IDENTIFICAREA SI EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ASOCIATE GRUPURILOR SENSIBILE LA RISCURI 1.

PREZENTARE GENERALA:
1.1. Terminologie: Grupuri sensibile la riscuri- femeile gravide, lehuzele sau femeile care alapteaza, tinerii, persoane cu varsta de peste 55 de ani, precum si persoanele cu dizabilitati. Salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare; Salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut; Salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens; Tanar - orice persoana in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani; Persoanele cu handicap (cu dizabilitati) sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale. 1.2. Precizari: La nivelul sediului si unitatilor teritoriale ale bancii unii dintre salariati fac parte din categoria grupurilor sensibile la riscuri, respectiv salariate gravide si salariati care au varsta peste 55 de ani. Sarcinile de munca sunt executate de catre persoane cu varsta de peste 18 ani. Nu sunt executate lucrari la inaltime si nici la mica inaltime, unitatea bancara avand externalizate toate activitatile de intretinere a locurilor de munca, precum si a echipamentelor de munca din dotarea acestora. La locurile de munca organizate de catre banca salariatii nu sunt expusi agentilor si procedeelor de lucru mentionate in Anexele 1 si 2 din OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca cu modificarile si completarile ulterioare. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala identificate pentru lucratorii din categoria grupurilor sensibile sunt aceleasi ca si pentru ceilalti lucratori ale caror locuri de munca si/sau posturi de lucru au fost evaluate anterior elaborarii acestei lucrari si sunt reluate in cele ce urmeaza. De asemenea, s-au prevazut unele masuri de protectie suplimentara a acestor lucratori care sunt precizate la fiecare loc de munca in parte. Aceste masuri se regasesc in Fisele de masuri propuse si in Planul de prevenire si protectie completat cu aceasta categorie de personal. 2. PROCESUL DE MUNCĂ Scopul procesului de muncă este: furnizarea informatiilor solicitate de clienti în vederea efectuarii operatiunilor specifice bancii, precum şi completarea si redactarea documentelor necesare în acest sens.

3. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT 3.1 MIJLOACE DE PRODUCŢIE calculatoare imprimante xerox birouri scaune dulapuri autovehicule de serviciu (numai pentru unii dintre salariati) prelungitoare formulare specifice 3.2. SARCINA DE MUNCĂ 3.2.1. OFITER RELATII CU CLIENTII

-

-

-

Execută şi urmăresc buna desfăşurare a operatiunilor solicitate de către clienti; Urmăresc si raportează eventualele defecte, nereguli întâlnite în documentele specifice; Colaboreaza cu serviciile specializate din centrala in vederea desfasurarii operatiunilor specifice (acordarea de credite, constituirea de depozite, administrarea de credite, etc.); Intocmesc evaluari ale bunurilor mobile si imobile puse garantie; Analizeaza dosare in vederea formularii de propuneri privind acordarea de credite; Supun aprobarii conducerii documentele specifice; Sarcinile de serviciu stabilite de către superiorii ierarhici, in cadrul legal, sunt obligatorii pentru toţi salariaţii; Salariaţii au obligaţia de a asigura realizarea fiecărei funcţii in parte. 3.2.2. DIRECTORI SI ALTE CATEGORII DE PERSONAL CU ACTIVITATI BANCARE, DE BIROU SI DE CONDUCERE A AUTOVEHICULELOR IN INTERES DE SERVICIU

-

-

-

organizeaza, urmăresc şi aproba buna desfăşurare a operatiunilor bancare; Urmăresc si raportează eventualele defecte, nereguli întâlnite în documentele specifice; Colaboreaza cu serviciile specializate din centrala in vederea desfasurarii operatiunilor specifice (acordarea de credite, constituirea de depozite, administrarea de credite, etc.); Analizeaza si aproba documentele de evaluare ale bunurilor mobile si imobile puse garantie; Analizeaza dosare in vederea aprobarii, potrivit competenţelor, creditelor; Supun aprobarii conducerii ierahice documentele specifice; Intocmesc şi analizeaza diferite contracte; Selecteaza spaţii in vederea infiintării de noi agentii/sucursale, colaboreaza cu serviciile externe contractate si participa la amenajarea acestora. Sarcinile de serviciu stabilite de către superiorii ierarhici, in cadrul legal, sunt obligatorii pentru toţi salariaţii; Salariaţii au obligaţia de a asigura realizarea fiecărei funcţii in parte. 3.2.3. CASIER BANCAR

-

-

Execută operatiuni de predare-primire a banilor de la si la clienti; Completarea si imprimarea ordinelor de incasare si a altor documente specifice; Efectuarea de operatiuni de schimb valutar; Gestionarea, evidenta si predarea banilor si a documentelor justificative la sfarsitul programului de lucru. Urmăresc si raportează eventualele defecte, nereguli întâlnite în documentele specifice;

3

sanatate în munca si PSI. Răspund de utilizarea si gospodărirea eficienta a bunurilor materiale aflate asupra sa sau încredinţate spre folosinţa. Nivelul de zgomot se încadrează în limitele prevăzute de HOTĂRÂREA nr. 3. precum si de buna funcţionare a echipamentelor din dotare. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. MEDIUL DE MUNCĂ - - Lucratorii isi desfasoara activitatea in cadrul sediului si unitatilor teritoriale ale bancii. Salariaţii au obligaţia de a asigura realizarea fiecărei funcţii in parte. funcţie de termenele si corectitudinea documentelor primite.- Sarcinile de serviciu stabilite de către superiorii ierarhici. Răspund de aplicarea si respectarea prevederilor normelor de securitate.4.3. in interes de serviciu. Răspund de modul de utilizare a formularelor si documentelor cu regim special. unii dintre salariati conduc autovehiculele din patrimoniul bancii. Răspund de calitatea si eficienta lucrărilor executate. 3. sunt obligatorii pentru toţi salariaţii. RESPONSABILITĂŢI: - - Răspund de respectarea proiectării si realizării documentelor specifice in termenele stabilite cu beneficiarii si utilizatorii direcţi ai acestora. Toate incaperile au sistem de condiţionare a aerului. in cadrul legal.2. Conform fiselor de post si reglementarilor interne. Iluminatul este combinat (natural şi artificial). 4 .

1. Poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun 7. Obosirea vederii la lucrul cu calculatorul 5. Mihai Stanescu CONSE.Sef Serviciu Administrativ. Cristina Iosupreprezentant unitate medicala de medicina muncii. Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea la/de la serviciu 2. Surprinderea de către cutremur sau incendiu în incintă 6.CLASA CLASA NIVEL CINŢA DE DE PARMAXIMĂ GRAPROBAŢIAL PREVIVITAT BILITAT DE ZIBILĂ E E RISC 3 DECES DECES DECES ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile DECES 4 7 7 7 2 7 2 7 5 1 1 1 6 1 6 1 6 3 3 3 3 3 3 3 LOCUL DE MUNCĂ: BANCA COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ 0 MIJLOACE DE PRODUCŢIE FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere. 5 . ECHIPA DE EVALUARE: Anca MarinDirector Resurse Umane. OFITER BANCAR UNITATEA: BANK LEUMI ROMANIA S.4. EVALUATORI: Camelia Stanescu. Agresiune din partea clientilor sau in caz de jaf.A. Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) 3. Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii 4. RISCURI ASOCIATE GRUPURILOR SENSIBILE LA RISCURI 4. Andrei Ionescu. Florin Matei. SECŢIA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: 8 h/sch. parametri) 1 FACTORI DE RISC MECANIC FACTORI DE RISC ELECTRIC MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC FIZIC 2 1.inspector protectia muncii. Dr.

picioarele scaunelor ergonomice etc.73 6 . Operaţii repetitive de ciclu scurt (ex.70 m) SARCINA DE MUNCĂ SOLICITARE FIZICĂ 2 3 3 2 2 6 1 1 2 2 3 2 2 2 2 SOLICITARE PSIHICĂ EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE EXECUTAREA DE OPERATII NEPREVAZUTE PRIN SARCINA DE MUNCA 3 1 2 Nivelul de risc global al locului de muncă este: 14 Σ Riri Nrg1 = i=1 14 Σ ri i=1 = 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 0(4x4) + 9 (3x3) + 5(2x2) + 0 (1x1) 0x7 + 0x6 + 0x5 + 0x4 + 9x3 + 5x2 + 0x1 = 101 37 = 2. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare. Cadere de la mica inaltime (de exemplu utilizarea de mijloace improvizate pentru luarea/asezarea unui obiect la o inaltime mai mare de 1. Uzura nervoasa datorata relatiilor directe cu publicul (clienti). oboseala mentala 12. împiedicare de cablurile prelungitoarelor. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea regulilor ergonomice 11. tastarea) 10. Contactarea unor virusi pe cale respiratorie (de exemplu virusul gripal) in timpul desfasurarii activitatilor specifice care implica comunicarea cu publicul (clienti) 9. Reglarea incorectă a caracteristicilor de display 13. 14.0 1 FACTORI DE RISC BIOLOGIC 2 3 DECES ITM 3-45 zile ITM 45180 zile ITM 45180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45180 zile 4 7 5 1 6 3 8.

instruirea personalului în ceea ce priveşte interzicerea utilizării echipamentelor electrice deteriorate. precum şi a reviziilor tehnice periodice (şi ori de cate ori este necesar) la echipamentele electrice . Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea la/de la serviciu 2 Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) Permanent 3 Anual şi ori de cate ori este necesar Permanent Anual şi ori de cate ori este necesar 3 Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii Director Sucursala Directia administrativa 3 4 Obosirea vederii la lucrul cu monitoarele pc 3 Director Sucursala Permanent 7 . cu improvizaţii. a continuităţilor la centura de împământare.exploatarea monitoarelor prevăzute cu ecrane de protecţie a vederii sau a celor care au dispozitive cu funcţie similară . cu improvizaţii. a continuităţilor la centura de împământare.efectuarea verificărilor privind rezistenţa de dispersie a electricităţii statice. NUMAR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: 8 ore NIVEL DE RISC 2 3 NOMINALIZAREA MĂSURII PROPUSE 3 -instruirea lucratorilor privind circulaţia pe drumurile publice.efectuarea verificărilor privind rezistenţa de dispersie a electricităţii statice. .. etc. etc. 0 1 1..instruirea personalului privind HGR 1028/2006 COMPETENŢE RĂSPUNDERI 4 Director sucursala Director Sucursala Directia administrativa TERMENE 5 Permanent Nr. precum şi a reviziilor tehnice periodice (şi ori de cate ori este necesar) la echipamentele electrice .A. .protejarea conductorilor de alimentare cu energie electrica impotriva loviturilor mecanice . precum şi asupra consecintelor nerespectarii restrictiilor de securitate. FACTORI DE RISC crt.instruirea personalului în ceea ce priveşte interzicerea utilizării echipamentelor electrice deteriorate.FIŞA DE MĂSURI PROPUSE UNITATEA: BANK LEUMI ROMANIA S.

instruirea personalului privind regulile de comportament în caz de situaţii de urgenţă (calamităţi naturale. Contactarea unor virusi pe cale respiratorie (de exemplu virusul gripal) in timpul desfasurarii activitatilor specifice care implica comunicarea cu publicul (clienti) Operaţii repetitive de ciclu scurt (ex.comunicarea starii de graviditate.control medical periodic . lehuzie sau de mama care alapteaza la unitatea medicala de medicina a muncii Directia Resurse Umane 8 . lehuza sau care alapteaza va aduce in scris la cunostinta angajatorului oricare dintre aceste aspecte. persoane cu varsta peste 55 de ani) 3 - Executant Medic medicina muncii Director Sucursala Executant La recomandar ea medicului Permanent 3 2 10 . .respectarea prevederilor HGR 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare . etc. Permanent 8. in special pentru persoanele cu varsta peste 55 de ani 5 Surprinderea de către cutremur în incintă 3 .examen medical periodic.salariata gravida. anexand documentele medicale doveditoare.respectarea prevederilor HGR 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 3 instruirea lucrătorilor asupra regulilor de comportament în caz de agresiune.. catastrofe.constituirea şi instruirea corespunzătoarea a echipelor de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă . Agresiune din partea clientilor sau in caz de jaf. solicitarea firmei de pază contractate de a spori eficacitatea personalului detaşat pentru asigurarea pazei şi securităţii în banca administrarea vaccinurilor antigripale prezentarea la medicul de specialitate in cazul existentei simptomelor control medical periodic Medic medicina muncii Director Sucursala Permanent 6 Poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun 3 Medic medicina muncii Director Sucursala Director Sucursala Directia administrativa Permanent 7.) . tastarea) Riscuri asociate grupurilor sensibile (salariate gravide.

care va intocmi un raport scris care va include recomandari si masuri.control medical periodic cu indicarea aptitutidii pentru locul de munca sau postul de lucru si recomandarea de masuri Medic medicina muncii Angajator sau reprezentant legal Executant Medic medicina muncii. la solicitarea angajatorului sau reprezentantului legal 9 . .locurile de munca in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea lucratorii care fac parte din grupurile sensibile la riscuri vor fi evaluate de catre medicul de medicina muncii.respectarea recomandarilor medicale si indeplinirea masurilor stabilite in Raportul de evaluare al fiecarui loc de munca. ..

Cristina Iosupreprezentant unitate medicala de medicina muncii. fractură. Florin Matei. Mihai Stanescu CONSE. lovire.2.CLASA CLASA NIVEL CINŢA DE DE PARMAXIMĂ GRAPROBAŢIAL PREVIVITAT BILITAT DE ZIBILĂ E E RISC 3 DECES DECES DECES ITM 3-45 zile DECES DECES 4 7 7 7 2 7 7 5 1 1 1 6 1 1 6 3 3 3 3 3 3 LOCUL DE MUNCĂ: BANCA COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere. Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii 4.4. DIRECTORI SI ALTE CATEGORII DE PERSONAL CU ACTIVITATI BANCARE. Agresiune din partea clientilor sau in caz de jaf. arsuri în caz de accident. zdrobire. strivire. Leziune. 2. inspector protectia muncii. Surprinderea de către cutremur sau incendiu în incintă 6.A. EVALUATORI: Camelia Stanescu. DE BIROU SI DE CONDUCERE A AUTOVEHICULELOR IN INTERES DE SERVICIU UNITATEA: BANK LEUMI ROMANIA S. parametri) 0 MIJLOACE DE PRODUCŢIE 1 FACTORI DE RISC MECANIC FACTORI DE RISC ELECTRIC MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC FIZIC 2 1. ECHIPA DE EVALUARE: Anca MarinDirector Resurse Umane. Dr. 10 . SECŢIA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: 8 h/sch. Obosirea vederii la lucrul cu calculatorul 5. Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) 3.Sef Serviciu Administrativ. Andrei Ionescu.

Stres pe care il implica orice proces de organizare si conducere a unei activitati 3 DECES ITM 3-45 zile ITM 45180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile 4 7 2 3 2 2 2 2 5 1 2 1 1 5 4 2 6 3 2 2 1 3 2 2 SOLICITARE PSIHICA EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 13. Reglarea incorectă a caracteristicilor de display 11 . Contactarea unor virusi pe cale respiratorie (de exemplu virusul gripal) in timpul desfasurarii activitatilor specifice care implica comunicarea cu publicul (clienti) 8.0 1 FACTORI DE RISC BIOLOGIC SOLICITARE FIZICĂ SARCINA DE MUNCĂ 15 2 7. Operaţii repetitive de ciclu scurt (ex. Pozitii de lucru „aşezat” pe scaun şi in autovehicul 10. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea regulilor ergonomice 9. tastarea) 12. Pe timpul conducerii autovehicului 11.

74 12 . Conducerea autovehiculelor cu viteză excesivă 16. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare. sistem de frânare. defecte. 21.70 m) 17. direcţie. picioarele scaunelor ergonomice etc. 19.). etc. lucru sub influenţa băuturilor alcoolice. 20. etc. Folosirea autovehiculului în stare necorespunzătoare (pneuri uzate. Cadere de la mica inaltime (de exemplu utilizarea de mijloace improvizate pentru luarea/asezarea unui obiect la o inaltime mai mare de 1. Neutilizarea mijloacelor de avertizare în timpul staţionării pe drumurile publice. 15.0 1 EXECUTAREA DE OPERATII NEPREVAZUTE PRIN SARCINA DE MUNCA OMISIUNI 2 14. Nerespectarea normelor de circulaţie rutiera 18.). Nivelul de risc global al locului de muncă este: 3 ITM 3-45 zile DECES ITM 45180 zile DECES DECES DECES 4 2 7 3 7 7 7 5 1 1 1 1 1 1 6 1 3 2 3 3 3 DECES 7 1 3 DECES 7 1 3 21 Σ Riri Nrg1 = i=1 21 Σ ri i=1 = 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 0(4x4) + 14 (3x3) + 5(2x2) + 2 (1x1) 0x7 + 0x6 + 0x5 + 0x4 + 14x3 + 5x2 + 2x1 = 148 54 = 2. etc. lipsa mijloacelor antiderapante pe timp de iarnă. Conducerea autovehiculului în condiţii psihicofiziologice necorespunzătoare (oboseală. joc al volanului peste limitia admisă. iluminare. Părăsirea autovehiculului cu motorul pornit sau neasigurat împotriva deplasării accidentale. împiedicare de cablurile prelungitoarelor.

. precum şi a reviziilor tehnice periodice (şi ori de cate ori este necesar) la echipamentele electrice instruirea personalului în ceea ce priveşte interzicerea utilizării echipamentelor electrice deteriorate. Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii Directori departamente Directia administrativa 3 Semestrial si ori de cate ori este necesar 13 . cu improvizaţii. fractură. . strivire. Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) 3 Directori departamente Directia administrativa Permanent Anual si ori de cate ori este necesar Permanent 3. zdrobire. a continuităţilor la centura de împământare..examen medical periodic privind siguranţa circulaţiei. a continuităţilor la centura de împământare. Leziune.efectuarea tuturor reviziilor şi reparaţiilor la termenele prevăzute în cartea tehnică a fiecărui autovehicul şi ori de cate ori acestea sunt necesare. lovire. conform Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice. arsuri în caz de accident NIVEL DE RISC 2 NUMAR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: 8 ore/schimb COMPETENŢE RĂSPUNDERI 4 Directori departamente Directia Administrativa TERMENE 5 Permanent NOMINALIZAREA MĂSURII PROPUSE 3 instruirea lucratorilor privind circulaţia în incintă şi pe drumurile publice.A. 0 1 1.. Nr.efectuarea verificărilor privind rezistenţa de dispersie a electricităţii statice.exploatarea autovehiculelor dotate cu airbaguri în perfectă stare de funcţionare . .instruirea personalului în ceea ce priveşte interzicerea utilizării echipamentelor electrice deteriorate. . etc. precum şi a reviziilor tehnice periodice (şi ori de cate ori este necesar) la echipamentele electrice - 3 2. cu improvizaţii.efectuarea verificărilor privind rezistenţa de dispersie a electricităţii statice.FIŞA DE MĂSURI PROPUSE UNITATEA: BANK LEUMI ROMANIA S. . etc. FACTORI DE RISC crt.

tastarea) Conducerea autovehiculelor cu viteză excesivă 3 9 Nerespectarea normelor de circulaţie rutiera 3 10 Neutilizarea mijloacelor de avertizare în timpul staţionării pe drumurile publice 3 3 Directori departamente Directori departamente Permanent 8 Permanent Directori departamente Permanent - Directori departamente Permanent 14 .instruirea personalului privind HGR 1028/2006 . instruirea lucratorilor privind circulaţia în incintă şi pe drumurile publice. conform Directori departamente Permanent Directori departamente Permanent Executant Medic medicina muncii Directori departamente La recomandar ea medicului Permanent 3 7 Operaţii repetitive de ciclu scurt (ex.constituirea şi instruirea corespunzătoarea a echipelor de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă .examen medical periodic .) . Obosirea vederii la lucrul cu calculatorul 3 5. conform Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice.respectarea prevederilor HGR 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare . . instruirea lucratorilor privind circulaţia în incintă şi pe drumurile publice.instruirea personalului privind regulile de comportament în caz de situaţii de urgenţă (calamităţi naturale. conform Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice.control medical periodic instruirea lucrătorilor asupra regulilor de comportament în caz de agresiune. etc. Contactarea unor virusi pe cale respiratorie (de exemplu virusul gripal) in timpul desfasurarii activitatilor specifice care implica comunicarea cu publicul (clienti) Agresiune din partea clientilor sau in caz de jaf. Surprinderea de către cutremur sau incendiu în incintă 3 6.prezentarea la medicul de specialitate in cazul existentei simptomelor .instruirea lucratorilor privind circulaţia în incintă şi pe drumurile publice. catastrofe. 3 .solicitarea firmei de pază contractate de a spori eficacitatea personalului detaşat pentru asigurarea pazei şi securităţii în banca .administrarea vaccinurilor antigripale .exploatarea monitoarelor prevăzute cu ecrane de protecţie a vederii sau a celor care au dispozitive cu funcţie similară . .4.

. persoane cu varsta peste 55 de ani) 3 2 .instruirea personalului în ceea ce priveşte interzicerea utilizării autovehiculelor care prezintă defecţiuni şi asupra consecinţelor nerespectării restricţiilor de securitate. conform Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice Directori departamente Permanent 12 Folosirea autovehiculului în stare necorespunzătoare (pneuri uzate. defecte. sistem de frânare. iluminare. cricuri. 3 Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice. joc al volanului peste limitia admisă. etc.). compresoare.efectuarea reviziilor şi reparaţiilor numai în unităţi de service specializate şi autorizate în condiţiile legii. etc.comunicarea starii de graviditate. lehuzie sau de mama care alapteaza la unitatea medicala de medicina a muncii . .respectarea prescripţiilor cărţii tehnice a fiecărui autovehicul.locurile de munca in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea lucratorii care fac parte Executant Directia Resurse Umane Medic medicina muncii 15 .11 Părăsirea autovehiculului cu motorul pornit sau neasigurat împotriva deplasării accidentale. . etc.salariata gravida.echiparea fiecărui autovehicul cu truse medicale de prim ajutor. triunghiuri reflectorizante şi lanţuri antiderapante (pe timp de iarnă) Directori departamente Permanent 13 14 Conducerea autovehiculului în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare (oboseală. lucru sub influenţa băuturilor alcoolice. lehuza sau care alapteaza va aduce in scris la cunostinta angajatorului oricare dintre aceste aspecte.). Riscuri asociate grupurilor sensibile (salariate gravide. anexand documentele medicale doveditoare. direcţie. dotarea tuturor autovehiculelor din patrimoniul unitatii cu triunghiuri si cu veste reflectorizante instruirea lucratorilor privind circulaţia în incintă şi pe drumurile publice. lipsa mijloacelor antiderapante pe timp de iarnă. roţi de rezervă. stingătoare tip P1. 3 . .

din grupurile sensibile la riscuri vor fi evaluate de catre medicul de medicina muncii. la solicitarea angajatorului sau reprezentantului legal 16 . control medical periodic cu indicarea aptitutidii pentru locul de munca sau postul de lucru si recomandarea de masuri Angajator sau reprezentant legal Executant Medic medicina muncii. care va intocmi un raport scris care va include recomandari si masuri. .respectarea recomandarilor medicale si indeplinirea masurilor stabilite in Raportul de evaluare al fiecarui loc de munca.

2. Mihai Stanescu CONSE. CASIER BANCAR UNITATEA: BANK LEUMI ROMANIA S. SECŢIA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: 8 h ECHIPA DE EVALUARE: Anca MarinDirector Resurse Umane. Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) 4. documentelor.Inspector protectia muncii. EVALUATORI: Camelia Stanescu. Leziune. Cristina Iosupreprezentant unitate medicala de medicina muncii.A. Florin Matei. Transmiterea unor boli pe cale cutanata (manipularea bacnotelor monedelor. Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii 5. Dr.Sef Serviciu Administrativ. etc. strivire.CLASA CLASA NIVEL CINŢA DE DE PARMAXIMĂ GRAPROBAŢIAL PREVIVITAT BILITAT DE ZIBILĂ E E RISC 3 DECES ITM 3-45 zile DECES DECES DECES ITM 3-45 zile 4 7 2 7 7 7 2 5 1 1 1 1 1 6 6 3 1 3 3 3 3 LOCUL DE MUNCĂ: BANCA COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere.4. parametri) 0 MIJLOACE DE PRODUCŢIE 1 FACTORI DE RISC MECANIC FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTORI DE RISC BIOLOGIC MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC FIZIC 2 1. Andrei Ionescu. a degetelor la executarea operatiunilor de inchidere-deschidere a usilor metalice ale seifurilor 3. Obosirea vederii la lucrul cu calculatorul 17 .) 6. Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea la/de la serviciu 2.

Cadere de la mica inaltime (de exemplu utilizarea de mijloace improvizate pentru luarea/asezarea unui obiect la o inaltime mai mare de 1. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare. Operaţii repetitive de ciclu scurt (ex.0 1 2 7.Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea regulilor ergonomice 12. Uzura nervoasa datorata relatiilor directe cu publicul (clienti) 13. tastarea) 11. Agresiune din partea clientilor sau in caz de jaf.70 m) 16. 10. Surprinderea de către cutremur în incintă 8.65 18 . Reglarea incorectă a caracteristicilor de display 14. picioarele scaunelor ergonomice etc. Poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun 9. 15. Nerespectarea regulilor de igiena a muncii SARCINA DE MUNCĂ SOLICITARE FIZICĂ SOLICITARE PSIHICĂ EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 3 DECES ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile ITM 45180 zile ITM 45180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45180 zile ITM 45180 zile 4 7 2 7 2 3 3 2 2 5 1 6 1 6 1 1 2 2 6 3 3 3 3 2 2 2 2 EXECUTAREA DE OPERATII NEPREVAZUTE PRIN SARCINA DE MUNCA OMISIUNI 3 3 1 1 2 2 Nivelul de risc global al locului de muncă este: 16 Σ Riri Nrg1 = i=1 16 Σ ri i=1 = 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 0(4x4) + 9 (3x3) + 6(2x2) + 1 (1x1) 0x7 + 0x6 + 0x5 + 0x4 + 9x3 + 6x2 + 1x1 = 106 40 = 2. împiedicare de cablurile prelungitoarelor.

- COMPETENŢE RĂSPUNDERI 4 Director sucursala Director Sucursala Directia administrativa TERMENE 5 Permanent Permanent 3 Anual şi ori de cate ori este necesar 3 Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii Director Sucursala Directia administrativa Permanent Anual şi ori de cate ori este necesar 3 efectuarea verificărilor privind rezistenţa de dispersie a electricităţii statice. precum şi a reviziilor tehnice periodice (şi ori de cate ori este necesar) la echipamentele electrice - 19 .. cu improvizaţii. a continuităţilor la centura de împământare. precum şi a reviziilor tehnice periodice (şi ori de cate ori este necesar) la echipamentele electrice . . Nr..instruirea personalului în ceea ce priveşte interzicerea utilizării echipamentelor electrice deteriorate.instruirea personalului în ceea ce priveşte interzicerea utilizării echipamentelor electrice deteriorate. 0 1 1. etc. cu improvizaţii. a continuităţilor la centura de împământare. . etc. Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea la/de la serviciu 2 Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) NIVEL DE RISC 2 3 NUMAR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: 8 ore NOMINALIZAREA MĂSURII PROPUSE 3 -instruirea lucratorilor privind circulaţia pe drumurile publice. precum şi asupra consecintelor nerespectarii restrictiilor de securitate.UNITATEA: BANK LEUMI ROMANIA S. FACTORI DE RISC crt.A FIŞA DE MĂSURI PROPUSE .efectuarea verificărilor privind rezistenţa de dispersie a electricităţii statice.

solicitarea firmei de pază contractate de a spori eficacitatea şi efectivul personalului detaşat pentru asigurarea pazei şi securităţii în banca .instruirea personalului privind regulile de comportament în caz de situaţii de urgenţă (calamităţi naturale. 3 5 6 Transmiterea unor boli pe cale cutanata (manipularea bacnotelor monedelor.alternarea activităţilor sau acordarea de pauze suplimentare celor stabilite conform HGR 1028/2006 Permanent 20 . Agresiune din partea clientilor sau in caz de jaf.examen medical periodic .) Obosirea vederii la lucrul cu calculatorul 3 3 7 Surprinderea de către cutremur în incintă 3 8 Uzura nervoasa datorata relatiilor directe cu publicul (clienti) Poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun 3 instruirea lucrătorilor asupra regulilor de comportament în caz de agresiune. documentelor.instruirea personalului privind HGR 1028/2006 .instruirea personalului asupra regulilor de igiena a muncii .exploatarea monitoarelor prevăzute cu ecrane de protecţie a vederii sau a celor care au dispozitive cu funcţie similară .acordarea de materiale desinfectante . etc.alternarea activităţilor sau acordarea de pauze suplimentare celor stabilite conform HGR 1028/2006 .. catastrofe.control medical periodic Director Sucursala Directia administrativa Permanent Director Sucursala Permanent Medic medicina muncii Director Sucursala Permanent Director Sucursala Medic medicina muncii Director Sucursala Permanent 9 3 . .4.) alternarea activităţilor sau acordarea de pauze suplimentare celor stabilite conform HGR 1028/2006 . . etc..constituirea şi instruirea corespunzătoarea a echipelor de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă .

persoane cu varsta peste 55 de ani) Executant Directia Resurse Umane Medic medicina muncii 2 Angajator sau reprezentant legal Executant Medic medicina muncii. la solicitarea angajatorului sau reprezentantului legal 21 .10 Operaţii repetitive de ciclu scurt (ex. care va intocmi un raport scris care va include recomandari si masuri. lehuzie sau de mama care alapteaza la unitatea medicala de medicina a muncii . anexand documentele medicale doveditoare. lehuza sau care alapteaza va aduce in scris la cunostinta angajatorului oricare dintre aceste aspecte.alternarea activităţilor sau acordarea de pauze suplimentare celor stabilite conform HGR 1028/2006 -instruirea lucratorilor privind exploatarea echipamentelor electronice de calcul. precum şi asupra consecintelor nerespectarii restrictiilor de securitate.locurile de munca in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea lucratorii care fac parte din grupurile sensibile la riscuri vor fi evaluate de catre medicul de medicina muncii.salariata gravida. tastarea) Pornirea echipamentelor de calcul fără asigurarea condiţiilor de securitate 3 .respectarea recomandarilor medicale si indeplinirea masurilor stabilite in Raportul de evaluare al fiecarui loc de munca.comunicarea starii de graviditate. control medical periodic cu indicarea aptitutidii pentru locul de munca sau postul de lucru si recomandarea de masuri Director Sucursala Director Sucursala Permanent 11 Permanent 3 12 Riscuri asociate grupurilor sensibile (salariate gravide. . . .

22 .

23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful