You are on page 1of 6

I.

Sistem frigorific cu absorbtie si energie solara (solar cooling)
I.1. Schema constructiva si functionala a instalatiei. Sistemul este destinat experimentarii conditiilor in care energia solara poate fi utilizata la producerea de frig si anume la producerea de apa racita pentru climatizarea de confort. In figura I.1. este indicata schema de principiu a instalatiei.

Figura I.1. Schema de principiu a instalatiei de racire solara (Solar Cooling)
Legendă: 1 - captatori solari plani;2- schimbător de căldură cu plăci; 3 – rezervor stocare apă caldă; 4 – cazan apă caldă; 5 – baterie amestec; 6 – maşină frigorifică cu absorbţie Br – Li – apă; 7 – turn de răcire;8 – pompe de recirculare; 9 – grup hidraulic de pompare;10 – sistem de automatizare a funcţionării grupului hidraulic; 11 – consumator de apă răcită pentru climatizarea de confort; 12 – consumator de apă caldă; TC – senzori temperatură.

Funcţionarea sistemului experimental: apa caldă preparată cu ajutorul energiei solare încălzeşte un volum de 4000l apă, stocată în rezervorul sistemului. In circuitul de încălzire a apei, în panourile solare, este vehiculată o soluţie apoasă de 10% etilen glicol, masic. Această soluţie transferă căldură, în schimbătorul de căldură cu placi 2, apei stocate în rezervorul 3 ( cu volumul de 4000l). Senzorii de temperatură (TC), montaţi pe circuitul de apă, încălzită solar, şi pe rezervorul de stocare furnizează semnal unui sistem de automaizare, al cărui rol este acela de a acţiona grupul hidraulic de pompare, atâta timp cât temperatura apei din rezervor este inferioară celei măsurate la ieşirea din panourile solare. Apa caldă preparată în rezervor reprezintă sursa de căldură a generatorului de vapori de apă din maşina frigorifică cu absorbţie. Sistemul este conceput bivalent astfel încât, în situaţia în care temperatura apei din rezervor este mai mică decât cea necesară în generatorul de vapori al maşinii cu absorbţie, intră în funcţiune cazanul de apă caldă 4. Apa cu temperatura necesară la generator este preparată în butelia de amestec 5. Reducerea nivelului de temperatură al apei la ieşirea din maşina cu absorbţie are loc într-un schimbător de căldură cu plăci, 2. Rolul acestuia este să reducă temperatura apei până la cca. 30 - 35°C, pentru utilizarea eficientă a captatorilor solari. Apa răcită în maşina frigorifică, cu temperatura de cca. 6°C este direcţionată spre colectorul de apă rece, ca parte integrantă a gospodăriei de apă şi apoi spre consumatorul de aer condiţionat. Apa de răcire necesară în absorbitorul şi condensatorul maşinii frigorifice este recirculată prin turnul de răcire 7.

Sistem experimental cu energie solară pentru climatizarea de confort .3. Dispunerea captatorilor solari pe acoperiş Foto I.2. cu ajutorul unui aparat optic (piranometru). Foto I. In figurile următoare sunt prezintate imagini ale instalatiei experimentale.Corelarea între intensitatea radiaţiei solare şi fluxul de căldură preluat de apa încăzită în panourile solare se poate efectua pe baza măsurărilor repetate în sezonul de vară a intensităţii radiaţiei solare.

2. in scopul realizarii de temperaturi ale agentului termic in intervalul 75oC.determinarea performantelor unui camp de captatori. b).temperatura apei răcite: t AR = 11 / 6 0 C & .2.1.3.2.temperatura de intrare / ieşire: t H = 80 / 750 C & .77 x1x 4. Parametrii apei răcite: .temperatura apei de răcire la intrare si ieşire: t r = 27 / 310 C & . Puterea termica a generatorului: & QG =1.18 x5 = 16. 1. Parametrii apei calde de la soare ce alimentează generatorul .1. Rezultate experimentale Cercetarile experimentale au drept scop: . Parametrii apei de răcire a condensatorului si absorbitorului: . agent termic care este utilizat pentru actionarea unei instalatiile frigorifice cu absorbtie.stabilirea limitelor de utilizare numai a energiei solare la producerea de frig si trecerea la sistemul bivalent soare-cazan cu combustibil conventional.55 l / s 1.90oC. functie de temperatura apei calde de actionare.debitul volumic al apei: VCA = 2.debitul volumic de apa răcita: Vo = 0.2 x1x 4.a.2 l / s 1. in diverse sisteme de conectare. . Puterea frigorifica a vaporiatorului: & Qo = 0. b. a).4. .1kW 2.debitul volumic al apei calde: VH =1. Parametrii măsuraţi 1.18 x5 = 25. Puterile termice ale aparatelor maşinii frigorifice: 2. Foto I. Maşină frigorifică cu absorbţie Br – Li – apă.1 kW . Maşină frigorifică cu absorbţie amoniac – apă I.stabilirea regimului dinamic de functionare a instaltiilor cu absorbtie BrLi-apa.77 l / s 2.

In figurile de jos se indica performantele maşinii frigorifice in condiţii funcţionale variabile Figura I. versus temperatura apei de răcire la condensator. . Puterea termica a condensatorului si absorbitorului: & QC . Puterea frigorifica. Bilanţul global pe instalaţie & & & & QG + Qo = QC + Q A Diferenţa de 1.55 x1x 4.3.2. A = 2.43 KW este accetabila. Puterea termica versus temperatura apei calde la generator.63 kW 3.18 x 4 = 42.5.

comparaţie între instalaţia cu absorbţie şi insatalaţia cu compresie mecanică de vapori. Conform acreditarii laboratorul efectueaza teste pentru determinarea puterii termice a captatoarelor solare de diverse tipuri constructive. Instalatii realizate pe santier – Metode de încercare. .SR ENV 12977-2: Instalatii termice solare si componente ale acestora.coeficientul de performanţă. Testarea sistemelor de captatoare solare se face conform standardelor: . oferă posibilitatea efectuării a numeroase studii şi cercetări experimentale. Testarea echipamentelor termice in vederea certificarii de conformitate Laboratorul de Termotehnica este acreditat RENAR.Figura I. în care sunt prevăzute numeroase puncte de măsură. I. LABORATORUL detine certificatul nr. care vizează următoarele tipuri de probleme: . . şi de consumurile de energie asociate.experimentarea altor prototipuri de masini frigorifice cu absorbtie cu energie solara. conform SR EN ISO/CEI 17025:2005. . prin prisma consumului de energie de acţionare. în functie de variaţia debitului de agent de încălzire I. Factor de corectie a puterii frigorifice. . .4.6. pentru obţinerea aceluiaşi efect util. conform standard: I.SR ENV 12977-1: Instalatii termice solare si componente ale acestora. Instalatii realizate pe santier – Conditii generale.4. sub denumirea de LABORATOR INSIST pentru testarea de sisteme si echipamente termice.3.limitele inferioare ale sursei de încălzire. pentru monitorizarea şi controlul parametrilor de lucru. 205LI. la actionarea unei masini frigorifice cu absorbtie.Li-apa.folosirea sistemului bivalent energie solara-energie produsa cu cazan. . pentru functionarea eficientă a maşinilor frigorifice cu absorbţie Br. Teme de cercetare ce pot fi abordate Sistemul experimental. în funcţie de potenţialul de încălzire şi de răcire a instalaţiilor frigorifice cu absorbţie. în diferite configuratii de legare a captatoarelor.1.

.4. Termeni si definitii.SR ENV 12976-1: Instalatii termice solare si componente ale acestora. Testarea masinilor frigorifice cu absorbtie in solutie de BrLi-apa se face conform standardelor: . Conditii. . Aparate de conditionat aerul. grupuri de racit lichide si pompe de caldura cu compresoare antrenate prin motor electric pentru incalzirea si racirea saptiilor.SR EN 14511-1-2007. Aparate de conditionat aerul. grupuri de racit lichide si pompe de caldura cu compresoare antrenate prin motor electric pentru incalzirea si racirea saptiilor. Metode de incercare.SR EN 14511-2-2007. Aparate de conditionat aerul. Instalatii prefabricate – Conditii generale. .. Aparate de conditionat aerul. . . Conditii de incercare. Instalatii prefabricate – Metode de încercare.SR EN 14511-3-2007.2. grupuri de racit lichide si pompe de caldura cu compresoare antrenate prin motor electric pentru incalzirea si racirea saptiilor. I.SR ENV 12976-2: Instalatii termice solare si componente ale acestora. grupuri de racit lichide si pompe de caldura cu compresoare antrenate prin motor electric pentru incalzirea si racirea saptiilor.SR EN 14511-4-2007.