You are on page 1of 1

Adriana Petrid – certificirana pilates instruktorica (Pilates Body tehnika), diplomirala na Kineziološkom fakultetu, usmjerenje Kineziterapija, sa temom diplomskog

rada: Program pilates vježbi sa trudnicama. Zašto vježbati? Tijekom same trudnode u tijelu žene događaju se moge hormonalne, funkcionalne i tjelesne promjene. Vježbanjem tijekom trudnode veliki broj trudničkih tegoba može se umanjiti, dok fizička spremnost koju vježbanjem povedavamo, postaje neprocijenjiva pri samom porodu. Nakon poroda vedina žena želi vratiti tijelo u prvobitno stanje. No prije samog vanjskog izgleda, vrlo je važno dovesti tijelo u funkcionalno stanje. Prije svega, najvažnije je vratiti kralježnicu u normalan oblik, slova „S“. Znači da treba aktivirati duboke mišide, stabilizatore trupa koji de osigurati pravilno držanje tijela – normalnu posturu. Osim posture, vježbom možemo učvrstiti mišide zdjeličnog dna koji su olabavili tijekom poroda, ali i same trudnode. 15 minutnom tjelovježbom koju obuhvada ovaj program mame iskorištavaju težinu bebe da bi aktivirale vlastito tijelo. Nizom jednostavnih vježbi koje su na bazi „body and mind“ principa majka se istovremeno igra sa djetetom i na pozitivan način djeluje na svoje tijelo. „Body and mind“ podrazumijeva koncentraciju majke najviše na pravilan položaj tijela tijekom izvođenja konkretne vježbe; da probate aktvirati sve duboke mišide - stabilizatore koji omogudavaju pokret. Vježbe se baziraju na principima pilates body tehnike koja pokušava tijekom jedne vježbe uključiti što više mišida - minimalizira vrijeme vježbanja. Osim povezanosti koju majka i dijete ostvaruju – program nudi riješavanje postnatalnih tegoba koje majka može osjedati.

Kao što vidite, nisam baš imala inspiracije... nadam se da dete uspjeti izvudi nešto iz ovog mog teksta. Vidimo se, Pozz!