka nama".ih servera. $_LANG["serverstatusnoservers"] = "No Servers are currently being monitored". $_LANG["serverstatusphpinfo"] = "PHP Info".uni".em zahtevu:". $_LANG["domainviewwhois"] = "pogledajte WHOIS za domen". $_LANG["serverstatusnotavailable"] = "Not Available". $_LANG["affiliatessignupdate"] = "Datum kreiranja". $_LANG["invoices"] = "Moji predra&#269.".". $_LANG["domainalternatives"] = "Probajte ove alternative:".un br. $_LANG["domainunavailable1"] = "Domen". $_LANG["affiliateswithdrawn"] = "Total Amount Withdrawn".una". $_LANG["invoicesdatedue"] = "Datum valute". $_LANG["domaintld"] = "TLD". $_LANG["domainintrotext"] = "Unesite ime domena i odaberite &#382.". $_LANG["domainordernow"] = "Naru&#269. $_LANG["domainlookupbutton"] = "Proveri". . $_LANG["affiliateshostingpackage"] = "Hosting paket".i!". $_LANG["invoicesoutstandinginvoices"] = "Nepla&#263. You will be contacted shortly. $_LANG["serverstatusuptime"] = "Uptime". $_LANG["domainavailableexplanation"] = "Da bi registrovali domen. $_LANG["servername"] = "Server". $_LANG["domainunavailable2"] = "je zauzet!".ka u Va&#353.". godina reg.

Dobi&#263. $_LANG["invoicestransgateway"] = "Na&#269. $_LANG["invoicessubtotal"] = "Iznos bez poreza".".i.alju sigurnim putem i kriptovani su da bi se smanjio rizik od prevara". $_LANG["flashtutorialsheadertext"] = "Our Flash Tutorials are here to help you f ully utilise your web hosting control panel.ena nijedna sli&#269. $_LANG["invoicesview"] = "Pogledaj ra&#269. $_LANG["invoicerefnum"] = "Poziv na broj".na tran sakcija"." . $_LANG["invoicestransid"] = "ID transakcije". Choose a task from below to see a s tep by step tutorial on how to complete it. Poslat vam je konfirmacioni E-mail u vezi ovog. $_LANG["creditcarddetails"] = "Podaci o kreditnoj kartici". $_LANG["invoicespayto"] = "Primalac uplate:". $_LANG["creditcardenterexpirydate"] = "Niste uneli datum isteka kartice".em ovo?".em nalogu je izvr&#35 3.ke. $_LANG["invoicestransnonefound"] = "Nije prona&#273. $_LANG["creditcardcvvwhere"] = "Gde da prona&#273. $_LANG["invoicesamount"] = "Iznos". $_LANG["creditcardcardnumber"] = "Broj kartice". $_LANG["flashtutorialsdescription"] = "Click here to view tutorials showing you how to use your hosting control panel". $_LANG["creditcardconfirmation"] = "Hvala Vam! Va&#353. $_LANG["creditcarduseexisting"] = "Koristite postoje&#263.anje kreditnim karticama se man uelno procesuira. . $_LANG["creditcard"] = "Platite kreditnom karticom". $_LANG["invoicescredit"] = "Kredit".ete konfirmacioni E-mail kad se proces zavr&#353. $_LANG["invoicestotal"] = "Ukupno". Molimo V as probajte sa drugom karticom ili kontaktirajte Podr&#353.i novi podaci o kreditnoj kartici su prihva&#263.eni i prvo pla&#263. $_LANG["invoicesbefore"] = "pre".".ten".ku. $_LANG["invoicestransamount"] = "Iznos".$_LANG["invoicesstatus"] = "Status".ku. Molimo Vas probajte pon ovo. $_LANG["creditcarddeclined"] = "Podaci o kreditnoj kartici su odbijeni. $_LANG["invoicespaynow"] = "Plati".en". $_LANG["invoicespaid"] = "Pla&#263.anje u Va&#353. $_LANG["invoicesunpaid"] = "Nepla&#263. $_LANG["creditcardccvinvalid"] = "Broj ili kod kartice koje ste uneli su neipsra vni".".anja".ke".ava stavku koja se oporezuje.lo je do gre&#353. $_LANG["invoicesnotes"] = "Bele&#353. $_LANG["creditcardinvalid"] = "Podaci o kreditnoj kartici su neispravni. $_LANG["creditcardenternewcard"] = "Unesite podatke o novoj kartici:". $_LANG["creditcardyourinfo"] = "Va&#353.un". $_LANG["invoicesdownload"] = "Download". $_LANG["invoicestransactions"] = "Transakcije". $_LANG["invoicestax"] = "Iznos poreza".in pla&#263. $_LANG["invoicestransdate"] = "Datum transakcije". $_LANG["invoicestaxindicator"] = "Ozna&#269. $_LANG["invoiceserror"] = "Do&#353. $_LANG["invoicescancelled"] = "Poni&#353. Molimo Vas probajte sa drugom karticom ili kontaktirajte Podr&#353.".en".u karticu". $_LANG["creditcardsecuritynotice"] = "Svi podaci koji unesete ovde se &#353.". $_LANG["invoicesdescription"] = "Opis".". $_LANG["invoiceofflinepaid"] = "Offline pla&#263. $_LANG["flashtutorials"] = "Flash Tutorijali". $_LANG["creditcardcvvnumber"] = "CVV/CVC2 broj".eno.i podaci". $_LANG["creditcardcardtype"] = "Tip kartice".

estomese&#269. $_LANG["orderchooseapackage"] = "Izaberite paket".anja".no". $_LANG["orderconfigpackage"] = "Opcije narud&#382. $_LANG["orderproduct"] = "Usluge/Servisi". $_LANG["orderprice"] = "Cena". $_LANG["orderdomainoption2"] = "&#381.".ete dobiti od trenutnog Registra.no". $_LANG["orderpaymentmethod"] = "Na&#269. $_LANG["orderservernameservers"] = "Nameserveri". $_LANG["ordertransfersecret"] = "Autorizacioni kod". $_LANG["bannedbanexpires"] = "Isticanje blokade". $_LANG["orderserverhostname"] = "Server Hostname".anja". $_LANG["orderdesc"] = "Opis". $_LANG["orderdomainoption1part1"] = "&#381.elim da uradim transfer domena na". $_LANG["bannedbanreason"] = "Razlog blokiranja". $_LANG["bannedyourip"] = "Va&#353.$_LANG["bannedtitle"] = "Blokirane IP".". $_LANG["orderdomainoptions"] = "Opcije domena".vasdomen. $_LANG["orderdomainoption4"] = "&#381.ite".elim da koristim postojeci domen i sam(a) podesim DNS". $_LANG["orderpaymenttermannually"] = "Godi&#353.nje". $_LANG["ordernowbutton"] = "Naru&#269.com i ns2. $_LANG["orderchooseaddons"] = "Izaberite Dodatne usluge".in pla&#263. $_LANG["ordersetupfee"] = "Nadoknada za setup".binu". $_LANG["ordercheckout"] = "Platite". Ukoliko &#382.a narud&#382. $_LANG["orderbillingcycle"] = "Period pla&#263.nje". ns1.i podaci". $_LANG["orderpaymenttermmonthly"] = "Mese&#269.ivanje".". $_LANG["orderdomainoption3"] = "&#381. $_LANG["orderdomainoption1part2"] = "registruje novi domen za mene. $_LANG["ordernoproducts"] = "Nema proizvoda". $_LANG["orderpaymenttermonetime"] = "Jednokratno". $_LANG["orderpaymenttermquarterly"] = "Tromese&#269. $_LANG["orderservernameserversprefix1"] = "Prefiks 1". $_LANG["ordertitle"] = "Naru&#269. $_LANG["orderdomain"] = "Domen". $_LANG["ordercontinuebutton"] = "Nastavi &#187. $_LANG["bannedhasbeenbanned"] = "je blokiran". IP". $_LANG["orderservernameserversprefix2"] = "Prefiks 2".elim da". $_LANG["orderservernameserversdescription"] = "Prefiksi koje unesete ovde ce odr editi podrazumevane Nameservere za server npr. $_LANG["orderserverrootpassword"] = "'Root' lozinka".bina".elim da koristim besplatan poddomen.vasdomen.elite izaberite dodatne opcije sa spiska pred Vama. $_LANG["orderfree"] = "Besplatno!". $_LANG["ordercategories"] = "Kategorije". $_LANG["orderregperiod"] = "Preiod registracije". $_LANG["ordertransfersecretexplanation"] = "Molimo Vas da unesete autorizacioni kod domena koji mo&#382. $_LANG["orderyourinformation"] = "Va&#353. $_LANG["orderaddondescription"] = "Za ovu Uslugu/Servis dostupni su sledeci doda ci. $_LANG["orderconfirmorder"] = "Potvrdite narud&#382. $_LANG["orderadditionalrequiredinfo"] = "Dodatne potrebne informacije". $_LANG["orderyourorder"] = "Va&#353. $_LANG["orderpaymenttermfreeaccount"] = "Besplatan nalog".c om". $_LANG["orderpaymenttermsemiannually"] = "&#352. $_LANG["orderconfigure"] = "Konfiguri&#353. $_LANG["orderavailable"] = "Dostupan".i".". ". .no".bine". $_LANG["orderprogress"] = "Progres". $_LANG["orderpaymenttermbiennially"] = "Dvogodi&#353. $_LANG["orderyears"] = "Godina". $_LANG["orderaddon"] = "Dodatak".

bini. registr .anja". $_LANG["ordererrordomainnotld"] = "Morate uneti ekstenziju domena (TLD)". $_LANG["ordernewuser"] = "Ja sam novi korisnik i hteo bih da napravim nalog na u niwebhosting.i domena".". $_LANG["orderchangenameservers"] = "Izmena Nameservera". $_LANG["orderpromoinvalid"] = "Promotivni kod ne mo&#382.".bina je neuspe&#353.&#263.ki deo.ujem samo registraciju domena". $_LANG["ordertransferdomain"] = "Transfer postoje&#263. $_LANG["orderlogininfopart2"] = "korisni&#269. $_LANG["orderpromoexpired"] = "Promotivnom kodu koji ste uneli je istekla va&#38 2. //########## $_LANG["orderdomainregonly"] = "Naru&#269. $_LANG["orderdomainregistration"] = "Registracija domena". $_LANG["ordertaxstaterequired"] = "Morate uneti oblast za prora&#269. $_LANG["orderusesubdomain"] = "Koistim poddomen". $_LANG["orderinvalidcodeforbillingcycle"] = "Ovaj kod ne mo&#382. $_LANG["ordertos"] = "uslovima kori&#353.bine.bine". $_LANG["orderexistinguser"] = "Ja sam postoje&#263.".en". iskori&#353. $_LANG["ordergotoclientarea"] = "Kliknite ovde za odlazak na deo za korisnike".bine je:". $_LANG["ordererrordomainregistered"] = "Domen koji ste uneli je ve&#263.binu u moj nalog". $_LANG["orderdiscount"] = "Popust". $_LANG["orderfailed"] = "Narud&#382. molimo Vas da otvorite Tiket za odeljenje prodaje i navedete broj narud&#382.". $_LANG["orderfreedomainonly"] = "Besplatan domen".un poreza".$_LANG["orderprorata"] = "Pro Rata". $_LANG["orderfreedomaindescription"] = "na naru&#269. Ubrzo &#263.ete koristiti prilik om prijavljivanja u Va&#353. $_LANG["ordertaxcalculations"] = "Prora&#269. $_LANG["orderfreedomainregistration"] = "Besplatna registracija domena". $_LANG["ordercodenotfound"] = "Promotivni kod ne postoji". <br><b>Napomena:</b> lozin ka za prijavljivanje u kontrol panel Va&#353. $_LANG["orderstartover"] = "Po&#269.eg sajta &#263. $_LANG["orderfreedomainappliesto"] = "je omogu&#263.elim da do dam ovu narud&#382. $_LANG["ordererrordomaininvalid"] = "Ime domena koji ste uneli nije ispravno". $_LANG["orderfinalinstructions"] = "Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ove nar ud&#382.&#263. $_LANG["orderdomaintransfer"] = "Transfer domena". $_LANG["orderpromovalidatebutton"] = "Potvrdi kod &#187.e biti primenjen na iza brane artikle". $_LANG["orderconfirmation"] = "Potvrda narud&#382.ene stavke". $_LANG["orderchangeproduct"] = "Promeni proizvod".bine".na!". $_LANG["orderlogininfopart1"] = "Unesite lozinku koju &#263.e narud&#382.enja".e biti primenje n na izabrani period pla&#263. $_LANG["ordernumberis"] = "Broj Va&#353.ena samo za navedene ekstenz ije domena". $_LANG["orderdontusepromo"] = "Ne koristiti Promotivni kod". $_LANG["orderpromotioncode"] = "Promotivni kod".etka". $_LANG["ordertotalduetoday"] = "Ukupan iznos".com". $_LANG["ordertosagreement"] = "Upoznat sam i saglasan sa". $_LANG["orderchangeaddons"] = "Promeni Dodatke". $_LANG["ordertotalrecurring"] = "Ukupno preostalo".".ij a. $_LANG["ordersubtotal"] = "Iznos bez poreza".un poreza". $_LANG["orderchangeconfig"] = "Promeni opcije narud&#382.i korisnik i &#382.nost".e biti druga&#269. ete primiti konfirmacioni E-mail. $_LANG["orderreceived"] = "Hvala Vam na Va&#353. $_LANG["orderpromomaxusesreached"] = "Promotivni kod koji ste uneli je ve&#263.bine. $_LANG["orderlogininfo"] = "Lozinka". $_LANG["orderchangedomain"] = "Promeni domen".nite ispo&#269. $_LANG["orderregisterdomain"] = "Registrujem novi domen".oj narud&#382.

$_LANG["ordererrorservernohostname"] = "Morate uneti hostname za Va&#353. $_LANG["clientareaerrorcity2"] = "Grad mo&#382. server ".e prezime mo&#382.ati samo slova".e sadr&#382.avu iz drop-list e". $_LANG["ordererrordomainnotregistered"] = "Ne mo&#382. $_LANG["clientareaerroraddress12"] = "Va&#353.tanski broj mo&#382. $_LANG["clientareaerrorcountry"] = "Izaberite va&#353.a adresa mo&#382. $_LANG["varilogixfraudcall_title"] = "VariLogix FraudCall". $_LANG["maxmind_incorrectcode"] = "Incorrect Code".enja usluga". This is part of our fraud checking measures. $_LANG["maxmind_highriskcountry"] = "We do not accept orders from your country a s there is a very high risk of fraud".i samo slova i raz make". If yo u feel this to be an error. $_LANG["clientareaerrorlastname2"] = "Va&#353. $_LANG["ordererrornameserver2"] = "Morate uneti Nameserver 2". please contact our support department as soon as pos sible. $_LANG["maxmind_rejectemail"] = "We do not permit orders using a free email addr ess. brojeve i razmake". $_LANG["maxmind_pincode"] = "Pin Code".e sadr&#382.e sadr&#382. Please make a note of the pin code and when you are . please try again using a different email address". $_LANG["maxmind_error"] = "Error". postoji".e se izvrsiti transfer dom ena koji nije registrovan". $_LANG["maxmind_countrymismatch"] = "The country of your IP address did not matc h the billing address country you entered so we cannot accept your order". $_LANG["maxmind_title"] = "MaxMind". $_LANG["clientareaerrorpostcode2"] = "Po&#353. You will be given a 4 di git security code which you need to enter below to complete your order. $_LANG["clientareaerrorfirstname2"] = "Va&#353. we will now call the phone number registered for your account and ask you to enter the above pin code.&# 263.ovan". Molimo Vas probajte drugi naziv poddomena.ati sam o slova". $_LANG["varilogixfraudcall_pincode"] = "Pin Code". $_LANG["ordererrorpassword"] = "Niste uneli lozinku". $_LANG["ordererrornameserver1"] = "Morate uneti Nameserver 1". $_LANG["ordererrorsubdomaintaken"] = "Poddomen koji ste uneli je ve&#263.u dr&#382. $_LANG["ordererroruserexists"] = "Korisnik sa unetom E-mail adresom ve&#263.e da sadr&#382.".ati s amo slova. $_LANG["maxmind_anonproxy"] = "We do not allow orders to be placed using an Anon ymous Proxy". $_LANG["clientareaerrorphonenumber2"] = "Broj telefona je neispravan". $_LANG["ordererrornodomain"] = "Niste uneli naziv domena". $_LANG["maxmind_highfraudriskscore"] = "Our system has detected a high risk of f raud for your order and has therefore blocked it". $_LANG["ordererrorservernorootpw"] = "Morate uneti &#382.e ime mo&#382.".e Uslove kori&#353. $_LANG["varilogixfraudcall_description"] = "As part of our fraud prevention meas ures. brojeve i razmake". $_LANG["ordererrorservernonameservers"] = "Morate uneti prefikse za oba nameserv era".". $_LANG["ordersubdomaininuse"] = "Poddomen koji ste uneli ve&#263. pos toji". $_LANG["ordererroraccepttos"] = "Morate prihvatiti na&#353.e sadr&#382.at i samo slova. $_LANG["ordererrortransfersecret"] = "Morate uneti autorizacioni kod".eljenu 'root' lozinku". zauzet . $_LANG["maxmind_callingnow"] = "We are placing an automated call to your phone n umber now. $_LANG["maxmind_faileddescription"] = "The code you entered was incorrect.

$_LANG["downloadsfilesize"] = "Veli&#269. $_LANG["clientlogin"] = "Korisni&#269. $_LANG["downloadsfiles"] = "Dokumenti". $_LANG["domainunavailable"] = "Nije slobodan". $_LANG["invoicesattn"] = "ATTN". $_LANG["email"] = "E-mail". Please contact our support department as so on as possible to complete your order. $_LANG["domainmoreinfo"] = "Vi&#353. $_LANG["domainstatus"] = "Status". $_LANG["domainsregister"] = "Registracija". $_LANG["clientregisterverify"] = "Potvrda registracije". $_LANG["domainsrenew"] = "Obnova reg. Polja ozna&#269.ko ime". $_LANG["clientregisterverifyinvalid"] = "Verifikacioni kod nije ispravno unet".ki deo".etni datum". $_LANG["clientregisterverifydescription"] = "Molimo Vas unesite verifikacioni ko d prikazan na slici. $_LANG["downloadscategories"] = "Kategorije". $_LANG["please"] = "Molimo Vas". $_LANG["domainstransfer"] = "Transfer". $_LANG["invoicesdue"] = "Nepla&#263. $_LANG["serverchangepasswordsuccessful"] = "Lozinka je uspe&#353.na!". $_LANG["serverchangepasswordconfirm"] = "Potvrdi novu lozinku". $_LANG["invoicesbacktoclientarea"] = "&#171. $_LANG["serverlogindetails"] = "Login detalji".e info.".ina dokumenta". $_LANG["hometitle"] = "Po&#269.". $_LANG["choosedomains"] = "Izaberite domene".&gt.eni ra&#269. This could be because your phone number was incorrectly entered or is blacklisted on our system. $_LANG["domainspricing"] = "Cene domena". .etna stranica". $_LANG["creditcardcardexpires"] = "Datum isticanja".". $_LANG["clientareacancellationendofbillingperiod"] = "Krajem obra&#269.". $_LANG["domainrenewalprice"] = "Obnova". $_LANG["serverchangepassword"] = "Promeni lozinku". $_LANG["supportticketsstatuscloseticket"] = "Zatvori Tiket".ena (*) su obavezna. $_LANG["serverchangepasswordfailed"] = "Promena lozinke neuspe&#353.uni". $_LANG["clientareacancellationtype"] = "Zahtev se primenjuje". $_LANG["varilogixfraudcall_callnow"] = "Call Now!".".unskog pe rioda". $_LANG["domainname"] = "Ime domena". //########## $_LANG["serverusername"] = "Korisni&#269.eni formular. $_LANG["varilogixfraudcall_fail"] = "The call to verify your order failed. //########## $_LANG["clientareacancellationimmediate"] = "Odmah".ite!".ready for us to place the phone call. $_LANG["serverchangepasswordenter"] = "Unesi novu lozinku". $_LANG["creditcardcardstart"] = "Po&#269. $_LANG["varilogixfraudcall_failed"] = "Failed". $_LANG["varilogixfraudcall_error"] = "An error occured and we could not call you r phone number to verify your order. Please contact our support department as soon as possible to complet e your order.uriraj".no promenjena!" . $_LANG["clientregisterheadertext"] = "Da bi ste registrovali novi nalog popunite prilo&#382. $_LANG["go"] = "&gt. Povratak na Deo za korisnike".".".". $_LANG["domainregistryinfo"] = "Registracione informacije domena". $_LANG["invoicesbalance"] = "Stanje". $_LANG["clientregistertitle"] = "Registrujte". please click on the button below. $_LANG["domainavailable"] = "Slobodan! Naru&#269. $_LANG["serverpassword"] = "Lozinka". $_LANG["welcomeback"] = "Nalog". $_LANG["serverchangepasswordupdate"] = "A&#382.

Molimo vas proverite e-mail adresu na koju se vr&#353. domen ka Va&#353. $_LANG["domainnameserver4"] = "Nameserver 4". Neovla&#353.".ivanje".e biti spre&#269. $_LANG["domaincontactinfo"] = "Kontakt podaci (WHOIS)". $_LANG["upgradedowngradeconfigoptions"] = "Opcije za nadogradnju".ene promene obi&#269. $_LANG["orderpaymentterm1month"] = "Cena za 1 mesec". $_LANG["domainemailforwarding"] = "E-mail prosle&#273.ivanj e &#263. //########## $_LANG["domainorderrenew"] = "Produ&#382. $_LANG["domainnameserver2"] = "Nameserver 2".a trenutna IP adresa".i.". . $_LANG["domaindnsaddress"] = "Adresa". $_LANG["domainrenew"] = "Obnova/produ&#382.etak registracije domena".nja cena". $_LANG["domaindnsmanagement"] = "Upravljanje DNS-om".".eleli da nadogradite Va&#353 postoje&#263. $_LANG["ordersecure"] = "Naru&#269. $_LANG["domaineppcodedesc"] = "Ovaj podatak morate dobiti od strane trenutnog re gistra za autorizaciju".ljivo) .ena. $_LANG["upgradechoosepackage"] = "Izaberite paket sa kojim bi ste &#382.". $_LANG["domaineppcode"] = "EPP kod (autorizacioni kod)".". $_LANG["upgradeerroroverdue"] = "Ne mo&#382.ivanje se odvija u za&#353.&#263.ti&#263.no bivaju primenjene u toku od jednog sata.". $_LANG["domainregistrarlock"] = "Zaklju&#269. prosle&#273. $_LANG["orderpaymentterm3month"] = "Cena za 3 meseca".avanja zloupotreba Va&#353.. $_LANG["domaindnshostname"] = "Host".en. $_LANG["domainemailforwardingforwardto"] = "Prosledi na". $_LANG["upgradenewconfig"] = "Nova konfiguracija". $_LANG["upgradechooseconfigoptions"] = "Opcije za nadogradnju dostupne za ovaj p roizvod. $_LANG["upgradedowngradepackage"] = "Nadogradite paket". nije pla&#263.to ponovo omogu&#263.eni transfer &#263. $_LANG["domainnameservers"] = "Nameserveri (DNS)".e narud&#382. $_LANG["domainnameserver1"] = "Nameserver 1". $_LANG["domainmanagementtools"] = "Alatke za upravljanje domenom". $_LANG["upgradenochange"] = "Nema promena".enje registracije.enom okru& #382. $_LANG["orderpaymentterm12month"] = "Godi&#353.e je naveden rezime Va&#353. $_LANG["domaindnsrecordtype"] = "Tip zapisa".i prosle&#273. $_LANG["nocarddetails"] = "Ne postoje zapisi o kreditnim karticama".bin e za upgrade.ajte domen (preporu&#269. Zatra&#382. $_LANG["domainnameserver3"] = "Nameserver 3". $_LANG["upgradecurrentconfig"] = "Trenutna konfiguracija".$_LANG["creditcardcardissuenum"] = "Issue Number".i ga na IP adresu.a vanjem broja godina na koji je registrovan.avanje domena". $_LANG["domainrenewdesc"] = "Osigurajte vlasni&#353. $_LANG["domaindnsmanagementdesc"] = "Usmerite Va&#353.ete uraditi upgrade naloga jer ra&#2 69. $_LANG["upgradesummary"] = "Ni&#382. //########## $_LANG["domainemailforwardingprefix"] = "Prefiks".".tvo nad domenom produ&#382. $_LANG["ordersecure2"] = "je zabele&#382. ili na privremenu str anicu (poznato i kao Parkiranje). $_LANG["orderpaymentterm24month"] = "Dvogodi&#353.".an kod Registra.ivanje pre nego &#353.em web s ajtu usmeravaju&#263. U cilju spre&#269. $_LANG["domaincurrentrenewaldate"] = "Datum obnove". <br>Izaberite period (broj godina) i kliknite na produ&#382.e automatski biti onemogu&#263.ivanje.en.".ivanje nevalidna.un jo&#353.enju.nja cena".enje registracije".en ako je domen zaklju&# 269. $_LANG["domainidprotection"] = "ID Protekcija". $_LANG["orderpaymentterm6month"] = "Cena za 6 meseci". $_LANG["domainemailforwardingdesc"] = "Ukoliko E-mail server utvrdi da je navede na e-mail adresa na koju se vrsi prosle&#273. na drugi web sajt. $_LANG["domainregistrarlockdesc"] = "Zaklju&#269..ite pr osle&#273.

". $_LANG["addfundsminimumerror"] = "Minimalni iznos depozita je".. $_LANG["viewcart"] = "Pregled narud&#382. Pozdravni emailovi. $_LANG["addfundsamount"] = "Iznos za dodavanje".. $_LANG["clientareadeletecontactareyousure"] = "Da li ste sigurni da &#382.Podsetni ci i opomene za predra&#269.".ena nakon procesa naru&#269. $_LANG["addfundsmaximumerror"] = "Maksimalni iznos depozita je". $_LANG["proformainvoicenumber"] = "Predra&#269.5 $_LANG["addfunds"] = "Dodaj sredstva". $_LANG["okloppdv"] = "<b> </b>".bine".un br. $_LANG["clientareacontactsemailssupport"] = "Email za podr&#353. $_LANG["porez"] = "0". . potvrdu registracije.a narud&#382. $_LANG["addfundsmaximum"] = "Maksimalni Depozit".anje".Napomene za obnovu registracije. $_LANG["kurseura"] = "86.binu".bina". $_LANG["newpassword"] = "Nova lozinka".anja".Obavestenja o Ticketima Podr&#353... $_LANG["forwardingtogateway"] = "Molimo Vas sacekajte dok se preusmeravate na me tod pla&#263.une i pla&#263. $_LANG["addfundsmaximumbalance"] = "Maksimalni Balans".teno". "Izmena informacija o kreditnoj kartici". $_LANG["addfundsmaximumbalanceerror"] = "Maksimalni iznos sredstava na nalogu je ".ku . "Izmena lozinke".tenja i Podsetnici za lozinku". $_LANG["confirmnewpassword"] = "Potvrda nove lozinke". $_LANG["clientareanavcontacts"] = $_LANG["clientareanavaddcontact"] $_LANG["clientareanavchangecc"] = $_LANG["clientareanavchangepw"] = "Upravljanje kontaktima". nalog t ako da budu&#263.elite obrisati ovaj kontakt?".Generalna obav e&#353. $_LANG["clientareacontactsemails"] = "Email pode&#353. $_LANG["clientareachoosecontact"] = "Izaberite kontakt".80". $_LANG["usedefaultcontact"] = "Podrazumevani/osnovni kontakt (Iznad navedeni det alji)".une . $_LANG["clientareacontactsemailsdomain"] = "Email za domene . $_LANG["addfundsminimum"] = "Minimalni Depozit".un br. $_LANG["clientareacontactsemailsinvoice"] = "Email za predra&#269.ci". $_LANG["clientareadeletecontact"] = "Brisanje kontakta". $_LANG["addfundsdescription"] = "Mo&#382.anja koji ste odabrali.".".".avanja".".bina. $_LANG["clientareanocontacts"] = "Nema kontakta".ena i pode&#353.. $_LANG["clientareafraud"] = "Prevara". itd. $_LANG["carttitle"] = "Va&#353. $_LANG["clientareacontactsemailsgeneral"] = "Opste Email poruke . # Version 3. $_LANG["clientareacontactsemailsproduct"] = "Email za Usluge/Servise . = "Dodaj novi kontakt". itd. $_LANG["defaultbillingcontact"] = "Kontakt za pla&#269.) za".ivanja budu automatski pla&#263.ete dodati sredstva na Va&#353. Sredstva ne mogu da se povrate.ivanja.Detalji n arud&#382.. $_LANG["invoicenumber"] = "Ra&#269. $_LANG["addtocart"] = "Dodaj u narud&#382.a naru&#269.$_LANG["domaineppcoderequired"] = "Morate uneti EPP kod (autorizacioni klju&#269 . $_LANG["clientareacancelled"] = "Poni&#353.

e njem zahtevanih informacija za njih i definisanjem Nameservera koje &#263.". $_LANG["cartdomainsnohosting"] = "Nemate hosting nalog! Naruite ga". uno&#353. $_LANG["registerdomaindesc"] = "Unesite ime domena. $_LANG["registerdomain"] = "Registracija domena".". $_LANG["cartconfigoptionsdesc"] = "Usluga/servis sadr&#382.binu". $_LANG["cartproductdomainuseincart"] = "Iskoristi domen koji se ve&#263.uriraj narud&#382.binu Va& #353. $_LANG["cartproductdesc"] = "Usluga/servis koji set odabrali sadr&#382.bina je prazna". $_LANG["continueshopping"] = "Nastavak naru&#269.". $_LANG["cartexistingclientlogindesc"] = "Da biste dodali ovu narud&#382. $_LANG["transferdomain"] = "Transfer domena".". molimo Vas da ih navede te u polja ispod.e N ameservere. $_LANG["serverns2prefix"] = "NS2 Prefiks". Ukoliko &#382.ete podesiti i konfigurisati dom en koji se nalazi u Vasoj narud&#382.elite koristiti . $_LANG["cartconfigdomainextras"] = "Opcije domena".$_LANG["emptycart"] = "Obri&#353. $_LANG["domainregistrantchoose"] = "Odaberite kontakt koji &#382. $_LANG["domainregistrantinfo"] = "Podaci o registrantu domena".e opcije konfiguracije koje mo&#382.elite da koristite neke druge. $_LANG["cartproductaddonschoosepackage"] = "Izaberite paket".i neke opcije koje mo &#382.e oni koristiti. $_LANG["transferdomaindesc"] = "Unesite ime domena. $_LANG["cartremove"] = "Ukloni". odabirom dodatnih servisa. $_LANG["cartnameserversdesc"] = "Podrazumevano novi domen ce koristi na&#353. $_LANG["cartbrowse"] = "Usluge i Servisi".binu.ivanja". $_LANG["cartdomainsconfig"] = "Konfiguracija domena".".binu. nalazi u narud&#382. $_LANG["cartproductdomainchoose"] = "Izaberite domen".bini.".em postoje&#263. $_LANG["updatecart"] = "A&#382. $_LANG["cartproductaddonsnone"] = "Nema dodatnih opcija za ovu Uslugu/Servis".ete odabrati da biste dopunili Va&#353.bini". $_LANG["registerdomainname"] = "Registracija domena". $_LANG["serverhostname"] = "Hostname".i". pa Vas molimo da unesete Vas domen. $_LANG["cartproductdomain"] = "Domeni".i slede&# 263. $_LANG["cartdomainsconfigdesc"] = "Ovde mo&#382.". $_LANG["cartaddons"] = "Dodaci". . $_LANG["checkout"] = "Naru&#269.ete izabrati. $_LANG["cartcustomfieldsdesc"] = "Ova Usluga/servis zahteva neke dodatne informa cije neophodne za narud&#382. morate se prijaviti.". $_LANG["transferdomainname"] = "Transfer domena".".a narud&#382. $_LANG["serverrootpw"] = "Root lozinka". $_LANG["cartconfigserver"] = "Konfiguracija Servera". $_LANG["cartexistingclientlogin"] = "Prijavljivanje za postojece korisnike".avanje usluga". $_LANG["serverns1prefix"] = "NS1 Prefiks".u narud&#382.binu".". $_LANG["cartproductaddons"] = "Dodatne usluge/servisi". $_LANG["carteditproductconfig"] = "Izmena konfiguracije".i narud&#382. $_LANG["cartproductconfig"] = "Izbor i pode&#353. $_LANG["cartempty"] = "Va&#353. $_LANG["cartproductdomaindesc"] = "Usluga/servis koji ste odabrali zahteva naziv domena.em nalogu.

domen.lo je do gre&#353. ite transfer domena u drugi registar. domen je:".a trenutna lozinka je neta&#269. Click to recalculate after making your choices .ke pri zahtevu EP P koda:".".". $_LANG["checkavailability"] = "Proveri dostupnost". $_LANG["domainregisternsmod"] = "Izmeni IP adresu Nameservera".uriraj". $_LANG["domaingeteppcodeemailconfirmation"] = "Zahtev za EPP kod je uspe&#353. $_LANG["domaingeteppcodeexplanation"] = "EPP kod je u stvari lozinka za naziv do mena. $_LANG["morechoices"] = "Vi&#353. $_LANG["carttaxupdateselectionsupdate"] = "A&#382.. ste registrovani?".).6 $_LANG["existingpassword"] = "Trenutna lozinka".n a".no obavljen! Upravo je poslat na e-mail adresu koja je uneta prilikom registrovanj a domena". koja garantuje da samo vlasink domena moze izv r&#353.va&#353. $_LANG["existingpasswordincorrect"] = "Va&#353. $_LANG["yourdetails"] = "Vasi detalji".ete nastaviti!".njenje".< br />Kliknite na link pred Vama da biste pregledali fakturu i izvrsili pla&#263. $_LANG["domainregisternsexplanation"] = "Ovde mo&#382. $_LANG["domainregisternsns"] = "Nameserver".com. $_LANG["domaintransfer"] = "Transfer domena". $_LANG["domainregistration"] = "Registracija domena".binu da biste dodali novac tako da trenutno ne mo&#382.bine". # Version 3.iti njegov transfer. domen (primer: NS1.".e opcija".$_LANG["ordercompletebutnotpaid"] = "Napomena! Vasa narudzbina je kompletirana.1 $_LANG["domaingeteppcode"] = "Saznaj EPP kod".e vam potreban ako &#382.. anje. $_LANG["domaingeteppcodefailure"] = "Do&#353. # Version 3. NS2. $_LANG["domainregisternsreg"] = "Registrujte naziv Nameservera".com. $_LANG["carttaxupdateselections"] = "Tax may be charged depending upon the state and country selections you make.va&#353.ete da napravite i upravlj ate nameserverima za va&#353. .elite da izvr&#353. Bi&#263. $_LANG["clickheretologin"] = "Prijavite se". $_LANG["domainregisternsdel"] = "Izbri&#353. $_LANG["domaingeteppcodeis"] = "EPP kod za va&#353. $_LANG["domainregnotavailable"] = "N/A". $_LANG["latefee"] = "Naknada za ka&#353. To je mera predostroznosti. $_LANG["clientareaaddfundsnotallowed"] = "Morate imati bar jednu aktivnu porud&# 382. $_LANG["domainregisternsip"] = "IP Adresa". $_LANG["domainrenewal"] = "Obnova registracije domena". $_LANG["completeorder"] = "Kompletiranje narud&#382. $_LANG["domainregisterns"] = "Registruj Nameservere".".6. $_LANG["alreadyregistered"] = "Ve&#263.domen. $_LANG["latefeeadded"] = "Dodato".i Nameserver".

e postati neaktivan pri isteku rok a ukoliko se ru&#269. eni proizvod pre nego &#353. $_LANG["invoiceaddcreditdesc2"] = "Mo&#382.2 $_LANG["more"] = "Detaljnije".unu".e kredita od duga (balance due)".e dodati preko fakture u formi ispod. molimo kontaktirajte nas".unu je".ete dodati vi&#353. # Version 3. $_LANG["clientareapendingtransfer"] = "Transfer u toku". $_LANG["kbsuggestionsexplanation"] = "Sledeci &#269.eni u na &#353.Morate biti prijavljeni da biste preuzeli ovaj fajl". $_LANG["domainregisternsdelsuccess"] = "Nameserver {$nameserver} je uspe&#353. $_LANG["domainbulksearch"] = "Masovna pretraga domena".no izmenjen".nemojte unisiti www.eno da ga preuzmete". $_LANG["downloadpurchaserequired"] = "Pristup odbijen .bine za istu onemogu&#269.no registrovan".Morate kupiti odre&#273.<br />Stoga &#269. $_LANG["kbsuggestions"] = "Predlozi iz baze". $_LANG["invoiceaddcreditdesc1"] = "Stanje kredita na va&#353. $_LANG["invoiceaddcreditapply"] = "Dodaj kredit". $_LANG["invoiceaddcreditoverbalance"] = "Ne mo&#382. po jed an za svaku liniju . ili http:// ispred.6.$_LANG["domainregisternscurrentip"] = "Trenutna IP Adresa".elite da uklonite trenutnu stavku iz va&#353. $_LANG["domainregisternsmodsuccess"] = "Nameserver {$nameserver} je uspe&#353. $_LANG["cartemptyconfirm"] = "Da ku ste sigurni da &#382.oj bazi koji mogu dati odgovor na va&#353. $_LANG["cartdomainshashosting"] = "Postoji hosting". $_LANG["domainregisternsregsuccess"] = "Nameserver {$nameserver} je uspe&#353. $_LANG["cartremoveitemconfirm"] = "Da li ste sigurni da &#382. $_LANG["domainsimplesearch"] = "Prosta pretraga domena".no ne obnovi. $_LANG["invoiceaddcreditovercredit"] = "Ne mo&#382. $_LANG["domainsautorenewdisabled"] = "Deaktiviran".lanci su prona&#273. Molimo pregledajte pr .ete dodati vi&#353. $_LANG["invoiceaddcreditamount"] = "Unesite iznos za dodavanje". ". $_LANG["domainsautorenewdisable"] = "Deaktiviraj automatsko obnavljanje". $_LANG["domainsautorenewenable"] = "Aktiviraj automatsko obnavljanje". $_LANG["domainregisternsnewip"] = "Nova IP Adresa". $_LANG["domainsautorenewstatus"] = "Trenutni status". $_LANG["domainbulksearchintro"] = "Masovna pretraga domena vam omogu&#263.ene dok se ne nabavi. $_LANG["outofstockdescription"] = "Trenutno nemamo na lageru datu stavku pa su d alje porud&#382. $_LANG["downloadloginrequired"] = "Pristup odbijen .e kredita nego sto imate na ra&#269. $_LANG["domainsautorenewdisabledwarning"] = "UPOZORENJE! Ovaj domen ima deaktivi rano automatsko obnavljanje.u korpu?". $_LANG["domainsautorenew"] = "Automatsko obnavljanje".". Za detaljnije in formacije.".e pitanje.em ra&#269.uje da trazite do 20 domena u isto vreme.to vam bude omogu&#263.e korpe?". $_LANG["domainsautorenewenabled"] = "Aktiviran".no izbrisan". $_LANG["outofstock"] = "Nema na lageru". Unesite nazive domena u polja ispod.elite da ispraznite va& #353.

$_LANG["upgradeproductlogic"] = "Cena unapre&#273. $_LANG['telesignincorrectpin'] = "Neta&#269.e&#269.eno". $_LANG["sslconfigcompletedetails"] = "Va&#353. $_LANG['telesigninvalidpinmessage'] = "Pin Code verifikacija neuspe&#353.to se ne mogu izmeniti kasnije kad SSL serti fikat bude instalitan.ena. $_LANG["sslorderdate"] = "Datum naru&#269. $_LANG["sslerrorselectserver"] = "Morate izabrati va&#353.".ivanja".na!".eti telefonska veri . CSR je enkriptovan deo teksta koji je generisan od strane web servera gde &#263.ajte opet kasnije. $_LANG["days"] = "Dana"..koriste se samo radi kontaktiranja sa vama u vezi ove poud& #382. $_LANG['telesigninvalidpin'] = "PIN koji te uneli je neva&#382. $_LANG["jobtitle"] = "Zvanje". nemate CSR. $_LANG['telesigninitiatephone'] = "Ne mo&#382.e. SSL sertifikat. $_LANG["sslcertapproveremaildetails"] = "Morate izabrati iz ponu&#273. $_LANG['telesigninvalidpin2'] = "PIN koji ste unel nije validan.an PIN!".avanja.". $_LANG['telesignverificationcanceled'] = "Postoji privremeni problem sa servisom za telefonsku verifikaciju i telefonska verifikacija je prekinuta.". $_LANG["organizationname"] = "Naziv organizacije".".ekajte. $_LANG["sslcsr"] = "CSR".elite da vam se e-mail za potvrdu sertifikata po&#353. $_LANG["sslconfsslcertificate"] = "Konfigurisanje SSL sertifikata".".bine.". $_LANG['telesigntype'] = "Izaberite tip verifikacije za broj %s:". ".a SSL sertifikat konfiguracija je upravo zavr&#353. $_LANG["sslcertapproveremail"] = "E-mail za potvrdu sertifikata".e biti potvr&# 273.enih opcij a dole gde &#382.alje. CSR".". $_LANG["sslcertinfo"] = "Informacije o SSL sertifikatu"."..e SSL sertifikat bi ti instaliran. tip servera". $_LANG["sslinvalidlink"] = "Neispravan link. $_LANG["sslerrorentercsr"] = "Morate uneti va&#353. Molimo sa&#269.ena i poslata je Certificate Authority za potvrdu.im zavr&#353.eta za broj %s . $_LANG['telesignmessage'] = "Telefonska verifikacija je zapo&#269. Ukoliko ve&#263. $_LANG['telesignverificationproblem'] = "Postoji privremeni problem sa servisom za telefonsku verifikaciju i va&#353. Trebalo bi d a dobijete mejl od njih &#269. Molimo budite sigurni da ste u nili ta&#269.". $_LANG["sslerrorapproveremail"] = "Morate izabrati namensku e-mail adresu".ne informacije po&#353. SSL sertifikat i podsetnici za obnovu &#263. $_LANG['telesignpin'] = "Unesite Va&#353.ivanje je ura&#269.edloge pre izvr&#353. $_LANG["sslstatus"] = "Status konfigurisanja". morate ga generisati ili zamoliti va &#353.".a porud&#382. $_LANG["sslserverinfo"] = "Informacije o serveru". $_LANG["ssladmininfo"] = "Administrativne kontakt informacije".i!".". $_LANG["sslcerttype"] = "Tip Sertifikta". $_LANG["ssladmininfodetails"] = "Kontakt informacije ispod ne&#263. Molimo poku&#353.e biti prikaz ane na sertifikatu . $_LANG["sslserverinfodetails"] = "Morate imati validan \"CSR\" (Certificate Sign ing Request) da biste konfigurisali va&#353. $_LANG["sslservertype"] = "Tip web servera". $_LANG["sslconfigcomplete"] = "Konfigurisalje zavr&#353.unata od kr edita iz dela koji se ne koristi u trenutnom planu i naplate novog plana za isti period.e biti poslati na dole na vedenu adresu.e se zapo&#269. # Telesign Module Messages $_LANG['telesigntitle'] = "TeleSign telefonska verifikacija. PIN: ".bina ne mo&#382.eg hosting provajdera da vam generi&#353.e.

ite u ovu naru . $_LANG['telesignsmstextmessage'] = "Hvala Vam &#353. $_LANG["statscreditbalance"] = "Stanje kredita na ra&#269.bina. $_LANG["creditcard3dsecure"] = "Kao deo na&#353. $_LANG["norecordsfound"] = "Nije prona&#273. $_LANG["networkissuesnonefound"] = "Problemi nisu prona&#273. $_LANG['telesignphonecall'] = "Telefonski poziv". $_LANG["networkissuesprioritymedium"] = "Srednji". $_LANG["networkissuesstatusopen"] = "Otvoren".i telefonski broj".e".".to koristite na&#353. $_LANG["networkissuesstatusinvestigating"] = "Istraga je u toku". Molimo kontaktirajte nas.ta". $_LANG["networkissuesaffecting"] = "Ugro&#382. k ompjuter odmah. $_LANG["no"] = "Ne".fikacija. $_LANG["networkissueslastupdated"] = "Zadnja izmena".0 $_LANG["networkissuestitle"] = "Statistika mre&#382. $_LANG["networkissuesstatusresolved"] = "Re&#353. $_LANG["networkissuespriority"] = "Prioritet". $_LANG["networkissuesstatusreported"] = "Prijavljen".ila porud&#382.unu naloga". $_LANG["recurring"] = "Periodi&#269. $_LANG["networkissuesstatusoutage"] = "Nedostupnost". $_LANG["networkissuesstatusscheduled"] = "Zakazano".". $_LANG["networkissuestypeserver"] = "Server". $_LANG["networkissuesstatusinprogress"] = "U toku". $_LANG["networkissuesdate"] = "Datum". $_LANG["networkissuesprioritycritical"] = "Kriti&#269. $_LANG["statsdueinvoicesbalance"] = "Dugovanja po fakturi". sistem SMS verifikacije.i".avanje zloupotreba. $_LANG["ordernotesdescription"] = "Ovde mo&#382. $_LANG["relatedservice"] = "Srodne usluge". $_LANG["ordersummary"] = "Pregled porud&#382. $_LANG["statsnumproducts"] = "Broj Proizvoda/Usluga".ifra je: %s Molimo unesite sifru u Va&#353. $_LANG["yes"] = "Da".no". $_LANG["networkissuespriorityhigh"] = "Visok".eno".i".no". $_LANG["statsnumtickets"] = "Broj Support Tickets". $_LANG['telesigninvalidnumber'] = "Neva&#382.eni".!". $_LANG["all"] = "Sve".a &#353.7. Va&#353.ete da upi&#353.en nijedan zapis".elite da uklju&#269.e&#263.a kreditna kartica upisana za ovu uslugu". $_LANG['telesignverify'] = "Va&#353. # Version 3. telefonski broj %s mora biti verifikovan da bi se zaklju&#269. # Version 3.avaju&#269. $_LANG["statsnumreferredsignups"] = "Broj of Referred Signups". $_LANG["none"] = "Ni&#353.ke / Dodatne informacije".u servera na kojima Vi imate naloge bice obojeni zlatnom bojom".0 $_LANG["show"] = "Prik&#382.ke ili informacije koje &#382. $_LANG['telesignsms'] = "Sms". $_LANG["statsnumdomains"] = "Broj domena". $_LANG["networkissuestypesystem"] = "Sistem". $_LANG["networkissuestypeother"] = "Drugo".eg programa za spre&#269.ete bilo koje do datne bele&#353. $_LANG["networkissuesprioritylow"] = "Slab". $_LANG["networkissuesaffectingyourservers"] = "Napomena: Problemi koji se ti&#26 9. $_LANG["ordernotes"] = "Bele&#353.bine". moracete da budete podrvrgnuti 'Verified by Visa' ili 'Mastercard S ecureCode' proverama da li je Va&#353.8. $_LANG["accountstats"] = "Statistika naloga".

$_LANG["clientareacurrentsecurityquestion"] = "Izaberi sigurnosno pitanje".e najnovije vesti i ob ave&#353.e do mene kod nas ve&#263.ete postaviti pitanja pre k upovine".tenja". $_LANG["ticketratingquestion"] = "Kako &#382.u zaradu".".u bazu znanja za odgovo re na naj&#269. $_LANG["affiliatesdescription"] = "Uklju&#269. $_LANG["downloadsdescription"] = "Pogledajte na&#353.ete da prebacite Va&#353. $_LANG["creditcardenternumber"] = "Niste upisali broj kartice".nemojte da upisujete www.K ontaktirajte tehnicku podrsku". $_LANG["clientareasecurityconfanswer"] = "Potvrdi odgovor". affiliate progra m ili pogledajte Va&#353.ite podatke Va&#353. Da biste ovo zapo&#269. $_LANG["passwordremindervalidate"] = "Overite". $_LANG["invoicescollections"] = "Kolekcija". $_LANG["passwordremindercontactsupport"] = "Niste verifikovali tajno pitanje .e tikete podr&#353. $_LANG["ticketreatinggiven"] = "Ocenili ste ovaj odgovor".ih servera".dzbinu"..&#263. $_LANG["creditcardnumberinvalid"] = "Broj kreditne kartice koji ste upisali nije validan".". unesite domene ispod.e postavljena pitanja". $_LANG["serverstatusdescription"] = "Pogledajte statuse na&#353. $_LANG["clientareasecurityquestion"] = "Izaberi sigurnosno pitanje".avanjima mre&#382. $_LANG["knowledgebasedescription"] = "Pogledajte na&#353. $_LANG["clientareadescription"] = "Pogledajte i osve&#382.e". $_LANG["domainbulktransfersearch"] = "Zakazani transferi domena". $_LANG["invoicesrefunded"] = "Povraceno". $_LANG["downloaddescription"] = "Opis".binu kod nas". $_LANG["ticketratingexcellent"] = "Dobar".eli.aljite tiket podr&#353. $_LANG["clientareanavsecurityquestions"] = "Promeni sigurnosno pitanje". $_LANG["clientareasecurityanswer"] = "Upisi odgovor". ili http://". $_LANG["domaincheckerdescription"] = "Proverite dostupnost domena". $_LANG["clientareacurrentsecurityanswer"] = "Upisi odgovor".ite se u na&#353. $_LANG["customfieldvalidationerror"] = "value is not valid". # Version 4. $_LANG["orderdescription"] = "Napravite novu narud&#382.elite da ocenite ovaj odgovor?".0. $_LANG["supportticketsdescription"] = "Pogledajte i odgovorite na postoje&#263. $_LANG["latestannouncements"] = "Latest Announcements". $_LANG["presalescontactdescription"] = "Ovde mo&#382.eg naloga".0 $_LANG["accountinfo"] = "Informacije o nalogu". $_LANG["ticketratingpoor"] = "Lo&scaron. jedan po liniji .. $_LANG["promoexistingclient"] = "Morate imati aktivan bar jedan servis da bi ste koristili ovaj kod".e&#353. $_LANG["promoonceperclient"] = "Ovaj kod moze biti koriscen samo jednom po klije . $_LANG["networkissuesdescription"] = "Pro&#269.ci". $_LANG["or"] = "Ili". $_LANG["choosecurrency"] = "Izaberi valutu". $_LANG["passwordremindervalidationerror"] = " Vas odgogovor ne moze bitioveren .ci".molim pokusajte ponovo ili kontaktirajte podr sku". $_LANG["downloadname"] = "Download". $_LANG["submitticketdescription"] = "Po&#353. $_LANG["clientareanavservices"] = "Moji Servisi".itajte sve o trenutnim i zakazani m odr&#382.ekajte. $_LANG["pleasewait"] = "Molimo sa&#269. biblioteku download-a". $_LANG["domainbulktransferdescription"] = "Mo&#382. $_LANG["announcementsdescription"] = "Pregledajte na&#353. danas.

$_LANG['pwresetvalidationsent'] = "Validacioni email poslat".". . $_LANG['affiliatesconversionrate'] = "Conversion Rate". $_LANG['pwreset'] = "Reset izgubljene lozinke". $_LANG['pwresetdesc'] = "If you have forgotten your password. $_LANG["rssfeed"] = "Feed". $_LANG['affiliatessignups'] = "Number of Signups". $_LANG['pwresetvalidationsuccess'] = "Password Reset Successful". $_LANG['creditcarddelete'] = "Delete Saved Card Details".". $_LANG['overagescharges'] = "Overage Charge". $_LANG['affiliatescommissionsavailable'] = "Available Commissions Balance". $_LANG['affiliatescommissionspending'] = "Commissions Pending Maturation". $_LANG["pwstrengthfail"] = "Lozinka koju ste uneli nije dovoljno jaka . $_LANG['pwresetsecurityquestionrequired'] = "As you have a security question set up on your account.". $_LANG['pwresetemailrequired'] = "Niste upisali vasu email adresu". $_LANG['overagestotaldiskusage'] = "Total Disk Usage". $_LANG["step"] = "Korak". $_LANG["securityanswerrequired"] = "zahtevate da unesete sigurnosni odgovor ".".1 $_LANG["clientareafiles"] = "Dodati fajlovi". $_LANG["securitycurrentincorrect"] = "Vase tajno pitanje i odgovor nisu tacni!". $_LANG["whoisresults"] = "WHOIS Rezultati za". you will be sent instructions on how to reset your passw ord. $_LANG["securitybothnotmatch"] = "vas odgovor i potvrdni odgovor se ne poklapaju ". $_LANG['creditcardnostore'] = "Tick this box if you do NOT want us to store your credit card details for recurring billing". you must enter the answer to this question below. $_LANG['pwresetsecurityquestionincorrect'] = "The security question answer you e ntered does not match the answer set in your account". $_LANG['creditcarddeleteconfirmation'] = "The stored credit card details have no w been removed from your account". $_LANG['pwresetkeyexpired'] = "The reset link you have followed has expired. Ple ase try again. $_LANG['pwresetvalidationsuccessdesc'] = "Your password has now been reset and t he new login details emailed to you. $_LANG['pwresetvalidationcheckemail'] = "The password reset process has now been started. # Version 4. $_LANG['pwresetkeyinvalid'] = "The reset link you have followed is invalid. $_LANG["quicknav"] = "Brza navigacija". Plea se try again. $_LANG['pwresetemailnotfound'] = "Nije pronadjen ni jedan klijent sa email adres om koju ste upisali". $_LANG['configoptionqtyminmax'] = "%s has a minimum requirement of %s and maximu m of %s". Please check your email for instructions on what to do next.molim va s da unesete komplikovaniju lozinku". When you fill in your registered email address (and answer your account sec urity question if set). $_LANG["clientareafilesdate"] = "Datum dodavanja". $_LANG['overagestotalbwusage'] = "Total Bandwidth Usage". $_LANG["clientareafilesfilename"] = "Naziv fajla". $_LANG['pwresetsubmit'] = "Reset". you can reset it h ere.".ntu". $_LANG["supportticketsticketattachments"] = "Attachments".".

$_LANG['subaccountpermsproducts'] = "Pregled mojih servisa". # Version 4. $_LANG['subaccountpermscontacts'] = "Pregled i izmena kontakta". $_LANG['upgradeerroroverdueinvoice'] = "Nemozete nadograditi ovaj servis jer je predracun za obnovu vec kreiran. $_LANG['masspaytitle'] = "Masovno placanje".". $_LANG['domainrenewals'] = "Obnova domena". $_LANG['subaccountpermsinvoices'] = "Pogledaj i plati predracun". $_LANG['domainrenewalsdays'] = "Dana". $_LANG['subaccountactivate'] = "Aktiviranje podnaloga". $_LANG['subaccountpermsaffiliates'] = "Pregledaj i podesi saradnicki nalog".prvo izvrsiti placanje kreirane fakture a zatim izvrsite nadogradnju i tada ce vam biti naplacena samo razlika u ceni.". $_LANG['invoicestotaldue'] = "Ukupno za naplatu". $_LANG['orderpaymenttermtriennially'] = "Trogodisnje"..$_LANG['creditcardupdatenotpossible'] = "Credit Card Details cannot be updated a t the current time. $_LANG['domaindaysuntilexpiry'] = "Dana do isteka".". $_LANG['subaccountpermsmanagedomains'] = "Izmeni podesavanja domena". $_LANG['domainrenewalsingraceperiod'] = "Poslednja sansa za obnovu!".2 $_LANG['promoappliedbutnodiscount'] = "Promotivni kod koji ste uneli je prihvace n ali u vasoj korpi nema odgovarajucih servisa za ovu promociju". $_LANG['invoicepaymentfailedconfirmation'] = "Unfortunately your payment attempt was not successful. $_LANG['invoicespartialpayments'] = "Delimico placanje". $_LANG['knowledgebasealsoread'] = "Procitaj vise". $_LANG['subaccountpermsorders'] = "Izaberi Nova narudzbina/Nadogradnja/Otkazivan je". $_LANG['subaccountpermsemails'] = "Pregled emailova". $_LANG['domainrenewalspastgraceperiod'] = "Prosli obnovljeni period". $_LANG['masspaydescription'] = "Ispod je pregled odabranih predracuna i ukupan i . $_LANG['invoicepaymentsuccessconfirmation'] = "Thank You! Your payment was succe ssful.". $_LANG['domainrenewalsnoneavailable'] = "Ne postoje domeni za obnovu na vasem na logu".". $_LANG['subaccountactivatedesc'] = "Obelezi da podesis kao pod-nalog za pristup korisnickom nalogu".<br />Please try again or contact support. $_LANG['subaccountpermstickets'] = "Pregledaj i otvori ticket".<br /><br />Da bi ste uspesno nadogradili servis . Please try again later. $_LANG['subaccountpermsmanageproducts'] = "Pogledaj i izmeni lozinku servisa". $_LANG['subaccountpermissions'] = "Dozvole podnaloga". $_LANG['orderpaymentterm36month'] = "Cena za 36 meseci". $_LANG['subaccountallowedperms'] = "Vase dozvole su:". $_LANG['subaccountpermsdomains'] = "Pregled domena". $_LANG['domainrenewalsdaysago'] = "Dana pre". $_LANG['subaccountcontactmaster'] = "Kontaktirajte glavnog korisnika ovog naloga ako mislite da je ovo greska. $_LANG['subaccountpermissiondenied'] = "Nemate dozvolu da pristupite ovoj strani ci". $_LANG['subaccountpermsprofile'] = "Izmena profila glavnog naloga".

$_LANG['searchfilter'] = "Filter".. $_LANG['chatlivehelp'] = "Live Help".znos za placanje svih predracuna. $_LANG['domainrelease'] = "Release Domain". of fers".". # Version 4. $_LANG['vpsnetmonthly'] = "Mesecno". $_LANG['twitterfollowus'] = "Pratite nas". $_LANG['vpsnetrestorebackup'] = "Vrati rezervnu kopiju". $_LANG['poweron'] = "Ukljuci". $_LANG['vpsnetnobackups'] = "Ne postoje rezervne kopije". $_LANG['vpsnethourly'] = "Na sat". $_LANG['vpsnetdaily'] = "Dnevno".. $_LANG['vpsnetpowermanagement'] = "Upravljanje napajanjem". $_LANG['poweroffforced'] = "Iskljuci (Forced)". $_LANG['view'] = "Pogledaj". $_LANG['masspayselected'] = "Plati oznaceno". $_LANG['suspendreason'] = "Razlog suspenzije". $_LANG['vpsnetrunning'] = "Radi". $_LANG['vpsnetbackups'] = "Opcije rezervne kopije". $_LANG['loading'] = "Ucitava. $_LANG['twitterfollow'] = "Pratite nas na Twitter-u". $_LANG['vpsnetgenbackup'] = "Kreiraj rezervnu kopiju". $_LANG['vpsnetpowercycling'] = "Power is cycling". $_LANG['vpsnetmanagement'] = "VPS upravljanje".3 $_LANG['searchenterdomain'] = "Unesite naziv domena za pretragu". $_LANG['vpsnetnotrunning'] = "Ne radi". $_LANG['powershutdown'] = "Iskljuci". $_LANG['twitterlatesttweets'] = "Nasi zadnji Twitovi". $_LANG['suspendreasonoverdue'] = "Dospelo za placanje". . $_LANG['twitterfollowuswhy'] = "to stay up to date with our latest news &amp. $_LANG['vpsnetcloud'] = "Cloud". $_LANG['vpsnetstatus'] = "Sistem status". $_LANG['vpsnetbwusage'] = "Potrosnja protoka". $_LANG['vpsnetcpugraphs'] = "CpU Grafikoni". $_LANG['vpsnetrestorebackupwarning'] = "Vracanje rezervne kopije ce pregaziti sa dasnje podatke na vasem VPS serveru". $_LANG['vpsnetweekly'] = "Nedeljno". $_LANG['vpsnetnetworkgraphs'] = "Mrezni grafikoni". # Ajax Order Form $_LANG['orderformtitle'] = "Forma za narucivanje". $_LANG['domainreleasetag'] = "New Registrar Tag".". $_LANG['masspayall'] = "Plati sve".Da bi ste izvrsili placanje prvo izaberite zelj eni nacin placanja. $_LANG['vpsnettemplate'] = "Template". $_LANG['signup'] = "Prijavi se". $_LANG['masspaymakepayment'] = "Izvrsi uplatu". $_LANG['powerreboot'] = "Reset". $_LANG['domainreleasedescription'] = "Enter a new TAG here to move your domain n ame to another registrar".

$_LANG['ordererrorsoccurred'] = "Doslo je do greske i to morate ispraviti pre ko mpletiranja narudzbine:". $_LANG['ordertostickconfirm'] = "Potvrdite da se slazete sa". Kontaktirajte podrsku". $_LANG['cartdomainunavailablemanual'] = "Ja imam kontrolu nad domenom i sam cu u pisati adrese novih NameServera". $_LANG['orderpromoprestart'] = "Ova promocija jos nije pocela. ukljucujuci TLD".". $_LANG['cartnewcustomer'] = "Ja sam novi korisnik". $_LANG['cartdomainunavailabletransfer'] = "Molim vas izvrsite trasfer mog domena ". $_LANG['ticketmerge'] = "Spojeni tiketi".5 $_LANG['domaindnspriority'] = "Priority". $_LANG['cartdomainavailablemanual'] = "Ja cu sam ovaj domen posebno registrovati ".ovaj domen je zauzet..". $_LANG['cartdomainavailableoptions'] = "Cestitamo ovaj domen je slobodan za regi straciju!". $_LANG['quotedownload'] = "Pogledaj/Skini". $_LANG['ordererrortermsofservice'] = "Morate se sloziti sa uslovima koriscnje". $_LANG['cartenterpromo'] = "Upisi promo kod". $_LANG['cartconfigurationoptions'] = "Opcije konfiguracije". $_LANG['cartdomainunavailableoptions'] = "Izvinite. $_LANG['cartexistingcustomer'] = "Ja sam stari korisnik". $_LANG['domaindnsmxonly'] = "Priority Record for MX Only". $_LANG['cartdomaininvalid'] = "Domen koji ste upisali nije validan. .Ako ste vi vlasnik ovog domena izaberite neku od sledecih opcija.$_LANG['ordersummarybegin'] = "Izaberite proizvod za pocetak". # Version 4.4 $_LANG['dlinvalidlink'] = "Pogresan link. Upisite deo posle www.". # Version 4. $_LANG['quote'] = "Kvota". $_LANG['domainemailforwardinglaunch'] = "Pokreni menadzer za email prosledjivanj e". $_LANG['quotestitle'] = "Moja kvota".. $_LANG['domaindnsmanagementlaunch'] = "Pokreni DNS menadzer". $_LANG['cartdomainavailableregister'] = "Molim vas registrujte ovaj domen za". $_LANG['cartpromo'] = "Prommocija".<br />Otvori te novi tiket podrsci i zahtevajte kvotu". $_LANG['noquotes'] = "Trenutno nema ponudjenih kvota u vasem nalogu. $_LANG['cartchooseproduct'] = "Odaberite servis". Molimo vas pokusa jte ponovo kasnije. $_LANG['cartenterdomain'] = "Upisite domen koji zelite da koristite. $_LANG['cartrecurringcharges'] = "Periodicna naplata". $_LANG['cartremovepromo'] = "Ukloni promo kod".

$_LANG['quotesubject'] = "Naslov". $_LANG['cartnameserverchoicecustom'] = "Upisite vase nameserver-e". $_LANG['quotestageonhold'] = "Na cekanju". $_LANG['carttransferdomainchoice'] = "Izvrsi transfer vaseg domena sa drugog reg istra". $_LANG['step'] = "Step %s". mozemo transferovati %s kod nas za samo %s".". $_LANG['cartproductchooseoptions'] = "Izaberi opcije".. $_LANG['quotestagedraft'] = "Draft". $_LANG['quotestageaccepted'] = "Prihvaceno". $_LANG['quotestagedelivered'] = "Dostavljeno". . %s je zauzet". %s Je slobodan".".$_LANG['quotenumber'] = "Kvota #". $_LANG['quotestagelost'] = "Izgubljeno". $_LANG['quotedesc'] = "Opis". $_LANG['cartfollowingaddonsavailable'] = "Sledeci dodaci su dostupni za vase akt ivne servise. Obavezna polja su obelezena sa *. $_LANG['quoteqty'] = "Kolicina". $_LANG['carttransfernotregistered'] = "%s Jos uvek nije registrovan". $_LANG['invoicepaymentpendingreview'] = "Hvala! Vasa uplata je primjena i bice e videntirana na vasem racunu cim 2checkout zavrsi sigurnosne provere.". $_LANG['quotevaliduntil'] = "Vazi do". $_LANG['quotelinetotal'] = "Ukupno". $_LANG['cartdomaintaken'] = "Sorry. $_LANG['cartexistingdomainchoice'] = "Koristicu svoj domen i sam cu podesiti nam eservere". $_LANG['cartproductselection'] = "Servisi". $_LANG['cartnameserverchoicedefault'] = "Izaberite default nameserver-e ako kori stite nas web hosting". $_LANG['cartdomainexists'] = "Ovaj domen vec postoji u nasoj bazi tako da ne moz e ponovo biti narucen. $_LANG['quotefinalpayment'] = "Stanje depozita". $_LANG['quotedatecreated'] = "Datum kreiranja". $_LANG['quoterecipient'] = "Primalac". $_LANG['cartcongratsdomainavailable'] = "Cestitamo. $_LANG['cartnameserverchoice'] = "Izbor NameServer-a". $_LANG['quotediscount'] = "Popust %". $_LANG['quotedeposit'] = "Depozit". $_LANG['quotestagedead'] = "Mrtav". $_LANG['cartotherdomainsuggestions'] = "Drugi domeni koji vas mozda interesuju. $_LANG['quoteref'] = "Re Quote #". $_LANG['cartsubdomainchoice'] = "Koristi poddomen za %s".<br /><br /> Molimo vas za strpljenje ovo moze da potraje nekoliko sati. $_LANG['cartdomainsconfiginfo'] = "Sledece opcije i podesavanja su dostupni za d omen koji ste izabrali. $_LANG['cartregisterhowlong'] = "Za koji vremenski period zelite da registrujete ?". $_LANG['invoicesubscriptionpayment'] = "Kreirajte automatsku periodicnu pretlatu ". $_LANG['invoiceqtyeach'] = "/ea".". $_LANG['invoiceoneoffpayment'] = "Izvrsite jednokratno placanje". .". $_LANG['quoteunitprice'] = "Cena po komadu". $_LANG['cartregisterdomainchoice'] = "Registruj novi domen". $_LANG['carttransferpossible'] = "Cestitamo. $_LANG['carterrordomainconfigskipped'] = "Morate se vratiti nazad i popuniti sva obavezna polja".

$_LANG['newcustomersignup'] = "Jos niste registrovani? %sKlikni ovde da se regis trujes. $_LANG["reviews"]["breadcrumb"] = "Komentari". $_LANG["reviews"]["add_review"] = "Dodaj svoj komentar". $_LANG['cartchoosecycle'] = "Izaberi interval naplate". $_LANG['existingcustomer'] = "postojeci korisnik". $_LANG['cartsetupfees'] = "Podesavanje kamate". $_LANG["reviews"]["title"] = "Komentari kupaca".". $_LANG["reviews"]["service_name"] = "Naziv proizvoda".. $_LANG["reviews"]["date"] = "Datum". $_LANG['cartavailableaddons'] = "Dostupni dodaci". $_LANG["reviews"]["review"] = "Komentar". $_LANG['upgradeonselectedoptions'] = "(On Selected Options)". $_LANG['cartmakedomainselection'] = "Please provide us with the domain you want to use with your hosting service by selecting an option from the selections belo w. $_LANG['cartchooseanotherproduct'] = "Izaberi drugi servis". $_LANG["reviews"]["review_add_error"] = "Komentar nije dodat. $_LANG['cartfraudcheck'] = "Fraud Check".$_LANG['cartreviewcheckout'] = "Pregledaj & kompletiraj".. $_LANG['cartaddandcheckout'] = "Dodaj u korpu & Kompletiraj".". bu t you must choose a domain before you can add the selected product to your cart. $_LANG["reviews"]["review_add"] = "Komentar je dodat. $_LANG["reviews"]["review"] = "Komentar"."..". $_LANG['recurringpromodesc'] = "Ovaj promotivni kod vazi za %s periodicni popust <br />(Ovaj popust ce takodje biti potvrdjen i uvasim buducim racunima za obnovu )".5. .. $_LANG["reviews"]["subject"] = "Naslov".molimo vas da pokus ate ponovo.. $_LANG['ordersummarybegin'] = "Shopping Cart is Empty<br/>Please choose a produc t to begin.2 $_LANG['ajaxcartcheckout'] = "Jump straight to checkout &raquo. $_LANG["reviews"]["add_review"] = "Dodaj komentar". $_LANG["reviews"]["client_name"] = "Ime klijenta". $_LANG["reviews"]["product"] = "Proizvod". $_LANG["reviews"]["publish_email"] = "Objavi email adresu". $_LANG['ajaxcartconfigreqnotice'] = "You're on the way to signing up with us. $_LANG['newcustomer'] = "Novi korisnik". $_LANG["reviews"]["create_amend_review"] = "Kreiraj ili izmeni komentar". $_LANG['cartchooseanothercategory'] = "Izaberi drugu kategoriju". . # Version 4.". $_LANG['carttryanotherdomain'] = "Pokusaj drugi domen".%s". $_LANG["reviews"]["review_pending_body"] = "Vas komentar je u statusu cekanja na odobrenje administratora molimo vas da se vratite kasnije".". $_LANG["reviews"]["review_pending_title"] = "Komentar ceka odobrenje administrat ora".