You are on page 1of 23

N am a C alo T in g k a N om bo Ka A n gGa k ili

TAJUK 1. Penghargaan 2. Pendahuluan 3. Objektif Kajian 4. Kawasan Kajian 5. Kaedah Kajian 6. Hasil Kajian 6.1 Jenis-jenis kegiatan ekonomi 6.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi 6.3 Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara 6.4 Langkah-langkah penyelesaian 7. Rumusan 8. Lampiran 9. Rujukan

MUKA SURAT 1 2 3 4-7 8 9 - 11 12 13 - 15 16 17 18-20 21

Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. Seterusnya ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang banyak memberi dorongan.Penghargaan Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua. Selain itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Geografi saya Pn Marina yang memberi tunjuk ajar dan panduan semasa menjalankan kerja kursus ini. En. Ong yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan. 1 . dan sokongan daripada segi kewangan. saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang membantu saya menjayakan KGT ini dengan sempurna.

Tempoh masa yang digunakan untuk menjalankan kajian ini ialah selama 6-8 minggu bermula Mac hingga Jun 2 . STAR. Kawasan ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur. Manakala pemilihan Singapura sebagai negara bandingan kerana kemajuan ekonominya mirip dengan negara kita iii) Tempoh masa kajian dijalankan. Kawasan ini boleh dihubungi melalui rangkaian jaringan pengangkutan darat yang pelbagai seperti jalan raya. Ini memudahkan saya dan rakan-rakan sekumpulan mengumpul data dan membuat kajian. PUTRA dan Monorel ii) Sebab pemilihan kawasan Saya memilih Chow Kit sebagai kawasan kajian (keranaberhampiran dengan sekolah saya.Pendahuluan i) Kawasan kajian / lokasi kajian Kawasan kajian saya ialah di Chow Kit dan sekitarnya.

langkah penyelesaian untuk memantapkan kegiatan ekonomi dan seterusnya meningkatkan lagi pembangunan negara 5 Untuk menerapkan rasa bersyukur dan berbangga terhadap pencapaian ekonomi negara. 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di sekitar kawasan Chow Kit dan dibandingkan dengan Singapura. 4 Langkah. 3 .Objektif Kajian Kajian saya merangkumi objektif-objektif berikut: 1 Jenis-jenis kegiatan ekonomi di sekitar kawasan Chow Kit dan dibandingkan dengan Singapura. 3 Kesan kegiatan ekonomi di sekitar Chow Kit terhadap pembangunan negara dan dibandingkan dengan Singapura.

Kawasan Kajian Kawasan Chow Kit terletak di tengah-tengah perkembangan pesat bandaraya Kuala Lumpur. Pada mulanya kawasan ini merupakan kawasan perlombongan bijih timah dan kini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan. 4 . Kawasan ini mempunyai bentuk muka bumi jenis tanah pamah yang amat bersesuaian untuk pembinaan petempatan dan ini sekaligus mengggalakkan lagi aktiviti perdagangan.

5 .

6 .

7 .

Kaedah Kajian Semasa menjalankan kajian ini beberapa kaedah digunakan iaitu : 1.00 pagi pada 10 April 2008 8 . Bancian Untuk mendapatkan data mengenai bilangan kedai runcit. restoran dan sebagainya . 2. 3. Saya telah membuat bancian ke atas premis-premis ini dari jam 9. Rujukan Untuk mendapatkan peta topografi. saya melayari internet dan menggunakan beberapa buku rujukan untuk mendapatkan maklumat tambahan.kaedah bancian telah digunakan. Pemerhatian Melalui kaedah ini saya membuat pemerhatian dan mengenal pasti kegiatan ekonomi di kawasan kajian.00 hingga11.

restoran. Perniagaan runcit dijalankan secara kecil-kecilan di sekitar Chow Kit. gerai-gerai dan perniagaan borong.Jenis-jenis Kegiatan Ekonomi Jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di Chow Kit adalah perdagangan yang terdiri daripada perniagaan seperti kedai runcit. Manakala perniagaan gerai boleh didapati dengan mudahnya di kawasan ini Saya amat bersyukur kerana kegiatan perniagaan ini memudahkan penduduk untuk memenuhi keperluan mereka 9 .

00 hingga 12.Jenis-jenis Perniagaan yang terdapat di kawasan Chow Kit Bil 1 2 3 4 Jenis perniagaan Kedai Runcit Restoran Gerai Perniagaan borong JUMLAH Bilangan 24 9 14 3 50 Sumber:Bancian di kawasan Chow Kit sekitar jam 10.00 pagi bertarikh 10 April 2008. 10 .

11 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi di Kawasan Chow Kit .

Antaranya jalan raya. Selain itu sistem telekomunikasi telag berkembang pesat. Pasaran Kawasan kajian menyediakan pelbagai barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi permintaan pengguna di sekitarnya. PUTRA dan Monorel. kedai runcit. Bentuk Muka Bumi Kawasan Chow Kit berada di kawasan tanah pamah yang sesuai untuk menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan . Perbandingan Singapura juga berkembang maju disebabkan oleh perkembangan infrastrukturnya seperti rangkaian jalan raya yang meningkatkan darjah ketersampaian 12 Kesan Kegiatan Perniagaan di Kawasan Chow Kit Terhadap Pembangunan Negara • Kesan Positif . restoran dan gerai 4. Pasaran ini merangkumi pasar borong . perindustrian dan perkhidmatan 2.1. lebuh raya. Saya amat bersyukur dengan infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan penduduk 3. STAR. Infrastruktur Kerajaan telah membangunkan infrastruktur di kawasan bagi membantu kemajuan dan perkembangan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur Letakan sektor perdagangan merupakan pemangkin kepada pembangunan infrasturktur yang lengkap moden dan pesat. Contohnya pembangunan kemudahan pengangkutan awam 3.1. Peluang Pekerjaan Aktiviti perniagaan seperti kedai runcit . Peningkatan taraf hidup Dengan adanya pendapatan. Perbandingan Perkembangan yang pesat mendatangkan kesan yang sama di Singapura. Contohnya di Singapura perkembangan . tukang masak. gerai dan kedai borong menyediakan pelbagai peluang perniagaan terhadap penduduk setempat. Di samping akses terhadap perubatan dan pendidikan dapat ditingkatkan 13 4. kuasa beli barangan meningkat sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk. Contohnya pemandu lori. restoran. pelayan restoran dan peruncit 2.

infrastrukturnya pesat dan ini membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat Saya amat bersyukur dan berbangga dengan pencapaian dan pembangunan yang pesat dari semasa ke semasa yang berlaku di sekitar Chow Kit. 14 Langkah-langkah Penyelesaian 1. Pemindahan Teknologi Dalam usaha untuk memantapkan pembangunan dan penambahan infrastruktur memerlukan pemindahan .

3. Contohnya mengadakan latihan pekerja dan latihan sambil bekerja oleh kerajaan dan sektor swasta. Disebabkan keluasan yang terhad di Singapura pihak pentadbirnya mengambil langkah yang serupa seperti di atas dalam usaha meningkatkan kualiti tenaga kerja. Meningkatkan Kualiti Tenaga Kerja Dalam meningkatkan kualiti tenaga kerja mestilah memenuhi keperluan dan kehendak pasaran khususnya dalam aktiviti perdagangan. dan Monorel 2.teknologi dari luar terutamanya dari negara maju. pemindahan teknologi yang lebih efisien dan juga menyusun atur . PUTRA. Contohnya pemindahan kemahiran kepakaran dan teknik pembinaan rel elektrik sperti STAR-LRT. Peranan Aktif Agensi Kerajaan Agensi kerajaan seperti DBKL perlu menyediakan satu pelan pembangunan yang strategik terancang dan sistematik dalam usaha meningkatkan pembangunan yang meyeluruh terutamanya di sekitar Chow Kit seperti menyediakan lot-lot kedai yang lebih tersusun untuk kemudahan peniaga. 15 4.

Saya sebagai rakyat Malaysia berbangga terhadap usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha memenuhi keperluan dan keselesaan rakyatnya.pembangunan negaranya. 16 lampiran 1 Amirul Bin Amin Lorong Hj Hussien 2 .

.......... Saya juga faham bahawa anak saya akan keluar untuk mendapatkan maklumat dalam kajiannya............ Menjalankan Kajian Kerja Lapangan Untuk Memenuhi KKG Perkara di atas adalah dirujuk.... membenarkan anak saya ......................... Sekian.....saya tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak sekolah... Kami : SMKWM ....... Untuk menjalankan kerja lapangan bagi memenuhi syarat KKG dalam Sukatan Geografi KBSM tingkatan 3... ........... Yang benar.... 2................ Sek Menengah Wangsa Melawati 53300 KUALA LUMPUR Tarikh: 17 April 2008 Tuan/Puan.... (Amin Bin Husin) 17 SMK WANGSA MELAWATI JALAN GENTING KLANG 53300 KUALA LUMPUR _____________________________________________________________________ Ruj..... Terima kasih.... 4. Tuan : Ruj.. dari tingkatan .... Saya difahamakan pihak sekolah telah mengambil langkah keselamatan sepanjang kajian 2 ini.. 3... Saya . Jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini kepada anak saya ketika menjalankan kerja lapangan.Off Jalan Raja Muda Abd Aziz 50300 Kuala Lumpur Tel:0364885980 _________________________________________________________________________________________ ____ Pengetua......

2008 .Tarikh : 22 FEB. semua murid akan menjalankan kerja lapangan di luar waktu persekolahan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Tuan / Puan. terima kasih. Che Ali) Pengetua SMK Wangsa Melawati 18 SMK WANGSA MELAWATI JALAN GENTING KLANG 53300 KUALA LUMPUR _____________________________________________________________________ Ruj. 4. Semua murid Tingkatan Tiga sekolah ini akan terlibat dalam projek KGT. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Sekian. Kami : SMKWM Tarikh : 22 FEB. Kajian Geografi Tempatan (KGT) Perkara di atas adalah dirujuk. --------------------------------(Pn Che Aini Bt. Dimaklumkan juga bahawa projek ini akan dijalankan pada penggal kedua persekolahan dari Jun hingga Ogos. Bagi tujuan ini. 2. 3. Hasil KGT ini akan diberi penilaian. 2008 Kepada. Kajian ini adalah sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi KBSM bagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ibu / bapa / Penjaga. Tuan : Ruj.

Kad Pengenalan _____________________ adalah seorang pelajar Tingkatan Tiga di sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk memenuhi syarat Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Kerjasama dan bantuan tuan/ puan didahului dengan ucapan terima kasih. 2. Tuan / Puan. ________________________ (Pn Che Aini BT Che Ali) Pengetua SMK Wangsa Melawati 19 Rumusan .Kepada. Sesiapa yang berkenaan. Sekian. Kajian Geografi Tempatan (KGT) Pembawa surat ini _____________________________________________No.

peningkatan kemudahan infrastruktur dan juga peningkatan taraf hidup penduduk. restoran dan gerai. Langkah-langkah untuk memantapkan lagi pembangunan di kawasan Chow Kit ialah melalui pemindahan teknologi.Sebagai kesimpulannya hasil dari kajian yang telah saya jalankan menunjukkan kegiatan ekonomi di kawasan Chow Kit berkisarkan perdagangan jenis perniagaan borong.meningkatkan kualiti tenaga kerja. Antara faktor mempengaruhi kegiatan ekonomi ialah bentuk muka bumi. dan peranan aktif agensi kerajaan. 20 Rujukan 1. infrastruktur dan pasaran. runcit. Internet . Antara kesan terhadap pembangunan negara di kawasan Chow Kit adalah dari segi memberi peluang pekerjaan. Saya bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan di kawasan Chow Kit.

my/imgres? imgurl=http://www. 2008. 2003.com. Abu Samah.htm 2.com/directory/place/?id=1534&p=Kg+Baru • http://ms.wikipedia. Hazami Husin.dromoz.Kuala Lumpur :Percetakan Saufi 21 .google. Zoom In Geografi PMR.com/as/mala • http://maps-guide. Geografi Tingkatan 2.org/malaysia/kuala-lumpur/chow-kit-map. 2003.• www.org/wiki/Ekonomi_Singapura • http://images. jpg&imgrefurl=http://www.johomaps. Buku Teks • Chong Mui Sen. Buku ilmiah • Siva Balan. Selangor: Info Didik Sdn Bhd • Kang Chai Yoeng.johomaps.com/as/malaysia/kualalumpur/klmetro. Azizan bin Hj. Selangor : Penerbitan Pelangi Sdn Bhd 3. Fokus 2U Geografi PMR.