You are on page 1of 5

1 ► Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap. 1.

Pada masa itu tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan. 2. Kemusnahan kuasa pusat kerana tidak dapat mentadbir wilayah-wilayah. 3. Kemunculan golongan baron (tuan tanah) yang berkuasa di wilayah yang diduduki. 4. Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah untuk menjaga keselamatan mereka sebagai balasan petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah. 5. Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba. 6. Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja dan sebagai tukaran golongan tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja. 7. Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tuan tanah dan seterusnya raja dengan tuan tanah merupakan asas kepada sistem feudal di Eropah. 8. Kelembapan ilmu pengetahuan. 9. Institusi gereja amat berkuasa dengan memiliki harta yang banyak. 10. Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama dan ilmu keakhiratan. 11. Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. 12. Kegiatan perdagangan tidak meluas dan sering diganggu olch serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar. 13. Kegiatan perdagangan ke Timur Jauh tidak dapat dijalankan kerana tidak berupaya menyaingi penguasaan orang Islam di kawasan Mediterranean. 14. Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian. 15. Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang kerana penggunaan mata wang terhad.

► Nyatakan ciri-ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu tradisional.

1. Golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam sesebuah negara dengan 2. 3. 4. 5.
memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak. Pembesar memberikan khidmat kepada pihak raja manakala golongan pembesar mendapatkan naungan daripada pihak istana dan dianugerah tanah. Pembesar memaksa rakyat memberikan khidmat kepada mereka dengan mengerjakan tanah. Hasil cukai dikutip untuk diserahkan kepada raja. Pembesar Melayu akan mengerahkan rakyat untuk menjadi askar dan membina istana raja. Terdapat hamba yang memberi khidmat kepada pembesar kerana gagal menjelaskan hutang.

► Apakah perubahan yang berlaku pada Zaman Kemuncak Pertengahan di Eropah?

1. Gereja memainkan peranan universal serta menjadi ejen penyatuan. 2. Perubahan ekonomi hasil pertambahan penduduk. 3. Peningkatan dalam aktiviti pertanian.

Status sosial seseorang itu tidak lagi berasaskan pemilikan tanah tetapi kekayaan. dan ahli perbankan. Pusat hilang kuasa Kemusnahan kuasa pusat kerana tidak dapat mentadbir wilayah-wilayah. Kemunculan kegiatan perdagangan yang maju. Wujud Baron – kuasai tanah Kemunculan golongan baron (tuan rumah) yang berkuasa di wilayah yang diduduki. Zaman Renaissance ► Apakah yang dimaksudkan dengan Renaissance? 1. Perubahan politik berlaku apabila rakyat mula terlibat dalam kegiatan politik. Perubahan ini memberikan hak politik kepada rakyat. 8. 2Ciri-ciri kehidupan pada Zaman Gelap. Kemunculan bandar-bandar seperti Venice. Berasal daripada perkataan Itali. Milan dan Florence di Itali.4. pedagang. Yang mengawal tingkah laku rakyat dan pembesar. 5. 10. B. Rakyat dapat menuntut hak menerusi institusi parlimen yang diwujudkan. renisciment yang bermaksud "kelahiran semula" merujuk pada penghargaan semula ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom. 11. Melahirkan kelas pertengahan terdiri yang daripada artisan. Menjalinkan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. 6. 7. Perlindungan Baron . Tiada Pentadbiran pusat Tiada pentadbiran pusat yang berkesan. 9.

Perlindungan Raja utk Baron Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja dan sebagai tukaran golongan tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja. 3 Tiada pentadbiran pusat yang berkesan.Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah untuk menjaga keselamatan mereka sebagai balasan petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah. Pusat hilang kuasa Kemusnahan kuasa pusat kerana tidak dapat mentadbir wilayah-wilayah. Wujud perhambaan Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba. Wujud Baron – kuasai tanah . Kelembapan ilmu Kelembapan ilmu pengetahuan Gereja berkuasa miliki harta Institusi gereja amat berkuasa dengan memiliki harta yang banyak.Raja Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tuan tanah dan seterusnya raja dengan tuan tanah merupakan asas kepada sistem feudal di Eropah. Ikatan hubungan rakyat – tuan tanah . Yang mengawal tingkah laku rakyat dan pembesar.

Ikatan hubungan rakyat – tuan tanah .Kemunculan golongan baron (tuan rumah) yang berkuasa di wilayah yang diduduki. Wujud perhambaan Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba.Raja Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tuan tanah dan seterusnya raja dengan tuan tanah merupakan asas kepada sistem feudal di Eropah. Perlindungan Baron Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah untuk menjaga keselamatan mereka sebagai balasan petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah. . Kelembapan ilmu Kelembapan ilmu pengetahuan Gereja berkuasa miliki harta Institusi gereja amat berkuasa dengan memiliki harta yang banyak. Kongkongan Gereja Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. Perlindungan Raja utk Baron Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja dan sebagai tukaran golongan tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja. Fokus Akhirat Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama dan ilmu keakhiratan.

Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang kerana penggunaan matawang terhad 4 Ciri –ciri politik di Eropah pada zaman Gelap         Pentadbiran – tiada pentadbiran pusat yang berkesan Feudal – wujudnya sistem feudal di Eropah Baron – kemunculan golongan baron Petani – petani mencari perlindungan daripada tuan tanah Cukai – petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah Hamba – petani terpaksa menjadi hamba kerana tidak mampu membayar cukai Naungan – tuan tanah mendapat naungan dan perlindungan daripada raja Khidmat tuan tanah memberi khidmat dan membayar cukai kepada raja . Tumpuan Pertanian shj.Gangguan orang gasar Kegiatan perdagangan tidak meluas dan sering diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar. Amalan Sistem Barter. Kegagalan bersaing dengan org Islam. Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian. Kegiatan perdagangan ke Timur Jauh tidak dapat dijalankan kerana tidak berupaya menyaingi penguasaan orang islam di Mediterranean.