Presentut¡on on Presentut¡on on

- -
ßn:¡c 2 ßn:¡c 2- -d cIn¡t: d cIn¡t:
Pro]ect Under Gu¡dence o] Pro]ect Under Gu¡dence o]- -
Inxnnn 5¡ngI Ncg¡ /5o¡t\n¡c Ing¡ncc¡) Inxnnn 5¡ngI Ncg¡ /5o¡t\n¡c Ing¡ncc¡)
IctcI Ind¡n 5o¡t\n¡c 5):tcn: I\t. Itd IctcI Ind¡n 5o¡t\n¡c 5):tcn: I\t. Itd
C.I. C.I.- -5, Anu¡ng Iínzn, 3¡d Iíoo¡, 5ccto¡ 5, Anu¡ng Iínzn, 3¡d Iíoo¡, 5ccto¡- -I, An:I¡)nnn, Iucíno\ I, An:I¡)nnn, Iucíno\- -22UÛ12 Ind¡n 22UÛ12 Ind¡n
5uín¡ttcd To 5uín¡ttcd To- - 5uín¡ttcd ß) 5uín¡ttcd ß)- -
M¡. M¡.- -II5 IntIo¡ :¡¡ II5 IntIo¡ :¡¡ 5udI¡¡ 5¡ngI Intcí /Ûß2ßÛ1ÛÛ31), C5I ¡¡nní )cn¡ 5udI¡¡ 5¡ngI Intcí /Ûß2ßÛ1ÛÛ31), C5I ¡¡nní )cn¡
Icctu¡c¡ :í:g¡ Icctu¡c¡ :í:g¡
In:t¡tutc O¡ Ing¡ncc¡¡ng nnd Mnnngcncnt, MntIu¡n In:t¡tutc O¡ Ing¡ncc¡¡ng nnd Mnnngcncnt, MntIu¡n
Cnutnn ßuddIn tccIn¡cní Un¡\c¡:¡t), Iucíno\ /U.I) Cnutnn ßuddIn tccIn¡cní Un¡\c¡:¡t), Iucíno\ /U.I)
O\c¡\¡c\ O\c¡\¡c\
4 Con¡nn) ¡¡o¡¡íc
4 Aíout ¡¡o]cct
4 Iínt¡o¡n ¡n¡o¡nnt¡on
4 Hn¡d\n¡c nnd :o¡t\n¡c u:cd
4 5c¡ccn :Ioot:
4 Iunct¡on: u:cd
4 I¡n¡tnt¡on:
4 5co¡c o¡ ¡n¡¡o\cncnt
4 Ic¡c¡cncc: u:cd
Con¡nn) ¡¡o¡¡íc Con¡nn) ¡¡o¡¡íc
LTech Indía soIIware SysIems PvI. LId. sIarIed íIs journey
ín 200S.íIs a growíng IT company whích províds ínnovaIíve
IT soIuIíons Io aII your busíness chaIIenges.
TechnoIogíes: TechnoIogíes:
W ava
W c,c++
W DaIabase
W MícrosoII
W WíreIess,mobíIe
W Open source
Ou¡ :c¡\¡cc: Ou¡ :c¡\¡cc:
Tradíng & IínancíaI Apps.
2 MobíIe & HandheId Apps
3 3D Camíng & Craphícs
4 eIwork & P2P Apps (TCP,IP
S AppIícaIíons Ior Mac OS
6 SocíaI eIworkíng SíIes
7 Musíc & enIerIaínmenI
8 DeskIop AppIícaIíons
9 CusIom soIIware deveIopmenI
Aíout ¡¡o]cct Aíout ¡¡o]cct
ntroduct¡on:
Thís ís an charIíng IooI whích generaIes charIs
Irom Ihe gíven daIa. And heIps Io compaíre Ihe
díIIerences beIween díIIerenI Iíme spans daIa.
eutures:
IIs Províde beIIer resuII anaIysís by drawíng
charIs oI díIIerenI years.
IIs províde Iwo Iype oI chaIs (Iíne charI and bar
charIs Ihese charIs províde beIIer
undersIandíng íI resuII ín díIIerenI víews
Icntu¡c:: Icntu¡c::
In Ihís projecI Ihere are Iwo modes daIabase
mode (deIauII mode and user mode by
swíIchíng ín Ihese modes user can draw charIs
Irom daIabase daIa and Irom Iheír own daIa.
By Ihís IooI CIínI Iake a IeeI oI graphícaI
represenIaIíon oI daIa on Ihe charI and anaIyze
Ihe daIa díIIerences
Iíntc¡o¡n In¡o¡nnt¡on Iíntc¡o¡n In¡o¡nnt¡on
A pIaIIorm ís a crucíaI eIemenI ín soIIware
deveIopmenI. A comput¡ng pIut]orm íncIudes
some sorI oI hardware archíIecIure and a
soIIware Iramework (íncIudíng appIícaIíon
Irameworks.
Requ¡red operut¡ng s)stems:
Wíndows vísIa,7.
AppI¡cut¡on ]rumworks:
.neI Irame work 4.0
DaIabase sysIem (sqI server2008.
Hn¡d\n¡c nnd :o¡t\n¡c u:cd Hn¡d\n¡c nnd :o¡t\n¡c u:cd
urdwure Requ¡red:
These hardware requíremenIs are necessary
Ior deveIopíng Ihe basic 2-D CharIs projecI.
O CIínI compuIer: Ior deveIopíng projecI.
O DaIabase: Ior sIoríng daIabase and oIher
charIíng daIa.
O Memory (RAM
O Dísk space.
5o¡t\n¡c Icqu¡¡cd: 5o¡t\n¡c Icqu¡¡cd:
These soIIware requíremenIs are necessary Ior
deveIopíng Ihe basic 2-D CharIs projecI
O OperaIíng sysIem:wíndows7,wíndowsXp,Mac.
O ApIícaIíons.
O DaIabase sysIem: sqIserver2008
O Versíon number
O Source
O IDL: MícrosoII vísuaI sIudío200.
5c¡ccn :Ioot: 5c¡ccn :Ioot:
$eIect¡on O] )eurs: we can seIecI any one year Irom
daIabase Ior drawíng Ihe charI oI reIaIed year's daIa.
Cont.. Cont..
$eIect¡on o] $tutes: Irom Ihe IísI oI sIaIes reIaIed Io
currenI year we can seIecI a sIaIe and draw Ihe charI oI
reIaIed daIa.
Cont. Cont.
$eIect¡on o] d¡str¡cts: Irom Ihe IísI oI dísIrícI we can seIecI a
dísIrícI and can draw Ihe charI oI Ihe reIaIed daIa
Muít¡¡íc CIn¡t Modc:: Muít¡¡íc CIn¡t Modc::
¡ne churt: Iígure shows Iíne charI oI seIecIed daIa.
ur churt: ur churt:
Thís Iígure shows bar charI oI seIecIed daIa.
Ic:ctt¡ng I¡n\¡ng T¡ndo\: Ic:ctt¡ng I¡n\¡ng T¡ndo\:
II we wanI Io draw Ihe charI oI díIIerenI year aI same run
we can reseI Ihe drawíng wíndow
U:c¡ Modc: U:c¡ Modc:
Here users can updaIe Ihe daIabase and can draw Ihe charI
oI currenI daIa. .
Iunct¡on: u:cd Iunct¡on: u:cd
In Ihís projecI maney IuncIíns are use some oI Ihese are
gíven beIow.
AvgRaín.
BubbIeSorI.
DrawCraph.
DrawCírcIe.
DrawIíne.
OnPaínI.
TooIIíp.
I¡n¡tnt¡on: I¡n¡tnt¡on:
. Here ís Iack oI securíIy.
2. Maxímum IímíI oI daIa ís000mm.
3. DaIa repIícaIíon.
4. PIaIeIorm dependency.
S. ReseI buIIon.
6. SwíIchíng modes.
7. Screane IímíIaIíons.
5co¡c o¡ ¡n¡¡o\cncnt 5co¡c o¡ ¡n¡¡o\cncnt
O There are many ímprovemenIs are possíbIe Ior
IuIure accordíng Io user usabíIíIy Ihese
ímprovemenIs shouId be ímpIemenIed duríng
Ihe maínIenance.
O We can ímpIemenI admín IacíIíIy.
O Avoíde daIa repIícaIíon.
O Dynamíc wíndows.
Ic¡c¡cncc: u:cd Ic¡c¡cncc: u:cd
www.googIe.com
www.víkkypedía.com
www.codeguru.com
www.codeprojecI.com
www.csharp·sIaIíon.com
Www.msdn.mícrosoII.com
%hunk U ! %hunk U !

;07;0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

425,3 57410 -4:9 5740.9 !,9147231472,943 ,7/,70,3/8419,70:80/ $.700384498 :3.9438 :80/ 29,9438 $.450 41 2574;02039 #010703.08 :80/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful