You are on page 1of 7

RASPORED PROVJERA ZNANJA U 2011/12.

ŠKOLSKOJ GODINI (STUDENTI I i II GODINE STUDIJA)
G

Predmet

I godina

Osnovi računarstva

II godina

G

Završni ispit
Datum

dan

09.01.12 ponedjeljak

Dodatni popravni ispit

Popravni ispit

sati
8

Datum

dan

06.02.12 ponedjeljak

Sati
8

Datum

dan

20.08.12 ponedjeljak

Sati
8

Fizika I

12.01.12

četvrtak

8

09.02.11 četvrtak

8

23.08.12 četvrtak

8

Istorija elektrotehnike / Materijali u elektrotehnici

13.01.12

petak

8

10.02.12 petak

8

24.08.12 petak

8

Matematika I

17.01.12

utorak

8

14.02.12 utorak

8

28.08.12 utorak

8

Osnovi elektrotehnike I

19.01.12

četvrtak

8

16.02.12

8

31.08.12 petak

8

Predmet
Uvod u energetske sisteme

Završni ispit

četvrtak

Popravni ispit
Datum

Dan

Dodatni popravni ispit
Sati

Datum

Datum

Datum

Dan

Sati

30.05.12.

srijeda

14

06.07.12 petak

8

05.09.12 srijeda

Sati
8

Osnovi programiranja

04.06.12 ponedjeljak

8

02.07.12 ponedjeljak

8

27.08.12 ponedjeljak

8

Fizika II

07.06.12

četvrtak

8

05.07.12 četvrtak

8

04.09.12 utorak

8

Mikroelektromeh.sistemi

08.06.12

petak

8

06.07.12 petak

8

05.09.12 srijeda

8

Matematika II

12.06.12

utorak

8

10.07.12

utorak

8

06.09.12 četvrtak

8

Osnovi elektrotehnike II

14.06.12

četvrtak

8

12.07.12

četvrtak

8

07.09.12 petak

8

Predmet

Završni ispit
Datum

Dan

Popravni ispit
Sati

Datum

Dan

Dodatni popravni ispit
Sati

Datum

Dan

Sati

Mjerenja u telek. / Diskr.strukt.

09.01.12 ponedjeljak

11

06.02.12 ponedjeljak

11

20.08.12 ponedjeljak

11

Električna mjerenja

11.01.12

srijeda

11

08.02.12

srijeda

11

21.08.12 utorak

11

Matematika III

13.01.12

petak

11

10.02.12

petak

11

24.08.12 petak

11

Teorija električnih kola I

16.01.12 ponedjeljak

11

13.02.12 ponedjeljak

11

27.08.12 ponedjeljak

11

Objektno-orijentisano programiranje/ Matr.metode u el.

18.01.12

srijeda

11

15.02.12

srijeda

11

23.08.12 četvrtak

11

Osnovi elektronike

20.01.12

petak

11

17.02.12

petak

11

30.08.12 srijeda

11

Predmet

Završni ispit
Datum

Datum

Popravni ispit
Sati

Datum

Dan

Dodatni popravni ispit
Sati

Datum

Datum

Sala

Sati

Senzori / Primj.inž.soft.paketa

04.06.12 ponedjeljak

11

02.07.12 ponedjeljak

11

22.08.12 srijeda

11

Teorija elektromagnetnih polja I

06.06.12

srijeda

11

04.07.12

srijeda

11

29.08.12 srijeda

11

Algoritmi i strukture podataka/Iz.pogl.matem.

08.06.12

petak

11

06.07.12

petak

11

28.08.12 utorak

11

Signali i sistemi

11.06.12 ponedjeljak

11

09.07.12 ponedjeljak

11

03.09.12 ponedjeljak

11

Teorija električnih kola II

13.06.12

srijeda

11

11.07.12

srijeda

11

06.09.12 četvrtak

11

Analogna i integrisana elektronika

15.06.12

petak

11

13.07.12

petak

11

05.09.12 srijeda

11

A008
A101
102
005
stelekt

Sala

A008
A101
102
005
stelekt

06.12 četvrtak 14.08.12 petak 14 14 03.08.12 ponedjeljak 02.12 utorak 14 04.12 07.09.01.06.12 subota Sati 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 Sati 16 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 9 9 Dodatni popravni ispit Datum dan Sati ponedjeljak 14 20.12 srijeda 04.12 srijeda 14 29.12 10.12 ponedjeljak 14 14 03.01.u ees (izborni) Automatsko upravljanje I Numeričke metode u elektrotehnici Logičke i sekvencijalne strukture Elektroenergetske mreže I Modelovanje i simulacija I III godina Predmet Automatsko upravljanje II Statistička teorija telekomunikacija Električne mašine II Teorija informacija i kodovanje Elektroenergetske mreže II Operaciona istraživanja (izborni) Optičke telekomunikacije Računarska grafika i vizualizacija (izborni) Elektromagnetna kompatibilnost (izborni) Arhitektura računara Dijagnostika električnih mašina Modelovanje i simulacija II Optimizacione metode u elektrotehnici Prenaponska zaštita telekomunikacionih sistema (izborni) Digitalne telekomunikacije Numerički postupci u projektovanju (izborni) Nelinearni sistemi upravljanja (izborni) Završni ispit Datum 09.12 petak 14 24.09.12 12.12 Datum 04.07.12 05.en.12 petak 14 Sala A008 A101 102 005 Stelekt .06.06.12 ponedjeljak 14 14 20.02.12 17.02.12 13.12 utorak 14 29.08.08.12 utorak 09.08.sist.i estimacija (izborni) Obrada digitalnih signala Električne mašine I Kvalitet el.12 dan ponedjeljak ponedjeljak ponedjeljak utorak četvrtak četvrtak petak subota utorak srijeda srijeda četvrtak Završni ispit Dan ponedjeljak ponedjeljak ponedjeljak utorak utorak srijeda srijeda srijeda srijeda četvrtak četvrtak utorak srijeda srijeda četvrtak subota subota sati 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 Sati 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 9 9 Popravni ispit Datum dan 06.06.12 četvrtak 14 Dodatni popravni ispit Datum Datum Sati 31.06.12 utorak 14 23.12 četvrtak 05.02.12 06.12 13.09.02.12 četvrtak Popravni ispit Datum Dan 02.12 petak 16 31.07.09.07.12 subota 14.06.12 srijeda 04.12 ponedjeljak 07.09.01.01.01.07.02.09.09.izv.08.08.01.12 19.08.12 12.12 srijeda 15.12 utorak 14 05.12 ponedjeljak 03.12 09.12 subota 9 28.08.01.12 petak 11.12 petak 14 07.12 utorak 04.12 ponedjeljak 21.12 ponedjeljak 14 03.12 srijeda 14 05.07.12 utorak 11.09.06.12 utorak 15.12 četvrtak 10.12 petak 14 24.09.01.12 16.06.06.07.12 srijeda 14 06.12 srijeda 04.07.12 06.07.08.08.12 srijeda 16.07.01.12 srijeda 11.09.12 petak 14 31.RASPORED PROVJERA ZNANJA U 2011/12.08.12 četvrtak 09.12 ponedjeljak 06.06.02.06.12 srijeda 12.06.12 18.02.12 petak 14 25.energije / Obn.12 ponedjeljak 02.12 09.08.12 06.ŠKOLSKOJ GODINI (STUDENTI III GODINE STUDIJA ) G Predmet Instrumentacija Teorija elektromagnetnih polja II Osnovi telekomunikacija Windows programiranje / Stoh.07.12 četvrtak 11 07.12 04.01.08.12 16.09.02.06.12 četvrtak 14 24.01.02.12 14.06.12 20.12 srijeda 05.06.12 04.07.12 18.08.06.12 petak 8 07.12 07.07.12 ponedjeljak 03.12 13.02.12 06.12 subota 14.12 ponedjeljak 06.12 ponedjeljak 04.07.12 12.12 srijeda 14 30.12 14.08.12 četvrtak 14 23.02.01.07.07.08.07.12 utorak 03.09.12 četvrtak 10.02.12 05.07. / Komunik.

12 petak Popravni ispit Datum Dan 02.02.08.08.12 19.12 srijeda 14 29.07.02.08.09.12 petak 09.12 06.12 petak 14 20.12 srijeda 10.12 srijeda 15.12 20.01.12 16.02.12 ponedjeljak 14 29.12 09.12 srijeda 8 24.02.12 ponedjeljak 8 04.01.02.12 srijeda 16.12 petak 11 ponedjeljak 16 20.02.07.01.12 11.01.12 srijeda 17.12 18.01.08.12 19.07.08.02.12 13.12 petak 13.01.12 četvrtak 16.12 petak 8 Dodatni popravni ispit Datum Datum Sati 30.07.01.02.09.06.08.12 petak 11 27.12 20.08.12 13.02.12 srijeda 12.12 ponedjeljak 04.12 dan ponedjeljak srijeda petak ponedjeljak srijeda četvrtak četvrtak petak petak ponedjeljak srijeda četvrtak ponedjeljak srijeda srijeda petak ponedjeljak srijeda petak ponedjeljak srijeda četvrtak četvrtak petak Završni ispit Dan ponedjeljak srijeda petak ponedjeljak srijeda srijeda petak petak ponedjeljak srijeda petak ponedjeljak srijeda sati 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 11 14 11 11 11 11 16 14 14 14 14 14 14 14 Sati 11 11 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 Popravni ispit Datum dan 06.01.01.08.12 ponedjeljak 11 22.06.01.12 04.08.01.12 22.02.09.09.12 11.12 ponedjeljak 10.06.12 srijeda Sati 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 8 14 8 8 8 8 16 11 11 11 11 11 11 11 Sati 8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 Dodatni popravni ispit Datum dan Sati 20.12 20.12 08.12 20.12 četvrtak 14 ponedjeljak 14 03.08.12 12.12 petak 12.12 četvrtak 8 03.09.07.08.06.12 petak 13.12 četvrtak 11 30.12 srijeda 06.12 08.12 11.12 09.12 15.06.12 srijeda 14 23.02.12 13.12 četvrtak 13.01.06.01.12 ponedjeljak 15.01.RASPORED PROVJERA ZNANJA U 2011/12.12 ponedjeljak 16 22.01.12 četvrtak 17.01.12 srijeda 14 31.01.12 ponedjeljak 11 29.02.12 ponedjeljak 08.12 četvrtak 8 30.06.07.12 19.08.12 srijeda 11 30.12 petak 06.02.06.12 srijeda 10.01.12 petak 14 05.12 petak 8 27.02.02.06.07.12 13.01.08.12 četvrtak 8 31.12 srijeda 09.12 ponedjeljak 08.08.02.12 petak 06.12 petak 11 31.02.08.12 ponedjeljak 08.08.01.12 srijeda 8 30.02.12 utorak 8 05.06.12 četvrtak 14 27.12 srijeda 8 Sala GA .12 srijeda 16.12 ponedjeljak 04.06.09.08.12 Datum 04.02.08.07.09.12 19.12 četvrtak 11 31.02.12 18.08.02.12 četvrtak 8 06.12 petak 02.12 ponedjeljak 10.08.12 srijeda 11 24.07.12 04.02.07.01.12 ponedjeljak 8 29.02.12 četvrtak 17.07.12 srijeda 11 31.08.08.08.12 13.08.09.06.08.12 18.12 utorak 14 05.12 16.12 četvrtak 16.12 ponedjeljak 15.01.12 18.08.12 16.12 11.12 četvrtak 14 06.01.12 06.ŠKOLSKOJ GODINI (STUDENTI IV GODINE STUDIJA ) IV godina G Predmet Energetska elektronika Analiza elektroenergetskih sistema I Elektroenergetske podstanice Elektromotorni pogoni Relejna tehnika Energija i okolina Tržište električne energije Nove tehnologije u elektromehaničkim sistemima Analiza distributivnih i industrijskih mreža Operativni sistemi Baze podataka Obrada digitalnih signala Sistemi automatske regulacije Obrada i analiza digitalne slike Inteligentni sistemi Energetska elektronika i upravljanje Operativni sistemi Prostiranje elektromagnetskih valova Telekomunikacione mreže Telekomunikacioni protokoli Mobilne komunikacije Digitalna televizija Standardi i regulativa u telekomunikacijama Modelovanje i simulacija telekomunikacionih sistema Predmet Analiza elektroenergetskih sistema II Elektrane Upravljanje elektromotornih pogona Tehnika visokog napona Upravljanje elektroenergetskim sistemom Mehatronika Elektrotermija Planiranje i pouzdanost distributivnih mreža Razvoj softvera Računarske mreže Robotika i automatizacija Sistemi u realnom vremenu Upravljanje složenim sistemima Završni ispit Datum 09.12 srijeda 06.12 ponedjeljak 15.07.12 petak 11 30.09.08.12 petak 09.01.06.12 petak 17.08.12 11.07.12 srijeda 10.02.12 srijeda 14 31.12 15.

07.07.08.12 srijeda 06.12 srijeda 10.06.12 30.09.12 05.09.12 14.09.07.Adaptivno i robusno automatsko upravljanje Prepoznavanje uzoraka Satelitske telekomunikacije Multimedijski sistemi i komunikacije Multipleksni i komutacijski sistemi Projektovanje telekomunikacionih mreža Računarske mreže Telekomunikacijske usluge Pristupne telekomunikacione mreže Teorija prometa 14.06.12 15.12 04.07.12 08.12 srijeda 12.12 četvrtak petak ponedjeljak srijeda petak ponedjeljak srijeda četvrtak petak petak 8 14 8 8 8 8 8 8 8 8 10.09.12 petak 8 11 14 14 14 14 14 14 14 14 31.07.12 05.07.12 13.12 31.12 petak srijeda četvrtak četvrtak ponedjeljak utorak srijeda petak srijeda srijeda Ispiti iz Operativnih sistema i Obrada digitalnih signala održati će se u 008 na Fakultetu elektrotehnike 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 .07.12 ponedjeljak 10.12 petak 09.12 15.06.12 11.06.06.06.12 06.12 05.12 petak 02.12 03.07.09.12 srijeda 12.08.07.09.06.08.12 15.12 ponedjeljak 04.07.06.12 06.06.12 05.12 04.06.09.12 petak 12.