You are on page 1of 2

Co to jest Dobry Wzór

Ogólnopolski konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany co roku od 1993 roku; wkrótce rozpocznie się edycja 2011 – osiemnasta. Konkurs ekspercki – eksperci IWP monitorują rynek, wyszukują i rekomendują najlepiej zaprojektowane produkty i usługi. Nagrody przyznaje międzynarodowe jury. Jedyny w Europie konkurs wzorniczy, któremu patronuje minister gospodarki. Nagrody Dobry Wzór – nagrody główne przyznawane w czterech kategoriach: Strefa domu, Strefa pracy, Strefa publiczna, Strefa usług. Wzór Roku – nagroda specjalna ministra gospodarki przyznawana produktowi/ usłudze autorstwa polskiego projektanta i wyprodukowanemu/-ej przez polskiego producenta/usługodawcę. Designer Roku – nagroda specjalna prezesa IWP przyznawana polskiemu projektantowi. Od 2010 Wprowadzona została kategoria Sfera usług. Każdy produkt i usługa biorący/-a udział w konkursie otrzymuje tytuł „Produkt/ usługa rekomendowany/a do konkursu Dobry Wzór” oraz pisemną ekspertyzę wzorniczą. Finaliści otrzymują certyfikat „Finalista konkursu Dobry Wzór”.
What is Good Design? All-Polish competition for the best designed products and services on the Polish market. Organized every year since 1993; the 2011 – eighteen edition will start soon. Experts’ competition – experts from the Institute of Industrial Design are monitoring the market, searching for and recommending best designed products and services. The international jury award prizes. The only European design competition under the patronage of the Minister of Economy. Prizes Good Design – the main prize awarded in four categories: Home, Working environment, Public space, Services. Design of the Year – special prize of the Minister of Economy awarded for the product designed by a Polish designer and produced by a Polish manufacturer or for the service created by a Polish designer and provided by a Polish contractor. Designer of the Year – special prize awarded to a Polish designer by the President of the Institute of Industrial Design. Since 2010 We introduced the category Services. Every product and service taking part in the competition receives the title ”Product/Service recommended for the Good Design competition” and written design opinion. Finalists receive the certificate ”Finalist of the Good Design competition”. Wszystko o Dobrym Wzorze / All about Good Design competition

Sofa Badu producent / producer Comforty, 2008 Meble Badu to: fotel, pufy oraz moduły, z których tworzy się sofy i narożniki. Moduły dają ogromną swobodę w komponowaniu idealnego miejsca do wypoczynku; osobistego, przytulnego, będącego rodzajem gniazda. Są też dwie szerokości podłokietników i dwie wysokości oparć. O komforcie decydują ergonomiczna forma i zastosowane materiały – naturalny puch i specjalna pianka, dopasowująca się do kształtu ciała osoby siedzącej.
Badu furniture kit includes an armchair, a pouf as well as the modules from which regular sofas and corner sofas are made. Owing to the modules we are given the chance to compose various options of the ideal place for relaxation. There are also two widths of armrests and two heights of backs. Ergonomic form and the materials – natural plumage and the memory foam – provide a comfort.

UWU, krzesło biurowe / office chair producent / producer PROFIm, 2004 Istnieje w kilku wersjach: krzesło obrotowe, konferencyjne na płozach lub na nogach, z blatem do notowania, a także jako ławka łącząca dwa lub trzy siedziska. Oparcie może być z lub bez tapicerowanej nakładki, a jego wysokość jest regulowana. Dzięki UWU można w pełni wyposażyć biuro pod względem funkcjonalności siedzisk i w spójnej stylistyce.
Exists in few versions: rotating chair, conference chair on skids or legs, with a desk to make notes and also as a long desk connecting two or three seats. The back may come with or without an upholstered cover and its height can be adjusted. Thanks UWU you can fully equip your office in terms of the functionality of seats and in coherent stylistics.

Meee, meble dla dzieci / kids furniture marka / brand Mamama producent / producer Meble Vox, 2010 Kolekcja innowacyjnych mebli, które poprzez oddziaływanie na zmysły wzroku, dotyku i słuchu stymulują psychomotoryczny rozwój dziecka. Laureat nagrody Dobry Wzór 2010.
The collection of innovative furniture which by affecting the senses of sight, touch and hearing stimulate the psychomotor development of a child. Laureate of Good Design 2010 prize.

Dlaczego warto było pracować z Tomaszem Augustyniakiem? Przed Badu stawialiśmy wysokie wymagania. Musiały być zaawansowane technologicznie i zgodne z aktualnymi preferencjami w zakresie sposobu wypoczynku naszych klientów. Warunkiem była modułowość – megatrend w projektowaniu mebli wypoczynkowych. Zależało nam też, by wzornictwo sygnalizowało nowy wizerunek marki, która była w przededniu rebrandingu. Zaufanie do talentu Tomasza i nasz podobny sposób myślenia o estetyce produktu sprawiły, że Badu szybko trafiły do sprzedaży i stały się jednymi z najpopularniejszych mebli. Paweł Kubara, Design Manager Comforty
Why was it worth working with Tomasz Augustyniak? Badu had to live up to great expectations. It had to be technologically advanced and match the current preferences of our clients concerning the forms of relaxation. The condition was modularity – megatrend in resting furniture design. Another major concern was that the design should signalize a new image of our brand which was about to undergo the process of rebranding. Our trust in Tomasz’s talent and a similar way of thinking about the aesthetics of a product made it possible for Badu to quickly go on sale and become one of the most popular models. Paweł Kubara, Design Manager Comforty

Dlaczego warto było zatrudnić projektanta? Wdrożenie produktu i wprowadzenie go na rynek to złożony i kosztowny proces. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko rynkowe. Zatrudniając projektanta, który w ramach ustalonych w briefie projektowym założeń, nada produktowi odpowiedni wygląd i dopracuje szczegóły, zwiększamy szanse rynkowe produktu. UWU szybko stało się jednym z filarów naszej oferty. Dotychczas sprzedało się ponad 72 tys. sztuk, do 24 krajów. Jakub Rzetecki, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu PROFIm
Why was it worth employing a designer? The implementation of a product and introducing it on a market is a complex and costly process. We must do our best to minimize the market risk. By employing a designer, who by following the assumptions established in a brief will give a product the right shape and will take care of details, we enhance the market chances of a product. UWU quickly became one of the mainstays of our market. So far, over 72 000 pieces have been sold, to 24 countries. Jakub Rzetecki, the Director of Sales and Marketing PROFIm

Dlaczego warto było pracować z Tomaszem Augustyniakiem? Przy projekcie mebli marki Mamama pracowaliśmy w multidyscyplinarnym zespole. Oprócz projektanta byli w nim psychologowie, etnografowie, socjologowie, pedagodzy, rodzice i dzieci. Chodziło nam o wykorzystanie dostępnych badań nad rozwojem psychofizycznym dziecka i poznanie jego potrzeb, aby stworzyć meble, które stymulując zmysły, wpływają na jego lepszy rozwój. Zadaniem Tomka Augustyniaka było przełożenie tej wiedzy na język projektowy. Jego profesjonalizm i doświadczenie jako rodzica zdecydowały o efekcie. Anna Wróblewska, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Meble Vox
Why was it worth working with Tomasz Augustyniak? When designing the Mamama brand furniture we were working in a multidisciplinary team. Besides a designer it consisted of psychologists, ethnographers, sociologists, pedagogues, parents and children. Our aim was to use the available research on the psychophysical development of a child and to recognize its needs in order to make the furniture, which by stimulating the senses will influence a child’s development. Tomek Augustyniak’s task was to translate this knowledge into the language of design. His professionalism and his experience as a parent determined the final effect. Anna Wróblewska, Meble Vox Development Administrative Agent

DESIGNER ROKU 2010
DESIGNER OF THE YEAR 2010

Tomasz Augustyniak
Wystawa / Exhibition 25 – 28.05.2011 arena DESIGN Międzynarodowe Targi Poznańskie / Poznań International Fair Poznań, ul. Głogowska 14 Wystawa z audioprzewodnikiem

www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor

folder_TA_iwp_poznan.indd 1

11-04-26 16:42

Fado, fotel / armchair producent / producer Comforty, 2002 Forma nawiązuje do stylu art déco. Proporcje oparcia i wysokich podłokietników kształtują sylwetkę osoby siedzącej. / Form inspired by Art Deco. The proportions Tess, biurowe meble gabinetowe / private office furniture producent / producer Mikomax, 2007 Nagroda specjalna prezesa IWP / Special prize awarded by the President of the Institute of Industrial Design Meble nowoczesne, ale odwołujące się do klasycznych mebli gabinetowych. Funkcjonalne, eleganckie, podkreślają rangę miejsca pracy. / Modern but refering to the classic study furniture. Functional, elegant, stressing the rank of a place. of a back and high armrests form the body shape of a sitting person.

Wystawa jest częścią prowadzonego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego kluczowego projektu „Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
The exhibition was created as a part of the key project ”Design Your Profit. The improvement of the competitiveness of enterprises through the application of design”, within the confines of the Operational Programme Innovative Economy, conducted by the Institute of Industrial Design.

www.zsz.com.pl

Tomasz Augustyniak
Zajmuje się wieloma dziedzinami projektowania, ale najbardziej znany jest jako projektant mebli. Ukończył Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego poznańskiej ASP – szkoły z bogatą tradycją rzetelnego, rzemieślniczego podejścia do procesu projektowego przy jednoczesnym kształceniu indywidualnego i całkowicie autorskiego poszukiwania nowych rozwiązań. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1993 roku, a tematem pracy była „Niezwyczajna kanapa”. Zaczynał jako projektant niezależny, potem związał się z grupą projektową START, a następnie z Autorskim Bankiem Projektów Wzornik. Teraz znowu niezależny, współpracuje z największymi polskimi fabrykami mebli. Ma na koncie ponad 280 projektów wdrożonych do produkcji, udział w kilkudziesięciu wystawach w Polsce i za granicą oraz kilkanaście nagród w konkursach. Ma 43 lata, mieszka i pracuje w Poznaniu, jest ojcem pięciorga dzieci.
Works in several domains of design but he is best known as a furniture designer. Graduated from the Faculty of Interior Design and Industrial Design in Poznan’ s Academy of Fine Arts – the school with a tradition of solid, technical approach to the designing process but also shaping an individual search for new solutions at the same time. He graduated with honours in 1993 and the subject of his thesis was “Unusual couch”. He started as a freelance designer and later joined Start team of designers and then Autorski Bank Projektów Wzornik. He is working freelance again now and collaborates with the biggest Polish furniture factories. He has done over 280 projects which were manufactured, took part in several dozen exhibitions in Poland and abroad and won a dozen or so prizes in various competitions. He is 43 years old, a father of 5, lives and works in Poznań.

Talent, doświadczenie, wysokie standardy
Ten projektant jest wyjątkowym przykładem połączenia talentu, profesjonalizmu, umiejętności tworzenia rozpoznawalnego stylu i pragmatycznego podejścia do rynku. Korzystając z jego doświadczenia wielu producentów budowało swoje pierwsze modelarnie i prototypownie. Jego umiejętnościom poszukiwania nowych rozwiązań i dbałości o wysokie standardy wykonania produktu wiele polskich firm zawdzięcza pozycjonowanie swoich marek na wymagającym i bardzo konkurencyjnym rynku – powiedziała Beata Bochińska, prezes IWP, uzasadniając wybór Designera Roku 2010.
Talent, experience, high standards This designer is a unique example of a mixture of talent, professionalism, ability to create a recognizable style and pragmatic approach to the market. Many manufacturers used his experience to build their first model-making work-shops and prototype work-shops. Many Polish companies owe positioning of their brands on the demanding and competitive market to his ability to find new solutions and care for high standards – said Beata Bochińska, the President of the Institute of Industrial Design, justifying the choice of the Designer of the Year 2010.

Ozon, kanapa / sofa producent / producer Noti, 2006 Miękkie poduchy oraz nowatorskie ruchome zagłówki. Mogą być podniesione nad oparcie lub schowane za nim. / Soft pads and innovative movable headrests.
Can be lifted over the back or hidden behind it.

Mono, szezlong / chaise longue producent / producer Comforty, 2003 Nowoczesna wersja dawnego mebla. Wyróżnia go metalowy walec w zagłówku, do którego wkłada się wałek. / Modern version of a classic furniture. Distinguished
by a metal roller in a headrest to which an additional cylinder-like pillow can be put.

Organizator wystawy / Exhibition organized by Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. / Institute of Industrial Design Co. Ltd Warszawa / Warsaw ul. Świętojerska 5/7 / 5/7 Świętojerska St. www.iwp.com.pl Komisarz / Commissioner: Kaja Kobylańska, IWP Scenografia / Scenography: Tomasz Augustyniak Opracowanie graficzne / Graphic design: Irek Popek Audioprzewodnik / Audioguide Tekst / Text: Ewa Siemieńska Realizacja / Production: Movi Tech Sp.J.

Plum, stoliki / tables producent / producer Noti, 2010 Ciekawe, asymetryczne ukształtowanie blatu. Istnieją dwie rodziny stolików: jedne wykonane są wyłącznie z Corianu®, drugie mają nogi z lakierowanej stali.
/ Interesting, asymmetrical top. Comes in two versions: some tables are made exclusively of Corian® and others have legs from lacquered steel.

May, fotel / armchair producent / producer Comforty, 2005 Ma parę nóg i parę kółek, dzięki czemu jest bardziej mobilny. Nowoczesny charakter podkreślają geometryczne formy. / It has a pair of legs and a pair of castors which make it more mobile. Geometrical forms give it a modern style.

www.tomekaugustyniak.pl

Broszura / Brochure Redakcja / Editing: Ewa Siemieńska Tłumaczenie / Translation: Martyna Skalska Projekt graficzny / Graphic design: Irek Popek Zdjęcia / Photos: Badu – materiały prasowe Comforty; Meee – materiały prasowe VOX; Ozon – materiały prasowe Noti; Plum – Cezary Hładki; Fado, Mono, May, UWU – Rafał Kolasiński

folder_TA_iwp_poznan.indd 2

11-04-26 16:43