Senarai Sumber

Subjek: Mathematics Topik / Sub Topik: fraction / Recognise one whole ,one half ,one quarter and three quarter. Tahun : 3 Jasmine

Sumber sedia ada ( bukan TMK ) Text book Colour papers Colour pencel

Sumber sedia ada ( TMK ) Couseware LCD Laptop Digital camera Scanner

Sumber TMK yang diperlukan CD Power Point Paint