dobra isporučio: NAZIV FIRME: ADRESA: PIB: Datum izdavanja i prometa: Mesto izdavanja: dobra primio: NAZIV FIRME

: ADRESA: PIB:

interna O T P R E M N I C A broj:

r. br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

naziv - vrsta dobara

šifra dobra

jedinica mere kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom.

količina

prodajna cena

prodajna vrednost

UKUPNO: dokument izdao M.P. dobra otpremio podaci o prevozniku dobra primio:

dinara

M.P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful