aOPEN

31 Oktober 2011 PEKELILING PEJABAT PENDAFTAR (11/2011) Kepada Semua Pelajar Pra Siswazah Open University Malaysia

WMALAYSIA

UNIVERSITY

PERLAKSANAAN

SISTEM PENAL TI TERHADAP TUGASAN

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Untuk makluman para pelajar, sistem penghantaran tugasan secara on-line mula dilaksanakan pada semester Mei 2010. Setelah hampir setahun dilaksanakan beberapa ciri tambahan telah dibangunkan termasuk semakan persamaan atau similiarity checking terhadap tugasan yang dihantar bagi tujuan mengenalpasti hasil kerja yang mempunyai persamaan. Susulan daripada itu, sebagai peringatan pelajar telah diberikan nota amaran yang dipaparkan bersama tugasan yang telah ditanda. Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Akademik Universiti (MJPAU) 20/2011 yang bersidang pada 26 September 2011 telah memutuskan perlaksanaan sistem tolak markah terhadap tugasan berkuatkuasa mulai semester September 2011. Kaedah perlaksanaan adalah seperti jadual berikut: Peratusan Persamaan Kurang daripada 10% 10 - 30% 31 - 50% Lebih daripada 50% Markah ditolak Tiada penalti 20 % markah ditolak 40% markah ditolak Markah Sifar

Adalah diharapkan para pelajar dapat mengambil perhatian terhadap peraturan terbaru ini. Sekiranya terdapat pertanyaan, sila salurkan melalui e-Customer Relationship Management (eCRM) yang boleh diakses di MyVLE. Segala kerjasama para pelajar dalam perkara ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Yang benar.k Presiden / Naib Canselor Jawatankuasa Pengurusan Kumpulan Dekan-dekan Fakulti Pengarah / Ketua Pusat Timbalan Pengurus Besar (Penilaian dan Peperiksaan) Pengarah / Pengurus Kanan / Pengurus / Pentadbir Pusat Pembelajaran Pengurus-pengurus Kanan Ketua Pusat Perkhidmatan Pelajar . AH MOHO NOOR Pendaftar s.Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful