You are on page 1of 1

Rujukan : sewaPPKP/2011/01 Kumpulan Winners 4life Kepada; Pengurus Besar Pertubuhan peladang kawasan Pitas Tuan/Puan

MEMOHON MENYEWA BILIK MESYUARAT PEJABAT PELADANG KAWASAN PITAS. Perkara di atas di rujuk 02. Kami daripada kumpulan Winners 4life, ini memohon jasa baik daripada pihak tuan untuk membenarkan kami menyewa bilik mesyuarat pejabat Peladang Pitas untuk kegunaan seminar/ceramah 4life seperti ketetapan di bawah : TEMPAT MASA HARI BILANGAN : Bilik mesyuarat PPK Pitas : 8.00pm-10.00pm : setiap hari khamis (setiap minggu) : 40 orang (jangkaan)

03. Kami bersedia membayar sewa tersebut iaitu dengan kadar RM20- sejam seperti yang telah dipersetujui sebelum ini. 04. Besarlah harapan kami agar pihat tuan/puan dapat mempertimbangkan perkara ini. Segala budi baik dan pertimbangan dan perhatian Tuan/Puan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian terima kasih. Yang benar ...................................... (NAZILIN MATANGAN) Winners 4life Pitas