You are on page 1of 6

FORMULARIO

L´gica Matem´tica o a
Variables p V V F F q V F V F Negaci´n o ∼p F F V V Conjunci´n o p∧q V F F F Disyunci´n o inclusiva p∨q V V V F p → q V F V V p ↔ q V F F V Condicional Bicondicional Disyunci´n o exclusiva p∆q F V V F

Identidades trigonom´tricas e
1. sen2 A + cos2 A = 1 2. 1 + tan A = sec A 3. 1 + cot2 A = csc2 A 4. tan A = 5. cot A = sen A cos A
2 2

´ Angulo mitad
1. sen A = 2 1 − cos A , 2 1 − cos 2x 2 1 + cos A 2 1 + cos 2x 2 (A = 2x)

2. sen2 x = 3. cos A = 2

cos A sen A 1 6. sec A = cos A 1 7. csc A = sen A 1 8. cot A = tan A

4. cos2 x =

Suma y diferencia de dos ´ngulos a
1. sen(A ± B) = sen A cos B ± cos A sen B 2. cos(A ± B) = cos A cos B 3. tan(A ± B) = sen A sen B tan A ± tan B 1 tan A tan B

´ Angulo doble
1. sen 2A = 2 sen A cos A 2. cos 2A = cos2 A − sen2 A 3. tan 2A = 2 tan A 1 − tan2 A

Transformaci´n en producto o
A+B A−B cos 2 2 A+B A−B 2. sen A − sen B = 2 cos sen 2 2 1. sen A + sen B = 2 sen

1

ım c constante. l´ cos x = 1 ım 3. cosh u = 2 eu − e−u 3. x→0 x a > 0. Entonces: Derivadas ım ım x→a x→a x→a l´ c = c. a = 1 L´ ımites Propiedades: Si: l´ f (x) = L y l´ g(x) = M . l´ sen x = 0 ım x→0 x→0 x→0 Transformaci´n de producto en suma o 1 [sen(A + B) + sen(A − B)] 2 1 2. F´rmulas: o 1. l´ ım ax − 1 = ln a. sen A sen B = [cos(A − B) − cos(A + B)] 2 1 3. x→a l´ [f (x) ± g(x)] = l´ f (x) ± l´ g(x) = ım ım ım x→a x→a L±M x→a dy = y = f (x) dx f (x + h) − f (x) ∆y f (x) = l´ ım = l´ ım ∆x→0 ∆x h→0 h Propiedades: [kf (x)] = kf (x). l´ ım 4. 1 − tanh u = sech u 9. cosh2 u − senh2 u = 1 8. sen x =1 x tan x =1 l´ ım x→0 x 1 − cos x l´ ım =0 x→0 x 1 − cos x 1 l´ ım = x→0 x2 2 l´ arcsen x = 0 ım x→0 x→0+ x→0 Funciones hiperb´licas o 1.g(x)] = l´ f (x).2 3. x→a g(x) l´ g(x) ım M x→a x→a x→a si M = 0 n∈N l´ [f (x)]n = [ l´ f (x)]n = Ln . 12. sen A cos B = 2. l´ ım 11. tanh u = u e + e−u 4. coth u = 1/tanh u 5. l´ g(x) = L. n ∈ N. l´ (1 + x)1/x = e ım 15. l´ ım =1 x→0 x 9. x→+∞ π 2 l´ ım arctan x = π 2 π 2 x→−∞ l´ ım arctan x = − 1+ 1 x x 13. 6. dx d 2. ım ım . (x) = 1 dx l´ [f (x).M ım ım ım x→a x→a 1 1 1 = = . cos A − cos B = −2 sen 2 2 l´ ım n Walter Arriaga D. f (x) = n x→a si n fuera par debe cumplirse que b ≥ 0 x→a l´ f (x) = ım √ n L. coth2 u − 1 = csch2 u 2 2 8. sech u = 1/cosh u 6. c con- l´ [c f (x)] = c l´ f (x) = cL. cos A cos B = [cos(A + B) + cos(A − B)] 2 1. csch u = 1/sinh u 7. l´ arc cos x = ım arcsen x =1 x arctan x 10. senh u = eu − e−u 2 eu + e−u 2. k = constante [f (x) ± g(x)] = f (x) ± g (x) F´rmulas: o d (k) = 0 1. l´ ım x→a g(x) l´ g(x) ım M x→a si M = 0 l´ f (x) ım f (x) L l´ ım = x→a = . l´ ım x→0 x→∞ =e 14. ım ım x→a x→a stante. 5. cos A + cos B = 2 cos Matem´tica IV a A+B A−B cos 2 2 A+B A−B sen 4. 7.

k = constante g(x)dx [f (x) ± g(x)]dx = F´rmulas: o 1. (loga u) = loga e dx u d u (ln u) = dx u √ d u 12. 20.au ln a dx d u (e ) = u . 5. (f ◦ g) (x) = f (g(x)).Walter Arriaga D. 16. 5.v) = u.coth u dx Regla de la cadena 31.cosh u dx . csc2 u dx d (sec u) = u .g (x) 32. 21. entonces: a ∂F dy = − ∂x ∂F dx ∂y 3 d 9. 17. n+1 f (x)dx ± n = −1 eu du = eu + c au = au +c ln a d 25. 3. y) = 0 adem´s y = f (x).eu dx d v (u ) = vuv−1 u + uv v ln u dx d (u. tan u dx d (csc u) = −u . cot u dx d u (arcsen u) = √ dx 1 − u2 −u d (arc cos u) = √ dx 1 − u2 u d (arctan u) = dx 1 + u2 d −u (arccot u) = dx 1 + u2 d u (arcsec u) = √ dx u u2 − 1 d −u (arccsc u) = √ dx u u2 − 1 Integrales Propiedades: kf (x)dx = k f (x)dx. sec u. 18.u − u. entonces: dy du dy = dx du dx Derivada Param´trica e x = x(t) 33.v = v v2 Matem´tica IV a 26. 7. du = u + c du = ln |u| + c u un du = un+1 + c. 24. 15. 19. ( u) = √ dx 2 u 11. 4. Si .u dx u v.csch2 u dx d (sech u) = −u .csch u. 2. 28.v + v. 29. sec2 u dx d (cot u) = −u . d n (x ) = nxn−1 dx d n (u ) = nun−1 u dx d u (a ) = u . d (cosh u) = u . 27. Si y = f (u) y u = g(x). dx u d 10.tanh u dx d (csch u) = −u . entonces: y = y(t) dy dy = dt dx dx dt Derivada impl´ ıcita 34. 13. 3. 14. d (sen u) = u . 23.sech u. csc u.sech2 u dx d (coth u) = −u . 22. sen u dx d (tan u) = u . Si F (x. 6. 30. 4.senh u dx d (tanh u) = u . (senh u) = u . 8. cos u dx d (cos u) = −u .

8. 14. 18. 13. coth udu = ln | senh u| + c sechudu = arctan(senh u) + c cschudu = ln tanh x 2 +c sech2 udu = tanh u + c csch2 udu = − coth u + c sechu tanh udu = −sechu + c cschu coth udu = −cschu + c du 1 u = arctan + c. 12. 2 − a2 a a u u (a > 0) a2 − u2 + a2 arcsen u2 + a2 + a2 ln(u + u2 − a2 − a2 ln |u + u2 + a2 ) + c u2 − a2 | + c . a Walter Arriaga D. 15. 20. 31. 2 a −u (a > 0) du = ln |u + u2 ± a2 u2 ± a2 | + c (a > 0) du 1 |u| √ = arcsec + c.4 6. 29. 10. 22. a2 − u2 2a u−a √ √ a2 du u = arcsen + c. 32 33 34 sen udu = − cos u + c cos udu = sen u + c tan udu = ln | sec u| + c cot udu = ln | sen u| + c sec udu = ln | sec u + tan u| + c csc udu = ln | csc u − cot u| + c sec2 udu = tan u + c csc2 udu = − cot u + c sec u tan udu = sec u + c csc u cot udu = − csc u + c senh udu = cosh u + c cosh udu = senh u + c tanh udu = ln | cosh u| + c a2 − u2 du = u2 + a2 du = u2 − a2 du = 1 u 2 1 u 2 1 u 2 Matem´tica IV a 19. u + c. 21. 25. u2 − a2 2a u+a du 1 u+a = ln + c. 11. 24. 27. 28. 7. 26. 9. 23. 17. 30. 2 +u a a (a > 0) (a > 0) (a > 0) a2 du 1 u−a = ln + c. 16.

Matem´tica IV a 5 Transformada de Laplace f (t) k tn eat sen(at) cos(at) senh(at) cosh(at) ebt sen(at) ebt cos(at) ebt senh(at) ebt cosh(at) L {f (t)} = F (s) k s n! sn+1 1 s−a a 2 + a2 s s 2 + a2 s a 2 − a2 s s s2 − a2 a (s − b)2 + a2 s−b (s − b)2 + a2 a (s − b)2 − a2 s−b (s − b)2 − a2 RC s>0 s>0 s>a s>0 s>0 s > |a| s > |a| Donde RC = Regi´n de la convergencia.Walter Arriaga D. o .