You are on page 1of 14

Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts

Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts DokMNv1_A
Izstrādāts atbilstoši 31.08.2010. MK noteikumiem Nr.819. Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību. Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Dokumenta veida „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija”, taksācijas periodam, sākot ar 2010. gada 3. ceturksni, unikālais identifikators ir DokMNv1. Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai v6.6 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības
Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā. Dokumentam „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210). Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi
1. Faila saturam ir jābūt windows-1257 vai utf-8 kodējumā, attiecīgi norādot <?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?> vai <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas. 2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu. 3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija
<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>

Šajā pierakstā <Lauks> ir lauka sākuma birka (tags), bet </Lauks> - tā beigu birka. 4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. 5. Ja lauks ir tukšs (nav norādīta vērtība), tad failā tas nav jāiekļauj. Nedrīkst izmantot šādas pieraksta formas: • • • •
<Lauks></Lauks> <Lauks /> <Lauks xsi:nil=”true”></Lauks> <Lauks xsi:nil=”true” />

DokMNv1_C

1/14

DĒLI SIA • firma “Auzas” SIA jāraksta &quot. &gt. &apos. &quot.2)” nozīmē. Piemēram: • lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem. SIA DokMNv1_C 2/14 . Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (4)” nozīmē. failā jāraksta TĒVS &amp. 1. Speciālo simbolu aizvietošana XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli. ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem): Simbols < > & ' " Aizvietotājs &lt. &amp. „Skaitlis (13. kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā.Auzas&quot.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts 6.2.

sk. kurš atbilst mikrouzņēmuma reģistrācijas kodam (NmrKods). uzvārds (drukātiem burtiem) Par Gads Teksts (11) Jā Teksts (200) Nē XML faila augšupielādēšanas laikā lauka vērtība tiks pārrakstīta ar attiecīgā mikrouzņēmuma nosaukumu vai peronas vārdu un uzvārdu. t. zemnieku vai zvejnieku saimniecība (4).individuālais uzņēmums. . 3 vai 4. Mikrouzņēmuma NmrKods reģistrācijas kods vai personas kods fiziskai personai (individuālajam komersantam – reģistrācijas kods) Mikrouzņēmuma (arī NmNosaukums individuālā komersanta) nosaukums vai fiziskās personas vārds. 3.individuālais komersants (1). . Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. Skaitlis (4) Jā 4. 2.sabiedrība ar ierobežotu atbildību (3). Deklarācijas taksācijas perioda ceturksnis.saimnieciskās darbības veicējs. Par Mikrouzņēmuma apgrozījums Ceturksnis R5 Skaitlis (1) Skaitlis (15. 4. ceturksni. kuras atbilst ceturkšņa kārtas numuram.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts 2. 5. Dokumenta elektroniskais formāts Ko ds 1.2) Jā Jā DokMNv1_C 3/14 . 2. Deklarācijas taksācijas perioda gads. . kas reģistrēts VID (2). Lauka vērtībai ir jābūt lielākai vai vienādai ar 2010 un kopā ar ceturkšņa vērtību (Ceturksnis) – ne mazākam par 2010. apzīmē ar vērtībām 1. Lauka loģiskais nosaukums Mikrouzņēmuma juridiskā forma Lauka nosaukums XML JurForma Lauka tips un garums Teksts(1) Obligāts Paskaidrojumi Sākas XML dokuments <DokMNv1> Jā Mikrouzņēmuma juridiskā forma (iekavās norādīta atbilstošā vērtība XML failā): . gada 3.

ceturksnī Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0.k. kas no gada sākuma pārsniedz 70 000 latu gadā Deklarācijas 7.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts Ko ds 6. ja mikrouzņēmuma apgrozījums.2) Skaitlis (15. Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. Lauka loģiskais nosaukums Lauka nosaukums XML Lauka tips un garums Obligāts Paskaidrojumi 7. vārds uzvārds personas kods reģistrācijas kods I II III Aizverošā birka </R> Aizverošās birkas </R7></Rs> NumPK Vards Uzvards vai PersKods IenakMen1 IenakMen2 IenakMen3 Skaitlis (15) Teksts (20) Teksts (20) Teksts (11) Skaitlis (15. Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. Katrs darbinieks atsevišķi tiek ietverts birkā <R> nr. DokMNv1_C 4/14 . 8. sākot ar 1 un katrai rindai palielinot to par +1. XML faila augšupielādēšanas laikā lauka vērtība tiek pārnumurēta. p.2) Skaitlis (15.2) Nē Jā Jā Jā Jā Jā Jā Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. darbinieku skaits un darbinieku ienākuma līmenis nepārsniedz Mikrouzņēmumu Skaitlis (15.2) Jā apgrozījuma daļa. Mikrouzņēmuma R6 Skaitlis (15. rindā aizpildāmā informācija par mikrouzņēmuma darbiniekiem un to ienākumiem no mikrouzņēmuma tiek ietverti birkās <R7><Rs>. Aprēķinātais R8 mikrouzņēmumu nodoklis.2) Jā Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0.

04.r. R13 Skaitlis (15) Jā DokMNv1_C 5/14 . kas pārsniedz 500 latu mēnesī Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma daļu (10.2) Jā Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. x 9 %) Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no mikrouzņēmuma apgrozījuma pārsnieguma daļas (6. 13.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts Ko ds Lauka loģiskais nosaukums nodokļa likumā noteiktos kritērijus (5. 12. x 2 %) Lauka nosaukums XML Lauka tips un garums Obligāts Paskaidrojumi 9. rindā aizpildīto darbinieku skaitu.r. 11. Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0 un tā jānorāda kā daļskaitlis. kas pārsniedz piecus darbiniekus ceturksnī Papildus piemērojamā mikrouzņēmumu nodokļa likme.r. 10. Vērtībai ir jābūt lielākai par deklarācijas 7.2) Jā Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. no kuras atņemts 5. R11 Skaitlis (15.r. R10 Skaitlis (15. x 20 %) Mikrouzņēmuma darbinieku skaits. R9 Skaitlis (15.2) Jā Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. R12 Skaitlis (15) Jā Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. Tā. piemēram – 4% vērtība XML failā ir jānorāda kā 0. x 20 %) Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumu pārsnieguma daļa. ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī (12.

lietotāja norādītā lauka vērtība tiek pārrēķināta pēc formulas: CASE WHEN <R9> = 0 AND <R11> = 0 AND <R14> = 0 THEN <R8> ELSE 0 END 15. + 9.r .r. ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī (5.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts Ko ds 14.) ja mikrouzņēmumā nav vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī.r.2) Obligāts Jā Paskaidrojumi Vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. Lauka loģiskais nosaukums Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku skaita pārsnieguma daļu. + 14. x 13.) ja apgrozījums.) ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī un tiek pārsniegts kāds cits Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktais kritērijs (8. R15_3 Skaitlis (15. 1. darbinieku skaits un darbinieku ienākuma līmenis nepārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktos kritērijus (8.r. 15. 3. + 9. + 11.2) Nē XML faila augšupielādēšanas laikā. + 11. R15_1 Skaitlis (15.r. 2. bet tiek pārsniegts kāds cits Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktais kritērijs (8.r.r. lietotāja norādītā lauka vērtība tiek pārrēķināta pēc formulas: CASE WHEN (<R9> > 0 OR <R11> > 0) AND <R14> > 0 THEN <R8> + <R9> + <R11> + <R14> ELSE 0 END DokMNv1_C 6/14 . R15_2 Skaitlis (15.) Lauka nosaukums XML R14 Lauka tips un garums Skaitlis (15.r.r.2) Nē XML faila augšupielādēšanas laikā.2) Nē XML faila augšupielādēšanas laikā. lietotāja norādītā lauka vērtība tiek pārrēķināta pēc formulas: CASE WHEN (<R9> > 0 OR <R11> > 0) AND <R14> = 0 THEN <R8> + <R9> + <R11> ELSE 0 END 15.r.

Dokumenta augšupielādēšanas laikā lauka saturs vienmēr tiek pārrakstīts ar EDS lietotāja vārdu un uzvārdu.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts Ko ds Lauka loģiskais nosaukums Atbildīgā persona Tālruņa numurs Datums Izpildītājs Lauka nosaukums XML AtbPers Talrunis SastDat Izpilditajs Lauka tips un garums Teksts (34) Teksts (20) Datums Teksts (34) Obligāts Jā Jā Jā Jā Paskaidrojumi Atļauts ievadīt vērtību. kura satur tikai + zīmi un ciparus. Aizverošā birka </ DokMNv1> DokMNv1_C 7/14 .

!!! Uzmanību !!! Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu dokumenta aizpildījumu. Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija” piemērs Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka. DokMNv1_C 8/14 . bet gan ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts 3.

Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts 3. Dokuments tradicionālā pierakstā DokMNv1_C 9/14 .1.

2.{0.w3. Dokumenta XSD shēma <?xml version="1.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts 3.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:pattern value="^.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.{0.{0.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FileImage" name="JurForma" name="NmrKods" name="NmNosaukums" name="Gads" name="Ceturksnis" name="R5" nillable="true"> name="R6" nillable="true"> DokMNv1_C 10/14 .0"?> <xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.org/2001/XMLSchema"> <xs:element name="DokMNv1" nillable="true"> <xs:complexType> <xs:all> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" type="xs:base64Binary" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:pattern value="^.

16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IenakMen2" nillable="true"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:all> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:all> DokMNv1_C 11/14 .Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.{0.{0.{0.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IenakMen3" nillable="true"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R7"> <xs:complexType> <xs:all> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true"> <xs:complexType> <xs:all> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NumPK"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:pattern value="^.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Vards" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Uzvards" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersKods" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IenakMen1" nillable="true"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.{0.{0.

16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.{0.{0.{0.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:pattern value="^.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.{0.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts </xs:complexType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.{0.{0.{0.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"> name="R8" nillable="true"> name="R9" nillable="true"> name="R10" nillable="true"> name="R11" nillable="true"> name="R12" nillable="true"> name="R13" nillable="true"> name="R14" nillable="true"> name="R15_1" name="R15_2" DokMNv1_C 12/14 .16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.{0.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.

16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.{0.16}$" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" type="xs:dateTime" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" type="xs:string" /> </xs:all> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> name="R15_3" name="AtbPers" name="Talrunis" name="SastDat" name="Izpilditajs" DokMNv1_C 13/14 .{0.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="^.

0"?> <DokMNv1 xmlns:xsi="http://www.Dokumenta „Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" elektroniskais formāts 3.w3.w3.3.org/2001/XMLSchema"> <JurForma>3</JurForma> <NmrKods>48701012678</NmrKods> <NmNosaukums>DEMO</NmNosaukums> <Gads>2010</Gads> <Ceturksnis>3</Ceturksnis> <R5>1000</R5> <R6>10</R6> <R7> <Rs> <R> <Vards>JĀNIS</Vards> <Uzvards>KALNI Š</Uzvards> <PersKods>28047311100</PersKods> <IenakMen1>100</IenakMen1> <IenakMen2>200</IenakMen2> <IenakMen3>300</IenakMen3> <NumPK>1</NumPK> </R> </Rs> </R7> <R8>9</R8> <R9>2</R9> <R10>0</R10> <R11>0</R11> <R12>0</R12> <R13>0</R13> <R14>0</R14> <R15_1>0</R15_1> <R15_2>11</R15_2> <R15_3>0</R15_3> <AtbPers>JĀNIS KALNI Š</AtbPers> <Talrunis>29484756</Talrunis> <SastDat>2010-10-05T00:00:00</SastDat> <Izpilditajs>JĀNIS KALNI Š</Izpilditajs> </DokMNv1> DokMNv1_C 14/14 . Dokumenta XML formātā paraugs <?xml version="1.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.