Instalaţii Electrice Industriale Protecţia muncii În vederea înlăturării principalelor cauze care pot provoca accidente în timpul desfăşurării

lucrărilor de laborator, studenţii sunt obligaţi să respecte prezentele norme: • Cu ocazia lucrărilor se vor realiza de către studenţi numai montajele ale căror scheme electrice sunt prezentate în partea experimentală a lucrării. • Aparatele, sursele, reostatele şi conductoarele utilizate în montaje se vor dispune ordonat, pe mesele de lucru, astfel încât montajul să poată fi realizat şi urmarit cu uşurinţă iar în timpul lucrului să nu se producă accidente prin alunecarea sau agăţarea conductoarelor, aparatelor etc.. • Se va verifica rigiditatea prinderii diferitelor cleme în rotaţie ale maşinilor electrice astfel încât în timpul funcţionării să nu se producă desprinderea acestora. • Pentru realizarea conexiunilor se vor folosii numai conductoare electrice izolate, prevăzute la capete cu papuci sau ochiuri cositorite, prinderea acestora făcându-se prin înfăşurarea cu grijă a bornelor astfel încât săse realizeze un contact galvanic ferm; iar desfacerea accidentală a montajului să nu fie posibilă. • Conectarea la reţea a montajelor se va face printr-un cablu flexibil cu două sau trei conductoare activa şi un conductor de protecţie prevăzut la un capăt cu priză bipolară iar la celălalt capăt cu papuci sau ochiuri pentru conexiuni. • Ca mijloace primare de protecţieîmpotriva electrocutării se foloseşte legarea la nulul de protecţie, în care scop toate carcasele metalice ale aparatelor, dispozitivelor maşinilor electrice se vor lega galvanic la conductorul de protecţie al cablului de alimentare. • Se vor verifica dacă părţile metalice ale standurilor cu maşini electrice sunt legate la conductorul principal de legare la pământ din laborator. • După realizarea montajului sculele ajutătoare (cleşte, patenţi, şurubelniţe, chei, ciocan şi conductoare nefolosite) nu se vor lăsa în apropierea montajului. • Alimentarea cu tensiune a montajului se va face după ce aceasta va fi verificat de către cadrul didactic care supraveghează desfăşurarea lucrărilor. Conectarea la reţea se va face prin introducerea mai întâi a fişei în priza cu conector de protecţie şi apoi prin închiderea întrerupătorului de pe panoul cu prize. • Este interzisă atingerea cu mâna sau prin intermediul altor obiecte, a pieselor în mişcare de rotaţie, a bornelor sau a altor piese metalice aparţinând montajului aflat sub tensiune.

Nerespectarea acestor norme va fi considerată ca o gravă abatere de la disciplina universitară. se va desface montajul. Este interzisă intervenirea studenţilor în tabloul de distribuţie al laboratorului. Se vor ferii hainele şi părul de părţile rotitoare ale maşinilor electrice în funcţiune. Este interzisă frânarea mecanică a maşinii electrice deconectate de la reţea. După terminarea lucrării se va decupla montajul de la reţea prin deschiderea întrerupătorului şi apoi prin scoaterea fişei din priză. în alt scop decât deconectând montajul în caz de accident. Numai după ce se va efectua această manevră şi după ce părţile aflate în miscare de rotaţie ale maşinilor electrice se vor opri. Este interzisă modificarea sau desfacerea montajului aflat sub tensiune. . întrerupătoarelor. rozetelor şi cursoarelor electroizolante ale aparatelor. maşinilor şi surselor din montaj. iar studenţii vinovaţi de aceasta vor suporta consecinţele.• • • • • • Se va intervenii numai asupra mânerelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful