You are on page 1of 4

Biografija

Lini podaci
Ime i prezime Adrese Brojevi telefona Broj faksa E-mail adresa Nacionalnost Datum roenja Pol

Milo Vui
Stalna: Bore Radia 76, 26222 Bavanite, Srbija Prebivalina: Toin bunar 151, 11070 Novi Beograd, Srbija Telefon u kancelariji: 011 3102 298 Mobilni telefon: 062 260 230 011 3102 298 milos.vucic@rgf.rs srpska 06.09.1985. muki

Radno iskustvo
Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Od januara do aprila 2011. godine Praktikant Marketing sluba (auriranje baza podataka, rad na pripremi i realizaciji dogaaja, prikupljanje i analiza podataka i priprema marketing materijala) Saga d.o.o. Beograd, Milentija Popovia 9 IT industrija Od septembra do decembra 2010. godine Praktikant Marketing sluba (fundraising, kontakti sa partnerima i poslovnim saradnicima, rad na projeltima) Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1 Obrazovanje Od maja 2010. godine Predsednik Izvrnog odbora Rukovoenje radom organizacije Studentska unija Studentskog grada, Toin bunar 147/II-f Nevladin sektor Od novembra 2009. do novembra 2010. godine lan Osmiljavanje, planiranje, promocija i organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi Klub 25 pri Crvenom krstu optine Stari grad, Studentski tgr 18 Zdravstvo Od aprila 2009. do aprila 2010. godine Potpredsednik Nadzornog odbora Nadziranje rada i odluka Izvrnog odbora Studentska unija Beograda, Kraljice Natalije 15/18 Nevladin sektor Od aprila 2008. do aprila 2009. godine Predsednik Izvrnog odbora Rukovoenje radom organizacije Studentska unija Beograda, Kraljice Natalije 15/18 Nevladin sektor

Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Datum Zanimanje ili radno mesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor

Od januara do oktobra 2008. godine Predstavnik Rudarsko-geolokog fakulteta Pisanje predloga izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju Studentski parlament Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1 Obrazovanje Od januara do oktobra 2008. godine lan Zalaganje za prava studenata i poboljanje uslova studiranja na fakultetu Studentski parlament Rudarsko-geolokog fakulteta, uina 7 Obrazovanje Od marta 2007. do marta 2008. godine Predsednik Izvrnog odbora Rukovoenje radom organizacije Studentska unija Rudarsko-geolokog fakulteta, uina 7 Nevladin sektor Od oktobra 2004. do juna 2006. godine lan Rad u timu za dolazeu razmenu studenata AIESEC Lokalna kancelarija Beograd Ekonomski fakultet, Kamenika 6 Nevladin sektor

Formalno obrazovanje
Datum Glavni predmeti/steene vetine Od oktobra 2006. godine Odsek Rudarski; Studijski program Rudarsko inenjerstvo; Modul Podzemna eksploatacija leita mineralnih sirovina; student diplomskih akademskih studija drugog stepena (master); prosena ocena ostvarena u toku osnovnih akademskih studija prvog stepena: 9,59 Rudarsko-geoloki fakultet Univerziteta u Beogradu uina 7, 11000 Beograd Od septembra 2000. do juna 2004. godine Smer Prirodno-matematiki XIII beogradska gimnazija Ljeka 47, 11000 Beograd

Ime i adresa institucije koja prua uslugu obrazovanja Datum Glavni predmeti/steene vetine Ime i adresa institucije koja prua uslugu obrazovanja

Neformalno obrazovanje
Seminari
Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori Datum Naziv i mesto odravanja Organizator Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori 05. jul 2011. godine Izaberi uspeh!, Beograd Kongres srpskog ujedinjenja i Cisco Srbija Od 29. do 31. oktobra 2010. godine Seminar za volontere dobrovoljnog davalatva krvi, Zlatibor Crveni krst Srbije i Institut za transfuziju krvi Srbije Od 18. do 22. oktobra 2010. godine Akademija modernog menadmenta, Beograd ESTIEM Lokalna grupa Beograd Od 09. do 13. decembra 2009. godine Osnaivanje Srbije Akademija za mlade lidere, Kladovo Nacionalni demokratski institut u Srbiji, Ministarstvo omladine i sporta i Fakultet politikih nauka

Datum Naziv i mesto odravanja Organizator Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori Datum Naziv i mesto odravanja Organizator Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori

Od 04. do 06. decembra 2009. godine Beogradski samit 2009, Beograd Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) Od 16. do 18. novembra 2009. godine 70. godinjica 17. novembra, Meunarodnog dana studenata Seanje na studentske rtve diktatura i obnavljanje uloge studentske demokratije, Brisel Organizacioni biro evropskih srednjokolskih unija (OBESSU) i Evropska studentska unija (ESU) Od 30. oktobra do 01. novembra 2009. godine Seminar za volontere dobrovoljnog davalatva krvi, Kikinda Crveni krst Srbije i Institut za transfuziju krvi Srbije Od 29. do 30. avgusta 2009. godine Uvod u kouing, Beograd NLP Centar Od 31. oktobra do 02. novembra 2008. godine Seminar za volontere dobrovoljnog davalatva krvi, Aranelovac Crveni krst Srbije i Institut za transfuziju krvi Srbije Od 11. do 14. februara 2008. godine CATALYST! 11, Beograd Studentska unija Srbije (SUS), Savez studenata Hrvatske (CSU) i Nacionalna unija studenata Danske (DSF), a strateki partner Evropska studentska unija (ESU) Od 26. do 28. oktobra 2007. godine Seminar za volontere dobrovoljnog davalatva krvi, Kikinda Crveni krst Srbije i Institut za transfuziju krvi Srbije

Konferencije
Datum Naziv i mesto odravanja Organizator Datum Naziv i mesto odravanja Organizator Datum Naziv i mesto odravanja Organizatori Datum Naziv i mesto odravanja Organizator Datum Naziv i mesto odravanja Organizator Datum Naziv i mesto odravanja Organizator Od 15. do 16. jula 2011. godine Internacionalna konferencija mladih lidera 2011, Beograd Internacionalna konferencija mladih lidera iz dijaspore Od 28. do 29. oktobra 2010. godine Konferencija novih lidera, Beograd AIESEC Srbija 30. oktobar 2009. godine Zapoljavanje mladih Globalni cilj, nacionalni izazov, Beograd Meunarodna organizacija rada i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Od 07. do 11. decembra 2005. godine 86. nacionalna konferencija, Kladovo AIESEC Lokalna kancelarija Beograd Ekonomski fakultet Od 04. do 08. maja 2005. godine 85. nacionalna konferencija, Kladovo AIESEC Lokalna kancelarija Subotica Od 01. do 05. decembra2004. godine 84. nacionalna konferencija, Kopaonik AIESEC Lokalna kancelarija Novi Sad

Treninzi 2010: Prezentacione vetine, Korporativne komunikacije, Brainstorming, Korporativni odnosi sa


medijima, PR i CSR u izgradnji korporativne reputacije i Krizni menadment 2009: Strateko planiranje, Javno zagovaranje, Liderstvo, Preduzetnitvo, Kreiranje praktinih politika, Napredni marketing, Donoenje odluka, Odnosi sa javnostima i Kouing 2008: Formiranje timova, Upravljanje finansijama i Pisanje projekata 2006, 2005. i 2004: Upravljanje projektima, Upravljanje vremenom, Upravljanje rizikom i Reavanje problema

Line vetine i kompetencije


Maternji jezik Drugi jezici Samoprocena Evropski nivo (*) engleski ruski panski Razumevanje
Sluanje itanje Govorna interakcija
Osnovni korisnik Osnovni korisnik A2 A1

srpski

Govor
Govorna produkcija
Osnovni korisnik Osnovni korisnik A2 A1

Pisanje

B2 Samostalni korisnik B2 Samostalni korisnik B2 Samostalni korisnik B2 Samostalni korisnik B2 Samostalni korisnik B1 Samostalni korisnik B1 Samostalni korisnik A2 A1 Osnovni korisnik A1 Osnovni korisnik A1 Osnovni korisnik Osnovni korisnik

(*) Nivo zajednikog evropskog referentnog okvira za jezike (CEF)

Drutvene vetine i kompetencije Organizacione vetine i kompetencije

Kroz rad u studentskim organizacijama (Studentska unija i AIESEC) na mnogobrojnim akcijama i projektima uvideo sam znaaj kvalitetne komunikacije meu lanovima tima i dobre i zdrave atmosfere. Iz tih razloga sam radio na razvijanju vetine komunikacije i pronalaenju naina za motivisanje lanova tima. 2011. godina: Program edukacije studenata Studentskog grada Koordinator programa 2010. godina: Karijera 3u1 Karijerno informisanje, savetovanje i edukacija fundraising za potrebe akcije Menjaa Menjam tremu za pripremu fundraising za potrebe projekta Karijerno askanje Kafi Karijerisanje fundraising za potrebe dogaaja Program edukacije studenata Studentskog grada Koordinator programa 2009. godina: Istraivanje studentske populacije 2009 Koordinator projekta za Univerzitet u Beogradu Coca-Cola talenti 2009 Koordinator ispred Studentske unije Srbije Meunarodni dan mladih - 12. avgust 2009. godine Koordinator projekta Kouing program Studentske unije Beograda i NLP Centra Koordinator projekta Proslava 9. maja, Dana Evrope Koordinator, ispred Studentske unije Srbije i Studentske unije Beograda, proslave u ika Ljubinoj ulici 2008. godina: Proslava 10 godina postojanja i rada Studentske unije Srbije Koordinator proslave 24 sata student u saradnji sa Oljom Egi (Brand Manager-kom besplatnih dnevnih novina 24 sata), i Borisom Dragoviem (osnivaem i vlasnikom kompanije Klik Mee d.o.o.) osmislio i realizovao ovaj projekat na vie fakulteta u Beogradu Meunarodni dan mladih 12. avgust Koordinator Sajma omladinskih organizacija na Adi Ciganliji i Koordinator logistike Evropski dan jezika Rodna ravnopravnost u slovenskim jezicima lan fundraising tima Izbori nisu lutrija! Izaberi svoju budunost lan organizacionog tima Odlino poznavanje Microsoft Office-a Dobro poznavanje AutoCAD-a Osnovno poznavanje CorelDRAW-a, Adobe Photoshop-a i MATLAB-a

Raunarske vetine i kompetencije

Hobiji itanje knjiga, gledanje filmova i serija, vebanje Preporuke 1. Dejana Lazi, direktorka, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u
Beogradu, Studentski trg 1, d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs, 060 7212 271 2. Neboja Miskovi, direktor slube marketinga, Saga d.o.o. Beograd, Milentija Popovia 9, nebojsa.miskovic@saga.rs, 064 8606 160