Jelena Pejić 1447

ISPIT
Margine Podesiti da sve budu 3 cm, Naslov otkucati fontom Albertus, 16pt, Bold, Italic i uključiti opciju Small Caps. Teks kucati fontom Comic Sans MS, veličine 12pt. Prvi red neka bude uvučen u odnosu na ostatak paragrafa za 1cm. Poravnjanje treba da bude Left. Tekst koji otkucate treba da bude izdeljen u 4 kolone izmedju kojih je razmak 0,5cm.

1. Uneti jedan prazan red 1.1. pre unosa tabele preko menija Format podesiti listu za nabrajanje u više nivoa 2. zatim unositi tabelu 2.1. otkucate celu tabelu, sortirajte je po abecedi u opadajućem redosledu po prezimenima, a zatim imenima (takođe opadajući redosled) 2.1.1. Tek kad sortirate tabelu, izaberite iz naredbe TableAutoFormat izaberite Table Classic 4 da izgleda ovako (vaša samo treba da je sortirana) Prezime Tasić Savić Savić Milić Milić Ime Goran Dušan Ana Ana Sava Prosek Godina rođenja 6,67 1976. 7,76 1977. 8,23 1976. 8,81 1977. 9,00 1978.

Za rad sa tabelama potreban vam je Tables and Borders Toolbar koji izgleda ovako:

ovde možete isključiti bordere

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful