Soarele baLea plezls ln Panul AncuLel ţ scanLelnd ln geamurlle zabrellLe cand dln sleahul 8omanulul nea un calareL

spre hanŦCalareLul era un chl prleLen cu comlsul lonlLaţel era neculal lsacţcaplLan de mazlllŦLra un om ln varsLa ţlnca
frumosţlnsa ochlul drepL care era sLlns ll dadea un aer LrlsLŦCaplLanul era la LlnereLea sa un mare calaLor care slŴar
ful daL sl vlaLa penLru o lublreŦ
Comlsul ll spuse ţ observand ca nu mal are ochlul drepLţca a plerduL o lumlnaţda era adevaraL caplLanul ll plerduse
dln prlclna lnlmll chlar pe acesLe meleagurlŦComlsul auzlnd acesLe vorbe ll ruga sa le posLeasca celor dln han
neferlclLa lnLamplareŦ
Lra o zl de Loamnaţ acum douazecl sl clncl de anlţ cand caplLanul poposea pe la hanul AncuLel cacl el urma sa se
duca ln zlua urmaLoare cu vln ln LlnuLul Sucel la domnlLorul CanLa ŦSLand pe la han ll Lreceau LoL felul de gandurl sl ll
apuca LrlsLeLa ţas el lncaleca calul sl pleca pe malul Moldol unde dupa o coLlLura a raulul lnLalnl o saLra de Llganl
care pesculau Ŧue lndaLa spr el se aprople seful saLrelţPasancheţcare lnLra ln vorba cu el slţsLllnd ca el LransporLa
bauLuraţ ll ceru sl lul sa ll aduca un plc ca la un baLranŦ neculal mergea ingânduraLţ cândţ pe malul unel gârleţ vede
ºo feLl;canã de opLsprezece anl"ţ cu o fusLã ro;leţ care lŴa lmpreslonaL ca ;l cum ar ºfl bãuL o bãuLurã Lare"Ŧ in
ml[locul ceLel de (lganlţ (lgãncu;a Marga esLe mu;LrululLã penLru obrãznlcla de a se fl ulLaL lnslsLenL la bolerŦ neculal
le aruncã flecãrula un bãnu( de arglnL apol pleacã la hanŦ
uupa aceasLa dlscuLle cu Pasanche el se dus lnapol la han ŤLrecand prlnLrun loc slnguraLlc sl mlsLerlos unde se afla o
faLana lsl lnLoarse prlvlrea sl o vazu pe Margaţ Llgancusaţcare ll urmareaŦAsaţoarecum ulmlL ţ se lnLoarse la hanŦ
A doua zl cand se faceau ulLlmlle pregaLlrl penLru a pleca ln LlnuLul Sucelţcu vlnŦ el o inLâlne;Le pe (lgãncu;ã la
ºfânLâna dlnLre plopl"Ŧ Cand Lrece pe la fanLana acesLa o lnLalnesLe pe Marga ť il a;LepLa sâŴl mul(umeascã penLru
bãnu(ul cu care ;lŴa cumpãraL nl;Le clubo(eleŦ inso(lL de credlnclosul câlne Lupelţ Lânãrul ;lŴa urmaL drumul spre
Þa;canl gândlnuŴse la frumoasa MargaŦ
Sl lul lsac ll nl sa se duca la fanLan aflaLa lnLre ploplŦAcolo o lnLalnl pe Margaţsl ll ceru ca pesLe doua ceasurl dupa
lnserare sa se lnLaleasca cu ea acoloţsl asa se desparLlraŦCaplLanul a[unse ln sfarslL la curLea domneasca cu vlnul
promls sl la ranul domnlLorul lsl respecLa cuvaLul sl ll plaLlse cuvlnclosŦuupa lnserare lsac se duse cum promlse la
lnLalnlreţurmaL de credlnclosul sau calneţLupelŦLa fanLana dlnLre plopl se lnLalnl cu Margaţa carul chlp se zarea ln
lumlna nopLllţMarga lncepuse a plageţcaplLanul o lnLreba ce esLeŦCand Marga ll spuse ca desLalnulse lul Pasanche
ca ea urma sa alba acesLa lnLalnlre sl ca Pasanche dorea sa ll prlnda pe caplLan sl sa ll omoare penLru banll de pe
vlnţCaplLanul lsac lncaleca sa pleceŦuar era prea LarzluţLlganll nlsraţsl dupa o urmarlre scurLa ll prlnse pe caplLan sl
se luasera la lupLa cu elŦ1lganll ll scosesera ochlul drepL cu un cuLlLţdar el ll omora pe Pasanche cu plsLolul lul sl
aLuncl Llganll o luasera la fugaŦuupa un scurL Llmp se auzl un LlpaL la faLanaŦŦuupa ce au soslL Lovarasll lul lsacţ el au
plecaL spre faLanaŤacolo vazuse doar apa rosle de sange sl caplLanul a lnLeles ca Marga a fosL uclsaŦ
uln acea cellpa caplLanul neculal lsac lnLra lnLrŴo Lacere de mormaL sl prla LrlsL spre locul unde fusese odaLa faLanaŦ

ff f°n½ °nn¯¾°f f- nf¾fn nf½f° ¯f f°¯°f¾f °nf €¯¾ °¾fn ½nf f¾°¾ f f°f ¾ .

f½f° ff°  f¾f°¯f nffnf ¾ f € f¾ff½ °  .

¯¾¾½¾  ¾ f° nf°¯ff n ½ nff½ ¯°f f ff ffnf½f°½ ¾ °½n°f°¯nf½ fn ¾ ¯ f– .

¯¾f° fn ¾ –f¾f ½¾ f¾nfn °f° ° € nf°f¯½f f f¯°f fn¯ f n¾n°n f° nf° nf½f°½½¾ f½ ff°°n nfn ¯f¾f¾ nf°f¯ff n°°°n f ¯°.

f–f –f°n¾f nf ¯f f ¾f f n¯¯ ¾ °f¾ ff°  fnf° ¾ €fn f¯ ½ –f½ °f½ nf°°n n°  °i°  ½ –j°nÂjf #€i°i°f ° ½½# .f–f ¾ ¯Âj½ ° j°nf f¾ €f°¾¾ °f  - nf f°nj€ njf° j° f–°f½½ fnjff° ½ffn f¾f ¾n nf¾f°n ¾ ¾°f½ff° nf° ½°°n¾°–fn¾¯¾ ¾° ¾ f€f €ff°f¾°f¾ ½ f¾f½ . ° ½fnfff°f°¾ff –f° nf ½ ¾nf ° ff¾½ ¾ f½½ ¾ €¾f f¾f°n nf °f° fn ¾ ¾° nf f°¾½f ff n ¾¾ff nf°½nnff° ff° - nf¯ – f °–i° f ni° ½ ¯f° –i  #€ Ânf°j ½¾½ n f°# n€¾j nf f¯½ ¾°fnfÂn¯f#€ j jjf #  ° ¯©nn  –f° –j°nÂf.f°f f° ½ ff° n f€ –f° ¾ f½nf¾ f f¾ °nf nfnf¾½ nf½ ¯f.

f–f  f ½f¾i ¯¯ f¾nj½ ° j°nnf  fn¯½jf°Â n   °¾ n °n¾ni° ½ i°j f¯f ¯¾½ 9fÂnf°–i° ° ¾ f€¯f¾f.f–f ¾fn°¾f¾ nff€f°f°f€ff° ½½ n°f°½ .f° n ½ f€f°f°ffn ¾f°f° ¾ ½ .f–f ¾n nf½ ¾ fn f¾ ½f °¾ f ¾f¾ °f f¾nfn ffn ¾f¾f¾ ¾½ff .

f–f°n ½¾ f½f– nf½f°° fn ¾ .f–f fnfn½¾ f f° ¯°f°½ .f½f°f©°¾ °¾€f¾fn f ¯° f¾nfn° ½¯¾¾ff° ¯°¾ ¾½ nfnf¾½f¾ n°n¾ ½f°¾ f ¾fn¾ ¾ n¯½¯¾ f °f° ¯f n °n¾¾fnf° ½ f€f°f°f ° ½½¾ °f°n.

f° .f–f¾½¾ nf ¾f°¾ f¾f°n nf f¯f¾ff ffn ¾f°f° ¾nff¾f°n  f¾f½° f½ nf½f°¾¾f¯f ½ ° f° ½ ° .

f½f°¾fn°nf nf¾f½ n f f½ ff –f°°¾f ¾ ½f¯f ¾nf½°¾ ½ nf½f°¾ ¾ f¾ ff½fn @–f°¾n¾ ¾ fn ½n°n f ¯f½ f¾f°n n½¾¾ f°n–f°f¾ ff€–f ½f°¾n¯½¾ f°½ff€ff°f ½fn f¾¾ff¾¾fn f ½ nf¾½ €ff°f fnf¾ ff½f¾ ¾f°– ¾nf½f°f° ¾nf.f–ff€¾n¾f °fn fn ½fnf½f°- nf¾fn°f° fn  ¯¯f¾½f¾¾½ n° €¾ ¾ ff€ff°f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful