You are on page 1of 4

Opće upozorenje!

Candy kućanski uređaji namijenjeni su iskljčuivo za korištenje u domaćinstvu. Kuhinjsku napu koristite samo prema uputama! Sva su prava zadražna. Nijedan dio ovog izdanja ne smije biti reproduciran ili prepisan u bilo kojem obliku odnosno na bilo koji način, bilo mehanički, fotokopiranjem ili na neki drugi način, bez prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copyrighta). Proizvođač ne odgovara za eventualne greške u tiskanju ovih uputa. Proizvođač zadržava pravo na odgovarajuće izmjene na proizvodu koje ne mijenjaju njegove bitne osobine.

KUHINJSKA NAPA CBT 66 CBT 96
CANDYHOOVER ZAGREB
Zagreb, Savska cesta 64 tel. 01 6176-242, fax. 01 6176-243 www.candy.hr

UPUTE ZA UPORABU

slika 1 slika 3 slika 4 slika 5 slika 1A slika 6 slika 7 slika 2 slika 8 2 3 .

Da ispravno namjestite napu. osim ako ih koriste uz nadzor osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili od iste osobe dobiju pravilne upute za korištenje uređaja. Ako ste u nedoumici obratite se kvalificiranom električaru. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na vanjsku odvodnju para/dima nastalih sagorijevanjem. osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i znanja. zatim učvrstite uređaj s kuhinjskim elementom na stražnjoj strani. F) prilikom čišćenja i održavanja uređaja. plinski i/ili klasični štednjaci/peći). instalirajte napu tako da je utikač uvijek lako dostupan. Prije spajanja uređaja na električnu mrežu: . FILTRIRANJE ZRAKA (UNUTARNJA CIRKULACIJA ZRAKA) U ovom načinu rada čisti zrak se vraća u prostoriju kroz spojnu cijev koja se nalazi unutar kuhinjskog elementa a spojena je na prsten B (slika 4). Električno spajanje mora biti izvedeno prema lokalnim propisima. . odpojite utikač iz zidne utičnice. b) filtriranje zraka (unutarnja cirkulacija zraka). učinkovitost nape biti će manja a radna buka glasnija. H) pazite na djecu da se ne igraju s uređajem. spojite žice prema opisu na pločici s tehničkim podacima. Kuhinjska napa uklanja zrak iz prostorije koji je otvorenom plamenu ili plinskom plameniku potreban za izgaranje. 4 2) UPOZORENJE ! U određenim okolnostima električni uređaji mogu biti opasni: A) ne provjeravajte stanje filtera kada napa radi. INSTALACIJA Da pravilno izvedete instalaciju uređaja. U slučaju izravnog spajanja na električnu mrežu. I) u prostoriji gdje se uz napu istovremeno koriste uređaji na plin ili druga goriva mora biti osigurana odgovarajuća ventilacija. G) ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim. ODVODNJA ZRAKA PREMA VAN Kuhinjska napa može izbaciti paru/dim kroz odgovarajući otvor na vanjskom zidu ili provodni kanal.OPĆENITO Pažljivo pričitajte slijedeće važne informacije koje se odnose na sigurnost instalacije i održavanje uređaja. prethodno pripremite odgovarajući otvor za odvod zraka. SMEĐA ŽICA = pod naponom (L) PLAVA ŽICA= neutralno (N) Ako nije označeno. C) kuhanje na otvorenom plamenu ispod nape je zabranjeno. Spajanje na glavnu električnu instalaciju mora biti izvedeno kako slijedi: . Preporučujemo korištenje cijevi za odvod zraka koja mora imati isti promjer kao i otvor za odvodnju zraka. 2) Odredite način na koji će napa raditi (odvodnja zraka ili filtriranje). Uklonite ugljeni filter koji je već ugrađen u napu tako da ga okrenete za 90° ulijevo (slika 7).pročitajte podatke na pločici s tehničkim podacima (nalazi se u unutrašnjosti uređaja) kako bi utvrdili da napon i snaga uređaja odgovaraju vašoj električnoj instalaciji kao i da li je zidna utičnica odgovarajuća. L) ako napa nije čišćena prema uputama iz ove knjižice postoji opasnost od požara. uklonite filter(e) za masnoću (slika 6) kako bi lakše rukovali s uređajem. Da učvrstite napu na mjesto. 5 UČVRŠĆIVANJE NAPE NA DONJI DIO ZIDNOG KUHINJSKOG ELEMENTA Ova vrsta kuhinjske nape mora biti ugrađena unutar kuhinjskog elementa ili unutar nekog drugog elementa koji će je pridržavati. B) ne dirajte žarulje ili okolni prostor tijekom ili odmah nakon dužeg korištenja nape. Napa ne smije biti spojena na isti kanal za odvodnju. koji se koristi za cirkulaciju vrućeg zraka ili odvodnju para/dima nastalih izgaranjem na neelektričnim uređajima (npr. UPUTE ZA NSTALACIJU Instalaciju i električno spajanje uređaja mora izvesti ovlašteni servis. Negatvni pritisak u prostoriji ne smije prijeći 4Pa (4 x 10 5 bara). drugi uređaji koji ne koriste električnu energiju) a koji ovise o zraku u prostoriji. ELEKTRIČNO SPAJANJE Ovaj uređaj je klase "II" i zato vod za uzemljenje nije potreban. D) izbjegavajte prisutnost otvorenog plamena u blizini nape jer to može oštetiti filtere i izazvati požar. Ako se koristi cijev manjeg promjera. između uređaja i električne mreže mora biti ugrađen odgovarajući električni prekidač s minimalnim razmakom između spojeva od 3 mm.ako se glavni električni kabel ošteti. U slučaju instalacije nape sa odvodom zraka pomoću cijevi. Prije nego krenete s postupkom instalacije. Čuvajte ovu knjižicu jer će vam trebati i ubuduće. E) stalno kontrolirajte hranu koju pržite jer se pregrijano ulje može zapaliti. poštujte naredne upute: 1) Ugradite kuhinjsku napu na donju stranu kuhinjskog elementa. Neophodno je da nabavite teleskopsku/savitljivu cijev koja zadovoljava standarde za korištenje nape (nezapaljiva) i spojite je na prirubnicu B (slika 3).Za siguran rad kuhinjske nape osigurajte odgovarajuću ventilaciju prostorije u kojoj napa radi. koristite 4 vijka koji moraju biti odgovarajući kuhinjskom elementu. Ako kabel uređaja ima utikač. Razmak između posuđa na štednjaku ili ugradbenoj ploči za kuhanje i donjih dijelova nape mora biti najmanje 65 cm (slika 5). Izbušite rupice kako je prikazano u nacrtu na slici 1. morate ga zamijeniti s novim kablom koji možete nabaviti izravno u ovlaštenom servisu. SIGURNOSNE MJERE 1) Budite oprezni ako kuhinjska napa radi istovremeno kada i uređaji s otvorenim plamenom ili plinski plamenik (odnosno. Ugljeni filter je već ugrađen u kuhinjsku napu. poravnajte prednju ploču kuhinjske nape s vratima kuhinjskog elementa i podesite graničnik E korištenjem vijka P (slika 2). Ova kuhinjska napa može se koristiti na 2 različita načina: a) odvod zraka pomoću cijevi (ispuh zraka prema van).

Razina zasićenosti aktivnog ugljenog filtera zavisi o učestalosti korištenja kuhinjske nape. ZAMJENA ŽARULJE Da zamijenite žarulju prvo uklonite filter za masnoću (prema prethodnom opisu. filter za masnoću može se zapaliti. Za opširnije informacije o tretmanu. Mikro prekidač nema utjecaja na rasvjetu koja se uključuje pomoću namjenskog prekidača (slika 8A). recikliranju ili korištenju ovog proizvoda kao otpada. vrsti kuhanja i pravilnom održavanju filtera za masnoću.uklonite filter sa rešetke i operite ga otopinom neutralnog tekućeg deterdženta i tople vode. Ako je donji dio kućišta zatvoren motor se neće uključiti. 6 . Novi fllter treba postaviti tako da je tekst vidljiv kroz rešetku s vanjske strane. To će pomoći ovlaštenom serviseru i spriječiti eventualne nepotrebne troškove zbog uzaludnog dolaska servisera. 7 Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu električne i elektronske oprema" (WEEE).dobro ga isperite toplom vodom i pustite da se osuši. U slučaju nepoštivanja uputa za zamijenu i pranje filtera. OVLAŠTENI SERVIS Prije nego se obratite ovlaštenom servisu: Ako uređaj uopće ne radi. slika 6) a zatim uklonite žarulju. Filter za masnoću služi da iz zraka odvoji sve masne tvari i zato je podložan zasićenju (vrijeme zasićenja zavisi o načinu korištenja kuhinjske nape). PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE ŠTETE KOJE SU PROIZAŠLE ZBOG N E P O Š T I VA N J A U P U TA I UPOZORENJA NAVEDENIH U OVOJ KNJIŽICI. isključite uređaj i obratite se ovlaštenom servisu (nemojte si dozvoliti da uređaj postane predmetom grubih postupaka). Odlaganje mora biti izvršeno u skladu s lokalnim ekološkim propisima za odlagališta otpada. nakon što se ponovno otvori. A A1 A2 B B1 B2 B3 = prekidač za svjetlo = tipka za isključivanje = tipka za uključivanje = kontrole brzine motora = tipka za PRVU BRZINI = tipka za DRUGU BRZINU = tipka za TREĆU BRZINU UPOZORENJE ! Ako se teleskopski donji dio kućišta zatvori s brzinom podešenom na 2. Broj ćete pronaći u jamstvenom listu ili na pločici s tehničkim podacima koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja. . SERIJSKI BROJ UREĐAJA (gdje se nalazi ?) Vrlo je važno da u kontaktu s ovlaštenim servisom navedete šifru proizvoda i serijski broj (broj od 16 znamenki koji počinje brojem 3).). iste vrste (slika 14). namačite ga neko vrijeme u otopini da prljavština omekša. molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured. kuhinjska napa će se uključiti na istoj brzini na kojoj je bila zatvorena. Metalni i/ili filter od aluminijske ploče mogu se oprati i u perilici posuđa.ako ne možete ustanoviti uzrok kvara. službu vašeg lokalnog odlagališta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. To ne znači da se mora zamijeniti. . Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. filter za masnoću i aktivni ugljeni filter zahtijevaju posebnu pažnju. Aktivni ugljeni filter služi za pročišćavanje zraka koji se vraća natrag u prostoriju. Rasvjeta kuhinjske nape namijenjena je za korištenje tijekom kuhanja a ne za općenitu rasvjetu prostorije.provjerite da je utikač ispravno spojen u zidnu utičnicu. Filter nije moguće prati ili ponovno koristiti i zato se mora zamijeniti najmanje jednom svaka četiri mjeseca. Zamijenite žarulju novom. KONTROLE (slika 8) Kontrole se sastoje od KLIZNIH tipki i simbola: Ovaj model kuhinjske nape ima ugrađen mikro prekidač koji omogućuje aktiviranje brzine motora kroz otvaranje donjeg teleskopskog dijela kućišta.UPORABA I ODRŽAVANJE Preporučujemo da kuhinjsku napu uključite prije početka kuhanja. Predugo korištenje rasvjete smanjuje radni vijek žarulja. Također preporučujemo da uređaj radi još 15 minuta nakon što prestanete s kuhanjem kako bi se mirisi i pare/dim potpuno uklonili iz zraka. Djelotvornost kuhinjske nape zavisi o stalnom održavanju. žičane spužvice i sl. Masne naslage i prljavštinu sa ventilatora i drugih površina kuhinjske nape uklonite krpom navlaženom u alokohol ili neutralnim tekućim deterdžentom. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Filter od aluminija će nakon nekoliko pranja možda promijeniti boju. Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda možete pomoći i Vi te tako spriječiti potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda. Filter operite na slijedeći način: . Materijal od akrila za filtriranje masnoće koji je položen na rešetku potrebno je zamijeniti kada se tekst vidljiv kroz rešetku deformira i promijeni boju. Ako filter nema tekst ili se koristi filter od metalne/ aluminijske ploče tada je filter potrebno zamijeniti/oprati svaka 2 mjeseca kako bi se spriječila opasnost od požara. Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje (vim. savjetujemo da: .