DANH SÁCH NHÓM VÀ ĐỀ TÀI MÔN LẬP TRÌNH WEB – C09THA1

STT Tên đề tài 1 Viết ứng dụng máy tính bỏ túi Mô tả yêu cầu - Tính cộng trừ nhân chia, căn bậc 2, bình phương, lũy thừa - Giải phương trình bậc nhất 2 ẩn, 3 ẩn - Có form nhập liệu bằng tay hoặc các button - Giao diện trực quan như chiếc MTBT - CSDL tên là student gồm có các table: faculty (cntt, dtvt, qtkd, kt,dt…) users (userid, username, password, firstname, lastname, gender, email, mssv, address, usergroup, birthday, classname, mobile) semester (hk1, hk2, hk3, hk4…) subject (subject1, subject2, subject3, subject4, subject5, subject6…) usergroup (administrator, member) Tự tạo các ràng buộc, các khóa chính cho CSDL. - Các SV thuộc usergroup Administrator có thể xóa, sửa, cập nhật thông tin, điểm của thành viên. SV thuộc nhóm member là những SV còn lại, chỉ có thể search in ra bảng điểm, search in ra danh sách - Faculty là table chứa thông tin các khoa, có thể được Admin thêm, xóa - Users là table chứa thông tin thành viên, các field cố định - Semester là table chứa các Học kỳ, có thể được Admin thêm, xóa - Subject là các môn học cũng có thể được Admin thêm xóa - Usergroup mặc định của thành viên bình thường là member, phân quyền cho 1, 2 SV có quyền Administrator - Sử dụng CSDL MySQL xây dựng website tin tức đơn giản phân ra các chuyên mục tin tức (Kinh tế, xã hội, CNTT, Thể thao…) - Có thể tham khảo template trên mạng - Website có form để khách truy cập có thể upload hình ảnh, tài liệu (word, excel, pdf, powerpoint) - Website tự sinh ra link, ta có thể copy link chia sẻ để người khác có thể tải về - Một tài khoản Admin có quyền xóa liệu không phù hợp - Xây dựng một guest book (kiểu comment page) đơn giản có form yêu cầu phải nhập địa chỉ email, tên, số điện thoại, địa chỉ website (không bắt buộc nhập) và nội dung comment - Một tài khoản Admin có quyền xóa comment không phù hợp - Cho phép nhập vào ngày dương hoặc âm để xem ngày âm hoặc dương tương ứng - Cho phép nhập vào ngày bằng cách pick (chọn) trong calendar Nhóm 9 14 Điểm

2

Website quản lí danh sách SV

5

12

3

Website tin tức đơn giản

1

15

4

Website upload chia sẻ hình ảnh, tài liệu

2

8

5

Guest book

3

4

6

Website xem lịch âm dương

13

16

7

Website đăng ký đề tài tốt nghiệp

8

Trang web bán hàng đơn giản

- Hiển thị ngày giờ hiện tại và một số thành phố trên thế giới: Tokyo, Paris, Newyork, London - Website cho phép SV đăng ký đề tài tốt nghiệp (ĐTTN) cho Giáo viên hướng dẫn (GVHD) - Form đăng ký gồm có: Tên, MSSV, Lớp, SĐT, Email, Tên đề tài, Tên GVHD, Email GVHD, Đề tài thuộc nhóm (Có menu drop down cho chọn 1 trong 2 cái: Công nghệ phần mềm & Mạng máy tính), Mô tả thêm về đề tài - Cho phép in ra danh sách các đề tài đã đăng ký với các thông tin ở trên - Tạo trang web bán hàng đơn giản có chức năng tạo mục hàng, tạo một sản phẩm mới, có thể upload hình minh họa và mô tả sản phẩm cũng như giá tiền cho sản phẩm đó - Có thể tham khảo các template trên mạng để thực hiện

6

7

10

11

STT 1

Thành viên nhóm 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Trần Ngọc Tuấn Lê Đức Lượng Liên Trọng Hậu Trần Thị Tuyết Thu Trần Tấn Đạt Đinh Thị Lý Nguyễn Thị Thanh Huyền Phạm Thị Hảo Lê Mai Quyên Nguyễn Hoàng Việt Lê Thị Yến Lê Thành Lâm Đoàn Quốc Cường Nguyễn Sơn Hải Hoàng Đức Phương Dương Thanh Tuấn Trương Anh Tú Trần Duy Hùng Võ Duy Vũ Lê Văn Tuấn Đặng Ngọc Linh

Ghi chú

2

3

4

5

6

7 8

9

10 11 12 13 14 15 16

1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2.

Trần Xuân Dương Mai Như Chiến Nguyễn Công Việt Nguyễn Huỳnh Trung Tô Quốc Anh Lê Tấn Phát Trần Thị Hồng Hà Nguyễn Thị Kim Loan Phan Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Thanh Tiến Văn Đức Anh Khoa Nguyễn Mạnh Hoàng Võ Thị Kim Châu Lê Xuân Hiền Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thu Trang Trần Ngọc Dũng Nguyễn Ngọc Long

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful